21.02.2015 Views

Dokümanı indirmek için tıklayın. - İzmir İtalyan Ticaret Odası

Dokümanı indirmek için tıklayın. - İzmir İtalyan Ticaret Odası

Dokümanı indirmek için tıklayın. - İzmir İtalyan Ticaret Odası

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ocak - Gennaio 2009

editörden

editoriale

İÇERİK

SOMMARIO

Editörden

Editoriale

Emilia Romagna

Bölgesi İşadamları

Heyeti ile İkili

Görüşmeler

Incontri con gli operatori

della Regione Emilia

Romagna

Üyelerimiz

Presentazione dei Soci

Hasan ÖMER

Herkim Polimer Kimya

San. Ve Tic. A.Ş

Yeni Üyelerimiz

Nuove Associazioni

Richieste di

Collaborazione dalla

Turchia

Hazırlayanlar

Redazione

Ece ALDOĞAN

Eren SÜRER

Bilge BULUT

Gözde TEZKOŞAR

Sara BELLUCCI

Sevgili Okuyucular,

Üyelerimizden ve kurumlardan gelen talepler

üzerine 2009 yılı etkinlik programımızı

oluşturduk. Buna göre yatçılık, iş makineleri,

yenilenebilir enerji, atıkların geri dönüşümü,

tarım ve hayvancılık, gıda işleme teknolojileri

gibi farklı konularda projeler gerçekleştirmeyi

planladık. Bu etkinlikler arasında İtalya’dan

gelecek heyetler ile Türk firmalar arasında

ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi,

Türkiye’den heyetlerin İtalya’ya götürülerek

ikili görüşme ve firma ziyaretlerinin yapılması,

İtalya’daki ve Türkiye’deki fuarlara katılım,

çeşitli konularda seminer ve toplantılar

düzenlenmesi ve yayınların çıkartılmasını

sayabiliriz.

2008 yılında gerçekleştirilen etkinliklerimiz

sonrasında birçok somut sonuç ortaya çıktı.

Özellikle ikili görüşmeler çok başarılı sonuçlar

verdi. Birçok firma üretim konusunda işbirliği

anlaşması imzaladı. Görüşmelerden oldukça

memnun kalan İtalya ortaklarımız Ocak

ayında İzmir’e yeni heyet getirdiler.

Amacımız, küresel kriz ortamında orta vadede

somut işbirlikleri ortaya çıkartacak projelerin

gerçekleştirilmesidir. Nitekim ticari verilere

baktığımızda İtalya Türkiye’nin 3. ticari ortağı

olma konumunu sürdürmektedir.

Tüm okuyucularımız için iyi bir yıl olmasını

dilerim.

Bilge Bulut

Cari Lettori,

In seguito alle richieste dei nostri associati e

delle varie istituzioni locali abbiamo fatto la

programmazione per il 2009. Secondo

quest’ultima, i principali settori di attivita’ su

cui ci concentreremo sono: quello nautico;

quello delle macchine per la lavorazione della

terra e per il solllevamento; quello

dell’energia rinnovabile, del trattamento dei

rifiuti, dell’agricoltura e della zootecnia e

quello delle tecnologie per la lavorazione

alimentare. I progetti consistono in genere

nell’organizzazione di incontri bilaterali tra gli

operatori dei due paesi; nell’organizzazione di

delegazioni alle fiere settoriali, di seminari e

nella realizzazione di pubblicazioni.

Abbiamo ottenuto risultati concreti e positivi

dalle attivita’ realizzate nel 2008, soprattutto

per quanto riguarda gli incontri bilaterali,

grazie ai quali le aziende hanno firmato

accordi di collaborazione per la produzione. I

nostri partners italiani sono rimasti molto

soddisfatti dai risultati ottenuti e hanno

portato nuove delegazioni nel primo mese del

2009.

Il nostro obiettivo, prendendo in

considerazione anche gli effetti negativi della

crisi, é quello di contribuire allo sviluppo del

commercio bilaterale creando nuovi contatti

commerciali nel medio termine. In effetti,

guardando i dati dell’interscambio tra l’Italia e

la Turchia, l’Italia continua a mantenere la sua

posizione essendo il terzo partner

commerciale della Turchia.

Auguro un buon anno a tutti i nostri lettori.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

Bilge Bulut

01


Ocak - Gennaio 2009

EMILIA ROMAGNA BÖLGESİ İŞADAMLARI HEYETİ İLE

İKİLİ GÖRÜŞMELER

INCONTRI CON GLI OPERATORI DELLA REGIONE

EMILIA ROMAGNA

İzmir İtalyan Ticaret Odası 30 Ocak 2009 tarihinde, Emilia

Romagna Bölgesi Hükümeti ve One Medit firması işbirliği ile

İtalyan ve Türk işadamları arasında ikili görüşmeler

gerçekleştirdi. İzmir Hilton Turgut Reis Salonu’nda yapılan

organizasyonda 6 İtalyan firma, 16 Türk firma ile toplam 24

adet görüşme gerçekleştirdi. İkincisi gerçekleştirilen

organizasyonda geçtiğimiz yıl mekanik sektöründe faaliyet

gösteren firmalar yer almıştı. Yapılan görüşmelerin olumlu

sonuç vermesi üzerine Emilia Romagna Bölgesi’nden ikinci bir

heyet üretim ortağı, acente, dağıtıcı ve ithalatçılarla görüşmek

için İzmir’e geldi.

In seguito ai risultati positivi dell’organizzazione realizzata lo

scorso 20 novembre, la Camera di Commercio Italiana di

Izmir, con la collaborazione della Regione Emilia Romagna e

delle societa’ di consulenza One Medit Srl., ha organizzato il

secondo workshop tra le aziende turche e quelle romagnole,

presso l’ Hotel Hilton il 30 gennaio 2009. 6 aziende italiane e

16 aziende turche si sono riunite ed hanno realizzato

complessivamente 24 incontri bilaterali. Gli obiettivi degli

operatori italiani sono stati molteplici: trovare un distributore

per la commercializzazione dei loro prodotti in Turchia e

cercare dei partner per la produzione.

Le attivita’ delle aziende partecipanti sono;

* Telecomandi proporzionali per macchine idrauliche;

* Materiale per il packaging per il settore orto-frutticolo;

* Strumenti per l'analisi chimica;

* Macchine ed impianti per la lavorazione di tutti i tipi di

frutta;

* Verdura ed ortaggi freschi, macchine semi-automatiche e

automatiche per la raccolta e scava patate e cipolle

* Forni per ceramiche e fornaci.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

02


Ocak - Gennaio 2009

İtalyan firmaların faaliyet alanları:

* Vinç ve platformlar için telsiz ve elektronik uzaktan

kumandalar;

* Ambalajlama sarf malzemeleri

* Tarım, meyve kontrolü ve kalitesi için cihazlar;

* Taze meyve ve sebzeler için kullanılmak üzere işleme ve

paketleme hatları;

* Otomatik ve tam otomatik patates ve soğan hasat

makineleri

* Seramik ve kiremit fırınları

Le aziende italiane partecipantı agli incontri:

1- Faber-Com www.fabercom.it

2- Graziani Roberto e Figli Sas www.graziani.com

3- T.R. Turoni Srl www.trsnc.com

4- Unitec Spa www.unitec-group.com

5- Carlotti G. & C. Snc www.carlotti-g.it

6- TCK Srl. www.tck.it

Organizasyona katılan İtalyan firmalar:

1- Faber-Com www.fabercom.it

2- Graziani Roberto e Figli Sas www.graziani.com

3- T.R. Turoni Srl www.trsnc.com

4- Unitec Spa www.unitec-group.com

5- Carlotti G. & C. Snc www.carlotti-g.it

6- TCK Srl. www.tck.it

ÜYELERİMİZ

PRESENTAZIONE DEI SOCI

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. VE TİC. AŞ.

HASAN ÖMER

1941 yılında Kıbrıs- Meluşa’da doğdu. İlk-orta-lise-üniversite

öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Fen Fakültesi’nden Kimya

Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1967 – 1980 yılları arasında

Dewilux firmasında Polyester Reçine Üretim Müdürü olarak çalıştı.

1981 yılında Herkim Polimer Kimya San. ve Tic. A.Ş’yi kurdu. Halen

Murahhas Aza olarak Yönetim Kurulu’nda yer almasının yanı sıra

firmanın Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk

babasıdır.

Nato nel 1941 a Melusa (Repubblica Turca di Cipro del Nord), ha

terminato i suoi studi ad Ankara e ha ottenuto il master in

ingeneria chimica, presso la Facolta’ di Scienze dell’Universita’ di

Ankara. Dal 1967 al 1980 ha lavorato nell’Azienda Dewilux come

direttore di produzione resina poliestere. Nel 1981 ha fondato

Herkim Polimer Kimya San. ve Tic. A.S. Attualmente é membro del

Consiglio Direttivo e Direttore Generale dell’Azienda. E’ sposato e ha

due figli.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

03


Ocak - Gennaio 2009

Fondata nel 1981 ad Izmir, una delle citta’ portuali piu’

industrializzate del Paese, l’Azienda HERKİM, dal 1987 opera

nella Zona d’Industria Organizzata di Ataturk, considerata tra

le zone piu’ importanti della Turchia.

HERKİM A.Ş., 1981 yılında Türkiye’nin önemli bir liman

kenti ve endüstri merkezlerinden biri olan İzmir’de

kurulmuştur. 1987 yılından bu yana Türkiye’nin sayılı

sanayi bölgeleri arasında yer alan Atatürk Organize

Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir.

Boya ve doymamış polyester olmak üzere iki ana alanda

üretim faaliyetini sürdüren Herkim A.Ş, Boya grubunda

başlıca, mobilya boya, vernik ve renklendiriciler, sanayi

boyaları, antikorozif boyalar ve inşaat boyaları

üretmektedir. Doymamış (Unsature) polyester grubunda

da, gelcoat, renk pastaları, genel amaçlı ve özel tip

(RTM,SMC/BMC) polyesterler, kalıp polyesteri, izoftalik

polyester ve alev ilerletmeyen polyester başta olmak

üzere geniş üretim ağına sahiptir.

Birçok boya firmasından farklı olarak esnek üretim

kabiliyetine sahip olan Herkim, müşterinin istediği kalite

ve özellikte ürün sunabilmekte, TSE, TSEK, LLOYD ve

ISO 9001:2000 belgeleri ile ulusal ve uluslararası

standartlara uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Herkim’i rakiplerinden ayıran en

önemli özelliklerinden bir tanesi de

satış öncesi ve sonrası sağlanan

teknik hizmettir. Son teknolojiye

sahip, gelişmiş AR-GE birimi, teknik

sorumlular ve mühendisleri ile

müşterilerine daimi teknik hizmeti

garanti etmektedir. Ayrıca, yeni

mamul çalışmaları ile gelişmiş

ürünleri müşterilerine sunmaktan

gurur duyan Herkim, müşterilerinin

özel konulardaki ihtiyaçlarına yanıt vererek müşteri

memnuniyetini en üst seviyelere taşımaktadır.

Bilgi birikimi ve tecrübenin müşteri ihtiyaç ve sorunlarını

gidermekte büyük önem gösterdiğine inanan Herkim A.Ş,

kendi tecrübesinin yanı sıra işbirlikleri ile sürekli

gelişmektedir.

L’azienda ha una vasta gamma di produzione.I due settori in

cui opera sono quelli del colore e del poliestere insature. I

principali prodotti per il gruppo di colore sono: colori per

mobile, vernici, colorifici, colori per l’industria, colori per

l’edilizia, colori anticorrosive. Per il gruppo di poliestere

insature sono; Gelcoat, pasta colore, poliestere di uso

generale e speciali (RTM,SMC,BCM), poliestere di stampa,

poliestere isoftalica, poliestere ritardante fiamma.

Herkim, diversamente da tante altre aziende del settore, e’

indice di flessibilita’ nella produzione ed ha la capacita’ di

offrire dei prodotti nella qualita’ e nella specialita’ richiesta dal

cliente. L’azienda ha le certificazioni di qualita’ TSE, TSEK,

LLOYD e ISO 9001:2000 e fa la produzione secodno gli

standart nazionali e internazionali.

Uno dei particolari piu’ importanti che diversifica la Herkim tra

i suoi concorrenti é l’assistenza tecnica pre e post vendita. Il

dipartimento ricerca e sviluppo, con la sua piu’ avanzata

tecnologia, i suoi responsabili tecnici ed i suoi ingegneri,

garantisce una “completa soddisfazione del cliente”. Grazie ai

lavori di questo dipartimento la Herkim riesce a presentare ai

suoi clienti prodotti sempre piu’ sviluppati. L’azienda, inoltre,

rispondendo alle singole esigenze dei suoi clienti, porta la

soddisfazione del cliente al massimo livello.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

04


Ocak - Gennaio 2009

Sanayi boyaları alanında 1996 yılından bu yana İtalya

merkezli GM-Mega ile çalışmalarını sürdüren Herkim A.Ş,

mobilya boyaları ve ahşap sistemleri alanında da 1999

yılından bu yana İsveç merkezli Becker Acroma işbirliği ile

ahşap boyalarında 130 yıllık dünya tecrübesini Türkiye’ye

getirmiştir.

Boya sektöründe ciro bazında dünyada ilk 5 firma arasında

yer alan ve Avrupa’da İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa gibi

birçok ülkede üretim tesisleri ve özel araştırma laboratuarları

bulunan Becker Acroma’nın ürünleri Herkim aracılığıyla

Türkiye’ye dağıtılmakta ve 1 yılı aşkın bir süredir Becker

Acroma dolgu ve vernikleri Herkim tesislerinde

üretilmektedir.

Yurt dışında Güney Afrika, Hindistan, Makedonya, İtalya,

Sudan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere çeşitli ülkelere

ihracatlarını sürdüren Herkim A.Ş, profesyonel çalışma

anlayışıyla bugün olduğu gibi gelecekte de başarılarını

sürdürecektir.

HERKİM Polimer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi

10004 Sokak No.4 B.Çiğli İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 376 7241-42-43-44-45

Fax: +90 (232) 376 7240

Web: www.herkim.com

Herkim crede nell’importanza

dell’esperienza nel risolvere i

problemi e nel rispondere

alle esigenze dei clienti.

L’Azienda sta crescendo, ogni

giorno di piu’, anche grazie

alle varie collaborazioni.

Continua a collaborare nel

settore del colore con

l’italiano GM-Mega fin dal 1996, mentre dal 1999 continua a

collaborare con lo svedese Becker Acroma, che ha alle spalle

un’esperienza di 130 anni nei settori dei colori per mobili e

dei sistemi di legno.

L’azienda esporta nell’Africa del Sud, in Macedonia, in Italia,

in Sudan, nell’Arabia Saudita e continuera’ i suoi successi

anche nel futuro grazie alla sua professionalita’.

1- Odamıza nasıl üye oldunuz?

Odaya üyeliğimiz 1996 yılında antikorozif boyalar alanında

Milano merkezli Mega S.p.A ile ortak şirket “MEGAHERKİM”i

kurmamız ile başladı.

2- Bugüne kadar Odamızın hizmet ve faaliyetlerinden

yararlanabildiniz mi?

Ortaklığımız döneminde şirket işleyişi ile ilgili oda

faaliyetlerinden oldukça yararlanıldı.

3- Şu an İtalya ile ilişkileriniz ne durumda?

2002 yılında Megaherkim ortaklığı sonlandırıldı. Ancak yine

de GM Mega ile alışverişimiz devam etmekte. En son Gm

Mega’ya reçine ihracatımız oldu. Ayrıca, 1999 yılında ahşap

boyaları alanında İsveç merkezli Becker Acroma firması ile

işbirliği anlaşması yapıldı. 2003 yılından bu yana Becker

Acroma’nın İtalya’daki firması (OECE) ile çok sıkı

çalışmaktayız. 2007 yılından itibaren de bazı ürünleri Becker

Acroma, İtalya lisansı altında üretmekteyiz.

1- Come ha deciso di associarsi alla Camera?

Mi sono associata alla Camera nel 1996 quando abbiamo

fondato l’azienda MegaHerkim con il partenariato

dell’azienda Italiana Mega Spa nel settore dei colori

anticorrosive.

2- Ha usufruito, fino ad ora, dei servizi e/o delle attivita’

della Camera?

Abbiamo usufruito dei servizi della Camera per la fondazione

dell’azienda in partenariato con gli italiani.

3- Quali sono i vostri attuali rapporti con l’Italia?

Anche se nel 2002 abbiamo dato fine al partenariato per

Megaherkim stiamo ancora collaborando con L’azienda GM

Mega. Ultimamente abbiamo esportato le resine alla GM

Mega. Abbiamo, inoltre, fatto un accordo di collaborazione

con l’azienda svedese Becker Acroma. Dal 2003 lavoriamo

intensamente con la sede in Italia di Becker Acroma (OECE).

Dal 2007 stiamo producendo qualche prodotto sotto la

licenza di Becker Acroma.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

05


Ocak - Gennaio 2009

YENİ ÜYELERİMİZ NUOVE ASSOCIAZIONI

M. Semih PATEL

PATEL ŞİRKETLER GRUBU

Plastik, ambalaj, yayın, medya / Plastica, imballggio,

pubblicazione, media

Tel: + 90 216 415 71 48

Fax: + 90 216 415 71 49

www.patel.com.tr

Azienda operante nel settore delle macchine desidera

contattare i produttori di macchine per le strisce per

depilazione e i produttori di rotolo per cera.

Data d’arrivo della richiesta:16.12.2008

SUAYP DEMIREL ITHALAT IHRACAT A.S.

Persona da Contattare: Mehmet Ali KOCAK

Tel: +90 272 341 32 00

Fax: +90 272 341 27 21

export@suaypdemirel.com

www.suaypdemirel.com

Azienda produttrice di vasi e contenitori per piante desidera

contattare gli importatori e i distributori.

Data d’arrivo della richiesta: 26.12.2008

CETIN ELEKTROPLASTIK A.S.

Persona da Contattare: Cetin KOCAK

Tel:+90 236 246 83 05

Fax: +90 236 233 21 56

cetin.kocak@rositell.com

www.rositell.com

Ali Hilmi AKBAŞ

G.M. GENEL MAKİNE DIŞ TİCARET A.Ş.

İş Makineleri, tarım makineleri / Macchine per la

lavorazione terra e macchine agricole

Tel: + 90 322 458 12 63

Fax: +90 322 458 09 25

www.genelmakina.com.tr

RICHIESTE DI COLLABORAZIONE DALLA TURCHIA

Azienda esportatrice di semi di grano desidera contattare

gli importatori di cereali e di grano.

Data d’arrivo della richiesta: 02.12.2008

TASLACILAR DIS TIC. A.S.

Persona da Contattare: Bulent TASLACI

Tel :+90 258 264 3577

Fax :+90 258 264 2447

btaslaci@aol.com

www.taslaci.com

Azienda operante nel settore agricolo desidera contattare i

produttori di rotavatori e idrociclone.

Data d’arrivo della richiesta: 15.12.2008

Azienda produttrice di succo di frutta e concentrato di frutta

desidera contattare gli importatori.

Data d’arrivo della richiesta: 26.12.2008

MUHTAROGLU GRUP

Persona da Contattare: YUSUF MUHTAROGLU

Tel:+90 312 441 16 24

Fax:+90 312 441 16 23

info@muhtaroglugrup.com

www.muhtaroglugrup.com

Azienda turca di import export desidera contattare i

produttori italiani di granito.

Data d’arrivo di richiesta: 07.01.2009

SEKERZADE EGITIM TUR. LTD. STI.

Persona da Contattare: Ozlem IRIK

Tel:+90 256 226 15 77

Fax:+90 256 226 14 59

bilgi@sekerzade.com.tr

www.sekerzade.com.tr

Azienda operante nel settore di lastra in alluminio desidera

contattare gli importatori ed i distributori italiani.

Data d’arrivo della richiesta: 07.01.2009

CIMAK MAKINA VE ZIRAI EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S.

Persona da Contattare: Murat CABA

Tel : +90 236 213 00 55

Fax : +90 236 213 00 56

mcaba@cimakinci.com

www.cimakinci.com

MEHTAP MUTFAK ESYALARI A.S.

Persona da Contattare: Ozge KILIC

Tel:+90 216 419 67 62

Fax: +90 216 419 67 64

okilic@mehtap.com.tr

www.mehtap.com.tr

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

06

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!