21.02.2015 Views

Dokümanı indirmek için tıklayın. - İzmir İtalyan Ticaret Odası

Dokümanı indirmek için tıklayın. - İzmir İtalyan Ticaret Odası

Dokümanı indirmek için tıklayın. - İzmir İtalyan Ticaret Odası

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Eylül - Settembre 2008

İÇERİK

SOMMARIO

Editörden

Editoriale

editörden

editoriale

Lucca’da Kâğıt

Sektöründe İkili

Görüşmeler

Organizasyonu

Workshop nel Settore

Cartario a Lucca

Emilia Romagna

Bölgesi Heyeti İzmir’de

İkili Görüşmeler

Gerçekleştirecek

Workshop della

Delegazione della

Regione Emilia

Romagna ad İzmir

Üyelerimiz

Presentazione dei Soci

Selim BONFİL

Ruba Fermuar San. A.Ş.

Yeni Üyelerimiz

Nuove Associazioni

Notizie sulla Turchia

İtalya’dan İşbirliği

Talepleri

Richieste di

Collaborazione dalla

Turchia

Sevgili Okuyucular,

İtalya ile Ege Bölgesi arasında var olan olumlu

ticari ilişkiler önümüzdeki günlerde İtalya

Başbakanı Silvio Berlusconi ve beraberindeki

bakanlar heyetinin İzmir’e gelecek olması ile

daha farklı bir boyut kazanacak. Birincisi

düzenlenecek olan Türk - İtalyan Zirvesi

beraberinde birçok yeni projeyi getirecek, bu

yeni projeler de önemli fırsatları doğuracak.

Zirve için Kasım ayında İzmir’e gelecek olan

bu önemli heyet sonrasında İzmir başka bir

İtalyan heyeti daha ağırlayacak. Emilia

Romagna Bölgesi’nden gelecek olan ve

aralarında üretim yatırımı yapmak isteyen

işadamlarının da bulunduğu heyet 20 Kasım

2008 tarihinde Egeli işadamları ile ikili

görüşmeler gerçekleştirecek.

Odamız sizlerin bu etkinliklerden maksimum

düzeyde yararlanması amacıyla yoğun

çalışmalar sürdürmektedir. Heyette yer alacak

olan İtalyan firmaların taleplerine uygun Türk

firmalar tespit edilmekte, bu firmalar aranarak

yetkili kişilere bilgi verilmektedir. İzmir’deki

kurumlar da çalışmalarımıza destek

vermektedir.

Bültenimizin bu sayısında Emilia Romagna

Bölgesi’nden gelecek firmalar hakkında bilgi

bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak için

lütfen bizimle temasa geçiniz.

Gözde TEZKOŞAR

Cari lettori,

Le buone relazioni commerciali tra l’Italia e la

Regione Egea veranno confermate dall’arrivo

ad Izmir del Presidente del Consiglio, Silvio

Berlusconi, accompagnato da una delegazione

di deputati. Il Vertice bilaterale governativo

Italo – Turco, che si terra’ per la prima volta,

portera’ nuovi progetti e programmi; da questi

nasceranno diverse opportunita’ per i due

Paesi. In seguito al Vertice la citta’ di Izmir

ricevera’, sempre nel mese di novembre,

un’altra delegazione italiana. Le aziende che

prenderanno parte alla delegazione della

regione Emilia Romagna effettueranno degli

incontri bilaterali con le imprese turche il 20

novembre 2008.

La nostra Camera lavora intensamente per

farvi usufruire al massimo queste iniziative:

effettua ricerche specifiche per ogni singola

azienda italiana, trova le imprese turche adatte

alla richiesta dell’azienda italiana e contatta

telefonicamente il responsabile per invitarlo

agli incontri. Facendo questo collabora anche

con le istituzioni locali di Izmir.

Per avere maggiore informazione sulle nostre

iniziative potete contattare la nostra Camera.

Gözde TEZKOŞAR

Hazırlayanlar

Redazione

Ece ALDOĞAN

Eren SÜRER

Bilge BULUT

Gözde TEZKOŞAR

Roberto ACETI

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

01


Eylül - Settembre 2008

LUCCA’DA KÂĞIT SEKTÖRÜNDE İKİLİ

GÖRÜŞMELER ORGANİZASYONU

Odamız, kâğıt sektöründe faaliyet gösteren Türk

firmaları 13 – 16 Ekim 2008 tarihlerinde Lucca’da

İtalyan makine hattı üreticileri ile bir araya getirecektir.

Lucca Ticaret Odası işbirliği ile Lucca Sanayiciler

Birliği’nde gerçekleştirilecek olan ikili görüşmeler

organizasyonunun ardından Türk firmalar İtalyan

firmaların üretim tesislerini gezecektir. Organizasyon

sonrasında heyet aynı tarihlerde düzenlenen 15.

Uluslararası Kâğıt Endüstrisi Fuarı’nı da ziyaret etme

olanağı bulacaktır. Uçak biletleri, konaklamalar ve

transferlerin Odamız tarafından

organize edileceği ve

ücretlerinin Lucca Ticaret

Odası tarafından

karşılanacağı

organizasyon sonrasında

ilişkilerin devamı için

Odamız firmalarla iletişim

halinde kalacaktır. Amaç

İtalyan teknolojisi ile

sektörün gelişimine

katkıda bulunmaktır.

EMILIA ROMAGNA BÖLGESİ HEYETİ İZMİR’DE İKİLİ

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

WORKSHOP NEL SETTORE CARTARIO A

LUCCA

La Camera di Commercio

Italiana di Izmir, con la

collaborazione di Lucca

Promos, organizza una

delegazione delle aziende

turche operanti nel settore di

carta alla Fiera MIAC "Mostra

Internazionale dell’Industria

Cartaria" che si terrà a Lucca

dal 13 al 16 ottobre 2008.

I biglietti d’aereo, l’alloggio ed itransfer saranno a

carico della Lucca Promos. Prima di visitare la fiera, le

aziende italiane e quelle turche si incontreranno

presso l’Associazione degli Industriali della Provincia

di Lucca.

WORKSHOP DELLA DELEGAZIONE DELLA

REGIONE EMILIA ROMAGNA AD İZMİR

20 Kasım 2008 tarihinde, İtalya’nın Emilia Romagna Bölgesi

işbirliği ile Türk ve Emilia Romagna Bölgesi işadamları arasında ikili

görüşmeler düzenlenecektir. İzmir Swiss Otel’de yapılacak olan

etkinliğe farklı sektörlerden 72 İtalyan firma katılacaktır.

Firmaların amaçları yatırım için uygun ortak bulmak, ürünlerinin bir Verra’ organizzato ad Izmir il 20 novembre 2008 presso

takım parçalarını (metal, plastik) üretecek firmalar ile görüşmek ve lo Swiss Hotel un workshop con la delegazione della

ürünlerini Türkiye’de pazarlayacak ve teknik hizmet sağlayacak Regione Emilia Romagna. L’obiettivo delle aziende

dağıtıcılar ile bir araya gelmektir.

romagnole che prenderanno parte alla delegazione e’

Firmalar 5 ürün grubuna ayrılmaktadır: gıda / gıda sektörü için quello di trovare partner commerciali per la produzione

teknoloji ve hizmet; tarım makineleri ve donanımları; farklı in Turchia e quello di trovare distibutori per i loro

uygulamalar için mekanizasyon; yapı, kamu işleri ve limanlar için prodotti.

makine ve teknolojiler; nakliye / taşıma / istifleme makineleri. L’organizzazione ha un ruolo importante anche per

Söz konusu firmaların çoğu uluslararası pazarlarda önemli presentare le opportunita’ della Regione Egea nei

tecrübeye sahiptir. Birçok ülkede ithalat ve ihracat bağlantıları, diversi settori e per creare nuovi contatti commerciali tra

üretim işbirlikleri mevcuttur. Az sayıda firmanın ise Türkiye ile le imprese delle due regioni.

bağlantısı bulunmaktadır. Bu bağlantılarını arttırmayı

La delegazione rimarra’ ad Izmir solo un giorno. La

amaçlamaktadırlar.

scadenza per le adesioni e’ prevista il 10 ottobre 2008.

16 firma ciddi anlamda yatırım yapmayı düşünmektedir. Bu Potete richiedere maggiori informazioni contattando la

firmalardan çoğu Türkiye’yi zaten önceden araştırmış bilinçli nostra Camera.

firmalardır.

Etkinlikle ilgili Odamızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

02


Eylül - Settembre 2008

1

EMILIA ROMAGNA HEYETİ

Firma Ürünler İlgi Alanı

Alba Srl.

www.albajam.it;

www.pastarossini.it

Taze ya da vakumlanmış makarna, kavanoz ve

kutularda reçel, marmelât ve sos üretimi

Reçel ve sos yapımında kullanılmak üzere taze ya da

işlenmiş meyve tedarikçileri (kayısı, vişne, domates)

ve makarnaları için distribütörler aramaktadır.

2

Alce srl

Bahçeler ve açık alanlar için ahşap yapı ve

aksesuar, fotovoltaik aydınlatma üretimi

Ürünleri için dış mekan mobilya, eğlence ve turizm

sektörlerinde faaliyet gösteren distribütörler

aramaktadır.

3

Alpi Trading srl

www.alpimpex.com

Taze ve dondurulmuş kümes hayvanları, ördek,

kaz, tavşan, domuz, balık, hindi, tavuk üretimi

Firma toptan et piyasasında faaliyet gösteren Türk

distribütörler aramaktadır

4

Hi-mec

www.hi-mec.it

9 firmadan oluşan bir gruptur. Hassas metal işleme,

elektrik panosu harnesi, çeşitli sektörler

(metal-mekanik, otomotiv, enerji, mobilya, ambalaj,

elektro-medikal ve ulaşım) için frezeleme, taşlama,

perdahlama alanlarında faaliyet göstermektedir.

Hizmetlerini tanıtmaya istekli temsilciler aramaktadır

5

Altavia srl

www.altavianet.it/eu

Tarım ve tarıma dayalı sanayiler için yazılım

(izlenebilirlik, sulama) üretimi

Yazılımı için distribütörler ya da projelerde işbirliği

yapacak firmalar aramaktadır.

7

6

Bett Sistemi srl

www.bettsistemi.co

BrainBee automotive

www.brainbee.com

Ambalajlama makineleri için parçalar (kollar,

b-menteşeler, alüminyum kablolar ve teknik polimerler,

b-ayak kablo, robo-bağlantı, robo-kaldırma, değiştirme,

aktüatörler ve konumlayıcılar), robo lineer raylar,

sinyalizasyon ve algılama ürünleri, sınırlama ve

toplama ürünleri üretimi. Ambalajlama için çözüm ve

sistem tasarımı ve üretimi

Araba, kamyon, motosiklet ve otobüsler için arıza

teşhis sistemleri, kişisel bilgisayara bağlanmak için

kurulan modüler otodiyagnoz, PC için tarama aletleri,

taşınabilir test aletleri, osiloskop ve multimetre takımı

üretimi. Motosiklet için dakikadaki devir sayısı sayacı,

enjektör temizleme kabloları üretimi

Firma üç tür bağlantı aramaktadır: (a) dahili bakımı olan

büyük sanayi tesislerine sahip şirketler, (b)

ambalajlama makineleri üreticileri, (c) ilaç, kimya, gıda

sektörlerinde ana ambalajlama hatlarını tamamlayıcı

parçaların üreticileri.

Firma, araba, kamyon ve otobüs garajları ile tamir

atölyelerine erişimi olan bölgesel (İstanbul, İzmir,

Ankara, Adana) distribütörler aramaktadır. Bosh veya

diğer uluslararası rakiplerine kıyasla çok esnektir,

teknik yardım ve eğitim sunmaktadır.

8

Carbognani Impianti S.R.L.

Hayvan kesme ve et işleme hatları (domuz, sığır ve

koyun), süt işleme ve süt ürünleri için hatlar, sos

hazırlama amaçlı sebze ve meyve işleme hatları

(domates sosları, meyve suları) üretimi

Aynı hatların üretimi için Türkiye’de ortak aramaktadır.

Firma ayrıca yerel bir temsilci ya da distribütör ile ticari

işbirliği arayışı içindedir.

9

10

Cesab Carrelli Elevatori

www.cesab-forklifts.com

Comap srl

www.comapsrl.com

Gaz forklift (1-3 ton) ve dizel forklift (1-8 ton) üretimi

Bitüm ısıtma, püskürtme, nakliye ve işleme için

endüstriyel donanım üretimi. Emülsiyon tesisleri,

modifiye bitüm tesisleri, oksitli bitüm tesisleri, eritken

bitüm tesisleri, karışım kovucular, püskürtme ve

taşıma tankları, mobil depolama tankları, su tankları,

elektrikli mucur kaynatıcıları, termal yağ ısıtıcıları,

varil süzme tesisleri-dikey ve yatay tank üretimi

Firma her iki forklift kategorisi için distribütör

aramaktadır. Mevcut distribütör sadece İstanbul’un bir

kısmını kapsamaktadır. Diğer bölgeleri de kapsamına

alan distribütörler bulmayı arzu etmektedir. Firma

reklam desteği, teknik yardım, eğitim içeren standart bir

kontrat sunmaktadır.

Firma enerji iletimi makineleri ve bitüm üretim

tesisleri alanında faaliyet gösteren distribütörler ile

asfaltlamada uzmanlaşmış şirketler aramaktadır.

Özellikle emülsiyon suyu-bitüm püskürtme tankları ile

oleotermik ısıtıcılar sunmaktadır.

11

12

Computes Spa

www.computes.it

Cugini Malagoli & c. srl

www.cuginimalagoli.com

Sac kesme makineleri için yazılım (CAD/CAM)

üretimi

Doğal taşlar için kırma, yıkama, tasnifleme ve taşıma

tesisleri: çeneli kırıcılar, ana kırma tesisleri üretimi:

döner ayırıcılar, susuzlaştırma makineleri, kum hidro

sikloları, silt ayırıcılar, santrifüjler, kum ayırıcı, bıçaklı

silt ayırıcılar, geri kazanım sistemleri, döner ayırıcılar

ve taşınabilir ayırıcılar, küçük makaralı besleyiciler ve

taşıma kayışları, titreşimli ayırıcı, berraklaştırıcılar,

düz ayırıcılar.

Distribütör aramaktadır.

Taşocağı sektöründe makine tedarikçisi ya da hafriyat

makineleri üreticisi olarak deneyime sahip şirketler

aramaktadır. Ayrıca yeterli teknik uzmanlığa sahip

olması şartıyla ticari gözlemcileri de değerlendirecektir.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

03


Eylül - Settembre 2008

Firma Ürünler İlgi Alanı

13

Datalink srl

www.datalink-id.com

İzlenebilirlik sorunlarını çözmek için üretim bilgilerinin

toplanması ve yönetimi amacıyla donanım ve yazılım

üretimi. BD tedariki, hat sonu ve depo arasında

bağlantı, termal transfer yazıcılar, veri toplama birimleri,

wi-fi terminalleri, kablosuz lan, barkod okuyucular,

barkod tarayıcılar, görsel sistem, yazdır ve uygula,

mürekkep püskürtmeli markerler, lazer markerler üretimi

Piyasada deneyime sahip temsilciler ve distribütörler

aramaktadır

14

D'Autore srl

www.dautore.com

Firma kontrollü ortam altında dağıtım için vakumlu

dilimlenmiş salam, balık ve peynir üretmektedir.

Müşterileri süpermarketler, restoranlar ve gıda

perakendecileridir.

FirmaTürkiye’de dilimli salam ve peynir distribütörleri

aramaktadır. Avrupa’da dağıtım için helal salam

tedarikçileri aramaktadır.

15

Demetra Srl

www.demetra-srl.it

Biyo-kütle arıtma tesislerinin mühendisliği ve montajı.

Hayvan yemi ve lifli ürünlerin işlenmesi, pellet üretimi

için makine imalatı

Firma Türkiye’de üretim başlatabileceği bir Türk ortak

aramaktadır. Üretilecek ürünler: boru öğütücüler, filtreler,

dikey soğutucular, dikey karıştırıcılar, tutkal öğütücüler,

kayış kurutucular, yatay karıştırıcılar ve döner valflar.

16

Di Franco Negretto & C.sas

www.fnegretto.com

Atık fırınlarının prototipleri üretimi ve enerji geri

kazanımı alanında faaliyet göstermektedir.

Firma anlaşılan koşullar altında prototipler ya da tam

ölçekli projeler geliştirmeyi isteyen bir ortak

aramaktadır.

Karbon çelik (ASTM WC) ve paslanmaz çelik (ASTM

CF8M) parçaları üreticisi aramaktadır. Parçaların

çizimini yapacak ve üretimleri için kalıp bedelini

ödeyecektir. Satın alınacak miktar yaklaşık 500,000

$/yıl olup, 6 ila 10 siparişe dağıtılacaktır. Kodların

toplam sayısı (farklı türde parçalar) 19’dur. Şirket

ürünleri hakkında bilgi edinmek için web sitesine

bakınız.

Motosiklet sektöründe uzmanlaşmış, uluslararası

motosiklet üreticileri ile deneyime sahip parça

tedarikçileri aramaktadır.

17

Douglas Italia Spa

www.douglas-italia.com

Kimya ve petrokimya şirketleri için buhar kapanı ve

filtre üretimi.

18

Ducati Motor Holding spa

www.ducati.com

Motosiklet, tişört, elbise, ceket ve bunun gibi

aksesuarların üretimi

19

20

Durocem Italia spa*

emanuele.zobbi@durocem.it

Elettrotek international

giorgio.cavani@elettrotekkable.it

Endüstriyel döşemeler, yüzey işleme ve endüstriyel

kaplama için uzmanlaşmış ekipman ticareti

yapmaktadır (elyaflar, yüzey sertleştiriciler,

selfleveling çimento, beton yüzeyi korumak için

kimyasal bileşimler, menteşeler, tozluklar,

sızdırmazlık malzemesi, çelik elyaflar, sentetik

elyaflar ve reçineler, ticari ve ikamet amaçlı

mekanlar için beton döşeme tasarımı)

Firma madencilik, limanlar ve çelik endüstrisi için

özel kablolar üretmekte ve uygulamaktadır. Özellikle

kontrol ve bağlantı kabloları, veri kabloları,

enstrümentasyon, enerji tedariki için güç kabloları,

flexidrum kablo, halojensiz kablo, kablo yolu.

Firma şunları aramaktadır r: (a) hali hazırda küçük

yüzey endüstriyel döşeme kaplaması arz eden yerel

şirketler, (b) genel yükleniciler, (c) temsilci distribütörler

ve mimarlar

a) limanlar için vinç inşa eden firmalar, madencilik

makineleri üreticileri, taşıyıcılar gibi nihai kullanıcılar; b)

limanlar, madencilik ve çelik sektörleri için anahtar

teslim elektrik sistemlerinin mühendisliğinde ve

inşasında uzmanlaşmış mühendislik şirketleri, c)

yükleniciler ve bayiler aramaktadır.

21

Eurosystems

www.eurosystems-spa.com

Küçük toprak işleme, bahçe ve tarım makineleri

imalatı: motorlu çapa makinesi, motorlu çim biçme

makineleri, profesyonel çim biçme makineleri, el

arabaları, ışıklandırma direkleri, süper sessiz

jeneratörler.

Tarım makinesi tertibatı üretimi (motorlu çapa

makinesi)

Firma tarım veya tarım ürünleri ve teknolojisi alanında

teknik ve ticari satış ağına sahip distribütörler

aramaktadır.

22

F.M. Matras srl

www.fmmatras.it

Verilen teknik çizimlere göre mekanik tarım makinesi

parçası tedarik edecek firmalar aramaktadır.

23

Faber-Com

Firma, vinç ve platformlar için telsiz ve elektronik

uzaktan kumandalar imal etmektedir. Ayrıca

müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda elektronik ve

hidrolik aksesuarlar da üretmektedir. Uygulama

alanları, inşaat, tarım ve limancılığı kapsamaktadır.

Firma, aşağıdaki sektörlerde deneyimli distribütörler

aramaktadır: a) vinç, platform, sepet ve beton pompası

imalatı b) ikinci el makineleri modifiye etmek isteyen alım

satımcılar, c) malzeme ve elektronik kit perakendecileri.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

04


Eylül - Settembre 2008

Firma Ürünler İlgi Alanı

24 Fantozzi Electric Carts s.r.l.

www.fantozzi.com

25

Fluid Airsystem (Lapam)

www.fluidairsystems.it

Firma elektronik çekici traktörler imal etmektedir:

platform traktörler, insan taşımacılığına yönelik

elektronik skuterler, hastane yataklarının

taşınmasına yönelik elektronik traktörler

Kimya, gıda, seramik karo ve metalürji

sektörlerinde pnömatik taşıma tesislerinin

mühendisliği ve montajını yapmaktadır.

Firma forklift alanında deneyimi olan distribütörler

aramaktadır.

Türk pazarındaki teknoloji potansiyellerini anlamak

26

Fratelli Bonezzi srl

www.bonezzi.it

Basınçlı hava aksesuarları ve garaj ekipmanları:

yağlama pompaları ve aksesuarları, yağ aktarma

pompaları ve aksesuarları, şişirme ekipmanları, garaj

ekipmanları ve aksesuarları (atık yağ emiciler)

üretimi

Firma, dizel ve benzin elektrik pompası (asenkron

motor, tek fazlı, 2 kutuplu, kapalı tip, kendinden

havalandırmalı) tedarikçisi aramaktadır. Firma, ortak

girişimde bulunmak üzere bir manuel yağ pompası

tedarikçisi aramaktadır.

27

Ghedini Ing. Fabio & C.

www.ghedini.com

Tarım makineleri, oleodinamik işlevli ocak taşıma

aksesuarları imalatı, Hidrolik delgi üniteleri,

hidrolik su altı pompaları, hidrolik ot biçme

makineleri, titreşimli tablalar üretimi

Hafriyat makinesi kum üreticisi aksesuarları ve yedek

parçaları alanında uzmanlaşmış perakendeciler

aramaktadır. Teklif edilen ana ürünler, pompa, yeşil

alanlar için ot biçme makinesi, hidrolik delgiler

28

Graziani Roberto e Figli sas

www.graziani.com

Firma, en önemlileri aşağıdaki verilen ambalajlama

sarf malzemeleri alanında uzmanlaşmıştır:

edgeboard, yük arabası ve strep-tightners, kağıt ve

karton, makaslar ve dağıtıcılar, kaplama kağıtları ve

torbalar, ipler ve bantlar, ağlar ve tepsiler

Firma, büyük ölçekli ambalaj malzemesi distribütörü

aramaktadır.

29

30

31

32

33

34

35

Groppalli srl

www.groppalli.it

Gummi Italia srl

www.gummiitalia.it

Hansa TMP Srl

www.hansatmp.it

Firma, ısıtma havalandırma ürünleri ve bunlarla

ilgili montaj sistemleri ve aletler alanında

uzmanlaşmıştır. Isıtıcı kanalları firmanın başlıca

ürünleridir.

Firma mafsal, debriyaj ve fren ticareti

yapmaktadır.

Firma, oelodinamik pompa, hidrolik bileşen,

hidrostatik iletim, vites kutuları ve aksesuarlar

üretmektedir. Firma Kawasaki hidrolik ürünlerin tek

yetkili temsilcisidir ve kendi ürünleri ile Kawasaki

ürünleri arasında entegre çözümler sunar.

Firma, Türkiye’de bir pazar araştırması yapmıştır ve

ticari ortaklarla bir araya gelmek istemektedir.

Özellikle mekanik güç iletimi alanında uzmanlaşmış

ticari ortaklar aramaktadır.

Firma, ürünleri için sanayi makineleri ve makine

sistemleri imalatçıları arasından distribütör aramaktadır.

Firma yarı kapalı çevrim piston devreli pompalar, açık

çevrim piston devreli pompalar, montaj malzemeleri

tedarikçileri ve pratik oleodinamik pompa tedarikçileri

aramaktadır.

Ideco srl Emiş tesisleri tasarlanması ve inşaatı yapmaktadır Firma tesislerin tanıtılması için yerel ortaklar

aramaktadır.

Italdraghe spa

www.italdraghe.com

Italfrutta srl

www.italfruttasrl.com

L.E.A. srl

www.leaagricoltura.it

Balıkçı tekeleri, midye üretim çiftliği tekneleri,

servis tekneleri, motorlu taşıma tekneleri için

soğutma konteynırları üretimi

Firma çeşitli şekillerde kutuda ve kavanozda meyve

imal etmektedir. Aynı zamanda perakende ve

toptan satış için fıçı, aseptik ambalaj ve 25 t yol

tankeri ambalaj seçenekleri ile, domates ürünleri

üretmektedir. Ürünler, organik ve gelenekseldir.

Firma çözünebilir, yapraklı (NPK) ve demir gübreleri

(%3-5) imal etmektedir. Ürünler, özellikle açık alan

veya sera üretimi meyve ve çiçekler için uygundur.

Demir gübreleri aynı zamanda armut, turunçgil ve

alkali topraklara karşı hassas diğer türler gibi kloroza

duyarlı ürünlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Firma denizcilik ve ocak taşıma sektöründe faaliyet

gösteren yerel temsilciler aramaktadır. Taban kazıma

alanında bağımsız olarak veya kamu kurumları adına

çalışan firmalar aramaktadır. Tanıtılacak temel ürünler

tarama aygıtları ve aksesuarlarıdır.

Firma şurup halde çekirdeksiz üzüm (600 ton/yıl), şurup

halde vişne (480 ton/yıl), taze veya konsantre kayısı ve

domates tedarikçisi aramaktadır.

Firma kurulu bir acente ağı bulunan yerel distribütörler

aramaktadır. Distribütörün gübre sektöründe bir miktar

deneyimi olması ancak çiftçilik sektörünün içinde

bulunması tercih sebebidir.

36

37

Lab Service Analytica

www.labservice.it

Lagotto sas

www.lagottosas.com

Tarım ilacı ve aflatoksin analizleri için laboratuar

ekipmanları, hava örnekleme analizi ekipmanları,

laboratuar operatörleri için kişisel korunma

ekipmanları üretimi

Mantar (taze ve dondurulmuş), trüf ve trüfle

tatlandırılmış ürün (yağ, bal, tereyağı ve salam)

ticareti yapmaktadır

Firma: a) tarım ilacı kalıntılarına ilişkin mevcut ulusal

mevzuatı açıklayacak kamu sektörü temsilcileri, b)

laboratuar ekipmanı tedarikçileriyle ir araya gelmek

istemektedir.

Firma restoran ve otel sektöründe faaliyet gösteren

distribütörler aramaktadır.

38

Li-be Spa

www.li-be.com

Firma forkliftler için özel yatak ve çelik tesisler için

hadde makinesi imal etmektedir.

Hukuki danışmanlık talep etmektedir.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

05


Eylül - Settembre 2008

Firma Ürünler İlgi Alanı

39

40

41

Marini spa

www.marini-spa.com

MEGS srl (Lapam)

www.megstechnology.com

Metalzinco di Cattani e C. snc

Ürünleri, dağıtıcı, karıştırıcı, kurutucu, filtre, ayırma

ızgarası ve ısıtma sistemlerinden oluşan yatay veya

dikey asfalt makineleridir. Firma gelirinin %40’ını mobil

ekipmanlardan elde ederken, %60’ını sabit

ekipmanlardan elde eder. Bileşenlerden bazıları

(silolar, şasiler, taşıyıcılar) ulaşım ve nakliye

maliyetlerinden tasarruf etmek için, tercihen kurulum

yerine yakın mekanlarda imal edilir.

Firma, hastaneler için sıhhi modüler merkez

prototiplemiştir. Bu modül diyaliz, tanı veya laboratuar

testleri için uygundur. Hastanelere yakın

yerleştirilebilme ve birkaç saat içinde çalıştırılabilme

özelliği, bu ürünü yeni tesisler kurmaya alternatif bir

ürün haline getirmektedir.

Metaller için yüzey işlemi, soğuk galvanizleme (statik

veya döner) alanında faaliyet göstermektedir.

Firma, Türk dış kaynaklama tesisi parçaları tedarikçisi

aramaktadır. Amaç, özellikle Doğu Avrupa ve eski

Sovyet ülkelerinde tesis tedarik etme olasılığı ile

bağlantılı olarak ulaşım masraflarını azaltmak ve

lojistik faaliyetleri basitleştirmektir. Firma aynı zamanda

yerel bir ortakla endüstriyel işbirliği ihtimaline de

açıktır.

Firma, modülleri kurmak için bir veya birden fazla

imalatçı aramaktadır.

Firma, işbirliği yapabileceği potansiyel imalatçı ortaklar

aramaktadır. Özellikle boru ve şekillendirme imalatı

yapan şirketler tercih edilebilir.

42

MG snc

www.mgstampi.com

Plastik kalıp imalatı ve aynı kalıptan plastik parça

üretimi

Firma özel çözüm, esneklik ve fiyat rekabeti sunar.

Kalıp ithalatçıları aramaktadır.

43

44

45

46

Mini Motor srl

www.minimotor.com

Muratori Spa

www.muratoriequip.it

O&O srl

commerciale@oeo.it

OMTC snc

www.omtcteknicon.it

Firma tek fazlı ve üç fazlı senkron olmayan

motorlar, tahrik motorları, tek fazlı motorlar için

elektronik hız regülatörü imal etmektedir. Başlıca

ürünleri, üç fazlı motorların 740 W’ye kadar

çalıştırılmasını sağlayan statik çeviricilerdir.

Ambalajlamadan karıştırıcı, etiketleme, parça

işleme makinelerine kadar çeşitli alanlarda

kullanılabilir.

Firma profesyonel döner çapa, sap kırıcı, çim

biçme makineleri, döner tapan, taş gömme

makineleri imal etmektedir.

Şirket bahçe kapısı ve kapı otomasyonları imal

etmektedir. Sürgülü kapı, sallanır kapı, cam kapı,

katlanır kapı, ışıklı park ve trafik direkleri ve otomatik

bariyer imal etmektedir. Firma ayrıca kontrol üniteleri

ve aksesuarları gibi ürünler de sunmaktadır.

Firma, paslanmaz çelik özel malzemeden parçalar

imal etmektedir.

Firma teknik kapasiteye sahip bir distribütör

aramaktadır. Distribütörün teknik ürün desteği

sağlayabilecek personele sahip olması tercih

sebebidir.

Firma, kamu alanları, golf sahaları, ikamet alanları gibi

yerlerde toprağın hazırlanması için ürünler

pazarlayacak distribütörler aramaktadır. Yerel

distribütörlerin halihazırda bir nihai kullanıcı ağı olması

tercih sebebidir. Firma aynı zamanda ürünleri için parça

tedarikçisi de aramaktadır.

Firma, bahçe kapısı ve hareketli kapı pazarı ve

özellikle de güvenlik amaçlı trafik bariyerleri, ışıklı trafik

ve park direkleri sektörünü hedefleyen Türk

distribütörler aramaktadır. Distribütör müteahhitlik ve

inşaat sektöründe deneyime ve teknik kapasiteye sahip

olmalıdır. Firma yerinde teknik destek ve eğitim

sunmaktadır.

İthalatçı aramaktadır.

47

48

49

ParmaPack srl

www.parmapack.it

Paterlini srl

www.paterlini.com

Pezziol srl

www.pezziol.it

Firma, gıda endüstrisinde kullanılmaya yönelik ısıl

mühürleyiciler imal etmektedir. Bu makineler

önceden şekillendirilmiş kutuları mühürler. Firma

aynı zamanda ikinci el ambalaj makinesi ticareti de

yapmaktadır.

Firma pnömatik budama ekipmanları, turunçgil,

zeytin ağacı, badem, üzüm gibi ürünler için

kompresör, makas ve hasat makineleri imal

etmektedir.

Firma domates konsantresi ve diğer domates sosları

üretmektedir.

Firma, ürün hattını gıda sanayisinde faaliyet gösteren

distribütörlere sunmak istemektedir.

Firma Adana, Mersin ve İzmir'de ürünlerini dağıtacak bir

distribütör aramaktadır. Distribütörün halihazırda çiftçilere

teknoloji veya ürün sunuyor olması tercih sebebidir. Firma

teknik destek eğitim ve fuarlara katılım desteği

sunmaktadır.

Firma, özellikle restoran ve otellere satış yapan

restoran deneyimli distribütörler aramaktadır.

50

Plastical srl

www.plastical.it

Firma tarımsal kullanım amaçlı gölge ağları ve

yağıştan koruyucu ağlar imal etmektedir.

Firma tarım sektöründe meyve alanında deneyimli

distribütörler aramaktadır.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

06


Eylül - Settembre 2008

Firma Ürünler İlgi Alanı

51

52

Promed srl

www.promeditaly.it

RM spa

www.rmirriga.it

Tıbbi ekipmanlar (dişçi koltukları) üretimi

Firma, tarımsal ve yeşil alanda kullanım amaçlı

hortumlu sulama makineleri imalatında

uzmanlaşmıştır. Firma, hortum sistemlerine ek

olarak, geniş ebat ve menzil seçeneklerine sahip

sulama borusu sistemleri de sunar.

Firma Türkiye’de bir üretim tesisi açmak istemektedir.

Firma, ürünleri için sulama sektöründe deneyimi

olan distribütörler aramaktadır. Firma teknik destek

ve eğitim sunmaktadır.

53

Rubinetteria Parmense snc

www.rubinetteriaparmense.com

Firmalar, oleodinamik valf ve boru tertibatları

alanında uzmanlaşmıştır.

Firma üç farklı alanda ortak aramaktadır: a) Bir ortaklık

şeması altında parça tedarik edecek Türk firmalar, b)

Oleodinamik valf ve boru tertibatları üretiminde

taşeronluk yapmak isteyen Türk firmalar, c) otomotiv ve

oleodinamik alanında deneyimli distribütörler.

54

S.I.G.E.M. srl

www.sigemsrl.com

Firma jeneratör (Su soğutmalı dizel - 1500 rpm -

400 W - 50 Hz) imal etmektedir. Müşterinin

ihtiyaçlarına göre farklı modeller imal edilebilir.

Firma deneyimli distribütörler aramaktadır.

55

56

57

58

59

60

61

62

63

SACO s.a.s.

www.sacosas.it

Sai Hydraulic Motors SpA

www.saispa.com

Salumificio Colli snc

www.salumificiocolli.it

Salvarani srl

www.salvarani.it

Samp spa

www.sampingranaggi.com

SDR (Lapam)

www.sdrweb.it

Sirmet

Elettronica srl

Starpower snc

www.starpower.it

T.R. Turoni srl*

www.trsnc.com

Gıda endüstrisine yönelik anahtar teslim

ambalajlama hattı tasarımı ve imalatı

Oleodinamik motor ve bileşenler üretmektedir

(radyal pistonlu hidrolik motorlar)

Jambon, salam ve pastırma üretimi

Tarım makinesi parçaları imalatı ve ticareti

yapmaktadır. Hidrolik ve oleodinamik makineler için

elektrik kontrol kutuları ve kolları, yabani otlar için

püskürtücüler ve köpük markerleri, tarım ve otomotiv

endüstrisine yönelik hidrolik ve pistonlu kompresörler

üretimi

Firma hassas özel dişliler, konik dişliler ve hız

azaltıcılar imal etmektedir. Özellikle (400 mm’ye

kadar çapa sahip) silindirik tonoz, (450 mm’ye kadar

çapa sahip) konik tonoz ve üst üste binmiş tonoz,

dökme demir dişli kutuları. İmalat sonucu,

dayanıklılık, sessizlik, hassaslık ve uzun süre

boyunca tam istenilen hareketi elde etme gibi

özellikler elde edilir.

Beton üretiminde katkı maddesi sıvı ölçüm sistemleri

üretimi. Sunulan solüsyonlar farklı harmanlama

ünitelerinden gelen katkı maddelerini karıştırarak

bunları 100 kadar farklı reçeteye göre oranlar.

Firma elektriği havada, yağda ve epoksidik

reçinelerde düşük gerilime dönüştüren

transformatörler imal etmekte ve bunların bakımını

yapmaktadır.

Özelleştirilmiş jeneratörler, elektropompalar, motor

pompa grupları imalatı

Firma meyve kontrolü cihazları tedarikinde

uzmanlaşmıştır: toprak ve su için ph ölçer, toprak ve

su iletkenleri, toprak nemi tensiyometresi,

termometreler, higrometreler, rüzgar ölçerler, kırılım

ölçerler, batma ölçerler, dondurulmuş hücre

termometreleri.

Firma (süt ve süt ürünleri, meyve işleme alanında) nihai

kullanıcıyı hedefleyen acenteler veya distribütörler

aramaktadır. Firma kartonlama hattı üreticileri ile

işbirliği ihtimaline açıktır.

Firma dökme demir ve paslanmaz çelikten, sertifikalı

dökümhanelerde mekanik bileşen imal eden

tedarikçiler, teknik-ticari acente aramaktadır. Firma bir

Türk imalatçı ile ortaklık kurmak istemektedir.

Firma ithalatçılar ile görüşmek istemektedir.

Tarım sektöründe deneyimli distribütörler aramaktadır.

Hidrolik ürünler dizisi pazarlamak istemektedir.

Firma presle dövülmüş ve şekillendirilmiş ürünler

tedarik eden tedarikçiler aramaktadır. Özellikle pinyon

dişlilere yönelik silindirik eleman veya haddelenmiş

silindirik veya konik ve yuvarlak dişli tedariki tercih

sebebidir. Malzemeler: çelik 18 NiCr Mo 5 ve 20 Mn Cr

5. İstenilen çap ve miktarlar: 500 mm (yılda 100-200

adet) 200-300 mm (600-800 adet/yıl) Her 6-12 ayda bir

haddeleme tahminleri yapılır. Teslimat süresi 20 ila 25

haftadır.

Firma, beton üretim makineleri ve tesisleri alanında

deneyimli ticari ortaklar aramaktadır.

Firma yerel elektrik tedarikçileri, sanayi gruplarına

yönelik elektrik sistemi kurulumu yapan firmalar,

sektördeki diğer distribütörlerle işbirliği yapmak

Firma, (yalnızca satış değil) kurulum hizmetleri ve

teknik destek de sağlayabilecek distribütörler

aramaktadır.

Hasat sonrası teknolojisi alanında deneyimli bir

distribütör aramaktadır. Distribütör özellikle meyve

üretimine aşina olmalıdır.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

07


Eylül - Settembre 2008

Firma Ürünler İlgi Alanı

64 TBL srl

Krom kaplamalı veya krom kaplamasız

www.tbltorneria.com

65

Tecnoagri srl

www.tecnoagri.it

özelleştirilmiş oleodinamik bileşenler imalatı. Valf

gövdeleri, birleştirilmiş kartuş, pinyonlar, çelik,

alüminyum, hafif alaşımlar, pirinç ve hatta bası

plastik maddelerden yapılma kaydırıcı ve rotlar.

Tarım makineleri tasarımı ve imalatı. Kaldırma

grupları, sap kırıcılar, aksesuarlar

Firma, şirket teknik bilgisi ile ilgilenen ve endüstriyel

işbirliğine açık Türk firmalarla işbirliği yapmak

istemektedir.

Firma acente ve ithalatçılar aramaktadır.

66

Tecnoeffe snc

www.tecnoeffe.com

Endüstriyel otomasyon amaçlı özelleştirilmiş elektrik

panoları ve yazılımlar imalatı. Ayrıca, sarma

makineleri, paletleme makineleri ve sokak ışıkları da

tedarik etmektedir.

Sokak aydınlatma ekipmanı distribütörleri

aramaktadır.

67

Tecnotig

www.tecnotig.com

Otomatik ve manüel makinelerle gaz altı kaynak ve

pirinç kaynak alanında mekanik atölyesi

Firma Türk firmalara hizmetlerini sunmak istemektedir.

68

69

70

Transcotex srl

www.berettigroup.com

Unieletric SpA

www.unieletric.com

Unitec spa

www.unitec-group.com

Lojistik hizmetleri

Hem tek hem de üç fazlı asenkron elektrik motor

üretimi. Firma, aşağıdaki bileşen ve nihai ürünleri

imal edebilmektedir: sargılar, raw motorları, şaftlı

rotor blokları, yuvalı statör birleştirilmiş MEC

motorları, birleştirilmiş özel motorlar.

Firma taze meyve ve sebzeler için kullanılmak üzere

işleme ve paketleme hatları imal etmektedir. Her

türlü meyve ve sebze için boşaltım, yıkama, işleme,

ayırma, seçme, ambalajlama, paletleme, izleme.

Yerel gruplarla ortaklık kurmak istemektedir.

Firma: - plansız elektrik motorları tasarlayacak ve

üretecek ortaklar; - tarımsal sanayi, madencilik, yapı ve

inşaat, kompresörler, araç yıkama ve genel yıkama

teknolojileri gibi alt sektörlere yönelik makine ve tesisat

alanında uzmanlaşmış potansiyel ortaklar aramaktadır.

Firma ayrıca aynı alanda faaliyet gösteren Türk

firmalarla bir araya gelmek ve aynı ürün kategorilerinde

işbirliği arayışına girmek istemektedir.

Ürün portföyünü tamamlamak isteyen meyve üretim

sektörü makineleri imalatçısı veya ambalajlama ürünleri

distribütörü aramaktadır.

71

Zaccaria srl (Lapam)

www.zaccariarimorchi.com

Orman römorku, katlanır orman vinçleri, çifte akslı

römork, damperli kamyon, tek-çift dingilli tanker,

tek-çift dingilli mini traktör

Firma iki tür ortak aramaktadır. a) Özellikle, tahıl,

ormancılık, meyve üretimi ve ziraat alanında deneyimli

distribütörler, b) tekerlek jantı gibi yedek parça

tedarikçileri.

72

Cesari Gianni

www.cesarigianni.com

Sebze meyve sektörü için atomizatör, ekipman,

meyve toplama kasaları, bağ ve meyve bahçelerini

temizleme aparat ve sistemleri üretimi

Şirket meyve yetiştirme araçları için ithalatçı

aramaktadır.

ÜYELERİMİZ - PRESENTAZIONE SOCI

RUBA FERMUAR SAN. VE TİC. A.Ş

SELİM BONFİL

1954 İzmir doğumlu Selim Bonfil, Saint Joseph

Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra

Belçika’da Liege Üniversitesi’nde işletme

Fakültesini bitirmiştir. 1984 yılından beri Ruba

Fermuar San. A.Ş.’de genel müdürlük görevini

sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.

Nato nel 1954, il Signor Selim Bonfil, ha frequentato il

Liceo Francese “Saint Joseph”, si e’ laureato nella

Facolta’ di Economia e Amministrazione nell’Universita’

di Liege in Belgio. Dal 1984 e’ direttore generale della

Ruba Fermuar San. A.Ş. E’ sposato e ha due figli.

Parla l’inglese, il francese e l’italiano.

100 yıl önce icat edilmesine rağmen, fermuarın başta konfeksiyon olmak üzere birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaya

başlanması 1950’li yıllara rastlamaktadır. Aradan geçen yaklaşık 50 yıllık dönem, fermuarın teknik olarak geliştirilmesi, daha

kullanılabilir hale getirilmesi ve alıcılara düğme yerine fermuar kullanma alışkanlığının yerleşmesi için harcanmıştır.

Nonostante la sua invenzione secolare solo negli anni cinquanta si e’ inizato ad usare in maniera concreta la cerniera,

dapprima nelle confezioni, per poi passare negli altri settori. In 50 anni si e‘ cercato di sviluppare questo strumento a livello

tecnico, facendolo diventare piu’ conveniente e cercando di invogliare la gente al suo utilizzo sostituendo cosi‘ il “classico”

bottone.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

08


Günümüzde fermuar giysiden çantaya,

koltuktan ayakkabıya günlük yaşantımızda

kullandığımız pek çok üründe bizimle

birlikteliğini sürdürmektedir. Çok basit bir

fonksiyonu, çok hassas ve komplike bir

mekanizma ile gerçekleştiren fermuar bu

nedenle dikkat, hassasiyet ve ileri teknolojilerle

üretilmesi gereken bir makinedir.

Eylül - Settembre 2008

Oggi, nella vita quotidiana, la cerniera viene usata

in tanti prodotti, dall’abito alla borsa, dalla poltrona

alla scarpa. La cerniera realizza una funzione

molto semplice ma ha dietro di se un meccanismo

sensibile e complesso. Per questo motivo la

produzione richiede sensibilita’ e tecnologie molto

avanzate.

1964 yılından bugüne kadar fermuar üreten bir firma olan Ruba Fermuar Sanayi A.Ş. “Yeni

değil, yenilikçiyiz” sloganını kullanarak iki gerçeği vurgulamaya çalışmaktadır. Birincisi, kaliteli

fermuar üretmek için derin bir bilgi birikimine gereksinim vardır. İkincisi, son teknolojilerden

yararlanmak için sürekli yatırım, araştırma ve geliştirme yapmak; değişen moda ve

beklentilere ayak uydurmak için yaratıcılık ve yeniliğe açıklık gereği vardır. Yılların deneyimine

sahip Ruba Fermuar, “yeni değil” tecrübelidir; son teknolojileri kullanımda ve değişen

beklentilere cevap verebilmede “yenilikçi” dir.

La “Ruba Fermuar Sanayi A.Ş.” produttrice di cerniere dal 1964, con lo slogan

“non siamo nuovi ma siamo innovativi” cerca di sottolineare due realta’: la

prima e’ che ci vuole una profonda conoscenza per produrre cerniera di

qualita’, la seconda e’ che bisogna fare continuamente degli investimenti,

delle ricerche e degli sviluppi per usufruire delle ultime tecnologie, ed essere

aperti alle novita’ ed alle creativita’ per rispondere al meglio alle aspetative ed

alla moda variabile. La Ruba Fermuar avendo una grande esperienza non e’

un’azienda “nuova” ma e’ “innovativa”, soprattutto nell’uso delle nuove

tecnologie e nel rispondere alle nuove aspettative.

La Ruba Fermuar con questa sua missione e visione, da un lato cerca di

aumentare la sua gamma di prodotti e la sua capacita’ produttiva, dall’altro e’

riuscita a modernizzare il suo impianto con il suo nuovo ufficio tecnico

all’interno della sua fabbrica dove produce alcune macchine e parti di

cerniera.

Ruba Fermuar bu misyon ve vizyonu çerçevesinde atılımlarını

sürdürerek bir taraftan ürün çeşidi ve üretim kapasitesini arttırırken

diğer taraftan da 1980’li yıllarda fabrika bünyesinde kurduğu teknik

atölye ile bazı fermuar makineleri ve yedek parçaları üreterek

işletmenin modernizasyonunu sağladı.

1996 yılında Türkiye’nin ilk ve tek fermuar aksamı üreten fabrikasını

da faaliyete geçiren Ruba Fermuar, 600 ton kapasiteli, bilgisayar

sistemi ile üretim yapan pres döküm ünitesi ile alanında Avrupa’nın

en büyük 5 fabrikasından biridir.

La Ruba Fermuar, attivando nel 1996 la prima ed unica fabbrica produttrice di accessori per cerniere della Turchia, e‘ tra le

prime cinque fabbriche d’Europa nel suo settore.

Yurtiçi pazarlarında olduğu kadar ihracatta da başarılı bir trend yakalayan Ruba Fermuar kalitesini dünyanın birçok ülkesine

kabul ettirmiştir. Teknolojiyi takip etmenin başarılarını insan kaynaklarını geliştirme yönünde de sürdüren Ruba Fermuar,

yeniden yapılanarak ve her düzeydeki çalışanının eğitimini gerçekleştirerek Ruba Fermuar Ailesi’nin daha verimli ve sağlıklı

bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır. Ruba fermuar, firma içi eğitime büyük önem verirken, fermuar kullanımı konusunda ilgili

kesimleri bilinçlendirmeyi de kendine görev edinmiştir. Bu amaçla üniversiteler ile işbirliğinde bulunarak fermuarı tanıtan ve

tekstil firmalarını aydınlatan çeşitli seminerler düzenlemiş ve yayınlar hazırlamıştır.

Ruba Fermuar 2005 Ocak ayından bu yana Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimini sürdürmektedir. 10 000 metre

karesi kapalı alan olmak üzere toplam 17.000 metre kare alan içinde üretim yapan Ruba Fermuar bu yeni tesisin alt yapısını

en son teknolojik olanaklardan yararlanarak oluşturmuştur. Personeline sağladığı rahat ve ergonomik ortam ile verimliliği ve

çalışan mutluluğunu da artırmıştır. Çevreye duyarlı bir işletme olarak organize sanayinden alınan buhar sayesinde hiçbir fosil

ürünü yakıt kullanılmadan üretim yapılmaktadır. Sıvı atıklar ise arıtma tesislerinde zararsız hale getirilmektedir.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

09


Eylül - Settembre 2008

En kaliteli, en uygun fiyata, en güncel ürün ve hizmeti sunmanın hiç bitmeyen, sınırsız bir arayış olduğunun bilincinde olan

Ruba Fermuar, 40 yılı aşkın deneyiminin getirdiği avantajı da kullanarak hep daha mükemmele ulaşmak için çabalarını

sürdürecektir.

L’Azienda ha potuto confermare

la sua qualita’ con il suo trend di

successo sia nei mercati

nazionali che in quelli

internazionali. La Ruba Fermuar

oltre a seguire lo sviluppo

tecnologico, segue anche il

settore delle risorse umane,

mantenendosi in costante

aggiornamento e facendo corsi

di formazione per il

personale di ogni livelllo rendendo cosi‘ l’azienda piu’ efficace e piu’ forte. L’Azienda da’ una grande importanza alla

formazione interna. Sta inoltre diffondendo la conoscenza dell’uso della cerniera collaborando con le Universita’ attraverso

dei seminari e diffondendo fra gli operatori tessili delle pubblicazioni promozionali.

L’azienda, dal gennaio 2005, continua le sue attiva’ nella Zona Industriale Organizzata di Manisa. Produce su un’area totale

di 17.000 mq di cui 10.000 mq coperti.

Per l’infrastruttura di questo suo nuovo impianto ha usufruito delle ultime tecnologie. Si e’ inoltre preoccupata dell‘ambiente in

cui opera il personale rendendolo comodo ed, al tempo stesso, efficace. L’azienda rispetta la natura: utilizza il vapore fornito

dalla zona industriale senza usare quindi nessun carburante fossile.

L’Azienda continuera’ i suoi sforzi per ricercare sempre il meglio sfruttando la sua esperienza quarantennale.

1. Odamıza nasıl üye oldunuz?

Rebii Akdurak’ın tavsiyesi ile Odanıza üye olduk.

İtalya ile çok iş yapıyoruz, bu nedenle üye olmamızın

uygun olacağını düşündük.

2. Bugüne kadar Odamızın hizmet ve faaliyetlerinden

yararlanabildiniz mi?

Hayır faydalanamadım. Ancak faydalanabilmek için

de bunu istemek ve eyleme geçirmek lazım.

Bu konu üzerinde her iki tarafında özeleştiri

yapmasında yarar görüyorum.

3.Şuan İtalya ile ilişkileriniz ne durumda?

Şu anda iyi gidiyor. En büyük sıkıntı İzmir çıkışlı

parsiyel navlun fiyat ve gönderi sıklığı. Bizim işimizi

en fazla baltalayan nakliye oluyor. Bu konuda

nakliyenin bir kusuru olduğuna işaret etmiyorum.

Sebep çeşitli. İzmir’in dış ticaret potansiyelini

artırmak lazım. İtalya- İzmir arasında hala bir uçak

bağlantısı yok. Bu da işlerin gelişmesinde büyük bir

handikap.

4. Son olarak Oda üyelerine ve bizlere söylemek

istedikleriniz var mı?

1. Come ha deciso di associarsi alla Camera?

Mi sono associato su suggerimento del vostro presidente

Rebii Akdurak. Collaboriamo molto con l’Italia. Abbiamo

pensato che sia un’iniziativa giusta associarsi alla

Camera.

2. Ha usufruito, fino ad ora, dei servizi e/o delle attività

della nostra Camera?

Non ne ho usufruito fino ad ora. Per usufruire bisogna

chiedere. Penso che sia costruttivo che tutte e due le parti

facciano autocritica.

3. Quali sono i vostri rapporti con l’Italia?

In questi giorni vanno bene. Il problema piu’ grande e’ il

costo di nolo parziale di Izmir e la celerita` di spedizione.

Quello che ci ostacola di piu’ e’ il trasporto: con questo

non intendo dire che il sistema abbia dei diffetti. I motivi

sono diversi. Bisogna incrementare la potenzialita’ di Izmir

nell’export. Non esiste ancora volo diretto tra Izmir e

l’Italia. Questo e’ un svantaggio per lo sviluppo delle

relazioni.

4. Prima di concludere, ha qualcosa da dire ai nostri

lettori?

Sizinle daha sık beraber olmayı ve sorunları

tartışmayı, güzellikleri paylaşmayı arzu ediyorum.

Vorrei essere piu’ spesso con voi per discutere i problemi

e per condividere le idee.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

10


Eylül - Settembre 2008

YENİ ÜYELERİMİZ

NUOVE ASSOCIAZIONI

Ahmet GÜLEÇ

NURHAS MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Mobilya

Mobile

Tel: +90 224 714 80 68

Fax:+90 224 714 80 68

www.ndesign.info

Sedat KARAKAYA

RİNA DENİZCİLİK VE

BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.

Kalite Belgelendirme

Certificazione di qualità

Tel: +90 216 571 54 00

Fax: +90 216 571 54 99

www.rina.org

Erdoğan TÖZGE

ERDOĞAN TÖZGE MÜHENDİSLİK

MİMARLIK MÜMESSİLLİK

Yapı/Mimarlık

Edilizia/ Architettura

Tel: +90 232 484 49 49 / +90 232 484

59 59

Fax: +90 232 484 34 35

www.erdogantozge.com.tr

Kazım Burak ŞAR

CATONİ DENİZ İŞLERİ A.Ş.

Nakliye ve Lojistik

Trasporto – Logistica

Tel: +90 232 783 59 00

Fax:+90 232 483 59 38

www.catoni.com.tr

Ahmet Çetin TAŞÇI

KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. VE

TİC. A.Ş.

Kağıt

Carta

Tel: +90 216 574 46 16

Fax: +90 216 574 46 32

www.kmkpaper.com

Süleyman TÜRK

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ

ODASI

Ticaret Odası

Camera di Commercio

Tel: +90 236 313 22 13

+90 236 313 63 25

Fax: +90 236 313 70 19

www.tutso.org.tr

Kemal SERENCİOĞLU

ATLAS İNŞAAT TURİZM YATÇILIK

VE TİC. LTD. ŞTİ.

Gemi/Yat İnşası ve Ekipmanları

Costruzione barche/yacht

Tel: +90 252 313 55 06

Fax: +90 252 313 55 07

www.atlasyachts.com

Ömer Ziya TOPSAKAL

Tarım

Agricoltura

Tel: +90 224 248 55 54

Tel: +90 224 248 57 48

Riccardo MATTEUCCI

CAME SECURITY SAS DI R.

MATTEUCCI & C

Gemi/Yat İnşası ve Ekipmanları

Costruzione barche/yacht

Tel: +39 058 4383530

Fax:+39 0584 399583

www.camesecurity.com

Luigi GRIMALDI

RADIOSA SPA

Gelinlik/Damatlık

Abito da sposa/o

Tel: +39 06 9286311

Fax: + 39 06 928631258

www.radiosa.it

İbrahim Gündüz

TANDOĞAN YATIRIM HOLDİNG A.Ş

Yatırım

Investimento

Tel: +90 232 463 02 00

Fax: +90 232 465 18 65

www.tandoganyatirimholding.com

H. Mehmet ÜNGÖR

ARTI AMBALAJ GIDA ÜRÜN.

TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ambalaj

Imballaggio

Tel: +90 232 457 04 10

Fax: +90 232 449 58 23

www.artiambalaj.com

Innocenzo ORLANDO

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI

SALERNO

Ticaret Odası

Camera di commercio

Tel: +39 089 3068130

Fax: +39 089 223590

www.intertrade.camcom.it

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

11


Eylül - Settembre 2008

Işın YILMAZ

MERGÜ TEKSTİL KONFEKSİYON

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tekstil – Hazır Giyim

Tessile-Abbigliamento

Tel: +90 232 440 15 15

Fax: +90 232 440 21 21

www.mergu.com

H. Suzan ERMAN

DERMA DERİ MAM. SAN. VE TİC.

A.Ş.

Deri ve Yan Sanayi

Pelletteria

Tel: +90 232 462 50 12

Faks: +90 232 462 67 40

www.dermaderi.com

Mahmut Can BAYOĞLU

INDEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK

MAKİNE İNŞAAT VE MALZEMELERİ

TURİZM OTOMOTİV

Multisektöriyel

Multisettoriale

Tel: +90 232 328 19 80

Fax: +90 232 328 19 01

www.indeks.com.tr

Atınç EKERER

PINAR MODA TEKSTİL GİY. TURZ.

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Gelinlik

Abito da sposa

Tel: +90 232 425 54 25

Fax: +90 232 446 77 52

www.pinarmoda.com

NOTIZIE SULLA TURCHIA

Turchia, potenza mineraria

mondiale

La Turchia - secondo un recente

rapporto predisposto dal Mining

Exploration Institute (MTA) di Ankara -

si posiziona 38ma al mondo fra i

principali produttori di metalli. La

Turchia dispone nel suo territorio 77

metalli sui 90 considerati di

importanza strategica a livello

mondiale, seppure in quantita'

differenti fra loro. Ad esempio la

Turchia dispone del 72% delle riserve

mondiali di boro (boron), riserve per

circa 6.500 tonnellate di oro e riserve

accertate per 2,3 miliardi di tonnellate

di carbone. Le esportazioni di metalli

hanno garantito al Paese nel 2007

introiti valutari per oltre 2,7 miliardi di

dollari. I prodotti maggiormente

venduti all'estero sono risultati: boro,

cromo, zinco e piombo. Si deve

peraltro sottolineare che la Turchia

risulta settima al mondo e prima in

Europa per l'energia geotermale con

un potenziale di 31.500 megawatts, di

cui pero' solo 1.299 effettivamente

utilizzati.

Simone RAVAIOLI

KION BİLGİSAYAR YAZILIM SAN. TİC.

LTD. ŞTİ.

Bilişim / Informatica

Tel: +39 333 8484153

Fax: +39 0546 3930882

www.kion.it

Melis GİRAUD

MEGAMAR TURİZM VE TİCARET A.Ş.

Gemi/Yat İnşası ve Ekipmanları

Costruzione barche/yacht

Tel: +90 252 412 08 97

Fax:+90 252 412 08 98

www.megamar.com

Volkan YİĞİT

ETNA TEKSTİL İMALAT SAN. TİC. LTD.

ŞTİ.

Gelinlik

Abito da sposa

Tel: +90 232 484 93 60

Fax: +90 232 441 33 67

www.volkantekstil.com

Sevda GEVENCİ

HOCAZADE TEKSTİL ÜRÜNLERİ

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Gelinlik

Abito da sposa

Tel: +90 232 445 16 64- 65

Fax: +90 232 489 81 70

www.hz.com.tr

Netto calo della crescita economica

turca

L'Ufficio Statistico Turco ha diffuso i

dati sulla crescita economica turca nel

secondo trimestre del 2008 e

conseguentemente del primo semestre

dell'anno. Nel secondo trimestre

l'economia turca (PIL) e' cresciuta

dell'1,9%, il livello piu' basso dal 2002.

Nel contempo, il primo semestre

dell'anno si e' chiuso con una crescita

media del PIL del 4,2% (nel primo

trimestre il PIL era cresciuto del 6,7%

ed il 2007 si era chiuso con un PIL a

+4,6%). Il drastico calo della crescita

del PIL - secondo numerosi analisti

locali – sarebbe addebitabile

essenzialmente alla crisi congiunturale

mondiale ed alle incertezze politiche

interne vissute dalla Turchia negli

scorsi mesi.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

12


Eylül - Settembre 2008

Si deve precisare peraltro che alcuni specialisti segnalano anche dei fattori ormai strutturali che stanno iniziando a mostrare

i loro effetti (disavanzo cronico della bilancia commerciale, sopravvalutazione della Lira Turca nei confronti del dollaro e

dell'euro, inflazione sopra l'11%,ecc.) sull'economia reale. I settori che maggiormente hanno contribuito al sensibile calo del

PIL rispetto ai precedenti trimestri ed agli scorsi anni, risultano essere: l'agricoltura (-3,5%); l'industria (+2,5%); le costruzioni

(+0,9%); ristorazione (+0,6%) e istruzione (-6,1%). Di converso i settori piu' effervescenti sono risultati: la pesca (+12,4%); il

minerario (+7,7%); il finanziario (+9,4%) e l'immobiliare (+15,1%). E' peraltro interessante notare che gli investimenti pubblici

sono diminuiti del 16,8%, mentre quelli privati - sempre molto attivi negli ultimi anni - sono aumentati solo dello 0,6%. Gli

analisti segnalano che il PIL turco a fine anno potrebbe crescere complessivamente fra il 3,5% ed il 4,3%, dato che

confermerebbe peraltro le previsioni di ICE Istanbul effettuate negli scorsi mesi (si attestavano intorno al + o - 3,5%).

Aumento dell’interscambio commerciale della Turchia nei primi sei mesi del 2008 (+ 27%)

Italia terzo partner

Secondo i dati dell'Ufficio statistico turco (TUIK) e le elaborazioni di ICE Istanbul, nel periodo gennaio-luglio di quest'anno e'

ulteriormente cresciuto l'interscambio della Turchia con il resto del mondo (+36,6% le importazioni e +39% le esportazioni). Il

saldo della bilancia commerciale permane pero' fortemente negativo per 45 miliardi di dollari (+32,7% '08/'07). La Russia, in

considerazione principalmente dell'aumento dei prezzi degli idrocarburi, e' il primo partner commerciale con un interscambio

di 23,7 miliardi di dollari (+57,3% '08/'07). Le importazioni turche dalla Russia sono cresciute del 56%, mentre nel contempo

le esportazioni turche sono aumentate del 58,5%, segnale di un attivismo turco verso Mosca che va ben oltre i prodotti

agroalimentari esportati in gran quantita' sin dal passato. La Germania risulta al secondo posto nella graduatoria dei

principali paesi partner commerciali della Turchia con un interscambio pari a 20 miliardi di dollari (+25,1% '08/'07), ed e’

anche il secondo paese fornitore (11,8 miliardi di dollari). Il saldo attivo della Germania e' di 3,6 miliardi di dollari e la quota

delle esportazioni tedesche sul totale delle importazioni turche e' pari al 9,3%. L'Italia e' il terzo partner commerciale della

Turchia con un interscambio di 12,6 miliardi di dollari, cresciuto del 27% rispetto al corrispondente periodo del 2007. L'attivo

dell'Italia ammonta a 1,8 miliardi di dollari. L'export nazionale nei primi otto mesi del corrente anno e' cresciuto del 27,8%

raggiungendo la cifra di 7,2 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono ammontate a 5,4 miliardi di dollari (+26,1%

'08/'07); l'Italia risulta al secondo posto nella graduatoria complessiva dei paesi destinatari delle esportazioni turche. La

nostra quota di mercato sul totale importato dalla Turchia dal mondo e' pari al 5,7%. La Cina e' il quarto partner

commerciale ed il terzo paese fornitore della Turchia con esportazioni in costante aumento (+36%). E' interessante peraltro

notare che in tutti i paesi limitrofi o di interesse strategico per la Turchia, l'interscambio nel corso dell'anno e' fortemente

aumentato, segnale chiaro che le iniziative di supporto al sistema industriale turco da parte del governo in tutti i quadranti

mondiali, stanno ottenendo notevoli risultati. Iran, Ucraina, Arabia Saudita, Siria, Paesi del Golfo Arabico e Paesi centro

asiatici e caucasici, oltre chiaramente a Russia e Cina, rappresentano chiari esempi di dove e come si e' concretizzata

l'azione turca in campo economico e commerciale.

Investimenti esteri ancora in calo (-39,4%). Italia in controtendenza

Secondo i dati forniti dal Sottosegretariato al Tesoro (Dip.to Investimenti Esteri) elaborati da ICE Istanbul, nel corso del primo

semestre del 2008 gli investimenti diretti esteri in Turchia sono ammontati a 7,6 miliardi di dollari con un calo del 39,2%

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le imprese estere presenti in Turchia risultano in totale, al giugno di

quest'anno, 20.189 (1.881 costituite nel primo semestre del 2008) di cui 670 italiane (3,3% del totale). Gli investimenti diretti

esteri italiani nel primo semestre di quest'anno ammontano a 89 milioni di dollari (nell'intero 2007 gli investimenti italiani

ammontarono a 73 milioni di dollari e quindi vi e' gia' un incremento del 22%). Lo stock degli investimenti esteri italiani in

Turchia ha raggiunto la cifra di 4,6 miliardi di dollari (il 4,4% dello stock complessivo degli IDE presenti in Turchia, pari a

105,2 miliardi di dollari). La Germania e' presente in Turchia con 3.432 imprese (17% del totale), seguita dal Regno Unito

con 1.974 imprese (9,8 del totale), dall'Olanda con 1.580 imprese (7,8% del totale), dall'Iran con 975 imprese (4,8% del

totale) e dagli USA con 913 imprese (4,5% del totale). Le citta' turche che attraggono maggiormente gli investimenti esteri

sono: Istanbul (10.967 imprese di cui 2,161 nel comparto manifatturiero), Antalya (2.577), Ankara (1.339), Izmir (1.209),

Mugla (1.205), Bursa (405), Aydin (366),Mersin (341), Kocaeli (235), Adana (151).

***Fonte: Cronache Economiche redatte dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

13


Eylül - Settembre 2008

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DALLA TURCHIA

Azienda operante nel settore dei paidocosmetici desidera

contattare esportatori e importatori del settore.

Data d’arrivo della richiesta: 12.08.2008

Bilgi Çocuk Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti.

Persona da Contattare: Akın Bilgi

Tel: +90 232 237 29 67

Fax : +90 232 264 49 47

bilgibaby@hotmail.com

www.bilgibaby.com

Azienda operante nel settore dell’erba artificiale, desidera

collaborare con i produttori italiani.

Data d’arrivo della richiesta:03.09.2008

Kranta Turizm Gıda İnş. Ltd. Şti.

Persona da Contattare: Enis Kranta

Tel: +90 232 422 44 31

eniskranta@gmail.com

Azienda operante nel settore dell’ imballaggio

cartaceo desidera contattare gli

importatori/distributori italiani.

Data d’arrivo della richiesta: 17.09.2008

Europackaging Ambalaj san. ve Tic Ltd. Sti.

Persona da Contattare: Mukadder Ayhan

Tel : +90 232 251 57 25

Fax: +90 232 251 57 27

mukadder.ayhan@europackaging.co.uk

www.europackaging.co.uk

Azienda turca operante nel settore del dado e perno, desidera

contattare i produttori di acciaio inox.

Data d’arrivo della richiesta: 22.08.2008

Berdan Makina Civata-Somun Yedek Parça San. Tic. Ltd.Sti

Persona da Contattare: Fatih Oldaç

Tel: +90 324 676 44 90

Fax: +90 324 676 44 93

fatiholdac@berdanmakina.com

www.berdanbolt.com

Azienda operante nel settore della plastica per l’automobilistica,

desidera contattare gli esportatori di PVC.

Data d’arrivo della richiesta: 05.09.2008

Altan Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.

Persona da Contattare: Meryem Özkan

Tel: +90 212 886 85 96

Fax: +90 212 886 17 15

mozkan@altanplastik.com

www.altanplastik.com

İTALYA’DAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Hotel – Restoran – Café sektöründe faaliyet gösteren İtalyan

firma, Türk ithalat, distributor, toptancı firmalar ve zincir oteller ile

bağlantı kurmak istiyor.

Talebin Geliş Tarihi: 19.09.2008

Diemme S.p.a. Soc. Unipersonale

Yetkili Kişi: Beatrice Boaretto

Tel. + 39 049 871 33 11

Fax + 39 049 872 00 40

b.boaretto@diemmecaffe.com

www.diemmecaffe.it

Ýzmir Ýtalyan Ticaret Odasý “Italian Desk” projesi kapsamýnda Avrupa Birliði fonlarý ile

gerçekleþtirilecek olan projelerde Ýtalyan partner bulma konusunda Türk kurum ve firmalara

destek veriyor.

Avrupa Birliði projelerinde en önemli aþamalardan biri yurtdýþýndan projeye uygun partner bulma aþamasýdýr. Geçen yýl

baþlayan “Italian desk” projesi ile Ýzmir Ýtalyan Ticaret Odasý kurum ve kuruluþlardan gelen talepler doðrultusunda projeleri

inceliyor, potansiyel partnerlarýn özelliklerini belirliyor ve uygun partner bulma konusunda talepte bulunan kurum ve

kuruluþlara yardýmcý oluyor. Proje baþladýðýndan beri üniversiteler, sivil toplum kuruluþlarý, çeþitli enstitü ve okullardan gelen

talepler deðerlendirilerek bu zor aþama kýsa sürede sonuçlandýrýlmýþtýr.

Ayný þekilde Ýtalya’dan gelen partner arayýþlarýný da deðerlendiren Odamýz, “Italian desk” ile, Avrupa Birliði projelerinde de

Türk – Ýtalyan iþbirliðinin geliþtirilmesini amaçlamaktadýr.

Ayrýntýlý bilgi için : Gözde Tezkoşar

gozdetezkosar@cciizmir.org

Tel. 232 4647747

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ R Ý TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!