kolekcje ścienne - Ceragent.com

media.aquaterm.sk

kolekcje ścienne - Ceragent.com

kolekcje ściennekatalog generalny edycja 2013


Szanowni Państwo,Jest nam niezwykle miło oddać w Państwa ręce nowy Katalog Generalny Grupy Paradyż, która od 24 lat wprowadza piękno i elegancję do wnętrzdomów i mieszkań swoich Klientów. Kolekcje zaprezentowane w niniejszym wydaniu ciągle się zmieniają, podobnie jak technologie produkcji płytekDear Madams and Sirs,ceramicznych. Nieustannie wprowadzamy nowości i ulepszenia, które umożliwiają wytwarzanie produktów najwyższej jakości.We are very pleased to present the new General Catalogue of Paradyż Group, a company that has been tirelessly bringing beauty and elegance toits clients' houses and apartments. The published collections keep changing, just like the technology of production of ceramic tiles. We never stopintroducing novelties and improvements in the pursuit of making top quality products.Chcąc spełnić wszystkie Państwa oczekiwania, oferujemy serie klasyczne, ale również nowoczesne – z ciekawymi i odważnymi dekoracjami. W ramachnaszych propozycji, Państwa uwadze polecamy nowy, uniwersalny format płytek 20x60 cm, a także szklane dekoracje, które stworzyliśmy wykorzystujączaawansowaną technikę druku cyfrowego na szkle. Wszystkie rozwiązania, które na bieżąco wprowadzamy do naszych pięciu zakładów produkcyjnych,zlokalizowanych w Tomaszowie Mazowieckim, Wielkiej Woli i w Opocznie, pozwalają nam na tworzenie kolekcji nie tylko bogatszych wzorniczo,zaawansowanych technologicznie, ale i bardziej zróżnicowanych w zakresie formatów oraz możliwości użytkowych.To satisfy your needs we would like to offer classic series and also modern series that feature intriguing and brave decorative elements. We wouldlike to draw your attention to the new, universal tile format, 20 x 60 cm, and also to glass decorative elements that we created with cutting edgedigital printing on glass. The new solutions we are currently introducing to our five production sites in Tomaszów Mazowiecki, Wielka Wola andKażda pojedyncza płytka, która powstaje w Grupie Paradyż jest finalnym dziełem pracy wielu osób, które specjalnie dla Państwa opracowują i wdrażająw rynek produkty dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb i wyobrażeń.Opoczno, allow us to create collections that not only have improved designs, but also ones that are more advanced in terms of technology, featuremore format options and applications.Mamy nadzieję nie tylko nadal spełniać Państwa życzenia, ale również wychodzić naprzeciw nieodkrytym jeszcze marzeniom o pięknych wnętrzach.Each single tile made by Paradyż Group is the fruit of labor of many people, whose job is to develop and launch heavily customized products. WeDlatego z największą przyjemnością zachęcam Państwa do zapoznania się z niniejszym katalogiem i naszymi unikatowymi kolekcjami, które mamnadzieję, zdobędą nie tylko Państwa uznanie, ale i serce.Prezes Zarządu Spółek Grupy ParadyżŁukasz Kardasnot only hope to keep satisfying your expectations, but we also aim to discover and measure up to your future dreams of a beautiful home. We arevery proud to invite you to browse and enjoy the newest catalogue, and we hope our unique collections will win your minds and hearts.President of the Board of Paradyż Group CompaniesŁukasz Kardas23


Sehr geehrte Damen und Herrn,wir sind sehr erfreut, Ihnen den Hauptkatalog der Paradyż-Gruppe, die schon seit über 24 Jahren für Schönheit und Eleganz in Ihren Häusern undУважаемые Господа,Wohnungen sorgt, überreichen zu können. Die in dieser Ausgabe präsentierten Kollektionen unterliegen ständigen Veränderungen - genauso wie dieHerstellung von Keramikfliesen. Ständig führen wir Neuheiten ein und entwickeln unsere Herstellungsverfahren weiter, um Ihnen nur hochwertigeProdukte anbieten zu können.Мы очень рады представить Вашему вниманию Генеральный каталог Группы Парадиж, которая уже 24 года непрерывно вводит красотуи элегантность в дома и квартиры своих Клиентов. Представленные в данном издании коллекции, также как и технология производствакерамической плитки, постоянно меняются. Мы постоянно внедряем новинки и улучшения, благодаря которым производим продукциюнаивысшего качества.Unser Angebot umfasst sowohl klassische als auch moderne Kollektionen mit interessantem und mutigem Design, um allen Erwartungen unsererKunden gerecht zu werden.Стараясь выполнить все Ваши ожидания, мы предлагаем как классические, так и современные серии - с интересными и смелыми декорами.В рамках нашего предложения предлагаем Вашему вниманию новый, универсальный формат плитки 20x60 см, а также стеклянные декоры,которые были созданы при использовании новейшей технологии цифровой печати на стекле. Все новые решения, которые мы внедряем наDas neue universale Fliesenformat 20x60 cm sowie die Glas-Dekore, die im fortgeschrittenen Digitaldruck hergestellt werden, sind nur einige vonunseren Vorschlägen, denen Sie Ihre Aufmerksamkeit unbedingt schenken sollten. Die von uns entwickelten Lösungen, die in all unseren Produktionsbetriebenin Tomaszów Mazowiecki, Wielka Wola und Opoczno eingesetzt werden, tragen dazu bei, dass sich die neuen Fliesenkollektionennicht nur durch mannigfaltiges Design und fortgeschrittene technische Parameter aber auch Vielfältigkeit im Bereich der Fliesenformate undAnwendungsmöglichkeiten auszeichnen.наших пяти производственных предприятиях, расположенных в городах Томашув Мазовецкий, Велька Воля и Опочно, дают нам возможностьсоздавать не только более богатые и технологически сложные коллекции, но и более разнообразные в отношении форматов и эксплуатационныхвозможностей.Alle Fliesen, die in den Werken der Paradyż-Gruppe hergestellt werden, sind Endprodukte der Zusammenarbeit vieler Menschen, die nur für Sie neueund an Ihre persönliche Erwartungen und Vorstellungen angepasste Produkte entwickeln und in den Markt einführen.Каждая отдельная плитка, которая будет создана в Группе Парадиж, является финальным результатом работы многих людей, которые специальнодля Вас разрабатывают и вводят на рынок продукцию, подобранную к индивидуальным потребностям и представлениям.Wir hoffen weiterhin sowohl Ihre Wünsche erfüllen zu können als auch Ihren bisher nicht entdeckten Träumen von wunderschöner InneneinrichtungНадеемся, что в будущем мы сможем не только выполнять Ваши пожелания, но также выходить навстречу не открытым еще мечтам о краси-entgegenzukommen. Deshalb möchte ich Sie dazu herzlich einladen, sich mit unserem Katalog sowie den darin präsentierten einzigartigen Kollektionenbekannt zu machen. Wir sind fest davon überzeugt, dass sie nicht nur Ihre Anerkennung finden aber auch I hr Herz erobern werden.Geschäftsführer der Paradyż-GruppeŁukasz Kardasвом интерьере. Поэтому с огромной радостью приглашаю Вас ознакомиться с этим каталогом и нашими уникальными коллекциями, которые,надеюсь, завоюют не только Ваше внимание, но и сердца.Председатель правления компаний Группы ПарадижŁukasz Kardas45


alfabetyczny spis kolekcjiformaty kolekcji ściennychan32,5x65,1 10 – 1525x33,3 178 – 183abrila / purio 62 – 67altea / albir 220 – 221amaltea / purio 144 – 147ambrozja / vivido 130 – 135amiche / amici 18 – 19apasionate / atractivo 36 – 37artable / arole 148 – 153bbaletia / arole 96 – 99bambus / bambo 182 – 183ccarioca / alan 164 – 165chiara / purio 68 – 73concert / linus 174 – 177ddelicate / touch 122 – 123dolce / lupo 206 – 207nelia / nil 168 – 169ootylia / dessous 166 – 167oxicer / oxi 190 – 193ppalette / farbi 50 – 55piumetta / piume 110 – 115qquerida / querido 16 – 17rreflette 184 – 189ricoletta ricoletto 92 – 95hanabi / hirotravena / mogano / trovan30x60 16 – 55querida / queridoapasionate / atractivoamiche / amicimeisha / garamtessita / tessitovivida / vividosorenta / sorropalette / farbigalvo / endo20x60 56 – 91midian / purio miriam / mirioabrila / purio silvia / silviochiara / purio yoshioka / puriotirani / toriinca / bambus / bambobambus / bambo19,8x19,8 184 – 193refletteoxicer / oxi9,8x9,8 184 – 205refletteoxicer / oxivermiliatontoccata / purioesefrella / efrel 124 – 129emma / galileo 210 – 211estepona / marbella 216 – 219ggalvo / endo 34 – 35genezo / enezi 100 – 103gentile / enezi 154 – 155gloria / glorian 214 – 215hhanabi / hiro 10 – 13hiroe / hiro 170 – 173isabro / silon 116 – 121secret / edeno 104 – 109silvia / silvio 80 – 85sorenta / sorro 30 – 33sottile / sottilo 156 – 159ttessita / tessito 20 – 29tirani / tori 178 – 179toccata / purio 202 – 205ton 198 – 201travena / mogano / trovan 14 – 15tretto / tryton 208 – 20929,5x59,5 92 – 121ricoletta / ricolettosecret / edenobaletia / arolepiumetta / piumegenezo / enezisabro / silon30x50 122 – 123delicate / touch10x10 206 – 215dolce / lupotretto / trytonemma / galileovanilla / portogloria / glorianuniwersalne mozaikii listwy szklane 216 – 231estepona / marbellamozaiki szklanealtea / albirmozaiki do kolekcjiuniwersalne listwy szklane mozaiki prasowaneinca / bambus / bambo 180 – 181llogin / purio 136 – 143mmeisha / garam 38 – 41midian / purio 56 – 61miriam / mirio 74 – 79vvanilla / porto 212 – 213vermilia 194 – 197vivian / purio 160 – 163vivida / vivido 42 – 49yyoshioka / purio 86 – 9125x40 124 – 177efrella / efrelvivian / purioambrozja / vividocarioca / alanlogin / puriootylia / dessousamaltea / purionelia / nilartable / arolehiroe / hirogentile / eneziconcert / linussottile / sottilokolekcje ścienne / katalog generalny8 9


ianco / nero / beige / rosakolekcja płytek rektyfikowanychhanabi / hiro32,5x65,1HANABI NERO listwa szklana 2,3x65,1HANABI BIANCO insertoRokoko 32,5x65,1HANABI NEROlistwa szklana Tygrys 7,9x65,131500HANABI BIANCO insertoGeometryk 32,5x65,1HANABI BIANCO 32,5x65,1HIRO BIANCO 32,5x32,5HANABI NERO insertoRokoko 32,5x65,1HANABI NERO mozaika szklana29,8x29,8, kostka 2,3x2,3HANABI NERO insertoGeometryk 32,5x65,1HANABI NERO 32,5x65,1Pakowanie wyrobów gotowychcm32,5x65,132,5x65,1inserto7,9x65,12,3x65,129,8x29,8mozaika32,5x32,5cm1,10 1,09 1,00 1,00 0,94 0,805 7 4 12 6 12Kolekcja wyróżniona tytułem „Łazienka - Wybór Roku 2010”,nagrodzona Perłą Ceramiki UE 20091,06 1,49 — — 0,54 1,2720,22 29,12 5,04 4,56 10,94 20,9610hanabi / hiro 11


ianco / nero / beige / rosakolekcja płytek rektyfikowanychhanabi / hiro32,5x65,1HANABI ROSA listwa szklana 2,3x65,1HANABI BEIGE insertoRokoko 32,5x65,1HANABI ROSAlistwa szklana Tygrys 7,9x65,131500HANABI BEIGE insertoGeometryk 32,5x65,1HANABI BEIGE 32,5x65,1HIRO BEIGE 32,5x32,5HANABI ROSA insertoRokoko 32,5x65,1HANABI ROSA mozaika szklana29,8x29,8, kostka 2,3x2,33750HANABI ROSA insertoGeometryk 32,5x65,1HANABI ROSA 32,5x65,1HIRO ROSA 32,5x32,5Pakowanie wyrobów gotowychcm32,5x65,132,5x65,1inserto7,9x65,12,3x65,129,8x29,8mozaika32,5x32,5cm1,10 1,09 1,00 1,00 0,94 0,805 7 4 12 6 12Kolekcja wyróżniona tytułem „Łazienka - Wybór Roku 2010”,nagrodzona Perłą Ceramiki UE 20091,06 1,49 — — 0,54 1,2720,22 29,12 5,04 4,56 10,94 20,9612 hanabi / hiro 13


eige / brownkolekcja płytek rektyfikowanychtravena / mogano / trovan32,5x65,1MOGANO BROWN listwa cięta 7,9x65,1MOGANO BROWN listwa cięta 16,1x65,1CADBPANEL MOGANO/TRAVENA Kwiat 4x32,5x65,1MOGANO BROWN 32,5x65,1MOGANO BROWN mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3TRAVENA BEIGE 32,5x65,1TRAVENA BEIGE mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowychTROVAN BEIGE 32,5x32,542100cmcm32,5x65,132,5x65,1panel16,1x65,17,9x65,129,8x29,8mozaika32,5x32,51,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,805 1 13 26 7 121,06 0,85 1,36 1,34 0,63 1,27Kolekcja nagrodzona tytułem „Łazienka - Wybór Roku 2006”20,22 16,80 25,09 26,26 10,50 20,9614travena / mogano / trovan 15


iancoquerida / querido30x60QUERIDA BIANCOmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklanaLILAC 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklanaWRZOS 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna listwa szklana WRZOS 2,3x60uniwersalna listwa szklana LILAC 2,3x60QUERIDA BIANCO 30x60QUERIDA BIANCOinserto A 30x60QUERIDA BIANCOinserto B 30x6042100QUERIDO BIANCO 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowych* Zmiana grubości - asortymentdo wyczerpania stanów magazynowych – str. 237cm30x6030x60inserto A30x60inserto B2,3x6029,8x29,8mozaika cięta/szkło29,8x29,8mozaika szkło33,3x33,3cm1,02 1,02 1,02 0,80 1,00 * 0,94 / 0,80 0,805 4 4 6 7 * 6 / 7 120,90 0,72 0,72 — 0,63 * 0,54 / 0,63 1,3316,48 13,50 13,50 1,55 10,40 * 10,80 / 9,80 21,9516querida / querido 17


eige / brownamiche / amici30x60AMICHE BEIGEinserto A 30x60AMICHE BEIGEinserto B 30x60AMICHE BEIGEinserto C 30x60AMICHE BEIGEinserto D 30x60uniwersalna listwa szklana WENGE 2,3x60uniwersalna listwa szklana BEIGE 2,3x60AMICHE BEIGE30x60AMICHE BEIGElistwa 7x60AMICHE BROWN30x60AMICHEBROWNlistwa 7x60AMICHE BEIGE mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3AMICHE BROWN mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowychcm30x6030x60inserto7x60 2,3x6029,8x29,8mozaika40x4031500cm1,02 1,10 1,10 0,80 1,10 0,85AMICI BEIGE 40x405 4 9 6 7 10Kolekcja wyróżniona tytułem„Łazienka - Wybór Roku 2012"0,90 0,72 — — 0,63 1,6016,48 13,40 7,11 1,55 10,50 28,0018amiche / amici 19


tessita / tessitobianco / mocca20 21


tessita / tessitobianco / viola / grafit22 23


ianco / viola / grafit / giallo / zefir / moccatessita / tessito30x60TESSITA BIANCOinserto A 30x60TESSITA BIANCOinserto B 30x60TESSITA VIOLAinserto A 30x60TESSITA VIOLAinserto B 30x60TESSITA GRAFITinserto A 30x60TESSITA GRAFITinserto B 30x60uniwersalna listwa szklana GRAFIT 2,3x60uniwersalna listwa szklana SILVER 2,3x60uniwersalna listwa szklana WRZOS 2,3x60TESSITA BIANCOinserto C 30x60TESSITA BIANCO 30x60TESSITA VIOLAinserto C 30x60TESSITA VIOLA 30x60TESSITA GRAFITinserto C 30x60TESSITA GRAFIT 30x60TESSITA BIANCO mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8TESSITA VIOLA mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8TESSITA GRAFIT mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8Pakowanie wyrobów gotowychcm30x6030x60inserto2,3x60silver2,3x60wrzos, grafit29,8x29,8mozaika33,3x33,3cm1,02 1,10 0,80 0,80 1,00 0,805 4 6 6 7 12TESSITO BIANCO 33,3x33,3315000,90 0,72 — — 0,63 1,3316,48 13,00 1,86 1,55 10,60 21,9524tessita / tessito 25


tessita / tessitoverde26 27


ianco / viola / grafit / giallo / zefir / moccatessita / tessito30x60TESSITA ZEFIRinserto A 30x60TESSITA ZEFIRinserto B 30x60TESSITA GIALLOinserto A 30x60TESSITA GIALLOinserto B 30x60TESSITA MOCCAinserto A 30x60TESSITA MOCCAinserto B 30x60uniwersalna listwa szklana WENGE 2,3x60uniwersalna listwa szklana BEIGE 2,3x60TESSITA ZEFIRinserto C 30x60TESSITA ZEFIR 30x60TESSITA GIALLOinserto C 30x60TESSITA GIALLO 30x60TESSITA MOCCAinserto C 30x60TESSITA MOCCA 30x60TESSITA ZEFIR mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8TESSITA GIALLO mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8TESSITA MOCCA mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8Pakowanie wyrobów gotowychcm30x6030x60inserto2,3x60silver2,3x60wrzos, grafit29,8x29,8mozaika33,3x33,3cm1,02 1,10 0,80 0,80 1,00 0,805 4 6 6 7 120,90 0,72 — — 0,63 1,3316,48 13,00 1,86 1,55 10,60 21,9528 tessita / tessito 29


sorenta / sorrobianco / mocca30 31


ianco / moccasorenta / sorro30x60SORENTA BIANCOinserto Kwiaty C 30x60SORENTA BIANCOinserto Kwiaty A 30x60SORENTA BIANCOinserto Kwiaty B 30x60SORENTA BIANCO listwa Paski 3x60SORENTA BIANCO listwa Kwiaty 7x60uniwersalna listwa szklana PRALINE 2,3x60uniwersalna listwa szklana WRZOS 2,3x60SORENTA BIANCO 30x60uniwersalna mozaika szklanaPRALINE 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklanaWRZOS 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3SORENTA MOCCA 30x60SORRO BIANCO 33,3x33,331500Pakowanie wyrobów gotowychcm30x6030x60inserto A, B30x60inserto C* Zmiana grubości - asortymentdo wyczerpania stanów magazynowych – str. 2377x60 3x60 2,3x6029,8x29,8mozaika33,3x33,3cm1,02 1,02 1,10 1,10 1,03 0,80 * 0,94 / 0,80 0,805 1 4 9 18 6 * 6 / 7 120,90 0,18 0,72 — — — * 0,53 / 0,63 1,33Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 201216,48 3,30 13,50 8,00 6,30 1,55 * 10,80 / 9,80 21,9532sorenta / sorro 33


ianco / browngalvo / endo30x60GALVO BIANCO 30x60 GALVO BIANCO Kwiat 30x60 GALVO BROWN 30x60 GALVO BROWN Kwiat 30x60uniwersalna listwa szklana WENGE 2,3x60uniwersalna listwa szklana BEIGE 2,3x60uniwersalna listwa szklana GRAFIT 2,3x60uniwersalna listwa szklana SILVER 2,3x60GALVO BIANCOlistwa 7x60GALVO BIANCO mozaika ciętaKwiat 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3GALVO BROWNlistwa 7x60GALVO BROWN mozaika ciętaKwiat 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3R9R9421002600ENDO BIANCO 40x40ENDO BROWN 40x40Pakowanie wyrobów gotowychcm30x6030x60Kwiat7x602,3x60silver2,3x60grafit, beige, wenge29,8x29,8mozaika40x40cm1,02 1,02 1,08 0,80 0,80 1,10 0,855 5 9 6 6 7 100,90 0,90 — — — 0,63 1,6016,48 16,48 7,10 1,86 1,55 9,90 28,0034galvo / endo 35


ianco / neroapasionate / atractivo30x60APASIONATE BIANCO 30x60ATRACTIVO BIANCO 33,3x33,342100APASIONATE BIANCOinserto 30x60APASIONATE BIANCOinserto A 30x60APASIONATE BIANCOinserto B 30x60APASIONATE BEIGE listwa szklana Paski 2,3x60 APASIONATE GRAFIT listwa szklana Paski 2,3x60APASIONATE BEIGE mozaika szklanaPaski 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3APASIONATE NERO 30x60APASIONATE NEROinserto 30x60APASIONATE NEROinserto A 30x60APASIONATE NEROinserto B 30x60APASIONATE GRAFIT mozaika szklanaPaski 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowychcm30x6030x60inserto2,3x6029,8x29,8mozaika33,3x33,3cm1,02 1,02 0,80 1,00 0,805 1 6 6 120,90 0,18 — 0,54 1,3316,48 3,30 2,16 10,71 21,9536apasionate / atractivo 37


meisha / garambianco / beige / brown38 39


meisha / garambianco / beige / brown30x60MEISHA BIANCO 30x60MEISHA BIANCOinserto A 30x60MEISHA BIANCOinserto B 30x60MEISHA BEIGE 30x60MEISHA BEIGEinserto A 30x60MEISHA BEIGEinserto B 30x60MEISHA BROWN 30x60MEISHA BROWNinserto A 30x60MEISHA BROWNinserto B 30x60MEISHA BROWN listwa 3x60MEISHA BEIGE listwa 3x60MEISHA BIANCO listwa 3x60MEISHA BIANCOlistwa 9x60MEISHA BIANCO mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MEISHA BEIGElistwa 9x60MEISHA BEIGE mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MEISHA BROWNlistwa 9x60MEISHA BROWN mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,342100315003750GARAM BIANCO 40x40GARAM BEIGE 40x40GARAM BROWN 40x40Pakowanie wyrobów gotowychcm30x6030x60inserto9x603x6029,8x29,8mozaika40x40cm1,02 1,10 1,03 1,03 1,10 0,855 1 6 18 7 10Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2011i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 20110,90 0,18 0,33 0,33 0,63 1,6016,60 3,30 6,10 6,10 10,15 28,0040meisha / garam 41


vivida / vividonero42 43


vivida / vividoviola / giallo44 45


vivida / vividobianco / blue / verde / rosa / viola / giallo / nero30x60VIVIDA BLUE inserto 30x60VIVIDA VERDE inserto 30x60VIVIDA ROSA inserto 30x60VIVIDA VIOLA inserto 30x60VIVIDA GIALLO inserto 30x60VIVIDA NERO inserto 30x60VIVIDA BIANCO Struktura 30x60VIVIDA BIANCO 30x604uniwersalna listwa szklana AZUL 2,3x602100VIVIDA BLUE Struktura 30x60VIVIDA BLUE 30x60uniwersalna listwa szklana ZEFIR 2,3x60VIVIDA VERDE Struktura 30x60VIVIDA VERDE 30x60uniwersalna listwa szklana RED 2,3x60VIVIDA ROSA Struktura 30x60VIVIDA ROSA 30x60uniwersalna listwa szklana FIOŁEK 2,3x60VIVIDA VIOLA Struktura 30x60VIVIDA VIOLA 30x60uniwersalna listwa szklana GIALLO 2,3x60VIVIDA GIALLO Struktura 30x60VIVIDA GIALLO 30x60uniwersalna listwa szklana NERO 2,3x60Pakowanie wyrobów gotowychcmcmVIVIDA NERO Struktura 30x60VIVIDA NERO 30x6030x6030x60inserto2,3x60 33,3x33,31,02 1,06 0,80 0,805 1 6 12VIVIDO BIANCO 33,3x33,3Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2011i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 20110,90 — — 1,3316,48 3,30 1,98 21,9546vivida / vivido 47


iancovivida / vivido30x60VIVIDA BIANCO inserto Cafe A 30x60VIVIDA BIANCO inserto Kuchenne A 30x60VIVIDA BIANCO inserto Cafe B 30x60VIVIDA BIANCO inserto Kuchenne B 30x60VIVIDA BIANCO inserto Kuchenne C 30x60VIVIDA BIANCO inserto Vine 30x60Pakowanie wyrobówgotowychcmcm30x60inserto1,0210,183,3048vivida / vivido 49


ianco / blue / brown / grys / violapalette / farbi30x60PALETTE BIANCOinserto B 30x60PALETTE BIANCOinserto D 30x60PALETTE BIANCO 30x60PALETTE BIANCOinserto A 30x60PALETTE BIANCOinserto C 30x6042100FARBI BIANCO 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm30x6030x60inserto7x60 2,3x602,3x60murano33,3x33,3cm1,02 1,02 1,00 0,80 1,24 0,805 1 9 6 21 120,90 0,18 0,38 — 0,29 1,33Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 201016,48 3,30 7,40 1,86 6,84 21,9550palette / farbi 51


ianco / blue / brown / grys / violapalette / farbi30x60uniwersalna listwa szklana GOLD 2,3x60PALETTE BROWN listwa Murano 2,3x60PALETTE BROWN listwa nacinana 7x60uniwersalna listwa szklana SILVER 2,3x60PALETTE GRYS listwa Murano 2,3x60PALETTE GRYS listwa nacinana 7x60PALETTE BROWN listwa Linie 7x60PALETTE BROWN listwa Kwiaty 7x60PALETTE GRYS listwa Linie 7x60PALETTE GRYS listwa Kwiaty 7x60PALETTE GRYS 30x60PALETTE BROWN 30x60315003750FARBI GRYS 33,3x33,3FARBI BROWN 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm30x6030x60inserto7x60 2,3x602,3x60murano33,3x33,3cm1,02 1,02 1,00 0,80 1,24 0,805 1 9 6 21 120,90 0,18 0,38 — 0,29 1,33Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 201016,48 3,30 7,40 1,86 6,84 21,9552 palette / farbi 53


ianco / blue / brown / grys / violapalette / farbi30x60uniwersalna listwa szklana VIOLA 2,3x60PALETTE VIOLA listwa Murano 2,3x60PALETTE VIOLA listwa nacinana 7x60uniwersalna listwa szklana KAMELEON 2,3x60PALETTE BLUE listwa Murano 2,3x60PALETTE BLUE listwa nacinana 7x60PALETTE VIOLA listwa Linie 7x60PALETTE VIOLA listwa Kwiaty 7x60PALETTE BLUE listwa Linie 7x60PALETTE BLUE listwa Kwiaty 7x60PALETTE BLUE 30x60PALETTE VIOLA 30x603150031500FARBI BLUE 33,3x33,3FARBI VIOLA 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm30x6030x60inserto7x60 2,3x602,3x60murano33,3x33,3cm1,02 1,02 1,00 0,80 1,24 0,805 1 9 6 21 120,90 0,18 0,38 — 0,29 1,33Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 201016,48 3,30 7,40 1,86 6,84 21,9554 palette / farbi 55


n midian / puriobianco / giallo5657


n o w ośćbianco / grys / giallo / verdemidian / purio20x60MIDIAN BIANCO listwa strukturalna 9,8x60MIDIAN BIANCO inserto Kwiat A 20x60MIDIAN BIANCO Struktura 20x60MIDIAN BIANCO inserto Kwiat 20x60uniwersalna listwa szklana SILVER 2,3x60MIDIAN BIANCO listwa 4x60R942100PURIO BIANCO 40x40MIDIAN BIANCO 20x60MIDIAN BIANCO inserto Punto 20x60MIDIAN BIANCO mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MIDIAN GRYS listwa strukturalna 9,8x60MIDIAN BIANCO inserto Kwiat A 20x60MIDIAN GRYS Struktura 20x60MIDIAN GRYS inserto Kwiat 20x60uniwersalna listwa szklana KARMAZYN 2,3x60MIDIAN GRYS listwa 4x603750PURIO GRAFIT 40x40MIDIAN GRYS 20x60MIDIAN GRYS inserto Punto 20x60MIDIAN GRYS mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowychcm20x6020x60struktura20x60inserto29,8x29,8mozaika4x60 9,8x602,3x60listwa szklana40x40cm0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,80 0,859 9 1 7 12 6 6 101,08 1,08 0,12 0,63 0,29 — — 1,618,27 18,27 2,11 12,60 4,92 6,09 1,86 28,0058 midian / purio 59


n o w ośćbianco / grys / giallo / verdemidian / purio20x60MIDIAN GIALLO listwa strukturalna 9,8x60uniwersalna listwa szklana GIALLO 2,3x60MIDIAN BIANCO inserto Kwiat A 20x60MIDIAN GIALLO Struktura 20x60MIDIAN GIALLO inserto Kwiat 20x60uniwersalna listwa szklana ARANCIONE 2,3x60MIDIAN GIALLO listwa 4x60MIDIAN GIALLO 20x60MIDIAN GIALLO inserto Punto 20x60MIDIAN GIALLO mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MIDIAN VERDE listwa strukturalna 9,8x60uniwersalna listwa szklana ZEFIR 2,3x60MIDIAN BIANCO inserto Kwiat A 20x60MIDIAN VERDE Struktura20x60MIDIAN VERDE inserto Kwiat 20x60uniwersalna listwa szklana GRAFIT 2,3x60MIDIAN VERDE listwa 4x60MIDIAN VERDE 20x60MIDIAN VERDE inserto Punto 20x60MIDIAN VERDE mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowychcm20x6020x60struktura20x60inserto29,8x29,8mozaika4x60 9,8x602,3x60listwa szklana40x40cm0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,80 0,859 9 1 7 12 6 6 101,08 1,08 0,12 0,63 0,29 — — 1,618,27 18,27 2,11 12,60 4,92 6,09 1,86 28,0060midian / purio 61


n abrila / puriobianco / grafit62 63


64 abrila / purio 65


n o w ośćbianco / grafitabrila / purio20x60ABRILA BIANCO Mix mozaikacięta 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ABRILA inserto Miasta A 20x60ABRILA inserto Kwiat A 20x60ABRILA inserto Kwiat B 20x60uniwersalna listwa szklana GRAFIT 2,3x60 uniwersalna listwa szklana BORDO 2,3x60ABRILA inserto Kropki A 20x60ABRILA inserto Kropki B 20x60ABRILA BIANCO 20x60uniwersalna mozaika szklanaBORDO 29,8x29,8 kostka 2,3x2,3ABRILA inserto Paski A 20x60ABRILA inserto Paski B 20x60ABRILA GRAFIT 20x60uniwersalna mozaika szklanaGRAFIT 29,8x29,8 kostka 2,3x2,3R942100PURIO BIANCO 40x40ABRILA GRAFIT mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowych* Zmiana grubości - asortymentdo wyczerpania stanów magazynowych – str. 237cm20x6020x60inserto20x60inserto kwiat29,8x29,8mozaika29,8x29,8mozaika szklana2,3x60listwa szklana40x40cm0,95 0,95 0,95 0,95 * 0,94 / 0,80 0,80 0,859 1 2 7 * 6 /7 6 101.08 0,12 0,24 0,63 * 0,53 / 0,63 — —18,27 2,11 2,11 12,60 * 10,80 / 9,80 1,55 1,8666abrila / purio 67


n chiara / puriobianco / azul68 69


n o w ośćbianco / azul / beigechiara / purio20x60CHIARA BIANCO 20x60CHIARA AZUL 20x60CHIARA BIANCO Struktura 20x60CHIARA AZUL Struktura 20x60CHIARA AZUL inserto A 20x60CHIARA AZUL inserto B 20x60CHIARA BIANCO / AZULMix mozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x4,8uniwersalna listwa szklana FIOŁEK 2,3x60uniwersalna listwa szklana IVORY 2,3x60R942100PURIO BIANCO 40x40Pakowanie wyrobów gotowychcm20x6020x60inserto20x60inserto szklane20x60inserto Kwiat29,8x29,8mozaika2,3x60listwa szklana40x40cm0,95 — 1,20 — 1,00 0,80 0,859 2 1 2 5 6 101,08 0,24 0,12 0,24 0,45 — 1,618,27 2,30 3,50 4,60 9 1,98 28,0070 chiara / purio 71


n o wośćbianco / azul / beigechiara / purio20x60CHIARA BEIGE 20x60CHIARA BEIGE Struktura 20x60CHIARA BEIGE inserto Kwiat A 20x60CHIARA BEIGE inserto Kwiat B 20x60CHIARA BIANCO inserto szklane A 20x60CHIARA BIANCO inserto szklane B 20x60CHIARA BIANCO / BEIGEMix mozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x4,8uniwersalna listwa szklana BEIGE 2,3x60uniwersalna listwa szklana GIALLO 2,3x60uniwersalna listwa szklana ARANCIONE 2,3x60Pakowanie wyrobów gotowychcm20x6020x60inserto20x60inserto szklane20x60inserto Kwiat29,8x29,8mozaika2,3x60listwa szklana40x40cm0,95 — 1,20 — 1,00 0,80 0,859 2 1 2 5 6 101,08 0,24 0,12 0,24 0,45 — 1,618,27 2,30 3,50 4,60 9 1,55 28,0072 chiara / purio 73


n miriam / miriobeige / brown74 75


n miriam / miriobeige / brown76 77


n o w ośćbeige / brownmiriam / mirio20x60MIRIAM BEIGE 20x60MIRIAM BROWN 20x60uniwersalna mozaika szklanaBEIGE 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MIRIAM BEIGE Struktura 20x60MIRIAM BROWN Struktura 20x60MIRIAM BEIGE listwa 4x60MIRIAM BROWN listwa 4x60MIRIAM BEIGE inserto A 20x60MIRIAM BROWN inserto A 20x60uniwersalna mozaika szklanaBROWN 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MIRIAM BEIGE inserto B 20x60MIRIAM BROWN inserto B 20x60uniwersalna listwa szklana BEIGE 2,3x60uniwersalna listwa szklana BROWN 2,3x60uniwersalna listwa szklana WENGE 2,3x60MIRIAM BROWN inserto mozaika 20x60uniwersalna mozaika szklanaWENGE 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MIRIO BEIGE 40x4031500MIRIO BROWN 40x403750Pakowanie wyrobów gotowychcm20x6020x60inserto20x60mozaika* Zmiana grubości - asortymentdo wyczerpania stanów magazynowych – str. 23729,8x29,8mozaika2,3x60wenge, beige2,3x60brown40x40cm0,95 0,98 — * 0,94 / 0,80 0,80 0,80 0,859 1 1 * 6 / 7 6 6 101,08 0,12 0,12 * 0,54 / 0,63 — — 1,6018,27 2,15 2,11 * 10,80 / 9,80 1,55 1,86 28,0078miriam / mirio 79


n silvia / silviobianco / grafit80 81


n silvia / silviobianco / brown82 83


n o w ośćbianco / brown / grafitsilvia / silvio20x60SILVIA BROWN listwa 4x60SILVIA BROWN inserto 20x60SILVIA BROWN inserto A 20x60SILVIA BIANCO inserto 20x60SILVIA BROWN 20x60SILVIA BROWN inserto B 20x60uniwersalna listwa szklana WENGE 2,3x60SILVIA BIANCO 20x60SILVIA BROWN inserto C 20x60SILVIA BIANCO / BROWNmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3uniwersalna listwa szklana SILVER Brokat 2,3x60uniwersalna listwa szklana SILVER 2,3x60SILVIA GRAFIT listwa 4x60SILVIA GRAFIT inserto 20x60SILVIA GRAFIT inserto C 20x60SILVIA GRAFIT 20x60SILVIA GRAFIT inserto B 20x6031500uniwersalna listwa szklana GRAFIT 2,3x60SILVIO BIANCO 40x40uniwersalna listwa szklana GRAFIT Brokat 2,3x60SILVIA GRAFIT inserto A 20x60SILVIA BIANCO / GRAFITmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowychcm20x6020x60inserto29,8x29,8mozaika4x602,3x60listwa szklana40x40cm0,95 0,98 0,81 — 0,80 0,859 1 7 12 6 101,08 0,12 0,63 — — 1,6018,27 2,11 9,9 4,92 1,98 28,0084silvia / silvio 85


n yoshioka / puriobianco / grafit / arancione86 87


n yoshioka / puriobianco / grafit / karmazyn88 89


n o wośćbianco / grafityoshioka / purio20x60YOSHIOKA BIANCO 20x60YOSHIOKA IVORY inserto szklane 20x60uniwersalna listwa szklana IVORY 2,3x60YOSHIOKA GRAFIT 20x60YOSHIOKA GRIGIO inserto szklane 20x60uniwersalna listwa szklana GRIGIO 2,3x60YOSHIOKA ARANCIONE inserto szklane 20x60uniwersalna listwa szklana ARANCIONE 2,3x60YOSHIOKA KARMAZYN inserto szklane 20x603750PURIO GRAFIT 40x40uniwersalna listwa szklana KARMAZYN 2,3x60Pakowanie wyrobów gotowychcm20x6020x60inserto2,3x60 – grigio,arancione, karmazyn2,3x60ivory40x40cm0,95 1,00 0,80 0,80 0,859 1 6 6 10Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2012 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2012.Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki Projektantów 2012. Wyróżnienie w konkursie TopBuilder 20131,08 0,12 — — 1,6018,27 2,98 1,55 1,98 28,0090yoshioka / purio 91


ianco / nerokolekcja płytek rektyfikowanychricoletta / ricoletto29,5x59,5uniwersalna listwa szklana BEIGE 2,3x59,5RICOLETTA BIANCO 29,5x59,5RICOLETTA BIANCOinserto Kwiaty 29,5x59,5uniwersalne inserto szklaneBEIGE 29,5x59,531500RICOLETTO BIANCO 32,5x32,5uniwersalna mozaika szklanaBEIGE 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowych* Zmiana grubości - asortymentdo wyczerpania stanów magazynowych – str. 237cm29,5x59,529,5x59,5inserto29,5x59,5inserto szklane2,3x59,5listwa szklana29,8x29,8mozaika szklana32,5x32,5cm1,02 1,07 1,00 0,80 * 1,00 / 0,80 0,805 4 2 6 * 6 / 7 12Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2012 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2012.Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki Projektantów 20120,88 0,70 0,35 — * 0,53 / 0,63 1,2716,42 13,50 9,00 2,05 * 10,80 / 9,80 20,9692ricoletta / ricoletto 93


ianco / nerokolekcja płytek rektyfikowanychricoletta / ricoletto29,5x59,5uniwersalna listwa szklana KARMAZYN 2,3x59,5RICOLETTA NERO 29,5x59,5RICOLETTA NEROinserto Kwiaty 29,5x59,5uniwersalne inserto szklaneKARMAZYN 29,5x59,52600RICOLETTO NERO 32,5x32,5uniwersalna mozaika szklanaKARMAZYN 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowych* Zmiana grubości - asortymentdo wyczerpania stanów magazynowych – str. 237cm29,5x59,529,5x59,5inserto29,5x59,5inserto szklane2,3x59,5listwa szklana29,8x29,8mozaika szklana32,5x32,5cm1,02 1,07 1,00 0,80 * 0,94 / 0,80 0,805 4 2 6 * 6 / 7 12Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2012 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2012.Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki Projektantów 20120,88 0,70 0,35 — * 0,53 / 0,63 1,2716,42 13,50 9,00 2,05 * 10,80 / 9,80 20,9694 ricoletta / ricoletto 95


aletia / arolebianco / grys96 97


ianco / gryskolekcja płytek rektyfikowanychbaletia / arole29,5x59,5uniwersalna listwa szklana GRIGIO 2,3x59,5uniwersalna listwa szklana LILAC 2,3x59,5BALETIA BIANCOinserto A 29,5x59,5BALETIA BIANCOinserto B 29,5x59,5BALETIA GRYSinserto A 29,5x59,5BALETIA GRYSinserto B 29,5x59,5BALETIA BIANCO 29,5x59,5uniwersalna mozaika szklanaLILAC 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3BALETIA GRYS 29,5x59,5uniwersalna mozaika szklanaGRIGIO 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3315003750AROLE BIANCO 32,5x32,5AROLE GRYS 32,5x32,5Pakowanie wyrobów gotowych* Zmiana grubości - asortymentdo wyczerpania stanówmagazynowych – str. 237cm29,5x59,529,5x59,5inserto2,3x59,5listwa szklana29,8x29,8mozaika32,5x32,5cm1,02 1,07 0,80 * 0,94 / 0,80 0,805 4 6 * 6 / 7 120,88 0,70 — * 0,54 / 0,63 1,2716,42 13,10 2,05 10,80* / 9,80 20,9698baletia / arole 99


iancokolekcja płytek rektyfikowanychgenezo / enezi29,5x59,5uniwersalna listwa szklana BROWN 2,3x59,5GENEZO BIANCOinserto A 29,5x59,5GENEZO BIANCOinserto B 29,5x59,5uniwersalna mozaika szklanaBROWN 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3GENEZO BIANCO Bbłyszcząca 29,5x59,5*GENEZO BIANCO Mmat 29,5x59,5*42100ENEZI BIANCO 39,5x39,5*Pakowanie wyrobów gotowych* Zmiana grubości - asortymentdo wyczerpania stanów magazynowych – str. 237cm29,5x59,529,5x59,5inserto7x29,5 2,3x59,530x29,5mozaika2,2x26,6el.wyk.3,2x27,4el.wyk.39,5x39,5 6,1x39,5 6,1x6,129,8x29,8mozaikacm1,02 1,13 1,10 0,80 1,20 1,20 1,20 0,85 0,88 0,88 * 0,94 / 0,80Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010Płytki pakowane są losowo*Wzór płytki występuje w kilku różnych grafikach.5 4 20 6 5 40 40 10 19 24 * 6 / 70,88 0,70 0,42 — 0,45 0,24 0,35 1,56 0,46 0,09 * 0,54 / 0,6316,42 13,20 7,90 2,05 6,10 1,80 2,60 27,30 8,90 1,60 10,80* / 9,80100genezo / enezi 101


iancokolekcja płytek rektyfikowanychgenezo / enezi29,5x59,5GENEZO BIANCOlistwa Meander 7x29,5uniwersalna listwa szklana NERO 2,3x59,5GENEZO BIANCO elementwykończeniowy mozaiki A2,2x26,6GENEZO BIANCO elementwykończeniowy mozaiki B 3,2x27,4GENEZO BIANCOinserto A 29,5x59,5GENEZO BIANCOinserto B 29,5x59,5GENEZO BIANCOmozaika cięta 29,5x30mozaika Genezo Bianco format: 27x27,5(po usunięciu 2 rzędów kostek)GENEZO BIANCO Bbłyszcząca 29,5x59,5*GENEZO BIANCO Mmat 29,5x59,5*mozaika Genezo Biancoz listwami wykończeniowymiformat: 29,5x30Schemat wykończenia mozaiki Genezo:42100Układając plaster mozaiki nie trzeba docinać płytek, abygo zakończyć. Wystarczy usunąć rząd kostek mozaikii uzupełnić go elementem wykończeniowym mozaiki A lub B.ENEZI BIANCO39,5x39,5*ENEZI NEROlistwa 6,1x39,5ENEZI BIANCOnarożnik 6,1x6,1*Pakowanie wyrobów gotowychcm29,5x59,529,5x59,5inserto7x29,5 2,3x59,530x29,5mozaika2,2x26,6el.wyk.3,2x27,4el.wyk.39,5x39,5 6,1x39,5 6,1x6,1cm1,02 1,13 1,10 0,80 1,20 1,20 1,20 0,85 0,88 0,88Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010Płytki pakowane są losowo*Wzór płytki występuje w kilku różnych grafikach.5 4 20 6 5 40 40 10 19 240,88 0,70 0,42 — 0,45 0,24 0,35 1,56 0,46 0,0916,42 13,20 7,90 2,05 6,10 1,80 2,60 27,30 8,90 1,60102 genezo / enezi 103


secret / edenobianco / nero104 105


ianco / nerokolekcja płytek rektyfikowanychsecret / edeno29,5x59,5SECRET BIANCOlistwa Kostki Murano 4,8x29,5SECRET BIANCOlistwa wykończeniowa B 3,3x31,4SECRET BIANCOinserto A 29,5x59,5SECRET BIANCOinserto B 29,5x59,5SECRET BIANCOlistwa 7x59,5SECRET BIANCOinserto Murano 29,5x59,5SECRET BIANCOlistwa wykończeniowa A 2,7x29,6SECRET BIANCO mozaika szklana29,8x29,8 z listwami wykończeniowymiSECRET BIANCOlistwa wykończeniowa C 2,7x29,6SECRET BIANCOlistwa wykończeniowa D 3,3x31,4SECRET BIANCO listwa nacinana 7x59,5SECRET BIANCO listwa Poduszki 7x59,5uniwersalna listwa szklana SILVER Brokat 2,3x59,5SECRET BIANCOlistwa Kryształy 1,5x29,542100SECRET BIANCO 29,5x59,5SECRET BIANCO mozaika Murano29,8x29,8, kostka 2,3x2,3EDENO BIANCO39,5x39,5Pakowanie wyrobów gotowychcm29,5x59,529,5x59,5inserto29,5x59,5inserto Murano7x59,5 4,8x29,5 2,3x59,5 1,5x29,529,8x29,8Secret Murano29,8x29,8Secret szklana2,7x29,6listwa wyk.3,3x31,4listwa wyk.39,5x39,5cm1,02 1,10 1,20 1,08 1,20 0,80 1,20 1,20 1,00 0,80 0,80 0,855 4 3 9 36 6 30 6 6 44 36 10Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2010.Wyróżniona tytułem „Łazienka - Wybór Roku 2011".0,88 0,70 0,53 0,38 0,51 — 0,14 0,54 0,54 0,36 0,38 1,5616,42 13,44 9,80 7,10 9,00 2,05 3,40 9,95 10,20 6,20 5,80 27,30106secret / edeno 107


ianco / nerokolekcja płytek rektyfikowanychsecret / edeno29,5x59,5SECRET NEROlistwa Kostki Murano 4,8x29,5SECRET NEROlistwa wykończeniowa B 3,3x31,4SECRET NEROinserto A 29,5x59,5SECRET NEROinserto B 29,5x59,5SECRET NEROlistwa 7x59,5SECRET NEROinserto Murano 29,5x59,5SECRET NEROlistwa wykończeniowa A 2,7x29,6SECRET NERO mozaika szklana29,8x29,8 z listwami wykończeniowymiSECRET NEROlistwa wykończeniowa C 2,7x29,6SECRET NEROlistwa wykończeniowa D 3,3x31,4SECRET NERO listwa nacinana 7x59,5SECRET NERO listwa Poduszki 7x59,5uniwersalna listwa szklana NERO Brokat 2,3x59,5SECRET NEROlistwa Kryształy 1,5x29,5SECRET NERO 29,5x59,5SECRET NERO mozaika Murano29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowychcm29,5x59,529,5x59,5inserto29,5x59,5inserto Murano7x59,5 4,8x29,5 2,3x59,5 1,5x29,529,8x29,8Secret Murano29,8x29,8Secret szklana2,7x29,6listwa wyk.3,3x31,4listwa wyk.39,5x39,5cm1,02 1,10 1,20 1,08 1,20 0,80 1,20 1,20 1,00 0,80 0,80 0,855 4 3 9 36 6 30 6 6 44 36 10Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2010.Wyróżniona tytułem „Łazienka - Wybór Roku 2011".0,88 0,70 0,53 0,38 0,51 — 0,14 0,54 0,54 0,36 0,38 1,5616,42 13,44 9,80 7,10 9,00 2,05 3,40 9,95 10,20 6,20 5,80 27,30108secret / edeno 109


piumetta / piumebianco / nero110 111


ianco / nero / grys / violakolekcja płytek rektyfikowanychpiumetta / piume29,5x59,5PIUMETTA BIANCOlistwa Murano 2,3x29,5PIUMETTA BIANCO listwa A 7x59,5PIUMETTA BIANCO listwa B 7x59,5R942100PIUMETTA BIANCO29,5x59,5PIUMETTA BIANCOinserto A 29,5x59,5PIUMETTA BIANCOinserto Paski 29,5x59,5PIUMETTA BIANCOinserto B 29,5x59,5PIUME BIANCO32,5x32,5uniwersalna listwa szklana NERO 2,3x59,5PIUMETTA NERO listwa szklana 2,3x59,5PIUMETTA NERO29,5x59,5PIUMETTA NEROinserto A 29,5x59,5PIUMETTA NEROinserto Paski 29,5x59,5PIUMETTA NEROlistwa A 7x59,5Pakowanie wyrobów gotowychcm29,5x59,529,5x59,5inserto Paski29,5x59,5inserto7x59,5 2,3x59,5 2,3x29,5 32,5x32,5cm1,02 1,10 1,10 1,10 0,80 1,20 0,805 3 4 9 6 48 120,88 0,53 0,70 0,38 — 0,33 1,27Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 201016,42 9,20 13,10 6,80 2,05 6,00 20,96112piumetta / piume 113


ianco / nero / grys / violakolekcja płytek rektyfikowanychpiumetta / piume29,5x59,5PIUMETTA VIOLA listwa A 7x59,5PIUMETTA VIOLA listwa B 7x59,5PIUMETTA VIOLA29,5x59,5PIUMETTA VIOLAinserto A 29,5x59,5PIUMETTA VIOLAinserto Paski 29,5x59,5PIUMETTA VIOLAinserto B 29,5x59,5uniwersalna listwa szklana VIOLA 2,3x59,5uniwersalna listwa szklana SILVER 2,3x59,5R93750PIUMETTA GRYS29,5x59,5PIUMETTA GRYSinserto A 29,5x59,5PIUMETTA GRYSinserto Paski 29,5x59,5PIUMETTA GRYSlistwa A 7x59,5PIUME GRYS32,5x32,5Pakowanie wyrobów gotowychcm29,5x59,529,5x59,5inserto Paski29,5x59,5inserto7x59,5 2,3x59,5 2,3x29,5 32,5x32,5cm1,02 1,10 1,10 1,10 0,80 1,20 0,805 3 4 9 6 48 120,88 0,53 0,70 0,38 — 0,33 1,27Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 201016,42 9,20 13,10 6,80 2,05 6,00 20,96114 piumetta / piume 115


sabro / silonbeige / brown116 117


eige / brown / bianco / verdekolekcja płytek rektyfikowanychsabro / silon29,5x59,5SABRO BEIGE listwa szklana MeanderB (platyna) 3x59,5SABRO BEIGE listwa szklana MeanderA (złoto) 3x59,5SABRO BEIGEinserto Murano 29,5x59,5SABRO BEIGEinserto Geometryk 29,5x59,5SABRO BEIGEinserto Kwiat 29,5x59,5SABRO BROWNinserto Murano 29,5x59,5SABRO BROWNinserto Geometryk 29,5x59,5SABRO BROWNinserto Kwiat 29,5x59,5SABRO BROWN listwa 4x59,5SABRO BEIGE listwa 4x59,5uniwersalna listwa szklana BROWN 2,3x59,5SABRO GOLD listwa Poduszki 3x59,5SABRO GOLD listwa Poduszki 7x59,5SABRO BEIGE29,5x59,5*SABRO BEIGE29,5x59,5*SABRO BEIGElistwa 8x59,5SABRO BROWN29,5x59,5*SABRO BROWN29,5x59,5*SABRO BROWNlistwa 8x59,5421003750uniwersalna mozaika szklanaBROWN Brokat 29,8x29,8kostka 2,3x2,3SILON BEIGE 39,5x39,5*SILON BROWN 39,5x39,5*Pakowanie wyrobów gotowych* Zmiana grubości - asortymentdo wyczerpania stanów magazynowych – str. 237cm29,5x59,529,5x59,5inserto Geom., Kwiat29,5x59,5inserto Murano8x59,5 7x59,5 4x59,53x59,5listwa Meander3x59,5listwa Poduszki2,3x59,5listwa szklana29,8x29,839,5x39,5cm1,02 1,10 1,20 — — — 0,80 1,08 0,80 * 0,94 / 0,80 0,85Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2010Płytki pakowane są losowo*Wzór płytki występuje w kilku różnych grafikach.5 4 2 6 9 6 6 18 6 * 6 / 7 100,88 0,70 0,35 0,29 0,38 0,15 — 0,32 — * 0,54 / 0,63 1,5616,42 12,70 6,96 5,76 8 3,30 2,54 7,38 2,05 * 10,80 / 9,80 27,30118 sabro / silon 119


eige / brown / bianco / verdekolekcja płytek rektyfikowanychsabro / silon29,5x59,5SABRO BIANCO listwa szklana MeanderB (platyna) 3x59,5SABRO BIANCO listwa szklana MeanderA (złoto) 3x59,5SABRO BIANCOinserto Murano 29,5x59,5SABRO BIANCOinserto Geometryk 29,5x59,5SABRO BIANCOinserto Kwiat 29,5x59,5SABRO VERDEinserto Murano 29,5x59,5SABRO VERDEinserto Geometryk 29,5x59,5SABRO VERDEinserto Kwiat 29,5x59,5SABRO VERDE listwa 4x59,5SABRO BIANCO listwa 4x59,5uniwersalna listwa szklana VERDE 2,3x59,5uniwersalna listwa szklana SILVER 2,3x59,5SABRO SILVER listwa Poduszki 3x59,5SABRO SILVER listwa Poduszki 7x59,5SABRO BIANCO29,5x59,5*SABRO BIANCO29,5x59,5*SABRO BIANCOlistwa 8x59,5SABRO VERDE29,5x59,5*SABRO VERDE29,5x59,5*SABRO VERDElistwa 8x59,54210031500uniwersalna mozaika szklanaVERDE Brokat 29,8x29,8kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklanaSILVER Brokat 29,8x29,8kostka 2,3x2,3SILON BIANCO 39,5x39,5*SILON VERDE 39,5x39,5*Pakowanie wyrobów gotowych* Zmiana grubości - asortymentdo wyczerpania stanów magazynowych – str. 237cm29,5x59,529,5x59,5inserto Geom., Kwiat29,5x59,5inserto Murano8x59,5 7x59,5 4x59,53x59,5listwa Meander3x59,5listwa Poduszki2,3x59,5listwa szklana29,8x29,839,5x39,5cm1,02 1,10 1,20 — — — 0,80 1,08 0,80 * 0,94 / 0,80 0,85Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2010Płytki pakowane są losowo*Wzór płytki występuje w kilku różnych grafikach.5 4 2 6 9 6 6 18 6 * 6 / 7 100,88 0,70 0,35 0,29 0,38 0,15 — 0,32 — * 0,54 / 0,63 1,5616,42 12,70 6,96 5,76 8 3,30 2,54 7,38 2,05 * 10,80 / 9,80 27,30120 sabro / silon 121


eige / browndelicate / touch30x5042100DELICATE BEIGE30x50DELICATE BEIGEinserto A 30x50DELICATE BEIGEinserto B 30x50DELICATE BEIGEinserto C 30x50DELICATE BEIGElistwa Kwiaty 15x50DELICATE GOLDlistwa Arabeska 15x50TOUCH BEIGE33,3x33,3DELICATE BROWNlistwa szklana 3x30DELICATE BROWN listwa szklana 3x503750DELICATE BROWN30x50DELICATE BROWNinserto A 30x50DELICATE BROWNinserto B 30x50DELICATE BROWNinserto C 30x50DELICATE BROWNlistwa Arabeska 15x50TOUCH BROWN33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm30x5030x50inserto15x50 3x50 3x30 33,3x33,3cm0,98 0,99 1,04 0,82 0,82 0,808 8 10 10 10 121,20 1,20 0,75 — — 1,3320,25 20,30 12,90 3,20 1,80 21,95122delicate / touch 123


n efrella / efrelbeige / brown124 125


126 efrella / efrel 127


n o w ośćbeige / brownefrella / efrel25x40uniwersalna mozaika szklanaBROWN 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklanaWENGE 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3EFRELLA BEIGEinserto A 25x40EFRELLA BEIGEinserto B 25x40EFRELLA BEIGE listwa 4,8x40 uniwersalna listwa szklanaBROWN 3x40EFRELLA BROWNinserto A 25x40EFRELLA BROWNinserto B 25x40EFRELLA BROWN listwa 4,8x40 uniwersalna listwa szklanaWENGE 3x40EFRELLA BEIGE25x40EFRELLA BEIGEStruktura 25x40EFRELLA BROWN25x40EFRELLA BROWNStruktura 25x40421003750EFREL BEIGE 33,3x33,3EFREL BROWN 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowych* Zmiana grubości - asortymentdo wyczerpania stanówmagazynowych – str. 237cm25x4025x40inserto29,8x29,8mozaika3x40listwa szklana33,3x33,3cm0,81 0,90 * 0,94 / 0,80 0,80 0,8013 10 * 6 / 7 10 121,30 — * 0,54 / 0,63 — 1,3317,92 14,00 * 10,80 / 9,80 2,45 21,95128efrella / efrel 129


n ambrozja / vividobianco / giallo / brown130 131


n o w ośćgiallo / viola / brownambrozja / vivido25x40AMBROZJA GIALLOlistwa 4,8x25AMBROZJA BROWNlistwa 4,8x25AMBROZJA GIALLOinserto B 25x40AMBROZJA GIALLOinserto A 25x40AMBROZJA BROWNinserto B 25x40AMBROZJA BROWNinserto A 25x40uniwersalna listwa szklanaWENGE 3x40uniwersalna listwa szklanaMARRONE 3x40uniwersalna listwa szklanaBROWN 3x40uniwersalna listwa szklanaBEIGE 3x40AMBROZJA GIALLO 25x40AMBROZJA BROWN 25x40AMBROZJA GIALLO Tonalmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3AMBROZJA BROWN Tonalmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto29,8x29,8mozaika4,8x253x40listwa szklana33,3x33,3cm0,81 0,92 0,81 0,90 0,80 0,8013 10 9 40 10 121,30 1 0,81 0,48 — 1,3317,92 14,10 9,50 7,60 2,45 21,95132ambrozja / vivido 133


n o w ośćgiallo / viola / brownambrozja / vivido25x40AMBROZJA VIOLAlistwa 4,8x25AMBROZJA VIOLAinserto B 25x40AMBROZJA VIOLAinserto A 25x40uniwersalna listwa szklanaLILAC 3x40uniwersalna listwa szklanaFIOŁEK 3x40uniwersalna listwa szklanaWRZOS 3x40VIVIAN BIANCO 25x40AMBROZJA VIOLA 25x4042100VIVIDO BIANCO 33,3x33,3AMBROZJA VIOLA Tonalmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto29,8x29,8mozaika4,8x253x40listwa szklana33,3x33,3cm0,81 0,92 0,81 0,90 0,80 0,8013 10 9 40 10 121,30 1 0,81 0,48 — 1,3317,92 14,10 9,50 7,60 2,45 21,95134 ambrozja / vivido 135


n login / puriobianco / brown136 137


n o w ośćbianco / grys / brownlogin / purio25x40LOGIN BIANCO mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3LOGIN BROWN mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna listwa szklanaWENGE 3x40uniwersalna listwa szklanaBEIGE 3x40LOGIN BIANCO 25x40LOGIN BROWNinserto Kwiat 25x40LOGIN BROWNlistwa 4,8x40LOGIN BROWNinserto Paski 25x40LOGIN BROWN 25x40R9421003750PURIO BIANCO 40x40PURIO BROWN 40x40Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto29,8x29,8mozaika4,8x403x40listwa szklana40x40cm0,81 0,90 0,81 0,90 0,80 0,8513 10 9 40 10 101,30 1,00 0,81 0,80 — 1,6017,92 13,30 13,32 11,00 2,45 28,00138 login / purio 139


n login / puriobianco / grys140 141


o w ośćbianco / grys / brownlogin / purio25x40LOGIN GRYS mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna listwa szklanaSILVER 3x40uniwersalna listwa szklanaGRAFIT 3x40LOGIN GRAFITinserto Kwiat 25x40LOGIN GRAFITlistwa 4,8x40LOGIN GRAFITinserto Paski 25x40LOGIN GRYS 25x403750PURIO GRAFIT 40x40Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto29,8x29,8mozaika4,8x403x40listwa szklana40x40cm0,81 0,90 0,81 0,90 0,80 0,8513 10 9 40 10 101,30 1,00 0,81 0,80 — 1,6017,92 13,30 13,32 11,00 2,45 28,00142login / purio 143


ianco / grafit / beige / brownamaltea / purio25x40AMALTEA SILVERinserto 25x40AMALTEA SILVERmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3AMALTEA GRAFITinserto 25x40AMALTEA GRAFITlistwa 4,8x40AMALTEA GRAFITmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3uniwersalna listwa szklanaGRAFIT 3x40uniwersalna listwa szklanaSILVER 3x40AMALTEA BIANCO 25x40AMALTEA GRAFIT 25x40R9421003750PURIO BIANCO 40x40PURIO GRAFIT 40x40Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto4,8x40 3x4029,8x29,8mozaika40x40cm0,81 0,81 0,81 0,80 0,81 0,8513 10 40 10 9 101,30 1,00 0,80 — 0,81 1,6017,92 14,50 11,00 2,45 13,32 28,00144amaltea / purio 145


ianco / grafit / beige / brownamaltea / purio25x40AMALTEA GOLDinserto 25x40AMALTEA GOLDmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3AMALTEA BROWNinserto 25x40AMALTEA BROWNlistwa 4,8x40AMALTEA BROWNmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3uniwersalna listwa szklanaWENGE 3x40uniwersalna listwa szklanaBROWN 3x40AMALTEA BEIGE 25x40AMALTEA BROWN 25x403750PURIO BROWN 40x40Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto4,8x40 3x4029,8x29,8mozaika40x40cm0,81 0,81 0,81 0,80 0,81 0,8513 10 40 10 9 101,30 1,00 0,80 — 0,81 1,6017,92 14,50 11,00 2,45 13,32 28,00146 amaltea / purio 147


artable / arolebianco / brown148 149


ianco / brownartable / arole25x40ARTABLE BROWN25x40ARTABLE BROWNAlfa 25x40uniwersalna listwa szklanaWENGE 3x40ARTABLE BROWNinserto wstawka szkło 25x40ARTABLE BROWNinserto A 25x40ARTABLE BROWNinserto B 25x40ARTABLE BROWNlistwa 4,8x40Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40Alfa25x40inserto wstawka25x40inserto29,8x29,8mozaika4,8x40 3x40 33,3x33,3cm0,81 0,92 0,92 0,92 0,81 0,81 0,80 0,8013 10 8 10 9 40 10 121,30 1,00 0,80 1,00 0,81 — — 1,33Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 201117,92 15,00 11,50 15,00 13,32 11,80 2,45 21,95150 artable / arole 151


ianco / brownartable / arole25x40ARTABLE BIANCO mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ARTABLE BIANCO25x40ARTABLE BIANCOAlfa 25x40ARTABLE Mix A mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna listwa szklanaSILVER 3x40ARTABLE Mix B mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ARTABLE BIANCOinserto wstawka szkło 25x40ARTABLE Mix C mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ARTABLE BIANCOinserto A 25x40ARTABLE BIANCOinserto B 25x40ARTABLE BIANCOlistwa 4,8x40ARTABLE Mix D mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3AROLE BIANCO 33,3x33,331500Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40Alfa25x40inserto wstawka25x40inserto29,8x29,8mozaika4,8x40 3x40 33,3x33,3cm0,81 — 0,92 0,92 0,81 0,81 0,80 0,8013 10 8 10 9 40 10 121,30 1,00 0,80 1,00 0,81 — — 1,33ARTABLE BROWN mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 201117,92 15,00 11,50 15,00 13,32 11,80 2,45 21,95152 artable / arole 153


iancogentile / enezi25x40GENTILE BIANCOinserto Geometryk A 25x40GENTILE BIANCOlistwa Geometryk 4,8x40GENTILE BIANCOinserto 25x40GENTILE BIANCOlistwa 4,8x40uniwersalna listwa szklanaNERO 3x40GENTILE BIANCO 25x40*GENTILE BIANCOinserto Geometryk B 25x4042100ENEZI BIANCO 40x40*Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto4,8x40 3x40 40x40cm0,81 0,92 0,92 0,80 0,8513 10 40 10 10Płytki pakowane są losowo*Wzór płytki występuje w kilku różnych grafikach.1,30 1,00 — — 1,6017,92 14,70 11,60 2,45 28,00154gentile / enezi 155


ianco / brown / grafit / verdesottile / sottilo25x40uniwersalna listwa szklanaWENGE 3x40uniwersalna listwa szklanaBEIGE 3x40uniwersalna listwa szklanaBROWN 3x40SOTTILE GOLDinserto A 25x40SOTTILE GOLDinserto B 25x40SOTTILEGOLDlistwa 4,8x40SOTTILE BROWNinserto wycinane A 25x40SOTTILE BROWNinserto wycinane B 25x40SOTTILE BIANCO 25x40SOTTILE BROWN 25x40SOTTILE BIANCO / BROWN Mixmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3X2,3315003750SOTTILO BIANCO 33,3x33,3SOTTILO BROWN 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto wycinane25x40inserto drukowane29,8x29,8mozaika4,8x40 3x40 33,3x33,3cm0,81 0,95 0,95 0,81 0,85 0,80 0,8013 8 10 9 40 10 121,30 0,08 1,00 0,81 0,77 — 1,3317,92 11,50 14,10 13,30 11,00 2,45 21,95156sottile / sottilo 157


ianco / brown / grafit / verdesottile / sottilo25x40SOTTILE SILVERinserto A 25x40SOTTILE SILVERinserto B 25x40SOTTILE SILVERlistwa 4,8x40uniwersalna listwa szklanaSILVER 3x40SOTTILE VERDEinserto wycinane A 25x40SOTTILE VERDEinserto wycinane B 25x40SOTTILE GRAFITinserto wycinane A 25x40SOTTILE GRAFITinserto wycinane B 25x40SOTTILE VERDE 25x40SOTTILE BIANCO / VERDE Mixmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3X2,3SOTTILE GRAFIT 25x40SOTTILE BIANCO / GRAFIT Mixmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3X2,337503750SOTTILO VERDE 33,3x33,3SOTTILO GRAFIT 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto wycinane25x40inserto drukowane29,8x29,8mozaika4,8x40 3x40 33,3x33,3cm0,81 0,95 0,95 0,81 0,85 0,80 0,8013 8 10 9 40 10 121,30 0,08 1,00 0,81 0,77 — 1,3317,92 11,50 14,10 13,30 11,00 2,45 21,95158 sottile / sottilo 159


ianco / nero / rosa / blue / viola / verdevivian / purio25x40VIVIAN ROSA listwa Fala 4,8x40VIVIAN NERO listwa Fala 4,8x40VIVIAN BIANCOinserto Kwiat 25x40VIVIAN NEROinserto Kwiat 25x40VIVIAN NEROinserto Fala 25x40VIVIAN ROSAinserto Kwiat 25x40VIVIAN ROSAinserto Fala 25x40MURANO NERO cygaro 1x25MURANO ROSA cygaro 1x25uniwersalna listwa szklanaRED 3x40uniwersalna listwa szklanaNERO 3x40uniwersalna listwa szklanaSILVER 3x40VIVIAN BIANCO 25x40VIVIAN NERO 25x40VIVIAN ROSA 25x40ALTEA/ALBIR BIANCO mozaika29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ALTEA/ALBIR NERO mozaika29,8x29,8, kostka 4,8x4,8ALTEA/ALBIR ROSA mozaika29,8x29,8, kostka 2,3x4,8R9PURIO BIANCO 40x4042100PURIO GRAFIT 40x403750Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto4,8x40 3x40 1x2529,8x29,8kostka 2,3x2,329,8x29,8kostka 4,8x2,329,8x29,8kostka 4,8x4,840x40cm0,81 0,85 0,85 0,80 1,10 0,60 0,60 0,60 0,8513 10 40 10 108 12 12 12 101,30 1,00 — — — 1,08 1,08 1,08 1,6017,92 15,00 12,30 2,45 5,30 12,70 13,20 14,00 28,00160vivian / purio 161


ianco / nero / rosa / blue / viola / verdevivian / purio25x40uniwersalna listwa szklanaCOBALT 3x40VIVIAN BLUE listwa Fala 4,8x40VIVIAN BLUEinserto Kwiat 25x40VIVIAN BLUEinserto Fala 25x40VIVIAN BLUE 25x40uniwersalna listwa szklanaFIOŁEK 3x40VIVIAN VIOLA listwa Fala 4,8x40VIVIAN VIOLAinserto Kwiat 25x40VIVIAN VIOLAinserto Fala 25x40VIVIAN VIOLA 25x40uniwersalna listwa szklanaSELEDYN 3x40VIVIAN VERDE listwa Fala 4,8x40VIVIAN VERDEinserto Kwiat 25x40VIVIAN VERDEinserto Fala 25x40VIVIAN VERDE 25x40Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto4,8x40 3x40 1x2529,8x29,8kostka 2,3x2,329,8x29,8kostka 4,8x2,329,8x29,8kostka 4,8x4,840x40R942100cm0,81 0,85 0,85 0,80 1,10 0,60 0,60 0,60 0,8513 10 40 10 108 12 12 12 10PURIO BIANCO 40x401,30 1,00 — — — 1,08 1,08 1,08 1,6017,92 15,00 12,30 2,45 5,30 12,70 13,20 14,00 28,00162 vivian / purio 163


zefir / verde / beige / browncarioca / alan25x40CARIOCA ZEFIRinserto A 25x40CARIOCA ZEFIRinserto B 25x40CARIOCA ZEFIRinserto C 25x40CARIOCA ZEFIRlistwa 12,4x40CARIOCA ZEFIRlistwa 4,8x4031500CARIOCA ZEFIR 25x40 CARIOCA VERDE 25x40 ALAN VERDE 33,3x33,3HIROE SILVER matita 1,5x40CARIOCA BEIGEinserto A 25x40CARIOCA BEIGEinserto B 25x40CARIOCA BEIGEinserto C 25x40CARIOCA BEIGElistwa 12,4x40CARIOCA BEIGElistwa 4,8x40Pakowanie wyrobów gotowych3750cm25x4025x40inserto12,4x40 4,8x40 1,5x40 33,3x33,3CARIOCA BEIGE 25x40 CARIOCA BROWN 25x40 ALAN BROWN 33,3x33,3cm0,81 0,92 0,95 0,92 0,81 0,8013 10 12 40 130 121,30 1,00 0,60 0,77 0,78 1,3317,92 14,80 8,72 11,60 11,10 21,95164carioca / alan 165


ianco / beige / nerootylia / dessous25x40OTYLIA BIANCO listwa 4,8x40OTYLIA BIANCO 25x40OTYLIA BIANCOinserto 25x40OTYLIA BEIGE 25x40OTYLIA BEIGEinserto 25x40OTYLIA NERO listwa 4,8x4031500OTYLIA NERO 25x40DESSOUS BEIGE 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto4,8x40 33,3x33,3cm0,81 0,89 0,87 0,8013 12 40 121,30 1,20 0,77 1,33Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 200917,92 17,38 12,00 21,95166otylia / dessous 167


ianco / beige / brownnelia / nil25x40uniwersalna listwa szklanaWENGE 3x40uniwersalna listwa szklanaBEIGE 3x40NELIA BROWNlistwa 4,8x40NELIA BIANCOinserto 25x40NELIA BEIGEinserto 25x40MURANO NERO cygaro 1x25NELIA BROWN listwa 4,8x25NELIA BIANCO 25x40 NELIA BEIGE 25x40 NELIA BROWN 25x40NIL BEIGEnarożnik 5x5NIL BEIGE listwa 5x30R1042100R1042100NIL BIANCO 30x30NIL BEIGE 30x30Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto4,8x40 3x40 4,8x25 1x25 5x30 5x5 30x30cm0,81 0,95 0,92 0,80 0,92 1,07 0,91 0,95 0,8013 12 40 10 40 108 46 80 151,30 1,20 0,77 — 0,48 0,27 0,69 0,20 1,3517,92 17,62 8,20 2,45 7,20 5,62 13,50 4,00 22,28168nelia / nil 169


eige / rosa / bianco / nerohiroe / hiro25x40HIROE BEIGEtło Alfa kwiaty 25X40HIROE ROSAtło Alfa kwiaty 25X4042100HIROE ROSA mozaikaprasowana 29,8x29,8, kostka 2,3x4,8MURANO ROSAcygaro 1x25ALTEA ROSA mozaika prasowana29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ALTEA ROSA mozaika prasowana29,8x29,8, kostka 2,3x4,8HIROE BEIGEinserto wycinane 25X40HIROE ROSAinserto wycinane 25X40ALTEA ROSA mozaika prasowana29,8x29,8, kostka 4,8x4,8uniwersalna listwa szklana RED 3x40HIROE BEIGE 25x40HIROE ROSA 25x40HIROE ROSAlistwa 4,8x40315003750HIRO BEIGE 33,3x33,3HIRO ROSA 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto4,8x40 1x25 3x40 1,5x4029,8x29,8kostka 2,3x2,329,8x29,8kostka 2,3x4,829,8x29,8kostka 4,8x4,833,3x33,3cm0,81 0,84 0,88 1,10 0,80 0,81 0,60 0,60 0,60 0,8013 8 40 108 10 130 12 12 12 121,30 0,80 0,77 0,27 0,12 0,78 1,08 1,08 1,08 1,33Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2008 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 200817,92 12,24 10,92 5,30 3,30 11,10 12,66 13,44 14,21 21,95170hiroe / hiro 171


eige / rosa / bianco / nerohiroe / hiro25x40TIRANI SILVERlistwa szklana 3x25HIROE BIANCOtło Alfa kwiaty 25X40HIROE NEROtło Alfa kwiaty 25X4042100HIROE BIANCO mozaikaprasowana 29,8x29,8, kostka 2,3x4,8MURANO NEROcygaro 1x25ALTEA NERO mozaika prasowana29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ALTEA NERO mozaika prasowana29,8x29,8, kostka 2,3x4,8HIROE BIANCOinserto wycinane 25X40HIROE NEROinserto wycinane 25X40ALTEA NERO mozaika prasowana29,8x29,8, kostka 4,8x4,8uniwersalna listwa szklana NERO 3x40HIROE SILVER matita 1,5x40HIROE BIANCO 25x40HIROE NERO 25x40HIROE NEROlistwa 4,8x4031500HIRO BIANCO 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto4,8x40 1x25 3x25 3x40 1,5x4029,8x29,8kostka 2,3x2,329,8x29,8kostka 2,3x4,829,8x29,8kostka 4,8x4,833,3x33,3cm0,81 0,84 0,88 1,10 0,80 0,80 0,81 0,60 0,60 0,60 0,8013 8 40 108 20 10 130 12 12 12 121,30 0,80 0,77 0,27 0,15 0,12 0,78 1,08 1,08 1,08 1,33Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2008 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 200817,92 12,24 10,92 5,30 3,20 3,30 11,10 12,66 13,44 14,21 21,95172 hiroe / hiro 173


orange / verde / blue / bianco / beige / ochra / brownconcert / linus25x40CONCERT ORANGEinserto Kwiat 25x40CONCERT VERDEinserto Kwiat 25x40CONCERT BLUEinserto Kwiat 25x40uniwersalna listwa szklanaSELEDYN 3x40CONCERT ORANGE 25x40CONCERT VERDE 25x40CONCERT BLUE 25x40CONCERT ORANGEmatita Murano 0,6x30CONCERT VERDEmatita Murano 0,6x30CONCERT BLUEmatita Murano 0,6x30CONCERT ORANGElistwa 1,5x25CONCERT VERDElistwa 1,5x25CONCERT ORANGEinserto Murano wycinane 25x40CONCERTORANGElistwa 4x40CONCERT VERDEinserto Murano wycinane 25x40CONCERTVERDElistwa 4x40CONCERT BLUEinserto Murano wycinane 25x40CONCERT ORANGElistwa 4x25CONCERTORANGEnarożnik 4x4CONCERT VERDElistwa 4x25CONCERTVERDEnarożnik 4x4R93750R93750R93750LINUS ORANGE 33,3x33,3LINUS VERDE 33,3x33,3LINUS BLUE 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto Kwiat25x40inserto murano4x40 3x40 4x25 4x4 1,5x25 0,6x30 33,3x33,3cm0,81 0,9 1,01 1,01 0,80 1,01 1,01 1,01 1,01 0,8013 10 8 34 10 38 100 117 18 121,30 1,00 0,80 0,54 0,12 0,38 0,16 0,44 0,03 1,3317,92 14,80 12,64 10,54 2,45 7,26 3,25 8,19 0,72 21,95174concert / linus 175


orange / verde / blue / bianco / beige / ochra / brownconcert / linus25x40CONCERT BROWNlistwa nacinana 4,8x25CONCERT BROWNnarożnik nacinany 4,8x4,8uniwersalna listwa szklanaBEIGE 3x40uniwersalna listwa szklanaBROWN 3x40uniwersalna listwa szklanaWENGE 3x40CONCERT BROWNlistwa nacinana 4,8x40CONCERT BIANCOinserto 25x40CONCERT BEIGEinserto 25x40CONCERT BIANCO 25x40CONCERT BEIGE 25x40CONCERT OCHRA 25x40CONCERT BROWN 25x40R9R94210031500LINUS BIANCO 33,3x33,3LINUS BROWN 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm25x4025x40inserto4,8x25 4,8x40 4,8x4,8 3x40 33,3x33,3cm0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 0,8013 8 40 44 80 10 121,30 0,80 0,48 0,84 0,19 0,12 1,3317,92 12,32 6,80 11,35 2,40 2,45 21,95176concert / linus 177


ianco / viola / beige / bluetirani / tori25x33,3TIRANI SILVERlistwa szklana 3x25TIRANI VIOLAlistwa szklana 3x25TIRANI VIOLA/BLUEinserto D 25x33,3TIRANI BLUEinserto C 25x33,3TIRANI VIOLA/BLUEinserto D 25x33,3TIRANI VIOLAinserto C 25x33,3TIRANI BLUEinserto B 25x33,3TIRANI BLUEinserto A 25x33,3TIRANI VIOLAinserto B 25x33,3TIRANI VIOLAinserto A 25x33,3TIRANI BEIGE 25x33,3 TIRANI BLUE 25x33,3 TIRANI BLUElistwa 4,8x33,3TIRANI BIANCO 25x33,3 TIRANI VIOLA 25x33,3TIRANI VIOLAlistwa 4,8x33,3TORI BLUE 33,3x33,331500TORI VIOLA 33,3x33,331500Pakowanie wyrobów gotowychcm 25x33,325x33,3inserto25x33,3inserto D4,8x33,3 3x25 33,3x33,3cm0,81 0,93 0,93 0,93 0,79 0,8012 10 10 34 20 121,00 0,83 0,83 0,55 0,27 1,3313,89 11,70 13,10 7,92 3,20 21,95178tirani / tori 179


eige / brown / zefir / verdeinca / bambus / bambo25x33,3INCABEIGElistwa4,8x33,3INCA BEIGEinserto wycinane 25x33,3INCA ZEFIRinserto B 25x33,3INCA VERDEinserto B 25x33,3INCA ZEFIRlistwa 4,8x25INCA VERDElistwa 4,8x25INCA ZEFIRinserto A 25x33,3INCA VERDEinserto A 25x33,3BAMBUS BEIGE25x33,3BAMBUS ZEFIR25x33,3BAMBUS VERDE25x33,3BAMBUS BROWN25x33,34210031500315003750BAMBO BEIGE 33,3x33,3BAMBO ZEFIR 33,3x33,3BAMBO VERDE 33,3x33,3BAMBO BROWN 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm 25x33,325x33,3inserto25x33,3inserto wycinane4,8x33,3 4,8x25 33,3x33,3cm0,81 0,95 0,92 0,93 0,93 0,8012 10 8 34 40 121,00 0,84 0,67 0,55 0,48 1,3313,89 12,41 10,24 8,10 7,27 21,95180inca / bambus / bambo 181


eige / brown / zefir / verdebambus / bambo25x33,3BAMBUS BROWNlistwa murano 4,8x25BAMBUS BEIGE kafel 3x33,3BAMBUS ZEFIR kafel 3x33,3BAMBUS BEIGE listwa 4,8x33,3BAMBUS BROWN listwa 4,8x33,3BAMBUS BEIGE Ainserto wycinane 25x33,3BAMBUS BEIGEinserto 25x33,3BAMBUS BEIGE 25x33,3 BAMBUS ZEFIR 25x33,3 BAMBUS VERDE 25x33,3 BAMBUS BROWN 25x33,342100421003150031500BAMBUS BEIGE/ZEFIR Mixmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,8BAMBUS BEIGE/VERDE Mixmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,8BAMBUS BROWN/ZEFIR Mixmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,8BAMBUS BROWN/VERDE Mixmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,84210031500315003750BAMBO BEIGE 33,3x33,3BAMBO ZEFIR 33,3x33,3BAMBO VERDE 33,3x33,3BAMBO BROWN 33,3x33,3Pakowanie wyrobów gotowychcm 25x33,325x33,3inserto25x33,3inserto wycinane4,8x33,3 4,8x2525x33,3mozaika33,3x33,3cm0,81 0,90 0,95 0,92 0,97 0,60 0,8012 10 8 32 38 12 12Kolekcja nagrodzona tytułem „Podłogi i Ściany - Dobry Wybór 2007”i Złotym Medalem targów Interbud 20071,00 0,84 0,67 0,52 0,46 1,08 1,3313,89 12,41 10,24 7,75 8,74 13,44 21,95182 bambus / bambo 183


n reflettebianco / giallo / arancione / rosso / nero184 185


n o w ośćbianco / giallo / arancione / rosso / nero / azzurro / cobalto / verdereflette9,8x9,8 19,8x19,8REFLETTE BIANCO19,8x19,8REFLETTE GIALLO19,8x19,8REFLETTE ARANCIONE19,8x19,8REFLETTE ROSSO19,8x19,8REFLETTE BIANCO9,8x9,8REFLETTE GIALLO9,8x9,8REFLETTE ARANCIONE9,8x9,8REFLETTE ROSSO9,8x9,8REFLETTE BIANCOinserto Koło 9,8x9,8REFLETTE GIALLOinserto Koło 9,8x9,8REFLETTE NERO / ROSSOinserto Koło 9,8x9,8REFLETTE BIANCOinserto Kwadrat 9,8x9,8REFLETTE GIALLOinserto Kwadrat 9,8x9,8REFLETTE NERO / ROSSOinserto Kwadrat 9,8x9,8Pakowanie wyrobów gotowychcm 19,8x19,8 9,8x9,89,8x9,8insertocm0,65 0,65 0,93Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2012 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2012.Dekoracje są wyrobem artystycznym, noszącym cechy niepowtarzalności i unikatowości rękodzieła.Efekt specjalny, tzw. cracle – widocznych i wyczuwalnych spękań na powierzchni dekoracji jest efektemzamierzonym i celowym, wynikającym ze szczególnych właściwości materiału.32 80 161,24 0,77 0,1514,26 8,85 1,85186reflette 187


n o w ośćbianco / giallo / arancione / rosso / nero / azzurro / cobalto / verdereflette9,8x9,8 19,8x19,8REFLETTE VERDE19,8x19,8REFLETTE AZZURRO19,8x19,8REFLETTE COBALTO19,8x19,8REFLETTE NERO19,8x19,8REFLETTE VERDE9,8x9,8REFLETTE AZZURRO9,8x9,8REFLETTE COBALTO9,8x9,8REFLETTE NERO9,8x9,8REFLETTE VERDEinserto Koło 9,8x9,8REFLETTE AZZURROinserto Koło 9,8x9,8REFLETTE NERO / VERDEinserto Koło 9,8x9,8REFLETTE VERDEinserto Kwadrat 9,8x9,8REFLETTE AZZURROinserto Kwadrat 9,8x9,8REFLETTE NERO / VERDEinserto Kwadrat 9,8x9,8Pakowanie wyrobów gotowychcm 19,8x19,8 9,8x9,89,8x9,8insertocm0,65 0,65 0,93Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2012 i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2012.Dekoracje są wyrobem artystycznym, noszącym cechy niepowtarzalności i unikatowości rękodzieła.Efekt specjalny, tzw. cracle – widocznych i wyczuwalnych spękań na powierzchni dekoracji jest efektemzamierzonym i celowym, wynikającym ze szczególnych właściwości materiału.32 80 161,24 0,77 0,1514,26 8,85 1,85188 reflette 189


oxicer / oxibianco190 191


iancooxicer / oxi9,8x9,8 19,8x19,8uniwersalna listwa szklanaGIALLO 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaSELEDYN 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaBIANCO 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaAZUL 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaNERO 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaFIOŁEK 1,5x19,8OXICERMONO A 9,8x9,8OXICERMONO B 9,8x9,8OXICERCOLOR A 9,8x9,8OXICERCOLOR B 9,8x9,8OXICERMONO C 9,8x9,8OXICERMONO D 9,8x9,8OXICERCOLOR C 9,8x9,8OXICERCOLOR D 9,8x9,8OXICERMONO E 9,8x9,8OXICERCOLOR E 9,8x9,8OXICER BIANCO 19,8x19,8OXICER BIANCO9,8x9,8Pakowanie wyrobów gotowych42100cm 9,8x9,8 19,8x19,89,8x9,8inserto mono9,8x9,8inserto1,5x19,833,3x33,3OXI BIANCO 33,3x33,3cm0,65 — 0,75 0,75 0,60 0,8088 34 56 56 30 120,84 1,33 0,54 0,54 0,09 1,339,66 15,30 6,72 6,72 1,35 21,95192oxicer / oxi 193


vermiliabeige194 195


eige / azzurro / purpura / viola / ultrafioletvermilia9,8x9,8uniwersalna listwa szklanaAZZURRO 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaULTRAFIOLET 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaBEIGE 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaPURPURA 1,5x19,8VERMILIA BEIGE9,8x9,8VERMILIA AZZURRO9,8x9,8VERMILIA PURPURA9,8x9,8VERMILIA VIOLA9,8x9,8VERMILIA BEIGEinserto B szkło 9,8x9,8VERMILIA AZZURROinserto B szkło 9,8x9,8VERMILIA PURPURAinserto B szkło 9,8x9,8VERMILIA ULTRAFIOLETinserto B szkło 9,8x9,8VERMILIA BEIGEinserto A szkło 9,8x9,8VERMILIA AZZURROinserto A szkło 9,8x9,8VERMILIA PURPURAinserto A szkło 9,8x9,8VERMILIA ULTRAFIOLETinserto A szkło 9,8x9,8VERMILIA BEIGEinserto C szkło 9,8x9,8VERMILIA AZZURROinserto C szkło 9,8x9,8VERMILIA PURPURAinserto C szkło 9,8x9,8VERMILIA ULTRAFIOLETinserto C szkło 9,8x9,8VERMILIA Mix insertoz mozaiką szklaną 9,8x9,8uniwersalna mozaikaszklana BEIGE 9,8x9,8uniwersalna mozaikaszklana AZZURRO 9,8x9,8uniwersalna mozaikaszklana PURPURA 9,8x9,8uniwersalna mozaikaszklana ULTRAFIOLET 9,8x9,8VERMILIA Mixmozaika szklana 9,8x9,8Pakowanie wyrobów gotowychcm9,8x9,89,8x9,8inserto szkło9,8x9,8mozaika1,5x19,833,3x33,342100cm0,65 0,65 0,60 0,60 0,80VIVIDO BIANCO 33,3x33,388 16 16 30 120,84 0,15 0,15 0,09 1,33Kolekcja nagrodzona Perłą Ceramiki UE 20119,87 2,24 1,92 1,35 21,95196vermilia 197


198 ton 199


ianco / rosa / nero / silver / goldton9,8x9,8TON BIANCOlistwa Murano 1,5x19,8TON ROSAlistwa Murano 1,5x19,8TON NEROlistwa Murano 1,5x19,8TON BIANCO9,8x9,8TON ROSA9,8x9,8TON NERO9,8x9,8TON SILVERszkło 9,8x9,8TON GOLDszkło 9,8x9,8TON BIANCOStruktura A 9,8x9,8TON ROSAStruktura A 9,8x9,8TON NEROStruktura A 9,8x9,8TON SILVERszkło Struktura A 9,8x9,8TON GOLDszkło Struktura A 9,8x9,8TON BIANCOStruktura B 9,8x9,8TON ROSAStruktura B 9,8x9,8TON NEROStruktura B 9,8x9,8TON SILVERszkło Struktura B 9,8x9,8TON GOLDszkło Struktura B 9,8x9,8TON BIANCOStruktura C 9,8x9,8TON ROSAStruktura C 9,8x9,8TON NEROStruktura C 9,8x9,8TON SILVERszkło Struktura C 9,8x9,8TON GOLDszkło Struktura C 9,8x9,8TON BIANCOStruktura D 9,8x9,8TON ROSAStruktura D 9,8x9,8TON NEROStruktura D 9,8x9,8TON SILVERszkło Struktura D 9,8x9,8TON GOLDszkło Struktura D 9,8x9,8Pakowanie wyrobów gotowychVIVIDO BIANCO 33,3x33,342100PURIO GRAFIT 40x403750cmcm9,8x9,89,8x9,8inserto szkło1,5x19,8 33,3x33,3 40x400,65 0,60 1,00 0,80 0,8588 16 60 12 100,84 0,15 0,09 1,33 1,609,41 2,40 3,60 22,85 28,00200ton 201


ianco / grafit / nero / beige / browntoccata / purio9,8x9,8uniwersalna listwa szklanaBROWN 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaMARRONE 1,5x19,8TOCCATA BROWNinserto szklane A 9,8x9,8TOCCATA BROWNinserto szklane B 9,8x9,8TOCCATA BROWNinserto szklane C 9,8x9,8TOCCATA BEIGE9,8x9,8TOCCATA BROWN9,8x9,8TOCCATA BEIGEKoło 9,8x9,8TOCCATA BROWNMETALIK Koło 9,8x9,8TOCCATA BROWNKoło 9,8x9,8TOCCATA BEIGEUkos 9,8x9,8TOCCATA BROWNMETALIK Ukos 9,8x9,8TOCCATA BROWNUkos 9,8x9,8TOCCATA BEIGEFala 9,8x9,8TOCCATA BROWNMETALIK Fala 9,8x9,8TOCCATA BROWNFala 9,8x9,8Pakowanie wyrobów gotowych3750cm9,8x9,89,8x9,8inserto szkło1,5x19,840x40PURIO BROWN 40x40cm0,65 0,60 0,60 0,8588 16 30 100,84 0,15 0,09 1,609,87 2,24 1,35 28,00202toccata / purio 203


ianco / grafit / nero / beige / browntoccata / purio9,8x9,8uniwersalna listwa szklanaSILVER 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaNERO 1,5x19,8TOCCATA NEROinserto szklane A 9,8x9,8TOCCATA NEROinserto szklane B 9,8x9,8TOCCATA NEROinserto szklane C 9,8x9,8TOCCATA BIANCO9,8x9,8TOCCATA NERO9,8x9,8TOCCATA BIANCOKoło 9,8x9,8TOCCATA GRAFITinserto szklane Koło 9,8x9,8TOCCATA NEROKoło 9,8x9,8TOCCATA BIANCOUkos 9,8x9,8TOCCATA GRAFITinserto szklane Ukos 9,8x9,8TOCCATA NEROUkos 9,8x9,8TOCCATA BIANCOFala 9,8x9,8TOCCATA GRAFITinserto szklane Fala 9,8x9,8TOCCATA NEROFala 9,8x9,8Pakowanie wyrobów gotowychPURIO BIANCO 40x40R942100PURIO GRAFIT 40x403750cmcm9,8x9,89,8x9,8inserto szkło1,5x19,840x400,65 0,60 0,60 0,8588 16 30 100,84 0,15 0,09 1,609,87 2,24 1,35 28,00204 toccata / purio 205


eige / browndolce / lupo10x10DOLCE BEIGE panel 10x10x6DOLCE BEIGEinserto Gruszka 10x10DOLCE BEIGEinserto Jabłko 10x10DOLCE BEIGEinserto Śliwka 10x10DOLCE BEIGEcygaro 2,5x20DOLCE BROWNcygaro 2,5x20DOLCE BEIGElondon 5x20DOLCE BROWNlondon 5x20DOLCE BEIGE 10x10DOLCE BROWN 10x10R1042100R1031500LUPO BEIGE 30x30LUPO BROWN 30x30Pakowanie wyrobów gotowychcm 10x10 L 10x10 S10x10inserto10x10x6panel5x20 2,5x20 30x30cm0,65 0,65 0,77 0,77 2,00 1,35 0,8088 99 56 8 30 64 150,88 0,99 0,56 0,48 0,30 0,32 1,359,92 11,16 6,72 5,84 4,95 5,25 22,28206dolce / lupo 207


eige / zefirtretto / tryton10x10TRETTO BEIGEinserto Dzbanek 10x10TRETTO BEIGEinserto Mlecznik 10x10TRETTO BEIGEinserto Filiżanka 10x10TRETTO ZEFIRinserto Dzbanek 10x10TRETTO ZEFIRinserto Mlecznik 10x10TRETTO ZEFIRinserto Filiżanka 10x10TRETTO BEIGE panel 10x10x6TRETTO ZEFIR panel 10x10x6TRETTO BEIGE 10x10TRETTO ZEFIR 10x10TRETTO BEIGE cygaro 2,5x20TRETTO ZEFIR cygaro 2,5x20TRETTO BEIGE london 5x20TRETTO ZEFIR london 5x20R9R94210042100TRYTON BEIGE 30x30TRYTON ZEFIR 30x30Pakowanie wyrobów gotowychcm 10x10 L 10x10 S10x10inserto10x10x6panel5x20 2,5x20 30x30cm0,65 0,65 0,65 0,65 2,00 1,35 0,8088 99 56 8 30 64 150,88 0,99 0,56 0,48 0,30 0,32 1,359,92 11,16 6,72 5,68 4,80 5,30 22,28208tretto / tryton 209


eige / brownemma / galileo10x10EMMA BEIGEinserto Dzbanek 10x10EMMA BEIGEinserto Kubek 10x10EMMA BEIGEinserto Wazon 10x10EMMA BEIGE 10x10EMMA BROWN 10x10EMMA BEIGEmatita Warkocz 1,5x20EMMA BROWNmatita Warkocz 1,5x20EMMA BEIGEcygaro Warkocz 4x20EMMA BROWNcygaro Warkocz 4x20R1042100R1042100GALILEO BEIGE 30x30GALILEO BROWN 30x30Pakowanie wyrobów gotowychcm 10x10 L 10x10 S10x10inserto4x20 1,5x20 30x30cm0,65 0,65 0,74 1,94 0,97 0,8088 99 56 20 117 150,88 0,99 0,56 0,16 0,35 1,359,92 11,16 7,28 3,00 4,68 22,28210emma / galileo 211


eigevanilla / porto10x10VANILLA BEIGE matita 1,5x20VANILLA BEIGEinserto Filiżanka 10x10VANILLA BEIGEinserto Dzbanek 10x10VANILLA BEIGEinserto Mlecznik 10x10VANILLA BEIGE cygaro 2,5x20VANILLA BEIGE panel 10x10x6VANILLA BEIGE 10x10R942100R942100R942100VANILLA BEIGEmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 2,3x2,3VANILLA BEIGEmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,8VANILLA BEIGEmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 4,8x4,8PORTO BEIGE 30x30R942100Pakowanie wyrobów gotowychcm 10x10 L 10x10 S10x10inserto10x10x6panel2,5x20 1,5x2029,8x29,8 mozaikakostka 4,8x4,829,8x29,8 mozaikakostka 2,3x4,829,8x29,8 mozaikakostka 2,3x2,330x30cm0,65 0,65 0,70 0,70 1,40 1,00 0,60 0,60 0,60 0,8088 99 56 8 64 117 12 12 12 150,88 0,99 0,56 0,48 0,32 0,35 1,08 1,08 1,08 1,359,92 11,16 7,28 6,08 5,95 5,85 14,21 13,44 12,66 22,28212vanilla / porto 213


eige / brown / rosa / ochragloria / glorian10x104210042100GLORIA BEIGE 10x10GLORIA ROSA 10x10GLORIA BEIGElistwa 5x10GLORIA BEIGElondon 5x10GLORIA BEIGEcygaro 2,5x10GLORIA ROSAcygaro 2,5x10GLORIA ROSAlondon 5x10GLORIA ROSAlistwa 5x10GLORIA BEIGETruskawka 10x10GLORIA ROSATruskawka 10x10315003750GLORIA BROWN 10x10GLORIA OCHRA 10x10GLORIA BEIGECytryna 10x10GLORIA ROSACytryna 10x10GLORIA BEIGEGruszka 10x10GLORIA BEIGE panel 10x10x6GLORIA ROSA panel 10x10x6GLORIA ROSAGruszka 10x10R103750R1031500GLORIAN BROWN 30x30GLORIAN OCHRA 30x30Pakowanie wyrobów gotowychcm10x10 L10x10inserto10x10x6panel10x5listwa10x5london10x2,5 30x30cm0,75 0,85 0,85 0,85 2,00 1,35 0,8076 56 8 40 32 64 150,76 0,56 0,48 0,20 0,16 0,16 1,3512,88 7,84 6,80 2,84 2,62 2,56 22,28214gloria / glorian 215


estepona / marbellaazul216 217


zefir / azul / beigemozaika prasowana tonalizowanaestepona / marbella29,8x29,8mozaika błyszcząca mozaika matowa mozaika błyszcząca mozaika matowa mozaika błyszcząca mozaika matowaR9R9R9421003150042100315004210042100ESTEPONA ZEFIR ALFAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA ZEFIR ALFAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ESTEPONA AZUL ALFAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA AZUL ALFAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ESTEPONA BEIGE ALFAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA BEIGE ALFAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3R9R9R9421003150042100315004210042100ESTEPONA ZEFIR BETAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA ZEFIR BETAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ESTEPONA AZUL BETAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA AZUL BETAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ESTEPONA BEIGE BETAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA BEIGE BETAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3R9R9R9421003150042100315004210042100ESTEPONA ZEFIR GAMMAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA ZEFIR GAMMAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ESTEPONA AZUL GAMMAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA AZUL GAMMAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ESTEPONA BEIGE GAMMAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA BEIGE GAMMAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3R9R9R9421003150042100315004210042100ESTEPONA ZEFIR DELTAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA ZEFIR DELTAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ESTEPONA AZUL DELTAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA AZUL DELTAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ESTEPONA BEIGE DELTAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MARBELLA BEIGE DELTAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Pakowaniewyrobów gotowychcm29,8x29,8cm0,60121,08Kolekcja nagrodzona Złotym Medalem Budma 2005, tytułem „Podłogi i Ściany – Dobry Wybór 2005”12,66218estepona / marbella 219


ianco / rosa / neromozaika prasowanaaltea / albir29,8x29,8460004600046000ALBIR BIANCOmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ALBIR BIANCOmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x4,8ALBIR BIANCOmozaika 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8460004600046000ALTEA BIANCOmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ALTEA BIANCOmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x4,8ALTEA BIANCOmozaika 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8ALTEA ROSAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ALTEA ROSAmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x4,8ALTEA ROSAmozaika 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8ALBIR NEROmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ALBIR NEROmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x4,8ALBIR NEROmozaika 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8Pakowanie wyrobów gotowychALTEA NEROmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3ALTEA NEROmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3x4,8ALTEA NEROmozaika 29,8x29,8, kostka 4,8x4,8cm29,8x29,8kostka 2,3x2,329,8x29,8kostka 4,8x2,329,8x29,8kostka 4,8x4,8cm0,60 0,60 0,6012 12 121,08 1,08 1,0812,66 13,44 14,21220altea / albir 221


uniwersalne listwy szklanedekoracje szklane1,5x19,8 3x40 2,3x59,5 2,3x60uniwersalna listwa szklanaIVORY 2,3x60uniwersalna listwa szklanaKARMAZYN 2,3x60uniwersalna listwa szklanaSILVER 3x40uniwersalna listwa szklanaBIANCO 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaSILVER Brokat 2,3x60uniwersalna listwa szklanaGRAFIT 2,3x60uniwersalna listwa szklanaLILAC 3x40uniwersalna listwa szklanaSILVER 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaSILVER 2,3x60uniwersalna listwa szklanaGRAFIT Brokat 2,3x60uniwersalna listwa szklanaFIOŁEK 3x40uniwersalna listwa szklanaGIALLO 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaBEIGE 2,3x60uniwersalna listwa szklanaGRIGIO 2,3x60uniwersalna listwa szklanaWRZOS 3x40uniwersalna listwa szklanaSELEDYN 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaPRALINE 2,3x60uniwersalna listwa szklanaWENGE 2,3x60uniwersalna listwa szklanaBEIGE 3x40uniwersalna listwa szklanaBEIGE 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaLILAC 2,3x60uniwersalna listwa szklanaNERO 2,3x60uniwersalna listwa szklanaSELEDYN 3x40uniwersalna listwa szklanaAZUL 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaFIOŁEK 2,3x60uniwersalna listwa szklanaRED 3x40uniwersalna listwa szklanaAZZURRO 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaWRZOS 2,3x60uniwersalna listwa szklanaSILVER Brokat 2,3x59x5uniwersalna listwa szklanaCOBALT 3x40uniwersalna listwa szklanaBROWN 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaGOLD 2,3x60uniwersalna listwa szklanaSILVER 2,3x59x5uniwersalna listwa szklanaBROWN 3x40uniwersalna listwa szklanaMARRONE 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaBROWN 2,3x60uniwersalna listwa szklanaVIOLA 2,3x59x5uniwersalna listwa szklanaMARRONE 3x40uniwersalna listwa szklanaFIOŁEK 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaGIALLO 2,3x60uniwersalna listwa szklanaLILAC 2,3x59x5uniwersalna listwa szklanaWENGE 3x40uniwersalna listwa szklanaPURPURA 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaARANCIONE 2,3x60uniwersalna listwa szklanaVERDE 2,3x59x5uniwersalna listwa szklanaGRAFIT 3x40uniwersalna listwa szklanaULTRAFIOLET 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaRED 2,3x60uniwersalna listwa szklanaBEIGE 2,3x59x5uniwersalna listwa szklanaNERO 3x40uniwersalna listwa szklanaNERO 1,5x19,8uniwersalna listwa szklanaZEFIR 2,3x60uniwersalna listwa szklanaBROWN 2,3x59x5uniwersalna listwa szklanaKAMELEON 2,3x60uniwersalna listwa szklanaKARMAZYN 2,3x59x5uniwersalna listwa szklanaAZUL 2,3x60uniwersalna listwa szklanaGRIGIO 2,3x59x5uniwersalna listwa szklanaVIOLA 2,3x60uniwersalna listwa szklanaNERO Brokat 2,3x59x5uniwersalna listwa szklanaBORDO 2,3x60uniwersalna listwa szklanaNERO 2,3x59x5Pakowanie wyrobów gotowychcm1,5x19,8listwa3x40listwa2,3x59,5listwa2,3x60listwacm0,60 0,80 0,80 0,8030 10 6 6— — — —1,35 2,45 2,05 1,98222uniwersalne listwy szklane 223


dekoracje szklanemozaiki szklane9,8x9,8 29,8x29,8SECRET BIANCOlistwa wykończeniowa B 3,3x31,4uniwersalna mozaika szklanaLILAC 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklanaBROWN 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3APASIONATE BEIGE mozaika szklanaPaski 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3SECRET NERO mozaika Murano29,8x29,8, kostka 2,3x2,3SECRET BIANCO mozaika Murano29,8x29,8, kostka 2,3x2,3SECRET BIANCOlistwa wykończeniowa A 2,7x29,6SECRET BIANCO mozaika szklana29,8x29,8 z listwami wykończeniowymiSECRET BIANCOlistwa wykończeniowaC 2,7x29,6uniwersalna mozaika szklanaWRZOS 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3HANABI ROSA mozaika szklana29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklana SILVERBrokat 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3APASIONATE GRAFIT mozaika szklanaPaski 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklanaBEIGE 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3SECRET BIANCOlistwa wykończeniowa D 3,3x31,4SECRET NEROlistwa wykończeniowa B 3,3x31,4uniwersalna mozaika szklanaPRALINE 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklana BROWNBrokat 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklanaGRAFIT 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3HANABI NERO mozaikaszklana 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklana VERDEBrokat 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3SECRET NEROlistwa wykończeniowa A 2,7x29,6SECRET NERO mozaika szklana29,8x29,8 z listwami wykończeniowymiSECRET NEROlistwa wykończeniowaC 2,7x29,6uniwersalna mozaika szklanaBORDO 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklanaKARMAZYN 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklanaGRIGIO 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3uniwersalna mozaika szklanaWENGE 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3SECRET NEROlistwa wykończeniowa D 3,3x31,4uniwersalna mozaika szklanaBEIGE 9,8x9,8uniwersalna mozaika szklanaULTRAFIOLET 9,8x9,8uniwersalna mozaika szklanaPURPURA 9,8x9,8VERMILIA Mixmozaika szklana 9,8x9,8Pakowanie wyrobów gotowych* Zmiana grubości - asortyment do wyczerpaniastanów magazynowych – str. 237cm29,8x29,8Hanabi29,8x29,8Secret Murano2,7x29,6Secret listwa wyk.3,3x31,4Secret listwa wyk.29,8x29,8Secret szklane29,8x29,8Apasionate9,8x9,8mozaika29,8x29,8Brokat29,8x29,8 – Bordo,Brown, Wrzos, Lilac, Grigio29,8x29,8 – Grafit, Wenge,Karmazyn, Beige, Verde, Pralinecm1,00 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,65 * 1,00 / 0,80 * 0,94 / 0,80 * 1,00 / 0,80uniwersalna mozaika szklanaAZZURRO 9,8x9,86 6 44 36 6 6 16 * 6 / 7 * 6 / 7 * 6 / 70,54 0,54 0,36 0,38 0,54 0,54 0,15 * 0,54 / 0,63 * 0,53 / 0,63 * 0,53 / 0,6310,94 9,95 5,72 5,76 10,20 10,74 1,92 * 10,80 / 9,80 * 10,80 / 9,80 * 10,80 / 9,80224mozaiki szklane 225


mozaiki do kolekcji29,8x29,8MIDIAN BIANCOmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3AMBROZJA GIALLO Tonalmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3LOGIN BIANCOmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3CHIARA BIANCO / BEIGE Mixmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x4,8SILVIA BIANCO / BROWNmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3ABRILA BIANCO Mixmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3MIDIAN GRYSmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3AMBROZJA VIOLA Tonalmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3LOGIN BROWNmozaika cięta 9,8x29,8kostka 2,3x2,3CHIARA BIANCO / AZUL Mixmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x4,8SILVIA BIANCO / GRAFITmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3ABRILA GRAFITmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3MIDIAN VERDEmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3AMBROZJA BROWN Tonalmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3LOGIN GRYSmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3MIDIAN GIALLOmozaika cięta 29,8x29,8kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowychcm29,8x29,8Midian29,8x29,8Ambrozja29,8x29,8Login29,8x29,8Chiara29,8x29,8Silvia29,8x29,8Abrilacm0,95 0,81 0,81 — 0,81 —7 9 9 5 7 70,63 0,81 0,81 0,45 0,63 0,6312,60 13,32 13,32 9,00 9,90 12,60226mozaiki do kolekcji 227


mozaiki do kolekcji29,8x29,8TESSITA BIANCO mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8ARTABLE BIANCO mozaikacięta 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3AMALTEA SILVER mozaikacięta 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3SOTTILE BIANCO / BROWN Mixmozaika cięta 29,8X29,8, kostka 2,3X2,3GALVO BIANCO mozaikacięta Kwiat 29,8x29,8, kostka 2,3X2,3TESSITA VIOLA mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8ARTABLE Mix A mozaika29,8x29,8, kostka 2,3x2,3AMALTEA GOLD mozaikacięta 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3SOTTILE BIANCO / GRAFIT Mixmozaika cięta 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3GALVO BROWN mozaikacięta Kwiat 29,8x29,8, kostka 2,3X2,3QUERIDA BIANCOmozaika 29,8x29,8, kostka 2,3X2,3TESSITA GRAFIT mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8ARTABLE Mix B mozaika29,8x29,8, kostka 2,3x2,3AMALTEA GRAFIT mozaikacięta 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3SOTTILE BIANCO / VERDE Mixmozaika cięta 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3TESSITA ZEFIR mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8ARTABLE Mix C mozaika29,8x29,8, kostka 2,3x2,3AMALTEA BROWN mozaikacięta 29,8x29,8 kostka 2,3x2,3TESSITA GIALLO mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8ARTABLE Mix D mozaika29,8x29,8, kostka 2,3x2,3MOGANO BROWN mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,3Pakowanie wyrobów gotowychcm29,8x29,8Tessita29,8x29,8Artable29,8x29,8Amaltea29,8x29,8Sottile29,8x29,8Galvo29,8x29,8Querida29,8x29,8Travena / Moganocm1,10 0,81 0,81 0,81 1,10 1,02 1,107 9 9 9 7 7 7TESSITA MOCCA mozaika cięta29,8x29,8, kostka 4,8x4,8ARTABLE BROWN mozaikacięta 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3TRAVENA BEIGE mozaika cięta29,8x29,8, kostka 2,3x2,30,63 0,81 0,81 0,81 0,63 0,63 0,6310,60 13,32 13,32 13,32 9,90 10,36 10,50228mozaiki do kolekcji 229


dekoracje prasowanemozaiki29,8x29,842100421003150031500BAMBUS BEIGE / ZEFIR Mixmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,8BAMBUS BEIGE / VERDE Mixmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,8BAMBUS BROWN / ZEFIR Mixmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,8BAMBUS BROWN / VERDE Mixmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,842100421004210031500VANILLA BEIGE mozaikaprasowana 29,8x29,8kostka 2,3x2,3VANILLA BEIGE mozaikaprasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,8VANILLA BEIGE mozaikaprasowana 29,8x29,8kostka 4,8x4,8PENELOPA BEIGE / BROWNmozaika prasowana 29,8x29,8kostka 2,3x2,34210042100HIROE BIANCO mozaikaprasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,8HIROE ROSA mozaikaprasowana 29,8x29,8kostka 2,3x4,8Pakowanie wyrobów gotowychcm29,8x29,8kostka 2,3x2,329,8x29,8kostka 4,8x2,329,8x29,8kostka 4,8x4,8cm0,60 0,60 0,6012 12 121,08 1,08 1,0812,66 13,44 14,21230mozaiki 231


Tabele technologiczneTechnological chartsTechnologische tabellenТехнологические таблицыPłytki produkowane są zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy EN 14411, natomiast wyroby ceramiczne specjalnezgodnie z obowiązującą normą zakładową Grupy Paradyż. Do wyrobów ceramicznych specjalnych zaliczamy: cokoły,inserta wycinane, cygara, londony, raccorda, listwy wycinane - podklejane na siatce, stopnice z kapinosem, mozaiki.Tiles are produced in compliance to EN 14411 norm, however production of special ceramic products is based on complianceinternal Paradyż Group norm. Special ceramic products are: skirting boards, cut out insertos, cigars, londons, raccordos, cutout listellos on mesh, step treads, mosaics.Die Fliesen sind gemäß der Norm EN 14411 produziert. Die Sonderprodukte aus Keramik sind dagegen gemäß der Werksnormder Gruppe Paradyż hergestellt. Zu den Sonderprodukten aus Keramik gehören: Sockel, geschnittenes Dekor, Cygaro,London, Raccordo, geschnittene Bordüre, netzgeklebte Bordüre, Florentinerstufe, Mosaik.Плитка производится согласно требованиям действующей нормы EN 14411, а керамические особые изделия согласнодействующей заводской норме Группы Парадиж. К керамическим особым изделиям относятся: цоколи, декорыс разрезами, сигара, лондоны, раккордо, резанные бордюры-клеенные на сетке, ступени с капиносом, мозаики.PŁYTKI I WYROBY CERAMICZNE SPECJALNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ 0,5%


Tabele technologiczne Technological chartsTechnologische tabellen Технологические таблицыPłytki produkowane są zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy EN 14411, natomiast wyroby ceramiczne specjalnezgodnie z obowiązującą normą zakładową Grupy Paradyż. Do wyrobów ceramicznych specjalnych zaliczamy: cokoły,inserta wycinane, cygara, londony, raccorda, listwy wycinane - podklejane na siatce, stopnice z kapinosem, mozaiki.Tiles are produced in compliance to EN 14411 norm, however production of special ceramic products is based on complianceinternal Paradyż Group norm. Special ceramic products are: skirting boards, cut out insertos, cigars, londons, raccordos, cutout listellos on mesh, step treads, mosaics.Die Fliesen sind gemäß der Norm EN 14411 produziert. Die Sonderprodukte aus Keramik sind dagegen gemäß der Werksnormder Gruppe Paradyż hergestellt. Zu den Sonderprodukten aus Keramik gehören: Sockel, geschnittenes Dekor, Cygaro,London, Raccordo, geschnittene Bordüre, netzgeklebte Bordüre, Florentinerstufe, Mosaik.Плитка производится согласно требованиям действующей нормы EN 14411, а керамические особые изделия согласнодействующей заводской норме Группы Парадиж. К керамическим особым изделиям относятся: цоколи, декорыс разрезами, сигара, лондоны, раккордо, резанные бордюры-клеенные на сетке, ступени с капиносом, мозаики.PŁYTKI I WYROBY CERAMICZNE SPECJALNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ E>10% – GRUPA BIIIWŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNENORMA PARAMETRY PARAMETRY WYMAGANE PARAMETRY OSIĄGNIĘTEISO 10545-2 Wymiary i jakość powierzchni (%) wymagana zgodne z EN 14411ISO 10545-3 Nasiąkliwość wodna (%) >10 min. 10% - max. 19 %Wytrzymałość na zginanie (N/mm 2 )płytkipłytki i wyroby ceramicznespecjalne10x10ISO 10545-4grubość ≥ 7,5 mmgrubość < 7,5 mmSiła łamiąca [N]grubość ≥ 7,5 mmgrubość < 7,5 mm≥ 600≥ 200min. 700min. 400ISO 10545-9 Odporność na szok termiczny podana przez producenta odporneISO 10545-11 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate wymagana odporneISO 10545-13 Odporność na środki domowego użytku i sole do basenów kąpielowych minimum klasa GB odporneISO 10545-13 Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu stosowana metoda badania podana przez producentaISO 10545-14 Odporność na plamienie min. klasa 3 min. klasa 3WYMIARY I JAKOŚĆ POWIERZCHNINORMA PARAMETRY DOPUSZCZALNE max ODCHYLENIA WEDŁUG NORMYISO 10545-2min. 12min. 15l>12 cm: ± 0,50%WYMIARY: DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆl≤12 cm: ± 0,75%GRUBOŚĆ PŁYTKI ± 10%KRZYWIZNY BOKÓW:dopuszczalne maksymalne odchylenie od linii prostej w odniesieniu± 0,3%do odpowiednich wymiarów roboczychDopuszczalne maksymalne odchylenia od kąta prostego w odniesieniu± 0,5%do odpowiedniego wymiaru roboczegoPŁASKOŚĆ POWIERZCHNIKrzywizna środka w odniesieniu do długości przekątnej-0,3%, +0,5%Krzywizna boków w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru-0,3%, +0,5%Wypaczenie w odniesieniu do długości przekątnej± 0,5%>18>18>12>15min. 600min. 200TROCKEN GEPRESSTE FLIESEN UND SONDERPRODUKTE AUS KERAMIK MIT DER WASSERAUFNAHMEFÄHIGKEIT E>10% – GRUPPE BIIIPHYSISCHE EIGENSCHAFTENNORM PARAMETER GEFORDERTE PARAMETERWERTE GEMESSENE PARAMETERWERTEISO 10545-2 Abmessungen und Qualität der Oberfläche (%) erforderlich Standard nach der Norm EN 14411ISO 10545-3 Wasseraufnahmefähigkeit (%) >10 min. 10% - max. 19 %ISO 10545-4Biegefestigkeit (N/mm 2 )Fliesendicke ≥ 7,5 mmFliesendicke < 7,5 mmmin. 12min. 15fliesen>18>18Fliesen und Sonderprodukteaus Keramik 10x10>12>15Bruchlast [N]Fliesendicke ≥ 7,5 mm≥ 600min. 700min. 600Fliesendicke < 7,5 mm≥ 200min. 400min. 200ISO 10545-9 Temperaturwechselbeständigkeit vom Hersteller angegeben widerstandsfähigISO 10545-11 Haarrβfestigkeit der Glazur erforderlich widerstandsfähigISO 10545-13 Beständigkeit gegen Haushaltsmittel und Salze für Schwimmbäder min. Klasse GB widerstandsfähigISO 10545-13 Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, schwache Konzentration angewandtes Prüfverfahren nach vom Hersteller angegebenISO 10545-14 Fleckenwiderstand min. Klasse 3 min. Klasse 3ABMESSUNGEN UND QUALITÄT DER OBERFLÄCHENORM PARAMETER MAX. ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN GEMÄSS DER NORMABMESSUNGEN: LÄNGE UND BREITEl>12 cm: ± 0,50%l≤12 cm: ± 0,75%Fliesendicke ± 10%SEITENKRÜMMUNG:maximale zugelassene Abweichung von Arbeitsabmessungen± 0,3%ISO 10545-2maximale zugelassene RechtwinkeligkeitsabweichungIm Vergleich zu der entsprechenden Arbeitsabmessung± 0,5%EBENHEIT DER OBERFLÄCHEmax Mittelkrümmungmax. Seitenkrümmungmax. Verzug-0,3%, +0,5%-0,3%, +0,5%± 0,5%DRY PRESSED TILES AND SPECIAL CERAMIC PRODUCTS WITH A WATER ABSORPTION LEVEL E>10 % NORM GROUP BIIITECHNICAL CHARACTERISTICSSTANDARD PARAMETERS REQUIRED PARAMETERS ACHIEVED PARAMETERSISO 10545-2 Dimensions and surface quality (%) required according to EN 14411ISO 10545-3 Water absorption (%) >10 min. 10% - max. 19 %Bending strength (N/mm 2 )tilestiles and special ceramicproducts 10x10ISO 10545-4Tile thickness ≥ 7,5 mmTile thickness < 7,5 mmBreaking strength (N)Tile thickness ≥ 7,5 mmTile thickness < 7,5 mm≥ 600≥ 200min. 700min. 400ISO 10545-9 Thermal shock resistance quoted by producer resistantISO 10545-11 Crazing resistance for glazed tiles required resistantISO 10545-13Chemical and swimming-poolsalt resistancemin. GB GraderesistantISO 10545-13 Resistance to acids and alkalis with low concentration applied method of analysis according quoted by the producerISO 10545-14 Stain resistance min. 3 grade min. 3 gradeDIMENSIONS AND QUALITY OF SURFACESTANDARD PARAMETERS ACCEPTABLE DEVIATION FROM RIGHT ANGLEDIMENSIONS: LENGTH AND WIDTHl>12 cm: ± 0,50%l≤12 cm: ± 0,75%TILE THICKNESS ± 10%Straightness of sides:Admissible maximal deviation± 0,3%(in %) according to adequate practical dimensionsISO 10545-2Rectangularity:Admissible maximal deviation of right angle (in %) according to practicaldimensions± 0,5%SURFACE FLATNESSAdmissible maximal deviation (in %): - center curvature,- sides’ curvature,- angles’ deviationmin. 12min. 15-0,3%, +0,5%-0,3%, +0,5%± 0,5%>18>18>12>15min. 600min. 200ПЛИТКА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕССОВАННЫЕ ВСУХУЮ С ВОДОПОГЛАЩАЕМОСТЬЮ E>10% – ГРУППА BIIIФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВАСтандарт ПАРАМЕТРЫ ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР ДОСТИГНУТЫЕ ПАРАМЕТРЫISO 10545-2 Размеры и качество поверхности в (%) требуемый Согласно EN 14411ISO 10545-3 Водопоглащаемость (%) >10 min. 10% - maкc.19 %Прочность на изгиб (N/mm 2 )плиткиПлитки и специальныекерамические изделия 10x10ISO 10545-4Толщина ≥ 7,5 ммТолщина < 7,5 ммСила ломания [N]Толщина ≥ 7,5 ммТолщина < 7,5 ммISO 10545-9 Прочность нa воздействиe термического шока Согласно испытаний производителя прочныйISO 10545-11 Прочность глазури на ворсистые трещины требуемый прочныйISO 10545-13Устойчивость к воздействию средств бытовой xимииии солей для купальных бассейновмин. Класс GBпрочныйISO 10545-13 Устойчивость к воздействию кислот и щёлочи малой концентрации применяемый метод исследования в соответствии Согласно испытаний производителяISO 10545-14 Устойчивость к появлению пятен мин. Класс 3 мин. Класс 3РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИСТАНДАРТ ПАРАМЕТРЫ ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТОВРАЗМЕР: ДЛИНА И ШИРИНАl>12 cm: ± 0,50%l≤12 cm: ± 0,75%ТОЛЩИНА ПЛИТКИ ± 10%Кривизна сторон:Допускается максимальное отклонение по отношению± 0,3%к соответствующему рабочему размеруISO 10545-2Допускается максимальное отклонение от прямого углапо отношению к соответствующему рабочему размеру± 0,5%ПЛОСКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ:макс. кривизна серединымакс. кривизна сторонмакс. дефектовмин. 12мин. 15≥ 600≥ 200-0,3%, +0,5%-0,3%, +0,5%± 0,5%>18>18мин. 700мин. 400>12>15мин.600мин. 200234 tabele / charts/ tabellen / таблицы 235


Pakowanie wyrobów gotowychFinished products packaging / Verpackung der fertigprodukte / Упаковка готовых изделийPakowanie wyrobów gotowychFinished products packaging / Verpackung der fertigprodukte / Упаковка готовых изделийPakowanie wyrobów gotowych / Упаковка готовой продукции / Packaging the finished products / Standardverpackung der FertigprodukteWymiar płytki [cm]Размер плитки (см)Tile dimensionAbmessungen der Fliese [cm]Liczba płytekw kartonieКоличествов коробке (шт.)No. tiles in boxAnzahl der Fliesenim KartonLiczba m²w kartonieКоличествов коробке (m²)Surface areaof tiles in box m²Anzahl der Quadratmeterim KartonWaga kartonuz płytkami [kg]**Вес коробки (кг)**Weight of box in kg**Gesamtgewichtdes Kartons mit Fliesen[kg]**Liczba kartonówna palecieКоличество коробокна поддонеNo. of boxes in paletteAnzahl der Kartons aufeiner PaletteLiczba m²/szt.na palecieКоличествона поддоне (m²) /(шт.)Surface area of tileson palette in m²Anzahl der Quadratmeterauf einer PaletteWaga palety [kg]**Вес поддона (кг)**Palette weight [kg]**Gesamtgewichtder Palette [kg]**29,8x29,8x0,6 (kostka 2,3x2,3) 12 1,08 12,66 36 38,88 475,7629,8x29,8x0,6 (kostka 2,3x4,8) 12 1,08 13,44 36 38,88 503,8429,8x29,8x0,6 (kostka 4,8x4,8) 12 1,08 14,21 36 38,88 531,5629,8x29,8x0,81 Amaltea, Artable, Sottile 9 0,81 13,32 36 324 szt. 499,5229,8x29,8x1,1 Amiche 7 0,63 10,50 36 252 szt. 398,0029,8x29,8x1,1 Galvo 7 0,63 9,90 36 22,38 376,3029,8x29,8x1 Chiara 5 0,45 9 36 180 34429,8x29,8x0,94 Querida 7 0,63 10,36 36 252 szt. 393,0029,8x29,8x1,1 Tessita 7 0,63 10,64 36 252 szt. 401,509,8x9,8x0,65 Vermilia 16 0,15 1,92 60 960 szt. 135,2029,8x29,8x1 Hanabi 6 0,54 10,94 36 216 szt. 413,8429,8x29,8x1 Travena / Mogano 7 0,63 10,08 36 22,68 382,88Wymiar płytki [cm]Размер плитки (см)Tile dimensionAbmessungen der Fliese [cm]Pakowanie wyrobów gotowych / Упаковка готовой продукции / Packaging the finished products / Standardverpackung der FertigprodukteLiczba płytekw kartonieКоличествов коробке (шт.)No. tiles in boxAnzahl der Fliesenim KartonLiczba m²w kartonieКоличествов коробке (m²)Surface areaof tiles in box m²Anzahl der Quadratmeter imKartonWaga kartonuz płytkami [kg]**Вес коробки (кг)**Weight ofbox in kg**Gesamtgewichtdes Kartons mit Fliesen [kg]**Liczba kartonówna palecieКоличество коробок на поддонеNo. of boxesin paletteAnzahl der Kartons auf einerPaletteLiczba m²na palecieКоличество на поддоне (m²)Surface area of tileson palette in m²Anzahl der Quadratmeter auf einerPaletteWaga palety [kg]**Вес поддона (кг)**Palette weight [kg]**Gesamtgewichtder Palette [kg]**32,5x65,1x1,1 5 1,06 20,22 36 38,16 748,1030x60 5 0,90 16,48 40 36,00 679,0030x50x0,98 8 1,20 20,25 36 43,20 749,0029,5x59,5 5 0,88 16,42 40 35,20 677,0025x40x0,81 13 1,30 17,92 54 70,20 987,0025x33,3x0,81 12 1,00 13,89 69 69,00 979,0019,8x19,8 34 1,33 15,30 60 79,80 938,0010x10x0,75 gres L 76 0,76 12,88 65 49,40 857,2010x10x0,65 podklejonena siatce (S)99 0,99 11,20 34 33,66 399,0010x10x0,65 (L) 88 0,88 9,80 65 57,20 655,009,8x9,8 88 0,84 9,66 150 54,60 628,00Mozaika / МозаикаMosaic / Mosaik29,8x29,8x1,1 Meisha 7 0,63 10,15 36 22,68 385,4029,8x29,8 szklana 6 0,54 10,80 36 216 szt. 408,8029,8x29,8 szklana Lilac, Wrzos, Praline, Grigio 6 0,54 10,62 36 216 szt. 402,3229,8x29,8 szklana Beige, Karmazyn, Bordo, Grafit 6 0,54 10,80 36 216 szt. 408,80Objaśnienie symboli / Oбъяснение символовSymbol explanation / Erklärung der symboleObjaśnienie symboli w tabelach / Oбъяснение символовSymbol explanation / Erklärung der symbole29,8x29,8 szklana Wenge, Brown 6 0,54 10,80 36 216 szt. 408,8029,8x29,8x0,97 szklana brokat 6 0,54 10,68 36 216 szt. 404,48Płytki ścienne / Настенные плиткиWall tiles / WandfliesencmWymiary płytki / Размер плиткиTile dimension / Abmessungen der Fliese29,8x29,8x1,2 Apasionate 6 0,54 10,74 36 252 szt. 406,6430x29,5x1,2 Genezo 5 0,45 6,15 36 180 szt. 241,40el. wyk. 2,2x26,6 Genezo 40 0,24 1,60 38 1520 szt. 80,80el. wyk. 3,2x27,4 Genezo 40 0,35 2,80 38 1520 szt. 126,40Płytki podłogowe / Напольные плиткиFloor tiles / BodenfliesencmGrubość płytki / Толщина плиткиTile thickness / Fliesendicke29,8x29,8 Secret Murano 6 0,54 9,66 36 216 szt. 367,7629,8x29,8 Secret szklana 6 0,54 10,20 36 216 szt. 387,20el.wyk. 3,3x31,4x1 36 0,38 5,76 23 828 szt. 152,48R10Antypoślizgowość / ПротивоскольжениеSlip resistance / RutschhemmungLiczba sztuk w opakowaniu / Количество в коробке (шт.)No. tiles in box / Anzahl der Fliesen im Kartonel.wyk. 2,7x29,6 44 0,36 5,72 38 1672 szt. 237,36Płytki podłogoweПлитки напольныеFloor tilesBodenfliesen40x40x0,85 10 1,60 28,00 48 76,80 136439,5x39,5x0,85 10 1,56 27,30 48 74,88 133033,3x33,3x0,8 12 1,33 21,95 46 61,18 102932,5x32,5x0,8 12 1,27 21,96 46 58,42 98442100Odporność na ścieranie (PEI) / liczba obrotówУстойчивость на стирание (PEI) / Число оборотовPorcelain Enamel Institute (PEI) abrasion rating / number of rotationsAbriebbeständigkeit (PEI) / DrehzahlLiczba m 2 w opakowaniu / Количество в коробке (m2)Surface area of tiles in box m²Anzahl der Quadratmeter im Karton30x30x0,8 15 1,35 22,28 40 54,00 911Mrozoodporność / МорозостойкостьFrost resistance / FrostbeständigkeitWaga opakowania / Вес упаковкиWeight of the box / Gewicht der Verpackung* W związku z zmianą grubości uniwersalnych dekoracji szklanych z 1,00mm na 0,80mm asortyment pakowanyna dotychczasowych zasadach będzie dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.236 tabele / charts/ tabellen / таблицы 237


Pakowanie wyrobów gotowychFinished products packaging / Verpackung der fertigprodukte / Упаковка готовых изделийPakowanie wyrobów gotowychFinished products packaging / Verpackung der fertigprodukte / Упаковка готовых изделийPakowanie dekoracji / Упаковка дэкоративных элементов / Packaging of decorations / Verpackung der DekorationenPakowanie dekoracji / Упаковка дэкоративных элементов / Packaging of decorations / Verpackung der DekorationenRodzaj / Вид / Kind / ekorartInsertoFormat (cm) / размерdimension / FormatLiczba szt. w pudle (szt.)Количество в коробке (шт.)No. Tiles in box / Anzahl derEinheiten in der VerpackungWaga 1 pudła z dekoracjami (kg)*/ Вес коробки в (кг)*Weight of box in kg* / Gewicht derVerpackung mit Dekorteilen*32,5x65,1 Hanabi 7 29,1230x60 Palette 1 3,3030x60 Apasionate / Vivida 1 3,3030x60 Querida 4 12,8030x60 Sorenta 4 12,9630x60 Tessita 4 13,0030x60 Meisha 4 13,3030x60 Vivida kuchnia 1 3,3030x50 Delicate 8 20,3020x60 Abrila 1 2,1120x60 Abrila Kwiat 2 2,1120x60 Chiara 2 2,3020x60 Chiara szklane 1 3,5020x60 Chiara Kwiat 2 4,6020x60 Miriam 1 2,1120x60 Silvia 1 2,1120x60 Yoshioka 1 2,9829,5x59,5 Genezo / Ricoletta 4 13,2029,5x59,5 Beige / Karmazyn 2 8,6429,5x59,5 Baletia 4 12,5629,5x59,5 Secret 4 13,4429,5x59,5 Secret murano 3 9,7229,5x59,5 Piumetta 4 13,4329,5x59,5 Piumetta Paski 3 9,1729,5x59,5 Sabro 4 12,8025x40 Efrella 10 1425x40 Ambrozja 10 14,1025x40 Login 10 13,3025x40 Hiroe 8 12,2425x40 Carioca 10 14,8025x40 Otylia 12 17,3825x40 Kashmire 12 17,8625x40 Nelia 12 17,5225x40 Concert Kwiat 10 14,8025x40 Concert Murano 8 12,6425x40 Concert 8 12,3225x40 Amaltea 10 14,5025x40 Artable drukowane 10 14,1025x40 Artable wycinane 8 11,3625x40 Gentile 10 14,1725x40 Vivian 10 15,0025x40 Sottile wycinane 8 11,5225x40 Sottile drukowane 10 14,1025x33,3 Tirani 10 12,1025x33,3 Inca / Bambus 10 12,4125x33,3 Inca wycinane 8 10,2425x33,3 Bambus wycinane 8 10,2410x10 Dolce 56 6,7210x10 Tretto 56 6,7210x10 Emma 56 7,2810x10 Vanilla 56 7,2810x10 Gloria 56 7,849,8x9,8 Reflette 16 1,809,8x9,8 Ton szklane 16 2,409,8x9,8 Ton 16 1,809,8x9,8 Toccata 16 1,809,8x9,8 Toccata szklane 16 2,249,8x9,8 Oxicer color 56 6,729,8x9,8 Oxicer mono 56 6,729,8x9,8 Vermilia szklane 16 2,24Rodzaj / Вид / Kind / ekorartListwaFormat (cm) / размерdimension / FormatLiczba szt. w pudle (szt.)Количество в коробке (шт.)No. Tiles in box / Anzahl derEinheiten in der VerpackungWaga 1 pudła z dekoracjami(kg)* / Вес коробки в (кг)*Weight of box in kg* /Gewicht der Verpackung mitDekorteilen*7,9x65,1 Hanabi 4 5,042,3x65,1 Hanabi szklana 12 4,562,3x60 szklana Bordo, Karmazyn,Praline, Grafit6 1,552,3x60 szklana Giallo, Arancione,Wrzos, Lilac6 1,552,3x60 szklana Red, Zefir, Azul, Nero 6 1,552,3x60 szklana Ivory, Fiołek 6 1,982,3x60 szklana Beige, Wenge, Gold, Grigio 6 1,552,3x60 szklana Silver Brokat, Grafit Brokat 6 1,982,3x60 szklana Silver, Brown 6 1,862,3x60 Apasionate szklana 6 2,132,3x60 Palette szklana 6 1,862,3x60 Palette murano 21 6,647x60 Palette 9 7,39x60 Meisha 6 6,13x60 Meisha 18 6,127x60 Sorenta 9 7,383x60 Sorenta 18 5,947x60 Galvo 9 7,072,3x59,5 Piumetta szklana 6 2,053x59,5 Sabro szklana Meander 6 2,543x59,5 Sabro Poduszki 18 7,384x59,5 Sabro 6 2,97x59,5 Sabro Poduszki 9 88x59,5 Sabro 6 5,767x59,5 Secret 9 7,837x59,5 Piumetta 9 6,8415x50 Delicate 10 12,93x50 Delicate szklana 10 3,103x40 szklana 10 2,454,8x40 szklana Beige, Wenge, Grafit, Silver 40 11,204,8x40 Amaltea 40 11,204,8x40 Artable 40 10,804,8x40 Gentile 40 11,604,8x40 Vivian 40 12,404,8x40 Otylia 40 12,004,8x40 Nelia 40 11,604,8x40 Hiroe 40 11,204,8x40 Carioca 40 11,604,8x40 Concert 44 10,6512,4x40 Carioca 12 8,724x40 Concert 34 10,5433,3x4,8 Tirani 34 7,824,8x33,3 Bambus 32 7,754,8x33,3Inca 34 8,103x30 Delicate szklana 10 1,807x29,5 Genezo 20 7,884,8x29,5 Secret murano 36 9,721,5x19,8 30 1,35Pakowanie dekoracji / Упаковка дэкоративных элементов / Packaging of decorations / Verpackung der DekorationenRodzaj / Вид / Kind / ekorartListwaPanelFormat (cm) / размерdimension / FormatLiczba szt. w pudle (szt.)Количество в коробке (шт.)No. Tiles in box / Anzahl derEinheiten in der VerpackungWaga 1 pudła z dekoracjami (kg)*/ Вес коробки в (кг)*Weight of box in kg* / Gewicht derVerpackung mit Dekorteilen*2,3x29,5 Piumetta 48 6,241,5x29,5 Secret Kryształy 30 3,604,8x25 Nelia 40 7,204,8x25 Fashion 40 7,204,8x25 Bambus 38 8,744,8x25 Inca 40 7,274,8x25 Concert 40 6,684x25 Concert 38 7,253x25 Tirani 20 3,201,5x25 Concert 117 8,191,5x19,8 murano 60 3,601,5x19,8 szklana 30 2,505x10 Gloria 40 2,8432,5x65,1 Mogano 1 kpl. 16,8010x10x6 Dolce 8 5,8410x10x6 Tretto 8 5,6810x10x6 Vanilla 8 6,0810x10x6 Gloria 8 6,80Pakowanie dekoracji / Упаковка дэкоративных элементов / Packaging of decorations / Verpackung der DekorationenRodzaj / Вид / Kind / ekorartFormat (cm) / размерdimension / FormatLiczba szt. w pudle (szt.)Количество в коробке (шт.)No. Tiles in box / Anzahl derEinheiten in der VerpackungWaga 1 pudła z dekoracjami (kg)*/ Вес коробки в (кг)*Weight of box in kg* / Gewicht derVerpackung mit Dekorteilen*Listwa podłogowa 6,1x39,5 Enezi 19 8,924,8x4,8 Concert 80 2,64Narożnik ścienny4x4 Concert 100 3,25Narożnik podłogowy 6,1x6,1 Enezi 24 1,59LondonCygaro5x20 Dolce 30 5,105x20 Tretto 30 4,805x10 Gloria 32 2,561x25 Murano 108 5,262,5x20 Vanilla 64 5,962,5x20 Dolce 64 5,252,5x20 Tretto 64 5,254x20 Emma 20 3,002,5x10 Gloria 64 2,561,5x40 Hiroe 130 11,050,6x30 Concert 18 0,72Matita0,5x25 Murano 204 5,731,5x20 Emma 117 4,681,5x20 Vanilla 117 5,85Kafel 3x33,3 20 3,80238 tabele / charts/ tabellen / таблицы 239


Sesja zdjęciowa:Well Done Studiowww.welldone.plDziękujemy za udostępnienie na potrzebysesji zdjęciowej elementów wyposażenia wnętrz firmom:PLANETA DESIGN s.c.www.planetadesign.plARTVILLANOwww.artvillano.plAlwes Fabryka Mebli Tapicerowanychwww.alwes.plCARMEN GROUP SP. Z O.O.www.carmen.com.plIPNOTIC CONCEPT STOREwww.ipnoticstore.plAladynwww.aladyn.plKOMFORTwww.komfort.plEmma Meble Ogrodowe i kawiarnianewww.emma-styl.pl240

More magazines by this user
Similar magazines