Total produktkatalog for perioden januar/februar 2013

aperitif.no
  • No tags were found...

Total produktkatalog for perioden januar/februar 2013

ProduktkatalogBOKMÅLJANUAR–FEBRUARKUN TILUTLÅN2013PRODUKTKATALOG TIL UTLÅNFor nærmere informasjon om produktene, spør betjeningen,se hylleforkant eller www.vinmonopolet.no, hvor du ogsåfinner informasjon om vareutvalget i den enkelte butikk.


Vinmonopolets vareutvalgProduktkatalogen inneholder alle de produkterdet er mulig å kjøpe i våre butikker.Butikkategorien som hvert enkelt produkthører hjem me i, står oppført i parentes til slutti hver linje. Mange av merkene i produktkatalogenlagerføres ikke i alle Vinmonopolets butikker,men alle kan skaffes i løpet av noen fådager. De produktene som er merket medbestillingsutvalg lagerføres vanligvis ikke avVinmonopolet, men hos grossistene. Ogsådisse varene kan bestilles gjennom nærmesteVinmonopol. Du kan kontakte din vinmonopolbutikkpr. telefon eller faks, eller kommeinnom og bestille varer fra listen.Dersom du er over 18 år, kan du bestille vin ogsterk vin fra katalogen. Har du fylt 20 år, kandu velge blant alle produktene i katalogen. Dukan bestille fra en flaske og oppover. Vinmonopoletkan forlange at varene blir betalt påforhånd, og varer fra bestillingsutvalget kanikke leveres tilbake eller bli byttet. Leveringstidenfor produktene kan variere fra butikk tilbutikk. Spør om leveringstid i din butikk.Produktkatalogen inneholder følgende opplysninger:Produkttype (rødvin, hvitvin, rosévin, sterkvin osv.)Alle merker med symbolet U har sin første salgsdag 11. januar.Denne produktkatalogen kommer regelmessigut, og nye produkter blir tatt inn etter hvert.Enkelte produkter har avgrenset beholdning,og kan bli utsolgt i katalogperioden.Noen få av produktene kan være oppført toganger. Produktene kommer fra ulike grossister,og kan bli solgt til ulik pris. Disse er merketmed ¢¢.Bestilling av disse produktene kan gjøres påtelefon 04560, per e-post til kundesenter@vinmonopolet.no, eller i vår nettbutikk påwww.vinmonopolet.no. Du kan også kontaktedin vinmonopolbutikk for bestilling av disseproduktene.Nye varer blir lansert 11. januar. Nye varerkan ikke bestilles før denne datoen.NB! Årgangsvin: Produkter kan i katalogperiodenendre årgang. Derfor kan en del viner haen annen årgang enn det som står i katalogen.Nye varer 11. januar voluminnhold produsent vareutvalgAS Vinmonopolet gir utproduktkatalogen seks ganger i året.Forsidefoto: GettyImagesOpplag: 2 640 eks.Grafisk produksjon:Rosendahls BookPartnerMedia, København.Trykk: SIA UnitedPress TipogrãfijaU30257 Montes Alpha Chardonnay 1996 75cl 201,30 151,00 Discover Wine, Chilie, Curicó (Bestillingsutvalget)varenrnavn, ev. årgangpris per literpris per flaskedistriktCert no. SW-COC-003756Vinmonopolet tar forbehold om eventuelle feil i katalogen.


RØDVINArgentina IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 4Australia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6Bosnia-HercegovinaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8BrasilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8BulgariaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 9Chile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 9EU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11Hellas IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 36India IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 36Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 36KinaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 72LibanonIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 72Makedonia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 73Marokko IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 73Mexico IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 73Montenegro IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 73New Zealand IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 73Portugal IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 73Romania IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 76Slovenia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 76SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 76Sveits IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 86Sør-Afrika IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 86TyrkiaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 88Tyskland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 88Ungarn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 89UruguayIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 89USA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 89ØsterrikeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 91HVITVINArgentina IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 92Australia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 92Bosnia-HercegovinaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 94BrasilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 94Chile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 94Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 95Hellas IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 115India IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 115Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 115LibanonIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 123Luxemburg IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 123New Zealand IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 123Portugal IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 124Romania IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 125Slovenia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 125SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 125Sveits IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 127Sør-Afrika IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 127Tyskland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 128Ungarn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 141UruguayIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 141USA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 141ØsterrikeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 142ROSÉVINArgentina IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 145Australia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 145Chile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 145EU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 145Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 145India IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 147Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 147New Zealand IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 149Portugal IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 149SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 149Sveits IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 150Sør-Afrika IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 150Tyskland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 150USA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 150ØsterrikeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 150MUSSERENDE VINArgentina IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 151Australia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 151Chile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 151EnglandIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 151Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 151Burgund IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 152Champagne Extra Brut IIIIIIIIIIIIIIIIII 153Champagne Halvtørr (Sec) og Tørr (Brut) III 153Champagne Rosé IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 155India IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 159Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 159Luxemburg IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 162New Zealand IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 162Portugal IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 162SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 162Sør-Afrika IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 164Tyskland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 164Ungarn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 164USA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 164ØsterrikeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 164MUSSERENDE FRUKTVINNorge IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 164FRUKTVINDanmarkIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165EnglandIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165Finland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165Japan IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165Norge IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165Storbritannia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165Sverige IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165USA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165AROMATISERT SVAKVIN OG ANNENBLANDET DRIKKAustralia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166Chile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166EU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166IrlandIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166NederlandIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166New Zealand IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166Norge IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166Sverige IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166Tyskland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166USA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166ØVRIG SVAKVINSpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166DESSERTVINAromatisert Sterkvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166Fruktvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166Hvitvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166Likør under 22 % IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 169MadeiraIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 169Musserende VinIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 169PortvinIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 169RosévinIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 172Rødvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 172Sherry IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 173Øvrig Dessertvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 173Øvrig Svakvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 174STERKVINVermut IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 176Sherry IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 177PortvinIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 178MadeiraIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 178Aromatisert sterkvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 178Øvrig sterkvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 178Likør under 22 % IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 178Bitter under 22 %IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 180Øvrig brennevin under 22 % IIIIIIIIIIIIII 180BRENNEVINVodka IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 180DRUEBRENNEVINFrankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 183Armagnac IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 183Cognac Brut IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 184Cognac Tradisjonell IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 185Øvrig Fransk Druebrennevin IIIIIIIIIIIIII 188Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 191Øvrig Druebrennevin IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 191WHISKYSkottland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 193Maltwhisky IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 193Øvrig skotsk whisky IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 196Øvrig WhiskyIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 200AKEVITT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 201LIKØRKaffe og kakaolikør IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 201Likør IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 201Sitruslikør IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 202Urtelikør IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 202GIN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 206GENEVER IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 207ROMBrun romIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 207Hvit rom IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 208BITTER IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 208FRUKTBRENNEVINCalvadosIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 209TequilaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 210Øvrig fruktbrennevin IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 210ØVRIG BRENNEVINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 211ØLOvergjæret IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 212SpontangjæretIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 214Undergjæret IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 214ALKOHOLFRITTAlkoholfritt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 219ØKOLOGISKE PRODUKTER IIIIIIIIIIIII 220FAIRTRADE-PRODUKTER IIIIIIIIIIIIIII 226HALV- OG KVARTFLASKER IIIIIIIIIIIIII 226BAG-IN-BOX IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 233PRAKTISKE OPPLYSNINGERIIIIIIIIIIIII 240BUTIKKOVERSIGTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 241HVA BESTÅR PRISEN AV?IIIIIIIIIIIIIII 241NETTBUTIKK IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 242BRUKSOMRÅDE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 242


RØDVIN4 ARGENTINA LA RIOJA MENDOZA ARGENTINA 4RØDVINliterpris salgspris literpris salgsprisARGENTINACAFAYATE VALLEY9358301 Michel Torino Estate Cuma 75cl 99,50 74,60 (Bestillingsutvalg), Michel Torino, ØvrigeCabernet Sauvignon 2011LA RIOJA4346206 La Riojana Ecologica Shiraz 300cl 129,30 388,00 (Bestillingsutvalg), La Riojana, ØvrigeMalbec Fairtrade 20109369801 Vinedos de la Posada Shiraz 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), La Riojana2011LUJÁN DE CUYO9961201 Trapiche Zaphy Organic Malbec 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche2011MENDOZA8028406 Poesia de la Tierra Organic 200cl 99,70 199,40 (Bestillingsutvalg), Bod. Montlaiz, ØvrigeBonarda 20085045206 Astica Tempranillo Malbec 300cl 103,30 309,90 (Kategori 6,7), Bod. Trapiche, Øvrige4398506 Estancia del Fuego 300cl 111,60 334,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige5590706 St. Lucas Cabernet Sauvignon 300cl 113,00 339,00 (Kategori 6,7), Pascual Toso, Øvrige9600306 Santa Julia Organic Malbec 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Santa Julia Vineyards5624806 Santa Ana Malbec 2011 300cl 118,20 354,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, Øvrige3255801 Tierra de Luna Bonarda 2010 75cl 119,60 89,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Piedra Negra,Øvrige1347801 St. Lucas Cabernet Sauvignon 75cl 119,90 89,90 (Kategori 4,5,6,7), Pascual Toso, Øvrige20115221206 Alamos Malbec 2011 300cl 123,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Alamos5866506 AG Forty Seven Malbec Shiraz 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Argento Wine, Øvrige20115866501 AG Forty Seven Malbec Shiraz 75cl 133,30 100,00 (Kategori 5,6,7)20114190306 Soñador Malbec Cabernet 300cl 123,30 369,90 (Kategori 5,6,7), Soñador Wines, ØvrigeSauvignon Merlot 20114190301 Soñador Malbec Cabernet 75cl 140,00 105,00 (Kategori 3,4,5,6,7)Sauvignon Merlot 20118016206 Condor Peak Malbec2008/2009200cl 123,50 247,00 (Bestillingsutvalg), Andean Vineyards,Øvrige2002401 Trivento Malbec 2011 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Trivento, Øvrige5230206 Trapiche Zaphy Organic CabernetSauvignon - Syrah200cl 130,00 259,90 (Kategori 6,7), Bod. Trapiche, Luján deCuyo4273101 Astica Tempranillo Malbec 2010 75cl 130,50 97,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige4447001 Piedra Negra Malbec Reserva200775cl 130,50 97,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Piedra Negra,Øvrige9628206 La Bodega del Sol 2011 300cl 131,70 395,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), MendozaVineyards, Øvrige1537701 Santa Ana Malbec 2011 75cl 131,90 98,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, Øvrige5278201 Dante Robino Novecento Malbec 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dante Robino, Øvrige20115278301 Dante Robino Novecento Syrah 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dante Robino, Øvrige20101347901 Estancia del Fuego 2011 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Arcus, Øvrige1363901 Caballero de la Cepa Malbec200975cl 143,10 107,30 (Kategori 4,5,6,7), Finca Flichman, Øvrige5887501 Weinert Pedro del CastilloMalbec 200975cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige4027701 Alamos Malbec 2011 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Nicolas Catena,Øvrige4027705 Alamos Malbec 2011 150cl 150,00 225,00 (Bestillingsutvalg)4027702 Alamos Malbec 2011 37,5cl 175,70 65,90 (Kategori 3,4,5,6,7)4610101 Argento Malbec 2011 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Argento Wine,Øvrige2072701 Elsa Malbec 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Valentin Bianchi, UcoValley9040601 Paula Syrah 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Viña Doña Paula, Lujánde Cuyo8016301 Santa Julia Organica Bonarda 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Familia Zuccardi, Øvrige20111030401 Santa Julia Organica Malbec 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Familia Zuccardi, Øvrige20114346601 Trapiche Syrah 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche2076701 Trivento Malbec Reserve 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Trivento, Luján de Cuyo4271301 Santa Ana Caracter Shiraz 75cl 150,00 112,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, ØvrigeMalbec 20105788401 Soñador Malbec 2008 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Branded Wines, Øvrige5265201 Trapiche Zaphy Organic Cabernet 75cl 157,20 117,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeSauvignon 20109391101 Weinert Carrascal 2006 75cl 157,30 118,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Cavas deWeinertU 212401 Argento Selección Malbec 2012 75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Argento Wine9628801 Alamos Cabernet Sauvignon 75cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Alamos, Uco ValleySeleccion 20115712301 Toso Malbec 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Pascual Toso5978701 Trapiche Cabernet Sauvignon 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeReserve 20104236301 Trapiche Malbec Reserve 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige4236401 Trapiche Syrah Reserve 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige1064501 Jean Bousquet Malbec 2011 75cl 160,00 120,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Jean Bousquet,Øvrige4182301 Masi Passo Doble 2009/2010 75cl 160,00 120,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Masi Agr., ØvrigeU 307101 Xylo by Hubert Weber 2011 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Hubert Weber4406601 Alamos Pinot Noir 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige3240401 Carrascal 2007 75cl 173,20 129,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. y Cavas deWeinert, Øvrige4945601 Kaiken Malbec 2011 75cl 173,20 129,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Kaiken, Øvrige5724301 Punto Final Malbec Clásico 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. Renacer,Øvrige4342901 Finca Flichman Shiraz Reserva 75cl 174,40 130,80 (Bestillingsutvalg), Finca Flichman, Øvrige20092002501 Finca La Celia Reserva Malbec200975cl 174,70 131,00 (Bestillingsutvalg), Finca la Celia, UcoValley8031401 Santa Ana Eco Malbec-Cabernet 75cl 175,90 131,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, ØvrigeSauvignon 20105279901 Los Haroldos Malbec 2009 75cl 177,20 132,90 (Bestillingsutvalg), Los Haroldos, ØvrigeU 212501 Argento Reserva Malbec 2010 75cl 179,60 134,70 (Bestillingsutvalg), Argento Wine


5121801 Finca El Origin Malbec Reserva200975cl 181,70 136,30 (Bestillingsutvalg), Finca el Origin, UcoValley4444701 Terrazas Cabernet Sauvignon201175cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige4445101 Terrazas Malbec 2011 75cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige5694101 Santa Ana Eco Malbec 2011 75cl 185,90 139,40 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, Øvrige2077101 Finca Sophenia Malbec Reserva 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Finca Sophenia20095213601 Trapiche Broquel Pinot Noir 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige20115280001 Los Haroldos Shiraz 2009 75cl 190,50 142,90 (Bestillingsutvalg), Los Haroldos, Øvrige9621501 Ojo de Agua Malbec 2011 75cl 191,90 143,90 (Kategori 4,5,6,7), Ojo de Vino SA4610401 Catena Malbec 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige9768601 Andean Vineyards Reserve 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Andean VineyardsMalbec 20105260201 Trivento Golden Reserve Malbec 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Trivento, Luján de Cuyo20094445001 Terrazas Reserva Malbec 2009 75cl 219,90 164,90 (Kategori 6,7), Terrazas de Los Andes,Øvrige5586401 Altos Las Hormigas Malbec200975cl 224,40 168,30 (Bestillingsutvalg), Altos Las Hormigas,Øvrige4825101 Catena Cabernet Sauvignon 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige20069494201 Weinert Merlot 2006 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige5054901 Luigi Bosca Malbec Reserva 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Luigi Bosca, Øvrige20094444501 Terrazas Reserva CabernetSauvignon 200975cl 239,20 179,40 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige9477201 Pascual Toso Malbec Reserve 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Pascual Toso20095137305 Terrazas Reserva Malbec 2007 150cl 239,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige9494301 Weinert Malbec 2005 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige5054801 Luigi Bosca Cabernet Sauvignon 75cl 249,30 187,00 (Bestillingsutvalg), Luigi Bosca, ØvrigeReserva 20099677501 Achaval Ferrer Mendoza Malbec 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Achaval Ferrer20115756001 Punto Final Malbec Reserva200675cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. Renacer,Øvrige5121901 Finca El Origin Malbec GranReserva 200975cl 263,20 197,40 (Bestillingsutvalg), Finca el Origin, UcoValley9494401 Cavas de Weinert Gran Vino200475cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige5818301 Enamore 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini & Renacer,Øvrige9600101 Trapiche Malbec 2011 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche5586201 Altos Las Hormigas MalbecReserva 2007literpris salgspris literpris salgspris75cl 277,30 208,00 (Bestillingsutvalg), Altos Las Hormigas,Øvrige4304201 Weinert Malbec 2003 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Cavas deWeinert, Øvrige5700201 Weinert Merlot 2003 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Cavas deWeinert, Øvrige4299901 Clos de los Siete 2009 75cl 301,30 226,00 (Bestillingsutvalg), Clos de los SieteWinery, Øvrige9477301 Pascual Toso Alta Reserva 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Pascual TosoMalbec 20085978801 Trapiche Malbec Single Vineyard 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeViña Adolfo Ahumada 20075659401 Trapiche Vina Cristina y Bibiana 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeColetto 20065979001 Trapiche Malbec Single Vineyard 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeViña Domingo Sarmiento 20079677201 Achaval Ferrer Quimera 2007 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Achaval Ferrer4610601 Catena Alta Cabernet Sauvignon 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige20094610501 Catena Alta Malbec 2009 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige5968001 Enzo Bianchi 2005 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Valentin Bianchi, Øvrige4182401 Masi Corbec 2006 75cl 406,70 305,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Øvrige4444901 Terrazas Afincado Malbec 2008 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige5260301 Trivento Eolo Malbec 2008 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Trivento, Luján de Cuyo5959601 Catena Zapata Malbec Argentino 75cl 625,30 469,00 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige20074407701 Nicolas Catena Zapata 2007 75cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige9800301 Achaval Ferrer Finca Altamira 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Achaval Ferrer20099687501 Achaval Ferrer Finca Bella Vista 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Achaval Ferrer20109800201 Achaval Ferrer Finca Mirador 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Achaval Ferrer20074966501 Cheval des Andes 2006 75cl 786,50 589,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige9494501 Cavas de Weinert Gran Vino199475cl 866,70 650,00 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige5887601 Weinert Estrella Merlot 1999 75cl 866,70 650,00 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige9477501 Weinert Malbec Estrella 1994 75cl 1 586,70 1 190,00 (Bestillingsutvalg), Cavas de WeinertRIO NEGRO9622201 Verum Malbec 2010 75cl 213,20 159,90 (Kategori 5,6,7), Del Rio Eduardo Alfredo,Øvrige9036401 Bodega Noemia A Lisa 2010 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Bodega NoemiaSALTA2090501 Torino Coleccion CabernetSauvignon 201175cl 99,50 74,60 (Bestillingsutvalg), Michel Torino, CalchaquiValley4310901 Inca Merlot Bonarda 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), R Wines, CalchaquiValley9589201 Quara Malbec 2011 75cl 146,50 109,90 (Kategori 5,6,7), Bod. Felix Lavaque,Cafayate Valley9629601 Amalaya 2010 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Bodega Amalaya,Calchaqui Valley5 ARGENTINA MENDOZA SALTA ARGENTINA 5RØDVIN


RØDVIN6 ARGENTINA SALTA SOUTH AUSTRALIA AUSTRALIA 6literpris salgspris literpris salgspris9629701 Colomé Estate Malbec 2010 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Hess Family LatinAmérica S.A., Calchaqui ValleyØVRIGE9335406 Valor de Juan Pinot Noir 2010 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Trans Nordic Selection,Øvrige2083906 Astica Bonarda 2010 300cl 110,00 329,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche2076101 Hereford 2010 75cl 119,90 89,90 (Kategori 4,5,6,7), BVP, Øvrige2076105 Hereford 2010 150cl 126,60 189,90 (Bestillingsutvalg)9783301 Hereford Merlot 2011 75cl 130,00 97,50 (Bestillingsutvalg), Andean Vineyards9628306 Chakana Malbec 2011 300cl 131,70 395,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bodega Chakana4027601 Alamos Cabernet Sauvignon201175cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Catena Zapata,Øvrige1564201 Serrera Malbec 2008 75cl 170,70 128,00 (Bestillingsutvalg), Serrera Vinyard, Øvrige9965601 Bod. Chacra Barda Pinot Noir 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Chacra SRL, Øvrige2011AUSTRALIANEW SOUTH WALES5592106 Crocodile Rock Shiraz Cabernet 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), McGuigan SimeonWines, Øvrige9565301 Amesbury Estate Shiraz 2010 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Toorak Winery5687501 Yellow Tail Shiraz Cabernet 75cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, Øvrige5536601 Rolling Shiraz 2010/2011 75cl 159,90 119,90 (Kategori 4,5,6,7), Cumulus Wines, Øvrige5598601 Rolling Cabernet Merlot 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cumulus Wines, Øvrige3150101 Wyndham Bin 444 CabernetSauvignon 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Wyndham Est., HunterValley5230001 Margan Shiraz 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Margan, Hunter Valley5942001 Philip Shaw The ConductorMerlot 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Philip Shaw Wines,Øvrige5942201 Philip Shaw The Idiot Shiraz200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Philip Shaw Wines,Øvrige5598501 Philip Shaw No. 89 Shiraz 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Cumulus Wines, ØvrigeViognier 20084031901 Rosemount Mountain BlueShiraz Cabernet Sauvignon 200675cl 468,00 351,00 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est.,MudgeeSOUTH AUSTRALIA5523506 Ken Creek 300cl 115,00 344,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Arcus, Øvrige5523501 Ken Creek 75cl 139,90 104,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)4548506 Banrock Station Shiraz Mataro 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, Øvrige4434306 Opal Springs 300cl 130,60 391,90 (Bestillingsutvalg), Altia Corp., Øvrige9738701 Angove Chalk Hill Blue Cabernet 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Angove’s, RiverlandShiraz 20114552201 Jacob’s Creek Grenache Shiraz201075cl 150,70 113,00 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, BarossaValley4182601 Peter Lehmann WeighbridgeShiraz 201075cl 153,30 115,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Peter Lehmann,Øvrige1418601 Banrock Station Shiraz Mataro 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, Øvrige20114756801 Jacob’s Creek Shiraz 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, BarossaValley9601101 Mad House Grenache Shiraz201175cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Jeanneret Wines5791701 St. Hallett Gamekeeper’sReserve 200975cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), St. Hallett Wines,Barossa Valley1131501 Penfolds Rawson’s Retreat 75cl 164,00 123,00 (Kategori 4,5,6,7), Penfolds, ØvrigeShiraz Caberne 20111131502 Penfolds Rawson’s Retreat 37,5cl 190,70 71,50 (Bestillingsutvalg)Shiraz Caberne 20111363401 Banrock Station Shiraz 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, Riverland3175501 Peter Lehmann Barossa Shiraz200975cl 166,70 125,00 (Kategori 4,5,6,7), Peter Lehmann,Barossa Valley9718801 Parson’s Paddock CabernetSauvignon 201175cl 168,00 126,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vinternational Pty.,Langhorne Creek352501 Wolf Blass Yellow LabelCabernet Sauvignon 2009/201075cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Wolf Blass Wines,Øvrige3191601 Oxford Landing Cabernet 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Yalumba Winery, ØvrigeSauvignon Shiraz 20094417601 d’Arenberg The Stump Jump Red201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), d’Arenberg Wines,Øvrige4756901 Jacob’s Creek Reserve Cabernet 75cl 189,30 142,00 (Kategori 6,7), Orlando Wines, CoonawarraSauvignon 2009/20104542401 Jacob’s Creek Shiraz Reserve200975cl 189,30 142,00 (Kategori 6,7), Orlando Wines, BarossaValley4333201 Peter Lehmann BarossaCabernet Sauvignon 200975cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Barossa Valley1025901 Katnook Founder’s BlockCabernet Sauvignon 200975cl 207,90 155,90 (Bestillingsutvalg), Wingara Wine Group,Coonawarra5229201 Wynns Coonawarra CabernetSauvignon 200675cl 210,70 158,00 (Bestillingsutvalg), Wynn’s CoonawarraEst., Coonawarra5043801 Riddoch Cabernet Shiraz 2001 75cl 219,60 164,70 (Bestillingsutvalg), Riddoch, Coonawarra5237401 Y seriers Shiraz Viognier 2010 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Yalumba Winery, Øvrige5159801 Langmeil Three Gardens ShirazGrenache Mourvèdre 200675cl 239,20 179,40 (Bestillingsutvalg), Langmeil Winery,Barossa Valley9200601 Knappstein Shiraz 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Knappstein, Clare Valley5853501 St. Hallett Faith Shiraz 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), St. Hallett Wines,Barossa Valley5237101 Yalumba Patchwork Shiraz 2008 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Yalumba Winery,Barossa Valley180301 Some Young Punks Passion has 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Some Young PunksRed Lips 20115823201 The Futures Shiraz 2008 75cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Barossa Valley4417401 d’Arenberg The Laughing Magpie2006/200775cl 267,50 200,60 (Bestillingsutvalg), d’Arenberg Wines,McLaren Vale3285201 Rosemount GSM 2010 75cl 281,30 211,00 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est.,McLaren Vale9635001 Langmeil Blacksmith CabernetSauvignon 200875cl 284,50 213,40 (Bestillingsutvalg), Langmeil Winery,Barossa Valley5159901 Langmeil Valley Floor Shiraz200775cl 284,50 213,40 (Bestillingsutvalg), Langmeil Winery,Barossa Valley180101 Some Young Punks The Squid’s 75cl 287,90 215,90 (Bestillingsutvalg), Some Young PunksFist 20114716901 Wolf Blass Gold Label Shiraz200975cl 309,30 232,00 (Bestillingsutvalg), Wolf Blass Wines,Barossa Valley


9400001 Wolf Blass Gold LabelCoonawarra Cabernet Sauvignon20083955201 Penfolds BIN 28 Kalimna Shiraz2006118201 Innocent Bystander Mule Shiraz20109678501 Penfolds Bin 138 Barossa Valley2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 309,50 232,10 (Bestillingsutvalg), Wolf Blass Wines,Coonawarra75cl 322,70 242,00 (Bestillingsutvalg), Penfolds, Øvrige75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Innocent BystanderWinery, McLaren Vale75cl 336,00 252,00 (Bestillingsutvalg), Penfolds, Barossa Valley179101 Adelina Shiraz 2010 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Adelina Wines128401 Petaluma Adelaide Hills Shiraz 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Petaluma, Adelaide Hills20089399801 Penfolds Bin 23 Pinot Noir 2010 75cl 402,70 302,00 (Bestillingsutvalg), Penfolds, Adelaide Hills9323701 St. Hallett Old Block Shiraz 2005 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), St. Hallett Wines,Barossa Valley5907101 d’Arenberg The Dead Arm Shiraz200675cl 434,50 325,90 (Bestillingsutvalg), d’Arenberg Wines,McLaren Vale4200001 Peter Lehmann Stonewell Shiraz200875cl 533,30 400,00 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Barossa Valley3955101 Penfolds BIN 389 Cabernet 75cl 549,30 412,00 (Bestillingsutvalg), Penfolds, ØvrigeShiraz 20074754501 Keyneton Estate Shiraz Cabernet 75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), C.A. Henschke, ØvrigeMerlot 20005162201 Penfolds St. Henri Shiraz 2008 75cl 868,00 651,00 (Bestillingsutvalg), Penfolds, Øvrige5160001 Langmeil Barossa Freedom1843 Shiraz 200775cl 883,70 662,80 (Bestillingsutvalg), Langmeil Winery,Barossa Valley5162601 Penfolds RWT Barossa Valley 75cl 1 068,00 801,00 (Bestillingsutvalg), PenfoldsShiraz 20095087501 Penfolds Grange 2003 75cl 2 668,00 2 001,00 (Bestillingsutvalg), Penfolds, Barossa Valley9052101 Penfolds Grange 2005 75cl 3 068,10 2 301,10 (Bestillingsutvalg), Penfolds9400201 Penfolds Grange Bin 95 2006 75cl 3 468,00 2 601,00 (Bestillingsutvalg), Penfolds9782601 Penfolds Grange 2007 75cl 3 641,30 2 731,00 (Bestillingsutvalg), PenfoldsSOUTH EASTERN AUSTRALIA4944906 Chill Out Cabernet Sauvignon 300cl 118,30 355,00 (Bestillingsutvalg), V&S Wine, Øvrige20094225506 Lindemans Shiraz Cabernet2011300cl 122,00 365,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Lindemans Wines,Øvrige4615006 Hardys Varietal Range Shiraz2005300cl 125,80 377,50 (Bestillingsutvalg), Thomas Hardy & Sons,Øvrige352606 Wolf Blass Eaglehawk Shiraz2010/2011300cl 129,30 387,90 (Bestillingsutvalg), Wolf Blass Wines,Øvrige352601 Wolf Blass Eaglehawk Shiraz 75cl 142,50 106,90 (Kategori 3,4,5,6,7)2010/20111554306 McPherson Shiraz 2011 300cl 129,70 389,00 (Bestillingsutvalg), McPherson Wines,Øvrige4642606 De Bortoli Shiraz 2010 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), De Bortoli, Øvrige5772401 Cranswick Lakefield Shiraz 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cranswick Wines, ØvrigeCabernet 20114273606 Rosemount Shiraz Cabernet 300cl 133,30 399,90 (Kategori 5,6,7), Rosemount Est., Øvrige2011561301 Lindemans Cawarra ShirazCabernet 2010/201175cl 134,50 100,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Lindemans Wines,Øvrige5162401 Rosemount Road75cl 134,50 100,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est., ØvrigeShiraz-Grenache-Mataro 20104294006 Lindemans Bin 45 CabernetSauvignon 2010300cl 136,60 409,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Lindemans Wines,Øvrige4817206 Penfolds Rawson’s Retreat 300cl 139,70 419,00 (Kategori 6,7), Penfolds, ØvrigeShiraz Cabernet 20114579001 Wolf Blass Eaglehawk CabernetSauvignon 201175cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Wolf Blass Wines,Øvrige4990001 Lindemans Early Harvest Shiraz201075cl 143,50 107,60 (Bestillingsutvalg), Lindemans Wines,Øvrige5924106 Hardys Nottage Hill CabernetShiraz 2007225cl 149,30 336,00 (Bestillingsutvalg), Thomas Hardy & Sons,Øvrige4552101 Jacob’s Creek Merlot 2011 75cl 154,70 116,00 (Kategori 5,6,7), Orlando Wines, Øvrige151301 Jacob’s Creek Shiraz Cabernet2007/200975cl 154,70 116,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Orlando Wines,Øvrige151302 Jacob’s Creek Shiraz Cabernet 37,5cl 185,30 69,50 (Kategori 3,4,5,6,7)2007/20091363301 Rosemount Shiraz Cabernet201175cl 155,90 116,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Rosemount Est.,Øvrige4288001 Yellow Tail Cabernet Merlot 75cl 155,90 116,90 (Kategori 4,5,6,7), Casella Wines, Øvrige20115290601 Yellow Tail Cabernet Sauvignon 75cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, Øvrige20114942301 Yellow Tail Merlot 2010/2011 75cl 155,90 116,90 (Kategori 6,7), Casella Wines, Øvrige4288101 Yellow Tail Shiraz 2011 75cl 155,90 116,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Casella Wines,Øvrige5841601 Yellow Tail Shiraz Grenache 75cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, Øvrige20083300201 Rosemount Cabernet Merlot 75cl 157,20 117,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est., Øvrige20111381301 Rosemount Grenache Shiraz 75cl 157,20 117,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est., Øvrige20109939301 Lindeman’s Bin 40 Merlot 2011 75cl 165,20 123,90 (Bestillingsutvalg), Lindemans Wines192601 Lindeman’s Bin 99 Pinot Noir 75cl 165,20 123,90 (Bestillingsutvalg), Lindemans Wines2011356501 Lindemans Bin 45 CabernetSauvignon 201175cl 165,20 123,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Lindemans Wines,Øvrige772101 Lindemans Bin 50 Shiraz 2011 75cl 165,20 123,90 (Kategori 4,5,6,7), Lindemans Wines,Øvrige4624401 Jacob’s Creek Cabernet75cl 165,30 124,00 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, ØvrigeSauvignon 20105093701 Jacob’s Creek Three Vines Red 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, Øvrige20095624901 Hardys Varietal Range Shiraz 75cl 171,30 128,50 (Bestillingsutvalg), Hardys, Øvrige20113138801 Rosemount Shiraz 2010 75cl 174,50 130,90 (Kategori 6,7), Rosemount Est., Øvrige3017801 Penfolds Koonunga Hill Shiraz 75cl 175,90 131,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds, ØvrigeCabernet Sauvignon 20105946601 Yellow Tail Limited ReleaseWrattonbully CabernetSauvignon 200575cl 184,80 138,60 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, Øvrige7 AUSTRALIA SOUTH AUSTRALIA SOUTH EASTERN AUSTRALIA AUSTRALIA 7RØDVIN


RØDVIN8 AUSTRALIA SOUTH EASTERN AUSTRALIA BRASIL 81546001 McPherson Shiraz 2010 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), McPherson Wines,Øvrige4624501 Wyndham Bin 555 Shiraz 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Wyndham Est., Øvrige4197701 Rosemount Diamond Pinot Noir 75cl 187,90 140,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est., Øvrige20094636701 Hardys Stamp Shiraz Cabernet 75cl 190,50 142,90 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, ØvrigeSauvignon 20079141001 Motörhead Shiraz 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Export-Union272901 Nottage Hill Cabernet Sauvignon 75cl 211,90 158,90 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, ØvrigeShiraz 20115926701 Yellow Tail Cabernet Sauvignon 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, ØvrigeReserve 20085926601 Yellow Tail Shiraz Reserve 2010 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, Øvrige5946501 Yellow Tail Limited Release 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, ØvrigeWrattonbully Shiraz 20054717101 Wolf Blass Platinum LabelCabernet Sauvignon 200075cl 589,20 441,90 (Bestillingsutvalg), Wolf Blass WinesTASMANIA5942301 Philip Shaw The WirewalkerPinot Noir 2008VICTORIAliterpris salgspris literpris salgspris75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Philip Shaw Wines,Øvrige5869806 Artisans Blend 300cl 117,20 351,60 (Bestillingsutvalg), Deakin Est., Øvrige8055601 Big River Cabernet Sauvignon 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Tentham Estate, Øvrige20101539101 Deakin Merlot 2004 75cl 134,00 100,50 (Bestillingsutvalg), Deakin Est., Øvrige4158101 Everton Cabernet Sauvignon 75cl 170,50 127,90 (Bestillingsutvalg), Brown Brothers, ØvrigeShiraz Malbec 20101139601 Brown Brothers Cabernet 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Brown Brothers, ØvrigeSauvignon 20065773401 Tahbilk Cabernet Sauvignon 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Tahbilk, Øvrige20045773201 Tahbilk Shiraz 2004 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Tahbilk, Øvrige260201 Brown Brothers Shiraz75cl 206,50 154,90 (Kategori 5,6,7), Brown Brothers, Øvrige2009/20115591301 Taltarni T-Series Shiraz Cabernet200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Taltarni Vineyards,Øvrige5228901 Coldstream Hills Pinot Noir 2007 75cl 250,50 187,90 (Bestillingsutvalg), Coldstream Hills, YarraValley4459501 Green Point Shiraz 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Shandon, YarraValley9587401 Innocent Bystander Pinot Noir201175cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Innocent BystanderWinery, Yarra Valley9587501 Innocent Bystander Syrah 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Innocent BystanderWinery9724001 St Huberts Pinot Noir 2010 75cl 293,10 219,80 (Kategori 6,7), St Huberts Wines, YarraValley9951101 Belford Bobar Yarra Valley Syrah 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Belford, Yarra Valley20109951201 Belford Bobar Yarra Valley Syrah 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Belford, Yarra Valley20119587301 Giant Steps Sexton VineyardPinot Noir 201175cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Giant Steps, Yarra Valley9587601 Giant Steps Applejack Vineyard 75cl 366,50 274,90 (Bestillingsutvalg), Giant Steps, Yarra ValleyPinot Noir 20115500301 Patricia Shiraz 2004 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Brown Brothers, ØvrigeWESTERN AUSTRALIA5523106 Claremont Shiraz 200cl 135,00 269,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige8031601 Frankland Rocky Gully Cabernet200875cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Frankland Estate,Frankland River5840401 Baldivis Estate Shiraz 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), 3 Oceans wineCompany, Øvrige9822801 Wulura Shiraz 2008 75cl 220,30 165,20 (Bestillingsutvalg), Wulura, Margaret River9791301 Vasse Felix Cabernet Merlot200975cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Vasse Felix, MargaretRiver4445801 Cape Mentelle Cabernet MerlotTrinders 200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cape Mentelle,Margaret River2438101 Fermoy Estate Shiraz 2005 75cl 279,20 209,40 (Bestillingsutvalg), Fermoy Est., MargaretRiver4446101 Cape Mentelle Shiraz 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Cape Mentelle,Margaret River2347301 Fermoy Estate Merlot 2005 75cl 364,80 273,60 (Bestillingsutvalg), Fermoy Est., MargaretRiver4446001 Cape Mentelle CabernetSauvignon 200475cl 499,90 374,90 (Bestillingsutvalg), Cape Mentelle,Margaret RiverØVRIGE9584806 OZ Oliver og Zachary Shiraz 300cl 101,60 304,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, ØvrigeCabernet Sauvignon5280106 Hidden Rock Petit VerdotCabernet Sauvignon 2010300cl 109,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Kingsland Wine andSpirit, Øvrige1558806 My World Australia Shiraz 300cl 110,00 329,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Arcus, ØvrigeCabernet Sauvignon1558801 My World Australia Shiraz 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg)Cabernet Sauvignon9782506 My World Australia ShirazCabernet Sauvignon150cl 126,40 189,60 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,Øvrige146606 Casella Yellow Tail yt3 Shiraz 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines5282201 Hardys Mill Cellars Shiraz 2012 75cl 141,20 105,90 (Bestillingsutvalg), Thomas Hardy & Sons,ØvrigeW 9324708 My World Shiraz Cabernet 100cl 150,00 154,00 (Bestillingsutvalg), ArcusSauvignon (4 x 25 cl)5960901 Penfolds Magill Estate Shiraz 75cl 809,30 607,00 (Bestillingsutvalg), Penfolds, Øvrige20095960801 Penfolds Bin 707 Cabernet 75cl 1 668,00 1 251,00 (Bestillingsutvalg), PenfoldsSauvignon 2009BOSNIA-HERCEG.5173001 Andrija Blatina 2008 75cl 195,70 146,80 (Bestillingsutvalg), Pod. Andrija, ØvrigeBRASIL9749301 Fortaleza do Seival TempranilloTouriga 201075cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Fortaleza do SeivalVineyards9749701 Fortaleza do Seival CastasPortuguesas 200675cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Fortaleza do SeivalVineyards


literpris salgspris literpris salgsprisBULGARIAASSENOVGRAD9777901 Zagreus St. Dimitar Mavrud 75cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Zagreus2009THRACIAN VALLEY9777601 Zagreus Tiara Cuvee 2008 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Zagreus9778001 Telish Cabernet Sauvignon 75cl 158,50 118,90 (Bestillingsutvalg), TelishMerlot 20099778701 TT Merlot Cabernet Franc Syrah 75cl 171,60 128,70 (Bestillingsutvalg), Terra Tangra Winery20099778801 TT Organic Cabernet Sauvignon 75cl 171,60 128,70 (Bestillingsutvalg), Terra Tangra WineryMerlot Mavrud 20099778201 Telish Pendar 2009 75cl 193,10 144,80 (Bestillingsutvalg), Telish9779001 Bessa Duo by Enira 2009 75cl 197,70 148,30 (Bestillingsutvalg), Bessa Valley Winery9779201 Edoardo Miroglio Melnik Istoria 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Edoardo Mirogliobez kray 20099778501 Bessa Enira 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bessa Valley Winery9778601 Edoardo Miroglio Bouquet Istoria 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Edoardo Mirogliobez kray 20119777701 Telish Dominant 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Telish9777801 Zagreus Vinica 2010 75cl 236,80 177,60 (Bestillingsutvalg), Zagreus9778101 Bessa Enira Reserva 2007 75cl 264,30 198,20 (Bestillingsutvalg), Bessa Valley Winery9779101 Edoardo Miroglio Pinot Nero 75cl 299,30 224,50 (Bestillingsutvalg), Edoardo MiroglioReserve 20099777501 Telish Castra Rubra 2008 75cl 308,80 231,60 (Bestillingsutvalg), Telish9778901 Terra Tangra Roto 2008 75cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), Terra Tangra WineryCHILEACONCAGUA VALLEY9567001 Gran Viento Syrah 2011 75cl 146,50 109,90 (Kategori 5,6,7), Arcus Wine Brands,Øvrige5907901 Errazuriz Carmenère 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Viña Errazuriz, ØvrigeCASABLANCA9347601 Casillero del Diablo Pinot Noir 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro20111051401 Cono Sur Pinot Noir Reserva 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur, Øvrige20104441601 Montes Pinot Noir 2010 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Montes, Øvrige5086501 Viña Punto Alto Pinot Noir 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Øvrige9907201 Cono Sur Ocio Pinot Noir 2009 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono SurCENTRAL VALLEY4218206 Concha y Toro Cabernet 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, ØvrigeSauvignon 20114010806 Viña Maipo Cabernet Sauvignon 300cl 106,60 319,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viña Maipo, Øvrige20104010801 Viña Maipo Cabernet Sauvignon 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7)2010295306 Gato Negro Cabernet Sauvignon2009300cl 109,00 327,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viña San Pedro,Øvrige295301 Gato Negro Cabernet Sauvignon 75cl 119,90 89,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)2009295302 Gato Negro Cabernet Sauvignon200937,5cl 143,70 53,90 (Kategori 5,6,7)295304 Gato Negro Cabernet Sauvignon 25cl 159,60 39,90 (Bestillingsutvalg)20099896606 Santa Rita Reservado Cabernet 300cl 113,30 339,90 (Kategori 6,7), Viña Santa Rita, ØvrigeSauvignon1546706 Concha y Toro Carmenere 300cl 115,00 344,90 (Kategori 6,7), Concha y Toro, ØvrigeCabernet Sauvignon Reserva20105247006 Odfjell Armador Cabernet 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, ØvrigeSauvignon Carmenere 20085032806 Santa Carolina CabernetSauvignon 2008300cl 118,00 353,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Øvrige101901 Concha y Toro Cabernet75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Concha y Toro, ØvrigeSauvignon 20111183401 Millaman Cabernet Sauvignon201075cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Hacienda el Condor,Øvrige9804306 Casillero del Diablo Cabernet 300cl 120,00 359,90 (Kategori 6,7), Concha y ToroSauvignon 20113101801 Sunrise Cabernet Sauvignon 75cl 122,50 91,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Concha y Toro, Øvrige20115024406 Santa Helena Carmenère 2008 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Vinos de Chile, Øvrige9795006 MontGras Carmenere Shiraz 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Viña MontGras5978101 Paso del Sol Carmenere 2010 75cl 132,00 99,00 (Bestillingsutvalg), Terramater, Øvrige5534906 Santa Inés Reserva Cabernet 300cl 133,30 399,80 (Bestillingsutvalg), De Martino VineyardsCarmenère Malbec 200968101 Undurraga Cabernet Sauvignon 75cl 135,20 101,40 (Bestillingsutvalg), Viña Undurraga, Øvrige20094403201 Casillero del Diablo Syrah 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, Øvrige5914401 Husøy Rødvin 2008 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Cave Sans Frontière271801 Santa Rita 120 Cabernet 75cl 146,50 109,90 (Kategori 4,5,6,7), Viña Santa RitaSauvignon 20101538701 Viña Maipo Shiraz Reserva 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo, Øvrige5023501 Caliterra Carmenère 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viña Caliterra, Øvrige4350501 Mapu Cabernet SauvignonCarmenère 201175cl 161,60 121,20 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Øvrige5222501 Las Mulas Cabernet Sauvignon 75cl 184,00 138,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige20085696201 Hacienda Araucano Carmenère 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), J&F Lurton, Øvrige20083376901 Escudo Rojo 2009 75cl 212,30 159,20 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, ØvrigeCOLCHAGUA9461701 Bisquertt La Joya Reserve 75cl 132,30 99,20 (Bestillingsutvalg), Viña Bisquertt, ØvrigeCabernet Sauvignon 20109461801 Bisquertt La Joya Reserve Merlot 75cl 132,30 99,20 (Bestillingsutvalg), Viña Bisquertt, Øvrige2010196701 Dona Dominga Lightly Filtered 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Viña Casa Silva, ØvrigeSyrah 20124052101 Casa Silva Reserva Carmenère 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Viña Casa Silva20099463101 Hacienda Araucano Syrah 2010 75cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), François Lurton9463001 Hacienda Araucano Pinot Noir201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), François Lurton9 BULGARIA COLCHAGUA CHILE 9RØDVIN


RØDVIN10 CHILE COLCHAGUA RAPEL VALLEY CHILE 10literpris salgspris literpris salgspris9907401 Cono Sur Vision Syrah 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur9574901 Caliterra Tributo Cabernet 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Viña CaliterraSauvignon 20099400701 Casa Silva Quinta 2008 75cl 240,00 180,00 (Bestillingsutvalg), Viña Casa SilvaCURICÓ3233101 GatoNegro Merlot 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro, Lontue4131201 35 South Carmenère 2011 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro, Øvrige1178001 Castillo de Molina Cabernet 75cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro, LontueSauvignon Reserva 2006/2008576801 Santa Digna Cabernet Sauvignon 75cl 165,30 124,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige20104203601 Santa Digna Merlot 2010 75cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige4314001 Torres Cordillera 2007 75cl 277,30 208,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, ØvrigeELQUI VALLEY9235301 Falernia Carmenere Syrah 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Viña FalerniaReserva 20079235201 Falernia Syrah Reserva 2007 75cl 198,40 148,80 (Bestillingsutvalg), Viña FalerniaLIMARÍ4456101 Tabalí Reserva Syrah 2009 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Viña Tabalí, Øvrige9347401 Maycas del Limarí Reserva PinotNoir 201175cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maycas del LimaríLTDA9347301 Maycas del Limarí ReservaSyrah 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maycas del LimaríLTDA9457601 Marques de Casa Concha Pinot 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Concha y ToroNoir 2010MAIPO661406 Canepa Classico Cabernet 200cl 114,70 229,50 (Kategori 6,7), José Canepa, ØvrigeSauvignon 2011661401 Canepa Classico Cabernet 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7)Sauvignon 2011661402 Canepa Classico Cabernet 37,5cl 143,50 53,80 (Bestillingsutvalg)Sauvignon 2011U 138901 Santa Gloria Cabernet Sauvignon 75cl 130,50 97,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Santa Gloria20113376501 Rojo Cabernet Sauvignon 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige260501 Casillero del Diablo CabernetSauvignon 2010/201175cl 139,90 104,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Concha y Toro,Øvrige260502 Casillero del Diablo Cabernet 37,5cl 159,70 59,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)Sauvignon 2010/20113438701 Armador Cabernet Sauvignon200975cl 141,20 105,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Odfjell Vineyards,Øvrige3421901 Armador Carmenere 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige652301 Santa Rita Cabernet Sauvignon 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Viña Santa Rita, ØvrigeReserva 20089999401 Nuevo Mundo Carmenere 2011 75cl 189,70 142,30 (Bestillingsutvalg), De Martino5053101 Casillero del Diablo Reserva 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, ØvrigePrivada 20099915501 William Fèvre Espino Carmenère 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), William Fevre2011786002 Santa Carolina CabernetSauvignon Reserve 200637,5cl 209,30 78,50 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Øvrige9999201 Nuevo Mundo CabernetSauvignon Malbec Reserva201075cl 210,90 158,20 (Bestillingsutvalg), De Martino326001 Antiguas Reservas Cabernet 75cl 211,90 158,90 (Bestillingsutvalg), Cousiño-Macul, ØvrigeSauvignon 20093249301 Marques de Casa Concha 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, ØvrigeCabernet Sauvignon 20095004401 Orzada Cabernet Sauvignon 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige20081527401 Cousiño-Macul Merlot Reserva 75cl 246,00 184,50 (Bestillingsutvalg), Cousiño-Macul, Øvrige2010242901 Medalla Real Cabernet75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Rita, ØvrigeSauvignon 20085752701 Viña Maipo Limited Edition 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo, ØvrigeSyrah 20083576201 Finis Terrae 2008 75cl 295,90 221,90 (Bestillingsutvalg), Cousiño-Macul, Øvrige3448701 Aliara 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige3069601 Casa Real 2003 75cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Rita, Øvrige9701505 Don Melchor 2008 150cl 663,30 995,00 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro9787501 Concha y Toro Don Melchor 75cl 732,00 549,00 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro20081365001 Don Melchor 2007 75cl 732,00 549,00 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, Øvrige5260601 Almaviva 2008 75cl 798,70 599,00 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, ØvrigeMAULE5971001 Viña Maipo Gran Devoción 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo, ØvrigeCabernet Sauvignon Syrah 20095619601 Orzada Carmenère 2010 75cl 226,40 169,80 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige3430401 Orzada Carignan 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards5967401 Caliboro Erasmo 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Vina La Reserva deCaliboro, ØvrigeRAPEL VALLEY8006006 Dona Dominga Syrah 2010 300cl 112,60 337,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. de La Tierra,Colchagua8052406 Cono Sur Syrah 2011 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur,Colchagua8052401 Cono Sur Syrah 2011 75cl 139,90 104,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)1079601 Concha y Toro Syrah 2011 75cl 118,50 88,90 (Kategori 4,5,6,7), Concha y Toro,Colchagua5773901 Doña Dominga Old VinesCabernet Sauvignon Carmenère75cl 119,60 89,70 (Bestillingsutvalg), Viña Casa Silva,Colchagua20091335501 La Palma Merlot 2009 75cl 133,10 99,80 (Kategori 4,5,6,7), Viña la Rosa, Øvrige1316701 La Palma Cabernet SauvignonMerlot 200975cl 133,20 99,90 (Kategori 4,5,6,7), Viña la Rosa,Cachapoal Valley1033201 Mirador Selection Carmenere200775cl 138,10 103,60 (Bestillingsutvalg), William Cole Vineyards,Colchagua1566001 Casillero del Diablo Merlot 2011 75cl 138,50 103,90 (Kategori 4,5,6,7), Concha y Toro, Øvrige4285501 La Capitana Carménère 2005 75cl 141,50 106,10 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, CachapoalValley4497501 Casillero del Diablo Carmenere 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, Øvrige2011271601 Santa Carolina CabernetSauvignon Reserva 201075cl 151,90 113,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Viña Santa Carolina,Colchagua1351201 La Palma Cabernet Sauvignon200875cl 154,50 115,90 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris4366701 Armador Syrah 2007 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards,Colchagua3013401 Santa Carolina Merlot 2007 75cl 164,00 123,00 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,San Fernando8000201 Cono Sur Reserva Carmenère200975cl 167,90 125,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur,Colchagua1555601 Ventisquero Cabernet SauvignonCarménère Colección 200675cl 168,50 126,40 (Bestillingsutvalg), Viña Ventisquero,Colchagua4507601 Punto Niño Reserva Carmenere 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Viña Punto Alto, Øvrige20074172401 Santa Carolina CarmenèreReservado 200675cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Øvrige1426201 Santa Carolina Merlot Reservado200975cl 189,20 141,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Colchagua5982601 Canepa Finisimo Cabernet 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña Canepa, ColchaguaSauvignon 20095288801 San Pedro 1865 Syrah 2007 75cl 241,30 181,00 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro,Cachapoal Valley4441501 Montes Alpha Syrah 2009 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Montes, Colchagua5230101 Santa Helena Parras ViejasCabernet Sauvignon 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Helena,Colchagua3352301 Cono Sur 20 Barrels Cabernet 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono SurSauvignon 20095679401 Odfjell 2007 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards,Colchagua5260501 Carmin de Peumo Carmenere200775cl 798,70 599,00 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro,Cachapoal ValleySAN ANTONIO9566901 Matetic Corralillo Syrah 2010 75cl 202,50 151,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Matetic Vineyards,Øvrige9522101 Matetic EQ Syrah 2009 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Matetic VineyardsØVRIGE5592401 Orzada Malbec 2007 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige5908001 Leyda Single Vineyard Las Brisas 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Viña Leyda, ØvrigePinot Noir 2011788801 Manso de Velasco 2007 75cl 336,00 252,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, ØvrigeEU666401 Arcus Rødvin 75cl 126,50 94,90 (Kategori 4,5,6,7), Arcus, ØvrigeFRANKRIKEALSACE9424101 Kientz Metzig Pinot Noir 2010 75cl 206,10 154,60 (Bestillingsutvalg), René Kientz, ØvrigeBORDEAUX9892806 Fleur Paradis 2010 300cl 110,30 330,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Groupement deVignerons d’Aquitaine, Øvrige9892801 Fleur Paradis 2010 75cl 120,00 90,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7)1527201 Ch. Lacaze 2006 75cl 132,30 99,20 (Bestillingsutvalg), Bordeaux Supérieur1564501 Ch. Le Levant de L’Aiguille 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Francis Vitras, Øvrige9792006 BiB Gourmand 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Marquet LaPaillerie, Øvrige5914806 Ch. Lhorens 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Les Caves de Landiras,Øvrige1319401 Ch. Sainte-Marie Réserve 2009 75cl 134,90 101,20 (Bestillingsutvalg), Bordeaux Supérieur8052601 Sans Souci 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), A. de Grassi, Øvrige9332501 Ch. Haut Philippon 2010 75cl 144,50 108,40 (Kategori 6,7), Ch. Haut Philippon, Øvrige1202701 Le Cardinal 2010 75cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dourthe Frères,Øvrige1202702 Le Cardinal 2010 37,5cl 175,70 65,90 (Bestillingsutvalg)9227701 Ch. Fonchereau Two Oaks 2009 75cl 147,90 110,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Fonchereau,Bordeaux Supérieur1492101 Ch. Le Grand Housteau 2008 75cl 153,20 114,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Premières Côtes deB1492105 Ch. Le Grand Housteau 2008 150cl 166,70 250,00 (Bestillingsutvalg)4505301 Premius Merlot-Cabernet 2009 75cl 154,50 115,90 (Bestillingsutvalg), Yvon Mau, Øvrige1433201 Ch. la Mongie 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bordeaux Supérieur9530801 Le Cygne Rouge 2010 75cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Ch. Ferran, Øvrige4462401 Ch. Haut-Baraillot 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Dufourg, Øvrige9913501 Quien Bordeaux 2010 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Quien & Cie, Øvrige9447301 Ch. Charron Les Gruppes 2008 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Germain Saincrit, Côtesde Blaye9447401 Ch. Maine Gazin Livenne 2008 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Germain Saincrit, Côtesde Blaye9673501 Borie-Manoux Beau Rivage 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Borie-Manoux5733901 Enkefruens Røde Bergenser201075cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Louis Ballarin,Premières Côtes de B3497901 Ch. Vieux Moulin 2006 75cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Médoc5982001 Baron Philippe de RothschildBordeaux Rouge 201075cl 184,70 138,50 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Øvrige59101 Mouton Cadet Rouge 2009 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Øvrige120801 Ch. Bonnet Resérve 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), André Lurton9122801 Ch. Piochet 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Piochet, Øvrige5207101 Moueix Bordeaux Supérieur200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Moueix,Øvrige9125301 Petite Sirène Rouge 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), ERIC ALBADAJELGERSMA4772901 Terra Burdigala Causse Rouge200975cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Mirambeau TerraBurdigala, Øvrige4944401 Ch. Lapourcaud-Bellevue 2009 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Ch.Lapourcaud-Bellevue, Bordeaux SupérieurU 287201 Ch. Bauduc Gordon RamseyBordeaux Supérieur 201075cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Château Bauduc,Bordeaux Supérieur9476701 Ch. des Joualles 2009 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Freylon, BordeauxSupérieur9958101 Ch. Lauriol 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Lauriol, Côtes deFrancs9122901 Ch. Moulin de Mallet 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Moulin, Øvrige9625101 Ch. Franc-Cardinal 2009 75cl 200,40 150,30 (Bestillingsutvalg), Côtes de Francs3285601 Ch. Pont-Rousset 2007 75cl 201,50 151,10 (Bestillingsutvalg), Vign. Germain,Premières Côtes de B787201 Dourthe No. 1 2009 75cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Dourthe Frères, Øvrige1167201 Ch. Timberlay 2010 75cl 203,70 152,80 (Bestillingsutvalg), Robert Giraud,Bordeaux Supérieur5892601 Ch. de Sours 2006 75cl 206,00 154,50 (Bestillingsutvalg), Ch. de Sours, Øvrige9892201 Ch. Castera 2007 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), SARL Prestom, Médoc11 CHILE RAPEL VALLEY BORDEAUX FRANKRIKE 11RØDVIN


RØDVIN12 FRANKRIKE BORDEAUX BORDEAUX FRANKRIKE 123387701 Les Persanes de Montesquieu 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Graves2003165501 Ch. Moulin Haut Villars 2006 75cl 208,00 156,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Moulin Haut Villars,Fronsac1073501 Ch. La Grolet 2010 75cl 210,70 158,00 (Bestillingsutvalg), Ch. La Grolet, Côtes deBourg9189001 Ch. Le Bernat 2004 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Bernat, St.Emilion9511801 Bourdieu Sainte Anne 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bourdieu,Øvrige9911901 Ch. Peybonhomme-les-ToursL´Atypic Cotes de Bordeaux75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Peybonhomme,Côtes de Bordeaux20104456501 Ch. Vieux Bonneau 2006 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Vieux Bonneau,Montagne-St. Emilion5775301 Pique Caillou La Reserve 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Pique Caillou,GravesU 246701 Ch. Godard Bellevue 2009 75cl 214,10 160,60 (Kategori 3,4,5,6,7), Chateau GodardBellevue, Côtes de Bordeaux5709601 Mademoiselle L 2007 75cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Ch. la Lagune,Haut-Médoc9911801 Ch. Peybonhomme-les-Tours CruBourgeois 201075cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Peybonhomme,Côtes de Bordeaux1329701 Ch. de Terrefort-Quancard 2005 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Cheval Quancard,Bordeaux Supérieur9907701 Ronan by Clinet 2010 75cl 223,90 167,90 (Bestillingsutvalg), Group Clinet SarlU 317401 Ch. Pérac 2010 75cl 224,40 168,30 (Bestillingsutvalg), Ch. Saransot-Dupré,Listrac-Médoc1441701 Dom. de Courteillac 2006 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Courteillac,Bordeaux Supérieur9985101 Ch. Louvie 2009 75cl 228,00 171,00 (Kategori 6,7), Vignobles Christian Veyrey,St. Emilion9379201 Ch. de Haux RdP 2010 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Haux, BordeauxSupérieur9578601 Ch. Mercier Cuvée Traditionnelle 75cl 236,70 177,50 (Kategori 6,7), Ch. Mercier, Côtes de Bourg20095914501 Ch. de Reignac 2007 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Reignac, Øvrige9122301 Ch. Begadanet 2005 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Begadanet, Médoc9505901 Maucaillou Haut-Médoc 2004 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Maucaillou,Haut-Médoc5096601 Moueix Saint Emilion 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Moueix, St.Emilion4515501 Ch. Preuillac 2006 75cl 243,30 182,50 (Bestillingsutvalg), Médoc9648101 Ch. Poitevin 2008 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Vignobles Poitevin,MédocU 317201 Ch. Saransot-Dupré 2008 75cl 249,90 187,40 (Bestillingsutvalg), Ch. Saransot-Dupré,Listrac-Médoc5050301 XVIII Bordeaux 2006 75cl 250,50 187,90 (Bestillingsutvalg), Max Bordeaux,Premières Côtes de B9578501 Haut Boutet de Ch. Cantinot2006literpris salgspris literpris salgspris75cl 252,10 189,10 (Bestillingsutvalg), Ch. Cantinot, PremièresCôtes de BU 243001 Ch. Greysac 2009 75cl 252,90 189,70 (Bestillingsutvalg), Château GreysacS.A.S., Médoc5168601 Ch. La Fleur Garderose 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Ch. La Fleur Garderose,St. Emilion1528401 Ch. la Tour de By 2004 75cl 253,20 189,90 (Kategori 5,6,7), Médoc4708101 Ch. Mercier Cuvée Prestige 2007 75cl 254,50 190,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Mercier, Côtes deBourg5768901 Ch. Moulinat 2007 75cl 255,90 191,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Moulinat,Haut-Médoc3337001 Ch. Lafitte-Tramier 2005 75cl 259,90 194,90 (Kategori 5,6,7), Adrien Tramier, Médoc9579001 Ch. Tour du Pas Saint Georges200875cl 260,00 195,00 (Kategori 6,7), Delbeck, St. Georges-St.Emil3047901 Mouton Cadet Reserve Médoc200975cl 262,00 196,50 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Médoc1571301 Ch. Tayet Cuvée Prestige 2007 75cl 264,90 198,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Haut-BretonLarigaudière, Bordeaux Supérieur9352001 Ch. Haut Peyrous Péle Porc et 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Marc Darroze, GravesCochonailles 20095175201 Ch. Le Bernat 2001 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Bernat, St.Emilion5175301 Ch. Le Bernat 2002 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Bernat, St.Emilion5175401 Ch. Le Bernat 2003 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Bernat, St.Emilion9939201 XVIII Bordeaux Rouge 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Max Bordeaux,Premières Côtes de B5164801 Haut Boutet de Ch. Cantinot200575cl 265,50 199,10 (Bestillingsutvalg), Ch. Cantinot, PremièresCôtes de B8061001 Ch. Bibian 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Listrac-Médoc5722201 Ch. Biston-Brillette 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Moulis9390701 Ch. Brun 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Brun, St. Emilion9180401 Ch. L’Avocat 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. L’Avocat, Graves1433001 Ch. Panet 2008 75cl 266,50 199,90 (Kategori 4,5,6,7), St. Emilion9180301 Ch. du Seuil 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. du Seuil, Graves9180305 Ch. du Seuil 2006 150cl 306,70 460,00 (Bestillingsutvalg)110801 Vieux Ch. Gachet 2004 75cl 266,50 199,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vieux Ch. Gachet,Lalande de Pomerol5169105 Ch. La Fleur Garderose 2009 150cl 266,60 399,90 (Bestillingsutvalg), Ch. La Fleur Garderose,St. Emilion770401 Ch. Trimoulet 2002/2004 75cl 270,00 202,50 (Bestillingsutvalg), St. Emilion4223601 Ch. Pey La Tour Réserve 2008 75cl 270,70 203,00 (Bestillingsutvalg), Bordeaux Supérieur5313801 Clos Floridene Rouge 2008 75cl 273,20 204,90 (Bestillingsutvalg), Denis et FlorenceDubourdieu, Graves9351801 Ch. Haut Peyrous Retour de 75cl 273,30 205,00 (Bestillingsutvalg), Marc Darroze, GravesPalombières 20085942901 Ch. Saint Dominique 2009 75cl 274,70 206,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Saint Dominique,Puisseguin-St. Emili9138801 Ch. Gourran Grande Réserve200875cl 274,90 206,20 (Bestillingsutvalg), Vignoble Gourran,Øvrige5083301 Ch. Balac 2007 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Balac, Haut-Médoc1066601 Ch. Bois-Martin 2009 75cl 279,90 209,90 (Kategori 6,7), Ch. Le Sartre,Pessac-Léognan


literpris salgspris literpris salgspris9511905 Ch. Brun 2008 150cl 279,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Brun, St. Emilion4462501 Ch. Franc Lartigues 2006 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Marcel Petit, St.Emilion5694201 Ch. La Tour de By 2005 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Ch. La Tour de By,Médoc1450301 Ch. de la Cour Grand Cru 2009 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Chatel Delacour, St.Emilion152101 Petit Corbin Despagne 2008 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Despagne, St. Emilion9127201 Ch. Senejac 2007 75cl 284,00 213,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Sénéjac,Haut-Médoc3246901 Dom. de la Solitude 2008 75cl 288,90 216,70 (Bestillingsutvalg), Dom. de Chevalier,Pessac-Léognan3463701 Ch. Coufran 2001/2003 75cl 293,20 219,90 (Kategori 4,5,6,7), Haut-Médoc5299201 Ch. Haut Lariveau 2005 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Fronsac9215001 Ch. Lanessan 2007 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Lanessan,Haut-Médoc9379001 Ch. de Haux Grande Réserve 75cl 293,30 220,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Haux, Øvrige20089442401 Ch. Munch 2009 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Munch, Lussac-St.Emilion3448201 Ch. Verdignan 2000 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc9122401 Ch. Cambon La Pelouse 2006 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Cambon LaPelouse, Haut-Médoc165201 Ch. Pavillon Beauregard 2009 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Beauregard,Lalande de Pomerol4367901 Ch. Verdignan 2001 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc9769001 Lurton La Bastide Dauzac 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), André Lurton, Margaux4368001 Ch. Verdignan 2002 75cl 312,10 234,10 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc106401 Ch. Haut-Goujon 2006 75cl 313,20 234,90 (Kategori 6,7), SCEA Garde et Fils, Lalandede Pomerol5914001 Ch. Cambon La Pelouse 2006 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Cambon LaPelouse, Haut-Médoc152201 Ch. La Croix Saint Estéphe 2009 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Crock, St.Estèphe4507801 Ch. Chantalouette 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Moueix,Pomerol5299301 Ch. Moulin Pey-Labrie 2005 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Fronsac5671001 Ch. Pique Caillou 2006 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Pessac-Léognan4364501 Ch. Cissac 2004 75cl 322,70 242,00 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc4364505 Ch. Cissac 2004 150cl 366,60 549,90 (Bestillingsutvalg)4364507 Ch. Cissac 2004 300cl 511,00 1 533,00 (Bestillingsutvalg)9225901 Ch. Bernadotte 2008 75cl 324,00 243,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Bernadotte,Haut-Médoc5322501 Ch. Puy-Blanquet 2007 75cl 330,50 247,90 (Bestillingsutvalg), Jacquet, St. Emilion162201 Ch. Le Puy Emilien 2008 75cl 333,10 249,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Puy, Côtes deFrancs8031801 Ch. la Bridane Saint-Julien 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Ch. la Bridane, St. JulienBourgeois 20071483501 Ch. de la Huste 2000 75cl 334,80 251,10 (Bestillingsutvalg), Michel Rullier, Fronsac5168901 Ch. Belregard-Figeac 2008 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Belregard-Figeac,St. Emilion5168905 Ch. Belregard-Figeac 2008 150cl 366,60 549,90 (Bestillingsutvalg)9123001 Ch. Camensac 2006 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Camensac,Haut-Médoc9122501 Ch. Pedesclaux 2006 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Pedesclaux, Pauillac127301 Ch. Potensac 2007 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Potensac, Médoc127001 Cos d´Estournel Goulée 2006 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Cos d’Estournel,Médoc9913201 Frank Phélan 2009 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Phelan-Segur, St.Estèphe5164701 Ch. Cantinot 2005 75cl 352,70 264,50 (Bestillingsutvalg), Ch. Cantinot, PremièresCôtes de B5957901 Ch. Les Ormes Sorbet 2009 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Médoc9214401 Ch. Potensac 2007 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Potensac, Médoc9136001 La Demoiselle de SociandoMallet 200775cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Sociando Mallet,Haut-Médoc9226001 Ch. Dalem 2008 75cl 364,00 273,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Dalem, Fronsac5168505 Ch. Coutet 2007 150cl 366,60 549,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Coutet, St. Emilion165301 Le Benjamin de Beauregard200975cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Beauregard,Pomerol163801 Ch. Capbern Gasqueton 2006 75cl 369,30 277,00 (Bestillingsutvalg), SCEA Calon Ségur, St.Estèphe4368101 Ch. Coufran 2005 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc9215701 Sarget de Gruaud Larose 2006 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Gruaud Larose, St.Julien153101 Clos Margalaine 2009 75cl 373,30 280,00 (Bestillingsutvalg), Dom. PhilippePorcheron, MargauxU 319701 Croix de Beaucaillou 2008 75cl 376,40 282,30 (Bestillingsutvalg), Ch. Ducru Beaucaillou,St. Julien5333601 Ch. Potensac 2008 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Delon, Médoc9258201 Ch. Pontac Lynch 2007 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Pontac Lynch,Margaux9913301 Confidence de Prieure Lichine200975cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Prieure Lichine,Margaux5305001 Ch. Grand Corbin 2006 75cl 386,70 290,00 (Bestillingsutvalg), St. Emilion5228005 Ch. Verdignan 2005 150cl 397,90 596,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Verdignan,Haut-Médoc117001 Ch. La Tour Carnet 2008 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Ch. la Tour Carnet,Haut-Médoc9418801 Ch. Monbrison 2007 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Monbrison, Margaux5914601 Grand vin de Reignac 2006 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Reignac, Øvrige9938605 Le Petit Quinsac Magnum 2007 150cl 399,30 599,00 (Bestillingsutvalg), Max Bordeaux,Premières Côtes de B148901 Blason d’Issan 2009 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. d’Issan, Margaux5227905 Ch. Coufran 1998 150cl 399,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Coufran,Haut-Médoc283801 Ch. Laroque 2006 75cl 399,90 299,90 (Kategori 3,4,5,6,7), St. Emilion170905 Ch. Laroque 2008 150cl 399,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Chateau Laroque, St.Emilion5721901 Ch. Les Ormes Sorbet 2006 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Médoc5064101 Ch. Mongravey 2009 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Mongravey5293501 Ch. de Pressac Saint-EmilionGrand Cru 200875cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Bahans Haut Brion,St. Emilion13 FRANKRIKE BORDEAUX BORDEAUX FRANKRIKE 13RØDVIN


RØDVIN14 FRANKRIKE BORDEAUX BORDEAUX FRANKRIKE 14literpris salgspris literpris salgspris152001 Charmes de Kirwan 2006 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Charmes de Kirwan,Margaux152301 Pavillon de Léoville Poyferré200875cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Leoville Poyferre, St.Julien9180207 Ch. du Seuil 2005 300cl 400,00 1 200,00 (Bestillingsutvalg), Ch. du Seuil, Graves9122601 Ch. La Closerie de Fourtet 2006 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Clos Fourtet, St.Emilion115001 Ch. Mons Delaunay 2009 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Mons Delaunay,Blaye9679201 Ch. Potensac 2001 75cl 413,20 309,90 (Kategori 6,7), Ch. Potensac, MédocU 294101 Ch. de France 2010 75cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), S.A.S. B. Thomassin,Pessac-Léognan4967001 Ch. Couhins-Lurton 2006 75cl 426,40 319,80 (Bestillingsutvalg), André Lurton,Pessac-Léognan4967201 Ch. La Louvière 2006 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), André Lurton,Pessac-Léognan116701 Ch. Monbrison 2008 75cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Monbrison, Margaux1073401 Ch. Le Gombaude-Guillot 2004 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Famille Laval, Pomerol9913401 Les Fiefs de Lagrange 2006 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Fiefs Lagrange, St.Julien9519801 Ch. Pibran 2007 75cl 441,30 331,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Pibran, Pauillac116801 Ch. Boyd Cantenac 2008 75cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Boyd Cantenac,Margaux3425701 Ch. Villemaurine 2000 75cl 449,20 336,90 (Bestillingsutvalg), Robert Giraud, Øvrige9551707 Ch. Cissac 2008 600cl 451,80 2 711,00 (Bestillingsutvalg), Louis Vialard,Haut-Médoc108205 Ch. de Pez 2007 150cl 452,70 679,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Pez, St. Estèphe9136101 Les Hauts de Pontet Canet 2004 75cl 453,10 339,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Pontet Canet,Pauillac9913101 Lacoste Borie 2009 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Grand-Puy-Lacoste,Pauillac5333501 Ch. Moulin de la Rose 2006 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), G. Delon & Fils, St.Julien116901 Ch. Malartic Lagraviere 2008 75cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Malartic Lagravière,Graves1320701 Ch. la Tour Carnet 1999/2001 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc192305 Chateau Potensac 2001 150cl 473,30 709,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Potensac, Médoc5333301 Les Tourelles de Longueville200775cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Pichon-Longueville,Pauillac5816001 Ch. Lynch Moussas 2001 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Héritiers Castéja,Pauillac9511301 Ch. Potensac 1995 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ponsac, Médoc9216201 Ch. du Tertre 2007 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Du Tertre, Margaux9180107 Ch. du Seuil 2004 500cl 480,00 2 400,00 (Bestillingsutvalg), Ch. du Seuil, Graves108305 Ch. de Pez 2006 150cl 486,00 729,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Pez, St. Estèphe9519601 Petit Figeac 2008 75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Manoncourt, St. Emilion9135901 Ch. Chasse Spleen 2008 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Chasse-Spleen,Moulis-en-Médoc5281001 Ch. Dauzac 2006 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Margaux157401 Ch. L′Hospitalet de Gazin 2009 75cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Gazin, Pomerol156001 Ch. Latour-Martillac 2009 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour Martillac,Pessac-Léognan9216301 Ch. Lynch Moussas 2008 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Lynch Moussas,Pauillac5048901 Goulée 2005 75cl 509,30 382,00 (Bestillingsutvalg), Médoc5696301 Ch. de Pez 2006 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), St. Estèphe4953201 Concerto 2004 75cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Lafon170601 Ch. Béau Séjour Bécot 2007 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Chateau Beau-SejourBecot, St. Emilion9286501 Dom. de Cambes 2009 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Cambes,Bordeaux Supérieur9136301 Malartic Lagraviere 2006 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Malartic Lagravière,Pessac-Léognan9349201 Ch. Moulin St. Georges 2008 75cl 537,30 403,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Moulin St. Georges,St. Emilion9349801 Ch. Bellefont Belcier 2008 75cl 549,30 412,00 (Bestillingsutvalg), Bellefont Bellecier, St.Emilion4006901 Ch. Belgrave 2007 75cl 552,00 414,00 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc9216001 Ch. d′Armailhac 2008 75cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Ch. D’Armailhac,Pauillac5795301 Le Joyau du Ch. le Queyroux200675cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Ch. le Queyroux, Côtesde Blaye9215905 Ch. d′Arnailhac 2007 150cl 566,60 849,90 (Bestillingsutvalg), Ch. D’Armailhac,Pauillac376101 Ch. Batailley 2007 75cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), Héritiers Castéja,Pauillac9511501 Ch. Sociando Mallet 1999 75cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), Sociando Mallet,Haut-Médoc9215501 Ch. Lagrange 2008 75cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Lagrange, St. Julien5332701 Ch. Sociando Mallet 2007 75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Jean Gautreau,Haut-MédocU 308501 Ch. Moulin Saint-Georges 2009 75cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Famille Vauthier, St.Emilion4923301 Ch. Rauzan-Gassies 2003 75cl 616,00 462,00 (Bestillingsutvalg), Margaux165401 L’Hospitalet de Gazin 2005 75cl 620,00 465,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Gazin, Pomerol9214601 Ch. Branaire Ducru 2007 75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Branaire-Ducru, St.Julien9063401 Ch. Saint Pierre 2008 75cl 633,30 475,00 (Bestillingsutvalg), St. Julien4474501 Ch. Laniote 2001 75cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Laniote, St. Emilion5332801 Ch. Branaire-Ducru 2007 75cl 652,00 489,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Branaire-Ducru, St.JulienU 309201 Ch. Certan de May 2001 75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Certan de May,Pomerol9215101 Ch. Smith Haut Lafitte 2007 75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Smith-Haut Lafitte,Pessac-Léognan5327001 Ch. Saint-Pierre 2004 75cl 653,30 490,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Saint Pierre, St.Julien9679001 Ch. Les Carmes Haut Brion 2006 75cl 660,00 495,00 (Bestillingsutvalg), Ch. les Carmes HautBrion, Pessac-Léognan155901 Ch. Branaire Ducru 2008 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Branaire-Ducru, St.Julien158301 Ch. Grand-Puy-Lacoste 2008 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Grand-Puy-Lacoste,Pauillac


literpris salgspris literpris salgspris9913001 Ch. Haut Marbuzet 2009 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Haut-Marbuzet, St.Estèphe158201 Ch. Lafon-Rochet 2009 75cl 700,00 525,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour Martillac, St.Estèphe149101 Ch. Langoa Barton 1998 75cl 728,00 546,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Langoa-Barton, St.Julien162301 Ch. Le Puy Barthelemy 2008 75cl 732,80 549,60 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Puy, Côtes deFrancs5201201 Ch. Haut-Bailly 2007 75cl 733,30 550,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Haut-Bailly,Pessac-Léognan5201205 Ch. Haut-Bailly 2007 150cl 743,30 1 115,00 (Bestillingsutvalg)9215201 Ch. Leoville Poyferre 2007 75cl 746,40 559,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Léoville-Poyferré, St.Julien3119701 Ch. La Tour Figeac 2008 75cl 766,70 575,00 (Bestillingsutvalg), Ch. la Tour Figeac, St.Emilion9286201 Roc de Cambes Côtes de Bourg200975cl 773,20 579,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Roc de Cambes,Côtes de Bourg5157001 Ch. Grand-Puy-Lacoste 2006 75cl 786,70 590,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Grand-Puy-Lacoste,Pauillac9463501 Ch. Sociando Mallet 1996 75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Sociando Mallet,Haut-Médoc9062501 Ch. Calon Segur 2006 75cl 820,00 615,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Calon-Ségur, St.Estèphe9214701 Ch. Canon 2006 75cl 826,50 619,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Canon, St. Emilion9511701 Dom. de Chevalier 1999 75cl 853,20 639,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Chevalier,Pessac-Léognan9226101 Ch. Smith Haut Lafitte 2008 75cl 855,90 641,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Smith-Haut Lafitte,Pessac-Léognan4955301 Clos du Marquis 2003 75cl 874,70 656,00 (Bestillingsutvalg), Max Bordeaux, St. Julien5157201 Ch. Haut-Bailly 2006 75cl 933,20 699,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Haut-Bailly,Pessac-Léognan9062801 Ch. Leoville Barton 2006 75cl 933,20 699,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Léoville-Barton, St.Julien5977201 Ch. Kirwan 2004 75cl 966,50 724,90 (Bestillingsutvalg), Schröder & Schÿler,Margaux5096501 Pensées de La Fleur 2004 75cl 1 019,50 764,60 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Moueix,Pomerol9349101 La Chapelle de la Mission HautBrion 200875cl 1 070,70 803,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Clarence Dillon,Pessac-Léognan5326801 Ch. Calon-Ségur 2005 75cl 1 169,30 877,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Calon-Ségur, St.Estèphe9349501 Le Clarence de Haut Brion 2008 75cl 1 284,00 963,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Clarence Dillon,Pessac-Léognan9063301 Ch. Calon Segur 1996 75cl 1 317,30 988,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Calon-Ségur, St.Estèphe9349301 Pavillon Rouge de Ch. Margaux 75cl 1 335,90 1 001,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Margaux, Margaux2008192501 Domaine de Chevalier 1989 75cl 1 466,70 1 100,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Chevalier,Pessac-Léognan5100501 Ch. Montrose 2005 75cl 1 573,30 1 180,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Montrose, St.Estèphe157201 Pensees de Lafleur 2009 75cl 1 800,00 1 350,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Lafleur, Pomerol9213801 Ch. Palmer 2004 75cl 1 906,50 1 429,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Palmer, Margaux9214101 Ch. Palmer 2007 75cl 1 933,20 1 449,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Palmer, Margaux9214001 Ch. Palmer 2006 75cl 2 066,50 1 549,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Palmer, Margaux9939101 Le Petit Cheval de Ch ChevalBlanc 200975cl 2 237,30 1 678,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Cheval Blanc, St.Emilion192201 Chateau Palmer 2001 75cl 2 299,90 1 724,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Palmer, Margaux9938401 Le Petit Mouton de Ch MoutonRothschild 200975cl 2 466,70 1 850,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Mouton-Rotschild,Pauillac9938701 Ch Lynch Bages 2009 75cl 2 634,70 1 976,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Lynch Bages,Pauillac5060301 Ch. Léoville Barton 2000 75cl 2 954,70 2 216,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Léoville-Barton, St.Julien9349001 Ch. La Mission Haut Brion 2008 75cl 2 969,30 2 227,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Clarence Dillon,Pessac-Léognan4955001 Ch. Léoville Barton 2003 75cl 3 101,30 2 326,00 (Bestillingsutvalg), Max Bordeaux, St. Julien9938501 Ch Pontet-Canet 2009 75cl 3 574,70 2 681,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Pontet Canet,Pauillac5170101 Ch. Latour 2007 75cl 4 094,70 3 071,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour, Pauillac5170301 Ch. Mouton Rotschild 2007 75cl 4 094,70 3 071,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Mouton-Rotschild,Pauillac9349701 Ch. Latour 2008 75cl 5 354,70 4 016,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour, Pauillac9349401 Ch. Margaux 2008 75cl 5 354,70 4 016,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Margaux, Margaux9349601 Ch. Mouton Rothschild 2008 75cl 5 354,70 4 016,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Mouton-Rotschild,Pauillac9348901 Ch. Haut Brion 2008 75cl 5 356,00 4 017,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Clarence Dillon,Pessac-Léognan5650701 Ch. Margaux 2006 75cl 5 814,70 4 361,00 (Bestillingsutvalg), Margaux167301 Ch. Margaux 1997 75cl 6 673,30 5 005,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Margaux, Margaux167401 Ch. Latour 1997 75cl 6 966,70 5 225,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour, Pauillac5060001 Ch. Latour 2004 75cl 7 156,00 5 367,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour, Pauillac167201 Ch. Margaux 1996 75cl 8 673,30 6 505,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Margaux, Margaux157301 Ch. Lafleur Pomerol 2009 75cl 16 666,70 12 500,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Lafleur, PomerolBURGUND9470501 Albert Bichot Secret de Famille 75cl 111,30 83,50 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot, ØvrigeBourogne Pinot Noir 20095588406 Georges Duboeuf BeaujolaisVillages300cl 128,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Georges Duboeuf,Beaujolais5330801 Méo-Camuzet Bourgogne Rouge200875cl 132,00 99,00 (Bestillingsutvalg), Méo-Camuzet Frère &Soeurs, Bourgogne5278006 Emilie Chandesais BourgognePinot Noir Terroir300cl 143,10 429,20 (Bestillingsutvalg), Emilie Chandesais,Bourgogne4868601 Pierre-Marie Chermette CuvéeVieilles Vignes BeaujolaisPrimeur 200775cl 152,50 114,40 (Bestillingsutvalg), Pierre-Marie Chermette,Beaujolais3490601 Duboeuf Beaujolais Village 2010 75cl 156,70 117,50 (Bestillingsutvalg), Georges Duboeuf,Beaujolais-Villages662101 Les Bécots Beaujolais 2010 75cl 163,90 122,90 (Bestillingsutvalg), Thorin Vins Fins,Beaujolais3324101 Trénel Cuvée Rochebonne 2011 75cl 166,50 124,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Trénel Fils,Beaujolais4146301 Laurent BourgognePassetoutgrain 201075cl 174,10 130,60 (Bestillingsutvalg), Dominique Laurent,Øvrige15 FRANKRIKE BORDEAUX BURGUND FRANKRIKE 15RØDVIN


RØDVIN16 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 164501501 Juillot Cuvée Pierre 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Juillot,Bourgogne4501505 Juillot Cuvée Pierre 2008 150cl 276,50 414,80 (Bestillingsutvalg)4813301 Louis Jadot Beaujolais Villages201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Beaujolais9845501 Villa Ponciago BeaujolaisVillages 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Villa Ponciago,Beaujolais9033201 Meo-Camuzet Morey St. Denis 75cl 188,90 141,70 (Bestillingsutvalg), Domaine Meo-Camuzet2008575901 Duboeuf Fleurie 2011 75cl 190,00 142,50 (Bestillingsutvalg), Georges Duboeuf,Fleurie1015801 Duboeuf Moulin à Vent 2010 75cl 190,00 142,50 (Bestillingsutvalg), Georges Duboeuf,Beaujolais1015701 Chanson Bourgogne Pinot NoirReserve du Bastion 200875cl 190,90 143,20 (Kategori 3,4,5,6,7), Chanson Pere & Fils,Øvrige1013801 Domaine Dupasquier BourgognePinot Noir 2009/201075cl 191,90 143,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. Dupasquier,Øvrige8016601 Domaine Saint Prix Côtesd’Auxerre 200775cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bersan & Fils,Côtes d’Auxerre294201 Lafôret Pinot Noir 2010 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Øvrige9212101 Henry Fessy Beaujolais-Villages201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Henry Fessy,Beaujolais-Villages9078901 Pierre Andre Bourgogne PinotNoir 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Corton Andre,Bourgogne5077101 Jean-Paul Brun BeaujolaisL’Ancien 201175cl 203,90 152,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul Brun,Beaujolais4398401 Régnié Hospices de Beaujeu 75cl 204,70 153,50 (Bestillingsutvalg), Maison Thorin, Øvrige20069915701 Labouré-Roi Bourgogne Rouge 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi, BourgognePinot Noir 2011762301 Bouchard Bourgogne Rouge laVignée 201075cl 207,90 155,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Øvrige5985801 Patrick Pestre Bourgogne HautesCôtes de Beaune Rouge 200875cl 209,20 156,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Pestre,Hautes-Côtes de Beau9876801 Joseph Deshaires Fleurie Cuvée 75cl 210,50 157,90 (Kategori 6,7), Joseph Deshaires, FleuriePrestige 20101040401 Martenot Côte de Nuits Villages2007/200875cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), François Martenot, Côtede Nuits-Villag3171201 Bourgogne Couvent des Jacobins200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Øvrige3171205 Bourgogne Couvent des Jacobins 150cl 216,60 324,90 (Bestillingsutvalg)20093184701 Caves Hautes-Côtes BourgogneCuvée de Prestige 200575cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Les Caves desHautes-Côtes, Øvrige9485601 Dom. de la Fond Moiroux VolaineBeaujolais 200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la FondMoiroux, Beaujolais9107801 Louis Max Hautes-Côtes deBeaune 200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Louis Max,Hautes-Côtes de Beau9916001 Louis-Claude Desvignes Morgon2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 214,30 160,70 (Kategori 6,7), Louis-Claude Desvignes,Morgon5541401 Louis Latour Pinot Noir2009/201075cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Bourgogne8055801 Muzard Bourgogne 2010 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Lucien Muzard & Fils,Bourgogne5959701 Defaix Bourgogne Pinot Noir201175cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bernard Defaix,Bourgogne1075301 Trenel Morgon Le Montcalme 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Trénel Fils, Morgon20099212301 Henry Fessy Morgon 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Henry Fessy, Morgon4872601 Lequin-Colin Bourgogne Pinot 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), René Lequin, BourgogneNoir 20109459801 Roche De Bellene BourgognePinot Noir Cuvée Réserve 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Maison Roche deBellene3758405 Cuvée Latour 2008 150cl 226,60 339,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Øvrige798101 Mestre Santenay 1. cru LaComme 200975cl 228,70 171,50 (Bestillingsutvalg), Mestre Père et Fils,Santenay1442201 La Dalignière Hautes-Côtes deBeaune 2009/201075cl 233,30 175,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Les Caves desHautes-Côtes, Hautes-Côtes de Beau9212201 Henry Fessy Brouilly 2009 75cl 238,50 178,90 (Bestillingsutvalg), Henry Fessy, Brouilly9154005 Bouchard Bourgogne Rouge laVignée 2009150cl 239,30 359,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Bourgogne9601001 Brocard Bourgogne Pinot Noir201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Brocard,Bourgogne355901 Faiveley Bourgogne 2007 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J. Faiveley, Øvrige5117501 Foillard Morgon 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Jean Foillard, Morgon9111501 Girardin Bourgogne Terroir NoblePinot Noir 201075cl 239,90 179,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Vincent Girardin,Bourgogne9927601 Guy Amiot Bourgogne Pinot Noir200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Guy Amiot & Fils,Bourgogne1075501 Jean-Claude Lapalu Côte deBrouilly 201075cl 239,90 179,90 (Kategori 7), Jean Claude Lapalu, Côte deBrouilly5076901 Jean-Paul Brun Côte Brouilly201175cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul Brun, Côte deBrouilly2084401 Mongeard-Mugneret Pinot Noir200775cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom.Mongeard-Mugneret, Bourgogne1153001 Fleurie Les Muriennes 2009 75cl 244,70 183,50 (Bestillingsutvalg), Thorin Vins Fins,BeaujolaisU 136801 Joseph Drouhin Santenay 2010 75cl 246,70 185,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. JosephDrouhin, Santenay9352101 Huber-Verdereau BourgognePinot Noir 201075cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Huber-Verdereau,Bourgogne4541701 Trénel Moulin à Vent 2010 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Trénel Fils, Øvrige4541801 Trénel Saint-Amour 2009 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Trénel Fils9485501 Dom. de la Fond Moiroux Brouilly200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la FondMoiroux, Brouilly5077001 Jean-Paul Brun Fleurie 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul Brun, Fleurie5113301 Jean-Paul Brun Moulin A Vent201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul Brun,Moulin-à-Vent4409901 Lequin-Colin Santenay VieillesVignes 200875cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Santenay


literpris salgspris literpris salgspris5969401 Michel Juillot Mercurey 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Juillot,Mercurey1564101 Michel Picard Bourgogne PinotNoir 200875cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Michel Picard,Bourgogne5265401 René Bouvier Bourgogne RougeLe Chapitre 200775cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. René Bouvier,Bourgogne9341701 Labouré-Roi Volnay 2008 75cl 254,70 191,00 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi, Volnay9675801 Verget Bourgogne Rouge Terroirs 75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Verget, Bourgognede Côte d’Or 20094474001 Clavelier BourgognePassetoutgrains 200975cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bruno Clavelier,Bourgogne9716801 A. Barolet Bourgogne Pinot NoirPrestige75cl 260,70 195,50 (Bestillingsutvalg), Arthur Barolet & Fils,Savigny-les-Beaune9236701 Lamarche BourgogneHautes-Côtes de Nuits75cl 261,70 196,30 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisLamarche, Hautes-Côtes de Nuit2008/20094146401 Laurent Bourgogne Pinot Noir200675cl 261,70 196,30 (Bestillingsutvalg), Dominique Laurent,Øvrige1553701 Suremain Mercurey 2007 75cl 264,40 198,30 (Bestillingsutvalg), Dom. de Suremain,Mercurey9105701 Demessey Rully 2009 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Demessey, RullyU 307301 Antonin Rodet Ch. de MerceyBourgogne Pinot Noir 201075cl 265,90 199,40 (Bestillingsutvalg), Antonin Rodet,Bourgogne3446301 Cuvée Margot Bourgogne Rouge201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Leflaive Frères,Bourgogne9631301 Jean Fournier Bourgogne PinotNoir 201175cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Domaine Jean Fournier,Marsannay9845401 Villa Ponciago Fleurie la Réserve201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Villa Ponciago,Beaujolais5831501 Rossignol Bourgogne Pinot Noir200875cl 267,30 200,50 (Bestillingsutvalg), Dom. NicolasRossignol, BourgogneU 193901 Chanson Santenay 2010 75cl 277,70 208,30 (Kategori 5,6,7), Chanson Père & Fils,Santenay9108001 Bouvier Marsannay la Morisotte200875cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. René Bouvier,Marsannay9968401 Brignot Vin d’étable rouge 2010 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brignot,Beaujolais5917201 Taupenot-Merme BourgogneRouge 201075cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Bourgogne8040701 Muzard Santenay Vieilles Vignes201075cl 282,70 212,00 (Bestillingsutvalg), Lucien Muzard & Fils,Santenay5935001 Laurent Bourgogne Rouge CuvéePremière 200675cl 283,50 212,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Laurent,Bourgogne9341801 Labouré-Roi Côte deNuits-Villages 201075cl 283,90 212,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi, Côte deNuits-VillagU 313701 Dom. Michel Lafarge BourgognePinot Noir 200975cl 286,40 214,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Lafarge,Bourgogne4803401 Louis Jadot Côte de75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis JadotBeaune-Villages 20094568101 Drouhin Chorey les Beaune 2008 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Chorey les Beaune3188901 Bouchard Côte deBeaune-Villages 201075cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Côte de Beaune5094901 Louis Jadot Mercurey 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Mercurey9373901 Louis Latour Mercurey 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Mercurey288701 Mercurey Clos Tonnerre 2008 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Juillot,Mercurey4401201 Ch. des Jacques Moulin-a-Vent200975cl 298,70 224,00 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Moulin-à-Vent5078201 Audoin Marsannay MarieRagonneau 200975cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay4538001 Pavelot Savigny-les-Beaune2007/200975cl 300,00 225,00 (Kategori 5,6,7), Dom. Jean-Marc Pavelot,Savigny-les-Beaune8055901 Girardin Chassagne-MontrachetLes Vieilles Vignes 201075cl 301,30 226,00 (Kategori 6,7), Vincent Girardin,Chassagne-Montrachet5166201 Remoissenet Maranges 1er CruLa Fussière 200575cl 303,30 227,50 (Bestillingsutvalg), Remoissenet Père &Fils, Maranges9101401 Bruno Clair Marsannay 2010 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Bruno Clair, MarsannayU 313601 Jean Foillard Morgon Corcelette 75cl 306,40 229,80 (Bestillingsutvalg), Jean Foillard, Morgon20119580701 CC Maréchal Bourgogne CuvéeCatherine 200975cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Catherine og ClaudeMarechal, Côte de Beaune5117601 Foillard Morgon Côte du Py 2010 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Jean Foillard, Morgon4851801 Leguin-Colin Santenay 1er CruLa Comme 2007/200875cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Santenay9600801 Marsannay Rouge Vieilles Vignes200975cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Brocard,Marsannay2006701 Drouhin Savigny-lès-Beaune200675cl 316,00 237,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Savigny-les-Beaune5100301 Loichet Côte de Nuits Village AuxMontagne 200675cl 316,00 237,00 (Bestillingsutvalg), Sylvain Loichet, Côte deNuits9845301 Villa Ponciago Fleurie Cuvée lesHauts du Py 201075cl 317,30 238,00 (Bestillingsutvalg), Villa Ponciago,Beaujolais9968201 Brignot Envol de la Fille 2010 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brignot,Beaujolais9781101 Labet Bourgone Pinot NoirVieilles Vignes 201075cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Labet, Bourgogne5838001 Lequin-ColinChassagne-Montrachet VieillesVignes 20105279001 P. Pestre Savigny-les-Beaune 1erCru Aux Serpentières 200875cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-Montrachet75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Pestre,Savigny-les-Beaune4827101 Rully 1er Cru Les Cloux 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jacqueson, Rully9033101 Meo-Camuzet Fixin 2008 75cl 325,20 243,90 (Bestillingsutvalg), Domaine Meo-Camuzet5918401 Audoin Marsannay Les Favières200975cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay4558401 Muzard Santenay ChampsClaude Vieilles Vignes 201075cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Lucien Muzard & Fils,Santenay5225401 Charles Audoin Marsannay AuChamp Salomon 200775cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay17 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 17RØDVIN


RØDVIN18 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 18literpris salgspris literpris salgspris8069801 Juillot Mercurey 1.Cru LesChamps Martins 200875cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Julliot, MercureyPremier Cru5828901 Louis Latour Santeney 1. Cru200675cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Santenay5326001 Merlin Moulin à Vent La Rochelle200775cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Merlin,Beaujolais5085201 Moulin à Vent La Rochelle 2010 75cl 342,70 257,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Merlin,Beaujolais9077701 Alain Gras Saint-Romain Rouge200975cl 344,00 258,00 (Bestillingsutvalg), Alain Gras,Saint-Romain9968501 Brignot Chi Wa Wa 2010 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brignot,Beaujolais-Villages5078101 Marsannay Clos du Roy 2010 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay9056105 Audoin Marsannay Les Favieres2008150cl 346,60 519,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay4294101 Faiveley Mercurey 1. Cru Closdes Myglands 200675cl 351,30 263,50 (Bestillingsutvalg), Dom. J. Faiveley,Mercurey9501301 Rion Côte de Nuits-Villages 2010 75cl 352,00 264,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion, Côtede Nuits-Villag9688901 Chanson Pernand VergelessesLes Vergelesses 1cru 200975cl 356,40 267,30 (Bestillingsutvalg), Chanson Pere & Fils,Pernand-Vergelesses9563701 Dom. Antonin Guyon Savigny LesBeaune Les Goudelettes 200975cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Savigny-les-Beaune9957501 Angerville Bourgogne Pinot Noir201075cl 368,00 276,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Bourgogne9101501 Rossignol Savigny-les-Beaune1er Cru Les Lavières 200875cl 368,00 276,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Rossignol,Savigny-les-Beaune5907201 Dom. A.F. Gros Beaune 1er Cru 75cl 370,30 277,70 (Kategori 6,7), Dom. A.F. Gros, BeauneLes Boucherottes 2009/20104133701 Magnien Morey Saint-Denis2003/200475cl 370,30 277,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Magnien,Morey Saint-Denis4558501 Muzard Santenay 1.er CruMaladière 2009/201075cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Lucien Muzard & Fils,Santenay8046701 Dufouleur Fixin 1er Cru Clos duChapitre 200775cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Guy Dufouleur,Fixin5955501 Arlot Nuits Saint Georges 1. CruLes Petits Plets 200775cl 377,20 282,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Arlot,Nuits-St.-Georges9377601 Pavelot Savigny les Beaune 1erCru Aux Guettes 200775cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc &Hugues Pavelot, Savigny-les-Beaune9352201 Huber-Verdereau Volnay 2010 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Huber-Verdereau,Volnay5108101 Jean-Yves Devevey Volnay 1erCru Lurets 200675cl 386,70 290,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Yves Devevey,Volnay5094801 Louis Jadot Beaune Theurons1er Cru 200675cl 386,70 290,00 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Côte de Beaune9676101 Verget Volnay 2009 75cl 388,70 291,50 (Bestillingsutvalg), Verget, Volnay9120001 Claude Dugat Bourgogne Rouge200875cl 390,50 292,90 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Bourgogne5712401 Vougeraie Savigny-les-Beaune 1.Cru Les Marconnets 201075cl 391,30 293,50 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Vougeraie,Savigny-les-Beaune4670601 Boillot Volnay 2006 75cl 392,00 294,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Volnay4809201 Chevillon Nuits-Saint-GeorgesVieilles Vignes 200375cl 392,00 294,00 (Bestillingsutvalg), Robert Chevillon,Nuits-St.-Georges4864601 Frédéric MagnienChambolle-Musigny Herbues75cl 392,00 294,00 (Bestillingsutvalg), Maison FrédéricMagnien, Chambolle-Musigny20044938601 Laurent Vosne-Romanée VieillesVignes 2004/200575cl 392,00 294,00 (Bestillingsutvalg), Dominique Laurent,Vosne-Romanée4674101 Muzard Santenay 1er Cru Closdes Tavannes 200875cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Lucien Muzard & Fils,Santenay5125701 Pavelot Savigny-Les-Beaune 1erCru Guettes 200575cl 396,00 297,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc &Hugues Pavelot, Savigny-les-Beaune9078101 Rapet Savigny-les-Beaune 2008 75cl 397,20 297,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Rapet,Savigny-les-Beaune5046701 Girardin Pommard VieillesVignes 200975cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin,Pommard9353401 Bouley Clos de la Cave Volnay200775cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Volnay9353501 Bouley Clos de la Cave Volnay200875cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Volnay9503701 Robert Ampeau Savigny LesBeaune 1993/199675cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Savigny-les-Beaune5172101 Domaine J.M. Boillot Beaune1’er Cru Eponets 200675cl 399,30 299,50 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Beaune189001 Dominique Laurent GevreyChambertin 200975cl 399,30 299,50 (Bestillingsutvalg), Dominique Laurent,Gevrey-Chambertin4134601 Gevrey-Chambertin VieillesVignes 2004/200575cl 399,30 299,50 (Bestillingsutvalg), Maison FrédéricMagnien, Øvrige5172201 J.M. Boillot Beaune 1’er CruMontrevenots 2004/200575cl 399,30 299,50 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Beaune4133401 Magnien Gevrey-Chambertin lesSeuvrées Vieilles Vignes2003/20045046601 Girardin Volnay Vieilles Vignes20054410601 Lequin-Colin Pommard LesNoizons 2007/20084491401 Pavelot Savigny Les Beaune 1erCru Aux Gravains 20095917301 Taupenot-Merme AuxeyDuresses Premier Cru 201075cl 399,30 299,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Magnien,Gevrey-Chambertin75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin, Volnay75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Pommard75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pavelot,Bourgogne75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Auxey-Duresses5785001 Ch. de P-M Pommard 2006 75cl 412,50 309,40 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Pommard5255201 Ch. de Puligny-Montrachet 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePommard 2008Puligny-Montrachet, Pommard9653601 Dugat Bourgogne 2009 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Bourgogne9121601 Pierre Damoy Gevrey75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Chambertin La Justice 2008Gevrey-ChambertinU 320301 Duroché Champ75cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Domaine Duroché,Gevrey-Chambertin 2010Gevrey-Chambertin


literpris salgspris literpris salgspris5157401 Moestue Volnay 2007 75cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Yves Devevey,Volnay5201401 Pavelot Savigny les Beaune 1erCru Dominode 200675cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc &Hugues Pavelot, Savigny-les-Beaune9377501 Pavelot Savigny les Beaune 1erCru Dominode 200775cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc &Hugues Pavelot, Savigny-les-Beaune9600901 Nuits Saint Georges Rouge 2009 75cl 419,90 314,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Brocard,Nuits-St.-Georges5325701 Moestue Volnay 2008 75cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Yves Devevey,Volnay5806201 Morot Beaune 1er CruToussaints 200675cl 421,20 315,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Albert Morot,Beaune9353601 Bouley Clos de la Cave Volnay200975cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Volnay9341901 Labouré-Roi Gevrey Chambertin201075cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi,Gevrey-Chambertin9676201 Verget Pommard 1er Cru 2009 75cl 426,80 320,10 (Bestillingsutvalg), Verget, Pommard9378201 Moestue Volnay 2009 75cl 429,30 322,00 (Bestillingsutvalg), Jean Yves Devevey,Volnay5863401 Dugat-Py Bourgogne Rouge 75cl 435,60 326,70 (Bestillingsutvalg), Dugat-Py, Bourgogne20109358101 Leflaive Monthelie Sur la Velle1er Cru 200975cl 435,90 326,90 (Bestillingsutvalg), Leflaive & Associes,Monthélie5348701 Mugnier Nuits-Saint-GeorgesClos des Fourches 200875cl 438,50 328,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Nuits-St.-Georges4870401 Huber-Vardereau Pommard201075cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Huber-Verdereau,Pommard5073801 Lamy-Pillot 1er Cru La Piècesous La Bois 200975cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lamy-Pillot,Chassagne Montrachet9873801 Ch. de Puligny-MontrachetPommard 200975cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, PommardU 278201 Charles Audoin GevreyChambertin 201075cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Gevrey-Chambertin144901 Moestue Volnay 2010 75cl 440,00 330,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Yves Devevey,Volnay144905 Moestue Volnay 2010 150cl 466,60 699,90 (Bestillingsutvalg)5254201 Ch. de P-M Nuits-Saint-Georges1er Cru Clos des Grandes Vignes75cl 446,50 334,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Nuits-St.-GeorgesMonopole 20076319101 Mugnier Nuits-Saint-GeorgesClos des Fourches 200675cl 446,50 334,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Nuits-St.-Georges9503801 Robert Ampeau VolnaySantenots 199175cl 450,70 338,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Volnay9503901 Robert Ampeau VolnaySantenots 199275cl 450,70 338,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Volnay5901701 Huber Verdereau Volnay LesRobardelle 201075cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Huber-Verdereau,Volnay9078001 Rapet Pernand 1er Cru LesVergelesses 200775cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rapet,Pernand-Vergelesses3161101 Beaune 1. Cru Marconnets 2008 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Beaune5551101 Bouchard Gevrey-Chambertin200875cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Gevrey-Chambertin5265601 René Bouvier Gevrey-ChambertinLa Justice 200975cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Dom. René Bouvier,Gevrey-Chambertin5917501 Taupenot-Merme GevreyChambertin 201075cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Gevrey-Chambertin9735601 Rossignol-Trapet GevreyChambertin VV 200975cl 453,30 340,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rossignol-Trapet,Gevrey-Chambertin9238401 Rossignol-Trapet GevreyChambertin 200875cl 454,70 341,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rossignol-Trapet,Gevrey-Chambertin5554901 Faiveley Gevrey-Chambertin200675cl 455,90 341,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J. Faiveley,Gevrey-Chambertin9517201 Frederic MagnienNuits-Saint-Georges 200575cl 457,30 343,00 (Bestillingsutvalg), Maison FrédéricMagnien, Nuits-St.-Georges4491201 Louis Boillot Gevrey-ChambertinLes Evocelles 200475cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Louis Bouillot,Gevrey-Chambertin9077501 Hospices de Beaune CuvéeHugues et Louis Bétault 200875cl 462,70 347,00 (Bestillingsutvalg), Hospices de Beaune,Beaune4913001 Beaune 1er Cru Boucherottes200575cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Jean Yves Devevey,Beaune9563401 Dom. Antonin Guyon GevreyChambertin La Justice 200975cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Gevrey-Chambertin9874701 Louis Jadot Gevrey Chambertin200775cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Gevrey-Chambertin9036601 Nuits-St.-Georges 1. Cru LesChenes Carteaux 200875cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges176401 Corton Pommard Clos de la 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Corton Andre, PommardCommaraine 1er Cru 2009117501 Taupenot-Merme Morey SaintDenis 201075cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme, MoreySaint-Denis5808501 Arlot Clos de Forêts SaintGeorges 1. Cru 200675cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Arlot,Nuits-St.-Georges9471605 Henri Gouges Nuits-St.-Georges1er Cru Clos des Porrets St.150cl 479,90 719,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-GeorgesGeorges 20095300001 Taupenot-Merme ChambolleMusigny 201075cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Chambolle-Musigny9735501 Rossignol-Trapet Beaune 1er CruTeurons 200975cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rossignol-Trapet,Beaune Premier Cru9238501 Rossignol-Trapet Beaune 1er CruTeurons 200875cl 482,70 362,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rossignol-Trapet,Beaune782101 Beaune Teurons 1er Cru 2008 75cl 484,00 363,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Øvrige9864901 Huber Verdereau PommardVaumuriens Hauts 201075cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Huber-Verdereau,Pommard9563101 Dom. Antonin Guyon ChambolleMusigny Les Cras 200975cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Chambolle-Musigny9562101 Dom. Antonin Guyon Volnay 1erCru Clos des Chênes 200975cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Volnay6533801 Gouges Nuits St.-Georges Closdes Porrets 200775cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges19 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 19RØDVIN


RØDVIN20 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 203496801 Latour Aloxe Corton 2008 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Aloxe-Corton9036701 Nuits-St.-Georges 1. Cru Clos desPorrets St. Georges 200875cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges9239201 Rion Chambolle Musigny 2008 75cl 495,90 371,90 (Bestillingsutvalg), Michèle & Patrice Rion,Chambolle-Musigny5808301 Arlot Clos de Forêts SaintGeorges 1. Cru 200475cl 497,20 372,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Arlot,Nuits-St.-Georges5047401 Rossignol-Trapet Beaune 1er CruTeurons 200575cl 497,30 373,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rossignol-Trapet,Beaune9580601 CC Maréchal Volnay 2009 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Catherine og ClaudeMarechal, Volnay5645901 Gouges Nuits-St.-Georges 1. CruLes Pruliers 200675cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges5201801 Esmonin Gevrey ChambertinVieilles Vignes 200675cl 506,70 380,00 (Bestillingsutvalg), Sylvie Esmonin,Gevrey-Chambertin3003401 Blagny 1.er Cru La Pièce sous leBois 200675cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Matrot,Øvrige4516901 Matrot Volnay Santenots 2006 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Matrot,Volnay9580501 CC Maréchal Pommard LaChanière 200975cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Catherine og ClaudeMarechal, Pommard6533901 Gouges Nuits Saint Georges 1erCru Les Pruliers 200775cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges9781201 Labet Gevrey Chambertin VieillesVignes 201075cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Labet,Gevrey-Chambertin5736901 Olivier Leflaive Volnay 2006 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Leflaive Frères,Volnay9374001 Louis Latour Pommard 2008 75cl 526,50 394,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Pommard9593101 Simon Bize Savigny-les-Beaune1er Cru Aux Vergelesses 200975cl 529,60 397,20 (Bestillingsutvalg), Simon Bize,Savigny-les-Beaune188301 Thibault Liger-Belair LaCharmotte Nuits st. Georges200875cl 529,60 397,20 (Bestillingsutvalg), Thibault Liger-Belair,Nuits-St.-Georges5935401 A.F. Gros Savigny les BeaunePremier Cru Clos des Guettes20079516901 Michel Magnien MoreySaint-Denis 1’er Cru les Chaffots2004188201 Thibault Liger-Belair La Croix desChamps Gevrey Chambertin20089398101 Robert Ampeau La Piece SousLe Bois Blagny 198975cl 529,90 397,40 (Bestillingsutvalg), Anne-François Gros,Savigny-les-Beaune75cl 529,90 397,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Magnien,Morey Saint-Denis75cl 529,90 397,40 (Bestillingsutvalg), Thibault Liger-Belair,Gevrey-Chambertin75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Øvrige9229801 Robert Ampeau Pommard 1993 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Pommard9309701 Robert Ampeau Pommard 1995 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Pommard4991405 Patrice Rion Nuits-St-Georges1er Cru Les Cailles 2004literpris salgspris literpris salgsprisU 313801 Dom. Michel Lafarge VendangesSélectionnées Volnay 2009150cl 532,70 799,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Nuits-St.-Georges75cl 533,10 399,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Lafarge,Volnay9690101 Rion Chambolle Musigny 2009 75cl 533,10 399,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Chambolle-Musigny5964501 Ch. Corton Grancey 1998 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Aloxe-Corton9234101 Louis Boillot & Fils GevreyChambertin Les Evocelles 200675cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Boillot &Fils, Gevrey-Chambertin9978401 de Montille Beaune 1er Cru LesPerrières 200875cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Montille,Beaune Premier Cru9105201 Beaune Hospices de BeauneCuvée Nicolas Rolin 200875cl 542,70 407,00 (Bestillingsutvalg), Hospices de Beaune,Beaune Premier Cru9470701 Albert BichotChambolle-Musigny Premier CruLes Chabiots 20099478301 Mikulski Volnay Santenots duMilieu 200875cl 546,50 409,90 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot,Chambolle-Musigny75cl 546,50 409,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fançois Mikulski,Volnay618701 Bouchard Vosne-Romanée 2009 75cl 557,30 418,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Vosne-Romanée4973301 Angerville Volnay 1er Cru 2008 75cl 558,70 419,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Volnay5785401 La Pousse d’Or Pommard 1erCru Les Jarolières 200675cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Pommard6532301 Denis Mortet Gevrey-Chambertin200975cl 562,50 421,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin9063505 Hospices de Beaune CuvéeNicolas Rolin 2008150cl 563,30 845,00 (Bestillingsutvalg), Hospices de Beaune,Beaune9194101 Bertheau Chambolle-MusignyPremier Cru 200875cl 566,50 424,90 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Chambolle-Musigny110401 Rossignol Volnay 1er Cru Chevret 75cl 573,30 430,00 (Kategori 5,6,7), Nicolas Rossignol, Volnay2009U 260301 Dom. de Montille Beaune 1er 75cl 578,70 434,00 (Bestillingsutvalg), de Montille, BeauneCru Les Perrières 20099353101 Bouley Clos des Chênes Volnay1er Cru 200775cl 580,00 435,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Volnay5564201 Bertheau Chambolle-MusignyPremier Cru Les Charmes 200475cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Chambolle-Musigny9579701 Marc Roy Gevrey-ChambertinVieilles Vignes 200975cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Roy Marc,Gevrey-Chambertin9377401 Arlaud Morey Saint Denis 1erCru Aux Cheseaux 200875cl 589,30 442,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis1409101 Clos de la Maréchale Nuits St.Georges 1. cru 200275cl 590,50 442,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J. Faiveley,Nuits-St.-Georges5348905 Mugnier Nuits-Saint-Georges 1erCru Clos de la Maréchale 2008150cl 598,60 897,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Nuits-St.-Georges5348901 Mugnier Nuits-Saint-Georges 1er 75cl 631,90 473,90 (Bestillingsutvalg)Cru Clos de la Maréchale 20089353301 Bouley Clos des Chênes Volnay1er Cru 200975cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Volnay5107001 Arlaud Morey-Saint-Denis 1erCru Aux Cheseaux 200675cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis


literpris salgspris literpris salgspris6534901 Pousse d’Or Pommard LesJarollieres 200775cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Pommard5963401 Arlaud Morey-Saint-Denis 1erCru Aux Cheseaux 200775cl 600,00 450,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis5789401 Rossignol Volnay 1er Cru Closdes Angels 200875cl 602,10 451,60 (Bestillingsutvalg), Dom. NicolasRossignol, Volnay5789501 Rossignol Volnay 1er CruSantenots 200975cl 602,10 451,60 (Bestillingsutvalg), Dom. NicolasRossignol, Volnay4866401 Frédéric MagnienVosne-Romanée 1er Cru Les75cl 602,40 451,80 (Bestillingsutvalg), Maison FrédéricMagnien, Vosne-RomanéeSuchots 2002/20035151101 Jean-Marc Boillot Volnay 1er CruCarelle Sous la Chapelle75cl 602,40 451,80 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Volnay2005/20065151601 Jean-Marc Boillot Volnay 1er Crule Ronceret 2004/200575cl 602,40 451,80 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Volnay189101 Michel Magnien Morey SaintDenis 1er Cru Les Millandes75cl 602,40 451,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Magnien,Morey Saint-Denis20006533701 Mugnier Nuits St. Georges 1erCru Clos Maréchale Rouge 200775cl 602,50 451,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Nuits-St.-Georges5638401 Mugnier Nuits-Saint-Georges1.Cru Clos de la Maréchale 200675cl 602,50 451,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Nuits-St.-Georges5638405 Mugnier Nuits-Saint-Georges 150cl 626,60 939,90 (Bestillingsutvalg)1.Cru Clos de la Maréchale 20069567301 Grivot Nuits St Georges Lavieres201075cl 602,70 452,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Grivot,Nuits-St.-Georges9567401 Grivot Vosne-Romanée 2010 75cl 602,70 452,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Grivot,Vosne-Romanée9236301 Pacalet Gevrey Chambertin2008/200975cl 602,70 452,00 (Bestillingsutvalg), Philippe Pacalet,Chambertin5785501 La Pousse d’Or Volnay Clos de laBousse d’Or 200675cl 603,90 452,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Volnay9062701 Morey St Denis 1er Cru Ruchots200775cl 612,00 459,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis9562201 Dom. Antonin Guyon CortonBressandes Grand Cru 200975cl 613,20 459,90 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Aloxe-Corton9957301 Angerville Volnay 1er Cru 2010 75cl 613,30 460,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Volnay9978201 De Montille Beaune 1er Cru LesGrèves 200875cl 613,30 460,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Montille,Beaune9473201 Denis Mortet Gevrey-ChambertinEn Champs 200975cl 615,90 461,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin5340401 Denis Mortet Gevrey-ChambertinVieilles Vignes 200875cl 615,90 461,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin9690901 Arlaud Morey Saint Denis 1erCru Aux Cheseaux 200975cl 616,00 462,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis5819701 Grivot Vosne-Romanée lesBoissières 200975cl 619,70 464,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Grivot,Vosne-Romanée4913101 Beaune 1er Cru Cuvée DamesHospitaliéres 200575cl 622,70 467,00 (Bestillingsutvalg), Les Caves desHautes-Côtes, Beaune5964401 Ch. Corton Grancey 2002 75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Aloxe-Corton9377301 Arlaud Morey Saint Denis 1erCru Les Ruchots 200875cl 626,70 470,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis5880701 Roumier Morey St. Denis 1er CruClos de la Bussière 200875cl 626,70 470,00 (Bestillingsutvalg), Dom. G. Roumier, MoreySaint-Denis9066401 Lafarge Volnay 1. Cru Les Mitans200775cl 631,50 473,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Lafarge,Volnay5785301 La Pousse d’Or Corton Clos duRoi Grand Cru 200675cl 635,20 476,40 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Aloxe-Corton9202601 Drouhin-LarozeGevrey-Chambertin 1er Cru75cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Drouhin-Laroze,Gevrey-ChambertinLavaut St-Jacques 20085149501 Louis Boillot Nuits St. Georges1er Cru Pruliers 200475cl 640,00 480,00 (Bestillingsutvalg), Louis Bouillot,Nuits-St.-Georges9472601 Mugnier Nuits-Saint-GeorgesPremier Cru Clos de laMaréchale 20095645301 Pousse d’Or Corton BressandesGrand Cru 20069309501 Robert Ampeau VolnaySantenots 19939230001 Robert Ampeau VolnaySantenots 19965935501 A.F. Gros Vosne Romanée Closde la Fontaine 20079562301 Dom. Antonin Guyon Corton Closdu Roy Grand Cru 20099579801 Marc Roy Gevrey-ChambertinClos Prieur 20099517001 Michel MagnienGevrey-Chambertin 1’er Cru lesCazetiers 20034972101 Arlaud Morey-Denis-1er CruRuchots 20064833601 Joseph Drouhin BeauneMouches 1er Cru 20094742901 Chevillon Nuits-Saint Georges1.er Cru Perrières 20079119901 Claude DugatGevrey-Chambertin 2008133101 Domaine de ChassorneyPommard 1er Cru LesPezzerolles 2010133301 Domaine de Chassorney Volnay1er Cru Les Lurets 20109501101 Leroux Nuits-Saint-GeorgesPremier Cru Aux Thorey 20095348201 Mugnier Chambolle-Musigny2008188601 Robert Chevillon Nuits SaintGeorges 1er Cru Bousselots200775cl 642,50 481,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Nuits-St.-Georges75cl 642,50 481,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Aloxe-Corton75cl 652,00 489,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Volnay75cl 652,00 489,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Volnay75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Anne-François Gros,Vosne-Romanée75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Aloxe-Corton75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Marc Roy,Gevrey-Chambertin75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Magnien,Gevrey-Chambertin75cl 653,30 490,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis75cl 660,00 495,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Beaune75cl 660,10 495,10 (Bestillingsutvalg), Robert Chevillon,Nuits-St.-Georges75cl 661,20 495,90 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-Chambertin75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Chassorney,Pommard75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Chassorney,Volnay75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Benjamin Leroux,Nuits-St.-Georges75cl 669,20 501,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Chambolle-Musigny75cl 674,70 506,00 (Bestillingsutvalg), Robert Chevillon,Nuits-St.-Georges21 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 21RØDVIN


RØDVIN22 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 22literpris salgspris literpris salgspris188501 Robert Chevillon Nuits SaintGeorges 1er Cru Chaignots 200375cl 674,70 506,00 (Bestillingsutvalg), Robert Chevillon,Nuits-St.-Georges188401 Robert Chevillon Nuits SaintGeorges 1er Cru Roncieres 200775cl 674,70 506,00 (Bestillingsutvalg), Robert Chevillon,Nuits-St.-Georges5151201 Jean-Marc Boillot Pommard 1’erCru Jarollieres 2004/200575cl 674,90 506,20 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Volnay5151801 Jean-Marc Boillot Volnay 1er CruPitures 2004/200575cl 674,90 506,20 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Volnay9238601 Rion Nuits Saint Georges 1er CruClos des Argillières 200875cl 680,00 510,00 (Bestillingsutvalg), Michèle & Patrice Rion,Nuits-St.-GeorgesU 260101 Dom. de Montille Beaune 1er 75cl 693,30 520,00 (Bestillingsutvalg), de Montille, BeauneCru Les Grèves 20099690001 Rion Nuits Saint Georges 1er CruClos des Argillières 200975cl 693,30 520,00 (Bestillingsutvalg), Michèle & Patrice Rion,Nuits-St.-Georges5909701 Bouchard Volnay CailleretsAncienne Cuvée Carnot 200675cl 698,50 523,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Volnay9353701 Bouley Les Rugiens Pommard1er Cru 200975cl 700,00 525,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Pommard155101 Hospices de BeauneVolnay-Santenots 1er Cru Cuvée75cl 702,70 527,00 (Bestillingsutvalg), Hospices de Beaune,VolnayGauvin 20104473701 Clavelier Chambolle-Musigny 1erCru La Combe d’Orveaux 200675cl 705,30 529,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bruno Clavelier,Chambolle-Musigny5330101 Méo-CamuzetChambolle-Musigny 1er Cru Les75cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), Méo-Camuzet Frère &Soeurs, Chambolle-MusignyCras 20085917601 Taupenot-Merme GevreyChambertin Premier Cru Bel Air75cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Gevrey-Chambertin20105300101 Taupenot-Merme Morey SaintDenis 1er Cru La Riotte 201075cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme, MoreySaint-Denis5300201 Taupenot-MermeNuit-St.-Georges 1er Cru Les75cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Nuits-St.-GeorgesPruliers 20104820501 Esmonin Gevrey Chambertin 1erCru Clos St. Jacques 200475cl 706,70 530,00 (Bestillingsutvalg), Sylvie Esmonin,Gevrey-Chambertin155005 Hospices Beaune 1er Cru CuvéeDames Hospitalières 2010150cl 706,70 1 060,00 (Bestillingsutvalg), Benjamin Leroux,Beaune155001 Hospices Beaune 1er Cru Cuvée 75cl 740,00 555,00 (Bestillingsutvalg)Dames Hospitalières 20109501205 Leroux Nuits-Saint-GeorgesPremier Cru Aux Thorey 2009150cl 706,70 1 060,00 (Bestillingsutvalg), Benjamin Leroux,Nuits-St.-Georges136001 Patrice Rion Nuits-Saint-Georges1er Cru Clos des Argillières 201075cl 706,70 530,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Nuits-St.-Georges9653501 Dugat Gevrey-Chambertin 2009 75cl 710,50 532,90 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-Chambertin5107801 Rion Nuits-St.-Georges 1. CruClos des Argillières 200675cl 720,00 540,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Nuits-St.-Georges5125901 Angerville Volnay 1.er CruChampans 200675cl 722,70 542,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, VolnayU 291305 Mugnier Nuits-Saint-Georges 1.Cru Clos de la Maréchale 2010150cl 726,70 1 090,00 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Nuits-St.-Georges291301 Mugnier Nuits-Saint-Georges 1. 75cl 745,30 559,00 (Bestillingsutvalg)Cru Clos de la Maréchale 20105785801 Bertheau Chambolle-MusignyPremier Cru Les Charmes 200675cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Chambolle-Musigny133401 Frédéric CossardNuits-Saint-Georges Les75cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Frederic Cossard,Nuits-St.-GeorgesDamodes 20105331401 Méo-CamuzetNuits-Saint-Georges 1er Cru Aux75cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Nuits-St.-GeorgesMurgers 20085331501 Méo-Camuzet Vosne-Romanée1er Cru Les Chaumes 200875cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Vosne-Romanée9239401 Rion Chambolle Musigny 1er CruLes Charmes 200875cl 733,30 550,00 (Bestillingsutvalg), Michèle & Patrice Rion,Chambolle-Musigny9239301 Rion Nuits Saint Georges 1er CruClos Saint Marc 200875cl 733,30 550,00 (Bestillingsutvalg), Michèle & Patrice Rion,Nuits-St.-Georges5548201 Perrot-Minot Nuits Saint-GeorgesPremier Cru La Richemone 200475cl 735,90 551,90 (Bestillingsutvalg), Maison ChristophePerrot-Minot, Nuits-St.-Georges5943501 Patrice Rion Gevrey-Chambertin1er Cru Lavaux St. Jacques 200775cl 740,00 555,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Gevrey-Chambertin5943601 d’ Angerville Volnay 1er CruChampans 200775cl 740,00 555,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Volnay5326401 d’ Angerville Volnay 1er CruChampans 200875cl 740,00 555,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Volnay5331301 Méo-CamuzetNuits-Saint-Georges 1er Cru Aux75cl 744,50 558,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Nuits-St.-GeorgesBoudots 20084905001 Laurent Vosne-Romanée 1 er CruBeaumonts Vieilles Vignes 200775cl 747,50 560,60 (Bestillingsutvalg), Dominique Laurent,Vosne-Romanée9236801 Lamarche Vosne-Romanée 1’erCru les Chaumes 2008/200975cl 747,70 560,80 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisLamarche, Vosne-RomanéeU 259901 Dom. de Montille Nuits SaintGeorges 1er Cru Aux Thorey75cl 753,30 565,00 (Bestillingsutvalg), de Montille,Nuits-St.-Georges20095964301 Ch.Corton Grancey 2005 75cl 759,90 569,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Aloxe-Corton4491301 Louis Boillot Nuits St. Georges1er Cru Pruliers 200375cl 760,00 570,00 (Bestillingsutvalg), Louis Bouillot,Nuits-St.-Georges4973005 Rion Gevrey-Chambertin 1er CruLavaux St. Jacques 2006150cl 773,30 1 160,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Gevrey-Chambertin9238701 Barthod Chambolle Musigny 1erCru Les Cras 200875cl 776,00 582,00 (Bestillingsutvalg), Dom. GhislaineBarthod, Chambolle-Musigny5819401 Rossignol Volnay 1er CruCailleret 200875cl 776,50 582,40 (Bestillingsutvalg), Dom. NicolasRossignol, Volnay9234001 Louis Boillot & Fils Nuits SaintGeorges 1er Cru Pruliers 200775cl 781,30 586,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Boillot &Fils, Nuits-St.-Georges5943901 Patrice Rion Chambolle-Musigny1er Cru Les Charmes 200775cl 781,30 586,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Chambolle-Musigny5864801 Sérafin Gevrey-ChambertinVieilles Vignes 201075cl 790,70 593,00 (Bestillingsutvalg), Sérafin Père et Fils,Gevrey-Chambertin9978301 De Montille Pommard 1er CruGrands Epenots 200875cl 792,00 594,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Montille,Pommard


135001 Angerville Volnay 1er CruChampans 20105201701 Esmonin Gevrey Chambertin 1erCru Clos St. Jacques 2006U 313501 Dom. Michel Lafarge Volnay 1erCru Clos des Chênes 20099774901 La Maison Romane PommardLargillière 1Cru 20095201601 Barthod Chambolle Musigny 1erCru Les Cras 20075149401 Louis Boillot Nuits St. Georges1er Cru Pruliers 20065201501 Rion Nuits Saint Georges 1er CruClos Saint Marc 20075917701 Taupenot-Merme ChambolleMusigny Premier Cru La Combed’Orveau 2009188701 Robert Chevillon Nuits SaintGeorges 1er Cru Vaucrains 2007135801 Patrice Rion Chambolle-Musigny1er Cru Les Charmes 2010135901 Patrice Rion Nuits-Saint-Georges1er Cru Clos Saint-Marc 2010188101 Thibault Liger-Belair LesGruenchers Chambolle Musigny1er Cru 20085134901 Barthod Chambolle Musigny 1erCru Les Cras 20069236201 Pacalet Gevrey Chambertin 1’erCru Bel Air 2008/2009134801 Angerville Volnay 1er CruTaillepieds 20105564601 Bertheau Chambolle-MusignyPremier Cru Les Amoureuses20045340601 Denis Mortet Gevrey-Chambertin1er Cru Lavaux St-Jacques 20089473301 Denis Mortet Gevrey-Chambertin1er Cru 2009117401 Taupenot-Merme Corton RognetGrand Cru 20105107201 Arlaud Charmes-ChambertinGrand Cru 2006176301 Corton Le Clos du Roi Grand Cru20095963301 Arlaud Charmes-ChambertinGrand Cru 20084862501 Magnien Clos de La RocheGrand Cru 20049691601 Arlaud Charmes ChambertinGrand Cru 2009U 260601 Dom. de Montille Pommard 1erCru Les Grands Epenots 2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 793,30 595,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Volnay75cl 793,30 595,00 (Bestillingsutvalg), Sylvie Esmonin,Gevrey-Chambertin75cl 799,70 599,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Lafarge,Volnay75cl 799,70 599,80 (Bestillingsutvalg), La Maison Romane,Pommard75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Dom. GhislaineBarthod, Chambolle-Musigny75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Louis Bouillot,Nuits-St.-Georges75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Nuits-St.-Georges75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Chambolle-Musigny75cl 805,20 603,90 (Bestillingsutvalg), Robert Chevillon,Nuits-St.-Georges75cl 816,00 612,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Chambolle-Musigny75cl 816,00 612,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Nuits-St.-Georges75cl 819,70 614,80 (Bestillingsutvalg), Thibault Liger-Belair,Chambolle-Musigny75cl 820,00 615,00 (Bestillingsutvalg), Dom. GhislaineBarthod, Chambolle-Musigny75cl 820,30 615,20 (Bestillingsutvalg), Philippe Pacalet,Gevrey-Chambertin75cl 833,30 625,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Volnay75cl 839,90 629,90 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Chambolle-Musigny75cl 842,50 631,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin75cl 845,20 633,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin75cl 853,20 639,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Aloxe-Corton75cl 865,30 649,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Charmes-Chambertin75cl 866,70 650,00 (Bestillingsutvalg), Corton Andre,Bourgogne75cl 873,30 655,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Charmes-Chambertin75cl 892,30 669,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Magnien,Volnay75cl 893,30 670,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Charmes-Chambertin75cl 900,00 675,00 (Bestillingsutvalg), de Montille, Pommard5107101 Arlaud Clos de La Roche 2006 75cl 926,70 695,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Bourgogne5963201 Arlaud Clos de La Roche 2007 75cl 926,70 695,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Øvrige9120801 Pierre Damoy Chambertin Closde Bèze Grand Cru 200075cl 933,20 699,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Chambertin5706301 Corton Clos des Cortons FaiveleyGrand Cru 200275cl 946,00 709,50 (Bestillingsutvalg), Dom. J. Faiveley, Øvrige9470601 Albert BichotChambolle-Musigny Premier CruLes Amoureuses 20095172901 D. Laurent Charmes-ChambertinGrand Cru 2002/20035831401 Grivot Nuits St Georges LesRoncières 20079237301 Lamarche Echezeaux Grand Cru2008/20099237305 Lamarche Echezeaux Grand Cru2008/20099237101 Lamarche Clos de VougeotGrand Cru 2008/20099691701 Arlaud Clos de la Roche GrandCru 20099120601 Pierre Damoy Chambertin Closde Bèze Grand Cru 20085820201 Grivot Vosne-Romanée 1er CruLes Rouges 2009134901 Angerville Volnay 1er Cru Closdes Ducs 20105865701 Sérafin Gevrey-Chambertin 1erCru Les Corbeaux 20095864701 Sérafin Morey-Saint-Denis 1erCru Les Millandes 200975cl 946,50 709,90 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot,Chambolle-Musigny75cl 964,80 723,60 (Bestillingsutvalg), Dominique Laurent,Charmes-Chambertin75cl 965,10 723,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Grivot,Nuits-St.-Georges75cl 965,10 723,80 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisLamarche, Øvrige150cl 991,70 1 487,50 (Bestillingsutvalg)75cl 965,30 724,00 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisLamarche, Vougeot75cl 967,90 725,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Øvrige75cl 973,20 729,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Chambertin75cl 982,40 736,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Grivot,Vosne-Romanée75cl 993,30 745,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Volnay75cl 993,90 745,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Sérafin,Gevrey-Chambertin75cl 993,90 745,40 (Bestillingsutvalg), Sérafin Père et Fils,Morey Saint-Denis5909601 Bouchard Le Corton 2009 75cl 1 008,00 756,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Aloxe-Corton5342701 Bonneau du Martray Corton 75cl 1 013,20 759,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duGrand Cru 2009Martray, Pernand-Vergelesses9120901 Pierre Damoy Chambertin Grand 75cl 1 026,50 769,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Cru 2008Chambertin188001 Thibault Liger-Belair Clos 75cl 1 037,10 777,80 (Bestillingsutvalg), Thibault Liger-Belair,Vougeot 2007Nuits-St.-Georges5172801 D. Laurent Clos de la Roche 75cl 1 037,30 778,00 (Bestillingsutvalg), Dominique Laurent,Grand Cru 2004/2005Nuits-St.-Georges5331101 Méo-Camuzet Clos de Vougeot 75cl 1 046,50 784,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,2008Vougeot9202501 Drouhin-Laroze75cl 1 049,20 786,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Drouhin-Laroze,Latricières-Chambertin GrandChambertinCru 20099202401 Drouhin-Laroze Bonnes-MaresGrand Cru 20096531401 Méo-Camuzet Clos de Vougeot200775cl 1 052,10 789,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Drouhin-Laroze,Øvrige75cl 1 053,20 789,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Øvrige23 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 23RØDVIN


RØDVIN24 FRANKRIKE BURGUND LANGUEDOC-ROUSSILLON FRANKRIKE 24literpris salgspris literpris salgspris5107701 Loichet Clos Vougeot 2006 75cl 1 066,50 799,90 (Bestillingsutvalg), Sylvain Loichet, Vougeot9358201 Leflaive Charmes ChambertinGrand Cru 200975cl 1 106,50 829,90 (Bestillingsutvalg), Leflaive & Associes,Charmes-Chambertin9195101 Bertheau Bonnes-Mares GrandCru 200875cl 1 133,20 849,90 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Øvrige117701 Taupenot-Merme CharmesChambertin Grand Cru 201075cl 1 133,20 849,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Charmes-Chambertin5917401 Taupenot-Merme MazoyéresChambertin Grand Cru 201075cl 1 133,20 849,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Chambertin5785901 Bertheau Bonnes-Mares GrandCru 200675cl 1 153,20 864,90 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Øvrige9202701 Drouhin-Laroze Chambertin-Closde Bèze Grand Cru 200975cl 1 171,10 878,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Drouhin-Laroze,Gevrey-Chambertin9780901 Ch. de la Tour Clos VougeotGrand Cru 200975cl 1 186,70 890,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Tour,Vougeot9119801 Claude DugatGevrey-Chambertin 1. Cru 200875cl 1 213,20 909,90 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-Chambertin5863501 Dugat-Py Gevrey-ChambertinCoeur de Roy 201075cl 1 313,20 984,90 (Bestillingsutvalg), Dugat-Py,Gevrey-Chambertin9653401 Dugat Gevrey-Chambertin 1. Cru200975cl 1 313,30 985,00 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-Chambertin9653301 Dugat Gevrey-Chambertin 1. CruLavaux St. Jacques 200975cl 1 379,90 1 034,90 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-Chambertin117301 Taupenot-Merme Clos desLambray Grand Cru 201075cl 1 586,70 1 190,00 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme, MoreySaint-Denis9069301 Hudelot-Noellat Romanée St.Vivant Grand Cru 200875cl 1 779,90 1 334,90 (Bestillingsutvalg), Alain Hudelot-Noellat,Vosne-Romanée5331901 Comte Georges de Vogüé GrandCru Bonnes-Mares 200875cl 1 923,90 1 442,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Comte Georgesde Vogüé, Chambolle-Musigny9236901 Lamarche La Grande Rue2008/200975cl 2 050,00 1 537,50 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisLamarche, Øvrige9236905 Lamarche La Grande Rue 150cl 2 091,70 3 137,50 (Bestillingsutvalg)2008/20099471301 Comte Georges de VogüéBonnes-Mares Grand Cru 200975cl 2 217,20 1 662,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Comte Georgesde Vogüé, Øvrige9653101 Dugat Chapelle ChambertinGrand Cru 200975cl 2 506,50 1 879,90 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Chambertin9653201 Dugat Charmes-ChambertinGrand Cru 200975cl 2 522,50 1 891,90 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Chambertin9653001 Dugat Griotte-Chambertin GrandCru 200975cl 3 226,50 2 419,90 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-ChambertinCHARENTE9788801 Pommerade Assemblage 2006 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Tiffon9788701 Pommerade Barrique 2005 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Tiffon9788601 Pommerade Barrique 2006 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), TiffonJURA9541701 Benoit Badoz Jura Trousseau201075cl 241,10 180,80 (Kategori 5,6,7), Benoit Badoz, Côtes duJura8049801 Dom de La Pinte Poulsard TerreRouge Arbois 200875cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de La Pinte,Arbois4857601 Tissot Poulsard Vieilles Vignes201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois4889001 Trousseau Singulier 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Stéphane Tissot, Côtesdu Jura4889101 Pinot Noir en Barberon 2010 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Stéphane Tissot, Côtesdu JuraKORSIKA5166701 Kiwi Cuvée Pinot Noir 2011 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Lacheteau, ØvrigeLANGUEDOC-ROUSSILLON5890601 Chapelle du Bois Syrah 2010 75cl 96,70 72,50 (Bestillingsutvalg), LGI, Øvrige1510001 La Cave du Chef Vin Rouge 100cl 99,30 99,30 (Bestillingsutvalg), Andreas Oster, Aude5653806 Les Complices de Puech-Haut 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Puech-Haut, Oc5770601 La Différence Carignan 2009 75cl 100,80 75,60 (Bestillingsutvalg), Dedicated Wines, CôtesCatalanes5889901 Dom. de Sérame Reserve 2007 75cl 105,30 79,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Sérame, Languedoc1380806 La Buvette Cabernet Sauvignon 300cl 106,60 319,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Oc4171406 Grand Sud Merlot 2009 300cl 110,00 329,90 (Bestillingsutvalg), Les Caves de Landiras,Oc5003106 Othello 300cl 110,00 329,90 (Kategori 5,6,7), Arcus, Oc5024206 Chapelle du Bois 2008/2010 300cl 113,30 339,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), LGI, Oc4565306 Yvon Mau Merlot 2010 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Yvon Mau, Aude4584006 Robert Vic Rabbit Red Selection 300cl 117,90 353,70 (Kategori 6,7), Dom. Robert Vic, Oc20113339706 J.P. Chenet Cabernet Syrah 300cl 118,00 353,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Les Caves deLandiras, OcU 4106706 J.P. Chenet Merlot 2011 300cl 118,00 353,90 (Kategori 6,7), Les Caves de Landiras, Oc4106701 J.P. Chenet Merlot 2011 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7)4106704 J.P. Chenet Merlot 2011 25cl 187,60 46,90 (Bestillingsutvalg)9439801 God Jul Fragon 2010 75cl 118,70 89,00 (Bestillingsutvalg), Coop Alliance, Oc5159501 Montpeyroux Cuvée Or 2007 75cl 118,70 89,00 (Bestillingsutvalg), La Cave deMontpeyroux, Coteaux du Languedoc1542101 Chai des Chartrons 2009 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Vign. de la Vicomté,Hérault9445601 Dom. Bergon Les Petits Grains 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Robert Vic, Oc20119820001 Pardon my French CabernetSauvignon 201175cl 119,90 89,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Les Caves deLandiras, Oc2081201 Promenade 2006 75cl 119,90 89,90 (Kategori 4,5,6,7), Jeanjean, Hérault9445701 Åkesson Croix du Sud Syrah 75cl 119,90 89,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Skalli, OcMerlot 2010/2011127506 Jean Claude de Pepin Merlot 1 000cl 120,00 1 199,90 (Bestillingsutvalg), Le Cep Français, Oc8026306 La Gravette de Corconne 2008 300cl 120,50 361,50 (Bestillingsutvalg), Cave de Corconne,Languedoc9562406 Åkesson Croix du Sud Syrah 300cl 120,70 362,00 (Bestillingsutvalg), Åkesson & Söner, Oc20105081706 Dark Syrah 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Gard5583806 Monastier Cabernet Sauvignon 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Oc785601 Yvon Mau Merlot 2011 75cl 126,50 94,90 (Kategori 4,5,6,7), Yvon Mau, Aude8052806 Janiny Syrah Bio 2009 200cl 127,50 255,00 (Bestillingsutvalg), Mas de Janiny, Oc3193001 Domaine Robert Vic CuvéeSélection 201175cl 127,90 95,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. Robert Vic,Oc4591601 Le Mas de Robert Vic 2011 75cl 127,90 95,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Vic,Hérault


literpris salgspris literpris salgspris9274601 GCF Grand Sud Merlot 2010 100cl 129,90 129,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Oc9819901 Soleil Catalans 2010 75cl 130,50 97,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vign. Catalans,Côtes Catalanes9025106 Vernissage Syrah Cabernet 300cl 132,30 396,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery ABSauvignon9392101 Domaine Grangeot des Beaumes 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Boris KovakCarignan 20105158801 Les Fumées Blanches Pinot Noir 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), François Lurton, Oc2010190601 Dom. Pujol Izard Les Capitelles 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pujol Izard, Øvrige20114395901 Grand Sud Merlot 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Oc4395904 Grand Sud Merlot 2008 25cl 179,60 44,90 (Bestillingsutvalg)1151301 J.P. Chenet Cabernet Syrah 2011 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Jean-Paul Chenet,Oc1151305 J.P. Chenet Cabernet Syrah 2011 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg)1151302 J.P. Chenet Cabernet Syrah 2011 37,5cl 159,70 59,90 (Bestillingsutvalg)1151304 J.P. Chenet Cabernet Syrah 2011 25cl 167,60 41,90 (Bestillingsutvalg)9897001 Le Cellier d’Eole Bordière Nord 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Le Cellier d’Eole, OcSyrah Grenache 20115914106 Ch. Pech-Latt 2008 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Louis Max, Øvrige9652305 Chapelle du Bois 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), LGI4979306 J.P. Chenet Cabernet Syrah 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), Les Caves de Landiras,Languedoc9684806 Les Hauts de Janeil300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), François LurtonSyrah-Grenache5325401 J. P. Chenet Merlot CabernetOrganic75cl 135,20 101,40 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Oc4109901 Chapelle du Bois 2011 75cl 135,90 101,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), LGI, Oc4109902 Chapelle du Bois 2011 37,5cl 159,70 59,90 (Kategori 5,6,7)5749606 3 Petit 100cl 139,90 139,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Oc5244901 G.R.A.N.D Carignan Vieilles 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), LGI, HéraultVignes 20109205101 Paul Mas Claude Val rouge 2011 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Paul Mas, Oc5299005 Preignes le Vieux Réserve 2010 150cl 139,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Preignes le Vieux,Øvrige5869001 La Closerie des Lys Les Fruitères200975cl 140,10 105,10 (Bestillingsutvalg), Christian Collovray etJean-Luc Ter, Oc114801 L. Miquel Sans Soucis Syrah 75cl 141,20 105,90 (Kategori 6,7), Laurent Miquel, Oc20119912801 Moulin de Gassac PremiereSelection 201175cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Moulin de Gassac,Hérault3333201 Domaine la Bastide Syrah 2008 75cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Dom. la Bastide,Languedoc1566201 La Bastide Les Genêts Vieilles 75cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Guilhem Durand, AudeVignes Syrah 20095055401 Héritage Merlot 2008 75cl 144,90 108,70 (Bestillingsutvalg), Les Collines du Bourdic,Oc9916101 God Jul Saint Christophe 2009 75cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Coteaux deSaint-Christol, Coteaux du Languedoc5915101 Bacalao Tinto 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Guilhem Durand, Øvrige9574801 Escargot Pinot Noir 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de L’Hérré, Oc354201 Fortant de France Merlot 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Fortant de France, Oc3387401 Laroche Syrah de la Chevaliere 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Oc20105526401 Monastier Sélection Grignon 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Monastier, OcCabernet Sauvignon 20119579201 dA Syrah Reserve 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Astruc, Oc5053001 Arrogant Frog Ribet Cabernet 75cl 149,20 111,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Paul MasSauvignon-Merlot 20109204401 LGI Rare Vineyards Malbec 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Oc9355701 Laurent Miquel Syrah Grenache 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Laurent Miquel, Oc20105689501 Monastier Shiraz 2011 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), LGI9459701 Robert Vic Cuvée Krambua 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Vic, OcSélection 20109178701 Jean Panis Allo Allo Cabernet 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Jean Panis, ØvrigeSauvignon Merlot 20099178601 Sommiérois Allo Allo Syrah200975cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Les Vignerons duSommierois, Oc4703101 Les Collines du Bourdic Merlot200975cl 156,00 117,00 (Bestillingsutvalg), Les Collines du Bourdic,Languedoc5910801 Auriol Fondateur 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Auriol, Languedoc4568601 Fortant de France Cabernet 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Skalli, OcSauvignon 20115912401 Joyeux Nöel Corbières 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Corbières5689401 Manoir Grignon Cabernet-Syrah 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Oc2007151601 Robert Vic Maarud Gaard Merlot 75cl 160,90 120,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Vic20119484501 Terre A Verre La Clape 2010 75cl 161,30 121,00 (Bestillingsutvalg), Terre A. Verre,Languedoc9740001 Ferrer Ribiere Cuvee F 2010 75cl 162,70 122,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Ferrer RibiereCuvée F, Roussillon9074906 Le Cop Syrah Grenache Merlot2010150cl 163,00 244,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Cazes, CôtesCatalanes9673401 Fjorden Baby 2011 75cl 166,90 125,20 (Bestillingsutvalg), Dom. La CroixSainteEulalie9073001 Cuvee 61 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Les Clos Perdus,Corbières9942401 Dom. de Brau Cuvée Les75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Brau, OcCompagnons 20095757901 La Forge Estate Carignan Vieilles 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Paul Mas, OcVignes 20103258201 Les Jamelles Merlot 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Les Jamelles, Oc9354101 Les Vignes de l′Aire EffetPapillon 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vignes de l’Aire, Côtesdu Roussillon9320101 Dom. du Poujol Coteaux duLanguedoc Jazz 201075cl 179,60 134,70 (Bestillingsutvalg), Dom. du Poujol, Coteauxdu Languedoc9786301 Cruella by Anne Kat Syrah 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Excellars5965901 Dom. du Grand Arc Natured’Orèe 200975cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Arc,Corbières25 FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON LANGUEDOC-ROUSSILLON FRANKRIKE 25RØDVIN


RØDVIN26 FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON LANGUEDOC-ROUSSILLON FRANKRIKE 26literpris salgspris literpris salgspris4568501 Robert Skalli Merlot 2009 75cl 183,30 137,50 (Bestillingsutvalg), Skalli, Oc5981901 Cadet d’Oc Cabernet Sauvignon200875cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Languedoc9565701 Las Vals les Gres 2009 75cl 185,70 139,30 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Las Vals,Corbières5241201 Mas Baux Grand Red 2008 75cl 186,10 139,60 (Bestillingsutvalg), Mas Baux, Roussillon5129501 Domaine Sainte Croix LeFournas 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Sainte Croix,Corbières5142001 Fontanilles 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des 2 Ânes,Corbières5976301 Les Clos Perdus Priundo 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Les Clos Perdus,Corbières5876201 Ninet de Pena Merlot-Cabernet200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Les Vign de Cases dePene, Côtes Catalanes5236301 Raymond Roque Faugères CuvéePapillon 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Raymond Roque,Faugères8060801 Viranel Tradition 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Saint-Chinian5977006 J.P. Chenet Cabernet Syrah 18,7cl 186,60 34,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Øvrige8026201 Coeur de Gravette 2008 75cl 188,70 141,50 (Bestillingsutvalg), Wine Way, Coteaux duLanguedoc4442601 Bila-Haut Côtes du Roussillon201075cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duRoussillon9831701 Boucabeille Les Terrasses 2011 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Boucabeille,Côtes du Roussillon5966001 Réserve Grand Arc 2008 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Arc,Corbières9231701 Pont de Gassac 2010 75cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Moulin de Gassac,Hérault4318103 Giraud Merlot 2011 18,7cl 195,20 36,50 (Bestillingsutvalg), Robert Giraud, Oc9580001 Le Mas d’Isnard 2009 75cl 198,50 148,90 (Bestillingsutvalg), Le Mas D’isnard,Coteaux du Languedoc9578701 Sweden Rock Premium Edition 75cl 198,80 149,10 (Bestillingsutvalg), Kiviks Musteri, Oc20094463401 Ch. des Erles Cuvée des Ardoises 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), J&F Lurton, Fitou20095292701 Dom. Clavel Le Mas 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc5157501 Dom. d’Auphilac Lou Maset201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. d’Aupilhac,Coteaux du Languedoc9942001 Dom. de Brau Pure Cabernet 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Brau, OcFranc 20104353301 Dom. de Nizas 2006 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Nizas &Salleles, Coteaux du Languedoc9390501 H & B Languedoc 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Hecht & Bannier,Languedoc9942601 Dom. de Brau Pure Egiodola 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Brau, Aude20109378801 Les Barras 2011 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Val Auclair, Languedoc9079901 Raymond Roque FaugèresNature 200975cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Raymond Roque,Faugères5243101 Riberach Rouge 2007 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Riberach, CôtesCatalanes5698301 Christian Audigier The Cool Wine 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Montpeyroux, OcCabernet Sauvignon 20075698701 Christian Audigier The Cool Wine 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Montpeyroux, OcSyrah 20095833201 Ch. la Bastide L’Optimée 2006 75cl 212,10 159,10 (Bestillingsutvalg), Dom. la Bastide,Corbières9942801 Dom. de Brau Pinot Noir 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Brau, Oc9942301 Dom. de Brau Pure Fer Servadou 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Brau, Aude20103226901 Bergerie de l’Hortus 2010 75cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Jean Orliac, Coteaux duLanguedoc9942501 Dom. de Majas Rouge 2010 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Majas, CôtesCatalanes3384801 L’Opèra de Villerambert - Julien200575cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Villerambert-Julien,Minervois1565701 Luc Rouge Collioure 2008 75cl 223,10 167,30 (Bestillingsutvalg), Collioure, Collioure140201 Sainte Croix Pourboire Nature201175cl 223,90 167,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Sainte Croix,Corbières9504001 Navarre Ribeyrenc 2010 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Navarre, Øvrige5236601 La Treille Muscate La Fille de 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), La Treille Muscate, Audel’Air 20089503601 Mas Conscience La Petite Prisede... 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience,Languedoc9788101 Mas Conscience La Petite Prisede...201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience,Languedoc5293201 Mas Conscience La Petite Prise...200875cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience,Coteaux du Languedoc4472601 Mas la Chevalière 2008 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche,Languedoc5292601 Dom. Clavel Les Garrigues 2007 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc1052701 Le Roc des Anges Segna de Cor201075cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Dom. le Clos desAgnes, Côtes du Roussillon-9794001 Mas Conscience Cieux 2011 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience1078801 Dom. de l’Ausseil du Vent dansLes Plumes 200975cl 239,30 179,50 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Ausseil,Côtes du Roussillon-5981701 Carabas Rouge 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Languedoc9504201 Dom. Navarre Le Laouzil 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Navarre,Saint-Chinian5741001 Le Loup du Pic 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Puech-Haut,Coteaux du Languedoc9831601 Boucabeille Monte Nero 2009 75cl 240,00 180,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Boucabeille,Côtes du Roussillon5293001 Mas Conscience Le Cas 2008 75cl 245,30 184,00 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience,Hérault5142101 L’Enclos 2008 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des 2 Ânes,Corbières4137901 Bila-Haut Occultum Lapidem200975cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duRoussillon-


literpris salgspris literpris salgspris9073101 Domaine Sainte Croix Magneric200675cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Sainte Croix,Corbières5142801 Leon Barral Faugères 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Leon Barral,Faugères9788001 Mas Conscience Le Cas 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience,Hérault5292801 Dom. Clavel Pic Saint LoupBonne Pioche 200975cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc1052801 La Coulée 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Pithon, Côtes duRoussillon9504301 Dom. Navarre Olivier 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Navarre,Saint-Chinian9390601 H & B Côtes du RoussillonVillage 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Hecht & Bannier, Côtesdu Roussillon4563701 Montpeyroux 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. d’Aupilhac,Coteaux du Languedoc9503501 Val Auclair Eugène & Victor 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Val Auclair, Languedoc20109310901 Dom. de Raissac Marispelet200975cl 266,80 200,10 (Bestillingsutvalg), Dom. de Raissac,Øvrige9590901 Dom du Grand Arc Aux Tempsd’Histoire 200975cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Arc,Corbières9772201 Mouscaillo Pinot Noir 2009 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Mouscaillo,Aude3384901 Ch. Villerambert Julien 2002 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Villerambert-Julien,Minervois9229201 Les Vignes Oubliees 2009 75cl 304,00 228,00 (Bestillingsutvalg), Les Vignes Oubliees,Coteaux du Languedoc5292901 Dom. Clavel Copa Santa 2007 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc5293101 Mas Conscience L’ As 2007 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience,Coteaux du Languedoc9787901 Mas Conscience L’As 2009 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience,Coteaux du Languedoc5651001 Foulaquier Les Calades Pic SaintLoup 200675cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Mas Foulaquier,Languedoc5180601 Gran’ Tonillieres 2007 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Mas Foulaquier, Coteauxdu Languedoc1316801 Dom. de l’Hortus Grande Cuvée 75cl 316,00 237,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Hortus, Oc20099353001 Roc des Anges Reliefs 2009 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Le Roc des Anges,Côtes du Roussillon-9943001 Matassa Cuvee Romanissa 2009 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Matassa, CôtesCatalanes9073301 Sainte Croix Celestra 2007 75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Sainte Croix,Corbières9585201 Dom. Clavel Des Clous 2005 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc9968101 Possible C’est pas la mer à Boir201175cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Possible,Roussillon9913701 Clos des Nines 2007 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Clos des Nines, Øvrige9968301 Mas Foulaquier Le Rollier 2008 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Mas Foulaquier,Languedoc4526701 Dom. de Montcalmès 2008 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Montcalmès,Coteaux du Languedoc5811201 Canet Valette Maghani 2005 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Canet Valette,Saint-Chinian9229301 Mas Jullien Terrasses du Larzac200875cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Mas Jullien, Coteaux duLanguedoc4704901 Roc des Anges 1903 Carignan200875cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Le Roc des Anges,Pyrenées Orientales5157701 Leon Barral Valinière 2009 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Leon Barral,Øvrige4950101 Mas de Daumas Gassac Rouge200975cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Mas de DaumasGassac5323001 Peyre Rose Coteaux du75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Peyre Rose, LanguedocLanguedoc Clos des Cistes 20035323101 Peyre Rose Coteaux du75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Peyre Rose, LanguedocLanguedoc Syrah Leone 20035322901 Peyre Rose Coteaux du75cl 720,50 540,40 (Bestillingsutvalg), Peyre Rose, LanguedocLanguedoc Clos Syrah Léone2002LOIRE9156806 Biovidis Cabernet Franc 2009 300cl 138,30 415,00 (Bestillingsutvalg), Biovidis, Anjou5180301 Dom. du Chaillot 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chaillot, Øvrige9176301 Réserve des Vignerons SaumurChampigny 200975cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), Cave de Saumur,Saumur-Champigny8060901 Barc-Vallèe Chinon Le Petite 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg)Timonerie 20105210101 Sérol Les Vieilles Vignes 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Robert Sérol, CôteRoannaise9866601 Aumonier les Arpents TouraineRouge 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Sophie & ThierryChardon, Touraine5337401 Clos Cristal Saumur Champigny 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Saumur-Champigny20095142501 Clos Roche Blanche CuvéeGamay 201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Clos Roche Blanche,Touraine8032001 Dom. de la Noblaie ChinonCabernet Franc 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Noblaie,Chinon5210001 Sérol Les Millerands 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Robert Sérol, CôteRoannaise9739601 Baudry Chinon 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bernard Baudry, Chinon1085301 Couly-Dutheil Baronnie75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), ChinonMadeleine Chinon 20105337301 Reuilly Pinot Noir 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Reuilly5209901 Sérol La Croix Saint-Paul 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Robert Sérol, CôteRoannaise5771201 Ricotier Chinon 2009 75cl 200,10 150,10 (Bestillingsutvalg), Pascal Ricotier, Chinon9457801 Roche de Feu Chinon 2010 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Alpha Loire, Chinon8052901 Dom. du Fresche Gamay 2009 75cl 210,70 158,00 (Bestillingsutvalg), Alain Boré, Anjou5209801 Sérol l’Incorruptible 2010 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Robert Sérol, CôteRoannaise27 FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON LOIRE FRANKRIKE 27RØDVIN


RØDVIN28 FRANKRIKE LOIRE RHÔNE NORD FRANKRIKE 28literpris salgspris literpris salgspris133901 Domaine Saint Nicolas Reflets201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Nicolas,Øvrige9874201 Gallelière Gamay Sans Tra La La201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Domaine de Garrelière,Touraine9380301 Dom. du Chaillot Parenthèse201075cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chaillot,Chateaumeillant5141301 La Coudraye 2011 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Yannick Amirault,Bourgeuil9739701 Baudry Chinon 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Bernard Baudry, Chinon5128301 Domaine Griottes P’tite Gâterie 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Griottes, Øvrige2009158901 P.Baudouin Les Coteaux75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Baudouin, Anjoud’Ardenay 20103750001 Sancerre Rouge La Croix du Roy200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Lucien Crochet,Sancerre8046801 Dom. de Montrieux Verre des 75cl 247,90 185,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de MontrieuxPoetes 20081075601 Dom. de Montrieux Coteaux du 75cl 248,00 186,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de MontrieuxVendômois 20089776801 Benoît Courault Les Tabeneaux 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Benoit Courault20109139401 Peyra Vieilles Vignes 2004 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Peyra, Øvrige5141201 Les Quartiers 2006 75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Yannick Amirault,Bourgeuil9739801 Baudry Chinon Les Grézeaux 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Bernard Baudry, Chinon20105743401 Prieur Sancerre Rouge 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Paul Prieur et Fils,SancerreU 272501 Claude Riffault Sancerre LaNoue 201075cl 267,10 200,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Claude Riffault,Sancerre9947701 Amirault Bourgueil Le GrandClos 200975cl 275,90 206,90 (Bestillingsutvalg), Yannick Amirault,Bourgeuil9739901 Baudry Chinon Le Clos Guillot 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Bernard Baudry, Chinon20099776601 Benoît Courault Les Rouliers 75cl 285,30 214,00 (Bestillingsutvalg), Benoit Courault20109862901 Thibault-Cabris Les GrandesVignes 1175cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Marie Thibault-Cabrit,Touraine150701 Bonnaventure Chinon 2010 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Bonnaventure, Chinon1197401 Terres Chaudes 1999 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Thierry Germain, Øvrige5128201 Jean-Pierre Robinot Concertod’Oniss 201075cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Robinot,Øvrige5966701 Rouge Gorge 2010 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bellivière,Coteaux du Loir9959301 Clau de Nell Cabernet Franc - 75cl 313,10 234,80 (Bestillingsutvalg), Clau de Nell, AnjouCabernet Sauvignon 20109959801 Clau de Nell Cabernet Franc 75cl 313,10 234,80 (Bestillingsutvalg), Clau de Nell, Anjou20109959601 Clau de Nell Grolleau 2010 75cl 319,20 239,40 (Bestillingsutvalg), Clau de Nell, Anjou131701 Domaine Saint Nicolas Le Poiré200975cl 330,50 247,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Nicolas,Øvrige9930201 Couly-Dutheil Clos de l’Olive201075cl 330,70 248,00 (Bestillingsutvalg), Couly-Dutheil, Chinon9947901 Amirault St.Nicolas-de-BourgueilLes Malgagnes 201075cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Yannick Amirault,St.-Nicolas-de-Bourg9593001 Clos de L’elu Esperance 2010 75cl 341,20 255,90 (Bestillingsutvalg), Clos de l’Elu131601 Domaine Saint Nicolas LaGrande Pièce 200775cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Nicolas,Øvrige5599701 Bourgeois Sancerre Le ChêneSaint-Etienne 200275cl 546,50 409,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Sancerre9930101 Couly-Dutheil Chinon Clos de 75cl 663,30 497,50 (Bestillingsutvalg), Couly-Dutheil, Chinonl’Olive 1989PROVENCE9960101 Dom. Houchart - Cotes de 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Jérôme QuiotProvence Rouge189501 Croix de Basson Côtes deProvence 200875cl 193,70 145,30 (Bestillingsutvalg), Vignerons de Correns,Côte de Provence9673201 Saint Sidoine Côtes de Provence 75cl 202,30 151,70 (Bestillingsutvalg), Coste Brulade, Var20109240801 Ch. La Mascaronne 2005 75cl 206,40 154,80 (Bestillingsutvalg), Ch. La Mascaronne,Côte de Provence5906901 Villa Provence Cuvée Rouge 75cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Clarettes, Øvrige20099240701 Ch. Miraval 2005 75cl 232,40 174,30 (Bestillingsutvalg), Ch. Miraval, Côte deProvence172801 Sarrins S Cuvee Jeunes Vignes 75cl 238,00 178,50 (Bestillingsutvalg), Ch. des Sarrins20119138101 Le Page de Vignelaure 2007 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Vignelaure, Øvrige4955901 Le Restanques de Pibarnon 75cl 260,90 195,70 (Bestillingsutvalg), Ch. de Pibarnon, Bandol20095682201 Ch. de Berne 2010 75cl 294,90 221,20 (Bestillingsutvalg), Ch. de Berne, Øvrige5682101 Ch. de Saint-Martin CuvéeGrande Reserve 200475cl 294,90 221,20 (Bestillingsutvalg), Ch. de Saint Martin,Øvrige172701 Ch. des Sarrins 2004 75cl 304,80 228,60 (Bestillingsutvalg), Ch. des Sarrins, ØvrigeU 309301 Hecht & Bannier Bandol 2009 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Hecht & Bannier, Bandol9223301 Domaine La Suffrene Bandol199975cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. La Suffrene,Bandol189405 Dom. de Frégate Bandol 2008 150cl 335,00 502,50 (Bestillingsutvalg), Dom. de Fregate,Bandol189401 Dom. de Frégate Bandol 2008 75cl 348,30 261,20 (Bestillingsutvalg)5960205 Ch. Vignelaure Rouge 2000 150cl 400,00 600,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Vignelaure,Coteaux-d’Aix-en-Pro9907501 Dom. de Trévallon 2008 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Trévallon,ØvrigeRHÔNE NORD9926806 C.F.N.Côtes du Rhône Syrah2011300cl 123,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,Øvrige9596201 Ch. Cheylus Côtes du Rhone201075cl 142,50 106,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), La Comp.Rhodanienne, Øvrige4533201 Saint-Désirat La Syrah 2010 75cl 146,40 109,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cave deSaint-Désirat, St. Joseph9960001 Familie Quiot Cotes du Rhone JQ 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Jérôme Quiot2010762001 Cave de Tain Crozes Hermitage201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cave de Tainl’Hermitage, Crozes Hermitage


literpris salgspris literpris salgspris9389601 Nicolas Perrin Syrah 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Perrin, Øvrige662701 Jaboulet Crozes Hermitage LesJalets 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jaboulet Aîné,Crozes Hermitage4506801 Crozes Hermitage La PetiteRuche 201075cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, CrozesHermitage1012301 Dom. Coursodon Silice 2008 75cl 221,70 166,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Coursodon, St.Joseph9760401 Pierre Gaillard Syrah La DerniereVigne 201075cl 223,90 167,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pierre Gaillard,Øvrige4355701 Clairmonts Crôzes-Hermitage200775cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Cave des Clairmonts,Crozes Hermitage132701 Domaine du Coulet Matthieu 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du CouletBarret Petit Ours Brun 20119907301 Gabriel Meffre Crozes HermitageSaint Pierre 201075cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Gabriel Meffre, CrozesHermitage9077101 Ogier Comte de Raybois CrozesHermitage 200975cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,Crozes Hermitage155601 Pic & Chapoutier CrozesHermitage 201075cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Pic & Chapoutier, CrozesHermitage8061101 Chapoutier Les Meysonniers200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, CrozesHermitage9735701 Chave Côte-du-Rhône Mon Coeur 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Chave, Øvrige2009164801 Les Loubas Crozes-Hermitage201175cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Les Loubas, CrozesHermitage9978601 Remizieres Crozes HermitageCuvee Particulière 201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Remizieres,Crozes Hermitage4563801 Les Pierrelles Crozes-Hermitage201075cl 244,00 183,00 (Bestillingsutvalg), Belle Père & Fils, CrozesHermitage5278901 Dom. du MurinaisCrozes-Hermitage Les75cl 250,50 187,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Murinais,Crozes HermitageAmandiers 20109381801 Andeol Salavert CrozesHermitage 201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Andéol Salavert, CrozesHermitage5045301 Colombier Crozes Hermitage201075cl 253,20 189,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. du Colombier,Crozes Hermitage5180201 Dom. des EntrefauxCrozes-Hermitage 200875cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Charles & FrancoisTardy, Crozes Hermitage5789001 Ferraton Père & Fils CrozesHermitage la Matinière 201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Ferraton Père & Fils,Crozes Hermitage3374601 Les Launes Crozes Hermitage201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères, CrozesHermitage9765801 Pierre Gaillard Crozes Hermitage201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pierre Gaillard,Crozes Hermitage4710901 Crozes Hermitage Silène 2009 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Chave & MoestueSelections, Crozes Hermitage4582301 Guigal Crozes Hermitage 2007 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, CrozesHermitage9077001 Ogier Duc de Caderousse 2010 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,St. Joseph5312601 Domaine MucynCrozes-Hermitage 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Crozes Hermitage9378301 La Ville Rouge Crozes HermitageTerre d’Eclat 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Ville Rouge,Crozes Hermitage9961301 M et S Ogier Saint-Joseph 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Stephane Ogier, St.Joseph9961601 Pierre Gaillard Saint-Joseph201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pierre Gaillard, St.Joseph3492201 Vidal-Fleury Crozes-Hermitage200975cl 270,50 202,90 (Bestillingsutvalg), J. Vidal-Fleury, CrozesHermitage4563901 Cuvée Louis Belle CrozesHermitage 200975cl 278,70 209,00 (Kategori 5,6,7), Belle Père & Fils, CrozesHermitage9978701 Remizieres Saint Joseph 2010 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Remizieres,St. JosephU 309101 Courbis St. Joseph 2010 75cl 280,10 210,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Courbis, St.Joseph9909001 Domaine Des Hauts ChassisSaint-Joseph 201075cl 286,50 214,90 (Kategori 6,7), Domaine Des HautsChassis, St. Joseph9134401 Nicolas Perrin Crozes Hermitage200975cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Perrin, CrozesHermitage4594301 Yann Chave Crozes-Hermitage200975cl 291,20 218,40 (Bestillingsutvalg), Yann Chave, CrozesHermitage5180101 Les MachonnieresCrozes-Hermitage 200675cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Charles & FrancoisTardy, Crozes Hermitage5095501 M. Chapoutier Deschants 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, St.Joseph5167101 Souhaut Saint-Joseph 2008 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Hervé Souhaut, St.Joseph5798601 Les Fées Brunes CrozesHermitage 200975cl 296,00 222,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Luc Colombo,Crozes Hermitage9691901 Graillot Crozes Hermitage 2010 75cl 302,70 227,00 (Bestillingsutvalg), Alain Graillot, CrozesHermitage9893501 Courbis Cornas Champelrose 75cl 317,90 238,40 (Kategori 4,5,6,7), Dom. Courbis, Cornas20095778901 Georges ReynaudCrozes-Hermitage 201075cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Les Bruyères,Crozes Hermitage9134301 Nicolas Perrin Saint Joseph200975cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Perrin, St.Joseph9905501 Duseigneur Saint-Joseph 2010 75cl 321,10 240,80 (Kategori 6,7), Dom. Duseigneur, St. Joseph9745701 Chave Saint Joseph Offerus 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Chave, St. Joseph20094849301 Paris Cornas Granit 30 2010 75cl 329,30 247,00 (Kategori 6,7), Vincent Paris, Cornas9876701 La Ferme des Sept Lunes 75cl 332,00 249,00 (Kategori 5,6,7), Jean Delobre, St. JosephSaint-Joseph 20109468101 Delas Crozes-Hermitage DesGrands Chemins 201075cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères, CrozesHermitage5653901 Faury Saint-Joseph Tradition 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Faury, St. Joseph20075764101 Saint-Joseph Cuvée Caroline 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Cheze, St. Joseph20075022101 Cuvée Gaby Crozes-Hermitage200875cl 353,20 264,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Crozes Hermitage5779001 Les Croix Crozes-Hermitage201075cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Les Bruyères,Crozes Hermitage29 FRANKRIKE RHÔNE NORD RHÔNE NORD FRANKRIKE 29RØDVIN


RØDVIN30 FRANKRIKE RHÔNE NORD RHÔNE SØR FRANKRIKE 30literpris salgspris literpris salgsprisU 219101 Tache St. Joseph Cuvée Guillamy200975cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Dom. a la Tache, St.Joseph9767201 Dom. a la Tache St Joseph CuvéeBadel 200775cl 380,10 285,10 (Bestillingsutvalg), Dom. a la Tache, St.Joseph9691801 Gonon Saint Joseph 2009 75cl 394,70 296,00 (Bestillingsutvalg), Gonon, St. Joseph9893201 Domaine de Pierre BlancheCôte-Rôtie 201075cl 398,70 299,00 (Kategori 5,6,7), Domaine de PierreBlanche, Côte-Rôtie4813601 Sainte Epine 2009 75cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), Hervé Souhaut, St.Joseph5742201 Cheze Saint-Joseph Cuvée des 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Cheze, St. JosephAnges 20065654101 Faury Saint-Joseph La Gloriette 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Faury, St. Joseph20075208901 Tardieu Laurent CrozesHermitage Vieilles Vignes 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent, CrozesHermitage5778801 Johann Michel Cornas 2009 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Johann Michel,Cornas9961701 Pierre Gaillard Cornas 2010 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pierre Gaillard,Cornas5208501 Tardieu Laurent Saint Joseph LesRoches Vieilles Vignes 200875cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent, St.Joseph5635101 Dom. du Coulet Cornas Brise 75cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Coulet, CornasCailloux 20109957901 Vincent Paris Cornas Granit 60 75cl 440,00 330,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Paris, Cornas20105095701 M. Chapoutier Les Arénas 2006 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Cornas4704501 Villard Saint-Joseph Reflet 2003 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), François Villard5324101 Jean-Michel Stephan Côte Rôtie201175cl 463,90 347,90 (Kategori 6,7), Dom. Jean-Michel Stephan,Côte-Rôtie9887101 Remizières Cuvée EmilieHermitage 201075cl 477,20 357,90 (Kategori 5,6,7), Dom. des Remizieres,Hermitage5654201 Faury Côte-Rôtie 2008 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Faury, Côte-Rôtie5699501 Brun Cote Rotie 2009 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Côte-Rôtie5986201 Clusel Roch Côte-Rôtie 2006 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Clusel-Roch, Côte-Rôtie5100401 Guigal Côte Rôtie Brune et 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Côte-RôtieBlonde 20043187301 Burgaud Côte Rôtie 2008 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Bernard Burgaud,Côte-Rôtie5095301 Chapoutier Côte Rôtie LesBécasses 200675cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier,Côte-Rôtie115501 François Villard Côte Rôtie LeGallet Blanc 201075cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), François Villard,Côte-Rôtie5134301 Guigal Côte Rôtie Brune et 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Côte-RôtieBlonde 20075134305 Guigal Côte Rôtie Brune et 150cl 550,00 825,00 (Bestillingsutvalg)Blonde 20075943101 Jean Louis Chave HermitageFarconnet 200675cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Louis Chave,Hermitage4953401 Villard Côte-Rôtie Le Gallet Blanc200475cl 540,00 405,00 (Bestillingsutvalg), François Villard, St.Joseph9378401 Moestue Cornas Coteau deReynard 201075cl 553,30 415,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Paris, Cornas5635201 Dom. du Coulet Les Terrasses du 75cl 572,00 429,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du CouletSerre Cornas 20099961401 M et S Ogier Côte-Rôtie LaRèserve du Domaine 200975cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), Stephane Ogier,Côte-Rôtie5043901 Jaboulet Crozes HermitageDomaine de Thalabert 200775cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jaboulet Aîné,Crozes Hermitage5208701 Tardieu Laurent Cornas Coteaux 75cl 613,20 459,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent, Cornas20074711201 Guigal Hermitage 2005 75cl 620,00 465,00 (Bestillingsutvalg), Guigal, Hermitage783001 Vidal-Fleury Côte Rôtie Brune etBlonde 200575cl 624,00 468,00 (Bestillingsutvalg), J. Vidal-Fleury,Côte-Rôtie4039101 Dom. du Colombier Hermitage200775cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Hermitage5710301 Jaboulet Hermitage La PetitChapelle 200475cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jaboulet Aîné,HermitageU 287301 Stephan Coteaux Bassenon CôteRôtie 200875cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-MichelStephan, Côte-Rôtie4992001 Clape Cornas 2008 75cl 692,00 519,00 (Bestillingsutvalg), Cornas3361901 Hermitage Marquise de laTourette 201075cl 693,20 519,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères,Hermitage5778601 Cornas Cuvée Jana 2006 75cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Johann Michel,Cornas5635301 Dom. du Coulet Les Billes Noires 75cl 732,00 549,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du CouletCornas 20095280901 Clusel-Roch Côte Rôtie Les 75cl 786,50 589,90 (Bestillingsutvalg), Clusel-Roch, Côte-RôtieGrandes Places 20075208401 Tardieu Laurent HermitageVieilles Vignes 200775cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent,Hermitage5535901 Jaboulet Hermitage La Chapelle200475cl 934,70 701,00 (Bestillingsutvalg), Paul Jaboulet Aîné,Hermitage5156801 Guigal Côte Rôtie Ch. d’Ampuis 75cl 1 053,30 790,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Côte-Rôtie20059468201 Delas Hermitage Les Bessards201075cl 1 239,90 929,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères,HermitageRHÔNE SØR5219101 Le Clos de Caveau VacqueyrasCarmin Brillant 200775cl 112,80 84,60 (Bestillingsutvalg), Le Clos de Caveau,Vacqueyras3266806 Campuget Cuvée Jean-Lin Dalle 300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Campuget,Costières de Nîmes1554106 Louis Pascal Côtes du Rhone2010300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Trans Nordic Selection,Côtes du Rhône9877101 Cellier des Princes Vaucluse201175cl 119,50 89,60 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cellier de Princes,Vaucluse9478206 Mas de Mas 2010 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Paul Mas,Costières de Nîmes9456406 Ogier La Promesse Côtes du 300cl 123,20 369,70 (Bestillingsutvalg), Ogier, Côtes du RhôneRhône 20105077806 Les Rives d’Alcion 2009 300cl 123,30 369,90 (Kategori 6,7), André Brunel, Vaucluse9878006 Fromont Côtes du Rhône 2011 300cl 124,80 374,40 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Jean ClaudeFromont, Côtes du Rhône9206406 TerraVentoux Ventouret SyrahGrenache 2009300cl 125,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Terraventoux, Côtes duVentoux


9654806 Skalli Caves St Pierre Cotes Du 300cl 128,20 384,60 (Bestillingsutvalg), Skalli, Côtes du RhôneRhone9896501 Rhodanienne Bouches du Rhône201175cl 129,30 97,00 (Kategori 6,7), La Comp. Rhodanienne,Bouches du Rhône8053001 Ardechois Syrah 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Ardechois,Ardèche5907001 Louis Pascal Côtes du Rhône201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Trans Nordic Selection,Côtes du Rhône4410006 Arne Brimis Hytte, Grill & Turvin 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône5834006 La Granacha Vieilles Vignes2007300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône-Villa9906106 Mas Louise Côtes du Rhône2011300cl 134,20 402,60 (Kategori 6,7), Dom. Duseigneur, Côtes duRhôneU 217701 Dom. du Vigier Côtes du Vivarais201175cl 134,50 100,90 (Kategori 4,5,6,7), Dom. du Vigier, Côtesdu Vivarais9348706 Chapoutier Côtes du RhôneBelleruche 2010300cl 137,30 412,00 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duRhône8049601 Mas de Mas 2009 75cl 139,90 104,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Paul Mas,Costières de Nîmes5934901 Verget du Sud Grenache75cl 141,10 105,80 (Bestillingsutvalg), Verget du Sud, VaucluseCabernet Sauvignon 20079563906 La Romaine Cotes du Rhone2010300cl 141,60 424,90 (Bestillingsutvalg), Cave La Romaine, Côtesdu Rhône1018501 Bernard Côtes du Rhône 2009 75cl 144,30 108,20 (Kategori 3,4,5,6,7), Louis Bernard, Côtesdu Rhône9409206 Arne Brimi Hytte, Grill & Turvin 200cl 145,00 289,90 (Bestillingsutvalg), Les Vigneronsd′Estezargues, Côtes du Rhône734701 Ch. Campuget Tradition 2006 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Campuget,Costières de Nîmes5128801 Mas d’Andrum Andrumette200975cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Mas d’Andrum,Costières de Nîmes9195301 Camille Cayran Secret deCampane 201075cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Maison Camille Cayran,Øvrige65101 Cellier des Dauphins Côtes duRhône Réserve 200775cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Les Prod. Réunis, Côtesdu Rhône65102 Cellier des Dauphins Côtes du 37,5cl 191,70 71,90 (Bestillingsutvalg)Rhône Réserve 200765104 Cellier des Dauphins Côtes du 25cl 208,00 52,00 (Bestillingsutvalg)Rhône Réserve 20074385901 La Pas de la Beaume Côtes duRhône 201075cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Cave de Cairanne, Côtesdu Rhône124801 Les Dauphin Côtes du RhôneReserve 201175cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Les Prod. Réunis, Côtesdu Rhône662501 Ch. Saint André 2009 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Caves St. Pierre, Côtesdu Rhône5254101 Dom. Les Grands Bois Côte duRhône Villages CuvéeMaximilian75cl 156,00 117,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Les Grands Bois,Côtes du Rhône-Villa5918801 Collection Alain Corcia Cote duVentoux Vieilles Vignes 2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 158,00 118,50 (Bestillingsutvalg), Comte Louis deClermont-Tonnerre, Côtes du Ventoux3072601 La Vieille Ferme 2011 75cl 158,70 119,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Familie Perrin,Côtes du Ventoux3072605 La Vieille Ferme 2011 150cl 166,70 250,00 (Bestillingsutvalg)4440401 C D R Côtes du Rhône 2009 75cl 159,90 119,90 (Kategori 3,4,5,6,7), André Brunel, Côtesdu Rhône5834501 Dark Syrah 2008 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône3241501 Dom. de la Janasse 2010 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), Dom. de la Janasse, Côtesdu Rhône185001 Finn Schjøll Flora Norvegica201175cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,Øvrige9849101 Louis Pascal Côtes du Ventoux201075cl 159,90 119,90 (Kategori 5,6,7), Domaine de Boissan,Côtes du Ventoux4512201 Domaine La Montagnette 2006 75cl 160,70 120,50 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône-Villa4834701 La Ciboise 2010 75cl 161,30 121,00 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duLubéron5679701 Terra Ventoux 2008 75cl 161,30 121,00 (Bestillingsutvalg), Terraventoux, Côtes duVentoux4143301 Meffre Prestige Côtes du Rhône200975cl 162,50 121,90 (Kategori 4,5,6,7), Gabriel Meffre, Côtes duRhône4143305 Meffre Prestige Côtes du Rhône 150cl 177,90 266,90 (Bestillingsutvalg)2009786401 Jaboulet Parallèle 45 Côtes duRhône 200975cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Paul Jaboulet Aîné,Côtes du Rhône9881301 Dom. Périllière Sinargues VieillesVignes 201075cl 167,90 125,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Les Vigneronsd′Estezargues, Côtes du Rhône-Villa9889901 Ch. Cambis Côtes du Rhône201075cl 168,70 126,50 (Bestillingsutvalg), Vign. de Caractère,Vacqueyras5679801 Terres de Truffes 2010 75cl 171,50 128,60 (Bestillingsutvalg), Terraventoux, Côtes duVentoux5879201 Dom. des Aphillantes 2010 75cl 171,90 128,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Aphillantes,Côtes du Rhône109701 All our Classics Côtes du Rhône201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Excellars, Côtes duRhône9307501 Dom. La Renjarde Pure GarrigueCôtes du Rhône 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Renjarde,Côtes du Rhône3435601 Dom. de Pierredon 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône9934401 La P′tit Ribe 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), La Grand Ribe, Côtes duRhône5765901 La Romaine Côtes du RhôneTradition 200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cave La Romaine, Côtesdu Rhône5767001 La Romaine Côtes du VentouxÉlégance 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cave La Romaine, Côtesdu Ventoux109601 Nynorsk Raudvin 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Excellars, Côtes duRhône9076901 Ogier Gentilhomme Côtes duRhône 200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,Côtes du Rhône127701 Remi Pouizin Les Pious 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Remi Pouizin, Côtes duRhône31 FRANKRIKE RHÔNE SØR RHÔNE SØR FRANKRIKE 31RØDVIN


RØDVIN32 FRANKRIKE RHÔNE SØR RHÔNE SØR FRANKRIKE 329896001 Séminaire Côtes du Rhône 2011 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Dom. du Séminaire, Côtesdu Rhône5797801 Laurent B Côtes du Rhône 2009 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Brusset, Côtes duRhône4456401 Arne Brimi’s Viltvin 2010 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône-Villa1556501 Chapoutier Côtes du Rhône201075cl 179,90 134,90 (Kategori 5,6,7), M. Chapoutier, Côtes duRhône762501 Ortas Côtes du Rhône Villages200775cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Cave de Rasteau,Øvrige762502 Ortas Côtes du Rhône Villages 37,5cl 253,10 94,90 (Bestillingsutvalg)20075211501 Vin de Pétanque 2011 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Mas de Libian, Øvrige9409101 Calles Grenache 2010 75cl 181,20 135,90 (Bestillingsutvalg), Les Vigneronsd′Estezargues, Côtes du Rhône9673101 Hälge Côtes du Rhône VieillesVignes 201075cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Stockholm Wine Lab,Côtes du Rhône155701 Pic & Chapoutier Lubéron 2011 75cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Pic & Chapoutier, Côtesdu Lubéron5217901 Dom. Saint-Alimans RasteauCôtes du Rhône Villages75cl 184,00 138,00 (Bestillingsutvalg), La Comp. Rhodanienne,Côtes du Rhône-Villa9344401 Dom. du Séminaire Côtes duRhône 201075cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Dom. du Séminaire,Côtes du Rhône9076801 Ogier Les Caprices d’AntoineCôtes du Rhône 200975cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,Côtes du Rhône9341501 Andéol Salavert Côtes du Rhône201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Andéol Salavert, Côtesdu Rhône5809401 Calet Tradition Rouge 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes9921501 Cariranne Arc du Rhône 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), EPB 71570, Côtes duRhône-Villa9410401 Ch. Rochecolombe Côtes duRhône 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Rochecolombe,Côtes du Rhône4472501 Chapoutier Belleruche 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duRhône4716501 Côtes du Rhône les Rabassières200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Maison Bouachon,Côtes du Rhône5870901 Dom. de Mourchon Côte duRhône 200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Mourchon, Côtesdu Rhône5312501 Domaine Mucyn Collines 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Collines RhodanienneRhodaniennes 20109948001 Grand Nicolet Côtes du Rhône201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Grand Nicolet,Côtes du Rhône2035701 Jaboulet Beaumes de Venise LeParadou 200975cl 186,50 139,90 (Kategori 4,5,6,7), Paul Jaboulet Aîné,Øvrige5832201 Les Becs Fins Côtes du RhôneVillages 2007/200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent, Côtesdu Rhône5877501 Organic by Marrenon 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Marrenon Vignobles,Øvrige5268901 Saint Gayan Côte du Rhône2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 187,20 140,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Gayan,Côtes du Rhône5680101 Les Abeilles Côtes du Rhône200775cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Jean Luc Colombo,Côtes du Rhône730401 Guigal Côtes du Rhône 2009 75cl 193,30 145,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), E. Guigal, Côtes duRhône9590201 Xavier Côtes du Rhône 2010 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Xavier Vins, Côtes duRhône5918701 Collection Alain Corcia Côte duRhône Villages Tres VieillesVignes 201075cl 193,70 145,30 (Bestillingsutvalg), Comte Louis deClermont-Tonnerre, Côtes du Rhône-Villa5874401 Dom. Alary La Gerbaude 2011 75cl 194,00 145,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Alary, Côtes duRhône5003301 Bernard Côtes du Rhône Villages201075cl 196,30 147,20 (Bestillingsutvalg), Louis Bernard, Côtes duRhône-Villa782901 Vidal-Fleury Côtes du Rhône201075cl 198,00 148,50 (Bestillingsutvalg), J. Vidal-Fleury, Côtes duRhône155301 Pic & Chapoutier Côtes duRhône 201075cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Pic & Chapoutier, Côtesdu Lubéron5940801 Tour Saint Michel Côtes duRhône 201075cl 199,50 149,60 (Bestillingsutvalg), Tour Saint Michel,Øvrige4890001 Dom. Alary Côtes du RhôneVillages Cairanne 201175cl 199,60 149,70 (Kategori 6,7), Denis Alary, Côtes duRhône-Villa146901 Skjelbreid Poirée Diamant Noir201175cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Cave la Vinsobraise,Øvrige9410301 Ch. Rochecolombe Côte duRhône Villages 201075cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Rochecolombe,Côtes du Rhône-Villa9452301 Dom. La Réméjeanne LesArbousiers 201075cl 199,70 149,80 (Kategori 5,6,7), Dom. La Réméjeanne,Côtes du Rhône5117701 Bout d’Zan 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Mas de Libian, Côtes duRhône3083305 Ch. de Campuget Tradition2006/2007150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Campuget,Costières de Nîmes5741501 Dom. Cheze Syrah 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Cheze, CollinesRhodanienne3133701 Dom. d’Andézon 2010 75cl 199,90 149,90 (Kategori 4,5,6,7), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône9485701 Dom. de l’Amauve Vaucluse201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Amauve,Vaucluse9377005 Hellstrøm Bon Vin Rouge 2010 150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Familie Perrin, Côtes duRhône-Villa9377001 Hellstrøm Bon Vin Rouge 2010 75cl 204,00 153,00 (Kategori 6,7)4468801 La Granacha Non Filtré 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône5128601 Le Mazel Cuvée Raoul 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Le Mazel, Øvrige5799701 Robert Skalli Côte du RhôneVillage 201175cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Skalli, Côtes duRhône-Villa5623701 Saint Cosme Côtes du Rhône201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Saint Cosme, Côtesdu Rhône5598101 Saint-Esprit Côtes-du-Rhône201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères, Côtesdu Rhône9879801 Seigneur de FontimpleVacqueyras 201075cl 199,90 149,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Seigneur deFontimple, Vacqueyras


9303401 Texier Côtes du Rhône Non Filtré201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhône190505 Xavier Côtes du Rhône 2010 150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Xavier Vins, Côtes duRhône5862701 Montirius Côte du Rhône 2011 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Côtes du Rhône4023801 Perrin Côtes du Rhône Réserve201075cl 204,00 153,00 (Bestillingsutvalg), Familie Perrin, Côtes duRhône4807601 Dom. André Brunel CuvéeSommelongue 200875cl 209,20 156,90 (Kategori 4,5,6,7), André Brunel, Côtes duRhône3295105 Guigal Côtes du Rhône 2007 150cl 210,00 315,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Côtes duRhône9908301 Duseigneur Lirac Odyssee 2010 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Duseigneur, Lirac5024801 Reméage Syrah 2006 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Vins de Vienne,Øvrige146801 Skjelbreid Poirée Emeraude201175cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Cave la Vinsobraise,Øvrige5809201 Calet Cuvée Long Therme 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes3133501 Ch. de Ségriès 2010 75cl 213,20 159,90 (Kategori 4,5,6,7), Henri de Lanzac, Lirac4935801 Cuvée Café Engebret 150 ÅrsJubileum75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône1554001 Domaine Grosset Côtes duRhône Villages 200675cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Brotte, Côtes duRhône-Villa5818601 Grands Bois Cuvée les TroisSeurs Côtes du Rhône 200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Les Grands Bois,Côtes du Rhône5653501 Grangeneuve Tradition 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Grangeneuve,Coteaux du Tricastin4423501 La Souteronne 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Hervé Souhaut, Ardèche9961101 M et S Ogier Le Temps Est Venu201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Stephane Ogier, Côtesdu Rhône-Villa781001 Rasteau 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duRhône9413801 Simone Joseph Syrah 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Simone Joseph, CollinesRhodanienne9077201 Fondrèche Nature Vaucluse201075cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Fondrèche,Vaucluse5788901 Ferraton Père & Fils Côtes duRhône Villages Plan de Dieu20085284801 Perrin Côtes du Rhône Nature20099680601 Haut-Musiel Côtes du RhôneRoussignac 20065653701 Grangeneuve Vieilles Vignes20109047001 Saint Jean du Barroux L’Argile2006literpris salgspris literpris salgspris75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Ferraton Père & Fils,Côtes du Rhône-Villa75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Familie Perrin, Côtes duRhône75cl 220,50 165,40 (Bestillingsutvalg), Haut-Musiel, Côtes duRhône75cl 221,20 165,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Grangeneuve,Coteaux du Tricastin75cl 225,10 168,80 (Bestillingsutvalg), Philippe Gimel, Côtes duVentoux5658101 Clos de Trias Rouge 2008 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Clos de Trias, Côtes duVentoux169901 Dom. Les Aphillanthes CdR 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Aphillantes,Villages Plan de Dieu Cuvée desCôtes du Rhône-VillaGalets 20109478701 Eric Texier Côtes du RhôneVillages Vaison la Romaine 201175cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhône-Villa9947501 Grand Nicolet Rasteau 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Grand Nicolet,Øvrige134001 Grappes & Terroirs Fanny & CoVentoux 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Grappes & Terroirs,Côtes du VentouxU 272605 Ch. de Segries 2010 150cl 233,50 350,30 (Bestillingsutvalg), Henri de Lanzac, Lirac5077901 Brunel Côtes du Rhône Villages200775cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), André Brunel, Côtes duRhône5809101 Calet Cuvée Grand Mas 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes5117801 Khayyâm 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Mas de Libian, Côtes duRhône-Villa5876501 Le Petit Scarabèe 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Escaravailles,Øvrige4483501 Perrin Vinsobres Les CornudsCôtes du Rhône Villages 200675cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Familie Perrin, Côtes duRhône-Villa9760601 Saladin Cotes du Rhone Loï200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saladin, Côtes duRhône4913202 Guigal Côte du Rhône 2007 37,5cl 245,30 92,00 (Bestillingsutvalg), Guigal, Côtes du Rhône9303501 Texier Brézème Côtes du Rhône201175cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhône4851405 Arne Brimi’s Viltvin CuvéeSpésial 2010150cl 246,60 369,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône9128901 Vinsobres Les Cornuds 2009 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Familie Perrin, Côtes duRhône9520101 Chaume-Arnaud Vinsobres 2010 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Chaume-Arnaud,Øvrige4503701 Dom. d’Andézon Trani 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône-Villa9908201 Duseigneur Lirac L’Astrolabe 75cl 255,10 191,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Duseigneur, Lirac20104842701 Plan Pégau 2009 75cl 258,40 193,80 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pégau, Øvrige5053301 Fayard 2006 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Fondréche,Côtes du Ventoux5680001 Cairanne Les Pavillon desCourtisanes 200875cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Jean Luc Colombo,Côtes du Rhône-Villa4989901 Saint Cosme du Rhône Les DeuxAlbion 200875cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Saint Cosme, Côtesdu Rhône3247001 Clos de l’Hermitage 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Henri de Lanzac, Côtesdu Rhône5928601 Cros de la Mûre Côtes du Rhône 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cros de la Mûre, Øvrige20105797901 Gigondas Tradition Le Grand 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Brusset, GigondasMontmirail 20095653601 Grangeneuve La Truffiere 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Grangeneuve,Coteaux du Tricastin5243701 Laurent Côte du Rhône Il FaitSoif 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Maxime FrançoisLaurent, Côtes du Rhône4499701 Souhaut Syrah 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Hervé Souhaut, Ardèche5003401 Bernard Châteauneuf-du-Pape201075cl 279,60 209,70 (Bestillingsutvalg), Louis Bernard,Châteauneuf-du-Pape33 FRANKRIKE RHÔNE SØR RHÔNE SØR FRANKRIKE 33RØDVIN


RØDVIN34 FRANKRIKE RHÔNE SØR RHÔNE SØR FRANKRIKE 349914301 Bois de Pied RedalChâteauneuf-du-Pape2009/20109763401 Cotes du Rhone Villages Fan delune 200975cl 279,90 209,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Ogier,Châteauneuf-du-Pape75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saladin, Côtes duRhône9573001 Raspail Ay Gigondas 2008 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Domaine Raspail Ay,Gigondas4503505 Dom. d’Andézon Vieilles Vignes 150cl 286,60 429,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues20083203301 Guigal Gigondas 2009 75cl 288,00 216,00 (Kategori 5,6,7), E. Guigal, Øvrige9046901 Saint Jean du Barroux La PierreNoire 200675cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Philippe Gimel, Côtes duVentoux9398001 Dom. de la Vieille JulienneLieu-dit Clavin Côtes-du-Rhône75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de la VieilleJulienne, Côtes du Rhône20099485801 Dom. de l’Amauve Seguret Côtesdu Rhône Villages Réserve 200775cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Amauve,Côtes du Rhône-Villa4514001 Dom. du Vieux LazaretChâteauneuf-du-Pape2007/20099478801 Eric Texier Brézème Domaine dePergault Côtes du Rhône 20099478905 Eric Texier Brézème Domaine dePergault Côtes du Rhône 2009185101 Ch. de la Selve Serre de Berty20079862201 Dom. de Villeneuve La Griffe20119625201 Domaine le Sang des CaillouxCuvée Azalaïs Vacqueyras 20095114801 Mourchon Séguret GrandRéserve 20065876801 Dom. des Escaravailles La Ponce20069479001 Eric Texier Domaine de PergaudSt-Julien en St-Alban VieilleSerine 2009U 307601 La Gramière Peter´s Vineyard2007literpris salgspris literpris salgspris75cl 306,50 229,90 (Kategori 6,7), Vign. Jérôme Quiot,Châteauneuf-du-Pape75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhône150cl 306,60 459,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhône75cl 309,50 232,10 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Selve, Ardèche75cl 314,10 235,60 (Bestillingsutvalg), Dom. de Villeneuve,Côtes du Rhône75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Le Sang des Cailloux,Vacqueyras75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Mourchon, Côtesdu Rhône-Villa75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Escaravailles,Côtes du Rhône75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhône75cl 326,30 244,70 (Bestillingsutvalg), La Gramiere, Côtes duRhône5809001 Calet La Tournerie 2007 75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes9051401 Sang des Cailloux VacqueyrasFloureto 200775cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Le Sang des Cailloux,Vacqueyras4588701 Féraud-BrunelChâteauneuf-du-Pape 200975cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), André Brunel,Châteauneuf-du-Pape279801 Le Moulin Teyroud75cl 333,20 249,90 (Kategori 6,7), Caveaux Comtadins, ØvrigeChâteauneuf-du-Pape2007/20085965801 Pourpre 2008 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Maxime FrançoisLaurent, Côtes du Rhône9590301 Xavier Châteauneuf-du-Pape200975cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Xavier Vins,Châteauneuf-du-Pape9928501 La Grand Ribe Centenaire 2009 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), La Grand Ribe5862301 Montirius Vacqueyras Le Clos 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Montirius, Vacqueyras20075145901 Jean-Paul Versino Châteauneufdu Pape Selection Laurence75cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Jean et Jean-PaulVersino, Châteauneuf-du-PapeFeraud 20065928201 Cristia Châteauneuf-du-Pape201075cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Cristia,Châteauneuf-du-Pape5812601 Sierra du Sud Côtes du Rhône201075cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gramenon, Côtesdu Rhône9824701 Pierre AndréChâteauneuf-du-Pape 200975cl 352,00 264,00 (Kategori 5,6,7), Pierre André,Châteauneuf-du-Pape9583201 Codoulet de Beaucastel Cotes duRhone 200975cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel, Côtesdu Rhône5243001 Ch. de Saint Cosme Gigondas 75cl 356,00 267,00 (Bestillingsutvalg), Gigondas20095905405 Clos des BrusquieresChateauneuf-du-Pape 2006150cl 357,30 535,90 (Bestillingsutvalg), Clos des Brusquières,Châteauneuf-du-Pape4987001 Clos des BrusquièresChateauneuf-du-Pape 200675cl 359,90 269,90 (Kategori 4,5,6,7), Clos des Brusquières,Châteauneuf-du-Pape5965701 Domaine Gramenon La Sagesse200875cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gramenon, Côtesdu Rhône5272105 Dom. du Vieux LazaretChâteauneuf-du-Pape 2006150cl 365,90 548,80 (Bestillingsutvalg), Vign. Jérôme Quiot,Châteauneuf-du-Pape1101101 Ch. la Nerthe 2004/2005 75cl 373,20 279,90 (Kategori 5,6,7), Ch. la Nerthe,Châteauneuf-du-Pape5158001 Clos de L’Oratorie des Papes201075cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,Châteauneuf-du-Pape5812501 Les Laurentides Côtes du RhôneVillages 201075cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gramenon, Côtesdu Rhône-Villa9930001 Usseglio Châteauneuf-du-Pape201075cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RaymondUsseglio, Châteauneuf-du-Pape5323201 Le Sang des Cailloux VacqueyrasLopy 200675cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Le Sang des Cailloux,Vacqueyras142801 Pierre Andre Chateauneuf duPape 200775cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Pierre André,Châteauneuf-du-Pape5282801 Skalli Châteauneuf-du-Pape LaTiare du Pape 200775cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Skalli,Châteauneuf-du-Pape156301 Pic & ChapoutierChâteauneuf-du-Pape 200975cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Pic & Chapoutier,Châteauneuf-du-Pape9678701 Sang des Cailloux Lopy 2009 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Le Sang des Cailloux,Vacqueyras9051701 Sang des Cailloux VacqueyrasLopy 200775cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Le Sang des Cailloux,Vacqueyras5808801 Calet Travers du Rey Syrah No12 200375cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes5112301 Domaine Pierre AndréChateauneuf-du-PapeBiodynamique 20064512601 Les CaillouxChâteauneuf-du-Pape 200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Pierre André,Châteauneuf-du-Pape75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), André Brunel,Châteauneuf-du-Pape


5251601 Domaine Saint Préfert 2009 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Préfert,Châteauneuf-du-Pape9155301 Chapoutier Chateauneuf duPape La Bernardine 201075cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier,Châteauneuf-du-Pape9741201 Mourchon Chateauneuf du Pape201075cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Mourchon,Châteauneuf-du-Pape9776901 Tardieu Laurent Châteauneuf duPâpe 200975cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent,Châteauneuf-du-Pape169805 Domaine de VilleneuveChateauneuf-du-Pape Vielle150cl 433,30 649,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Villeneuve,Châteauneuf-du-PapeVignes 20103203401 Guigal Châteauneuf-du-Pape200675cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal,Châteauneuf-du-Pape5992101 Dom. de VilleneuveChâteauneuf-du-Pape Les VieilleVigne 2009literpris salgspris literpris salgsprisU 320001 Ch. de BeaucastelChateauneuf-du-Pape 201075cl 866,70 650,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel,Châteauneuf-du-Pape9596405 Ch. de Beaucastel 2009 150cl 873,30 1 310,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel,Châteauneuf-du-PapeU 320205 Ch. de BeaucastelChateauneuf-du-Pape 2010150cl 873,30 1 310,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel,Châteauneuf-du-Pape5343001 Henri BonneauChâteauneuf-du-Pape Réservedes Célestins 200675cl 1 239,90 929,90 (Bestillingsutvalg), Henri Bonneau,Châteauneuf-du-Pape75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Villneuve,Châteauneuf-du-Pape9982601 Stephane Ogier L’Ame Soeur 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Stephane Ogier, CollinesRhodanienne191401 Dom. du Pegau Chateauneuf duPape Cuvee Reservee 200875cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pegau,Châteauneuf-du-Pape5208601 Tardieu Laurent Rasteau VieillesVignes 200875cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent, Côtesdu Rhône-Villa5556001 Vidal-FleuryChâteauneuf-du-Pape 200975cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), J. Vidal-Fleury,Châteauneuf-du-Pape5862601 Montirius Gigondas Confidentiel 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Montirius, Gigondas20075679901 Les BartavellesChâteauneuf-du-Pape 200675cl 469,30 352,00 (Bestillingsutvalg), Jean Luc Colombo,Châteauneuf-du-Pape4579601 Domaine Pegau Cuvée Reservée200675cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pégau,Châteauneuf-du-Pape5902101 Saint CosmeChateauneuf-du-Pape 200975cl 492,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Saint Cosme,Châteauneuf-du-Pape5208801 Tardieu Laurent75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu LaurentChateauneuf-du-Pape VieillesVignes 20085342901 Henri BonneauChâteauneuf-du-Pape 200475cl 613,20 459,90 (Bestillingsutvalg), Henri Bonneau,Châteauneuf-du-Pape9929401 Usseglio Châteauneuf-du-PapeCuvée Imperial 201075cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RaymondUsseglio, Châteauneuf-du-Pape9397901 Dom. de la Vieille JulienneChâteauneuf-du-Pape 200475cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de la VieilleJulienne, Châteauneuf-du-Pape4174801 Châteauneuf-du-Pape Cuvée desCadettes 200475cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Ch. la Nerthe,Châteauneuf-du-Pape5209101 Cros de la MûreChateauneuf-du-Pape 200775cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Cros de la Mûre,Châteauneuf-du-Pape4971905 Ch. de Beaucastel 2007 150cl 820,00 1 230,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel,Châteauneuf-du-Pape191501 Dom. du Pegau Chateauneuf duPape Cuvee Laurence 200475cl 866,50 649,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pegau,Châteauneuf-du-Pape9583101 Ch. de Beaucastel 2009 75cl 866,70 650,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel,Châteauneuf-du-Pape4752301 Les Cailloux Cuvée Centenaire 75cl 1 326,70 995,00 (Bestillingsutvalg), André Brunel, Øvrige2006SAVOIE9157801 Chautagne Mondeuse Vin deSavoie 200975cl 177,10 132,80 (Bestillingsutvalg), Cave de Chautagne,Øvrige1081301 Domaine Vignesens Les Maons 75cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Vignesens, ØvrigeGamay 20098053301 Berthollier Gamay 2009 75cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Berthollier, Øvrige4405501 Chignin Mondeuse VieillesVignes 200875cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Andrè & MichelQuencard, ØvrigeSØRVEST9477806 Fleur de Maubet 2009 1 000cl 109,00 1 090,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Fontan, Côtes deGascogne8042801 Dom. de Rullet 2008 75cl 136,30 102,20 (Bestillingsutvalg), Guy Salmona, Fronton8053201 Ch. Prat-Castel 2010 75cl 142,70 107,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Prat-Castel, Gaillac9621601 Ch. Les Donats 2010 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Patrick Somers,Bergerac9580201 Laboure Roi Vin de France 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-RoiRouge8056201 Louis Pascal Cahors 2009 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Ch. La Caminade,Cahors5274001 Dom. de Ménard Merlot 2011 75cl 154,50 115,90 (Bestillingsutvalg), Charpenties, Côtes deGascogne2091201 Ch. de Meaux 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cahors9292501 Dom. de Pellehaut Harmonie deGascogne 201175cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Pellehaut,Côtes de Gascogne9104601 Jens Zelitz 75cl 166,30 124,70 (Bestillingsutvalg), Vign. Arbeau, Øvrige8061301 Baldès Malbec 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Baldes & Fils, Cahors9819601 Ch. La Caminade Cahors 2010 75cl 173,20 129,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Ch. La Caminade,Cahors4873901 Lo Sang del Païs 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Cros, Marcillac4330201 Cuvée K Rouge 2011 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Katharina Mowinkel,Bergerac5324801 Cèdre Héritage 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Le Cèdre Diffusion,Cahors9981401 Ch. Peyros Tradition 2002 75cl 190,30 142,70 (Kategori 5,6,7), Vignobles Lesgourgues,Madiran9981201 Ch. Gautoul Commanderie de 75cl 191,10 143,30 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Ch. Gautoul, CahorsPadirac 19994749701 Ch. Bouissel 2008 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Bouissel, Fronton5905301 Torus 2009 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Brumont, Madiran1033801 Ch. D’Aydie Odé 2008 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Laplace, Madiran35 FRANKRIKE RHÔNE SØR SØRVEST FRANKRIKE 35RØDVIN


RØDVIN36 FRANKRIKE SØRVEST ABRUZZO ITALIA 36literpris salgspris literpris salgspris4988201 Da Ros Le Vin est une Fête 2008 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Elian da Ros, Côtes duMarmandais6189701 Ch. La Reyne Le Prestige 2006 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. La Reyne, Cahors9152101 Dom. de Pellehaut LesMarcottes 200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Pellehaut, Côtesde Gascogne1084801 La Fage 2009 75cl 221,10 165,80 (Bestillingsutvalg), Cosse Maisonneuve,Cahors8004001 Ch. Haut-Monplaisir Prestige200675cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Haut-Monplaisir,Cahors8047001 Le Pech Abusé 2006 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pech, Buzet5143801 Da Ros Arbouriou 2007 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Elian da Ros, Côtes duMarmandais4290601 Ch. K 2009 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Katharina Mowinkel,Bergerac4988101 Da RosVignoble d’Elian 2008 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Elian da Ros, Côtes duMarmandais5324901 Ch. du Cèdre 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Verhaeghe & Fils,Cahors9587701 Ch. de Cayx 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Château de Cayx,Cahors3221801 Ch. Bouscassé 2007 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Alain Brumont, Madiran5966901 Badinérie du Pech 2005 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pech, Buzet3223401 Ch. Montus 2007 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Alain Brumont, Madiran4850901 Ch. d’Aydie 2008 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Pierre Laplace, Madiran5143901 Da Ros Clos Baquey 2005 75cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Elian da Ros, Côtes duMarmandais5324701 Le Cèdre 2006 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Verhaeghe & Fils,Cahors9587901 Ch. de Cayx Cuvée Majesté 2009 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Château de Cayx,CahorsØVRIGE9689206 Stowells Cabernet Merlot 300cl 106,50 319,50 (Bestillingsutvalg), Stowells - Chile, Øvrige687406 La Boiselière 300cl 111,20 333,60 (Kategori 4,5,6,7), B&K Int., Øvrige9289401 Partiarche Héritage 75cl 118,70 89,00 (Bestillingsutvalg), Patriarche Père & Fils9392001 Curious Fruit Carignan Grenache 75cl 119,60 89,70 (Bestillingsutvalg), Boris Kovak20105299506 Brunel Soul of Syrah 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), André Brunel, Øvrige3198901 Cuvée des Galets 2006 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Øvrige4247501 Le Sweet Filou 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), St. Ursula, Øvrige9289301 Patriarche Cabernet Sauvignon 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Patriarche Père & Fils20109844401 Vincent Bouquet Rouge de 75cl 133,20 99,90 (Kategori 4,5,6,7), AuriolFrance 20113202501 Medinet Rouge 100cl 134,90 134,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Langguth Erben,Øvrige3202504 Medinet Rouge 25cl 199,60 49,90 (Bestillingsutvalg)4300201 J. Moreau Select 75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils, Øvrige9077301 Brunel Soul of Syrah 75cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), André Brunel, Øvrige9077305 Brunel Soul of Syrah 150cl 153,30 229,90 (Bestillingsutvalg)5705901 Chamarré Cabernet SauvignonSyrah Merlot Réserve Spéciale201075cl 147,70 110,80 (Bestillingsutvalg), OVS, Øvrige5313101 Grandes Serres Haut-Lieu1813 75cl 158,50 118,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeGrenache Syrah 20095928301 Cristia Grenache 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Cristia, Øvrige9781408 Easy Wine Glass Red 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cefour Wine & Beverage5291801 M. Chapoutier Marius 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Øvrige5155301 Le Mazel Cuvée Larmande 2008 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Le Mazel, Øvrige9504101 Dom. Navarre d’Oeillades 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Navarre5778701 Johann Michel Cuvée Grain Noir200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Johann Michel,ØvrigeHELLASNEMEA690401 Dioni 2008 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), D. Kourtakis, Øvrige9869001 Gaia Agiorgitiko 2011 75cl 220,40 165,30 (Bestillingsutvalg), Gaia EstateØVRIGE1358401 Cava Tsantalis 2006 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tsantalis, ØvrigeINDIA5345701 Aryaa Cabernet Sauvignon 2007 75cl 206,10 154,60 (Bestillingsutvalg), Mercury Winery, Øvrige5345801 Aryaa Shiraz 2007 75cl 206,10 154,60 (Bestillingsutvalg), Mercury Winery, Øvrige6222801 Chantilli Shiraz 2008 75cl 208,10 156,10 (Bestillingsutvalg), Ch. Indage, Øvrige5346001 Reveilo Cabernet Sauvignon 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Vintage Wines, Øvrige5345901 Reveilo Syrah 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Vintage Wines, Øvrige6222701 Chantilli Merlot 2010 75cl 222,80 167,10 (Bestillingsutvalg), Ch. Indage, ØvrigeITALIAABRUZZO5173906 Natale Verga Montepulcianod’Abruzzo 2008300cl 91,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga,Montepulciano d’Abru5028801 Natale Verga Montepulciano 75cl 105,30 79,00 (Kategori 5,6,7), Natale Verga, Øvriged’Abruzzo 2008/20119455806 Agriverde Bella Montepulcianod’Abruzzo 2010300cl 110,00 329,90 (Bestillingsutvalg), Agriverde,Montepulciano d’Abru9468406 Lupi Reali Montepulciano 300cl 117,80 353,40 (Kategori 6,7), Valle Reale, Øvriged’Abruzzo 20114562206 Cuvée Christer Berens M d’A 300cl 118,70 356,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Farnese, Øvrige9725006 Caldora Montepulcianod’Abruzzo 2011300cl 119,60 358,70 (Kategori 6,7), Caldora Vini, Montepulcianod’Abru1568806 Conte Ricci Montepulcianod’Abruzzo 2009300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), MGM Mondo del Vino,Montepulciano d’Abru4322106 Canaletto Montepulciano 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvriged’Abruzzo4897306 Cantina Rossa 300cl 123,30 369,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Zaccagnini, Øvrige185206 Caldora Ekte kjærlighetMontepulciano D’Abruzzo 2011300cl 126,50 379,50 (Bestillingsutvalg), Caldora Vini,Montepulciano d’Abru9724506 One and Another SyrahMontepulciano 2011300cl 126,50 379,50 (Kategori 6,7), Olearia Vinicola Orsogna,ØvrigeU 275206 Platinum Sogno Montepulcianod´Abruzzo 2011300cl 128,30 384,90 (Bestillingsutvalg), Platinum Italia,Montepulciano d’Abru4014001 Farina Montepulciano d’Abruzzo 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Gerardo Cesari, Øvrige20119217401 Mondo del Vino La Piuma PIT 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), MGM Mondo del Vino2011639101 Valle d’Oro Montepulcianod’Abruzzo 200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Tollo, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris5216201 La Piuma Montepulcianod’Abruzzo 201075cl 136,00 102,00 (Bestillingsutvalg), MGM Mondo del Vino,Montepulciano d’Abru5239801 Lupi Reali Montepulcianod’Abruzzo 201175cl 138,50 103,90 (Kategori 4,5,6,7), Valle Reale,Montepulciano d’Abru1130501 Canaletto Montepulciano 75cl 139,90 104,90 (Kategori 5,6,7), Casa Girelli, Øvriged’Abruzzo 20074514601 Cuvée Christer Berens75cl 139,90 104,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Farnese, ØvrigeMontepulciano d’Abruzzo 20113289101 Farnese Montepulciano75cl 140,00 105,00 (Kategori 5,6,7), Farnese, Øvriged’Abruzzo 20115206001 Sensi Montepulciano d’Abruzzo 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Sensi Vigne e Vini,Øvrige4300701 ModA’ Montepulciano d’Abruzzo 75cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Talamonti, Øvrige20105029301 Dragani Montepulciano75cl 141,70 106,30 (Bestillingsutvalg), Dragani, Øvriged’Abruzzo 20095627101 Caldora Montepulciano75cl 142,70 107,00 (Bestillingsutvalg), Caldora Vini, Øvriged’Abruzzo 20099796101 Caldora Ekte kjærlighet 2011 75cl 147,70 110,80 (Bestillingsutvalg), Caldora Vini4365501 Vigne Nouve Montepulciano 75cl 150,40 112,80 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, Øvriged’Abruzzo 20065239001 Madregale Terre di Chieti Rosso 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), T.V.S.C.A., Øvrige20119891701 Spinelli Sangiovese Terre Di 75cl 158,40 118,80 (Bestillingsutvalg), Cant. Spinelli, ØvrigeChieti 20115883601 Kleppvinen Montepulciano 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvriged’Abruzzo 20099825101 Alpha Zeta Il FaggioMontepulciano d´Abruzzo 201175cl 159,10 119,30 (Kategori 6,7), Alpha Zeta Winers,Montepulciano d’Abru9198801 Agriverde Lompa Rød 2009 75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Agriverde9020506 Farina Montepulciano d’Abruzzo 150cl 162,00 243,00 (Bestillingsutvalg), Stefano Farina6x25 cl5935901 Italo Pietrantonj Montepulcianod’Abruzzo 200875cl 166,30 124,70 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola ItaloPietrantonj, Montepulciano d’Abru9891801 Spinelli MontepulcianoD’Abruzzo 201175cl 166,40 124,80 (Bestillingsutvalg), Cant. Spinelli,Montepulciano d’Abru4947001 Colle del Duca Montepulciano 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Agriverde, Øvriged’Abruzzo 20114996801 Lompa Rød 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, ØvrigeU 275101 Platinum Sogno Montepulcianod´Abruzzo 201175cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Platinum Italia,Montepulciano d’Abru9659301 Sogno di Ulisse Montepulcianod’Abruzzo 201075cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse,Montepulciano d’Abru9198301 Sogno di Ulisse Rosso 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, Terre diChieti9570701 Umani Ronchi Podere 2010 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Umani Ronchi,Montepulciano d’Abru9765001 Poggio Anima Montepulcianod’Abruzzo Samael 200975cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Poggio Anima,Montepulciano d’Abru4785201 Sallis Castrum Montepulciano 75cl 173,10 129,80 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvriged’Abruzzo 20095686101 Anne Kat - Tatt av Vinen 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Volpi, Øvrige9408701 Collefrisio Zero Montepulcianod’Abruzzo 20105310401 Marramiero DaMaMontepulciano d’ Abruzzo 20099373301 Vina la Quercia Montepulcianod’Abruzzo Peladi 20109908001 Spinelli Terra D’AligiMontepulciano D’Abruzzo 20105917101 Ciccio Zaccagnini IkebanaNovello 20115014301 Masciarelli Montepulcianod’Abruzzo 20094513001 Zaccagnini Montepulcianod’Abruzzo 20094513007 Zaccagnini Montepulcianod’Abruzzo 20099474401 Zaccagnini OseanaMontepulciano d’Abruzzo 20094761905 Zaccagnini Montepulcianod’Abruzzo 2010167107 Terra d’Aligi TatoneMontepulciano d’Abruzzo 2008794601 Illuminati Montepulcianod’Abruzzo Riparosso 20075104001 Unico Montepulciano d’Abruzzo20099908101 Spinelli Terra d’Aligi TatoneMontepulciano D′Abruzzo 20085924201 Illuminati Ilico Montepulcianod’Abruzzo 20079398201 Cirelli Montepulciano d’Abruzzo20089896701 Barone di ValforteMontepulciano d’Abruzzo 20115121401 Torre dei Beati Montepulcianod’Abruzzo 20083241901 Casale Vecchio Montepulcianod’Abruzzo 20087248501 La Quercia Montepulcianod’Abruzzo 20089916401 Apollo Montepulciano d’Abruzzo20113351301 Filomusi Guelfi Montepulcianod’Abruzzo 2008117601 Zaccagnini Montepulcianod´Abruzzo Riserva 20099020601 Divus Montepulciano d’Abruzzo20085731901 Valle Reale Montepulcianod’Abruzzo 2008166905 Terra d’Aligi TatoneMontepulciano d’Abruzzo 200875cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Az. Collefrisio,Montepulciano d’Abru75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Marramiero,Montepulciano d’Abru75cl 185,50 139,10 (Bestillingsutvalg), Vini La Quercia,Montepulciano d’Abru75cl 186,00 139,50 (Bestillingsutvalg), Cant. Spinelli,Montepulciano d’Abru75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvrige75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Masciarelli,Montepulciano d’Abru75cl 186,50 139,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Zaccagnini, Øvrige300cl 193,30 579,90 (Bestillingsutvalg)75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini,Montepulciano d’Abru150cl 193,30 289,90 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvrige300cl 194,00 582,00 (Bestillingsutvalg), Terra d’Aligi,Montepulciano d’Abru75cl 194,50 145,90 (Bestillingsutvalg), Illuminati, Øvrige75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse,Montepulciano d’Abru75cl 211,70 158,80 (Bestillingsutvalg), Cant. Spinelli,Montepulciano d’Abru75cl 211,90 158,90 (Bestillingsutvalg), Illuminati, Øvrige75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cirelli,Montepulciano d’Abru75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Barone di Valforte,Montepulciano d’Abru75cl 217,60 163,20 (Bestillingsutvalg), Torre dei Beati diGalasso Adriani, Øvrige75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Farnese, Øvrige75cl 222,70 167,00 (Bestillingsutvalg), Vini La Quercia75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Azienda AgricolaAusonia, Montepulciano d’Abru75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Filomusi Guelfi, Øvrige75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Ciccio Zaccagnini,Montepulciano d’Abru75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Montepulciano d’Abru75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, Øvrige150cl 243,50 365,20 (Bestillingsutvalg), Terra d’Aligi,Montepulciano d’Abru37 ITALIA ABRUZZO ABRUZZO ITALIA 37RØDVIN


RØDVIN38 ITALIA ABRUZZO EMILIA-ROMAGNA ITALIA 385600901 Farnese Montepulcianod’Abruzzo Colline Teramane20075310201 Marramiero Inferi Montepulcianod’ Abruzzo 20094471601 Marina Cvetic Montepulcianod’Abruzzo 2005167005 Terra d’Aligi Tolos Montepulcianod’Abruzzo 20069891301 Terra d’Aligi Tolos MontepulcianoD′Abrusso 20065758201 San Calisto Montepulcianod’Abruzzo 20053434801 San Clemente Montepulciano2008BASILICATA3231801 d’Angelo Aglianico del Vulture20099527801 Grifalco Aglianico del Vulture2007literpris salgspris literpris salgspris75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Farnese, Øvrige75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Marramiero,Montepulciano d’Abru75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Masciarelli,Øvrige150cl 330,70 496,10 (Bestillingsutvalg), Terra d’Aligi,Montepulciano d’Abru75cl 359,60 269,70 (Bestillingsutvalg), Terra d’Aligi,Montepulciano d’Abru75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, Øvrige75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvrige75cl 236,00 177,00 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. d’Angelo,Øvrige75cl 302,70 227,00 (Bestillingsutvalg), Grifalco della Luciana,Basilicata/Vulture3257301 d’Angelo Canneto 2006 75cl 306,70 230,00 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. d’Angelo,Øvrige5983001 Aglianico del Vulture Donato 75cl 320,00 240,00 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. d’Angelo,d’Angelo 2007Basilicata/VultureU 308001 Grifalco Bosco del Falco 2006 75cl 411,90 308,90 (Bestillingsutvalg), Grifalco della Luciana,Basilicata/VultureCALABRIA9765906 Ingenting Merlot 2010 300cl 96,50 289,40 (Bestillingsutvalg), Cant. Lavorata9652001 Ingenting Merlot 2010/2011 75cl 132,80 99,60 (Bestillingsutvalg), Cant. Lavorata172601 Odoardi Savuto Calabria 2009 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Odoardo, Øvrige4516601 Librandi Cirò Rosso 2009 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Librandi, Øvrige4910801 Lavorata Bivongi 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lavorata, Øvrige3257001 Librandi Cirò Riserva Duca 75cl 236,00 177,00 (Bestillingsutvalg), Librandi, ØvrigeSanfelice 2009CAMPANIA9824901 Sessa Vesuvio 2011 75cl 132,70 99,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Caputo 1890 SRL,Vesuvio8041001 Vesevus Lacryma Christi del 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Vesevus, ØvrigeVesuvio 20099652601 Orion Wines Rocca del Dragone 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Orion WinesAglianico 20094427001 Zì Raffaele Aglianico75cl 155,10 116,30 (Bestillingsutvalg), La Guardiense, Øvrige2009/20104992101 Picariello Campania Rosso 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Picariello, Øvrige8038201 Vigna Marmore Aglianico 2009 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Mont’ Antico di GarofaloCarina, Øvrige5961101 Trigaio dei Feudi San Gregorio 75cl 173,90 130,40 (Bestillingsutvalg), San Gregorio, Øvrige2011201501 Mathallens Røde Naken rød fra 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ciro Picariello, ØvrigeNon Dos 20105684301 Mastro Rosso 2006 75cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, Øvrige3311301 Rubrato Aglianico 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Gregorio,Irpinia1197101 Lacryma Christi del Vesuvio 75cl 214,80 161,10 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, Øvrige2007169401 Calafè Hellenicum Irpinia 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Cantine Calafè, IrpiniaAglianico 20089461101 Il Cancelliere Gioviano 2007 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Il Cancelliere, Irpinia5902801 Picariello Aglianico Zi Filicella 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ciro Picariello, Øvrige20081502301 Mastroberardino Aglianico 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, Øvrige9971001 Lonardo Taurasi Aglianico Irpinia 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Cantine Lonardo, Irpinia20083311201 Feudi di San Gregorio Taurasi 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), San Gregorio, Taurasi20089770201 Pietracupa Quirico Aglianico 75cl 304,80 228,60 (Bestillingsutvalg), Pietracupa2009169501 Calafè Campi Taurasini 2007 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Cantine Calafè, Irpinia1013701 Contrade Taurasi 2003 75cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Contrade di Taurasi,Taurasi9971101 Lonardo Taurasi 2005 75cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Cantine Lonardo,Taurasi2007101 Fatica Contadina Taurasi 2004 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Terredora di Paolo,Taurasi1392501 Radici Taurasi 2007 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino,Taurasi8040901 Prisco Taurasi 2005 75cl 401,70 301,30 (Bestillingsutvalg), Az. Viti. di Prisco,Taurasi9461201 Il Cancelliere Nero Né 2006 75cl 418,70 314,00 (Bestillingsutvalg), Il Cancelliere, Taurasi169601 Calafè Taurasi 2006 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Cantine Calafè, Taurasi1053001 Radici Taurasi Riserva 1999 75cl 433,20 324,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino,Taurasi9770401 Pietracupa Taurasi 2006 75cl 488,80 366,60 (Bestillingsutvalg), PietracupaEMILIA-ROMAGNA1396401 Rocca Sangiovese Rubicone200975cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Angelo Rocca& Figli, Øvrige9764306 Romagnoli Cicotto Barbera 300cl 106,60 319,90 (Bestillingsutvalg), Cantine Romagnoli9896106 Tavernello Sangiovese 2011 300cl 106,60 319,90 (Kategori 6,7), Caviro, Rubicone9274801 Cantine Romagnoli CicottoBarbera 2009/201175cl 113,20 84,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cantine Romagnoli,Colli Picentini3345101 Poletti Rubicone Sangiovese 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Poletti, Øvrige20089629401 Tavernello Sangiovese Rubicone 75cl 123,30 92,50 (Bestillingsutvalg), CaviroU 257301 Camillo Donati Rosso Della 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Camillo Donati, ØvrigeBandita 20115157901 La Stoppa Trebbiolo Rosso 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), La Stoppa, Øvrige190201 Bonfiglio Barbarot Brioso 2009 75cl 205,70 154,30 (Bestillingsutvalg), Bonfiglio, Øvrige9382501 Camillo Donati Lambrusco 2010 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Camillo Donati, Emilia5336201 Vittorio Graziano LambruscoFarniolo 200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige5296301 Giovannini Giogiò Sangiovese diRomagna Superiore 200875cl 242,50 181,90 (Bestillingsutvalg), Giovannini, Az. Agr.,Sangiovese di Romagn


literpris salgspris literpris salgspris9140101 Giovannini Giocondo Collid’Imola 200775cl 245,50 184,10 (Bestillingsutvalg), Giovannini, Az. Agr.,Øvrige5953401 Castelluccio Massicone 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Castelluccio, Øvrige4707301 Tre Monti Petrignone Sangiovese 75cl 278,90 209,20 (Bestillingsutvalg), Tre Montidi Romagna Riserva SuperiorePetrignone 20015283201 Vigne dei Boschi Poggio Tura 75cl 282,80 212,10 (Bestillingsutvalg), Vigne dei Boschi, Øvrige20045966301 Barbera della Stoppa 2005 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), La Stoppa, Øvrige5336301 Vittorio Graziano Sassoscuro 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Emilia20099677901 Pradarolo Velius 2006 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Pradarolo5180501 Macchiona 2005 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), La Stoppa, EmiliaFRIULI-VENEZIA GIULIA115201 Savaian II Borgo Merlot 2009 75cl 166,50 124,90 (Kategori 6,7), Borgo Savaian132901 Arcania Refosco 2011 75cl 167,70 125,80 (Kategori 6,7), Arcania S.R.L.3994001 Dorigo Refosco 2007 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Girolamo Dorgio, ColliOrientali del5994001 Dorigo Schioppettino 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Girolamo Dorgio, ColliOrientali del4142501 Jermann Red Angel on theMoonlight 201075cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Vinnaioli Jermann,Øvrige5994101 Dorigo Tazzelenghe di Buttrio200675cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Girolamo Dorgio, ColliOrientali del9527701 Bressan Ego 2003 75cl 417,50 313,10 (Bestillingsutvalg), Bressan, Friuli Isonzo9203601 Bressan Cabernet Crown 75cl 421,10 315,80 (Bestillingsutvalg), BressanDomains 2001LAZIO9741301 Pallavicini Le Marmorelle Lazio 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), PallaviciniRosso 20119741401 Pallavicini Rubillo Cesanese 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Pallavicini, Øvrige20119395101 Il Castellano Cesanese del Piglio200875cl 171,90 128,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Soc. Cesanesedel Piglio, Øvrige9335601 De Antiochia Cesanese del PiglioSuperiore 200875cl 200,00 150,00 (Kategori 4,5,6,7), Cant. Soc. Cesanesedel Piglio, Øvrige9458401 Emme Hyperius Cesanese del 75cl 212,70 159,50 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Emme, ØvrigePiglio 20084654701 Terre dei Volsci Velletri Riserva 75cl 212,70 159,50 (Bestillingsutvalg), Cant. Provi, Øvrige20039395301 Casale della Ioria Campo NovoCesanese del Piglio 200975cl 222,10 166,60 (Bestillingsutvalg), Casale della Ioria,Øvrige9395601 Pileum Cesanese del Piglio 75cl 222,10 166,60 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Pileum, ØvrigeSuperiore 20089395501 Casale della Ioria Olivella 2010 75cl 238,80 179,10 (Bestillingsutvalg), Casale della Ioria,Øvrige131301 Casale Marchese Lazio Rosso 75cl 241,50 181,10 (Bestillingsutvalg), Casale Marchese9395201 Etichetta Oro Cesanese del Piglio200875cl 263,50 197,60 (Bestillingsutvalg), Cant. Soc. Cesanesedel Piglio, Øvrige9395401 Casale della Ioria Cesanese delPiglio Superiore 200875cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Casale della Ioria,Øvrige9893001 Civitella Cru Cesanese del Piglio200875cl 266,50 199,90 (Kategori 6,7), Casale Verde Luna, Øvrige9824801 Dives Cesanese del PiglioRiserva 200875cl 266,50 199,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Marcella Giuliani,Øvrige4220601 Falesco Montiano 2009 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Falesco, Øvrige9458501 Emme Vigne Nuove Cesanese 75cl 386,40 289,80 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Emme, Øvrigedel Piglio Superiore 2008LIGURIA9484901 Lunae Auxo Rosso Colli di Luni200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lunae BosoniS.r.l., Øvrige6768101 Bruna Rossese 2010 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Bruna Grimaldi6768201 Bruna Bansigu 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Bruna GrimaldiLOMBARDIA5282001 Costaripa Castelline GardaClassico 200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Costaripa,Øvrige5679001 Canaletto Pinot Noir 2007 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvrige5086301 Martilde Bonarda 2005 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Martilde, Øvrige124101 Quaquarini Vigna Poggio AnnaBarbera 200975cl 207,30 155,50 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. FrancescoQuaquarini, Oltrepò Pavese124201 Quaquarini Vigna La GuascaButtafuoco 200775cl 216,70 162,50 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. FrancescoQuaquarini, Oltrepò Pavese3755501 Negri Valtellina Superiore 75cl 237,20 177,90 (Bestillingsutvalg), Negri, ValtellinaRiserva 20055915401 Plozza Valtellina SuperioreGrumello Riserva 200575cl 237,70 178,30 (Bestillingsutvalg), Plozza Vini Tirano,Valtellina9342301 Castello di CigognolaDodiciDodici 200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Castello di Cigognola,Oltrepò Pavese3310401 Ca’del Bosco Curtefranca Rosso200775cl 293,30 220,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Bosco,Franciacorta9380701 Sforzato di Valtellina 2006 75cl 318,50 238,90 (Kategori 4,5,6,7), Casa Vinicola PietroNera, Valtellina9342401 Castello di Cigognola La Maga200775cl 339,90 254,90 (Bestillingsutvalg), Castello di Cigognola,Oltrepò Pavese5328801 Ar.Pe.Pe Il Pettirosso 1999 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Ar.Pe.Pe, Az. Agr., Øvrige5521401 Nino Negri Sfursat Valtellina 75cl 371,20 278,40 (Bestillingsutvalg), Nino Negri, Valtellina20075796001 Sfursat 5 Stelle 2007 75cl 555,30 416,50 (Bestillingsutvalg), Nino Negri, ValtellinaMARCHE4446501 Saladini Pilastri Rosso Piceno2010/201175cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Saladini Pilastri,Rosso Piceno185301 Il Conte Villa Prandone ConteRosso 201175cl 166,30 124,70 (Bestillingsutvalg), Il Conte Villa Prandone,Rosso Piceno5840001 Lacrima di Moro d’Alba 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Velenosi, Øvrige5885801 Brecciarolo Piceno Superiore 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Velenosi, Øvrige20099861801 Laila Nero Scuro Rosso Piceno 75cl 195,10 146,30 (Bestillingsutvalg), Fatt. Laila, Rosso Piceno2011173001 Laila Rosso Piceno 2011 75cl 196,70 147,50 (Bestillingsutvalg), Fatt. Laila5993901 Garofoli Piancarda Rosso Conero200675cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Garofoli, RossoConero4446601 Pilastri Rosso Piceno SuperioreMontinello 200975cl 209,30 157,00 (Bestillingsutvalg), Saladini Pilastri, RossoPiceno4674601 Pilastri Rosso Piceno VignaPiediprato 200875cl 210,70 158,00 (Bestillingsutvalg), Saladini Pilastri, Øvrige39 ITALIA EMILIA-ROMAGNA MARCHE ITALIA 39RØDVIN


RØDVIN40 ITALIA MARCHE PIEMONTE ITALIA 40literpris salgspris literpris salgspris131507 Fattoria Colmone della MarcaRubino del Valsara 2006600cl 241,70 1 450,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. Colmone dellaMarca, Øvrige2403001 Stefano Mancinelli Lacrima di 75cl 263,70 197,80 (Bestillingsutvalg), Macinelli, ØvrigeMorro d’Alba 20105065701 Rubbjano Lacrima di Morro 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Luigi Giusti, Øvriged’Alba 2005MOLISE3334301 Di Majo Norante Terra Degli OsciSangiovese 201075cl 123,30 92,50 (Bestillingsutvalg), Az Agr. di Majo Norante,Øvrige3334101 Contado Aglianico 2009 75cl 171,90 128,90 (Bestillingsutvalg), Az Agr. di Majo Norante,Øvrige3334001 Di Majo Norante Ramitello 2009 75cl 179,20 134,40 (Bestillingsutvalg), Az Agr. di Majo Norante,ØvrigePIEMONTE9950506 Vinchio-Vaglio Arengo Barbera 300cl 93,30 279,90 (Bestillingsutvalg), Vinchio Vaglio Serra5253206 La Familia Langhe Rosso 2009 300cl 97,80 293,50 (Bestillingsutvalg), R.F. SAS Alba, Langhe9190701 Ferrando Canavese Rosso La 75cl 101,10 75,80 (Bestillingsutvalg), Ferrando, ØvrigeTorrazza 20098061706 Rocca dei Mari Langhe Rosso 300cl 118,60 355,80 (Bestillingsutvalg), Rocca De’ Mari, Langhe2009/20105904206 Kroara Barbera 2011 300cl 119,70 359,00 (Bestillingsutvalg), Vinchio Vaglio Serra,Øvrige9351506 Dal Nostro Giardino Barbera 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Winehouse Norway,Øvrige9193006 Castelvecchio Corte RossaBarbera 2009300cl 122,20 366,50 (Bestillingsutvalg), Cant. Castelvecchio,Øvrige9137506 Selezione Lorenzo AluttoBarbera 2009300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Vinchio Vaglio Serra,Øvrige9670106 Zanni Piemonte Dolcetto 2011 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,Øvrige1564606 La Familia Piemonte Barbera 300cl 125,00 374,90 (Bestillingsutvalg), R.F. SAS Alba, Øvrige20109468606 Carlin De Paolo Piemonte 300cl 126,50 379,60 (Bestillingsutvalg), Carlin de Paolo, ØvrigeBarbera 20101546906 Conte Ricci Barbera 2010/2011 300cl 126,60 379,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Mondo del Vino,Øvrige9120506 Pico Maccario Lavignone 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Pico Maccario, ØvrigeBarbera9883806 Fontanafredda Briccotondo 300cl 127,30 382,00 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, AlbaBarberaU 207806 Dolcetto di Dogliani PiemonteBarbera 2011300cl 129,00 387,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cantina delDolcetto di Dogliani, Øvrige5280806 Vespa Barbera 2011 300cl 129,30 387,90 (Kategori 6,7), Cascina Castlet, Øvrige5202806 Flavours Langhe Rosso 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gemma, Langhe9821806 Giacosa Barbera 2011 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), F.lli Giacosa, Øvrige5000006 Vicara Barbera del Monferrato2011300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Vicara, Barbera delMonferra5776706 Ricossa Barbera 2009/2011 300cl 131,60 394,90 (Kategori 3,4,5,6,7), MGM Mondo delVino, Øvrige5312106 Wongraven Alleanza LangheRosso 2010300cl 131,60 394,90 (Kategori 6,7), Vignaioli Piemontesi,Langhe5312101 Wongraven Alleanza LangheRosso 201075cl 199,90 149,90 (Kategori 6,7)5312105 Wongraven Alleanza Langhe 150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg)Rosso 20109232406 Amore di Boeri Barbera 2009 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Alfonso Boeri, Øvrige9943206 Winemaker’s Selection AlbertoFenocchio Barbera d’Alba300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Fenocchio, Barberad’Alba5202706 Carussin Asinoi Barbera 300cl 135,00 405,00 (Bestillingsutvalg), Carussin, ØvrigePiemonte 20109456206 Kompis Barbera 2010 300cl 135,00 405,00 (Bestillingsutvalg), C.S.V.V.S.C. Agr., Alba161701 Ioppa Tinet 2011 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Ioppa, Øvrige5246101 Ferrando Carema Etichetta 75cl 140,10 105,10 (Bestillingsutvalg), Ferrando, CaremaBianca 20051019401 L’Armangia Barbera d’Asti 2011 75cl 142,70 107,00 (Kategori 3,4,5,6,7), L’Armagnia, Barberad’Asti2095101 Grimaldi Dolcetto d’Alba2010/201175cl 144,10 108,10 (Bestillingsutvalg), Luigino Grimaldi,Dolcetto d’Alba4984401 Conte Ricci Barbera Piemonte 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Mondo del Vino20115944801 L’Avvocata Barbera d’Asti 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Coppo, Barbera d’Asti9517801 La Cacciatora Barbera d’Asti 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), C.V.C., Asti20109103201 Terrenostre Barbera d’Alba Aje 75cl 147,50 110,60 (Bestillingsutvalg), Terrenostre SCA, Alba20094196401 Carretta Barbera d’Alba 2010 75cl 150,50 112,90 (Kategori 5,6,7), Ten. Carretta, Barberad’Alba9031606 Martinetti Langhe Rosso 2009 200cl 151,00 302,00 (Bestillingsutvalg), Franco M. Martinetti,LangheU 155201 Gioaninet Langhe Rosso 2011 75cl 152,00 114,00 (Kategori 6,7), Mainerdo, Langhe5253301 La Familia Piemonte Barbera 75cl 152,30 114,20 (Bestillingsutvalg), R.F. SAS Alba, Øvrige20105883501 Barbera Kroara 2011 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Vinchio Vaglio Serra,Øvrige9241401 Boroli Barbera d´Alba 2008 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Boroli, Alba4815601 Cornalé Barbera 2009 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Bennati,Øvrige9950001 Vinchio-Vaglio Arengo Barbera201175cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Vinchio Vaglio Serra,Piemonte,4931401 Fontanafredda Torremora 75cl 154,70 116,00 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, ØvrigeDolcetto 20081555301 Grimaldi Barbera d’Alba 2010 75cl 156,40 117,30 (Kategori 5,6,7), Luigino Grimaldi, Barberad’Alba1555305 Grimaldi Barbera d’Alba 2010 150cl 180,80 271,20 (Bestillingsutvalg)3032101 Ratti Colombè Dolcetto d’Alba201175cl 157,20 117,90 (Kategori 6,7), Renato Ratti, Dolcettod’Alba9759101 Jærvinen Duale Raude 2011 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Asti5294201 Terre del Barolo Le RondiniBarbera d’ A 201075cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Terre del Barolo,Barbera d’Alba5294001 Terre del Barolo Le RondiniDolcetto d’ Alba 201175cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Terre del Barolo,Dolcetto d’Alba5179201 Flavours Barbera d’Alba 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gemma,Barbera d’Alba5930501 Flavours Langhe Rosso 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gemma, Langhe1084701 Gilli Freisa d’Asti Vivace Luna diMaggio 201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Gilli, Asti


literpris salgspris literpris salgspris9805501 Rocca Remajor MonferratoRosso 200875cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), Angelo Rocca & Figli,Monferrato9907801 Trifula Piemonte Rosso 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), MGM Mondo del Vino4895501 Vicara Barbera del Monferrato201175cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Vicara, Barbera delMonferraU 192101 Patrizi Langhe Rosso 2011 75cl 161,30 121,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Az. Viti. Patrizi,Langhe4992201 Carussin Asinoi Barbera d’Asti 75cl 164,00 123,00 (Kategori 6,7), Carussin, Barbera d’Asti20114469101 Briccotondo Barbera 2011 75cl 165,30 124,00 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, Øvrige1571201 Martelletti Barbera d’Asti 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Perlino, Asti5074901 Giribaldi Barbera d’Alba75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Giribaldi, Barbera d’AlbaSuperiore 20091543101 Surì Barbera d’Asti 2010 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Villa Giada9207801 La Raia Piemonte Barbera2010/201175cl 167,90 125,90 (Bestillingsutvalg), Societá Agricola LaRaia, Øvrige5294101 Terre del Barolo Le Rondini 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Terre del Barolo, LangheLanghe Nebbiolo5321401 Giribaldi Kompis Barbera d′Alba201075cl 172,70 129,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Mario Giribaldi,Barbera d’Alba4731701 Solvold Barbera d’Alba Superiore 75cl 172,70 129,50 (Bestillingsutvalg), Giribaldi, Barbera d’Alba20098061401 Carsorzo Monferrato Freisa 2009 75cl 173,10 129,80 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Coop.Carsorzo, Monferrato5281501 C. Mariotto Colli Tortonesi 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Claudio Mariotto, ColliTortonesi1562101 Da Luca Alto Barbera d’Asti201075cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), MGM Mondo del Vino,Barbera d’Asti5303701 Il Putto Barbera d’ Asti Superiore2007/200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Engelstad / Adria ViniS.R.L., Barbera d’Asti9943601 Langrosso 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Pelassa, Øvrige4067901 Marchesi di Barolo BarberaMonferrato 2010/201175cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), March. di Barolo, Barberadel Monferra9281801 Negro Dina Barbera d’Alba2010/201175cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Angelo Negro eFigli, Alba9678201 Principiano Sant’Anna Dolcettod’Alba 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ferdinando Principiano,Dolcetto d’Alba5129701 Rocca Dolcetto d’Alba 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Rocca,Dolcetto d’Alba3123601 Vajra Langhe Rosso 2009/2010 75cl 173,20 129,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), G.D. Vajra, Langhe9943401 Winemaker’s Selection AlbertoFenocchio Barbera d’Alba 201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Fenocchio, Barberad’Alba1571001 Dal Nostro Giardino Barberad’Asti 200975cl 174,70 131,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Prime Wine Norway,Asti1571101 Giacosa Fratelli Barbera d’AlbaBussia 201075cl 175,90 131,90 (Kategori 3,4,5,6,7), F.lli Giacosa, Barberad’Alba4531201 Vespa Barbera d’Asti 2009 75cl 178,50 133,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cascina Castlet,Barbera d’Asti4531205 Vespa Barbera d’Asti 2009 150cl 193,30 289,90 (Bestillingsutvalg)4531202 Vespa Barbera d’Asti 2009 37,5cl 213,30 80,00 (Bestillingsutvalg)5889201 Pelassa Barbera d’Alba SanPancrazio 200875cl 179,70 134,80 (Bestillingsutvalg), Pelassa, Barbera d’Alba4778101 Falchetto Barbera d’Asti PianScorrone 201075cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Ten. il Falchetto,Barbera d’Asti5081301 Ioppa Uva Rara 2007 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Ioppa, Colline Novaresi9645401 Forti Del Vento Alto Fhra 2009 75cl 181,70 136,30 (Bestillingsutvalg), Forti Del Vento,Monferrato4462001 Palladino Barbera d’AlbaSuperiore 2009/201075cl 184,00 138,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Az. Vin. Palladino,Barbera d’Alba5243501 Tenuta Carretta Barbera d’Alba 75cl 184,40 138,30 (Bestillingsutvalg), Ten. Carretta, ØvrigeSuperiore Bric Quercia 2009U 9071601 Sandri Marapika 75cl 185,20 138,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Elio Sandri9462001 Scanavino Barbaresco 2007 75cl 185,70 139,30 (Bestillingsutvalg), Scanavino, Barbaresco9789901 Hankø Yacht Club Barbera d’Alba201075cl 186,00 139,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Mario Giribaldi,Barbera d’Alba5179501 Gigi Rosso Barbera d’AlbaSuperiore 200875cl 186,10 139,60 (Bestillingsutvalg), Gigi Rosso, Barberad’AlbaU 280901 Podere Ruggeri Corsini Barbera 75cl 186,10 139,60 (Bestillingsutvalg), Pod. Ruggeri CorsiniD´Alba 20109793601 Finnmarksløpet 2011 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo5104701 Giribaldi Dolcetto d’Alba San 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Giribaldi, Dolcetto d’AlbaLorenzo 20079969001 Curto La Foia Dolcetto d’AlbaGattera 201175cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marco Curto,Dolcetto d’Alba5970701 Aurelio Settimo Dolcetto d’Alba 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Aurelio Settimo, Alba20109213101 Brema Ai Cruss Barbera d’Asti 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Brema, Asti20105811601 Ca’ du Rabajà Dolcetto d’Alba200775cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà, Dolcettod’Alba1452401 Ca’Bianca Barbera d’Asti 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ Bianca, Barberad’Asti5277701 Cascina Castagna Barbera d’Asti 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castagna, Asti20119629901 Fontanafredda Duevini Langhe 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, LangheRosso 20092049801 Fontanafredda Nebbiolo 2010 75cl 186,50 139,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Fontanafredda,Langhe9831901 Marrone Piemonte Barbera 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Famiglia Maronne2011124901 Pecchenino Mandala av Ari Behn 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Pecchenino, Dogliani20115693401 San Luigi Dolcetto di Dogliani201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Quinto Chionettie Figlio, Dogliani4798801 Terre del Barolo Barbera d’AlbaSuperiore75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Terre del Barolo,Barbera d’Alba9211601 Trinchero Barbera d’Asti75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Trinchero, AstiSuperiore 20069512205 Giacosa Fratelli Barbera d’AlbaBussia 2010150cl 186,60 279,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, Alba5934001 Demarie Barbera d’Alba d’Rosa200775cl 188,30 141,20 (Bestillingsutvalg), Demarie Giovanni,Barbera d’Alba41 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 41RØDVIN


RØDVIN42 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 42literpris salgspris literpris salgspris4761701 Demarie Barbera d’AlbaSuperiore 200675cl 188,40 141,30 (Bestillingsutvalg), Giovanni Demarie,Barbera d’Alba4761705 Demarie Barbera d’Alba 150cl 253,20 379,80 (Bestillingsutvalg)Superiore 20065629701 Cascina Collina Barbera d’AstiPassio 201075cl 188,50 141,40 (Bestillingsutvalg), Cascina Collina,Barbera d’Asti114101 La Meridiana Le Gagie Barberad’Asti 201075cl 189,20 141,90 (Bestillingsutvalg), Ten. La Meridiana,Barbera d’AstiU 244301 Casetta Piemonte Barbera 2011 75cl 190,40 142,80 (Bestillingsutvalg), Casetta, Barbera d’Alba5282601 Osvaldo Barberis Dolcetto diDogliani Valdiba 201175cl 190,80 143,10 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Barberis,Dogliani5674401 Mauro Molino Dolcetto d’Alba201175cl 192,80 144,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Mauro Molino,Dolcetto d’Alba5272501 Terranera Bellotti Rosso 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Terranera, Øvrige4862301 Filippo Gallino Barbera d’Alba201075cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Filippo Gallino, Barberad’Alba197201 Ralph Myerz Vin&Vinyl Barberad’Alba 200975cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cravanzola,Barbera d’Alba5989101 Suoi Barbera d’Alba 2011 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Soui, Barbera d’Alba5989105 Suoi Barbera d’Alba 2011 150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg)5882501 Suoi Dolcetto d’Alba 2011 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Suoi, Dolcetto d’Alba5882601 Suoi Langhe Rosso Il Trio 2009 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Suoi, Langhe9461901 Scanavino Barolo 2007 75cl 193,60 145,20 (Bestillingsutvalg), Scanavino, Barolo9408101 Barone Riccati la Chiesetta 75cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), Barone Riccati, LangheDolcetto delle LangheMonregalesi 20115674501 Mauro Molino Barbera d’Alba201175cl 198,00 148,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Mauro Molino,Barbera d’AlbaU 244001 Meridiana Vitis Barbera d’Asti201075cl 198,00 148,50 (Bestillingsutvalg), Ten. La Meridiana,Barbera d’Asti9441201 Casetta Barbera d’Alba Suri200875cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Casetta Ernesto & Co,Alba1081401 Cà Neuva Dolcetto di Dogliani 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Abbona, Dogliani20109439101 Natale Verga Barbera d’Alba 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Alba20099086301 Adriano Dolcetto d’Alba 2011 75cl 199,10 149,30 (Bestillingsutvalg), Adriano Marco EVittorio, Alba9747201 Vigneti Massa Terra 2011 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Vigneti Massa, ColliTortonesi168001 Andrea Oberto Barbera d’Alba201175cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Andrea Oberto,Alba5953505 Barbera d’Asti Selezione LucaRoagna 2010150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbera d’Asti5264705 Cascina Pellerino Roero André2009150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Pellerino,Roero5264701 Cascina Pellerino Roero André 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg)20099963601 Damilano Barbera d’Asti 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Damilano, Asti759901 Fenocchio Barbera d’AlbaSuperiore 200875cl 199,90 149,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Fenocchio, Barberad’Alba5297101 Fenocchio Langhe RossoTerraverga 201175cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Fenocchio, Langhe4862201 Filippo Gallino Langhe Nebbiolo 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Filippo Gallino, Langhe20105506001 Lavignone Barbera d’Asti 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Pico Maccario, Barberad’AstiU 319901 Nervi Spanna dei Ginepri 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cantina Nervi, Costedella Sesia3302101 Prunotto Barbera d’Alba 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barberad’Alba3301001 Prunotto Fiulot Barbera d’Asti 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barbera d’Asti2010196801 Rocca Barbera d’Alba 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Albino Rocca di AngeloRocca, Barbera d’Alba5652201 Roccardo Langhe Nebbiolo 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Rocche Costamagna,Langhe3051701 Vajra Dolcetto d’Alba 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Dolcettod’Alba5155801 Vicara Barbera Volpuva 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Vicara, Monferrato9569805 Blina Barbera d’Asti 2010 150cl 201,20 301,80 (Bestillingsutvalg), Agostina Pavia & Figli,Asti4663601 Borgogno Barbera d’Alba 2010 75cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Barbera d’Alba2005001 Libera Barbera d’Asti 2003 75cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Bava, Barberad’Asti5590801 Arcapla Langhe 2008 75cl 204,30 153,20 (Bestillingsutvalg), Costa di Bussia, Langhe4270601 Elia Dolcetto d’Alba 2005 75cl 204,70 153,50 (Bestillingsutvalg), Pod. Elia, Dolcettod’AlbaU 217801 Pier Barbera D’Alba PajunSuperiore 200975cl 204,80 153,60 (Bestillingsutvalg), Az. Vitivin. Pier, Barberad’Alba5595701 Cascina Cucco Barbera d’Alba200975cl 205,30 154,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, Barberad’Alba9889401 Franco Conterno Barbera d’AlbaPugnane Superiore 200975cl 205,30 154,00 (Bestillingsutvalg), Franco Conterno,Barbera d’Alba4478801 Costa di Bussia Barbera d’Alba201075cl 205,60 154,20 (Bestillingsutvalg), Costa di Bussia,Barbera d’Alba5246201 Ferrando Carema Etichetta Nera 75cl 206,00 154,50 (Bestillingsutvalg), Ferrando, Carema20055986901 Barbera d’Asti Selezione LucaRoagna 201075cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbera d’Asti5281401 Castello del Poggio Barberad’Asti 200775cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Castello del Poggio,Barbera d’Asti9052301 Giacosa Nebbiolo d’Alba 2008 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, Alba4961101 Prunotto Dolcetto d’Alba 2011 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Dolcettod’Alba9369501 Amore di Boeri Barbera d’Asti 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Alfonso Boeri, AstiSuperiore 20075128901 Carussin Barbera d’Asti Cru Lia 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Carussin, Barbera d’AstiVi 20119929601 Zerbetta Barbera del Monferrato201175cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Zerbetta,Barbera del Monferra7251501 Agostino Barbera d’Asti BriccoBlina 201075cl 208,50 156,40 (Bestillingsutvalg), Agostina Pavia & Figli,Asti


literpris salgspris literpris salgspris4024301 Pelissero Munfrina Dolcettod’Alba 201175cl 209,30 157,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Dolcetto d’Alba5670101 San Luigi Dolcetto di Dogliani 75cl 210,50 157,90 (Bestillingsutvalg), Pecchenino, Dogliani20089041501 Scrimaglio RoccaNivo Barberad’Asti 200975cl 210,50 157,90 (Bestillingsutvalg), Scrimaglio, Barberad’Asti1558201 Primaio Dolcetto d’Alba2007/200875cl 211,20 158,40 (Bestillingsutvalg), Cant. San Silvestro,Dolcetto d’Alba9737001 Forti del Vento Barbera delMonferrato superiore Podej75cl 211,70 158,80 (Bestillingsutvalg), Forti Del Vento, Barberadel Monferra20104947201 Rocche Costamagna Barbera 75cl 211,90 158,90 (Kategori 6,7), Rocche Costamagna, Albad’Alba Annunziata 20109995101 Adriano Marco E Vittorio Barberad’Alba Superiore 201075cl 212,30 159,20 (Bestillingsutvalg), Adriano Marco EVittorio, Alba4852901 Cavallotto Dolcetto d’Alba VignaScot 201075cl 212,70 159,50 (Bestillingsutvalg), Cavallotto, Dolcettod’Alba9969101 Curto La Foia Barbera d’Alba201075cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marco Curto,Barbera d’Alba5539001 Fenocchio Dolcetto d’Alba 2010 75cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Fenocchio, Dolcettod’Alba5693301 Briccolero Dolcetto di Dogliani201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Quinto Chionettie Figlio, Dogliani9963501 Damilano Marghe Nebbiolod’Alba 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Damilano, Nebbiolod’Alba5635901 Falchetto Nebbiolo d’Alba 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ten. il Falchetto4962301 Giovanni Rosso DonnaMargherita Barbera d’Alba 200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Rosso,Barbera d’Alba4962305 Giovanni Rosso Donna150cl 266,00 399,00 (Bestillingsutvalg)Margherita Barbera d’Alba 20095919501 Grasso Fratelli Langhe Nebbiolo 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Grasso Fratelli, Langhe20084128801 Marchesi di Barolo Madonna diComo Dolcetto d’Alba 201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo,Dolcetto d’Alba5922901 Michele Chiarlo Barbera d’AstiSuperiore Le Orme 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo,Barbera d’Asti5155401 Migliavacca Barbera delMonferrato 200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Migliavacca, Barbera delMonferra9506701 Negro Cescu Dolcetto d’Alba201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Angelo Negro eFigli, Alba8004401 Pianezzo Dolcetto di Dogliani201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Francesco Boschis,Dogliani9929501 Ressia Barbera d’Alba Canova201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ressia, Barberad’Alba4017901 Ruvei Barbera d Alba 2009 75cl 213,20 159,90 (Kategori 3,4,5,6,7), March. di Barolo,Barbera d’Alba4017905 Ruvei Barbera d Alba 2009 150cl 226,60 339,90 (Bestillingsutvalg)4017902 Ruvei Barbera d Alba 2009 37,5cl 239,70 89,90 (Bestillingsutvalg)5818701 Trifolera Dolcetto d’Alba 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Cortese,Dolcetto d’Alba5197301 Valli Unite Barbera Gaitù 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Valli Unite, ColliTortonesi5197401 Valli Unite Dolcetto Diogene201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Valli Unite, ColliTortonesi9494601 Boschetto Vecchio Barbera d’AstiSuperiore 200675cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Guasti Clemente & Figli,Asti9524405 Carussin Barbera d’Asti Cru Lia 150cl 213,30 319,90 (Bestillingsutvalg), Carussin, Barbera d’AstiVi 20119512305 Grasso Langhe Nebbiolo 2009 150cl 213,30 319,90 (Bestillingsutvalg), Langhe112201 Desderi Barbera d’Asti 2011 75cl 214,10 160,60 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi,Barbera d’AstiU 244101 Casetta Barbera d’Alba 2010 75cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Casetta, Barbera d’AlbaU 194001 Terre del Barolo Dogliani 2010 75cl 214,70 161,00 (Kategori 4,5,6,7), Terre del Barolo,Dogliani9936305 Agostino Barbera d’AstiSuperiore Moliss Magnum 2008150cl 214,80 322,20 (Bestillingsutvalg), Agostina Pavia & Figli,Barbera d’Asti9846301 Paolo Manzone Dolcetto D’AlbaMagna 201175cl 215,20 161,40 (Bestillingsutvalg), Paolo Manzone,Dolcetto d’Alba5257701 Bussia Soprana Barbera d′ Alba200975cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barbera d’Alba5946901 Desderi Barbera d’Asti BlueLabel 200875cl 218,50 163,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi,Barbera d’Asti4756101 Vigna Sorì Rocca Dolcetto d’Alba200975cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Rocca, Dolcettod’Alba4256601 Juvenia Coste della SesiaNebbiolo 200875cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Antoniolo,Øvrige9494901 Punset Barbera d´Alba 2010 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Punset, Barbaresco9736901 Forti del Vento Ovada Ottotori201075cl 220,50 165,40 (Bestillingsutvalg), Forti Del Vento,Monferrato4996301 CampoRotondo Barbera d’AstiSuperiore 200875cl 221,50 166,10 (Kategori 6,7), Campo Rotondo, Barberad’Asti4139701 Malvirà San Michele Barberad’Alba 200675cl 222,70 167,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Barberad’Alba9113001 Pelassa Nebbiolo d’Alba Sot 75cl 224,00 168,00 (Bestillingsutvalg), Pelassa, Alba20089440101 Casetta Langhe Rosso L Me Vin200775cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Casetta Ernesto & Co,Langhe9440201 Casetta Nebbiolo d’Alba Rivere200775cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Casetta Ernesto & Co,Alba9082701 Ansema 75cl 225,90 169,40 (Bestillingsutvalg), La Mano Verde,Monferrato9053801 Agostino Pavia & Figli Talin 2006 75cl 226,10 169,60 (Bestillingsutvalg), Agostina Pavia & Figli,Øvrige5655101 Alessandria Dolcetto d’Alba200875cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr.FratelliAlessandria, Dolcetto d’Alba9460801 Azelia Dolcetto d’Alba Bricco 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, Albadell’Oriolo 20105771501 Cuchet Dolcetto d’Alba 2007 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Carlo Giacosa,Dolcetto d’Alba9963401 Damilano Lablù Barbera d’Alba201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Damilano, Barberad’Alba3434901 Ratti Barbera d’Alba 2010/2011 75cl 226,50 169,90 (Kategori 5,6,7), Renato Ratti, Barberad’Alba43 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 43RØDVIN


RØDVIN44 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 44literpris salgspris literpris salgspris5112701 Roagna Dolcetto d’Alba 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Dolcetto d’Alba1019001 Cavallotto Langhe Nebbiolo 75cl 226,70 170,00 (Kategori 6,7), Cavallotto, Langhe20099939801 Rocche delle Rocche Barberad’Aba Superior 201075cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Rocche Costamagna,Alba9284201 Agostina Barbera d’AstiSuperiore Moliss 200875cl 230,10 172,60 (Bestillingsutvalg), Agostina Pavia & Figli,Barbera d’Asti177205 Valli Unite Tasot 2010 150cl 232,70 349,00 (Bestillingsutvalg), Valli Unite, Piemonte,4489301 Barbaresco Ricossa 2009 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Mondo del Vino,Barbaresco5987501 Marcarini Dolcetto d’Alba Boschidi Berri 201075cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Pod. Marcarini, Dolcettod’Alba5788301 Suculè Barbera d’Alba 2008 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Martini, Barberad’Alba5744001 Viberti Barbera d’Alba 2011 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Viberti, Barberad’Alba4304705 Fenocchio Barbera d’Alba BussiaSottana Superiore 2007150cl 233,30 349,90 (Bestillingsutvalg), Fenocchio, Barberad’Alba9361501 Poderi Elia Barbera d’Asti 2009 75cl 234,00 175,50 (Bestillingsutvalg), Poderi Elia, Asti9048005 Desderi Barbera d’Asti Blue 150cl 234,50 351,70 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi, AlbaLabel 20099355801 Borgogno Dolcetto d’Alba 2010 75cl 234,70 176,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Alba4497301 Rivetto Dolchetto d’Alba Ercolino201075cl 234,90 176,20 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Dolcettod’Alba9908601 Fenocchio Barbera D’AlbaSuperiore 201075cl 235,70 176,80 (Bestillingsutvalg), Giacomo Fenocchio,Barbera d’Alba4467001 Costa di Bussia Campo del GattoBarbera d’Alba 200675cl 236,40 177,30 (Bestillingsutvalg), Ten. Arnulfo, Barberad’Alba9964601 Anselma Russ Vino Rosso 75cl 236,90 177,70 (Bestillingsutvalg), Anselma Giacomo9408201 Barone Riccati Il Colombo 75cl 237,70 178,30 (Bestillingsutvalg), Barone Riccati, LangheDolcetto delle LangheMonregalesi Superiore 20105238501 Michele Chiarlo Grignolino del 75cl 238,40 178,80 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, ØvrigeMonferrato Casalese SanLorenzo 20091020101 Agamium Colline Novaresi 2007 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Vign. di Cantalupo,Colline Novaresi5884601 Grignolino Bricco Mondalino200875cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Bricco Mondalino,Øvrige9496001 Veglio Barbera d´Alba 2009 75cl 239,30 179,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cravanzola, Alba9086701 Adriano Langhe Nebbiolo 2009 75cl 239,50 179,60 (Bestillingsutvalg), Adriano Marco EVittorio, Langhe9941501 Bricco Mondalino Grignolino delMonferrato Casalese 201075cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Bricco Mondalino,Monferrato5819201 Cortese Barbera d’Alba 2008 75cl 239,70 179,80 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Cortese,Barbera d’Alba5051201 Mauro Sebaste Barbera d’AlbaSanta Rosalia 200875cl 239,70 179,80 (Bestillingsutvalg), Mauro Sebaste,Barbera d’Alba9963301 Ascheri Barbera d’AlbaFontanelle 201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ascheri, Barbera d’Alba9220201 Cascina Corte Dolcetto di 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Corte, DoglianiDogliani 20095980501 Cascina delle Rose Barberad’Alba Rio Sordo 200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cascina delleRose, Barbera d’Alba3316801 Conterno-Fantino Bricco BastiaDolcetto d’Alba 201175cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Fantino Conterno,Dolcetto d’Alba5744601 Gagliasso Dolcetto d’Alba VignaCiabot Rus 201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso,Dolcetto d’Alba4723701 Giovanni Rosso Le 4 VigneDolcetto d’Alba 200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Rosso,Dolcetto d’Alba9862101 La Ca Növa Barbera d’AlbaLoreto 201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. la Ca’ Nova,Alba4520801 Prod. del Barbaresco LangheNebbiolo 2009/201075cl 239,90 179,90 (Kategori 6,7), Prod. del Barbaresco,Langhe4493501 Sandrone Dolcetto d’Alba 2007 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Luciano Sandrone,Dolcetto d’Alba9226701 Tenute Sella Coste della SesiaOrbello75cl 240,00 180,00 (Bestillingsutvalg), Sella, Az. Agr., Costedella Sesia5120901 Rivetto Barbera d’Alba Nemes201075cl 240,30 180,20 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Barberad’Alba8061501 Lirano Langhe Nebbiolo 2009 75cl 241,50 181,10 (Bestillingsutvalg), Langhe5261701 Brandini Barbera d′ AlbaSuperiore Rocche del Santo75cl 242,70 182,00 (Bestillingsutvalg), Agr. Brandini, Barberad’Alba20085980305 Ca’ du Rabajà Barbera d’AlbaBricco di Nessuno 2009150cl 243,30 364,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà, Barberad’Alba5980301 Ca’ du Rabajà Barbera d’Alba 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg)Bricco di Nessuno 20095103401 Burlotto Verduno Pelaverga 75cl 245,60 184,20 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Verduno20119063901 Uno Langhe Nebbiolo 2008 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà, Langhe5903101 Erbaluna Dolcetto d’Alba Cru LaGhiaie 201075cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Erbaluna,Dolcetto d’Alba9692001 Le Piane La Maggiorina 2010 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Le Piane, Øvrige5120501 Manzone Dolcetto d’Alba LaSerra 200875cl 247,70 185,80 (Bestillingsutvalg), Giovanni Manzone,Dolcetto d’Alba9846201 Paolo Manzone Barbara d’AlbaFiorenza 201075cl 249,30 187,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Manzone,Barbera d’Alba1373701 Vajra Barbera d’Alba 2009 75cl 249,30 187,00 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Barberad’Alba9219501 Fiorenzo Nada Dolcetto d’Alba 75cl 250,10 187,60 (Bestillingsutvalg), Nada Fiorenzo, Alba20119360101 Paolo Conterno Bricco Barbera 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Conterno, Albad’Alba 20105239201 Burlotto Dolcetto d’Alba 2011 75cl 252,90 189,70 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Dolcetto d’Alba9969301 Curto La Foia Langhe Nebbiolo201075cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marco Curto,Langhe5103501 Burlotto Barbera d’Alba 2011 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Barbera d’Alba4093901 Fontanabianca Barbera d’Alba201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fontanabianca,Barbera d’Alba1085001 Fontanabianca Langhe Nebbiolo201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fontanabianca,Langhe


literpris salgspris literpris salgspris5744201 Galletto Dolcetto d’Alba 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Viberti,Dolcetto d’Alba9692101 Vajra Langhe Nebbiolo 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Langhe197101 Ralph Myerz Vin&Vinyl LangheNebbiolo 200975cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cravanzola,Langhe9780001 Vila Barbaresco Riserva 2007 75cl 253,60 190,20 (Kategori 6,7), Az. Vitivin. Pier, Barbaresco5103901 Burlotto Langhe Freisa 2011 75cl 253,90 190,40 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Langhe9638801 Pier Barbaresco Rio Vila 2006 75cl 254,00 190,50 (Bestillingsutvalg), Azienda vitivinicola Pier,BarbarescoU 292901 Cogno Dolcetto d’Alba Vigna delMandorlo 200875cl 254,50 190,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Dolcettod’Alba3257101 Pelissero Barbera d’Alba Piani200975cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Barbera d’Alba9978501 Nervi Gattinara 2002 75cl 258,70 194,00 (Bestillingsutvalg), Cantina Nervi9346501 La Ganghija Dolcetto d’Alba 75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), La Ganghija, Alba5322801 Oddero Barbera d’Alba 2009 75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Oddero, Barberad’Alba5261601 Brandini Langhe Nebbiolo 2008 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Agr. Brandini, Langhe9500801 Nervi Gattinara 2004 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Nervi, Gattinara4285801 Pio Cesare Barbera d’Alba 2009 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare, Barberad’AlbaU 244201 Casetta Barolo Villalta 2008 75cl 262,70 197,00 (Bestillingsutvalg), Casetta, Barolo4766401 Travaglini Gattinara 2007 75cl 262,70 197,00 (Kategori 4,5,6,7), Giancarlo Travaglini,Gattinara4766405 Travaglini Gattinara 2007 150cl 266,00 399,00 (Bestillingsutvalg)U 310101 Michele Chiarlo Montald75cl 263,90 197,90 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, ØvrigeAlbarossa 20095595801 Cascina Cucco Barbera d’AlbaSuperiore 200675cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, Barberad’Alba5257901 La Contea Nebbiolo d′AlbaMoncastello 200675cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Contea,Nebbiolo d’Alba3080801 Boffa Vigna Cua Longa Barberad’Asti75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Alfiero Boffa, Barberad’Asti5257801 Bussia Soprana Barbera d’AlbaMosconi 200975cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barbera d’Alba5294501 Cantina del Pino Langhe75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Cant. del Pino, LangheNebbiolo 20104476601 Elio Altare Dolcetto d’Alba 2009 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Dolcettod’Alba4093301 Moccagatta Dolcetto d’Alba200975cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Moccagatta, Dolcettod’Alba4526201 Schiavenza Barbera d’Alba 2010 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Schiavenza, Barberad’Alba5294801 Schiavenza Dolcetto d’ AlbaVughera 200975cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Schiavenza, Barberad’Alba4473301 Sottimano Dolcetto d’Alba Bricdel Salto 200475cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sottimano,Dolcetto d’Alba5995501 Varaldo Barbera d’Alba 2007 75cl 265,90 199,40 (Bestillingsutvalg), Varaldo, Barbera d’Alba5864501 Varaldo Dolcetto d’Alba 2007 75cl 265,90 199,40 (Bestillingsutvalg), Varaldo, Dolcetto d’Alba5947001 Desderi Barbera d’Asti Red Label200575cl 266,00 199,50 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi,Barbera d’Asti9346401 La Ganghija Barbera d’Alba 75cl 266,10 199,60 (Bestillingsutvalg), La Ganghija, Alba9794701 Gigi Rosso Nebbiolo d’Alba 2007 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Gigi Rosso, Nebbiolod’Alba5655301 Alessandria Langhe NebbioloPrinsiòt 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr.FratelliAlessandria, Langhe9852801 Cappellano Dolcetto d´Alba201175cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cappellano,Dolcetto d’Alba9220101 Cascina Corte Dogliani Vigna 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Corte, DoglianiPirochetta 20099853201 Cascina Corte Piemonte Barbera200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Corte,Piemonte,9442601 Cascina delle Rose Barberad’Alba Superiore 200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cascina delleRose, Alba9358601 Cogno Bricco Dei Merli Barbera 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, AlbaD’Alba 20099788201 Conte Ricci Nobilta Barolo 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Conte Ricci, Barolo5744501 Gagliasso Barbera d’Alba 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso,Barbera d’Alba9581701 Germano Ettore NebbioloLanghe 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ettore Germano,Langhe4907401 Giovanni Almondo LangheNebbiolo 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Almondo,Langhe5302001 Grasso Fratelli Barbera d’ AlbaMartiné 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Grasso, Barberad’Alba5922401 Luisin Langhe Nebbiolo 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Luisin, Langhe5937401 Marchesi di Barolo Dolcettod’Alba Boschetti 200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo,Dolcetto d’Alba9173001 Montanello Barbera d’Alba 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Montanello, AlbaCrocetta 20089678101 Principiano Le Coste LangheNebbiolo 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ferdinando Principiano,Langhe5670201 Quass Barbera d’Alba 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Pecchenino, Barberad’Alba5653401 Ratti Nebbiolo d’Alba Ochetti200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Renato Ratti, Nebbiolod’Alba5080401 Rocca Nebbiola d’Alba VignaSori Ornati 200575cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Rocca, Nebbiolod’Alba1504201 Scavino Barbera d’Alba 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Paolo & Enrico Scavino,Barbera d’Alba9025201 Scavino Langhe Nebbiolo 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Langhe5989201 Soui Barbaresco 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Suoi, Barbaresco3312101 Tenuta La Volta Cabutto Barberad’Alba Superiore 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ten. la Volta, Barberad’Alba9777301 Viberti Barbera d′Alba Mancine201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Viberti, Barberad’Alba5875605 Chionetti Dolcetto di DoglianiSan Luigi 2007150cl 266,60 399,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Quinto Chionettie Figlio, DoglianiU 4950001 Podere Ruggeri CorsiniArmunjan Barbera d´Alba 201075cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Ruggeri Corsini,Barbera d’Alba4128101 Moccagatta Barbera d’Alba201175cl 266,80 200,10 (Bestillingsutvalg), Moccagatta, Barberad’Alba9496201 Veglio Langhe Nebbiolo 2008 75cl 268,00 201,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cravanzola,Langhe45 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 45RØDVIN


RØDVIN46 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 463315405 Pelissero Barbera d’Alba Piani2008150cl 272,00 408,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Barbera d’Alba9439001 Natale Verga Barolo 2007 75cl 273,30 205,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Barolo9439005 Natale Verga Barolo 2007 150cl 286,00 429,00 (Bestillingsutvalg)9965201 Anselma Barbera d’Alba 2011 75cl 274,50 205,90 (Bestillingsutvalg), Anselma Giacomo130901 Poderi del Bricchi Bricco del PergBarbera d’Asti Superiore 200875cl 275,50 206,60 (Bestillingsutvalg), Pod. dei BricchiAstigiani, Barbera d’Asti9063801 Osvaldo Barberis MuntajaNebbiolo d’Alba 200875cl 278,10 208,60 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Barberis,Nebbiolo d’Alba4798901 Terre del Barolo, Barolo 2007 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Terre del Barolo, Barolo8068501 Voerzio Langhe Freisa 2009 75cl 279,10 209,30 (Bestillingsutvalg), G&J Greenall, Langhe5076801 Almondo Barbera d’AlbaValbianchéra 200975cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Almondo,Barbera d’Alba9339101 Azelia Nebbiolo Langhe 2010 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, Langhe4489401 Barolo Ricossa 2008 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Mondo del Vino, Barolo4508901 Boffa Vigna Muntrivé Barberad’Asti 200475cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Alfiero Boffa, Barberad’Asti3301701 Occhetti Nebbiolo d’Alba 2008 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Nebbiolod’Alba4593901 Rocca Langhe Rosso Ornati 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Rocca, Langhe20055744101 Viberti Langhe Nebbiolo 2010 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Viberti, Langhe9392501 Volpi Barbaresco 2008 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Volpi, Barbaresco5775201 Palladino Barbera d’AlbaSuperiore Bricco delle Olive20079086601 Adriano Barbaresco Basarin20069958901 Elio Grasso Gavarini LangheNebbiolo 20114852801 Cavallotto Barbera d’Alba VignaCuculo 20083315501 Malvirà S. Guglielmo Langhe200475cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Palladino,Barbera d’Alba75cl 282,40 211,80 (Bestillingsutvalg), Adriano Marco EVittorio, Barbaresco75cl 282,50 211,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elio Grasso,Langhe75cl 282,70 212,00 (Bestillingsutvalg), Cavallotto, Barberad’Alba75cl 282,70 212,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Langhe5864401 Varaldo Langhe Nebbiolo 2009 75cl 283,20 212,40 (Bestillingsutvalg), Varaldo, Langhe9650205 Scavino Barbera d’Alba 2010 150cl 284,00 426,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Alba5051701 Scrimaglio Fiat Monferrato 2007 75cl 286,30 214,70 (Bestillingsutvalg), Scrimaglio, Asti9958701 Bartolo Mascarello Dolcettod’Alba Monrobiolo Rue 200975cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Bartolo Mascarello,Dolcetto d’Alba4017501 Bruno Giacosa Dolcetto d’Alba201175cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, Dolcettod’Alba9089101 Tenuta il Sogno Nebbio 2008 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Ten. il Sogno, Øvrige161801 Ioppa Ghemme 2006 75cl 287,90 215,90 (Bestillingsutvalg), Ioppa, Ghemme5008601 Vietti Barbera d’Alba Tre Vigne 75cl 289,10 216,80 (Bestillingsutvalg), Vietti, Barbera d’Alba20095106401 Brovia Barbera d’Alba Sori delDrago 200675cl 289,30 217,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brovia, Barberad’Alba4539401 Pelissero Langhe Nebbiolo 2010 75cl 289,30 217,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Langhe5399701 Alfa Romeo Monferrato 2010 75cl 291,70 218,80 (Bestillingsutvalg), Scrimaglio, Monferrato4139801 Alfieri La Tota Barbera d’Asti2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), March. Alfieri, Barberad’Asti1058301 Giordano Barbaresco 2007 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Luigi Giordano,BarbarescoU 308301 Poderi Sinaglio Vigna ErtaBarbera d’Alba 200975cl 292,90 219,70 (Bestillingsutvalg), Pod. Sinaglio, Barberad’Alba9853301 Cascina Corte Barnedol VinoRosso75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Corte,Piemonte,4848801 Conterno Fantino LangheNebbiolo Ginestrino 200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Fantino Conterno,Langhe9909501 Erbaluna Rosso Atto 2002 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Erbaluna, Barolo5745001 Gagliasso Langhe NebbioloCiabot Rus 200875cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso,Langhe5036101 Policalpo Monferrato 2006 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet,Monferrato4517501 Vajra Coste e Fossati Dolcettod’Alba 201075cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Dolcettod’Alba9759801 Abbona Dolcetto di DoglianiPapa Celso 201075cl 295,20 221,40 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. MarzianoAbbona9759601 Abbona Barbera D’Alba Rinaldi201075cl 295,50 221,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. MarzianoAbbona9964701 Pira Langhe Nebbiolo 2010 75cl 297,20 222,90 (Bestillingsutvalg), Luigi Pira4461501 Cigliuti Barbera d’AlbaSerrabolla 201075cl 298,70 224,00 (Bestillingsutvalg), F.lli. Cigliuti, Barberad’Alba9852901 Cappellano Barbera d’AlbaGabutti 200875cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cappellano,Barolo9394101 Anzivino Gattinara 2004 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Anzivino, Gattinara4467201 Costa di Bussia Barolo 2005 75cl 302,10 226,60 (Bestillingsutvalg), Costa di Bussia, Barolo5955001 La Mano Verde RivadusaBarbera d’Asti 200875cl 304,30 228,20 (Bestillingsutvalg), La Mano Verde, Barberad’Asti9219601 Scarzello Langhe Nebbiolo 2010 75cl 304,30 228,20 (Bestillingsutvalg), Scarzello, Barolo9890701 Sobrero Barolo Ciabot Tanasio 75cl 304,50 228,40 (Bestillingsutvalg), Az. Vit. Sobrero, Barolo20075114201 Boffa Velo di Maya 2003 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Alfiero Boffa,Monferrato4530301 Il Bacialé 2010 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Braida, Øvrige9732801 La Contea Barbera d´Alba 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Contea, AlbaSuperiore Caplin 20089513001 Mascarello Toetto Langhe Freisa200475cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Mascarello,Langhe5112801 Roagna Langhe Rosso 2005 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna, Langhe8006301 Volpi Barolo 2007/2008 75cl 306,50 229,90 (Kategori 5,6,7), Cant. Volpi, Barolo114001 La Meridiana Rivaia MonferratoRosso 200775cl 307,50 230,60 (Bestillingsutvalg), Ten. La Meridiana,Monferrato9964801 Anselma Langhe Nebbiolo 2009 75cl 310,10 232,60 (Bestillingsutvalg), Anselma Giacomo158601 Boffa Carlo Barbera d’AlbaBuschet 200975cl 310,30 232,70 (Bestillingsutvalg), Boffa Carlo, Barberad’Alba4795201 Ca’ di Pian Barbera d’Asti 2008 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinetta,Barbera d’Asti9346601 La Ganghija Nebbiolo d’Alba 75cl 315,60 236,70 (Bestillingsutvalg), La Ganghija, Alba4772205 Malvirà Langhe San Guglielmo 150cl 318,00 477,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Langhe20049896901 Bosco Agostino Barbera d’AlbaVolupta 200975cl 318,50 238,90 (Bestillingsutvalg), Bosco Agostino,Barbera d’Alba


literpris salgspris literpris salgspris9439901 Casetta Barolo 2006 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Casetta Ernesto & Co,Barolo5029101 Gomba Boschetti Barolo Sori200475cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Gomba Boschetti,Barolo4925101 La Spinetta Langhe Nebbiolo200975cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinetta,Langhe4871401 Pira Barbera d’Alba 2007 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), E. Pira & Figli, Barberad’AlbaU 288201 Vietti Perbacco Langhe Nebbiolo 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Vietti, Langhe20094850001 Manzone La Serra Barberad’Alba 200475cl 318,90 239,20 (Bestillingsutvalg), Giovanni Manzone,Barbera d’Alba3190601 Barbaresco Produttori delBarbaresco 200775cl 319,90 239,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Prod. del Barbaresco,Barbaresco9489301 Boeri Pörlapá Barbera d’Asti 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Alfonso Boeri, AstiSuperiore 20065980101 Ca’ du Rabajà BarbarescoRabajà 200775cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà,Barbaresco5980105 Ca’ du Rabajà Barbaresco 150cl 409,90 614,90 (Bestillingsutvalg)Rabajà 2007U 293001 Cogno Barbera d’Alba Bricco DeiMerli 201075cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barberad’Alba9031201 Martilletti Barolo Riserva 2003 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Perlino5828701 Negro Barbaresco 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Angelo Negro & Figli,Barbaresco5954401 Roagna Barbaresco Selezione 75cl 319,90 239,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Roagna, BarbarescoLuca Roagna 20079514101 San Fereolo Dogliani 2006 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. San Fereolo,Dogliani4791201 Elio Altare Barbera d’Alba 2011 75cl 320,10 240,10 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Barberad’Alba9374101 Scarzello Barbera d’Alba75cl 320,50 240,40 (Bestillingsutvalg), Scarzello, AlbaSuperiore 20089527601 Ferdinando Principiano LauraBarbera d’Alba 200975cl 320,80 240,60 (Bestillingsutvalg), Ferdinando Principiano,Alba9955601 Scarpa Barbera d’Asti I Bricchi 75cl 322,70 242,00 (Bestillingsutvalg), Scarpa, Barbera d’Asti20065081201 Ioppa Ghemme 2004 75cl 323,30 242,50 (Bestillingsutvalg), Ioppa, Ghemme4973701 Colla Bricco del Drago 2006 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Colla, Langhe5333201 Tenuta il Sogno Due Brenton 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Ten. il Sogno, Øvrige20085296101 Vigneti Massa Pertichetta 75cl 327,60 245,70 (Bestillingsutvalg), Vigneti Massa, ØvrigeCroatina 20069166301 Cascina del Rosone Cento Ceppi 75cl 331,70 248,80 (Bestillingsutvalg), La Mano Verde, Asti20079958001 Sperino Uvaggio 2008 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Sperino, Coste dellaSesia5947101 Desderi Barbera d’Asti BlackLabel 200675cl 332,70 249,50 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi,Barbera d’Asti3208701 Cascina Castlet Passum Barberad’Asti Superiore 200775cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet,Barbera d’Asti3208705 Cascina Castlet Passum Barberad’Asti Superiore 2007150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg)9172901 Giacosa Barbaresco Basarin200675cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa,Barbaresco5129801 Grasso Barbaresco 2004 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Grasso, Barbaresco9211701 Paitin Campolive Barbera d’Alba 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Paitin, AlbaSuperiore 20075918501 Roagna Barbera d’Alba 2006 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbera d’Alba5918505 Roagna Barbera d’Alba 2006 150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg)5989001 Suoi Barolo 2008 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Suoi, Barolo9674101 Trinchero Freisa d’Asti Runchet 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Trinchero, Asti20074752705 Barbaresco 2005 150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco4570507 Barbaresco 2007 300cl 333,30 999,90 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco3257201 Cantalupo Ghemme 2005 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Antichi Vign. diCantalupo, Ghemme5947205 Desderi Barbera d’Asti GoldLabel 2007150cl 333,30 500,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi,Barbera d’Asti4934101 Palladino Barolo 2007 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Palladino,Barolo5980605 Cascina delle Rose BarbarescoRio Sordo 2006150cl 334,60 501,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cascina delleRose, Barbaresco5980601 Cascina delle Rose Barbaresco 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg)Rio Sordo 2006158801 Boffa Carlo Barbaresco 2008 75cl 336,70 252,50 (Bestillingsutvalg), Boffa Carlo, Barbaresco5674701 Mauro Molino Barbera d’AlbaVigna Gattere 200975cl 336,70 252,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Mauro Molino,Barbera d’Alba4708001 Domenico Clerico Barbera d’AlbaTrevigne 200775cl 339,90 254,90 (Bestillingsutvalg), Domenico Clerico,Barbera d’Alba4022901 Papagena Barbera d’Alba 2005 75cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, Barberad’Alba5296601 La Ganghija Barbaresco 2008 75cl 340,70 255,50 (Bestillingsutvalg), La Ganghija, Barbaresco9959101 Elio Grasso Barbera d’Alba VignaMartina 201175cl 342,50 256,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elio Grasso,Barbera d’Alba5161501 Bruno Giacosa Barbera d’Alba201075cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, Barberad’Alba1044801 Cascina Cucco Barolo 2008 75cl 345,30 259,00 (Kategori 6,7), Cascina Cucco, Barolo5735601 La Contea Barbaresco RipaSorita 200675cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Contea,Barbaresco5342501 Giuseppe Rinaldi Langhe Freisa201075cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Rinaldi,Langhe143201 La Cacciatora Barolo 2008 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), C.V.C., Barolo5013901 Marchesi di Barolo Barbaresco200975cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo,Barbaresco9409401 Saracco Pinot Nero 2008 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Agr. Paolo Saracco,Monferrato3165801 Villa Pattono 2004 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Renato Ratti, Øvrige5104501 Boroli Barolo 2005 75cl 347,70 260,80 (Kategori 6,7), Silvano ed Elena Boroli srl.,Barolo4261401 Antoniolo Gattinara 2006 75cl 352,00 264,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Antoniolo,Gattinara47 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 47RØDVIN


RØDVIN48 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 48literpris salgspris literpris salgspris9442701 Cascina delle Rose Barbaresco200875cl 353,20 264,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cascina delleRose, Barbaresco3301801 Prunotto Barbaresco Classico 75cl 353,20 264,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barbaresco2008137901 Cantalupo Ghemme Anno Primo200675cl 354,70 266,00 (Bestillingsutvalg), Antichi Vign. diCantalupo, Ghemme4990901 La Piane 2006 75cl 354,70 266,00 (Bestillingsutvalg), Le Piane, Øvrige4838901 Braida Barbera d’Asti75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Braida, Barbera d’AstiMontebruna 20109500901 Nervi Valferana Gattinara 2004 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Nervi, Gattinara4454801 Tenuta il Sogno Barbera d’Asti 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Ten. il SognoSuperiore Bricco Soria 20075892001 Rivetto Barbera d’Alba ZioNando 200675cl 358,90 269,20 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Barberad’Alba9495601 Punset Barbaresco Campo 75cl 359,30 269,50 (Bestillingsutvalg), Punset, BarbarescoQuadro 20035864601 Varaldo Barbera d’Alba Vigna 75cl 359,30 269,50 (Bestillingsutvalg), Varaldo, Barbera d’Albadella Fate 2000167901 Andrea Oberto Barolo 2007 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Andrea Oberto,Barolo9963001 Ascheri Barolo Cru Pisapola 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Ascheri, Barolo20084205201 Sandrone Barbera d’Alba 2009 75cl 362,70 272,00 (Bestillingsutvalg), Luciano Sandrone,Barbera d’Alba5130201 Aurelio Settimo Barolo 2006 75cl 365,20 273,90 (Bestillingsutvalg), Aurelio Settimo, Barolo4817301 Prunotto Costamiòle Barbera 75cl 365,30 274,00 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barbera d’Astid’Asti 20079959001 Bartolo Mascarello Barberad’Alba San Lorenzo 200975cl 366,50 274,90 (Bestillingsutvalg), Bartolo Mascarello,Barbera d’Alba5674601 Mauro Molino Barolo 2007 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Mauro Molino,Barolo1041101 Vigna Pisapola Barolo2005/200675cl 369,30 277,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Aschieri,Barolo9596101 Pio Cesare Nebbiolo Langhe 75cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare, Langhe20089475501 Cogno Barolo Cascina Nuova 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barolo2007575201 Fenocchio Barolo Bussia Sottana 75cl 373,20 279,90 (Kategori 4,5,6,7), Fenocchio, BaroloRiserva 2005/20069581501 Germano Ettore Barolo75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Ettore Germano, BaroloSerralunga 20065129901 Montanello Barolo 2006 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Montanello, Barolo9929801 Ressia Barbaresco Cru Canova200875cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ressia,Barbaresco193605 Grasso Fratelli Barbaresco Sori 150cl 373,30 559,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Grasso, BarbarescoValgrande 20007584005 Pio Cesare Langhe Nebbiolo 150cl 379,30 569,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare, Langhe2008U 310201 Giulia Negri Barolo La Tartufaia 75cl 379,90 284,90 (Bestillingsutvalg), Giulia Negri, Barolo20085109707 Cascina Castlet Passum Barberad’Asti 2009500cl 380,00 1 900,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet,Barbera d’Asti5106801 Malvirà Roero Superiore Trinità 75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Roero20044516701 Vajra Bricco delle Viole Barberad’Alba Viole 200975cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Barberad’Alba9141301 Costa di bussia Barolo Campodei Buoi 200675cl 381,10 285,80 (Bestillingsutvalg), Cant. San Silvestro,Barolo4990301 Aldo Conterno Barbera d’Alba 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Aldo ConternoConca Tre Pile 20095179601 Gigi Rosso Barolo Arione 2005 75cl 385,50 289,10 (Bestillingsutvalg), Gigi Rosso, Barolo9360201 Ca’ Viola Langhe Nebbiolo 2008 75cl 386,40 289,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ Viola,Langhe5664601 Fenocchio Barolo Cannubi 2006 75cl 386,40 289,80 (Bestillingsutvalg), Fenocchio, Barolo9419001 Ca’ del Baio ValgrandeBarbaresco 200875cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Baio,Barbaresco9969201 Curto La Foia Barolo 2006 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marco Curto,Barolo1099001 Fenocchio Barolo Villero 2006 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Fenocchio,Barolo5325201 Giacosa Fratelli Barolo Bussia 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, Barolo20069071501 La Ca’ Nova Barbaresco BricMentina 200675cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. la Ca’ Nova,Barbaresco9071401 La Ca’ Nova BarbarescoMontestefano 200675cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. la Ca’ Nova,Barbaresco9678001 Principiano Barolo Serralunga200775cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Ferdinando Principiano,Barolo3032201 Ratti Barolo Marcenasco 75cl 386,50 289,90 (Kategori 6,7), Renato Ratti, Barolo2007/20085980701 Cascina delle Rose BarbarescoTre Stelle 200775cl 393,20 294,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cascina delleRose, Barbaresco8009801 Travaglini Gattinara Tre Vigne200575cl 393,20 294,90 (Bestillingsutvalg), Giancarlo Travaglini,GattinaraU 293101 Cogno Barbera d’AlbaPre-Phylloxera 201075cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barberad’Alba4389901 Gaja Sito Moresco 2010 75cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Gaja, Øvrige5049201 Giovanni Rosso Barolo75cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Giovanni Rosso, BaroloSerralunga 20085049205 Giovanni Rosso Barolo150cl 499,30 749,00 (Bestillingsutvalg)Serralunga 20085296201 Guido Porro Barolo Lazzairasco 75cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Guido Porro, Barbaresco20077597401 La Spinona Barbaresco BriccoFaset 199975cl 395,70 296,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinona,Barbaresco5296001 Tenute Sella Lessona 2005 75cl 396,90 297,70 (Bestillingsutvalg), Sella, Az. Agr., Øvrige9908801 Fenocchio Barolo Cannubi 2008 75cl 397,10 297,80 (Bestillingsutvalg), Giacomo Fenocchio,Barolo9908501 Fenocchio Barolo Villero 2008 75cl 397,10 297,80 (Bestillingsutvalg), Giacomo Fenocchio,Barolo9939901 Giuseppe Mascarello ScudettoBarbera d’Alba 200675cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Mascarello,Barbera d’Alba9590001 Guiseppe Mascarello LangheNebbiolo 201075cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Mascarello & Figlio,Langhe


literpris salgspris literpris salgspris9700801 Scrimaglio Barbaresco Loreto 75cl 397,90 298,40 (Bestillingsutvalg), Scrimaglio, Barbaresco20079700701 Scrimaglio Barolo Sant’75cl 397,90 298,40 (Bestillingsutvalg), Scrimaglio, BaroloAmbrogio 20075294601 Cantina del Pino Barbaresco200875cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Cant. del Pino,Barbaresco9440001 Casetta Barolo Vigna Case Nere200675cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Casetta Ernesto & Co,Barolo4080701 Fontanabianca BarbarescoSerraboella 200875cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fontanabianca,Barbaresco4476301 Moccagatta Barbaresco 2008 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Moccagatta, Barbaresco7584101 Pio Cesare Fides Barbera d’Alba201075cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare, Barberad’Alba9495101 Punset Barbaresco 2006 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Punset, Barbaresco9396201 Bruciata Barbaresco 2007 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Bruciata,Barbaresco5795901 Carlo Giacosa Barbaresco Narin200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Carlo Giacosa,Barbaresco9391201 Cascina Castlet UcelineMonferrato Rosso 200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet,Monferrato5818801 Cortese Rabaja Barbaresco200375cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Cortese,Barbaresco4461601 Massolino Barbera d’Alba Gisep200875cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Massolino, Barberad’Alba5922801 Michele Chiarlo BarbarescoReyna 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo,Barbaresco5318401 Oddero Barolo 2006 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Oddero, Barolo5014201 Tenuta la Volta Cabutto Barolo 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ten. la Volta, BaroloLa Volta 20085741801 Tre Utin Barolo 2005 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso, Barolo5743801 Viberti Barolo 2007 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Viberti, Barolo9945407 Grasso Fratelli Barbaresco Sori 300cl 400,00 1 199,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Grasso, BarbarescoValgrande 20009495001 Punset Barbaresco Basarin 75cl 400,00 300,00 (Bestillingsutvalg), Punset, Barbaresco20078010901 Cigliuti Vigne Erte Barbaresco 75cl 406,70 305,00 (Bestillingsutvalg), F.lli. Cigliuti, Barbaresco2008197301 Ralph Myerz Vin&Vinyl Barolo200775cl 406,70 305,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cravanzola,Barolo4205301 Sandrone Valmaggiore Nebbiolod’Alba 200775cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Luciano Sandrone,Nebbiolo d’Alba148401 Sandrone Valmaggiore Nebbiolo 75cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Luciano Sandrone, Albad’Alba 20093223701 Scavino Barbera d’Alba 2008 75cl 417,20 312,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Barberad’Alba8061601 Barolo San Pietro 2008 75cl 419,90 314,90 (Kategori 6,7), Pod. Ruggeri Corsini, Barolo4452901 Ceretto Barolo Zonchera 2006 75cl 419,90 314,90 (Bestillingsutvalg), Ceretto, Barolo9846401 Paolo Manzone Barolo75cl 420,30 315,20 (Bestillingsutvalg), Paolo Manzone, BaroloSerrelunga 2008126501 La Spinona Barolo 2003 75cl 420,50 315,40 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinona,Barolo8047101 Rocca Giovanni Barolo BriccaRavera 200775cl 421,20 315,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Rocca Giovanni,Barolo5279801 Ca’ du Rabajà Barbaresco 2007 75cl 422,00 316,50 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà,Barbaresco3300901 Prunotto Barolo 2008 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barolo9496101 Veglio Barolo 2006 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cravanzola,Barolo4262101 Vigneto Castelle Gattinara 2004 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Antoniolo,Gattinara4262201 Vigneto San Francesco Gattinara200475cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Antoniolo,Gattinara4362901 Barolo Vigneto Albarella 2008 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Andrea Oberto,Barolo5937301 Marchesi di Barolo BarbarescoSerragrilli 200775cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo,Barbaresco9418901 Ca’ del Baio Asili Barbaresco200875cl 429,30 322,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Baio,Barbaresco5258107 Cascina Cucco Barolo di 300cl 430,00 1 290,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, BaroloSerralunga 20065258005 Cascina Cucco Barolo di 150cl 430,00 645,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, BaroloSerralunga 20079475705 Cogno Barolo Ravera 2007 150cl 433,30 649,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barolo9963901 Damilano Lecinquevigne Barolo 75cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Damilano, Barolo20089495201 Punset Barbaresco Riserva 2004 75cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Punset, Barbaresco9495301 Punset Barbaresco Riserva 2006 75cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Punset, Barbaresco4715401 Barolo Serralunga d’Alba 2007 75cl 434,70 326,00 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, Barolo4493001 Vajra Barolo Albe 2006 75cl 434,70 326,00 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Barolo9760001 Abbona Barbaresco 2008 75cl 435,10 326,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. MarzianoAbbona5902301 Schiavenza Barolo Broglio 2005 75cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Schiavenza, Barolo5856301 Rivetto Barolo Serralunga 2005 75cl 439,70 329,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Barolo9968901 Curto La Foia Barolo Arborina200775cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marco Curto,Barolo124701 Pecchenino San Giuseppe Barolo 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Pecchenino, Barolo20085970501 Grasso Fratelli Barbaresco SoriValgrande 200075cl 440,00 330,00 (Bestillingsutvalg), Grasso Fratelli,Barbaresco9578101 Giacomo Anselma Barolo 2007 75cl 442,30 331,70 (Bestillingsutvalg), Anselma Giacomo,Barolo9475601 Cogno Barolo Ravera 2007 75cl 443,90 332,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, BaroloU 293401 Conterno Barbera d’Alba CascinaFrancia 201075cl 444,00 333,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barbera d’Alba293405 Conterno Barbera d’Alba Cascina 150cl 479,30 719,00 (Bestillingsutvalg)Francia 2010U 293601 Conterno Barbera d’ AlbaCerretta 201075cl 445,20 333,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barbera d’Alba3432601 Vigna San Pietro Barolo 2007 75cl 446,50 334,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Rocca, Barolo4223501 Barolo Cerrati 2004 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, Barolo4223701 Barolo Vigna Cucco 2001 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, Barolo4755601 Boffa Testimonium Barberad’Asti 199775cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Alfiero Boffa, Barberad’Asti49 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 49RØDVIN


RØDVIN50 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 50literpris salgspris literpris salgspris196901 Rocca Barbaresco Ovello VignaLoreto 200975cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Albino Rocca di AngeloRocca, Barbaresco158701 Boffa Carlo Barbaresco Ovello 75cl 452,50 339,40 (Bestillingsutvalg), Boffa Carlo, Barbaresco20099460701 Azelia Barolo 2007 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, Barolo1099501 Le Piane Boca 2001/2003 75cl 453,30 340,00 (Bestillingsutvalg), Le Piane, Boca9080601 Giacosa Barolo Vigna Mandorlo 75cl 459,90 344,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, Barolo20059495401 Punset Barbaresco Campo 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Punset, BarbarescoQuadro 19999495501 Punset Barbaresco Campo 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Punset, BarbarescoQuadro 20019495701 Punset Barbaresco Campo 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Punset, BarbarescoQuadro 20049495801 Punset Barbaresco Campo 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Punset, BarbarescoQuadro 20059495901 Punset Barbaresco Campo 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Punset, BarbarescoQuadro 20064526101 Schiavenza Barolo 2008 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Schiavenza, Barolo4517201 Cantalupo Ghemme CollisCarellae 200775cl 462,70 347,00 (Bestillingsutvalg), Antichi Vign. diCantalupo, Ghemme4969901 Massolino Barolo 2005 75cl 462,70 347,00 (Bestillingsutvalg), Massolino, Barolo4969905 Massolino Barolo 2005 150cl 523,30 785,00 (Bestillingsutvalg)5305801 Brandini Barolo 2006 75cl 464,00 348,00 (Bestillingsutvalg), Agr. Brandini, Barolo6297701 Ioppa Bricco Balsina 2004 75cl 464,10 348,10 (Bestillingsutvalg), Vit. Gianpiero e GiorgioIoppa, Ghemme5923101 Michele Chiarlo Barbera d’AstiSuperiore La Court 200775cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo,Barbera d’Asti5923001 Michele Chiarlo Barolo75cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, BaroloTortoniano 20059906901 Hilberg-Pasquero Nebbiolod’Alba 200875cl 465,60 349,20 (Bestillingsutvalg), Hilberg-Pasquero,Nebbiolo d’Alba1042601 Cavallotto Barolo Bricco Boschis 75cl 466,00 349,50 (Bestillingsutvalg), Cavallotto, Barolo20065027901 Cavallotto Barolo Bricco Boschis 75cl 466,00 349,50 (Bestillingsutvalg), Cavallotto, Barolo20075103601 Burlotto Barolo 2008 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Barolo5937601 Marchesi di Barolo Barolo Coste 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo, Barolodi Rose 20055922701 Paitin Barbaresco 2005 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Paitin, Barbaresco5970305 Aurelio Settimo Barolo Rocche 150cl 466,60 699,90 (Bestillingsutvalg), Aurelio Settimo, Barolo20065970301 Aurelio Settimo Barolo Rocche 75cl 473,20 354,90 (Bestillingsutvalg)20064973601 Colla Barbaresco Roncaglie 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Colla, Barbaresco20065790401 Dagromis Barolo 2007 75cl 470,00 352,50 (Bestillingsutvalg), Gaja, Barolo5256801 Paolo Scavino Barolo 2007 75cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Barolo4705401 Cantalupo Ghemme CollisBreclemae 200475cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Antichi Vign. diCantalupo, GhemmeU 308401 Scarzello Barolo 2007 75cl 480,50 360,40 (Bestillingsutvalg), Scarzello, Barolo5234501 Mauro Sebaste BaroloMonvigliero 200475cl 483,10 362,30 (Bestillingsutvalg), Mauro Sebaste, Barolo126401 Abbona Pressenda Barolo 2004 75cl 484,00 363,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. MarzianoAbbona, BaroloU 292805 Cogno Barolo Ravera 2008 150cl 486,00 729,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barolo292801 Cogno Barolo Ravera 2008 75cl 491,60 368,70 (Bestillingsutvalg)1099301 Schiavenza Barolo Bricco Ceretta 75cl 488,00 366,00 (Bestillingsutvalg), Schiavenza, Barolo20034262001 Osso San Grato Gattinara 2001 75cl 492,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Antoniolo,Gattinara5238001 Schiavenza Barolo Prapó 2005 75cl 492,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Schiavenza, Barolo5655201 Alessandria Barolo Gramolere200575cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr.FratelliAlessandria, Barolo9962901 Ascheri Barolo Sorano Coste & 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Ascheri, BaroloBricco 20084589801 Barbaresco Pajé Riserva 2007 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco5314201 Cogno Barolo Ravera 2006 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Barolo9945505 Giovanni Rocca Barolo Mosconi 150cl 493,20 739,80 (Bestillingsutvalg), Giovanni Rocca, Barolo20064589201 Montefico Barbaresco Riserva200775cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco4589001 Muncagota Barbaresco Riserva200775cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco4589101 Ovello Barbaresco Riserva 2007 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco5746701 Pecchenino Barolo Le Coste 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Barolo20044589301 Pora Barbaresco Riserva 2007 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco3435101 Ratti Barolo Marcenasco Conca 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Renato Ratti, Barolo20085169701 Renato Ratti Barolo Marcenasco 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Renato Ratti, BaroloRocche 2004/20054589601 Rio Sordo Barbaresco Riserva200775cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco9481801 Travaglini Gattinara Riserva200575cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Giancarlo Travaglini,Gattinara9957401 Le Piane Boca 2007 75cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Le Piane, Boca137705 Massolino Barolo 2007 150cl 496,70 745,00 (Bestillingsutvalg), Massolino, Barolo9419101 Ca’ del Baio Pora Barbaresco200775cl 498,70 374,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Baio,Barbaresco173805 Giacosa Fratelli Barolo Vigna 150cl 499,90 749,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, BaroloMandorlo 19965106501 Brovia Barolo 2004 75cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brovia, Barolo5930301 Rivella Barbaresco Montestefano200675cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Serafino Rivella,Barbaresco4767101 Giovanni Rosso Barolo Cerretta 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Rosso, Barolo20065987401 Marcarini Barolo Brunate 2006 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Pod. Marcarini, Barolo5937201 Marchesi di Barolo Barolo 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo, BaroloSarmassa 20065318301 Oddero Barolo Villero 2005 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Oddero, Barolo5743901 Serra dei Turchi Barolo 2004 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Viberti, Barolo


literpris salgspris literpris salgspris4270101 Barolo Preda Sarmassa 2005 75cl 507,90 380,90 (Bestillingsutvalg), Lodovico Borgogno,Barolo5714701 Fiorenzo Nada Barbaresco 75cl 510,50 382,90 (Bestillingsutvalg), Nada Fiorenzo, LangheRombone 20089737201 Sordo Monvigliero Barolo 2007 75cl 511,20 383,40 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. Sordo Giovanni,Barolo9219701 Scarzello Barolo Vigna Merenda 75cl 514,80 386,10 (Bestillingsutvalg), Scarzello, Barolo20065112501 Roagna Barbaresco Pajé 2007 75cl 526,50 394,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbaresco5650201 Roagna Barolo La Rocca e la 75cl 526,50 394,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna, BaroloPira 20074564201 Pelissero Barbaresco Tulin 2007 75cl 526,70 395,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Barbaresco5615901 Bussia Soprana Barolo 2004 75cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barolo9957001 Colla Barolo Bussia Dardi le 75cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Colla, BaroloRose 20089963701 Damilano Liste Barolo 2005 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Damilano, Barolo4433301 La Spinetta Pin 2007 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinetta,Monferrato4853801 Moccagatta Barbaresco Basarin 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Moccagatta, Barbaresco20084853601 Moccagatta Barbaresco Bric 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Moccagatta, BarbarescoBalin 20084525601 Sottimano Barbarsco Pajoré 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sottimano20035103701 Burlotto Barolo Cannubi 2008 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Barolo5103801 Burlotto Barolo Monvigliero 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Barolo20074124601 Cannubi Barolo 2005 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo, Barolo4124605 Cannubi Barolo 2005 150cl 549,90 824,90 (Bestillingsutvalg)9065101 Cappellano Barolo Otin Fiorin PieRupestris 200775cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cappellano,Barolo9065105 Cappellano Barolo Otin Fiorin Pie 150cl 553,30 830,00 (Bestillingsutvalg)Rupestris 20075745101 Gagliasso Barolo Rocche 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso, Barolodell’Annunziata 2004/20059581601 Germano Ettore Barolo Prapo 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Ettore Germano, Barolo20065149101 Pelissero Barbaresco Tulin 2005 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Barbaresco5312301 Roagna Barolo Vigna Rionda 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna, Barolo20059955801 Scarpa Barbera d’Asti La 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Scarpa, Barbera d’AstiBogliona 20075744701 Torregione Barolo 2005 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso, Barolo4945101 Paiagallo La Villa Barolo 2001 75cl 533,30 400,00 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda9359801 Canonica Barolo Paiagallo 2008 75cl 545,20 408,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. GianniCanonica, Barolo9149801 Rivetto Barbera d’Alba LiranoSoprano 200775cl 547,70 410,80 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Alba4850101 Manzone Barolo La Gramolere200575cl 551,10 413,30 (Bestillingsutvalg), Giovanni Manzone,Barolo4818501 Prunotto Bric Turot Barbaresco 75cl 553,30 415,00 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barbaresco20073279201 Pio Cesare Barbaresco 2007 75cl 558,70 419,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare4281201 Pio Cesare Barolo 2008 75cl 558,70 419,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare, Barolo4473501 Sottimano Barbaresco Pajoré 75cl 558,70 419,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sottimano20029964901 Pira Barolo Margheria 2008 75cl 565,30 424,00 (Bestillingsutvalg), Luigi Pira9963801 Damilano Cannubi Barolo 2008 75cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Damilano, Barolo5534401 Batasiolo Barolo Vigneto 75cl 570,70 428,00 (Bestillingsutvalg), Batasiolo, BaroloCerequio 19999360301 Ca’ Viola Sotto Castello Barolo200675cl 571,90 428,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ Viola,Barolo5716001 Barolo Bricco Luciano 2001 75cl 572,90 429,70 (Bestillingsutvalg), Silvio Grasso, Barolo5995701 Varaldo Barbaresco Sori Loretto 75cl 572,90 429,70 (Bestillingsutvalg), Varaldo, Barbaresco20061055501 Luisin Barolo Léon 2005 75cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Luisin, Barolo9047101 Barolo Borgogno Riserva 2004 75cl 573,30 430,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Barolo9475801 Cogno Barolo Bricco Pernice 75cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barolo20064970001 Cigliuti Barbaresco Serraboella 75cl 586,70 440,00 (Bestillingsutvalg), F.lli. Cigliuti, Barbaresco20089578201 Giacomo Anselma BaroloRiserva Vigna Rionda 200675cl 587,30 440,50 (Bestillingsutvalg), Anselma Giacomo,Barolo4517601 Vajra Barolo Bricco delle Viole 75cl 593,30 445,00 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Barolo20075343201 Elio Grasso Barolo GavariniChiniera 200875cl 597,20 447,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elio Grasso,Barolo9481401 Elio Altare L’insieme Vino Rosso 75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Elio Altare20085343301 Elio Grasso Barolo Ginestra CasaMaté 200875cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elio Grasso,Barolo9965101 Pira Barolo Marenca 2008 75cl 601,60 451,20 (Bestillingsutvalg), Luigi Pira9955701 Scarpa Barbaresco Tettineive 75cl 613,30 460,00 (Bestillingsutvalg), Scarpa, Barbaresco20074663901 Borgogno Barolo ClassicoRiserva 199675cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Barolo4818401 Prunotto Bussia Barolo 2005 75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto5149001 Pelissero Barbaresco Vanotu200575cl 636,00 477,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,BarbarescoU 293201 Cogno Barolo Bricco Pernice 75cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barolo2007293205 Cogno Barolo Bricco Pernice 150cl 666,00 999,00 (Bestillingsutvalg)20075615601 Gabutti della Bussia BaroloRiserva 200175cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barolo9360001 Paolo Conterno Ginestra Barolo 75cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Conterno, Barolo20064798501 Pelissero Barbaresco Vanotu200775cl 646,70 485,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Barbaresco51 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 51RØDVIN


RØDVIN52 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 52literpris salgspris literpris salgspris9959201 Bartolo Mascarello Barolo 2009 75cl 659,90 494,90 (Bestillingsutvalg), Bartolo Mascarello,Barolo5104601 Boroli Barolo Villero Riserva 75cl 665,10 498,80 (Bestillingsutvalg), Achille Boroli, Barolo19999198601 M. Chiarlo Barolo Cannubi 2006 75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, Barolo5923201 Michele Chiarlo Barolo Cerequio 75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, Barolo20055027801 Cavallotto Barolo Riserva Bricco 75cl 666,00 499,50 (Bestillingsutvalg), Cavallotto, BaroloBoschis Vigna San Giuseppe2004U 293305 Cogno Barolo Bricco Pernice 150cl 666,00 999,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barolo20066437501 Roagna Barbaresco Asili 2005 75cl 666,40 499,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbaresco9686801 Azelia Barolo Bricco Fiasco 2007 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, Barolo9686901 Azelia Barolo Margheria 2007 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, Barolo9687001 Azelia Barolo San Rocco 2007 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, Barolo5106301 Brovia Barolo Cà Mia 2005 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brovia, Barolo5326601 Brovia Barolo Villero 2005 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brovia, Barolo138001 Massolino Barolo Margheria 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Massolino, Barolo20074664001 Borgogno Barolo ClassicoRiserva 199775cl 680,00 510,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, BaroloU 293901 Conterno Langhe CerrettaNebbiolo 201075cl 682,70 512,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Langhe5534501 Batasiolo Barolo Vigneto Corda 75cl 690,70 518,00 (Bestillingsutvalg), Batasiolo, Barolodella Briccolina 20004461301 Pira Barolo Cannubi 2003/2004 75cl 700,00 525,00 (Bestillingsutvalg), E. Pira & Figli, Barolo9063001 Massolino Barolo Margheria 75cl 706,70 530,00 (Bestillingsutvalg), Massolino, Barolo2006U 275301 Roagna Barbaresco Asili VecchieVigne 200775cl 719,90 539,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbaresco6437601 Roagna Barbaresco Montefico200775cl 719,90 539,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,BarbarescoU 275001 Roagna Barbaresco Pajè VecchieVigne 200775cl 719,90 539,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,BarbarescoU 275401 Roagna Barolo La Pira VecchieVigne 200775cl 719,90 539,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbaresco5615701 Mosconi Barolo 2000 75cl 732,00 549,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barolo5615501 Vigna Colonello Barolo 2000 75cl 732,00 549,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barolo9957101 Conterno Barolo 2007 75cl 733,30 550,00 (Bestillingsutvalg), Aldo Conterno, Barolo5761901 Scavino Barolo Bricco Ambrogio 75cl 741,30 556,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Barolo20065761905 Scavino Barolo Bricco Ambrogio 150cl 821,30 1 232,00 (Bestillingsutvalg)20065202001 Conterno Barolo 2005 75cl 756,00 567,00 (Bestillingsutvalg), Aldo Conterno, Barolo4438701 Conterno Barolo 2006 75cl 756,00 567,00 (Bestillingsutvalg), Aldo Conterno, Barolo5615401 Bussia Soprana Barolo 1997 75cl 758,70 569,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barolo9738201 Rivetto Barolo Leon Riserva200675cl 762,90 572,20 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Barolo1042501 Manzone Barolo le GramolereRiserva 200075cl 768,30 576,20 (Bestillingsutvalg), Giovanni Manzone,Barolo9513101 Mascarello Barolo Villero 2006 75cl 772,00 579,00 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Mascarello,Barolo9408301 Tommaso Canale Vigna Rionda 75cl 786,50 589,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Rosso, BaroloBarolo 20084788701 Elio Altare Barolo La Morra 2007 75cl 798,40 598,80 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Barolo4994301 Domenico Clerico Barolo CiabotMentin Ginestra 200575cl 798,70 599,00 (Bestillingsutvalg), Domenico Clerico,Barolo4476501 Domenico Clerico Pajana Barolo200575cl 798,70 599,00 (Bestillingsutvalg), Domenico Clerico,Barolo9065901 Cappellano Barolo Otin Fiorin PieFranco-Michet 200775cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cappellano,Barolo9065905 Cappellano Barolo Otin Fiorin Pie 150cl 863,30 1 295,00 (Bestillingsutvalg)Franco-Michet 20075886701 Pio Cesare Il Bricco Barbaresco 75cl 812,00 609,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare, Barbaresco20082985601 Barolo Carobric 2004 75cl 866,50 649,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Barolo5256201 Borgogno Barolo Riserva 1995 75cl 873,30 655,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Barolo9958801 Elio Grasso Barolo RüncotRiserva 200675cl 879,90 659,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elio Grasso,Barolo4295201 Oddero Barolo Vigna Rionda 75cl 879,90 659,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Oddero, Barolo20049063101 Massolino Vigna Rionda Barolo 75cl 893,30 670,00 (Bestillingsutvalg), Massolino, BaroloRiserva 20053187501 Mascarello Monprivato Barolo200575cl 905,20 678,90 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Mascarello,Barolo3187505 Mascarello Monprivato Barolo 150cl 986,00 1 479,00 (Bestillingsutvalg)20054791101 Elio Altare Langhe Arborina 75cl 932,00 699,00 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Langhe20074790901 Elio Altare Langhe Rosso La Villa 75cl 932,00 699,00 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Langhe20074853201 Elio Altare Langhe Rosso Larigi 75cl 932,00 699,00 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Langhe20074705801 Sandrone Barolo Le Vigne 2003 75cl 966,70 725,00 (Bestillingsutvalg), Luciano Sandrone,Barolo2985501 Scavino Barolo Bric del Fiasc 75cl 973,30 730,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Barolo20052985505 Scavino Barolo Bric del Fiasc 150cl 1 027,30 1 541,00 (Bestillingsutvalg)20055646301 Giacomo Conterno BaroloCascina Francia 200375cl 1 013,30 760,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo4788801 Elio Altare Barolo Arborina 2005 75cl 1 065,10 798,80 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Barolo9481601 Elio Altare Brunate Barolo 2007 75cl 1 065,20 798,90 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Barolo5948801 La Spinetta Barolo Campe’ 2003 75cl 1 086,50 814,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinetta,Barolo5646405 Giacomo Conterno BaroloCascina Francia 2003150cl 1 128,30 1 692,50 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo9469605 Giacomo Conterno BaroloCascina Francia 2007150cl 1 129,30 1 693,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo


literpris salgspris literpris salgspris9481501 Elio Altare Cerretta Barolo Bricco 75cl 1 132,00 849,00 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Barolo20054659401 Bruno Giacosa Barbaresco Asili200875cl 1 198,50 898,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa,Barbaresco4911601 Bruno Giacosa Barolo Falletto di 75cl 1 199,60 899,70 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, BaroloSerrelunga d’Alba 20035074301 Bruno Giacosa Barbaresco SantoStefano di Neive 200875cl 1 201,10 900,80 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa,Barbaresco5161401 Bruno Giacosa Barolo le Rocche 75cl 1 331,90 998,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, Barolodi Falletto di Serralunga d’Alba20055074501 Bruno Giacosa Falletto di 75cl 1 466,30 1 099,70 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, BaroloSerralunga d’Alba Barolo 20075074505 Bruno Giacosa Falletto di 150cl 1 475,00 2 212,50 (Bestillingsutvalg)Serralunga d’Alba Barolo 20075341601 Giacomo Conterno BaroloMonfortino Riserva 200275cl 2 656,40 1 992,30 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo5341605 Giacomo Conterno Barolo 150cl 2 689,10 4 033,60 (Bestillingsutvalg)Monfortino Riserva 20025341707 Giacomo Conterno BaroloMonfortino Riserva 2002300cl 2 684,20 8 052,50 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,BaroloPUGLIA4550706 Boheme 300cl 103,30 309,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Carlo Botter,Øvrige4541201 Boheme 75cl 113,20 84,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Casa Vin. CarloBotter, Salento9331906 Corte Federico 2010 300cl 113,30 339,90 (Kategori 6,7), I-CN7893, Øvrige4453006 Feudi di San Marzano NegroAmaro300cl 114,00 342,00 (Kategori 6,7), Feudi di San Marzano,Øvrige9891901 Mandorla Negroamaro Primitivo 75cl 119,30 89,50 (Kategori 5,6,7), Barone MontaltoPuglia 20119886806 Martinelli Ca Boscolo300cl 121,20 363,50 (Kategori 6,7), Vinicola Martinelli, SalentoNegroamaro Salento4522806 Mezzomondo Negroamaro 300cl 121,70 365,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Western Wines,Salento2013506 Cuvée Christer Berens SanMarzano Primitivo 2010/2011300cl 123,00 369,00 (Kategori 6,7), Feudi di San Marzano,Øvrige2013501 Cuvée Christer Berens San 75cl 140,00 105,00 (Kategori 4,5,6,7)Marzano Primitivo 2010/20119001406 Boretti Negroamaro 300cl 123,30 369,90 (Kategori 5,6,7), F.lli. Boretti4397606 Canaletto Primitivo 2006/2007 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvrige5711806 Torrevento Primitivo 2008 300cl 125,00 374,90 (Bestillingsutvalg), Torrevento, Øvrige4267206 Da Luca Primitivo Merlot2010/2011300cl 126,60 379,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Mondo del Vino,Tarantino4267201 Da Luca Primitivo Merlot 75cl 150,50 112,90 (Kategori 4,5,6,7)2010/20119624901 Natale Verga Primitivo Salento 75cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Salento20115289206 Il Conte Primitivo Negroamaro2010300cl 128,30 384,90 (Kategori 6,7), Nordic Sea Winery AB,Salento163506 Pirosso Primitivo 300cl 129,80 389,50 (Bestillingsutvalg), Globus Wine, Øvrige1572706 Amore Passo Malvasia NeraPrimitivo 2011300cl 130,00 389,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Øvrige1572701 Amore Passo Malvasia Nera 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg)Primitivo 20115872601 Alfredo il Pazzo 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Carlo Botter,Øvrige9892101 Boretti Negroamaro 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Winehouse Norway,Øvrige9288801 Canti Puglia Negroamaro 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Martini, Øvrige9967001 Grifone Primitivo Old Vine 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Grifone, ØvrigeZinfandel 20109468901 Masseria Trajone Copertino 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Femar Vini, ØvrigeRosso 20104030101 Mezzomondo Negroamaro 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Western Wines5656201 Passolo 2011 75cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Casa Vin. AngeloRocca & Figli, Salento1559301 Vini del Sole Primitivo75cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7), Terre di Sava, Øvrige2007/20094805105 Doppio Passo 2011 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), C.V.B.C. & C.S.P.A.,Salento4805101 Doppio Passo 2011 75cl 139,90 104,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)4805102 Doppio Passo 2011 37,5cl 159,70 59,90 (Bestillingsutvalg)4665906 Doppio Passo Salento Primitivo 300cl 133,30 399,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), C.R. - San Polo di P.,Salento5200806 Passitivo Primitivo 300cl 133,30 399,90 (Kategori 6,7), Paolo Leo, Øvrige9630501 Pirosso Primitivo 2011 75cl 134,70 101,00 (Kategori 6,7), Globus Wine, Øvrige1375401 Canaletto Primitivo 2007/2009 75cl 139,90 104,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Casa Girelli, Øvrige4625701 Torrevento La Rocca 2007 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Torrevento, Øvrige9725201 Domani Uva di Troia 2011 75cl 140,00 105,00 (Kategori 6,7), C.V.B.C. & C.S.P.A., Øvrige4816601 Feudi di San Marzano NegroAmaro 201175cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Marzano,Øvrige4816501 Feudi di San Marzano Primitivo201175cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Marzano,Øvrige3387101 Feudo Monaci Primitivo75cl 146,00 109,50 (Kategori 6,7), Feudo Monaci, Øvrige2006/20109355201 Canti Negroamaro-Zinfandel201075cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Fratelli Martini (Canti),Øvrige5889501 Due Palme Canonico 2008 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Due Palme, Øvrige127401 Italian Christmas Red 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Adria Vini s.r.l., Øvrige3761301 Pasqua Primitivo Salento 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Salento1566501 Trentatre 33 2008 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Angelo Rocca & Figli,Salento2013601 Due Palme Squinzano 2010 75cl 146,70 110,00 (Kategori 6,7), Cant. Due Palme,Squinzano4039901 A Mano Primitivo 2009 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Fusione, Øvrige1486701 Due Palme Salice Salentino2009/201075cl 149,30 112,00 (Kategori 5,6,7), Cant. Due Palme, SaliceSalentino172401 Terre di Sava Gran Trio 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Terre di Sava, Øvrige5965201 Paiara Rosso 2009 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Vign. del Sud, Øvrige9235601 Surani Primitivo SalentoMaruggia 201075cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Masseria Surani,Murgia9657501 Cenobio Primitivo Salento 2009 75cl 157,50 118,10 (Bestillingsutvalg), Cantele, Salento9588001 Vecchia Torre Salice Salentino200975cl 159,10 119,30 (Bestillingsutvalg), Vecchia Torre, SaliceSalentino53 ITALIA PIEMONTE PUGLIA ITALIA 53RØDVIN


RØDVIN54 ITALIA PUGLIA SICILIA ITALIA 54literpris salgspris literpris salgspris9522001 Antica Enotria Puglia Rosso 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Antica Enotria, Øvrige20105904301 Cantele Negroamaro Salento 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cantele, Salento20105904401 Cantele Primitivo Salento 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cantele, Salento9392601 Doppio Passo Special Edition 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), C.V.B.C. & C.S.P.A.1379401 Torrevento Castel del Monte200775cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Torrevento, Castel delMonte5991401 Paolo Leo Passitivo Primitivo 75cl 162,50 121,90 (Kategori 6,7), Paolo Leo, Øvrige20104281501 Due Palme Primitivo Salento200975cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Due Palme,Salento5919701 San Marzano Salento Rosso201075cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Cant. San Marzano,Salento9805401 Teanum Favugne San Severo 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Teanum srl, Øvrige20101548701 Sud Primitivo Merlot 2011 75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Marzano,Tarantino9403201 Torre Guaceto Pietraluna 2010 75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Torre Guaceto, Salento1379301 Maiana Salice Salentino 2009 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Leone de Castris, SaliceSalentino4749401 Sinfarosa Primitivo 2010 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Sinfarosa, Øvrige4353801 Allora Primitivo 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Calatrasi, Øvrige9863101 Cefalicchio Rosso 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cefalicchio, Øvrige3138501 Rupìcolo Castel del Monte 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Rivera, Castel del Monte5933901 Zonin Primitivo Salento 75cl 175,90 131,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Salento9003201 Secondopasso Nero di Troia201075cl 176,10 132,10 (Bestillingsutvalg), Belmantello S.r.l.,Øvrige5995801 Villa Valentino Salento Primitivo 75cl 189,20 141,90 (Bestillingsutvalg), Villa Valentino, Salento20085337001 Cefalicchio Romanico Nero di 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeTroia 20085336901 Cefalicchio Vigne Alte 2007 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige5991701 Paolo Leo Primitivo di Manduria 75cl 195,90 146,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Leo, Manduria20091471601 Giordano Primitivo di Manduria 75cl 198,70 149,00 (Kategori 4,5,6,7), Giordano, Manduria20085068101 Rivera Violante Nero di Troia 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Rivera, Øvrige20089521901 Antica Enotria Senzazolfo 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Antica Enotria, Øvrige9783101 I Censi Salento Rosso 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Azienda Monaci Srl.,Salento9913901 Due Palme Serre 2010 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Due Palme,Salento9630601 Gioia del Colle Primitivo 2006 75cl 206,90 155,20 (Bestillingsutvalg), Cant. del Colle, Øvrige9378101 Marpione Primitivo Riserva 75cl 212,90 159,70 (Kategori 6,7), Ten. Viglione, Øvrige20089521701 Antica Enotria Nero di Troia 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Antica Enotria, Øvrige20095991501 Paolo Leo Salice SalentinoRiserva 200375cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Leo, SaliceSalentino3362101 Tormaresca Neprica 2008 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Tormaresca, Øvrige5000401 Girelli Virtuoso Primitivo 2007 75cl 249,30 187,00 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvrige5994301 Sinfarosa Zinfandel 2006 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Sinfarosa, Manduria5336801 Cefalicchio Totila 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige179202 A Mano Aleatico 2009 50cl 259,80 129,90 (Bestillingsutvalg), A Mano SRL, Øvrige5068201 Rivera Il Falcone 2006 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Rivera, Øvrige9394901 Antiche Terre del Salento CervaRegia 2007/200875cl 296,00 222,00 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre delSalento, Manduria5991601 Paolo Leo Fiore di Vigna75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Leo, SalentoPrimitivo Salento 20065695801 Torcioda Primitivo 2006 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Tormaresca, Salento9395001 Antiche Terre del Salento Feudodel Conte 200875cl 330,70 248,00 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre delSalento, Manduria4872801 Feudi di San MarzanoSessantanni 200975cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Marzano,ManduriaSARDINIA9788406 Duca di Sassari Isola dei Nuraghi 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Duca di Sassari, ØvrigeRosso5266101 Isola del Sole Rosso 2009 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Øvrige5317901 Argiolas Perdera Monica diSardegna 200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Argiolas, Monica diSardegna5144601 Silenzi Rosso 2010 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige9910701 Sardus Pater Is Solus 2009 75cl 168,80 126,60 (Bestillingsutvalg), Cant. Sardus Pater5994501 Pala I Fiori Trente Cannonau 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige20109951301 Dettori Renosu Rosso 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Dettori, Øvrige9941801 Punica Montessu 2010 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Agr. Punica, Øvrige4435801 Costera Cannonau di Sardegna200875cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Argiolas, Cannonau diSardegna5994601 Pala Essentija Bovale 2008 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige9359601 Dettori Renosu 2006 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Dettori, Øvrige9950801 Dettori Tuderi Rosso 2005 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dettori, Øvrige7149801 Punica Montessu 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Agr. Punica, Øvrige9941701 Punica Barrua 2009 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Agr. Punica, Øvrige9950901 Dettori Tenores 2009 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Dettori, Øvrige9947601 Dettori Rosso 2009 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dettori, Øvrige9421901 Punica Barrua 2008 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Punica, ØvrigeSICILIA5851806 I Passi 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Zabù, ØvrigeU 268006 Wood Sicilia Nero d’Avola 2011 300cl 121,60 364,90 (Kategori 6,7), D-RP 907151, Øvrige9469901 Tenuta di Fessina Ero 2010 75cl 127,50 95,60 (Bestillingsutvalg), Ten. di Fessina, Øvrige9470201 Tenuta di Fessina Laeneo Nerello 75cl 127,50 95,60 (Bestillingsutvalg), Ten. di Fessina, ØvrigeCappuccio 20109463906 Til min far Nero d′Avola 2010 300cl 129,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Terre di Giurfo, Øvrige9455906 Tami’ Nero d’Avola e Frappato 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Tami srl, Øvrige20102094801 Epicuro Nero d’Avola Merlot 75cl 137,30 103,00 (Kategori 5,6,7), Femar Vini, Øvrige20094365101 Inycon Merlot 2006 75cl 138,50 103,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Settesoli, Øvrige4295001 Inycon Syrah 2007 75cl 138,50 103,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Settesoli, Øvrige9470001 Tenuta di Fessina Erse EtnaRosso 200975cl 139,70 104,80 (Bestillingsutvalg), Ten. di Fessina, Etna


literpris salgspris literpris salgspris9493201 Claudio Rosso 2010 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Øvrige4910901 Lavorata Nero d’Avola 75cl 145,10 108,80 (Bestillingsutvalg), Cant. Lavorata, Øvrige9978801 Cassara 2011 Jessheim Byvin 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Enologica Cassara1565001 Miopasso Nero d’Avola 2010 75cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), Borgo Imperiale, Øvrige185701 Wood Sicilia Nero d’Avola Merlot 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Ekjord20115740201 Montalto Nero d’Avola Organic 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige20111395201 Santagostino Nero d’Avola Syrah 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Firriato, Øvrige20095173801 Sirdal Nero d’Avola 2011 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige5075701 Alex Rosén Nero d’Avola 2011 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), ICQ VR 1221, Øvrige9235401 Enologica Cassara Himmelblå 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Enologica CassaraNero D’Avola-Shiraz 20119653901 Tresa Purato Nero d’Avola 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), S. Tresa, Øvrige5828201 Voga Quattro 2010 75cl 159,90 119,90 (Kategori 4,5,6,7), E.I., Øvrige5511701 Zabù Nero d’Avola 2011 75cl 161,30 121,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Zabù, Øvrige5729501 Montalto Nero d’Avola Merlot 75cl 163,90 122,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige20105729502 Montalto Nero d’Avola Merlot 37,5cl 192,30 72,10 (Bestillingsutvalg)2010185601 Birkebeinerne Nero d’Avola 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ekjord, ØvrigeMerlot 20112002901 Chiaramonte Nero d’Avola 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Firriato, Øvrige5674101 Il Passo 2008/2011 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Vign. Zabù, Øvrige9686101 Insieme Nero d’Avola 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Feudo di Santa Tresa,Øvrige106801 Jul 2012 Serrafino75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Barone MontaltoAppassimento 20115544201 Zabù Chiantari Nero d’Avola 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Zabù, Øvrige20069844301 Lumà Nero d’Avola 2010 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Cantine Cellaro S.C.A.,Øvrige4723001 La Segreta Rosso 2011 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige9439601 Natale Verga Antale 2010 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige9439605 Natale Verga Antale 2010 150cl 199,30 299,00 (Bestillingsutvalg)9073501 Baglio del Sole Nero d’Avola200975cl 186,70 140,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Castellare diCastellina5923902 Voga Quattro 2008 37,5cl 197,10 73,90 (Bestillingsutvalg), EnoItalia, Øvrige9678401 Nìvuro Nero d’Avola CabernetSauvignon 200875cl 197,20 147,90 (Bestillingsutvalg), Feudo di Santa Tresa,Øvrige9822301 Feudi Del Pisciotto Baglio delSole Nero d’Avola 201075cl 199,50 149,60 (Bestillingsutvalg), Feudi Del Pisciotto,Øvrige9078801 Caravaglio Salina Rosso 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Caravaglio, Øvrige9579401 Villa Grisa Nero 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Villa Grisa, Øvrige9794601 Principe di Corleone Narke Nerod’Avola 201175cl 200,10 150,10 (Bestillingsutvalg), Principe de Corleone,Monreale4574501 Donnafugata Sedàra 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Donnafugata, Øvrige1031101 Murgo Etna Rosso 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Murgo, Etna133601 Cantine Volpi Costa al Sole NeroD’Avola 201075cl 220,30 165,20 (Bestillingsutvalg), Cant. Volpi, Øvrige5882001 Ybris-Frappato di Vittoria 75cl 224,00 168,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Maremonti, Øvrige7096501 Il Frappato Vittoria Frappato 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Valle dell’ Acate20119488001 Gorghi Tondi Coste a Preola Nerod’Avola Syrah 200875cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Gorghi Tondi,Øvrige8017001 Le Moire Etna Rosso 2006 75cl 234,30 175,70 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Rocca d’Api,Etna9470101 Tenuta di Fessina Il Musmeci 75cl 234,90 176,20 (Bestillingsutvalg), Ten. di Fessina, EtnaEtna Rosso 20085882101 Desio-Cerasuolo di Vittoria 2007 75cl 238,10 178,60 (Bestillingsutvalg), Cant. Maremonti, Øvrige9500501 Gulfi Nero d’Avola Rossojbleo 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Gulfi, Øvrige20115873201 Occhipinti SP 68 Nero d’Avola eFrappato 201175cl 239,90 179,90 (Kategori 5,6,7), Az. Agr. AriannaOcchipinti, Øvrige5178901 Cos Frappatio di Vittoria 2011 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cos, Øvrige9072601 Planeta Plumbago Nero d Avola 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Planeta20094766801 Planeta Cerasuolo di Vittoria 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige20109864301 Setteporte Etna Rosso 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Masseria Setteporte,Etna4947401 Benanti Rosso di Verzella 2008 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Benanti, EtnaU 258001 Caciorgna Thalìa Etna Rosso201075cl 263,20 197,40 (Kategori 5,6,7), Az. Agr. Pietro Caciorgna,Etna5561001 Cerasuolo di Vittoria 2009 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Valle dell’ Acate9500701 Gulfi Cerasuolo di Vittoria 2011 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Gulfi, Cerasuolo di Vittori9892701 Il Moro Nero d’Avola 2009 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Valle dell’ Acate9055801 Mazzei Zisola 2007 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Mazzei, Noto9523601 Cos Cerasuolo di Vittoria 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cos, Cerasuolodi Vittori5179001 Cos Pithos 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cos, Øvrige9077401 Graci Etna Rosso 2009 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Graci, Etna4718801 Santagostino Baglio Soria 2005 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Firriato, Øvrige4893501 Occhipinti Il Frappato 2010 75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Arianna Aocchipinti,Øvrige4893401 Occhipinti Siccagno Nero d’Avola200875cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Arianna Aocchipinti,Øvrige9379901 Romeo del Castello Vigo 2008 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Romeo del Castello5661701 Rosso del Soprano 2005 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Palari, Øvrige6119701 Cornelissen Rosso Del Contadino 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Frank Cornelissen, Etna4 20105673801 Impari 2004 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Zabù, Øvrige4632301 Harmonium 2004 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Firriato, Øvrige4475801 Planeta Syrah 2008 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige4766301 Santa Cecilia 2008 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige170301 Tenuta di Castellaro NeroOssidiana 201075cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Tenuta di Castellaro,Øvrige175601 Terazze dell’Etna Cirneco 2009 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Terrazze dell’Etna, Etna4474301 Ribeca 2003 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Firriato1068001 Etna Rosso Quota 600 2008 75cl 406,70 305,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Graci5661601 Palari Faro 2005 75cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Palari, Faro55 ITALIA SICILIA SICILIA ITALIA 55RØDVIN


RØDVIN56 ITALIA SICILIA TOSCANA ITALIA 56literpris salgspris literpris salgspris9524501 Frank Cornelissen Munjebel 7 VA200975cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Frank Cornelissen,Øvrige200501 Cornelissen Munjebel 10 Anni 75cl 825,30 619,00 (Bestillingsutvalg), Frank Cornelissen, Etna5661801 Santa Nè 2004 75cl 926,70 695,00 (Bestillingsutvalg), Palari, ØvrigeTOSCANA9568806 Volpetto Sangiovese 2010 300cl 100,00 300,00 (Bestillingsutvalg), The Wine People SRL,Øvrige5593006 Piccanti 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Piccini, Øvrige1563606 Casamatta Rosso 300cl 125,00 374,90 (Kategori 6,7), Bibi Graetz128306 Cipressi Sangiovese 2011 300cl 126,20 378,70 (Kategori 6,7), Globus WineU 285706 Empson Monte Antico 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Empson5667006 Villa Puccini 2008/2009 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Villa Puccini, Øvrige5667001 Villa Puccini 2008/2009 75cl 158,50 118,90 (Kategori 3,4,5,6,7)9828406 Zanni Toscana Rosso 300cl 126,60 379,90 (Kategori 6,7), Arcus Wine Brands, Øvrige4526806 Barone Ricasoli Formulae2010/2011300cl 128,30 385,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Barone Ricasoli,Øvrige5294306 Barone Ricasoli Mille855 2010 300cl 128,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli,Maremma9457306 La Parrina Maremma 2011 300cl 129,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Parrina,Maremma125806 Piccini Rosso di Toscana 300cl 129,80 389,50 (Bestillingsutvalg), Piccini, ØvrigeU 287506 Bocelli Sangiovese Toscano 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), Bocelli9139806 Mazzei Belguardo Maremma 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), Mazzei, Maremma20118027006 Piccini Rosso Toscana Organic 200cl 130,00 259,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Piccini, Øvrige2008/20109999806 Tenute Silvio Nardi Rosso 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Silvio Nardi, ØvrigeToscana9828606 Geografico Toscana Rosso 2009 300cl 131,20 393,70 (Kategori 6,7), ACG Gaiole, Øvrige9654706 Tommasi Poggio al Tufo 300cl 131,70 395,00 (Bestillingsutvalg), Tommasi, MaremmaRompicollo114701 Casabianca Coppaia Toscana 75cl 132,00 99,00 (Bestillingsutvalg), Casabianca, Øvrige20105269206 Villa Pillo Toscana Rosso 2009 300cl 132,90 398,60 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige9446506 Guicciardini Vino Rosso 300cl 133,00 398,90 (Bestillingsutvalg), Conte FerdinandoGuicciardini, Øvrige1095201 Arcano Chianti 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Rocca Alta, Chianti4198001 Trerose Rosso di Montepulciano200975cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Ten. Angelini, Rossodi Montepulcia185506 Rosso dei Barbi Toscana 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. dei Barbi9822006 Villa Pillo Toscana Rosso 2011 300cl 135,80 407,40 (Kategori 6,7), Villa Pillo, Øvrige9826601 Castellani Guadalmare 2010 75cl 138,70 104,00 (Kategori 6,7), Castellani, Maremma142406 Tenuta Sette Ponti Toscana 300cl 139,70 419,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Sette Ponti, Øvrige5205901 Sensi Sangiovese 2008 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Sensi Vigne e Vini,Øvrige5029001 Natale Verga Chianti 2008/2011 75cl 145,30 109,00 (Kategori 4,5,6,7), Natale Verga, Chianti1063001 Piccini Colli della Toscana 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Piccini, ØvrigeCentrale 201066001 Ruffino Chianti 2011 75cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Ruffino, Chianti66002 Ruffino Chianti 2011 37,5cl 175,70 65,90 (Bestillingsutvalg)9526001 Toscolo Chianti 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Empson, Chianti5296901 Volpetto Chianti 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Cerreto Guidi, Chianti9190101 Zonin Chianti 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Chianti5228206 Rocca di MontemassiSangiovese300cl 146,60 439,90 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montemassi,Øvrige5617606 Ripa delle Mandorle 200cl 149,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Øvrige9751106 Casale Giovannino BiB 2010 300cl 150,00 449,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Casale, ChiantiColli Senesi3327501 Castello di Farnetella ChiantiColli Senesi 200875cl 150,00 112,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Fatt. di Felsina,Chianti Colli SenesiU 242801 Canaletto Chianti 2011 75cl 152,90 114,70 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Chianti5905001 Casamatta Rosso 2010/2011 75cl 153,20 114,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Testamatta, Øvrige5905005 Casamatta Rosso 2010/2011 150cl 159,90 239,90 (Bestillingsutvalg)5905002 Casamatta Rosso 2010/2011 37,5cl 175,70 65,90 (Kategori 5,6,7)1157901 Col di Sasso Sangiovese & 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, ØvrigeCabernet Sauvignon 20081157905 Col di Sasso Sangiovese & 150cl 173,30 259,90 (Bestillingsutvalg)Cabernet Sauvignon 20084744301 Querceto Chianti 2011 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Querceto,Chianti4829901 Leonardo Chianti 2010 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Leonardo daVinci, Chianti3290405 Monte Antico 2007 150cl 153,30 229,90 (Bestillingsutvalg), Empson, Øvrige3290401 Monte Antico 2007 75cl 159,90 119,90 (Kategori 3,4,5,6,7)4126701 Caparzo God Jul 201275cl 156,00 117,00 (Bestillingsutvalg), Caparzo, ØvrigeSangiovese 2010191305 Scopetani Chianti 2010 150cl 156,40 234,60 (Bestillingsutvalg), Scopetani, Chianti5153401 Villa Pillo Cingalino Rosso di 75cl 157,70 118,30 (Kategori 6,7), Villa Pillo, ØvrigeToscana 20119549301 Caparzo Rosso IGT Toscana 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Caparzo, Øvrige9401301 VinAroma Økologisk Sangiovese 75cl 159,50 119,60 (Bestillingsutvalg), Ten. Maiano, Øvrige20109893401 Contrada di San Felice 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Agr. San Felice5012801 Pitiglio 2008 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cant. di Pitigliano,Øvrige9943501 Signore Strade BiancheSangiovese 201175cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Salcheto,Montepulciano9474101 Villa Vallemaggiore Campostella200975cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Villa Vallemaggiore,Maremma9506101 Castellani Chianti Classico 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Castellani, ChiantiClassico147901 Fattoria di Scannano Chianti201175cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Rocca di Castagnoli,Chianti124401 Melini Chianti 2011 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Melini, Chianti5537401 Piccini Chianti 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Gestioni Piccini, Chianti109205 Angelico Julen 2012 Chianti 150cl 166,70 250,00 (Bestillingsutvalg), Strøm AS, Chianti20111396301 Campo Ceni 2010 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, Øvrige1557201 Maiano Chianti 2009 75cl 166,90 125,20 (Bestillingsutvalg), Maiano, Chianti3343701 Trerose Vino Nobile diMontepulciano 200975cl 167,70 125,80 (Bestillingsutvalg), Ten. Angelini, VinoNobile di Monte9821201 La Gallina Chianti 2011 75cl 168,10 126,10 (Kategori 6,7), Winehouse Norway, Chianti1564701 Castellani Poggio al CasoneChianti Superiore 200975cl 170,70 128,00 (Kategori 5,6,7), Castellani, Chianti


literpris salgspris literpris salgspris4018301 Le Farnete Carmignano 2008 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Enrico Pierazzuoli,Carmignano1515801 Poppiano Chianti Riserva 2004 75cl 172,30 129,20 (Bestillingsutvalg), Cast. di Poppiano,Chianti9281501 Perazzeta Sara 2010 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Perazzeta,Øvrige109101 Angelico Julen 2012 Chianti 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Strøm AS, Chianti2011757801 Antinori Santa Cristina 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige4843301 Castello del Trebbio Chianti201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cast. del Trebbio,Chianti5721401 Cetamura Chianti 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), La Badia Coltibouno,Chianti5707301 L’Antico di Burchino Chianti 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Castellani, ChiantiVigna Casanova 2010U 253901 Le Torri Rosso San Lorenzo 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Le Torri diCampiglioni, Øvrige125701 Piccini Rosso di Toscana 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Piccini, Øvrige1515101 Placido Chianti 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Conte Placido, Chianti4802701 Poggio alla Badiola 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Fonterutoli,Øvrige4802705 Poggio alla Badiola 2009 150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg)9896201 Vinetti de Fiorini 2009 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Winehouse Norway, Chianti9654401 Volpetto Chianti Riserva 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), The Wine People SRL,Chianti4819801 Cerro del Masso Chianti 2009 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Cerro del Masso,Chianti5010201 Ripa delle Mandorle 2011 75cl 177,20 132,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Øvrige5989901 Collemassari Rigoleto 2010 75cl 177,90 133,40 (Bestillingsutvalg), Collemassari,Montecucco9693901 La Lellera di Vicchiomaggio 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Cast. VicchiomaggioChianti Classico 20101556901 Ricasoli Chianti 2010/2011 75cl 179,90 134,90 (Kategori 4,5,6,7), Barone Ricasoli, Chianti9241501 Bindi Chianti Colli Senesi 2009 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Bindi Sergardi, Chianti9382101 Dalle Nostre Mani ArialdoToscana 200975cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Dalle Nostre Mani,ØvrigeU 4264101 Dei Rosso di Montepulciano201075cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Dei, Rosso diMontepulcia9963201 Scopetani Chianti 2010 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Scopetani, Chianti5161901 Rocca delle Macìe ChiantiVernaiolo 200875cl 181,20 135,90 (Bestillingsutvalg), Rocca delle Macie,Chianti3755601 Serristori Sangiovese di Toscana 75cl 183,30 137,50 (Bestillingsutvalg), Conti Serristori, Øvrige20105715201 Colognole Chianti Rufina 2008 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Colognole,Chianti Rufina3433801 Innocenti Chianti Colli Senesi200975cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Chianti ColliSenesi3433901 Innocenti Rosso diMontepulciano 200875cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Rosso diMontepulcia5662401 Lunadoro Rosso diMontepulciano 200875cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Luna d’Oro, Rosso diMontepulcia9408801 Barone Pizzini Poderi diGhiaccioforte 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Barone Pizzini,Maremma5310701 Castello Romitorio Morellino diScansano 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Romitorio,Morellino di Scansan3160501 Centine 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige8034701 Gratena Chianti 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. de Gratena5123301 Il Leo Chianti Superiore 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Chianti9745401 La Cicala Rosso Toscana 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bibi Graetz, Øvrige9787701 Romitorio Chianti Colli Senesi200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Romitorio, ChiantiColli Senesi3312801 Tenuta Cantagallo ChiantiMontalbano 201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Cantagallo, ChiantiMontalbano9484601 Vecchia Cantina Rosso Toscano 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vecchia Cantina, ØvrigeCampaltino 2010U 287601 Villa Poggio Salvi Tosco 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poggio Salvi,Øvrige1412901 Villa di Vetrice Chianti Rufina201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Grati,Chianti Rufina5863701 Monsanto Monrosso Chianti 75cl 188,80 141,60 (Kategori 6,7), Cast. di Monsanto, Chianti20091546401 Le Filigare Germoglio75cl 190,90 143,20 (Bestillingsutvalg), Del Conte, ØvrigeSangiovese 20103465401 Fèlsina Berardenga ChiantiClassico 2008/200975cl 192,00 144,00 (Kategori 4,5,6,7), Fatt. di Felsina, ChiantiClassico9942901 Cast. del Trebbio BygdalarmChianti 201175cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Cast. del Trebbio,Chianti147801 Palagio When we Dance Chianti201075cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Il Palagio, ChiantiClassico9506001 Castellani Chianti ClassicoRiserva 200875cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Castellani, ChiantiClassico5680401 Principio 2008 75cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), Poggio Argentiera,Maremma9823501 Montecucco SpinachristiMaremma Toscana 201175cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Ten. di Montecuccos.r.l., Maremma4994001 Pierazzuoli Chianti MontalbanoRiserva 200775cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Enrico Pierazzuoli,Chianti Montalbano5938901 San Polo Rubio 2007 75cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Poggio San Polo, Øvrige9751201 Casale Giovannino 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Casale, ChiantiColli Senesi9624401 Il Castelvecchio Chianti ColliFiorentini 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Castelvecchio,Chianti Colli Fioren5123401 Lodola Nouva Rosso diMontepulciano 200775cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Rosso diMontepulcia1026201 Poggione Rosso di Montalcino201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Il Poggione, Rossodi Montalcino5027601 Rocca di Castagnoli ChiantiClassico 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Rocca di Castagnoli,Chianti Classico9274501 Rodáno Poggialupi 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Rodano, Øvrige129201 Ruffino Chianti Superiore 2011 100cl 199,90 199,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Chianti4277601 San Jacopo Chianti Classico201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Chianti Classico5276201 Tommasi Poggio al TufoCabernet Sauvignon 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Maremma57 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 57RØDVIN


RØDVIN58 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 58literpris salgspris literpris salgspris1524801 Tommasi Poggio al Tufo75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi, MaremmaRompicollo 20105545401 Serego Alighieri Poderi del Bello 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., ØvrigeOvile 20065735801 Poggiofoco Cecco CabernetSauvignon 201075cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Poggiofoco,Øvrige5176001 Aulo Rosso 2008 75cl 204,80 153,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige3317201 Barco Reale di Carmignano200875cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Ten. di Capezzana,Carmignano9484701 Poggio Stella Chianti Colli Senesi200975cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Vecchia Cantina, ChiantiColli Senesi3498301 Nipozzano Chianti RufinaRiserva 2007/200875cl 210,70 158,00 (Kategori 5,6,7), March. de Frescobaldi,Chianti Rufina9474205 Vicchiomaggio Ripa delleMandorle150cl 211,90 317,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Øvrige4608301 Borgo Scopeto Chianti Classico200975cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Caparzo, ChiantiClassico5868401 Pian delle Querci Rosso diMontalcino 200875cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Pian delle Querce,Rosso di Montalcino9823801 Montecucco Palurius MaremmaToscana 200775cl 212,40 159,30 (Bestillingsutvalg), Ten. di Montecuccos.r.l., Maremma5723101 San Sano Chianti Classico 2009 75cl 212,70 159,50 (Bestillingsutvalg), Cast. di San Sano,Chianti Classico9139901 Maiano Morellino di Scansano201075cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Ten. Maiano, Morellinodi Scansan353901 Brusco dei Barbi 2006/2007 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. dei Barbi, Øvrige4832101 I Veroni Chianti Rufina 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), I Veroni, Chianti Rufina3309401 Poliziano Rosso diMontepulciano 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poliziano, Rossodi Montalcino3309405 Poliziano Rosso di150cl 233,30 350,00 (Bestillingsutvalg)Montepulciano 20103316901 Selvapiana Chianti Rufina 2010 75cl 213,20 159,90 (Kategori 4,5,6,7), Fatt. Selvapiana,Chianti Rufina1454401 Solatìo Chianti Classico 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Machiavelli, ChiantiClassico735001 Terre di Prenzano ChiantiClassico 200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Villa Vignamaggio,Chianti Classico9736801 La Ripa Chianti Classico Annata200975cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Ripa, ChiantiClassico741201 Villa di Vetrice Chianti RufinaRiserva 200975cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Grati,Chianti Rufina69901 Brolio Chianti Classico 2009 75cl 218,50 163,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Barone Ricasoli,Chianti Classico69905 Brolio Chianti Classico 2009 150cl 239,30 359,00 (Bestillingsutvalg)69902 Brolio Chianti Classico 2009 37,5cl 261,30 98,00 (Bestillingsutvalg)9789301 Lazzeretti Rosso di Montalcino 75cl 218,90 164,20 (Bestillingsutvalg), Rosso di Montalcino20109928401 Lavacchio Puro 2011 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Lavacchio5746101 Castello della Paneretta ChiantiClassico 200975cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Cant. del Castello dellaPaneretta, Chianti Classico5715701 Dei Vino Nobile diMontepulciano 2007/200975cl 220,00 165,00 (Kategori 5,6,7), Cant. Dei, Vino Nobile diMonte177101 Fatt. di Lucignano Chianti ColliFiorentini 200975cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Lucignano,Chianti Colli Fioren5868501 Lunadoro Vino Nobile diMontepulciano 2008/200975cl 220,00 165,00 (Kategori 5,6,7), Lunadoro, Vino Nobile diMonteU 309501 Rosso di Monteraponi 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monteraponi,Øvrige5527801 Vignole Chianti Classico 2008 75cl 220,90 165,70 (Bestillingsutvalg), Ten. la Vignole, ChiantiClassico5304005 Colognole Chianti Rufina 2007 150cl 222,00 333,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Colognole,Chianti Rufina5304305 V. Innocenti Rosso diMontepulciano 2007150cl 222,00 333,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Rosso diMontepulcia4495501 Frondina Morellino di Scansano200475cl 223,10 167,30 (Bestillingsutvalg), Poggio Trevalle,Morellino di Scansan5260801 Sesti Grangiovese 2008 75cl 223,30 167,50 (Bestillingsutvalg), Sesti, Øvrige5964901 Casale dello Sparviero ChiantiClassico 200775cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Casale dello Sparviero,Chianti Classico4016701 Borgo Salcetino Chianti Classico200975cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Az. Vit. Borgo Salcetino,Chianti Classico4376701 Badia a Coltibuono ChiantiClassico 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), La Badia Coltibouno,Chianti Classico5329001 Casale Chianti Colli Sensi 2008 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Casale, ChiantiColli Senesi9790501 Il Civettaio Montecucco75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Il Civettaio, MontecuccoSangiovese 20069937001 Lavacchio Cedro 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Lavacchio, ChiantiRufina4975501 Montesecondo Rosso Toscana 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Montesecondo, Øvrige20114209201 Poliziano Morellino di ScansanoLohsa 201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poliziano,Morellino di Scansan9937201 Spadaio e Piecorto ChantiClassico 201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Fattoria Spadaio ePiecorto279201 Villa Antinori 2008 75cl 226,50 169,90 (Kategori 4,5,6,7), March. Antinori, Øvrige279205 Villa Antinori 2008 150cl 259,90 389,90 (Bestillingsutvalg)279202 Villa Antinori 2008 37,5cl 266,40 99,90 (Bestillingsutvalg)5557401 Ciacci Piccolomini d’Aragona200875cl 227,20 170,40 (Bestillingsutvalg), Ciacci Piccolominid’Aragona, Øvrige5176301 Brunetti Sangiovese 2011 75cl 227,60 170,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige5532701 Ciacci Piccolomini d’AragonaRosso di Montalcino 201075cl 231,90 173,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Ciacci Piccolominid’Aragona, Rosso di Montalcino711901 Ducale Chianti Classico Riserva 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Chianti Classico20089354201 Barone Ricasoli Brolio ChiantiClassico 200675cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, ChiantiClassicoU 5310501 Castello Romitorio Rosso diMontalcino 201075cl 233,30 175,00 (Kategori 6,7), Cast. Romitorio, Rosso diMontalcino754305 Col d’Ôrcia Rosso di Montalcino2008150cl 233,30 349,90 (Bestillingsutvalg), Col d’Orcia, Montalcino


literpris salgspris literpris salgspris754301 Col d’Ôrcia Rosso di Montalcino 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg)20087601901 Travignoli Chianti Rufina 2010 75cl 233,70 175,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Travignoli,Chianti Rufina1031601 Casisano Colombaio Rosso diMontalcino 200875cl 235,70 176,80 (Bestillingsutvalg), Fatt. CasisanoColombaio, Rosso di Montalcino3286001 Pèppoli Chianti Classico 2009 75cl 235,90 176,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, ChiantiClassico114301 Contucci Rosso DiMontepulciano 201075cl 236,40 177,30 (Bestillingsutvalg), Andrea Contucci, Rossodi Montepulcia9823901 Montecucco Canaiolo MaremmaToscana 201175cl 238,30 178,70 (Bestillingsutvalg), Ten. di Montecuccos.r.l., Maremma4201101 Innocenti Vino Nobile diMontepulciano 200475cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Vino Nobiledi Monte4509001 Rocca Guicciarda ChiantiClassico Riserva 200975cl 238,70 179,00 (Kategori 5,6,7), Barone Ricasoli, ChiantiClassico9453901 Vigna di Pallino Chianti 2009 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Sette Ponti, Chianti5299401 Avignonesi Rosso diMontepulciano 201175cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Avignonesi, Rosso diMontalcino5529501 Barbi Morellino di Scansano200775cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. dei Barbi, Morellinodi Scansan1063201 Brunelli Rosso di Montalcino200975cl 239,90 179,90 (Kategori 5,6,7), Az. Agr. Brunelli, Rosso diMontalcino9864601 Calcinaia Chianti ClassicoCapponi 200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Villa Calcinaia, ChiantiClassico9382001 Castell’in Villa Mitt Toscana 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Castell’in Villa, Øvrige2006115401 La Gerla Rosso di Montalcino201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Gerla, Rosso diMontalcino5764801 La Pieve Chianti 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), La Pieve, Chianti5938601 Poggio al Tesoro Mediterra 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Poggio Al Tesoro,Bolgheri5153101 Villa Pillo Cypresses Sangiovese 75cl 240,40 180,30 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige2008U 1069001 Le Fioraie Chianti Classico 2006 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. le Fioraie, ChiantiClassico9863901 Ormanni Chianti Classico 2008 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ormanni, ChiantiClassico9241701 Bindi Chianti Classico 2008 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Bindi Sergardi, Chianti5028001 Poggio A’Frati Chianti ClassicoRiserva 200875cl 251,90 188,90 (Bestillingsutvalg), Rocca di Castagnoli,Chianti Classico1523401 Uzzano Chianti Classico Riserva2008/200975cl 251,90 188,90 (Kategori 6,7), Cast. di Uzzano, ChiantiClassico9821301 Colognole Chianti RufinaCollezione 200475cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Colognole,Chianti Rufina193101 Podere San Cristoforo Amaranto201075cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Podere San Cristoforo,Maremma1378501 Banfi Rosso di Montalcino 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Rosso diMontalcino9939701 Casalvento Chianti Classico200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Casalvento, ChiantiClassico3755901 Conti Serristori Chianti ClassicoRiserva 200675cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Conti Serristori, ChiantiClassico4497901 Fanti Sant Antimo Rosso 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Fanti, Sant’Antimo4789501 Fonterutoli Chianti Classico201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Fonterutoli,Chianti Classico9457001 La Parrina Muraccio 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Parrina,Maremma9418401 Le Cinciole Chianti Classico200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Le Cinciole SocietàSemplice Agr., Chianti Classico9391901 Monteraponi Chianti Classico201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monteraponi,Chianti Classico4338101 Rondáno Chianti Classico 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Rondáno4907301 Terra di Lamole Chianti Classico 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), I Fabbri, Chianti Classico20089373101 Villa Di Capezzana Carmignano200775cl 253,20 189,90 (Kategori 6,7), Ten. di Capezzana,Carmignano9332101 Zonin Castello d’Albola Chianti 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Chianti ClassicoClassico 20081197301 Villa Cafaggio Chianti Classico200775cl 259,90 194,90 (Kategori 5,6,7), Basilica Cafaggio, ChiantiClassico4187701 Caiano Chianti Classico 2006 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Caiano, Chianti Classico9542701 Rocca di Frasinello Poggio alGuardia 200875cl 260,40 195,30 (Bestillingsutvalg), Rocca di Frasinello,Maremma5992001 Querciabella Mongrana 2008 75cl 261,90 196,40 (Bestillingsutvalg), Agr. Querciabella,Maremma4201301 Dei Vino Nobile diMontepulciano 200475cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Dei, Vino Nobile diMonte5766601 Neri Sant’Antimo 2007 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Sant’Antimo9055701 Belguardo Serrata Maremma 75cl 265,10 198,80 (Bestillingsutvalg), Mazzei, Maremma20089865301 Ampeleia Kepos 2010 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Ampeleia, Maremma5965001 Casale dello Sparviero ChiantiClassico Riserva 200875cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Casale dello Sparviero,Chianti Classico170101 Castiglion del Bosco Rosso diMontalcino 201075cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Bosco, Rosso diMontalcino5127501 Grilli del Testamatta 2009 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Testamatta, Øvrige4333501 Montegrossi Chianti Classico200675cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montegrossi,Chianti Classico5234601 Altesino Rosso di Montalcino200875cl 265,90 199,40 (Bestillingsutvalg), Altesino, Rosso diMontalcino5153301 Villa Pillo Borgoforte 2007 75cl 265,90 199,40 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige9542601 Castellare di Castellina ChiantiClassico 201075cl 266,10 199,60 (Bestillingsutvalg), Castellare di Castellina,Chianti Classico9514201 San Polino Sant’ Antimo 2009 75cl 266,30 199,70 (Bestillingsutvalg), San Polino, Sant’Antimo5910301 Banfi Belnero 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige9590401 Brunelli Rosso di Montalcino200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Gianni Brunelli, Rosso diMontalcino5840201 Castellare di Castellina ChiantiClassico 200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Castellare diCastellina, Chianti Classico5317801 Castello dei Rampolla ChiantiClassico 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cast. dei Rampolla,Chianti Classico59 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 59RØDVIN


RØDVIN60 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 604626701 Castello di Querceto ChiantiClassico Riserva 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Querceto,Chianti Classico9966901 Castellvecchi Chianti Classico200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Castelvecchio,Chianti Classico9624501 Castelvecchio Vigna La Quercia200675cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Castelvecchio,Chianti Colli Fioren5293301 Conte Ricci Nobiltà Brunello diMontalcino 200675cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Conte Ricci, Brunello diMontalci9212601 Duemani Altrovino 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Duemani, Øvrige9928101 Fonterenza Pettirosso 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza3278801 Fontodi Chianti Classico 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fontodi, ChiantiClassico4617001 I Fabri Chianti Classico 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Agr. I Fabri di S&MGrassi, Chianti Classico3130001 Il Grigio Chianti Classico Riserva200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Agr. San Felice, ChiantiClassico9067501 Lisini Rosso di Montalcino 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Lisini, Rosso diMontalcino4140601 Lodola Nuova Vino Nobile diMontepulciano 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Vino Nobile diMonte5329401 Montesecondo Rosso del Rospo 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Montesecondo, Øvrige20105938701 Poggio Al Tesoro Sondraia 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Poggio Al Tesoro,BolgheriU 287901 Poggio Salvi Rosso di Montalcino201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poggio Salvi,Rosso di Montalcino5774301 Riecine Chianti Classico 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Riecine,Chianti Classico9200401 San Polo Rosso di Montalcino 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), San Polo, Montalcino2008U 284801 Tenute Silvio Nardi Rosso diMontalcino 201175cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Silvio Nardi, Rossodi Montalcino5010301 Vicchiomaggio Petri Riserva200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Chianti Classico5984701 Vigna la Casina Chianti Classico201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Casina de Cornia diLuginbühl A.R, Chianti Classico7206805 Villa Pillo Cypresses Sangiovese 150cl 267,80 401,70 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige20085746201 Torre a Destra Chianti ClassicoRiserva 200475cl 267,90 200,90 (Bestillingsutvalg), Cant. del Castello dellaPaneretta, Chianti Classico1064801 La Ripa Chianti Classico 2006 75cl 268,00 201,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Ripa, ChiantiClassico9762801 Argiano Non Confunditur Rosso 75cl 268,30 201,20 (Bestillingsutvalg), Cast. di Argiano20105637001 Vicchiomaggio Chianti ClassicoReserva Gustavo Petri 200375cl 270,50 202,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Chianti Classico1026401 Riserva del Don ColognoleChianti Rufina 200475cl 270,70 203,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Colognole,Chianti Rufina9762401 Argiano Rosso di Montalcino200675cl 273,70 205,30 (Bestillingsutvalg), Cast. di Argiano, Rossodi Montalcino4755501 Camigliano Rosso di Montalcino2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Cast. di Camigliano,Rosso di Montalcino5299601 Le Casine Brunello di Montalcino200575cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Le Casine, Brunello diMontalci9354307 Barone Ricasoli Brolio ChiantiClassico 2010300cl 279,70 839,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, ChiantiClassico4639101 Fanti Rosso di Montalcino 2010 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Ten. San Filippo Fanti,Rosso di Montalcino3358901 La Braccesca Vino Nobile diMontepulciano 200975cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, VinoNobile di Monte5233901 Le Macchiole Bolgheri Rosso 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Le Macchiole, Bolgheri20089959401 Montevertine Pian del Ciampolo 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Montevertine20104457601 Tiberini Vino Nobile diMontepulciano 200575cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Tiberini, Vino Nobile diMonte4504201 Talenti Rosso di Montalcino201075cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Talenti, Rosso diMontalcino4992501 Castell’in Villa Chianti Classico2008/200975cl 286,70 215,00 (Kategori 4,5,6,7), Castell’in Villa, ChiantiClassico5790901 Sesti Rosso di Montalcino 2008 75cl 290,00 217,50 (Bestillingsutvalg), Sesti, Rosso diMontalcinoU 5518101 Monsanto Chianti Classico 2009 75cl 290,30 217,70 (Kategori 6,7), Cast. di Monsanto, ChiantiClassico9504601 Sassotondo Ciliegiolo 2009 75cl 291,50 218,60 (Bestillingsutvalg), Sassotondo, Maremma4388001 Farnito Cabernet Sauvignon 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Carpineto, Øvrige20013295201 Isole e Olena Chianti Classico201075cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Isole e Olena, ChiantiClassico4873001 Ad Astra Maremma Toscana 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Nittardi, Maremma2011735101 Avignonesi Vino Nobile diMontepulciano 200875cl 293,20 219,90 (Kategori 6,7), Avignonesi, Vino Nobile diMonte4158001 Cum Laude 2008 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige3462601 Marchese Antinori Riserva 2008 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige5146901 Pacina Chianti Colli Senesi 2007 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Pacina, Chianti ColliSenesi9479101 Palistorti di Valgiano 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Ten. di Valgiano, Øvrige9241801 Bindi Chianti Classico Riserva 75cl 293,30 220,00 (Bestillingsutvalg), Bindi Sergardi, Chianti20063309301 Poliziano Vino Nobile diMontepulciano 200975cl 293,50 220,10 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poliziano, VinoNobile di Monte9759401 Villa Trasqua Chianti Classico 75cl 293,60 220,20 (Bestillingsutvalg), Villa TrasquaFanatico Riserva 2008U 210001 Santa Maria Colleoni SelvarellaOrcia Rosso 201075cl 294,10 220,60 (Bestillingsutvalg), Santa Maria,Montalcino9063701 Chianti Classico Vecchie Terre diMontefili 200775cl 297,20 222,90 (Bestillingsutvalg), Vecchie Terre diMontefili, Chianti Classico9950105 Nittardi Ad Astra 2011 150cl 299,10 448,60 (Bestillingsutvalg), Fatt. Nittardi5954605 Cornia Chianti Classico2007/2008150cl 299,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Casina de Cornia diLuginbühl A.R, Chianti Classico4908801 Scopaio Bolgheri Rosso 2008 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Cipriana, Bolgheri148001 Palagio Casino delle Vie Toscana200975cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Il Palagio, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris4080801 Nittardi Chianti Classico ArtistLabel 200975cl 300,30 225,20 (Bestillingsutvalg), Fatt. Nittardi, ChiantiClassico7206905 Villa Pillo Sant Adele Merlot 150cl 300,70 451,00 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige2008173301 Mastrojanni Rosso di Montalcino201075cl 301,30 226,00 (Bestillingsutvalg), Mastrojanni, Rosso diMontalcino9737301 Montecchio Chianti Classico200775cl 301,30 226,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. di Montecchio,Chianti Classico5175801 Brunetti 2007 75cl 301,60 226,20 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige177005 Montesecondo Rosso Toscana2011150cl 306,00 459,00 (Bestillingsutvalg), Montesecondo, ChiantiClassico4132001 Tenuta la Novella ChiantiClassico 199975cl 306,10 229,60 (Bestillingsutvalg), Ten. la Novella, ChiantiClassico9864501 Calcinaia Chianti ClassicoRiserva 200775cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Villa Calcinaia, ChiantiClassico5764901 Fortebraccio Chianti 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), La Pieve, Chianti5822901 Le Volte 2009 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Ornellaia Agr., Øvrige3085401 Vigna di Fontalle Chianti ClassicoRiserva 200675cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Machiavelli, ChiantiClassico4362801 Rocca delle Macìe ChiantiClassico Riserva 200575cl 307,10 230,30 (Bestillingsutvalg), Rocca delle Macie,Chianti Classico9595601 Le Redini Tenuta Degli Dei 2010 75cl 309,10 231,80 (Bestillingsutvalg), Tenuta Degli Dei,Chianti1068901 Fattoria la Ripa Chianti ClassicoRiserva 200575cl 309,20 231,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Ripa, ChiantiClassico4393601 Insoglio 2010 75cl 313,20 234,90 (Bestillingsutvalg), Campo di Sasso, Øvrige5281301 Rocca di Montemassi Le Focaie200875cl 313,20 234,90 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montemassi,Maremma4184105 Villa Cafaggio Chianti Classico2008150cl 313,30 469,90 (Bestillingsutvalg), Basilica Cafaggio,Chianti Classico3448905 Caiano Chianti Classico Riserva 150cl 314,10 471,10 (Bestillingsutvalg), Caiano, Chianti Classico20044834601 Il Bruciato 2010 75cl 314,70 236,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Guado al Tasso,Bolgheri5304101 Casanova di Neri Rosso diMontalcino 200875cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri, Rossodi Montalcino9493501 Casanova di Neri Rosso diMontalcino 201075cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Montalcino4201201 Innocenti Vino Nobile diMontepulciano Riserva 200775cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Vino Nobiledi Monte5031001 Neri Rosso di Montalcino 2007 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri, Rossodi Montalcino5928001 Marinai Chianti Classico 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Renzo Marinai, ChiantiClassico4256801 Caiano Chianti Classico Riserva 75cl 322,10 241,60 (Bestillingsutvalg), Caiano, Chianti Classico20049714701 Rocca di Frassinello Le Sughere200775cl 323,20 242,40 (Bestillingsutvalg), Rocca di Frasinello,Maremma4725101 Querciabella Chianti Classico200875cl 323,70 242,80 (Bestillingsutvalg), Agr. Querciabella,Chianti Classico9937101 Lavacchio Cedro Riserva 2007 75cl 323,90 242,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Lavacchio, ChiantiRufina129301 Bindella Vino Nobile diMontepulciano 200875cl 324,90 243,70 (Bestillingsutvalg), Bindella, Vino Nobile diMonte5528101 Vignole Chianti Classico Riserva200675cl 325,10 243,80 (Bestillingsutvalg), Ten. la Vignole, ChiantiClassico3495001 Rancia Chianti Classico Riserva200775cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. di Felsina, ChiantiClassico5304405 Innocenti Vino Nobile diMontepulciano 2007150cl 330,00 495,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Vino Nobiledi Monte128901 Badia di Morrona Vigna Alta 75cl 330,10 247,60 (Bestillingsutvalg), Ten. Badia di Morrona19994029401 La Prima Chianti ClassicoRiserva 200875cl 330,50 247,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Chianti Classico9542801 Castellare di Castellina ChiantiClassico Riserva 200875cl 331,20 248,40 (Bestillingsutvalg), Castellare di Castellina,Chianti Classico5153001 Villa Pillo Syrah 2005 75cl 331,70 248,80 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige4141405 Poliziano Vino Nobile diMontepulciano 2009150cl 332,90 499,40 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poliziano, VinoNobile di Monte5987301 I Fabbri Chianti Classico Riserva 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), I Fabbri, Chianti Classico20075904801 Soffocone di Vincigliata 2009 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Testamatta, Øvrige9332201 Zonin Castello d’Albola Chianti 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Chianti ClassicoClassico Riserva 20065984805 Vigna la Casina Chianti ClassicoRiserva 2005150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg), Casina de Cornia diLuginbühl A.R, Chianti Classico9599301 Fornacelle Zizzolo BolgheriRosso 200975cl 333,60 250,20 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. Fornacelle di BilliStefano, Bolgheri5153501 Villa Pillo Vivaldaia Cabernet 75cl 334,40 250,80 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, ØvrigeFranc 20075868301 Pian delle Querci Brunello diMontalcinno 200675cl 336,00 252,00 (Bestillingsutvalg), Pian delle Querce,Brunello di Montalci115101 La Gerla Birba Vino della 75cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), La Gerla, ØvrigeToscana 20084106301 Villa Cafaggio Chianti ClassicoRiserva 200875cl 341,30 256,00 (Bestillingsutvalg), Basilica Cafaggio,Chianti Classico4331601 Acerone Rosso di Toscana 2003 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Øvrige4575101 Boscarelli Vino Nobile deMontepulciano 200975cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Pod. Boscarelli, VinoNobile di Monte735301 Castello di Monna Lisa Riserva200775cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Villa Vignamaggio,Øvrige9863801 Le Boncie Chianti Classico LeTrame 200975cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Le Boncie di Giavanna,Chianti Classico4390001 Promis 2008 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Gaja, Øvrige5778501 Uccelliera Rosso di Montalcino200975cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Uccelliera, Rossodi Montalcino9928305 Fonterenza Rosso Di Montalcino2009150cl 349,90 524,90 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza,Rosso di Montalcino5987101 Fonterenza Rosso di Montalcino201175cl 353,20 264,90 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza,Rosso di Montalcino9462905 Giovanni Morganti Le TrameChianti Classico 2009150cl 356,70 535,00 (Bestillingsutvalg), Giovanna Morganti,Chianti Classico61 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 61RØDVIN


RØDVIN62 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 625303801 Pian delle Querci Brunello diMontalcino Riserva 200475cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Pian delle Querci,Brunello di Montalci9391801 Monteraponi Il CampitelloChianti Classico Riserva 200875cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monteraponi,Chianti Classico187901 Montesecondo Chianti Classico201075cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Montesecondo, ChiantiClassico5984601 Vigna la Casina Chianti ClassicoRiserva 200475cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Casina de Cornia diLuginbühl A.R, Chianti Classico5175701 Le Marze Rosso 2007 75cl 362,30 271,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige5680301 Capatosta 2006 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Poggio Argentiera,Morellino di Scansan9955501 Selvapiana Chianti RufinaRiserva Bucerchiale 200975cl 368,00 276,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. Selvapiana, ChiantiRufina4264201 Bossona Vino Nobile diMontepulciano Riserva 200675cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Dei, Vino Nobile diMonte4930601 Banditella Rosso di Montalcino200975cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Col d’Orcia, Rosso diMontalcino346001 Barbi Brunello di Montalcino2006/200775cl 373,20 279,90 (Kategori 6,7), Fatt. dei Barbi, Brunello diMontalci5945301 Castello di Querceto ChiantiClassico Il Picchio Riserva 200775cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Querceto,Chianti Classico5779201 Rosso di Notri 2007/2008 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Tua Rita, Øvrige167801 Rocca di Castagnoli Stielle 2006 75cl 373,30 280,00 (Bestillingsutvalg), Rocca di Castagnoli,Øvrige5989801 Colle Massari Bolgheri Rosso 75cl 374,70 281,00 (Bestillingsutvalg), Collemassari, Bolgheri20079945305 Villa Calcinaia Chianti ClassicoRiserva 2006150cl 379,80 569,70 (Bestillingsutvalg), Villa Calcinaia, ChiantiClassico9955905 Selvapiana Chianti RufinaRiserva Bucerchiale 2009150cl 383,30 575,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. Selvapiana, ChiantiRufina9789201 Lazzeretti Brunello di Montalcino200675cl 384,30 288,20 (Bestillingsutvalg), Lazzeretti, Brunello diMontalci4902101 Monsanto Chianti ClassicoRiserva 200775cl 384,50 288,40 (Bestillingsutvalg), Cast. di Monsanto,Chianti Classico4608601 Caparzo Brunello di Montalcino200775cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Caparzo, Brunello diMontalci9950601 Oliviero Toscani OT 2007 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Oliviero Toscani1375001 Vigorello 2007 75cl 388,00 291,00 (Bestillingsutvalg), Agr. San Felice, Øvrige4384501 Montevertine 2008 75cl 390,50 292,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Montevertine,Øvrige9959701 Montevertine Montevertine 75cl 390,50 292,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Montevertine20095775801 Ghiaie della Furba 2000 75cl 391,30 293,50 (Bestillingsutvalg), Ten. di Capezzana,Carmignano5321301 San Felice Pugnitello 2007 75cl 394,70 296,00 (Bestillingsutvalg), Agr. San Felice, Øvrige177401 La Colombina Brunello diMontalcino 200775cl 397,10 297,80 (Bestillingsutvalg), La Colombina di CaselliAnna Maria, Brunello di Montalci5031101 Neri Brunello di Montalcino200375cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Brunello di Montalci5660601 Poggio Valente Morellino diScansano Riserva 2004literpris salgspris literpris salgspris75cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. le Pupille,Morellino di Scansan4344201 San Marcellino Chianti ClassicoRiserva 200775cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montegrossi,Chianti Classico9284101 Fattoria di Montagliari ChiantiClassico Riserva 200375cl 397,50 298,10 (Bestillingsutvalg), Fatt. di Montagliari,Chianti Classico9354401 Barone Ricasoli Casalferro 2001 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, Øvrige4198701 Castello di Brolio ChiantiClassico 200875cl 398,70 299,00 (Kategori 6,7), Barone Ricasoli, ChiantiClassico166001 Stella di Campalto Rosso diMontalcino 200975cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Stella di Campalto Az.Agr. San Giu, Brunello di Montalci9599401 Fornacelle Guardia BoschiBolgheri Superiore 200775cl 398,80 299,10 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. Fornacelle di BilliStefano, Bolgheri3286201 Badia a Passignano Riserva 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige20075936201 Il Poggione Brunello diMontalcino 200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Il Poggione,Brunello di Montalci9960201 J. Biondi Santi Sassoalloro 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Biondi-Santi, ØvrigeToscana 20089418501 Le Cinciole Petresco ChiantiClassico Riserva 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Le Cinciole SocietàSemplice Agr., Chianti Classico148101 Palagio Sister Moon Toscana 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Il Palagio, Øvrige20099360901 Piccini Brunello di MontalcinoRiserva Villa Al Cortile 200475cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Piccini, Brunello diMontalciU 287401 Poggio Salvi Brunello diMontalcino 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poggio Salvi,Brunello di Montalci5993701 Riecine Chianti Classico Riserva200875cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Riecine,Chianti Classico4758901 Riserva Ducale Oro 2006 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Øvrige9447701 Ruffino Modus 2008 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Øvrige4454001 Col d’Orcia Brunello diMontalcino 200775cl 400,10 300,10 (Bestillingsutvalg), Col d’Orcia, Brunello diMontalci4454005 Col d’Orcia Brunello di150cl 449,90 674,90 (Bestillingsutvalg)Montalcino 20074696501 La Vigna Brunello di Montalcino200375cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Pod. la Vigna, Brunellodi Montalci9070701 Barone Ricasoli Casalferro 2008 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, Øvrige9070601 Barone Ricasoli Colledilà 2007 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, ChiantiClassico166601 Castiglion del Bosco Brunello diMontalcino 200775cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Bosco, Brunellodi Montalci4379301 Cerro Vino Nobile diMontepulciano Antica Chiusina75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. del Cerro, VinoNobile di Monte20015778301 Uccelliera Rapache 2009 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Uccelliera, Øvrige9928001 Lupo Di Fonterenza 2009 75cl 429,20 321,90 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza9762601 Argiano Brunello di Montalcino200775cl 429,60 322,20 (Bestillingsutvalg), Cast. di Argiano,Brunello di Montalci2483901 Villa Trasqua Trasgaia 2008 75cl 430,10 322,60 (Bestillingsutvalg), Ten. Villa Trasqua4573205 Castello di Brolio ChiantiClassico 2006150cl 432,70 649,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, ChiantiClassico4449301 Campogiovanni Brunello diMontalcino 200575cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Agr. San Felice, Brunellodi Montalci


literpris salgspris literpris salgspris5833101 Magari 2008 75cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Gaja, Øvrige5735901 Poggio Foco Sesa’ 2006 75cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Poggiofoco,Maremma5924501 Il Molino di Grace Gratius 2004 75cl 434,70 326,00 (Bestillingsutvalg), Il Molino di Grace,Øvrige4755101 Camigliano Brunello diMontalcino 200675cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Cast. di Camigliano,Brunello di Montalci9524001 Il Paradiso di Manfredi Rosso diMontalcino 200975cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Il Paradiso di Manfredi,Rosso di Montalcino5981101 Brunelli Brunello di Montalcino200775cl 440,00 330,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brunelli,Brunello di Montalci4330501 Montesodi Chianti Rufina 2006 75cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), March. de Frescobaldi,Chianti Rufina5234701 Altesino Brunello di Montalcino200575cl 449,50 337,10 (Bestillingsutvalg), Altesino, Brunello diMontalciU 279405 Castello del Trebbio Sangiovese 150cl 449,90 674,90 (Bestillingsutvalg), Cast. del Trebbio, Øvrige2010U 279105 Castello del Trebbio Syrah 2010 150cl 449,90 674,80 (Bestillingsutvalg), Cast. del Trebbio, Øvrige9824101 Rocca Di Frassinello 2007 75cl 450,50 337,90 (Bestillingsutvalg), Rocca di Frasinello,Maremma4767201 Castello di Fonterutoli ChiantiClassico Riserva 200775cl 453,10 339,80 (Bestillingsutvalg), Cast. di Fonterutoli,Chianti Classico5928101 Marinai Chianti Classico Riserva200575cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Renzo Marinai, ChiantiClassico3112601 Banfi Brunello di Montalcino200675cl 454,70 341,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Brunello diMontalci3112605 Banfi Brunello di Montalcino 150cl 466,60 699,90 (Bestillingsutvalg)20069482101 Argiano Brunello Di Motalcino 75cl 457,30 343,00 (Bestillingsutvalg), Cast. di ArgianoL’orciaia 20059397601 Orma 2008 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Orma, Bolgheri9082501 Fossacolle Brunello diMontalcino 200575cl 461,10 345,80 (Bestillingsutvalg), Fossacolle, Brunello diMontalci187801 Montesecondo Tïn Toscana 2011 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Montesecondo, ChiantiClassico187805 Montesecondo Tïn Toscana 2011 150cl 566,00 849,00 (Bestillingsutvalg)5938801 San Polo Brunello di Montalcino200575cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Poggio San Polo,Brunello di Montalci4387401 Guidalberto 2010 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Ten. San Guido, Øvrige115301 La Gerla Brunello di Montalcino200775cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Gerla, Brunellodi Montalci4029601 Coltassala 1995 75cl 467,90 350,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Volpaia, Øvrige9922101 Pieve S. Restituta Gaja Brun. di 75cl 470,00 352,50 (Bestillingsutvalg), Gaja, MontalcinoMont. 20075909101 Le Serre Nuove dell’Ornellaia 75cl 473,20 354,90 (Bestillingsutvalg), Ornellaia Agr., Bolgheri20093309201 Poliziano Vino Nobile diMontepulciano Asinone 200675cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poliziano, VinoNobile di Monte4625401 Talenti Brunello di Montalcino200775cl 478,70 359,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Talenti, Brunellodi Montalci5537901 Il Pino 2006 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Campo di Sasso, Øvrige9397801 Le Ragnaie Brunello diMontalcino 200675cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Le Ragnaie,Brunello di Montalci5004701 Pian delle Vigne Brunello diMontalcino 200575cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori,Brunello di Montalci9795201 Tornesi Maurizio Brunello diMontalcino 200475cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Tornesi Maurizio,Brunello di Montalci3224007 Banfi Brunello di Montalcino2007300cl 483,00 1 449,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Brunello diMontalci9595501 Cavalli Tenuta Degli Dei 2007 75cl 483,20 362,40 (Bestillingsutvalg), Tenuta Degli Dei,Chianti4081001 Nittardi Chianti Classico Riserva200975cl 485,60 364,20 (Bestillingsutvalg), Fatt. Nittardi, ChiantiClassico4387301 Nardi Brunello di Montalcino200575cl 493,10 369,80 (Bestillingsutvalg), Ten. Silvio Nardi,Brunello di Montalci5799101 Sesti Brunello di Montalcino200375cl 496,70 372,50 (Bestillingsutvalg), Sesti, Brunello diMontalci5310601 Castello Romitorio Brunello diMontalcino 200575cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Romitorio,Brunello di Montalci9960301 Greppo Biondi-Santi Rosso diMontalcino 200875cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Biondi Santi Il Greppo,Rosso di Montalcino9590601 Brunelli Brunello di Montalcino200675cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Gianni Brunelli, Brunellodi Montalci5311801 Podere la Vigna Brunello diMontalcino Riserva 200675cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Pod. la Vigna, Brunellodi Montalci9199601 Castello dei RampollaSammarco 200675cl 514,40 385,80 (Bestillingsutvalg), Cast. dei Rampolla,Øvrige9966801 Il Poggione Brunello diMontalcino Riserva Vigna75cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Il Poggione,Brunello di MontalciPaganelli 20065779301 Perlato del Bosco 2006 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Tua Rita, Øvrige9462601 Pertimali Sassetti Livio Brunellodi Montalcino 200675cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pertimali,Brunello di Montalci9212501 Duemani 2007 75cl 520,00 390,00 (Bestillingsutvalg), Duemani, Øvrige173101 Mastrojanni Brunello diMontalcino 200775cl 529,10 396,80 (Bestillingsutvalg), Mastrojanni, Brunello diMontalci5304201 Casanova di Neri Brunello diMontalcino 200775cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Brunello di Montalci9513301 San Polino Brunello diMontalcino 200675cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), San Polino, Brunello diMontalci5715101 Tenuta Nuova Brunello diMontalcino 200375cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Brunello di Montalci9523701 Castell’in Villa Chianti ClassicoRiserva 200575cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Castell’in Villa, ChiantiClassico114401 Collazzi 2009 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Fattoria I Collazzi, Øvrige3364601 Cortaccio 2003 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Basilica Cafaggio,Øvrige137801 Donatella Cinelli ColombiniBrunello di Montalcino PrimeDonne 200775cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Donatella CinelliColombini, Brunello di Montalci9397701 Oreno 2009 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Sette Ponti, Øvrige3249701 Summus 2005 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige9677601 Badia a Coltibuono Sangioveto200775cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), La Badia Coltibouno63 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 63RØDVIN


RØDVIN64 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 64literpris salgspris literpris salgspris4639001 Fanti Brunello di Montalcino200775cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Ten. San Filippo Fanti,Brunello di Montalci4759001 Greppone Mazzi Brunello diMontalcino 200475cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Brunello diMontalci5778401 Uccelliera Brunello di Montalcino200775cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Uccelliera, Brunellodi Montalci5779901 Castelgiocondo Brunello diMontalcino 200675cl 541,30 406,00 (Bestillingsutvalg), March. de Frescobaldi,Brunello di Montalci5201901 Poggio Antico Brunello diMontalcino 200675cl 560,00 420,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. Poggio Antico,Brunello di Montalci148801 Poggio Antico Brunello diMontalcino 200775cl 560,00 420,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. Poggio Antico,Brunello di MontalciU 210101 Santa Maria Colleoni Brunello diMontalcino 200775cl 563,90 422,90 (Bestillingsutvalg), Santa Maria, Brunello diMontalci186301 Castell’in Villa Chianti ClassicoRiserva 200675cl 572,00 429,00 (Bestillingsutvalg), Castell’in Villa, ChiantiClassico4123901 Poggio alle Mura Brunello diMontalcino 200675cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Brunello diMontalci9762301 Argiano Solengo 2007 75cl 594,70 446,00 (Bestillingsutvalg), Cast. di Argiano180401 Nittardi Nectar Dei 2009 75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. Nittardi, Øvrige4447101 Isole e Olena Cepparello 2008 75cl 605,30 454,00 (Bestillingsutvalg), Isole e Olena, Øvrige5969701 Costanti Brunello di Montalcino200675cl 615,30 461,50 (Bestillingsutvalg), Conti Costanti di ACostanti, Brunello di Montalci5557101 Vigna di Pianrosso Brunello diMontalcino 200775cl 630,90 473,20 (Bestillingsutvalg), Ciacci Piccolominid’Aragona, Brunello di Montalci5334801 Poggio di Sotto Rosso diMontalcino 200875cl 631,20 473,40 (Bestillingsutvalg), Poggio di Sotto, Rossodi Montalcino9928701 Brunelli Brunello di MontalcinoRiserva 200675cl 633,30 475,00 (Bestillingsutvalg), AZ. AGR. MARTOCCIA,Montalcino4255001 Mormoreto Castello di Nipozzano200875cl 653,30 490,00 (Bestillingsutvalg), March. de Frescobaldi,Øvrige5518301 Monsanto Il Poggio ChiantiClassico 200775cl 654,70 491,00 (Bestillingsutvalg), Cast. di Monsanto,Chianti Classico5660901 Saffredi 2003 75cl 660,00 495,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. le Pupille,Maremma6331301 Castell’in Villa Chianti ClassicoRiserva 200475cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Castell’in Villa, ChiantiClassico9212401 Duemani Suisassi 2007 75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Duemani, Øvrige4460905 Isole e Olena Cepparello 2008 150cl 666,00 999,00 (Bestillingsutvalg), Isole e Olena, Øvrige6374701 Fonterenza Brunello diMontalcino 200775cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza,Brunello di Montalci5000601 Tignanello 2008 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige9928205 Fonterenza Brunello DiMontalcino 2007150cl 666,60 999,90 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza,Brunello di Montalci5000701 Guado al Tasso 2007 75cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige4384601 Montevertine Le Pergole Torte200875cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Montevertine,Øvrige9959501 Montevertine Le Pergole Torte 75cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Montevertine2009186101 Castell’in Villa Poggio delle RoseRiserva 200875cl 732,00 549,00 (Bestillingsutvalg), Castell’in Villa, ChiantiClassico186105 Castell’in Villa Poggio delle RoseRiserva 2008150cl 733,30 1 100,00 (Bestillingsutvalg)166301 Stella di Campalto Brunello diMontalcino 200775cl 732,00 549,00 (Bestillingsutvalg), Stella di Campalto Az.Agr. San Giu, Brunello di Montalci5779101 Giusto di Notri 2006/2007 75cl 746,50 559,90 (Bestillingsutvalg), Tua Rita, Øvrige5013301 Pietradonice Sant’Antimo 2000 75cl 793,30 595,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Sant’Antimo5904101 Testamatta 2009 75cl 793,30 595,00 (Bestillingsutvalg), Testamatta, Øvrige9523801 Il Paradiso di Manfredi Brunellodi Montalcino 200475cl 798,70 599,00 (Bestillingsutvalg), Il Paradiso di Manfredi,Brunello di Montalci9590701 Brunelli Brunello di MontalcinoRiserva 200475cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Gianni Brunelli, Brunellodi Montalci173201 Mastrojanni Brunello diMontalcino Vigna Schienad’Asino 20079063201 Poggio Antico Brunello diMontalcino Riserva 20044930801 Poggio al Vento Brunello diMontalcino Riserva 2004149301 Poggio Antico Brunello diMontalcino Riserva 20069770301 Monsanto Chianti ClassicoRiserva IL Poggio 19993223901 Poggio all’Oro Brunello diMontalcino 20049080001 Castell’in Villa Chianti ClassicoRiserva 1995U 316605 Podere Il Carnasciale Il Caberlot200875cl 833,70 625,30 (Bestillingsutvalg), Mastrojanni, Brunello diMontalci75cl 866,50 649,90 (Bestillingsutvalg), Poggio Antico, Brunellodi Montalci75cl 866,50 649,90 (Bestillingsutvalg), Col d’Orcia, Brunello diMontalci75cl 892,00 669,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. Poggio Antico,Brunello di Montalci75cl 1 022,50 766,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Monsanto75cl 1 060,00 795,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Brunello diMontalci75cl 1 065,30 799,00 (Bestillingsutvalg), Castell’in Villa, ChiantiClassico150cl 1 086,60 1 629,90 (Bestillingsutvalg), Podere Il Carnasciale,Øvrige5822801 Ornellaia 2008 75cl 1 093,30 820,00 (Bestillingsutvalg), Ornellaia Agr., Bolgheri5532901 Salvioni Brunello di Montalcino 75cl 1 109,90 832,40 (Bestillingsutvalg), Salvioni, Brunello di2007Montalci5334701 Poggio di Sotto Brunello di 75cl 1 167,60 875,70 (Bestillingsutvalg), Poggio di Sotto,Montalcino 2007Brunello di Montalci5531401 Neri Brunello di Montalcino 75cl 1 186,70 890,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Cerretalto 2000Brunello di Montalci5335501 Biserno Bibbona 2007 75cl 1 199,90 899,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige9770601 Monsanto Chianti Classico 75cl 1 235,90 926,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di MonsantoRiserva Il Poggio 19959770501 Monsanto Chianti Classico 75cl 1 235,90 926,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di MonsantoRiserva Il Poggio 19979960401 Greppo Biondi-Santi Brunello di 75cl 1 320,00 990,00 (Bestillingsutvalg), Biondi Santi Il Greppo,Montalcino 2007Brunello di Montalci4392101 Sassicaia 2009 75cl 1 333,30 1 000,00 (Bestillingsutvalg), Ten. San Guido, Øvrige9071801 Castello dei Rampolla d’Alceo 75cl 1 600,00 1 200,00 (Bestillingsutvalg), Cast. dei Rampolla,2006Øvrige5013401 Neri Brunello di Montalcino 75cl 1 720,00 1 290,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Cerretalto 1999Brunello di Montalci9480201 Soldera Brunello di Montalcino 75cl 1 866,50 1 399,90 (Bestillingsutvalg), Gianfranco Soldera,Riserva 2004Brunello di Montalci4805201 Solaia 2007 75cl 2 000,00 1 500,00 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige5766901 Neri Brunello di Montalcino 75cl 2 253,30 1 690,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Cerretalto 2006Brunello di Montalci


literpris salgspris literpris salgsprisTRENTINO-ALTO ADIGE9787401 Cant. d’Isera Trentino Marzemino 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cant. d’Isera, Trentino20101550001 St. Magdalena Classico 2011 75cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Cant. S. MaddalenaBolzano, Alto Adige5508601 St. Magdalena Grieser Lagrein200875cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano,Südtirol9730001 Endrizzi Teroldego Rotaliano201075cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Endrizzi, TeroldegoRotaliano9031101 St. Magdalena Cabernet 2009 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano5508101 Santa Maddalena Classico Huck 75cl 225,60 169,20 (Bestillingsutvalg), Kellerei Bozen, Øvrigeam Bach 20115264205 Terre di San Leonardo 2006 150cl 233,30 349,90 (Bestillingsutvalg), Carlo Guerrieri Gozaga5264201 Terre di San Leonardo 2006 75cl 242,00 181,50 (Bestillingsutvalg)4167101 San Michele Appiano Lagrein200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Südtirol5259401 Mezzacorona TeroldegoRotaliano Riserva 200775cl 240,00 180,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Mezzacorona,Teroldego Rotaliano1082301 Foradori Teroldego Rotaliano200975cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Foradori,Teroldego Rotaliano9730201 Endrizzi Pinot Nero Pian di 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), EndrizziCastello 20099729901 Endrizzi Teroldego RotalianoSuperiore Riserva 200975cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Endrizzi, TeroldegoRotaliano5335301 Manincor Réserve del Conte 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Alto Adige20105529101 Bozen Pinot Nero Riserva 2009 75cl 272,80 204,60 (Bestillingsutvalg), Kellerei Bozen, AltoAdige5264101 Gozaga Villa Gresti di SanLeonardo 200675cl 339,90 254,90 (Bestillingsutvalg), Carlo Guerrieri Gozaga,Øvrige193001 Manincor Mason Pinot Nero 75cl 342,80 257,10 (Bestillingsutvalg), Manincor, Alto Adige2009U 274701 Dalzocchio Pinot Nero 2009 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Dalzocchio, Trentino5528901 Mumelter Cabernet Riserva200575cl 352,70 264,50 (Bestillingsutvalg), Kellerei Bozen, AltoAdige9745001 Manincor Lagrein Rubatsch 75cl 366,50 274,90 (Bestillingsutvalg), Manincor, Alto Adige20109521301 Dalzocchio Pinot Nero 2008 75cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Dalzocchio, Trentino5264301 San Leonardo 2006 75cl 527,30 395,50 (Bestillingsutvalg), Carlo Guerrieri Gozaga,Øvrige4963901 Foradori Granato 2006 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Foradori, ØvrigeUMBRIA5825605 Vignabaldo Francesco Umbria2010150cl 126,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Brogal Vini,Umbria/Torgiano5825701 Vignabaldo Francesco Umbria201175cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Brogal Vini,Umbria/Torgiano9945201 Falesco Vitiano 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Falesco, Øvrige9739301 Poggio delle Regine Rosso 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Castello delle Regine9199501 Col Santo Ruris 2008 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. Col Santo, Øvrige5885901 Villa Montevibiano 2006 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Monte VibianoVecchio, Øvrige9736201 Benincasa Montefalco Rosso200775cl 204,10 153,10 (Bestillingsutvalg), Benincasa,Umbria/Montefalco Sa4469701 Assisi Rosso 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Sportoletti,Øvrige4898301 Tabarrini Il Padrone della Vigne 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Tabarrini, Øvrige20094393101 Trescone 2003 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Lamborghini, Øvrige1030501 Perticaia Montefalco Rosso200675cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Guido Guardiglia,Montefalco9072001 Antonelli Contrario 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Antonelli, Øvrige8068601 Pardi Sagrantino di Montefalco 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Umbria/Montefalco Sa2006/20079591001 Tabarrini Montefalco Rosso 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Tabarrini, Montefalco20074014101 Villa Fidelia 2006 75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Sportoletti,Øvrige4014105 Villa Fidelia 2006 150cl 406,60 609,90 (Bestillingsutvalg)9645501 Sagrantino Montefalco Rosso200575cl 405,60 304,20 (Bestillingsutvalg), Benincasa,Umbria/Montefalco Sa9591101 Tabarrini Montefalco SagrantinoColle Grimaldesco 200675cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Tabarrini,Umbria/Montefalco Sa4888101 Perticaia Sagrantino diMontefalco 200475cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Guido Guardiglia,Umbria/Montefalco Sa4393301 Campoleone 2001 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Lamborghini, ØvrigeVENETO9813406 Ca’del Sette Rosso del Veneto 300cl 99,60 298,90 (Kategori 6,7), Ca’ del Sette9747506 Villa Veneto 2011 300cl 108,30 325,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viticultori d′Italia,Øvrige9112306 Monticello Bardolino 2010 300cl 108,80 326,50 (Bestillingsutvalg), Ten. Montecillo,Bardolino4816706 Romeo Rosso Veronese 2011 300cl 116,40 349,10 (Kategori 6,7), Giuseppe Campagnola,Øvrige4816701 Romeo Rosso Veronese 2011 75cl 132,70 99,50 (Bestillingsutvalg)9393501 Il Passo di Sabina RossoVeronese 201075cl 119,50 89,60 (Bestillingsutvalg), C.V.B.C. & C.S.P.A.,Veronese9284706 Solo Passione Rosso Veronese 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre, Veronese2062006 Valpantena Corvina 300cl 120,00 359,90 (Kategori 4,5,6,7), Cant. Valpantena,Øvrige5278806 Colori d’Italia Corvina 2011 300cl 121,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Øvrige5278801 Colori d’Italia Corvina 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg)4583606 Masi Modello delle VenezieRosso 2010/2011300cl 123,00 369,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Masi Agr., DelleVenezie4583601 Masi Modello delle Venezie 75cl 138,70 104,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7)Rosso 2010/20119525506 Villa Vinea Maximo Trionfo 2010 300cl 124,40 373,20 (Kategori 6,7), Vinea, Verona9232701 Marcato Berico Rosso 2009 75cl 124,80 93,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marcato5619006 Corte Giara Valpolicella Corvina 300cl 125,00 374,90 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Valpolicella2011U 267606 Duca Cabernet Corvina 2011 300cl 126,50 379,40 (Kategori 6,7), Cant. di Soave, Verona9496306 Spartacus Reflexo Rosso Veneto 300cl 126,50 379,50 (Bestillingsutvalg), Vinea, Øvrige20091548506 My Time My Wine Corvina 2007 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Cant. di Soave, Øvrige65 ITALIA TRENTINO-ALTO ADIGE VENETO ITALIA 65RØDVIN


RØDVIN66 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 66U 204606 Allegrini Appassimento 2010 300cl 129,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Øvrige9930906 Appassimento Originale 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola BotterCarlo, Øvrige9768106 Castelforte Appassimento 2010 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), Cant. Riondo9822106 Monte Zovo Jairo 290cl 131,00 379,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Monte Zovo,Valpolicella9332806 Zanni Valpolicella 300cl 131,60 394,90 (Kategori 6,7), Arcus Wine Brands,Valpolicella9351001 Ca’de’Rocchi Valpolicella 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Tinazzi, Valpolicella9397201 Delibori Bardolino Classico 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Delibori s.r.l.,Bardolino5167206 Apasio 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Valpantena,Øvrige1558705 Fabiano Valpolicella Superiore 150cl 134,90 202,40 (Bestillingsutvalg), Fabiano, Valpolicella20111558701 Fabiano Valpolicella Superiore 75cl 146,70 110,00 (Bestillingsutvalg)2011126206 Soprasasso Appassimento 2010 300cl 135,00 404,90 (Bestillingsutvalg), Mondo del Vino, DelleVenezie3460701 Domìni Veneti ValpolicellaClassico Superiore 2007/200875cl 138,50 103,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cant. diValpolicella, Valpolicella4607501 Corvina Torre del Falasco 2010 75cl 138,70 104,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Valpantena,Øvrige9315606 Brunelli Valpolicella 2010 300cl 139,80 419,40 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brunelli,Valpolicella9514801 Cuvée S Valpolicella 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Vignaoili La Castellana,Valpolicella3357501 Villa Borghetti Bardolino Classico 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Bardolino2011U 266001 Baccolo Appassimento 2011 75cl 140,00 105,00 (Kategori 6,7), Cielo e Terra9112401 Verrocchio Valpolicella75cl 140,00 105,00 (Kategori 6,7), Verrocchio, Valpolicella2010/2011108606 PIO Veneto Appassimento 2010 300cl 141,30 423,90 (Kategori 6,7), Terredomini S.R.L5745806 Il Vino Gigante Corvina 2008 300cl 141,50 424,60 (Bestillingsutvalg), Monte del Frá, Øvrige5745801 Il Vino Gigante Corvina 2008 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg)5314701 Fabiano Rosso Veronese 2009 75cl 141,60 106,20 (Bestillingsutvalg), Fabiano, Øvrige5799501 Tommasi Romeo 2011 75cl 143,30 107,50 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Øvrige9227401 Cantina di MonteforteFredagsvinen Rosso del Veneto20118000601 Righetti Valpolicella Classico2010/2011literpris salgspris literpris salgspris75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Valpolicella75cl 143,90 107,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Luigi Righetti,Valpolicella9039506 Allegrini Valpolicella 2011 300cl 145,00 434,90 (Kategori 5,6,7), Allegrini, Valpolicella126801 Allegrini Appassimento 2010 75cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), Allegrini, Øvrige5144001 Gorgo Bardolino 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gorgo,Bardolino8053601 Monticello Bardolino 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Orion Wines, Bardolino5985601 Operetta Rosso delle Venezie201075cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Monticello, DelleVenezie4052701 Paladin Refosco 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Paladin & Paladin,Øvrige71501 Santepietre Bardolino Classico201175cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Lamberti, Bardolino9125206 Villalta Bipasso 2010 300cl 146,60 439,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvrige5220101 Antiche Terre Corvina 2011 75cl 148,00 111,00 (Kategori 6,7), Antiche Terre, Øvrige5878301 Montresor Valpolicella Rustego200875cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Valpolicella9967401 Paladin Salbanello 2011 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Paladin & Paladin,Øvrige8053701 Santa Margherita Refosco dalPeduncolo 200975cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Santa Margherita,Lison-Pramaggiore4218401 Santepietre Valpolicella Classico 75cl 153,20 114,90 (Kategori 5,6,7), Lamberti, Valpolicella2011U 316501 Signorelli Valpolicella Superiore 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Signorelli, ValpolicellaRipasso 20105872501 Fabiano Bardolino Classico 2010 75cl 156,00 117,00 (Bestillingsutvalg), Fabiano, Bardolino358301 Villa Borghetti Valpolicella 75cl 157,20 117,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Pasqua, ValpolicellaClassico 2010/2011358302 Villa Borghetti Valpolicella 37,5cl 181,10 67,90 (Kategori 5,6,7)Classico 2010/20114583801 Cavalchina Bardolino 2011 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, Bardolino195301 Verrocchio God Jul75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Verrocchio, ØvrigeAppassimento 2010175301 Vinicola Serena Pizza Vin 75cl 158,90 119,20 (Bestillingsutvalg), VINICOLA SERENAS.R.L., Treviso9930301 Collection Valpolicella SuperioreRipasso 201075cl 159,50 119,60 (Bestillingsutvalg), Vignaoili La Castellana,Valpolicella3462001 Bolla Valpolicella Classico 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Bolla, Valpolicella4811001 Brunelli Valpolicella Campo 75cl 159,90 119,90 (Kategori 5,6,7), Luigi Brunelli, ValpolicellaPraesel 2010/20111559101 Duca del Frassino Valpolicella 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), Cant. di Soave, ØvrigeSuperiore 20105774601 Spinosa Valpolicella Classico200975cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Spinosa,Valpolicella9568701 Villalta Valpolicella Ripasso 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Valpolicella20099912101 Alpha Zeta Valpolicella 2011 75cl 163,60 122,70 (Bestillingsutvalg), Alpha Zeta Winers,Valpolicella3028701 Cesari Valpolicella Classico2010/201175cl 166,00 124,50 (Kategori 4,5,6,7), Gerardo Cesari,Valpolicella5506601 Allegrini Valpolicella 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Valpolicella4672401 Ca’Rugate Rio Albo Valpolicella 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ Rugate, Valpolicella20115867701 Lamberti Santepietre75cl 166,50 124,90 (Kategori 6,7), Lamberti, ValpolicellaValpolicella Ripasso 20105279201 Le Bertarole Valpolicella ClassicoLe Filagne 200975cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Le Bertarole Az. Agr.,Valpolicella2000701 Sandiliano Merlot 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Valsa, Øvrige1571406 Collection Valpolicella Riposto 300cl 166,60 499,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,Valpolicella5882201 Fumanelli Valpolicella Classico201075cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Cant. MarchesiFumanelli, Valpolicella9210401 Verrocchio Valpolicella Ripasso 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Verrocchio, ValpolicellaSuperiore 20105210601 Prà Morandina ValpolicellaSuperiore 200975cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, Valpolicella


literpris salgspris literpris salgspris233701 Masi Bonacosta Valpolicella 75cl 169,20 126,90 (Kategori 4,5,6,7), Masi Agr., ValpolicellaClassico 2011233702 Masi Bonacosta Valpolicella 37,5cl 202,70 76,00 (Bestillingsutvalg)Classico 20119190001 Zonin Valpolicella 2010 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Valpolicella9926701 Zeni Valpolicella Classico Vigne 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Zeni, ValpolicellaAlte 20109440501 Albino Armani Ripasso 2008 75cl 172,30 129,20 (Bestillingsutvalg), Albino Armani,Valpolicella5219901 Antiche Terre Valpolicella 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre,ValpolicellaU 310001 La Prua Corvina del Veneto 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Øvrige1570501 Millefiori 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Orion Wines, Øvrige4834501 Musella Valpolicella Superiore201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Musella,Valpolicella5300801 Rialze Valpolicella Ripasso 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Le Tobele, Valpolicella2009/20104660901 Tedeschi Valpolicella ClassicoSuperiore 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi,Valpolicella5766001 Venturini Valpolicella Classico 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Venturini, Valpolicella20095045101 Vigneti di MontegradellaValpolicella Classico Superiore75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Sartori,Valpolicella20095976001 Villa Borghetti Passimento 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, ØvrigeRosso 20109273901 Zenato Veneto Rosso 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Zenato, Øvrige9447001 Cantina di Monteforte ClivusCorvina75cl 174,00 130,50 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Øvrige5026106 C.F.N. Valpolicella 2009 200cl 174,90 349,90 (Kategori 6,7), Arcus, Valpolicella336001 Serego Alighieri Possessioni 75cl 176,00 132,00 (Kategori 4,5,6,7), Masi Agr., ØvrigeRosso 2009/20104661601 Valpolicella Ripasso Torre delFalasco 200975cl 178,70 134,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Cant. Valpantena,Valpolicella5297001 Allegrini Valpolicella Superiore 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Valpolicella20105220001 Antiche Terre Valpolicella 75cl 179,90 134,90 (Kategori 5,6,7), Antiche Terre, ValpolicellaRipasso 2009/20104235501 Campolieti Valpolicella ClassicoSuperiore Ripasso 200975cl 179,90 134,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Luigi Righetti,Valpolicella4235505 Campolieti Valpolicella Classico 150cl 193,30 289,90 (Bestillingsutvalg)Superiore Ripasso 20095225201 Fasoli Gino Bardolino La Corte 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Fasoli Gino, Bardolinodel Pozzo 20099331601 Compromesso Valpolicella 75cl 180,00 135,00 (Kategori 6,7), I-CN 6213, ValpolicellaRipasso 20095127201 Tedeschi Valpolicella ClassicoLucchine 201175cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi,Valpolicella3053301 Tommasi Valpolicella Classico201175cl 180,00 135,00 (Kategori 5,6,7), Tommasi, Valpolicella5950001 Begali Lorenzo ValpolicellaClassico 201175cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Lorenzo Begali,Valpolicella9890501 Arduini Valpolicella Classico201075cl 181,70 136,30 (Bestillingsutvalg), Luciano Arduini,Valpolicella1562301 Vinea Corvina Veronese 2007 75cl 186,00 139,50 (Bestillingsutvalg), Vinea, Øvrige9282401 Antolini Valpolicella Classico200975cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Pier Paolo & StefanoAntolini, ValpolicellaU 209001 Canaletto Valpolicella Ripasso 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Valpolicella20109040301 Castel Forte Valpolicella Ripasso200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Riondo,Valpolicella5279701 Castelnuovo Valpolicella ClassicoSuperiore Renaldi Ca’ di Mori75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Castelnuovo del Garda,Valpolicella20085774501 Figari Valpolicella ClassicoSuperiore 200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Spinosa,Valpolicella4936601 Lenotti Valpolicella Classico201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lenotti,Valpolicella3430001 Sartori Regolo 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Sartori,Øvrige3468801 Zenato Valpolicella Classico 75cl 186,50 139,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Zenato, ValpolicellaSuperiore 20095885501 Clivus Valpolicella Ripasso 75cl 187,10 140,30 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Valpolicella4564601 Ca’ la Bionda ValpolicellaClassico 201175cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ la Bionda,Valpolicella4091401 Campo Santa Lena ValpolicellaClassico 201175cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Villa Monteleone,Valpolicella3345701 Vigneti di Torbe ValpolicellaClassico Superiore Ripasso 201075cl 190,10 142,60 (Kategori 6,7), Cant. di Valpolicella,Valpolicella9967101 Cavalchina Torre d´Orti Ripasso 75cl 190,50 142,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, Valpolicella20102000601 Corte Giara Valpolicella Ripasso2009/201075cl 191,30 143,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Corte Giara,Valpolicella9151901 Kanalvin Telemark 2008 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Monte del Frá, Veronese5950101 Begali Lorenzo ValpolicellaClassico Superiore Ripasso 201075cl 193,30 145,00 (Kategori 6,7), Az. Agr. Lorenzo Begali,Valpolicella3755701 Le Caleselle Valpolicella Classico 75cl 194,50 145,90 (Bestillingsutvalg), Santi, Valpolicella2010158101 Costabella Veneto Merlot 75cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), VINICOLA SERENAS.R.L., Treviso333901 Masi Campofiorin 2006/2009 75cl 196,00 147,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Masi Agr., Øvrige333905 Masi Campofiorin 2006/2009 150cl 200,00 300,00 (Bestillingsutvalg)333902 Masi Campofiorin 2006/2009 37,5cl 234,70 88,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7)9354501 Gorgo Bardolino SuperiorePodere Monte Maggiore 200975cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gorgo,Bardolino Superiore5167801 Rizzardi Valpolicella Classico200875cl 198,80 149,10 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. GuerrieriRizzardi, ValpolicellaU 245701 Daniél Rougé Madsen Corvina 75cl 199,10 149,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brunelli, ØvrigeAppassimento 20119962001 Vigna ´800 Valpolicella ClassicoLa Cesolina 201175cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), Vigna ’800, Valpolicella67 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 67RØDVIN


RØDVIN68 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 68literpris salgspris literpris salgspris9446901 Cantina di Monteforte ClivusValpolicella Superiore75cl 199,50 149,60 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Valpolicella9485401 Monte Zovo Valpolicella 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monte Zovo,Valpolicella5975301 Provenza Rosso Tenuta Maiolo 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Provenza, Garda20099525901 Torre d’Orti Rosso 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, Verona9794201 Villabella I Roccoli ValpolicellaClassico 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Vigneti Villabella,Valpolicella114501 La Formica ValpolicellaSuperiore 201075cl 201,20 150,90 (Bestillingsutvalg), SOCIETA AGR. LAFORMICA DI BONUZZI, Valpolicella4280601 Capitel della Crosara RipassoValpolicella Classico 201075cl 202,70 152,00 (Kategori 6,7), Giacomo Montresor,Valpolicella3755801 Solane Valpolicella Classico Sup 75cl 203,90 152,90 (Kategori 6,7), Santi, ValpolicellaRip 20104747701 Bolla Le Poiane Valpolicella 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Bolla, ValpolicellaClassico Superiore Ripasso 20095949401 Tommasi Il Sestante Ripasso 75cl 206,70 155,00 (Kategori 6,7), Tommasi, ØvrigeValpolicella Superiore I Pianeti20104966901 Villa Borghetti Ripasso 2010 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Pasqua, ValpolicellaU 9749201 Enzo Vincenzo ValpolicellaRipasso 201075cl 207,10 155,30 (Kategori 6,7), Cant. Luigi Sgarzi,Valpolicella9822401 San Cassiano Valpolicella 2009 75cl 210,10 157,60 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. San Cassiano,Valpolicella9307801 Zonin Ripasso Valpolicella 75cl 210,50 157,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, ValpolicellaSuperiore 20109926501 Zeni Valpolicella Ripasso 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Zeni, ValpolicellaSuperiore Marogne 20104676001 Impero Ripasso Valpolicella 75cl 212,70 159,50 (Bestillingsutvalg), Vinea, ValpolicellaSuperiore 20089138301 Casa Vinicola BennatiValpolicella Classico i Gadi 201075cl 212,80 159,60 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola Bennati,Valpolicella3313901 Accordini Valpolicella Classico201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. StefanoAccordini, Valpolicella346401 Le Bine Valpolicella ClassicoSuperiore 200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Campagnola,Valpolicella9775201 Pieropan Valpolicella Ruberpan200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vit. LeonildoPieropan5975501 Provenza Giomé Tenuta Maiolo 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Provenza, Øvrige20094760001 Rocca Sveva Valpolicella75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Cant. di Soave, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20095700501 Santa Sofia Ripasso Valpolicella 75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Santa Sofia, ValpolicellaSuperiore 2008/2009621801 Tommasi Valpolicella Classico 75cl 213,20 159,90 (Kategori 5,6,7), Tommasi, ValpolicellaSuperiore Vigneto Rafael 20109116001 Veneti La Casetta ValpolicellaClassico Superiore Ripasso 200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Veneti,Valpolicella3148801 Viviani Valpolicella 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Viviani, Valpolicella9079101 L’Arco Rosso del Veronese 2005 75cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fedrigo Luca,Verona174801 Novaia Valpolicella Classico201175cl 214,80 161,10 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Novaia,Valpolicella189701 Aldrighetti Le BigneleValpolicella Classico Superiore75cl 215,10 161,30 (Bestillingsutvalg), Soc. agr. Aldrighetti,Valpolicella20083117201 Cesari Mara Valpolicella Classico 75cl 216,00 162,00 (Kategori 6,7), Gerardo Cesari, ValpolicellaSuperiore Ripasso 2009/20109912201 Alpha Zeta Valpolicella SuperioreRipasso 201075cl 217,10 162,80 (Bestillingsutvalg), Alpha Zeta Winers,Valpolicella9890301 Arduini Valpolicella ClassicoRipasso Superiore 200975cl 219,50 164,60 (Bestillingsutvalg), Luciano Arduini,Valpolicella5869101 Antiche Terre ValpolicellaSuperiore Ripasso 201075cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre,Valpolicella4601201 Le Crosare Ripasso 2008 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lenotti, Øvrige9485301 Monte Zovo Valpolicella RipassoSuperiore 200975cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monte Zovo,Valpolicella5528701 Monte del Frá Valpolicella 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Monte del FráClassico Superiore Ripasso 20095936301 Prà Morandina Valpolicella 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20095292101 Le Fraghe Bardolino 2009 75cl 220,40 165,30 (Bestillingsutvalg), Le Fraghe, Bardolino9910901 Zenato Bella Bambina75cl 220,40 165,30 (Bestillingsutvalg), ZenatoValpolicella Superiore 2010173601 Castellani Ripasso Valpolicella 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), CastellaniClassico Superiore 20109909801 Angiolino Maule Rosso Masieri201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), La Biancara AngiolinoMaule3429701 Bussola Valpolicella Classico200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. TommasoBussola, Valpolicella4440201 Cecilia Beretta Valpolicella 75cl 226,50 169,90 (Kategori 6,7), Pasqua, ValpolicellaSuperiore Ripasso 2009/20115263101 Fasoli Gino Valpolicella La Corte 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Fasoli Gino, Valpolicelladel Pozzo 20089846701 Valpolicella Ca´Fiui 2011 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Corte Sant Alda,Valpolicella9890401 Arduini El Ciano Rosso Veronese200975cl 229,20 171,90 (Bestillingsutvalg), Luciano Arduini,Veronese5257601 Latium Valpolicella Ripasso 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Latium, ValpolicellaCampo dei Ciliegi 2008187505 Maule Masieri Rosso 2011 150cl 232,70 349,00 (Bestillingsutvalg), Angiolino Maule, Øvrige4440101 Cecilia Beretta Picaie 2009 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Øvrige9568605 Antiche Terre ValpolicellaRipasso Superiore 2010150cl 233,30 349,90 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre,Valpolicella5064801 Costozza Colli Berice 2007 75cl 234,80 176,10 (Bestillingsutvalg), Costozza, Colli Berici4663501 Musella Valpolicella Superiore 75cl 238,70 179,00 (Kategori 6,7), Az. Agr. Musella, ValpolicellaRipasso 2006/20097248401 Bennati Valpolicella ClassicoRipasso 200975cl 239,30 179,50 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola Bennati,Valpolicella5569501 Il Ruffiano Valpolicella ClassicoSuperiore 200675cl 239,50 179,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Buglioni,Valpolicella5506401 Allegrini Palazzo della Torre2008/201075cl 239,90 179,90 (Kategori 6,7), Allegrini, Veronese


literpris salgspris literpris salgspris9906401 Giovanna Tantini Bardolino 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Giovanna Tantini,Bardolino5774401 Jago Valpolicella ClassicoSuperiore Ripasso 200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Spinosa,Valpolicella5569301 Monte Tombole ValpolicellaSuperiore 200775cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Erbice,Valpolicella4305801 Sant Antonio Ripasso 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Sant’ Antonio,Øvrige9397401 Villabella Ripasso ValpolicellaClassico Superiore 2009/201075cl 239,90 179,90 (Kategori 6,7), Vigneti Villabella,Valpolicella189601 Aldrighetti Le BigneleValpolicella Classico Superiore75cl 241,90 181,40 (Bestillingsutvalg), Soc. agr. Aldrighetti,ValpolicellaRipasso 20096096201 De Stefani Merlot 2006 75cl 246,40 184,80 (Bestillingsutvalg), De Stefani, Øvrige3321701 Masi Brolo di Campofiorin 2008 75cl 246,70 185,00 (Kategori 6,7), Masi Agr., Øvrige4362101 Venegazzu della Casa 2005 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Venegazzu, Øvrige4607001 Capitel San Rocco RipassoValpolicella Superiore 201075cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi,Valpolicella5762401 I Progni Valpolicella Classico 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Le Salette, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20054254901 Rizzardi Pojega ValpolicellaClassico Superiore 200775cl 252,30 189,20 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. GuerrieriRizzardi, Valpolicella9283101 Antolini Valpolicella ClassicoRipasso 200975cl 252,90 189,70 (Bestillingsutvalg), Pier Paolo & StefanoAntolini, Valpolicella3468701 Zenato Valpolicella Superiore 75cl 253,20 189,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Zenato, ValpolicellaRipassa 20073468705 Zenato Valpolicella Superiore 150cl 346,50 519,70 (Bestillingsutvalg)Ripassa 20075530401 Monterè Valpolicella Classico 75cl 256,00 192,00 (Kategori 5,6,7), Tinazzi, ValpolicellaSuperiore Ripasso 2009/20109759901 Le Ragose Valpolicella Classico 75cl 257,60 193,20 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. le RagoseSuperiore Ripasso 20089822501 San Cassiano ValpolicellaSuperiore Ripasso 200975cl 258,80 194,10 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. San Cassiano,Valpolicella5284601 Malavoglia Valpolicella ClassicoSuperiore Ripasso 200975cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ la Bionda,Valpolicella118001 Speri Valpolicella ClassicoSuperiore Ripasso 201075cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Speri,Valpolicella9961901 Vigna ´800 Valpolicella Ripasso 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Vigna ’800, ValpolicellaClassico Superiore 2010174901 Novaia Valpolicella ClassicoSuperiore Ripasso 200875cl 261,20 195,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Novaia,Valpolicella9476501 Fumanelli Squarano 2005 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Cant. MarchesiFumanelli, Øvrige9476601 Fumanelli Valpolicella ClassicoSuperiore 200575cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Cant. MarchesiFumanelli, Valpolicella9079201 L’Arco Valpolicella ClassicoSuperiore 200575cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fedrigo Luca,Verona3314005 Valpolicella Classico SuperioreAcinatico Ripasso 2008/2010150cl 266,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. StefanoAccordini, Valpolicella3314001 Valpolicella Classico SuperioreAcinatico Ripasso 2008/201075cl 266,50 199,90 (Kategori 6,7)9151501 Vogadori Amarone DellaValpolicella Classico 200775cl 266,30 199,70 (Bestillingsutvalg), Fratelli Vogadori,Valpolicella5506301 Allegrini La Grola 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Øvrige4674501 Ca La Bionda ValpolicellaClassico Superiore Casal Vegri75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ la Bionda,Valpolicella2008/20099788301 Conte Ricci Nobilta Amaronedella Valpolicella 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Conte Ricci, Amaronedella Valpol5887201 Santa Sofia Montegradella 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Santa Sofia, ValpolicellaValpolicella Classico Superiore2006114201 Savoia Campo del BigioValpolicella Classico Superiore75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Savoia,Valpolicella20084176601 Tommasi Valpolicella Classico 75cl 266,50 199,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Tommasi, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20104176605 Tommasi Valpolicella Classico 150cl 266,60 399,90 (Bestillingsutvalg)Superiore Ripasso 2010U 9853101 Corte Sant’Alda Campi Magri 75cl 267,90 200,90 (Kategori 6,7), Corte Sant’Alda, ValpolicellaValpolicella Ripasso Superiore20096073101 Solèr 2008 75cl 279,20 209,40 (Bestillingsutvalg), De Stefani, Øvrige5300701 Le Tobele Amarone della 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Le Tobele, ValpolicellaValpolicella Rialze 20084612201 Valpantena Amarone dellaValpolicella 200875cl 280,00 210,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cant. Valpantena,Amarone della Valpol4235401 Capitel de Roari Amarone dellaValpolicella Classico 200875cl 286,50 214,90 (Kategori 4,5,6,7), Luigi Righetti, Amaronedella Valpol4235405 Capitel de Roari Amarone della 150cl 306,60 459,90 (Bestillingsutvalg)Valpolicella Classico 20085746301 Speri Sant Urbano ValpolicellaClassico Superiore 200975cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Speri,Valpolicella5138901 Villa Erbice ValpolicellaSuperiore Ripasso 200875cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Erbice,Valpolicella5950201 Tigiolo Rosso Veronese 2006 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Lorenzo Begali,Øvrige3499801 Domìni Veneti Amarone dellaValpolicella Classico 200975cl 291,30 218,50 (Bestillingsutvalg), Negrar, Amarone dellaValpol5334401 Verrocchio Amarone della 75cl 292,00 219,00 (Kategori 6,7), Verrocchio, ValpolicellaValpolicella Classico 20085334402 Verrocchio Amarone della 37,5cl 397,30 149,00 (Bestillingsutvalg)Valpolicella Classico 20089512801 Gaso Valpolicella Classico 75cl 293,10 219,80 (Bestillingsutvalg), San Rustico, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20084091301 Campo San Vito Valpolicella200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Villa Monteleone,Valpolicella5569401 Il Bugiardo Valpolicella ClassicoSuperiore Ripasso 200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Buglioni,Valpolicella9346701 Mazzi Valpolicella ClassicoSuperiore Poiega75cl 297,20 222,90 (Bestillingsutvalg), Roberto Mazzi et Figli,Valpolicella9823601 San Cassiano ValpolicellaSuperiore 200875cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. San Cassiano,Valpolicella69 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 69RØDVIN


RØDVIN70 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 709078201 Tajapiera Riposato Amaronedella Valpolicella 200775cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Vignaoili La Castellana,Amarone della Valpol9703201 Roncade Villa Giustinian 2007 75cl 303,60 227,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cast. diRoncade, Øvrige5111705 Cecilia Beretta ValpolicellaSuperiore Ripasso 2009150cl 306,60 459,90 (Bestillingsutvalg), Cecilia Beretta,Valpolicella4996201 Cesari Ripasso BosanValpolicella Superiore 200875cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Gerardo Cesari,Valpolicella4934301 Vinea Amarone della ValpolicellaClassico 200875cl 319,30 239,50 (Bestillingsutvalg), Vinea, Amarone dellaValpol4465501 Amarone Torre del Falasco2005/200675cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Valpantena,Amarone della Valpol4465505 Amarone Torre del Falasco 150cl 332,70 499,00 (Bestillingsutvalg)2005/20069518001 Bixio Amarone Classico 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Bixio, Amarone dellaValpol6096001 Kreda Refosco 2005/2006 75cl 324,50 243,40 (Bestillingsutvalg), De Stefani, Øvrige9485201 Monte Zovo Amarone dellaValpolicella Classico 200875cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monte Zovo,Amarone della Valpol9941305 Antiche Terre Amarone dellaValpolicella 2008150cl 332,70 499,00 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre, Amaronedella Valpol3314101 Accordini Passo 2009 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. StefanoAccordini, Valpolicella299401 Campagnola Amarone dellaValpolicella Classico 200675cl 333,20 249,90 (Kategori 4,5,6,7), Campagnola, Amaronedella Valpol5539501 Castelliere delle GuaiteValpolicella Primo Ripasso75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Valpolicella2005/20064255801 Serego Alighieri Valpolicella 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Valpolicelladell’Anniversario 20085334301 Prà Amarone della Valpolicella 75cl 336,00 252,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, Valpolicella20069648001 Tedeschi La FabriseriaValpolicella Classico Superiore75cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi,Valpolicella4595001 Brunelli Amarone dellaValpolicella 200975cl 340,40 255,30 (Bestillingsutvalg), Luigi Brunelli, Amaronedella Valpol4271101 Santi Amarone della Valpolicella200875cl 341,20 255,90 (Bestillingsutvalg), Santi, Amarone dellaValpol5950301 Begali Lorenzo Amarone dellaValpolicella Classico 200875cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Lorenzo Begali,Amarone della Valpol9458301 Tinazzi Amarone dellaValpolicella 200775cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Tinazzi, Amarone dellaValpol5670701 Corte Giara Amarone dellaValpolicella 200975cl 350,00 262,50 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Amaronedella Valpol5279301 Le Bertarole Amarone dellaValpolicella Valpolicella PodereCariano 20081473201 Lamberti Amarone dellaValpolicella 2007/20089031001 I Gadi Amarone della Valpolicella2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 350,50 262,90 (Bestillingsutvalg), Le Bertarole Az. Agr.,Amarone della Valpol75cl 353,20 264,90 (Kategori 6,7), Lamberti, Amarone dellaValpol75cl 358,30 268,70 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Bennati,Amarone della Valpol5869201 Antiche Terre Amarone dellaValpolicella 200975cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre,Valpolicella9967301 Cavalchina Torre d´Orti Amarone 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, Valpolicella20089030901 La Poesie Amarone Della 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Cant. di SoaveValpolicella 20075277201 Musella Amarone 2007 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Musella,Amarone della Valpol4306001 Sant’ Antonio AmaroneCastagnedi 2007/200875cl 373,20 279,90 (Kategori 6,7), Ten. Sant’ Antonio,Valpolicella4439901 Villa Borghetti Amarone2007/200875cl 373,20 279,90 (Kategori 6,7), Pasqua, Amarone dellaValpol9926301 Zeni Amarone della Valpolicella 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Zeni, ValpolicellaClassico Vigne Alte 20083462201 Bolla Amarone Valpolicella 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Bolla, ValpolicellaClassico 20074680201 Viviani Valpolicella Classico 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Viviani, ValpolicellaCampo Morar 20089079301 L’Arco Pario 2005 75cl 386,70 290,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fedrigo Luca,Verona5539405 Il Fondatore Amarone dellaValpolicella 2004150cl 393,30 589,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Amarone della Valpol3360401 Bussola Valpolicella ClassicoSuperiore 200775cl 397,20 297,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. TommasoBussola, Valpolicella5257501 Latium Amarone dellaValpolicella Campo Lèon 200775cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Latium, Amarone dellaValpol1196801 Villalta Amarone dellaValpolicella Classico 200875cl 398,70 299,00 (Kategori 6,7), Fraspe, Amarone dellaValpol9283001 Antolini Amarone dellaValpolicella Classico Moròpio200875cl 399,30 299,50 (Bestillingsutvalg), Pier Paolo & StefanoAntolini, Amarone della Valpol173701 Castellani Campo CasalinAmarone della ValpolicellaClassico 20083467201 Tommasi Amarone MonteMasua Valpolicella Classico IlSestante 2008/20095860105 Fabiano Amarone dellaValpolicella Classico Superiore20085891801 Cesari Amarone dellaValpolicella Classico 200775cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), Castellani, Amaronedella Valpol75cl 399,90 299,90 (Kategori 6,7), Il Sestante, Amarone dellaValpol150cl 400,00 600,00 (Bestillingsutvalg), Fabiano, Amarone dellaValpol75cl 413,30 310,00 (Bestillingsutvalg), Cesari, Amarone dellaValpol9489401 L’Arco Rùbeo 2004 75cl 413,30 310,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fedrigo Luca,4763601 La Bionda Amarone dellaValpolicella Classico 2007774101 Masi Costasera AmaroneClassico 2008774105 Masi Costasera AmaroneClassico 2008774102 Masi Costasera AmaroneClassico 2008Veronese75cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ la Bionda,Amarone della Valpol75cl 424,00 318,00 (Kategori 6,7), Masi Agr., Øvrige150cl 499,30 749,00 (Bestillingsutvalg)37,5cl 504,00 189,00 (Bestillingsutvalg)


4607101 Tedeschi Amarone Classico 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi, Øvrige20089906501 Giovanna Tantini Greta 2008 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Giovanna Tantini, Garda9307901 Zonin Amarone della Valpolicella 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Valpolicella5539301 Capitel della Crosera Amaronedella Valpolicella Classico 200775cl 426,70 320,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Amarone della Valpol9346801 Mazzi Amarone della ValpolicellaClassico Punta del Villa75cl 429,60 322,20 (Kategori 6,7), Roberto Mazzi et Figli,Valpolicella2005/20065569601 L’Amaronc Amarone dellaValpolicella Classico 200775cl 439,60 329,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Buglioni,Amarone della Valpol789001 Cecilia Beretta Amarone 2007 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Øvrige9638901 Monte Vajo Amarone dellaValpolicella 200875cl 448,40 336,30 (Bestillingsutvalg), Pier Paolo & StefanoAntolini, Verona9759702 Le Ragose Recioto 50cl 452,00 226,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. le Ragose4834401 Musella Amarone dellaValpolicella Riserva 200675cl 452,00 339,00 (Kategori 6,7), Az. Agr. Musella, Amaronedella Valpol4594001 Villa Erbice Amarone dellaValpolicella 200375cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Erbice,Amarone della Valpol3149001 Viviani Amarone dellaValpolicella 200775cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Viviani, Amarone dellaValpol629901 Tommasi Amarone dellaValpolicella Classico 200875cl 460,00 345,00 (Kategori 6,7), Tommasi, Amarone dellaValpol629905 Tommasi Amarone della 150cl 533,30 799,90 (Bestillingsutvalg)Valpolicella Classico 20089962101 Vigna ´800 Amarone della 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Vigna ’800, ValpolicellaValpolicella Classico 20071556801 Fumanelli Amarone dellaValpolicella Classico 200675cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Cant. MarchesiFumanelli, Amarone della Valpol790501 Santa Sofia Amarone dellaValpolicella Classico 2006/200775cl 466,50 349,90 (Kategori 6,7), Santa Sofia, Amarone dellaValpolU 309801 Villa Spinosa AmaroneValpolicella Classico 200475cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Spinosa,Amarone della Valpol5111605 Cecilia Beretta Amarone dellaValpolicella Classico Terre diCariano 2006150cl 466,60 699,90 (Bestillingsutvalg), Cecilia Beretta,Amarone della Valpol5792505 Santa Sofia Arlèo 2003 150cl 466,60 699,90 (Bestillingsutvalg), Santa Sofia, Øvrige185801 Alex Rosén Amarone dellaValpolicella 200975cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Montresor, Amaronedella Valpol202701 Venturini Min Amarone Bjørn 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Venturini, ValpolicellaEidsvåg 20089912301 Alpha Zeta Amarone dellaValpolicella 200975cl 469,90 352,40 (Bestillingsutvalg), Alpha Zeta Winers,Valpolicella9282301 Antolini Amarone dellaValpolicella Classico Cà Coato75cl 473,90 355,40 (Bestillingsutvalg), Pier Paolo & StefanoAntolini, Valpolicella20065762301 Le Marega Amarone dellaValpolicella Classico 200475cl 478,70 359,00 (Bestillingsutvalg), Le Salette, Amaronedella Valpol9823301 San Cassiano Amarone DellaValpolicella 200675cl 491,90 368,90 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. San Cassiano,Amarone della Valpol175001 Novaia Amarone dellaValpolicella Classico 2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 492,70 369,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Novaia,Amarone della Valpol5739801 Primofiore 2008 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Quintarelli, Øvrige5955101 Bussola Amarone Classico 2006 75cl 499,90 374,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. TommasoBussola, Øvrige9752601 Pieropan Amarone dellaValpolicella Classico 200875cl 499,90 374,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vit. LeonildoPieropan9485101 Monte Zovo Amarone dellaValpolicella 200575cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monte Zovo,Amarone della Valpol9428105 Bolla Amarone della Valpolicella 150cl 526,60 789,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Bolla, Valpolicella20075766101 Venturini Amarone dellaValpolicella Classico 200475cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Venturini, Amarone dellaValpol9489501 L’Arco Amarone dellaValpolicella Classico 200775cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fedrigo Luca,Amarone della Valpol9512901 Gaso Amarone della ValpolicellaClassico 200575cl 532,70 399,50 (Bestillingsutvalg), San Rustico, Amaronedella Valpol3302602 Tommasi Recioto Fiorato 2009 37,5cl 533,10 199,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Øvrige4141201 Accordini Amarone dellaValpolicella Classico Acinatico20085506801 Allegrini Amarone dellaValpolicella Classico 200875cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. StefanoAccordini, Amarone della Valpol75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Amarone dellaValpol5506701 La Poja 2006 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Øvrige5746501 Speri Amarone della ValpolicellaClassico 200875cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Speri,Amarone della Valpol5753201 Masi Costasera Amarone 75cl 533,30 400,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., ØvrigeClassico Riserva 20074514301 Masi Osar 2005 75cl 533,30 400,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Øvrige4531001 Cesari Il Bosco AmaroneValpolicella Classico Riserva75cl 546,70 410,00 (Bestillingsutvalg), Gerardo Cesari,Amarone della Valpol2005U 9146202 Toffoli Passito di Refrontolo200550cl 547,20 273,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Vincenzo Toffoli,Øvrige9947007 Tommasi Amarone Classico 500cl 550,00 2 750,00 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Valpolicella2008, 5 l5167901 Rizzardi Amarone dellaValpolicella Classico 200675cl 551,10 413,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. GuerrieriRizzardi, Amarone della Valpol9759501 Le Ragose Amarone Classico 75cl 557,60 418,20 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. le Ragose20057552005 Accordini Acinatico Amaronedella Valpolicella Classico 2007150cl 566,60 849,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. StefanoAccordini, Amarone della Valpol1395301 Serego Alighieri Vaio ArmaronAmarone della Valpolicella 200575cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Amaronedella Valpol9853001 Corte Sant’Alda Amarone dellaValpolicella 200875cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), Corte Sant Alda,Amarone della Valpol187601 Angiolino Maule Merlot 2010 75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Angiolino Maule, Øvrige4091201 Villa Monteleone Amarone 2007 75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Villa Monteleone, Øvrige4306101 Sant’ Antonio Amarone Campodei Gigli 200675cl 652,00 489,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Sant’ Antonio,Øvrige148701 Bottega Pret a Porter AmaroneValpolicella Classico Riserva20064680301 Viviani Amarone Casa dei Bepi200475cl 660,00 495,00 (Bestillingsutvalg), Dist. Bottega, Amaronedella Valpol75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Viviani, Øvrige71 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 71RØDVIN


RØDVIN72 ITALIA VENETO BEKAA VALLEY LIBANON 72130801 Dal Forno Romano MonteLodoletta Valpolicella Superiore20064624801 Tedeschi Capitel Monte OlmiAmarone 20075762501 Pergole Vece Amarone dellaValpolicella Classico 20043187401 Quintarelli Valpolicella ClassicoSuperiore 20033187405 Quintarelli Valpolicella ClassicoSuperiore 20035341201 Tommaso Bussola AmaroneClassico TB 20065321801 I Campi Valpolicella SuperioreCampo Prognare 20054992901 Zenato Amarone Classico dellaValpolicella Rioserva 20045752201 Campolongo di Torbe AmaroneClassico 20034486701 S. Accordini Amarone dellaValpolicella Classico Il Fornetto20045662201 Dal Forno Valpolicella Superiore20025206201 Dal Forno Romano ValpolicellaSuperiore 20059461301 Masi Campolongo di TorbeAmarone della ValpolicellaClassico 20045752101 Mazzano Amarone dellaValpolicella Classico 20035341301 Tommaso Bussola AmaroneClassico Vigneto Alto TB 20069461401 Masi Mazzano Amarone dellaValpolicella Classico 20045321901 I Campi Amarone dellaValpolicella Campo Marna 2004109001 Dal Forno Romano Amaronedella Valpolicella Vigneto diMonte Lodoletta 20064221501 Dal Forno Amarone dellaValpolicella Vigneto di MonteLodoletta 20005662301 Dal Forno Amarone dellaValpolicella Vigneto di MonteLodoletta 20015206101 Dal Forno Romano Amaronedella Valpolicella 20034106501 Quintarelli Amarone ValpolicellaClassico 20004106505 Quintarelli Amarone ValpolicellaClassico 2000literpris salgspris literpris salgspris75cl 718,70 539,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Romano dalForno, Valpolicella75cl 718,70 539,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi, Øvrige75cl 758,70 569,00 (Bestillingsutvalg), Le Salette, Amaronedella Valpol75cl 772,00 579,00 (Bestillingsutvalg), Quintarelli, Valpolicella150cl 1 192,70 1 789,00 (Bestillingsutvalg)75cl 786,50 589,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. TommasoBussola, Amarone della Valpol75cl 786,70 590,00 (Bestillingsutvalg), I Campi di Flavio Prá,Valpolicella75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Zenato, Amarone dellaValpol75cl 840,00 630,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Øvrige75cl 866,50 649,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. StefanoAccordini, Amarone della Valpol75cl 920,00 690,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Romano dalForno, Valpolicella75cl 926,70 695,00 (Bestillingsutvalg), Dal Forno Romano,Valpolicella75cl 933,30 700,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Amaronedella Valpol75cl 933,30 700,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Amaronedella Valpol75cl 973,20 729,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. TommasoBussola, Amarone della Valpol75cl 986,70 740,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Amaronedella Valpol75cl 1 888,40 1 416,30 (Bestillingsutvalg), I Campi di Flavio Prá,Amarone della Valpol75cl 2 532,00 1 899,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Romano dalForno, Amarone della Valpol75cl 2 653,30 1 990,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Romano dalForno, Amarone della Valpol75cl 2 653,30 1 990,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Romano dalForno, Amarone della Valpol75cl 2 686,70 2 015,00 (Bestillingsutvalg), Dal Forno Romano,Amarone della Valpol75cl 3 065,30 2 299,00 (Bestillingsutvalg), Quintarelli, Amaronedella Valpol150cl 3 296,70 4 945,00 (Bestillingsutvalg)5739901 Quintarelli Alzero Cabernet 1998 75cl 3 718,70 2 789,00 (Bestillingsutvalg), Quintarelli, Øvrige5739905 Quintarelli Alzero Cabernet 1998 150cl 5 666,00 8 499,00 (Bestillingsutvalg)VENEZIE9126501 Tedeschi Corasco 2008 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi, Øvrige5661501 Refosco Peduncolo Rosso Zuc di 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Volpe Pasini, ØvrigeVolpe 2004ØVRIGE5513701 Tavernello 100cl 112,90 112,90 (Kategori 5,6,7), Caviro, Øvrige5278601 Castelvecchio Rosso 2009 75cl 113,30 85,00 (Bestillingsutvalg), Cantine Manfredi,Øvrige5207206 Carisma 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ de Riva, Øvrige9896306 Piccini Memoro Rosso 300cl 120,00 359,90 (Kategori 6,7), Piccini5964206 Il Rosso di Corte Giara 300cl 131,50 394,50 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Øvrige5964201 Il Rosso di Corte Giara 75cl 156,70 117,50 (Bestillingsutvalg)9821401 Blossom Hill Signature Italian 75cl 132,00 99,00 (Kategori 6,7), Blossom Hill Winery, ØvrigeRed9355401 Canti Vino Rosso 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Fratelli Martini (Canti)9896401 Feudi di San Gregorio Rosso201175cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), Feudi di San Gregorio,Øvrige9382706 Valli Unite 2010 300cl 153,30 459,90 (Bestillingsutvalg), Valli Unite, Øvrige5913701 Cavallina Nero d’Avola Syrah 75cl 158,50 118,90 (Bestillingsutvalg), Carlo Pellegrino, Øvrige20099355901 Christer Berens Ultimo di 75cl 166,40 124,80 (Kategori 6,7), Cantine Cellaro S.C.A.Primavola9204601 Orion Wines Sette Vigne 2009 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Orion Wines9204605 Orion Wines Sette Vigne 2009 150cl 266,60 399,90 (Bestillingsutvalg)9403301 Torre Guaceto Sum 2008 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Torre Guaceto9178401 Monte delle Vigne Rosso Colli diParma 200875cl 223,90 167,90 (Bestillingsutvalg), Monte Delle Vigne SRL,Øvrige5746801 Scavino Rosso 2008 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Øvrige3238607 Jegervin 300cl 233,30 699,90 (Bestillingsutvalg), Cant. F.lli Bellini, Øvrige5903201 Erbaluna Rosso 2009 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Erbaluna, Øvrige5325501 Robinot Regard du Loir 2009 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Robinot,Øvrige4255901 Edizione 9 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Farnese, Øvrige5209602 Tenuta il Sogno Aegis 2006 50cl 498,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Ten. il Sogno, Øvrige6156201 Cornelissen Munjebel Rosso 6 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Frank Cornelissen,ØvrigeKINA9302901 Changyu Cabernet Gernischt 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Changyu2010LIBANONBEKAA VALLEY4013701 Ch. Ksara Réserve du Couvent 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Ksara, Øvrige20095892201 Musar Jeune 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Musar, Øvrige3186801 Hochar Père et Fils 2005 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Musar, Øvrige1005301 Ch. Musar 2005 75cl 373,20 279,90 (Kategori 5,6,7), Ch. Musar, Øvrige1005305 Ch. Musar 2005 150cl 373,30 559,90 (Bestillingsutvalg)9132505 Ch. Musar 1998 150cl 499,90 749,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Musar, Øvrige4966801 Ch. Musar 1995 75cl 826,50 619,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Musar, Øvrige


MAKEDONIAPOVARDARSKI9563801 Bovin Venus 2009 75cl 164,80 123,60 (Bestillingsutvalg), Bovin Winery, ØvrigeØVRIGE5262401 T’Ga Za Jug 2008 75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Tikves Winery, Øvrige5262601 Tikves Alexandria Cuvée Merlot 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tikves Winery, ØvrigeVranec Cabernet Sauvignon2006MAROKKO4003801 Dom. de Sahari 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Sahari, ØvrigeMEXICOVALLE DE GUADALUPE3030701 Cetto Cabernet Sauvignon 2009 75cl 195,90 146,90 (Bestillingsutvalg), L.A. Cetto, ØvrigeMONTENEGRO4948701 Plantaze Vranac 2005 75cl 140,70 105,50 (Bestillingsutvalg), Plantaze, Øvrige9624801 Montenegrin Cheval Vranac 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), Plantaze20094948901 Plantaze Vranac Pro Corde 2005 75cl 182,30 136,70 (Bestillingsutvalg), Plantaze, Øvrige4980501 Plantaze Vranac Reserva 2000 75cl 443,10 332,30 (Bestillingsutvalg), Plantaze, ØvrigeNEW ZEALANDGISBORNE9197301 Coopers Creek Gisborne Malbec2009HAWKE’S BAY9257401 Mills Reef Hawkes Bay MerlotCabernet 20109292801 Te Mata Woodthorpe Gamay Noir2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 234,40 175,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Coopers CreekVineyard LTD75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Mills Reef Winery75cl 212,80 159,60 (Bestillingsutvalg), Te Mata Estate9292901 Te Mata Woodthorpe Syrah 2010 75cl 212,90 159,70 (Kategori 5,6,7), Te Mata Estate9262901 Villa Maria Private Bin Hawkes 75cl 217,20 162,90 (Bestillingsutvalg), Villa Maria Est.Bay Syrah 20095854601 Sileni Pinot Noir 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige9424301 Mills Reef Elspeth Syrah 2009 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Mills Reef WineryMARLBOROUGH5203001 Vavasour Pinot Noir 2008 75cl 112,70 84,50 (Bestillingsutvalg), Vavasour Winery, Øvrige9276306 Wishbone Marlborough PinotNoir 2010200cl 116,20 232,50 (Bestillingsutvalg), Marlborough ValleyWines5999801 Saint Clair Vicars Choice PinotNoir 200975cl 153,70 115,30 (Bestillingsutvalg), Saint Clair FamilyEstate, Øvrige8053901 Matua Valley Pinot Noir 2010 75cl 174,30 130,70 (Kategori 6,7), Matua Valley Wines, Øvrige9233206 Two Tracks Pinot Noir 2009 150cl 186,60 279,90 (Bestillingsutvalg), Wither Hills Vineyards9420601 Yealands Way Pinot Noir 2010 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Yealands Estate Wines5207001 Villa Maria Private Bin Pinot Noir 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Villa Maria Est., Øvrige2010U 316201 The Crossings Pinot Noir 2011 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), The Crossings Estate,Øvrige4253101 Crawford Pinot Noir 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Kim Crawford, Øvrige5982201 Ribbonwood Pinot Noir 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Framingham WineCompany, Øvrige9237701 Black Cottage Pinot Noir 2010 75cl 254,30 190,70 (Bestillingsutvalg), Black Cottage Wines,Øvrige9274001 Walnut Block Collectables PinotNoir 200975cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Walnut Block4700101 Villa Maria Cellar Selection Pinot 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Villa Maria Est., ØvrigeNoir 20094976901 Seresin Leah Pinot Noir 2009 75cl 303,90 227,90 (Bestillingsutvalg), Seresin, ØvrigeU 276101 Greywacke Pinot Noir 2010 75cl 333,10 249,80 (Bestillingsutvalg), Greywacke Vineyards5090801 Cloudy Bay Pinot Noir 2010 75cl 357,20 267,90 (Bestillingsutvalg), Cloudy Bay Vineyards,ØvrigeNELSON9276401 Waimea Nelson Syrah 2010 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Waimea EstatesOTAGO9699001 Mud House Central Otago Pinot 75cl 234,70 176,00 (Kategori 5,6,7), Mud House WinesNoir 2010WAIPARA9276101 Waipara Hills Pinot Noir 2010 75cl 236,90 177,70 (Bestillingsutvalg), Waipara Hills WineEstate5797601 Waipara West Pinot Noir 2006 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Waipara WestØVRIGE9278401 Julicher 99 Rows Martinborough 75cl 293,20 219,90 (Kategori 6,7), Julicher EstatePinot Noir 20096152701 Felton Road Pinot Noir 2009 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Felton Road, ØvrigePORTUGALALENTEJO5283906 Go Portugal 500cl 105,60 527,80 (Bestillingsutvalg), Enobox Unipessoal,Øvrige1565906 Go Portugal 200cl 116,40 232,70 (Bestillingsutvalg), Enobox Unipessoal,Øvrige9212001 Alexandre Relvas Ciconia 2011 75cl 119,60 89,70 (Bestillingsutvalg), Alexandre Relvas3144901 Monsaraz 2007/2008 75cl 119,60 89,70 (Bestillingsutvalg), Coop. Agr. deReguengos de Monsaraz, Øvrige115806 TRY U 2011 200cl 120,80 241,60 (Kategori 6,7), Policarpo & Varejão9989801 Herdade do Esporão Monte 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Herdade do EsporãoVehlo 20119107301 Alento 2009 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Ad. Monte Branco5283701 Borrelho Alentejano Vinho Tinto 75cl 182,00 136,50 (Bestillingsutvalg), Luis Duarte, Øvrige20089568501 Alento Reserva 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ad. Monte Branco,Øvrige4957601 Sexy 2010 75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Fita Preta Vinhos, Øvrige2005901 Esporão Reserva 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Finagra, Øvrige5861501 Monte da Peceguina 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Malhadinha Nova,Øvrige9871401 Preta 2008 75cl 465,10 348,80 (Bestillingsutvalg), Fita Preta Vinhos,ØvrigeBEIRAS5140801 Quinta da Giesta Dão 2005 75cl 105,30 79,00 (Bestillingsutvalg), Boas Quintas, Dão4000101 São Domingos Bairrada2004/200575cl 118,90 89,20 (Bestillingsutvalg), Caves do Solar do SãoDomingos, Bairrada4897401 Dom Divino 2008 75cl 131,70 98,80 (Bestillingsutvalg), UDACA, Dão9444901 Pato Rebel 2010 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Bairrada4000201 Quinta da Fonte do Ouro75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Boas Quintas, Dão2000/20055227001 Quinta da Fonte do OuroReserva 200775cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Boas Quintas, Dão73 MAKEDONIA BEIRAS PORTUGAL 73RØDVIN


RØDVIN74 PORTUGAL BEIRAS DOURO PORTUGAL 74literpris salgspris literpris salgspris1556301 Vinha Do Putto 2006 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Manuel dos SantosCampolargo, Bairrada675801 Grão Vasco 2009 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Sogrape, Dão1192601 Duque de Viseu 2008 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Sogrape, Dão4952501 Quinta do Correio 2010 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Roques, Dão4897601 Irreverente 2004 75cl 156,70 117,50 (Bestillingsutvalg), UDACA, Dão1060701 Quinta da Garrida 2007 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Caves Aliança, Dão4627601 Aliança Bairrada Reserva 2005 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Caves Aliança, Bairrada5600401 Azul Portugal Bairrada 2007 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Saven, Bairrada4410901 Lopo de Freitas 2003/2004 75cl 165,10 123,80 (Bestillingsutvalg), Caves do Solar do SãoDomingos, Bairrada1079701 Quinta de Saes Touriga Nacional 75cl 170,70 128,00 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão20099920701 Opta Bairrada Tinto 2011 75cl 172,00 129,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Soc. Agr. BoasQuintas, Bairrada352401 Alançia Dão Garrafeira 2001 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Caves Aliança, DãoU 294001 Paco dos Cunhas de SantarNature 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Paço dos Cunhas deSantar, Dão8004701 João Pato Touriga Nacional 2011 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige5166101 Adro da Sé Reserva 2008 75cl 182,00 136,50 (Bestillingsutvalg), UDACA, Dão138801 Messias Bairrada 2006 75cl 191,30 143,50 (Bestillingsutvalg), Vinhos Messias,Bairrada9444801 Quinta dos Termos 2009 75cl 195,10 146,30 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Termos Lda,Beira Interior9981001 Casa de Mouraz 2010 75cl 199,60 149,70 (Kategori 4,5,6,7), Antonio Lopes RibeiroWines, Dão3079001 Quinta dos Roques 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Roques, Dão4703201 Quinta de Saes 2007 75cl 201,30 151,00 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão4152401 Casa de Saima Bairrada Reserva2002/200375cl 206,30 154,70 (Bestillingsutvalg), Casa Agr. de Saima,Bairrada4678901 Luis Pato Baga 2008 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige9985201 Diga? Petit Verdot 2010 75cl 206,80 155,10 (Kategori 6,7), Manuel dos SantosCampolargo, Bairrada4806401 Alvaro Castro Dão 2008 75cl 209,20 156,90 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão5086701 Poeirinho 2003 75cl 209,50 157,10 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Cozinheiros,Øvrige4895801 Quinta da Falorca e 2006 75cl 212,10 159,10 (Bestillingsutvalg), Quinta Vale dasEscadinhas, Dão110701 Quinta das Marias Cuvée TT 75cl 263,10 197,30 (Kategori 5,6,7), Quinta das Marias, DãoReserva 20091391201 Quinta de Saes Reserva 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão4786901 Luis Pato Quinta do Ribeirinho 75cl 269,30 202,00 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, ØvrigePrimeira Escolha 20034678601 Luis Pato Vinhas Velhas 2008 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige5806901 Porta Ceveleiros Reserva 1995 75cl 299,20 224,40 (Bestillingsutvalg), Caves São João, Dão9460001 Julia Kemper Organic Dão 2008 75cl 345,60 259,20 (Bestillingsutvalg), Julia Kemper, Dão4952601 Quinta dos Roques Reserva 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Roques, Dão20075061701 Pape 2008 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão4452101 Quinta da Pellada 2003 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão5301501 Luis Pato Vinha Barrosa 2005 75cl 454,70 341,00 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige4786601 Luis Pato Vinha Pan 2005 75cl 454,70 341,00 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige5301401 Pellada Carrocel 2007 75cl 759,90 569,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Pellada /Alvaro Castro, Dão5301101 Luis Pato Quinta do Ribeirinho 75cl 1 565,20 1 173,90 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige2006DOURO8041206 Lavradores de Feitoria 2010 200cl 115,00 229,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Lavradores deFeitoria, Øvrige5065201 Vinha do Romezal Tinta Roriz200375cl 118,40 88,80 (Bestillingsutvalg), Edouardo da CostaSeixas, Øvrige9752806 Lavradores Tre Druer 2008 200cl 125,00 249,90 (Bestillingsutvalg), Lavradores de Feitoria4786001 Quinta de Santa Julia Reserva200075cl 132,40 99,30 (Bestillingsutvalg), Edouardo da CostaSeixas, Øvrige9652901 Vidigal Douro 3 Autores 2010 75cl 137,20 102,90 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, Øvrige1015901 Barao de Vilar 2006 75cl 138,00 103,50 (Bestillingsutvalg), Barão de Vilar, Øvrige5666201 Altano 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Symington, Øvrige5338101 Lavradores de Feitoria Douro200975cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Lavradores de Feitoria,Øvrige4878001 Quinta da Carvalhosa Ardosino Q200975cl 147,50 110,60 (Bestillingsutvalg), Quinta da Carvalhosa,Øvrige9929001 Casa Ferreirinha Esteva 2010 75cl 148,00 111,00 (Bestillingsutvalg), Sogrape5313201 Oscar’s 2010 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Øvrige4855501 Flor de Crasto 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Crasto, ØvrigeU 246501 850 Tinto 2010 75cl 158,40 118,80 (Kategori 6,7), Sogevinus Fine Wines,Øvrige8041301 Fraga do Facho 2008 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Antonio A. Fernandez,Øvrige1103901 Charamba 2008 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Quinta da Aveleda,Øvrige1103905 Charamba 2008 150cl 173,30 260,00 (Bestillingsutvalg)9921001 Altano Organically FarmedVineyard 201075cl 170,00 127,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Symington FamilyEst.9928801 Casa Ferreirinha Papa Figos 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Sogrape20109473501 Conceito Vinhos Contraste 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Conceito Vinhos4526901 Niepoort Fabelaktig Douro 75cl 173,20 129,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Niepoort, Øvrige2007/20109185601 Quinta do Passadouro Passa200875cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Quinta do Passadouro,Øvrige3046201 Crasto Douro Red 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Crasto, Øvrige5952101 Lua Nova em Vinhas Velhas 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Saven, Øvrige2009377701 Quinta do Cachão 2005 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vinhos Messias, Øvrige1522201 Cistus 2004 75cl 188,30 141,20 (Bestillingsutvalg), Quinta do Vale daPerdiz, Øvrige113901 CARM 2010 75cl 194,10 145,60 (Kategori 5,6,7), CARM Casa Agr.Roboredo Madeira1016101 Vale de Raposa 2007 75cl 196,40 147,30 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige4356701 Duas Quintas 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ramos Pinto, Øvrige172901 Niepoort OJ Eikefjord Douro 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dirk Niepoort20109118401 Niepoort Vertente 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort, Øvrige9928901 Casa Ferreirinha Vinha Grande200975cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Sogrape


literpris salgspris literpris salgspris4877901 Quinta da Carvalhosa CampoArdosa 200575cl 200,80 150,60 (Bestillingsutvalg), Quinta da Carvalhosa,Øvrige9914101 Churchill’s Estates Douro 2009 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Churchill Graham9879601 Quinta do Vallado Douro 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Vallado,Øvrige5283601 Cabeca de Burro Reserva 2007 75cl 224,80 168,60 (Bestillingsutvalg), Caves Valle do Rodo,Øvrige9776401 Romaneira Sino 2008 75cl 235,90 176,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Romaneira5966201 Caldas Reserva 2007 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige5856201 Vale da Raposa Reserva 2009 75cl 239,20 179,40 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, ØvrigeU 209101 Crasto Superior 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Crasto, Øvrige1391701 Passadouro 2007/2008 75cl 242,70 182,00 (Bestillingsutvalg), Quinta do Passadouro,Øvrige173501 Niepoort Bioma Douro 2010 75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Niepoort5067201 Quinta de la Rosa 2007 75cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), Quinta de la Rosa,Øvrige9914201 Churchill’s Estates Touriga 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Churchill GrahamNacional Douro 20095949001 Post Scriptum De Chryseia 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Prats & Symington,Øvrige5606001 Quinta do Pégo Douro 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Pégo, Øvrige5927901 Quinta do Vale Meao MeandroDouro 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Vale Meao,Øvrige5793701 Van Zellers Red 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cristiano van Zeller,Øvrige1019201 Brunheda Reserva 2005 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Vale de Corca, Øvrige5140701 Quinta da Gaivosa 2005 75cl 293,70 220,30 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige3449001 Quinta do Cachão Douro Touriga 75cl 298,50 223,90 (Bestillingsutvalg), Vinhos Messias, ØvrigeNacional 20084849901 Val da Raposa Grand Eschola 75cl 308,30 231,20 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige20069776701 Quinta da Romaneira 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Romaneira9879701 Quinta do Vallado TourigaNacional Douro 200775cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Vallado,Øvrige182401 CARM SO2 Free 2010 75cl 326,00 244,50 (Bestillingsutvalg), CARM Casa Agr.Roboredo Madeira9879501 Quinta do Vallado Sousão Douro 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Vallado,Øvrige9473701 Wine & Soul Pintas Character 75cl 342,50 256,90 (Bestillingsutvalg), Wine & Soul20104850201 Quinta do Val da Raposa Touriga 75cl 348,30 261,20 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, ØvrigeNacional 20054533101 Quinta do Crasto Reserva 2010 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Crasto, Øvrige9928601 Casa Ferreirinha Quinta da Leda 75cl 400,00 300,00 (Bestillingsutvalg), Sogrape20094386901 Ramos Pinto Duas Quintas 75cl 409,30 307,00 (Bestillingsutvalg), Ramos Pinto, ØvrigeReserva 20084807101 Poeira 2005 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Jorge M.N. Moreira,Øvrige3317801 Niepoort Redoma 2007 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort, Øvrige4234601 Quinta Vale D. Maria 2010 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), José Maria daFonseca/Van Zeller130205 Casa Ferreirinha Reserva 1992 150cl 460,00 690,00 (Bestillingsutvalg), Casa Ferreirinha, Øvrige4849801 Aves de Sousa Reserva Pessoal 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige20039776301 Quinta da Romaneira Reserva 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Romaneira20089030301 Chryseia 2007 75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Prats & Symington9752701 Niepoort Robustos 2007 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Dirk Niepoort9464901 Niepoort Batuta 2008 75cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort5969501 Niepoort Charme 2009 75cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort, Øvrige130001 Casa Ferreirinha Barca-Velha 75cl 1 600,00 1 200,00 (Bestillingsutvalg), Casa Ferreirinha, Øvrige2004ESTREMADURA5568806 Quinta da Espiga 2006 1 000cl 110,00 1 099,90 (Bestillingsutvalg), Casa Santos Lima,Øvrige4175006 Eximius 2010 200cl 114,90 229,90 (Bestillingsutvalg), Casa Santos Lima,Øvrige4269501 Eximius 2009 75cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Casa Santos Lima,Øvrige8001101 Quinta de Pancas 2007 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Comp. das Quintas,Øvrige1326401 Grand’ Arte Alicante Bouschet 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), DFJ Vinhos, Øvrige20095785201 Raud Halling 2008 75cl 185,20 138,90 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, ØvrigeLISBOA5501306 Portuga 2010 300cl 100,00 299,90 (Kategori 6,7), Casa Santos Lima, Øvrige5501301 Portuga 2010 75cl 120,50 90,40 (Kategori 2,3,4,5,6,7)5501304 Portuga 2010 25cl 166,00 41,50 (Kategori 3,4,5,6,7)3131701 Quinta da Espiga 2010 75cl 106,50 79,90 (Kategori 4,5,6,7), Casa Santos Lima,Øvrige3212501 Coreto 2008/2010 75cl 113,20 84,90 (Kategori 3,4,5,6,7), DFJ Vinhos, Øvrige3355206 Bons-Ventos 300cl 115,00 344,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Casa Santos Lima,Øvrige126906 Paxis Tinto 300cl 116,60 349,90 (Kategori 6,7), Quinta da Fonte Bela4554006 Alta Côrte 2009 300cl 116,70 350,00 (Bestillingsutvalg), DFJ Vinhos4554001 Alta Côrte 2009 75cl 133,30 100,00 (Kategori 6,7)1413601 Bons-Ventos 2010 75cl 125,20 93,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Casa Santos Lima,Øvrige1413604 Bons-Ventos 2010 25cl 187,60 46,90 (Kategori 5,6,7)3193301 Portada Caladoc Tinta Roriz 75cl 126,50 94,90 (Kategori 3,4,5,6,7), DFJ Vinhos, Øvrige20091488801 Casa do Cónego Reserva 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, Øvrige5758301 Reserva do Paço 2010 75cl 137,20 102,90 (Kategori 4,5,6,7), Paco das Côrtes, Øvrige4194501 Vidigal Reserva 2009 75cl 137,20 102,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Caves Vidigal,Øvrige4194502 Vidigal Reserva 2009 37,5cl 159,70 59,90 (Kategori 6,7)5062001 Reserva de Família 2009/2010 75cl 143,90 107,90 (Kategori 5,6,7), Paco das Côrtes, Øvrige9474001 Quinta de Chocapalha Vinha da 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Quinta de ChocapalhaPalha 20095277901 Casa do Lago Grande Reserva 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), DFJ Vinhos, Øvrige20089473901 Quinta de Chocapalha Tinto200775cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Quinta de Chocapalha75 PORTUGAL DOURO LISBOA PORTUGAL 75RØDVIN


RØDVIN76 PORTUGAL LISBOA CASTILLA SPANIA 76literpris salgspris literpris salgspris5771001 Quinta do Espírito Santo 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Casa Santos Lima,Øvrige9985301 Pactus Tinta Barroca 2010 75cl 214,70 161,00 (Kategori 5,6,7), Agr. do Carneiro, ØvrigeMINHO4411001 Covela Colheita Selectionada200175cl 119,10 89,30 (Bestillingsutvalg), Quinta de Covela,Øvrige4386801 Solar de Serrade Vinho Verde201175cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Alvarinho deMonção, Vinho VerdePALMELA700601 JP Privat Selection 2009 75cl 150,00 112,50 (Bestillingsutvalg), Bacalhôa Vinhos dePortugal, ØvrigeRIBATEJO3221301 Segada Red 2008 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), DFJ Vinhos, Øvrige4227301 Dom Dinis 2008 75cl 143,90 107,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Caves Vidigal, Øvrige9585001 Casal Branco Terra de Lobos 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Casal Branco, Almeirim2009SETUBAL67006 Periquita 2008 300cl 125,60 376,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, Øvrige67001 Periquita 2008 75cl 146,50 109,90 (Kategori 4,5,6,7)67005 Periquita 2008 150cl 159,90 239,90 (Bestillingsutvalg)67002 Periquita 2008 37,5cl 175,70 65,90 (Bestillingsutvalg)9028901 Periquita Superyor 2008 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da FonsecaTERRAS DO SADO9515506 JP Azeitão Tinto 300cl 111,50 334,50 (Bestillingsutvalg), Bacalhôa Vinhos dePortugal, Øvrige3034501 J.P. Azeitão Tinto 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bacalhôa Vinhos dePortugal, Øvrige5578706 Periquita Reserva 2009 300cl 133,30 400,00 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, Øvrige5578705 Periquita Reserva 2009 150cl 170,00 255,00 (Bestillingsutvalg)5578701 Periquita Reserva 2009 75cl 175,90 131,90 (Kategori 5,6,7)1537101 Dom Freitas 2005 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Ermelinda Freitas,Øvrige5735301 Domingos Touriga Nacional 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, ØvrigeSyrah 20094117907 Periquita 2009 900cl 227,20 2 045,00 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, Øvrige5752805 Hexagon 2005 150cl 456,00 684,00 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, ØvrigeVINHO VERDE9677301 Quinta de Gomariz Viñhao 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Quinta de Gomariz,Øvrige9792801 Arca Nova Vinhão 2011 75cl 161,10 120,80 (Bestillingsutvalg), Arca Nova Vinhão,ØvrigeØVRIGE9920906 Ouro do Monte 2011 300cl 113,60 340,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Soc.Agr. Da FonteCoberta9920801 Ouro do Monte 2011 75cl 116,50 87,40 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Soc.Agr. Da FonteCoberta4738306 Vidigal 300cl 116,60 349,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Caves Vidigal, Øvrige5527406 Dom Dinis 300cl 121,60 364,90 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, Øvrige9424201 Casal Garcia Tinto 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Aveleda9473601 Conceito Bastardo 2009 75cl 232,10 174,10 (Kategori 6,7), Conceito Vinhos5301201 TRePA 2009 75cl 339,30 254,50 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, ØvrigeROMANIADEALU MARE9394501 Paganus Cabernet Sauvignon200775cl 168,80 126,60 (Bestillingsutvalg), Domeniile Dealu Mare,Øvrige9394601 Paganus Merlot 2007 75cl 168,80 126,60 (Bestillingsutvalg), Domeniile Dealu Mare,ØvrigeSLOVENIA9628401 Vinogradi Fon Teran 2008 75cl 267,70 200,80 (Bestillingsutvalg), Marko Fon9514401 Cotar Teran 2003 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Cotar, ØvrigeSPANIAALICANTE9360801 Alma de Almorqui 2010 75cl 273,30 205,00 (Bestillingsutvalg), Bod. AlmorquiALMANSA4470906 Piqueras Syrah-Monastrell 2011 300cl 121,20 363,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Piqueras, Øvrige9751306 Sarada BiB 2011 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Agr. Aguaza9786901 Altitud 1100 Tinto 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Agraria Santa Quiteria,ØvrigeARAGÓN3420106 Marqués de NombrevillaGarnacha 2010300cl 121,60 364,90 (Bestillingsutvalg), Bod. San Alejandro,Calatayud9130501 El Muró Tempranillo Garnacha201175cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Bod. San Valero,Cariñena5777701 El Paso Garnacha 2010 75cl 128,00 96,00 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export,Cariñena5800901 Inés de Monclús Syrah Garnacha200875cl 128,70 96,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Monclús,Somontano1568601 Viña Borgia 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Borsão, Campo deBorja8013901 Agostón Garnacha 2007 75cl 133,70 100,30 (Bestillingsutvalg), Bod. Virgin del Aguila,Cariñena9112906 Evohé Garnacha 2009 300cl 136,40 409,20 (Bestillingsutvalg), Bod. Leceranas, Øvrige9768401 Marqués de NombrevillaGarnacha 201175cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bod. San Alejandro,Calatayud5776101 Castillo de Monseran Old VineGarnacha 200875cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Gran Ducay,Cariñena2088901 Castillo de Maluenda ViñasViejas 201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. del Jalón,Calatayud1558601 Las Rocas Garnacha 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. San Alejandro,Calatayud5908201 Las Pizarras del Jalon 2009 75cl 218,70 164,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. del Jalón,Calatayud5276101 Firé 2006 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Pegalaz, ØvrigeBIERZO9817606 Pizarras de Otero 2010 300cl 116,60 349,90 (Kategori 4,5,6,7), Bodegas Martin Codax,Øvrige9945601 Godelia Viernes Mencia 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. GodeliaCARIÑENA9960901 Torito Bravo Grenache - Syrah 75cl 147,90 110,90 (Bestillingsutvalg), Torito Bravo S.L.2011CASTILLA1568106 Berberana Reserva Clasico 2007 300cl 106,60 319,90 (Kategori 6,7), Bod. Berberana, Øvrige1549206 Monterio Tempranillo 2008 200cl 117,50 235,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Victorianas, Øvrige


5120706 Candidato Tempranillo 2009 300cl 121,70 365,10 (Bestillingsutvalg), Cosecheros yCriadores, Øvrige9331706 Mariposa Tempranillo Syrah 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), CLM0586-TO-Otero-Toledo-Espana, Øvrige9389406 Montecillo Deseos Tempranillo 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Montecillo, Øvrige20095281906 Ruiz 300 Dias Del Sol 2010 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Ruiz, Øvrige1571801 Theresa Tempranillo GarnachaOrganic 200975cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Hermanos Delgado,Øvrige5211101 Sinfonía Allegro Tempranillo 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Abanico, Øvrige20119397501 5 Buckaroos 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), The Spanish WineCompany, Øvrige9407601 Finca Constancia Parcela 23 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Gonzalez Byass, ØvrigeTempranillo 20115283501 Sol de Agusto 2009 100cl 134,80 134,80 (Bestillingsutvalg), Hermanos Delgado,Øvrige5735101 Altozano Tempranillo Cabernet 75cl 139,30 104,50 (Bestillingsutvalg), Gonzalez Byass, ØvrigeSauvignon 20105746001 Altozano Tempranillo Shiraz 75cl 142,30 106,70 (Bestillingsutvalg), Gonzalez Byass, Øvrige20095279401 Caminos Los Robles TempranilloGarnacha 200975cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Hermanos Delgado,Øvrige4550301 Solaz 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Osborne, Øvrige4200901 Infinitus Syrah 2009 75cl 152,30 114,20 (Bestillingsutvalg), Bod. Martinez Bujanda,Øvrige5120601 Infinitus Tempranillo CabernetSauvignon 200975cl 157,60 118,20 (Bestillingsutvalg), Cosecheros yCriadores, Øvrige5334201 Casa Gualda Natura 2010 75cl 159,10 119,30 (Bestillingsutvalg), Casa Gualda, Øvrige9377201 Aguaza Sarada 2011 75cl 159,90 119,90 (Kategori 4,5,6,7), Agr. Aguaza, Øvrige9629004 Mariposa Tempranillo 2011 25cl 179,60 44,90 (Bestillingsutvalg), Ekjord9381901 Ruiz Villanueva 2010 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Bruno Ruiz, Øvrige5727401 Mercedes Eguren Shiraz75cl 198,10 148,60 (Bestillingsutvalg), Bod. Eguren, ØvrigeTempranillo 20075721101 Mercedes Eguren Cabernet 75cl 204,10 153,10 (Bestillingsutvalg), Bod. Eguren, ØvrigeSauvignon 2006U 254101 Esencia Rural Pampaneo 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), ESENCIA RURAL, ØvrigeTempranillo Natural 2011CASTILLA Y LEÓN9590106 Spanish Steps Bierzo 2010 300cl 106,70 320,00 (Bestillingsutvalg), Castro Bergidum, Bierzo5616606 Avent Tempranillo 300cl 120,00 359,90 (Kategori 4,5,6,7), Vinnico Export, Øvrige4602306 Durius Tempranillo 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Durius, Øvrige4602301 Durius Tempranillo 75cl 137,20 102,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)3335206 Riscal 1860 Tempranillo 2008 300cl 121,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Vinos Blancos deCastilla, Øvrige3335201 Riscal 1860 Tempranillo 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg)5143501 Marqués de la ConcordiaHacienda Abascal Tempranillo2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de la Concordia,Ribera del Duero4500006 MN Vino Tinto 300cl 136,00 408,10 (Bestillingsutvalg), Bod. Felix Sanz, Øvrige9377101 Spanish Steps Bierzo 2009 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Castro Bergidum,Bierzo9670001 Viña Mayor Roble 2010 75cl 150,50 112,90 (Kategori 6,7), Hijos de Antonia Barcelo,Ribera del Duero9447601 Dolmo Tempranillo 2010 75cl 151,90 113,90 (Bestillingsutvalg), Vicente Gandia Pla,Ribera del Duero5315101 Alizán Aña 2010 75cl 153,10 114,80 (Bestillingsutvalg), Alizán Bodegas yViñeros S.L., Zamora2085001 Austum 2008 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Parxet, Ribera delDuero5979701 Mayor de Castilla Cosecha 2009 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Garcia Carrion, Riberadel Duero5261401 Christer Berens Valdepisón 2009 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, Riberadel Duero8054101 Dehesa de Villacezan 2009 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Villacezan, Øvrige4387701 Aventino Tempranillo 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, Riberadel Duero1562601 Marqués de la ConcordiaHacienda Abascal Crianza 200875cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de la Concordia,Ribera del Duero1448901 Emina Crianza 2006 75cl 172,30 129,20 (Bestillingsutvalg), Bod. Emina, Ribera delDuero5839301 Cruz Sagra 2007 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), The Spanish WineCompany, Ribera del Duero5263501 Ebeia Roble 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Portia, Ribera delDuero116401 Bodegas Campiña Contadero 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Campiña, ToroJoven 20105780601 Aventino Roble 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, Riberadel Duero5300901 Castroventosa El Castro deValtuille Joven 200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Y Vin CastroVentosa, Bierzo9391501 Motivo Bierzo 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Viñedos Neo,Bierzo9391601 Vivir Vivir 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Castrillo de la Vega,Ribera del Duero4446701 Viña 105 2008 75cl 189,10 141,80 (Bestillingsutvalg), Comp. de Vinos TelmoRodrigues, Cigales9076301 Chatrian Cosecha 2010 75cl 189,20 141,90 (Bestillingsutvalg), Alizán Bodegas yViñeros S.L., Zamora130701 Castellana Casa Maria75cl 191,90 143,90 (Bestillingsutvalg), Agr. Castellana, ØvrigeTempranillo 20075665501 Viña Buena Tempranillo Crianza200875cl 192,40 144,30 (Bestillingsutvalg), Viña Buena, Ribera delDuero4772701 Pittacum Mencía 2007 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Vin. y Bod. Pittacum,Bierzo9032801 Vina Buena Tinto Roble 75cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Viña Buena, Ribera delDuero5961501 Emilio Moro Finca Resalso 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Emilio Moro,Ribera del Duero9382401 Pérez Caramés Cónsules de 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Peréz Caramés, BierzoRoma 20094353201 Valdubón Roble 2007 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdubón, Riberadel Duero77 SPANIA CASTILLA CASTILLA Y LEÓN SPANIA 77RØDVIN


RØDVIN78 SPANIA CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN SPANIA 78literpris salgspris literpris salgspris1328601 Viña Mayor Reserva 2007 75cl 199,90 149,90 (Kategori 6,7), Hijos de Antonia Barcelo,Ribera del Duero9680201 Lopes Cristobal Tinto Roble201175cl 200,40 150,30 (Bestillingsutvalg), Lopez Cristobal, Riberadel Duero9926101 Vinum Terrae Me & YouTempranillo 201175cl 203,90 152,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Vinum Terrae,Øvrige4356301 Celeste 2007/2009 75cl 207,30 155,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Riberadel Duero8062001 Vega Montán Mencía 2009 75cl 209,30 157,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Adria5512701 Protos Roble 2009 75cl 209,70 157,30 (Bestillingsutvalg), Bod. Protos, Ribera delDuero5990801 Altos de Tamaron Crianza 2004 75cl 210,10 157,60 (Bestillingsutvalg), Pagos del Rey, Riberadel Duero5271301 Finca Villacreces Pruno 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Finca Villacreces,Ribera del Duero4841601 La Planta 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Arzuaga Navarro,Ribera del Duero5903801 Peréz Caramés Valdaiga Bierzo 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Peréz Caramés, Bierzo20095323701 Zorita Natural Reserve Syrah 75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Marq. de Concordia, Øvrige20091547901 Monteabellón 2006 75cl 219,50 164,60 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin.Montabellón, Ribera del Duero1084901 Castro Ventosa 2008 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Y Vin CastroVentosa, Bierzo4172601 Vinea Crianza 2009 75cl 222,00 166,50 (Bestillingsutvalg), El Coto de Rioja, Cigales8062101 Escencial 2008 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg)9275401 Cepa 21 Hito 2008 75cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Cepa 21, Riberadel Duero4877201 Portia 2009 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Portia, Ribera delDuero3083601 Señorio de Nava Crianza 2006 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Señorio de Nava,Ribera del Duero5315401 Chatrian Crianza 2010 75cl 239,20 179,40 (Bestillingsutvalg), Alizán Bodegas yViñeros S.L., Ribera del Duero9241301 Sanz MonteNegro Crianza 2005 75cl 239,20 179,40 (Bestillingsutvalg), Bod. Felix Sanz, Riberadel Duero9361101 Losada Vinos de Finca 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Losada Vinos de FincaS.A., Bierzo9391701 Sentido 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Viñedos Neo,Ribera del Duero9399401 Viña Mayor Gran Reserva 2003 75cl 239,90 179,90 (Kategori 6,7), Hijos de Antonia Barcelo,Ribera del Duero9564101 Áster Crianza 2006 75cl 245,50 184,10 (Bestillingsutvalg), Áster, Ribera del Duero4737901 Dehesa la Granja 2002 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Bod. AlejandroFernandez, Øvrige2069401 Museum Real Reserva 2006 75cl 252,70 189,50 (Kategori 5,6,7), Bod. Museum, Cigales9075901 Alizàn Èlite 2009 75cl 254,00 190,50 (Bestillingsutvalg), Alizán Bodegas yViñeros S.L., Zamora9547801 Lopez Cristobal Crianza 2009 75cl 261,20 195,90 (Bestillingsutvalg), Bodega LópezCristóbal, Ribera del Duero3427101 Tionio 2005 75cl 261,20 195,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Parxet, Ribera delDuero1351901 Torre Albéniz Reserva 2007 75cl 274,70 206,00 (Kategori 6,7), Bod. Peñalba López, Riberadel Duero5536001 Protos Crianza 2008 75cl 275,60 206,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Protos, Ribera delDuero4917701 Portia Prima 2007 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Portia, Ribera delDuero5924601 Pétalos 2010 75cl 293,30 220,00 (Bestillingsutvalg), Des. de J. Palacios,Bierzo4304401 Áster Reserva 2004 75cl 297,20 222,90 (Bestillingsutvalg), Áster, Ribera del Duero5665301 Viña Buena Reserva 2006 75cl 297,70 223,30 (Bestillingsutvalg), Viña Buena, Ribera delDuero5961401 Emilio Moro 2009 75cl 298,40 223,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Emilio Moro,Ribera del Duero5841101 Condado de Haza Crianza 2008 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Condado de Haza,Ribera del Duero5318201 Numanthia Termes Toro 2009 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Numanthia, Toro791801 Valduero Crianza 2007 75cl 310,50 232,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valduero, Riberadel Duero4587601 Arzuaga Crianza 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Arzuaga Navarro,Ribera del Duero5832501 Vetus 2005 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Vetus, Øvrige5670801 Aventino 200 Barrels 2006 75cl 320,00 240,00 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, Riberadel Duero5841001 Pesquera Crianza 2009 75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Bod. AlejandroFernandez, Ribera del Duero9769901 Cepa 21 2008 75cl 328,00 246,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Cepa 21, Riberadel DueroU 9564001 Áster Finca el Otero 2009 75cl 340,50 255,40 (Kategori 6,7), Áster, Ribera del Duero5788601 Montecastro y Llanahermosa200675cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin.Montecrasto, Ribera del Duero4738001 Pesquera Reserva 2007 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Bod. AlejandroFernandez4762101 Finca Villacreces Reserva 2006 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Finca Villacreces,Ribera del Duero5536201 Protos Reserva 2005 75cl 369,20 276,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Protos, Ribera delDuero5705401 Valduero Una Cepa 2009 75cl 370,00 277,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Valduero, Riberadel Duero9590801 Olivier Rivière Viñas del Cadastro200975cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Oliver Riviere Vino,Øvrige5315301 AuZau Vendemia Seleccionada200875cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Alizán Bodegas yViñeros S.L., Ribera del Duero9091705 Abadía Retuerta Selección 150cl 399,30 599,00 (Bestillingsutvalg), Soler-JovéEspecial 20089091707 Abadía Retuerta Selección 300cl 433,00 1 299,00 (Bestillingsutvalg)Especial 20089091701 Abadía Retuerta Selección 75cl 666,30 499,70 (Bestillingsutvalg)Especial 20085834101 Mauro 2009 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Mauro, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris9391401 Neo 2007 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Viñedos Neo,Ribera del Duero2766001 Domino de Tares Bembibre 75cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Domino de Tares, Bierzo20079140701 Aalto 2009 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Aalto, Ribera delDuero9923107 Abadía Retuerta Selección 600cl 465,00 2 790,00 (Bestillingsutvalg), Soler-JovéEspecial 2009116301 Hacienda Monasterio 2008 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Hac. Monasterio, Riberadel Duero5834401 San Román 2005 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Maurodos, Toro9275301 Emilio Moro Malleoulus 2008 75cl 477,30 358,00 (Bestillingsutvalg), Emilio Moro, Ribera delDuero5963605 Numanthia 2008 150cl 493,30 739,90 (Bestillingsutvalg), Numanthia, Toro5963601 Numanthia 2008 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg)9923207 Abadía Retuerta Selección 1 200cl 499,20 5 990,00 (Bestillingsutvalg), Soler-JovéEspecial 20095835001 Alenza Gran Reserva 2001 75cl 535,90 401,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Condado de Haza,Ribera del Duero199307 Abadía Retuerta Selección 1 800cl 555,00 9 990,00 (Bestillingsutvalg), Abadia RetuertaEspecia 20094170605 Pintia 2008 150cl 644,70 967,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Pintia, Toro5834301 Mauro V.S. 2006 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Mauro, Øvrige5270901 Marqués de la ConcordiaHacienda Abascal Producción75cl 666,70 500,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de la Concordia,Ribera del DueroLimitada 20085271001 Zorita Magister 2007 75cl 666,70 500,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Concordia,Arribes del Duero4348501 Alión 2008 75cl 719,90 539,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Alión, Ribera delDuero5835101 Pesquera Millenium Reserva200275cl 759,90 569,90 (Bestillingsutvalg), Bod. AlejandroFernandez, Ribera del Duero5017601 Pesquera Gran Reserva Janus200375cl 857,20 642,90 (Bestillingsutvalg), Bod. AlejandroFernandez9923301 Abadia Retuerta Pago Garduña 75cl 932,00 699,00 (Bestillingsutvalg), Abadia Retuerta20095834201 Terrus 2004 75cl 933,20 699,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Mauro, Øvrige4348705 Vega Sicilia Valbuena 5° 2006 150cl 1 735,30 2 602,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del Duero3187601 Vega Sicilia Unico 2002 75cl 2 816,00 2 112,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del Duero5259001 Vega Sicilia Unico 2000 75cl 2 919,90 2 189,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del Duero739201 Vega Sicilia Unico ReservaEspecial75cl 3 199,90 2 399,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del Duero4348605 Vega Sicilia Unico 1999 150cl 3 240,70 4 861,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del Duero4181607 Vega Sicilia Unico 2006 300cl 4 851,00 14 552,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del DueroCASTILLA-LA MANCHA9852501 Lobetia Tempranillo 2011 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Dominio de Punctum,Øvrige1491501 Señorio de los Llanos Crianza200875cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Bod. los Llanos,Valdepeñas4703906 Solaz 2010 300cl 128,30 384,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Montecillo,Manchuela5980901 Castillo Santa Barbara Syrah &Merlot75cl 128,40 96,30 (Bestillingsutvalg), Bod. Fernando Castro,Valdepeñas5981001 Castillo Santa Barbara Reserva200775cl 133,10 99,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Fernando Castro,Valdepeñas5088201 Monterio Tempranillo 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Victorianas,Manchuela9842201 Casa Gualda Natura Roble 2011 75cl 133,30 100,00 (Bestillingsutvalg), Casa Gualda, Øvrige9921901 Trøndelag Teater JubileumMerlot 201075cl 156,30 117,20 (Bestillingsutvalg), Cosecheros yCriadores, Øvrige9393301 Senda de las Rochas Bobal201075cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Pardo Tolosa,Manchuela5336101 Levanger Jubileumsvin 2006 75cl 169,90 127,40 (Bestillingsutvalg), Cosecheros yCriadores, Øvrige4129501 Señorio de los Llanos GranReserva 200575cl 170,50 127,90 (Bestillingsutvalg), CosecherosAbastecedores, Valdepeñas3764701 Pata Negra Gran Reserva 2004 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. los Llanos,Valdepeñas9625501 Marques de Griñon Caliza 2008 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Griñon, ØvrigeU 240901 La Verdosa Coupage Grenache 75cl 241,50 181,10 (Kategori 5,6,7), La Verdosa, ØvrigeSyrah 2010CATALONIA5243606 Celler el Masroig 24/7 Craigs 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Masroig, MontsantVino Tinto Favorito 20095742006 El Masroig 2008/2009 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Masroig, Montsant8054306 Espelt Sauló Catalonia300cl 110,00 329,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Espelt, Øvrige2009/20112089201 Castillo del Elizal CabernetGarnacha 201175cl 110,50 82,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Marq. de Monistrol,Øvrige9578806 El Toro Avanzado Montsant 2009 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Trans Nordic Selection,MontsantU 5976106 Sangre de Toro 2011 300cl 119,80 359,50 (Kategori 6,7), Miguel Torres, Øvrige9279201 Sanctó Empordà Carinyena201175cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Sancto, EmpordàCosta Brava1125806 Raimat Abadia 2009 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre1125801 Raimat Abadia 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg)9914506 Raimat Spanish Quarter 2010 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Codorníu, Costers delSegre1112501 Marqués de Monistrol Crianza2007/200975cl 129,20 96,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Marq. de Monistrol,Penedès5272801 Xavier Clua El Solà d’en Pol 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Xavier Clua, Terre Alta20095742106 El Masroig Crianza 2007 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Masroig, Montsant5985206 Torres Coronas 2009 300cl 133,30 399,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Miguel Torres, Øvrige8029501 Anexe 2010 75cl 137,20 102,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Celler CedoAnguera, Montsant1082701 Espelt Sauló Empordà 2011 75cl 139,90 104,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Espelt, EmpordàCosta Brava79 SPANIA CASTILLA Y LEÓN CATALONIA SPANIA 79RØDVIN


RØDVIN80 SPANIA CATALONIA CATALONIA SPANIA 80literpris salgspris literpris salgspris1303001 Marqués de Monistrol ReservaPrivada 200675cl 140,00 105,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Marq. de Monistrol,Penedès1303002 Marqués de Monistrol Reserva 37,5cl 172,50 64,70 (Bestillingsutvalg)Privada 20069916306 Franck Massard El Mago 300cl 143,10 429,20 (Kategori 6,7), Epicure Wines, Terre AltaGarnacha Tinto 20114251601 René Barbier Tempranillo Merlot 75cl 143,30 107,50 (Bestillingsutvalg), René Barbier, Penedès2007299101 Sangre de Toro 2009 75cl 143,30 107,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Miguel Torres,Øvrige299102 Sangre de Toro 2009 37,5cl 175,70 65,90 (Bestillingsutvalg)9477101 Pablo Tinto Viveza 2009 75cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Bosamaria, Penedès5113801 Clos de Torribas Tempranillo 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Pinord, Penedès20105325601 Doppio Passo Tempranillo 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Covisal, Øvrige1547801 San Valentín Garnacha 2011 75cl 147,90 110,90 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige1362601 Clos de Torribas Crianza 2008 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Pinord, Penedès1202801 Coronas 2008 75cl 158,50 118,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Miguel Torres,Øvrige1202805 Coronas 2008 150cl 165,30 248,00 (Bestillingsutvalg)1202802 Coronas 2008 37,5cl 194,40 72,90 (Bestillingsutvalg)1202804 Coronas 2008 25cl 222,00 55,50 (Bestillingsutvalg)4407601 Mas dels Ponts 2008 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant8054201 Dinarells Negre 2010 75cl 160,40 120,30 (Bestillingsutvalg), Agr. De Garriguella,Empordà Costa Brava5991901 Viña Alta 2008 75cl 163,90 122,90 (Bestillingsutvalg), Franck Massard, Øvrige1329801 Clos de Torribas Tempranillo 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Pinord, PenedèsReserva 20059717601 Vinya Júlia Tinto 2011 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Castillo Perelada5994701 Capcanes Mas Donis Negre200875cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant5814701 Lonia 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Sumarroca,Penedès5741901 Solà Fred 2008/2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Masroig, Montsant177701 Gran Coronas Reserva 2006 75cl 189,20 141,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Miguel Torres,Penedès177705 Gran Coronas Reserva 2006 150cl 232,70 349,00 (Bestillingsutvalg)786601 Gran Sangre de Toro 2005 75cl 190,00 142,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige9489201 Piñol Raig de Raïm Terra Alta 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Celler Piñol, Terre Alta20093089601 Chateldon Cabernet Sauvignon 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Pinord, PenedèsReserva 20033089607 Chateldon Cabernet Sauvignon 300cl 223,00 669,00 (Bestillingsutvalg)Reserva 20034573701 Ònix Clàssic 2010 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Vin. del Priorat, Priorat9375601 Lo’ Mets 2009 75cl 196,90 147,70 (Kategori 4,5,6,7), Els Guiamets, Montsant9946501 Capcanes Mas Picosa 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant2027801 Mas Collet 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant254201 Raimat Cabernet Sauvignon200775cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegreU 194101 Elios 2010 75cl 201,30 151,00 (Kategori 4,5,6,7), Costers del Priorat,Priorat4237001 Nerola Syrah Monastrell 2010 75cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige5912901 Clos de Tafall 2007 75cl 204,30 153,20 (Bestillingsutvalg), Clos de Tafall, Priorat9361201 Jean Leon Merlot 2010 75cl 208,00 156,00 (Bestillingsutvalg), Jean León, Penedès5696601 Peraj Petita 2008 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant3337501 Castillo Perelada Espoga Crianza200775cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cast. de Perelada,Øvrige8022401 Tosalet Priorat Old Vines 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, Priorat5951901 Cal Pla 2007 75cl 221,30 166,00 (Bestillingsutvalg), Cellar Cal Pla, Priorat9379801 Acústic 2009 75cl 229,50 172,10 (Bestillingsutvalg), Acustic Celler, Montsant1530801 Vallformosa TempranilloCabernet Sauvignon Reserva20019419601 Casa Gran del Siurana GR-174201075cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Masia Vallformosa,Penedès75cl 237,70 178,30 (Bestillingsutvalg), Casa Gran del Siurana,Priorat9489101 Piñol Sa Natura Terra Alta 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Celler Piñol, Terre Alta8032501 Celler de l’Abadia Terrerd’Alzinar Joven 200875cl 246,40 184,80 (Bestillingsutvalg), Celler de l’Abadia,Priorat9946101 Capcanes Costers del Gravet200975cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant4510201 Rotllan Torra Priorat Reserva 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Rotllan Torra, Priorat20079070401 Pardas Negre Franc 2007 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Pardas, Penedès3429501 Castillo Perelada 5 FincasReserva 200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cast. de Perelada,Empordà Costa Brava5333801 Martinet Bru 2007 75cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Priorat5292201 Massard & Brunet Humilitat200975cl 283,60 212,70 (Bestillingsutvalg), Massard & Brunet,Priorat786801 Jean León Cabernet Sauvignon 75cl 290,70 218,00 (Bestillingsutvalg), Jean León, PenedèsReserva 20054888701 Raimat Vallcorba 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre4979101 Cruor 2006 75cl 304,30 228,20 (Bestillingsutvalg), Perelada Comercial,Priorat9394301 Petit Batllet 2008 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Marc Ripoll, Priorat3347401 Jean León Merlot 2006 75cl 309,30 232,00 (Bestillingsutvalg), Jean León, Penedès9864701 Pardas Collita Roja 2008 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Pardas, Penedès5632301 Salmos 2009 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Priorat5764501 Mas den Gil Coma Vella 2004 75cl 334,40 250,80 (Bestillingsutvalg), Mas den Gil, Priorat9348801 Scala Dei Prior 2009 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Cellars Scala Dei,Priorat9418301 Genium Celler 2006 75cl 359,30 269,50 (Bestillingsutvalg), Genium Celler, Priorat9405401 Genium Celler Ecológic 2007 75cl 382,10 286,60 (Bestillingsutvalg), Genium Celler, Priorat9025801 Vi de Guarda 75cl 384,00 288,00 (Bestillingsutvalg), Clos Berenguer, Priorat9586401 Terroir al Limit Torroja 2009 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat5924801 Les Terrasses 2010 75cl 402,70 302,00 (Bestillingsutvalg), Alvaro Palacios, Priorat281801 Mas la Plana CabernetSauvignon 2005/200675cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Penedès


literpris salgspris literpris salgspris281807 Mas la Plana Cabernet300cl 700,00 2 100,00 (Bestillingsutvalg)Sauvignon 2005/20063341601 Gran Claustro 2002 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Cast. de Perelada,Øvrige5324501 Marques de Monistrol PlatinumGran Reserva 200575cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Monistrol,Penedès5292301 Ferrer Bobet 2006 75cl 475,70 356,80 (Bestillingsutvalg), Ferrer Bobet, Priorat4474401 Cabrida 2009 75cl 478,70 359,00 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant5902401 Terroir al Limit Vi de Poble 2008 75cl 492,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat4979001 Gran Cuor 2007 75cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Perelada Comercial,Priorat5798501 Perpetual 2008 75cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Priorat9418201 Genium Costers Vi De Guarda 75cl 500,10 375,10 (Bestillingsutvalg), Priorat20079361401 Jean Leon Vinya La Scala 75cl 505,30 379,00 (Bestillingsutvalg), Jean León, PenedèsCabernet Sauvignon GranReserva 20014173207 Mas la Plana 2002 600cl 525,00 3 150,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Penedès9586901 Closa Batllet 2007 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Marc Ripoll, Priorat196201 Orto Vins La Carrerada 2009 75cl 598,80 449,10 (Bestillingsutvalg), Orto Vins scp, Montsant5333901 Clos Martinet 2006 75cl 616,10 462,10 (Bestillingsutvalg), Priorat4984901 Cims de Porrera Classic 2006 75cl 640,00 480,00 (Bestillingsutvalg), Perelada Comercial,Priorat9586501 Terroir al Limit Arbossar 2009 75cl 646,70 485,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat9586601 Terroir al Limit Dits del Terra 75cl 646,70 485,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat20095623301 Dits del Terra 2008 75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat5623201 L’Arbossar 2005 75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat5251701 Clos Mogador Priorat 2009 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Clos Mogador, Priorat5984501 Mas Alta La Basseta 2006 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Mas Alta S.A,Priorat196001 Orto Vins Les Tallades de Cal 75cl 839,60 629,70 (Bestillingsutvalg), Orto Vins scp, MontsantNicolau 2009EXTREMADURA1188206 Berberana Dragón Tempranillo 300cl 98,30 294,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Berberana, Barros20085736701 Palacio de Monsalud 2007 75cl 148,30 111,20 (Bestillingsutvalg), Viña Extremeña, ØvrigeGALICIA8038501 Alén da Istoria 2009 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Vit. del Ribeiro, Ribeiro9211201 Valdesil Valderroa 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdesil,Valdeorras9375301 Guímaro Mencía Joven 2010 75cl 226,10 169,60 (Bestillingsutvalg), Pedro ManuelRodriques Pérez, Øvrige195901 Joaquín Rebolledo Tinto Barrica201075cl 266,30 199,70 (Bestillingsutvalg), Bodega JoaquinRebolledo S.A., Valdeorras5959501 Dominio do Bibei Lalama 2008 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Dominio do Bibei,ØvrigeLA MANCHA9821906 Adore Tempranillo 2009 300cl 110,00 329,90 (Kategori 6,7), R.E. CLM-376/AB5736401 Clearly Organic Tempranillo200875cl 136,80 102,60 (Bestillingsutvalg), Coop. San Isidro, Øvrige5673401 Finca Antigua Tempranillo 2008 75cl 142,80 107,10 (Bestillingsutvalg), Finca Antigua, Tierra deCastilla5673701 Finca Antigua Crianza 2007 75cl 158,10 118,60 (Bestillingsutvalg), Finca Antigua, Tierra deCastilla5168001 Polarsirkelvin 2004 75cl 172,30 129,20 (Bestillingsutvalg), Cosecheros yCriadores, Øvrige5872201 Condesa de Leganza Tempranillo 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, ØvrigeCrianza 20049852304 Singlz red Vino Solo 2011 18,7cl 186,60 34,90 (Bestillingsutvalg), Singlz9838901 Marques de Rey Crianza 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Wiig Wines AS9838801 Marques de Rey Reserva 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Wiig Wines AS9838701 Marques de Rey Gran Reserva 75cl 295,90 221,90 (Bestillingsutvalg), Wiig Wines AS2006MADRID9895001 Celler Comunica La Comedia 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Celler Comunica2011U 245901 Marañones Treintamil75cl 264,00 198,00 (Kategori 6,7), Bod. Marañones, ØvrigeMaravedíes 2011MURCIA1565206 El Toro Furioso 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Trans Nordic Selection,Yecla5519506 Flor del Montegó 2006 300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, Yecla9348606 Vanesa Old Vines Monastrell 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Daniel Alba, Yecla20109178906 Gosa Monastrell 2010 300cl 130,70 392,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Hijos de Juan Gil,Jumilla5180401 Castaño Monastrell Ecológico 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Castaño, Yecla20094363001 Flor del Montegó Joven 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, Yecla9687601 Vanesa Monastrell Organic 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, Yecla2050101 Castaño Monastrell 2009 75cl 133,30 100,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Castaño, Yecla2087801 Castillo de Jumilla Monastrell 75cl 137,30 103,00 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Bleda, Jumilla20108062201 Alto Real Monastrell 2010 75cl 140,00 105,00 (Kategori 4,5,6,7), Rosario4113101 Hécula Monastrell 2008 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Castaño, Yecla9178801 Gos Monastrell 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Hijos de Juan Gil,Jumilla5259501 Pasas November Harvest 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, JumillaMonastrell 20104446801 Caracol Serrano 2006 75cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Casa de la Ermita,Jumilla5777601 Cormoran Cuvée Skarven de 75cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, YeclaChrister Berens 20095335901 Luzon Organic 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Luzon, Jumilla4674701 Casa de la Ermita MonastrellCrianza 200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Casa de la Ermita,Jumilla9382301 Lavia Monastrell Syrah 2007 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lavia, Bullas4584701 Casa Castillo Monastrell 2006 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Julia Roche, Jumilla4584801 Pie Franco 2003 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Casa Castillo, JumillaMÁLAGA9758801 Cezar Suenos CabernetSauvignon 200875cl 236,00 177,00 (Bestillingsutvalg), Cezar Viñedos yBodegas81 SPANIA CATALONIA MÁLAGA SPANIA 81RØDVIN


RØDVIN82 SPANIA MÁLAGA RIOJA SPANIA 829759001 Cezar Suenos TempranilloReserva 200775cl 302,90 227,20 (Bestillingsutvalg), Cezar Viñedos yBodegasU 267401 Bod. Bentomiz Ariyanas Tinto de 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Bod. bentomiz, ØvrigeEnsamblaje 2010NAVARRA4726106 Palacio de la Vega CabernetSauvignon - Tempranillo 2005300cl 116,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Palacio de la Vega,Øvrige68801 Gran Feudo Crianza 2006 75cl 133,20 99,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Julián Chivite,Øvrige684801 Gran Feudo Reserva 2006 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Julián Chivite,Øvrige684805 Gran Feudo Reserva 2006 150cl 173,30 259,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)684802 Gran Feudo Reserva 2006 50cl 199,80 99,90 (Bestillingsutvalg)5805501 Príncipe de Viana Garnacha deViñas Viejas 200975cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Príncipe de Viana,Øvrige5805401 Príncipe de Viana Tempranillo200975cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Príncipe de Viana,Øvrige8041401 Torre Beratxa Garnacha 2009 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Hacienda Uvanis, Øvrige1363001 Palacio de la Vega CabernetSauvignon Tempranillo Crianza20063130601 Palacio de la Vega TempranilloReserva 1999literpris salgspris literpris salgspris75cl 156,00 117,00 (Kategori 4,5,6,7), Palacio de la Vega,Øvrige75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Palacio de la Vega,Øvrige5225301 Fiesta de Azuly y Garanza 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Azul y Garanza, Øvrige9401501 Lezaun 0,0 Sulfitos 2010 75cl 166,30 124,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Lezaun, ØvrigeU 209401 Altos de la Condesa Tempranillo 75cl 168,00 126,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Palacio de la VegaGarnacha 20119401601 Lezaun Tempranillo 2010 75cl 170,10 127,60 (Bestillingsutvalg), Bod. Lezaun, Øvrige4877401 Fortius Crianza 2007 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valcarlos, ØvrigeU 278301 Abril de Azul y Garanza 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Azul y Garanza, Øvrige9520401 Lezaun Gazaga 2009 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Lezaun, Øvrige9890001 Paco by Paco & Lola RedExperience75cl 204,00 153,00 (Bestillingsutvalg), Soc. Coop. Vin.ArousanaGarnacha-Tempranillo 20101314101 Gran Feudo Viñas Viejas Reserva200575cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Julián Chivite,Øvrige579201 Ochoa Tempranillo Crianza 2006 75cl 218,00 163,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Ochoa, Øvrige4468601 Artazuri Garnacha 2009 75cl 221,10 165,80 (Bestillingsutvalg), Santa Cruz de Artazu,Øvrige1351701 Ochoa Reserva 2002 75cl 262,70 197,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Ochoa, Øvrige3458201 Chivite Colección 125 Reserva200575cl 346,40 259,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Julián Chivite,ØvrigeU 279301 Desierto de Azul y Garanza 2009 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Azul y Garanza, Øvrige5938501 Chivite Gran Vino de Arinzano 75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Chivite, ØvrigeRIBERA DEL DUERO9803701 La Horra Corimbo 2009 75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Bod. La HorraRIOJA1558301 Castezo 2007 75cl 131,70 98,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Najerilla, Øvrige5774701 Conde de Valdemar Crianza 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdemar, Øvrige20073663801 Paternina Monte Haro 2007 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Federico Paternina3344601 Ramón Bilbao Crianza 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Ramón Bilbao,Øvrige1109101 Marqués de ConcordiaTempranillo 200875cl 138,50 103,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Marq. de Concordia,Øvrige9139101 Marqués de Riscal Próximo 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal, Øvrige20091303101 Rioja Vega Crianza 2008/2009 75cl 139,90 104,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Muerza, ØvrigeU 313201 Bod. Isidro Milagro Senorio delFenojal 201175cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Isidro Milagro,Øvrige67901 Campo Viejo Crianza 2008 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. y Bebidas,Øvrige67902 Campo Viejo Crianza 2008 37,5cl 178,70 67,00 (Kategori 5,6,7)5178801 Monte Ocijo 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Biurko Gorri, Øvrige1081501 Azabache 2010 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Vin. de Aldenueva,Øvrige137201 Marqués de Cáceres VendimiaSeleccionada 2007/200875cl 149,30 112,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Unión Viti-Vinicola,Øvrige137205 Marqués de Cáceres Vendimia 150cl 169,30 254,00 (Kategori 3,4,5,6,7)Seleccionada 2007/2008137202 Marqués de Cáceres Vendimia 37,5cl 178,70 67,00 (Kategori 4,5,6,7)Seleccionada 2007/20089376901 Navardia 2011 75cl 150,50 112,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Bagordi, Øvrige5797401 Gorrebusto Tempranillo Joven201075cl 152,40 114,30 (Bestillingsutvalg), Bod. Torre San Millan,Øvrige139301 Faustino VII 2009 75cl 153,20 114,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Faustino, Øvrige139302 Faustino VII 2009 37,5cl 173,10 64,90 (Bestillingsutvalg)170501 Montecillo Crianza 2008 75cl 155,90 116,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Montecillo,Øvrige170505 Montecillo Crianza 2008 150cl 166,60 249,90 (Bestillingsutvalg)170502 Montecillo Crianza 2008 37,5cl 186,40 69,90 (Bestillingsutvalg)3455201 El Coto Crianza 2006 75cl 156,00 117,00 (Kategori 3,4,5,6,7), El Coto de Rioja,Øvrige4924401 Rondan 2009 75cl 156,70 117,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Saenz de SantaMaria, Øvrige355801 Marques de la Concordia Crianza200775cl 159,90 119,90 (Kategori 5,6,7), Marq. de la Concordia,Øvrige704101 Marqués de Vitoria Crianza2005/200675cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Marq. de Vitoria,Øvrige704102 Marqués de Vitoria Crianza 37,5cl 239,70 89,90 (Bestillingsutvalg)2005/20064032101 Rioja Bordón Crianza 2008 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Franco-Españolas,Øvrige5889401 Magister Bibendi Tempranillo200975cl 161,60 121,20 (Bestillingsutvalg), Bod. Navarrsotillo,Øvrige5811901 Coto Vintage Crianza 2005 75cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), El Coto de Rioja, Øvrige627501 Berberana Viña Alarde Reserva 75cl 165,20 123,90 (Kategori 5,6,7), Bod. Berberana, Øvrige2006/20073164401 Lan Crianza 2007 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lan, Øvrige779501 Paternina Banda Azul Crianza 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Federico Paternina20083248501 Beronia Crianza 2008 75cl 170,00 127,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Beronia, Øvrige5001301 Beronia Tempranillo 2009 75cl 170,00 127,50 (Bestillingsutvalg), Gonzalez Byass, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris1569001 Ibericos Crianza 2008 75cl 170,70 128,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige9763301 Baron de Ley Club Privado 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Baron de LeyLofoten Art Wine 20084998901 Biurko Gorri Arbanta 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Biurko Gorri, Øvrige9521101 Ijalba Solferino 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Viña Ijalba, ØvrigeU 4599501 Izadi Reserva 2007 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Bod. Izadi, Øvrige4599505 Izadi Reserva 2007 150cl 219,90 329,90 (Bestillingsutvalg)147601 Marques de Arienzo Crianza 75cl 174,70 131,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal, Øvrige20071568901 Berberana Carta de Oro Gran 75cl 178,50 133,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Berberana, ØvrigeReserva 20055697901 Faustino Crianza 2009 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige5705701 Cune Crianza 2008 75cl 180,00 135,00 (Kategori 5,6,7), C.V.N.E., Øvrige4924301 Rondan Crianza 2008 75cl 181,10 135,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Saenz de SantaMaria, Rioja Alta4372301 Solar Viejo Crianza 2008 75cl 182,00 136,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Solar Viejo, Øvrige371301 Lagunilla Reserva 2006 75cl 182,50 136,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Lagunilla, Øvrige299201 Viña Alberdi Reserva 2006 75cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige5284901 Altos R 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Altos de Rioja S.L,Øvrige9043001 Baigorri Maceracion Carbonica 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Baigorri, Øvrige20105576601 Heredad Ugarte Crianza 2006 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Heredad Ugarte,Øvrige5687401 Lealtanza Crianza 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Altanza, Øvrige5997801 Marqués de Vitoria Ecco 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Marq. de Vitoria,Øvrige9129801 Moraza Crianza 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Moraza, Øvrige5867501 Ramon Bilbao 2009 75cl 188,00 141,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Ramón Bilbao,Øvrige677701 Berberana Gran Reserva 2005 75cl 191,90 143,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Berberana, Øvrige1572401 Primicia Crianza 2007 75cl 192,90 144,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Primicia, Øvrige9564201 Finca San Martin Crianza 2008 75cl 197,30 148,00 (Bestillingsutvalg), Torre de Oña, Øvrige4871701 LZ Rioja 2011 75cl 197,30 148,00 (Bestillingsutvalg), Telmo Rodriguez, Øvrige631301 Coto de Imaz Reserva 2004 75cl 199,30 149,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), El Coto de Rioja,Øvrige5205801 Beronia Reserva 2007 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Beronia, Øvrige5322201 Bilbainas Viña Zaco Tempranillo 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Bilbainas, Øvrige20075592001 Carlos Serres Crianza 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Carlos Serres,Øvrige68501 Faustino V Reserva 2005 75cl 199,90 149,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Faustino, Øvrige68502 Faustino V Reserva 2005 37,5cl 239,70 89,90 (Bestillingsutvalg)9179001 Garcia Carrion Antano Crianza 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Garcia Carrion, Øvrige20074602201 Lagunilla Gran Reserva75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lagunilla, Øvrige2003/20051300301 Marqués de Vitoria Reserva200475cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Marq. de Vitoria,Øvrige1300305 Marqués de Vitoria Reserva2004150cl 241,20 361,80 (Bestillingsutvalg)9208101 Martin Códax El Camino 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Martin Códax,Rioja Alta5924901 Palacios Remondo La Vendimia201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. PalaciosRemondo, Øvrige9528305 Marques de Riscal Reserva 150cl 203,30 305,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal, Øvrige20061358101 Viña Salceda Crianza75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Viña Salceda, Øvrige2005/20069079801 Biurko Gorri Pagos de Arbanta 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Biurko Gorri, Rioja Alta20095164401 Rayos Uva 2011 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Rivière, Øvrige344401 Campo Viejo Reserva 2007 75cl 209,30 157,00 (Kategori 4,5,6,7), Bod. y Bebidas, Øvrige3455001 Baron de Ley Reserva 2006 75cl 210,00 157,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Baron de Ley, Øvrige5942501 Altos R Crianza 2008 75cl 210,70 158,00 (Bestillingsutvalg), Altos de Rioja S.L, RiojaAlta9967201 Conde Valdemar Reserva 2006 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdemar, Øvrige1506101 Viña Pomal Tempranillo Crianza 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Bilbainas20074781601 Montecillo Reserva 2007 75cl 214,70 161,00 (Kategori 6,7), Bod. Montecillo, Øvrige5705801 Cune Reserva 2007 75cl 216,00 162,00 (Kategori 5,6,7), C.V.N.E., Øvrige4031801 Marqués de Cáceres Reserva 75cl 216,00 162,00 (Kategori 6,7), Unión Viti-Vinicola, Øvrige20054945801 Orobio Tempranillo 2007 75cl 217,10 162,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Artadi, Øvrige5591601 Dinastìa Vivanco Crianza 2008 75cl 221,20 165,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Dinastìa Vivanco,Øvrige5982105 Baron de Ley Reserva 2007 150cl 222,60 333,90 (Bestillingsutvalg), Baron de Ley, Øvrige5973601 Lan Reserva 2005 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lan, Øvrige5812401 Lealtanza Reserva 2005 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Altanza, Øvrige579801 Paternina Gran Reserva 2004 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Federico Paternina4643005 Faustino V Reserva 2006 150cl 226,60 339,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige4796801 Rondan Reserva 2006 75cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Saenz de SantaMaria, Rioja Alta9031301 Baigorri Crianza 2006 75cl 237,20 177,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Baigorri, Øvrige9405301 Ares Crianza 2008 75cl 237,30 178,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Dios Ares, Øvrige9767401 Dominio De Berzal Crianza 75cl 237,30 178,00 (Bestillingsutvalg), Bodegas DominioBerzal, Øvrige5797301 Gorrebusto Crianza 2007 75cl 238,00 178,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Torre San Millan,ØvrigeU 281501 Lindes de Remelluri 2009 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Remelluri, Øvrige9323601 Campillo Reserva 2004 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Campillo, Øvrige4685301 Carlos Serres Reserva 2005 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Carlos Serres,Øvrige9687301 Remelluri Reserva 2007 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Remelluri1186701 Viña Pomal Reserva 2006 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Bilbainas4287001 Darien Reserva 2000 75cl 245,60 184,20 (Bestillingsutvalg), Bod. Darien, Øvrige5974201 Inédito 3/3 2008 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lacus, Øvrige5576501 Dominio de Ugarte Reserva200575cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Heredad Ugarte,Øvrige9979501 Conde de los Andes Gran 75cl 247,70 185,80 (Kategori 6,7), Federico Paternina, ØvrigeReserva 19999367001 Lealtanza 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Altanza, Øvrige642401 Marqués de Riscal Reserva200675cl 253,20 189,90 (Kategori 4,5,6,7), Marq. de Riscal, Øvrige83 SPANIA RIOJA RIOJA SPANIA 83RØDVIN


RØDVIN84 SPANIA RIOJA RIOJA SPANIA 84literpris salgspris literpris salgspris3098901 Muga Reserva 2007 75cl 257,20 192,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Muga, Øvrige3098905 Muga Reserva 2007 150cl 266,60 399,90 (Bestillingsutvalg)360901 Marques de Murrieta Ygay 75cl 260,00 195,00 (Kategori 6,7), Marq. de Murrieta, ØvrigeReserva 2005360905 Marques de Murrieta Ygay 150cl 316,70 475,00 (Bestillingsutvalg)Reserva 20051351801 Campo Viejo Gran Reserva 2003 75cl 262,70 197,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Campo Viejo,Øvrige5163901 Olivier Riviere Gabacho 2009 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Rivière, Øvrige346301 Viña Arana Reserva 2004 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige4532801 Allende 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Finca Allende, Øvrige9967501 Conde Valdemar Gran Reserva 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdemar, Øvrige200467801 Faustino I Gran Reserva75cl 266,50 199,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Faustino, Øvrige1999/20003188101 Lan Gran Reserva 2003 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lan, Øvrige9419701 Cune Gran Reserva 2000 75cl 266,70 200,00 (Kategori 6,7), C.V.N.E., ØvrigeU 306601 Marques de Brasa Tempranillo 75cl 267,50 200,60 (Bestillingsutvalg), Wiig Wines AS, Øvrige20119564501 Torre de Ona Reserva 2007 75cl 268,50 201,40 (Bestillingsutvalg), Torre de Oña, Øvrige3175101 Marqués de Cáceres GranReserva 200475cl 269,30 202,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Cáceres,Øvrige9351101 Gorrebusto VendimiaSeleccionada 200875cl 275,50 206,60 (Bestillingsutvalg), Bod. Torre San Millan,Øvrige5924701 Palacios Remondo La Montesa200975cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Bod. PalaciosRemondo, Øvrige5591501 Dinastìa Vivanco Reserva 2005 75cl 282,50 211,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Dinastìa Vivanco,Øvrige753601 Montecillo Gran Reserva 2005 75cl 282,70 212,00 (Kategori 5,6,7), Bod. Montecillo, Øvrige9342101 Carlos Serres Gran Reserva200475cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Carlos Serres,Øvrige3368701 Coto de Imaz Gran Reserva 75cl 287,30 215,50 (Kategori 6,7), El Coto de Rioja, Øvrige20013377901 Baron de Ley Gran Reserva 75cl 289,20 216,90 (Kategori 6,7), Baron de Ley, Øvrige2001/20045936101 Conde Valdemar Gran Reserva 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdemar, Øvrige19945974301 Inédito S 2008 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lacus, Øvrige5683901 Rioja Vega Gran Reserva 2001 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Rioja Vega, Øvrige353401 Viña Ardanza Reserva 2001 75cl 293,20 219,90 (Kategori 6,7), La Rioja Alta, Øvrige4358201 Lagunilla Crianza 2008 75cl 293,30 220,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Lagunilla, Øvrige5812305 Lealtanza Reserva 2000 150cl 293,30 439,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Altanza, Øvrige3248701 Beronia Gran Reserva 2005 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Beronia, Øvrige5164001 Ganko 2010 75cl 302,70 227,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Rivière, Øvrige5754401 Rioja Bordón Gran Reserva200475cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Franco-Españolas,Øvrige9031401 Baigorri Old Vine Garnacha 2009 75cl 313,20 234,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Baigorri, Øvrige5972205 Baron de Ley Finca Monasterio 150cl 313,30 469,90 (Bestillingsutvalg), Baron de Ley, Øvrige20069828501 Marques de Murrieta GranReserva 200475cl 314,80 236,10 (Kategori 6,7), Marq. de Murrieta, RiojaAlta190301 Marques de Brasa Reserva 2007 75cl 320,00 240,00 (Bestillingsutvalg), Wiig Wines AS, Øvrige5701405 Viña Ardanza Reserva 2001 150cl 326,60 489,90 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige4106601 Baron de Ley Finca Monasterio 75cl 327,30 245,50 (Bestillingsutvalg), Baron de Ley, Øvrige2008196301 Pujanza 2009 75cl 329,20 246,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. Pujanza,Øvrige3428701 Coto Real Reserva 1997 75cl 332,70 249,50 (Bestillingsutvalg), El Coto de Rioja, Øvrige5832301 Orben 2005 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Artevino, Øvrige797301 Marques de la ConcordiaReserva 200575cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Concordia,Øvrige5235301 Artadi Viñas de Gain 2008 75cl 337,10 252,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Artadi, Øvrige4014705 Muga Selección Especial 2005 150cl 346,60 519,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, Øvrige5121101 Imperial Reserva 2004 75cl 348,30 261,20 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige3461001 Viña Tondonia Reserva 2001 75cl 353,20 264,90 (Bestillingsutvalg), Lopez de Heredia,Øvrige5925001 Palacios Remondo Propiedad200875cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Bod. PalaciosRemondo, Øvrige190401 Marques de Brasa Gran Reserva 75cl 373,30 280,00 (Bestillingsutvalg), Wiig Wines AS, Øvrige20045121301 Contino Reserva 2006 75cl 374,90 281,20 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige9405701 Predicador 2010 75cl 394,90 296,20 (Bestillingsutvalg), Benjamin Romeo,Øvrige4317805 La Rioja Alta Gran Reserva 904 150cl 399,90 599,90 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige1997563301 Rioja Alta Gran Reserva 904 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige19989512505 Imperial Gran Reserva 1999 150cl 402,50 603,70 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Rioja Alta5727501 Martin Cendoya Reserva 2004 75cl 419,10 314,30 (Bestillingsutvalg), Bod. Heredad Ugarte,Øvrige5246801 Campillo Reserva Especial 2001 75cl 421,30 316,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Campillo, Øvrige4510901 Faustino de Autor Reserva 2004 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige9119401 LeAltanza Reserva Dali 2004 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Altanza, Rioja Alta5121201 Imperial Gran Reserva 1999 75cl 428,10 321,10 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige9323801 Roda 2007 75cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Roda, Øvrige5270701 Señorio de Rondán GranReserva 200175cl 435,30 326,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Saenz de SantaMaria, Rioja Alta3149101 Prado Enea Gran Reserva 2004 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, Øvrige4197901 MC 2009 75cl 456,00 342,00 (Bestillingsutvalg), Unión Viti-Vinicola,Øvrige9587205 Prado Enea Gran Reserva 2004 150cl 459,90 689,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, ØvrigeU 306901 Marques de Brasa Gran Reserva 75cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Wiig Wines AS, Øvrige19993347901 Marques de Riscal Gran Reserva 75cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal, Øvrige20019687201 Remelluri Gran Reserva 1999 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Remelluri9767501 Dominio De Berzal SeleccionPrivada 200775cl 529,30 397,00 (Bestillingsutvalg), Bodegas DominioBerzal, Øvrige773101 Castillo Ygay Gran ReservaEspecial 200475cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Murrieta,Øvrige773105 Castillo Ygay Gran Reserva 150cl 653,30 980,00 (Bestillingsutvalg)Especial 20045882301 Marques de la ConcordiaHacienda de Súsar 200775cl 533,30 400,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Concordia,Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris5533501 Dalmau Reserva 2003/2004 75cl 533,70 400,30 (Bestillingsutvalg), Marq. de Murrieta,Øvrige3270301 Montecillo Gran Reserva75cl 566,50 424,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Montecillo, ØvrigeEspecial 19814434105 Montecillo Gran Reserva 150cl 573,30 859,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Montecillo, ØvrigeSelectión Especial 19813149201 Torre Muga Reserva 2006 75cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga4014605 Torre Muga 2009 150cl 586,60 879,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, Øvrige9419205 Montecillo Selección Especial 150cl 599,90 899,90 (Bestillingsutvalg), Osborne, ØvrigeGran Reserva 19879419307 Montecillo Selección Especial 300cl 600,00 1 799,90 (Bestillingsutvalg), Osborne, ØvrigeGran Reserva 19874035401 Gaudium Gran Vino 2005 75cl 616,00 462,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Cáceres,Øvrige3751301 Baron de Chirel Reserva 2000 75cl 633,30 475,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal, Øvrige9512605 Contino Gran Reserva 2004 150cl 636,00 954,00 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige9405201 Pujanza Norte 2007 75cl 714,30 535,70 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. Pujanza,Øvrige5030101 La Rioja Alta Gran Reserva 890 75cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige19959405601 La Cueva del Contador 2009 75cl 777,60 583,20 (Bestillingsutvalg), Benjamin Romeo,Øvrige5160201 Contino Graciano 2006 75cl 813,30 610,00 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige5160301 Contino Viña del Olivo 2007 75cl 813,30 610,00 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige9127001 Faustino I Gran Reserva 1991 75cl 1 053,30 790,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige196401 B. Romeo La Viña de AndresRomeo 200975cl 1 131,20 848,40 (Bestillingsutvalg), Benjamin Romeo,Øvrige9127101 Faustino I Gran Reserva 1994 75cl 1 186,70 890,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige7024601 Faustino I 1970 75cl 1 800,00 1 350,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino9405501 Contador 2008 75cl 3 116,70 2 337,50 (Bestillingsutvalg), Benjamin Romeo,ØvrigeRONDA130601 Joaquin Fernandez VizcondesaRoble Ronda 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. JoaquinFernandez, Øvrige130301 Joaquin Fernandez Finca LosFrutales Merlot Syrah Ronda75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Bod. JoaquinFernandez, Øvrige2007130401 Joaquin Fernandez Finca LosFrutales Igualado Ronda 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bod. JoaquinFernandez, Øvrige5967601 Apasos 2006 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Los Bujeos, Øvrige9947101 Dona Felisa Chinchilla Seis SeisRonda 0975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Dona Felisa,Øvrige9947201 Dona Felisa Chinchilla DobleDoce Ronda 200775cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Dona Felisa,Øvrige5967701 Pasos Largos 2005 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Los Bujeos, ØvrigeRUEDA2314401 Vacceos 2007 75cl 209,30 157,00 (Bestillingsutvalg), VacceosSOMONTANOU 194601 Pirineos Selección MesacheCabernet Sauvignon 201175cl 121,20 90,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Pirineos,ØvrigeU 219201 Pirineos SelecciónMoristel-Garnacha-Syrah 201175cl 146,30 109,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Pirineos, ØvrigeTENERIFE5155701 Soagranorte 7 Fuentes 2010 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Soagranorte, ØvrigeTOLEDO9100401 Jimenez-Landi Bajondillo 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Jimenez Landi,Øvrige9101601 Jimenez-Landi Sotorrondero201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Jimenez Landi,ØvrigeTORO9216601 Flor de Vetus 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Vetus9923001 Viña Mayor Toro 2010 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Hijos de AntoniaBarceloUTIEL-REQUENA9946401 Aranleón Crianza 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dominio de Aranleón9946001 Aranleón Solo 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dominio de Aranleón9874001 Carres Olivastro Bobal 2008 75cl 237,20 177,90 (Bestillingsutvalg), Bodega y VinedosCarresVALDEORRAS9795501 Gaba do Xil Mencia 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Comp. de Vinos TelmoRodrigues, Øvrige9684401 Joaquin Rebolledo Mencía 2011 75cl 220,70 165,50 (Bestillingsutvalg), Bodega JoaquinRebolledo S.A., ØvrigeVALENCIA1406706 El Copero 2010 300cl 113,30 339,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Murviedro,Øvrige1406701 El Copero 2010 75cl 123,90 92,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)1571601 El Copero Tempranillo 2009 75cl 114,50 85,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige3330206 Marqués de Chivé TempranilloCrianza300cl 114,60 343,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vincente Gandia,Utiel-Requena9578906 Villa Negra Crianza 2009 300cl 117,80 353,30 (Bestillingsutvalg), La Viña, Øvrige4366106 Marques de dos Aguas 200cl 124,90 249,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Arcus,Utiel-Requena1124801 Marqués de Chivé TempranilloCrianza 200775cl 127,30 95,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Vincente Gandia,Utiel-Requena5585701 Marqués de dos Aguas 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Utiel-Requena9217501 Vinnico Radio Boca 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export4390401 Marqués de Chivé TempranilloReserva 200775cl 134,40 100,80 (Kategori 6,7), Vincente Gandia,Utiel-Requena131401 Baronia de Turis Castillo TurisTinto 201175cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), La Baronia de TurisCoop., Øvrige9861601 Murviedro Tinto 2011 75cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Murviedro3286801 Torre Oria Gran Reserva 2006 75cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), Bod. Torre Oria,Utiel-Requena9401801 Los Frailes Monastrell Sinergia 75cl 159,70 119,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Frailes, Øvrige20111452601 Castillo Montroy Reserva 2006 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), BCLV de F, Øvrige9861401 Murviedro Reserva 2008 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Murviedro5240801 Salinas MO Monastrell 2008 75cl 161,30 121,00 (Bestillingsutvalg), Sierra Salinas, Alicante1537801 Villa Negra Gran Reserva 2005 75cl 166,50 124,90 (Kategori 6,7), Anecoop-La Viña, Øvrige9256601 Los Frailes Efe Monastrell 2009 75cl 167,60 125,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Frailes, Øvrige4293901 Hoya de Cadenas Reserva 2007 75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Vincente Gandia,Utiel-Requena9401701 Los Frailes Barrica Sinergia MonastrellCabernet Sauvignon 200775cl 173,10 129,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Frailes, Øvrige85 SPANIA RIOJA VALENCIA SPANIA 85RØDVIN


RØDVIN86 SPANIA VALENCIA COASTAL REGION SØR-AFRIKA 86literpris salgspris literpris salgspris9324001 Los Pinos 0% 2010 75cl 226,10 169,60 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Pinos, Øvrige5240901 Salinas Puerto 2006 75cl 234,70 176,00 (Bestillingsutvalg), Sierra Salinas, Alicante9861701 Bassus Pinot Noir 2009 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Hispanc Suizas,Utiel-Requena9256701 Los Frailes La Moma 2007 75cl 401,10 300,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Frailes, ØvrigeØVRIGE1006406 Amigo 300cl 96,60 289,90 (Kategori 6,7), Bod. Berberana, Øvrige1006401 Amigo 75cl 97,20 72,90 (Bestillingsutvalg)9474306 La Bandera Roja 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands1548606 Marqués de Monistrol Cab-Temp 300cl 100,00 300,00 (Kategori 6,7), Marq. de Monistrol, Øvrige204401 Tinto Selecto 100cl 105,80 105,80 (Kategori 4,5,6,7), Arcus1204501 Tinto Selecto 75cl 106,30 79,70 (Kategori 4,5,6,7), Arcus9393406 Tr3 apor 300cl 106,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Export-Union665401 La Bandera Roja 75cl 129,20 96,90 (Kategori 4,5,6,7), Arcus, Øvrige8029801 Floral de Uncastellum 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Uncaststellum,Øvrige4693201 Rasgon de Maria Tempranillo 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Rasgon, ØvrigeGarnacha 20105295501 Valdemoreda Tinto 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. del Mundo, ØvrigeU 204806 Marques de Vitoria 1861 300cl 140,00 419,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Marq. de Vitoria,Øvrige5240701 Z Tempranillo 2008 75cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), España Auténtica,Øvrige9792504 Mariposa Tempranillo 18,7cl 170,60 31,90 (Bestillingsutvalg), D-RP3310034597301 Casa de la Ermita MonastrellOrganic 201075cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Casa de la Ermita,Øvrige5921701 Huerta de Albalà Barbazul 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Huerta de Albalá, Øvrige5967501 Castillo de Ulver 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Estefania, Øvrige9680901 Calvente Guindalera Tinto 2008 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Bodega HoracioCalventeU 266201 Barranco Oscuro BO2 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Barranco Oscuro, Øvrige9680801 Calvente Castillejos Tinto 2008 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Bodega HoracioCalvente5921601 Huerta de Albalà Taberner 2007 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Huerta de Albalá, Øvrige5270801 Ándalus Petit Verdot 2005 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Concordia,ØvrigeU 267101 Barranco Oscuro Tempranillo y 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Barranco Oscuro, Øvrigemás 2006U 267001 Barranco Oscuro Rubaiyat 2008 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Barranco Oscuro, Øvrige791901 Valduero Reserva 2005 75cl 390,50 292,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valduero, ØvrigeU 267201 Barranco Oscuro Garnata 2009 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Barranco Oscuro, Øvrige4390801 Marqués de Griñon Summa 75cl 426,70 320,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Griñon, ØvrigeVarietails 2004U 265801 Barranco Oscuro 1368 Pago 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Barranco Oscuro, ØvrigeCerro Las Monjas 2004U 265701 Barranco Oscuro 1368 Pago 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Barranco Oscuro, ØvrigeCerro Las Monjas 20024390701 Marqués de Griñon Petit Verdot 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Griñon, Øvrige20037504501 Faustino 1 Gran Reserva 1964 75cl 2 200,00 1 650,00 (Bestillingsutvalg), Bod. FaustinoSVEITSVALAIS155501 Humagne Rouge 2011 75cl 413,30 310,00 (Bestillingsutvalg), Chandra KurtØVRIGE9190301 Gantenbein Pinot Noir 2009 75cl 719,90 539,90 (Bestillingsutvalg), Martha & DanielGantenbeinSØR-AFRIKABOBERG2037801 Bain’s Way Pinotage 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Wamakersvallei Winery,WellingtonBREEDE RIVER VALLEY9542901 Robertson Shiraz MourvèdreViognier 201175cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Robertson Winery,Robertson1460706 Robertson Cabernet Sauvignon2011300cl 126,60 379,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Robertson Winery,Robertson1460701 Robertson Cabernet Sauvignon 75cl 150,50 112,90 (Kategori 5,6,7)20115989601 Barista Pinotage 2011 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Robertson Winery,Robertson4237901 Whole Berry Cabernet Sauvignon 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Springfield Est.20099523901 Springfield Estate The Work ofTime 200475cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Springfield Est.,Robertson9293701 De Wetshof Nature in Concert200975cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), De Wetshof Est.,Robertson2676201 Méthode Ancienne CabernetSauvignon 200475cl 506,70 380,00 (Bestillingsutvalg), Springfield Est.,RobertsonCOASTAL REGION4271206 African Spirit Pinotage/Shiraz2003300cl 118,60 355,90 (Bestillingsutvalg), Swartland Winery,SwartlandU 217006 Bovlei Into Africa Pinotage 300cl 119,70 359,10 (Bestillingsutvalg), Bovlei WineryShiraz124606 Fairview Vintage Reserve 2011 300cl 121,70 365,00 (Kategori 6,7), Fairview1546106 DC Black Granite Shiraz 2011 300cl 123,30 369,90 (Kategori 6,7), Darling Cellars, Øvrige5978306 Allesverloren Danie’s BackyardBlend 2009300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Allesverloren Wine Est.,Swartland8050301 La Capra Kemane 2011 75cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Fairview, Øvrige9836601 Lion’s Lair Shiraz 2011 75cl 153,20 114,90 (Kategori 4,5,6,7), Leeuwenkuil FamilyEstate, Swartland8049901 Stellenbosch Drive MerlotCabernet Sauvignon 201175cl 156,00 117,00 (Bestillingsutvalg), Origin Wine,Stellenbosch9089201 Leeuwenkuil Syrah MourvedreCinsault Viognier 201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Leeuwenkuil FamilyEstate5978401 Tukulu Unwooded Syrah75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Tukulu, DarlingFairtrade 20092073201 Hagelsberg Merlot 2011 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Middelvlei Wine Est.,Stellenbosch4765301 Allesverloren Shiraz 2010 75cl 173,20 129,90 (Kategori 4,5,6,7), Allesverloren Wine Est.,Swartland1469801 Allesverloren Tinta Barocca2009/201075cl 173,20 129,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Allesverloren WineEst., Swartland


literpris salgspris literpris salgspris9018301 The Wolf Trap 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Boekenhoutskloof,Franschoek4002801 Zonnebloem CabernetSauvignon 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Zonnebloem Wines,Stellenbosch4002901 Zonnebloem Pinotage 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Zonnebloem Wines,Stellenbosch5123601 Zonnebloem Shiraz MourvedreViognier 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Zonnebloem Wines,Stellenbosch4830801 DC Black Granite Shiraz 2007 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Darling Cellars, Øvrige4472201 Allesverloren CabernetSauvignon 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Allesverloren Wine Est.,Swartland4782101 Allesverloren Touriga Nacional200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Allesverloren Wine Est.,Swartland5524301 The Goatfather 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), The Goats do RoamWine Company, Øvrige5973201 Wedgewood Directors ChoiceCabernet Sauvignon Merlot75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Wedgewood,Stellenbosch20099306201 Wedgewood Malbec Pinotage 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Wedgewood, Swartland2010572201 Swartland Pinotage 2011 75cl 187,90 140,90 (Bestillingsutvalg), Swartland Winery,Swartland1383501 Cathedral Cellar Pinotage 2009 75cl 193,70 145,30 (Bestillingsutvalg), KWV, Stellenbosch2006301 Porcupine Ridge Syrah 2011 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Boekenhoutskloof,Øvrige2085301 Boschendal 1685 Shiraz 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Boschendal273701 Jacobsdal Pinotage 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Jacobsdal Wine Est.,Stellenbosch5678801 Kanonkop Kadette 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Kanonkop Wine Est.,Stellenbosch5170701 La Vigne Single Vineyard Shiraz200775cl 205,30 154,00 (Bestillingsutvalg), La Vigne Est.,Franschoek9520701 Lammershoek Lam Syrah 2011 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Lammershoek,Swartland5999301 Tokara Cabernet Sauvignon 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Tokara, Stellenbosch20079701301 Reyneke Syrah 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Reyneke Wines,Stellenbosch8050201 Paradyskloof Pinotage 2009 75cl 227,70 170,80 (Bestillingsutvalg), Vriesenhof,Stellenbosch2019401 Stellenzicht Golden TrianglePinotage 200975cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Stellenzicht Cellar,Stellenbosch4812701 Jacobsdal Cabernet Sauvignon200475cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Jacobsdal Wine Est.,Stellenbosch5789701 Reyneke Cornerstone 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Reyneke Wines,Stellenbosch4846201 Laroche L’Avenir Estate Pinotage200775cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche,Stellenbosch4471701 Stellenzicht Golden TriangelShiraz 200675cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Stellenzicht Cellar,Stellenbosch8041601 TMV Swartland Syrah 2007 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Tulbagh MountainVineyard, Swartland5275801 Ridgeback Vansha SGMV 2009 75cl 257,60 193,20 (Bestillingsutvalg), Ridgeback Wines, Paarl5969301 Ken Forrester Shiraz Grenache200575cl 265,60 199,20 (Bestillingsutvalg), Ken Forrester Wines,Stellenbosch5978201 Stellenzicht Cellarmaster’sRelease Petit Verdot 200775cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Stellenzicht Cellar,Stellenbosch5988501 Bellingham Basket Press Syrah 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bellingham, Paarl20091078201 Mullineux Syrah 2009 75cl 287,60 215,70 (Bestillingsutvalg), Mullineux Family Wines,Swartland9651901 Constantia Uitsig 2007 75cl 311,70 233,80 (Bestillingsutvalg), Constantia UitsigWines, Constantia5622901 Sequillo 2009 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Sequillo Cellar,Swartland5735401 La Motte Cabernet Sauvignon200975cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), La Motte Cellars,Franschoek5713701 Grand Plaisir 2005 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Plaisir de Merle, Paarl5854901 Kanonkop Cabernet Sauvignon200775cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Kanonkop Wine Est.,Stellenbosch5854801 Kanonkop Pinotage 2009 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Kanonkop Wine Est.,Stellenbosch9206101 House of Mandela CabernetSauvignon 200875cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Hartenberg EstateWines, Stellenbosch4480501 Stellenzicht Syrah 2003 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Stellenzicht Cellar,Stellenbosch9018001 Boekenhoutskkloof Syrah 2009 75cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Boekenhoutskloof9017901 Boekenhoutskloof CabernetSauvignon 200975cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Boekenhoutskloof,Franschoek1078101 Columella 2007 75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), The Sadie Family,Swartland9680501 Sadie Columella 2009 75cl 705,30 529,00 (Bestillingsutvalg), The Sadie Family,SwartlandSTELLENBOSCH153801 Escapades Shiraz 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Escapade Winery,Øvrige9865001 Raats Cabernet Franc 2009 75cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Raats Family Wines,ØvrigeWESTERN CAPE1367106 Kimberly Cabernet Sauvignon 300cl 111,60 334,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige20114831606 Wild South Shiraz-CabernetSauvignon 2010300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Trans Nordic Selection,Øvrige5033706 Oude Kaap Cinsault CabernetSauvignon300cl 115,00 345,00 (Kategori 5,6,7), Douglas GreenBellingham1565401 Bettan 2005 75cl 116,40 87,30 (Bestillingsutvalg), La Vigne Est., Øvrige5643401 Bardo Classic Red 100cl 119,90 119,90 (Kategori 6,7), Capewineworks, Øvrige5537506 Goats do Roam 2011 300cl 121,00 362,90 (Kategori 6,7), Fairview, Øvrige5267006 Cape Pride 300cl 121,40 364,10 (Bestillingsutvalg), Overgauuw, Øvrige4893606 Drostdy-Hof Shiraz-Pinotage 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Drostdy Winery, Øvrige20121469506 Two Oceans Shiraz 2011 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Distell, Øvrige1469501 Two Oceans Shiraz 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg)87 SØR-AFRIKA COASTAL REGION WESTERN CAPE SØR-AFRIKA 87RØDVIN


RØDVIN88 SØR-AFRIKA WESTERN CAPE RHEINGAU TYSKLAND 88literpris salgspris literpris salgspris5531801 Leopard’s Leap Pinotage Shiraz200875cl 132,30 99,20 (Bestillingsutvalg), Western CapeWineyards9356301 The Grape Grinder The GrinderPinotage 201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), The Grape Grinder,Øvrige2037401 Two Oceans Merlot Shiraz 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Distell, Øvrige5794406 Douglas Green CabernetSauvignon Shiraz 2009300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Douglas GreenBellingham, Øvrige9737606 Tall Horse Merlot 2011 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), Douglas GreenBellinghamU 275901 Douglas Green Ribshack Red201175cl 139,60 104,70 (Bestillingsutvalg), Douglas GreenBellingham9914701 Two Oceans Pinot Noir 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Distell4391906 Roodeberg 2007 300cl 147,10 441,30 (Bestillingsutvalg), KWV, Øvrige9836501 Stellar Organics Merlot 2011 75cl 150,40 112,80 (Kategori 6,7), Stellar Winery, Øvrige9463401 Allesverloren Danie´s Backyard 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Allesverloren Wine Est.Blend 20101078301 Fairview Goats do Roam 2011 75cl 153,20 114,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Fairview, Øvrige9339206 Expresso Mokka Pinotage Pouch2010150cl 153,30 229,90 (Bestillingsutvalg), Cape Dutch Vignerons,Øvrige5287601 Africa Five Cabernet SauvignonShiraz 200775cl 159,50 119,60 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige5287701 Africa Five Merlot 2008 75cl 159,50 119,60 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige5287801 Africa Five Pinotage 2006 75cl 159,50 119,60 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige5287901 Africa Five Shiraz 2007 75cl 159,50 119,60 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige5655001 Laroche L’Avenir Pinotage 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Laroche og L’AvenirEst., ØvrigeU 5525401 Tall Horse Shiraz 2012 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), Douglas Green Bellingham,Øvrige4434001 Thandi Cabernet Sauvignon 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Thandi Wines, ØvrigeMerlot Fairtrade 20095298701 Felicité Pinot Noir 2011 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Newton Johnson Wines,Øvrige9483801 Flat Roof Manor Shiraz75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Flat Roof ManorMourvedre Viognier 20091562901 Café Culture Pinotage 2011 75cl 179,20 134,40 (Bestillingsutvalg), KWV, Øvrige4611201 Roodeberg 2010 75cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), KWV, Øvrige4784901 Goats do Roam in Villages 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Fairview, Øvrige5345301 Kingfisher Bohemia Pinotage 75cl 204,80 153,60 (Bestillingsutvalg), United Breweries,Øvrige5178301 Graham Beck Shiraz CabernetSauvignon 200975cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Graham Beck Wines,Øvrige5910001 Terra del Capo Arne 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Anthonij Rupert Wines,Øvrige5533301 La Motte Shiraz 2009 75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), La Motte Cellars, Øvrige8057901 TMV Estate Syrah Mourvèdre200775cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Tulbagh MountainVineyard, Øvrige5298901 Newton Johnson Domaine PinotNoir 200975cl 374,80 281,10 (Bestillingsutvalg), Newton Johnson Wines,Øvrige9018501 Chocolate Block 2010 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), BoekenhoutskloofØVRIGE5287206 Taste Africa Red 300cl 111,60 334,90 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige5287401 Africa Bomvu Red 2008 75cl 174,00 130,50 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige5237601 Raats Original Red Blend 2008 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Raats Family Wines,Øvrige3019601 Klein Constantia CabernetSauvignon 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Klein Constantia Est.,ØvrigeTYRKIA5253901 Kavaklidere Yakut 2011 75cl 178,40 133,80 (Bestillingsutvalg), Kavaklidere, Øvrige5253801 Kavaklidere Selection Kirmizi 75cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Kavaklidere, Øvrige2007TYSKLANDBADEN9927701 Duijn Pinot Noir Baden LGA 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Jacob Duijn2009MOSEL4734301 Dornfelder Trabener Würtzgarten 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Heinrich, ØvrigeTrocken 2010PFALZ9579901 Kesseler Pinot Noir N 2010 75cl 204,00 153,00 (Bestillingsutvalg), August Kesseler, ØvrigeU 313401 Siener Spätburgunder no 1 2009 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Siener, Øvrige5658601 Becker Spätburgunder 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Friedrich Becker,Øvrige5658701 Becker Spätburgunder B 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Friedrich Becker,Øvrige5221901 Knipser Kalkmergel75cl 413,30 310,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, ØvrigeSpätburgunder Spätlese Trocken20055221801 Knipser Kirschgarten75cl 620,00 465,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, ØvrigeSpätburgunder Grosses Gewächs2006RHEINGAU9945101 Künstler Spätburgunder Tradition 75cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Gunter Künstlertrocken 20095233301 Schloss Reinhartshausen PinotNoir 200875cl 238,50 178,90 (Bestillingsutvalg), SchlossReinhartshausen, Øvrige9525701 J.B.Becker Spätburgunder 75cl 307,60 230,70 (Bestillingsutvalg), J.B. BeckerSpätlese Trocken Alte Reben20079944601 Künstler Hochheim Stein 75cl 310,90 233,20 (Bestillingsutvalg), Gunter KünstlerSpätburgunder trocken ErstesGewächs 20099753201 Kesseler Pinot Noir Trocken 75cl 387,90 290,90 (Bestillingsutvalg), August Kesseler20099628101 Georg Breuer Spätburgunder B 75cl 502,70 377,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer20095718001 Breuer Spätburgunder B 2005 75cl 505,20 378,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, Øvrige9943901 Künstler Hochheim ReichestalSpätburgunder Erstes Gewächstrocken 200975cl 559,20 419,40 (Bestillingsutvalg), Gunter Künstler


RHEINHESSEN127801 Göhring Chill Out 2011 75cl 186,30 139,70 (Kategori 6,7), Weing. Göhring GbR9891401 Weingut Becker LandgrafGau-Odernheim Spätburgunder75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Becker Landgraf,Øvrige20109767101 Michel-Pfannebecker75cl 254,00 190,50 (Bestillingsutvalg), Michel-PfannebeckerFlomborner FeuerbergSpatburgunder 20099129401 Weingut Steinmühle SaintLaurent Trocken 200975cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Steinmühle,Øvrige9181001 Gröhl Blauer SpätburgunderTrocken Alte Reben 200975cl 265,20 198,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Eckehart Gröhl,Øvrige9129501 Weingut SteinmühleSpätburgunder Trocken 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Steinmühle,ØvrigeØVRIGE8035101 Meyer-Näkel Spätburgunder201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Meyer-Näkel,Øvrige5290201 Koehler-Ruprecht Philippi PinotNoir R 200475cl 367,30 275,50 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, ØvrigeUNGARNVILLÁNYU 317101 Szende Gábor Villány Cabernet 75cl 222,40 166,80 (Bestillingsutvalg), Szende GáborSauvignon 2008U 317001 Szende Gábor Villány Pinot Noir 75cl 248,80 186,60 (Bestillingsutvalg), Szende Gábor2009ØVRIGE628901 Egri Merlot 2006 75cl 122,50 91,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vitavin, ØvrigeURUGUAYPROGRESO5295301 Pisano Rio de los Pájeros TannatReserve 2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Pisano FamilyVineyards, Øvrige5295201 Pisano RPF Petit Verdot 2007 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Pisano FamilyVineyards, Øvrige1480501 Pisano RPF Tannat 2008 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Pisano FamilyVineyards, Coastel RegionØVRIGE785701 Carrau Pujol Gran Tradicion 75cl 169,60 127,20 (Bestillingsutvalg), Juan Carrau, Øvrige2002USACALIFORNIA666206 Blossom Hill 300cl 108,30 325,00 (Kategori 6,7), Blossom Hill Winery, Øvrige666201 Blossom Hill 75cl 128,00 96,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7)9331806 Master’s Collection Cabernet 300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Schug Carneros EstateSauvignon4643606 Paul Masson 300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Paul Masson Winery,Øvrige3361606 Arrow Ruby Cabernet 300cl 116,60 349,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Arcus, Øvrige5660506 Falling Feather Ruby Cabernet 300cl 116,60 349,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Arcus, Øvrige5660501 Falling Feather Ruby Cabernet 75cl 139,90 104,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)4807206 Chill Out Shiraz 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), V&S Vin & Sprit, Øvrige110506 Zindy Calif Zinfandel 2011 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), D-RP 907 0091182301 Paul Masson 75cl 123,90 92,90 (Bestillingsutvalg), Paul Masson Winery,Øvrige9916206 Shaky Leaf California Zinfandel 300cl 128,30 384,90 (Kategori 6,7), WineWorks20114113601 Paul Masson 100cl 129,90 129,90 (Bestillingsutvalg), Canandaigua, Øvrige1382901 Arrow Ruby Cabernet 75cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Arcus, Øvrige9100101 Meatpacker’s Organic 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Mendocino147206 Chill Out Zinfandel 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Altia Corp.9503306 Cocoon Zinfandel Grand Reserve 300cl 133,30 399,90 (Kategori 6,7), Nordic Sea Winery AB5278706 Ravenswood Zinfandel 2011 300cl 133,30 399,90 (Kategori 6,7), Ravenswood Winery9370006 Gnarly Head Old Vine LodiZinfandel 2011300cl 135,00 404,90 (Bestillingsutvalg), Delicato FamilyVineyards, Lodi4602801 Beringer Stone Cellars Zinfandel200975cl 138,40 103,80 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Øvrige1541201 Beringer Cabernet Sauvignon201075cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Napa Valley9689601 Echo Falls Cabernet Sauvignon 75cl 150,70 113,00 (Bestillingsutvalg), Echo Falls Wine20115999501 Ironstone Cabernet Savignon200875cl 152,80 114,60 (Bestillingsutvalg), Kautz Family Vineyards,ØvrigeU 310301 Cocoon Zinfandel 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Lodi4332801 Hess Grand Circle CabernetSauvignon 201075cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Hess Collection Winery,Øvrige216601 Fetzer Valley Oaks Zinfandel201075cl 173,20 129,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Fetzer Vineyards,Øvrige1059501 Ravenswood Vintners BlendZinfandel 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ravenswood Winery,Øvrige3089901 Turning Leaf Zinfandel 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), E&J Gallo Winery, NorthCoast3081701 Robert Mondavi Woodbridge 75cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, ØvrigeZinfandel 20109461601 Grand Circle Zinfandel 2010 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Hess Collection Winery5259101 Gnarly Head Old Vine Zinfandel201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Delicato FamilyVineyards, Lodi9676701 KIZZ Zin Fire 2010 75cl 195,30 146,50 (Bestillingsutvalg), Rock ’n’ Wines AB5323501 Beringer Founders′ EstatesCabernet Sauvignon 200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Napa125101 Elvis The King of Rock’n’RollCabernet Sauvignon 201175cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Elvis Presley WineCellars9686201 Parducci Petite Sirah 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Parducci Wine Cellars,Mendocino1317201 Beringer Founders’ Estate Merlot200675cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Øvrige1367901 Beringer Founders’ EstateZinfandel 200975cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,ØvrigeU 112701 Zig Zag Zin 2009 75cl 213,20 159,90 (Kategori 4,5,6,7), Mendocino WineCompany, Mendocino9907601 Noble Vines 667 Pinot Noir 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Noble Vines20108014101 Truchard Cabernet Franc 2005 75cl 231,90 173,90 (Bestillingsutvalg), Truchard Vineyards,Napa Valley89 TYSKLAND RHEINHESSEN CALIFORNIA USA 89RØDVIN


RØDVIN90 USA CALIFORNIA CALIFORNIA USA 90literpris salgspris literpris salgspris5999701 Ironstone Old Vine ReserveZinfandel 200775cl 232,80 174,60 (Bestillingsutvalg), Kautz Family Vineyards,Øvrige9228101 M & D Phillips 7 Deadly Zins200975cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Michael and DavidPhillips3202701 Ravenswood Lodi Zinfandel200875cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Ravenswood Winery,Øvrige3291901 Ravenswood Napa ValleyZinfandel 201075cl 239,90 179,90 (Kategori 5,6,7), Ravenswood Winery,Napa9686301 Rolling Stones Forty Licks Merlot200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Mendocino WineCompany, Mendocino9687801 Paul Dolan Cabernet Sauvignon200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Mendocino WineCompany, Mendocino4332901 Artezin Zinfandel 2010 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Hess Collection Winery,Øvrige9978101 Paso Creek Cabernet Sauvignon200975cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Paso Creek, PasoRobles9971901 Paso Creek Zinfandel 2009 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Paso Creek, PasoRobles5326901 Bonny Doon Contra 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bonny Doon, CentralCoast5125101 Bonny Doon Le Pousseur Syrah 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bonny Doon, Øvrige20083495801 Bonterra Organically Grown 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Fetzer Vineyards, ØvrigeZinfandel 20095276601 Edmeades Zinfandel 2009 75cl 266,50 199,90 (Kategori 6,7), Edmeades Winery,Mendocino3019701 Kendall-Jackson Vintner’s 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Kendall-Jackson, ØvrigeReserve Pinot Noir 20105693501 Robert Mondavi Private75cl 273,20 204,90 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, NapaSelection Cabernet Sauvignon20104158901 Robert Mondavi Private75cl 273,20 204,90 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, ØvrigeSelection Zinfandel 20054158801 Robert Mondavi Private75cl 278,50 208,90 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, ØvrigeSelection Pinot Noir 20069228201 M & D Phillips Petite Petit 2009 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Michael and DavidPhillips, Lodi2028601 Ravenswood Sonoma CountyZinfandel 200875cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Ravenswood Winery,Sonoma County4399301 Seghesio Sonoma Zinfandel201075cl 319,90 239,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Az. Vit. Seghesio,Sonoma County299301 Beringer Clear Lake Zinfandel 75cl 322,70 242,00 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards20079359501 Schug Carneros Pinot Noir 2008 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Schug Carneros Estate,Carneros371501 Beringer Knights Valley Cabernet 75cl 336,00 252,00 (Bestillingsutvalg), Beringer VineyardsSauvignon 20069228901 County Line Sonoma Coast PinotNoir 200975cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), County Line Vineyards,Sonoma Coast9581801 Jaffurs Syrah Santa Barbara200975cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Jaffurs Wine Cellars,Santa Barbara9229101 Orfin Lotts Pinhead Red RussianRiver Valley 200775cl 357,30 268,00 (Bestillingsutvalg), Orfin Lotts, RussianRiver Valley9626301 Kendall Jackson Highland EstateAlisos Hills Syrah 200675cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Kendall-Jackson, SantaBarbara9135101 Scherrer Sonoma County PinotNoir 200675cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Sonoma County9135501 Scherrer Sonoma County PinotNoir 200775cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Sonoma County9228601 Anthill Farms Anderson ValleyPinot Noir 200975cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Anthill Farms Winery,Anderson ValleyU 273401 Ridge Geyserville 2010 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Ridge Vineyards,Sonoma County5712001 Seghesio Zinfandel Old Vine200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Seghesio FamilyVinyards, Øvrige9359301 Schug Carneros HeritageReserve Pinot Noir 200775cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Schug Carneros Estate,Carneros5693601 Robert Mondavi Napa Valley 75cl 441,20 330,90 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, NapaCabernet Sauvignon 2009787101 Marimar Torres Pinot Noir 2008 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, RussianRiver Valley9359101 Grgich Hills Estate Napa ValleyMerlot 200775cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Grgich Hills Estate,Napa Valley9135001 Scherrer Russian River ValleyPinot Noir 200775cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Russian River Valley9135201 Scherrer Vineyard CabernetSavignon 200375cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Alexander Valley9302701 Bonterra The Butler 2007 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Bonterra Vinyards,Mendocino9302801 Bonterra The McNab 2006 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Bonterra Vinyards,Mendocino5737901 Marimar Estate Doña MargaritaVineyard Pinot Noir 200675cl 467,90 350,90 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, SonomaCoast5124801 Bonny Doon Le Cigar Volant200775cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Bonny Doon, CentralCoast9921701 Jason-Stephens CabernetSauvignon 200775cl 479,70 359,80 (Kategori 6,7), Jason-Stephens Winery,Santa Cruz Mountains1099601 Ravenswood Teldeschi Zinfandel200575cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Ravenswood Winery,Dry Creek Valley5830201 Stag’s Leap Artemis CabernetSauvignon 200975cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Stag’s Leap WineCellars8022501 Bonny Doon Bien Nacido Syrah 75cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Bonny Doon20079972001 Mount Veeder Napa ValleyCabernet Sauvignon 200975cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Mount Veeder Winery,Napa Valley9479701 Etude Carneros Pinot Noir 2008 75cl 496,00 372,00 (Bestillingsutvalg), Etude Wines, CarnerosU 296101 Hirsch Vineyards Pinot Noir SanAndreas Fault 201075cl 501,30 376,00 (Bestillingsutvalg), Hirsch Vineyards,Sonoma Coast9228701 Anthill Farms Tina-Marie PinotNoir 200975cl 504,00 378,00 (Bestillingsutvalg), Anthill Farms Winery,Russian River Valley9228801 Radio-Coteau La NeblinaSonoma Coast Pinot Noir 200875cl 504,00 378,00 (Bestillingsutvalg), Radio-Coteau, SonomaCoast


literpris salgspris literpris salgspris9356101 Hirsch Vineyards San AndreasFault Pinot Noir 200975cl 505,30 379,00 (Bestillingsutvalg), Hirsch Vineyards,Sonoma Coast9135301 Scherrer Big Brother Pinot Noir200675cl 517,30 388,00 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Sonoma Coast9135401 Scherrer Big Brother Pinot Noir200775cl 517,30 388,00 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Sonoma Coast9674001 Pine Ridge Cabernet SauvignonNapa Valley 200875cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Pine Ridge Wineyards,Napa Valley5737801 Marimar Estate Cristina PinotNoir 200775cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, RussianRiver Valley5276701 Kendall-Jackson HawkeyeMountain Cabernet Sauvignon75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Kendall-Jackson,Alexander Valley20059287501 Duckhorn Merlot 2007 75cl 534,30 400,70 (Bestillingsutvalg), Duckhorn Vineyards4855001 Ravenswood DickersonZinfandel 200975cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Ravenswood Winery,Napa Valley9479501 St. Clement Napa ValleyCabernet Sauvignon 200775cl 574,90 431,20 (Bestillingsutvalg), St. Clement Vineyards,Napa Valley9359001 Grgich Hills Estate Napa ValleyCabernet Sauvignon 200875cl 585,20 438,90 (Bestillingsutvalg), Grgich Hills Estate,Napa Valley156801 Ravenswood Old Hill Zinfandel200875cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Ravenswood Winery,Sonoma County9479601 St. Clement Orropas Napa ValleyCabernet Sauvignon 200675cl 601,30 451,00 (Bestillingsutvalg), St. Clement Vineyards,Napa Valley9479401 Ch. St. Jean Cinq CepagesSonoma County Cabernet75cl 602,70 452,00 (Bestillingsutvalg), Ch. St. Jean, SonomaCountySauvignon 2006U 295501 Hirsch Vineyards Pinot Noir EastRidge 201075cl 637,30 478,00 (Bestillingsutvalg), Hirsch Vineyards,Sonoma CoastU 295801 Hirsch Vineyards Pinot NoirReserve 201075cl 637,30 478,00 (Bestillingsutvalg), Hirsch Vineyards,Sonoma CoastU 296001 Hirsch Vineyards Pinot Noir WestRidge 201075cl 637,30 478,00 (Bestillingsutvalg), Hirsch Vineyards,Sonoma CoastU 295701 Hirsch Vineyards Pinot NoirReserve 200975cl 641,30 481,00 (Bestillingsutvalg), Hirsch Vineyards,Sonoma Coast9972101 Mount Veeder Napa ValleyReserve 200675cl 780,00 585,00 (Bestillingsutvalg), Mount Veeder Winery,Napa Valley9479201 Stags’ Leap Napa ValleyCabernet Sauvignon 200775cl 801,30 601,00 (Bestillingsutvalg), Stags’ Leap Winery,Napa Valley9967601 Darioush Napa Valley Cabernet 75cl 865,30 649,00 (Bestillingsutvalg), Darioush, NapaSauvignon 20089222701 Stag’s Leap Wine CellarsCabernet Sauvignon Fay 200775cl 866,70 650,00 (Bestillingsutvalg), Stag’s Leap WineCellars, Napa Valley9479801 Stags’ Leap The Leap NapaValley Cabernet Sauvignon 200675cl 1 068,00 801,00 (Bestillingsutvalg), Stags’ Leap Winery,Napa ValleyU 274501 Ridge Monte Bello 2009 75cl 1 105,30 829,00 (Bestillingsutvalg), Ridge Vineyards, SantaCruz Mountains9479901 Beringer Private Reserve NapaValley Cabernet Sauvignon 200575cl 1 201,30 901,00 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Napa Valley9968001 Darioush II Napa Valley CabernetSauvignon 200875cl 2 065,30 1 549,00 (Bestillingsutvalg), Darioush, Napa129801 Araujo Eisele Vineyard CabernetSauvignon 200975cl 2 913,30 2 185,00 (Bestillingsutvalg), Araujo Estate Wines,NapaOREGON1041701 Cloudline Pinot Noir 2007 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Cloudine Cellars, Øvrige191101 Johan Vinyards Farmlands PinotNoir 201175cl 283,60 212,70 (Bestillingsutvalg), Johan Vineyards,Willamette valley1072401 Maysara Jamsheed Pinot Noir 75cl 289,20 216,90 (Bestillingsutvalg), Maysara, McMinnville2007190701 Johan Vineyards Pinot Noir 2009 75cl 370,40 277,80 (Bestillingsutvalg), Johan Vineyards,Willamette valley190801 Johan Vineyards Pinot Noir NilsReserve 200875cl 486,30 364,70 (Bestillingsutvalg), Johan Vineyards,Willamette valleySONOMA156401 Ravenswood Icon 2008 75cl 986,50 739,90 (Bestillingsutvalg), Ravenswood WineryWASHINGTON9073901 Ch. Ste Michelle Syrah 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ste Michelle,Columbia Valley9422501 Charles Smith Velvet DevilMerlot 201075cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Charles Smith,Columbia Valley9422301 Charles Smith Boom BoomSyrah 201075cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Charles Smith,Columbia Valley9422401 Charles Smith Chateau SmithCabernet Sauvignon 201075cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Charles Smith,Columbia Valley5829901 Ch. Ste Michelle Indian WellsCabernet Sauvignon 200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ste Michelle,Columbia Valley9222501 Northstar Merlot Columbia Valley200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Northstar Winery,Columbia ValleyØSTERRIKEBURGENLAND8043001 Prieler Johanneshöhe75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Prieler, NeusiedlerseeBlaufränkisch 20075202401 Meinklang Burgenland Red 75cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Meinklang, Øvrige20109274701 Mayr Na alsdann Blaufränkisch 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ferdinand Mayr20095934401 Schloss Halbturn KoenigseggZweigelt Classic 200775cl 184,30 138,20 (Bestillingsutvalg), Schloss Halbturn,ØvrigeU 257201 Smalhans Rødvin 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Meinklang1016501 Lenz Moser SelectionBlaufränkisch 200975cl 189,20 141,90 (Bestillingsutvalg), Lenz Moser,Mittelburgenland5292501 Weninger Franz 2008 75cl 197,10 147,80 (Bestillingsutvalg), Weninger,Mittelburgenland9897201 Weninger Blaufrankisch 2011 75cl 198,50 148,90 (Bestillingsutvalg), Weninger,Mittelburgenland8042901 Heinrich Alpha 2011 75cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Heinrich,Mittelburgenland5863001 Heinrich St. Laurent 2007 75cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Gernot Heinrich, Øvrige5202301 Meinklang Blaufränkisch 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Meinklang, Øvrige9582001 Pittnauer BlaufrankischHeideboden 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Pittnauer,Neusiedlersee4495401 Schmelzer Blaufrankisch 2005 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Schmelzer, Øvrige91 USA CALIFORNIA BURGENLAND ØSTERRIKE 91RØDVIN


RØDVIN92 ØSTERRIKE BURGENLAND SOUTH AUSTRALIA AUSTRALIA 925934501 Schloss Halbturn KoenigseggPinot Noir 200775cl 210,30 157,70 (Bestillingsutvalg), Schloss Halbturn,Øvrige9582101 Pittnauer St. Laurent Dorflagen201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Pittnauer,Neusiedlersee4495101 Schmelzer Blauer Zweigelt 2006 75cl 218,50 163,90 (Bestillingsutvalg), Schmelzer, Øvrige165801 Heinrich Blaufränkisch 2010 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Weing. HeinrichU 243101 Eberherr Leithaberg75cl 265,50 199,10 (Kategori 6,7), Weing. Eberherr, ØvrigeBlaufränkisch 20095799001 Höpler Pinot Noir 2005 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Höpler5839001 Schröck Junge Löwen 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Heidi Schröck,Øvrige166401 Heinrich St. Laurent 2010 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Heinrich9630801 Meinklang Spiegl Blaufränkisch 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Meinklang20079515101 Maestro 2008 75cl 292,70 219,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Heinrich,Mittelburgenland166701 Heinrich Blaufränkisch75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Weing. HeinrichLeithaberg 20105202501 Meinklang Konkret 2009 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Meinklang, Øvrige9524601 Moric Reserve 2008 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Moric,Neusiedlersee9515301 Goldberg Reserve 2008 75cl 346,00 259,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Heinrich,Mittelburgenland9524701 Jagini Blaufränkish Zagersdorf200875cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Moric,Neusiedlersee9515201 Terra o. 2008 75cl 439,30 329,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Heinrich,MittelburgenlandNIEDERÖSTERREICH9525401 Allram Blauer Zweigelt 2010 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Allram4871301 Loimer Pinot Noir Terrassen201075cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,kamptal5843401 Gobelsburg Haidegrund StLaurent 200575cl 310,50 232,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptalØVRIGE5235801 Carnuntum 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Muhr-van derNiepoort, ØvrigeHVITVINliterpris salgspris literpris salgsprisARGENTINALA RIOJA2077301 Nacari Pinot Grigio 2010 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), La Riojana, FamatinaValley8041706 Condor Peak Torrontés 2009 200cl 129,00 258,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Andean Vineyards,Øvrige1000001 Viñedos de la PosadaChardonnay Fairtrade 201075cl 139,90 104,90 (Kategori 3,4,5,6,7), La Riojana, FamatinaValleyMENDOZA4323606 Astica Chardonnay 300cl 113,30 339,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Trapiche, Øvrige2077401 Tierra de Luna 2010 75cl 119,60 89,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Piedra Negra,Øvrige4246205 Astica Chardonnay 2011 150cl 119,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige4246201 Astica Chardonnay 2011 75cl 127,90 95,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)1048901 Trapiche Sauvignon Blanc 2011 75cl 129,20 96,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Trapiche, Øvrige4610201 Argento Chardonnay 2011 75cl 141,30 106,00 (Kategori 5,6,7), Bod. Esmeralda, Øvrige5979101 Trapiche Pinot Grigio 2010 75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige4825201 Alamos Chardonnay 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige4988301 Alamos Sauvignon Blanc 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige5121601 Finca El Origin Chardonnay 2011 75cl 155,10 116,30 (Bestillingsutvalg), Finca el Origin, UcoValley5265001 Trapiche Zaphy Organic75cl 157,20 117,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeChardonnay 20114347901 Santa Ana Sauvignon Blanc 75cl 166,00 124,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, Øvrige20109441401 Jean Bousquet Chardonnay Pinot 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean BousquetGris Reserva 20104402101 Terrazas Chardonnay 2010 75cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige9596701 Jean Bousquet Chardonnay 75cl 186,50 139,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Jean BousquetReserve 20114610301 Catena Chardonnay 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige9521401 Catena Alta Chardonnay 2009 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Catena ZapataSALTA9100001 Cuma Torrontes Organic2011/201275cl 99,50 74,60 (Bestillingsutvalg), Michel Torino, CafayateValley4328401 Quara Torrontés 2008 75cl 146,50 109,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Felix Lavaque9629501 Colomé Torrontes 2011 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Bodega Colomé,Calchaqui ValleyØVRIGE9611101 Zuccardi Serie A Chardonnay 75cl 173,20 129,90 (Kategori 4,5,6,7), Familia Zuccardi2011AUSTRALIANEW SOUTH WALES1064201 Allandale Semillon 2008 75cl 197,30 148,00 (Bestillingsutvalg), Allandale Winery,Hunter Valley1038301 Allandale Semillon 2006 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Allandale Winery,Hunter Valley5942101 Philip Shaw The DreamerViognier 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Philip Shaw Wines,Øvrige9678601 Penfolds Bin 311 Tumbarumba 75cl 389,20 291,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds, OrangeChardonnay 2010SOUTH AUSTRALIA9724706 Mad House Riesling 2011 300cl 121,60 364,90 (Kategori 6,7), Jeanneret Wines9693501 Angove Chalk Hill Blue75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Angove’s, RiverlandChardonnay 2011704001 Jacob’s CreekSemillon/Chardonnay 201175cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, BarossaValley9288701 Rosemount Diamond Cellars 75cl 151,90 113,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Rosemount Est.Riesling Semillon SauvignonBlanc 20104222401 Peter Lehmann Barossa Riesling201175cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Barossa Valley4190401 Peter Lehmann WeighbridgeChardonnay 200975cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann, Øvrige


5229101 Wynns Coonawarra Chardonnay200875cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Wynn’s CoonawarraEst., Coonawarra4811301 Jacob’s Creek Riesling Reserve201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, BarossaValley4542501 Jacob’s Creek ReserveChardonnay 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, BarossaValley9400101 Penfolds Koonunga Hill Autumn 75cl 202,40 151,80 (Bestillingsutvalg), PenfoldsRiesling 20089635101 Langmeil Live Wire Riesling201175cl 203,70 152,80 (Bestillingsutvalg), Langmeil Winery,Barossa Valley5237201 Y Series Viognier 2009 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Yalumba Winery, Øvrige5237301 Pewsey Vale Riesling 2009 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Pewsey Vale Vineyard,Eden Valley5791601 St. Hallett Poacher’s Blend 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), St. Hallett Wines,Barossa Valley5823001 Peter Lehmann Layers 2008 75cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Adelaide Hills9200501 Knappstein Hand Picked Riesling 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Knappstein, Clare Valley20109791501 Pewsey Vale Contours Riesling200675cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Pewsey Vale Vineyard,Eden Valley180201 Some Young Punks Monsters, 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Some Young PunksMonsters Attack! 20125858405 Petaluma Riesling Hanlin Hill 150cl 266,60 399,90 (Bestillingsutvalg), Petaluma20115858401 Petaluma Riesling Hanlin Hill 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg)20115159701 Langmeil Eden Valley Riesling 75cl 266,80 200,10 (Bestillingsutvalg), Langmeil Winery20103150801 Rosemount Show Reserve 75cl 267,90 200,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est., ØvrigeChardonnay 20069420501 Margaret Barossa Semillon200575cl 320,00 240,00 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Barossa Valley118301 Innocent Bystander MuleViognier 201175cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Innocent BystanderWinery, McLaren Vale9399901 Penfolds Bin 51 Eden Valley 75cl 335,90 251,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds, Eden ValleyRiesling 20109420401 Wigan Eden Valley Riesling 2005 75cl 386,70 290,00 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann, EdenValleySOUTH EASTERN AUSTRALIA2039306 Chill Out Chardonnay 300cl 123,30 369,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Austwine, Øvrige4252806 Lindemans Chardonnay 2011 300cl 125,30 375,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Lindemans Wines,Øvrige5625106 Hardys Varietal Range300cl 127,30 382,00 (Bestillingsutvalg), Hardys, ØvrigeChardonnay4346406 Rosemount Gewürztraminer 300cl 128,20 384,70 (Kategori 5,6,7), Rosemount Est., ØvrigeRiesling682301 Lindemans Cawarra SemillonChardonnay 200975cl 134,50 100,90 (Bestillingsutvalg), Lindemans Wines,Øvrige4533001 Wolf Blass EaglehawkChardonnay 2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 137,10 102,80 (Bestillingsutvalg), Wolf Blass Wines,Øvrige5009201 Lindemans Early HarvestSemillion Sauvignon Blanc 201275cl 143,50 107,60 (Bestillingsutvalg), Lindemans Wines,Øvrige3024301 Brown Brothers Chenin Blanc 75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Brown Brothers, Øvrige2010/20113300301 Rosemount GewürztraminerRiesling 201175cl 143,90 107,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Rosemount Est.,Øvrige289501 Jacob’s Creek Riesling 2010 75cl 153,30 115,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Orlando Wines, Øvrige1169301 Jacob’s Creek Chardonnay 75cl 154,70 116,00 (Kategori 4,5,6,7), Orlando Wines, Øvrige2009/20111169302 Jacob’s Creek Chardonnay 37,5cl 186,40 69,90 (Kategori 5,6,7)2009/20115642801 Yellow Tail Semillon Sauignon 75cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, ØvrigeBlanc 20105148001 Rosemount O 2011 75cl 159,50 119,60 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est., Øvrige254501 Lindemans Bin 65 Chardonnay201175cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Lindemans Wines,Øvrige254502 Lindemans Bin 65 Chardonnay 37,5cl 186,70 70,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7)20115625001 Hardys Stamp Riesling75cl 163,30 122,50 (Bestillingsutvalg), Hardys, ØvrigeGewurztraminer 20095609601 Hardys Varietal Range75cl 174,50 130,90 (Bestillingsutvalg), Hardys, ØvrigeChardonnay 20093138901 Rosemount Chardonnay 2009 75cl 174,50 130,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est., Øvrige9223801 Rosemount Pinot Grigio 2010 75cl 174,50 130,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est.258101 Penfolds Koonunga Hill75cl 175,90 131,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds, ØvrigeChardonnay 20104636601 Hardys Stamp Chardonnay 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, ØvrigeSemillon 20084996101 McPherson Chardonnay 2010 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), McPherson Wines,Øvrige3191801 Oxford Landing Chardonnay 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Yalumba Winery, Øvrige20095747404 Hardys Stamp Semillon25cl 204,00 51,00 (Bestillingsutvalg), Hardys, ØvrigeChardonnay4716801 Wolf Blass Gold Label Riesling200575cl 269,20 201,90 (Bestillingsutvalg), Wolf Blass Wines,Øvrige5631601 Eileen Hardy Chardonnay 2005 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Thomas Hardy & Sons,ØvrigeTASMANIA9566801 Abel’s Tempest Tasmania 75cl 212,90 159,70 (Kategori 5,6,7), Heemskerk WinesChardonnay 2010VICTORIA5500001 Everton White 2009 75cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Brown Brothers, Øvrige5229001 Annie’s Lane Riesling 2006 75cl 170,50 127,90 (Bestillingsutvalg), Annie’s Lane, YarraValley5231601 Little Yering Chardonnay 2008 75cl 191,50 143,60 (Bestillingsutvalg), Yering Station, YarraValley5773301 Tahbilk Marsanne 2007 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Tahbilk, Øvrige5773101 Tahbilk Viognier 2006 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Tahbilk, Øvrige9595701 Innocent Bystander Chardonnay201075cl 226,50 169,90 (Kategori 5,6,7), Innocent BystanderWinery, Yarra Valley93 AUSTRALIA SOUTH AUSTRALIA VICTORIA AUSTRALIA 93HVITVIN


HVITVIN94 AUSTRALIA WESTERN AUSTRALIA MAIPO CHILE 94WESTERN AUSTRALIA9699101 Alkoomi Chardonnay SemillonSauvignon Blanc 201175cl 143,70 107,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Alkoomi Wines,Øvrige5878801 Baldivis Estate 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), 3 Oceans wineCompany, Frankland River8043101 Rocky Gully Riesling 2009 75cl 187,60 140,70 (Bestillingsutvalg), Frankland Estate,Frankland River128201 Wulura Semilion Sauvignon 75cl 220,30 165,20 (Bestillingsutvalg), WuluraBlanc 20109791401 Vasse Felix Sauvignon BlancSemillon 201175cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Vasse Felix, MargaretRiver2714701 Fermoy Estate Chardonnay 2007 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Fermoy Est., MargaretRiverØVRIGE5961001 Penfolds Rawson’s Retreat 75cl 157,20 117,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds, ØvrigeRiesling 20099770901 Egon Müller Kanta Riesling 2006 75cl 321,10 240,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Egon MüllerBOSNIA-HERCEG.5173101 Andrija Zilavka 2008 75cl 182,10 136,60 (Bestillingsutvalg), Pod. Andrija, ØvrigeBRASIL9749401 Fortaleza do Seival Pinot GrigioRiesling 2011literpris salgspris literpris salgspris75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Fortaleza do SeivalVineyardsCHILEBÍO-BÍO VALLEY5964106 Cono Sur Gewürztraminer 2011 300cl 121,30 364,00 (Kategori 6,7), Viña Cono Sur, ØvrigeU 127901 Emiliana Riesling Reserva 2011 75cl 141,20 105,90 (Kategori 4,5,6,7), Viñedos Emiliana5670601 Cono Sur Gewürztraminer2011/201275cl 147,90 110,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viña Cono Sur,Øvrige5790201 Cono Sur Riesling Reserva 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur, ØvrigeCASABLANCA5655901 Armador Sauvignon Blanc 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige1049001 Cono Sur Sauvignon BlancReserva 2011/201275cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viña Cono Sur,Øvrige8001501 Errazuriz Chardonnay 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viña Errazuriz, Øvrige287701 Santa Rita Sauvignon Blanc 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Viña Santa Rita, ØvrigeReserva 2010242301 Santa Carolina ChardonnayReservado 200475cl 196,70 147,50 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Øvrige5911101 Canepa Finisimo Sauvignon 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña Canepa, ØvrigeBlanc Gran Reserva 20105970901 Viña Maipo Gran Devoción 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo, ØvrigeSauvignon Blanc 2010783201 Nimbus Estate Gewürstraminer 75cl 207,90 155,90 (Bestillingsutvalg), Viña Casablanca, Øvrige2011CENTRAL VALLEY4118306 Viña Maipo Sauvignon Blanc 300cl 101,60 304,90 (Kategori 5,6,7), Viña Maipo, Øvrige2010/20111654106 Santa Helena Chardonnay 2010 300cl 105,00 314,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Helena,Øvrige4728506 Gato Negro Sauvignon Blanc 300cl 106,60 319,90 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro379801 GatoNegro Chardonnay 2012 75cl 119,90 89,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viña San Pedro,Øvrige4118201 Sunrise Chardonnay 2011 75cl 120,00 90,00 (Kategori 5,6,7), Concha y Toro, Øvrige5624706 Santa Carolina VistannaChardonnay 2008300cl 127,80 383,50 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Øvrige5977601 Paso del Sol Sauvignon Blanc 75cl 132,00 99,00 (Bestillingsutvalg), Terramater, Øvrige20095977901 Paso del Sol Chardonnay 2009 75cl 133,30 100,00 (Bestillingsutvalg), Terramater, ØvrigeW 9720101 Vistamar Brisa Sauvignon Blanc 75cl 134,70 103,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vistamar, Øvrige20114303201 Cono Sur Bicycle Chardonnay 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur20115218701 Cono Sur Sauvignon Blanc 2012 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur, Øvrige5544501 Viña Maipo Chardonnay Reserva 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo, Øvrige20111557901 Santa Digna Sauvignon Blanc 75cl 157,30 118,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, ØvrigeReserve 20085853201 Punto Niño Sauvignon Blanc 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Viña Punto Alto, Øvrige20095222401 Las Mulas Sauvignon Blanc 75cl 178,70 134,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige20095300301 Escudo Rojo Chardonnay 2010 75cl 212,30 159,20 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, ØvrigeCOLCHAGUA9400601 Casa Silva Cool Coast Sauvignon 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Viña Casa SilvaBlanc 2011CURICÓ667101 Caliterra Sauvignon Blanc 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viña Caliterra, Øvrige4909701 Montes Sauvignon Blanc Classic 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Montes, Øvrige2008ELQUI VALLEY9235101 Falernia Pedro Ximenez Reserva 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viña Falernia20105137201 Castillo de Molina Sauvignon 75cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro, ØvrigeBlanc 2009LEYDA VALLEY9531501 Casillero del Diablo Chardonnay 75cl 138,50 103,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Concha y Toro2011/20125207501 Leyda Chardonnay Reserva 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Viña Leyda, Øvrige20105207401 Leyda Sauvignon Blanc Reserva 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Viña Leyda, Øvrige20105207301 Leyda Neblina Riesling 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Viña Leyda, ØvrigeLIMARÍ4455901 Tabalí Reserva Sauvignon Blanc 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Viña Tabalí, Øvrige20075260401 Marques de Casa Concha 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, ØvrigeChardonnay 20099701201 Maycas del Limari ReservaChardonnay 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maycas del LimaríLTDAMAIPO9999301 Nuevo Mundo Sauvignon Blanc 75cl 189,70 142,30 (Bestillingsutvalg), De Martino20119914001 William Fèvre EspinoChardonnay 201175cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), William Fevre, Øvrige


MAULE753401 Santa Rita 120 Chardonnay 75cl 146,50 109,90 (Kategori 5,6,7), Viña Santa Rita2010RAPEL VALLEY1361101 La Palma Chardonnay 2008 75cl 99,30 74,50 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, Øvrige1313001 La Palma Sauvignon Blanc 2008 75cl 99,30 74,50 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, Øvrige286601 Santa Carolina Chardonnay201175cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Viña Santa Carolina,Øvrige8054801 Estampa Viognier 2011 75cl 137,20 102,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Viña y BodegaEstampa, Colchagua4285101 Viña la Rosa La Capitana 75cl 158,50 118,90 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, ØvrigeChardonnay 20065590501 Casa Silva Sauvignon BlancReserva 201175cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viña Casa Silva,Colchagua4285201 Viña la Rosa Don Reca75cl 164,00 123,00 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, ØvrigeChardonnay 20031012401 Santa Carolina Sauvignon BlancReserva 200875cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,ColchaguaSAN ANTONIO9522201 Matetic Corralillo SauvignonBlanc 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Matetic VineyardsFRANKRIKEALSACE5843001 Kreydenweiss Clos du Val d’EleonRiesling Pinot Gris 200575cl 106,40 79,80 (Bestillingsutvalg), Marc Kreydenweiss,Øvrige5178401 Kientzler Pinot Gris 2008 75cl 112,70 84,50 (Bestillingsutvalg), Dom. André Kientzler,Øvrige2095901 Pfaffenheim Riesling 2011 75cl 138,70 104,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), La Cave desVignerons de Pfaffenhei, Øvrige370601 Freyburger Pinot Gris Réserve201075cl 142,50 106,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Louis Freyburger,Øvrige8054901 Preiss Riesling 2010. 75cl 146,70 110,00 (Bestillingsutvalg), Ernest Preiss, Øvrige5218801 Dopff & Irion Gentil 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, Øvrige3950101 Schiller Riesling 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cave Vin. d’Orschwiller,Øvrige83601 Pfaffenheim Pinot Blanc 2011 75cl 161,30 121,00 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Øvrige3461501 Freyburger Riesling Réserve 75cl 166,40 124,80 (Bestillingsutvalg), Louis Freyburger, Øvrige20095799901 Dopff & Irion Sylvaner Tradition 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, Øvrige20103453301 Gentil Hugel 2010 75cl 166,50 124,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Hugel & Fils, Øvrige299601 Dopff & Irion Riesling 2010 75cl 173,20 129,90 (Kategori 4,5,6,7), Dopff & Irion, Øvrige299605 Dopff & Irion Riesling 2010 150cl 186,60 279,90 (Bestillingsutvalg)299602 Dopff & Irion Riesling 2010 37,5cl 208,00 78,00 (Bestillingsutvalg)5200601 Gentil de Pfaff 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Øvrige9019901 Kientz Pinot Blanc 2008 75cl 177,50 133,10 (Bestillingsutvalg), René Kientz, Øvrige4230301 Kuentz-Bas Riesling Tradition200975cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Kuentz-Bas, Øvrige5140301 Turckheim Riesling Reserva2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Cave de Turckheim,Øvrige9448701 Zinck Pinot Blanc 2010 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Phillippe Zinck, Øvrige9448801 Zinck Riesling 2011 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Phillippe Zinck, Øvrige5276901 Rieflé Pinot Blanc Bonheur 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Rieflé, ØvrigeConvival 2009712301 Turckheim Pinot Gris Réserve 75cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), Cave de Turckheim, Øvrige20103482501 Rolly Gassmann Sylvaner 2010 75cl 188,00 141,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rolly Gassmann,Øvrige74101 Dopff & Irion Gewurztraminer 75cl 193,20 144,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dopff & Irion, Øvrige201074102 Dopff & Irion Gewurztraminer 37,5cl 231,70 86,90 (Bestillingsutvalg)20105823701 Gustave Lorentz Riesling 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Gustave Lorentz, ØvrigeRéserve 20113133301 Lucien Albrecht Riesling Réserve201075cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lucien Albrecht,Øvrige9995001 Rieffel Riesling 2011 75cl 198,00 148,50 (Bestillingsutvalg), Lucas et André Rieffel,Øvrige5222101 Vincent Fleith Riesling 2008 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Earl Rene FleithEschard, Øvrige5081001 Kientz Riesling Blienschwiller 75cl 199,20 149,40 (Bestillingsutvalg), René Kientz, Øvrige20099739101 Cattin Riesling 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Joseph Cattin1462601 Jean-Baptiste AdamGewurztraminer Réserve 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Caves Jean-BaptisteAdam, Øvrige5277001 Rieflé Riesling 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Rieflé, Øvrige88801 Trimbach Riesling 2011 75cl 199,90 149,90 (Kategori 4,5,6,7), F.E. Trimbach, Øvrige88802 Trimbach Riesling 2011 37,5cl 239,70 89,90 (Bestillingsutvalg)4403301 Black Tie Pinot Gris Riesling201075cl 201,30 151,00 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Øvrige709501 Pfaffenheim Gewurztraminer201075cl 204,00 153,00 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Øvrige8006601 Pfister Pinot Gris Tradition 2007 75cl 206,40 154,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Pfister, Øvrige9940801 Boeckel Riesling 2011 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Émilie Boeckel9309401 Jean-Baptiste Adam R’EveD’Adam 200875cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Caves Jean-BaptisteAdam, Øvrige4884801 Albert Mann Pinot BlancAuxerrois 201175cl 207,30 155,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Albert Mann,Øvrige789301 Trimbach Gewurztraminer 2010 75cl 208,00 156,00 (Kategori 5,6,7), F.E. Trimbach, Øvrige9180501 Kientz Pinot Gris 2008 75cl 209,30 157,00 (Bestillingsutvalg), René Kientz, Øvrige1369901 Albrecht Pinot Gris Réserve 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lucien Albrecht20104593101 Beyer Riesling 2011 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvrige5544101 Gustave Lorentz Gewurztraminer 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Gustave LorentzRéserve 20105939201 Jean-Marc Bernhard VieillesVignes Riesling 201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Bernhard,Øvrige5276801 Rieflé Gewurztraminer Bonheur 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Rieflé, ØvrigeConvival 20095217201 Jean-Baptiste Adam L′ Auxerrois 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), ØvrigeVieilles Vignes 2009283101 Cuvée les Amours Pinot Blanc200875cl 222,00 166,50 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige95 CHILE MAULE ALSACE FRANKRIKE 95HVITVIN


HVITVIN96 FRANKRIKE ALSACE ALSACE FRANKRIKE 96literpris salgspris literpris salgspris5268601 Jean Zipp Riesling Vieilles Vignes 75cl 226,80 170,10 (Bestillingsutvalg), Jean Zipp, Øvrige20099940701 Boeckel Gewurztraminer 2011 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Émilie Boeckel9940601 Boeckel Pinot Gris 2011 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Émilie Boeckel5112901 Bott-Geyl Riesling Les Elements 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bott-Geyl, Øvrige20103364901 Kientzler Riesling 2009 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Dom. André Kientzler,Øvrige4139601 Schmitt Glintzberg Riesling 2011 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Anne-MarieSchmitt, Øvrige9746601 Josmeyer Silvaner Peau Rouge 75cl 235,90 176,90 (Bestillingsutvalg), Josmeyer & Fils20095696401 Beyer Pinot Gris 2010 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvrige4504401 Ostertag Sylvaner Vieilles Vignes 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvrige2011U 3042801 Dopff & Irion Les Murailles 75cl 244,40 183,30 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, ØvrigeRiesling 20085080901 Kientz Riesling Winzenberg 75cl 245,10 183,80 (Kategori 6,7), René Kientz, ØvrigeGrand Cru 20094524301 Beyer Gewurztraminer 2009 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvrige9155201 Kientz Pinot Gris Grand Cru 75cl 246,80 185,10 (Bestillingsutvalg), René Kientz, ØvrigeWinzenberg 2008174401 Zind-Humbrecht Pinot Blanc 75cl 251,30 188,50 (Bestillingsutvalg), Zind-Humbrecht, Øvrige20115657401 Deiss Alsace 2011 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Marcel Deiss, Øvrige4321101 Hugel Riesling 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige1157501 Dopff & Irion Les Maquisards 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, ØvrigePinot Gris 20085217301 Kuentz-Bas Riesling Trois 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Kuentz-Bas, ØvrigeChateaux 20089361701 Trapet Riquewihr Riesling 2008 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Trapet Père et Fils,Øvrige5288901 Weinbach Riesling Réserve 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Weinbach, Øvrige20083022401 Schmitt Gewurztraminer75cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), R. Schmitt, ØvrigeGlintzberg 20113203701 Ostertag Riesling Vignoble 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvriged’Epfig 20105976601 Josmeyer Riesling Le Kottabe 75cl 263,90 197,90 (Bestillingsutvalg), Josmeyer & Fils, Øvrige20085217401 Jean-Baptiste Adam Kaefferkopf 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), ØvrigeGrand Cru 20099751601 Frick Riesling 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Frick9180701 Gustave Lorentz Burg Riesling 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Gustave Lorentz, Øvrige20094321201 Hugel Gewurztraminer 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, ØvrigeU 9622801 Weinbach Riesling Réserve 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Weinbach, Øvrige20113453201 Hugel Pinot Gris Tradition 2008 75cl 274,00 205,50 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige5865001 Hagel Pinot Gris 2009 75cl 278,90 209,20 (Bestillingsutvalg), Lucas et André Rieffel,Øvrige5865101 Brandluft Riesling 2010 75cl 279,60 209,70 (Bestillingsutvalg), Lucas et André Rieffel,Øvrige5954101 Bott-Geyl Gewurztraminer Les 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bott-Geyl, ØvrigeÉléments 20109746501 Josmeyer Le Kottabe 2010 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Josmeyer & Fils127201 Marcel Deiss Riesling 2011 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Marcel Deiss2020801 Hatschbourg Grand Cru Riesling200775cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Øvrige9448901 Zinck Riesling Grand Cru Goldert 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Phillippe Zinck, Øvrige20091382101 Turckheim GewurztraminerGrand Cru Brand 201075cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Cave de Turckheim,Øvrige3453101 Hugel Riesling Tradition 2007 75cl 304,00 228,00 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige5275201 Rieffel Grand Cru Zotzenberg201075cl 305,10 228,80 (Bestillingsutvalg), Lucas et André Rieffel,Øvrige5113101 Bott-Geyl Riesling Lieu Dit 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bott-Geyl, ØvrigeKronenbourg 20099751401 Frick Gewürztraminer 2009 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Frick9746401 Josmeyer Le Fromenteau Pinot 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Josmeyer & FilsGris 20102069701 Schmitt Altenberg de BergbietenRiesling Vieilles Vignes 201075cl 309,30 232,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Anne-MarieSchmitt, Øvrige3170001 Ostertag Pinot Gris Barriques 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvrige20095277101 Rieflé Grand Cru Steinert 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Rieflé, ØvrigeRiesling Bonheur Exceptionnel20094250601 Dopff & Irion Schoenenbourg 75cl 331,90 248,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, ØvrigeRiesling Grand Cru 20095248701 Rieffel Grand Cru WiebelsbergRiesling 200875cl 334,00 250,50 (Bestillingsutvalg), Lucas et André Rieffel,Øvrige5976701 Josmeyer Riesling Les Pierrets 75cl 341,20 255,90 (Bestillingsutvalg), Josmeyer & Fils, Øvrige20084407301 Beyer Riesling les Ecailler 2004 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvrige174101 Zind-Humbrecht Riesling 75cl 345,90 259,40 (Bestillingsutvalg), Zind-Humbrecht, ØvrigeGueberschwihr 2010170801 Marcel Deiss Engelgarten 2010 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Marcel Deiss, Øvrige4640001 Ostertag Clos Mathis Riesling 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvrige20104056701 Ostertag Fronholz Riesling 2009 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvrige3453001 Hugel Gewurztraminer Jubilée 75cl 378,50 283,90 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige20075217501 Kuentz-Bas Gewurztraminer 75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Kuentz-Bas, ØvrigeGrand Cru Pfersigberg 20074072001 Riesling Grand Cru Schlossberg200375cl 384,80 288,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Albert Mann,Øvrige9670301 Weinbach Riesling Grand Cru 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. WeinbachSchlossberg 20115939101 Jean-Marc Bernhard Grand CruSchlossberg Riesling 201075cl 393,20 294,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Bernhard,Øvrige3315801 Ostertag Pinot Gris Fronholz201075cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris9180801 Lorentz Altenberg de Bergheim 75cl 396,70 297,50 (Bestillingsutvalg), Gustave Lorentz, ØvrigeRiesling Grand Cru 20055974401 Bott-Geyl Riesling Grand Cru 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bott-Geyl, ØvrigeSchlossberg 2009789401 Trimbach Pinot Gris Réserve 75cl 408,00 306,00 (Bestillingsutvalg), F.E. Trimbach, ØvrigePersonelle 20055609401 Hugel Riesling Jubilee 2007 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige5974501 Bott-Geyl Riesling Grand Cru 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bott-Geyl, ØvrigeSchoenenbourg 20073163601 Ostertag Muenchberg Grand Cru 75cl 440,00 330,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, ØvrigeRiesling 20095621801 Beyer Riesling Comtes75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvriged’Eguisheim 20085686701 Zind-Humbrecht Clos Saint 75cl 463,90 347,90 (Bestillingsutvalg), Zind-Humbrecht, ØvrigeUrbain Rangen de Thann PinotGris 20054524101 Beyer Gewurtztraminer Comtes 75cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvriged’Eguisheim 20005976401 Josmeyer Riesling Grand Cru 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Josmeyer & Fils, ØvrigeHengst 2008789501 Trimbach Riesling Cuvée Frédéric 75cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), F.E. Trimbach, ØvrigeÉmile 20069670201 Weinbach Pinot Gris Cuvée Ste 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. WeinbachCatherine 20094539701 Ostertag Fronholz Vendanges 75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, ØvrigeTardives de Gewurztraminer20093043101 Dopff & Irion Gewurztraminer 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, ØvrigeVendanges Tardives 20079670601 Weinbach Gewurztraminer Grand 75cl 576,00 432,00 (Bestillingsutvalg), Dom. WeinbachCru Furstentum 20089659401 Weinbach Riesling Grand Cru 75cl 599,60 449,70 (Bestillingsutvalg), Dom. WeinbachSchlossberg Cuvée Ste Catherine2010174201 Zind-Humbrecht Clos Windsbuhl 75cl 602,70 452,00 (Bestillingsutvalg), Zind-Humbrecht, Øvrige20105624602 Hugel Gewurztraminer Vendange 37,5cl 618,40 231,90 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, ØvrigeTardive 2002174301 Zind-Humbrecht Rangen de 75cl 656,30 492,20 (Bestillingsutvalg), Zind-Humbrecht, ØvrigeThann Clos-Saint-Urbain Riesling20105948601 Trimbach Cuvée Frédéric Emile 75cl 960,00 720,00 (Bestillingsutvalg), F.E. Trimbach, ØvrigeVendages Tardives 20015948701 Trimbach Cuvée Frédéric Emile 75cl 1 318,70 989,00 (Bestillingsutvalg), F.E. Trimbach, ØvrigeSélection de Grains Nobles 20015780402 Trimbach Cuvée Frédéric Emile 37,5cl 1 560,00 585,00 (Bestillingsutvalg), F.E. Trimbach, ØvrigeSélection de Grains Nobles 2001BORDEAUX1514801 Ch. Respide-Medeville 2002 75cl 132,30 99,20 (Bestillingsutvalg), Graves282506 Ch. Bonnet 2011 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Entre-Deux-Mers282501 Ch. Bonnet 2011 75cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)282502 Ch. Bonnet 2011 37,5cl 186,40 69,90 (Bestillingsutvalg)9125001 Le Portail Entre-Deux-Mers 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), SARL Jameswine,Entre-Deux-Mers71401 Cristal d’Or 75cl 144,00 108,00 (Bestillingsutvalg), Dourthe Frères, Øvrige9773401 Ch. Grand Housteau Blanc 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Grand Housteau,Øvrige9234501 Ch. Le Grand Verdus BordeauxBlanc 201075cl 167,50 125,60 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Grand Verdus,Øvrige9189801 Ch. Saint Thibeaud 2011 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Saint Thibeaud, Øvrige293501 Mouton Cadet Blanc 2009 75cl 177,20 132,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Øvrige9125501 Petite Sirène Blanc 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), ERIC ALBADAJELGERSMA9379401 Ch. de Haux RdP 2011 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Haux, Øvrige5177201 Dom. du Seuil 2008 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Øvrige5208201 Ch. de Sours Blanc 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Sours, Øvrige4821101 Ch. Mercier 2008 75cl 211,10 158,30 (Bestillingsutvalg), Ch. Phety, Côtes deBourgU 317301 Ch. Saransot-Dupre 2010 75cl 241,90 181,40 (Bestillingsutvalg), Ch. Saransot-Dupré,Listrac-Médoc9773901 Le G de Château Guiraud 2010 75cl 248,00 186,00 (Bestillingsutvalg), La Boisseraie, Øvrige9909401 XVIII Bordeaux Blanc 2011 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Max Bordeaux, Øvrige5176901 Ch. L’Avocat Graves Blanc 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Graves5177101 Ch. du Seuil Graves Blanc 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Graves9768701 Lurton Château de RochemorinBlanc 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), André Lurton,Pessac-Léognan9773801 M de Malle 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), La Boisseraie, Graves9773301 Doisy-Daëne 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), La Boisseraie, Barsac5313401 Clos Floridene Blanc 2009 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Denis et FlorenceDubourdieu, Graves9772401 Rieussec R 2011 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), La Boisseraie, Øvrige3073601 Dom. de la Solitude 2010 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Comp. Religieuse de laSainte-Fami, Pessac-Léognan9772601 Chasse-Spleen Blanc 2009 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Chasse-Spleen,Øvrige3026101 Ch. Gravas 2009 75cl 360,00 270,00 (Bestillingsutvalg), Sauternes4822001 Ch. Couhins-Lurton 2006 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), André Lurton,Pessac-Léognan4404101 Ch. La Louvière 2006 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), André Lurton,Pessac-Léognan9127301 Ch. Olivier 2007 75cl 450,70 338,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Olivier,Pessac-Léognan9127501 Ch. Latour Martillac 2008 75cl 502,50 376,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour Martillac,Pessac-Léognan9773601 S de Suduiraut 2009 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), La Boisseraie,Sauternes9127601 Ch. Carbonnieux 2007 75cl 590,70 443,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Carbonnieux,Pessac-Léognan9225701 Ch. de Fieuzal Blanc 2008 75cl 658,70 494,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Fieuzal,Pessac-Léognan9226401 Ch. Malartic Lagraviere 2008 75cl 830,70 623,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Malartic Lagravière,Pessac-Léognan9136201 Y d’Yquem 2007 75cl 1 733,30 1 300,00 (Bestillingsutvalg), Ch. d’Yquem, Øvrige97 FRANKRIKE ALSACE BORDEAUX FRANKRIKE 97HVITVIN


HVITVIN98 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 98BURGUND9470401 Albert Bichot Secret de FamilleBourgogne Chardonnay 20099645706 Clotilde Davenne Saint Bris20114638706 La Chablisienne BourgogneChardonnay9846806 Pascal Bouchard Petit ChablisWinemakers Selection75cl 111,30 83,50 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot, Øvrige300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne,Saint-Bris300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne, Øvrige150cl 143,20 214,80 (Bestillingsutvalg), Pascal Bouchard,Chablis2069801 Jurassique 2009 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Bourgogne9151006 Desvignes Chablis 2010 300cl 150,00 450,00 (Kategori 6,7), Desvignes Aine & Fils,Chablis3041306 Laroche Petit Chablis 2010 300cl 150,00 449,90 (Bestillingsutvalg), Michel Laroche, Chablis3041301 Laroche Petit Chablis 2010 75cl 205,20 153,90 (Kategori 4,5,6,7)4588406 Petit Chablis 2009 300cl 150,00 449,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis5246406 Albert Bichot Chablis 2010 300cl 153,30 459,90 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot, Chablis1548906 Louis Max Bourgogne200cl 155,00 309,90 (Bestillingsutvalg), Louis Max, ØvrigeChardonnay 20104657706 Brocard Petit Chablis 2011 300cl 159,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis9206306 Emile Chandesais Chablis Fossil2010300cl 159,80 479,50 (Bestillingsutvalg), Emilie Chandesais,Chablis9246706 Vincent Dampt Petit Chablis2010300cl 162,20 486,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Vincent Dampt,Chablis4264506 J. Moreau Petit Chablis 2011 300cl 163,30 489,90 (Kategori 6,7), J. Moreau & Fils, PetitChablis4264501 J. Moreau Petit Chablis 2011 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg)8017506 La Chablisienne Chablis 2009 300cl 163,30 489,90 (Kategori 4,5,6,7), La Chablisienne,Chablis2001501 Brocard Saint-Bris Sauvignon2010/201175cl 166,50 124,90 (Kategori 4,5,6,7), Jean-Marc Brocard,Saint-Bris3160901 J. Moreau Saint Bris Sauvignon201175cl 166,50 124,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), J. Moreau & Fils,Saint-Bris5172706 Daniel Dampt Chablis Village2010300cl 168,50 505,50 (Kategori 6,7), Daniel Dampt et Fils,Chablis2001401 Domaine Martin Bourgogne 75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Martin, BourgogneBlanc 20105869401 William Fèvre Saint Bris 2008 75cl 170,00 127,50 (Bestillingsutvalg), William Fèvre, Saint-Bris8027201 Bersan Saint-Bris Sauvignon200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bersan & Fils,Saint-Bris5690801 Davenne Saint Bris 2008 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Clotilde Davenne,Saint-Bris5215801 Desvignes Petit Chablis 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Desvignes Aine & Fils,Chablis5915201 Enkefruens Hvite Burgunder 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, Saint-BrisSaint Bris 20085916606 Fourrey Chablis 300cl 173,30 520,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Fourrey, Chablis9630901 Clotilde Davenne BourgogneBlanc 2011literpris salgspris literpris salgspris75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne,Bourgogne9210801 Potel Aviron Mâcon Villages201075cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Potel-Aviron,Mâcon-Villages1545706 Cork Collection Chablis 2010 300cl 180,00 540,00 (Kategori 6,7), Cork Wines & Spirits,Chablis9099901 Ch. de La Greffière Mâcon laRoche Vineuse 201175cl 182,00 136,50 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Greffiere,Mâcon-Villages9774001 Lamblin Mares Bourgogne 75cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, ØvrigeChardonnay 2011U 191901 Boisset les Ursulines Chardonnay201175cl 184,50 138,40 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Jean-ClaudeBoisset,4909406 Laroche Chablis 2010 200cl 184,90 369,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Chablis5242901 Robin Chablis Cuvée Clovis 2011 75cl 185,50 139,10 (Bestillingsutvalg), Louis Robin, Chablis4256701 Collet Chablis 2009 75cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Collet & Fils,Øvrige3084001 Chablis Cuvée La Sereine 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis3084005 Chablis Cuvée La Sereine 2009 150cl 246,60 369,90 (Bestillingsutvalg)5780501 Desvignes Chablis 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Desvignes Aine & Fils,Chablis4501601 Juillot Cuvée Juliette Chardonnay201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Juillot,Øvrige4680501 La Chablisienne BourgogneChardonnay 201075cl 186,50 139,90 (Kategori 5,6,7), La Chablisienne,Bourgogne5951601 Lamblin Petit Chablis 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, Chablis5871601 Olivier Tricon BourgogneChardonnay 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Tricon,Bourgogne9756501 Pierre et Paul Chablis 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Domaines PierreChavin, Chablis4198201 Collet Petit Chablis 2009 75cl 189,50 142,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Collet & Fils,Chablis5239606 Ch. du Val de Mercy Petit Chablis 200cl 190,00 379,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Ch. du Val deMercy, Chablis9738301 Pascal Bouchard Petit Chablis201075cl 190,50 142,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Bouchard,Chablis1453001 Ch. du Val de Mercy Petit Chablis201175cl 193,20 144,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. du Ch. du Valde Mercy, Chablis8017401 Clotilde Davenne Les TempsPerdus Petit Chablis 200975cl 193,20 144,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Clotilde Davenne,Petit Chablis5871501 Olivier Tricon Petit Chablis 2009 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Tricon, Chablis4597001 William Fèvre Petit Chablis2010/201175cl 193,30 145,00 (Kategori 5,6,7), William Fèvre, PetitChablis147401 Christian Simon Petit Chablis201175cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Christian Simon,Chablis5208101 Emile Chandesais Chablis2010/201175cl 196,70 147,50 (Kategori 5,6,7), Emilie Chandesais,Chablis5024701 Michelot Bourgogne Blanc 2010 75cl 198,10 148,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Michelot, Øvrige5174001 Dom. du Chardonnay PetitChablis 200875cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chablis,Chablis152601 Lafôret Chardonnay 2010 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Bourgogne3470801 Ch. de Maligny Vau de VeyChablis 1. Cru 200775cl 198,90 149,20 (Bestillingsutvalg), Ch. de Maligny, Chablis


literpris salgspris literpris salgspris9791901 All our Classics Chablis 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Excellars, Chablis9600501 Brocard Bourgogne Chardonnay201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Brocard,Bourgogne4824601 Defaix Petit Chablis 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bernard Defaix,Chablis3318201 Dom. Long-Depaquit Chablis201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Long-Depaquit,Chablis2011601 Domaine Pierre de Préhy PetitChablis 201075cl 199,90 149,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Pierre de Préhy,Petit Chablis1481201 Domaine le Verger Chablis 2009 75cl 199,90 149,90 (Kategori 6,7), Alain Geoffroy, Chablis4706401 Gérard Tremblay Chablis 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard Tremblay,Øvrige3083901 La Chablisienne Petit ChablisVibrant 201075cl 199,90 149,90 (Kategori 3,4,5,6,7), La Chablisienne, PetitChablis5211301 Laroche Bourgogne Chardonnay 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, ØvrigeTête du Cuvée 20099036501 Pierre Andre Bourgogne75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Pierre André, BourgogneChardonnay 20099768301 Quinson Petit Chablis 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Louis Quinson,Chablis3139201 St. Pierre Mâcon-Lugny 1. Cru201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Mâcon-Lugny3332201 Vauroux Chablis 2009 75cl 199,90 149,90 (Kategori 6,7), Dom. de Vauroux, Chablis3332202 Vauroux Chablis 2009 37,5cl 258,40 96,90 (Bestillingsutvalg)1419301 Louis Max Chablis 2010 75cl 200,00 150,00 (Kategori 6,7), Louis Max, Chablis3298101 Louis Moreau Petit Chablis 2009 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Moreau,Chablis9107401 Deux Roches Plants du Carre200975cl 200,30 150,20 (Kategori 5,6,7), Collowray & Terrier,Mâcon-Villages5712601 Pascal Bouchard Chablis LeClassique 201075cl 203,90 152,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Bouchard,Chablis4959601 Millet Petit Chablis 2009 75cl 205,20 153,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Millet4837001 Domaine Seguinot-Bordet PetitChablis 201075cl 206,30 154,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Seguinot-Bordet,Chablis9100201 Bersan Bourgogne Aligoté 2011 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bersan & Fils,Bourgogne5729901 Fantastique Chardonnay 2009 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils, Øvrige4273801 Labouré-Roi Mâcon-VillagesBlanc 200975cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi,Mâcon-Villages5987801 Petit Chablis 2010 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Chablis4891201 Pommier Chablis 2011 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Isabelle et DenisPommier, Chablis4917501 Dom. des Malandes Petit Chablis200975cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Dom. des Malandes,Chablis5671801 Guillot-Broux Mâcon-Villages200975cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Guillot-Broux,Mâcon-Villages5985701 Patrick Pestre Bourgogne HautesCôtes de Beaune Blanc 200875cl 209,20 156,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Pestre,Hautes-Côtes de BeauU 287001 Domaine Poncétys Saint-VéranClassic 201175cl 211,70 158,80 (Bestillingsutvalg), Dom. des Poncétys,Saint-Véran8017601 Brocard Chablis Pierre de Prehy200975cl 212,00 159,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Jean-Marc Brocard,Chablis147501 Christian Simon Chablis 2011 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Christian Simon,Chablis4483701 Matrot Bourgogne Chardonnay201075cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Thierry et PascaleMatrot, Bourgogne9676601 Chanson Bourgogne Chardonnay201075cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Chanson Pere & Fils,Bourgogne9579101 Agnes et Didier Dauvissat PetitChablis 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Agnès et DidierDauvissat, Petit Chablis9575001 Billaud-Simon Petit Chablis201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Petit Chablis8056401 Bouchard Bourgogne Réserve2009/201075cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Bouchard Ainé & Fils,Bourgogne5265301 Bouvier Bourgogne AligotéVieilles Vignes 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. René Bouvier,Bourgogne571801 Buxy Montagny 1. Cru 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cave des Vign. de Buxy,Montagny8017301 Clotilde Davenne Petit Chablis200975cl 213,20 159,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Clotilde Davenne,Petit Chablis9107901 Dubois Hautes-Côte de BeauneLes Montbatois 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. R. Dubois & Fils,Hautes-Côtes de Beau5951501 Lamblin Chablis Vieilles Vignes 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, Chablis20114570801 Louis Jadot Bourgogne Conventdes Jacobins Chardonnay 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Øvrige4570805 Louis Jadot Bourgogne Convent 150cl 216,60 324,90 (Bestillingsutvalg)des Jacobins Chardonnay 20105695401 Louis Jadot Petit Chablis 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Chablis9373601 Louis Latour BourgogneChardonnay 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Bourgogne3298001 Louis Moreau Chablis 2010 75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Dom. Louis Moreau, Chablis3298005 Louis Moreau Chablis 2010 150cl 226,70 340,00 (Bestillingsutvalg)3298002 Louis Moreau Chablis 2010 37,5cl 255,70 95,90 (Bestillingsutvalg)1495401 Paulière Petit Chablis2010/201175cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Dom. de la Paulière, PetitChablis271401 Quinson Chablis 2010/2011 75cl 213,20 159,90 (Kategori 5,6,7), Jean-Louis Quinson,Chablis1372001 Saint-Véran Terres Secrètes 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cave Prissé, Saint-Véran20099673601 Victor Berard Chablis 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Victor Berard, Chablis9786001 Etienne Boileau Petit Chablis 75cl 219,30 164,50 (Bestillingsutvalg), Etienne Boileau, Chablis20105695301 Louis Jadot Chablis 2011 75cl 219,90 164,90 (Kategori 6,7), Maison Louis Jadot, Chablis3294001 Dom. des Malandes Chablis200975cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Dom. des Malandes,Chablis1049901 Girardin Bourgogne ChardonnayTerroir Noble 201075cl 220,00 165,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vincent Girardin,Bourgogne9735401 Hellstrøm Bon Vin Blanc Chablis201175cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis99 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 99HVITVIN


HVITVIN100 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 100literpris salgspris literpris salgspris9717101 Joseph Drouhin Chablis 2010 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Chablis5918901 Collection Alain Corcia Chablis 75cl 220,50 165,40 (Bestillingsutvalg), Chablis20104273901 Labouré-Roi Chablis Le Beaunois 75cl 221,20 165,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi, Chablis20119675301 Sebastien Dampt Chablis 2011 75cl 221,50 166,10 (Bestillingsutvalg), Sebastien Dampt,Chablis4824501 Defaix Chablis 2011 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bernard Defaix,Chablis5057201 Dom. du Chardonnay Chablis200975cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chardonnay,Chablis4833301 Joseph Drouhin Mâcon Villages200975cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Mâcon9579301 Agnes et Didier DauvissatChablis 201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Agnès et DidierDauvissat, Chablis4409601 Davenne Chablis 2011 75cl 226,50 169,90 (Kategori 6,7), Clotilde Davenne, Chablis9643901 Dom. des Chenevières Chablis201175cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Chenevières,Chablis9182001 Domaine Servin Chablis AOC 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, Chablis5301001 Fourrey Chablis Cuvée Smestad 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fourrey, Chablis20105928501 George Petit Chablis 2008 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. George, Chablis3043401 J. Moreau Chablis 2011 75cl 226,50 169,90 (Kategori 4,5,6,7), J. Moreau & Fils,Chablis3043405 J. Moreau Chablis 2011 150cl 249,30 373,90 (Bestillingsutvalg)3043402 J. Moreau Chablis 2011 37,5cl 274,40 102,90 (Bestillingsutvalg)668001 Laroche Chablis 2010 75cl 226,50 169,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Michel Laroche,Chablis668002 Laroche Chablis 2010 37,5cl 266,40 99,90 (Bestillingsutvalg)4907201 Lequin-Colin Bourgogne75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), René Lequin, BourgogneChardonnay 20109789101 Oudin Chablis 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Oudin, Chablis9459901 Roche De Bellene BourgogneChardonnay Vieilles Vignes 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Maison Roche deBellene3055601 Simonnet-Febvre Chablis 2011 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Simonnet-Febvre,Chablis4337601 William Fèvre Chablis 2011 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), William Fèvre, Chablis9303305 Fourrey Chablis Cuvée Marie 150cl 229,90 344,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fourrey, Chablis20094421401 Daniel Dampt Chablis 2010 75cl 231,30 173,50 (Kategori 4,5,6,7), Daniel Dampt et Fils,Chablis3058201 Dom. du Colombier Chablis200975cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Chablis571701 Domaine Sainte Claire Chablis2010/201175cl 233,20 174,90 (Kategori 4,5,6,7), Jean-Marc Brocard,Chablis1484301 Vocoret Chablis 1.er Cru Vaillon 75cl 234,50 175,90 (Kategori 6,7), Dom. Vocoret & Fils, Chablis20109534001 Dom. Vrignaud Petit Chablis201075cl 236,80 177,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Vrignaud, PetitChablis9863301 Cadette Bourgogne Vézelay201075cl 238,50 178,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Cadette,Vézelay1475401 Ch. de Maligny Chablis PremierCru Fourchaume 200775cl 238,90 179,20 (Bestillingsutvalg), Jean Durup Père & Fils,Chablis4594701 Domaine Seguinot-BordetChablis 201075cl 239,10 179,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Seguinot-Bordet,Chablis9100501 Philippe-Le-Hardi Hautes-Côtesde Beaune Monopole 200975cl 239,10 179,30 (Bestillingsutvalg), Ch. Philippe Le Hardi,Hautes-Côtes de Beau4762305 La Chablisienne Petit Chablis2006/2007150cl 239,80 359,70 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis9581101 Billaud-Simon Chablis 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Chablis4473801 Clavelier Bourgogne Aligoté200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bruno Clavelier,Bourgogne5743201 George Chablis Vielles Vignes 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. George, Chablis20099927201 Guy Amiot BourgogneChardonnay 201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Guy Amiot & Fils,Bourgogne9108201 Juillot Mercurey Blanc 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Juillot,Mercurey3041405 Laroche St. Martin Chablis 2010 150cl 239,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Chablis3041401 Laroche St. Martin Chablis 2010 75cl 239,90 179,90 (Kategori 6,7)5975701 Michel Pichard Chablis 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Michel Picard, Chablis4959501 Millet Chablis 2006 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Millet, Chablis5861801 Pierre André Chablis le Grand 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), ChablisPré 20114462301 Tremblay Chablis Vieilles Vignes201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard Tremblay,Chablis9675701 Verget Bourgogne Terroirs de 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Verget, BourgogneCôte d’Or 20105506901 Georges Faiveley Bourgogne 75cl 244,70 183,50 (Bestillingsutvalg), Dom. J. Faiveley, Øvrige20089786101 Etienne Boileau Chablis 2010 75cl 246,10 184,60 (Bestillingsutvalg), Etienne Boileau, Chablis9356901 Chartron Clos de la CombeBourgogne Chardonnay 200975cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Bourgogne5178501 Domaine Pinson Chablis 2011 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pinson, Chablis5271801 Drouhin Réserve de Vaudon201075cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Chablis9789001 Oudin Chablis Les Serres 2008 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Oudin, Chablis4198301 Collet Chablis 1. Cru Montée deTonnerre 200975cl 249,20 186,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Collet & Fils,Chablis9958301 Lafon Mâcon Villages 2011 75cl 249,30 187,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Comtes Lafon,Mâcon4505101 Chr. Moreau Chablis 2011 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Moreau, Chablis5672001 Guillot-Broux Mâcon Cruzilles LesGenièvrières 200975cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Guillot-Broux,Mâcon-Cruzille5671901 Guillot-Broux Mâcon-Chardonnayles Combettes 200975cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Guillot-Broux,Mâcon9865101 Huber Verdereau BourgogneChardonnay 201075cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Huber-Verdereau,BourgogneU 307401 Antonin Rodet BourgogneChardonnay 201175cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Antonin Rodet,Bourgogne5879301 Arne Brimi’s Burgunder 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Øvrige


9356601 Chartron En Bois GuillemainHautes Côtes de Beaune 200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Hautes-Côtes de Beau9643801 Dom. des Chenevières ChablisLes Grandes Vignes 201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Chenevières,Chablis9396101 Hamelin Chablis Vielles Vignes200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. T. Hamelin,Chablis5741101 Nathalie & Gilles Fèvre Chablis200875cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Nathalie & GillesFèvre, Chablis2085601 Picard Bourgogne ChardonnayRécolte du Ch. de75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Michel Picard,Chassagne-MontrachetChassagne-Montrachet 2008U 9204201 Samuel Billaud Chablis 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Samuel Billaud, Chablis5217001 Lamblin Chablis Premier Cru 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, ChablisFourchaumes 20095228601 Lupé-Cholet Château de Viviers 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Lupé-Cholet, ChablisChablis 20115891201 Piuze Chablis Terroirs de Courgis 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Patrick Piuze, Chablis20119533801 Dom. Vrignaud Chablis 2010 75cl 257,20 192,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Vrignaud, Chablis4785701 Michel-Andreotti Montagny 1erCru 200875cl 258,90 194,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel-Andreotti,Montagny133001 Domaine de la Cadette LaChâtelaine Bourgogne Vézélay75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Cadette,Vézelay20119746901 Louis Michel Chablis 2010 75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Michel,Chablis9599101 Thibert Saint-Veran 2010 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Thibert9714601 A. Barolet BourgogneChardonnay Prestige75cl 260,40 195,30 (Bestillingsutvalg), Arthur Barolet & Fils,Savigny-les-Beaune3302402 Ch. de Maligny Petit Chablis200737,5cl 261,10 97,90 (Bestillingsutvalg), Jean Durup Père & Fils,Chablis9444001 Dom. Bersan Chablis Les Ouches 75cl 261,70 196,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Bersan, Chablis20109805801 Bret Brothers Macon-Chardonnay201075cl 263,90 197,90 (Bestillingsutvalg), Bret Brothers, Mâcon133201 Domaine de la Cadette LesSaulniers Bourgogne Vézelay20115690601 Davenne Saint- Bris VieillesVignes 2007U 286801 Domaine des PoncétysSaint-Véran Les Chailloux 20114841001 Brocard Chablis Boissonneuse20095057401 Dom. du Chardonnay Chablis 1erCru Montmains 20065057301 Dom. du Chardonnay Chablis 1erCru Vaugiraut 2006literpris salgspris literpris salgspris75cl 263,90 197,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Cadette,Vézelay75cl 265,20 198,90 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne,Saint-Bris75cl 265,20 198,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Poncétys,Saint-Véran75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chardonnay,Chablis75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chardonnay,Chablis3099702 Chablis Cuvée La Sereine 2008 37,5cl 266,40 99,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis5639801 Benoit Bourgogne Chardonnay 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Benoit Ente, Bourgogne20079600701 Bourgogne Hautes Côtes deNuits 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Brocard,Hautes-Côtes de Nuit3084101 Chablis Vieilles Vignes2004/200675cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis9195901 Collowray & Terrier Pouilly FuisseVieilles Vignes 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Collowray & Terrier,Mâcon Fuissé9196001 Collowray & Terrier Saint VeranVieilles Vignes 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Collowray & Terrier,Saint-Véran3294101 Dom. des Malandes Chablis 1.Cru Vau de Vey 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Malandes,Chablis5245401 Duplessis Chablis Premier CruJeune Garde 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis9852601 Eric Texier Mâcon Bussières TrésVielles Vignes 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier,Mâcon-Villages9396001 Hamelin Chablis 1er Cru Beauroy200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. T. Hamelin,Chablis1044201 La Chablisienne Chablis 1er CruMontée de Tonnerre 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis3204101 Les Champs Perdrix BourgogneHautes-Côtes-de Beaune 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Yves Devevey,Hautes-Côtes de Beau3278701 Louis Michel Chablis 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Michel,Chablis9132601 Macon-Vergisson Sur la Roche 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Eric Forest, Mâcon20104105801 Olivier Leflaive Les SétillesBourgogne Blanc 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Leflaive Frères,Øvrige4825401 Servin Chablis Cuvée Massale 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin20094859201 Villaine Bouzeron 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. A. et P. de Villaine,Øvrige4245901 Billaud-Simon Chablis CuvéeTête d′Or 200975cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Chablis1548201 Barat Chablis 2010 75cl 270,40 202,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Barat, Chablis149201 Pommier Chablis 1er Cru Cotede Lechet 201075cl 273,20 204,90 (Bestillingsutvalg), Isabelle et DenisPommier, Chablis Premier Cru8017801 Desvigne Chablis 1er CruMontée de Tonnerre 200975cl 273,30 205,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Desvignes Aine &Fils, Chablis4833401 Joseph Drouhin Côte de Beaune 75cl 273,30 205,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin20114945401 Joseph Drouhin Rully 2010 75cl 273,30 205,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Rully4421301 Daniel Dampt Chablis 1er CruCôte de Lechet 200975cl 276,00 207,00 (Bestillingsutvalg), Daniel Dampt et Fils,Chablis4421201 Daniel Dampt Chablis 1er CruLes Vaillons 200975cl 276,00 207,00 (Bestillingsutvalg), Daniel Dampt et Fils,Chablis9857001 Feuillat-Juillot Montagny LesCrêts 201075cl 276,00 207,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Feuillat Juillot,Montagny4824301 Defaix Chablis 1er Cru Côte deLechet 201075cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bernard Defaix,Chablis3004701 Defaix Chablis Vieilles Vignes200775cl 278,70 209,00 (Kategori 5,6,7), Dom. Daniel-EtienneDefaix, Chablis101 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 101HVITVIN


HVITVIN102 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 1024841101 Domaine Sainte Clair ChablisVieilles Vignes 200875cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis4481601 Moreau-Naudet Chablis Vieille 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Moreau-Naudet, ChablisVignes Les Pargeus 20079216701 Arne Brimi Selection Speciale200975cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Bourgogne4842301 Chablis Cuvée Solsiden 2007 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis5743601 Chantemerle Chablis 2006 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Chantemerle,Chablis9039301 Domaine Patrick Javillier Cuvee 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Javillier, Bourgognedes Forgets 20089121801 Duplessis Chablis 1. CruFourchaume 200675cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis Premier Cru9121901 Duplessis Chablis 1. Cru Vaillon200775cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis Premier Cru9469001 Duplessis Chablis Premier CruVaillon 200975cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis5136801 Lequin-Colin Santanay Les Hâtes201075cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Santenay9849201 Mathilde la Fleur Chablis 1 cru201075cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Mathilde Lafleur,Chablis Premier Cru9140501 Mikulski Bourgogne Chardonnay201075cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fançois Mikulski,Øvrige9675401 Sebastien Dampt Chablis 1erCru Côte de Léchet 201075cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Sebastien Dampt,Chablis5758401 Val de Mercy Chablis PremierCru Côte de Juan 200975cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Ch. du Val deMercy, Chablis3026402 Domaine Saint Claire Chablis200837,5cl 280,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis9738001 Pascal Bouchard Chablis 1er CruBeauroy 201075cl 282,50 211,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Bouchard,Chablis3203901 Merlin Mâcon La Roche Vineuse 75cl 282,70 212,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Merlin, MâconVieilles Vignes 20105609501 Vincent Dampt Chablis 2009 75cl 285,20 213,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Vincent Dampt,Chablis9428001 J.Moreau Chablis 1er Cru 2009 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils,Chablis5136901 Lequin-Colin Santenay Sous LaRoche 201075cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Santenay9600601 Pouilly-Fuisse Blanc Trilogie desTerroirs 201075cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Brocard,Pouilly-Fuissé9332301 Bouchard Père & Fils PouillyFuisse 201075cl 287,90 215,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Pouilly-Fuissé9734601 Picq Chablis Vieilles Vignes200875cl 289,30 217,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Gilbert Picq,Chablis5842001 Duplessis Chablis 2008 75cl 290,50 217,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis9734401 Solange Tribut Chablis 2009 75cl 290,70 218,00 (Bestillingsutvalg), Tribut, Chablis9685901 Bret Brothers Viré-Clessé LaVerchère 2011literpris salgspris literpris salgspris75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Bret Brothers,Viré-Clessé4917601 Domaine des Malandes Chablis1er Cru Montmains 201075cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Malandes,Chablis5916701 Fourrey Chablis Premier Cru 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fourrey, ChablisMont de Milieu 20109103601 Laroche Chablis Premier Cru 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Michel Laroche, Chablis20105279101 P. Pestre Savigny-les-BeauneBlanc 200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Pestre,Savigny-les-Beaune5203601 Pinson Chablis Premier Cru La 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pinson, ChablisForêt 20093452501 Régnard Chablis 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Régnard, Chablis3332301 Vauroux Chablis 1.er CruMontmains 200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Vauroux,Chablis1004901 Etienne Boileau Chablis 1er CruMontée de Tonnerre 201075cl 298,50 223,90 (Bestillingsutvalg), Etienne Boileau, ChablisPremier Cru9785801 Etienne Boileau Chablis 1er CruVaillons 200975cl 298,90 224,20 (Bestillingsutvalg), Etienne Boileau, ChablisPremier Cru9785901 Etienne Boileau Chablis 1er CruVosgros 200975cl 298,90 224,20 (Bestillingsutvalg), Etienne Boileau, ChablisPremier Cru9873401 Ch. de Puligny-MontrachetBourgogne Blanc Clos du75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, BourgogneChateau 20089182101 Dom. Servin Chablis Premier Crû 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, ChablisMontée de Tonnerre 20094357301 Duplessis Chablis 1. CruFourchaume 200375cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis5203501 Pinson Chablis Premier Cru 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pinson, ChablisMontmain 20109643701 Dom. des Chenevières Chablis1er cru Fourchaume 201075cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Dom. des Chenevières,Chablis5771901 Garnier Chablis 1er Cru Mont deMilieu 200675cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Garnier,Chablis9137701 Jaeger-Defaix Rully 1er Cru LesCloux 200975cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jaeger-Defaix,Rully3185101 Tribut Chablis 2009 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laurent Tribut,Chablis5789201 Simon Bize Bourgogne Blanc LesChampalins 201075cl 303,20 227,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Simon Bize,Bourgogne6188101 Barat Chablis 1er Cru Fourneaux 75cl 305,10 228,80 (Kategori 6,7), Dom. Barat, Chablis20105697101 Clos des Vignes du MaynesMacon Cruzille75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Dom. des Vignes duMaynes, Mâcon-CruzilleU 291501 Marc Morey & Fils BourgogneBlanc 201075cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marc Morey &Fils, Bourgogne9586101 Thibert Pouilly-Fuissé 2010 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Thibert,Pouilly-Fuissé5078401 Audoin Marsannay 2009 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay3118001 Chablis 1. Cru Mont de Milieu200975cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis5149901 Devevey Rully 2007 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Yves Devevey,Rully


9788901 Oudin Chablis 1er CruVaucoupins 201075cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Oudin, ChablisPremier Cru4415001 Brocard Chablis 1er Cru75cl 306,70 230,00 (Kategori 6,7), Jean-Marc Brocard, ChablisVaulorent 20105245701 Long-Depaquit Chablis PremierCru Les Vaucopins 200775cl 310,50 232,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Long-Depaquit,Chablis5864001 Vincent & Sophie MoreySantenay Passetemps 1er Cru75cl 312,30 234,20 (Bestillingsutvalg), Vincent & SophieMorey, Santenay20079872701 Ch. de Puligny-MontrachetBourgogne Clos du Chateau75cl 313,20 234,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Bourgogne20109182201 Dom. Servin Chablis Premier Crû 75cl 313,20 234,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, ChablisVaillons 20099746701 Louis Michel Chablis 1.er CruSechets 201075cl 314,50 235,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Michel,Chablis9169801 Girardin Saint-Aubin 1er Cru EnRemilly 201075cl 318,00 238,50 (Kategori 5,6,7), Vincent Girardin,Saint-Aubin4204701 Moreau Chablis 1er Cru Vaillon2010/201175cl 318,70 239,00 (Kategori 6,7), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis5248805 Barat Chablis Premier Cru Les 150cl 319,90 479,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Barat, ChablisFourneaux 20099581401 Billaud-Simon Chablis 1er CruVaillon 200875cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Chablis Premier Cru4570101 Chablis 1. Cru Vaulorent 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis5987601 Colombier Chablis Premier CruFourchaume 200975cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Chablis5987701 Colombier Chablis Premier CruVaucoupin 200975cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Chablis9643601 Dom. des Chenevières Chablis1er cru l’Homme Mort 201075cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Chenevières,Chablis9039401 Domaine Patrick Javillier Cuvee 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Javillier, BourgogneOligocene 20109781001 Labet Bourgogne Chardonnay 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Labet, BourgogneVieilles Vignes 20105654801 Laroche Chablis 1er Cru75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Michel Laroche, ChablisVaudevey 20079747001 Louis Michel Chablis 1.er CruForêts 201075cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Michel,Chablis5265701 René Bouvier Marsannay Le Clos200875cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. René Bouvier,Øvrige4405201 Rully 1er Cru Grésigny 2010 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jacqueson, Rully5269901 Simonnet-Febvre ChablisPremier Cru Montée de Tonnerre75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Simonnet-Febvre,Chablis2008U 191701 Taupenot-Merme Saint Romain201075cl 319,90 239,90 (Kategori 5,6,7), Taupenot-Merme,Saint-Romain4413801 Tremblay Chablis 1er CruFourchaume Vieilles Vignes2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard Tremblay,Chablis3302801 Louis Latour Chablis 1er Cru200975cl 321,50 241,10 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Chablis148301 Benjamin Leroux BourgogneBlanc 201075cl 322,70 242,00 (Bestillingsutvalg), Benjamin Leroux,Bourgogne4288601 Pinson Chablis 1. Cru Mont de 75cl 323,90 242,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pinson, ChablisMilieu 20109373801 Louis Latour Saint-Aubin 2009 75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Saint-Aubin9533901 Dom. Vrignaud Chablis 1er Cru 75cl 327,20 245,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Vrignaud, ChablisFourchaume 20099593501 PUR St. Véran 2009 75cl 331,20 248,40 (Bestillingsutvalg), La Maison P-U-R,Saint-Véran5274401 Moreau-Naudet Chablis 1er Cru 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Moreau-Naudet, ChablisForêts 20074481701 Moreau-Naudet Chablis 1er Cru 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Moreau-Naudet, ChablisVaillons 20069586001 Thibert Pouilly-Fumé VieillesVignes 201075cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Thibert,Pouilly-Fuissé9935501 Debray Saint-Aubin Les Pucelles 75cl 332,50 249,40 (Kategori 6,7), Dom. Dubray, Saint-Aubin20109686001 Pouilly-Fuissé Terres deVergisson75cl 333,10 249,80 (Bestillingsutvalg), Bret Brothers,Pouilly-Fuissé9580801 AD Dauvissat Chablis 1er cruBeauroy 201075cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Agnès et DidierDauvissat, Chablis5078001 Audoin Marsannay Au ChampSalomon 201075cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay5743501 Chantemerle Chablis 1er CruFourchaume 201075cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Chantemerle,Chablis5959001 Duplessis Chablis 1. CruFourchaume 200875cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis5211701 Giboulot Côte de Beaune LaGrande Chatelaine 200775cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Emmanuel Giboulot,Côte de Beaune5137101 Lequin-Colin Saint-Aubin 2010 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Saint-Aubin9935201 Pierre Morey Saint Aubin 1Cru200975cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pierre Morey,Saint-Aubin142901 Robert Ampeau Bourgogne200075cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Bourgogne4599905 Chablis 1. Cru Mont de Milieu2008150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis5146405 Chablis Vieilles Vignes CuvéeSolsiden 2008150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis4600005 Chablisienne Chablis 1. CruFourchaume 2005150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis3298301 Louis Moreau Chablis 1. Cru 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis MoreauFourneaux 20089734501 Picq Chablis 1er Cru Vosgros200875cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Gilbert Picq,Chablis5254301 Ch. de P-M BourgogneClos-du-Chateau 200775cl 337,20 252,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Bourgogne9469101 Duplessis Chablis Premier CruMontée de Tonnerre 200975cl 339,90 254,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis103 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 103HVITVIN


HVITVIN104 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 104literpris salgspris literpris salgspris5626901 Jaeger-Defaix Rully 1er Cru MontPalais 200975cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jaeger-Defaix,Rully5800401 Davenne Chablis Premier CruMontmains 200775cl 342,70 257,00 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne,Chablis9795601 Roulot Bourgogne Blanc 2009 75cl 342,70 257,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Roulot, Meursault5245601 Long-Depaquit Chablis PremierCru Les Vaillons 200875cl 343,90 257,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Long-Depaquit,Chablis4469601 Louis Moreau Chablis 1er CruVaillons 200975cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Moreau,Chablis5742801 George Chablis 1er Cru75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. George, ChablisBeauregards 2007/20089746801 Louis Michel Chablis 1.er CruMontée de Tonnerre 201075cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Michel,Chablis5744801 Nathalie & Gilles Fèvre Chablis1er Cru Fourchaume 201075cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Nathalie & GillesFèvre, Chablis8043301 Roche de Bellene Meursault lesCharrons 200975cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Maison Roche deBellene, Øvrige5228701 Lupé-Cholet Château de Viviers 75cl 346,70 260,00 (Bestillingsutvalg), Lupé-Cholet, ChablisChablis 1er Cru Vaillons 20073185201 Tribut Chablis 1. Cru Beauroy200975cl 346,70 260,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laurent Tribut,Chablis9781901 Benoît Droin Chablis 1’er Cru 75cl 348,50 261,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Droin, ChablisMont de Milieu 20089781801 Benoît Droin Chablis 1’er Cru 75cl 348,50 261,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Droin, ChablisMontmains 20089782201 Dom. Benoît Droin Chablis 1’er 75cl 348,50 261,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Droin, ChablisCru Montee de Tonnerre 20095273401 Roche de Bellene Saint-AubinPremier Cru La Chatenière 200975cl 353,20 264,90 (Bestillingsutvalg), Maison Roche deBellene, Saint-Aubin9077601 Alain Gras Saint-Romain Blanc200975cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Alain Gras,Saint-Romain9675601 Verget Pouilly Fuissé Terroir de 75cl 354,50 265,90 (Bestillingsutvalg), Verget, Pouilly-FuisséVergisson La Roche 20115046901 Deux Montille Saint-Romain EnJarron 200875cl 357,30 268,00 (Bestillingsutvalg), Deux Montille,Saint-Romain4626201 Hubert Lamy Saint Aubin LaPrincée 201175cl 357,30 268,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin9748501 Robert Ampeau BourgogneBlanc 198875cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Bourgogne5740901 Chablis 1er Cru FourchaumeValourent 200975cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Nathalie & GillesFèvre, Chablis5249101 Giboulot La Combe d’Eve 2007 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Emmanuel Giboulot,Côte de Beaune9132701 Pouilly-Fuisse Les Crays 2008 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Eric Forest,Pouilly-Fuissé3283301 Saint-Aubin 2010 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Saint-Aubin3026501 Brocard Montée de TonnerreChablis 1. Cru 200875cl 360,00 270,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis5228801 Lupé-Cholet Château de ViviersChablis 1er Cru Vaucopins 200775cl 361,30 271,00 (Bestillingsutvalg), Lupé-Cholet, Chablis5074001 Lamy-Pillot Saint-Aubin 1er CruEn Créot 200875cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lamy-Pillot,Saint-Aubin4569901 Chablis 1. Cru Fourchaume 2009 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis4204901 Moreau Cuvée Guy MoreauChablis 1er Cru Vaillon 200875cl 373,30 280,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis9689001 Chanson Pernand VergelessesLes Cardadeaux 1cru 200975cl 376,30 282,20 (Bestillingsutvalg), Chanson Pere & Fils,Pernand-Vergelesses3365701 Grand Régnard Chablis 2009 75cl 376,70 282,50 (Bestillingsutvalg), Régnard, Chablis3452601 Régnard Chablis 1. Cru Vaillons 75cl 377,20 282,90 (Bestillingsutvalg), Régnard, Chablis20089593201 Simon Bize BlancSavigny-les-Beaune 200975cl 377,50 283,10 (Bestillingsutvalg), Simon Bize,Savigny-les-BeauneU 295001 Samuel Billaud Chablis 1. CruMontée de Tonnerre 201075cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Samuel Billaud, ChablisPremier Cru5997201 Laroche Chablis 1er Cru Les 75cl 386,40 289,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, ChablisVaillons Vieilles Vignes 20059470901 Dom Long-Depaquit ChablisGrand Cru Les Vaudesirs 200775cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Long-Depaquit,Chablis Grand Cru3041501 Domaine Laroche Chablis 1. Cru 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, ChablisFourchaume 20095743101 George Chablis 1er Cru75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. George, ChablisMontmains 20073020401 J. Moreau Chablis 1. Cru Vaillons200975cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils,Chablis5245801 Long-Depaquit Chablis PremierCru Les Blanchots 200475cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Long-Depaquit,Chablis5784901 Ch. de Puligny-MontrachetSaint-Aubin 1er Cru En Remilly75cl 389,20 291,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Saint-Aubin20085942701 Benjamin Leroux Auxey-Duresses200875cl 394,70 296,00 (Bestillingsutvalg), Benjamin Leroux,Auxey-Duresses9567501 Thomas Morey St. Aubin 2010 75cl 399,10 299,30 (Bestillingsutvalg), Thomas Morey,Saint-Aubin5987901 Colombier Chablis Grand CruBougros 200875cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Chablis5875801 Dom. Fèvre Chablis 1Cru Montde Mileu 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Nathalie & GillesFèvre, Chablis9805701 La Soufrandière Pouilly-Vinzellesles Quarts 201075cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), La Soufrandière,Pouilly-Vinzelles5653301 Lequin-Colin ChassagneMontrachet Clos Devant 201075cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Bourgogne5832001 Lequin-ColinChassagne-Montrachet LesCharrières 20105831801 Lequin-Colin Puligny-Montrachet20105695601 Louis Jadot Chablis 1er CruFourchaume 20093204001 Merlin Pouilly-Fuissé Terroir deFuissé 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-Montrachet75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Puligny-Montrachet75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Chablis75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Merlin,Pouilly-Fuissé


5927701 Meursault Vireuil 2010 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Meursault3020501 J. Moreau Chablis 1. CruFourchaume 201075cl 407,90 305,90 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils,Chablis9873001 Ch. de Puligny-MontrachetSaint-Aubin 1. Cru En Remilly75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Saint-Aubin20099356801 Chartron BenoitesChassagne-Montrachet 200975cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Chassagne-Montrachet1046801 Long-Depaquit Chablis GrandCru Les Clos 200775cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot, Chablis5047001 Deux MontillePernand-Vergelesses 1er CruSous Frétille 20089740701 Lamy-Pillot Saint AubinCharmois 20099122101 Duplessis Chablis Grand Cru LesClos 20083232401 Defaix Chablis 1. Cru Les Lys20025880801 Lamy Saint Aubin 1er CruFrionnes 2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Deux Montille,Pernand-Vergelesses75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lamy-Pillot,Saint-Aubin75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis Grand Cru75cl 426,70 320,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Daniel-EtienneDefaix, Chablis75cl 426,70 320,00 (Bestillingsutvalg), Lamy, Saint-Aubin9358001 Leflaive Rully 1er Cru 2009 75cl 433,20 324,90 (Bestillingsutvalg), Leflaive & Associes,Rully9579501 FD Clair Saint-Aubin 1er cru LesMurgers de dents de chien 200975cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Francoise et Denis Clair,Saint-Aubin3316301 Matrot Meursault 2008 75cl 433,30 325,00 (Kategori 4,5,6,7), Dom. Joseph Matrot,Meursault5254501 Ch. de Puligny-MontrachetMeursault 200875cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Meursault9200001 Olivier Leflaive Meursault 2008 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Leflaive Frères,Meursault8056501 Girardin Puligny-Montrachet LesEnseignères 2009/201075cl 445,30 334,00 (Kategori 6,7), Vincent Girardin,Puligny-Montrachet9373701 Louis Latour Meursault 2010 75cl 446,50 334,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,MeursaultU 307201 Antonin Rodet Meursault 2007 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Antonin Rodet,Meursault5784401 Ch. de P-M Puligny-Montrachet200675cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet9200101 Olivier LeflaiveChassagne-Montrachet 200975cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Leflaive Frères,Chassagne Montrachet9552401 Sebastien Magnien MeursaultLes Meix Chavaux 200975cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Domaine SébastienMagnien, Meursault9470801 Dom. du Pavillon BeaunePremier Cru Clos des Mouches75cl 458,50 343,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pavillon,Beaune Premier Cru20089675901 Verget Meursault Les Clous 75cl 458,50 343,90 (Bestillingsutvalg), Verget, Meursault20109872901 Ch. de Puligny-MontrachetMeursault 200975cl 459,90 344,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Meursault4288501 Pinson Chablis Grand Cru LesClos 200875cl 459,90 344,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pinson, Chablis3274501 Puligny-Montrachet Les Charmes201175cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard Chavy &Fils, Puligny-Montrachet3189301 Bouchard Meursault 2009 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Meursault1076201 Girardin Meursault Les Narvaux200975cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin,Meursault9200201 Olivier LeflaivePuligny-Montrachet 200875cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Leflaive Frères,Puligny-Montrachet9774601 R. Jobard Meursault Le Limozin 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Rémi Jobard, Meursault20094916401 Tremblay Chablis Grand Cru 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard TremblayVaudésir 20099737901 Pascal Bouchard Chablis GrandCru Vaudesir 200875cl 469,30 352,00 (Bestillingsutvalg), Pascal Bouchard,Chablis5254801 Ch. de P-M Puligny-Montrachet200775cl 473,20 354,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet3315701 Blain-Gagnard ChassagneMontrachet 200975cl 476,00 357,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Blain-Gagnard,Chassagne-Montrachet1030201 Lamy St. Aubin 1. Cru En Remilly201075cl 478,70 359,00 (Kategori 6,7), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin9873101 Ch. de Puligny-MontrachetPuligny-Montrachet 200875cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet5832601 Lequin-ColinChassagne-Montrachet Les75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-MontrachetMorgeot 20109140401 Mikulski Meursault 2007 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fançois Mikulski,Meursault9040401 Patrick Javillier Mersault Clos du 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Javillier, BourgogneCromin 20099040501 Patrick Javillier Mersault Les 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Javillier, MeursaultTillets 20095095001 Louis JadotChassagne-Montrachet 200975cl 486,50 364,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Chassagne-Montrachet5831901 Lequin-ColinChassagne-Montrachet 1er CruLes Baudines 20085136701 Lequin-ColinChassagne-Montrachet 1er CruLes Caillerets 20095137001 Lequin-ColinChassagne-Montrachet 1er CruLes Vergers 2007/20084469501 Louis Moreau Chablis Grand CruLes Clos 20094438405 Moreau Chablis Grand Cru LesClos 20093161901 Bouchard Chassagne-Montrachet20104872105 Hubert Lamy Saint-Aubin 1er CruLes Frionnes 20105626001 Moreau Chablis Grand CruValmur 200975cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-Montrachet75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-Montrachet75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-Montrachet75cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Moreau,Chablis150cl 493,30 740,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis75cl 499,90 374,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Chassagne-Montrachet150cl 500,00 750,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin75cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis105 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 105HVITVIN


HVITVIN106 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 1064204801 Moreau Chablis Grand CruVaudésir 20075274601 Moreau-Naudet Chablis GrandCru Valmur 20074481801 Moreau-Naudet Chablis GrandCru Valmur 20084626101 Hubert Lamy Saint Aubin 1 erCru Clos de La Chatenière 20099872801 Ch. de Puligny-MontrachetPuligny-Montrachet 20094851501 Chablis Blanchot Grand Cru20064513201 Chablis Grand Cru Les Preuses20049182301 Dom. Servin Chablis Grand CrûBougros 20065958901 Duplessis Chablis Grand Cru LesClos 20079061201 Patrick Javillier Mersault LesClousots 20084205001 Moreau Chablis Grand Cru lesClos 20105254701 Ch. de Puligny-MontrachetMeursault 1er Cru Les Poruzots20085627501 Servin Chablis Grand CruBlanchot 20085627401 Servin Chablis Grand Cru LesPreuses 20065172301 Domaine J.M. Boillot Meursault20094740701 Droin Chablis Grand Cru les Clos20095172501 J.M. BoillotChassagne-Montrachet 20108023801 Lamblin Chablis Grand Cru LesClos 20075210301 Tessier Meursault 1 er Cru LePoruzot Dessus 20095047101 Deux Montille Mersault CasseTête 20089775001 La Maison Romane ChablisMontmains 1Cru 20095095201 Louis Jadot Puligny-Montrachet20091030101 J. L. Chavy Puligny Montrachet 1.Cru Folatières 20109676001 Verget Chassagne Montrachet1er Cru Morgeots 20099781601 Benoît Droin Chablis Grand CruGrenouille 20099781701 Benoît Droin Chablis Grand CruVaudesir 2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis75cl 505,30 379,00 (Bestillingsutvalg), Moreau-Naudet, Chablis75cl 505,30 379,00 (Bestillingsutvalg), Moreau-Naudet, Chablis75cl 505,70 379,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, Chablis75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Meursault75cl 506,70 380,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Meursault75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, Chablis75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, Chablis75cl 529,90 397,40 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Meursault75cl 529,90 397,40 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul & BenoitDroin, Chablis75cl 529,90 397,40 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Chassagne-Montrachet75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Tessier, Meursault75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Deux Montille,Meursault75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), La Maison Romane,Chablis Premier Cru75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Puligny-Montrachet75cl 533,30 400,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Louis Chavy,Puligny-Montrachet75cl 533,30 400,00 (Bestillingsutvalg), Verget,Puligny-Montrachet75cl 544,40 408,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Droin, Chablis75cl 544,40 408,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Droin, Chablis5254901 Ch. de P-M Puligny-Montrachet1er Cru Les Chalumeaux 200775cl 546,50 409,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet9873501 Ch. de Puligny-MontrachetMeursault 1. Cru Les Poruzots75cl 553,20 414,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Meursault2009731001 Dom. Chavy Puligny-Montrachet1. Cru Folatières 200775cl 556,00 417,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard Chavy &Fils, Puligny-Montrachet5622801 Lamy-PillotChassagne-Montrachet 1er Cru75cl 558,70 419,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lamy-Pillot,Chassagne-MontrachetLes Caillerets 20099740601 Lamy-PillotChassagne-Montrachet75cl 558,70 419,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lamy-Pillot,Chassagne MontrachetMontagene 20084913505 Lamy Saint-Aubin 1er CruRemilly 2009150cl 559,30 839,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin4872005 Lamy Saint-Aubin 1er Cru clos deLa Chatenière 2008150cl 559,30 839,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin5270001 Simonnet-Febvre Chablis GrandCru Les Clos 200975cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Simonnet-Febvre,Chablis5815101 Vougeot Clos du PrieuréMonopole 200675cl 563,90 422,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Vougeraie,Vougeot3043601 J. Moreau Chablis Grand CruValmur 200975cl 565,20 423,90 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils,Chablis4753601 Boillot Meursault 2003/2004 75cl 566,10 424,60 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, Meursault5172601 Domaine J.M. BoillotPuligny-Montrachet 200875cl 566,10 424,60 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet5150801 Henri BoillotChassagne-Montrachet 200675cl 566,10 424,60 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Chassagne-Montrachet9782101 Henri Boillot Meursault 2009 75cl 566,10 424,60 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, Meursault5151001 Henri Boillot Meursault 2009 75cl 566,10 424,60 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, Meursault5656501 Garnier Chablis Grand Cru LesClos 200675cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Garnier,Øvrige4437801 Girardin Chassagne-Montrachet1er Cru Clos de la Truffière 200775cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin,Chassagne-Montrachet4504701 Matrot Meursault Blagny 2005 75cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Matrot,Øvrige4763701 Sauzet Puligny-Montrachet 2009 75cl 572,00 429,00 (Bestillingsutvalg), Etienne Sauzet,Puligny-Montrachet9873701 Ch. de Puligny-MontrachetPuligny-Montrachet 1. Cru Les75cl 577,20 432,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-MontrachetChalumeaux 2008113801 Girardin Meursault 1er Cru LesGenevrières 200775cl 578,30 433,70 (Kategori 5,6,7), Maison Vincent Girardin,Meursault4912801 Blain-Gagnard ChassagneMontrachet 1er Cru Boudriottes20099737801 Pascal Bouchard Chablis GrandCru Les Clos 200875cl 581,30 436,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Blain-Gagnard,Chassagne-Montrachet75cl 582,70 437,00 (Bestillingsutvalg), Pascal Bouchard,Chablis9793801 Robert Ampeau Meursault 1993 75cl 585,30 439,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau9229901 Robert Ampeau Meursault 1996 75cl 585,30 439,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Meursault


5744901 Nathalie & Gilles Fèvre ChablisGrand Cru les Preuses 200775cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Nathalie & GillesFèvre, ChablisU 291901 Marc Morey & FilsChassagne-Montrachet 1. Cru75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marc Morey &Fils, Chassagne MontrachetLes Chenevottes 2010U 291701 Marc Morey & FilsChassagne-Montrachet 1. Cru75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marc Morey &Fils, Chassagne MontrachetLes Vergers 2010U 292201 Marc Morey & FilsChassagne-Montrachet 1. Cru en75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marc Morey &Fils, Chassagne MontrachetVirondot 20109409301 Ch. Grenouilles Chablis GrandCru 200875cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis Grand Cru4600205 Chablis Grand Cru les Preuses2005150cl 599,90 899,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis9781501 Henri Boillot Puligny Montrachet200975cl 602,40 451,80 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Puligny-Montrachet4884102 Gagnard Chassange-Montrachet1er Cru Clos de La Maltroye37,5cl 619,50 232,30 (Bestillingsutvalg), Jean-Noël Gagnard,Chassagne-Montrachet20004516801 Matrot Puligny Montrachet 1erCru Chalumeaux 200775cl 620,00 465,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Matrot,Puligny-Montrachet5326701 Olivier Merlin Puligny-MontrachetSous les Puits 200775cl 620,00 465,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Merlin,Puligny-Montrachet9563501 Dom. Antonin GuyonMeursault-Charmes 1er cru LesCharmes Dessus 20089579601 FD Clair Puligny-Montrachet 1ercru La Garenne 20099581301 Billaud-Simon Chablis Grand CruLes Clos 20099357001 Chartron Clos de la PucellePuligny-Montrachet 1er Cru20099356401 Chartron Clos du CailleretPuligny-Montrachet 1er Cru20095965501 Lequin-Colin ChassagneMontrachet 1er Cru MorgeotCuvee BTTR 20099575101 Mikulski Meursault Charmes20085962901 Fichet Meursault Les Tessons20095254601 Ch. de Puligny-MontrachetMeursault 1er Cru Les Perrieres20084438205 Moreau Chablis Grand Cru LesClos des Hospices 20084772401 Blain-Gagnard ChassagneMontrachet 1er Cru Caillerets2010literpris salgspris literpris salgsprisU 292601 Marc Morey & FilsPuligny-Montrachet 1. Cru LesReferts 201075cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Meursault75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Francoise et Denis Clair,Puligny-Montrachet75cl 639,90 479,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Chablis Grand Cru75cl 647,90 485,90 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Puligny-Montrachet75cl 647,90 485,90 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Puligny-Montrachet75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-Montrachet75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fançois Mikulski,Mercurey Premier Cru75cl 653,30 490,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Philippe Fichet,Meursault75cl 659,90 494,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Meursault150cl 660,00 990,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils75cl 661,30 496,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Blain-Gagnard,Chassagne-Montrachet5815301 Vougeot 1er Cru Le Clos Blanc deVougeot 20045997301 Laroche Chablis Grand Cru LesBlanchots 2005113701 Girardin Meursault 1er Cru LesPerrières 20075255001 Ch. de P-M Puligny-Montrachet1er Cru Les Folatières 20079873301 Ch. de Puligny-MontrachetMeursault 1. Cru Les Perrieres20094886301 Boillot Puligny-Montrachet 1erCru Champ-Canet 20065172401 Domaine J.M. BoillotPuligny-Montrachet 1’er Cru LaGarenne 20075935201 J.M. Boillot Puligny-MontrachetPremier Chalumeaux 20075935101 J.M. Boillot Puligny-MontrachetPremier Cru Sous le Puits 20075171101 Henri Boillot Meursault 1er CruPoruzots 20059323401 Robert Ampeau Meursault LesCharmes 19939229701 Robert Ampeau Meursault lapiece sous le bois 19946423901 Louis Jadot Meursault 1er CruGenevrières 20079873601 Ch. de Puligny-MontrachetPuligny-Montrachet 1. Cru LesFolatieres 20093041601 Domaine Laroche Chablis GrandCru Les Clos 20075151301 Jean-Marc BoillotPuligny-Montrachet 1er CruChamp-Canet 20095151401 Jean-Marc BoillotPuligny-Montrachet 1er CruReferts 20054885101 Verget Chablis Grand CruBougros 2002/20035200901 Girardin Puligny-Montrachet 1erCru Les Combettes 20074833701 Joseph Drouhin Clos desMouches 1er Cru 20049563601 Dom. Antonin Guyon PulignyMontrachet 1er Cru Les Pucelles201075cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marc Morey &Fils, Puligny-Montrachet75cl 666,40 499,80 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Vougeraie,Vougeot75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Chablis75cl 685,20 513,90 (Kategori 6,7), Maison Vincent Girardin,Meursault75cl 686,50 514,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet75cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Meursault75cl 710,90 533,20 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet75cl 711,20 533,40 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet75cl 711,20 533,40 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet75cl 711,20 533,40 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet75cl 718,40 538,80 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, Meursault75cl 718,70 539,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Meursault75cl 718,70 539,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Meursault75cl 732,90 549,70 (Kategori 6,7), Maison Louis Jadot,Meursault75cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet75cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Chablis75cl 747,50 560,60 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet75cl 747,50 560,60 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet75cl 747,50 560,60 (Bestillingsutvalg), Verget, Chablis75cl 752,00 564,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin,Puligny-Montrachet75cl 758,70 569,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Beaune75cl 773,20 579,90 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Puligny-Montrachet107 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 107HVITVIN


HVITVIN108 FRANKRIKE BURGUND JURA FRANKRIKE 1085653201 Lequin-Colin CortonCharlemagne Grand Cru2007/20089774701 La Maison Romane Chablis Cotede Bougros Grand Cru 20099769201 Juillot Corton CharlemagneGrand Cru 2008U 292401 Marc Morey & FilsPuligny-Montrachet 1. Cru LesPucelles 2010U 291401 Mugnier Nuits-Saint-Georges 1.Cru Clos de la Maréchale 20104741001 Boillot Puligny-Montrachet 1.erCru Clos de la MouchéreMonopole 2003/20045151701 Jean-Marc BoillotPuligny-Montrachet 1er CruCombettes 20054437901 Girardin Corton CharlemagneGrand Cru 20085689901 Martray Corton-CharlemagneGrand Cru 20049356701 Chartron Corton-CharlemagneGrand Cru 20095342601 Bonneau du MartrayCorton-Charlemange Grand Cru20089775101 La Maison Romane Chablis LesClos Grand Cru 20095843101 Bonneau du MartrayCorton-Charlemagne Grand Cru20065152101 Henri Boillot Puligny-Montrachet1er Cru Clos de la Mouchere20065171201 Henri Boillot Meursault 1er CruGenevrieres 2005/20069309601 Robert Ampeau PulignyMontrachet Combettes 19955997701 Laroche Chablis Grand CruRéserve de l’Obédience 20075965601 Lequin-Colin CortonCharlemagne Grand Cru CuveeBTTR 20095956901 Bonneau du Martray CortonCharlemagne Grand Cru 19945171501 Domaine Henri BoillotPuligny-Montrachet 1’er CruPucelles 2005/20064862401 Henri Boillot Puligny-Montrachet1er Cru Les Caillerets2003/2004literpris salgspris literpris salgspris75cl 773,20 579,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Bourgogne75cl 799,70 599,80 (Bestillingsutvalg), La Maison Romane,Chablis Grand Cru75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Juillot75cl 808,00 606,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marc Morey &Fils, Puligny-Montrachet75cl 812,00 609,00 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Nuits-St.-Georges75cl 819,70 614,80 (Bestillingsutvalg), Jean Boillot & Fils,Puligny-Montrachet75cl 820,00 615,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet75cl 833,30 625,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin, Øvrige75cl 839,90 629,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Aloxe-Corton75cl 851,20 638,40 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron, Øvrige75cl 853,20 639,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Pernand-Vergelesses75cl 853,50 640,10 (Bestillingsutvalg), La Maison Romane,Chablis Grand Cru75cl 860,00 645,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Aloxe-Corton75cl 892,30 669,20 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Puligny-Montrachet75cl 892,50 669,40 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, Meursault75cl 905,30 679,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Puligny-Montrachet75cl 933,20 699,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Chablis75cl 933,20 699,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Aloxe-Corton75cl 946,50 709,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Øvrige75cl 964,80 723,60 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Puligny-Montrachet75cl 964,80 723,60 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Puligny-Montrachet5956801 Bonneau du Martray CortonCharlemagne Grand Cru 199375cl 993,20 744,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Øvrige5678505 Bonneau du Martray Grand CruCorton-Charlemagne 2009150cl 999,90 1 499,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Aloxe-Corton5678501 Bonneau du Martray Grand Cru 75cl 1 013,20 759,90 (Bestillingsutvalg)Corton-Charlemagne 20099580301 Rapet Corton Charlemagne 75cl 1 012,10 759,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Rapet20095832101 Lequin-Colin Bâtard-MontrachetGrand Cru 201075cl 1 066,50 799,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Øvrige5332201 Comte Georges de VogüéBourgogne Blanc 200975cl 1 120,00 840,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Comte Georgesde Vogüé, Bourgogne5909805 Bouchard Corton-Charlemagne2007150cl 1 123,30 1 685,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Aloxe-Corton5909801 Bouchard Corton-Charlemagne 75cl 1 186,70 890,00 (Bestillingsutvalg)20075107601 Loichet Corton Charlemagne200775cl 1 181,30 886,00 (Bestillingsutvalg), Sylvain Loichet,Bourgogne5151901 Henri Boillot75cl 1 327,20 995,40 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, ØvrigeCorton-Charlemagne Grand Cru20065255101 Ch. de P-M Chevalier-MontrachetGrand Cru 200875cl 1 718,70 1 289,00 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Øvrige9873201 Ch. de Puligny-MontrachetChevalier-Montrachet Grand Cru75cl 1 975,90 1 481,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Côte de Beaune2009U 291601 Marc Morey & FilsChevalier-Montrachet Grand Cru75cl 2 092,00 1 569,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marc Morey &Fils, Bourgogne20105172001 J. M. Boillot Bâtard-MontrachetGrand Cru 200775cl 2 183,30 1 637,50 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Bâtard-MontrachetJURA5769201 Rijckaert Les Sarres Chardonnay 75cl 234,40 175,80 (Kategori 4,5,6,7), Rijckaert, Côtes du Jura20094529401 Tissot Empreinte Chardonnay201175cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois4466201 Traminer 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois9567801 Tournelle Terre de Gryphees200975cl 284,70 213,50 (Bestillingsutvalg), Domaine de laTournelle, Arbois9863001 Labet Fleur de Chardonnay 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Labet, Côtes duJura5769101 Arbois En Paradis Vieilles Vignes 75cl 312,00 234,00 (Bestillingsutvalg), Rijckaert, Arbois20054499401 Côte du Jura Fleur de Marne EnBillat 200675cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Labet, Côtes duJura9862401 Julien Labet En BillatChardonnay 200875cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Julien Labet, Côtes duJura9863401 Julien Labet En ChalasseChardonnay 200775cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Julien Labet, Côtes duJura9677101 Julien Labet Les VarronsChardonnay 200775cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Labet, Côtes duJura


literpris salgspris literpris salgspris4826901 Chardonnay Les Graviers 2010 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois4936401 La Mailloche Chardonnay 2009 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois4465701 Savagnin 2008 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois9567901 Tournelle Fleur de Savagnin200875cl 355,70 266,80 (Bestillingsutvalg), Domaine de laTournelle, Arbois9676901 Tissot Savagnin Les Bruyères201075cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,ArboisU 244601 Tissot Savagnin Dévoilé 2005 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,ArboisU 208901 Dom. Martin Faudot Vin JauneArbois 200562cl 596,60 369,90 (Bestillingsutvalg), Domaine Martin Faudot,Arbois112601 Ch. Chalon 2004 62cl 611,30 379,00 (Kategori 6,7), La Maison du Vigneron,Øvrige4874001 Tissot Vin Jaune 2005 62cl 628,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Stéphane Tissot, Arbois105501 Ligier Arbois Vin Jaune 2005 62cl 703,20 436,00 (Kategori 5,6,7), Dom. Ligier, Arbois133501 André & Mireille Tissot Vin JauneLa Vasée 200562cl 750,00 465,00 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois9204901 Tissot Vin Jaune En Spois 2005 62cl 750,00 465,00 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois9205001 Tissot Vin Jaune Les Bruyères200562cl 790,30 490,00 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois5166901 La Tour de Curon Chardonnay200975cl 852,00 639,00 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,ArboisKORSIKA1561706 Terra Vecchia Vermentino 300cl 85,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Skalli, ØvrigeChardonnayLANGUEDOC-ROUSSILLON9195401 LGI Les Deux Douces 2010 75cl 85,70 64,30 (Bestillingsutvalg), LGI3389306 C.F.N. Viognier 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, OcU 222806 Montrose Les LézardsChardonnay 2011300cl 119,60 358,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. Montrose,Côtes de Thongue2016106 Les Grès Chardonnay Viognier 300cl 127,70 383,00 (Bestillingsutvalg), Foncalieu, Oc20102016101 Les Grès Chardonnay Viognier 75cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7)20109294901 GCF Grand Sud Chardonnay2010100cl 129,90 129,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Oc4243706 Chardonnay L 2009/2011 300cl 130,00 389,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Michel Laroche, Oc4733906 Les Fumées Blanches Sauvignon 300cl 131,70 395,00 (Kategori 6,7), J&F Lurton, OcBlanc 20124733901 Les Fumées Blanches Sauvignon 75cl 139,90 104,90 (Kategori 6,7)Blanc 20129871101 La Ligne Terret Sauvignon 2011 75cl 132,00 99,00 (Bestillingsutvalg), Auriol5052801 Arrogant Frog Sauvignon Blanc201175cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7), The Humble Winemaker,Øvrige9749801 Foncalieu L’Esprit de Sauvignon 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Foncalieu, Oc20115568001 J.P. Chenet Medium Sweet 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Hérault5250801 Mas de la Source Reserve 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Vic,Languedoc5875501 Ninet de Pena Muscat 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Vign de Cases dePene, Côtes Catalanes5876001 Ninet de Pena Viognier 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Vign de Cases dePene, Côtes Catalanes9652405 LGI Chapelle du Bois blanc 2011 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Øvrige1561901 Cuvée Christer Berens La Motte201175cl 136,00 102,00 (Kategori 5,6,7), Maison Maurel Vedeau,Oc9205201 Paul Mas Claude Val blanc 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Paul Mas, Oc8027401 Terre des Anges 2009 75cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Les Maitres Vign. deCascastel, Øvrige2045901 dA Marsanne 2006/2011 75cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Astruc, Oc635801 Chardonnay L 2009 75cl 142,50 106,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Michel Laroche, Oc635805 Chardonnay L 2009 150cl 172,70 259,00 (Kategori 3,4,5,6,7)5263901 Monastier Sauvignon Blanc201175cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Alain Grignon,Languedoc1027301 La Clape 2010 75cl 144,00 108,00 (Bestillingsutvalg), Terre A. Verre, Coteauxdu Languedoc1513501 dA Chardonnay 2011 75cl 144,00 108,00 (Kategori 4,5,6,7), Dom. Astruc, Oc1513201 Dom. Montrose Chardonnay 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Montrose, Oc20119910401 Robert Vic Krambua Chardonnay 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Vic2011U 202901 Gérard Bertrand Gio Grenache 75cl 148,00 111,00 (Kategori 4,5,6,7), Gérard Bertrand, Oc20115055501 Héritage Chardonnay 2009 75cl 149,70 112,30 (Bestillingsutvalg), Les Collines du Bourdic,Oc5920701 Dom. de Nizas Le Mas 2008 75cl 150,50 112,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Nizas &Salleles, Languedoc9102901 Laurent Miquel Chardonnay 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Laurent Miquel, OcViognier 20105083006 Les Grès Chardonnay (six pack) 150cl 164,00 246,00 (Bestillingsutvalg), Les Vign. dePuisserguir, Øvrige4475301 Les Collines du BourdicChardonnay 200875cl 165,50 124,10 (Bestillingsutvalg), Les Collines du Bourdic,Oc9781308 Easy Wine Glass White 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cefour Wine & Beverage4402001 Laroche Viognier 2007 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Michel Laroche,Minervois9622101 Mas de Tannes Reserve Blanc 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Dom. Paul Mas, Oc20119786401 Cruella by Anne Kat Chardonnay 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Excellars5981501 Cadet d’Oc Chardonnay 2010 75cl 178,50 133,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Languedoc9942701 Dom. de Brau Chardonnay 75cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Brau, OcRoussanne 20115325301 Dom. de la Croix Ronde CuvéeTopaze 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Croix Ronde,Øvrige5743001 Le Loup de Pic 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Puech-Haut, Oc4678201 Robert Skalli Chardonnay 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Skalli, Oc5598001 Sélection Delas Viognier2009/201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères, Oc109 FRANKRIKE JURA LANGUEDOC-ROUSSILLON FRANKRIKE 109HVITVIN


HVITVIN110 FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON LOIRE FRANKRIKE 1109932501 Régis Boucabeille Le Blanc 2011 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Boucabeille,Côtes Catalanes9231801 Pont de Gassac 2010 75cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Moulin de Gassac,Hérault9141501 Christian Audigier SauvignonBlanc 201075cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), La Cave deMontpeyroux, Roussillon5698401 Christian Audigier The Cool Wine 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Montpeyroux, OcChardonnay 20099390401 H & B Languedoc 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Hecht & Bannier,Languedoc9793901 Val Auclair Les Barras Blanc 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Val Auclair20114318003 Giraud Sauvignon Blanc 18,7cl 208,00 38,90 (Bestillingsutvalg), Robert Giraud, Oc9230101 Dom. Clavel Cascaille 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc9942201 Dom. de Majas Chardonnay201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Majas, CôtesCatalanes5853401 Mas la Chevalière Chardonnay 75cl 218,00 163,50 (Bestillingsutvalg), OcViognier 20075808701 Calet Chardonnay Elevé fût de 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet, OcChêne 20099768201 Mouscaillo Limoux 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Mouscaillo,Limoux9772301 Mouscaillo Limoux 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Mouscaillo,Limoux9913601 Clos des Nines Obladie 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Clos des Nines,Languedoc5157801 Leon Barral 2010 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Leon Barral,Hérault5144801 Roc des Anges Vieilles VignesBlanc 200975cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Le Roc des Anges,Pyrenées Orientales9942101 Matassa Cuvee Margeruite 2010 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Matassa, Øvrige9229501 Mas Jullien 2009 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Mas Jullien, Hérault4917001 Mas de Daumas Gassac 2010 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Mas de DaumasGassacLOIRE5236006 Pierre Chainier Muscadet 300cl 106,60 319,90 (Kategori 6,7), Pierre Chainier, Muscadet2009/20109181906 Foucher Chardonnay 300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Dominique Foucher,Øvrige9940001 Les Deux Pins Sauvignon Blanc 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Lacheteau20119724106 Bougrier Touraine Sauvignon 300cl 122,20 366,70 (Kategori 6,7), Nöel Bougrier, TouraineBlanc2096001 Foucher Chardonnay 2010 75cl 126,70 95,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dominique Foucher,Jardin de la France9935301 Caves de la Loire Les Anges 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Caves de la LoireSauvignon Blanc 20119180901 Dominique Foucher Sauvignon201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dominique Foucher,Øvrige9118601 Roc de Chateauvieux Muscadet2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 133,60 100,20 (Bestillingsutvalg), Pierre Chainier,Muscadet9144701 Tour de Poce Sauvignon 2010 75cl 133,60 100,20 (Bestillingsutvalg), Øvrige9782806 Petit Bourgeois Sauvignon Blanc 300cl 143,30 429,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Jardin de la France9746301 Ackerman Chardonnay 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Ackerman Laurance1022601 Privilège de Drouet Chardonnay200975cl 149,20 111,90 (Bestillingsutvalg), Drouet Frères, Jardin dela France1305801 Privilège de Drouet SauvignonBlanc 200975cl 149,20 111,90 (Bestillingsutvalg), Drouet Frères, Jardin dela France5851401 Tydy Sauvignon Blanc 2009 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Øvrige8055001 Grand Fief de la CormeraieMuscadet Sèvre et Maine sur Lie200975cl 153,20 114,90 (Kategori 3,4,5,6,7), VéroniqueGünther-Chéreau, Muscadet de Sèvre-et74601 Les Mesnils Muscadet 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Barré Frères, Muscadetde Sèvre-et9803501 Roc De Chateauvieux Vouvray 75cl 153,20 114,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Paul Buisse, Vouvray20114746901 Ch. Coing de St. Fiacre 2009 75cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg), Ch. du Coing de St.Fiacre, Muscadet de Sèvre-et9626106 Pierre Deschamps Pouilly Fumé2011300cl 156,60 469,90 (Bestillingsutvalg), Foucher Lebrun,Pouilly-Fumé9626101 Pierre Deschamps Pouilly Fumé 75cl 166,40 124,80 (Bestillingsutvalg)20119207401 Touraine Hankø Yacht ClubSauvignon Blanc 201175cl 156,70 117,50 (Bestillingsutvalg), Dominique Foucher,Øvrige2016301 Ackerman Sauvignon 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Ackerman Laurance4897901 Dom. d’Artois Touraine 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Guy Saget, Touraine9074501 Jacques Lurton TourraineSavignon Blanc 200975cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Jacques Lurton,Touraine9819701 Louis Pascal Touraine SauvignonBlanc 201175cl 159,90 119,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Domaine du PreBaron, Touraine3248101 Destinéa Sauvignon Blanc 2011 75cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot, Jardin dela France9157201 Poussin Vouvray Sec 2010 75cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Earl Caves Poussin,Vouvray9738506 Domaine Eric Louis Sancerre2011300cl 163,30 489,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Eric Louis,Sancerre9125106 Pierre Deschamps Sancerre 300cl 163,30 489,90 (Bestillingsutvalg), Maison Foucher,Sancerre9103306 Paul Buisse Sancerre 2011 300cl 166,00 498,00 (Bestillingsutvalg), Paul Buisse, Sancerre5857101 Tourraine Blanc Grande Réserve201075cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Caves de laTourrangelle, Touraine258201 Roche Fleurie Vouvray 2011 75cl 166,70 125,00 (Kategori 4,5,6,7), Jean-Claude Bougrier,Vouvray9818401 Terres de l′Aumonier Sauvignon201175cl 167,90 125,90 (Kategori 6,7), Sophie & Thierry Chardon,Touraine5253501 Clos les Montys Muscadet Sèvreet Maine Sur Lie 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Chateau-Thébaud / Y. etJ. Huchet, Muscadet de Sèvre-et9740801 Dom. de la Louvetrie MuscadetSevre et Maine Sur Lie 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Landron,Muscadet de Sèvre-et5253701 Domaine de la ChauvinièreMuscadet Sèvre et Maine Sur Lie201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Chateau-Thébaud / Y. etJ. Huchet, Muscadet de Sèvre-et


5058801 Jolivet Attitude Sauvignon Blanc 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Jolivet5775601 Louis Métaireau Grand Mouton200875cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Mouton,Muscadet de Sèvre-et3317301 Petit Bougeois Sauvignon2010/201175cl 173,20 129,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. HenriBourgeois, Jardin de la France3317302 Petit Bougeois Sauvignon 37,5cl 230,70 86,50 (Kategori 3,4,5,6,7)2010/20119200301 Pierre Deschamps Sancerre201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Foucher Lebrun,Sancerre9630001 Paul Buisse Pouilly Fumé 2011 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Paul Buisse,Pouilly-Fumé4415606 Guy Saget Sancerre 2011 300cl 175,00 525,00 (Kategori 6,7), Guy Saget, Sancerre9228306 Jolivet Montagu Sancerre 2010 225cl 179,20 403,10 (Bestillingsutvalg), Pascal Jolivet, Sancerre5270101 F de Fournier Sauvignon Blanc200975cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Fournier Père & Fils,Øvrige4827301 Grand Cuvée Don Quichotte200575cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Gravelle,Muscadet de Sèvre-et3229701 Balland-Chapuis Coteaux duGiennois 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), JosephBalland-Chapuis, Coteaux du Giennois5169401 Ch. de La Bretesche Muscadetde Sèvre et Maine Sur Lie 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Jerémie Huchet,Muscadet de Sèvre-et5968401 Ch. de la Gravelle Gorges 2006 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Gravelle,Muscadet de Sèvre-et314101 Dagueneau Pouilly-Fumé 2010 75cl 186,50 139,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Serge Dagueneau,Pouilly-Fumé9740901 Dom. de la Louvetrie MuscadetSevre et Maine Sur Lie Selection75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Landron,Muscadet de Sèvre-etHermine d’Or 20109791601 Landron Amphibolite Nature201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Joseph Landron,Muscadet3092401 Muscadet de Sèvre et Maine 1.erCru Sur Lie 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Ragotière,Muscadet de Sèvre-et4329101 Métaireau Cuvée One sur Lie200775cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Mouton,Muscadet de Sèvre-et4746801 Ch. Coing de St. Fiacre Comte deSt. Hubert 200875cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Ch. du Coing de St.Fiacre, Muscadet de Sèvre-et5169001 Domaine Pierre de La GrangeVieilles Vignes Muscadet Sèvreet Maine Sur Lie 20109963101 Herbauges Muscadet Cötes deGrandLieu sur Lie 201075cl 194,50 145,90 (Bestillingsutvalg), Dom. PierreLuneau-Papin, Muscadet de Sèvre-et75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Herbauges,Muscadet Côtes de Gr9105401 Paul Buisse Sancerre 2011 75cl 199,90 149,90 (Kategori 4,5,6,7), Paul Buisse, Sancerre9864001 Pépière Muscadet Sevre etMaine Sur Lie Clos Briords VV2011literpris salgspris literpris salgspris75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pépière,Muscadet de Sèvre-et5337201 Reuilly Les Pierre Plates 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Reuilly9596501 Domaine Fouassier Sancerre LesGrands Champs 201075cl 206,50 154,90 (Kategori 4,5,6,7), Dom. Fouassier,Sancerre4214701 Sautereau Sancerre 2011 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), David Sautereau,Sancerre1065501 Les Caillottes Sancerre 2010 75cl 210,70 158,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Dauny, Sancerre9031701 Joseph Mellot Pouilly Fumé leChant des Vignes 201075cl 212,00 159,00 (Kategori 5,6,7), Joseph Mellot,Pouilly-Fumé192801 Dom. FL Les Bergeres Anjou 75cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Dom. FL, AnjouChenin 20095764601 Calcite Pouilly-Fumé 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Francis Blanchet,Pouilly-Fumé1195501 Crochet Sancerre 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Lucien Crochet,Sancerre5742901 Dom. des Caves PrieureSancerre 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des CavesPrieure, Sancerre134101 Domaine Saint Nicolas Les Clous201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Nicolas,ØvrigeU 9040201 Donatien Bahuaud Maison desPrinces Sancerre 201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Donatien Bahuaud,Sancerre9457901 Jardins d’Alpha Saumur Blanc 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Alpha Loire, Saumur20099864201 Les Gras Moutons MuscadetSèvre et Maine sur lie 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pépière,Muscadet de Sèvre-et9756401 Remy Pannier Sancerre 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Remy Pannier, Sancerre3365301 Domaine Langlois-Château 2009 75cl 218,00 163,50 (Bestillingsutvalg), Langlois-Château,Saumur3750801 Henri Bourgeois Pouilly-Fumé EnTravertin 201075cl 219,30 164,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Pouilly-Fumé5240501 Joseph Mellot Sancerre Le 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot, SancerreMontarlet 20111539201 Laporte La Terre des Anges 75cl 221,30 166,00 (Kategori 5,6,7), Dom. Laporte, SancerreSancerre 2010/20119178501 Cave des Vins de Sancerre LaDuchesse 200975cl 222,50 166,90 (Bestillingsutvalg), Cave des Vins deSancerre, Sancerre9178301 Cave des Vins de SancerreEtincelle Pouilly Fumé 201075cl 223,90 167,90 (Bestillingsutvalg), Cave des Vins deSancerre, Pouilly-Fumé9739401 Dom. de la Louvetrie Le Fief duBreil 201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Landron,Muscadet de Sèvre-et3091301 Dom. de la Villaudière Sancerre201175cl 226,50 169,90 (Kategori 4,5,6,7), Jean-Marie Reverdy,Sancerre620501 Jolivet Pouilly-Fumé 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Jolivet,Pouilly-Fumé4511801 Jolivet Sancerre 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Jolivet, Øvrige5868601 Michel Vattan Vattan Sancerre 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Michel Vattan, SancerreCalcaire 20095169501 Pierre Luneau-Papin Les PierreBlanches Muscadet de Sèvre et75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. PierreLuneau-Papin, Muscadet de Sèvre-etMaine Sur Lie 20105088001 Roblin Sancerre 2011 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Matthias et EmilieRoblin, Sancerre5120301 Ch. de La Roulerie Chenin Sec200875cl 228,10 171,10 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Roulerie,Anjou5065401 Ch. du Coing de Saint FiarceComte de St. Hubert 199975cl 232,00 174,00 (Bestillingsutvalg), Ch. du Coing de St.Fiacre, Muscadet de Sèvre-et9452201 Bellevière Prémices Jasnières200975cl 233,20 174,90 (Kategori 6,7), Dom. de Bellivière,Jasnières111 FRANKRIKE LOIRE LOIRE FRANKRIKE 111HVITVIN


HVITVIN112 FRANKRIKE LOIRE LOIRE FRANKRIKE 1125657901 Chatellier Pouilly Fumé Argile AS75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Bouchié Chatellier,Pouilly-Fumé5886301 Michel Vattan Sancerre Argile 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Michel Vattan, Sancerre20115856901 Ménetou Salon Blanc 2008 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gaec BrangersChavet, Ménétou-Salon736001 Ménétou-Salon 2010 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,Ménétou-Salon3005001 Reverdy Sancerre 2011 75cl 233,20 174,90 (Kategori 4,5,6,7), Bernard Reverdy,Sancerre5087901 Tinel-Blondelet Pouilly FuméL’Arret Buffatte 200775cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), F. Tinel Blondelet,Pouilly-Fumé9793201 Dom. de Viking Vouvray Tendre200975cl 235,30 176,50 (Kategori 5,6,7), Domaine du Viking,Vouvray3323001 Balland-Chapuis Le Chatillet201175cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), JosephBalland-Chapuis, Sancerre4551601 Sancerre la Graveliere 2011 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot, Øvrige3247301 Cuvée les Caillottes Sancerre201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,Sancerre4738501 Dezat Pouilly Fumé 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), André Dezat & Fils,Pouilly-Fumé5020601 Dezat Sancerre 2010/2011 75cl 239,90 179,90 (Kategori 6,7), André Dezat & Fils,Sancerre9929901 Herbauges Muscadet Cötes deGrandLieu sur Lie Le Légendaire200075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Herbauges,Muscadet Côtes de Gr1502101 Jean Pabiot Domaine des FinesCaillottes Pouilly Fumé2006/2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 239,90 179,90 (Kategori 4,5,6,7), Jean Pabiot et Fils,Pouilly-Fumé5857001 Millet Sancerre 2011 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Millet, Sancerre3070501 Natter Sancerre 2010 75cl 239,90 179,90 (Kategori 4,5,6,7), Henry Natter, Sancerre9741101 Pabiot Pouilly Fumé 2011 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Didier Pabiot,Pouilly-Fumé3032601 Pouilly-Fumé Cuvée ChanteAlouettes 201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,Pouilly-Fumé5765001 Prieur Sancerre 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Paul Prieur et Fils,Sancerre74301 Bourgeois Sancerre GrandeRéserve 201175cl 246,50 184,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. HenriBourgeois, Sancerre74302 Bourgeois Sancerre Grande 37,5cl 266,70 100,00 (Bestillingsutvalg)Réserve 20115269801 Fournier Sancerre Les BellesVignes 201175cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Fournier Père & Fils,Sancerre4807705 Sancerre Cuvée Les Caillottes2007150cl 246,60 369,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,Sancerre9138501 Laporte Pouilly-Fume LesDuchesses 200975cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laporte,Pouilly-Fumé9390801 Mollet Sancerre 2010 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Florian Mollet, Sancerre752501 Millet Sancerre 2011 75cl 247,90 185,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Franck Millet,Sancerre5693101 Le Tournebride Sancerre 2010 75cl 248,00 186,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Gaudry,Sancerre9138401 Laporte Sancerre Le Rochoy 75cl 249,30 187,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laporte, Sancerre20099232101 Alphonse Mellot Pouilly Fumé201075cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Alphonse Mellot,Pouilly-Fumé1371001 Balland-Chapuis Les PierresFines Pouilly-Fumé 201175cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), JosephBalland-Chapuis, Pouilly-Fumé706201 La Chatellenie Sancerre 2011 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot, Sancerre4484001 Laloue Sancerre 2011 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Serge Laloue,Sancerre1569401 Cherrier Sancerre 2010/2011 75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Merlin Cherrier,Sancerre4105501 Chatelain Sancerre 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-ClaudeChatelain, Sancerre9303201 Fouassier Sancerre Les Romains201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fouassier,Sancerre9076701 Gitton Père et Fils Clos JoanneD’Orion Pouilly Fumé 200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Gitton Père et Fils,Sancerre3952901 Les Montachins Sancerre 2009 75cl 253,20 189,90 (Kategori 6,7), Vign. Gitton Père & Fils,SancerreU 282101 Patrick Baudouin Effusion 2011 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Baudouin, Anjou5168801 Pierre Luneau-Papin L D’OrMuscadet de Sèvre et Maine SurLie 200675cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. PierreLuneau-Papin, Muscadet de Sèvre-et4597401 Sancerre Chavignol 2011 75cl 257,30 193,00 (Bestillingsutvalg), Franck & Jean-FrançoisBailly, Sancerre9517501 Domaine Vincent DelaporteSancerre 201175cl 261,50 196,10 (Bestillingsutvalg), Vincent Delaporte,Sancerre5233401 Baumard Savennières Clos deSaint Yves 201075cl 263,50 197,60 (Bestillingsutvalg), Dom. des Baumard,Savennières4446401 Cailbourdin Pouilly-Fumé LesCris 201075cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Dom. A. Cailbourdin,Pouilly-Fumé3487701 Dagueneau Clos de ChaudouxPouilly-Fumé 201075cl 264,30 198,20 (Bestillingsutvalg), Serge Dagueneau,Pouilly-Fumé4585201 Balland-Chapuis Sancerre LeVallon 201075cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), JosephBalland-Chapuis, Sancerre4434502 Henry Natter Sancerre 2007 37,5cl 266,40 99,90 (Bestillingsutvalg), Henry Natter, Sancerre4105401 Pouilly-Fumé Les CharmesChatelain 201075cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-ClaudeChatelain, Pouilly-Fumé5056601 Baron Tom Sancerre 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Tom Hainguerlot,Sancerre9061001 Gitton Père et Fils Les BellesDames 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Gitton Père et Fils,Sancerre5765101 Les Boucauds Sancerre 2011 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Claude Riffault,Sancerre5763601 Les Chasseignes Sancerre 2011 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Claude Riffault,Sancerre9061401 Pascal & Nicolas ReverdySancerre Blanc Terre deMaimbray 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pascal & NicolasReverdy, Sancerre5088101 Roblin Sancerre Ammonites201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Matthias et EmilieRoblin, Sancerre


literpris salgspris literpris salgspris5764701 Silice Pouilly-Fumé 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Francis Blanchet,Pouilly-Fumé5658001 Chatellier Pouilly Fumé PremierMillesime 201075cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Bouchié Chatellier,Pouilly-Fumé9211001 Dom. Vacheron Sancerre 2011 75cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Vacheron,Sancerre9793301 Brisebarre Vouvray GrandeRéserve Moelleux 200975cl 267,50 200,60 (Kategori 6,7), Vignoble Brisebarre,Vouvray9567701 Clos de l’Elu Bastigage 2009 75cl 268,40 201,30 (Bestillingsutvalg), Clos de l’Elu3764901 Le MD de Bourgeois Sancerre201075cl 270,00 202,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Sancerre9819201 Clos de l’Elu Bastingage 2010 75cl 274,30 205,70 (Kategori 5,6,7), Clos de l’Elu, Anjou5851301 Gaudry Sancerre Mélodie deVieilles Vignes 201075cl 278,50 208,90 (Bestillingsutvalg), Vincent Gaudry,Sancerre9946801 Dom. Huet Le Haut-Lieu Sec 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), S.A. Huet, Vouvray2011736102 Sancerre Cuvée Caillottes 2010 37,5cl 279,70 104,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,Sancerre9483605 Domaine Vacheron Sancerre2010150cl 279,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Vacheron,Sancerre5984905 Francis Blanchet Pouilly-FumeCalcite 2009150cl 279,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Francis Blanchet,Pouilly-Fumé4435301 Henry Natter Sancerre Cuvée 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Henry Natter, SancerreMontigny 20104327501 La Moussiére Sancerre 2011 75cl 279,90 209,90 (Kategori 6,7), Alphonse Mellot, Sancerre5763901 Mademoiselle de T Pouilly-Fumé201075cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Tracy,Pouilly-Fumé9751801 Riffault Sancerre Quarterons200975cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Etienne Riffault,Sancerre9819301 Thibaud Boudignon Anjou Blanc 75cl 279,90 209,90 (Kategori 6,7), Thibaud Boudignon, Anjou20104902001 Dom. de La Rossignole Sancerre201075cl 284,70 213,50 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Rossignole,Sancerre192901 Dom. FL Savennieres75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Dom. FL, SavennièresChamboureau 20089228401 Jolivet Clos de Roy Sancerre 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Jolivet, Sancerre20095966501 L’Effraie 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bellivière,Coteaux du Loir9390901 Mollet Sancerre L’Antique 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Florian Mollet, SancerreU 282601 Patrick Baudouin Savennières200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Baudouin,Savennières5745201 Le Pierrier Sancerre 2010 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Thomas, Sancerre3476601 Sancerre La Bourgeoise 2009 75cl 303,30 227,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Sancerre9061301 Pascal & Nicolas ReverdySancerre Blanc Les Anges Lots75cl 306,40 229,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Pascal & NicolasReverdy, Sancerre20099488301 Patrick Baudouin Les Saulaies 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Baudouin, AnjouAnjou 20089862301 Thibolt-Cabrit Premier Nez 2010 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Marie Thibault-Cabrit,Touraine9946201 Dom. Huet Le Clos du Bourg Sec 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), S.A. Huet, Vouvray20119945901 Dom. Huet Le Mont Sec 2011 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), S.A. Huet, Vouvray133801 Domaine Saint Nicolas Le Hautdes Clous 201075cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Nicolas,Øvrige3452401 Comte Lafond Sancerre 2008 75cl 323,30 242,50 (Bestillingsutvalg), Ladoucette, Sancerre5132801 Baumard Clos du PapillonSavinières 200675cl 331,90 248,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Baumard,Savennières5966601 Les Rosiers 2008 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bellivière,Jasnières5745301 Sancerre Grand Chaille 2009 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Thomas, Sancerre3133801 Sancerre Vieilles Vignes 2007 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,Sancerre4431201 Gérard Boulay Sancerre Clos de 75cl 334,00 250,50 (Bestillingsutvalg), Gérard Boulay, SancerreBeaujeu 20085763801 Ch. de Tracy Pouilly-Fumé 2008 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Tracy,Pouilly-Fumé5764201 Ultimus Sancerre 2010 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Thomas, Sancerre4035501 Ladoucette Pouilly-Fumé 2009 75cl 348,00 261,00 (Bestillingsutvalg), Ladoucette,Pouilly-Fumé3028801 Sancerre La Grande Chatelaine 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot20095249501 Nicolas Joly Les Vieux Clos 2009 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Joly,Savennières9946301 Dom. Huet Le Haut-Lieu75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), S.A. Huet, VouvrayDemi-Sec 20075966801 Vieilles Vignes Éparses 2009 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bellivière,Coteaux du Loir4035601 Comte Lafond Grande Cuvée200975cl 390,00 292,50 (Bestillingsutvalg), Ladoucette,Pouilly-Fumé9875501 Cailbourdin Pouilly FuméTriptyque 200975cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Dom. A. Cailbourdin,Pouilly-Fumé9210901 Dom. Vacheron Sancerre LesRomains 201075cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Vacheron,Sancerre5249301 Nicolas Joly Clos de la Bergerie200875cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Joly,Savennières288001 Baron de L 2008 75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Ch. du Nozet,Pouilly-Fumé5249401 Nicolas Joly Clos de la Coulée deSerrant 200875cl 664,00 498,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Joly,SavennièresPROVENCE9777001 Ch. de Roquefort Petit Salé 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Roquefort20119673301 Saint Sidoine Côtes de Provence 75cl 202,30 151,70 (Bestillingsutvalg), Coste Brulade, VarBlanc 20115881501 Pibonson Blanc Cuvée Nicolas200775cl 202,80 152,10 (Bestillingsutvalg), La Vigne De Pibonson,Øvrige5074801 Beaudomaine 2011 75cl 212,70 159,50 (Bestillingsutvalg), Hagberg Thuresson,Øvrige5906801 Villa Provence Cuvée Blanc 2007 75cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Clarettes, Øvrige9504401 Domaine Tropez 75cl 224,40 168,30 (Bestillingsutvalg), Tropez, Côte deProvence113 FRANKRIKE LOIRE PROVENCE FRANKRIKE 113HVITVIN


HVITVIN114 FRANKRIKE PROVENCE SØRVEST FRANKRIKE 114literpris salgspris literpris salgspris9240501 Ch. Miraval Clara Lua 2010 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Miraval, CoteauxVarois189301 Dom. de Frégate Bandol 2011 75cl 334,90 251,20 (Bestillingsutvalg), Dom. de Fregate,BandolRHÔNE NORD5096201 M. Chapoutier Deschants 2011 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, St.Joseph9866501 Chapoutier Les Granilites 75cl 313,20 234,90 (Kategori 6,7), M. Chapoutier, St. JosephSaint-Joseph 20109887201 Villard Saint Peray Version 2010 75cl 313,30 235,00 (Kategori 6,7), François Villard, Øvrige9905601 Louis Cheze Pagus Luminis 75cl 360,80 270,60 (Kategori 5,6,7), Dom. Cheze, CondrieuCondrieu 20105654001 Faury Condrieu Tradition 2007 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Faury, Condrieu3124401 Guigal Condrieu 2009 75cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Condrieu5101301 Guigal Hermitage Blanc 2006 75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, HermitageRHÔNE SØR4865601 Verget Vin de Pays de Vaucluse 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Verget, VaucluseBlanc 2004/20059906201 Beaumont de Gras Côtes duVivarais 201175cl 144,00 108,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vign. Ardechois,Côtes du Vivarais4667001 Perrin La Vieille Ferme 2011 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Familie Perrin, Øvrige5086601 La Ciboise Blanc 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duLubéron3492101 Ardèche Chardonnay 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Ardèche5598201 Saint-Esprit Côtes-du-Rhône200575cl 191,50 143,60 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères, Côtesdu Rhône290904 Cellier des Dauphins 25cl 192,00 48,00 (Bestillingsutvalg), Les Prod. Réunis, Côtesdu Rhône5224101 Dom. de Calet Chardonnay 2011 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet, Øvrige5134401 Guigal Côte du Rhône Blanc201175cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Côtes duRhône4526601 Vins de Vienne Reméage Blanc 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Les Vins de Vienne,Øvrige5809301 Calet Esprit de Blanc 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes3032701 Ch. de Campuget Tradition Blanc200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Campuget,Costières de Nîmes9763601 Cotes du Rhone Blanc Per El201175cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saladin, Côtes duRhône9792401 Montirius Vacqueyras Blanc 75cl 293,30 220,00 (Bestillingsutvalg), Montirius, VacqueyrasMineral 20105117901 Hervé Souhaut Domaine75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Hervé Souhaut, ArdècheRomaneaux-Destezet 20115158101 Clos de L’Oratorie des Papes201075cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,Châteauneuf-du-Pape9125701 Ch. La Nerthe Blanc 2009 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Ch. la Nerthe,Châteauneuf-du-Pape4851001 Taburnum 2004 75cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Les Vins de Vienne,Collines Rhodanienne9596301 Ch. de Beaucastel Blanc 2010 75cl 833,30 625,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel,Châteauneuf-du-PapeSAVOIE9342201 La Gerbelle Savoie Chignin 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), La Gerbelle9323901 Cuvee Gastronomie SavoieApremont 2010/201175cl 168,70 126,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Maison Jean Perrieret Fils, Øvrige5651201 Les Abymes 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Andrè & MichelQuencard, Øvrige4405401 Chignin Vieilles Vignes 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Andrè & MichelQuencard, Øvrige4405601 Roussette de Savoie Altesse200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Andrè & MichelQuencard, Øvrige4593301 Chignin-Bergeron 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Andrè & MichelQuencard, ØvrigeSØRVEST9780506 La Buvette Côtes de Gascogne2011300cl 96,60 289,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,Côtes de Gascogne5282106 Stowells 300cl 102,80 308,50 (Bestillingsutvalg), Constellation EuropeLtd UK, Côtes de Gascogne668206 Cuvée La Mer 300cl 103,30 309,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Côtes deGascogne9339306 Fleur de Maubet 2010 1 000cl 109,00 1 090,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Fontan, Côtes deGascogne9112806 Grand Sud Chardonnay 300cl 110,00 329,90 (Kategori 6,7), Les Grands Chais deFrance, Øvrige792306 J.P. Chenet ColombardChardonnay300cl 110,00 329,90 (Kategori 5,6,7), Cellier du Parc, Côtes deGascogne4357206 Chapelle du Bois 300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Côtes de Gascogne4334406 Yvon Mau ColombardChardonnay 2010300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Yvon Mau, Côtes deGascogne3190806 Tariquet 2011 300cl 115,00 344,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. Grassa, Côtesde Gascogne9654201 Dom. de l’Herré Sauvignon Blanc201175cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de L’Hérré, Côtesde Gascogne5169801 Domaine Horgelus ColombardSauvignon75cl 119,90 89,90 (Kategori 6,7), Dom. de L’Horgelus, Côtesde Gascogne4810901 Dom. de Pajot 2011 75cl 120,90 90,70 (Bestillingsutvalg), Dom. de Pajot, Côtes deGascogne4620501 Domaine de Pellehaut Harmoniede Gascogne 2011175cl 121,20 90,90 (Kategori 4,5,6,7), Dom. Béraut, Côtes deGascogne5292006 Dom. de Pajot Côtes deGascogne Blanc300cl 125,30 375,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Pajot, Côtes deGascogne1200901 Plaimont Côtes de Gascogne201175cl 131,90 98,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont, Côtesde Gascogne1200902 Plaimont Côtes de Gascogne 37,5cl 157,10 58,90 (Bestillingsutvalg)20113317001 Yvon Mau ColombardChardonnay 201175cl 132,70 99,50 (Kategori 4,5,6,7), Yvon Mau, Côtes deGascogne1542301 Dom. de Joy l’Etoile 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Gessler et Fils, Côtes deGascogne9307401 Dom. de L’Hérré L’escargotSauvignon Blanc 201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de L’Hérré, Côtesde Gascogne4502301 Dom. de Maubet 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dom. la Croix d’Aline,Côtes de Gascogne


literpris salgspris literpris salgspris5871401 Dom. de Ménard Cuvée Marine201175cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Charpenties, Côtes deGascogne3058301 Dom. du Tariquet Classic 2011 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. du Tariquet,Côtes de Gascogne8005401 Honoré de Berticot 2011 75cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7), Vign. de Berticot, Côtesde Duras3358301 J.P. Chenet ColombardChardonnay 201175cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Côtes de Gascogne3358304 J.P. Chenet Colombard25cl 167,60 41,90 (Bestillingsutvalg)Chardonnay 20114979206 J.P. Chenet ColombardChardonnay150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), Les Caves de Landiras,Côtes de Gascogne5021501 Chapelle du Bois Blanc 2011 75cl 135,90 101,90 (Bestillingsutvalg), Côtes de Gascogne1572801 Gaetan Pecquer 75cl 138,10 103,60 (Bestillingsutvalg), Vign. Arbeau, Øvrige4542101 Dom. de Grachies 2011 75cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Grachies,Côtes de Gascogne1424501 Colombelle 2011 75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont, Côtesde Gascogne1542401 Le Saint-Lannes 2010 75cl 144,00 108,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Duffour, Côtes deGascogne9580101 Labouré-Roi Vin de France Blanc 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi9335301 Tariquet Gros MansengChardonnay 201175cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), Dom. du Tariquet, Côtes deGascogne1549301 Tariquet Sauvignon Blanc 2011 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Tariquet, Côtesde Gascogne5691001 Dom. de Brichot 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Brichot, Côtesde Gascogne5974601 Tariquet Chardonnay 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Tariquet, Côtesde Gascogne9749001 Wongraven Le Voyageur 2011 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Ch. du Tariquet, Côtesde Gascogne8006801 Bellegarde en Jurançon 2007 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Labasse, Øvrige9197501 Ch. de Jurque Fantaisie 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Château de Jurque,Jurançon5169201 Dom. Chiroulet Les TerresBlanches 200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Chiroulet, Côtesde Gascogne7516101 Les Vignée Retrouvée 2010 75cl 178,50 133,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont4330301 Cuvée K Blanc 2009 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Katharina Mowinkel,Bergerac5061401 Brumont GrosManseng-Sauvignon Blanc 201075cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Ch. d’Alain Brumont,Côtes de Gascogne5273901 Dom. de Ménard Petit MansengGros Manseng 200975cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Charpenties, Côtes deGascogne3133001 Dom. du Tariquet Late Harvest201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Tariquet, Côtesde Gascogne5977106 J.P. Chenet ColombardChardonnay18,7cl 186,60 34,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Côtes de Gascogne4749501 Ch. Tour des Gendres Cuvée desConti 200875cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Tour des Gendres,Bergerac153302 J de Joÿ Elixir Moelleux 2011 50cl 199,80 99,90 (Bestillingsutvalg), Gessler et Fils, Côtes deGascogne8005301 Les Jardins de Bouscassé 2007 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Brumont, Øvrige4214901 Ch. K 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Katharina Mowinkel,Bergerac5169301 Dom. Chiroulet Soleil D’Automne200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Chiroulet, Côtesde Gascogne5253401 Haut-Cassou Ballet d’ÉtoilesGros-Manseng Moelleux 200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Cassou, Côtes deGascogne9587801 Ch. de Cayx La Cigaralle 2011 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Château de Cayx,CahorsØVRIGE90006 Promenade Blanc 300cl 105,60 316,90 (Kategori 4,5,6,7), Le Cep Français, Øvrige9289501 Patriarche Héritage 75cl 118,70 89,00 (Bestillingsutvalg), Patriarche Père & Fils8050501 Remy Pannier Chenin 2009 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Remy Pannier, Øvrige4300301 J. Moreau Select 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils, Øvrige9289601 Patriarche Chardonnay 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Patriarche Père & Fils5207701 Kiwi Cuvée Sauvignon Blanc 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Lacheteau, Øvrige20113314901 Medinet Blanc 100cl 139,90 139,90 (Bestillingsutvalg), Langguth Erben, Øvrige3314904 Medinet Blanc 25cl 199,60 49,90 (Bestillingsutvalg)5706101 Chamarré Chardonnay Grenache 75cl 150,40 112,80 (Bestillingsutvalg), OVS, ØvrigeBlanc 20109650101 Beret Noir St. Mont 2010 75cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont, Øvrige9413901 Simone Joseph Chardonnay 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Simone Joseph20105211601 Benoit Courault Le Petit Chemin 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Benoit Courault, Øvrige2008HELLASNEMEA9869201 Gaia Assyrtiko Wild Ferment 75cl 233,60 175,20 (Bestillingsutvalg), Gaia Estate2011ØVRIGE1312401 Tsantali Retsina 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Tsantalis, Øvrige5824701 Kourtaki Retsina of Attica 75cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), D. Kourtakis, Øvrige689201 Makedonikos Topikos Oinos 75cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Tsantalis, Øvrige20089869101 Gaia Thalassitis 2011 75cl 233,60 175,20 (Bestillingsutvalg), Gaia EstateINDIA5345601 Aryaa Chenin Blanc 2007 75cl 206,10 154,60 (Bestillingsutvalg), Mercury Winery, Øvrige5345501 Aryaa Sauvignon Blanc 2007 75cl 206,10 154,60 (Bestillingsutvalg), Mercury Winery, Øvrige5176601 Chantilli Chenin Blanc 2010 75cl 206,30 154,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Indage, Øvrige5176501 Chantilli Sauvignon Blanc 2009 75cl 207,30 155,50 (Bestillingsutvalg), Ch. Indage, Øvrige5346101 Reveilo Chardonnay 75cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Vintage Wines, Øvrige5346301 Reveilo Sauvignon Blanc 75cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Vintage Wines, ØvrigeITALIAABRUZZO5974706 Yamada Pecorino 2011 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvrige5974701 Yamada Pecorino 2011 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg)2014001 Cuvée Christer Berens Trebbiano 75cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Farnese, Øvriged’Abruzzo 2010/20101065601 Jasci & Marchesani Trebbianod’Abruzzo 201075cl 143,90 107,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Az. Agr. Jasci &Marchesi, Øvrige5238901 Madregale Terre di Chieti Bianco201175cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), T.V.S.C.A., Øvrige115 FRANKRIKE SØRVEST ABRUZZO ITALIA 115HVITVIN


HVITVIN116 ITALIA ABRUZZO FRIULI-VENEZIA GIULIA ITALIA 116literpris salgspris literpris salgspris5310301 Marramiero DaMa Trebbiano d’Abruzzo 201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Marramiero, Trebbianod’Abruzzo9198901 Agriverde Lompa hvit 2010 75cl 160,30 120,20 (Bestillingsutvalg), Agriverde9198401 Sogno di Ulisse Bianco 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, Terre diChieti5936001 Italo Arboreo Trebbianod’Abruzzo 201175cl 171,30 128,50 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola ItaloPietrantonj, Øvrige9373501 La Quercia Trebbiano d’Abruzzo 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Vini La QuerciaPeladi 20105852801 Vigne Nuove Trebbiano75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, Øvriged’Abruzzo 20119474501 Zaccagnini Oseana Il Bianco diCiccio 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, CollinePescaresi4814801 Zaccagnini Il Bianco di Ciccio 75cl 190,50 142,90 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvrige20119304401 Ten. Ulisse Unico Pecorino 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, Terre diChieti5089401 Unico Terre di Chieti Chardonnay 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, Øvrige20115089101 Unico Trebbiano d’Abruzzo 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, Øvrige9852701 Ispira Passerina CollinePescaresi 201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, CollinePescaresi9849701 Ausonia Apollo TrebbianoD’Abruzzo 201175cl 215,90 161,90 (Bestillingsutvalg), Azienda AgricolaAusonia, Trebbiano d’Abruzzo5310101 Marramiero Pecorino 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Marramiero, Øvrige9847701 Machaon Abruzzo Pecorino 75cl 229,20 171,90 (Bestillingsutvalg), Azienda AgricolaAusonia, Montepulciano d’Abru9637001 Cant. Tollo Trebbiano d’Abruzzo 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Tollo50 CinCanta 2008CAMPANIA5239401 Feudi di San Gregorio Albente201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Gregorio,Øvrige9588101 Vit. Marianna Fiano di Avellino201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Azienda VitivinicolaMarianna, Avellino9588201 Vit. Marianna Greco di Tufo 2010 75cl 187,20 140,40 (Bestillingsutvalg), Azienda VitivinicolaMarianna, Avellino4415901 Terradora Campania Bianco 75cl 190,70 143,00 (Bestillingsutvalg), Terradora, Øvrige20111052901 Urciuolo Fiano di Avellino 2007 75cl 195,60 146,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Urciuolo,Avellino5684201 Mastro Bianco 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, Øvrige8056601 Villa Raiano Greco di Tufo 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Villa Raiano, Greco diTufo3310701 Feudi di San Gregorio FalanghinaSannio 201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Gregorio,Sannio3310801 Feudi di San Gregorio Fiano diAvellino 201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Gregorio,Avellino3310901 Feudi di San Gregorio Greco diTufo 201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), San Gregorio, Greco diTufo171401 Terre D’Aione Greco di Tufo 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Terre d’Aione, Greco diTufo4557901 Terredora Fiano di Avellino 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Terredora di Paolo,Avellino4598301 Terradora Loggia della SerraGreco di Tufo 201175cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Terredora di Paolo,ØvrigeU 9628701 Lonardo Grecomusc’ 2009 75cl 252,40 189,30 (Bestillingsutvalg), Cantine Lonardo9382801 Picariello Fiano d’Avellino 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Ciro Picariello, Avellino4247001 Mastroberardino Greco di Tufo 75cl 256,30 192,20 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, Øvrige20119179201 Mastroberardino Fiano diAvellino 201075cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino,Avellino5865201 Pietracupa Greco di Tufo 2010 75cl 297,70 223,30 (Bestillingsutvalg), Pietracupa9770701 Pietracupa Fiano di Avelino 75cl 306,40 229,80 (Bestillingsutvalg), Pietracupa2011EMILIA-ROMAGNA9629301 Tavernello Trebbiano Chardonnay 75cl 123,30 92,50 (Bestillingsutvalg), CaviroRubicone2039601 Soledoro Trebbiano di Romagna 75cl 123,90 92,90 (Kategori 4,5,6,7), Barone Montalto, Øvrige2010/20119862801 Denavolo Catavela 75cl 190,70 143,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Denavolo8055101 Croci Monterosso Val d’Arda surlie 200975cl 191,60 143,70 (Bestillingsutvalg), Agr. Ermanos Croci,Øvrige5267801 Bonfiglio Pignoletto Superiore200975cl 198,40 148,80 (Bestillingsutvalg), Bonfiglio, Albana diRomagna4723201 Tre Monti Albana di Romagna 75cl 213,70 160,30 (Bestillingsutvalg), Tre Monti, ØvrigeVigna della Rocca 20099941601 Bonfiglio Pignoletto Classico 75cl 222,10 166,60 (Bestillingsutvalg), Bonfiglio, Øvrige20101071301 Donati Il Mio Malvasia 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Camillo Donati, Øvrige9677701 Pradarolo Vej 2005 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Pradarolo8035901 La Stoppa Ageno 2006 75cl 309,30 232,00 (Bestillingsutvalg), La Stoppa, EmiliaFRIULI-VENEZIA GIULIA4128701 Villa Chiòpris Friulano 2011 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Villa Chiòpris, FriuliGrave8007101 Villa Chiòpris Pinot Grigio 2011 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Villa Chiòpris, FriuliGrave173401 Ca’stella Pinot Grigio 2011 75cl 157,90 118,40 (Bestillingsutvalg), Ca’Stella, Øvrige4043501 Livon Collio Pinot Grigio 2011 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Livon, Øvrige4124101 Livon Collio Sauvignon 2011 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Livon, Øvrige9545101 Cescon Italo Pinot Grigio Grave201075cl 210,00 157,50 (Bestillingsutvalg), Cescon Italo, FriuliGrave5274301 Dorgio Ribolla Gialla 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Girolamo Dorgio, ColliOrientali del9125901 I Clivi Bianco degli Arzillari 2009 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. I Clivi, ColliOrientali del9126101 I Clivi Friuliano 2010 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. I Clivi, ColliOrientali del9847201 Volpe Pasini Sauvignon 2011 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Volpe Pasini, ColliOrientali del4019001 Collio Valbuins Sauvignon 2009 75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Livon, Øvrige9126001 I Clivi Galea 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. I Clivi, ColliOrientali del9199301 Livon Collio Solarco 2009 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Livon, Collio


4068901 Jermann Chardonnay 2011 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Silvio Jermann4068801 Jermann Vinnae 2009 75cl 300,30 225,20 (Bestillingsutvalg), Vinnaioli Jermann,Øvrige5868101 Keber Sauvignon Collio 2007 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Renato Keber, Øvrige5868201 Renato Keber Pinot Grigio 2006 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Renato Keber, Øvrige5661201 Sauvignon Zuc di Volpe 2010 75cl 309,30 232,00 (Bestillingsutvalg), Volpe Pasini, ColliOrientali del9145801 Bressan Carat 2004 75cl 357,60 268,20 (Bestillingsutvalg), Bressan9514601 Terpin Stamas Bianco 2002 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Franco Terpin,Collio9514701 Terpin Jakot 2007 75cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Franco Terpin,Collio5867901 Keber Chardonnay Grici Collio 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Renato Keber, Øvrige20067062801 Livon Braide Alte 2008 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Livon, Øvrige9527901 Kante Malvasia 2008 100cl 413,60 413,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Kante, Øvrige9111701 Paraschos Malvasia Amphoreus 75cl 454,00 340,50 (Kategori 5,6,7), Paraschos, Colli Goriziano20094093701 Jermann Vintage Tunina 2008 75cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Vinnaioli Jermann,Øvrige4081401 Jermann Were Dreams 2009 75cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Silvio Jermann, ØvrigeLAZIO5273101 Marco Carpineti Cervinara 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Marco Carpineti, ØvrigeBianco 201085501 Candida Frascati Superiore 2010 75cl 136,00 102,00 (Bestillingsutvalg), Fontana Candida, Øvrige82601 Bigi Est! Est!! Est!!! 2011 75cl 144,70 108,50 (Bestillingsutvalg), Bigi, Øvrige9199401 Principe Pallavicini FrascatiSuperiore 201175cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Pallavicini,Lazio/Frascati3138001 Falesco Est!Est!!Est!!! di75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. FalescoMontefiascone 20115273301 Marco Carpineti Collesanti 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Marco Carpineti, ØvrigeBianco 20099304301 Castello di Torre in PietraMacchia Sachra 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Castello di Torre inPietra, Øvrige131201 Casale Marchese FrascatiSuperiore 201075cl 217,60 163,20 (Bestillingsutvalg), Casale Marchese,Lazio/FrascatiLIGURIA8019601 Ampelos Colli di Luni Vermentino 75cl 137,70 103,30 (Bestillingsutvalg), R. Arrigoni, Øvrige20105882901 Poggio dei Gorleri VermentinoLiguria 200875cl 198,40 148,80 (Bestillingsutvalg), Poggio dei Gorleri,Øvrige9484801 Lunae Colli di Luni Vermentino201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lunae BosoniS.r.l., ØvrigeU 281901 Lunae Bosoni Lvnae Colli di LunaVermentino 201175cl 257,20 192,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lunae BosoniS.r.l., Øvrige4453801 Vigna Sorì Vermentino 2007 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Poggio dei Gorleri,Øvrige6768001 Bruna Pigato Le Russeghine201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bruna Grimaldi4453901 Cycnus Poggio dei Gorleri Pigato2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Poggio dei Gorleri,Øvrige9481701 Campogrande Cinqueterre 2009 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Campogrande,ØvrigeLOMBARDIA5084001 Il Roccolo Riesling Italieno 2006 75cl 113,30 85,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige9889701 Bulgarini Lugana 2011 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Bruno Bulgarini,Øvrige9851601 I Frati Lugana 2011 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ dei Frati5086201 Martilde Malvasia Piume 2006 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Martilde, Øvrige4167501 Ca’del Bosco Curtefranca Bianco201075cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Bosco,Franciacorta9852401 I Frati Lugana 2006 75cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ dei FratiMARCHE9031806 Moncaro Verdicchio 2011 300cl 129,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Moncaro, Castelli di Jesi5840101 Falerio 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Velenosi, Øvrige3138401 Moncaro Verdicchio dei Castellidi Jesi Classico 201175cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Terre Cortesi Monarco,Øvrige1368901 Ronchi Verdicchio dei Castelli diJesi Classico 201175cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Umani Ronchi,Øvrige9187601 Terre di Valbona Verdicchio di 75cl 155,30 116,50 (Bestillingsutvalg), Belisario, MatelicaMatelica 20115180801 Collestefano Verdicchio di 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Collestefano, MatelicaMatelica 20115029701 Laila Verdicchio dei Castelli diJesi 201175cl 185,70 139,30 (Bestillingsutvalg), Fatt. Laila, Castelli diJesi4539501 Sartarelli Verdicchio dei Castellidi Jesi Classico 201175cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sartarelli,Øvrige8019701 Monacesca Verdicchio diMatelica 201075cl 193,20 144,90 (Kategori 4,5,6,7), Az. Vit. la Monacesca,Matelica9183201 Vigneti Belisario Verdicchio di 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Belisario, MatelicaMatelica 20093185601 Tralivio Verdicchio dei Castelli diJesi Classico Superiore 201075cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sartarelli,Øvrige9856201 S. Lorenzo Verdicchio dei Castellidi Jesi Cl. Sup. le Oche 201075cl 243,70 182,80 (Bestillingsutvalg), Fattoria San Lorenzo,Castelli di Jesi4659601 Bucci Verdicchio dei Castelli diJesi 201075cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Villa Bucci, Castelli diJesi8019801 Mirum Verdicchio di MatelicaRiserva 200775cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Monacesca,MatelicaU 320501Sartarelli Balciana Verdicchio deiCastelli di Jesi Classico Sup.20094659501 Villa Bucci Verdicchio dei Castellidi Jesi Riserva 2007PIEMONTE5239301 Vinchio-Vaglio Serra KroaraCortese 20115253101 La Familia Piemonte Cortese20105980201 Ca’ du Rabajà LangheMeriggiare 20099764101 Brandini Bianco Vino da Tavola201175cl 360,00 270,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sartarelli,Castelli di Jesi75cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Villa Bucci, Castelli diJesi75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Vinchio Vaglio Serra,Øvrige75cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), R.F. SAS Alba, Øvrige75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà, Langhe75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Cant. del Castello di S.Vittoria117 ITALIA FRIULI-VENEZIA GIULIA PIEMONTE ITALIA 117HVITVIN


HVITVIN118 ITALIA PIEMONTE SARDINIA ITALIA 118literpris salgspris literpris salgspris5173601 Natale Verga Gavi 2011 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Gavi172501 Palladino Gavi di Gavi 2011 75cl 172,70 129,50 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Palladino, Gavi4731801 Solvold Langhe Chardonnay 75cl 172,70 129,50 (Bestillingsutvalg), Giribaldi, Langhe20105070501 Cascina Castlet Ataj Chardonnay 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet, Øvrige20119041601 Scrimaglio NoWood Chardonnay 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Scrimaglio, Øvrige20104931301 Fontanafredda Roero Arneis 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, RoeroPradalupo 2011171301 Giacosa Fratelli Gavi 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, Gavi5300501 Giacosa Fratelli Roero Arneis 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, Roero20115079901 Demarie Roero Arneis 2010 75cl 189,20 141,90 (Bestillingsutvalg), Demarie Giovanni,Roero5300601 Grasso Fratelli Langhe75cl 191,90 143,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Grasso, LangheChardonnay 20109564801 Cascina Cucco Chardonnay 75cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), Cascina CuccoLanghe 20109199801 Pelassa Roero Arneis San Vito 75cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), Pelassa, Roero20109086401 Adriano Basaricò SauvignonBlanc 201075cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), Adriano Marco EVittorio, Langhe9310301 La Raia Gavi 2009 75cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Societá Agricola LaRaia, Gavi9764001 Brandini Langhe Arneis 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cant. del Castello di S.Vittoria, Langhe4862101 Filippo Gallino Roero Arneis 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Filippo Gallino, Roero20119875001 Nervi Erbaluce di Caluso 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cantina Nervi9866301 Porello Roero Arneis Camestrì 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Marco Porello, Roero20119632101 Roero Arneis Tunin 2011 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Contea,Roero5122801 Gavi Podere Saulino 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Il Saulino, Gavi9052601 Negro Angelo Roero Arneis SerraLupini 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Angelo Negro & Figli,Roero9123701 Gavi le Marne 2011 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, Gavi9124101 Roero Arneis Le Madri 2009 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, Roero4427801 Prunotto Roero Arneis 2011 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Roero5179701 Gigi Rosso Roero Arneis 2009 75cl 233,60 175,20 (Bestillingsutvalg), Gigi Rosso, Roero5937901 Marchesi di Barolo Gavi di Gavi 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo, Gavi20094907501 Bricco delle Ciliegie Roero Arneis201175cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Almondo,Roero5937701 Marchesi di Barolo Roero Arneis 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo, Roero20084907601 Roero Arneis Vigne Sparse 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Almondo,Roero9240301 Valli Unite Timarasso San Vito200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Valli Unite, ColliTortonesi5947301 Desderi Roero Arneis YellowLabel 200875cl 240,70 180,50 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi, Roero3316101 Malvira Roero Arneis Trinita 75cl 250,70 188,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Roero20109632001 Langhe Chardonnay Mary 2011 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Contea,Langhe5501901 Pio Cesare Gavi 2010 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare5762001 Scavino Langhe Bianco 2011 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Langhe4415801 Malvirà Roero Arneis Saglietto 75cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Roero20094607201 Braida Il Fiore 2009 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Braida8062601 Grillo Baccabianca 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Grillo4563501 Vajra Langhe Riesling 2010 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Langhe9513201 San Fereolo Costo di Ravolo200675cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. San Fereolo,Langhe1020601 Vigneti Massa Derthona75cl 302,30 226,70 (Bestillingsutvalg), Vigneti Massa, ØvrigeTimorasso 2010126601 Marziano Abbona Cinerino 2010 75cl 311,70 233,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. MarzianoAbbona, Dogliani4020201 Bruno Giacosa Roero Arneis 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, Roero20119748601 Rivetto Langhe Nascetta 2010 75cl 329,60 247,20 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Langhe1084401 Trinchero Bianco 2007 75cl 333,20 249,90 (Kategori 6,7)9745201 Vigneti Massa Sterpi Timorasso200875cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Vigneti Massa, ColliTortonesiPUGLIA9782406 Il Conte Chardonnay 300cl 125,00 374,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB4585106 Trulli Chardonnay 2011 300cl 125,00 375,00 (Kategori 6,7), Waverly, Øvrige5651601 Vini del Sole Bianco Salento 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Terre di Sava, Salento20103352601 Canaletto Chardonnay Verdeca 75cl 139,90 104,90 (Kategori 6,7), Casa Girelli, Øvrige2009/20119463801 Leone de Castris Il MedaglioneSalento Chardonnay 201075cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Leone de Castris,Salento1379701 Trulli Chardonnay 2011 75cl 149,30 112,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Az. Vin. Ca’ntele,Øvrige5919601 San Marzano ChardonnayMalvasia 201175cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cant. San Marzano,Øvrige9805901 Teanum Vento Bianco 2011 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Teanum srl, Øvrige9463701 Leone de Castris MessapiaSalento Verdeca 201075cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Leone de Castris,Salento9863201 Cefalicchio Lefkò 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cefalicchio, Castel delMonte4407901 Tormaresca Chardonnay 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Tormaresca, ØvrigeSARDINIA5266001 Isola del Sole Bianco 2010 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Øvrige5144501 Silenzi Bianco 2011 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige5144401 Sálnico Nuragus 2010 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige5144301 Crabilis Vermentino 2011 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige9951001 Dettori Renosu Bianco 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Dettori, Øvrige9951401 Dettori Bianco 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dettori, Øvrige4436901 Agriolas CostamolinoVermentino di Sardegna 200975cl 259,10 194,30 (Bestillingsutvalg), Argiolas, Vermentino diSardeg5066702 Contini Antico Gregori Vino delCentenario37,5cl 973,30 365,00 (Bestillingsutvalg), Contini


literpris salgspris literpris salgsprisSICILIA2014206 Montalto Cataratto-Chardonnay 300cl 124,30 372,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige20102014201 Montalto Cataratto-Chardonnay 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg)20102014202 Montalto Cataratto-Chardonnay 37,5cl 176,30 66,10 (Bestillingsutvalg)20109470301 Tenuta di Fessina Nakone 75cl 127,50 95,60 (Bestillingsutvalg), Ten. di Fessina, ØvrigeChardonnay 20101349301 Inycon Fiano 2008 75cl 138,40 103,80 (Bestillingsutvalg), Cant. Settesoli, Øvrige2096401 MandraRossa Viognier 2007 75cl 138,50 103,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Settesoli, Øvrige9773001 Claudio Bianco 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Øvrige5710101 Da Luca Pinot Grigio Chardonnay 75cl 140,00 105,00 (Kategori 4,5,6,7), Øvrige20119318601 Miopasso Fiano 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), The Wine People SRL5913601 Cavallina Grecanico 2010 75cl 146,70 110,00 (Bestillingsutvalg), Carlo Pellegrino, Øvrige5740301 Montalto Cataratto Organic 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige20105878401 Alex Rosen Catarratto 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Øvrige9653801 Tresa Purato Catarratto Pinot 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), S. Tresa, ØvrigeGrigio 20109978901 Cassara Grillo 2011 Jessheim 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg)ByVin9843501 Lumà Grillo 2011 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Cantine Cellaro S.C.A.,Øvrige5990601 Zonin Pinot Grigio 2011 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Øvrige4722901 La Segreta Bianco 2011 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige9439701 Natale Verga Antale 2009 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige5641001 Murgo Etna Bianco 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Murgo, Etna5224401 Valdibella Munir Catarratto 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Valdibella, Øvrige9794501 Giada Principe di Corleone 2011 75cl 192,90 144,70 (Bestillingsutvalg), Principe de Corleone,Monreale9822601 Feudi Del Pisciotto Baglio delSole 201175cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Feudi Del Pisciotto,Øvrige8018501 Firriato Etna Bianco 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Firriato, Etna133701 Cantine Volpi Costa al Sole 75cl 221,50 166,10 (Bestillingsutvalg), Cant. Volpi, ØvrigeInzolia 20119794401 Principe di Corleone PinotBianco 201075cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Principe de Corleone,Monreale4853501 Bianco di Caselle Etna Bianco 75cl 245,30 184,00 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Benanti, EtnaSuperiore 20074816201 Planeta Alastro 2010 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige4718701 Santagostino Baglio Soria 2006 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Firriato, Øvrige9822701 Feudi Del Pisciotto Grillo 2010 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Feudi Del Pisciotto,Øvrige9487901 Gorghi Tondi Rajáh Zibibbo 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Gorghi Tondi,Øvrige9240101 Cos Pithos 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cos9072701 Planeta Carricante 2011 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Planeta9500601 Gulfi Carjcanti 2009 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Gulfi, Øvrige170401 Tenuta di Castellaro BiancoPomice 201075cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Tenuta di Castellaro,ØvrigeU 307901 Barraco Catarratto 2010 75cl 348,80 261,60 (Bestillingsutvalg), Vini Barraco, Marsala4766701 Planeta Chardonnay 2009 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige4453201 Planeta Cometa 2009 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige4802501 Pietramarina Etna Bianco 75cl 398,90 299,20 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Benanti, EtnaSuperiore 2008U 9639201 Porta del Vento Saharay 2008 75cl 400,00 300,00 (Bestillingsutvalg), Porta Del Vento9382901 Cornelissen Munjebel Bianco 7201075cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Frank Cornelissen,ØvrigeTOSCANA5147701 Casamatta Bianco 2011 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Cantinamatta, Øvrige4073001 Fumaio 2011 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige9241601 Bindi Oriolus Bianco di Toscana 75cl 172,70 129,50 (Bestillingsutvalg), Bindi Sergardi, Chianti20103761601 Villa Antinori Bianco 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige5862801 Banfi Centine 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige9745301 Vermentino 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bibi Graetz, Øvrige5698001 La Solatia Pinot Grigio 2011 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Øvrige5176101 Aulo Bianco 2011 75cl 198,50 148,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige5223501 Rocca delle Macie Occhio aVento 200975cl 212,80 159,60 (Bestillingsutvalg), Rocca delle Macie,Maremma5176401 Elisabetta Vermentino 2011 75cl 219,70 164,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige5238201 Cicala del Giglio 2010 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Testamatta, Øvrige4941801 Solosole 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Øvrige5175901 La Marze Bianco 2010 75cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige4197001 I Sistri Chardonnay 2009 75cl 232,80 174,60 (Bestillingsutvalg), Fatt. di Felsina, Øvrige4734201 Vermentino Bolgheri 2007 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori,Bolgheri5281201 Rocca di Montemassi CalasoleVermentino 200975cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montemassi,Maremma9443701 Anni 2010 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Sette Ponti, Øvrige128501 Badia di Morrona La Suvera 75cl 250,70 188,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Badia di MorronaToscana Bianco 20119309801 La Spinetta Vermentino 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinetta,Øvrige4473601 Torricella 2010 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, Øvrige193501 Podere San Cristoforo Luminoso201175cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Podere San Cristoforo,Maremma9483401 Campi di FonterenzaBiancospino 201075cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza,Øvrige5147601 Testamatta Bugia Bianco 2009 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Testamatta, ØvrigeTRENTINO-ALTO ADIGE5836501 Lageder Müller Thurgau 2008 75cl 105,10 78,80 (Bestillingsutvalg), Alois Lageder, Alto Adige5246606 Canaletto Bianco Chardonnay 300cl 116,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Trentino20095780106 Mezzacorona Pinot Grigio 2011 300cl 118,30 355,00 (Kategori 6,7), Cant. Mezzacorona,Trentino5870401 Prendina Pinot Grigio 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, Øvrige119 ITALIA SICILIA TRENTINO-ALTO ADIGE ITALIA 119HVITVIN


HVITVIN120 ITALIA TRENTINO-ALTO ADIGE VENETO ITALIA 120literpris salgspris literpris salgspris1207601 Mezzacorona Pinot Grigio 2011 75cl 147,90 110,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Cant. Mezzacorona,Øvrige9792201 Ca’ Montini Pinot Grigio Trentino 75cl 183,30 137,50 (Bestillingsutvalg), EnoItaliaTerre di Valfredda 20119730301 Endrizzi Trentino Müller Thurgau 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Endrizzi, Trentino20115271901 Santa Margherita Pinot GrigioValdadige 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Santa Margherita,Valdadige5508501 St. Magdalena Gries75cl 188,10 141,10 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. BolzanoWeissburgunder 20105821901 St. Magdalena Chardonnay 2010 75cl 198,00 148,50 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano,Alto Adige5822301 St. Magdalena EisacktalerSilvaner 201175cl 198,50 148,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano,Alto Adige9588401 St. Magdalena Sauvignon Blanc201075cl 204,80 153,60 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano,Bolzano9730101 Endrizzi Trentino Pinot Grigio 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Endrizzi, Trentino20119856401 Gozaga Vette di San Leonardo 75cl 218,70 164,00 (Bestillingsutvalg), Carlo Guerrieri Gozaga20115836301 Lageder Pinot Grigio 2008 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Alois Lageder, Øvrige9238201 Alois Lageder Pinot Bianco 2010 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Alois Lageder4068201 San Michele Appiano PinotBianco 201075cl 232,00 174,00 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Alto Adige9238301 Alois Lageder Chardonnay 2010 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Alois Lageder5822201 St. Magdalena Gewürztraminer200775cl 238,40 178,80 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano,Alto Adige2071201 Brixner Eisacktaler Kerner 2007 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Abbazia di Novacella,Alto Adige4331101 Praepositus Sylvaner 2005 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Abbazia di Novacella,Alto Adige9950201 Michael-Eppan Südtirol75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), St. Michael EppanSchulthauser Pinot Bianco 20114453101 Schulthauser Weissburgunder 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), San Michele AppianoPinot Bianco 20114019701 Südtiroler Montiggl Riesling201175cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Südtirol4124001 Südtiroler Sauvignon Lahn 2011 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Südtirol5335401 Manincor Réserve del Contessa 75cl 255,10 191,30 (Bestillingsutvalg), Alto Adige20115508201 Kleinstein Chardonnay 2011 75cl 255,50 191,60 (Bestillingsutvalg), Kellerei Bozen, Øvrige4331001 Praepositus Kerner 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Abbazia di Novacella,Alto Adige4073501 Afix Riesling 2011 75cl 300,30 225,20 (Bestillingsutvalg), Silvio Jermann, Südtirol4330901 Praepositus Gewürztraminer200775cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Abbazia di Novacella,Alto Adige5946701 Niedrist Terlaner Sauvignon200875cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Ignaz Niedrist, AltoAdige4019201 Sct. Valentin SüdtirolerChardonnay 200875cl 365,30 274,00 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Südtirol4124301 Sct. Valentin Südtiroler PinotGrigio 201075cl 365,30 274,00 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Südtirol4124201 Sct. Valentin SüdtirolerSauvignon 201175cl 365,30 274,00 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,SüdtirolUMBRIA5595105 Vignabaldo Orvieto Classico2011150cl 126,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Vignabaldo,Umbria/Orvieto5595001 Vignabaldo Orvieto Classico201175cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Vignabaldo,Umbria/Orvieto5594901 Vignabaldo Orvieto ClassicoAmabile 201075cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Vignabaldo,Umbria/Orvieto9883601 Verdens Ende Grechetto Umbria 75cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), Vignabaldo20113287201 Campogrande Orvieto Classico201075cl 161,30 121,00 (Bestillingsutvalg), March. Antinori,Umbria/Orvieto258401 Bigi Orvieto Classico 2009 75cl 167,90 125,90 (Bestillingsutvalg), Bigi, Umbria/Orvieto5291901 Santa Christina Bianco 2010 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige9740501 Poggio delle Regine Bianco 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Castello delle Regine20114469801 Assisi Grechetto 2010 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Sportoletti,Øvrige3761701 Bramìto del Cervo 2010 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, ØvrigeVALLE D’AOSTA9592901 Ermes Pavese Blanc de Morgex 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Ermes Paveseet de La Salle 20105881101 Les Cretes Chardonnay Cuvée 75cl 626,70 470,00 (Bestillingsutvalg), Les Cretes, ØvrigeBois 2009VENETO9332006 Natale Verga Pinot Grigio 2010 300cl 96,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige9637306 Pregio Garganega Pinot Grigio 300cl 106,60 319,90 (Bestillingsutvalg), Caviro, Øvrigedelle Venezie9961806 Campagnola Juliet BiancoVeronese300cl 110,00 330,00 (Bestillingsutvalg), Campagnola,Valpolicella1569806 Soave Cantina di Soave 2011 300cl 115,00 344,90 (Kategori 6,7), Cant. di Soave, Soave148606 Riondo Castelforte Soave 2011 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Riondo, Soave9235506 Corte Giara Soave 2011 300cl 117,50 352,50 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Soave1366701 Domìni Veneti Soave ClassicoSuperiore 201175cl 118,40 88,80 (Bestillingsutvalg), Cant. di Valpolicella,Soave Superiore9310506 Conte Ricci Soave 2011 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Conte Ricci, Soave4827406 Valpantena Garganega 300cl 120,00 359,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cant. Valpantena,Øvrige9625006 Zonin Soave 2011 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Soave9232801 Marcato Berico Bianco 2010 75cl 126,00 94,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marcato9741506 I Bei Soave 2011 300cl 128,30 385,00 (Bestillingsutvalg), I Bei, Soave4816801 Juliet 2010 75cl 132,70 99,50 (Bestillingsutvalg), Vinea, Øvrige5611001 Anna Spinato Frizzante Spago 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Anna Spinato5264601 Nardello Soave Classico Merides 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Nardello, Soave20099763801 Santa Sofia Custoza75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Santa Sofia, CustozaMontemagrin 20114600906 Pra Soave Classico Superiore2011300cl 133,30 399,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, Soave


literpris salgspris literpris salgspris4600901 Pra Soave Classico Superiore 75cl 153,20 114,90 (Kategori 6,7)20119310101 Black Tower Pinot Grigio 75cl 134,40 100,80 (Bestillingsutvalg), Reh Kendermann,Øvrige4163401 Masi Modello delle VenezieBianco 201175cl 138,70 104,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Masi Agr., DelleVenezie4661701 Torre del Falasco Garganega201075cl 138,70 104,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Valpantena,Øvrige3461901 Bolla Soave Classico 2011 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Bolla, Soave3489001 Masi Levarìe Soave Classico 75cl 142,70 107,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Soave20115799601 Tommasi Giulietta 2011 75cl 143,30 107,50 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Øvrige9941401 Antiche Terre Garganega 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre, Verona1379501 Cavalchina Bianco di Custoza201075cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Cavalchina, Bianco diCustoza1379502 Cavalchina Bianco di Custoza 37,5cl 171,70 64,40 (Bestillingsutvalg)20105257301 Cavazza Prosecco Frizzante 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Cavazza, Øvrige1522001 Corte Giara Soave 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Soave5144101 Gorgo Custoza 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gorgo, Bianco diCustoza9211801 Monte Tondo Soave Mito 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Monte Tondo, Soave1032301 Montresor Soave Classico2008/200975cl 146,50 109,90 (Kategori 4,5,6,7), Giacomo Montresor,Soave9181501 Piccolo Soave 2010 75cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), ICQ, Soave659601 Prosecco Valdizze 75cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), W.S.p.a, Øvrige4187401 Tamellini Soave 2010 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Az. Agr. Tamellini,Soave5140101 Villa Borghetti Soave Classico 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Soave20109850801 Kompis Soave 2011 75cl 146,70 110,00 (Bestillingsutvalg), Sandro de Bruno, Soave5878201 Bianco del Nago 2008 75cl 147,20 110,40 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Øvrige9912001 Alpha Zeta Soave 2011 75cl 149,70 112,30 (Bestillingsutvalg), Alpha Zeta Winers,Soave9198201 Suavia Soave Classico 2011 75cl 150,40 112,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Suavia, Soave5004801 Canaletto Pinot Grigio75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, ØvrigeGarganega 20105690301 Giol Prosecco Frizzante Spago 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Giol, Treviso20105221701 Marcato Soave Colli Scaligeri I 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marcato, SoavePrandi 20119763701 Santa Sofia Pinot Grigio Garda 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Santa Sofia, Garda20114675501 Impero Soave 2009 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Vinea, Soave9926401 Zeni Soave Classico Vigne Alte 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Zeni, Soave20115216501 Balestri Valda Soave Classico 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Balestri Valda, Soave20109308001 Zonin Soave 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Soave3117301 Cesari Soave Classico Superiore201175cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Gerardo Cesari, SoaveSuperiore4645001 Zenato Soave Classico 2010 75cl 166,40 124,80 (Bestillingsutvalg), Zenato, Soave3313801 Ca’Rugate Soave Classico San 75cl 166,50 124,90 (Kategori 4,5,6,7), Ca’ Rugate, SoaveMichele 20115065001 Cecilia Beretta Soave Classico 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Cecilia Beretta, Soave2011U 309901 Dal Maso Gambellara 2012 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Dal Maso, Øvrige5322601 La Pieve Prosecco Treviso 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Mionetto, TrevisoFrizzante5242801 Riondo Prosecco Spago 75cl 166,50 124,90 (Kategori 6,7), Cant. Riondo, Øvrige9305605 Riondo Prosecco Spago Nero 150cl 166,60 249,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Riondo, Øvrige5028601 Natale Verga Pinot Grigio 2011 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige4246701 Gini Soave Classico 2010 75cl 170,50 127,90 (Kategori 5,6,7), Az. Agr. Gini, Soave5735701 Latium Soave 2011 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Latium, Øvrige9847001 Franchetto Soave La Capelina201175cl 172,70 129,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. A. Franchetto,Soave83002 Duca del Frassino Soave Classico 37,5cl 173,10 64,90 (Bestillingsutvalg), Cant. di Soave, Soave20104941901 Allegrini Soave 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Soave9396901 Ponte Prosecco Frizzante Treviso 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Ponte di Piave S.C.A.,Treviso5828501 Righetti Soave 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Luigi Righetti, Soave5961301 Si Soave 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), EnoItalia, Soave9753001 Tommasi Adorato Appassimento 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi20119766004 Moscato Frizzante 2 Go 20cl 174,50 34,90 (Bestillingsutvalg), Binderer St. Ursula,Øvrige5667504 Secco Frizzante 2 go 20cl 174,50 34,90 (Kategori 5,6,7), Binderer Wine Select,Marca Trevigiana5012701 Ruggeri Prosecco Frizzante 75cl 177,30 133,00 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., Øvrige4073401 Anselmi San Vincezo 2011 75cl 179,90 134,90 (Kategori 5,6,7), Roberto Anselmi, Øvrige4073405 Anselmi San Vincezo 2011 150cl 192,70 289,00 (Bestillingsutvalg)5959801 Tedeschi Soave Classico 2010 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi, Soave757301 Serego Alighieri Possessioni 75cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., ØvrigeBianco 20117251601 Bennati Soave Classico Libet201075cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola Bennatis.p.a., Soave175401 Vin. Serena Prosecco TrevisoFrizzante75cl 184,80 138,60 (Bestillingsutvalg), VINICOLA SERENAS.R.L., Treviso9282601 Cambrago Soave Vigne Maiores200975cl 184,90 138,70 (Bestillingsutvalg), Casa VinicolaCambrago, Soave4277401 Cappuccina Soave 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), La Cappuccina, Soave4265901 Le Bine Soave Classico Superiore200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Campagnola, SoaveSuperiore4266601 Musella Bianco del Drago 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Musella3194001 Pieropan Soave Classico 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vit. LeonildoPieropan, SoaveU 308101 Villabella La Toretta Soave 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vigneti Villabella, SoaveClassico 20114644901 Zenato Pinot Grigio 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Zenato, Øvrige5167701 Rizzardi Soave Classico 2010 75cl 190,90 143,20 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. GuerrieriRizzardi, Soave9775301 Zenato Lugana Don Pedro 2011 75cl 191,50 143,60 (Bestillingsutvalg), Zenato, Lugana121 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 121HVITVIN


HVITVIN122 ITALIA VENETO ØVRIGE ITALIA 122literpris salgspris literpris salgspris9151701 Tommasi Lugana Le Fornaci 75cl 193,10 144,80 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Lugana20119212701 Monte del Frá Cà del Magro 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Monte del Frá, CustozaCustoza Superiore 20095975201 Provenza Lugana Tenuta Maiolo201075cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Provenza,Lugana5625401 Rocca Sveva Soave Classico 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Cant. di Soave, Soave20094546901 Coffele Soave Classico Superiore 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Coffele, Soave Superiore20119189901 Vicentini Soave Terrelunghe201075cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Vicentini Emanuele E.Agostini, Soave175501 Vin. Serena CostabellaChardonnay Veneto75cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), VINICOLA SERENAS.R.L., Treviso5560701 Fattori Soave Classico Runcaris 75cl 199,20 149,40 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fattori, Soave20105210501 Cavalchina Amedeo CustozaSuperiore 201175cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, Bianco diCustoza9213001 Prà Monte Grande Soave 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, SoaveClassico 20105210801 Prà Staforte Soave Classico 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, Soave20099999601 La Formica Soave 2011 75cl 204,40 153,30 (Bestillingsutvalg), SOCIETA AGR. LAFORMICA DI BONUZZI, Soave6096701 De Stefani Prosecco Frizzante 75cl 205,10 153,80 (Bestillingsutvalg), De Stefani, MarcaTrevigiana5122701 Villa Erbice Soave Superiore200875cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Erbice,Soave Superiore9785001 Angiolino Maule I Masieri 2011 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), La Biancara - AngiolinoMaule, Øvrige9545001 Cescon Italo Chardonnay Piave Il 75cl 210,00 157,50 (Bestillingsutvalg), Cescon ItaloTralcetto 20109846601 Soave Vigne di Mezzane 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Corte Sant Alda, Soave9282501 Cambrago Soave Classico ICérceni 200975cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Casa VinicolaCambrago, Soave6096501 Vitalys Veneto 2006 75cl 218,90 164,20 (Bestillingsutvalg), De Stefani, Øvrige4246901 La Froscà Soave Classico 2008 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gini, Soave2043201 Ca’Rugate Soave Classico Monte 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ Rugate, SoaveAlto 20103313601 Monte Fiorentine Soave Classico 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ Rugate, Soave20115206301 Marco Mosconi Soave Corte 75cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Marco Mosconi, SoaveParadiso 2008|5885101 Fumanelli Terso 2005 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Cant. MarchesiFumanelli, Øvrige9105601 Foscarin Slavinus Soave ClassicoSuperiore 200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Monte Tondo, SoaveSuperiore5247201 Marcato Soave ClassicoSuperiore Il Tirso 200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marcato, SoaveSuperiore4539601 Coffele Soave Classico Ca Visco 75cl 240,00 180,00 (Bestillingsutvalg), Coffele, Soave20114073301 Anselmi Capitel Foscarino 2011 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Roberto Anselmi, Soave4073201 Roberto Anselmi Capitel Croce 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Roberto Anselmi, Soave20109909701 Angiolino Maule Sassaia 2011 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), La Biancara AngiolinoMaule5321701 I Campi Campo Vulcano SoaveClassico 0975cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), I Campi di Flavio Prá,Soave5173201 Sandro de Bruno Durello75cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Sandro de Bruno, ØvrigeSuperiore 20075173301 Sandro de Bruno Soave Scaligeri 75cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Sandro de Bruno, Soave20079824001 Italo Cescon Mejo Sauvignon 75cl 266,90 200,20 (Bestillingsutvalg), Cescon Italo, Øvrige20119884001 Italo Cescon Svejo Manzoni 75cl 266,90 200,20 (Bestillingsutvalg), Cescon Italo, ØvrigeBianco 20105173401 Sandro de Bruno SoaveSuperiore Cangrande 200775cl 293,30 220,00 (Bestillingsutvalg), Sandro de Bruno, SoaveSuperiore9774801 Pieropan La Rocca SoaveClassico 201075cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vit. LeonildoPieropan, Soave187701 Angiolino Maule Pico 2011 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Angiolino Maule, Øvrige5739701 Bianco Secco 2010 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Quintarelli, ØvrigeVENEZIE5855701 Doppio Passo Chardonnay 2008 75cl 121,50 91,10 (Bestillingsutvalg), CVT, Øvrige9207501 Blossom Hill Pinot Grigio Venezie200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Blossom Hill Winery,Øvrige9397101 Delibori Pinot Grigio delleVenezie 201175cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Delibori s.r.l.,Øvrige9737101 Rocca Bernarda Pinot Grigio 75cl 133,50 100,10 (Bestillingsutvalg), Bernarda Rocca, Øvrige20101156201 Santepietre Pinot Grigio 2010 75cl 139,90 104,90 (Kategori 4,5,6,7), Lamberti, Øvrige5871301 Nec-Otium Pinot Grigio 2010 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Nec-Otium, Øvrige5828101 Voga Pinot Grigio 2010 75cl 159,30 119,50 (Kategori 6,7), EnoItalia, Øvrige4222101 Masi Masianco 2011 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Øvrige5924302 Voga Pinot Grigio 2008 37,5cl 191,70 71,90 (Bestillingsutvalg), EnoItalia, Øvrige9884101 Italo Cescon Delle Venezie 75cl 232,90 174,70 (Bestillingsutvalg), Cescon Italo, ØvrigeTraminer Aromatico 2011ØVRIGE5075501 Tavernello 100cl 112,90 112,90 (Kategori 4,5,6,7), Caviro, Øvrige4126106 Cuvée Christer Berens TD’A 300cl 113,30 339,90 (Kategori 6,7), Farnese, Øvrige9440601 Farfalla Bianco Frizzante 75cl 136,00 102,00 (Bestillingsutvalg), Gruppo Casaleone Vini9845701 Memoro Bianco 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Piccini, Øvrige9891601 Spinelli Pecorino Terre Di Chieti 75cl 171,70 128,80 (Bestillingsutvalg), Cant. Spinelli, Øvrige20119239601 Alois Lageder Riff Pinot Grigio 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Alois Lageder20119891501 Terra d’Aligi Pecorino Terre Di 75cl 185,20 138,90 (Bestillingsutvalg), Terra d’Aligi, ØvrigeChieti 20115272401 Terranera Bellotti Bianco 2009 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Terranera, Øvrige9380501 Dinavolino 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Denavolo5336401 Vittorio Graziano Ripa di75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeSopravento Frizzante 20099380401 Dinavolo 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Denavolo


LIBANONBEKAA VALLEY9594201 Ch. Ksara Blanc de Blanc 2010 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Ksara5892101 Musar Jeune 2010 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Musar, Øvrige9594101 Ch. Ksara Chardonnay 2010 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Ksara4439701 Ch. Musar 2005 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Musar, ØvrigeU 279001 Ch. Musar Blanc 1986 75cl 1 266,50 949,90 (Bestillingsutvalg), Ch. MusarLUXEMBURG5057501 Bernard-Massard Auxerrois AhnGöllebour 2006NEW ZEALANDHAWKE’S BAY9292701 Te Mata WoodthorpeChardonnay 20099293001 Te Mata Woodthorpe SauvignonBlanc 20109276501 Sileni The Lodge Hawkes BayChardonnay 20099293101 Te Mata Cape Crest SauvignonBlanc 20109292601 Te Mata Elston Chardonnay2010MARLBOROUGHliterpris salgspris literpris salgspris75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Bernard-Massard,Øvrige75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Te Mata Estate75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Te Mata Estate75cl 213,20 159,90 (Kategori 5,6,7), Sileni Estates75cl 265,20 198,90 (Bestillingsutvalg), Te Mata Estate75cl 333,10 249,80 (Bestillingsutvalg), Te Mata Estate5203101 Vavasour Sauvignon Blanc 2008 75cl 107,20 80,40 (Bestillingsutvalg), Vavasour Winery, Øvrige9779406 Matua Valley Marlborough 300cl 126,30 378,90 (Bestillingsutvalg), Matua Valley WinesSauvignon Blanc 20115252406 Koo-Koo Bay Sauvignon Blanc 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Export-Union, Øvrige2010U 222606 The Crossings Sauvignon Blanc2012300cl 131,50 394,60 (Kategori 2,3,4,5,6,7), The CrossingsEstate5999901 Saint Clair Vicars Choice Riesling201075cl 151,20 113,40 (Bestillingsutvalg), Saint Clair FamilyEstate, Øvrige4408001 Matua Valley Marlborough 75cl 154,50 115,90 (Bestillingsutvalg), Matua Valley WinesSauvignon Blanc 20119912901 Cool Bay Sauvignon Blanc 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Øvrige5850406 My World New Zealand 150cl 159,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige5222701 Te Hua Valley Sauvignon Blanc201175cl 159,90 119,90 (Kategori 4,5,6,7), Wine Export PartnersNZ, Øvrige9721301 Squealing Pig Marlborough 75cl 161,20 120,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Squealing Pig WinesSauvignon Blanc 2011/2012U 316301 The Crossings Sauvignon Blanc201275cl 173,10 129,80 (Bestillingsutvalg), The Crossings Estate,Øvrige5823301 Yealands Way Sauvignon Blanc201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Yealands Estate Wines,Øvrige9191101 Sanctuary Marlborough PinotGris 201075cl 179,90 134,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), New Zealand WineCo.5854701 Sileni Sauvignon Blanc 2010 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige8038601 Ribbonwood MarlboroughRiesling 201075cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Framingham WineCompany, Øvrige4311101 Brancott Estate Sauvignon Blanc201075cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Montana Wines, Øvrige9738901 Mud House Sauvignon Blanc 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Mud House Wines20112077601 Twin Islands Sauvignon Blanc201175cl 186,50 139,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Twin Islands Wines,ØvrigeU 316001 The Crossings Riesling 2011 75cl 188,40 141,30 (Bestillingsutvalg), The Crossings Estate,Øvrige5655706 Two Tracks Sauvignon Blanc2010150cl 193,30 289,90 (Bestillingsutvalg), Wither Hills Vineyards,Øvrige4651801 Villa Maria Private Bin Riesling 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Villa Maria Est., Øvrige20118020001 Spy Valley Riesling 2011 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Spy Valley Wines5230701 Forrest Riesling 2008 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Forrest Est., Øvrige3209201 Villa Maria Private Bin Sauvignon 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Villa Maria Est., ØvrigeBlanc 20115159601 Saint Clair Vicars ChoiceSavignon Blanc 201175cl 200,30 150,20 (Bestillingsutvalg), Saint Clair FamilyEstate, Øvrige9237801 Black Cottage Sauvignon Blanc201075cl 212,30 159,20 (Bestillingsutvalg), Black Cottage Wines,Øvrige5854401 Two Tracks Sauvignon Blanc201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Wither Hills Vineyards,Øvrige9217201 Framingham Classic Riesling200875cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Framingham WineCompany9139501 Spy Valley Gewürztraminer 2011 75cl 214,70 161,00 (Bestillingsutvalg), Spy Valley Wines, Øvrige4350001 Bel Echo Sauvignon Blanc 2011 75cl 216,70 162,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Øvrige9176101 Little Beauty Dry Riesling 2009 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Vinultra Ltd9237901 Black Cottage Pinot Gris 2010 75cl 226,80 170,10 (Bestillingsutvalg), Black Cottage Wines,Øvrige9217301 Framingham Sauvignon Blanc201075cl 232,80 174,60 (Bestillingsutvalg), Framingham WineCompany4362701 Mount Nelson Sauvignon Blanc 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Campo di Sasso20109263201 Walnut Block Collectables 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Walnut Block WinesMarlborough Sauvignon Blanc20104253201 Crawford Sauvignon Blanc 75cl 237,20 177,90 (Bestillingsutvalg), Kim Crawford, Øvrige2010/20119765701 Forrest Wairau The Valleys Dry 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Forrest Est.Riesling 20099478001 Greywacke Sauvignon Blanc 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Greywacke Vineyards20119099101 Little Beauty Sauvignon Blanc 75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Vinultra Ltd20095873801 Seresin Sauvignon Blanc 2011 75cl 258,50 193,90 (Bestillingsutvalg), Seresin5072101 Jackson Estate Sauvignon Blanc200975cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Jackson Wine Est. Int.,Øvrige3089005 Cloudy Bay Sauvignon Blanc2011/2012150cl 286,60 429,90 (Bestillingsutvalg), Cloudy Bay Vineyards,Øvrige3089001 Cloudy Bay Sauvignon Blanc 75cl 303,90 227,90 (Kategori 5,6,7)2011/20125588601 Clos Henri Sauvignon Blanc200875cl 290,00 217,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Øvrige123 LIBANON MARLBOROUGH NEW ZEALAND 123HVITVIN


HVITVIN124 NEW ZEALAND MARLBOROUGH SETUBAL PORTUGAL 124literpris salgspris literpris salgspris9477901 Greywacke Wild Sauvignon 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Greywacke Vineyards9478101 Greywacke Chardonnay 2009 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Greywacke Vineyards3140201 Cloudy Bay Chardonnay 2009 75cl 339,90 254,90 (Bestillingsutvalg), Cape Mentelle, Øvrige5931601 Cloudy Bay Te Koko 2009 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Cloudy Bay Vineyards,ØvrigeOTAGO9278901 Akarua Central Otago75cl 293,20 219,90 (Kategori 5,6,7), Akarua Ltd.Chardonnay 2009WAIPARA9738801 Waipara Hills Riesling 2011 75cl 201,60 151,20 (Bestillingsutvalg), Waipara Hills WineEstate9820501 Sherwood Estate Waipara Valley 75cl 249,50 187,10 (Kategori 6,7), Sherwood Estate, Øvrige8 wire Sauvignon Blanc 2010WAIRARAPA9185201 Paddy Borthwick Chardonnay 75cl 235,50 176,60 (Kategori 5,6,7), Borthwick Vineyard2009ØVRIGE5230801 Forrest The Doctors’ Riesling 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Forrest Est., Øvrige2010PORTUGALBEIRAS4547306 União - Udaca Branco 500cl 101,60 508,20 (Bestillingsutvalg), UDACA, Dão5062601 São Domingos Bairrada Branco200675cl 105,70 79,30 (Bestillingsutvalg), Caves do Solar do SãoDomingos, Bairrada8043401 Marquês de Marialva Bical 2009 75cl 126,90 95,20 (Bestillingsutvalg), Ad. Coop. deCantanhede, Bairrada3120101 Casa de Saima Bairrada 2006 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Casa Agr. de Saima,Bairrada9979201 Cabriz Encruzado 2011 75cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), Dão Sul, Dão9740401 Quinta dos Roques Branco 2011 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Roques, Dão4910001 Luis Pato Vinhas Velhas 2009 75cl 206,00 154,50 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige4837401 Quinta de Saes Dão Reserva 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Quinta de Saes, Dão20074837202 FLP 2005 50cl 258,80 129,40 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Bairrada4786701 Luis Pato Vinha Formal 2010 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige5301301 Pellada Primus 2009 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Pellada /Alvaro Castro, DãoDOURO5647701 Niepoort Morgadio da Calcada 75cl 116,30 87,20 (Bestillingsutvalg), Niepoort, ØvrigeBranco 20069652801 Conceito Contraste branco 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Conceito Vinhos, Øvrige9585901 Niepoort Fabelaktig Troll Branco 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort20115794101 Van Zellers White 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cristiano van Zeller4932501 Niepoort Redoma Branco 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort, Øvrige9910801 Niepoort Coche 2010 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), NiepoortESTREMADURA5809601 Trauma Sauvignon Blanc 2006 75cl 99,20 74,40 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, Øvrige8043501 Paxis Arinto 2011 75cl 126,50 94,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Quinta da FonteBela, Øvrige5785101 Kvit Halling 2009 75cl 185,20 138,90 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, Øvrige5960701 Morgado de Sta. CatherinaReserva 200775cl 214,00 160,50 (Bestillingsutvalg), Quinta da Romeira deCima, ØvrigeLISBOA9678806 Paxis Arinto 2011 300cl 111,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Quinta da Fonte Bela2011701 Prova Régia Arinto 2010 75cl 153,20 114,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Comp. das Quintas,Øvrige9787601 Quinta de Chocapalha Arinto201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Quinta de Chocapalha,ØvrigeMADEIRA5245901 Vidigal Vinho Branco Leve 2009 75cl 80,10 60,10 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, ØvrigeMINHO83901 Casal Garcia Vinho Verde 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Quinta da Aveleda,Øvrige3036801 Gazela Vinho Verde 2011 75cl 121,30 91,00 (Kategori 6,7), Sogrape, Vinho Verde2077901 Via Latina Loureiro 2011 75cl 130,50 97,90 (Kategori 4,5,6,7), Vercoope, Vinho Verde4401601 Quinta da Aveleda Vinho Verde200975cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Aveleda,Vinho Verde4334501 Solar das Bouças 2011 75cl 139,90 104,90 (Kategori 6,7), Solar das Bouças, VinhoVerde4719601 Terras do Minho 2011 75cl 148,00 111,00 (Bestillingsutvalg), Quinta da Lixa, VinhoVerde5824501 Clemen Reserva Vinho Verde201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Quinta dasTouquinheiras, Vinho Verde5298101 Arca Nova Loureiro 2011 75cl 160,30 120,20 (Bestillingsutvalg), Quinta das Arcas, VinhoVerde5251301 Dirk Niepoort Loureiro Giro SolDócil 201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dirk Niepoort, VinhoVerde5016601 Muralhas de Monção 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ad. Coop. de Monção,Vinho Verde9921601 Casa De Senra Loureiro 2011 75cl 185,10 138,80 (Kategori 4,5,6,7), Quinta Dos Abrigueiros,Vinho Verde4259401 Solar de Serrade Alvarinho Vinho 75cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), S.A.V.A.M., Vinho VerdeVerde 20114113901 Quinta do Ameal Loureiro 2011 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Ameal, VinhoVerde1021401 Touquinheiras Alvarinho 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), José Luis Goncalves DeAraujo, Vinho Verde4401501 Aveleda Follies Alvarinho VinhoVerde 200875cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Quinta da Aveleda,Vinho Verde4543601 Alvarinho Deu la Deu VinhoVerde 201175cl 226,40 169,80 (Bestillingsutvalg), Adega de Monção,Øvrige9677401 Quinta de Gomariz Alvarinho201175cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Quinta de Gomariz,Vinho Verde4451401 Quinta do Ameal Escolha 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Ameal, Øvrige5227205 Soalheiro Primeras VinhasAlvarinho 2010150cl 297,30 445,90 (Bestillingsutvalg), Quinta de Soalheiro,Vinho Verde5227201 Soalheiro Primeras Vinhas 75cl 298,50 223,90 (Bestillingsutvalg)Alvarinho 2010SETUBAL9701401 Domingos Coleccao PrivadaVerdelho 201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca


TERRAS DO SADO4264401 Periquita White 2011 75cl 157,20 117,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, Øvrige4177801 Catarina 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bacalhôa Vinhos dePortugal, ØvrigeVINHO VERDE9118701 Lagosta Vinho Verde 75cl 103,50 77,60 (Bestillingsutvalg), Enoport9779901 Estreia Loureiro Vinho Verde 75cl 133,10 99,80 (Kategori 6,7), Ponte da Barca, Øvrige20119235001 Ponte da Barca Estreia Vinho 75cl 133,10 99,80 (Bestillingsutvalg), Ponte da Barca, ØvrigeVerde 20111032901 Portal do Fidalgo Alvarinho 75cl 204,10 153,10 (Kategori 5,6,7), Provam, Øvrige2010116601 Anselmo Mendes Muros Antigos 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), A. Mendes, ØvrigeLoureiro 2010117101 Anselmo Mendes Alvarinho 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), A. Mendes, ØvrigeContacto 2011105601 Muros de Melgaco Alvarinho 75cl 278,70 209,00 (Kategori 4,5,6,7), A. Mendes, Øvrige2010/2011ØVRIGE5960601 Quinta da Giesta Daõ 2008 75cl 105,70 79,30 (Bestillingsutvalg), Boas Quintas, ØvrigeROMANIADEALU MARE9394801 Paganus Riesling 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Domeniile Dealu Mare,Øvrige9394701 Paganus Sauvignon Blanc 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Domeniile Dealu Mare,ØvrigeSLOVENIA5145801 Blazic Rebula Selekcija 2003 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Blazic, Øvrige9628601 Cotar Malvazija 2006 75cl 300,80 225,60 (Kategori 6,7), Cotar5250401 Klinec Medana Jakot 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Klinec, Øvrige5250501 Klinec Medana Malvazija 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Klinec, Øvrige5146201 Simcic Ribolla Réserve 2006 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Marjan Simcic, Øvrige9514501 Cotar Vitovska 2007 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Cotar, ØvrigeSPANIAALICANTE9188601 Salinas Mo 2010 75cl 154,70 116,00 (Bestillingsutvalg), Sierra SalinasARAGÓN9130101 El Muro Macabeo 2011 75cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Bod. San Valero,CariñenaBASKERLAND2090001 Itsas Mendi Hondarrabi Zuri2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 208,00 156,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Itsas-Mendi,Bizkaiko TxakolinaBIZKAIKO TXAKOLINA9379601 Maiora Txakoli 2010 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Azloa Oxinbaltza, Øvrige9309101 Itsasmendi Txakoli 7 2010 75cl 276,70 207,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Itsas-Mendi, ØvrigeCARIÑENA9961001 Torito Bravo Chardonnay 2011 75cl 147,90 110,90 (Bestillingsutvalg), Torito Bravo S.L.CASTILLA4200201 Infinitus Chardonnay Viura 2011 75cl 144,90 108,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Martinez Bujanda,Øvrige9239901 Ruiz 300 Dias del Sol 2010 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Bruno Ruiz, ØvrigeCASTILLA Y LEÓN5909206 Riscal 1860 Verdejo 300cl 119,20 357,50 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal, Øvrige9689401 Nebla Vendimia Nocturna 75cl 133,10 99,80 (Bestillingsutvalg), Nebla, RuedaVerdejo 20112078101 Casa Maria Sauvignon Blanc 75cl 133,20 99,90 (Kategori 4,5,6,7), Agr. Castellana, Øvrige2010/20119820101 Emina Verdejo 2011 75cl 135,90 101,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Matarromera,Rueda2089701 Azumbre Verdejo 2011 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Agr. Castellana, Rueda3346801 Marques de Riscal RuedaSuperior 201175cl 150,00 112,50 (Kategori 6,7), Vinos Blancos de Castilla,Rueda9212901 Menade Verdejo 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Menade, Rueda9419801 Finca Montepedroso 2010 75cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), Bod. FincaMontepedroso, Rueda8002401 Pentio Verdejo 2007 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Tera y Castro, Rueda5334001 Blanco Nieva Verdejo 2010 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Rueda9320501 Tamaral Verdejo 2010 75cl 181,20 135,90 (Bestillingsutvalg), Tamaral, Rueda9745801 Telmo Rodriguez Basa 2011 75cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Telmo Rodriguez, Rueda5854001 Baluarte Verdejo 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Rueda9777401 Flor de Vetus Verdejo 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Vetus, Rueda9234701 Protos Verdejo 2010 75cl 192,70 144,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Protos, Rueda5946001 Val de Vid 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Val de Vid, Rueda9931101 José Pariente Verdejo 2011 75cl 223,30 167,50 (Bestillingsutvalg), Bod. José Pariente S.L.,Rueda9790802 Menade Sauvignon Blanc Dulce 50cl 249,80 124,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Menade, Rueda2011U 285301 Viña Mayor Verdejo 2011 75cl 267,20 200,40 (Bestillingsutvalg), Hijos de AntoniaBarcelo, Rueda5334101 Blanco Nieva Verdejo Pie Franco 75cl 283,20 212,40 (Bestillingsutvalg), Rueda20109931401 José Pariente VerdejoFermentado en Barrica 201075cl 297,50 223,10 (Bestillingsutvalg), Bod. José Pariente S.L.,Rueda9140601 Ossian 2009 75cl 346,50 259,90 (Kategori 6,7), Vides y Vinos SL, ØvrigeCASTILLA-LA MANCHA9853501 Lobetia Chardonnay 2011 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Dominio de Punctum,ØvrigeCATALONIA5222306 Viña Esmeralda 2010 300cl 116,50 349,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige9636806 Raimat Chardonnay Albarino2011300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre295601 San Valentín 2011 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Miguel Torres,Øvrige295602 San Valentín 2011 37,5cl 159,70 59,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)83301 Viña Sol 2011 75cl 135,90 101,90 (Kategori 4,5,6,7), Miguel Torres, Penedès83501 Viña Esmeralda 2011 75cl 137,20 102,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Miguel Torres,Penedès83502 Viña Esmeralda 2011 37,5cl 170,70 64,00 (Bestillingsutvalg)5272701 Xavier Clua Mas d’en Pol Vi 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Xavier Clua, Terre AltaBlanc 20095851501 Jean León Magnolia 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Jean León, Penedès4068001 Marqués de Alella Classico 2008 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Parxet, AlellaU 273901 Bod. Pinord + Natura Blanc deBlancs 201175cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Pinord, Penedès125 PORTUGAL TERRAS DO SADO CATALONIA SPANIA 125HVITVIN


HVITVIN126 SPANIA CATALONIA MÁLAGA SPANIA 126literpris salgspris literpris salgspris635101 Raimat Chardonnay 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre9221501 Torelló Blanc Tranquille 2011 75cl 167,20 125,40 (Bestillingsutvalg), Torelló Llopart S.A,Penedès9717501 Vinya Júlia Blanco 2011 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Castillo Perelada5934701 Raimat Abadia Blanc de Blanc201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre5765301 Sumarroca Blanc de Blancs201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Sumarroca,Penedès5589601 Nerola Xarel.lo Garnacha 2006 75cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige282401 Gran Viña Sol Chardonnay 2011 75cl 191,30 143,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Penedès9361301 Jean Leon Chardonnay 2010 75cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), Jean León, Penedès9745901 Raventos i Blanc Silencis 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Raventós i Blanc,Penedès5237701 Pardas Rupestris 2010 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Pardas, Penedès9684701 Genium Celler Ximenis 2010 75cl 266,80 200,10 (Bestillingsutvalg), Genium Celler, Priorat5589301 Fransola Sauvignon Blanc 2010 75cl 279,30 209,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Penedès5072801 Pardas Xarel-Lo 2009 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Pardas, Penedès196101 Orto Vins Blanc d’Orto 2011 75cl 319,10 239,30 (Bestillingsutvalg), Orto Vins scp, Montsant5589501 Milmanda Chardonnay 2007 75cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Penedès9070301 Pardas Xarrel.lo Aspriu 2010 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Pardas, PenedèsGALICIA8043601 Colección Costeira Treixadura 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Vit. del Ribeiro, Ribeiro20088043701 Colección Costeira Albariño 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vit. del Ribeiro, Ribeiro20105051801 Condes de Albarei Albariño201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Condes de Albarei, RiasBaixas9208201 Nairoa 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Nairoa, Ribeiro5042801 Códax Albariño 2011 75cl 177,20 132,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Martin Códax,Ribeiro1520201 Pazo de Villarei Albariño 2011 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Pazo de Villarei,Rias Baixas9311101 Pazo Pondal Leira Albarino 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Pazo Pondal, RiasBaixas4415501 Gaba do Xil 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Telmo Rodriguez, Øvrige5142901 Paco & Lola Albariño 2011 75cl 206,30 154,70 (Kategori 5,6,7), Soc. Coop. Vin.Arousana, Rias Baixas9208401 Nairoa Alberte 2010 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Nairoa, Ribeiro1567101 Pascual Leira Reyero 2011 75cl 208,30 156,20 (Bestillingsutvalg), Bod. Pascual, RiasBaixas773601 Pazo de Barrantes 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Murrieta, RiasBaixas8050601 Valmiñor Davila 2008 75cl 219,70 164,80 (Bestillingsutvalg), Ad. Valmiñor, RiasBaixas9210501 Valdesil 2009 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdesil,Valdeorras9375901 Godeval Cepas Vellas2009/201075cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Godeval,Valdeorras9221605 Laxas Albariño 2011 150cl 224,00 336,00 (Bestillingsutvalg), Bod. As Laxas, RiasBaixas9221601 Laxas Albariño 2011 75cl 229,50 172,10 (Bestillingsutvalg)4558101 Terras Gauda O Rosal 2011 75cl 225,30 169,00 (Kategori 6,7), Bod. Terras Gauda, Øvrige5236401 Benito Santos Igrexario de Saiar201175cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Benito Santos, RiasBaixas758801 Lagar de Cervera Albariño 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Lagar de Fornelos, RiasBaixas5988201 Valdamor Albariño 2011 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdamor, RiasBaixas4534801 Pazo de Señorans Albariño 2011 75cl 234,50 175,90 (Kategori 6,7), Pazo de Señorans, RiasBaixas9208301 Val de Nairoa 2010 75cl 245,20 183,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Nairoa, Ribeiro3132801 Santiago Ruiz 2010 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Santiago Ruiz, RiasBaixas4525201 Lusco Albariño 2010 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Lusco do Miño, RiasBaixas9752001 Benito Santos Viñedo de Xoan200875cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Benito Santos, RiasBaixas5763701 Lagar de Costa Albariño 2011 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Lagar de Costa, RiasBaixas9921801 Mar De Frades Albarino 2011 75cl 261,70 196,30 (Bestillingsutvalg), Mar de Frades, RiasBaixas5292401 Rafael Palacios Valdeorras Lourodo Bolo 200975cl 264,30 198,20 (Bestillingsutvalg), Rafael Palacios,Valdeorras9221701 Laxas Bágoa do Miño 2010 75cl 271,90 203,90 (Bestillingsutvalg), Bod. As Laxas, RiasBaixas9221801 Laxas Condado 2011 75cl 271,90 203,90 (Bestillingsutvalg), Bod. As Laxas, RiasBaixas9931201 Forjas del Salnes LeiranaAlbariño 201175cl 273,30 205,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Forjas del Salnes,Rias Baixas5209201 Dominio do Bibei Lapola 2009 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Dominio do Bibei,ØvrigeLA MANCHA9625301 Puente de Rus Macabeo 2011 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Nuestra Señora de Rus,Øvrige5736501 Clearly Organic Airén 2010 75cl 136,80 102,60 (Bestillingsutvalg), Coop. San Isidro, Øvrige9765401 Oroya Sushi-vin 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Castellblanch5872301 Condesa de Leganza Verdejo 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige20089852204 Singlz White Vino Solo 2011 18,7cl 186,60 34,90 (Bestillingsutvalg), SinglzU 307001 Marques de Rey Verdejo 2012 75cl 266,30 199,70 (Bestillingsutvalg), Wiig Wines ASMONTILLA-MORILES106202 Toro Albalá Fino Eléctrico 50cl 219,80 109,90 (Kategori 6,7), Bodegas Toro Albalá, ØvrigeMÁLAGA9915201 Malaga Virgen Baron de Rivero 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Malaga Virgen,Øvrige9758701 Cezar Eleonor Muscat 2010 75cl 230,50 172,90 (Bestillingsutvalg), Cezar Viñedos yBodegas9915101 Bod. Bentomiz Ariyanas Seco 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Bod. bentomiz, Øvrige20119758902 Cezar Sofia 2007 50cl 435,00 217,50 (Bestillingsutvalg), Cezar Viñedos yBodegas


NAVARRA4387601 Chivite Colleccion 125Chardonnay 2007literpris salgspris literpris salgspris75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Julián Chivite,ØvrigeRIAS BAIXAS9892006 P & L Albariño 2011 300cl 168,40 505,30 (Bestillingsutvalg), Soc. Coop. Vin.Arousana9853401 Eidos de Padriñán 2011 75cl 193,70 145,30 (Bestillingsutvalg), Adega dos Eidos S.L.9926201 Vinum Terrae You & Me Albarino201175cl 203,70 152,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Vinum Terrae,Øvrige9742001 Albariño Deusa Nai 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Unión Viti-VinicolaU 309001 Zarate Albariño 2011 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Zarate, Øvrige9230605 Pazo De Señorans Albariño 150cl 259,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Pazo de Señorans20119230701 Pazo De Señorans Selección de 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Pazo de SeñoransAñada 2005RIOJA289401 Marqués de Cáceres 2011 75cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Unión Viti-Vinicola,Øvrige3455101 El Coto Blanco 2010 75cl 145,20 108,90 (Bestillingsutvalg), El Coto de Rioja, Øvrige9149901 Cune Blanco 2010 75cl 154,80 116,10 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Rioja Alta5886601 Diamante Semi Sweet 2010 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Franco-Españolas,Øvrige3758701 Baron de Ley 2011 75cl 172,70 129,50 (Bestillingsutvalg), Baron de Ley, Øvrige9150101 Cune Monopole Blanco 2010 75cl 176,30 132,20 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Rioja Alta9213601 Conde de Valdemar Finca Alto 75cl 188,10 141,10 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdemar, ØvrigeCantabria 20104545601 Muga 2011 75cl 190,50 142,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, Øvrige5852601 Vivanco Blanco 2009 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Dinastìa Vivanco,Øvrige9150202 Cune Corona 2007 50cl 205,00 102,50 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Rioja Alta8055401 P Ciña 2009 75cl 216,70 162,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Hermanos Peciña,Øvrige4599401 Viña Izadi Blanco 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Villabuena, ØvrigeU 306701 Marques de Brasa Viura 2011 75cl 266,30 199,70 (Bestillingsutvalg), Wiig Wines AS, Øvrige9738401 Contino Blanco 2009 75cl 336,40 252,30 (Bestillingsutvalg), Viñedos del Contino,Øvrige8059101 Viña Tondonia Reserva 1996 75cl 353,20 264,90 (Kategori 6,7), Lopez de Heredia, Øvrige196501 B. Romeo Predicador Blanco201175cl 365,20 273,90 (Bestillingsutvalg), Benjamin Romeo,Øvrige9687101 Remelluri Blanco 2009 75cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), RemelluriRUEDA2690301 Castellana Cuatro Rayas 2007 75cl 237,70 178,30 (Bestillingsutvalg), Agr. CastellanaVALDEORRAS9683401 Joaquin Rebolledo Godello 2011 75cl 228,40 171,30 (Bestillingsutvalg), Bodega JoaquinRebolledo S.A., ØvrigeVALENCIA9687701 Besitos Valentino 75cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export9861501 Alba de Murviedro 2011 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Murviedro5273701 Sol del Mediterraneo 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Anecoop, Øvrige9855901 Los Frailes Blanc de Trilogia201175cl 192,40 144,30 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Frailes, ØvrigeØVRIGE5985306 Torres San Valentin 2011 300cl 116,00 348,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige5720906 Señorita 200cl 119,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige668801 Señorita 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Arcus, Øvrige9636901 TREBolé de Vegaval 2011 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Miguel Calatayud3458101 Gran Feudo Chardonnay 2010 75cl 159,70 119,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Julián Chivite,Øvrige8035701 Pazo de Marinan 2008 75cl 176,30 132,20 (Bestillingsutvalg), Adega Tapias Marinan,Øvrige9680701 Calvente Guindalera Blanco201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bodega HoracioCalvente, Øvrige9329701 Niepoort Navazos 2010 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), NiepoortU 265901 Barranco Oscuro Tres Uves 2010 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Barranco Oscuro, ØvrigeSVEITSVALAIS3121301 Pirouette Fendant du Valais 75cl 258,50 193,90 (Bestillingsutvalg), Albert Mathier & Fils20089759301 Albert Mathier Johannisberg 75cl 285,30 214,00 (Bestillingsutvalg), Albert Mathier & FilsValais 20109303001 Chandra Kurt Heida 2009 75cl 413,30 310,00 (Bestillingsutvalg), Chandra Kurt155401 Humagne Blanche 2011 75cl 413,30 310,00 (Bestillingsutvalg), Chandra KurtSØR-AFRIKABREEDE RIVER VALLEY4218306 Robertson Chardonnay 2011 300cl 125,00 374,90 (Kategori 6,7), Robertson Winery, Øvrige4218301 Robertson Chardonnay 2011 75cl 150,50 112,90 (Bestillingsutvalg)9876506 Geir Skeies Chardonnay 2011 300cl 129,90 389,60 (Kategori 6,7), Danie de Wet, Robertson5729801 Kings River Chardonnay 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Robertson Winery,Robertson5710601 Firefinch Sauvignon Blanc 2008 75cl 157,50 118,10 (Bestillingsutvalg), Springfield Est.,Robertson9293401 De Wetshof Danie De WetSauvignon Blanc 200975cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), De Wetshof Est.,Robertson9293501 De Wetshof Bon VallonChardonnay 201075cl 212,40 159,30 (Bestillingsutvalg), De Wetshof Est.,Robertson9293601 De Wetshof Limestone HillChardonnay 201075cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), De Wetshof Est.,Robertson1463601 Life from Stone Sauvignon Blanc 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Springfield Est.2011COASTAL REGION576601 Zonnebloem Chardonnay 2011 75cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Zonnebloem Wines,StellenboschU 5593101 Boschendal Chardonnay Pinot 75cl 172,30 129,20 (Bestillingsutvalg), BoschendalNoir9701101 Reyneke Organic White 2011 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Reyneke Wines,Stellenbosch8051001 Rudera Robusto Chenin Blanc200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Rudera Wines,Stellenbosch5968601 Bellingham Old Vine CheninBlanc 200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bellingham, Øvrige9564901 The Bernard Series Whole BunchRoussanne 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Douglas GreenBellingham, Paarl127 SPANIA NAVARRA COASTAL REGION SØR-AFRIKA 127HVITVIN


HVITVIN128 SØR-AFRIKA COASTAL REGION FRANKEN TYSKLAND 128literpris salgspris literpris salgspris8033001 Forrester Chenin Blanc 2010 75cl 213,70 160,30 (Bestillingsutvalg), Ken Forrester Wines,Stellenbosch8050801 Quoin Rock Simonsberg Oculus200875cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Quoin Rock,Stellenbosch9652101 Reyneke Chenin Blanc 2010 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Reyneke Wines,Stellenbosch8050701 Reyneke Sauvignon Blanc 2009 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Reyneke Wines,Stellenbosch9520601 Lammershoek Lam White 2011 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Lammershoek,Swartland153901 Escapades Semillion SauvignonBlanc 201175cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Escapade Winery,Øvrige5996801 Journeys End Chardonnay 2007 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Journey’s EndVineyards, Stellenbosch5072501 Raats Original Chenin Blanc201175cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Raats Family Wines,Stellenbosch8051101 Mullineux White 2011 75cl 254,10 190,60 (Bestillingsutvalg), Mullineux Family Wines,Swartland3042201 Plaisir de Merle Chardonnay 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Plaisir de Merle, Paarl20085959901 Sequillo 2008 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Sequillo Cellar,Swartland9651801 Constantia Uitsig SauvignonBlanc 201175cl 312,30 234,20 (Bestillingsutvalg), Constantia UitsigWines, Constantia5072401 Raats Chenin Blanc 2009 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Raats Family Wines,Stellenbosch5623001 Palladius 2008 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), The Sadie Family,Swartland9680401 Sadie Palladius 2010 75cl 572,00 429,00 (Bestillingsutvalg), The Sadie Family,SwartlandOVERBERG4433901 Thandi Chardonnay Fairtrade 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Thandi Wines, Elgin2006PAARLU 311701 Fairview Nurok 2011 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), FairviewSTELLENBOSCHU 273001 Rudera Robusto Chenin Blanc 75cl 255,50 191,60 (Kategori 3,4,5,6,7), Rudera Wines, Øvrige2011WALKER BAY9533501 Newton Johnson Chardonnay 75cl 399,10 299,30 (Bestillingsutvalg), Newton Johnson Wines2011WESTERN CAPE9017701 Porcupine Ridge Sauvignon 75cl 106,70 80,00 (Bestillingsutvalg), BoekenhoutskloofBlanc 20101561106 Wild South Sauvignon BlancChardonnay 2011300cl 113,30 339,90 (Kategori 6,7), Trans Nordic Selection,Øvrige1567406 KWV Chenin Blanc 2010 300cl 117,80 353,40 (Bestillingsutvalg), KWV, Øvrige4418506 Drostdy-Hof Chardonnay Viognier 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Drostdy Winery, Øvrige20104917806 Zonnebloem Sauvignon Blanc2010300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Zonnebloem Wines,Øvrige5585206 KWV Chardonnay 300cl 124,30 372,80 (Bestillingsutvalg), KWV, Øvrige5585201 KWV Chardonnay 75cl 159,10 119,30 (Bestillingsutvalg)5531701 Leopard’s Leap Chenin Blanc201175cl 132,30 99,20 (Bestillingsutvalg), Western CapeWineyardsU 276001 Douglas Green Sauvignon Blanc201275cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Douglas GreenBellingham3126901 Arniston Bay Chenin Blanc 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Vinfruco, ØvrigeChardonnay9766801 Flat Roof Manor Sauvignon 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Flat Roof ManorBlanc Light 20118051201 Thandi Chardonnay Chenin Blanc 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Thandi Wines, ØvrigeFairtrade 2010U 275501 Douglas Green Tall HorseChardonnay 201275cl 146,30 109,70 (Bestillingsutvalg), Douglas GreenBellingham5604401 Fairview Goats do Roam White 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Fairview20122031201 Zonnebloem Sauvignon Blanc201175cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Zonnebloem Wines,Øvrige5298801 Felicité Chardonnay 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Newton Johnson Wines,Øvrige5654901 Laroche L’Avenir Chenin Blanc200975cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Laroche og L’AvenirEst., Øvrige9769801 KWV Roodeberg White 2011 75cl 172,40 129,30 (Bestillingsutvalg), KWV5972801 Wedgewood Directors Choice 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Wedgewood, ØvrigeChenin Blanc 20105997001 Tokara Sauvignon Blanc 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tokara, Øvrige5345401 Kingfisher Bohemia CheninBlanc Chardonnay75cl 205,50 154,10 (Bestillingsutvalg), United Breweries,ØvrigeØVRIGE5713601 Klein Constantia SauvignonBlanc 201175cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Klein Constantia Est.,Øvrige3466101 De Wetshof Estate Chardonnay 75cl 279,70 209,80 (Bestillingsutvalg), De Wetshof Est.d’Honneur 20062675601 Methode Ancienne Chardonnay 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Springfield Est.2009TYSKLANDBADEN5983901 Gleichenstein Hofgarten WeisserBurgunder Kabinett Trocken75cl 159,30 119,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Freiherr vonGleichenstein, Øvrige2009U 278701 Weingut Pix Riesling 2011 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Pix, ØvrigeFRANKEN8030501 Juliusspital Würzburger SilvanerKabinett Trocken 200975cl 106,40 79,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Juliusspital,Øvrige5249601 May Silvaner Trocken 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Rudolf May, Øvrige9278801 Brennfleck SulzfelderCyriakusberg Silvaner Trocken20108043801 Wirsching Iphöfer KronsbergRiesling Kabinett Trocken 20115249801 May Kalkmineral SilvanerKabinett Trocken 20115249701 May Wellenkalk SilvanerSpätlese Trocken 201175cl 177,30 133,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Bennfleck,Øvrige75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weingut HansWirsching, Øvrige75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Rudolf May, Øvrige75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Rudolf May, Øvrige


5954001 Weltner RödelseerKüchenmeister SylvanerKabinett Trocken 20088035801 Juliusspital IphöferJulius-Echter-Berg SilvanerSpätlese Trocken GG2008/20095284401 H. Wirsching IphöferJulius-Echter-Berg SilvanerKabinett Trocken 20095249901 May Recis Silvaner SpätleseTrocken 20085953901 Weltner Rödelseer SchwanleiteAlte Reben Sylvaner Trocken20085284501 H. Wirsching IphöferJulius-Echter-Berg SilvanerSpätlese S Trocken 2009MITTELRHEIN4340101 Bacharacher Hahn RieslingSpätlese 20044483201 Ratzenberger Steeger St. JostRiesling Kabinett Halbtrocken20108056901 Ratzenberger Steeger St. JostRiesling Spätlese Trocken 20118007601 Ratzenberger BacharacherWolfshöhle Riesling Spätlese20084840901 Ratzenberger BacharacherPosten Riesling SpätleseHalbtrocken 20118059201 Ratzenberger Steeger St. JostGrosses Gewächs 20081082201 Bacharacher Wolfshöhle GrossesGewächs 20079378705 Ratzenberger BacharacherWolfshöle 1.Gewächs Riesling2004literpris salgspris literpris salgspris75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Weltner, Øvrige75cl 249,50 187,10 (Bestillingsutvalg), Weing. Juliusspital,Øvrige75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Weingut HansWirsching, Øvrige75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Rudolf May, Øvrige75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weltner, Øvrige75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Weingut HansWirsching, Øvrige75cl 110,70 83,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Toni Jost, Øvrige75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige75cl 245,30 184,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige75cl 261,30 196,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige150cl 503,30 755,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,ØvrigeMOSEL4220706 Dr. L Riesling 2009 300cl 99,60 298,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Gebr. Loosen,Øvrige3394206 Deinhard Green Label Riesling 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Deinhard, Øvrige2010687606 Moselland Riesling Kabinett 300cl 104,70 314,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Moselland, Øvrige2010687601 Moselland Riesling Kabinett 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7)2010687602 Moselland Riesling Kabinett 37,5cl 144,00 54,00 (Bestillingsutvalg)20103356206 Königsmosel 2011 300cl 105,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Zimmermann-Graeff &Müller, Øvrige9679501 Eifel-Pfeiffer Riesling QbA 2011 75cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Eifel-Pfeiffer,Øvrige3478401 Loosen Riesling Kabinett 2010 75cl 106,50 79,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dr. Loosen, ØvrigeU 244506 Müstique Riesling Kabinett 300cl 106,60 319,90 (Kategori 6,7), Peter Mertes, Øvrige3765401 Loosen Riesling 2010 75cl 109,20 81,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Gebr. Loosen,Øvrige77001 Königsmosel Riesling 2011 75cl 113,30 85,00 (Kategori 5,6,7), Maas Nathan, Øvrige9402801 By the River Riesling 2010 75cl 116,00 87,00 (Bestillingsutvalg), Altia Corp., Øvrige632101 Moselland Riesling 2011 75cl 117,30 88,00 (Kategori 4,5,6,7), Moselland, Øvrige675901 Müller Reiler vom Heissen Stein200975cl 119,70 89,80 (Bestillingsutvalg), Zimmermann-Graeff &Müller, Øvrige1203001 Deinhard Green Label Riesling 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Deinhard, Øvrige20091203002 Deinhard Green Label Riesling 37,5cl 143,70 53,90 (Bestillingsutvalg)2009U 243801 Eifel-Pfeiffer EP Riesling Kabinett201175cl 119,90 89,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), WeinhausEifel-Pfeiffer, Øvrige5823406 Prüm Essence Riesling 2010 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Weing. S.A Prüm, Øvrige9227501 Dr. L Riesling Fineherb 2010 75cl 121,70 91,30 (Bestillingsutvalg), Gebr. Loosen5883706 Markus Molitor Schiefer Riesling2011300cl 124,40 373,30 (Kategori 6,7), Weing. Markus Molitor,Øvrige3448601 Loosen Graacher Himmelreich 75cl 126,50 94,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dr. Loosen, ØvrigeRiesling Kabinett 20119875201 Abtei Himmerod Mosel Riesling 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Abtei HimmerrodFeinherb 20114530901 Moselland Ars Vitis Riesling 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Moselland, Øvrige20119565201 Urban Riesling 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Weingut St.Urbans,Øvrige9724301 Mûstique Riesling Kabinett 2011 75cl 133,30 100,00 (Kategori 6,7), Winehouse Norway2097001 Eifel-Pfeiffer Riesling Kabinett200975cl 139,30 104,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Weing. Eifel-Pfeiffer,Øvrige9129701 Schmetterling Riesling Mosel 75cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), D-RP576280, Øvrige3388701 Dr. Loosen Riesling Trocken 75cl 143,60 107,70 (Bestillingsutvalg), Dr. Loosen, Øvrige20109679601 Eifel-Pfeiffer Trittenheim Riesling201175cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Eifel-Pfeiffer,Øvrige4330101 Essence Riesling 2011 75cl 146,50 109,90 (Kategori 5,6,7), Weing. S.A Prüm, Øvrige4479801 Trabener Würzgarten RieslingKabinett 201075cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Gutsverw.Stiftung-Weingüter, Øvrige315201 Loosen Wehlener Sonnenuhr 75cl 152,40 114,30 (Bestillingsutvalg), Dr. Loosen, ØvrigeRiesling Kabinett 2011127601 Prüm God Jul Riesling Trocken 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Weing. S.A Prüm, Øvrige20114726001 Moselland Avantgarde 2011 75cl 158,70 119,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Moselland, Øvrige5891601 Moselland Goldschild Riesling 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Moselland, ØvrigeTrocken 20104313801 Dr. Loosen Erdener Treppchen 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Dr. Loosen, ØvrigeRiesling Kabinett 2011347201 Othegraven Wiltinger ScharzbergRiesling 200975cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Othegraven, Øvrige129 TYSKLAND FRANKEN MOSEL TYSKLAND 129HVITVIN


HVITVIN130 TYSKLAND MOSEL MOSEL TYSKLAND 130literpris salgspris literpris salgspris5965401 Villa W. Riesling Trocken 2008 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Gutsverw.Stiftung-Weingüter, Øvrige5006601 Ürziger Würzgarten Riesling 75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Dr. Loosen, ØvrigeKabinett 20102031301 Eitelsbacher KarthaüserhofbergRiesling 200875cl 173,10 129,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Karthaüserhof,Øvrige5051501 Müllen Trabener Würzgarten 75cl 173,70 130,30 (Bestillingsutvalg), Martin Müllen, ØvrigeRiesling Kabinett 20115178201 Villa Huesgen Riesling By the 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Villa Huesgen, ØvrigeGlass 20115747601 Thomas Schmitt Private75cl 183,30 137,50 (Bestillingsutvalg), Schmitt Söhne, ØvrigeCollection Riesling Kabinett20079123201 Paulinshof Riesling Trocken 75cl 184,00 138,00 (Bestillingsutvalg), Weingut PaulinshofUrstück 2009U 312001 Axel Pauly Tres Naris RieslingTrocken 201175cl 184,70 138,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Axel Pauly,Øvrige9679901 Markus Molitor Bernkasteler 75cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorBadstube Riesling KabinettFeinherb 20114470501 Markus Molitor Riesling Trocken201175cl 186,40 139,80 (Kategori 5,6,7), Weing. Markus Molitor,Øvrige4839101 Grans-Fassian Riesling Cuvée 9201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Grans-Fassian,Øvrige5102801 Markus Molitor WehlenerSonnenuhr Riesling Spätlese75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige20089867001 Pauly Generations Riesling 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Axel Pauly9819801 Molitor Zeltinger SonnenuhrRiesling Kabinett 201175cl 190,70 143,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. MarkusMolitor, ØvrigeU 313101 Axel Pauly Purist RieslingTrocken Kabinett 201175cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Axel Pauly,Øvrige376901 Prüm Graacher Himmelreich 75cl 193,30 145,00 (Kategori 6,7), Weing. S.A Prüm, ØvrigeRiesling Spätlese 20105747701 Thomas Schmitt Private75cl 198,00 148,50 (Bestillingsutvalg), Schmitt Söhne, ØvrigeCollection Riesling 20079282001 C.H. Berres Impulse Riesling200875cl 198,40 148,80 (Bestillingsutvalg), Weingut C.H. Berres,Øvrige5747801 Thomas Schmitt Private75cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), Schmitt Söhne, ØvrigeCollection Riesling Spätlese20079519405 Markus Molitor Riesling Trocken 150cl 199,90 299,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor20095085901 Melsheimer Riesling Trocken 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Melsheimer, Øvrige20109123401 Paulinshof Riesling Kabinett 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weingut PaulinshofTrocken Von der Ley 20109629801 Prüm Blue Riesling 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. S.A Prüm4463201 Schloss Lieser Riesling 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Schloss Lieser,Øvrige5724701 St. Urbans-Hof Riesling 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. St. Urbans-Hof9790701 Von Hövel Oberemmeler RieslingKabinett Feinherb 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. von Hövel,Øvrige5879401 Dr. Hermann Riesling Feinherb 75cl 203,10 152,30 (Bestillingsutvalg), Dr. Hermann, Øvrige20089282101 C.H. Berres Ürziger WürzgartenRiesling Kabinett 200875cl 205,10 153,80 (Bestillingsutvalg), Weingut C.H. Berres,Øvrige4463101 Schloss Lieser Riesling Kabinett201175cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Schloss Lieser,Øvrige4964201 Haart to Heart Piesporter 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Reinhold Haart, ØvrigeRiesling 20118042201 Selbach Zeltinger SchlossbergRiesling Kabinett Trocken 200975cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Selbach-Oster,Øvrige5094001 Markus Molitor WeissburgunderTrocken 200875cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige4761801 Fritz Haag Riesling 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige9679801 Markus Molitor Zeltinger75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorSonnenuhr Riesling Kabinett20119673801 Maximin Grünhaüser RieslingQba Feinherb 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. MaximinGrunhauser9739001 RK Riesling Trocken 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Reichsgraf vonKesselstatt5528601 Thanisch Bernkasteler Badstube 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dr. H. Thanisch, ØvrigeRiesling Kabinett 20115221501 Caspari Enkircher SteffensbergRiesling Kabinett 200975cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Caspari-Kappel,Øvrige5178101 Villa Huesgen Riesling Kabinett 75cl 215,90 161,90 (Bestillingsutvalg), Villa Huesgen, Øvrige20088057001 Timo Dienhart BlauschieferRiesling Kabinett Feinherb 201175cl 218,00 163,50 (Kategori 6,7), Weingut zur Römerkelter,Øvrige4842801 Fritz Haag Riesling Trocken 2011 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige5902501 Van Volxem Saar Riesling 2011 75cl 222,70 167,00 (Bestillingsutvalg), Van Volxem, Øvrige5086001 Melsheimer Reiler75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Melsheimer, ØvrigeMullay-Hofberg Riesling Kabinett20119282201 C.H. Berres Ürziger WürzgartenRiesling Spätlese 200975cl 226,00 169,50 (Bestillingsutvalg), Weingut C.H. Berres,Øvrige5814601 Busch Riesling Kabinett Trocken201175cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige5724801 St. Urbans-Hof Ockfener75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. St. Urbans-HofBockstein Riesling Kabinett20089927001 St. Urbans-Hof Wiltinger Alte 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. St. Urbans-HofReben Riesling KabinettFeinherb 20119657201 Villa Huesgen Schiefer Riesling 75cl 228,70 171,50 (Bestillingsutvalg), Villa Huesgen20109674401 C.H. Berres Erdener TreppchenRiesling Kabinett Trochen 200975cl 231,60 173,70 (Bestillingsutvalg), Weingut C.H. Berres,Øvrige4504501 Selbach Zeltinger SchlossbergRiesling Kabinett 200875cl 236,00 177,00 (Bestillingsutvalg), J. & H. Selbach, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris4714601 Haag Brauneberger JufferRiesling Kabinett 201175cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige9944401 Markus Molitor Bernkasteler 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorBadstube Riesling Spätlesefeinherb 20109944901 Markus Molitor Graacher 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorHimmelreich Riesling Spätlesefeinherb 20109790601 Von Hövel ScharzhofbergRiesling Kabinett 201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. von Hövel,Øvrige5293401 Willi Schaefer Graacher RieslingTrocken 200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Willi Schaefer,Øvrige5873301 Willi Schaefer Riesling 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Willi Schaefer,Øvrige5221601 Caspari Enkircher SteffensbergRiesling Spätlese 200975cl 240,00 180,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Caspari-Kappel,Øvrige5102601 Markus Molitor GraacherHimmelreich Riesling Spätlese75cl 244,00 183,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,ØvrigeFeinherb 20089981101 Ehlen Erdener TreppchenRiesling Spätlese 200175cl 244,10 183,10 (Kategori 4,5,6,7), Weingut Stephan Ehlen,Øvrige4470601 Markus Molitor Riesling AlteReben 201075cl 244,10 183,10 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige9688001 Markus Molitor Edition 3. 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorBernkasteler Badstube RieslingSpätlese feinherb 20089755601 Markus Molitor Zeltinger75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorSonnenuhr Riesling SpätleseTrocken 20089131001 Markus Molitor Graacher 75cl 248,00 186,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorDomprobst Riesling Spätlesetrocken 2007U 313001 Axel Pauly Helden RieslingTrocken 201175cl 251,70 188,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Axel Pauly,Øvrige9864801 Bergrettung Riesling Trocken 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), The Klitzekleine Ring20119867501 Pauly Steinerd Riesling feinherb 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Axel Pauly2011U 273605 Van Volxem Saar Riesling 2011 150cl 256,70 385,00 (Bestillingsutvalg), Van Volxem4843001 Haag Brauneberger JufferRiesling Spätlese 201175cl 257,20 192,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige4714501 Haag Brauneberger JufferRiesling Kabinett Feinherb 201175cl 262,50 196,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige9519305 Markus Molitor Riesling Trocken 150cl 266,50 399,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorAlte Reben 20109353801 Melsheimer Langeberg Reiler 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Melsheimer, ØvrigeMullay-Hofberg Riesling KabinettTrocken 20099353901 Melsheimer Schäf ReilerMullay-Hofberg Riesling Spätlese201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Melsheimer, Øvrige9787301 Reichsgraf von KesselstattJosephshöfer Riesling Kabinett20115699601 Schaefer Graacher HimmelreichRiesling Kabinett 20075289701 M. Molitor Riesling Trocken AlteReben 20015252201 Jos. Christoffel jr. ÜrzigerWürzgarten Riesling Spätlese20039404001 Sybille Kuntz Riesling Trocken20095814801 Busch Riesling von RotenSchiefer 20089673701 Maximin Grünhaüser AbtsbergRiesling Qba trocken 20101537201 Thanish Brauneberger JufferSonnenuhr Riesling Spätlese2008/20099790401 Von Hövel ScharzhofbergRiesling Spätlese Feinherb 2010181105 Markus Molitor GraacherHimmelreich Riesling Spätlesefeinherb 20114440701 Haag Brauneberger JufferRiesling Spätlese Trocken 20119584001 Selbach-Oster ZeltingerSonnenuhr Riesling Spätlese20059583801 Selbach-Oster ZeltingerSonnenuhr Riesling Spätlese20095696901 Haart Piersporter GoldtröpfchenRiesling Kabinett 20075813801 Busch Riesling Spätlese Trocken20085212601 Lieser Niederberg HeldenRiesling Spätlese Feinherb 20109685501 Maximin Grünhaüser AbtsbergRiesling Alte Reben Trocken2010788301 Richter Graacher HimmelreichRiesling Auslese 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Reichsgraf vonKesselstatt75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Willi Schaefer,Øvrige75cl 267,90 200,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Jos. Christoffel jr. Prüm,Øvrige75cl 278,80 209,10 (Bestillingsutvalg), Weing. Sybille Kuntz,Øvrige75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing. MaximinGrunhauser75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dr. H. Thanisch, Øvrige75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing. von Hövel,Øvrige150cl 280,30 420,40 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Selbach-Oster75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Selbach-Oster75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Reinhold Haart, Øvrige75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Schloss Lieser,Øvrige75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Maximin Grünhäuser75cl 293,20 219,90 (Kategori 6,7), Max Ferd. Richter, Øvrige5040501 Riesling Schieferterrassen 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Heymann-Löwenstein, Øvrige9926901 St. Urbans-Hof Mehringer Alte 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Weing. St. Urbans-HofReben Riesling Feinherb 20114126301 Selbach Zeltinger SonnenuhrRiesling Spätlese* 200375cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Selbach-Oster,Øvrige9651001 Wehlener Sonnenuhr Alte Reben 75cl 300,00 225,00 (Kategori 5,6,7), Weing. S.A PrümRiesling GG 20109584201 Selbach-Oster ZeltingerSonnenuhr Riesling Spätlese*75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Selbach-Oster131 TYSKLAND MOSEL MOSEL TYSKLAND 131HVITVIN


HVITVIN132 TYSKLAND MOSEL NAHE TYSKLAND 1325153801 Dr. Weins-Prüm GraacherDomprobst Riesling SpätleseTrocken 20071047101 Vollenweider Wolfer GoldgrubeRiesling Spätlese 2003U 273101 Van Volxem Alte Reben Riesling20114836301 Markus Molitor ZeltingerSonnenuhr Riesling Auslese **Feinherb 20019677001 Paulinshof BraunebergerKammer Riesling GG 20109123301 Paulinshof KestenerPaulins-Hofberger RieslingGrosses Gewächs 20095247301 Egon Müller Scharzhof Riesling20115040401 Riesling von Blauem Schiefer20104762201 Schaefer Graacher HimmelreichRiesling Spätlese 20109944801 Markus Molitor NiedermennigerHerrnberg Riesling Auslese**feinherb 20109519205 Markus Molitor ZeltingerSonnenuhr Riesling Auslese**Trocken 2010U 273201 Van Volxem Goldberg RieslingGrosse Lage 2011U 274001 Van Volxem ScharzhofbergerRiesling Grosse Lage 2011U 217602 Markus Molitor GraacherHimmelreich Spätlese 19925813901 Busch Riesling MarienburgFahrlay 20075814101 Busch Riesling MarienburgRothenpfad 200775cl 307,20 230,40 (Bestillingsutvalg), Dr. Weins-Prüm, Øvrige75cl 310,30 232,70 (Bestillingsutvalg), Daniel Vollenweider,Øvrige75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Van Volxem75cl 319,70 239,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Paulinshof75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Paulinshof75cl 322,00 241,50 (Bestillingsutvalg), Weing. EgonMüller-Scharzhof, Øvrige75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Heymann-Löwenstein, Øvrige75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Willi Schaefer,Øvrige75cl 339,90 254,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor150cl 341,20 511,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Van Volxem75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Van Volxem37,5cl 346,10 129,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige5041001 Riesling Röttgen 2006 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Heymann-Löwenstein, Øvrige9404101 Sybille Kuntz Gold-Quadrat 75cl 355,60 266,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Sybille Kuntz,Riesling Spätlese Trocken 2009Øvrige4714401 Haag Brauneberger Juffer 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Sonnenuhr Riesling TrockenØvrigeGrosse Gewächs 20119680001 Markus Molitor ErdenerTreppchen Riesling Auslese**Feinherb 20102010181405 Markus Molitor NiedermennigerHerrenberg Riesling Auslese**feinherb 20109519101 Markus Molitor ZeltingerSonnenuhr Riesling Auslese**Trocken 2007literpris salgspris literpris salgspris75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor150cl 366,50 549,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor75cl 373,10 279,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige5814001 Busch Riesling Marienburg G.G.Rothenpfad 200775cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,ØvrigeU 274401 Van Volxem Volz Riesling Grosse 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Van VolxemLage 20115040801 Riesling Uhlen L Laubach 2006 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Heymann-Löwenstein, Øvrige1386101 Prüm Wehlener Sonnenuhr 75cl 408,00 306,00 (Bestillingsutvalg), Weing. S.A Prüm, ØvrigeRiesling Auslese 20065873601 Riesling Uhlen R Roth Lay 2006 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Heymann-Löwenstein, Øvrige9856801 E. Clüsserath Trittenheimer 75cl 453,30 340,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Ernst ClüsserathApotheke Rsl Kab Tr 115814901 Busch Riesling MarienburgFahrlay Terrassen 200775cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige5114601 Van Volxem Wiltinger Gottesfuss 75cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Van Volxem, ØvrigeAlte Reben Riesling Erste Lage20073436301 Willi Schaefer GraacherDomprobst Riesling Auslese75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Willi Schaefer,Øvrige20095334901 Scharzhofberger RieslingKabinett 201175cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Weing. EgonMüller-Scharzhof, Øvrige5289501 M. Molitor Zeltinger SonnenuhrRiesling Auslese *** Trocken20064096801 Erdener Treppchen RieslingSpätlese Trocken 2009MOSEL-SAAR-RUWER9505201 Zilliken Rausch Erste LageRiesling Kabinett 20109505101 Zilliken Rausch Diabas ErsteLage Riesling 201075cl 640,00 480,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige75cl 828,70 621,50 (Bestillingsutvalg), StiftungswinegüterGuteverwaltung, Øvrige75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Geltz Zilliken, Øvrige75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Geltz Zilliken, ØvrigeNAHE5060606 Nava Riesling Kabinett 2010. 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Vinarius, Øvrige5920406 Schmetterling Riesling 2011 300cl 100,00 299,90 (Kategori 6,7), D-RP576280, Øvrige5920401 Schmetterling Riesling 2011 75cl 119,90 89,90 (Kategori 4,5,6,7)5920404 Schmetterling Riesling 2011 25cl 159,60 39,90 (Bestillingsutvalg)5621901 Nava Riesling Kabinett 2011 75cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Vinarius, Øvrige9516706 Schmetterling Riesling Trocken 300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Weinkellerei Klostor,Øvrige3045801 Rhine Lady Liebfraumilch 2010 75cl 129,30 97,00 (Bestillingsutvalg), Schmitt Söhne, Øvrige5975801 Schmetterling Riesling Trocken 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), D-RP 576259, Øvrige2010/20112031401 Dönnhoff Riesling 2009 75cl 153,10 114,80 (Kategori 4,5,6,7), Weing. HermannDönnhof, Øvrige6370701 Dönnhoff Riesling Trocken 2011 75cl 153,10 114,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. HermannDönnhof, Øvrige5220601 Tesch Riesling Trocken 2009 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Tesch, Øvrige5925701 Hexamer Meddersheimer 75cl 160,70 120,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Hexamer, ØvrigeRheingrafenberg Riesling Quarzit20115093001 Hexamer WeissburgunderTrocken 201075cl 180,80 135,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Hexamer, Øvrige


8038701 Hexamer Riesling Trocken 2009 75cl 182,70 137,00 (Kategori 5,6,7), Weing. Hexamer, Øvrige4419801 Tesch Riesling Unplugged 75cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Tesch, ØvrigeTrocken 20095092501 Hexamer MeddersheimerRheingrafenberg Riesling75cl 199,90 149,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Weing. Hexamer,ØvrigeSpätlese Trocken 20119225101 Von Racknitz Riesling Nahe 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Von RacknitzTrocken 20105775001 Tonschiefer Riesling Trocken 75cl 212,80 159,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Dönnhoff, Øvrige20105202901 Hexamer Weissburgunder S 75cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Hexamer, Øvrige20089874501 Kruger-Rumpf Münsterer 75cl 226,40 169,80 (Bestillingsutvalg), Kruger-RumpfRiesling Trocken 20119735301 Schäfer-Fröhlich Nahe Riesling 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-FröhlichTrocken 2010181305 Hexamer Meddersheimer 150cl 232,90 349,30 (Bestillingsutvalg), Weing. HexamerRheingrafenberg RieslingSpätlese trocken 20115220401 Tesch Karthauser Riesling 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Tesch, ØvrigeTrocken 20084776901 Tesch Krone Riesling Spätlese 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Tesch, ØvrigeTrocken 20089941201 Tesch Königsschild Riesling 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Tesch20114422801 Emrich-Schönleber RieslingTrocken 201175cl 258,40 193,80 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige9874301 Kruger-Rumpf Münsterer 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Kruger-RumpfRiesling Pittersberg Trocken20119322101 Schäfer-Frölich BockenauerRiesling Trocken 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige9231201 Gänz-tradition Riesling Spätlese 75cl 278,30 208,70 (Bestillingsutvalg), Dr Hubert GänzTrocken 20099758101 Hexamer Meddersheimer 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing. HexamerRheingrafenberg RieslingTrocken No 1 20109734901 Schäfer-Fröhlich Nahe Riesling 75cl 282,70 212,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-FröhlichHalbtrocken 20104438101 Diel Dorsheimer RieslingTrocken 201075cl 290,70 218,00 (Bestillingsutvalg), Schlossgut Diel, Øvrige160301 Gut HermannsbergSchlossböckelheimer RieslingTrocken 20115880201 Schäfer-Frölich WeisserBurgunder S 20079501501 Schäfer-Frölich BockenauerFelseneck Riesling Trocken 20094991101 Emrich-Schönleber MineralRiesling Trocken 20111023501 Niederhauser Steinberg RieslingTrocken Grosses Gewächs 2005literpris salgspris literpris salgspris75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Gut Hermannsberg,Øvrige75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige75cl 322,70 242,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Shcäfer-Frölich,Øvrige75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Gutsverw.Niederhausen Schlossböcke, Øvrige9735001 Schäfer-Fröhlich Bockenauer 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-FröhlichFelseneck Riesling Trocken 20104841201 Emrich-Schönleber MonzigerHalenberg Riesling Spätlese75cl 346,70 260,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige20035047301 Schäfer-FrölichSchlossböckelheimer Felsenberg75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,ØvrigeRiesling Grosses Gewächs 20064871901 Emrich-Schönleber MonzingerHalenberg Spätlese Trocken75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige2007160201 Gut HermannsbergSchlossböckelheimer75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Gut Hermannsberg,ØvrigeKupfergrube GG Riesling 20109583401 Diel Dorsheimer Pittermännchen 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Schlossgut DielRiesling GG 20094711701 Monzinger Halenberg RieslingAuslese 200475cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige5231801 Schäfer-Fröhlich FelsenbergRiesling Grosses Gewächs 200875cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige5232001 Schäfer-Fröhlich KupfergrubeRiesling Grosses Gewächs 200875cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige5135401 Diel Dorsheim Goldloch Grosses 75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Diel, ØvrigeGewächs 20079629204 Schmetterling Riesling 25cl 488,40 122,10 (Bestillingsutvalg), Ekjord5125501 Schäfer-Frölich FelsenbergRiesling Grosses Gewächs 200775cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige9398501 Schäfer-Frölich FelsenbergRiesling Trocken GG 200975cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige5125601 Schäfer-Frölich KupfergrubeRiesling Grosses Gewächs 200775cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige9398401 Schäfer-Frölich KupfergrubeRiesling Trocken GG 200975cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige9583901 Diel Dorsheimer Burgberg 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Schlossgut DielRiesling GG 20089735101 Schäfer-Fröhlich Felsenberg 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-FröhlichRiesling GG 20109734801 Schäfer-Fröhlich Kupfergrube 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-FröhlichRiesling GG 20104991301 Emrich-Schönleber MonzingerHalenberg Riesling Grosses75cl 529,50 397,10 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, ØvrigeGewächs 20065134701 Diel Dorsheimer BurgbergRiesling Grosses Gewächs 200775cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Diel5125001 Emrich-SchönleberFrühlingsplätzchen RieslingGrosses Gewächs 20079735201 Schäfer-Fröhlich FelseneckRiesling GG 20105125201 Emrich-Schönleber HalenbergRiesling Grosses Gewächs 200775cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige75cl 549,30 412,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich75cl 558,70 419,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige133 TYSKLAND NAHE NAHE TYSKLAND 133HVITVIN


HVITVIN134 TYSKLAND PFALZ PFALZ TYSKLAND 134PFALZ9688306 Henninger Q 2010 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), KR Weinhandel UG8027901 Sauer Riesling Trocken 2008 75cl 103,50 77,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Heiner Sauer,Øvrige2046706 Roman Graeff Riesling Classic2011300cl 111,60 334,90 (Kategori 6,7), Zimmermann-Graeff &Müller, Øvrige4247406 Devil’s Rock Riesling 2009 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), St. Ursula, Øvrige1431201 Angel Reef Riesling 2011 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), Franz Wilhelm LangguthErben, Øvrige3393501 Black Tower Classic Riesling 75cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7), Reh Kendermann, Øvrige2011147701 Black Tower Riesling75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Reh KendermannGewürztraminer 20119688101 Henninger Riesling Q 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), KR Weinhandel UG9741701 Roman Graeff Riesling Classic201175cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Zimmermann-Graeff &Müller5981306 Von Buhl Riesling Trocken 2009 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Weinhaus Reichsrat vonBuhl, Øvrige2003301 Michel Schneider RieslingClassic 2010/201175cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Michel Schneider,Øvrige5006501 J.L. Wolf Wachenheimer Riesling 75cl 146,80 110,10 (Bestillingsutvalg), Gebr. Loosen, ØvrigeKabinett 20102097201 Reichsrat von Buhl RieslingTrocken 201175cl 153,20 114,90 (Kategori 5,6,7), Weinhaus Reichsrat vonBuhl, Øvrige2011901 Mosbacher Riesling Trocken201175cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg), Weing. GeorgMosbacher, Øvrige2018501 Christmann Riesling KabinettTrocken 201075cl 164,70 123,50 (Bestillingsutvalg), Weing. A. Christmann,Øvrige9719801 Bergdolt-Reif & Nett Riesling 75cl 166,70 125,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bergdolt-Reif & NettTrocken 20114908101 Koehler-Ruprecht KallstadterRiesling Kabinett Trocken 200875cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige9201001 Koehler-Ruprecht KallstadterSteinacker Riesling Kabinetthalbtrocken 20114352501 Anselmann Riesling Kabinett20114352401 Anselmann Riesling Spätlese20094352301 Anselmann Riesling Classic20099925701 Klein Riesling Schiefer Trocken20119867101 Pflüger Dürkheimer Rieslingtrocken 201175cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 185,20 138,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Anselmann,Øvrige75cl 191,90 143,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Anselmann,Øvrige75cl 196,70 147,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Anselmann,Øvrige75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Klein75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Pflüger5089501 Siener Riesling Rotliegend 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Siener, Øvrige4470301 Koehler-Ruprecht KallstadterSteinacker GewürztraminerSpätlese 200975cl 207,50 155,60 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige4523201 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling KabinettTrocken 2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 208,10 156,10 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige9784801 Von Winning Dragon Riesling20105770001 Knipser LaumersheimerKapellenberg Riesling KabinettTrocken 20094657401 Bürklin-Wolf WachenheimerRiesling Trocken 20115143601 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling SpätleseHalbtrocken 20115058601 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling SpätleseTrocken 20085312901 Philipp Kuhn Riesling TrockenTradition 20109200801 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Spätlese20075724901 Bassermann-Jordan RieslingTrocken 20099866901 Pflüger Dürkheimer MichelsbergRiesling trocken 20119589801 Von Winning Win Win Riesling20105067405 Bürklin-Wolf WachenheimerRiesling Trocken 20119234601 Reichsrat von BuhlDeidesheimer HergottsackerRiesling Trocken 20109925501 Klein Riesling S Trocken vomKalkmergel 20115725001 Bassermann-JordanDeidesheimer HerrgottsackerRiesling Kabinett Trocken 20095058501 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Auslese20005101601 Siener Taschberg RslKastanienbusch 2010181805 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Spätlesetrocken 20089200901 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Spätlesetrocken 20096303205 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling AusleseTrocken 20086303201 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling AusleseTrocken 20085770101 Kalkmergel Riesling SpätleseTrocken 200975cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Weing. von Winning,Øvrige75cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, Øvrige75cl 218,70 164,00 (Kategori 5,6,7), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,Øvrige75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige75cl 227,30 170,50 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Bassermann-Jordan75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Pflüger75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. von Winning150cl 244,00 366,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,Øvrige75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Weinhaus Reichsrat vonBuhl75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Klein75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Bassermann-Jordan75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Siener, Øvrige150cl 265,90 398,80 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige150cl 266,70 400,10 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg)75cl 269,30 202,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, Øvrige


4866901 Müller-Catoir HaardterBürgergarten Riesling KabinettTrocken 20075101501 Siener Schiefer Rsl.Kastanienbusch 20104657601 Bürklin-Wolf WachenheimerBöhling Edition P.C. 20114491605 Dr. Burklin-Wolf WachenheimerBölig Trocken Edition PC 20105312801 Philipp Kuhn LaumersheimerRiesling Trocken Alte Reben20091037901 Siebeldingen Im SonnenscheinRiesling Grosses Gewächs 2006191601 Odinstal Muschelkalk RieslingTrocken 20114844601 Müller-Catoir HerrelettenRiesling Spätlese Trocken 20085312701 Philipp Kuhn Burgweg RieslingGrosses Gewächs 20095658501 Becker Sonnenberg Riesling20071024401 Birkweiler KastanienbuschRiesling Spätlese Trocken 20059589901 Von Winning RuppertsbergerReiterpfad Riesling 20105769901 Himmelsrech DirmsteinerMandelpfad Riesling GrossesGewächs Spätlese Tr. 20025769801 Steinbuckel LaumersheimerMandelberg Riesling GrossesGewächs Spätlese Tr. 20024080301 Pechstein Forst RieslingSpätlese Trocken GrossesGewächs 20075174501 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling AusleseTrocken R 20059200701 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Spätlesetrocken R 20079717001 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Spätlesetrocken R 2008140601 Von Winning Kalkofen GGRiesling Trocken 20119755701 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Spätlese RRTrocken 20071017501 Bürklin-Wolf Gaisböhl G. C.Riesling Trocken 2007literpris salgspris literpris salgspris75cl 312,50 234,40 (Bestillingsutvalg), Müller-Catoir, Øvrige75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Siener, Øvrige75cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,Øvrige150cl 359,30 539,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,Øvrige75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Øvrige75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Ökonomirat Rebholz,Øvrige75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Odinstal, Øvrige75cl 384,80 288,60 (Bestillingsutvalg), Müller-Catoir, Øvrige75cl 393,20 294,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Friedrich Becker,Øvrige75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ökonomirat Rebholz,Øvrige75cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Weing. von Winning75cl 421,30 316,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, Øvrige75cl 421,30 316,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, Øvrige75cl 426,40 319,80 (Bestillingsutvalg), Weinhaus Reichsrat vonBuhl, Øvrige75cl 433,20 324,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 433,60 325,20 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 433,60 325,20 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht75cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Weing. von Winning,Øvrige75cl 466,40 349,80 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht75cl 488,00 366,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,Øvrige5755401 Pechstein Riesling GrossesGewächs 200775cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Bassermann-Jordan, Øvrige9583005 Dr. Bürklin-Wolf Peckstein G.C. 150cl 499,10 748,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf20044705601 Dr. Bürklin-Wolf PechsteinEdition G.C. Riesling 200975cl 546,70 410,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,ØvrigeRHEINGAU9765206 G.H. von Mumm 50° Rheingau 300cl 106,60 319,90 (Bestillingsutvalg), G.H. Mumm, ØvrigeRiesling5270506 Leitz Riesling Terrassevin 2011 300cl 110,00 329,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige4810606 J. Bäumer Rheingau Riesling2009300cl 120,00 359,90 (Kategori 4,5,6,7), J. Bäumer Weinkellerei,Øvrige2031501 J. Bäumer Rheingau Riesling201175cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), J. BäumerWeinkellerei, Øvrige5654306 Calles Riesling 2011 300cl 133,30 399,90 (Kategori 6,7), Bernhard Mehrlein, Øvrige9345701 Lang Rheingau Riesling Trocken 75cl 146,40 109,80 (Bestillingsutvalg), Hans Lang, Øvrige20099073701 Ress Rheingau Riesling Trocken 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Weinhaus Ress20115976201 Fischer Riesling 2009 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Remy Kohlhaas, Øvrige1393801 Querbach Riesling Classic 2008 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Querbach, Øvrige8015001 Leitz Rheingau Riesling Trocken 75cl 152,90 114,70 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. Leitz, Øvrige20108015005 Leitz Rheingau Riesling Trocken 150cl 186,60 279,90 (Kategori 4,5,6,7)20102005101 J. Bäumer Riesling Classic 2010 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Weinkellerei StefanRess, Øvrige5234001 Rheinhartshausen RieslingTrocken 201075cl 159,20 119,40 (Bestillingsutvalg), SchlossRheinhartshausen, Øvrige5226501 Bickelmaier Riesling Feinherb201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Manfred Bickelmaier,Øvrige5270601 Black Tower WisselbrunnenRiesling Spätlese Trocken75cl 162,50 121,90 (Bestillingsutvalg), Reh Kendermann,Øvrige9345201 August Kesseler Riesling 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), August Kesseler, ØvrigeKabinett Trocken 20099664901 Künstler Riesling trocken 2011 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Gunter Künstler5271101 Calles Jazz Riesling 2011 75cl 167,90 125,90 (Bestillingsutvalg), Bernhard Mehrlein,Øvrige5936401 Kloster Eberbach RieslingTrocken 201075cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,Øvrige9754301 Kesseler Lorcher75cl 173,10 129,80 (Bestillingsutvalg), August KesselerBodental-Steinberg RieslingSpätlese Trocken 20119754201 Kesseler Lorcher Pfaffenwies 75cl 173,10 129,80 (Bestillingsutvalg), August KesselerRiesling Spätlese Trocken 20119754101 Kesseler Rüdesheimer Klosterlay 75cl 173,10 129,80 (Bestillingsutvalg), August KesselerRiesling Kabinett Trocken 20115273801 Kühn Triade Riesling Trocken201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Peter JakobKühn, Øvrige5653001 Künstler Hochheimer HerrnbergRiesling Trocken 200875cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige9120301 Leitz Eins Zwei Dry 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz135 TYSKLAND PFALZ RHEINGAU TYSKLAND 135HVITVIN


HVITVIN136 TYSKLAND RHEINGAU RHEINGAU TYSKLAND 136literpris salgspris literpris salgspris9203301 Leitz Rüdesheimer Klosterlay 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeRiesling Kabinett 20109345501 Lang Charta Riesling 2010 75cl 181,20 135,90 (Bestillingsutvalg), Hans Lang, Øvrige566401 Kloster Eberbach Hattenheimer 75cl 181,30 136,00 (Kategori 6,7), Kloster Eberbach, ØvrigeEngelmannsberg RieslingKabinett 20111107101 Steinberger Riesling 2011 75cl 181,90 136,40 (Kategori 5,6,7), Kloster Eberbach, Øvrige5817401 Prinz von Hessen H Riesling201175cl 183,30 137,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Prinz vonHessen, Øvrige9344701 Weinland Rheingau RieslingClassic 201075cl 183,50 137,60 (Bestillingsutvalg), Weinland Rheingau EG,Øvrige5275001 Hammond Riesling Trocken 75cl 184,10 138,10 (Bestillingsutvalg), Hammond, Øvrige20119790001 Jung Riesling Trocken 2011 75cl 186,00 139,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Jakob Jung9345601 Lang Johann Maximilian Riesling 75cl 186,10 139,60 (Bestillingsutvalg), Hans Lang, ØvrigeTrocken 20092075001 Breuer Riesling Sauvage 2011 75cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), Georg Breuer, Øvrige5815001 Calles Riesling 2011 75cl 186,50 139,90 (Kategori 5,6,7), Bernhard Mehrlein, Øvrige2041101 Domdechant Werner HochheimRiesling Classic 2010/201175cl 186,50 139,90 (Kategori 3,4,5,6,7), DomdechantWerner’ches Weing., Øvrige5170501 J.B. Becker Riesling Trocken 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeEltviller Rheinberg 20085653101 Künstler Riesling Finesse 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige5857401 Schloss Schönborn EstateRiesling Dry 2007/200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Schönborn,Øvrige5857201 Schloss Schönborn RieslingHalbtrocken 200775cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Schönborn,Øvrige157901 Kloster Eberbach Steinberger 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Kloster EberbachRiesling Kabinett 20105248601 Hammond Rüdesheimer75cl 194,10 145,60 (Bestillingsutvalg), Hammond, ØvrigeDrachenstein Riesling Kabinett20059357805 Leitz Magdalenenkreuz Spätlese 150cl 194,60 291,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige20109753501 Kesseler Lorcher Kapellenberg 75cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), August KesselerRiesling Kabinett Trocken 20107249701 Fricke Rheingau Riesling Trocken 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Eva Fricke, Øvrige20119153601 Georg Breuer Rauenthal Estate 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, ØvrigeRiesling 20099905801 Künstler Rüdesheimer Klosterlay 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Gunter KünstlerRiesling Kabinett trocken 20119418601 Leitz Rüdesheimer75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeMagdalenenkreuz RieslingSpätlese 20119679701 Künstler Hochheimer Herrnberg 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz KünstlerRiesling trocken 20115275101 Hammond Magdalenenkreuz 75cl 207,30 155,50 (Bestillingsutvalg), Hammond, ØvrigeRiesling SpätleseTrocken 2007145801 Johannishof Mineral RieslingTrocken 201075cl 208,90 156,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Johannishof,Øvrige4754301 Leitz Rüdesheimer BischofsbergRiesling Spätlese Trocken 20105624001 Kühn Rheingau Riesling Trocken20109789701 Domdechant WernerHochheimer Riesling Feinherb20085538801 Langwerth von SimmernRiesling 2010146101 Johannisberg S Riesling KabinettFeinherb 20109134001 Balthasar Ress SchlossReichartshausen RieslingKabinett 20109052801 Balthasar Ress Von UnsermRiesling Trocken 20115136401 J. B. Becker Wallufer WalkenbergRiesling Kabinett Trocken 20049789601 J.B.Becker Wallufer WalkenbergRiesling Kabinett Trocken 20105936501 Kloster Eberbach CrescantinaRiesling Trocken 20109789801 Jung Steinmorgen RieslingSpätlese Trocken 20119153501 Georg Breuer Rüdesheim EstateRiesling 20099755401 Künstler Hochheim KirchenstückRiesling Kabinett Trocken 20115652901 Künstler Hochheimer HölleRiesling Kabinett Trocken 20089675001 Künstler Hochheimer HölleRiesling Kabinett trocken 20119927101 Langwerth von SimmernHattenheimer Riesling KabinettTrocken 20115996401 Hammond Rüdesheimer BergRoseneck Riesling Spätlese2007146201 Johannisberger Hölle RieslingKabinett Trocken 20109512005 Balthasar Ress Von UnsermRiesling Trocken 20108033201 Kühn Quarzit Riesling Trocken20108036201 Leitz Rüdesheimer Berg RottlandRiesling Trocken 20119408901 Calle Fegth MittelheimerGoldberg Spätlese Trocken 20105538401 Eltviller Riesling KabinettTrocken 20085936601 Kloster Eberbach Baiken RieslingKabinett Trocken 201075cl 210,50 157,90 (Kategori 4,5,6,7), Weing. Leitz, Øvrige75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Peter JakobKühn, Øvrige75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), DomdechantWerner’ches Weing., Øvrige75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Freiherr Langwerth vonSimmern, Øvrige75cl 215,90 161,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Johannishof,Øvrige75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Balthazar Ress75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Balthazar Ress75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, Øvrige75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, Øvrige75cl 225,90 169,40 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,Øvrige75cl 226,00 169,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Jakob Jung,Øvrige75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Gunter Künstler75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Freiherr Langwerth vonSimmern75cl 227,50 170,60 (Bestillingsutvalg), Hammond, Øvrige75cl 232,80 174,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Johannishof,Øvrige150cl 233,30 349,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar Ress, Øvrige75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Peter JakobKühn, Øvrige75cl 239,60 179,70 (Kategori 6,7), Weing. Leitz, Øvrige75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bernhard Mehrlein,Øvrige75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Freiherr Langwerth vonSimmern, Øvrige75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris5652601 Künstler Hochheimer StielwegRiesling Spätlese Trocken 199975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige9908401 Künstler Rüdesh Bischofsberg 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Gunter Künstler, ØvrigeRsl Tr AR115111101 Schloss Vollrads Riesling Trocken 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Vollrads, Øvrige20109345401 Lang Hattenheim Hassel 75cl 246,80 185,10 (Bestillingsutvalg), Hans Lang, ØvrigeRiesling Trocken Goldkapsel20079754901 Kesseler Rüdesheimer Berg 75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), August KesselerRoseneck Riesling SpätleseTrocken 20119755001 Kesseler Rüdesheimer Berg 75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), August KesselerSchlossberg Riesling SpätleseTrocken 20115662901 Leitz Rüdesheimer Berg75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeSchlossberg Riesling Spätlese20075857701 Schloss Schönborn HattenheimNussbrunnen Riesling Kabinett75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Schönborn,Øvrigedry 20085111201 Schloss Vollrads Riesling 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Vollrads, ØvrigeKabinett Trocken 20119753601 Kesseler Lorcher Schlossberg 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), August KesselerRiesling Spätlese Trocken 20109201901 Hammond Rüdesheimer Berg 75cl 261,70 196,30 (Bestillingsutvalg), HammondKaisersteinfels Trocken 2011633105 Breuer Rüdesheim Estate 150cl 266,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, ØvrigeRiesling 20099929701 Balthasar Ress Rüdesheimer 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar RessRiesling Trocken 20115248401 Kloster Eberbach RüdesheimerBerg Rottland Riesling75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,ØvrigeSpätleseTrocken 20089675101 Künstler Hochheimer Stielweg 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz KünstlerRiesling trocken Alte Reben 20119756201 Lang Hattenheim Wisselbrunnen 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Hans LangRiesling Erstes Gewächs 2009181005 Künstler Hochheimer Hölle 150cl 266,70 400,10 (Bestillingsutvalg), Gunter KünstlerRiesling Kabinett trocken 20115936701 Kloster Eberbach SteinbergerRiesling Kabinett Trocken 201075cl 276,70 207,50 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,Øvrige9740101 Kühn Hallgarten HendelbergRiesling Trocken 201075cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Peter JakobKühn5271205 Calles Mittelheimer Goldsberg2009150cl 279,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Bernhard Mehrlein,Øvrige9830501 Leitz Rüdesheimer Berg75cl 282,50 211,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeSchlossberg Alte Reben 20119944101 Künstler Hochheimer Stielweg 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Gunter KünstlerRiesling Spätlese trocken 19998033101 Leitz Rüdesheimer BergRoseneck Riesling Trocken AlteReben 201175cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige5652301 Künstler Riesling HochheimHölle 1. Gewächs Trocken 200775cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige9789501 J.B.Becker Wallufer Walkenberg 75cl 296,30 222,20 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese Trocken 20105111301 Schloss Vollrads Riesling 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Schloss Vollrads, ØvrigeSpätlese Trocken 20095111401 Schloss Vollrads Spätlese 2010 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Schloss Vollrads, Øvrige5962701 Robert Weil Kiedricher RslTrocken 201075cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,Øvrige9323001 J.B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 312,30 234,20 (Bestillingsutvalg), J. B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese Trocken 20099357301 Leitz Rüdesheimer Berg75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeRoseneck Riesling Trocken AlteReben 20109225001 Balthasar Ress Hattenheim 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar RessNussbrunnen Riesling Spätlese19984985301 Domdechant WernerHochheimer Kirchenstück75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), DomdechantWerner’ches Weing., ØvrigeSpätlese Trocken 20041524201 Terra Montosa Riesling 2009 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, Øvrige1524205 Terra Montosa Riesling 2009 150cl 345,90 518,90 (Bestillingsutvalg)5857601 Schloss Schönborn RüdesheimerBerg Schlossberg RieslingAuslese 20069134201 Balthasar Ress HattenheimerNüssbrunnen Riesling Spätlese20099512101 Balthasar Ress RudesheimerBerg Schlossberg RieslingSpätlese Trocken 20105267205 J.B. Becker Riesling SpätleseTrocken Wallufer Walkenberg20019830401 Leitz Riesling RoseneckKaterloch 2011147001 Leitz Rüdesheimer BergKaisersteinfels Riesling EditionDoris 20119350101 Prinz Von Hessen DachsfiletRiesling 20109965301 Hammond Old SchoolRüdesheimer Berg RoseneckAlte Reben Riesling Trocken 20119357401 Leitz Rüdesheimer BergKaisersteinfels RieslingTerrassen 20119357501 Leitz Rüdesheimer Berg RottlandRiesling Trocken Hinterhaus20119357601 Leitz Rüdesheimer BergSchlossberg Riesling TrockenEhrenfels 201175cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Schloss Schönborn,Øvrige75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar Ress75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar Ress, Øvrige150cl 346,50 519,70 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, Øvrige75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz75cl 346,70 260,00 (Bestillingsutvalg), Prinz von Hessen75cl 349,20 261,90 (Bestillingsutvalg), Anthony Hammond75cl 349,20 261,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige75cl 349,20 261,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige75cl 349,20 261,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige137 TYSKLAND RHEINGAU RHEINGAU TYSKLAND 137HVITVIN


HVITVIN138 TYSKLAND RHEINGAU RHEINGAU TYSKLAND 138literpris salgspris literpris salgspris5136501 J. B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 350,70 263,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese Trocken 20045267401 J.B. Becker Riesling Spätlese 75cl 350,70 263,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeTrocken Wallufer Walkenberg20075652501 Künstler Hochheimer HölleRiesling Auslese Trocken 200475cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige5652401 Künstler HochheimerKirchenstück Riesling Trocken75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige20079755101 Künstler Hochheim Kirchenstück 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Gunter KünstlerRiesling Trocken Erstes Gewächs20099674701 Künstler Hochheim Hölle 75cl 368,00 276,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz KünstlerRiesling trocken Erstes Gewächs20089927401 Langwerth von SimmernMannberg Riesling Erstes75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Freiherr Langwerth vonSimmernGewächs 20109905901 Künstler Rüdesheim Berg 75cl 379,60 284,70 (Bestillingsutvalg), Gunter KünstlerRottland Riesling trocken ErstesGewächs 20119740201 Kühn Mittelheim St NikolausRiesling Trocken 201075cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Peter JakobKühn5936901 Kloster Eberbach ErstesGewächs Berg Schlossberg 200875cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,Øvrige9740301 Kühn Oestrich Doosberg RieslingTrocken 201075cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Peter JakobKühn5652801 Künstler Hochheimer HölleRiesling Dry 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige5857501 Schloss Schönborn RüdesheimBerg Schlossberg Riesling Erstes75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Schönborn,ØvrigeGewächs 20085047201 Weil Kiederich Turmberg RieslingTrocken 200975cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,Øvrige5267601 J.B. Becker Riesling Spätlese 75cl 400,00 300,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeTrocken Alte Reben WalluferWalkenberg 2005180505 Künstler Hochheim Hölle 150cl 406,50 609,80 (Bestillingsutvalg), Gunter KünstlerRiesling trocken Erstes Gewächs2008181505 Künstler Hochheim Kirchenstück 150cl 406,50 609,80 (Bestillingsutvalg), Gunter KünstlerRiesling trocken Erstes Gewächs20089767901 Eva Fricke Seligmacher Riesling 75cl 410,30 307,70 (Bestillingsutvalg), Eva Fricke20119753701 Kesseler Rüdesheim Berg 75cl 417,30 313,00 (Bestillingsutvalg), August KesselerRoseneck Riesling ErstesGewächs 2010190001 J.B.Becker Wallufer Walkenberg 75cl 429,30 322,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese 19899073601 Balthasar Ress RudesheimerBerg Schlossberg ErstesGewachs 200975cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar Ress9944501 Künstler Hochheimer Hölle 75cl 443,90 332,90 (Bestillingsutvalg), Gunter KünstlerRiesling Charta 19925111501 Schloss Vollrads Riesling Erstes 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Vollrads, ØvrigeGewächs 20089357905 Leitz Kaisersteinfels Edition 150cl 459,90 689,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeDoris 20109469205 Leitz Rüdesheimer Berg 150cl 459,90 689,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeKaisersteinfels RieslingTerrassen 20109469305 Leitz Rüdesheimer Berg Rottland 150cl 459,90 689,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeRiesling Trocken Hinterhaus20109469405 Leitz Rüdesheimer Berg 150cl 459,90 689,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeSchlossberg Riesling TrockenEhrenfels 20105133001 Schloss Reinartshausen RieslingMarcobrunnen Erste Gewachs75cl 462,70 347,00 (Bestillingsutvalg), SchlossRheinhartshausen, Øvrige20075319401 J.B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 466,80 350,10 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Auslese Trocken 20079627901 Georg Breuer Berg Roseneck 75cl 468,00 351,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer20109627801 Georg Breuer Berg Rottland 75cl 468,00 351,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer20109627805 Georg Breuer Berg Rottland 150cl 478,00 717,00 (Bestillingsutvalg)20104414701 Robert Weil Gräfenberg RieslingSpätlese 200475cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,Øvrige9246605 Georg Breuer Berg Rottland 150cl 488,00 732,00 (Bestillingsutvalg), Georg BreuerRiesling 2009157501 Kloster Eberbach Rauenthaler 75cl 505,30 379,00 (Bestillingsutvalg), Kloster EberbachBaiken Riesling Qba TrockenErste Gewächs 20095326101 Robert Weil KiedricherGräfenberg Riesling Erstes75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,ØvrigeGewächs 20094483101 Robert Weil KiedricherGräfenberg Riesling Erstes75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,ØvrigeGäwechs 20075963101 Robert Weil KiedricherGräfenberg Riesling Erstes75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,ØvrigeGäwechs 20083105505 Georg Breuer Nonnenberg 150cl 532,70 799,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, ØvrigeRiesling 20099153901 Georg Breuer Nonnenberg 2009 75cl 545,30 409,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, Øvrige9501401 Weil Kiedrich Gräfenberg ErstesGewächs Riesling 201075cl 545,30 409,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,ØvrigeU 319401 Weil Kiedrich GräfenbergRiesling Erstes Gewächs 201175cl 554,70 416,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,Øvrige9627205 Georg Breuer Nonnenberg 2010 150cl 576,70 865,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer9627107 Georg Breuer Berg Schlossberg2010600cl 587,50 3 525,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer


literpris salgspris literpris salgspris9628007 Georg Breuer Nonnenberg 2010 300cl 588,00 1 764,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer9201301 Kloster Eberbach SteinbergerRiesling Cabinetkeller 200775cl 602,40 451,80 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,Øvrige9627701 Georg Breuer Berg Schlossberg 75cl 636,00 477,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer20109627705 Georg Breuer Berg Schlossberg 150cl 659,30 989,00 (Bestillingsutvalg)20109149701 Breuer Berg Schlossberg 2009 75cl 637,20 477,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer5319201 J.B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 736,00 552,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese Halbtrocken19839526101 J.B.Becker Eltviller Sonnenberg 75cl 740,00 555,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese 19769616001 J.B.Becker Spatburgunder 75cl 764,00 573,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeWeissherbst Auslese 19769615901 J.B.Becker Eltviller Sonnenberg 75cl 826,90 620,20 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Auslese 1976RHEINHESSEN5709506 Elise Liebraumilch 300cl 91,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Robert Prizelius, Øvrige1205906 Bihn Liebfraumilch 300cl 93,30 279,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Kellermeister JohannBihn, Øvrige4505506 Joh. Egberts Liebfraumilch 300cl 95,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Joh. Egberts, Øvrige9609106 Blue Angel Spätlese 2011 200cl 99,90 199,90 (Bestillingsutvalg), Weinkellerei Klostor,Øvrige4549206 Blue Nun 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), H. Sichel Söhne, Øvrige79106 Blue Nun 2011 200cl 100,00 199,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), H. Sichel Söhne,Øvrige79101 Blue Nun 2011 75cl 106,50 79,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)9838506 Hans Lang Öko-Wein Riesling 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Hans Langtrocken 20119578406 Leitz Rheingold Riesling 300cl 100,00 299,90 (Kategori 6,7), Weing. Leitz, Øvrige1193401 Christophorus Liebfraumilch 100cl 107,90 107,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Christophorus, Øvrige5790101 Elise Liebfraumilch 2010 75cl 111,30 83,50 (Bestillingsutvalg), Robert Prizelius, Øvrige4555301 Zimmermann-Graeff & MüllerLiebfraumilch 201075cl 113,20 84,90 (Bestillingsutvalg), Zimmermann-Graeff &Müller, Øvrige792501 Blue Angel Spätlese 2010/2011 75cl 115,90 86,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Reh Kendermann,Øvrige8002501 Trullo Riesling 2011 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), St. MichaelWeinkellerie, Øvrige4897706 Leitz Riesling Trocken300cl 123,20 369,60 (Kategori 3,4,5,6,7), Weing. Leitz, Øvrige2010/20115879806 Fritz’s Riesling 2009 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch, Øvrige1435301 Andante Liebfraumilch 2008 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Rembert Freiherr vonSchorlemer, Øvrige2096901 Niersteiner Weingenossenschaft 75cl 129,30 97,00 (Kategori 4,5,6,7), Moselland, ØvrigeRiesling Trocken 20109182806 Rocky Riesling 2010 200cl 130,00 259,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Weing. Winter, Øvrige9344801 Landgraf Riesling Kabinett 2011 75cl 132,80 99,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Landgraf, Øvrige9134901 Erben Landwein 2010 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Franz Wilhelm LangguthErben9652501 Leitz Rheingold Riesling 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige2012001 St. Amandus Liebfraumilch200875cl 134,40 100,80 (Bestillingsutvalg), St. AmandusWeinkellerei, Øvrige1425701 Deinhard Riesling Fine Wine 75cl 139,90 104,90 (Kategori 5,6,7), Deinhard, Øvrige20108015101 3 Winzer Riesling Trocken 2011 75cl 148,00 111,00 (Kategori 3,4,5,6,7), 3 Winzer, Øvrige5148506 Non Dos Helt Tørr Riesling 2011 300cl 150,00 449,90 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige5202601 Non Dos Helt Tørr Riesling 2009 75cl 150,70 113,00 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige9233001 J.Bäumer Riesling Organic 2011 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Stephan B. Ress113601 Becker Landgraf RieslingTrocken 201175cl 157,30 118,00 (Kategori 6,7), Weing. Becker Landgraf,Øvrige9724201 Peth-Wetz Limestone Riesling 75cl 158,90 119,20 (Kategori 6,7), Weing. Peth-Wetz, ØvrigeTrocken 20119345001 Landgraf Riesling Trocken 2011 75cl 159,10 119,30 (Bestillingsutvalg), Weing. Landgraf, Øvrige9845901 Black Tower Special Release 75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Reh KendermannRoter Hang Trocken 20119838601 Hans Lang Öko-Wein Riesling 75cl 159,70 119,80 (Bestillingsutvalg), Hans Langtrocken 20119182901 Winter Riesling Trocken 2010 75cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. Winter,Øvrige109501 Dreissigacker Organic RieslingTrocken 201175cl 161,20 120,90 (Kategori 4,5,6,7), Weing. Dreissigacker,Øvrige5641301 Kühling-Gillot Qvinterra RieslingTrocken 201175cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Kühling-Gillot,Øvrige8015201 Wittmann 100 Hügel Riesling 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, ØvrigeTrocken 20115090001 Battenfeld-Spanier BasisRiesling 201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige9217001 Gehring Riverside Riesling 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Gehring, Øvrige9184201 Weinreich Silvaner Trocken 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Weinreich,Øvrige9944701 Landgraf Riesling Spätlese 2011 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Landgraf5763001 Becker Landgraf Riesling 75cl 177,30 133,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Becker LandgrafTrocken 20115879901 Fritz’s Riesling 2011 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch, Øvrige9965001 Schätzel ReinWeiss Riesling 75cl 182,90 137,20 (Bestillingsutvalg), SchätzelTrocken 119925101 Jean Buscher Riesling Trocken 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Jean Buscher20119170501 Fauth Weisser Burgunder 75cl 186,00 139,50 (Bestillingsutvalg), Weing. SeehofTrocken 20119345101 Landgraf Saulheimer Riesling 75cl 186,00 139,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Landgraf, ØvrigeTrocken 20119849001 Karl May Riesling Trocken 2011 75cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Weingut Karl May,Øvrige5244001 Hanne-Hønes Hvit 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Schach-Scheu, Øvrige5244201 Hanne-Hønes Våryr 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Schach-Scheu, Øvrige201401 Mathallens Hvite Naken hvit fraNon Dos 1175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Kühling-Gillot,Øvrige5300401 Winzerhof Thörle RieslingFeinherb 201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Winzerhof Thörle, Øvrige139 TYSKLAND RHEINGAU RHEINHESSEN TYSKLAND 139HVITVIN


HVITVIN140 TYSKLAND RHEINHESSEN RHEINHESSEN TYSKLAND 140literpris salgspris literpris salgspris5641401 Battenfeld-Spanier EstateRiesling 201175cl 190,50 142,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. CarolinSpanier-Gillot & Han, Øvrige9230901 Bischel Silvaner Trocken 2010 75cl 190,50 142,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Bischel4702601 Gunderloch Riesling Red Stone 75cl 190,50 142,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch, Øvrige20099158101 Gysler Weinheimer Riesling 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Gysler, ØvrigeTrocken 20099322201 Wittman Jonoe Geschmack 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, ØvrigeRiesling Trocken 20101066101 Wittmann Silvaner Trocken 2011 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, Øvrige9416601 Michel-Pfannebecker RieslingTrocken 2010100cl 199,40 199,40 (Bestillingsutvalg), Michel-Pfannebecker,Øvrige9217101 Gehring Niersteiner Auflangen 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Gehring, ØvrigeRiesling trocken 20109233101 Weinreich Riesling Rheinhessen 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WeinreichTrocken 20109231401 Braun-Nierstein Weisse Erde 75cl 210,70 158,00 (Bestillingsutvalg), Braun-NiersteinRiesling Spätlese trocken 20105236101 Battenfeld-Spanier RieslingEisbach 201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige1058201 Battenfeld-SpanierWeissburgunder Trocken Estate75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. CarolinSpanier-Gillot & Han, Øvrige20115795001 Dreissigacker Riesling Trocken201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Dreissigacker,Øvrige5516801 Groebe à la Carte Riesling 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. K.F. Groebe,Øvrige9129601 Weing. Steinmühle RieslingTrocken 201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Steinmühle,Øvrige2083001 Wittmann Riesling Trocken 2011 75cl 213,20 159,90 (Kategori 4,5,6,7), Weing. Wittmann,Øvrige4702101 Gunderloch Riesling75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch, ØvrigeJean-Baptiste Kabinett 20094702201 Gunderloch Riesling Trocken 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch, Øvrige20106211701 Battenfeld-Spanier Hohen-SülzenRiesling Trocken 201175cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige6211705 Battenfeld-Spanier Hohen-Sülzen 150cl 286,00 429,00 (Bestillingsutvalg)Riesling Trocken 20119926601 Jean Buscher Riesling Trocken 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Jean BuscherEdition S 20101040601 Wagner Stempel RieslingGutswein Trocken 201175cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige9856001 Karl May Riesling TrockenGoldgeyer 201175cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Weingut Karl May,Øvrige5215701 Hanne-Hønes Eventyr 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Schach-Scheu, Øvrige9201601 Seehof Riesling Trocken 2011 75cl 235,30 176,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Seehof, Øvrige5775101 Gau Odernheim Riesling Trocken 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Becker Landgraf20095658201 Dreissigacker BechtheimerRiesling 200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Dreissigacker,Øvrige5725101 Grobe Westhofener RieslingKabinett Trocken 200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. K.F. Groebe1082601 Battenfeld-Spanier MölsheimRiesling Trocken 201175cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige1082605 Battenfeld-Spanier Mölsheim 150cl 272,70 409,00 (Bestillingsutvalg)Riesling Trocken 20119185401 Groebe Westhofener RieslingTrocken 201175cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. K.F. Groebe,Øvrige9344901 Landgraf Saulheimer75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Landgraf, ØvrigeSchlossberg Riesling Trocken20085319501 Braun-Nierstein Teufelskopf 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Braun-Nierstein, ØvrigeRiesling Spätlese Trocken 20099873901 Keller Scheurebe Trocken 2011 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Keller9758201 Landgraf Saulheimer Hölle 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. LandgrafRiesling Trocken 20105301701 Winzerhof Thörle Saulheimer 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Winzerhof Thörle, ØvrigeRiesling Kalkstein 20089188501 Wagner-Stempel SiefersheimerSilvaner Trocken 201075cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige5335001 Schätzel Niersteiner75cl 270,70 203,00 (Bestillingsutvalg), ØvrigeReinSchiefer Riesling 20108008101 Wagner Stempel SiefersheimerRiesling vom Porphyr 200875cl 273,30 205,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige9135601 Michel-Pfannebecker75cl 278,50 208,90 (Bestillingsutvalg), Michel-PfannebeckerWesthofener Morstein RieslingSpätlese Trocken 20109201501 Schätzel Niersteiner Kabinett 75cl 285,90 214,40 (Bestillingsutvalg), Schätzel, ØvrigeRiesling 20119583301 Weing Wittmann Jonoe75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, ØvrigeWesthofen Riesling 20109184301 Dreissigacker Bechtheimer SteinRiesling Trocken 201075cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Dreissigacker,Øvrige4357701 Keller Riesling Von der Fels 75cl 293,20 219,90 (Kategori 6,7), Weing. Keller, ØvrigeTrocken 20115641201 Kühling-Gillot Nierstein Riesling201175cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Kühling-Gillot,Øvrige9760501 Winter Dittelsheimer Leckerberg 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Weing. WinterRiesling Trocken 20105319601 Braun-Nierstein Pettenthal 75cl 312,30 234,20 (Bestillingsutvalg), Braun-Nierstein, ØvrigeRiesling Trocken 20099201801 Seehof Kirchspiel Riesling 75cl 319,20 239,40 (Bestillingsutvalg), Weing. Seehof, ØvrigeTrocken 20119957801 Wittmann Westhofener Riesling 75cl 322,70 242,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WittmannTrocken 20119444601 Seehof Riesling Morstein Alte 75cl 326,80 245,10 (Bestillingsutvalg), Weing. SeehofReben 20119232901 Weinreich Hasenprung Riesling 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Weing. WeinreichTrocken 20099567201 Seehof Westhofen Steingrube 75cl 333,70 250,30 (Bestillingsutvalg), Weing. SeehofRiesling Trocken 20105335101 Schätzel Niersteiner75cl 334,50 250,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeHeiligenbaum Riesling Trocken 2010


9201701 Seehof Morstein Riesling 75cl 338,10 253,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Seehof, ØvrigeTrocken 20115658301 Dreissigacker Hasensprung201175cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Dreissigacker,Øvrige8059501 Gehring Niersteiner Pettenthal 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Gehring, ØvrigeRiesling 20081098301 Groebe Westhofener KirchspielRiesling Trocken 200775cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Weing. K.F. Groebe,Øvrige9874101 Keller Riesling RR 2011 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Keller9184401 Dreissigacker BechtheimerGeyersberg Riesling Trocken75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Dreissigacker,Øvrige2010U 5930601 Kühling-Gillot NiersteinPettenthal Riesling GG 201175cl 427,90 320,90 (Kategori 5,6,7), Weing. Kühling-Gillot,Øvrige5930701 Battenfeld-Spanier Frauenberg201075cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,ØvrigeU 243901 Wagner-Stempel Siefersheimer 75cl 453,30 340,00 (Kategori 6,7), Wagner-Stempel, ØvrigeHeerkretz Riesling Trocken 20119745601 Wagner-Stempel HeerkretzRiesling GG 201075cl 456,00 342,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige9523501 Battenfeld-Spanier Riesling AmSchwarzen Herrgott G.G. 201075cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier5201001 Wagner Stempel SiefersheimHeerkretz Riesling GrossesGewächs 20084415301 Wagner Stempel HeerkretzRiesling Grosses Gewächs 20055026401 Heyl Brudersberg RieslingGrosses Gewächs 20065326301 Wittmann Morstein RieslingGrosses Gewächs 20099061101 Wittmann Kirchspiel RieslingGrosses Gewächs 2009U 319501 Wittmann Kirchspiel WesthofenRiesling Trocken GrossesGewächs 2011U 319201 Wittmann Morstein WesthofenRiesling Trocken GG 201175cl 476,00 357,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige75cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige75cl 505,30 379,00 (Bestillingsutvalg), Freiherr Heyl zuHerrnsheim75cl 514,70 386,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, Øvrige75cl 522,70 392,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, Øvrige75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, Øvrige75cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, ØvrigeRHIN1202906 Black Tower Rivaner 2009 300cl 100,80 302,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Reh Kendermann,ØvrigeØVRIGE9140906 Tr3 apor 2009 300cl 79,80 239,40 (Bestillingsutvalg), Export-Union9792604 Schmetterling Riesling Trocken 18,7cl 170,60 31,90 (Bestillingsutvalg), Weink. Klostor5290401 Koehler-Ruprecht PhilippiChardonnay 200475cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige5290301 Koehler-Ruprecht Philippi PinotGris 200075cl 280,10 210,10 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige6156801 Markus Molitor GraacherHimmelreich Riesling SpätleseTrocken 1992literpris salgspris literpris salgspris75cl 308,10 231,10 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,ØvrigeUNGARNDUNÁNTÚL1192106 Chapel Hill Rhine Riesling &Sauvignon Blanc 2009300cl 118,30 355,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), BalatonboglárWinery, ØvrigeMÀTRA1537601 Dunavár Gewurztraminer 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Count Károly PrivateCellars, Øvrige1013201 Dunavár Muscat Ottonel 2009 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Count Károly PrivateCellars, Øvrige1022701 Dunavár Sauvignon Blanc 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Count Károly PrivateCellars, ØvrigeTAJBOR DÉL-DUNÁNTÚL639206 Dunavár Chardonnay 2010 300cl 111,60 334,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Danubiana, Øvrige639201 Dunavár Chardonnay 2010 75cl 127,90 95,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)TOKAJ9626002 Hetszölö Tokaji Száráz50cl 250,00 125,00 (Kategori 5,6,7), Tokaji Hétszölö, ØvrigeSzamorodni 20069273701 Oremus Mandolás Tokaji Dry 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Tokaji Oremus20109128802 Tokaj Hétsz#l# Sweet50cl 410,00 205,00 (Bestillingsutvalg), Tokaji HétszölöSzamorodni 2005ØVRIGE5501801 Chapel Hill Rhine Riesling 75cl 128,50 96,40 (Bestillingsutvalg), Balatonboglár WinerySauvignon Blanc 2010URUGUAYPROGRESO9599201 Pisano Rio de los Pajaros 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Pisano Family VineyardsTorrontés 2010USACALIFORNIA9780406 Falling Feather Chardonnay 300cl 103,30 309,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands20118015701 Dancing Coyote Albariño 2007 75cl 118,90 89,20 (Bestillingsutvalg), Dancing Coyote Wines,Clarksburg4643501 Paul Masson 75cl 123,90 92,90 (Bestillingsutvalg), Paul Masson Winery,Øvrige4193106 Arrow Chardonnay 200cl 124,90 249,90 (Kategori 6,7), Arcus, Øvrige1369501 Blossom Hill Chardonnay 2009 75cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7), Blossom Hill Winery,Øvrige5999401 Ironstone Obsession Symphony200875cl 133,30 100,00 (Bestillingsutvalg), Kautz Family Vineyards,Øvrige4582101 Beringer Stone CellarsChardonnay 201075cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Øvrige356801 Gallo Family Vineyards75cl 150,00 112,50 (Bestillingsutvalg), E&J Gallo Winery, ØvrigeChardonnay 20079689501 Echo Falls Chardonnay 2011 75cl 150,70 113,00 (Bestillingsutvalg), Echo Falls Wine9134506 Beringer Sonoma Chardonnay2010150cl 168,00 252,00 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Sonoma County4377601 Grand Circle Chardonnay 2010 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Hess Collection Winery,Øvrige9900101 Kon-Tiki Chardonnay 2010 75cl 179,60 134,70 (Bestillingsutvalg), Export-Union4183001 Woodbridge Chardonnay 2009 75cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, Øvrige141 TYSKLAND RHEINHESSEN CALIFORNIA USA 141HVITVIN


HVITVIN142 USA CALIFORNIA KAMPTAL ØSTERRIKE 1424651601 Bonterra Chardonnay 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bonterra Vinyards,Øvrige9972201 Simply Naked Chardonnay 2010 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Simply Naked Winery9673901 Pine Ridge Vineyards Chenin 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Pine Ridge WineyardsBlanc Viognier 2010125201 Noble Vines 446 Chardonnay 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Noble Vines, MontereySingle Vineyard 20105231401 Birichino Malvasia Bianca 2008 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Birichino, Monterey9140201 Bonterra Riesling 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Lake County1367701 Kendall-Jackson Vintner’s 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Kendall-Jackson, ØvrigeReserve Chardonnay 20109222601 Stag’s Leap Wine CellarsSauvignon Blanc 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Stag’s Leap WineCellars, Napa Valley5999601 Ironstone Sierra Foothills EstateReserve Chardonnay 200675cl 285,70 214,30 (Bestillingsutvalg), Kautz Family Vineyards,Øvrige9359201 Schug Carneros Chardonnay200975cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Schug Carneros Estate,Carneros9581901 Jaffurs Viognier Santa Barbara200975cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Jaffurs Wine Cellars,Santa Barbara5692101 Marimar Estate AceroChardonnay 200975cl 370,70 278,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, RussianRiver Valley5589401 Marimar Estate Don Miguel 75cl 396,00 297,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, ØvrigeVineyard Chardonnay 20099359401 Schug Carneros HeritageReserve Chardonnay 200775cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Schug Carneros Estate,Carneros9479301 Stags’ Leap Napa ValleyChardonnay 200975cl 401,30 301,00 (Bestillingsutvalg), Stags’ Leap Winery,Napa ValleyU 274901 Ridge Estate Chardonnay 2010 75cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Ridge Vineyards, SantaCruz Mountains9348101 Keller Oro de Plata Chardonnay200775cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Keller Estate Winery,Sonoma Coast9480001 Etude Carneros Chardonnay 75cl 456,00 342,00 (Bestillingsutvalg), Etude Wines, Carneros20099358901 Grgich Hills Estate Napa ValleyChardonnay 200975cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Grgich Hills Estate,Napa Valley5737701 Marimar Estate Dobles LiasChardonnay 200775cl 496,00 372,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, RussianRiver Valley9967701 Darioush Napa Valley75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Darioush, NapaChardonnay 2010U 295101 Hirsch Vineyards Chardonnay201075cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Hirsch Vineyards,Sonoma Coast4536901 Beringer Private Reserve 75cl 536,00 402,00 (Bestillingsutvalg)Chardonnay 20089358805 Grgich Hills Estate Napa ValleyChardonnay 2007150cl 598,70 898,00 (Bestillingsutvalg), Grgich Hills Estate,Napa ValleyOREGON1075401 A to Z Pinot Gris 2008 75cl 118,90 89,20 (Bestillingsutvalg), Øvrige8044001 Erath Oregon Pinot Gris 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Erath Winery, Øvrige191001 Johan Vineyards FarmlandsWhite Table Wine 201175cl 268,70 201,50 (Bestillingsutvalg), Johan Vineyards,Willamette valley190901 Johan Vinyards ChardonnayReserve 2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 428,40 321,30 (Bestillingsutvalg), Johan Vineyards,Willamette valleyWASHINGTON9042701 Ch. Ste Michelle Dry Riesling200975cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ste Michelle,Columbia Valley9074401 Ch. Ste Michelle Chardonnay200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ste Michelle,Columbia Valley9422101 Charles Smith Kung Fu GirlRiesling 201175cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Charles Smith,Columbia Valley9042601 Eroica Riesling 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ste Michelle,Columbia Valley9422201 Charles Smith Eve Chardonnay201075cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Charles Smith,Columbia Valley9504701 Pacific Rim Riesling WallulaWineyard 200775cl 466,00 349,50 (Bestillingsutvalg), Pacific Rim, ColumbiaValleyØSTERRIKEBURGENLAND201001 Smalhans hvitvin 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Meinklang, Øvrige9906001 Heidi Schröck Weisse LöwenWelschriesling 201175cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Heidi Schröck,Øvrige5689101 Höpler Grüner Veltliner 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Höpler, Øvrige5689001 Höpler Riesling 2011 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Höpler, Øvrige5838901 Schröck Muscat 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Heidi Schröck,Øvrige5202101 Meinklang Graupert Pinot Gris 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Meinklang, Øvrige20109020301 Willi Opitz Silver Lake Pinot 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), The Opitz Winery, ØvrigeCuvée 2008DONAULAND9534801 Steinschaden Grüner VeltlinerRiede Stein 201075cl 215,30 161,50 (Bestillingsutvalg), Bergkellerei GodfriedSteinschadenKAMPTAL9764701 Topf Grüner Veltliner Strassertal 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Johann Topf20119535601 Steinschaden Grüner VeltlinerSelektion 201075cl 195,60 146,70 (Bestillingsutvalg), Bergkellerei GodfriedSteinschaden9478401 Jurtschitsch Grüner VeltlinerStein 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. JurtschitschSonnhof9524805 Allram Hasel Alte Reben Grüner 150cl 206,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Weing. AllramVeltliner 20119764501 Topf Riesling Strassertal 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Johann Topf5566901 Jurtshitsch Dechant GrünerVeltliner Alte Reben 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. JurtschitschSonnhof189201 Allram Heiligenstein Riesling 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Allram20119764401 Topf Grüner Veltliner Ofenberg 75cl 386,30 289,70 (Bestillingsutvalg), Weingut Johann TopfReserve 20109764601 Topf Riesling Wechselberg 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Johann TopfSpiegel Reserve 20099865701 Loimer Seeberg Riesling75cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Weing. LoimerKamptal Reserve 20119865901 Loimer Heiligenstein RieslingKamptal Reserve 201075cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Loimer


KREMSTALU 9972301 Petra Unger Oberfeld Grüner 75cl 231,70 173,80 (Bestillingsutvalg), Petra UngerVeltliner 20109874901 Goettweig Grüner VeltlinerGöttweiger Berg 201175cl 236,00 177,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Stift Goettweig,Øvrige9183101 Salomon Undhof Kögl Riesling 75cl 265,20 198,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Undhof Salomon2011U 9141901 Geyerhof Hoher Rain 2009 75cl 303,50 227,60 (Bestillingsutvalg), Geyerhof188801 Mantlerhof Roter Veltliner 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Weing. MantlerhofReisenthal 2011NIEDERÖSTERREICH5586106 C.F.N. Grüner Veltliner 2011 300cl 121,60 364,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Weinviertel5603206 Allram Grüner Veltliner 2011 300cl 125,00 375,00 (Kategori 6,7), Weing. Allram, kamptal8044506 Stadtkeller Krems GrünerVeltliner 2011200cl 127,50 255,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Stadt Krems,Kremstal5888906 Lorenz Grüner Veltliner 2010 200cl 137,50 275,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Allram, kamptal9805606 Rabl Grüner Veltliner 2011 150cl 153,30 229,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Rudolf Rabl8044101 Meinklang Grüner Veltliner 2011 75cl 154,70 116,00 (Bestillingsutvalg), Meinklang, Kremstal5089901 Hugo Grüner Veltliner 2011 75cl 164,40 123,30 (Bestillingsutvalg), Markus Huber, Øvrige9601501 Schloss Gobelsburg Riesling201175cl 165,20 123,90 (Kategori 4,5,6,7), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal2044801 Domäne Wachau TerrassenRiesling Federspiel 201175cl 167,90 125,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau,Wachau5572201 Friendly Grüner Veltliner 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Laurenz Five Fine Wine9313701 Pfaffl Austrian Pepper Grüner 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Pfaffl, ØvrigeVeltliner 20108044301 Rabl Grüner Veltliner 2011 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Weing. Rudolf Rabl,kamptal9197801 Rabl Riesling 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Rudolf Rabl5234301 Huber Riesling 2011 75cl 173,60 130,20 (Bestillingsutvalg), Markus Huber,Traisental5879601 Fritsch Grüner Veltliner Wagram201075cl 178,50 133,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Karl Fritsch,Wagram5078701 Domäne Wachau GrünerVeltliner HimmelstiegeFederspiel 2011literpris salgspris literpris salgspris75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau,Wachau8044201 Mantlerhof Grüner Veltliner 2011 75cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Mantlerhof,Kremstal1338701 Allram Hasel Alte Reben GrünerVeltliner 201175cl 182,70 137,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. Allram,kamptal4609801 Lois 2011 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Loimer, kamptal5879701 Fritsch Windspiel Riesling 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Karl Fritsch,Øvrige5642501 Gobelsburger Grüner Veltliner201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal3434601 Hirsch Grüner VeltlinerHeiligenstein 201175cl 186,50 139,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Weing. Hirsch,kamptal5874901 Weinrieder Grüner Veltliner 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Weinrieder,Weinviertel5834701 Nigl Grüner Veltliner Gärtling201175cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Nigl, Kremstal5870701 Loimer Lenz Riesling 2011 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,Øvrige4719201 Stadt Krems Kremstal GrünerVeltliner 201175cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Stadt Krems,Kremstal4321001 Lenz Moser Prestige Riesling 75cl 198,50 148,90 (Bestillingsutvalg), Lenz Moser, Wachau20105862101 Allram Gaisberg Riesling 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Allram, kamptal5603301 Allram Weissburgunder75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Allram, kamptalPapageno 20125867001 Nigl Grüner Veltliner Piri 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Nigl, Kremstal3435301 Riesling Zöbing 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirsch, kamptal5874801 Weinrieder Riesling Bockgärten200775cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Weinrieder,Weinviertel5527301 Gobelsburg Grüner VeltlinerLössterrassen 201175cl 210,50 157,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal5834801 Nigl Riesling Dornleiten 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Nigl, Kremstal5838501 Proidl Senftenberger Grüner 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalVeltliner Freiheit 20105875101 Weinrieder Grüner Veltliner AlteReben 200775cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Weinrieder,Weinviertel8008301 Domäne Wachau75cl 213,90 160,40 (Kategori 5,6,7), Domäne Wachau, WachauWeissenkirchen RieslingSmaragd 20115875005 Weinrieder Grüner Veltliner AlteReben 2008150cl 219,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Weinrieder,Weinviertel4719101 Stadt Krems WeinzierlbergGrüner Veltliner 201175cl 224,00 168,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Stadt Krems,Kremstal4719105 Stadt Krems Weinzierlberg 150cl 225,30 338,00 (Bestillingsutvalg)Grüner Veltliner 20114609901 Loimer Riesling Lagenlois 2011 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Loimer, kamptal4762801 Hirsch Grüner Veltliner 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirsch, kamptal4719301 Stadt Krems RieslingSteinterrassen 201175cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Stadt Krems,Kremstal4648701 Bründlmayer Grüner VeltlinerKamptaler Terrassen 201075cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Bründlmayer,kamptal5879501 Fritsch Grüner Veltliner Steinberg201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Karl Fritsch,Øvrige4398701 Gobelsburger Urgestein Riesling201075cl 249,20 186,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal5838301 Proidl Senftenberger Grüner 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalVeltliner Rameln 20085838801 Proidl Senftenberger Riesling 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalSteilheit 2008/20094871101 Loimer Riesling Terrassen 2011 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,kamptal5566801 Jurtshitsch ZöbingerHeiligenstein Riesling 201175cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. JurtschitschSonnhof4993401 Nikolaihof Im WeingebirgeGrüner Veltliner Federspiel 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Nikolaihof Wachau,Wachau4807901 Weingut Ehn RieslingHeiligenstein 200575cl 270,30 202,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Ludwig Ehn,kamptal143 ØSTERRIKE KREMSTAL NIEDERÖSTERREICH ØSTERRIKE 143HVITVIN


HVITVIN144 ØSTERRIKE NIEDERÖSTERREICH WACHAU ØSTERRIKE 144literpris salgspris literpris salgspris5293901 Veyder-Malberg Kreutles GrünerVeltliner 201175cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Veyder-Malberg,Wachau5844001 Gobelsburg Riesling Gaisberg200875cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal5642101 Gobelsburg ZöbingerHeiligenstein Riesling 201175cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal1076401 Domäne Wachau Achleiten 75cl 293,20 219,90 (Kategori 6,7), Domäne Wachau, WachauRiesling Smaragd 20115906401 Domäne Wachau RieslingSingerriedel Smaragd 201175cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau,Wachau5115101 Hirtzberger SteinterrassenRiesling Federspiel 201075cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirtzberger,Wachau5527101 Gobelsburg Grüner VeltlinerTradition 200775cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal1098401 Hirsch Zöbing Gaisberg Riesling 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirsch, kamptal20075838701 Proidl Senftenberger Grüner 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalVeltliner Pellingen 20105875201 Weinrieder WelschrieslingAuslese Hohenleiten 201075cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Weinrieder,Weinviertel4912601 Stift Göttwig Grüner Veltliner 75cl 306,70 230,00 (Bestillingsutvalg), Stift Göttwig, KremstalGottschelle 20104871201 Loimer Grüner VeltlinerTerrassen 201175cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,kamptal5689601 Gobelsburger Grüner VeltlinerKammerner Renner 201175cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal5875401 Hirsch Riesling Heiligenstein 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirsch, kamptal20075834601 Nigl Riesling 2011 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Nigl, Kremstal2043901 Bründlmayer Alte Reben GrünerVeltliner 200775cl 350,70 263,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Bründlmayer,kamptal5875701 Hirsch Grüner Veltliner Kammern 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirsch, kamptalLamm 20075838601 Proidl Senftenberger Riesling 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalRameln 20095838401 Proidl Senftenberger Riesling 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalPfeningsberg 20084993501 Nikolaihof Vom Stein RieslingFederspiel 200875cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Nikolaihof Wachau,Wachau4650501 Loimer Grüner Veltliner75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Loimer, kamptalKäferberg 20085127101 Loimer Seeberg Riesling 2008 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,kamptal1076301 Stierschneider Achleiten RieslingSmaragd 201175cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Weing. KarlStierschneider5293801 Veyder-Malberg HochgrainGrüner Veltliner 201175cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Veyder-Malberg,Wachau5293701 Veyder-Malberg Bruck Riesling201175cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Veyder-Malberg,Wachau5642301 Gobelsburg Kammerner LammGrüner Veltliner 200775cl 419,90 314,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal5964801 Brundlmayer ZöbingerHeiligenstein Riesling AlteReben 20015270401 Bründlmayer Grüner VeltlinerLamm 20085270201 Bründlmayer ZöbingerHeiligenstein Riesling AlteReben 20075843602 Gobelsburg Riesling Auslese20106130001 Prager Riesling AchtleitenSmaragd 20105115201 Hirtzberger Honivogl GrünerVeltliner SmaragdSTEIERMARK5951201 Skoff Sauvignon Blanc Classique20089750801 Müller Pinot Gris Grauburgunder20109750601 Müller Sauvignon Blanc Gut amOttenberg 20105950901 Skoff Sauvignon BlancGrassnitzberg 20085626801 Sattlerhof Sauvignon Blanc20119947801 Muster Sauvignon Blanc vomOpok 20085950801 Skoff Sauvignon Blanc Obegg20074965201 Sattlerhof Sauvignon BlancSernauberg75cl 445,50 334,10 (Bestillingsutvalg), Weing. Bründlmayer,kamptal75cl 453,30 340,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Bründlmayer,kamptal75cl 470,70 353,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Bründlmayer,kamptal37,5cl 493,10 184,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal75cl 510,10 382,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Prager, Wachau75cl 625,30 469,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirtzberger,Wachau75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Walter Skoff,Südsteinmark75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Müller,Weststeinmark75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Müller,Südsteinmark75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Walter Skoff,Südsteinmark75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Sattlerhof,Südsteinmark75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Sepp & MariaMuster, Øvrige75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Walter Skoff,Südsteinmark75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Sattlerhof,Südsteinmark9947401 Muster Graf Sauvignon 2009 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Sepp & MariaMuster, Øvrige9950701 Muster Gräfin 2008 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Sepp & MariaMuster, Øvrige4964601 Sattlerhof Sauvignon BlancKranachberg 2009SÜDSTEIERMARK9352601 Sattlerhof Gelber MuskatellerKlassik 2011WACHAU9320601 Dom. Wachau Bruck FederspielRiesling 20109478501 Pichler-Krutzler Grüner VeltlinerFrauengärten 20119478601 Pichler-Krutzler Riesling Trum20109769701 Gattinger Grüner VeltlinerFederspiel Weitenberg 20099769601 Gattinger Riesling Federspiel20099138901 Domäne Wachau AchleitenGrüner Veltliner Smaragd 201075cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Sattlerhof,Südoststeinmark75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Sattlerhof75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Pichler-Krutzler75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Pichler-Krutzler75cl 276,40 207,30 (Bestillingsutvalg), Weing. Gattinger75cl 288,10 216,10 (Bestillingsutvalg), Weing. Gattinger75cl 291,90 218,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau


U 276801 Pichler-Krutzler Supperin Grüner 75cl 346,40 259,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Pichler-KrutzlerVeltliner 2011U 275701 Pichler-Krutzler Loibenberg 75cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Pichler-KrutzlerRiesling 2010U 275801 Pichler-Krutzler Wunderburg 75cl 467,60 350,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Pichler-KrutzlerRiesling 2010U 199501 Nikolaihof Vom Stein Riesling 75cl 492,70 369,50 (Bestillingsutvalg), Nikolaihof WachauSmaragd 2007WAGRAM9238001 Leth Gruner Veltliner75cl 217,30 163,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Leth, ØvrigeSteinagrund 20109238101 Leth Roter Veltliner Klassik 75cl 217,30 163,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Leth, ØvrigeTrocken 2011WESTSTEIERMARK9775401 Langmann Sauvignon Blanc 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. LangmannKlassik 2011WIEN9126201 Wieninger Gemischter Satz 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Wieninger20119352401 Wieninger Chardonnay Classic 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Fritz Wieninger20105925201 Zahel Grüner Veltliner Goldberg 75cl 215,50 161,60 (Bestillingsutvalg), Weinbau Zahel, Øvrige20109126301 Wieninger Grüner Veltliner 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WieningerNussberg 20119352501 Wieninger Nussberg Riesling 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Fritz Wieninger20109126401 Wieninger Nussberg Alte Reben 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wieninger2009ØVRIGE5750006 Finn Schjøll Flora Norvegica 200cl 126,00 252,00 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige5282501 Lenz Moser Grüner VeltlinerPrestige 201075cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), Lenz Moser, ØvrigeROSÉVINliterpris salgspris literpris salgsprisARGENTINA5723006 Astica Syrah Viognier Rosé 2010 300cl 99,70 299,10 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeAUSTRALIASOUTH AUSTRALIA9117801 Åkesson Oz Rozz 2009 100cl 143,30 143,30 (Bestillingsutvalg), Åkesson & SönerSOUTH EASTERN AUSTRALIA9753106 Opal Spring rosé Cabernet 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Altia Corp.Sauvignon 20119134801 Banrock Station Pink Moscato 75cl 119,70 89,80 (Bestillingsutvalg), Banrock Station Wines5229306 Lindemans Rosé 2010 300cl 122,50 367,40 (Bestillingsutvalg), Lindemans Wines,Øvrige5841501 Yellow Tail Rosé 2010 75cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, ØvrigeØVRIGE4893901 Jacob’s Creek Shiraz Rosé 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, Øvrige5611201 Yarrh Rosé 2006 75cl 182,80 137,10 (Bestillingsutvalg), Yarrh Wines, ØvrigeCHILECENTRAL VALLEY1361001 GatoNegro Rosé 2012 75cl 119,90 89,90 (Kategori 4,5,6,7), Viña San Pedro, Øvrige5829201 Santa Digna Cabernet Sauvignon 75cl 165,30 124,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, ØvrigeRosé 2012COLCHAGUA9713606 Ecologica Syrah Rose 300cl 116,60 349,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), LarexRAPEL VALLEY1010001 Santa Carolina Carmenère Rosé2011EU9335201 Black Tower Pink Bubbly2010/2011FRANKRIKEALSACE5711701 Gustave Lorentz Pinot Noir Rosé20115711705 Gustave Lorentz Pinot Noir Rosé20115740005 Dopff & Irion Pinot Noir Rosé201075cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Viña Santa Carolina,Øvrige75cl 111,30 83,50 (Kategori 6,7), Reh Kendermann75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Gustave Lorentz, Øvrige150cl 213,30 319,90 (Bestillingsutvalg)150cl 213,30 319,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, ØvrigeBORDEAUX9197401 Ch. Bonnet Rosé 2010 75cl 146,30 109,70 (Bestillingsutvalg), André Lurton, Øvrige4129601 Ch. Grand Housteau Rosé 2010 75cl 151,70 113,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Grand Housteau,Øvrige9320301 Ch. Le Grand Verdus Rosé 2010 75cl 181,70 136,30 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Grand Verdus,Øvrige9637105 Ch. du Seuil 2011 150cl 186,70 280,00 (Bestillingsutvalg), Ch. du Seuil, Øvrige4359001 Ch. de Haux Bordeaux Clairet 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Haux, Øvrige20115208301 Ch. de Sours Rosé 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Sours, Øvrige5981801 Mouton Cadet Rosé 2010 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, ØvrigeBURGUND4941101 Ch. de Puligny-MontrachetBourgogne Rosé de Pinot Noir20099768501 Clotilde Davenne BourgogneRosé 20119191701 Domaine Verret BourgogneCôtes d’Auxerre 20108037601 Verret Bourgogne Côtesd’Auxerre Rosé 20099718601 Bersan Bourgogne Côtesd’’Auxerre Rosé 2010/20119715501 Jean Fournier Marsannay Rosé201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Verret, Côtesd’Auxerre75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Verret, Øvrige75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bersan75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Domaine Jean Fournier,MarsannayKORSIKA5224301 Terra Vecchia Rosé 2009 75cl 140,40 105,30 (Bestillingsutvalg), Skalli, ØvrigeLANGUEDOC-ROUSSILLON9225206 Finn Schjøll Flora NorvegicaRosé 2010300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands, Oc145 ØSTERRIKE WACHAU LANGUEDOC-ROUSSILLON FRANKRIKE 145ROSÉVIN


ROSÉVIN146 FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON PROVENCE FRANKRIKE 146literpris salgspris literpris salgspris9733106 Vignobles d’Agly Casot SyrahRose 2011200cl 123,50 247,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vignobles d’Agly,Roussillon9281906 Vernissage Rosé 300cl 126,00 377,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Oc9777201 Côte Mas Rosé Aurore 2011 75cl 126,50 94,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. Paul Mas, Oc9231901 Costières de Pomérols Farnel201075cl 127,20 95,40 (Bestillingsutvalg), Les Costières dePomerlos, Oc9772506 Montrose Mon Rosé 2011 300cl 128,70 386,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Montrose, Côtesde Thongue9294801 Dom. de la Baume Les Vignes 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Baume, Ocd’Héloise Pinot Noir Rosé 20105208001 Domaine Ventenac Rosé 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Alain Maurel,Languedoc4184301 J.P. Chenet Cinsault Grenache 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Øvrige4184306 J.P. Chenet Cinsault Grenache 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg)9137201 LGI Olea Rosè 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Hérault9341605 J.P. Chenet Cinsault Grenache 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul Chenet, Oc9732401 La Grange Classique Rosé 2011 75cl 140,00 105,00 (Kategori 6,7), La Grange Rosé4820401 Domaine Montrose 2011 75cl 142,50 106,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Montrose,Hérault4820405 Domaine Montrose 2011 150cl 159,90 239,90 (Bestillingsutvalg)4820407 Domaine Montrose 2011 300cl 200,00 599,90 (Bestillingsutvalg)9910301 Robert Vic Krambua Rosé 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Vic9103501 Laurent Miquel Cinsault Syrah 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Laurent Miquel, Oc20119749501 Chapoutier Marius Rosé 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Oc9871601 Hecht et Bannier LanguedocRosé 201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Hecht & Bannier,Languedoc4818001 Laroche Rosé de la Chevalière 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Michel Laroche, Oc20109320001 Dom. du Poujol Coteaux duLanguedoc Rosé 201075cl 179,70 134,80 (Bestillingsutvalg), Dom. du Poujol, Coteauxdu Languedoc9793504 J.P. Chenet Cinsault Grenache 18,7cl 186,60 34,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance4985004 J.P. Chenet Cinsault Grenache201125cl 187,60 46,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Languedoc5698605 Christian Audigier The Cool WineRosé 2010150cl 199,30 299,00 (Bestillingsutvalg), Montpeyroux,Languedoc9230201 Dom. Clavel Mescladis 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc9310801 Dom. de Raissac Marispelet 75cl 220,70 165,50 (Bestillingsutvalg), Dom. de Raissac, Oc20111560901 Luc Rosé Collioure 2008 75cl 223,10 167,30 (Bestillingsutvalg), Collioure, Collioure9229401 Mas Jullien 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Mas Jullien, Coteaux duLanguedocLOIRE5945206 Pierre Chainier Rosé d’Anjou 300cl 105,00 314,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Chainier, Anjou9625701 Bougrier Rosé d’Anjou 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Nöel Bougrier, Anjou9935401 Caves de la Loire Elysis 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Caves de la Loire, Anjou5222201 Joel Delaunay Les CabotinesRosé 200975cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Joel Delaunay, Touraine9783206 Pierre Chainier Sancerre RoseLes Hospices300cl 158,30 475,00 (Bestillingsutvalg), Pierre Chainier,Sancerre672201 Ackerman Laurance Cabernetd’Anjou75cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), AckermanLaurance, ØvrigeU 9305801 Donatien Bahuaud Maison desPrinces Rosé d’Anjou 201175cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Maison des Princes,Anjou5869501 Petit Bourgeois Rosé de PinotNoir 201175cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Øvrige9203701 Joseph Mellot Destinea Pinot 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot, ØvrigeNoir Rose 20115142301 Clos Roche Blanche Pineaud’Aunis 201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Clos Roche Blanche,Touraine9645601 Pierre Chainier Sancerre RoseLes Hospices 201175cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Pierre Chainier,Sancerre9187401 Joseph Melllot Le Rabault 75cl 198,70 149,00 (Kategori 6,7), Joseph Mellot, SancerreSancerre 20119862601 Thibolt-Cabrit Le zézé 2011 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Marie Thibault-Cabrit,Touraine9207701 Natter Sancerre Rosè 2011 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Henry Natter, Sancerre9191601 Laporte les Grandmontains 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laporte, SancerreSancerre 20115599601 Bourgeois Sancerre LesBaronnes Rosé 201075cl 230,00 172,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Sancerre9211101 Dom. Vacheron Sancerre Rose201175cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Vacheron,Sancerre5743301 Prieur Sancerre Rosé 2011 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Paul Prieur et Fils,SancerrePROVENCE5174201 Charmes des Demoiselles Rosé200975cl 118,70 89,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Sainte Roseline,Øvrige9742106 Terres de Saint-Louis 2011 200cl 130,00 259,90 (Bestillingsutvalg), Le Cercle des Vignerons9791806 Saint Sidoine Rosé 500cl 145,40 727,00 (Bestillingsutvalg), Saint-Sidoine, Côte deProvence9232201 Perle de Roseline 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Roseline Diffusion, Var9746001 Gassier CoteauxD’Aix-En-Provence 201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Gassier,Coteaux-d’Aix-en-Pro9735801 Rougiers Les Restanques Vertes201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vignerons de laSainte-Baume9330605 Saint Sidoine 2011 150cl 180,00 270,00 (Bestillingsutvalg), Saint-Sidoine, Côte deProvence8051501 Croix de Basson Côtes deProvence Rosé 201175cl 182,70 137,00 (Kategori 5,6,7), Vignerons de Correns,Côte de Provence9240901 Ch. La Mascaronne Quat’Saisonsrosé 201175cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Ch. La Mascaronne,Côte de Provence9240905 Ch. La Mascaronne Quat’Saisons 150cl 212,60 318,90 (Bestillingsutvalg)rosé 20111010201 Domaine La Suffrene rosé 2011 75cl 202,70 152,00 (Kategori 5,6,7), Dom. La Suffrene, Bandol1010205 Domaine La Suffrene rosé 2011 150cl 225,90 338,80 (Bestillingsutvalg)9330501 Saint Sidoine 2011 75cl 202,80 152,10 (Bestillingsutvalg), Saint-Sidoine, Côte deProvence9719901 Ch. de l’Aumerade CuvéeElégance Rose 201175cl 205,30 154,00 (Kategori 6,7), Ch. de l’Aumérade, Côte deProvence


5090101 Ch. Minuty Rosé Moments 2011 75cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Minuty, Côte deProvence5906701 Villa Provence Cuvée Rosé 2008 75cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Clarettes, Øvrige9504501 Domaine Tropez 75cl 224,40 168,30 (Bestillingsutvalg), Tropez, Côte deProvence9240601 Ch. Miraval Pink Floyd 2011 75cl 224,90 168,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Miraval, Côte deProvence9774101 Ch. Sainte Roseline CuvéeLampe de Méduse 201175cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Sainte Roseline,Côte de Provence9702901 L’Abbaye Rosé 2011 75cl 236,00 177,00 (Bestillingsutvalg), Domaine De L’Abbaye,Coteaux Varois5866001 La Source de Vignelaure Rosé201075cl 236,00 177,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Vignelaure,Coteaux-d’Aix-en-Pro9774205 Ch. Sainte Roseline CuvéeLampe de Méduse 2011150cl 236,70 355,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Sainte Roseline,Côte de Provence9768801 Ch. Esclans Whispering Angel201175cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ch. d’Esclans Dom.Saha Lichine9290305 Ch. Minuty 2011 150cl 243,30 365,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Minuty, Côte deProvence5605201 Ch. de Saint Martin CuvéeGrande Réserve Rosé 201075cl 254,90 191,20 (Bestillingsutvalg), Ch. de Saint Martin,Øvrige4955801 Ch. de Pibarnon Bandol Rosé 75cl 261,50 196,10 (Bestillingsutvalg), Ch. de Pibarnon, Bandol20105028301 Ch. Sainte Roseline 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Sainte Roseline9791705 L’Abbaye Clos Beylesse 2011 150cl 283,50 425,30 (Bestillingsutvalg), Domaine De L’Abbaye,Côte de Provence9703101 L’Abbaye Clos Beylesse 2011 75cl 301,30 226,00 (Bestillingsutvalg), Domaine De L’Abbaye,Coteaux Varois9768901 Ch. d´Esclans 2011 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Ch. d’Esclans Dom.Saha Lichine9782001 Domaine Tempier Bandol Rose 75cl 312,30 234,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Tempier, Bandol20115143401 Ch. de Selle Ott Rosé Coeur deGrain 201175cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Louis Roederer, Côte deProvence9210205 Ch. de Selle Ott Rosé Coeur deGrain 2011150cl 406,00 609,00 (Bestillingsutvalg), Louis Roederer, Côte deProvenceRHÔNE SØR4642906 Rosé Chantal 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Tuilerie,Costières de Nîmes5880106 Rosé Chantal (6 x 0,25 cl) 150cl 159,30 239,00 (Bestillingsutvalg), Eric Comte Selection,Nîmes5993101 Le Gramenon Rosé Côte duRhône 200875cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gramenon, Côtesdu Rhône5732701 Janasse Rosé 2010 75cl 160,70 120,50 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Janasse,Øvrige5269101 Saint Gayan Principautéd’Orange Rosé 200975cl 162,30 121,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Gayan,Øvrige4736001 Jaboulet Parallèle 45 Rosé 2010 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Paul Jaboulet Aîné,Øvrige5243301 Janasse Côtes du Rhône Rosé20literpris salgspris literpris salgspris75cl 177,10 132,80 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Janasse,Côtes du Rhône5071301 Ch. des Estubiers 2008 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Coteauxdu Tricastin4392504 Cellier des Dauphins Rosé 25cl 192,00 48,00 (Bestillingsutvalg), Les Prod. Réunis, Côtesdu Rhône4912401 Guigal Côte du Rhône Rosé 75cl 197,30 148,00 (Bestillingsutvalg), Guigal, Côtes du Rhône20103084401 Ch. de Campuget Rosé 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Campuget,Costières de Nîmes3084402 Ch. de Campuget Rosé 2009 37,5cl 266,40 99,90 (Bestillingsutvalg)5224001 Dom. de Calet 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes9741001 Mourhon Côte du Rhône VillagesLoubié Rosé 201175cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Mourchon, Côtesdu Rhône-Villa9773701 Ch. d’Aqueria Tavel 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Jean Olivier, Tavel5877301 Ch. de Segries Tavel 2011 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Ségriès, Tavel9763901 Tralala Rosé 2011 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saladin, Côtes duRhône9774405 Ch. d’Aqueria Tavel 2011 150cl 240,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Jean Olivier, TavelSØRVEST8051406 Louis Pascal Fronton Rosé 2011 300cl 103,30 309,90 (Bestillingsutvalg), Louis Pascal, Fronton8051401 Louis Pascal Fronton Rosé 2011 75cl 126,50 94,90 (Kategori 5,6,7)5139806 Les Fumées Blanches Rosé 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), François Lurton, Øvrige20115139801 Les Fumées Blanches Rosé 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg)20115169601 Dom. de L’Horgelus La Vie enRose 201175cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de L’Horgelus,Côtes de Gascogne5243201 Domaine Saint Lannes Roeé200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Duffour, Côtes deGascogne5775701 Elles Rosé 2008 75cl 134,30 100,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Flotis, Fronton1072901 Colombelle Rosé 2010 75cl 145,20 108,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont, Côtesde Gascogne4728801 Dom. de Pellehaut Rosé 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Sichel, Côtes deGascogne4410401 Dom. du Tariquet Le Rosé 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Tariquet, Côtesde Gascogne9654101 L’Escargot Rosé 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de L’Hérré, Côtesde Gascogne9734001 Le Petit Cayolar Rosé 2011 75cl 159,60 119,70 (Kategori 4,5,6,7), Le Petit Cayolar Rosé,BéarnØVRIGE9625601 Le Rosé des Vacances 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Nöel Bougrier3315001 Medinet Rosé 100cl 149,50 149,50 (Bestillingsutvalg), Langguth Erben, Øvrige3315004 Medinet Rosé 25cl 199,60 49,90 (Bestillingsutvalg)INDIA9688401 Chantilli White Zinfandel 2010 75cl 207,30 155,50 (Bestillingsutvalg), Ch. IndageITALIAABRUZZO9213301 Collefrisio Montepulcianod’Abruzzo Cerasuolo 201075cl 116,50 87,40 (Bestillingsutvalg), Az. Collefrisio,Montepulciano d’Abru4401906 Valle d’Oro Rosé 300cl 116,60 349,90 (Kategori 5,6,7), Cant. Tollo, Terre di Chieti5143301 Valle d’Oro Cerasuolo Rosé 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Tollo, Øvrige147 FRANKRIKE PROVENCE ABRUZZO ITALIA 147ROSÉVIN


ROSÉVIN148 ITALIA ABRUZZO TOSCANA ITALIA 148literpris salgspris literpris salgspris9772701 Claudio Rosato 2010 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Øvrige9738601 Casal Thaulero Cerasuolod’Abruzzo 201175cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Casal Thaulero,Colline Pescaresi4389801 Reale Montepulciano d’Abruzzo 75cl 150,40 112,80 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, ØvrigeCerasuolo 20065239101 Madregale Terre di Chieti Rosato 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), T.V.S.C.A., Øvrige20105274801 Montepulciano d’AbruzzoCerasuolo 200975cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Torre dei Beati diGalasso Adriani, Montepulciano d’Abru9241101 Valle Reale Lupi Reali Rose 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, Øvrige20104733601 Masciarelli Rosato 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Masciarelli,Øvrige9198501 Sogno di Ulisse Rosato 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, Terre diChieti9191201 Arbòreo Cerasuolo d’Abruzzo201075cl 169,30 127,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Casa Vinicola ItaloPietrantonj, Montepulciano d’Abru4410501 Zaccagnini Cerasuolo75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, ØvrigeMontepulciano d’Abruzzo 20115852701 Vigne Nuove Cerasuolo75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, ØvrigeMontepulciano d’Abruzzo 20085883101 Unico Cerasuolo di75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, ØvrigeMontepulciano d’Abruzzo 20115169905 Villa Gemma Montepulcianod’Abruzzo Cerasuolo 2009150cl 203,30 304,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Masciarelli,Montepulciano d’Abru4833901 Villa Gemma Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Masciarelli,Øvrige9849801 Ausonia Apollo Cerasuolod’Abruzzo 201175cl 215,90 161,90 (Bestillingsutvalg), Azienda AgricolaAusonia, Montepulciano d’AbruBASILICATA9235901 Venosa Terre di Orazio Rose’ 75cl 154,00 115,50 (Bestillingsutvalg), Cant. di Venosa20109721801 Cantine del Notaio Il Rogito 75cl 200,00 150,00 (Kategori 6,7), Cantine del Notaio2010CALABRIA4910701 Ciro Rosato 75cl 144,30 108,20 (Bestillingsutvalg), Cant. Lavorata, Øvrige4912201 Librandi Cirò Rosato 2011 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Librandi, Calabria/CiròCAMPANIA3311501 Rosaura 2011 75cl 193,30 145,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Feudi di SanGregorio, Benevento3311502 Rosaura 2011 37,5cl 232,00 87,00 (Kategori 4,5,6,7)5723601 Lacrimarosa 2011 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, ØvrigeFRIULI-VENEZIA GIULIA9748401 Radikon Pinot Grigio 2009 75cl 386,70 290,00 (Bestillingsutvalg), Radikon, Øvrige9748301 Dario Princic Pinot Grigio 2009 75cl 453,50 340,10 (Kategori 6,7), Dario PrincicLOMBARDIA5265801 Costaripa Rosamara 2009 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Costaripa,Øvrige9851501 Rosa dei Frati Riviera del GardaBreciano 201175cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ dei FratiPIEMONTE9193601 Pico Maccario MonferratoChiaretto Berro rosé 201075cl 99,60 74,70 (Bestillingsutvalg), Pico Maccario,Monferrato9236006 Conte Ricci Piemonte Rosato 300cl 109,70 329,20 (Bestillingsutvalg), Conte Ricci, Øvrige20119721406 Ancora Piemonte Rosato 2011 300cl 116,70 350,00 (Kategori 6,7), Adria Vini s.r.l., Monferrato9124706 Rosa di Rovo 2011 300cl 119,70 359,00 (Bestillingsutvalg), Vinchio-Vaglio9124701 Rosa di Rovo 2011 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg)5219506 Ricossa Rosato 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige1073201 Conte Ricci Monferrato Chiaretto201075cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), MGM Mondo del Vino,Monferrato9203401 Morando Grignolino d’Asti 2010 75cl 143,90 107,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Casa Vin. Morando,Asti5837701 Ioppa Nebbiolo Rusin 2010 75cl 161,60 121,20 (Bestillingsutvalg), Vit. Gianpiero e GiorgioIoppa9747601 Ioppa Colline Novaresi Nebbiolo 75cl 166,50 124,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Ioppa, ØvrigeRusin 20119191001 Andrea Faccio Rosé Monferrato 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Villa Giada, MonferratoChiaretto 20115174801 Castlet Vespa Rosé 2011 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet9124801 Rocche Costamagna Rosato Osé 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Rocche Costamagna20109741901 Solerose Langhe Rosato 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, Langhe9752201 Valli Unite Rosatea 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Valli Unite, ColliTortonesi5594601 Bricco Lorella Rosato 2011 75cl 205,30 154,00 (Bestillingsutvalg), Antoiolo, Gattinara4749201 Boffa Gran Buchet 2010 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Alfiero Boffa, Øvrige9746201 Fenocchio Langhe Rosato 2011 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Fenocchio, Langhe112301 Desderi Barberosa Rosato 2011 75cl 214,10 160,60 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi9199901 Burlotto Elatis Rosato 2011 75cl 239,30 179,50 (Bestillingsutvalg), BurlottoPUGLIA4832301 Feudi di San Marzano RosatoSalento 201175cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Marzano,Salento9786501 Vecchia Torre Leverano Rosato 75cl 153,10 114,80 (Bestillingsutvalg), Vecchia Torre, Leverano9783001 Girofle Salento Rosato 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Azienda Monaci Srl.,Salento9206001 Cefalicchio Ponte della Lama 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cefalicchio, Øvrige2010SARDINIA5066501 Contini Nieddera Rosato 2010 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Contini, Øvrige9674601 Pala Chiaro di Stelle Rosé 2011 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, ØvrigeSICILIA4918506 Montalto Nero d’Avola Rosato 300cl 121,60 364,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige20095607601 Zabù Rosato 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Zabù, Øvrige9721601 Lamura Organico Rosé 2011 75cl 167,90 125,90 (Kategori 6,7), GI. S.P.A. Trento9752301 Vadibella Dhyana 2011 75cl 179,70 134,80 (Bestillingsutvalg), Valdibella, Øvrige5089301 Planeta Rosé 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige9745501 Etna Rosato 2011 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Terre Nere, EtnaTOSCANA9199701 Bibi Graetz Casamatta Rosato201175cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bibi Graetz


literpris salgspris literpris salgspris9197701 Frescobaldi Tenuta di CastiglioniSalta Grilli Rosato 201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), March. de Frescobaldi,Øvrige5951301 Le Fonti Rosato 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Le Fonti, Chianti5143701 Ricasoli Albia Rosé 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, Øvrige5579001 Centine Rosé 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige128101 Villa Trasqua Trasquanello 75cl 196,50 147,40 (Bestillingsutvalg), Villa TrasquaRosato5176201 Aulo Rosé 2011 75cl 197,60 148,20 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige9792101 Monteraponi Rosato 2011 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monteraponi,Øvrige9213201 Il Poggione Lo Sbrancato 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Il Poggione, Øvrige5715501 Rocca di Montegrossi Rosato201075cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montegrossi,Øvrige9749601 Scalabrone Bolgheri Rosato 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Guado al Tasso20115225101 Rosa de Fonterenza 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza,ØvrigeTRENTINO-ALTO ADIGE5621001 Bozen Lagrein Rosé 2011 75cl 178,40 133,80 (Bestillingsutvalg), Kellerei Bozen, AltoAdigeVENETO9397301 Delibori Bardolino ChiarettoClassico 201175cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Delibori s.r.l.,Bardolino4377401 Masi Modello delle Venezie 75cl 138,70 104,00 (Kategori 5,6,7), Masi Agr., Delle VenezieRosato 20115802801 Casabianca Pinot Nero Rosato 75cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Venegazzu, Øvrige9310201 Corte Giara Bardolino Chiaretto 75cl 143,30 107,50 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Bardolino20109224001 Alex Rosé 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Montresor, Øvrige5242701 Riondo Pink 75cl 166,50 124,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Cant. Riondo, Øvrige5242705 Riondo Pink 150cl 166,60 249,90 (Bestillingsutvalg)5982401 Tommasi Chiaretto Rosé 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Bardolino5979903 Rosato 2Go 20cl 174,50 34,90 (Kategori 6,7), Marca Trevigiana, MarcaTrevigiana6073401 Fior di Rosè 75cl 180,10 135,10 (Kategori 6,7), De Stefani, Øvrige9329001 I Gadi Bardolino Chiaretto 2010 75cl 184,80 138,60 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola Bennati,Bardolino5223301 Musella Rosé del Drago 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Musella, ØvrigeU 308201 Villabella Pozzo Dell´AmoreBardolino Classico 201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vigneti Villabella,Bardolino5975401 Provenza Chiaretto Tenuta 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Provenza, GardaMaiolo 20095513901 Brolo Alto Bardolino ChiarettoRosè 200875cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Bardolino9970901 Borgo Molino Motivo Rosé 75cl 200,40 150,30 (Bestillingsutvalg), Borgo Molino, TrevisoVENEZIE9151801 Tommasi Ramato Pinot Grigio 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Øvrige2011ØVRIGE5280501 Tavernello Rosato 100cl 112,90 112,90 (Bestillingsutvalg), Caviro, Øvrige9289101 Canti Rosé 2010 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Martini86101 Rosatello 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), Ruffino, Øvrige9440701 Farfalla Rosato Frizzante 75cl 134,70 101,00 (Kategori 6,7), Gruppo Casaleone Vini9289201 Canti Daunia Sangiovese Merlot 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Martini, ØvrigeRosé 20105258304 Gracioso Secco Rosé 20cl 180,00 36,00 (Bestillingsutvalg), RomeoNEW ZEALANDMARLBOROUGH9170101 Lawson’s Dry Hills Marlborough 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Lawson’s Dry HillsPinot Noir Rosé 2010NELSON9626401 Richmond Plains Nelson Vin Gris 75cl 240,70 180,50 (Kategori 4,5,6,7), Appleby Vintners2011PORTUGALBEIRAS1009901 Nobilis 2009/2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Sogrape, Bairrada3437801 Quinta da Giesta Touriga 75cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Boas Quintas, DãoNacional Rosé 20109139601 Quinta da Falorca Rosé 2010 75cl 146,40 109,80 (Bestillingsutvalg), Quinta Vale dasEscadinhas, Dão9775801 Alianca Vista 2011 75cl 146,50 109,90 (Kategori 5,6,7), Caves Aliança, Øvrige9733201 Quinta da Giesta Touriga 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Boas Quintas, DãoNacional Rosé 20115673901 Quinta do Perdigão Rosé 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Perdigão, DãoMADEIRA5888401 Portuga Rosé 2011 75cl 119,90 89,90 (Kategori 6,7), Casa Santos Lima, ØvrigeMINHO5174701 Casal Garcia Rosé 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Aveleda,Vinho VerdeTERRAS DO SADO5777901 Periquita Rosé 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, ØvrigeØVRIGE85701 Mateus 75cl 126,50 94,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Sogrape, Øvrige85705 Mateus 150cl 127,70 191,50 (Bestillingsutvalg)85702 Mateus 37,5cl 140,50 52,70 (Bestillingsutvalg)85901 Lancers Rosé 75cl 127,90 95,90 (Kategori 5,6,7), J.M. da Fonseca, ØvrigeSPANIAALMANSA9751701 Sarada Rosé 2011 75cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Agr. AguazaARAGÓN9130401 El Muró Garnacha Rosado 2010 75cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Bod. San Valero,Cariñena5226901 Ruberte Art Rosado Joven 2009 75cl 153,10 114,80 (Bestillingsutvalg), Ruberte, Campo deBorja1011801 Inés de Monclús Rosado 2010 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Monclús,SomontanoCARIÑENA9960601 Torito Bravo Rosé 2011 75cl 147,90 110,90 (Bestillingsutvalg), Torito Bravo S.L.CASTILLA1561001 Berberana Pink Dragon 2011 75cl 123,90 92,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Berberana, ØvrigeCASTILLA Y LEÓN9747406 Spanish Steps Arribes Rosé 300cl 105,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Arribes del Duero,Arribes del Duero149 ITALIA TOSCANA CASTILLA Y LEÓN SPANIA 149ROSÉVIN


ROSÉVIN150 SPANIA CASTILLA Y LEÓN NIEDERÖSTERREICH ØSTERRIKE 150literpris salgspris literpris salgspris5242001 Sinfonía Allegro TempranilloRosado 200975cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Campo Reales,Øvrige8051701 Villacezan Prieto Picudo Rosé 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Villacezan, Øvrige2009CATALONIA3438606 René Barbier Rosado300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), René Barbier, Penedès2000/200186801 René Barbier Rosado 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), René Barbier, Penedès5589201 De Casta Rosado 2011 75cl 156,70 117,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige5206801 Raimat Abadia Rosé 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre4407501 Mas Donís Rosat 2011 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant9351301 Somdinou Rose 2011 75cl 176,80 132,60 (Bestillingsutvalg), Gandesa, Terre Alta1033001 Etim Rosat 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Agr. Falset-Marçà,Montsant9221301 Torelló Petjades 2011 75cl 189,90 142,40 (Bestillingsutvalg), Torelló Llopart S.A,Penedès5072901 Pardas Sumoll 2011 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Pardas, PenedèsNAVARRA9112506 Torre Beratxa Garnacha Rosado 300cl 120,00 359,90 (Kategori 6,7), Anecoop, Øvrige9217606 Faustino Rivero AleciaUntouched Rosè 2010300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino RiveroUlecia1011001 Basiano Garnacha 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Campos deEnanzo, Øvrige1021501 Torre Beratxa Rosado75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Hac. Uvanis, Øvrige2010/20113307201 Gran Feudo Rosado 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Julián Chivite,Øvrige9220301 Rosa de Azul y Garanza 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Azul y Garanza, Øvrige5609701 Ochoa Rosado de Lágrima 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Ochoa, ØvrigeRIOJA5826801 Conde de Valdemar Rosado 75cl 118,70 89,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdemar, Øvrige2011379901 Campo Viejo Rosé 2011 75cl 144,00 108,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Bebidas, Øvrige761201 Marqués de Cáceres Rosado 75cl 145,30 109,00 (Kategori 6,7), Unión Viti-Vinicola, Øvrige20115240401 Montecillo Rosado 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Montecillo, Øvrige4735701 Marques de Riscal Rosado 2010 75cl 156,70 117,50 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal9190901 Lealtanza Rosé 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Altanza, Øvrige3365601 El Coto Rosé 2010 75cl 170,50 127,90 (Bestillingsutvalg), El Coto de Rioja, Øvrige9150001 Cune Rosado 2011 75cl 174,90 131,20 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Rioja Alta5873701 Muga Rosé 2011 75cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, Øvrige5852501 Vivanco Rosado 2009 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Dinastìa Vivanco,ØvrigeU 306801 Marques de Brasa Garnacha 75cl 264,90 198,70 (Bestillingsutvalg), Wiig Wines AS, Øvrige20115089801 Viña Tondonia Grand ReservaRosado 200075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Lopez de Heredia,ØvrigeRONDA130501 Joaquin Fernandez Finca LosFrutales Rosado Ronda 201175cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Bod. JoaquinFernandez, ØvrigeVALENCIA4118706 Gozo Rosé 200cl 112,50 224,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Utiel-Requena9520501 Los Frailes Monastrell Rose 75cl 159,70 119,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Frailes, ØvrigeØVRIGE5603006 Inès Rosado 2009 200cl 125,00 249,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Monclús, ØvrigeSVEITSVAUD9798401 Bois Gentil 2011 75cl 188,70 141,50 (Kategori 5,6,7), Uvanins, ØvrigeSØR-AFRIKACOASTAL REGION9798501 La Capra Shiraz Rosé 2011 75cl 159,90 119,90 (Kategori 5,6,7), Fairview, SwartlandSWARTLAND9820301 LAM Syrah Rosé 2011 75cl 198,80 149,10 (Kategori 6,7), LammershoekWESTERN CAPE9631001 Six Hats Pinotage Rosé 2011 75cl 123,90 92,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Citrusdal Wines5691301 Goats do Roam Rosé 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), FairviewTYSKLANDBADEN8051901 Salwey Rosé 2011 75cl 195,30 146,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Salwey, ØvrigeRHEINGAU9838401 Künstler Pinot Noir Rosé trocken 75cl 184,00 138,00 (Bestillingsutvalg), Gunter Künstler2011RHEINHESSEN4269101 Black Tower Rosé 2010 75cl 114,00 85,50 (Bestillingsutvalg), Reh Kendermann,Øvrige9859801 Fritz’s Rosé 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch5215601 Hanne-Hønes Rosé 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Schach-Scheu, ØvrigeUSACALIFORNIA9689106 Stowells White Zinfandel 300cl 101,60 304,90 (Bestillingsutvalg), Stowells - USA9779806 Falling Feather Rosé 300cl 105,00 314,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,Øvrige5056806 Chill Out Coastline Rosé 2011 300cl 113,30 339,90 (Kategori 6,7), V&S Wine, Øvrige5850106 Arrow Rosé 200cl 117,40 234,90 (Kategori 6,7), Arcus, Central Valley3101501 Beringer Zinfandel Blush 2011 75cl 143,60 107,70 (Kategori 6,7), Beringer Vineyards, Øvrige9689701 Echo Falls White Zinfandel 2010 75cl 150,00 112,50 (Bestillingsutvalg), Echo Falls Wine3764601 Fetzer White Zinfandel 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Fetzer Vineyards9229001 County Line Anderson ValleyRosé 201075cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), County Line Vineyards,Anderson ValleyØSTERRIKENIEDERÖSTERREICH9186801 Rabl Zweigelt Rosé 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Rudolf Rabl9724901 Allram Blauer Zweigelt Rosé 75cl 174,50 130,90 (Kategori 6,7), Weing. Allram, Øvrige20115223401 Domäne Wachau HimmelstiegeZweigelt Federspiel Rosé 201175cl 181,20 135,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau,Wachau5209401 Loimer Zweigelt 2010 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,Øvrige5843201 Gobelsburg Cistercien Rosé200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal


STEIERMARK1077001 Resch Schilcher Klassik 2011 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Resch,Weststeinmark1021801 Langmann Schilcher Klassik201175cl 159,90 119,90 (Kategori 5,6,7), Stefan Langmann,Weststeinmark8012501 Langmann Schilcher Frizzante201175cl 179,90 134,90 (Kategori 6,7), Weing. Langmann,Weststeinmark4423201 Schilcher Greisdorf 2010 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Langmann4423301 Schilcher Hochgrail 2011 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Langmann,Weststeinmark9750701 Müller Schilcher Ried Burgegg201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Müller,WeststeinmarkWESTSTEIERMARK9793406 Resch Schilcher Rosé 2011 300cl 113,20 339,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Resch9775501 Langmann Schilcher Langegg201175cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Weing. LangmannMUSSERENDE VINMUSSERENDE VINARGENTINA9599901 Trivento Extra Brut 75cl 129,20 96,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Trivento, Uco Valley5278401 Dante Robino Novecento Extra 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dante Robino, ØvrigeBrut 20099637601 Santa Ana Sparkling Malbec 75cl 170,00 127,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Santa AnaRosé9736301 Santa Julia Brut Rosé 75cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Santa Julia MalbecRosé, Uco Valley9611201 Alambrado 2011 75cl 199,90 149,90 (Kategori 6,7), Familia Zuccardi, Øvrige9611301 Alma 4 Extra Brut 75cl 199,90 149,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Familia Zuccardi,ØvrigeAUSTRALIA703901 Carrington Vintage Brut2011/2012literpris salgspris literpris salgspris75cl 133,20 99,90 (Kategori 4,5,6,7), Orlando Wines, BarossaValley1567801 Lindemans Bin 25 Brut Cuvée 75cl 147,70 110,80 (Bestillingsutvalg), Lindemans Wines,Øvrige4942501 Yellow Tail Bubbles 75cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines5244601 Yellow Tail Bubbles Rosé 75cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, Øvrige3216901 Jacob’s Creek Chardonnay PinotNoir Brut75cl 157,30 118,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Orlando Wines,Barossa Valley3216904 Jacob’s Creek Chardonnay Pinot 20cl 235,00 47,00 (Bestillingsutvalg)Noir Brut4449101 Jacob’s Creek Sparkling Rosé 75cl 157,30 118,00 (Kategori 4,5,6,7), Orlando Wines, BarossaValley5916501 Brown Brothers Zibibbo Rosa 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Brown Brothers, Øvrige1364701 Nottage Hill Pinot Pinot Noir 75cl 210,00 157,50 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, ØvrigeChardonnay, BrutCHILE5213501 Casillero del Diablo Brut Reserva 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, Øvrige2010ENGLAND166101 Coates & Seely Blanc de Blancs 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Coates & Seely166801 Coates & Seely Rosé 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Coates & SeelyFRANKRIKE5758001 Jacqueline Blanc de Blancs Brut 75cl 133,10 99,80 (Bestillingsutvalg), C.G.E.V.F., Øvrige147101 Chill Out Sparkling Sauvignon 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Tête NoireBlanc Brut4268601 J.P. Chenet, Brut 75cl 137,20 102,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Øvrige4268604 J.P. Chenet, Brut 20cl 199,50 39,90 (Bestillingsutvalg)5758101 Jacqueline Brut Rosé 75cl 140,30 105,20 (Bestillingsutvalg), C.G.E.V.F., Øvrige4265801 A. Laurence Collection Privée,Brut75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Ackerman Laurance,Øvrige5643601 A. Laurance Rosé 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Ackerman Laurance,Øvrige9931001 Les Fumées Blanches Sparkling 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), François Lurton9688201 Blanc Foussy Crémant de LoireRosé75cl 163,90 122,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Blanc Foussy S.A.,Øvrige9719001 Bois Mozé Cremant de Loire BrutRosé 200875cl 166,50 124,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Domaine de BoisMozé, Øvrige9466301 Monmosseau Cuvée J.M. 75cl 167,90 125,90 (Bestillingsutvalg), J.M. Monmousseau,Touraine9350801 Bouvet Rosé Brut 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Bouvet9490201 Adam Crémant d’Alsace Brut 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Caves Jean-BaptisteAdam, Øvrige90101 Bouvet Rosé Excellence 75cl 173,20 129,90 (Kategori 4,5,6,7), Bouvet-Ladubay, Øvrige5219701 J. Laurens Les Graimenous tête 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), J. Laurens, Limouxde Cuvée3488901 Monmousseau Brut Etoile 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), J.M. Monmousseau,Øvrige8020801 Berg Crémant d’Alsace Blanc de 75cl 176,00 132,00 (Kategori 5,6,7), Stephane Berg, ØvrigeNoir Réserve Particulière Brut9905701 Chamberan Cremant de Die Brut 75cl 178,30 133,70 (Kategori 3,4,5,6,7), Union des JeunesViticulteurs, Côtes du Rhône5949201 Bouvet Chardonnay Brut 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Bouvet-Ladubay, Øvrige9092501 Marquis de Haux 75cl 185,90 139,40 (Bestillingsutvalg), Vign. Louis Ballarin146701 Skjelbreid Poirée Clairrette De 75cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Monge GranonDie Brut91801 Henri Delacôte Carte Bleue 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bouvet-Ladubay, Øvrige9784901 Jaillance Clairette de Die 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Jaillance, ØvrigeTradition2017401 Monmousseau Crémant deLoire, Brut75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), J.M. Monmousseau,Øvrige9739501 Serol Turbullent 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Robert Sérol1174401 Dopff & Irion Crémant d’Alsace, 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, ØvrigeBrutU 281601 Jean-Marc Bernhard CrémantD´Alsace Brut Réserve75cl 199,50 149,60 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Bernhard,Øvrige9196101 Laurens Clos des Demoiselles 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), J. Laurens, Limoux20081509001 Maréchal Reserve Carte Noire 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Maréchal, Øvrige2000, Brut9449001 Zinck Crémant d’Alsace Brut 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Phillippe Zinck, Øvrige9760101 Reserve de Sours SparklingRose Brut75cl 203,30 152,50 (Bestillingsutvalg), Ch. de Sours151 ØSTERRIKE STEIERMARK FRANKRIKE 151MUSSERENDEVIN


MUSSERENDEVIN152 FRANKRIKE BURGUND FRANKRIKE 152literpris salgspris literpris salgspris9913801 Clos des Nines Bulles de Pulp 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Clos des Nines, Øvrige9003301 Crémant d’Alsace Brut Kientz 75cl 207,30 155,50 (Bestillingsutvalg), René Kientz, Øvrige9717201 Lucien Albrecht Crémantd′Alsace Brut75cl 210,70 158,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lucien Albrecht,Øvrige4935901 Albrecht Crémant d’Alsace RoséBrut75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lucien Albrecht,Øvrige5540901 Gustave Lorentz Crémant 75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Gustave Lorentz, Øvriged’Alsace Brut9775601 Dom. de Martinolles Cremant deLimoux Rosé Brut75cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Domaine deMartinolles, Limoux9449101 Zinck Crémant d’Alsace Brut 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Phillippe Zinck, ØvrigeRoséU 209301 Faudot Crémant du Jura Brut 75cl 222,40 166,80 (Kategori 5,6,7), Domaine Martin Faudot9232301 Mas de Daumas Gassac RoséFrizant 201075cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Mas de DaumasGassac, Hérault92201 Gratien & Meyer, Cuvée Demi 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Gratien Meyer, SaumurSec5236901 Robinot Fête Em Bulles 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Robinot,Øvrige9862501 Thibolt-Cabrit La roue qui tourne1175cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Marie Thibault-Cabrit,Øvrige4936501 Tissot Crémant de Jura 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Øvrige201201 Mathallens Bobler Nakne bobler 75cl 252,40 189,30 (Bestillingsutvalg), Pierre Frickfra Non Dos 20109821501 André et Mireille Tissot Crémantdu Jura Rosé75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Øvrige9751501 Frick Crémant 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Frick3449201 Crémant de Loire Langlois 75cl 255,90 191,90 (Bestillingsutvalg), Langlois-Château,Øvrige5235701 Baumard Rosé Extra Brut 75cl 265,50 199,10 (Bestillingsutvalg), Dom. des Baumard,Øvrige5141601 Cuvée Indigène 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Øvrige169701 Domaine Huet Cuvée Brut 2007 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), S.A. Huet, Vouvray9078702 Robinot Fêtembulles 2010 37,5cl 293,10 109,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Robinot,Jasnières8052001 E. Michel Extra Brut 75cl 299,90 224,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), E. Michel,Champagne Extra Brut9461001 BBF Crémant du Jura 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Øvrige1079001 Déthune Grand Cru Extra Brut 75cl 393,30 295,00 (Kategori 6,7), Paul Déthune, ChampagneExtra Brut129501 Alexandre Penet Grand Cru BrutNature75cl 492,00 369,00 (Bestillingsutvalg), ChampagnePenet-Chardonnet, ØvrigeBURGUND9657101 Bichot Cremant Brut Reserve 75cl 93,10 69,80 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot,Bourgogne5775401 Caprice Blanc de Blancs, Brut 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Albert Sounit, Øvrige129901 Veuve Ambal Cremant deBorgougne Brut75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Veuve Ambal, Øvrige2012101 Caves des Hautes-Côtes Crémantde Bourgogne Blanc de NoirsBrut4187801 Vitteaut-Alberti Crémant deBourgogne, Brut5223001 Comte de Ninot Crémant deBourgogne Brut8020401 Comte de Ninot Crémant deBourgogne Rosé Brut1049101 Davenne Crémant de BourgogneExtra Brut9099801 Delorme Crémant de BourgogneBlanc de Noirs Brut 20092007201 Cartron Crémant de BourgogneRosé Brut731401 Caves Hautes Côtes Crémant deBourgogne Brut 20083119001 Delane Crémant de BourgogneBlanc de Noirs118501 Delorme Bobler Søtt+SaltCremant de Bourgogne Blanc deblancs Brut9476901 Delorme Crémant de BourgogneRosé Brut 20098020301 Houblin Crémant de BourgogneBlanc de Blanc Brut 20099580401 Mancey Crémant de BourgogneBrut5076001 Paul Delane Crémant deBourgogne Brut Rosé5775501 Sounit Crémant de BourgogneCuvée Chardonnay5210701 Tripoz Crèmant de BourgogneBrut Nature 20104349701 Bouillot Crémant de BourgognePerle de Vigne5636701 Geisweiler Monopole Crémant deBourgogne Brut9476805 Delorme Crémant de BourgogneBlanc de Noirs Brut 20088020201 J & G Musso Crémant deBourgogne Brut9457701 Simonnet-Febvre Cremant deBourgogne Brut4597801 Caves Hautes-Côtes Crémant deBourgogne Blanc de Blancs Brut118401 Delorme Terroir d’ExceptionCremant de Bourgogne Brut9106401 Brun Crémant de BourgogneCharme Blanc de Blancs ExtraBrut2090201 Lamy Crémant de BourgogneRosé Brut75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Les Caves desHautes-Côtes, Øvrige75cl 169,10 126,80 (Bestillingsutvalg), L. Vitteaut-Alberti,Øvrige75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Le Comte de Ninot,Bourgogne75cl 173,20 129,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Le Comte de Ninot,Øvrige75cl 186,50 139,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Clotilde Davenne,Øvrige75cl 198,50 148,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Andre Delorme,Øvrige75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Joseph Cartron, Øvrige75cl 199,90 149,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Les Caves desHautes-Côtes, Øvrige75cl 199,90 149,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Paul Delane, Øvrige75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Andre Delorme,Bourgogne75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Andre Delorme, Øvrige75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Luc Houblin, Øvrige75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Bourgogne75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Paul Delane, Øvrige75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Albert Sounit, Øvrige75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Céline & Laurent Tripoz,Øvrige75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Louis Bouillot, Øvrige75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Geisweiler & Fils, Øvrige150cl 208,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Andre Delorme, Øvrige75cl 211,10 158,30 (Bestillingsutvalg), Veuve Ambal, Øvrige75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Simonnet-Febvre,Bourgogne75cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Les Caves desHautes-Côtes, Bourgogne75cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Andre Delorme,Bourgogne75cl 219,90 164,90 (Kategori 4,5,6,7), Jean-Paul Brun,Bourgogne75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), René Lamy, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris5076201 Bailly-Lapierre Crémant de 75cl 221,20 165,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, ØvrigeBourgogne Blanc de BlancsNature Brut5792401 Davenne Crémant de Bourgogne 75cl 225,20 168,90 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne,Bourgogne9927501 Guy Amiot Crémant deBourgogne Brut75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Guy Amiot & Fils,BourgogneCHAMPAGNE EXTRA BRUT5813201 Turgy Réserve Selection Blanc 75cl 306,50 229,90 (Kategori 6,7), Michel Turgy, Øvrigede Blancs9756601 Champagne Prestige Extra Brut 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Champagne Prestigedes Sacres, Øvrige5233201 Valentine Brut Nature 75cl 336,90 252,70 (Bestillingsutvalg), Marguet-Bonnerave,Øvrige1017801 Fourny Vertus Blanc de Blancs, 75cl 345,30 259,00 (Kategori 6,7), Vve. Fourny, ØvrigeBrut Nature4673801 Tarlant Brut Zero 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Tarlant, Øvrige4169801 Clouet Silver Brut Nature 75cl 351,60 263,70 (Kategori 5,6,7), André Clouet, Øvrige4407101 José Michel Extra Brut 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), José Michel & Fils,Øvrige4125601 Drappier Brut Nature 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Drappier, Øvrige130101 Alexandre Bonnet Noir Extra Brut 75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Alexandre Bonnet,Champagne Extra Brut9389701 Dehours Grande Réserve ExtraBrut75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Champagne Dehours,Champagne Extra Brut4194905 Drappier Brut Nature 150cl 383,30 575,00 (Bestillingsutvalg), Drappier, Øvrige8038801 Ellnér Extra Brut 75cl 385,90 289,40 (Bestillingsutvalg), Ellner, Øvrige9104901 Huré Frères Champagne RèserveExtra Brut75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Hurè Frères,Champagne Extra Brut5625805 Tarlant Brut Zero 150cl 386,70 580,00 (Bestillingsutvalg), Tarlant, Øvrige4447701 Claude Cazals Blanc de Blancs 75cl 389,30 292,00 (Kategori 4,5,6,7), Claude Cazals, ØvrigeGrand Cru Cuvée Vive, Extra Brut4913401 Janisson-Baradon, Extra Brut 75cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Jannison-Baradon,Øvrige129601 Alexandre Penet Extra-Brut 75cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), ChampagnePenet-Chardonnet, Champagne Extra Brut4665701 De Saint Gall Extra Brut GrandCru Bl. d Bl.75cl 398,50 298,90 (Bestillingsutvalg), Union Champagne deSaint Gall, Øvrige5164101 Laherte Blanc de Blancs Brut 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Laherte Frères, ØvrigeNature5150501 Egly-Ouriet Les Vignes de Vrigny 75cl 399,60 299,70 (Bestillingsutvalg), Egly-Ouriet, Øvrige9125601 Arlaux Brut Grande Cuvèe 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Roger Marèchal, Øvrige5873501 Arnould Grand Cru Cuvée ExtraBrut75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Michel Arnould & Fils,Øvrige9927301 Champagne Mailly Grand CruExtra Brut75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Champagne Mailly,Champagne Extra Brut9442301 Champagne Jean-MichelBouchet Extra Brut Rosé75cl 401,70 301,30 (Bestillingsutvalg), Jean-Michel Bouchet,Champagne Rosé9806401 Jules Bonnet Blanc de NoirsPremier Cru Extra Brut 200575cl 406,70 305,00 (Kategori 4,5,6,7), Bonnet-Panson,Champagne Extra Brut5631301 Ayala Brut Nature 75cl 445,20 333,90 (Bestillingsutvalg), Ayala, Øvrige8038901 Godmé Blanc de Noirs Grand CruBrut75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Godmé Peré et Fils,Øvrige4036601 Larmandier-Bernier Terre deVertus Blanc de Blancs Brut75cl 457,60 343,20 (Bestillingsutvalg), Larmandier-Bernier,ØvrigeNature4639201 Arnould Grand Cru Cuvée Carted’Or Brut 200675cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Michel Arnould & Fils,Øvrige5335201 Bereche Extra Brut Réserve 75cl 476,00 357,00 (Bestillingsutvalg), Champagne Extra Brut5672301 Nicolas Feuillatte Brut Extrem’ 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige9587001 Vouette & Sorbee Cuvée FideleExtra Brut75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Vouette etSorbée, Øvrige5053501 Boizel Brut Ultime 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Boizel, Øvrige9819401 Dumangin Cuvée Achille BrutNature75cl 519,90 389,90 (Kategori 6,7), J. Dumangin Fils,Champagne Extra Brut9646801 Laherte Les Empreintes ExtraBrut75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Laherte Frères,Champagne Extra Brut5164301 Laherte Les Vignes d’Autrefois 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Laherte Frères, Øvrige20079819101 Francoise Bedel L’Âme de laTerre 2003 Extra Brut75cl 533,20 399,90 (Kategori 5,6,7), Champagne FrancoiseBedel, Champagne Extra Brut4365201 Laurent-Perrier Ultra Brut 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier, ØvrigeU 278601 Marie-Courtin EfflorescencePinot Noir Extra Brut 200775cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Marie-Courtin,Champagne Extra Brut9890801 Ulysse Collin Les Maillons Blancde Noirs Extra Brut75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Ulysse Collin,Champagne Extra Brut9890601 Ulysse Collin Les Pièrrières Blanc 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Ulysse Collin, Øvrigede Blancs Extra BrutU 278401 Marie-Courtin Éloquence Blancde Blancs Extra Brut 200875cl 546,50 409,90 (Bestillingsutvalg), Marie-Courtin,Champagne Extra Brut9890201 Ulysse Collin Les Roises Blanc deBlancs Extra Brut 200875cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Ulysse Collin,Champagne Extra Brut4655801 Agrapart Blanc de Blancs Extra 75cl 593,30 445,00 (Bestillingsutvalg), Agrapart & Fils, ØvrigeBrut 20055224801 Georges Laval Cumières Premier 75cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Georges Laval, ØvrigeCru Brut Nature192001 Vergnon Confidence Blanc diBlancs Brut Natur 200775cl 633,30 475,00 (Bestillingsutvalg), J.L. Vergnon,Champagne Extra Brut5813701 Brun Cuvée des Sires La Pelle 75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Roger Brun, ØvrigeExtra Brut108101 Goerg Cuvée Lady 2002 75cl 709,20 531,90 (Kategori 5,6,7), Paul Goerg, ChampagneExtra Brut5245501 Jacquesson Millésime Brut 2002 75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Jacquesson, Øvrige9587101 Laval 1er Cru Cumieres Les 75cl 999,90 749,90 (Bestillingsutvalg), Georges Laval, ØvrigeChenes Brut Nature 2004195501 Gosset Celebris Extra Brut 1998 75cl 1 185,30 889,00 (Bestillingsutvalg), Gosset, ChampagneExtra BrutCHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT)5258501 Nicolas Feuillatte Cuvée Spéciale200075cl 133,60 100,20 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige717101 Jean-Paul Suss Brut Réserve 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul Suss, Øvrige153 FRANKRIKE BURGUND CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) FRANKRIKE 153MUSSERENDEVIN


MUSSERENDEVIN154 FRANKRIKE CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) FRANKRIKE 154literpris salgspris literpris salgspris8057201 Telmont Grand CouronnementBlanc de Blancs Brut 200075cl 265,50 199,10 (Bestillingsutvalg), J. de Telmont,Champagne Halvtørr (125301 Marcel Pierre Brut 75cl 266,70 200,00 (Kategori 6,7), G.H. Martel & C.5892701 Saint-Maurce Brut 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Saint Maurice, Øvrige4943901 Grémillet Brut Selection 75cl 289,30 217,00 (Kategori 5,6,7), J.M. Grémillet, Øvrige4276101 Baron-Fuenté Tradition, Brut 75cl 306,50 229,90 (Kategori 6,7), Baron-Fuenté, Øvrige5813001 Beaufort 1er Cru Les Facettes 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Herbert Beaufort, ØvrigeBrut Réserve1055101 Bonnet Grand Réserve, Brut 75cl 316,00 237,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Alexandre Bonnet,Øvrige9291905 Milan Cuvée Nico Widerberg Brut 150cl 319,30 478,90 (Bestillingsutvalg), Jean Milan, Øvrige9463201 Mansard Brut 75cl 319,70 239,80 (Bestillingsutvalg), Mansard, Øvrige9119301 Jean Milan Cuvée Nico75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Jean Milan, ØvrigeWiderberg Brut5524701 Demoiselle Téte de Cuvée, Brut 75cl 321,30 241,00 (Bestillingsutvalg), Vranken, Øvrige3053201 Drappier Carte Blanche Brut 75cl 326,70 245,00 (Kategori 6,7), Drappier, Øvrige4196901 Oeil de Perdrix, Brut 75cl 329,50 247,10 (Bestillingsutvalg), Launois Père & Fils,Øvrige5768101 Galipettes Brut 75cl 330,50 247,90 (Bestillingsutvalg), Baron-Fuenté, ØvrigeU 286501 Pierre Moncuit Cuvée Hugues de 75cl 331,90 248,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Moncuit, ØvrigeCoulmet Blanc de Blancs Brut9756301 Champagne Prestige Brut 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Champagne Prestigedes Sacres, Øvrige9756305 Champagne Prestige Brut 150cl 332,70 499,00 (Bestillingsutvalg)9756302 Champagne Prestige Brut 37,5cl 344,00 129,00 (Bestillingsutvalg)4639401 Arnould Grand Cru Blanc de NoirBrut75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Michel Arnould & Fils,Øvrige9856301 Philippe Thévenin Tradition Brut 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Philippe Thevenin,Øvrige9863701 Piollot Cuvée de Reserve 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Champ. Piollot Pere etFils, Øvrige5732801 Quarz Grand Cru Blanc de BlancBrut75cl 336,50 252,40 (Bestillingsutvalg), Launois Père & Fils,Øvrige9463301 Mansard Premier Cru Brut 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Mansard, Øvrige9390101 Marc Hebrart Sélection Brut 1er 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Marc Hebrart, ØvrigeCru1570701 Serge Mathieu Blanc de Noirs 75cl 346,50 259,90 (Kategori 6,7), Serge Mathieu, ØvrigeBrut4983601 Mosimann’s Champagne Grand 75cl 348,30 261,20 (Bestillingsutvalg), Anton Mosimann, ØvrigeCru Brut4004601 Diebolt-Vallois Blanc de Blancs 75cl 352,70 264,50 (Kategori 4,5,6,7), Diebolt-Vallois, ØvrigeBrut4196801 Launois Blanc de BlancMillesime 2005, Brut75cl 355,70 266,80 (Bestillingsutvalg), Launois Père & Fils,Øvrige9756801 Champagne Prestige Brut Blancde Blancs Cuvée Dynastie75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Champagne Prestigedes Sacres, Øvrige5711501 Moutard Brut Grand Cuvée 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Moutard4301001 Charles de Cazanove, Brut 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Charles de Cazanove,Øvrige1379801 Charles de Cazanove, Sec 75cl 359,90 269,90 (Kategori 6,7), Charles de Cazanove,Øvrige9105001 Hure Freres Champagne RèserveBrut L’Invitation75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Hurè Frères, Øvrige9389901 J.L. Vergnon Conversation Blanc 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), J.L. Vergnon, Øvrigede Blancs Grand Cru Brut352201 Jeanmaire, Sec 75cl 359,90 269,90 (Kategori 6,7), Marq. d’Auvigné, Øvrige3327701 Palmer Brut 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Palmer & Co., Øvrige4004401 Pierre Gimonnet Cuvée Cuis 1er 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Gimonnet, ØvrigeCru Brut5053401 Boizel Brut Réserve 75cl 365,30 274,00 (Bestillingsutvalg), Boizel, Øvrige9203501 Bereche Brut Reserve 75cl 371,50 278,60 (Bestillingsutvalg), Bereche et Fils, Øvrige4446301 Camille Savès Carte Blanche 75cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Camille Savès, ØvrigeBrut5324301 Cattier Antique 1er Cru Brut 75cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Cattier, Øvrige4852301 Louis Barthélémy Amethyste 75cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Louis Bartélémy, ØvrigeBrut4639701 Bonville Grand Cru Brut75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Franck Bonville, ØvrigeSelection9593401 Champagne Nicolas MaillartBrut Premier Cru Platine75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Champagne NicholasMaillart9205401 José Dhondt Blanc de Blancs 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), José Dhondt, Øvrige5899801 Pascal Doquet Blanc de Blancs 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Doquet, Øvrige9888701 Prevoteau-Perrier Brut Tradition 75cl 385,20 288,90 (Bestillingsutvalg), Prevoteau-Perrier, Øvrige5832701 Gouttes d’Or Brut 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Vincent D´Astree, Øvrige132501 André Jacquart Brut Experience 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), André Jacquart & Fils,Øvrige4817701 Champagne De Saint GallPremier Cru Brut Tradition75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Union Champagne deSaint Gall, Øvrige5827401 Vergeat-Besnard Brut Reserve 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Vergeat-Besnard, Øvrige4004901 Pierre Peters Cuvée de Reserve 75cl 396,90 297,70 (Kategori 6,7), Pierre Peters, ØvrigeGrand Cru, Brut9198001 Penet-Chardonnet Selection Brut 75cl 397,20 297,90 (Bestillingsutvalg), ChampagnePenet-Chardonnet, Øvrige3068901 Charlemagne Blanc de Blancs 75cl 398,50 298,90 (Kategori 3,4,5,6,7), ØvrigeRéserve, Brut3068905 Charlemagne Blanc de Blancs 150cl 457,50 686,20 (Bestillingsutvalg)Réserve, Brut3068902 Charlemagne Blanc de Blancs 37,5cl 505,30 189,50 (Bestillingsutvalg)Réserve, BrutU 286201 Pierre Moncuit Cuvée Delos 75cl 398,50 298,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Moncuit, ØvrigeGrand Cru Blanc de Blancs Brut4952701 Laherte Brut Tradition 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Laherte4004002 Drappier Carte Blanche Brut 37,5cl 399,70 149,90 (Bestillingsutvalg), Drappier, Øvrige5322707 Charles de Cazanove Brut 300cl 399,80 1 199,30 (Bestillingsutvalg), GH Martel, ChampagneHalvtørr (4639301 Arnould Grand Cru Grand CuvéeBrut75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Michel Arnould & Fils,Øvrige5813301 Beaufort Carte Or Grand Cru 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Herbert Beaufort, Øvrige4639601 Bonville Grand Cru Millesime 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Franck Bonville, ØvrigeBrut 20074050601 Delbeck Brut Héritage 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Delbeck, Øvrige9867401 Lallier Grande Réserve Grand 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Champagne LallierCru3390301 Legras Blanc de Blancs Brut 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris5737301 Mailly Brut Reserve 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Champagne Mailly,Øvrige9390205 Marc Hebrart Sélection Brut 1er 150cl 399,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Marc Hebrart, ØvrigeCru9447801 Bonville Grand Cru Rosé Brut 75cl 400,00 300,00 (Bestillingsutvalg), Franck Bonville,Champagne Rosé9466401 Baron-Fuenté Grands Cépages 75cl 406,50 304,90 (Bestillingsutvalg), Baron-Fuenté, ØvrigeChardonnay Brut9466601 Baron-Fuenté Grands Cépages 75cl 406,50 304,90 (Bestillingsutvalg), Baron-Fuenté, ØvrigeMeunier Brut9466501 Baron-Fuenté Grands Cépages 75cl 406,50 304,90 (Bestillingsutvalg), Baron-Fuenté, ØvrigePinot Noir Brut5090605 Boizel Brut Réserve 150cl 410,00 615,00 (Bestillingsutvalg), Boizel, Øvrige4446201 Camille Savès Carte d’Or Grand 75cl 410,70 308,00 (Bestillingsutvalg), Camille Savès, ØvrigeCru Brut5532501 René Geoffroy Expression 75cl 410,70 308,00 (Bestillingsutvalg), René Geoffroy, Øvrige132801 André Jacquart MesnilExperience Brut75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), André Jacquart & Fils,Øvrige4817601 Champagne De Saint GallPremier Cru Brut Blanc de75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Union Champagne deSaint Gall, ØvrigeBlancs9749101 Wongraven Champagne Brut 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Baron-Fuenté9188802 Alexandre Bonnet GrandeReserve Brut37,5cl 416,00 156,00 (Bestillingsutvalg), Alexandre Bonnet,Øvrige3168705 Heidsieck Monopole Blue TopBrut150cl 417,30 625,90 (Bestillingsutvalg), Heidsieck Monopole,Øvrige5606201 Ayala Brut Majeur 75cl 419,90 314,90 (Bestillingsutvalg), Ayala, Øvrige9515601 Comte Audoin de DampierreGrand Cuvée Brut75cl 425,30 319,00 (Kategori 6,7), Comte Audion deDampierre, Øvrige5832801 Esprit Terroir Brut Reserve 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Vincent D´Astree, Øvrige5813101 Brun Grande Reserve Brut 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Roger Brun, Øvrige9855701 Duval-Leroy Brut 75cl 426,50 319,90 (Kategori 6,7), Duval-Leroy3951301 Nicolas Feuillatte, Brut 75cl 426,50 319,90 (Kategori 6,7), Nicolas Feuillatte, Øvrige3951305 Nicolas Feuillatte, Brut 150cl 466,60 699,90 (Bestillingsutvalg)3951304 Nicolas Feuillatte, Brut 20cl 499,50 99,90 (Bestillingsutvalg)3951302 Nicolas Feuillatte, Brut 37,5cl 511,70 191,90 (Bestillingsutvalg)3480501 Palmer Blanc de Blanc Brut 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Palmer & Co., Øvrige20075048801 Jacquart Brut Mosaique 75cl 426,70 320,00 (Bestillingsutvalg), Jacquart, Øvrige143805 Canard-Duchêne Cuvée Léonie 150cl 433,30 650,00 (Bestillingsutvalg), Canard-Duchêne, ØvrigeBrut143801 Canard-Duchêne Cuvée Léonie 75cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg)BrutU 307501 Fluteau Brut Nature 75cl 435,90 326,90 (Bestillingsutvalg), Fluteau, Øvrige4461201 Benoît Lahaye Brut 75cl 437,30 328,00 (Bestillingsutvalg), Benoît Lahaye, Øvrige9874601 Gosset Excellence Brut 75cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Gosset, Øvrige5737501 Mailly Blanc de Noirs 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Champagne Mailly,Øvrige5813601 Turgy Millésime 2004 Blanc de 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Michel Turgy, ØvrigeBlancs, Brut5951401 Drappier Millésime ExceptionBrut 200575cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Drappier, ChampagneHalvtørr (4655901 Gatinois Grand Cru Brut Réserve 75cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Gatinois, Øvrige4656101 Jean Lallement Grand Cru Brut 75cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Jean Lebas, ØvrigeRéserve4655701 Agrapart Grand Cru Blanc de 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Agrapart & Fils, ØvrigeBlanc Brut Réserve621201 Pol Roger Brut 75cl 452,00 339,00 (Kategori 6,7), Pol Roger, Øvrige9515001 Soutiran Perle Noire Brut GrandCru75cl 452,70 339,50 (Bestillingsutvalg), Champagne A.Soutiran, Ambonnay1058502 Jean Pernet Grand Cru Blanc de 37,5cl 453,10 169,90 (Bestillingsutvalg), Jean Pernet, ØvrigeBlancs164901 Cattier Cuvée Edna Brut 1er Cru 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Cattier4817501 Champagne De Saint GallPremier Cru Brut Blanc de75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Union Champagne deSaint Gall, ØvrigeBlancs 20051160901 Deutz Brut Classic 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Deutz, Øvrige9867201 Lallier Blanc de Blancs Grand 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Champagne LallierCru4005301 Diebolt-Vallois Brut Prestige 75cl 457,60 343,20 (Bestillingsutvalg), Diebolt-Vallois, Øvrige4639501 Bonville Grand Cru Prestige Brut 75cl 459,90 344,90 (Bestillingsutvalg), Franck Bonville, Øvrige5842202 Legras Blanc de Blancs, Brut 37,5cl 461,10 172,90 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, Øvrige731101 Billecart-Salmon Réserve, Brut 75cl 462,70 347,00 (Bestillingsutvalg), Billecart-Salmon, Øvrige731105 Billecart-Salmon Réserve, Brut 150cl 478,70 718,00 (Bestillingsutvalg)9129101 Camille Savès Bouzy Grand Cru 75cl 462,70 347,00 (Bestillingsutvalg), Camille Savès, ØvrigeMillésime143701 Canard-Duchêne Authentic 75cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Canard-Duchêne, ØvrigeGreen Brut3229901 Gosset Grande Réserve Brut 75cl 465,30 349,00 (Kategori 6,7), Gosset, Øvrige4407201 José Michel Special Club Brut200575cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), José Michel & Fils,Øvrige5701001 Henriot Brut Souverain 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Henriot, Øvrige9390001 J.L. Vergnon Resonance Blanc 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), J.L. Vergnon, Øvrigedes Blancs Grand Cru 20069205501 José Dhondt Mes Vieilles Vignes 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), José Dhondt, ØvrigeBlanc de Blancs 20063456101 Laurent-Perrier Brut 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier9845601 Nicolas Feuillatte City Spirit 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte9198101 Penet-Chardonnet St. Jean 2007 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), ChampagnePenet-Chardonnet, Øvrige1104301 Taittinger Brut Réserve 75cl 466,50 349,90 (Kategori 6,7), Taittinger, Øvrige1104305 Taittinger Brut Réserve 150cl 506,70 760,00 (Bestillingsutvalg)5108001 Fourny Cuvée Brut 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Veuve Fourny et Fils,Øvrige3271701 Nicolas Feuillatte Demi Sec 75cl 469,30 352,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige5957501 Infloresecence Blanc de Noirs 75cl 473,20 354,90 (Bestillingsutvalg), Cédric Bouchard, ØvrigeBrut89101 Lanson Black Label, Brut 75cl 473,30 355,00 (Kategori 5,6,7), Lanson Père et Fils,Øvrige89105 Lanson Black Label, Brut 150cl 503,30 755,00 (Bestillingsutvalg)89102 Lanson Black Label, Brut 37,5cl 533,10 199,90 (Bestillingsutvalg)9390301 Marc Hebrart Brut 1er Cru 2006 75cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Marc Hebrart, Øvrige2072601 Rodez Ambonnay Blanc de Noirs,Brut75cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Eric Rodez, Ambonnay155 FRANKRIKE CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) FRANKRIKE 155MUSSERENDEVIN


MUSSERENDEVIN156 FRANKRIKE CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) FRANKRIKE 156literpris salgspris literpris salgspris143601 Canard-Duchêne Authentic 75cl 478,70 359,00 (Bestillingsutvalg), Canard-Duchêne, ØvrigeVintage Brut 20059766901 Champagne Barons deRothschild Brut75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Barons deRothschild5719001 Drappier Quattuor Blanc de 75cl 479,90 359,90 (Kategori 5,6,7), Drappier, ØvrigeQuatre Blancs Brut294401 G.H. Mumm Cordon Rouge Brut 75cl 479,90 359,90 (Kategori 6,7), G.H. Mumm, Øvrige334301 Piper-Heidsieck, Brut 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Piper-Heidsieck, Øvrige9314001 Gobillard Cuvée Marilyn MonroePremier Cru Brut 200675cl 491,50 368,60 (Bestillingsutvalg), J.M. Gobillard & Fils,Øvrige5228401 Comte Audion de DampierreCuvée des Ambassadeurs75cl 492,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Comte Audion deDampierre, Øvrige5616801 Delamotte Brut 75cl 493,10 369,80 (Bestillingsutvalg), Societe AS, Øvrige9871201 Duval-Leroy Premier Cru 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Duval-Leroy4373901 Jacquesson Cuvée no 735 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Jacquesson, Øvrige3251101 Nicolas Feuillatte Blanc deBlancs 200575cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige565601 Pommery Royal, Brut 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige565605 Pommery Royal, Brut 150cl 533,30 799,90 (Bestillingsutvalg)4005101 Egly-Ouriet Brut Tradition Grand 75cl 495,10 371,30 (Kategori 6,7), Egly-Ouriet, ØvrigeCru5625705 Eric Rodez Blanc de Noirs Brut 150cl 496,70 745,00 (Bestillingsutvalg), Eric Rodez, Øvrige163902 Boizel Florine Asch Brut Reserve 37,5cl 504,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Boizel89501 Moët & Chandon Impérial Brut 75cl 506,50 379,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Moët & Chandon,Øvrige89505 Moët & Chandon Impérial Brut 150cl 526,60 789,90 (Bestillingsutvalg)89502 Moët & Chandon Impérial Brut 37,5cl 586,40 219,90 (Bestillingsutvalg)89504 Moët & Chandon Impérial Brut 20cl 619,50 123,90 (Bestillingsutvalg)89507 Moët & Chandon Impérial Brut 300cl 966,60 2 899,90 (Bestillingsutvalg)4171601 Perrier Jouët Grand Brut 75cl 506,70 380,00 (Bestillingsutvalg), Perrier Jouët, Øvrige9292007 Milan Cuvée Nico Widerberg Brut 300cl 508,00 1 524,00 (Bestillingsutvalg), Jean Milan, Øvrige6117801 De Sousa Brut Réserve Grand 75cl 511,20 383,40 (Bestillingsutvalg), E. de Sousa, ØvrigeCru148201 Coessens Largillier Blanc de 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), CoessensNoirs Brut 20086200801 Louis Roederer Brut Premier 75cl 513,30 385,00 (Kategori 6,7), Louis Roederer, Øvrige5518401 Bruno Paillard Première Cuvée, 75cl 515,90 386,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Paillard, ØvrigeBrut5832901 Empreinte du Temps Millesime 75cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Vincent D´Astree, Øvrige2000 Brut1438401 Drappier Grande Sendrée Brut 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Drappier, Øvrige20045701101 Henriot Blanc de Blancs 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Henriot, Øvrige5140001 Pommery Pop Earth 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige9745101 Champagne Puoillon Natur deMareuil75cl 526,10 394,60 (Bestillingsutvalg), Champagne RogerPouillon298601 R de Ruinart Brut 75cl 526,50 394,90 (Bestillingsutvalg), Ruinart, Øvrige298605 R de Ruinart Brut 150cl 573,30 859,90 (Bestillingsutvalg)88101 Veuve Clicquot, Brut 75cl 526,50 394,90 (Kategori 4,5,6,7), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige88105 Veuve Clicquot, Brut 150cl 579,90 869,90 (Bestillingsutvalg)88102 Veuve Clicquot, Brut 37,5cl 621,10 232,90 (Bestillingsutvalg)88107 Veuve Clicquot, Brut 300cl 916,60 2 749,90 (Bestillingsutvalg)88201 Veuve Clicquot, Sec 75cl 526,50 394,90 (Kategori 4,5,6,7), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige88205 Veuve Clicquot, Sec 150cl 579,90 869,90 (Bestillingsutvalg)88202 Veuve Clicquot, Sec 37,5cl 621,10 232,90 (Bestillingsutvalg)3056901 Veuve Cliquot Demi-Sec 75cl 526,50 394,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige1059001 Cuvée Charlemagne Blanc deBlancs Brut 200675cl 530,10 397,60 (Bestillingsutvalg), Guy Charlemagne,Øvrige143401 Canard-Duchêne Grande Cuvée 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Canard-Duchêne, ØvrigeCharles VII Blanc de Blancs Brut7594505 Nicolas Feuillatte Brut Vintage 150cl 532,00 798,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte199687901 Bollinger Spécial Cuvée, Brut 75cl 533,10 399,80 (Kategori 3,4,5,6,7), Bollinger, Øvrige87905 Bollinger Spécial Cuvée, Brut 150cl 605,00 907,50 (Bestillingsutvalg)87907 Bollinger Spécial Cuvée, Brut 300cl 605,70 1 817,00 (Bestillingsutvalg)87902 Bollinger Spécial Cuvée, Brut 37,5cl 613,10 229,90 (Bestillingsutvalg)132601 André Jacquart MillesimeExperience Brut 200575cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), André Jacquart & Fils,Øvrige5813401 Brun Grand Cru Réserve 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Roger Brun, Øvrige3327801 Champagne Amazone de Palmer 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Palmer & Co., Øvrige3761801 Charles Heidsieck Brut Réserve 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Charles Heidsieck,Øvrige9887601 Jaqcuart Brut Mosaique Vintage 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Jacquart19969774501 Jean Milan Symphorine Blanc de 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Jean MilanBlancs vintage 2008 Grand Cru4207801 Moët & Chandon Nectar Impérial 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige5336001 Pommery Apanage Brut 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Pommery, ChampagneHalvtørr (9961501 Taittinger Nocturne 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Taittinger5813501 Turgy Cuvée Spéciale Vieilles 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Michel Turgy, ØvrigeVignes9981301 Chopin Cuvée Prestige Blanc deBlancs Brut 200275cl 533,30 400,00 (Kategori 4,5,6,7), Champagne DidierChopin9515405 Laurent-Perrier Millésime 2002, 150cl 533,30 799,90 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier, ØvrigeBrut256101 Pol Roger 2002, Brut 75cl 533,30 400,00 (Kategori 6,7), Pol Roger, Øvrige4354007 Taittinger Brut Réserve 600cl 533,30 3 200,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, Øvrige5258901 Nicolas Feuillatte Grand CruBlanc de Blancs 200475cl 545,30 409,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige9504801 Fleury Blanc de Noirs Brut 75cl 557,50 418,10 (Bestillingsutvalg), Fleury Père & Fils,Øvrige4656001 Gatinois Grand Cru Brut Vintage 75cl 560,00 420,00 (Bestillingsutvalg), Gatinois, Øvrige20069767001 Champagne Barons deRothschild Blanc de Blancs75cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Barons deRothschild9533601 Jean Milan Transparence Blancs 75cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), Jean Milande Blancs 20064944101 Tarlant Cuvée Louis TarlantChampagne Brut75cl 573,30 430,00 (Bestillingsutvalg), Tarlant, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris4350204 Nicolas Feuillatte One Four Brut 20cl 574,50 114,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige4364107 Nicolas Feuillatte, Brut 300cl 579,30 1 738,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige4364207 Nicolas Feuillatte, Brut 600cl 581,70 3 490,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige5324201 Cattier Clos du Moulin 1er Cru 75cl 585,30 439,00 (Bestillingsutvalg), Cattier, ØvrigeBrut9871301 Duval-Leroy Brut 2004 75cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Duval-Leroy5231101 Taittinger Millesime Brut 2004 75cl 586,70 440,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, Øvrige1014701 Ayala 1999, Brut 75cl 587,90 440,90 (Bestillingsutvalg), Ayala, Øvrige5694501 Legras Presidence Grand Cru 75cl 593,20 444,90 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, ØvrigeVieilles Vignes Brut 20024260901 Lanson Gold Label Brut Vintage 75cl 593,30 445,00 (Kategori 6,7), Lanson Père et Fils, Øvrige2002202401 Charles du Roy Brut 75cl 594,90 446,20 (Bestillingsutvalg), Charles de Cazanove,Øvrige4211901 Alfred Gratien Brut Classique 75cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Alfred Gratien, Øvrige5791801 Mailly Grand Cru ExceptionBlanche 200075cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Champagne Mailly,Øvrige9291801 Milan 1864 Grande Réserve 75cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Jean Milan, Øvrige5957301 Inflorescence La Parcelle Blanc 75cl 606,50 454,90 (Bestillingsutvalg), Cédric Bouchard, Øvrigede Noirs Brut5997402 Pommery Brut Royal 37,5cl 613,10 229,90 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige677101 Moët & Chandon Grand Vintage 75cl 613,20 459,90 (Kategori 6,7), Moët & Chandon, Øvrige20043381001 Ruinart Blanc de Blancs Brut 75cl 613,20 459,90 (Bestillingsutvalg), Ruinart, Øvrige3381005 Ruinart Blanc de Blancs Brut 150cl 686,60 1 029,90 (Bestillingsutvalg)5757301 Taittinger Prélude Grands Crus 75cl 613,30 460,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, ØvrigeBrut5631401 Ayala Blanc de Blancs 2000 75cl 616,70 462,50 (Bestillingsutvalg), Ayala, Øvrige149001 Lilbert-Fils Cramant Brut 2006 75cl 620,00 465,00 (Bestillingsutvalg), Lilbert-Fils5075604 Jacquart Brut Mosaique 20cl 624,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Jacquart, Øvrige3304101 Pommery Summertime Blanc de 75cl 626,40 469,80 (Bestillingsutvalg), PommeryBlanc4510101 Pommery Wintertime Blanc de 75cl 626,40 469,80 (Bestillingsutvalg), Pommery, ØvrigeNoir129101 Moutard Cuvee des 6 Cepages 75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Moutard, ØvrigeBrut 20054364307 Nicolas Feuillatte, Brut 900cl 634,40 5 710,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige5544401 Laurent-Perrier Millésime 2002, 75cl 639,90 479,90 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier, ØvrigeBrut4820301 Eric Rodez Cuvée des Grands 75cl 640,00 480,00 (Bestillingsutvalg), Eric Rodez, ØvrigeVintages4043401 Charlemagne MesnillèsimeGrand Cru 2000/200175cl 660,90 495,70 (Bestillingsutvalg), Guy Charlemagne,Øvrige9769101 Doquet Le Mesnil 1995 Grand 75cl 666,40 499,80 (Bestillingsutvalg), Pascal DoquetCru Blanc de Blanc Brut5787901 Jacquart Blanc de Blancs 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Jacquart, ØvrigeMillesime Brut 20055537201 Taittinger Les Folies de laMarquetterie75cl 666,70 500,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, Øvrige3316001 Billecart-Salmon Blanc de 75cl 689,30 517,00 (Bestillingsutvalg), Billecart-Salmon, ØvrigeBlancs Brut5930905 Moët & Chandon Grand Vintage 150cl 699,90 1 049,90 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige20024239404 Baby Piper 20cl 700,00 140,00 (Bestillingsutvalg), Piper-Heidsieck, Øvrige5108301 La Closerie Les Béguins 75cl 706,40 529,80 (Bestillingsutvalg), Jérôme Prévost, Øvrige3102101 Veuve Clicquot Vintage Reserve2004, Brut75cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige4418104 Pommery Pop 20cl 711,00 142,20 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige5931307 Veuve Clicquot, Brut 1 200cl 716,70 8 599,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige5256601 Lanson Extra Age Brut 75cl 720,00 540,00 (Bestillingsutvalg), Lanson Père et Fils,Øvrige5931107 Moët & Chandon Impérial Brut 1 500cl 720,00 10 799,90 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige172201 Nominé-Renard Réserve Blancde Blancs Brut75cl 720,00 540,00 (Bestillingsutvalg), Nominé-RenardVillevenard, Øvrige5556701 Bruno Paillard Blanc de Blancs 75cl 721,90 541,40 (Bestillingsutvalg), Bruno Paillard, ØvrigeRéserve Privée, Brut1552801 Deutz Blanc de Blancs 2007, 75cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Deutz, ØvrigeBrut6201001 Louis Roederer Brut 2003 75cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Louis Roederer, Øvrige5695201 Jacquesson Avize Grand CruRécolte 200075cl 745,30 559,00 (Bestillingsutvalg), ChampagneJacquesson, Øvrige9060501 Roses de Jeanne La Haute 75cl 746,50 559,90 (Bestillingsutvalg), Cédric BouchardLemble Blanc de Blancs Brut20085969101 Pommery Grand Cru Brut 75cl 747,90 560,90 (Bestillingsutvalg), Pommery, ØvrigeVintage 20004005801 Pierre Peters Grand Cru Blanc de 75cl 748,00 561,00 (Bestillingsutvalg), Pierre Peters, ØvrigeBlancs Brut 20005931007 Moët & Chandon Impérial Brut 1 200cl 750,00 8 999,90 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige3140507 Veuve Clicquot Brut 900cl 755,50 6 799,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige4673701 Agrapart Avizoize Blanc de Blanc 75cl 757,30 568,00 (Bestillingsutvalg), Agrapart & FilsExtra Brut Grand Cru 20055930807 Moët & Chandon Impérial Brut 900cl 777,80 6 999,90 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige9921101 Lanson Extra Age Blanc deBlancs75cl 798,70 599,00 (Bestillingsutvalg), Lanson Père et Fils,Øvrige4720601 Billecart-Salmon Cuvée Nicolas 75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Billecart-Salmon, ØvrigeFrançois Billecart 20003487907 Bollinger Spécial Cuvée, Brut 600cl 807,30 4 843,80 (Bestillingsutvalg), Bollinger, Øvrige9060601 Roses de Jeanne La Boloree 75cl 814,50 610,90 (Bestillingsutvalg), Cédric BouchardBlanc de Blancs Brut 20085932307 Moët & Chandon Impérial Brut 600cl 816,70 4 899,90 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige9770101 Bruno Paillard Assemblage Brut 75cl 838,70 629,00 (Bestillingsutvalg), Bruno Paillard20029771001 Bruno Paillard Blancs de Blanc 75cl 838,70 629,00 (Bestillingsutvalg), Bruno Paillard1999 Brut1017601 Cuvée Orpale Blanc de Blancs1998 Brut75cl 853,30 640,00 (Bestillingsutvalg), Union Champagne deSaint Gall, Øvrige129001 Moutard Vieilles Vignes ArbaneBrut 200675cl 866,50 649,90 (Bestillingsutvalg), Moutard, Øvrige157 FRANKRIKE CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) FRANKRIKE 157MUSSERENDEVIN


MUSSERENDEVIN158 FRANKRIKE CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) CHAMPAGNE ROSÉ FRANKRIKE 158literpris salgspris literpris salgspris4343105 Legras Cuvée St. Vincent Blanc 150cl 879,90 1 319,90 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, Øvrigede Blancs Brut 19964364407 Nicolas Feuillatte Brut 1 500cl 886,60 13 299,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige4049301 Egly-Ouriet Grand Cru Blanc de 75cl 892,80 669,60 (Bestillingsutvalg), Egly-Ouriet, ØvrigeNoirs, Brut3390401 Legras St. Vincent 1996 75cl 893,20 669,90 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, Øvrige4720201 Billecart-Salmon Blanc de 75cl 980,00 735,00 (Bestillingsutvalg), Billecart-Salmon, ØvrigeBlancs 1998680001 Bollinger la Grande Année 1999, 75cl 991,90 743,90 (Bestillingsutvalg), Bollinger, ØvrigeBrut4369105 Bollinger la Grande Année 2002, 150cl 994,60 1 491,90 (Bestillingsutvalg), Bollinger, ØvrigeBrut1336701 Alfred Gratien Brut 1997 75cl 1 066,50 799,90 (Bestillingsutvalg), Alfred Gratien, Øvrige5598301 Cuvée William Deutz 1999, Brut 75cl 1 133,30 850,00 (Bestillingsutvalg), Deutz, Øvrige5767401 Legras Saint-Vincent 1990 75cl 1 186,50 889,90 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, Øvrige3951501 Nicolas Feuillatte Palmes d’Or199875cl 1 194,70 896,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige3951505 Nicolas Feuillatte Palmes d’Or 150cl 1 376,00 2 064,00 (Bestillingsutvalg)19984223401 Veuve Clicquot La Grande Dame2004, Brut75cl 1 199,90 899,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige4502701 Lanson Noble Cuvée Vintage200075cl 1 226,70 920,00 (Bestillingsutvalg), Lanson Père et Fils,Øvrige4171701 Perrier Jouët Belle Epoque 2004 75cl 1 320,00 990,00 (Bestillingsutvalg), Perrier Jouët, ØvrigeBrut106601 Henriot Cuvée des Enchanteleurs 75cl 1 332,00 999,00 (Kategori 6,7), Henriot1998 Brut1513001 Lanson Noble Cuvée Blanc deBlancs 1999, Brut75cl 1 332,00 999,00 (Bestillingsutvalg), Lanson Père et Fils,Øvrige356701 Dom Ruinart Brut 2002 75cl 1 333,20 999,90 (Bestillingsutvalg), Ruinart, Øvrige176901 Bollinger James Bond 007 2002 75cl 1 342,70 1 007,00 (Bestillingsutvalg), Bollinger3094701 Cuvée Louise 1998 75cl 1 466,50 1 099,90 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige5541001 Laurent-Perrier Grand Siècle, 75cl 1 533,30 1 150,00 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier, ØvrigeBrut354501 Krug Grande Cuvée Brut 75cl 1 546,50 1 159,90 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige354502 Krug Grande Cuvée Brut 37,5cl 1 639,70 614,90 (Bestillingsutvalg)354505 Krug Grande Cuvée Brut 150cl 2 099,90 3 149,90 (Bestillingsutvalg)354507 Krug Grande Cuvée Brut 300cl 4 000,00 11 999,90 (Bestillingsutvalg)9891201 Piper-Heidsieck Brut Cuvée Rare 75cl 1 760,00 1 320,00 (Bestillingsutvalg), Piper-HeidsieckMillésimée 20025019801 Taittinger Comtes de75cl 1 866,70 1 400,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, ØvrigeChampagne Blanc de Blancs2000 Brut3488501 Bollinger R.D. 1997 75cl 1 934,90 1 451,20 (Bestillingsutvalg), Bollinger, Øvrige6200901 Louis Roederer Cristal 2004 75cl 2 132,00 1 599,00 (Bestillingsutvalg), Louis Roederer, Øvrige9770001 Bruno Paillard NPU 1996 Grand 75cl 2 266,00 1 699,50 (Bestillingsutvalg), Bruno PaillardCru Brut9887501 Krug Vintage 1998 75cl 2 386,50 1 789,90 (Bestillingsutvalg), Krug5102201 Krug Vintage 2000 75cl 2 386,50 1 789,90 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige5177801 Veuve Clicquot Brut 1980 75cl 2 493,20 1 869,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige5889801 Armand de Brignac Gold Brut 75cl 3 066,70 2 300,00 (Bestillingsutvalg), Øvrige5318101 Dom Pérignon Oenotheque 75cl 3 466,50 2 599,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pérignon, Øvrige19965931501 Krug Collection 1982 75cl 5 733,20 4 299,90 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige5931405 Krug Collection 1985 150cl 6 333,30 9 499,90 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige5110501 Krug Vintage Clos du Mesnil 75cl 8 533,20 6 399,90 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige1998119001 Dom Pérignon Oenotheque 75cl 11 733,20 8 799,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pérignon1970118701 Dom Pérignon Oenotheque 75cl 11 733,20 8 799,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pérignon19735110401 Krug Clos d’Ambonnay 1998 75cl 19 066,50 14 299,90 (Bestillingsutvalg), Krug, ØvrigeCHAMPAGNE ROSÉ5685701 Charles de Cazanove Rosé Brut 75cl 305,50 229,10 (Bestillingsutvalg), GH Martel, Øvrige5985501 Monthuys Champagne Brut Rosé 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), ABK6 Cognac, Øvrige9756701 Champagne Prestige Rosé 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Champagne Prestigedes Sacres, Øvrige4983501 Mosimann’s Champagne Grand 75cl 347,30 260,50 (Bestillingsutvalg), Anton Mosimann, ØvrigeCru Rosé5053601 Boizel Brut Rosé 75cl 357,30 268,00 (Kategori 5,6,7), Boizel, Øvrige1526401 Dumangin 1er Cru Rosé, Brut 75cl 359,90 269,90 (Kategori 6,7), J. Dumangin Fils, Øvrige1526402 Dumangin 1er Cru Rosé, Brut 37,5cl 453,10 169,90 (Bestillingsutvalg)5910201 Christian Audigier Brut Rosé 75cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), J. Dumangin Fils, Øvrige9719101 Marc Hebrart Brut Rosé 1er Cru 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Marc Hebrart,Champagne Rosé5801001 Bonnet Perle Rosé 75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Alexandre Bonnet,Øvrige5100601 Grémillet Brut Rosé 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Champagne Mailly,Øvrige9891101 Prevoteau-Perrier Brut Rosé 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Prevoteau-Perrier,Champagne Rosé9646601 Laherte Brut Rosé 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Laherte Frères,Champagne Rosé5812901 Beaufort Cuvée Rosé Grand Cru 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Herbert Beaufort, Øvrige9105101 Huré Frères Champagne RosèBrut L’Insouciance75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Hurè Frères,Champagne Rosé5076301 Bonville Grand Cru Brut Rosé 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Franck Bonville, Øvrige5285001 Veuve Fourny Rosé LesRougemonts Extra Brut75cl 453,30 340,00 (Bestillingsutvalg), Veuve Fourny et Fils,Champagne Rosé5085101 Benoit Lahaye Rosé de75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Benoît Lahaye, ØvrigeMacération129701 Alexandre Penet Rosé Extra-Brut 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), ChampagnePenet-Chardonnet, Champagne Extra Brut4332101 Nicolas Feuillatte Rosé Brut 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige4332105 Nicolas Feuillatte Rosé Brut 150cl 546,60 819,90 (Bestillingsutvalg)9685601 Ayala Rosé Majeur 75cl 478,00 358,50 (Bestillingsutvalg), Ayala9769301 Milan Rose Glamour Champagne 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Jean Milan197001 Cattier Cuvée Edna Brut RoséPremier Cru75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Cattier, ChampagneRosé9193301 Philipponnat Brut Reserve Rosée 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Philipponnat,Champagne Rosé


4996401 Mumm Rosé 75cl 501,30 376,00 (Bestillingsutvalg), G.H. Mumm, Øvrige640701 Lanson Rosé Label Brut Rosé 75cl 513,30 385,00 (Kategori 6,7), Lanson Père et Fils, Øvrige640705 Lanson Rosé Label Brut Rosé 150cl 590,70 886,00 (Bestillingsutvalg)4394401 Piper-Heidsieck Brut Rosé 75cl 526,70 395,00 (Bestillingsutvalg), Piper-Heidsieck, ØvrigeSauvage5556901 Geoffroy Rosé de Saignée, Brut 75cl 528,90 396,70 (Bestillingsutvalg), René Geoffroy, Øvrige4718501 Gosset Grand Rosé Brut 75cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Gosset, Øvrige143301 Canard-Duchêne Grande CuvéeCharles VII Brut Rosé75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Canard-Duchêne,Champagne Rosé9646701 Laherte Extra Brut Rosé deSaignée Les Beaudieres75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Laherte Frères,Champagne Rosé5771401 Henriot Rosé 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Henriot, Øvrige5048701 Jacquart Brut Rosé 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Jacquart, Øvrige4137801 Moët & Chandon Impérial Rosé 75cl 533,20 399,90 (Kategori 5,6,7), Moët & Chandon,Champagne Rosé4137805 Moët & Chandon Impérial Rosé 150cl 633,30 949,90 (Bestillingsutvalg)4137804 Moët & Chandon Impérial Rosé 20cl 669,50 133,90 (Bestillingsutvalg)9207901 R & L Legras Rosè Brut 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), R&L Legras,Champagne Rosé4350104 Nicolas Feuillatte One Four Rosé 20cl 574,50 114,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige4402201 Veuve Clicquot Brut Rosé 75cl 579,90 434,90 (Kategori 6,7), Veuve Clicquot Ponsardin,Øvrige4402205 Veuve Clicquot Brut Rosé 150cl 653,30 979,90 (Bestillingsutvalg)5019901 Taittinger Prestige Rosé, Brut 75cl 600,00 450,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, Øvrige1010901 Deutz Rosé 2007 Brut 75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Deutz, Øvrige3467601 Ruinart Rosé, Brut 75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Ruinart, Øvrige3467605 Ruinart Rosé, Brut 150cl 693,30 1 039,90 (Bestillingsutvalg)5997501 Pommery Rosé Brut 75cl 639,90 479,90 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige5556801 Bruno Paillard Rosé Première 75cl 666,40 499,80 (Bestillingsutvalg), Bruno Paillard, ØvrigeCuvée, Brut90201 Laurent-Perrier Rosé 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier, Øvrige5747301 Bollinger Rosé 75cl 679,90 509,90 (Bestillingsutvalg), Bollinger, Øvrige3315901 Billecart-Salmon Brut Rosé 75cl 689,30 517,00 (Bestillingsutvalg), Billecart-Salmon9859501 Champagne Nominé-RenardRosé Brut75cl 693,30 520,00 (Bestillingsutvalg), Nominé-RenardVillevenard4834201 Moët & Chandon Rosé Vintage 75cl 699,90 524,90 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige20033102201 Veuve Clicquot Rosé Réserve200475cl 739,90 554,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige5109801 Louis Roederer Brut Rosé 2007 75cl 746,50 559,90 (Bestillingsutvalg), Louis Roederer, Øvrige9461501 Lanson Extra Age Brut Rosé 75cl 798,70 599,00 (Bestillingsutvalg), Lanson Père et Fils,Champagne Rosé4418204 Pommery Pink Pop 20cl 821,00 164,20 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige5171005 Veuve Clicquot Vintage Rosé1996150cl 1 046,60 1 569,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige4398201 Bollinger la Grande Année Rosé 75cl 1 466,50 1 099,90 (Bestillingsutvalg), Bollinger, Øvrige2002, Brut5177901 Veuve Clicquot Brut Rosé 1989 75cl 1 986,50 1 489,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige4965801 Veuve Clicquot La Grande DameRosé 1998literpris salgspris literpris salgspris75cl 2 226,50 1 669,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Champagne Rosé5147505 Veuve Clicquot La Grande DameRosé 1995150cl 2 466,60 3 699,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Champagne Rosé4313501 Taittinger Comtes de75cl 2 600,00 1 950,00 (Bestillingsutvalg), TaittingerChampagne Rosé 20044855601 Dom Pérignon Rosé 2000 75cl 2 799,90 2 099,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pérignon, Øvrige5178001 Veuve Clicquot Brut Rosé 1978 75cl 2 799,90 2 099,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige4445201 Krug Rosé Brut 75cl 3 493,20 2 619,90 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige4445202 Krug Rosé Brut 37,5cl 3 519,70 1 319,90 (Bestillingsutvalg)6215705 Dom Perignon Rosé 2000 150cl 3 499,90 5 249,90 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige9103701 Armand de Brignac Rose 75cl 4 266,70 3 200,00 (Bestillingsutvalg), Armand de Brignac,Champagne Rosé119801 Dom Pérignon Oenotheque Rosé199075cl 6 999,90 5 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pérignon,Champagne Rosé118805 Dom Pérignon Oenotheque Rosé1982150cl 10 666,60 15 999,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pérignon,Champagne Rosé118605 Dom Pérignon Oenotheque Rosé1985150cl 11 999,90 17 999,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pérignon,Champagne Rosé119105 Dom Pérignon Oenotheque Rosé1988150cl 13 999,90 20 999,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pérignon,Champagne RoséINDIA9688501 Marquise De Pompadour 2010 75cl 270,40 202,80 (Bestillingsutvalg), Ch. IndageITALIA9355301 Canti Cuvèe Dolce 2010 75cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Fratelli Martini (Canti)9441001 Epsilon Wine 75cl 113,30 85,00 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Ca’ di Rajo5893601 Valle Calda Spumante Brut 75cl 123,30 92,50 (Bestillingsutvalg), Decordi SPA, Øvrige5243401 Toso Prosecco Extra Dry 75cl 130,00 97,50 (Bestillingsutvalg), TOSO S.P.A., Øvrige9181101 Tre Monti Perlante 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Tre Monti, Øvrige9289001 Canti Pinot Grigio Brut 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Martini, Øvrige5748601 Cavicchioli Lambrusco Rosato 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Cavicchioli, Øvrige4494901 Maschio Prosecco Extra Dry 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Maschio, Øvrige4494904 Maschio Prosecco Extra Dry 20cl 225,00 45,00 (Bestillingsutvalg)9725301 Verrocchio Prosecco Brut 75cl 140,00 105,00 (Kategori 6,7), Verrocchio, Treviso9192501 La Guardiense Quid Falanghina 75cl 142,80 107,10 (Bestillingsutvalg), La Guardiense, SannioSpumante Brut90801 Contessa Matilde Lambrusco diSorbara75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Contessa Matilde,Øvrige5278101 Pasqua Prosecco Extra Dry 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Treviso9408601 Paladin Millessimato ProseccoExtra Dry75cl 153,10 114,80 (Bestillingsutvalg), Paladin & Paladin,Øvrige9288901 Canti Prosecco Heritage Extra 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Martini, ØvrigeDry1572901 Giol Prosecco Spumante 2009 75cl 153,20 114,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Giol, Treviso4996601 Yello Prosecco 75cl 155,50 116,60 (Bestillingsutvalg), Henkell & Söhnlein,Øvrige9893101 Ca’Val Valdobbiadene ProseccoSuperiore Extra Dry75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cantina ProduttoriDiretti, Valdobbiadene1400301 Casabianca Prosecco di75cl 159,90 119,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Casabianca, ØvrigeValdobbiadene, Brut1400305 Casabianca Prosecco di 150cl 173,30 260,00 (Bestillingsutvalg)Valdobbiadene, Brut9764801 Conca d’Oro Cuvée Nobile Brut 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Conca d’Oro, Treviso159 FRANKRIKE CHAMPAGNE ROSÉ ITALIA 159MUSSERENDEVIN


MUSSERENDEVIN160 ITALIAITALIA 160literpris salgspris literpris salgspris9305101 DIVICI Prosecco Extra Dry 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), DIVU 5224701 Jeio Prosecco Brut 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bisol Desiderio & Figli,Øvrige9280801 Le Contesse Prosecco Brut 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Le Contesse9845801 Piccini Prosecco Extra Dry 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Piccini, Treviso8020901 Prosecco di Valdobbiadene Brut201175cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Prod.Valdobbiadene, Conegliano-Valdobbia8020905 Prosecco di Valdobbiadene Brut 150cl 166,60 249,90 (Kategori 3,4,5,6,7)20118020902 Prosecco di Valdobbiadene Brut 37,5cl 186,40 69,90 (Kategori 5,6,7)20119118001 Spinato Prosecco SparkelingBrut75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Anna Spinato,Øvrige5933805 Zonin Prosecco Brut 150cl 159,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Øvrige5933801 Zonin Prosecco Brut 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7)5933807 Zonin Prosecco Brut 300cl 216,50 649,60 (Bestillingsutvalg)9766301 Corte Giara Prosecco75cl 162,00 121,50 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, TrevisoMillesimato5695701 Martini Rosé Demi-Sec 75cl 165,20 123,90 (Bestillingsutvalg), Martini & Rossi, Øvrige9768001 Cruella by Anne Kat Prosecco 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola BotterCarlo9793101 Prosecco White 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Winehouse Norway,Treviso9634501 Martini Prosecco 75cl 167,90 125,90 (Bestillingsutvalg), Bacardi, Valdobbiadene9232601 La Jara Organic Prosecco Brut 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), La Jara, Treviso9232501 La Jara Organic Prosecco 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), La Jara, TrevisoMillesimato Dry 20119490101 La Jara Pinot Grigio Rosé Brut 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), La Jara9489901 La Jara Zeroassoluto Spumante 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), La JaraExtra Brut9701001 Pizzolato Prosecco Brut 75cl 169,20 126,90 (Kategori 4,5,6,7), La Cantina Pizzolato,Treviso9309201 Valdo Marca Oro ProseccoSuperiore Extra Dry75cl 171,70 128,80 (Kategori 6,7), Valdo Spumanti Srl,Valdobbiadene9354601 Gorgo Perlato Rosa 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gorgo,Bardolino9176401 Natale Verga Prosecco 2010 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige5090501 Maschio Shah Mat 75cl 172,70 129,50 (Bestillingsutvalg), Cant. Maschio, Øvrige9030701 Albino Armani Prosecco 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Albino Armani9678901 Anna Spinato Rose 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Anna Spinato4282901 Argeo Prosecco Spumante 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., Øvrige5220701 Bellussi Spumante Grande 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bellussi SpumantiCuvée124001 Colli Vicentini Torre dei VescoviProsecco Extra Dry75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Colli Vicentini S.C.A.,Øvrige9943801 Contarini Prosecco SuperioreBrut Millesimato 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Contarini,Valdobbiadene5500801 Gancia Prosecco 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), F.Ili Gancia, Øvrige9792701 Montetondo Soave Brut 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Monte Tondo, Soave9397001 Ponte Aurora Rosé SpumanteExtra Dry75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ponte di Piave S.C.A.,Treviso9192401 Santa Margherita ProseccoSuperiore 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Santa Margherita5226401 Fabiano Sestiere Castello 4357 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Fabiano, ØvrigeProsecco Extra Dry9897105 Le Contesse Prosecco Extra Dry 150cl 173,30 259,90 (Bestillingsutvalg), Le Contesse, Treviso140805 Pizzolato Prosecco Extra Dry 150cl 174,70 262,00 (Bestillingsutvalg), La Cantina Pizzolato,Øvrige5246701 Canaletto Prosecco 2009 75cl 177,30 133,00 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvrige175101 Ca’Stella Prosecco Extra Dry 75cl 178,70 134,00 (Bestillingsutvalg), Ca’Stella9842001 Malibran Gorio Prosecco 75cl 178,70 134,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malibran,Valdobbiadene9842101 Malibran Ruio Prosecco 75cl 178,70 134,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malibran,Valdobbiadene142305 Albino Armani Prosecco 150cl 179,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Albino Armani4935601 Masottina Prosecco Extra Dry 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Masottina,Conegliano-Valdobbia4935604 Masottina Prosecco Extra Dry 20cl 200,00 40,00 (Bestillingsutvalg)4397101 Tommasi Bianco di Custoza, Brut 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Bianco diCustoza2031901 Rotari Talento, Brut 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Nosio, Øvrige9950405 Ca’ Bertaldo Prosecco di 150cl 183,30 274,90 (Bestillingsutvalg), Cant. MaschioValdobbiadene Superiore Brut9795107 Le Contesse Prosecco Extra Dry 300cl 183,30 549,90 (Bestillingsutvalg), Le Contesse, TrevisoJeroboam9685301 Borgo Molino Prosecco Brut 75cl 184,10 138,10 (Bestillingsutvalg), Borgo Molino, TrevisoTreviso 20105268001 Balia di Zola Zolarosa Rosé Brut 75cl 185,60 139,20 (Bestillingsutvalg), Balia di Zola, Øvrige9703001 Castello Di Roncade ProseccoFrizzante75cl 186,10 139,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cast. diRoncade, Treviso9626501 Bellenda San Fermo ProseccoSuperiore Brut 201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bellenda,Conegliano-Valdobbia5220201 Belussi Prosecco Brut 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bellussi Spumanti9871701 Borgo Maragliano ChardonnayBrut Spumante75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Borgo Maragliano,Øvrige9457401 Cecilia Beretta ProseccoSuperiore Brut 201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cecilia Beretta,ValdobbiadeneU 209201 Cesarini Sforza Cuvée BrutRiserva75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cesarini Sforza,Trentino9821701 Epsilon Gold Glera Extra Dry 75cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), Soc. Agr. Ca’ di Rajo, Treviso9764201 Mionetto Prestige Prosecco Extra 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Mionetto, TrevisoDry9654601 Tommasi Prosecco 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi9700902 Inalto Prosecco Brut Premium 37,5cl 186,70 70,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Inalto, Treviso5718801 Rotari Talento Rosé 2011 75cl 186,70 140,00 (Bestillingsutvalg), Nosio, Trentino9909601 Casa Belfi Col Fondo Prosecco 75cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Casa Belfi, Treviso20109238801 De Faveri Prosecco Brut 75cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), De Faveri, Treviso4672001 Ca’Bertaldo Prosecco diValdobbiadene Superiore Brut75cl 193,30 145,00 (Kategori 5,6,7), Cant. Maschio,Conegliano-Valdobbia5228301 Zonin Rosé Brut 75cl 194,50 145,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, ØvrigeU 245801 Andreola Verv Brut 75cl 195,70 146,80 (Bestillingsutvalg), Andreola, Treviso5884801 Borgo del Principe Prosecco di 75cl 196,50 147,40 (Bestillingsutvalg), Cant. Lavorata, ØvrigeValdobbiadene 20089773107 Casabianca ValdobbiadeneProsecco Brut300cl 196,60 589,90 (Bestillingsutvalg), Casabianca, Treviso


9282801 Cambrago Soave I CérceniSpumante Brut75cl 197,70 148,30 (Bestillingsutvalg), Casa VinicolaCambrago, Soave9846901 Guerrieri Rizzardi Prosecco 75cl 197,70 148,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. GuerrieriRizzardi, Treviso9687401 Valdo Origine Brut 75cl 198,50 148,90 (Bestillingsutvalg), Valdo Spumanti Srl,Valdobbiadene9758401 Borgoluce Lampo Prosecco Brut 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Borgoluce, Treviso5175601 Elisabetta Pro-Sek Extra Dry 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige174001 Pieropan Ghes Rosé extra dry201175cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Az. Vit. LeonildoPieropan5250301 Costadilà Prosecco 330slm 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Costadilà, Øvrige5314101 Mandraffino Vino Spumante 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeRosso Extra Dry9474601 San Venanzio FortunatoValdobbiadene Brut75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Terre di San VenanzioFortunato, Valdobbiadene9420901 Serafini & Vidotto Bollicine diProsecco75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Serafini & Vidotto,Treviso5012601 Quartese Ruggeri Prosecco 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., Øvrige5517901 Ruggeri Rose di Pinot Brut 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., Øvrige4241901 Santo Stefano Prosecco Dry 75cl 204,00 153,00 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., Øvrige9678305 Valdo Marca Oro Prosecco 2011 150cl 206,10 309,10 (Bestillingsutvalg), Valdo Spumanti Srl,Valdobbiadene9758501 Borgoluce ValdobbiadeneProsecco Superiore75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Borgoluce,Valdobbiadene9717301 Masottina Prosecco SuperioreMillesimato Rive di Ogliano75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Masottina,Conegliano-Valdobbia9694201 Ruggeri L ´Extra Brut VinoSpumante75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co.,Valdobbiadene5871201 Trevisol Prosecco ValdobbiadeneBrut75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Tvarevisol,Conegliano-Valdobbia5267901 Bonfiglio Pignoletto Alba in 75cl 212,10 159,10 (Bestillingsutvalg), Bonfiglio, ØvrigeVigna 20109165001 Bellenda Saiph Metodo Classico 75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Bellenda, ØvrigeTalento Brut5877601 Nino Franco Prosecco Rustico 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Nino Franco,Conegliano-Valdobbia5563601 Zardetto Prosecco Brut 75cl 214,10 160,60 (Bestillingsutvalg), Zardetto, Øvrige140901 Pizzolato ProseccoValdobbiadene Dry 201175cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), La Cantina Pizzolato,Valdobbiadene9758605 Borgoluce ValdobbiadeneProsecco Superiore150cl 216,70 325,00 (Bestillingsutvalg), Borgoluce,Valdobbiadene9309301 Valdo Cuvée del FondatoreProsecco Millesimato Brut 200975cl 219,60 164,70 (Bestillingsutvalg), Valdo Spumanti Srl,Valdobbiadene9373401 San Venanzio BekkjarvikGjestgiveri Prosecco SuperioreValdobbiadene Brut 20104424401 Vidoro Prosecco Millesimato201075cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Terre di San VenanzioFortunato, Valdobbiadene75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Spumanti dal Din,Øvrige9792304 VOGA Sparkling 20cl 225,00 45,00 (Bestillingsutvalg), EnoItalia, Bardolino9425001 Cescon Italo ProseccoValdobbiadene Extra Dryliterpris salgspris literpris salgspris75cl 226,10 169,60 (Bestillingsutvalg), Cescon Italo9462701 Bisol Crede Prosecco SuperioreBrut75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Bislo Desiderio & Figli,Valdobbiadene9524105 Camillo Donati Malvasia 2010 150cl 233,30 349,90 (Bestillingsutvalg), Camillo DonatiU 315801 Clarabella Franciacorta Brut 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Clarabella, Franciacorta9793701 Bottega Gold Spumante 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dist. Bottega, TrevisoU 256901 Camillo Donati Trebbiano 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Camillo Donati, Øvrige6096601 De Stefani Prosecco MetodoZero75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), De Stefani, Øvrige8021001 SC 1931 Prosecco diConegliano-Valdobbiadene Brut201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bellenda,Conegliano-Valdobbia5264403 Zonin Prosecco Brut 18,7cl 240,10 44,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, ØvrigeU 195001 Mirabella Franciacorta Brut 75cl 244,00 183,00 (Kategori 5,6,7), Az. Agr Mirabella,Franciacorta9762701 Collalto Rose Spumante Extra 75cl 244,10 183,10 (Bestillingsutvalg), Agr. Conte CollaltoDry5339101 Bisol Desiderio noSO2 Extra Brut201075cl 249,20 186,90 (Bestillingsutvalg), Bisol Desiderio & figli,Øvrige165707 Casabianca ProseccoValdobbiadene Superiore Brut600cl 250,00 1 500,00 (Bestillingsutvalg), Casabianca,Valdobbiadene4242201 Giustino B. Prosecco Extra Dry 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., Øvrige20109716907 Valdo Marca Oro ValdobbiadeneProsecco Superiore300cl 253,10 759,20 (Bestillingsutvalg), Valdo Spumanti Srl,Valdobbiadene5273001 Marco Carpineti Brut 2007 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Marco Carpineti, Øvrige4392601 Banfi Brut 75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige9762501 Collalto Conegliano75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Agr. Conte CollaltoValdobbiadene ProseccoSuperiore Brut9274401 Bersano Arturosè Brut Rosè 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Bersano, Øvrige20085942402 Ferrari Brut Rosé 37,5cl 266,40 99,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Lunelli, Øvrige9213401 Barone Pizzini Franciacorta Brut 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Barone Pizzini,Franciacorta9213402 Barone Pizzini Franciacorta Brut 37,5cl 293,10 109,90 (Bestillingsutvalg)9721501 Barone Pizzini Franciacorta RosèBrut 200875cl 266,50 199,90 (Kategori 5,6,7), Barone Pizzini,Franciacorta4561601 Ferrari, Brut 75cl 266,50 199,90 (Kategori 6,7), F.lli Lunelli, Øvrige5618001 Il Mosnel Franciacorta, Brut 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Il Mosnel,FranciacortaU 296301 Spagnol Col del Sas Brut 2011 75cl 268,30 201,20 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Spagnol,Valdobbiadene185901 Cigognola ’more Rosé 2009 75cl 273,20 204,90 (Bestillingsutvalg), Castello di Cigognola,Oltrepò Pavese9213501 Franciacorta Brut Nature 75cl 274,70 206,00 (Bestillingsutvalg), Barone Pizzini,Franciacorta9355101 Andrea Arici FranciacortaDosaggio Zero75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Colline della Stella,Franciacorta9053101 Scrimaglio Blanc de Noir Alfa 75cl 284,30 213,20 (Bestillingsutvalg), ScrimaglioRomeo186001 Cigognola ’more Brut 2008 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Castello di Cigognola,Oltrepò Pavese161 ITALIAITALIA 161MUSSERENDEVIN


MUSSERENDEVIN162 ITALIASPANIA 162literpris salgspris literpris salgsprisU 296201 Lusenti Fiocco di Rose 2011 75cl 290,90 218,20 (Bestillingsutvalg), Az. Vit. Lusenti, Emilia4242101 Cartizze Prosecco Superiore Dry 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., Øvrige20069355001 Camossi Franciacorta Rosé 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Camossi, Franciacorta9494801 Berlucchi Franciacorta Brut Rosé200775cl 306,70 230,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Berlucchi,Franciacorta5965101 Montenisa Brut 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori,Franciacorta4721001 Ferrari Perlé Extra Brut 2005 75cl 320,00 240,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Lunelli, Øvrige4140905 Bellavista Franciacorta CuvéeBrut150cl 332,70 499,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Bellavista,Franciacorta9490001 Villa Franciacorta BrutMillesimato 200775cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Az. Ag. Villa di BianchiAlessandro, Franciacorta9915001 Montenisa Franciacorta BrutRosé75cl 353,20 264,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori,Franciacorta3310601 Bellavista Franciacorta CuvéeBrut75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Bellavista,Franciacorta5904501 Ca’ del Bosco Cuvée PrestigeFranciacorta Brut75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Bosco,Franciacorta4416401 Ferrari Brut Rosé 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Lunelli, Trentino9677801 Pradarolo Vej Metodo Classico 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Pradarolo20079779701 Scarzello Erpacrife Nebbiolo 75cl 397,90 298,40 (Bestillingsutvalg), Scarzello, AlbaMetodo Classico 20084080901 Bellavista Franciacorta GranCuvée Brut Rosé 200675cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Bellavista,Franciacorta4073901 Bellavista Franciacorta GrandCuvée Brut 200675cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Bellavista,Franciacorta9197901 Monte Rossa FranciacortaSalvadek Extra Brut 200675cl 488,00 366,00 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Monte RossaSRL., Franciacorta4816001 Franciacorta Gran Cuvée PasOperè 250475cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Bellavista,Franciacorta9874801 Ferrari Perle Nero 75cl 640,00 480,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Lunelli, TrentoLUXEMBURG8021601 Thill’s Crémant Brut 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Thill, Øvrige4909801 Bernard-Massard Cuvée deL´Ecusson brut75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Bernard-Massard,Øvrige4909804 Bernard-Massard Cuvée de 20cl 240,00 48,00 (Bestillingsutvalg)L´Ecusson brutNEW ZEALAND9979301 First Cape Light New ZealandSauvignon Blanc Sparkling75cl 79,90 59,90 (Bestillingsutvalg), Wein- und SektkellereiOstrau, Øvrige9278301 Sileni Cellar Selection Sparkling 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Sileni EstatesSauvignon Blanc9624301 Villa Maria Private Lightly 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Villa Maria Est.Sparkling Sauvignon Blanc 20119278701 Lindauer Special Reserve Blanc 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Montana Winesde Blancs9276201 Huia Marlborough Blanc de 75cl 257,10 192,80 (Kategori 6,7), Huia Vineyards LtdBlancs 2005PORTUGAL4339301 Vidigal Brut 75cl 93,70 70,30 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, Øvrige5976901 São Domingos Espumante TintoBruto75cl 119,60 89,70 (Bestillingsutvalg), Caves do Solar do SãoDomingos, Bairrada5174601 Mateus Sparkling Brut Rosé 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bairrada9447501 Casal Garcia Sparkling 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Quinta da Aveleda4948101 Tesouro da Sé Brut Reserva 75cl 155,20 116,40 (Bestillingsutvalg), UDACA, Dão102701 QMF Espumante Branco Bruto201075cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Quinta Mata Fidalga,Bairrada4910301 Luis Pato Casta Baga Bruto 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige4910401 Luis Pato Maria Gomes Bruto 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige5062201 São Domingos Espumante Bruto200675cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Caves do Solar do SãoDomingos5062101 Luis Pato Espumante Bruto 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, ØvrigeTouriga Nacional 20075140901 Solheiro Alvarinho Brut 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Quinta de Soalheiro,Vinho Verde9871501 Preta Sparkling Sexy 75cl 306,10 229,60 (Bestillingsutvalg), Fita Preta Vinhos,ØvrigeSPANIA5611601 Castell del Real Tesoro 75cl 95,20 71,40 (Bestillingsutvalg), C.B.L.S.A., Øvrige4626301 Jaume Serra Brut Nature 75cl 118,90 89,20 (Bestillingsutvalg), Jaume Serra678101 Delapierre, Brut 75cl 119,90 89,90 (Kategori 6,7), Vinidelsa, Øvrige98601 Delapierre, Seco 75cl 119,90 89,90 (Kategori 4,5,6,7), Vinidelsa, Øvrige4343905 Marqués de Monistrol Rosé Brut 150cl 119,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Monistrol,Øvrige4343901 Marqués de Monistrol Rosé Brut 75cl 129,20 96,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)4461801 Marqués de Monistrol Semi Seco 75cl 126,50 94,90 (Kategori 6,7), Marq. de Monistrol, Øvrige5599801 Freixenet Extra Brut 75cl 129,20 96,90 (Bestillingsutvalg), Freixenet, Øvrige9468701 Marqués de Chivé Brut 75cl 129,20 96,90 (Bestillingsutvalg), Vicente Gandia Pla5691501 Cristalino Brut 75cl 130,50 97,90 (Kategori 6,7), J. Garcia Carrión, Penedès4303901 Marqués de Monistrol Brut 75cl 130,50 97,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Marq. de Monistrol,Øvrige2799001 Can Paixano Rosado 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Comercial JOI-XAT,Øvrige8021201 Castellblanch Extra Brut 75cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7), Castellblanch, Øvrige9132201 Cristalino Cava Brut Rose 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Garcia Carrion, Øvrige3202001 Freixenet Carta Nevada Semi 75cl 133,20 99,90 (Kategori 4,5,6,7), Freixenet, ØvrigeSeco3202005 Freixenet Carta Nevada Semi 150cl 150,00 225,00 (Bestillingsutvalg)Seco1460201 René Barbier, Brut 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Conde de Caralt, Øvrige90601 Castellblanch Carat Seco 75cl 137,20 102,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Castellblanch90602 Castellblanch Carat Seco 37,5cl 164,30 61,60 (Kategori 5,6,7)4274601 Castellblanch Carat Brut 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Castellblanch, Øvrige4091501 Codorníu Clasico, Brut 75cl 139,90 104,90 (Kategori 6,7), Codorníu, Penedès92901 Codorníu Clasico, Seco 75cl 139,90 104,90 (Kategori 4,5,6,7), Codorníu, Øvrige92902 Codorníu Clasico, Seco 37,5cl 159,70 59,90 (Bestillingsutvalg)92904 Codorníu Clasico, Seco 20cl 199,50 39,90 (Bestillingsutvalg)9895801 Clos Amador Brut Delicat Grande 75cl 141,20 105,90 (Kategori 6,7), Pere Ventura, ØvrigeCuvée94601 Freixenet Cordon Negro, Brut 75cl 141,20 105,90 (Kategori 4,5,6,7), Freixenet, Øvrige94605 Freixenet Cordon Negro, Brut 150cl 148,30 222,50 (Bestillingsutvalg)94602 Freixenet Cordon Negro, Brut 37,5cl 169,30 63,50 (Bestillingsutvalg)


literpris salgspris literpris salgspris94607 Freixenet Cordon Negro, Brut 300cl 205,00 615,00 (Bestillingsutvalg)1569301 Dignitat Brut Nature 75cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Cavas Masachs, Øvrige4963201 Grans Moments Brut Nature 75cl 143,20 107,40 (Kategori 4,5,6,7), Covides, Øvrige94401 Freixenet Cordon Negro, Seco 75cl 143,90 107,90 (Kategori 4,5,6,7), Freixenet, Øvrige94405 Freixenet Cordon Negro, Seco 150cl 148,30 222,50 (Bestillingsutvalg)94402 Freixenet Cordon Negro, Seco 37,5cl 169,30 63,50 (Bestillingsutvalg)94404 Freixenet Cordon Negro, Seco 20cl 212,50 42,50 (Bestillingsutvalg)5735201 Freixenet Cordon Rosado, Brut 75cl 143,90 107,90 (Kategori 6,7), Freixenet, Øvrige9724801 Soler - Jové Brut Rosé 75cl 144,00 108,00 (Kategori 6,7), Soler-Jové, Penedès191201 Arvisa Bocchoris Reserva Brut 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), ArvisaNature5219001 Castellblanch Carat Rosado Brut 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Castellblanch, Øvrige5776001 René Barbier Brut Rosé 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), René Barbier, Penedès3274801 Soler-Jové Brut Reserva 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Soler-Jové, Penedès3274805 Soler-Jové Brut Reserva 150cl 153,30 230,00 (Bestillingsutvalg)1506601 Vilarnau Brut 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Castell de Vilarnau,Øvrige9766101 Villa Clara Brut 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Villa Clara9525001 Mont Marcal Reserva Brut 75cl 148,70 111,50 (Bestillingsutvalg), Mont Marcal285101 Freixenet Brut Nature 2008 75cl 150,00 112,50 (Kategori 6,7), Freixenet, Øvrige285105 Freixenet Brut Nature 2008 150cl 166,60 249,90 (Bestillingsutvalg)3342501 Castillo Perelada Festival Brut 75cl 153,20 114,90 (Kategori 6,7), Cast. de Perelada, ØvrigeReserva1047201 Sumarroca Rosado 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Sumarroca, Øvrige4441001 Campo Viejo Brut Reserva 75cl 157,30 118,00 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Domecq, Øvrige2798901 Berenguer Ramon I Cava Brut 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Comercial JOI-XAT,Øvrige4929601 Campo Viejo Brut Rosé 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Campo Viejo,Øvrige5753001 Castellblanch Gold Brut 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Castellblanch, Øvrige5979501 Cristalino Brut Nature Reserva 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Jaume Serra, Øvrige4140501 Faustino Martinez Cava Extra 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, ØvrigeSeco9629101 Mariposa Cava Brut 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Gonzalez Byass5218401 René Barbier Seco 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), René Barbier, Øvrige5512001 Segura Viudas Brut Reserva 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Segura Viudas, Øvrige9765301 Segura Viudas Brut Rosé 75cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Freixenet9391001 Bosamaria Lonia Brut 75cl 164,00 123,00 (Bestillingsutvalg), Bosamaria, Øvrige5977501 Comte de Subirats Brut Nature 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Gonzalez Byass, Øvrige4799401 Pinord Marrugat Gran Brut 2001 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Pinord, Øvrige2799101 Berenguer Ramon I Cava BrutNature75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Comercial JOI-XAT,Øvrige9889501 Cava Gilmas Brut 75cl 167,10 125,30 (Bestillingsutvalg), Vins El Cep. S.L.9856101 Bocopa Marina Espumante 7 75cl 167,70 125,80 (Bestillingsutvalg), Bocopa, Øvrige3378801 Clasic de Vallformosa, Brut 75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Masia Vallformosa,Penedès5084601 Solér-Jové Brut Nature 75cl 170,70 128,00 (Bestillingsutvalg), Soler-Jové, Øvrige5058101 Anna de Cordorníu 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Codorníu, Penedès5154601 Natura Brut Nature Reserva 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Pinord, Øvrige5262901 Pere Ventura Brut Reserva 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Pere Ventura, Øvrige9584105 Cristalino Brut 150cl 176,60 264,90 (Bestillingsutvalg), J. Garcia Carrión,Penedès9889801 Grans Moments Cava Rosé 75cl 176,90 132,70 (Bestillingsutvalg), Covides, Øvrige9965501 Perelada Mia Gundersen Brut 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Castillo PereladaNature5693801 Clasic de Vallformosa Brut Rosé 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Masia Vallformosa,Øvrige284001 Codorníu Reserva Raventos Brut 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Codorníu, Øvrige5263601 Colet Blanc de Blancs Extra Brut 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Sergi Colet, Øvrige94101 Raimat Chardonnay, Brut 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Øvrige5043601 Trepat 1998 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Freixenet9134705 Anna de Codorníu Brut 150cl 186,60 279,90 (Bestillingsutvalg), Codorníu5177504 Marqués de Monistrol SelectiónEspecial Brut20cl 189,50 37,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Monistrol,Øvrige5714001 Sogas Mascaró, Brut 75cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Alsisar, Penedès4158501 Codorníu Pinot Noir, Brut 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Codorníu, Øvrige9862701 Juve y Camps Brut Rose 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Juve y Camps4174401 L’Hereu Brut de Raventos i Blanc 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Raventós i Blanc, Øvrige5228501 Mainegra Brut 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Mainegra, Øvrige9945701 Pinord Marrugat Suspirum Brut 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. PinordNature5765201 Sumarroca Brut Reserva 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Sumarroca,Penedès9790101 The Flying Culinary Circus Brut 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. SumarrocaRosado 20099790201 The Flying Culinary Circus Cava 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. SumarrocaBrut Reserva 20099787101 Equilibri Natural Funambul Brut 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Equilibri Natural, ØvrigeNature4651301 Mont Marcal Extremarium Brut 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Mont Marcal9220801 Mascaró Ambrosía Semi Seco200975cl 207,30 155,50 (Bestillingsutvalg), Antonio Mascaró S.L,Øvrige4294704 Freixenet Cordon Rosado, Brut 20cl 212,50 42,50 (Bestillingsutvalg), Freixenet, Øvrige9889601 Cava Marques De Gelida Gran 75cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Vins El Cep. S.L.Res Brut Nat4929901 Marqués de Monistrol PremiumCuvée Brut Nature 200775cl 222,70 167,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Monistrol,Øvrige9076501 Maria Casanovas Brut de BrutNature Reserva 200975cl 224,10 168,10 (Bestillingsutvalg), Maria Casanovas RoigOlle, Øvrige5337501 Juvé y Camps Reserva de la 75cl 226,50 169,90 (Kategori 6,7), Juve y Camps, ØvrigeFamilia Gran Reserva BrutNature 20075218301 Elyssia Pinot Noir 75cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Freixenet, Penedès9428801 Freixenet Elyssia Gran Cuvée 75cl 230,00 172,50 (Bestillingsutvalg), Freixenet, ØvrigeBrut9134605 Codorníu Pinot Noir Brut 150cl 233,30 349,90 (Bestillingsutvalg), Codorníu4191601 Freixenet Reserva Real 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Freixenet9380605 Juve y Camps Gran Reserva de 150cl 233,30 349,90 (Bestillingsutvalg), Juve y Camps, Øvrigela Familia Brut Nature 20075913501 Bertha Brut Reserva 75cl 234,00 175,50 (Bestillingsutvalg), Bertha, Øvrige9220701 Agustí Torelló Mata Reserva 75cl 238,80 179,10 (Bestillingsutvalg), Agustí Torelló20084403701 Marqués de Monistrol PremiumCuvée Rosé Brut 200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Monistrol,Øvrige163 SPANIASPANIA 163MUSSERENDEVIN


MUSSERENDEVIN164 SPANIA SOGN OG FJORDANE NORGE 1644854201 Marqués de Monistrol Vintage 75cl 253,20 189,90 (Kategori 6,7), Marq. de Monistrol, Øvrige20099517701 Recaredo Brut Nature 2007 75cl 261,70 196,30 (Bestillingsutvalg), Recaredo9404601 Torelló Brut Reserva 2008 75cl 263,20 197,40 (Bestillingsutvalg), Torelló Llopart S.A,Øvrige9600401 Raventos Gran Reserva de la 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Raventós i BlancFinca 20075853901 Raventós l’Hereu de Nit 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Raventós i Blanc, Øvrige9089701 Bertha Brut Nature Lounge 75cl 269,50 202,10 (Bestillingsutvalg), Josep Torres Sibill9034501 Bertha Brut Nature Reserva 75cl 269,50 202,10 (Bestillingsutvalg), Josep Torres Sibill5315505 Maria Casanovas Gran ReservaBrut Nature 2008150cl 275,30 412,90 (Bestillingsutvalg), Maria Casanovas RoigOlle, Øvrige5315501 Maria Casanovas Gran Reserva 75cl 298,50 223,90 (Bestillingsutvalg)Brut Nature 20085315601 Maria Casanovas Glac BrutNature 200975cl 287,10 215,30 (Bestillingsutvalg), Maria Casanovas RoigOlle, ØvrigeU 267301 Barranco Oscuro Brut Nature 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Barranco Oscuro, Øvrige20103429301 Castillo Perelada Cava GranClaustro Brut Nature Reserva75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Cast. de Perelada,Øvrige20089314701 Colet Assemblage Rosé Extra 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Colet VinsBrut9684605 Torelló Rosé Reserva brut 2007 150cl 299,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Torelló Llopart S.A,Øvrige170001 Gramona Imperial Gran Reserva 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Gramona, ØvrigeBrut 20069307701 Agustí Torelló Mata Gran 75cl 305,70 229,30 (Bestillingsutvalg), Agustí TorellóReserva 20079221401 Torelló Rosé Reserva Brut 2007 75cl 307,20 230,40 (Bestillingsutvalg), Torelló Llopart S.A,Øvrige9039601 Maria Casanovas Pinot Noir BrutNature 200975cl 318,80 239,10 (Bestillingsutvalg), Maria Casanovas RoigOlle, Øvrige5043701 Segura Viudas Reserva Heredad 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Segura Viudas, PenedèsBrut114601 Marques de Gelida Claror Gran 75cl 334,80 251,10 (Bestillingsutvalg), Marq. de Gelida, ØvrigeReserva Brut Nature 20079221201 Torelló 225 Brut Nature GranReserva 200875cl 336,00 252,00 (Bestillingsutvalg), Torelló Llopart S.A,Øvrige5538301 Elisabeth Raventós 2003 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Raventós i Blanc, Øvrige197401 Gramona III Lustros Gran 75cl 360,00 270,00 (Bestillingsutvalg), GramonaReserva 20059684505 Gran Torelló Gran Reserva 2007 150cl 387,70 581,60 (Bestillingsutvalg)