21.02.2015 Views

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Temmuz-Ağustos 2008

Luglio - Agosto 2008

İÇERİK

SOMMARIO

Editörden

Editoriale

Roma’da Genel

Sekreterler Toplantısı

Meeting dei Segretari

Generali a Roma

Genova Yatçılık Fuarı

Türkiye Heyeti

Organizasyonu

Delegazione turca al

Salone Internazionale

della Nautica a Genova

Üyelerimiz

Presentazione Soci

Servet Eyüpgiller

HLB Saygın Yeminli

Müşavirlik ve Bağımsız

Denetim A.Ş.

Notizie Varie dalla

Turchia

İtalya’dan İşbirliği

Talepleri

Richieste di

Collaborazione dalla

Turchia

Sevgili Okuyucular,

editörden

2008 yılı Ocak- Temmuz aylarına ait rakamlara

baktığımızda İtalya Türkiye’nin ihracatta üçüncü,

ithalatta beşinci ticari ortağı olmayı sürdürdü. Bu

dönemde Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı ihracat

geçen yıl aynı döneme oranla %26,1 artarak

5,346 milyar dolara ulaşırken ithalat %27,8

artarak 7,153 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin İtalya’ya en çok ihraç ettiği ürünlerin

başında tuz, kükürt, toprak, taşlar, alçılar ve

çimento; kazan (makine ve cihazlar, aksam ve

parçaları), taş, alçı, çimento, amyant, mika

maddelerden eşyalar; metal cevherleri (cüruf ve

kül) ve balık geliyor. İtalya’dan ithal edilen

ürünlerin başında ise hububat, çimento ürünleri,

pamuk, pamuk ipliği ve mensucat, kazan ile

elektrikli makine ve cihazlar geliyor.

Türkiye ve İtalya ortaklığını daha da geliştirmek

adına 2009 yılında da farklı sektörlerde projeler

yapmaya devam edeceğiz. Yeni projelerin

hazırlanmasına şimdiden başladık. Projelerin

yanı sıra Odamız hizmet ağını da genişleterek

özellikle üyelerine daha yararlı olmayı

amaçlamaktadır. Bu aşamada sizin fikir ve

önerileriniz bizim için çok değerli olacaktır.

Bültenimizi ilgiyle takip eden bütün

okuyucularımıza iyi çalışmalar dilerim.

Cari lettori,

editoriale

L’Italia continua a mantenere la sua posizione

come terzo partner commerciale della Turchia

nell’esportanzione e quinta nell’importazione.

Nel periodo gennaio – luglio 2008 le

esportazioni turche, rispetto allo stesso periodo

del 2007, sono aumentate del 26,1%,

raggiungendo la cifra di 5,346 miliardi di dollari,

mentre le importazioni sono aumentate del

27,8%, raggiungendo quota 7,153 miliardi di

dollari.

I principali prodotti esportati dalla Turchia verso

l’Italia sono: sale, sulfure, suolo, pietra, gesso e

cemento; caldaie (macchine, attrezzature e

parti); articoli in pietra - gesso – cemento –

amianto – mica; essenze metalliche; pesce

d’allevamento. I principali prodotti importati

invece sono: cereali; sale, sulfure, suolo, pietra,

gesso e cemento; cotone, filo di cotone e

tessile; caldaia (macchine, attrezzature e parti);

macchinari ed equippaggiamenti elettrici.

La nostra Camera continuerà a sviluppare

progetti nei diversi settori per aumentare il

volume d’affari tra i due Paesi. In questi giorni

ha già iniziato a programmare le attività per il

2009. Oltre queste attività, la Camera sta

aumentando anche la sua rete di servizi in

modo tale da poter essere più completa ed

offrire un servizio sempre migliore sopratutto

verso soci. In questa fase di pianificazione sarà

molto importante ogni vostra considerazione e

suggerimento.

Hazırlayanlar

Redazione

Ece ALDOĞAN

Eren SÜRER

Bilge BULUT

Gözde TEZKOŞAR

Roberto ACETI

N. Sinem ERCAN

Bilge BULUT

Auguro un buon lavoro a tutti i nostri lettori.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

Bilge BULUT

01


Temmuz-Ağustos 2008

Luglio - Agosto 2008

İTALYAN TİCARET ODALARI GENEL SEKRETERLER

TOPLANTISI BU YIL ROMA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

48 ülkede faaliyet gösteren 73 İtalyan Ticaret Odasının

temsilcileri 6 – 9 Temmuz 2008 tarihlerinde Roma’da

bir araya geldiler. 2 gün süren seminer ve eğitim

programının ardından temsilciler İtalya’daki kurum ve

şirketler ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiler. İkili

görüşmelerin konusu genelde 2009 yılında

gerçekleştirilecek projelerin hazırlanmasına yönelik

oldu. Odamız mobilya, bankacılık, gemi ve yat inşası

ile tarım ve gıda sektörlerinde görüşmelerde bulundu.

IL MEETING DEI SEGRETARI GENERALI DELLE CCIE

QUEST’ANNO SI E’ SVOLTO A ROMA

I rappresentanti delle 73 camere di

commercio italiane operanti nei 48

paesi si sono riuniti a Roma dal 6 al 9

luglio 2008. A seguito dei seminari e

della formazione, della durata di due

giorni, i segretari generali hanno

realizzato degli incontri B&B con delle

istituzioni ed aziende in Italia. Il tema

degli incontri si è concentrato in

particolare sui progetti da realizzare nel 2009. La nostra Camera

ha fatto degli incontri nei settori del mobile, bancario, nautica,

agricoltura ed alimentare.

Questi meeting rappresentano un momento di incontro molto

importante per le camere italiane che operano all’estero anche

per fare la programmazione per il prossimo anno. I partner dei

progetti vengono fuori durante queste riunioni. Un altro evento

importante è invece la Convention Mondiale delle CCIE che si

terrà a Rimini dall’11 al 15 ottobre 2008.

Bu buluşma bir sonraki yılın programını düzenlemek

açısından son derece büyük bir önem taşıyor. Proje

ortakları genelde bu toplantılar sonrasında belirleniyor.

Yine aynı amaca hitap eden İtalyan Ticaret Odaları

Dünya Konferansı ise 11 – 15 Ekim tarihlerinde

Rimini’de yapılacak.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

02


Temmuz-Ağustos 2008

Luglio - Agosto 2008

GENOVA YATÇILIK FUARI TÜRK

ZİYARETÇİ HEYETİ ORGANİZASYONU

Türk firmaların yoğun ilgi gösterdiği

Genova Yatçılık Fuarı bu yıl 48. kez

yapılıyor. 4 – 12 Ekim 2008 tarihlerinde

gerçekleştirilecek olan Fuar’a Türk

ziyaretçi heyeti organizasyonunu

Odamız yürütüyor. Genova Ticaret

Odası ve İtalyan Gemi Sanayicileri

Birliği ile işbirliği içerisinde yapılacak

olan ikili görüşmeler organizasyonuna

Odamız aracılığıyla 12 yat imalatçısı

Türk firma katılıyor. Gemi ve yat sektöründe kullanılan

yeni teknolojilerin tanıtılacağı ve “Tecno Days” adı

verilen organizasyon 2 gün boyunca sürecek.

DELEGAZIONE TURCA IN VISITA AL SALONE

INTERNAZIONALE DELLA NAUTICA A GENOVA

Il Salone Internazionale della Nautica, appuntamento che

suscita sempre una grande interesse anche presso gli operatori

turchi, si svolgerà quest’anno, per la 48º volta, dal 4 al 12

ottobre 2008. La delegazione turca alla Fiera verrà organizzata

dalla nostra Camera. Agli incontri B&B, che saranno organizzati

dalla WTC Genova e dall’UCINA, parteciperanno 12 imprese

turche costruttrici di barche. Nelle giornate denominate “Tecno

Days”, della durata di due giorni, verranno esposte le nuove

tecnologie del settore.

Fuarda her yıl 39 ülkeden yaklaşık 1500 katılımcı yer almakta ve

aralarında yüzlerce yeni model olan 2500 tekne sergilenmektedir.

Nel salone, che coinvolge 1500 espositori da 39 paesi, si espongono ogni

anno quasi 2500 imbarcazioni, tra cui centinaia di nuovi modelli.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

03


Temmuz-Ağustos 2008

Luglio - Agosto 2008

ÜYELERİMİZ

SERVET EYÜPGİLLER

PRESENTAZIONE SOCI

Servet EYÜPGİLLER, 1933 yılında İzmir’ de

doğdu. 1956 yılında Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni, 1957 yılında

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

1975–1999 yılları arasında Banka ve Ticaret

Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1974–1979

yılları arasında Kara Harp Okulu Muhasebe

Bölümü, 1984–1990 yılları arasında Gazi

Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık

Yüksek Okulu ile Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi öğretim üyeliği görevlerinde

bulundu.1990 yılında Yeminli Mali Müşavirlik unvanı aldı.

Yeminli Mali Müşavirlik öncesinde birçok önemli

kurumda yüksek düzeyde görevlerde bulundu: Maliye

Müfettişliği, Bankalar Yeminli Murakıbı ve Kurul Başkan

Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdür Yardımcısı, TKİ Genel

Müdür Yardımcısı, TKİ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu

Başkan Vekili, Merkez Bankası Yüksek Danışma Kurulu

Üyesi, Özel Finans Kurumları Birliği Vakfı

Başdanışmanı. Ayrıca Avusturya, Fransa, Hollanda,

İngiltere, Polonya ve Macaristan’da mesleki eğitim ve

seminerlerde yer aldı. Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu

üyeliğinde bulundu. Yayınlaşmış çok sayıda mesleki ve

edebi eserleri de bulunmaktadır.

Halen, HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız

Denetim A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas

Üye olarak görev yapmaktadır. Evli, üç çocuk babasıdır.

Il Signor Servet Eyupgiller è nato nel 1933 ad Izmir. Nel

1956 si è laureato presso l’ Università di Ankara nella

facoltà delle Scienze Politiche e nel 1957 nella facoltà di

Giurisprudenza. Tra gli anni 1975 – 1999 ha lavorato in

qualità di professore presso l’Istituto di Ricerca del

Diritto Bancario e Commerciale, tra gli anni 1974 – 1979

presso il Dipartimento della Contabilita’ della Scuola

delle Forze Terrestre, tra gli anni 1984 – 1990 presso

l’Universita’ di Gazi, Scuola Superiore di Banca e

Assicurazione e presso l’Universita’ di Ankara, Facolta’

delle Scienze Politiche.

Nel 1990 è stato nominato Contabile Giurato. Ancora

prima della nomina ha svolto diversi incarichi presso importanti

istituzioni. Ha scritto diversi libri, anche di letteratura.

Attualmente è Presidente del Consiglio Direttivo della Società di

consulenza HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız

Denetim A.S.. E’ sposato ed ha 3 figli.

HLB SAYGIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim

A.Ş, 19 Ekim 1990’dan beri Yeminli Mali Müşavirlik

faaliyetlerinde bulunan Servet Eyüpgiller ve diğer 5

ortağın katılımıyla 9 Şubat 1995’de kurulmuştur. Şirket

İstanbul, İzmir ofisleri ve Ankara temsilciliği ile

faaliyetlerini sürdürmektedir. 1995 yılından bu yana

dünyanın en büyük 12. muhasebe ve denetim firmaları

ağı olan HLB International’ın Türkiye temsilciliğini

yapmaktadır. HLB Saygın 2007 yılında ISO 9001:2000

Kalite Yönetim Belgesi almıştır.

HLB Saygın ve ortakları Türkiye’de bir denetim şirketinin

faaliyet gösterebileceği tüm alanlara ilişkin denetim

yetkilerini resmi makamlardan almış bulunmaktadır.

HLB Saygın her biri kendi alanında uzman olan nitelikli

ortak ve personeliyle yüksek kaliteli hizmet vermekte ve

müşterilerimizin faaliyet gösterdiği sektörler için

geliştirdiği çözümlerle onlara katma değer yaratmaktadır.

Ayrıntılı bilgiyi www.hlbsaygin.com.tr adresinde

bulabilirsiniz.

HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş è

una società fondata il 9 febbraio 1995 dal Sig. Servet Eyüpgiller,

consulente giurato sin dal 1990, con la partecipazione di altri 5

soci. La società svolge le sue attività con i suoi uffici ad Istanbul,

ad Izmir e con un suo ufficio di rappresentanza ad Ankara. La

HLB Saygın rappresenta in Turchia la rete di HLB International

che, dal 1995, è fra le 12 aziende più grandi al mondo nel settore

del controllo e della contabilita’.

L’azienda nel 2007 ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO

9001: 2000. Ha inoltre tutte le licenze di ispezione necessarie

dalle autorità turche per poter operare nei vari settori.

HLB Saygın, conta su di uno staff professionale: ogni persona è

specializzata in un determinato settore. L’azienda offre un

servizio di ottimo livello e con soluzioni atte a migliorare e

ottimizzare le richieste dei loro clienti.

Per maggiore informazione potete visitare il sito:

www.hlbsaygin.com.tr

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

04


Temmuz-Ağustos 2008

Luglio - Agosto 2008

1- Odamıza nasıl üye oldunuz?

Hizmet verdiğimiz yabancı firmalar içerisinde İtalyan

firmaların da bulunması Odanıza üye olma kararı

almamızda önemli etken olmuştur. Üye olma kararı

aldığımızda Odanıza üye olmamızın bu firmalara

verdiğimiz hizmetlerde tamamlayıcı bir faktör olacağını

öngörmüştük. Zamanla bu konuda doğru bir karar

verdiğimizi anladık.

1- Come ha deciso di associarsi alla Camera?

Tra i nostri clienti ci sono anche aziende italiane. Per questo

motivo abbiamo voluto associarci alla Camera. Abbiamo previsto

che questa nostra adesione avrebbe potuto completare i nostri

servizi che forniamo ai nostri clienti. Col passare del tempo

abbiamo capito che questa è stata una decisione giusta.

2- Ha usufruito, fino ad ora, dei servizi e/o delle attività della

nostra Camera?

2- Bugüne kadar Odamızın hizmet ve faaliyetlerinden

yararlanabildiniz mi?

Odanızın mesleğimizle ilgili tüm faaliyetlerinden

faydalanmaktayız. Özellikle Türk ve İtalyan işadamlarını bir

araya getiren organizasyonlarınız daha çok ilgimizi

çekmektedir. Sosyal aktivitelerinizde de olanaklarımız

ölçüsünde yer almaya çalışmaktayız.

3- Şu an İtalya ile ilişkileriniz ne durumda?

Şirketimiz kurulduğundan bu yana uluslararası bir network

olan HLB International’a üyeliğin de getirdiği avantajlarla

önemli oranda yabancı sermayeli firmaya tüm Türkiye

çapında bağımsız denetim, IT denetimi, vergi denetimi,

finansal danışmanlık konularında hizmet vermektedir. Bu

firmalar arasında İtalyan firmalar ise önemli bir yer

tutmaktadır. Şimdiye kadar hizmet verdiğimiz İtalyan

firmaların başlıcaları arasında, Unicredit Banca Di Roma

İstanbul Türkiye Şubesi, Süsler Soba (Candy Grup),

Bozzetto Kimya gibi sektörünün önde gelen global firmaları

bulunmaktadır.

4 - Son olarak Oda üyelerine ve bizlere söylemek

istedikleriniz var mı?

Odanızın İzmir iş dünyası için çok önemli fonksiyonları

olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle son yıllarda gerileyen

İzmir ve Ege ekonomisinin canlanmasında gelen yatırım

taleplerini İzmir ve Ege’nin avantajlarını anlatmak yoluyla

bölgemize çekmek konusunda Odanız önemli bir rol

üstlenebilir. Türkiye’nin İtalya’ya en yakın noktası olan

İzmir’in hak ettiği konuma ulaşmasında Odanız ve üyeleri

önemli çabalar göstermek zorundadır.

Bu arada Oda üyeleri ve İtalya ile ilişkiler konusunda, yıllık

veya dönemsel konferanslar düzenlenmesinin yararlı

HLB SAYGIN Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız

Denetim A.Ş.

Stiamo usufruendo di tutti i servizi della Camera relativi al nostro

settore. Sono molto interessanti le organizzazione di incontri tra

gli imprenditori italiani e turchi. Cerchiamo di essere presenti

anche nelle attività sociali.

3- Quali sono i vostri rapporti con l’Italia?

La nostra azienda, fin dalla sua costituzione (agevolata anche

dal fatto di essere associata ad un network internazionale come

la “HLB International”), fornisce, soprattutto agli investitori

stranieri, servizi di ispezione indipendente, ispezione IT,

tassazione e consulenza finanziale in tutta la Turchia. Tra queste

aziende, una cospicua parte sono italiane, molte delle quali

leader nei propri settori come, ad esempio, “Unicredit Banca di

Roma” con sede ad Istanbul, “Susler Soba” (Candy Group) e

“Bozzetto Kimya”.

4- Prima di concludere, ha qualcosa da dire ai nostri lettori?

Pensiamo che la vostra Camera abbia una funzione molto

importante per il mondo commerciale-economico di Izmir: la

vostra Camera sta contribuendo all’economia regionale attirando

nuovi investimenti stranieri. Izmir è il punto della Turchia più

vicina all’Italia, per raggiungere la posizione che merita,

dovrebbe ricevere sostegno dalla Camera e dai suoi associati.

Inoltre, pensiamo che sia molto utile organizzare le conferenze

annuali, o periodiche, per favorire i rapporti fra l’Italia e gli

associati della Camera.

1444 Sok. No:8 D:5 Alsancak- İZMİR TÜRKİYE

Tel: +90 232 464 30 40

Fax: +90 232 464 39 19

www.hlbsaygin.com.tr

izmir@hlbsaygin.com.tr

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

05


Temmuz-Ağustos 2008

Luglio - Agosto 2008

NOTIZIE VARIE

Programma triennale di investimenti dalla Turchia: priorita' alle infrastrutture

La Gazzetta Ufficiale turca ha indicato i settori prioritari lungo i quali si dipanera' l'azione del Governo e su cui potranno

confluire anche i finanziamenti dei privati nell'ambito del Programma Triennale 2009/2011 (nono programma settennale di

sviluppo 2007/2013). I settori prioritari risultano essere: adduzione e distribuzione delle acque; energia elettrica

(produzione e distribuzione) ed energie rinnovabili; consolidamento dei viadotti e costruzione ed ampliamento di ponti,

autostrade e strade statali, nonche' di raccordi stradali della citta' di Istanbul; ferroviario (principalmente alta velocita’ tra

Ankara e Istanbul e tra la Capitale e Konya); costruzione di ospedali e scuole, con particolare attenzione alle aree piu'

depresse del Paese; protezione ambientale (impianti di riciclaggio di rifiuti solidi urbani e riciclaggio di acque reflue,

scarichi in mare di acque reflue); rinnovamento tecnologico della TV di Stato (TRT); sicurezza; ricerca nel campo delle

bio-nanotecnologie e tecnologie nucleari di nuova generazione, ricerca nel campo della salute pubblica, ricerca nell'ICT;

ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per la difesa ed aerospazio.

Le piu' importanti 500 industrie della Turchia: interessanti sorprese

Secondo i dati contenuti in un voluminoso studio predisposto dalla Camera dell'Industria di Istanbul (ISO) ed intitolato

"2007 - ISO Top 500 Industrial Enterprises", e' continuato il processo di crescita e consolidamento, seppur fra mille

difficolta', del sistema industriale turco. Il solo tasso di crescita in termini di prezzi alla produzione del sistema industriale

turco e' stato pari al 10,6% (prezzi correnti) e 4,4% (prezzi costanti), mentre e' interessante segnalare che le prime 500

imprese industriali della Turchia rappresentano all'incirca il 50% della produzione complessiva del Paese, mentre le prime

50 rappresentano da sole circa il 25% del totale nazionale. Inoltre, le "Top 500" costituiscono il 9,35% del PIL della

Turchia; fra le 500 imprese ben 143 hanno un partner estero (il 28,6% del totale), mentre fra le prime 50, 19 hanno un

partner straniero (38%) e da sole rappresentano circa il 32% dell'export complessivo delle 500. Peraltro l'export totale delle

500 imprese piu' importanti della Turchia e' cresciuto nel 2007 - rispetto all'anno precedente - del 24%. I settori che

assorbono la maggior parte degli occupati risultano essere nell'ordine: alimentari (19,8%), tessile-abbigliamento-calzature

(17,7%) ed automobilistico (16,5%). Delle principali 500 imprese, la maggioranza (oltre il 45%) ha sede nelle aree di

Marmara ed Egeo (principalmente Istanbul, Izmir e Bursa), ma anche nell'area dell'Anatolia (Gaziantep con 11 aziende ed

Adana con16 imprese). Le principali 10 imprese dell'elenco sono Tupras, Ford, Euas, Oyak Renault, Toyota, Eregli Iron &

Steel, Arcelik, Tofas/Fiat, Aygaz, Icdas . E' interessante notare che il gruppo Koc - partner tra l’altro della Fiat - (unico

gruppo turco incluso nella classifica di "Fortune 500") e' presente nella graduatoria con 5 aziende tutte nelle prime 10.

Incremento dell’afflusso dei turisti stranieri: meta preferita Antalya

Aumento del 20% su base annuale nel mese di giugno di turisti stranieri in Turchia, mentre nella prima meta’ dell’anno

l’incremento e’ stato del 17% rispetto al primo semestre del 2007. 11 milioni i turisti che hanno visitato il Paese nel periodo

compreso tra gennaio e giugno: primi i tedeschi (16,3%), seguiti dai russi (16%). Destinazione preferita dal 40% dei turisti

Antalya; al secondo posto Istanbul (20,23%).

Aumento dell’interscambio commerciale della Turchia nei primi sei mesi del 2008 (+ 37%): Italia terzo partner

L’interscambio della Turchia a livello mondiale e’ ulteriormente cresciuto nei primi sei mesi del 2008, registrando un +36,9%

nelle importazioni (105,8 miliardi di dollari) e un 38,7% nell’export (68,8 miliardi). Il valore complessivo dell’interscambio ha

raggiunto i 175 miliardi di dollari (+ 37% rispetto al primo semestre del 2007). Il saldo della bilancia commerciale, secondo i

dati dell’Ufficio Statistico turco (TUIK), e’ ancora negativo per 37 miliardi di dollari (+33% rispetto allo stesso periodo del

2007). La Russia – soprattutto in considerazione dell’esplosione della bolletta energetica – e’ il primo partner commerciale

nel Paese, con un interscambio di 19,9 miliardi di dollari ed un aumento medio rispetto allo stesso periodo del 2007 del 22%.

Le importazioni dalla Russia – primo Paese fornitore della Turchia – sono cresciute del 56,9%, sostenute dall’aumento del

costo del petrolio, raggiungendo la cifra di 16,5 miliardi di dollari. Le esportazioni turche verso Mosca sono aumentate invece

del 60% rispetto al 2007, raggiungendo i 3,4 miliardi di dollari. La Germania e’ al secondo posto nella graduatoria dei

principali Paesi partner commerciali della Turchia, con un interscambio pari a 16,8 miliardi di dollari (+20%). Il saldo risulta

attivo per Berlino per 3 miliardi di dollari. L’Italia e’ il terzo partner commerciale della Turchia con un interscambio pari a 10,4

miliardi di dollari (+20%) ed un saldo attivo di 1,5 miliardi di dollari. Le esportazioni italiane, rispetto allo stesso periodo del

2007, sono aumentate del 28,7%, raggiungendo la cifra di 5,9 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono aumentate del

23%, raggiungendo quota 4,5 miliardi di dollari. La quota di mercato dell’Italia – sul totale importato dalla Turchia dal

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

06


Temmuz-Ağustos 2008

Luglio - Agosto 2008

mondo – e’ pari al 5,6%. La Cina – quarto partner

commerciale e terzo Paese fornitore – ancora una volta

mostra una notevole effervescenza sui versanti import /

export con un incremento delle esportazioni in Turchia del

38% e delle importazioni del 58%. Le quote di mercato sul

totale delle importazioni turche dei primi cinque Paesi

fornitori risultano essere: Russia (15,6%), Germania

(9,4%), Cina (7,6%), Italia (5,6%), USA (5%).

Nuovo investimento italiano nel settore dell’energia

Italgen (gruppo Italcementi) prosegue nello sviluppo

internazionale. Sono state acquisite di recente nuove

licenze per la costruzione di un parco eolico in Turchia. Il

Gruppo Italcementi, in coerenza con le proprie politiche di

sviluppo sostenibile, ha infatti portato a termine in Turchia

- attraverso la controllata Italgen, che opera nel settore

energetico - l’acquisizione di licenze per dare vita ad un

grande parco eolico nel Paese. L’impianto sarà realizzato

nell’area di Balikesir (Turchia Nord-Occidentale) in un

altopiano caratterizzato da costanza di vento e dalla

vicinanza di nodi di interconnessione con la rete

nazionale di distribuzione elettrica. Questo insediamento,

dopo gli accordi annunciati in Egitto e Marocco,

permetterà ad Italgen di sviluppare ulteriormente l’attività

nel settore delle energie rinnovabili in linea con il proprio

Piano strategico.

***Fonte: Cronache Economiche redatte dall'Ambasciata

d'Italia ad Ankara

İTALYA’DAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Kahve çekirdeği ithalatı ve ihracatı yapan İtalyan firma,

kahve çekirdeği alıcısı Türk firmalarla irtibata geçmek

istiyor.

Talebin Geliş Tarihi: 13.07.2008

Green Elite Coffee Srl.

Yetkili Kişi: Barbara Bonatti

Tel: +39 010 4699378

Fax: +39 010 4693955

elitecoffee@elitecoffee.it

www.elitecoffee.it

İtalyan mayo üreticisi firma Türkiye’de distribütör ve ithalatçılarla

irtibat kurmak istiyor.

Talebin Geliş Tarihi: 01.08.2008

Zanchi Alberto & C. Snc.

Yetkili Kişi: Alberto Zanchi

Tel: +39 0429 773759

Fax: +39 0429 772140

info@solegiallo.com

www.solegiallo.com

RICHIESTE DI COLLABORAZIONE DALLA TURCHIA

Azienda operante nel settore dell’ imballaggio desidera

contattare produttori italiani di fili galvanizzati.

Data di arrivo della richiesta: 16.07.2008

Aym Ambalaj San. ve Tic. A.Ş

Persona da contattare: Ali Kotancı

Tel: +90 212 552 07 46

Fax: +90 212 552 50 90

ali@aym.com.tr

www.aym.com.tr

Azienda turca desidera contattare gli importatori di mobili.

Data di arrivo della richiesta: 17.07.2008

Orion Turizm ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Persona da contattare: Şule Özbek

Tel: +90 232 478 02 02

Fax: +90 232 479 92 23

info@orionltd.com.tr

www.orionltd.com.tr

Azienda operante nel settore tessile desidera contattare gli

esportatori di filamenti in poliestere con una resistenza di 6000

Newton.

Data di arrivo della richiesta: 28.07.2008

Güvenç Tekstil

Persona da contattare: Nafiz Güvenç

Tel: +90 216 464 58 01

Fax:+90 216 464 58 03

guvencnafiz@gmail.com

Tarımsal gıda temizleme makineleri üreten İtalyan firma

Türk ithalatçılarla irtibat kurmak istiyor.

Talebin Geliş Tarihi: 03.07.2008

Azienda turca operante nel settore dell’abbigliamento sportivo

desidera contattare gli importatori, distributori e potenziali

partners italiani.

Data di arrivo della richiesta: 29.07.2008

Engineering Campesato Srl.

Yetkili Kişi: Lara Campesato

Tel. +39 0521 800641

Fax. +39 0521 800941

commerciale@campesatosrl.it

www.campesatosrl.it

Baymen Tekstil Konfeksiyon Ltd. Şti.

Persona da contattare: Ayfer Demir

Tel : +90 212 495 19 40

Fax : +90 212 495 19 45

sales@doramafitextile.com

www.doramafitextile.com

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

07

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!