21.02.2015 Views

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Şubat - Febbraio 2009

editörden

editoriale

İÇERİK

SOMMARIO

Editörden

Editoriale

Sace: “Türk İtalyan

İşbirliğinde Ana Kaynak"

Seminer ve İkili

Görüşmeler

Organizasyonu

Mersin Agrodays

Uluslararası Tarım

Fuarı’na İtalya Tanıtımı

Partecipazione

all’Agrodays Fıera

Internazionale

dell’Agricoltura di Mersin,

1-4 aprile 2009

Üyelerimiz

Presentazione dei Soci

Necmi Çalışkan

KRT Kuyumculuk ve

Hediyelik San. Tic. A.Ş.

Notizie sulla Turchia

İtalya’dan işbirliği

teklifleri

Richieste di

Collaborazione dalla

Turchia

Sevgili Okuyucular,

Odamız 2007 yılında başlatılan ve 2013 yılına

kadar sürdürülecek olan Italian Desk projesi

ile Avrupa Birliği projelerinde Türk İtalyan

ortaklıklarını geliştirmek amacıyla hem İtalya

hem de Türkiye’deki kurumlara destek

vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Odamız

Şubat ayında Afyon Kocatepe Üniversitesi

tarafından hazırlanan “Mesleki Eğitimde

Bilişimle Gelişim” başlıklı projede ve

AfyonKarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

tarafından sunulan “Mermer Sektöründe

Kurumsal Gelişim” başlıklı projede ortak

olarak yer almaktadır.

Yine Italian Desk projesi kapsamında Avrupa

Birliği açık proje teklif çağrıları ile proje ortak

arama duyurularını içeren “Italian Desk” adlı

üç aylık bir e-bülten yayınlamaya devam

etmektedir.

Avrupa Birliği projeleri ile ilgili bilgi

taleplerinizi bize iletebileceğinizi hatırlatır,

işlerinizde başarılar dileriz.

Gözde Tezkoşar

Cari lettori,

La Camera, all’interno del progetto Italian

Desk inizato nel 2007 e che durera’ fino al

2013, continua a sostenere le istituzioni

turche ed italiane per lo sviluppo dei

partenariati nei progetti europei. Oltre

all’assistenza alle istituzioni, la Camera prende

parte come partner in due diversi progetti:

progetto di mobilita’ “ICT nell’istruzione di

specializzazione” presentato dall’Universita’ di

Afyon Kocatepe e progetto “Sviluppo

istituzionale nel settore del marmo”

presentato dalla Camera di Commercio e

d’Industria di Afyon.

Sempre all’interno del progetto Italian Desk la

Camera continua anche nel 2009 a pubblicare

un newsletter trimestrale contenente i bandi

aperti pubblicati in Turchia e le ricerche di

partner per i progetti europei.

Ricordandovi il nostro servizio di assistenza

nei progetti europei pubblicati in Turchia vi

auguriamo buon lavoro.

Gözde Tezkoşar

Hazırlayanlar

Redazione

Ece ALDOĞAN

Eren SÜRER

Bilge BULUT

Gözde TEZKOŞAR

Sara BELLUCCI

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

01


Şubat - Febbraio 2009

SACE: “TÜRK - İTALYAN İŞBİRLİĞİNDE ANA KAYNAK" SEMİNER VE İKİLİ GÖRÜŞMELER ORGANİZASYONU

Pehlivanoğlu Finansal Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret

Ltd. Şti. (PFS Finance) İtalya ile ticari ilişkileri olan ve

belirli ölçütler temel alınarak seçilmiş bir grup Egeli

firma için “SACE: Türk - İtalyan İşbirliğinde Ana Kaynak”

konulu bilgilendirme semineri düzenleyecektir.

17 Mart 2009 Salı günü İzmir Hilton Oteli Barbaros Paşa Salonu’nda yapılacak olan bilgilendirme semineri sonrasında SACE

Spa yetkilileri ayrıntılı bilgi almak isteyen firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştireceklerdir.

SACE Spa. (www.sace.it) 150’den fazla ülkede politik ve ticari risklere karşı sigorta, reasürans ve garanti sağlayarak,

yatırımlara destek veren, uluslararası ticaret için kredi sigortası, teminat ve finansal çözümler sunan İtalyan kamu tüzel

kişiliğidir. İtalya’dan ithalat yapan Türk firmalar, ihracat yapan Türkiye’deki İtalyan yatırımlar / ortaklıklar, müteahhitlik

hizmetleri dâhil çok uluslu projelerde yer alan konsorsiyumlar ve bu kuruluşlara kredi sağlayan bankalar SACE Spa sigortası

ve garantilerinden yararlanabilmektedirler.

Eylül 2008 itibariyle Pehlivanoğlu Finansal Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. (www.pfsfinance.com) ve SACE Spa

arasında, SACE Spa’nın Türkiye’deki etkinliklerinin gelişimi konusunda işbirliği yapmak amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. Bu

anlaşmaya göre PFS Finance, SACE Spa çözümleri için Türkiye’de bir başvuru noktası olarak hizmet vermektedir.

PARTECIPAZIONE ALL’AGRODAYS FIERA INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA DI MERSIN, 1-4 APRILE 2009

La Camera di Commercio Italiana di Izmir, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti bilaterali nel

settore dell’agricoltura, partecipera’ all“Agrodays” Fiera Internazionale dell’Agricoltura

(www.mersintarimfuari.com), che si terra’ dall’1 al 4 Aprile a Mersin e promuovera’ le aziende

italiane che vogliano entrare nel mercato turco.

La Camera fornira’ i seguenti servizi alle aziende italiane aderite al progetto;

1. Spazio dedicato;

2. Distribuzione dei brochure, dei biglietti da visita;

3. Preparazione di un insert (riassunto dello brochure) in lingua turca;

4. Appendimento di un poster dell’azienda (misura 50x70 cm);

5. Trasmissione, a conclusione della Fiera, di un rapporto finale accompagnato dai biglietti da

visita delle aziende turche interessate

6. Assistenza nello sviluppo dei contatti con le aziende turche interessate.

MERSİN AGRODAYS ULUSLARARASI TARIM FUARI’NA İTALYA TANITIMI

İtalyan Ticaret Odası 01-04 Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mersin Agrodays Fuarı’na 12

m2’lik bir standla katılacak ve tarım sektöründe faaliyet gösteren 6 İtalyan firmanın tanıtımını yapacaktır.

Tanıtımı yapılacak firmalar;

1- Hansa Tmp Srl

2- Mazzoni Srl

3- RM Spa

4- Gheri Vivai Piante Società Agricola Semplice

5- Abbriata Mario Srl

6- Europhyto Tsa Srl

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

02


Şubat - Febbraio 2009

ÜYELERİMİZ

PRESENTAZIONE DEI SOCI

NECMİ ÇALIŞKAN

KARAT TAKI VE MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Necmi Çalışkan 1954 yılında Konya'da

doğdu. Ankara Yenişehir Sağlık Koleji ve

Ege Üniversitesi Maden Mühendisliği

Bölümü'nden mezun oldu. Hollanda'da

Avrupa Birliği üzerine eğitim aldıktan

sonra 1981 yılında iş hayatına atılarak

Karat'ı kurdu. Bugün Karatgrup adı

altında toplanan şirketlerden Karat takı,

altın ve mücevherat üretim, satış ve

ihracatı yapmaktadır, Krt Hediyelik

firması, turistik hediyelik ve müze

hediyeliği ile replika üretimi konusunda

ülkenin en önemli firmalarından biri

olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Necmi Çalışkan İzmir Ticaret Odası’nda

12 yıldır kuyumculuk sektörünü

temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

olarak görevini sürdürmektedir.

Çalışkan İzmir'de kurulan çok ortaklı şirketlerden Efe Rakı,

İdol Şarapçılık ve İzAir'in kurucu ortağı olup halen bu kurum

ve şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev

yapmaktadır. Ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Mütevelli

Heyeti Başkan Yardımcılığını sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk

babasıdır. İngilizce bilmektedir. Altay Spor Klubü Yüksek

Divan Kurulu üyesidir. İzmir Rotary, Türkiye Masa Tenisi

Federasyonu, İzmir Kalkınma Ajansı gibi birçok dernek ve

sivil toplum örgütünde aktif olarak görevleri devam

etmektedir.

Nato nel 1954 a Konya, il Signor Necmi

Caliskan si e’ diplomato presso l’Ankara

Yenişehir Sağlık Koleji e si é laureato in

Ingeneria Mineraria presso l’Universita’

dell’Egeo. Tornato in Turchia dopo aver

studiato l’Unione Europea in Olanda ha

fondato l’Azienda Karat. Oggi Karat Takı,

che é una delle aziende appartenenti al

Karat Group, si occupa della produzione,

della vendita e dell’esportazione di oro e

gioielli, di souvenir turistici e museali ed

e’, inoltre, una delle aziende piu’

importanti nella produzione della replica.

Necmi Çalışkan, é tesoriere e membro

rappresentante del settore della

gioielleria del Consiglio Direttivo della

Camera di Commercio locale di Izmir. Il

Signor Çalışkan é un membro fondatore

di aziende multi-associate come Efe Rakı,

İdol Şarapçılık e İzair, presso le quali continua il suo incarico

di Vice Presidente del Consiglio Direttivo. E’, inoltre Vice

Presidente del Consiglio degli Amministratori Fiduciari della

Facolta’ di Economia di Izmir e membro del Consiglio di

Amministrazione dell’Associazione Sportiva di Altay ed ha

diversi incarichi in organizzazioni sociali civili: L‘Izmir Rotary

Club, la Federazione di Tennis da Tavolo e l’ Agenzia di

Sviluppo. Il Signor Caliskan e’ sposato ed ha un figlio.

1981 yılında İzmir'de kurulan Karat, gümüş takı, kıymetli taş,

altın mücevherat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

İzmir'de kendi markasıyla iç ve dış piyasaya satış ve ihracat

yapan en önemli firmalardan biridir. Bugün Karat Grubunu

oluşturan firmalar; İstanbul Altın Borsası üyesi Karat Döviz

ve Kıymetli Maden Tic. A.Ş., TCMB efektif piyasalarında işlem

yapmaya yetkili Konak Döviz ve Altın Tic. A.Ş., müze

hediyeliği ve turistik anı hediyeliği konusunda faaliyet

gösteren Krt Kuyumculuk ve Hediyelik San.Tic.A.Ş. ve

Yunanistan pazarında dağıtım yapan Krt Greece’dir.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

03


Şubat - Febbraio 2009

Kuyum ürünleri Turkuaz, Ametist, Sitrin, Mercan, Turmalin, Granat, Opalit,

Topaz ve benzeri taşlarla üretilmekte ve Meksika, Almanya, Amerika, İsrail,

Kazakistan ve Rusya'ya ihraç edilmektedir. Turizm hediyeliği konusunda

Türkiye'nin en önemli firmalarından biri olan Krt, ürünlerini dünyanın her

ülkesine ve noktasına özelleştirerek üretmektedir. Krt ürünleri Yunanistan'da

750 noktada satılmakta ve İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre, Finlandiya,

Hollanda, Rusya ve İngiltere’ye ihraç edilmektedir. Aynı zamanda Krt ülkenin

müze hediyeliği konusunda en önemli firmalarından biri olup şu anda ürünleri

Ayasofya, Topkapı, Mevlevihane, İslam Eserleri Müzesi, Ankara Anadolu

Medeniyetleri Müzesi ve Anıtkabir’de satılmaktadır. Krt ayrıca sertifikalı İkona

ürünleri yapmakta ve ihraç etmektedir.

Krt é una delle aziende piu’

importanti nel campo della

produzione dei souvenir

turistici, specializzandosi

sempre piu’ nell’assemblaggio

di ogni singolo elemento. I

prodotti di Krt sono venduti

nei 750 punti vendita in Grecia

ed esportati in Spagna,

Germania, Francia, Svizzera,

Finlandia, Olanda, Russia ed

Inghilterra.

Karat, fondata nel 1981, opera nei settori della bigiotteria in argento, delle pietre preziose, dei gioelli

in oro ed é una delle aziende piu’ importanti del settore in quanto a vendita ed esportazione.

Attualmente le aziende che fanno parte del Gruppo Karat sono:

Karat Döviz ve Kıymetli Maden Tic. A.Ş (membro della Borsa di Istanbul)

Konak Döviz ve Altın Tic. A.Ş (competente ad operare in borsa)

Krt Kuyumculuk ve Hediyelik San. Tic. A. Ş. (souvenir turistico)

Krt Greece (distribuzione in Grecia)

L’azienda produce gioielli utilizzando pietre come il turchese, l’ametista, il citrino, lo smeraldo, la

tormalina, il granato, l’opale, il topazio ed esporta in paesi quali Messico, Germania, Stati Uniti,

Israele, Kazakhistan e Russia.

Inoltre, Krt é molto

importante anche nel settore

dei souvenir museali, infatti,i

suoi prodotti sono venduti in

Aya Sofia, nel palazzo

Topkapi, nella casa dei

dervisci, nel museo delle Arti

Islamiche, nel Museo delle

Civilta’ Anatoliche di Ankara e

nel Museo Anıtkabir (mosoleo

di Ataturk). L’Azienda opera

anche nella produzione e

nell’esportazione delle icone

certificate.

KRT KUYUMCULUK ve HEDIYELIK SAN TIC A.S.

862 Sok. No:4 35250 KONAK IZMIR TURKEY

www.karatgold.com.tr

Persona da contattare: Cem ADIKUTLU / Foreign Trade Manager

Tel:+90 232 4464045

Fax:+90 232 4832947

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

04


Şubat - Febbraio 2009

1-Odamıza nasıl üye oldunuz

İtalya kuyumculuk sektörünün en

önemli ülkesi, bu sektörde olup İtalya

ile ilişkinizin olmaması düşünülemez.

Ayrıca Rebii Akdurak İTO da Meclis

üyesi ve yakın arkadaşım; bu iki

sebebi öncelikli olarak sayabiliriz.

2-Bugüne kadar Odamızın hizmet ve

faaliyetlerinden yararlanabildiniz mi?

Odanız aracılığıyla Vicenza Ticaret Odasına ziyarette

bulundum ve geçen sene Macef fuarına katılımımızı Odanız

aracılığıyla gerçekleştirdik. Oda hizmetlerini olumlu

buluyoruz.

3-Şu an İtalya ile ilişkileriniz ne durumda?

Her yıl Vicenza ve Macef fuarlarını mutlaka ziyaret

ediyoruz. Geçen sene Macef'e katıldık ve önümüzdeki

sene tekrar katılmayı planlıyoruz. Kuyum üretiminde

gerekli makina parkı ve sarf malzemesini çoğunlukla

İtalya’dan temin ediyoruz. İtalya kuyum sektörü için

olmazsa olmaz bir ülke bizim için.

4-Son olarak Oda üyelerine ve bizlere söylemek

istedikleriniz var mı?.

Oda insanları daha yakından tanımak için sosyal ortamlar

sağlamalı ve İtalya ile karşılıklı ziyaretler için daha fazla

organizasyon düzenleyebilmeli diye düşünüyorum.

1- Come ha deciso di

associarsi alla Camera?

L’Italia é uno dei paesi piu’

importanti nel settore della

gioielleria e, facendone parte,

é impossibile non avere

contatti con l’Italia. Inoltre, il

Dott. Rebii Akdurak, il

presidente della Camera, é

socio dell’Assemblea della

Camera di Commercio di Izmir

ed é un mio caro amico.

2- Ha usufruito, fino ad ora, dei servizi e/o delle attivita’ della

Camera?

Tramite la Camera ho visitato la Camera di Commercio di

Vicenza e abbiamo partecipato alla fiera Macef. Pensiamo che i

servizi della Camera siano molto utili.

3- Quali sono i vostri attuali rapporti con l’Italia?

Visitiamo ogni anno le fiere settoriali Macef e Vicenzaoro.

L’anno scorso abbiamo partecipato alla Fiera Macef, alla quale

vorremmo partecipare anche l’anno prossimo. Generalmente

forniamo all’Italia le macchine e i sottoprodotti per la

produzione dei gioielli.

4-Prima di concludere c'é qualcosa da dire ai nostri lettori?

La Camera dovrebbe creare piu’ attivita’ sociali per far

conoscere i soci e organizzare piu’ missioni per le visite

reciproche con l’Italia.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

05


Şubat - Febbraio 2009

NOTIZIE SULLA TURCHIA

La quota degli investimenti energetici aumenta

Le previsioni degli analisti di settore annunciano una crescita del 32% per gli investimenti nel campo energetico nel corso

del 2009. Secondo l’edizione turca di Time Magazine, la somma degli investimenti attualmente in atto e quelli attesi per il

2009 dovrebbe raggiungere i 21,5 miliardi di dollari. Su un totale di 500 grandi investimenti del 2008, la quota degli

investimenti energetici e’ aumentata dal 15% nel 2007 al 32% dell’anno scorso. 7 progetti su 10 hanno riguardato

l’energia.

Investimenti in energia geotermica

Il Ministro dell’Energia, Hilmi Guler, ha recentemente dichiarato che la Turchia e’ pronta ad investire nel geotermico, come

previsto dal Piano di investimenti, 120 miliardi di dollari entro il 2020, con il geotermico come settore principale. Guler ha

inoltre aggiunto che il Governo ha preparato una nuova legislazione per favorire l’investimento privato nel settore delle

energie rinnovabili e per approfittare dell’enorme potenziale geotermico del paese.

La Turchia approva il Protocollo di Kyoto

Il Parlamento turco ha approvato il Protocollo di Kyoto per la lotta al cambiamento climatico. 243 deputati hanno votato a

favore, 3 i voti contrari e 6 gli astenuti. Il Ministro dell’Ambiente Veysel Eroğlu ha affermato che il Paese intende

contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico per migliorare lo standard di vita dei suoi cittadini. Il Ministro ha

aggiunto che l’approvazione e’ avvenuta alla vigilia della rinegoziazione del 2013 dell’accordo internazionale per far in

modo che la Turchia compia i passi necessari per l’attuazione delle regole che verranno approvate nel prossimo futuro.

Lancio ufficiale di due twinning italiani sulle Dogane

Il 5 febbraio si e’ tenuta la cerimonia ufficiale di apertura di due progetti di twinning comunitari sulla modernizzazione

dell’amministrazione doganale turca, organizzato dal Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio per le Dogane turco in

collaborazione con l’Agenzia per le Dogane italiana, e con la partecipazione della Delegazione della Commissione Europea

in Turchia. Erano presenti, tra gli altri, in rappresentanza di questo Sottosegretariato alle Dogane, il Sottosegretario Ermin

Zararsiz ed il Direttore Generale per l’UE e le Relazioni Esterne, Mehmet Korkmaz, nonche’ una folta delegazione

dell’Agenzia delle Dogane italiana, guidata dal Direttore dell’Area Relazioni Internazionali, Giuseppe Favale. I due progetti

di twinning, denominati “New Computerized Transit System” e “Integrated Tarif Management System”, del valore

complessivo di 2 milioni di euro, sono volti al rafforzamento e all’interoperabilita’ dei processi di informatizzazione, dei

sistemi di controllo delle procedure di transito e dell’applicazione della tariffa doganale comunitaria, nell’ottica generale di

un adeguamento all’acquis comunitario in materia.

Lancio del twinning Carabinieri – Jandarma

L’11 febbraio si e’ svolta la cerimonia ufficiale di apertura del progetto di twinning comunitario “Training of Gendarmerie

Officers on European Human Rights Standards”, organizzata dalla Jandarma turca ed il Consorzio composto dall'Arma dei

Carabinieri, dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, dall'Ispettorato

Generale del Ministero della Giustizia italiano, dalla Societa’ ''Studiare Sviluppo'', dalla Scuola Sant’Anna di Pisa e dalla

Guardia Civil spagnola.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

06


Şubat - Febbraio 2009

Interscambio con l’Italia, terzo partner commerciale:

Interscambio con l’Italia nel 2008: 18,8 miliardi di dollari. Nel 2008, l’Italia si e’ confermata terzo partner commerciale della

Turchia, con una crescita dell’interscambio del 7,5% (‘08/’07). Le esportazioni italiane verso la Turchia sono ammontate a 11

miliardi di dollari, registrando un aumento del +10,4% rispetto al 2007; le importazioni sono cresciute del 4,4%,

raggiungendo la cifra di 7,8 miliardi di dollari. Il saldo e’ da considerarsi un record per l’Italia: 3,2 miliardi di dollari (+28%

rispetto al 2007). La quota di mercato dell’Italia, sul totale generale importato dalla Turchia dal mondo e’ del 5,5%.

Nel 2008 in calo gli investimenti diretti esteri (-19,6%). Ottimo andamento dell'Italia (219 milioni di dollari

+196% '08/'07):

Secondo i dati forniti dal Sottosegretariato al Tesoro (Dipartimento Investimenti Esteri) ed elaborati da ICE Istanbul, nel

corso del 2008 gli investimenti diretti esteri sono ammontati a 17,7 miliardi di dollari con un calo del 19,6% rispetto al 2007,

dove il totale degli investimenti fu pari a 22 miliardi di dollari. La Turchia, secondo quanto dichiarato ieri dal Vice Primo

Ministro Ekren, e' risultata cosi' nel 2008 al settimo posto nella graduatoria mondiale dei principali Paesi che hanno ricevuto

investimenti dall'estero e quindi, nonostante la profonda crisi mondiale, un vero e proprio "porto sicuro" per gli investitori

internazionali. E' interessante evidenziare in proposito che dei 17,7 miliardi di dollari investiti dall'estero, 3 miliardi sono stati

allocati nel settore immobiliare (il 17% del totale). L'Italia, come segnalato anche negli scorsi mesi, ha invece operato in

controtendenza rispetto ai dati negativi complessivi, con una crescita degli investimenti del 196% rispetto al 2007

raggiungendo cosi' la ragguardevole cifra di 219 milioni di dollari, l'1,2% del flusso totale degli investimenti esteri nel 2008

(74 milioni di dollari fu il totale investito dall'Italia nel 2007 e 189 milioni di dollari nel 2006). L'Italia e' presente in Turchia

con 696 imprese (il 3,2% del totale) di cui 5 costituite nel solo mese di dicembre 2008 ed uno stock che sfiora ormai i 4,7

miliardi di dollari.

Nel 2008, Italia prima nella graduatoria dei Paesi esteri che si sono aggiudicati contratti banditi da

amministrazioni pubbliche turche:

Nel 2008 l'Italia e' risultata prima nella graduatoria dei Paesi esteri che si sono aggiudicati contratti banditi da

amministrazioni pubbiche turche. Nel 2007 l'Italia era stata seconda, con 232 milioni di dollari ed una quota del 10%. Sette

sono risultati i progetti aggiudicati ad imprese italiane, per un ammontare di 783 milioni di dollari, il 38% dell'intero

ammontare assegnato ad imprese estere nel corso del 2008. In totale, l’anno scorso, attraverso gare ed aste pubbliche, sono

state aggiudicate commesse per un ammontare di 5,9 miliardi di dollari con una diminuzione del 30% rispetto al 2007 (8,4

mld. di dollari). Di tale ammontare, il 66% e' stato assegnato ad imprese locali (circa 3,9 miliardi), mentre il 34% (circa 2

miliardi di dollari) e' stato aggiudicato a concorrenti esteri (nel 2007 la percentuale assegnata alle imprese locali aveva

superato il 73%). Per quanto riguarda l'Italia, la prima posizione nella graduatoria e' dovuta essenzialmente all'attivismo

delle imprese nazionali negli strategici settori delle infrastrutture connesse ai trasporti. Astaldi e Ansaldo (Gruppo

Finmeccanica), nel settore ferroviario, hanno fatto la "parte del leone", lasciando ai concorrenti poche opportunita'. La Corea

del Sud e' risultata seconda in graduatoria, con un solo progetto aggiudicato alla societa' Rotem Hyundai, per la fornitura di

440 veicoli ferroviari relativi al progetto "Marmaray" di Istanbul. L'ammontare della commessa e' stato pari a 760 milioni di

dollari. La Spagna, al terzo posto in graduatoria, si e' aggiudicata un solo progetto del valore di 166 milioni di dollari, con la

societa' CAF, per la fornitura di 33 treni elettrici per la municipalita' di Izmir.

***Fonte: Cronache Economiche redatte dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara

İTALYA’DAN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Çorap üreticisi firmalar için makine ve yedek parça üretimi

yapan İtalyan firma, Türk çorap üreticileri ile bağlantı kurmak

istiyor.

Talebin Geliş Tarihi: 13.01.2009

İtalyan gıda firması Türk koyun sütü üreticileri ile bağlantı

kurmak istiyor.

Talebin Geliş Tarihi:06.02.2009

M&R Fornitura di Accessori

Yetkili Kişi: Matteo Ranzini

Tel:+39 0376 778749

Fax:+39 0376 772771

ufficioacquisti@fornituretessili.com

Tumino Ortofrutticolo Alimentare

Yetkili Kişi: Salvatore Incremona

Tel: +39 093328218

Fax: +39 09 3328160

Cell. +39 3358179323

tumincreigp@alice.it

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

07


Şubat - Febbraio 2009

İtalyan şarap üreticisi firma, Türk ithalatçılarla irtibat kurmak

istiyor.

Talebin Geliş Tarihi: 07.02.2009

Az. Vitivinicola Angelo Scaroni

Yetkili Kişi: Giovanni Battista Scaroni

Tel: +39 0445 300741

Fax: +39 0445 300741

Cell. +39 331 2701242

info@angeloscaroni.it

www.angeloscaroni.it

Özellikle restoran, otel ve süpermarketler için orta-yüksek

kalitede meyve-sebze, süt ürünleri, bisküvi, zeytinyağı ve

makarna ithalat ve ihracatı yapan İtalyan firma, Türk

distribütörler ile bağlantı kurmak istiyor.

Talebin Geliş Tarihi: 10.02.2009

Gea Messis Srl.

Yetkili Kişi Nicoletta Mastri

Tel: +39 71 2110814

Fax: +39 71 2110815

Cell:+39 339 8984387

geamessis@hotmail.it

İleri düzey otomasyon tesisatları kurucusu İtalyan firma,

park yerleri için otomatik bariyer üreticileri ile bağlantı

kurmak istiyor.

Talebin Geliş tarihi: 17.02.2009

SACS Srl.

Yetkili Kişi: Michele Franceschi

Tel. 0039 0461 757471

Fax 0039 0461 759633

m.franceschi@sacs.info

RICHIESTE DELLA COLLABORAZIONE DALLA TURCHIA

Azienda turca produttrice di filo desidera contattare aziende

italiane importatrici.

Data d’arrivo della richiesta:13.01.2009

Dülgeroğlu İplik ve Mensucat San. ve Tic AS

Persona da Contattare: Yasemin Dülgeroğlu

Tel:+90 276 266 85 45

Fax: +90 276 266 85 46

yasemin@dulgeroglu.com

www.dulgeroglu.com

Azienda turca desidera contattare i produttori di motori

elettrici italiani.

Data d’arrivo della richiesta: 16.01.2009

Işıksan Döküm Ltd. Şti.

Persona da Contattare: Iskender Akçora

Tel: +90 312 815 53 16

Fax: +90 312 815 51 96

isiksan@isiksan.com.tr

www.isiksan.com.tr

Azienda turca operante nel settore dei mobili desidera

contattare i produttori e gli esportatori italiani di mobili di

lusso per l’ufficio.

Data d’arrivo della richiesta: 19.01.2009

Çağın Büro Mobilya Ltd. Şti.

Persona da Contattare: Murat Sarı

Tel: +90 212 675 12 62

Fax: +90 212 675 12 70

murat@caginburo.com

www.caginburo.com

Azienda turca produttrice di funghi, salse di funghi, conserve e

fermenti desidera contattare gli importatori italiani.

Unides Gida

Persona da Contattare: Mustafa Küpe

Tel: +90 286 487 55 51

Fax: +90 286 487 56 60

mustafa.kupe@meytinusa.com

Azienda turca produttrice di marmo, in particolare del Rosso

Laguna, desidera contattare le aziende italiane interessate ad

un partneriato per la produzione di lastre.

Data d’arrivo della richiesta: 08.02.2009

Ufuk Mermer

Persona da Contattare: Mehmet Yüceer

Tel; +90 252. 512 93 11

Fax : +90 252. 512 93 11

Cell: +90 533. 354 82 22

rosso.laguna@yahoo.com.tr

info@rossolaguna.com

www.rossolaguna.com

Azienda turca desidera contattare gli importatori italiani di

combi.

Data d’arrivo della richiesta:11.02.2009

Pena Group

Persona da Contattare: Gülay Yalçınkaya

Tel:+90 (216) 484 61 11

Fax : +90 216 484 64 48

Cell:+90(549) 737 70 87

gulayyk@penatherm.com.tr

gulayyk@gazkes.com

www.penatherm.com.tr

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝTALYAN AN TÝ

CARET ODASI / CAMERA

DI COMMERCIO ITALIANA

DI IZMIR

08

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!