Το Corallia ως καταλύτης καινοτομίας

pacet.gr
  • No tags were found...

Το Corallia ως καταλύτης καινοτομίας

Το Corallia ως καταλύτης καινοτομίαςΚαινοτομία | Επιχειρηματικότητα | ΕξωστρέφειαProf. Vassilios MakiosDr. Jorge-A. Sanchez-P.Dr. Nikos Vogiatzis[v.makios@corallia.org][j.sanchez@corallia.org][n.vogiatzis@corallia.org]


[Σημείο Αναφοράς]Όραμα, Αξίες & Στόχος


Όραμα


[The way forward]Αποστολή και Στόχος


Αποστολή


ΣτόχοςΒέλτιστη Πρακτική ευρωπαϊκού βεληνεκούςσυντονιστής cluster υποστηρίζοντας ελληνικά clusters παγκοσμίου κλάσης


[Clusters]Τι είναι;


Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Clusters)«Ένα σύνολο ανεξάρτητων, συμπληρωματικών και συν-ανταγωνιστικών φορέων [1],που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη βιομηχανική/ οικονομική/ θεματικήπεριοχή/ κλάδο [2] και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή [3], συνδεδεμένων σεαλυσίδα προστιθέμενης αξίας, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγήπληροφορίας / γνώσης / καλών πρακτικών, με κοινούς προμηθευτές ή/ και πελάτες,με από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών, καιυπαρκτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο»[1]π.χ., μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, παραγωγοί, αγοραστές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα,πάροχοι υπηρεσιών, τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα, ενώσεις, σύνδεσμοι, φορείς μεταφοράς τεχνογνωσίας,εμπορικές ή επενδυτικές τράπεζες, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, επιχειρηματικοί άγγελοι,στρατηγικοί επενδυτές, εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες που ασχολούνται με τηνβιομηχανική, περιφερειακή, ερευνητική ή τεχνολογική ανάπτυξη και πολιτική και MME[2]π.χ., τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, μικρο/νανοτεχνολογίες, δομικά υλικά, κατασκευαστικός τομέας,γεωργική παραγωγή, χημική βιομηχανία, τρόφιμα, τουριστικές υπηρεσίες, ναυτιλία, κλωστοϋφαντουργία,ενέργεια, μεταφορές, κ.λπ.[3]π.χ. πόλη, νομό, περιφέρεια, χώρα, αλλά και διασυνοριακά, κ.λπ.


[Clusters Καινοτομίας στην Ελλάδα]Πώς?


Στρατηγικοί ΣτόχοιΔιασύνδεση Βιομηχανίας - ΠανεπιστημίωνΠροώθηση ελληνικού ταλέντουΕπαναπατρισμό επιστημόνωνΕνίσχυση της ΑριστείαςΔιάχυση ΤεχνογνωσίαςΠροαγωγή εξωστρέφεια και επιχειρηματικότηταΒελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος


Προαπαιτούμενα χαρακτηριστικάΕίναι Έντασης - γνώσης υψηλής τεχνολογίας, με σημαντική ερευνητικήδραστηριότητα, αναπτύσσουν και παράγουν γνώση και καινοτόμαπροϊόντα προστιθέμενης αξίας.Αποτελείται κυρίως από ΜμΕ επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων startups,spin-offs και spin-outs, αλλά και μεγάλου μεγέθους επιτυχημένεςπεριπτώσεις επιχειρήσεων, αναγνωρισμένων διεθνώς, οι οποίες έχουν τηνπροοπτική να πρωτοπορήσουν στον τομέα τους.Αναδεικνύει και προωθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας καισυμβάλλει στην καθιέρωσή του στο ερευνητικό, επιστημονικό καιεπιχειρησιακό γίγνεσθαι, δημιουργώντας προοπτικές δυναμικής καιανταγωνιστικής εξέλιξης.Εμφανίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο, σημαντικέςεξαγωγές και διείσδυση στις περιφερειακές, ευρωπαϊκές, και παγκόσμιεςαγορές


Μοντέλο Ανάπτυξης CoralliaΦάση-0:ΧαρτογράφησηΠροκαταρκτικήΜελέτηΣταδιακό μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο σεGo-NoGo αποφάσεις και διαβαθμισμένεςεπενδύσειςΦάση-1:ΥλοποίησηΠιλοτικούΠρογράμματοςWorld-ClassCluster


[Υλοποίηση]


ΣήμεραClusters Καινοτομίας[1]Nano/Microelectronics &Embedded Systemsmi-ClusterΑρ. μελών: 132Έτος σύστασης: 2006[2]Space Technologies andApplications Clustersi-ClusterΑρ. μελών: 19Έτος σύστασης: 2009[3]Gaming & Creative Industriesgi-ClusterΑριθμός μελών: 20Έτος σύστασης: 2011Αναπτυξιακοί Δείκτες [2010]κύκλος εργ.: €5,7 δισ.εξαγωγές: €162 εκατ.αρ. υπαλλήλων: > 5.000Αναπτυξιακοί Δείκτες [2010]κύκλος εργ.: €100 εκατ.εξαγωγές: € 25εκατ.αρ. υπαλλήλων: 600Αναπτυξιακοί Δείκτες [2010]κύκλος εργ.: €250 εκατ.εξαγωγές: €150 εκατ.αρ. υπαλλήλων: > 1.000


mi-Cluster: cluster development• Reached critical mass in 2006• Facilitated by Corallia Clusters Initiative [the first of its kind, explicit, well-organised, systematic,strategic (with long-term scope) national cluster initiative in Greece]• mi-Cluster Members:[2006] 13 companies• some figures [F/Y 2008]:


[mi-Cluster: Προϊόντα και success stories]


mi-ClusterProjects• Innovative sensor systems offering distributed intelligence (MEMSENSE)• -Next Generation Millimeter Wave Backhaul Radio (NexGenMiliWave)• -Microelectronics Components for Lab-On-Chip Instruments in Molecular Diagnostics forGenetics and Environmental Applications (Lab-On-Chip)• -PHY Silicon ΙPs (ANAPHY)• -Fourth Generation QoS Scheduler (4GQoSS)• -Prototype frame for multimedia reproduction (POLYKADRO)• -Next Generation Intelligent Gateway Platform for Mobile Communications (NGIG)• -Low Cost Smart Camera (SmartCam80)• -Advanced Radio Transmitter (ART)• -Radiomapping & Electromagnetic Emmission (FASMARADIO)• Next Generation EDA Tools (HEL-NG-EDA)• -Chipset for Data and Decision Fusion (SYNTHESIS)• -Microfluidics microsystems for genetic testing and molecular diagnostics (BIOSENS)• -802.11n Wireless LAN Integrated Circuit for Portable Devices (POROS)• -Semi-Transparent Photovoltaic Panels (SOLAR WINDOWS)• ­Software Programmable Transceivers for Broadband Wireless Backhaul Applications(PARNITHA)• -Vector graphics accelerator (TSi ThinkVG)• -Innovative System for Video Search (SEE-VISS)


mi-Cluster: products•mi-Cluster members have developed products, which arecurrently sold in the global market• Analog/MS/RF/Digital IP and ASIC design• Embedded software• System design• EDA toolsIntegratedtransceivers ofDECT wirelesstelephonyNG Residentialgateways:Ethernet Switch,ADSL2/2+,SoftPBX, USB2.0,WiFi a/b/g/e, SDFlash Card UWB,GPON,VDSL, HDTVIntegrated circuits forGbit Ethernet andwireless (GSM, 3G,WiFi, WiMax) commsAnalog, Mixed-signal andRF integrated circuitsSingle-chiptransceivers forwireless data:WiFi, WiMaxIntegrated video codersMPEG 4-10/AVC orH.264Integrated flow andacceleration sensorsElectronic DesignAutomation(EDA) softwaretoolsOn-Board camerasIntegrated PCMCIA systems forwireless laptop access


mi-Cluster: target markets & productsTarget MarketsMobile CommsMultimedia8%11%0%17%Telecom InfrastructureDefenceSecurityAutomotive8%13%Medical ApplicationsIndustrial Automation4%7%7%13%Computers & OfficeHome Appliances4%8%Consumer ElectronicsOthersProducts in Markets13%4%17%8%17%13%8%8%4%4%0%4%


[Διακρίσεις]


Εντός συνόρων• «Καλή Πρακτική του ΕΠΑΝ-Ι»: Σημαντική διάκριση αποτέλεσε η ανάδειξη δυο «καλώνπρακτικών» του Corallia (best practices) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ-Ι):o εγκαθίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής (μIC) στο Μαρούσι,το oποίο αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη Νάνο/Μικροηλεκτρονική στην Ελλάδα και τόποςεπαφών, συναντήσεων entrepreneurs με επενδυτές, με ερευνητές και καθηγητές, και γένεσης νέωνιδεών και συνεργασιώνo διοργάνωση «Career Days» με στόχο την ένταξη ταλαντούχων νέων που αναζητούν δυναμικέςεπαγγελματικές προοπτικές σε καινοτόμες και ταχύτατα ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσειςυψηλής τεχνολογίας• Οι δράσεις του Corallia στο mi-Cluster έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό ΠρόγραμμαΜεταρρυθμίσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 2008-2010 καθώςκαι στα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα για τη Στρατηγική της Λισαβόνας• Σύμφωνα με τον «Ελληνικό Χάρτη Καινοτομίας 2010», το Corallia αποτέλεσεχαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης των πόρων του Γ' ΚΠΣ, στο πλαίσιοτης δραστηριοποίησης του για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύβιομηχανίας, ερευνητικών και ακαδημαïκών φορέων στον τομέα τηςμικροηλεκτρονικής, προκειμένου για την παραγωγή και εξαγωγή ελληνικώνπροïόντων καινοτομίας προστιθέμενης αξίας, στην παγκόσμια αγορά υψηλήςτεχνολογίας.


Διακρίσεις Εκτός συνόρων [α]:• Μία από τις 40 καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές για το 2008 στον ΤομέαΠροτεραιότητας «Ενδυνάμωση της δυναμικής των ΜμΕ σε επίπεδοτεχνολογίας», στο πλαίσιο της ανάδειξης βέλτιστων Ευρωπαϊκών πρακτικώναπό τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.• Finalist στα βραβεία RegioStars 2009, που διοργάνωσε η Γενική ΔιεύθυνσηΠεριφερειών της Ε.Ε. ως έργο περιφερειακής ανάπτυξης που διακρίνεται γιατον καινοτομικό του χαρακτήρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.• Η μέχρι πρόσφατα αρμόδια Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κυρίαDanuta HÜBNER επεσήμανε:"A fine example is in Greece. Started relatively recently, in May 2006, Corallia the HellenicTechnology Clusters Initiative is a thriving microelectronics cluster, which is showingimpressive early results.“ (ομιλία με θέμα «Towards EU-Japan cooperation on regionalpolicies: fostering investment in innovative regions», Τόκυο, 06/04/2009)


Διακρίσεις Εκτός συνόρων [β]:• To Corallia διακρίθηκε με το ανώτατο βραβείο πιστοποίησης “Bronze Label” από τοEuropean Cluster Excellence Initiative, για τη διαχείριση clusters.• Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. περιλαμβάνει το Corallia στααναπόσπαστα έργα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2007-2013, στοενημερωτικό έντυπο «Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής στην Ελλάδα».• Η ειδική έκδοση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειών της Ε.Ε. INVESTING IN OURREGIONS: 150 Examples of projects co-funded by the European Regional Policy,αναφέρει το Corallia ως παράδειγμα έργου στην κατηγορία «Καινοτομία».• Γίνεται ειδική μνεία στο Corallia με το χαρακτηρισμό “Corallia Technology Hub”, ωςβέλτιστο παράδειγμα συγχρηματοδοτούμενο έργου, σε τεύχος της Γενικής ΔιεύθυνσηςΠεριφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε.• Η μελέτη του European Cluster Alliance με τίτλο «Identifying the main objectives andActivities of Cluster Programmes», αναφέρεται στην πρωτοβουλία του Corallia για τηδιοργάνωση RoadShows.• Στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ «Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές2010» γίνεται ανασκόπηση των βασικών εξελίξεων στην επιστήμη, την τεχνολογία καιτην καινοτομία στις χώρες μέλη του Οργανισμού και το Corallia παρουσιάζεται ωςπαράδειγμα πρωτοβουλίας ανάπτυξης clusters στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων αντίστοιχωνσημαντικών πρωτοβουλιών σε χώρες-μέλη του Οργανισμού.


AcknowledgmentsΤο Corallia Clusters Initiative είναι Μονάδα το Ερευνητικού ΚέντρουΑθηνά και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας καιΤεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης καιΘρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας καιΝαυτιλίας.Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούςπόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, καιιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), τωνΠεριφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, τουΠρογράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα καιΤεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Προγράμματος ΔιαπεριφερειακήςΣυνεργασίας INTERREG IVC, Προγράμματος Πλαισίου για την Καινοτομία και τηνΑνταγωνιστικότητα CIP, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικέςπρωτοβουλίες.


ευχαριστούμεThank you!

More magazines by this user
Similar magazines