21.02.2015 Views

Dokümanı indirmek için tıklayın. - İzmir İtalyan Ticaret Odası

Dokümanı indirmek için tıklayın. - İzmir İtalyan Ticaret Odası

Dokümanı indirmek için tıklayın. - İzmir İtalyan Ticaret Odası

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mayıs - Maggio 2009

İÇERİK

SOMMARIO

Editörden

Editoriale

Yatçılık sektöründe

Viareggio’da gerçekleştirilen

ikili görüşmeler, 5 - 9 Mayıs

2009

Workshop nel settore Nautico a

Viareggio, 5 - 9 maggio 2009

ICCI 2009 Uluslararası Enerji ve

Çevre Fuarı ve Kongresi’ne

katılım, İstanbul 13 - 15 Mayıs

2009

Partecipazione alla Fiera

Internazionale dell’Energia e

dell’Ambiente ICCI 2009,

İstanbul, 13 - 15 maggio 2009

Eurocarne 2009 - 24.

Uluslararası Et Endüstrisi

Fuarı’na Ziyaret ve İkili

Görüşmeler Organizasyonu,

21-24 Mayıs 2009

Organizzazione della visita ed

incontri bilaterali alla Fiera

Eurocarne 2009 – 24. Salone

Internazionale delle Tecnologie

per Lavorazione,

Conservazione, Refrigerazione

e Distribuzione delle Carni,

21-24 maggio 2009

Üyelerimiz

Presentazione dei Soci

Catoni Deniz İşleri A.Ş.

Kazım Burak ŞAR

İtalya’dan İşbirliği Teklifleri

Richieste di Collaborazione

dalla Turchia

Hazırlayanlar

Redazione

Ece ALDOĞAN KIVRAK

Eren SÜRER

Bilge BULUT

Gözde TEZKOŞAR

Sara CRISTIANO

Roberto ACETI

Sevgili Okuyucular,

editörden

İtalya ile Türkiye arasındaki ekonomik

ilişkiler küresel krize rağmen her geçen gün

artmaktadır. Bu durum son dönemlerde

İtalyan yatırımlarının Türkiye'nin batısından

diğer kentlere doğru kaymasını beraberinde

getirmiştir. Adana'nın yanı sıra Gaziantep,

Konya ve Kayseri'de çeşitli İtalyan

firmaların yatırım amaçlı inceleme ve

temaslarda bulunmaları gündemdedir.

İtalyan yatırımlarının çoğalması iki ülke

arasındaki ticaret hacminin artmasında

büyük rol oynamaktadır.

İzmir İtalyan Ticaret Odası olarak Türkiye

ve İtalya’nın ticari - ekonomik ilişkilerinin

ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesine

katkı sağlayacak etkinliklerimizi

sürdürmekteyiz. Bu amaçla Türk ve İtalyan

iş dünyasından değerli üyelerimizi ve

dostlarımızı bir araya getirdiğimiz üye

yemeğimizi bu yıl 8 Haziran 2009 tarihinde

Gürel Tower Residence Sipari Restoran’da

saat 20.30’da gerçekleştireceğiz. Bu vesile

ile İtalya ile iş ilişkisi olan firmalar arasında

güzel işbirliklerinin de doğmasını arzu

ediyoruz.

Önümüzdeki dönemlerde üyelerimiz için

gerçekleştireceğimiz özel projelerimiz

olacak. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri

Odamızı arayarak bizlerden alabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere.

Gözde Tezkoşar

Cari Lettori,

editoriale

Malgrado la crisi globale i rapporti

economici tra l’Italia e la Turchia stanno

crescendo ogni giorno di piu’. Cio’

comporta anche il fatto che gli

investimenti italiani si stanno spostando

alla zona anatolica. Sempre per questo

motivo ultimamente varie aziende italiane

stanno effettuando delle ricerche nelle

citta’ come Adana, Gaziantep e Konya

finalizzate a futuri investimenti. La

crescita del numero degli investimenti

italiani ha un ruolo molto importante

nell’aumento del volume commerciale.

Come sempre, la Camera di Commercio

Italiana di Izmir continua, attraverso il

suo operato, a contribuire allo sviluppo

degli investimenti bilaterali e ai rapporti

economici commerciali tra questi due

Paesi. Sempre per questo motivo

quest’anno realizzeremo la cena degli

associati in cui si riuniranno i cari soci e

amici del mondo del business italiano e

turco, l' 8 Giugno 2009, presso il

Ristorante Sipari a Gurel Tower Residence

alle ore 20:30. Il nostro desiderio

principale é quello di contribuire alla

creazione delle collaborazioni tra le

aziende che lavorano con l’Italia.

Nei periodi successivi avremo vari progetti

speciali per i nostri soci. Potete ricevere

maggiori informazioni rivolgendovi alla

nostra Camera.

Buona lettura e arrivederci al prossimo

numero.

Gözde Tezkoşar

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

ÝZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL

AN TÝCARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

01


Mayıs - Maggio 2009

YATÇILIK SEKTÖRÜNDE VIAREGGIO’DA

GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİLİ GÖRÜŞMELER,

5 – 9 MAYIS 2009

İzmir İtalyan Ticaret Odası, Lucca Ticaret Odası ve

Nautexport ile birlikte 5–9 Mayıs 2009 tarihlerinde

Viareggio’ya yatçılık sektöründe bir Türk alım heyeti

götürdü. Heyette yer alan firmalar katılımcı İtalyan

firmaların belirlediği kriterler doğrultusunda özenle

seçildi. Davet edilen firmaların uçak biletleri ve

konaklamaları dahil olmak üzere tüm masrafları proje

bütçesinden karşılandı. Organizasyona 8 yat üreticisi

ve 3 yat ekipmanı distribütörü olmak üzere toplam 11

firma katıldı. İlk iki gün 30 İtalyan firma ile ikili

görüşmeler gerçekleştiren heyet, üçüncü gün Azimut

Yachts firmasının tersanesini ve 4 yat ekipmanı

üreticisi firmanın üretim tesislerini ziyaret etme fırsatı

buldu. Organizasyon boyunca toplam 274 adet ikili

görüşme gerçekleşti. Katılımcılarla yapılan

değerlendirmeler sonucunda görüşmelerin yararlı

geçtiği ve yeni işbirlikleri için somut adımların atıldığı

belirlendi.

WORKSHOP NEL SETTORE NAUTICO A VIAREGGIO, 5 -

9 MAGGIO 2009

La Camera di Commercio Italiana di Izmir, con la collaborazione

della Lucca Promos e della Nautexport, ha organizzato una

missione di buyers turchi a Viareggio nel settore nautico dal 5 al

9 maggio 2009. I buyers sono stati scelti secondo il profilo

indicato dalle imprese italiane partecipanti. Tutte le spese dei

buyers invitati, incluse quelle di viaggio e di albergo, sono state

pagate dal budget del progetto. All’organizzazione hanno

partecipato 11 aziende turche di cui 8 cantieri e 3 distributori di

subfonitura. La delegazione, i primi due giorni, ha incontrato 30

imprese italiane produttrici di subfornitura nautica, mentre il terzo

giorno ha visitato il cantiere Azimut Yachts e gli stabilimenti di

altre 4 aziende italiane. Sono stati realizzati in totale 274 incontri

bilaterali. In seguito, alla somministrazione di questionari di

valutazione realizzati con i partecipanti turchi e’ stato constatato

che la missione e’ andata a buon fine e che, con l’occassione,

sono stati creati contatti concreti di collaborazione.

Heyette yer alan Türk firmalar / Aziende turche partecipanti:

Çarkçı Turizm Yat Isl. Tic. Ltd. Şti.

Denizmar İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

L.Notika Yatçılık San. Tic. Ltd. Şti.

Marina Deniz Araçları Tic. ve San. A.Ş.

Oruçoğlu Yat Marin Gemi İml. San. Tic. A.Ş.

Peri Deniz Araçları San. ve Tic. A.Ş.

Proteksan Turkuaz Yat San. A.Ş.

Selah Makine ve Gemicilik Endüstri Ticaret A.Ş.

Sunrise Yatçılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tsmm Teknecilik San.Tic. A.Ş.

Vicem Yat. San. Tic. A.Ş.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

ÝZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL

AN TÝCARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

02


Mayıs - Maggio 2009

ICCI 2009 ULUSLARARASI ENERJİ VE ÇEVRE FUARI VE

KONGRESİ’NE KATILIM, İSTANBUL 13/15 MAYIS 2009

PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE

DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE ICCI 2009, İSTANBUL

13 / 15 MAGGIO 2009

All’interno del progetto d’area “sostenibilita ambientale”

finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Camera

di Commercio Italiana di Istanbul e la Camera di Commercio

Italiana di Izmir hanno partecipato alla Fiera ICCI con uno

stand istituzionale ed hanno organizzato la partecipazione

del Dr. Gianluca Scarponi - Dirigente del Mercato Elettrico –

Dipartimento per l’Energia//Ministero dello Sviluppo

Economico alla sessione “energia rinnovabile” avuto luogo il

15 maggio.

İtalyan Ekonomiyi Geliştirme Bakanlığı tarafından finanse

edilen “Sürdürülebilir Çevre” projesi kapsamında İstanbul ve

İzmir İtalyan Ticaret Odaları ICCI 2009 Fuarı’na katılarak 15

Mayıs’ta yapılan “Yenilenebilir Enerji” başlıklı oturuma İtalyan

Ekonomiyi Geliştirme Bakanlığı Enerji Bölümü Elektrik

Piyasası Müdürü Sayın Gianluca Scarponi’nin konuşmacı

olarak katılımını organize ettiler.

13 – 15 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul WOW Convention

Center’da gerçekleştirilen uluslararası enerji etkinliği ICCI

2009, siyaset, iş dünyası ile enerjiye yatırım yapmak isteyen

yerli ve yabancı şirketleri bir araya getirdi. 24 oturumla bir

rekora imza atan ICCI 2009’da, Türkiye enerji sektörünün yol

haritasını şekillendirecek 150 bildiriye yer verildi.

ICCI’de alınan kararların son derece önemli ve sektörü

yönlendiren bir referans noktası olduğuna dikkat çeken

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerjideki

ana politikalarının yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete

geçirmek olduğunu söyledi. Yıldız bu noktada kamu

yatırımlarının küçülürken, özel sektör yatırımlarının

büyümesi gerektiğini, bürokrasinin de özel sektörün

ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılanması

gerektiğine dikkat çekti. Kongrenin bu yılki ana temasını

La Fiera ha avuto luogo presso lo WOW Convention Center

di Istanbul ed ha visto la partecipazione dei burocratici,

degli imprenditori ed investitori turchi che stranieri. Nelle

24 sessioni sono stati presentati 150 studi. Il Ministro

dell’Energia e delle Fonti Naturali Taner Yıldız, parlando

dell’importanza dei temi discussi in questa fiera, ha

dichiarato che la politica principale nell’energia e’ quello di

sviluppare le energie rinnovabili. Yıldız ha aggiunto anche

che, mentre gli investimenti statali diminuiscono, devono

crescere quelli dei privati e che c’e’ bisogno di una

ristrutturazione nella burocrazia per rispondere alle

richieste del settore privato. Il tema di quest’anno e’ stato

“La sicurezza di offerta nell’energia, l’efficienza energetica,

energia rinnovabile e politiche ambientali”. Nella Fiera,

visitata da circa 5.000 professionisti, e’ stata sottolineata

l’importanza per la Turchia dell’energia rinnovabile come

quella eolica, solare, idrica e geotermale e della

produzione di energia dai rifiuti. La Fiera e’ stata anche

un’occasione per creare nuovi partenariati sopratutto con

le imprese straniere.

Nell’ICCI 2009 120 aziende hanno esposto tra cui Daruma

Corporate Finance, EnerjiSa, Enpro, IGDAS, Zorlu Enerji,

GE Energy,Borusan, Siemens, Gamesa, Wartsila, Mobil,

Shell, Areva, Kawasaki, Soyut Wind e 130 relatori hanno

preso parte nelle diverse sessioni.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

ÝZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL

AN TÝCARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

03


Mayıs - Maggio 2009

“Küreselleşme Sürecinde Enerjide Arz Güvenilirliği, Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Politikaları” oluşturdu.

Üç gün süresince yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda, rüzgar, güneş, su ve jeotermal enerjinin Türkiye için önemine

dikkat çekilirken, atıktan enerji üretimi konusuna da vurgu yapıldı. Yabancı yatırımcıların büyük ilgisini çeken ICCI enerji

alanında yeni ortaklık ve iş birliklerine de ev sahipliği yaptı.

Aralarında sponsor olarak Daruma Corporate Finance, EnerjiSa, Enpro ve İGDAŞ'ın bulunduğu Zorlu Enerji, GE Energy,

Borusan, Siemens, Gamesa, Wartsila, Mobil, Shell, Areva, Kawasaki, Soyut Wind gibi firmaların bulunduğu 120 enerji

firmasının, 130’a yakın konuşmacının katıldığı ICCI’da Türkiye’nin giderek artan enerji sorunu masaya yatırılırken, çözüm

olarak yenilenebilir enerji kaynakları ve verimli enerji teknolojileri gösterildi.

EUROCARNE 2009 - 24. ULUSLARARASI ET ENDÜSTRİSİ

FUARI’NA ZİYARET VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

ORGANİZASYONU, 21-24 MAYIS 2009

Odamız One Medit S.r.l. (www.onemedit.com) talebi

üzerine, 21–24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Verona’da

gerçekleşen Eurocarne 24. Uluslararası Et Endüstrisi

Fuarı’na (www.eurocarne.it/home_en.asp) Türk heyeti

organize etmiştir. Heyet Fuarı ziyaret etme olanağı

bulmuş ve İtalyan firmalar ile ikili görüşmeler

gerçekleştirmiştir. Söz konusu organizasyona üç firma

katılmıştır.

Katılımcı firmalar / Aziende turche partecipanti:

ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA ED INCONTRI BILATERALI

ALLA FIERA EUROCARNE 2009 – 24. SALONE

INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIE PER LAVORAZIONE,

CONSERVAZIONE, REFRIGERAZIONE E DISTRIBUZIONE

DELLE CARNI, 21-24 MAGGIO 2009

La nostra Camera sulla richiesta di One Medit S.r.l. ha

organizzato una delegazione turca in occasione della Fiera

Eurocarne 2009 " 24. Salone Internazionale delle Tecnologie

per Lavorazione, Conservazione, Refrigerazione e

Distribuzione delle Carni" (www.eurocarne.it) tenutasi a

Verona dal 21 al 24 maggio 2009. I. Le tre aziende

partecipanti hanno visitato la fiera e hanno realizzato degli

incontri bilaterali.

Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş.

Asmert Inş. Mezbaha Hayvancılık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Sti.

A.L.V. Teks. Makine İnş. Hayvancılık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

ÝZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL

AN TÝCARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

04


Mayıs - Maggio 2009

ÜYELERİMİZ PRESENTAZIONE DEI SOCI

KAZIM BURAK ŞAR

CATONİ DENİZ İŞLERİ A.Ş.

1974'de Konya'da doğup öğrenim

hayatına 1980 yılında İzmir'de başlayan

Kazım Burak Şar, İzmir Özel Türk

Lisesi'nin Almanca bölümünü 1992 yılında

bitirdikten sonra 9 Eylül Üniversitesi

İ.İ.B.F İşletme Bölümü’ne devam etti ve

1998 yılında mezun oldu. İş hayatına

1999 yılında Cen Ajans Grey Dış Hesaplar

Departmanı’nda başlayıp aynı yıl askerlik

görevini yerine getirdi.

2001 yılında Arkas Holding bünyesindeki

MSC Gemi Acenteliği şirketinde üstlendiği

satış ve pazarlama temsilciliği görevi ile

uluslararası deniz taşımacılığı sektöründe

kariyerine devam etme kararı aldıktan sonra, 2005 yılında

aynı sektörde faaliyet gösteren Catoni Grup şirketlerinden

Catoni Deniz İşleri A.Ş'de NYK hattının pazarlama

departmanında görev almaya başladı. 2007 yılında aynı

şirketin NYK Hat Müdürü görevini üstlendikten sonra

geçtiğimiz ay Catoni Deniz İşleri A.Ş İzmir Ofis Müdürü

görevine getirildi. Evli olan Kazım Burak Şar, İngilizce,

Almanca ve İtalyanca dillerini bilmektedir.

Il Signor Kazım Burak Şar e’ nato nel 1974 a

Konya e ha iniziato la vita scolastica nel

1980 ad Izmir. Dopo essersi diplomato nel

Liceo di Izmir Ozel Turk Koleji Dipartimento

Tedesco, nel 1999 si é laureato presso

l‘Universita’ di 9 Eylül Dipartimento di

Economia. Ha preso il suo primo incarico

presso Cen Ajans Grey nel Dipatimento di

Contabilita’ Esterna e lo stesso anno ha

compiuto il servizio militare.

Nel 2001, avendo preso l’incarico nel

Dipartimento Marketing presso l’Azienda MSC

del Gruppo Arkas, ha deciso di continuare la

sua carriera nel trasporto marittimo. Nel 2005 ha iniziato a

lavorare presso Catoni Deniz İşleri A.S del Gruppo Catoni nel

Dipartimento Marketing della linea NYK dove, dal 2007, ne è il

direttore. Il mese scorso ha preso l’incarico di direttore

dell’Ufficio di Izmir della Catoni. Il Signor Şar e’ sposato e

conosce l’inglese, il tedesco e l’italiano.

Taşımacılıkta 158 yıllık bir firma, Catoni Grup.

1846 yılında İskenderun’da İtalyan bir aile tarafından

‘Belfante & Catoni’ adı ile ilk kez kurulan firma, bugün deniz

taşımacılığında Türkiye’de önemli isimler arasında yer

almaktadır.

İlk olarak gemi acenteliği ile yola çıkan Catoni, ileriki yıllarda

deniz nakliyesi, deniz acenteliği ile gözetim hizmetleri de

vererek büyümüştür. 1950’li yılların sonlarına doğru,

Türkiye’de ikamet eden İngiliz kökenli bir ailenin kontrolüne

geçen Catoni, yaklaşık 50 yıldır Japonya’nın en büyük

kuruluşlarından birisi olan NYK firmasının Türkiye

temsilciliğini yapmaktadır.

Il Gruppo Catoni e’ un’azienda che ha 158 anni di vita nel

settore del trasporto.

Fondata nel 1846 ad Iskenderun da una famiglia italiana

avendo il nome Belfante & Catoni, oggi é uno dei marchi piu’

importanti nel trasporto marittimo.

Catoni, partendo come l’agenzia marittima, col passare degli

anni si é accresciuta fornendo servizi anche di trasporto, di

agenzia e d'ispezione marittima. Passando nelle mani di una

famiglia d’origine inglese negli ultimi anni ’50, l’azienda

rappresenta la societa’ NYK, una delle societa’ piu’ grandi del

Giappone.

Catoni é un’azienda turca, ha sede centrale ad İstanbul e gli

uffici ad Izmir, Mersin ed Iskenderun. Ha, inoltre, delle agenzie

in Bulgaria, Romania, Georgia e delle rappresentanze in

Azerbaijan e in Ucraina. L’azienda lavora intensamente con i

paesi nell’area del Mar Nero.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

ÝZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL

AN TÝCARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

05


Mayıs - Maggio 2009

Catoni bir Türk şirketidir, merkezi İstanbul’dadır, İzmir,

Mersin, İskenderun’da şubeleri bulunmaktadır. Bunun yanı

sıra Bulgaristan, Romanya, Gürcistan’da şubeleri,

Azerbaycan ve Ukrayna’da temsilcilikleri vardır. Karadeniz’e

kıyısı olan ülkelerin limanlarında etkin bir şekilde

çalışmaktadır.

Catoni olarak halen deniz acenteliği, dökme yük ve yolcu

gemilerinin liman acenteliği, Japonya’nın en büyük

armatörlerinden biri olan NYK LINE olarak Türkiye ile

Uzakdoğu ve Okyanusya’nın hemen tüm önemli limanları

arasında konteyner taşımacılığı yapmaktadır. Bunun yanı

sıra, yine Türkiye’nin bütün limanlarında, dökme yük ve

yolcu gemilerine acentelik hizmetleri vermektedir. NYK,

dünyanın her yerine çalışmaktadır ancak Türkiye ayağındaki

çalışmalarına baktığımızda Japonya, Çin, Singapur, Hong

Kong, Taiwan, Avustralya ve Yeni Zelanda ile konteyner

taşımacılığı ön plana çıkmaktadır.

Hawaii Takımadaları Limanları’na Türkiye’den, bu

destinasyonda doğu hattını tek kullanan olarak, en uygun

transit süre ve navlun ile hizmet veren firma konumundadır.

Ayrıca NYK bünyesinde hizmet veren kruvaziyer gemilerin

bağlı bulunduğu ‘Crystal Cruise’ ve de ‘NYK Cruise’

gemilerine de acentelik hizmetleri vermektedir. NYK

firmasının lojistik ayağı da bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak bu

alanda ABD pazarı ile çalışmaktadır. Catoni olarak ayrıca

yine tüm dünya ile denizyolu, havayolu ve karayolunda son

yıllarda forwarding hizmetlerini de müşterilerine en uygun

şartlar ve Catoni hizmet kalitesi dâhilinde vermektedir.

1- Odamıza nasıl üye oldunuz?

Odanıza üyeliğimiz Catoni Grubu’na bağlı Catoni Deniz

İşleri A.Ş. ve Catoni Hava ve Deniz Taşımacılık Ltd.

şirketlerimizin, Türkiye – İtalya ithalat ve ihracat

pazarlarında çalışmakta olan firmalara taşımacılık alanında

sunduğu hizmetler ile ilgili bilgi verebilmek ve bu firmalarla

iletişim kurmak amacıyla yaklaşık olarak bir sene önce

gerçekleşti.

2- Bugüne kadar Odamızın hizmet ve faaliyetlerinden

yararlanabildiniz mi?

Odanıza üye olan kuruluşlarla ve aylık olarak tarafımıza

gönderilen e-bültenlerde yer alan bilgiler doğrultusunda,

hizmetlerimizden faydalanabileceğine inandığımız firmalar

Catoni svolge le sue attivita’ in qualità di agenzia marittima,

portuale delle navi passeggeri e di trasporto merce, e come la

NYK Line - l’armatore piu’ grande del Giappone- fa trasporto dei

container tra i porti piu’ importanti in Turchia e quelli

dell’Estremo Oriente e dell’Oceania. Inoltre, opera in tutti i porti

della Turchia fornendo servizi di agenzia marittima alle navi

passeggeri e a quelle di trasporto merce. La NYK e’ attiva in

tutto il mondo ma in Turchia opera soprattutto nel trasporto di

container verso i paesi come Giappone, Cina, Singapore, Hong

Kong, Taiwan, Australia e Nuova Zelanda.

L’azienda, essendo l’unica che opera nella linea est in questa

destinazione, offre il miglior nolo e il minor tempo di trasporto

per le Isole Hawaii. Inoltre, fornisce servizio di agenzia alle navi

NYK Cruise e Crystal Cruise appartenenti al gruppo NYK che

opera anche nella logistica. In questo campo, invece, lavora

sopratutto con gli Stati Uniti. Oltre questo la Catoni offre ai suoi

clienti servizio di forwarding in tutto il mondo nel trasporto

aereo, marittimo e terrestre con condizioni migliori e con una

maggiore qualita’.

ile temasa geçip işbirliği olanaklarımızı değerlendirmek yolu ile

Odanız üyeliğinden faydalanmaktayız.

3 - Şuan İtalya ile ilişkileriniz ne durumda?

Türkiye temsilcisi olduğumuz, dünyada en önemli armatörler

arasında yer alan Japon NYK’nin (Nippon Yusen Kaisha)

Milano’da yer alan grup firmaları NYK Line, Yusen Air&Sea

Service Co. ve NYK Logistics, deniz taşımacılığının yanı sıra hava

ve kara taşımacılığında da faaliyet göstermektedir. Bu şirketlerin

son dönemde Türkiye pazarına yoğunlaşmaları sebebi ile İtalya

ile irtibatımız artmıştır. Global krizin, azalan ticari hacme bağlı

olarak yarattığı durgunluğun etkilerini azaltmak adına bu pazarda

daha etkin çalışmalar yapmak bizim açımızdan büyük önem

taşımaktadır.

4 - Son olarak Oda üyelerine ve bizlere söylemek istedikleriniz

var mı?

1846 yılından beri başta denizcilik olmak üzere taşımacılık

sektöründe sunduğumuz müşteri memnuniyeti odaklı

hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi verebilmemiz için İzmir

İtalyan Ticaret Odası üyelerinden taşımacılık alanındaki tüm

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

ÝZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL

AN TÝCARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

06


Mayıs - Maggio 2009

ihtiyaçları ile ilgili bizimle temasa geçmelerini rica ediyoruz.

Son olarak geçen yıl Kasım ayında düzenlemiş olduğunuz

Emilia Romagna işadamları heyeti ikili görüşmeler

organizasyonu ve e-bültenlerde yer alan işbirliği talepleri

sonucunda başlayan ticari ilişkiler söz konusu ise, bunlarla

ilgili bilgilendirme yapılması, çalışmalarımıza yön vermemiz

açısından faydalı olacaktır. Bu konuda yardımcı olabilirseniz

seviniriz.

1 - Come ha deciso di associarsi alla Camera?

Ci siamo associati alla Camera l’anno scorso per creare

contatti, come Catoni Deniz İşleri A.Ş. e Catoni Hava ve

Deniz Taşımacılık Ltd., con le imprese che hanno relazione di

import / export con l’Italia con l’obiettivo di informarli sui

nostri servizi nel settore dei trasporti.

2 - Ha usufruito, fino ad ora, dei servizi e/o delle attivita’

della nostra Camera?

Usufriamo delle vostre attivita’ seguendo le informazioni

pubblicate nella vostra newsletter mensile e contattando le

aziende associate alla Camera per promuovere i nostri

servizi.

3 - Quali sono i vostri attuali rapporti con l’Italia?

İTALYA’DAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Dış Ticaret alanında danışmanlık hizmeti veren İtalyan firma,

hizmet verdiği firmalar için İtalyan şarap, dondurma,

dondurulmuş gıda ve deri hazır giyim ithal etmek isteyen

Türk firmalar ile irtibata geçmek istiyor.

Talebin Geliş Tarihi: 04.05.2009

Cocconi Import-Export

Yetkili Kişi: Silvio Cocconi

Tel: +390521504390

Fax:+390521504390

silvio.cocconi@alice.it

www.webalice.it/silvio.cocconi

Azienda turca produttrice di calze desidera conttattare le

aziende italiane del settore.

Data d’arrivo della richiesta: 04.05.2009

Vasi Textile & Dönsa Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Persona da Contattare: Mediha HAMİTOĞLU

Tel: +90 212 886 28 10

Fax: +90 212 886 28 16

mediha@vasi.com.tr

www.vasi.com.tr

Le aziende NYK Line, Yusen Air&Sea Service Co. e NYK

Logistics a Milano appartenenti al Gruppo NYK (Nippon Yusen

Kaisha) che e’ uno degli armatori piu’ grandi del mondo e

della quale siamo rappresentante in Turchia, oltre al servizio

di trasporto marittimo offrono anche servizio di trasporto

aereo e terrestre. I nostri contatti con l’Italia sono cresciuti

parallelamente con l’aumento della concentrazione di queste

aziende verso il mercato turco. Diamo una maggiore

importanza a questo mercato per diminuire gli effetti della

stasi economica causata dalla crisi globale.

4 - Prima di concludere, ha qualcosa da dire ai nostri lettori?

Preghiamo agli associati della Camera di contattarci riguardo

i loro fabbisogni sul trasporto per dargli maggiore

informazione sui nostri servizi, sopratutto nel trasporto

marittimo, campo in cui siamo specializzati dal 1846. Sara’

molto utile avere informazioni sulle collaborazioni

commerciali avviate in seguito del workshop organizzato a

novembre dell’anno scorso con la partecipazione degli

imprenditori della Regione Emilia Romagna e delle richieste

di collaborazione pubblicate sul newsletter camerale. Saremo

lieti se ci terrete aggiornati.

CATONİ DENİZ İŞLERİ A.Ş.

Tel : 232 783 59 00

Fax : 232 483 59 38

Şair Eşref Bulvarı Montro İş merkezi No:35/1 K:7 D:802

İZMİR / TURCHIA

www.catoni.com.tr

Azienda turca cerca un partner finanziario italiano per la sua

fabbrica di lavorazione della pigna.

Data d’arrivo della richiesta: 07.05.2009

Y.E.S. Bilten Şirketler Grubu

Persona da Contattare: Sadi BİLTEN

Tel: +90 266 713 70 05

banses@hotmail.com

Azienda turca produttice di prodotti panificio e bevande in

polvere desidera contattare gli imprenditori italiani.

Data d’arrivo della richiesta: 07.05.2009

Kektoz Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Persona da Contattare: Haluk ÖKLEM

Tel: +90 232 449 41 11 / +90 232 489 13 73 / +90 232 449

41 12

Fax: +90 232 449 42 22

info@kektoz.com.tr

www.kektoz.com.tr / www.jakito.com.tr

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

ÝZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL

AN TÝCARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

Pittore turco desidera contattare gli imprenditori italiani

(specialmente uno chef italiano) per trasformare la sua casa

a Turkbuku/Bodrum in un albergo boutique con un ristorante

italiano.

Data d’arrivo della richiesta: 20.05.2009

Persona da Contattare: Aydın ARKUN

Tel: +90 532 234 14 34

aydin@aydinarkun.com.tr

www.aydinarkun.com.tr

07

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!