Acta Ordinis Fratrum Minorum - OFM

ofm.org

Acta Ordinis Fratrum Minorum - OFM

296 AN. CXXIX – MAII-AUGUSTI 2010 – N. 215. Facultas Transumptum InquisitionisDioecesanae Suppletivae in Causa ServiDei Sosii Del Prete aperiendiCongregatio de Causis SanctorumProt. N. 2421-7/08Neapolitana, Beatificationis et CanonizationisServi Dei Sosii Del Prete (in saeculo:Vincentii), Sacerdotis professi Ordinis FratrumMinorum, Fundatoris Congregtionis ParvarumAncillarum a Christo Rege.Rev.mus P. Ioannes Iosephus Califano,O.F.M., Postulator Generalis Ordinis FratrumMinorum, ab hac Congregatione de CausisSanctorum petit ut Transumptum InquisitionisDioecesanae Suppletivae, apud Curiam ecclesiasticamNeapolitanam peractae, super vita etvirtutibus necnon fama sanctitatis et signorumServi Dei Sosii Del Prete (in saeculo: Vincentii),Sacerdotis professi eiusdem Ordiniset Fundatoris Parvarum Ancillarum a ChristoRege, clausum sigillisque munitum in actiseiusdem Congregationis, aperiri possit.Haec porro Congregatio, attentis expositis,pro gratia iuxta preces benigne annuit: servatisde cetero omnibus de iure servandis. Contrariisnon obstantibus quibuslibet.Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congregationis,die 4 mensis Iunii A.D. 2010.† Angelus Amato, S.D.B.Archiepiscopus tit. Silensis - Praefectus† Michaël Di RubertoArchiepiscopus tit. Biccarensisa Secretis16. Validitas iuridica Inquisitionis Dioecesanae in Causa Servi Dei Humilis SoriaPons declaraturCongregatio de Causis SanctorumProt. N. 2701-4/10Valentina, Beatificationis et CanonizationisServi Dei Humilis Soria Pons, Laici professiOrdinis Fratrum Minorum.In Ordinario Congressu, die 4 mensis Iuniihuius anni 2010 celebrato, haec Congregatio deCausis Sanctorum sequens dubium disceptavit,nimirum: “An constet de validitate InquisitionisDioecesanae, apud Curiam ecclesiasticamValentinam peractae, super vita et virtutibusnecnon fama sanctitatis et signorum Servi DeiHumilis Soria Pons, Laici professi OrdinisFratrum Minorum; testes sint rite recteque examinatiet iura producta legitime compulsata incasu et ad effectum de quo agitur”.Haec Congregatio, attento voto ex officioredacto reque diligenter perpensa, rescripsit:Affirmative, seu constare de validitate praefataeInquisitionis Dioecesanae in casu et ad effectumde quo agitur, sanatis de iure sanandis.Contrariis non obstantibus quibuslibet.Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congregationis,die 4 mensis Iunii A.D. 2010.† Angelus Amato, S.D.B.Archiepiscopus tit. Silensis - Praefectus† Michaël Di RubertoArchiepiscopus tit. Biccarensisa Secretis17. Facultas Transumptum InquisitionisDioecesanae Suppletivae in Causa Servae Dei Teresiae a Iesu aperiendiCongregatio de Causis SanctorumProt. N. 631-3/10Cordubensis in Hispania, Beatificationiset Canonizationis Servae Dei Teresia a Iesu(in saeculo: Hyacinthae Mariae Romero Balmaseda),Monialis professae FranciscaliumConceptionistarum.Rev.mus P. Ioannes Iosephus Califano, PostulatorGeneralis Ordinis Fratrum Minorum,ab hac Congregatione de Causis Sanctorumpetit ut Transumptum Inquisitionis DioecesanaeSuppletivae, apud Curiam ecclesiasticamCordubensem in Hispania, super continuationefamae sanctitatis Servae Dei Teresiae a Iesu(in saeculo: Hyacinthae Mariae Romero Balmaseda),Monialis professae FranciscaliumConceptionistarum, clausum sigillisque munitumin actis eiusdem Congregationis, aperiripossit.Haec porro Congregatio, attentis expositis,pro gratia iuxta preces benigne annuit: servatisde cetero omnibus de iure servandis. Contrariisnon obstantibus quibuslibet.Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congregationis,die 18 mensis Iunii A.D. 2010.† Angelus Amato, S.D.B.Archiepiscopus tit. Silensis - Praefectus

More magazines by this user
Similar magazines