produktkatalog til utlån

aperitif.no

produktkatalog til utlån

PRODUKTKATALOGBokmålMARS–APRIL2012PRODUKTKATALOG TIL UTLÅNFor nærmere informasjon om produktene, spør betjeningen,se hylleforkant eller www.vinmonopolet.no, hvor du også finnerinformasjon om vareutvalget i den enkelte butikk.KUN TILUTLÅN


Vinmonopolets vareutvalgProduktkatalogen inneholder alle de produkterdet er mulig å kjøpe i våre butikker.Butikkategorien som hvert enkelt produkthører hjem me i, står oppført i parentes til slutti hver linje. Mange av merkene i produktkatalogenlagerføres ikke i alle Vinmonopolets butikker,men alle kan skaffes i løpet av noen fådager. De produktene som er merket medbestillingsutvalg lagerføres vanligvis ikke avVinmonopolet, men hos grossistene. Ogsådisse varene kan bestilles gjennom nærmesteVinmonopol. Du kan kontakte din vinmonopolbutikkpr. telefon eller faks, eller kommeinnom og bestille varer fra listen.Dersom du er over 18 år, kan du bestille vin ogsterk vin fra katalogen. Har du fylt 20 år, kandu velge blant alle produktene i katalogen. Dukan bestille fra en flaske og oppover. Vinmonopoletkan forlange at varene blir betalt påforhånd, og varer fra bestillingsutvalget kanikke leveres tilbake eller bli byttet. Leveringstidenfor produktene kan variere fra butikk tilbutikk. Spør om leveringstid i din butikk.Produktkatalogen inneholder følgende opplysninger:Produkttype (rødvin, hvitvin, rosévin, sterkvin osv.)Alle merker med symbolet U har sin første salgsdag 3. mars.Denne produktkatalogen kommer regelmessigut, og nye produkter blir tatt inn etter hvert.Enkelte produkter har avgrenset beholdning,og kan bli utsolgt i katalogperioden.Noen få av produktene kan være oppført toganger. Produktene kommer fra ulike grossister,og kan bli solgt til ulik pris. Disse er merketmed ¢¢.Bestilling av disse produktene kan gjøres påtelefon 04560, per e-post til kundesenter@vinmonopolet.no, eller i vår nettbutikk påwww.vinmonopolet.no. Du kan også kontaktedin vinmonopolbutikk for bestilling av disseproduktene.Nye varer blir lansert 3. mars. Nye varer kanikke bestilles før denne datoen.NB! Årgangsvin: Produkter kan i katalogperiodenendre årgang. Derfor kan en del viner haen annen årgang enn det som står i katalogen.Nye varer 3. mars voluminnhold produsent vareutvalgAS Vinmonopolet gir utproduktkatalogen seks ganger i året.Forsidefoto: GettyImagesOpplag: 2 640 eks.Grafisk produksjon:Rosendahls BookPartnerMedia, København.Trykk: SIA UnitedPress TipogrãfijaU 30257 Montes Alpha Chardonnay 1996 75cl 201,30 151,00 Discover Wine, Chilie, Curicó(Bestillingsutvalget)varenrnavn, ev. årgangpris per literpris per flaskedistriktCert no. SW-COC-003756Vinmonopolet tar forbehold om eventuelle feil i katalogen.


RØDVINArgentina IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 4Australia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6Bosnia-Hercegovina IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8Chile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8EU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11Georgia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 36Hellas IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 36India IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 36Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 36KinaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 68LibanonIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 68Makedonia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 69Marokko IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 69Mexico IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 69Montenegro IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 69New Zealand IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 69Portugal IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 69Romania IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 72Slovenia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 72SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 73Sveits IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 82Sør-Afrika IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 82TyrkiaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 84Tyskland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 84Ungarn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 85UruguayIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 85USA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 85ØsterrikeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 87HVITVINArgentina IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 88Australia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 88Bosnia-Hercegovina IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 90Chile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 90Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 91Hellas IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111India IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111LibanonIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 117Luxemburg IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 117Makedonia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 117New Zealand IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 117Portugal IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 118Romania IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 119Slovenia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 119SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 120Sveits IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 122Sør-Afrika IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 122Tyskland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 123Ungarn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 135UruguayIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 135USA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 135ØsterrikeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 136ROSÉVINArgentina IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 139Australia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 139Chile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 139EU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 139Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 139India IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 141Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 141Makedonia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 142New Zealand IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 142Portugal IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 142SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 143Sør-Afrika IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 144Tyskland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 144Ungarn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 144USA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 144ØsterrikeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 144MUSSERENDE VINArgentina IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 144Australia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 144Chile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 144Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 144Burgund IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 145Champagne Extra Brut IIIIIIIIIIIIIIIIII 146Champagne Halvtørr (Sec) og Tørr (Brut) III 146Champagne Rosé IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 147India IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 151Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 151Luxemburg IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 153New Zealand IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 153Portugal IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 153SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 154Sør-Afrika IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 155Tyskland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 155Ungarn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156USA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156ØsterrikeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156MUSSERENDE FRUKTVINDanmarkIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156FRUKTVINCanada IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156DanmarkIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156EnglandIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156Finland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156Japan IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156Norge IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 156Storbritannia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157Sverige IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157USA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157AROMATISERT SVAKVIN OG ANNENBLANDET DRIKKChile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157Frankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157IrlandIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157NederlandIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157Norge IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157SpaniaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157Sverige IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157Tyskland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157DESSERTVINHvitvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 157MadeiraIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 162Musserende VinIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 163PortvinIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 163RosévinIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165Rødvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 165Sherry IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166Øvrig Dessertvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 166Øvrig Svakvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 167STERKVINVermut IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 167Sherry IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 168PortvinIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 168MadeiraIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 168Aromatisert sterkvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 169Øvrig sterkvin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 169Likør under 22 % IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 169Bitter under 22 %IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 170Øvrig brennevin under 22 % IIIIIIIIIIIIII 170BRENNEVINVodka IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 171DRUEBRENNEVINFrankrike IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 174Armagnac IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 174Cognac Brut IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 174Cognac Tradisjonell IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 175Øvrig Fransk Druebrennevin IIIIIIIIIIIIII 178Italia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 181Øvrig Druebrennevin IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 181WHISKYSkottland IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 182Maltwhisky IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 182Øvrig skotsk whisky IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 185Øvrig WhiskyIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 189AKEVITT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 190LIKØRKaffe og kakaolikør IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 192Likør IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 192Sitruslikør IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 193Urtelikør IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 194GIN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 194GENEVER IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 195ROMBrun romIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 195Hvit rom IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 196BITTER IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 196FRUKTBRENNEVINCalvadosIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 197TequilaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 198Øvrig fruktbrennevin IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 198ØVRIG BRENNEVINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 199ØLOvergjæret IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 200SpontangjæretIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 203Undergjæret IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 203ALKOHOLFRITTAlkoholfritt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 204ØKOLOGISKE PRODUKTER IIIIIIIIIIIII 205FAIRTRADE-PRODUKTER IIIIIIIIIIIIIII 209HALV- OG KVARTFLASKER IIIIIIIIIIIIII 209BAG-IN-BOX IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 214PRAKTISKE OPPLYSNINGERIIIIIIIIIIIII 220BUTIKKOVERSIKTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 221HVA BESTÅR PRISEN AV?IIIIIIIIIIIIIII 221NETTBUTIKK IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 222BRUKSOMRÅDE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 222


RØDVIN4 ARGENTINA LA RIOJA MENDOZA ARGENTINA 4RØDVINARGENTINACAFAYATE VALLEY9589201 Quara Malbec 2011 75cl 139,70 104,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Felix Lavaque9358301 Michel Torino Estate Cuma 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Michel Torino, ØvrigeCabernet Sauvignon 2010CALCHAQUI VALLEYU 9629601 Amalaya 2009 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Bodega AmalayaU 9629701 Colomé Reserva Malbec 2009 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Hess Family LatinAmérica S.A.LA RIOJA4346206 La Riojana Ecologica Shiraz 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), La Riojana, ØvrigeMalbec Fairtrade 2009/20104346201 La Riojana Ecologica Shiraz 75cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7)Malbec Fairtrade 2009/20109369801 Vinedos de la Posada Shiraz 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), La Riojana2011MENDOZA5045206 Astica Tempranillo Malbec 300cl 105,00 314,90 (Kategori 6,7), Bod. Trapiche2010/20115590706 St. Lucas Cabernet Sauvignon 300cl 106,30 319,00 (Kategori 6,7), Pascual Toso, Øvrige20094398506 Estancia del Fuego 300cl 108,30 324,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige8028406 Poesia de la Tierra Organic 200cl 109,70 219,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Montlaiz, ØvrigeBonarda 20089600306 Santa Julia Organic Malbec 300cl 116,40 349,20 (Bestillingsutvalg), Santa Julia Vineyards5624806 Santa Ana Malbec 2006 300cl 116,50 349,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, Øvrige5866506 AG Forty Seven Malbec Shiraz 300cl 116,60 349,90 (Kategori 6,7), Argento Wine, Øvrige2010/20115866501 AG Forty Seven Malbec Shiraz 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7)2010/20115221206 Alamos Malbec 2009 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Alamos4190306 Soñador Malbec CabernetSauvignon Merlot 2009/2011300cl 116,60 349,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Soñador Wines,Øvrige4190301 Soñador Malbec Cabernet 75cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7)Sauvignon Merlot 2009/20114988601 Canopia Malbec Syrah 2010 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Esmeralda, Øvrige8016206 Condor Peak Malbec 2008/2009 200cl 120,00 239,90 (Bestillingsutvalg), Andean Vineyards, Øvrige5278201 Dante Robino Novecento Malbec 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Dante Robino, Øvrige20095278301 Dante Robino Novecento Syrah 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Dante Robino, Øvrige20092002401 Trivento Malbec 2009/2010 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Trivento, ØvrigeU 9628206 La Bodega del Sol CabernetSauvignon 2011300cl 126,60 379,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), MendozaVineyards, Øvrige1347901 Estancia del Fuego 2010 75cl 126,70 95,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Arcus, Øvrige1347801 St. Lucas Cabernet Sauvignon 75cl 126,70 95,00 (Kategori 4,5,6,7), Pascual Toso, Øvrige20104475206 Argento Malbec 2010 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige5230206 Trapiche Zaphy Organic CabernetSauvignon - Syrahliterpris salgspris literpris salgspris200cl 130,00 259,90 (Kategori 6,7), Bod. Trapiche, Luján deCuyo4273101 Astica Tempranillo Malbec 2010 75cl 130,50 97,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige1537701 Santa Ana Malbec 2010 75cl 130,50 97,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, Øvrige4749301 Argento Bonarda 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Esmeralda, Øvrige2072701 Elsa Malbec 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Valentin Bianchi, UcoValley5935706 Punto Final Malbec 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. Renacer,Øvrige1363901 Caballero de la Cepa Malbec 75cl 139,50 104,60 (Kategori 5,6,7), Finca Flichman, Øvrige20091035101 Trapiche Malbec 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige5887501 Weinert Pedro del CastilloMalbec 200975cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige4027701 Alamos Malbec 2009/2010 75cl 142,70 107,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Nicolas Catena,Øvrige4027705 Alamos Malbec 2009/2010 150cl 150,00 225,00 (Bestillingsutvalg)4027702 Alamos Malbec 2009/2010 37,5cl 170,70 64,00 (Kategori 3,4,5,6,7)4610105 Argento Malbec 2010/2011 150cl 143,30 215,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Esmeralda, Øvrige4610101 Argento Malbec 2010/2011 75cl 144,00 108,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7)9040601 Paula Syrah 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Viña Doña Paula, Lujánde Cuyo4271301 Santa Ana Caracter Shiraz 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, ØvrigeMalbec 20078016301 Santa Julia Organica Bonarda 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Familia Zuccardi, Øvrige20101030401 Santa Julia Organica Malbec 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Familia Zuccardi, Øvrige20105788401 Soñador Malbec 2008 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Branded Wines, Øvrige3255801 Tierra de Luna Bonarda 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), François Lurton, Øvrige2076701 Trivento Malbec Reserve 2008 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Trivento, Luján de CuyoU 9628801 Alamos Selección Cabernet 75cl 147,90 110,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Alamos, Uco ValleySauvignon 20119391101 Weinert Carrascal 2006 75cl 148,00 111,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Cavas deWeinert5265201 Trapiche Zaphy Organic Cabernet 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeSauvignon 20095892401 Piropo Malbec 2009 75cl 154,30 115,70 (Bestillingsutvalg), Argento Wine, Øvrige5892301 Piropo Merlot 2009 75cl 154,30 115,70 (Bestillingsutvalg), Argento Wine, Øvrige5279901 Los Haroldos Malbec 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Los Haroldos, Øvrige5280001 Los Haroldos Shiraz 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Los Haroldos, Øvrige4182301 Masi Passo Doble 2009 75cl 159,90 119,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Masi Agr., Øvrige5724301 Punto Final Malbec Clásico 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. Renacer,Øvrige5978701 Trapiche Cabernet Sauvignon 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeReserve 20104236301 Trapiche Malbec Reserve 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige4236401 Trapiche Syrah Reserve 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige1064501 Jean Bousquet Malbec 2008 75cl 160,00 120,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Jean Bousquet,Øvrige4406601 Alamos Pinot Noir 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige5988401 Trapiche Broquel Malbec 2007 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeU 4945601 Kaiken Malbec 2011 75cl 166,70 125,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Kaiken, Øvrige4342901 Finca Flichman Shiraz Reserva200975cl 171,20 128,40 (Bestillingsutvalg), Finca Flichman, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris3240401 Carrascal 2007 75cl 172,00 129,00 (Kategori 4,5,6,7), Bod. y Cavas deWeinert, Øvrige2002501 Finca La Celia Reserva Malbec200875cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Finca la Celia, UcoValley8031401 Santa Ana Eco Malbec-Cabernet 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, ØvrigeSauvignon 20085712301 Toso Malbec 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Pascual Toso4444701 Terrazas Cabernet Sauvignon200875cl 177,20 132,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige4445101 Terrazas Malbec 2009 75cl 177,20 132,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige5121801 Finca El Origin Malbec Reserva200975cl 178,50 133,90 (Bestillingsutvalg), Finca el Origin, UcoValley5213601 Trapiche Broquel Pinot Noir 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige20092077101 Finca Sophenia Malbec 2004 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Finca Sophenia4447001 Lurton Malbec Reserva 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), J&F Lurton, ØvrigeU 9621501 Ojo de Agua Malbec 2011 75cl 191,90 143,90 (Kategori 4,5,6,7), Ojo de Vino SA4610401 Catena Malbec 2009 75cl 193,30 145,00 (Kategori 6,7), Catena Zapata, Øvrige4577101 Doña Paula Malbec 2005 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Viña Doña Paula, Lujánde CuyoU 9591201 Tomero Cabernet Sauvignon201075cl 199,60 149,70 (Kategori 5,6,7), Bodega Vistalba, UcoValley4825101 Catena Cabernet Sauvignon 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige20069496801 Hubert Weber Cabernet75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), DVT Winery, ØvrigeSauvignon 20065659201 Trapiche Finca Las Palmas 2006 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige4445001 Terrazas Reserva Malbec2007/200975cl 213,20 159,90 (Kategori 5,6,7), Terrazas de Los Andes,Øvrige5260201 Trivento Golden Reserve Malbec 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Trivento, Luján de Cuyo20089494201 Weinert Merlot 2006 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige5586401 Altos Las Hormigas Malbec200975cl 221,10 165,80 (Bestillingsutvalg), Altos Las Hormigas,Øvrige4444501 Terrazas Reserva CabernetSauvignon 200575cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige5137305 Terrazas Reserva Malbec 2004 150cl 233,30 349,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige5054901 Luigi Bosca Malbec Reserva 2008 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Luigi Bosca, Øvrige5756001 Punto Final Malbec Reserva200675cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. Renacer,Øvrige5054801 Luigi Bosca Cabernet Sauvignon 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Luigi Bosca, ØvrigeReserva 2008U 9677501 Achaval Ferrer Mendoza Malbec 75cl 254,70 191,00 (Bestillingsutvalg), Achaval Ferrer2010U 9600101 Trapiche Gran Medalla Malbec 75cl 258,70 194,00 (Kategori 5,6,7), Bod. Trapiche20115121901 Finca El Origin Malbec GranReserva 200975cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Finca el Origin, UcoValley3476101 Cavas de Weinert Gran VinoReserva 200375cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Weinert, Øvrige9477201 Pascual Toso Malbec Reserve 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Pascual Toso20099494301 Weinert Malbec 2005 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige5818301 Enamore 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini & Renacer,Øvrige5586201 Altos Las Hormigas MalbecReserva 200775cl 274,00 205,50 (Bestillingsutvalg), Altos Las Hormigas,Øvrige9494401 Cavas de Weinert Gran Vino200475cl 291,30 218,50 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige4299901 Clos de los Siete 2008 75cl 296,70 222,50 (Bestillingsutvalg), Clos de los SieteWinery, Øvrige4304201 Weinert Malbec 2004 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Cavas deWeinert, Øvrige5700201 Weinert Merlot 2003 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Cavas deWeinert, ØvrigeU 9677201 Achaval Ferrer Quimera 2007 75cl 374,90 281,20 (Bestillingsutvalg), Achaval Ferrer4610601 Catena Alta Cabernet Sauvignon 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige20074610501 Catena Alta Malbec 2007 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige4182401 Masi Corbec 2006 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Øvrige5978801 Trapiche Malbec Single Vineyard 75cl 400,00 300,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeViña Adolfo Ahumada 20075979001 Trapiche Malbec Single Vineyard 75cl 400,00 300,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeViña Domingo Sarmiento 20075659401 Trapiche Vina Cristina y Bibiana 75cl 400,00 300,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeColetto 20065659301 Trapiche Vina Federico Villafane 75cl 400,00 300,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige20069477301 Pascual Toso Alta Reserva 75cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Pascual TosoMalbec 20084444901 Terrazas Afincado Malbec 2005 75cl 433,20 324,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige5968001 Enzo Bianchi 2005 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Valentin Bianchi, Øvrige5260301 Trivento Eolo Malbec 2007 75cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Trivento, Luján de Cuyo4407701 Nicolas Catena Zapata 2007 75cl 612,00 459,00 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige5959601 Catena Zapata Malbec Argentino 75cl 625,30 469,00 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige2007U 9687501 Achaval Ferrer Finca Bella Vista 75cl 668,10 501,10 (Bestillingsutvalg), Achaval Ferrer20094966501 Cheval des Andes 2006 75cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige5967201 Trapiche Manos Malbec 2004 75cl 800,00 600,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige5887601 Weinert Estrella Merlot 1999 75cl 846,70 635,00 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige9494501 Cavas de Weinert Gran Vino199475cl 1 066,70 800,00 (Bestillingsutvalg), Cavas de Weinert,Øvrige9477501 Weinert Malbec Estrella 1994 75cl 1 633,30 1 225,00 (Bestillingsutvalg), Cavas de WeinertRIO NEGROU 9622201 Verum Malbec 2010 75cl 267,30 200,50 (Kategori 5,6,7), Del Rio Eduardo Alfredo,Øvrige9036401 Bodega Noemia A Lisa 2009 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Bodega Noemia5 ARGENTINA MENDOZA RIO NEGRO ARGENTINA 5RØDVIN


RØDVIN6 ARGENTINA SALTA SOUTH AUSTRALIA AUSTRALIA 6SALTA4310901 Inca Merlot Bonarda 2009 75cl 136,70 102,50 (Bestillingsutvalg), R Wines, CalchaquiValley8060501 Inca Tannat 2010 75cl 141,30 106,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Felix Lavaque2090501 Torino Coleccion CabernetSauvignon 201175cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Michel Torino, CalchaquiValleyU 9628501 Siete Vacas Cabernet Sauvignon 75cl 195,20 146,40 (Kategori 4,5,6,7), Siete Vacas CabernetSauvignon, Calchaqui ValleyU 9589301 Laborum Tannat 2011 75cl 309,60 232,20 (Kategori 6,7), El Porvenir de Los AndesSAN JUAN5818001 Las Moras Malbec 2008 75cl 128,80 96,60 (Bestillingsutvalg), Finca las Moras, Øvrige5694101 Santa Ana Eco Malbec 2007 75cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, ØvrigeØVRIGE2083906 Astica Bonarda 2010 300cl 108,30 324,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche2076101 Hereford 2009 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), BVP, Øvrige2076105 Hereford 2009 150cl 126,60 189,90 (Bestillingsutvalg)U 9628306 Chakana Malbec 2011 300cl 128,30 385,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bodega Chakana9335406 Valor de Juan Pinot Noir 2010 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), Trans Nordic Selection,Øvrige4027601 Alamos Cabernet Sauvignon 75cl 142,70 107,00 (Kategori 5,6,7), Catena Zapata, Øvrige20101564201 Serrera Malbec 2007 75cl 211,30 158,50 (Bestillingsutvalg), Serrera Vinyard, ØvrigeAUSTRALIANEW SOUTH WALES5592106 Crocodile Rock Shiraz Cabernet 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), McGuigan SimeonWines, Øvrige9565301 Amesbury Estate Shiraz 2010 75cl 125,10 93,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Toorak Winery5687501 Yellow Tail Shiraz Cabernet 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, Øvrige5536601 Rolling Shiraz 2008/2009 75cl 153,20 114,90 (Kategori 5,6,7), Cumulus Wines, Øvrige5598601 Rolling Cabernet Merlot 2008 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Cumulus Wines, Øvrige9187501 Logan Weemala Pinot Noir 2010 75cl 199,90 149,90 (Kategori 5,6,7), Logan Wines, Orange3150101 Wyndham Bin 444 CabernetSauvignon 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Wyndham Est., HunterValley9451601 Block 50 Shiraz 2010 75cl 200,00 150,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Cumulus Wines,Central Ranges5942001 Philip Shaw The ConductorMerlot 200875cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Philip Shaw Wines,Øvrige5942201 Philip Shaw The Idiot Shiraz200875cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Philip Shaw Wines,Øvrige5230001 Margan Shiraz 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Margan, Hunter Valley5229401 Logan Pinot Noir 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Logan Wines, Orange4031901 Rosemount Mountain BlueShiraz Cabernet Sauvignon 200675cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est.,MudgeeSOUTH AUSTRALIA5523506 Ken Creek 300cl 110,00 329,90 (Kategori 4,5,6,7), Arcus, Øvrige5523501 Ken Creek 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)4548506 Banrock Station Shiraz Mataro 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, Øvrige4434306 Opal Springs 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), V&S Wine, Øvrige4817206 Penfolds Rawson’s RetreatShiraz Cabernet300cl 137,30 411,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds, Øvrige9176206 Peter Lehmann Barossa Shiraz2008literpris salgspris literpris salgspris300cl 143,30 430,00 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Barossa Valley4182601 Peter Lehmann WeighbridgeShiraz 2008/201075cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Peter Lehmann,Øvrige4552201 Jacob’s Creek Grenache Shiraz201075cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, BarossaValleyU 9601101 Mad House Grenache Shiraz 75cl 159,20 119,40 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Jeanneret Wines20111418601 Banrock Station Shiraz Mataro 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, Øvrige20104756801 Jacob’s Creek Shiraz 2006 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, BarossaValley1131501 Penfolds Rawson’s Retreat 75cl 159,90 119,90 (Kategori 4,5,6,7), Penfolds, ØvrigeShiraz Caberne 20101131502 Penfolds Rawson’s Retreat 37,5cl 186,40 69,90 (Bestillingsutvalg)Shiraz Caberne 20101363401 Banrock Station Shiraz 2007 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, Riverland3191601 Oxford Landing Cabernet 75cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Yalumba Winery, ØvrigeSauvignon Shiraz 20093175501 Peter Lehmann Barossa Shiraz2008/200975cl 173,20 129,90 (Kategori 4,5,6,7), Peter Lehmann,Barossa Valley4417601 d’Arenberg The Stump Jump Red200775cl 179,60 134,70 (Bestillingsutvalg), d’Arenberg Wines,Øvrige352501 Wolf Blass Yellow LabelCabernet Sauvignon 2009/201075cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Wolf Blass Wines,Øvrige5110201 Penfolds BIN 8 2007 75cl 181,20 135,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds, Øvrige8060601 Hamilton Block CabernetSauvignon 200975cl 182,50 136,90 (Kategori 4,5,6,7), Le Beauvalière,Coonawarra4756901 Jacob’s Creek Reserve Cabernet 75cl 185,30 139,00 (Kategori 6,7), Orlando Wines, CoonawarraSauvignon 20094542401 Jacob’s Creek Shiraz Reserve200875cl 185,30 139,00 (Kategori 6,7), Orlando Wines, BarossaValley4333201 Peter Lehmann BarossaCabernet Sauvignon 200675cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Barossa Valley1025901 Katnook Founder’s BlockCabernet Sauvignon 200575cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Wingara Wine Group,Coonawarra5229201 Wynns Coonawarra CabernetSauvignon 200675cl 207,90 155,90 (Bestillingsutvalg), Wynn’s CoonawarraEst., Coonawarra5237401 Y seriers Shiraz Viognier 2008 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Yalumba Winery, Øvrige5791701 St. Hallett Gamekeeper’sReserve 200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), St. Hallett Wines,Barossa Valley5043801 Riddoch Cabernet Shiraz 2001 75cl 218,50 163,90 (Bestillingsutvalg), Riddoch, Coonawarra5823101 Mudflat Shiraz 2005 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Barossa Valley9200601 Knappstein Shiraz 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Knappstein, Clare Valley5853501 St. Hallett Faith Shiraz 2006 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), St. Hallett Wines,Barossa Valley5237101 Yalumba Patchwork Shiraz 2008 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Yalumba Winery,Barossa Valley5159801 Langmeil Three Gardens ShirazGrenache Mourvèdre 200675cl 249,70 187,30 (Bestillingsutvalg), Langmeil Winery,Barossa Valley5823201 The Futures Shiraz 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Barossa Valley


literpris salgspris literpris salgsprisBÍO-BÍO VALLEY3285401 Pinot Noir 1998 75cl 180,90 135,70 (Bestillingsutvalg), Viña Gracia, ØvrigeCASABLANCA9347601 Casillero del Diablo Pinot Noir 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro20101051401 Cono Sur Pinot Noir Reserva 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur, Øvrige20104441601 Montes Pinot Noir 2010 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Montes, Øvrige5086501 Viña Punto Alto Pinot Noir 2007 75cl 260,70 195,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, ØvrigeCENTRAL VALLEY1570406 Liberty Road Cabernet300cl 88,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Arcus, ØvrigeSauvignon4218206 Concha y Toro Cabernet 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, ØvrigeSauvignon 20105869706 Cono Sur Tocornal Cabernet 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur, ØvrigeSauvignon 20094010806 Viña Maipo Cabernet Sauvignon 300cl 105,00 314,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viña Maipo, Øvrige20104010801 Viña Maipo Cabernet Sauvignon 75cl 118,50 88,90 (Kategori 4,5,6,7)2010295306 Gato Negro Cabernet Sauvignon2009300cl 106,60 319,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viña San Pedro,Øvrige295301 Gato Negro Cabernet Sauvignon 75cl 119,90 89,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)2009295305 Gato Negro Cabernet Sauvignon 150cl 130,00 195,00 (Bestillingsutvalg)2009295302 Gato Negro Cabernet Sauvignon 37,5cl 143,70 53,90 (Kategori 5,6,7)2009295304 Gato Negro Cabernet Sauvignon 25cl 159,60 39,90 (Bestillingsutvalg)20095614906 Isla Negra Cabernet Sauvignon 300cl 107,00 320,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur, ØvrigeMerlot 20091183401 Millaman Cabernet Sauvignon201075cl 113,20 84,90 (Bestillingsutvalg), Hacienda el Condor,Øvrige1546706 Concha y Toro Carmenere 300cl 113,30 339,90 (Kategori 6,7), Concha y Toro, ØvrigeCabernet Sauvignon Reserva20105247006 Odfjell Armador Cabernet 300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, ØvrigeSauvignon Carmenere 20089116406 Viña Maipo Syrah 2010 200cl 114,90 229,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo5032806 Santa Carolina CabernetSauvignon 2008300cl 115,60 346,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Øvrige101901 Concha y Toro CabernetSauvignon 201075cl 118,50 88,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Concha y Toro,Øvrige3101801 Sunrise Cabernet Sauvignon 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Concha y Toro, Øvrige20105024406 Santa Helena Carmenère 2008 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Vinos de Chile, Øvrige5534906 Santa Inés Reserva Cabernet 300cl 127,50 382,60 (Kategori 6,7), De Martino VineyardsCarmenère Malbec 20095982306 Canepa Carmenere Carignan 200cl 130,00 259,90 (Bestillingsutvalg), Viña Canepa, ØvrigeReserva 20095914401 Husøy Rødvin 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cave Sans Frontière5313006 Torres Clos del Pastor Cabernet 300cl 136,50 409,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, ØvrigeSauvignon Cabernet Franc 20084300001 Viña Maipo Cabernet Sauvignon 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo, ØvrigeReserva 20084300002 Viña Maipo Cabernet Sauvignon 37,5cl 162,70 61,00 (Bestillingsutvalg)Reserva 20084403201 Casillero del Diablo Syrah 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, Øvrige271801 Santa Rita 120 Cabernet 75cl 146,50 109,90 (Kategori 4,5,6,7), Viña Santa RitaSauvignon 20101538701 Viña Maipo Shiraz Reserva 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo, Øvrige5978101 Paso del Sol Carmenere 2008 75cl 150,50 112,90 (Bestillingsutvalg), Terramater, Øvrige5978001 Paso del Sol Merlot 2008 75cl 150,50 112,90 (Bestillingsutvalg), Terramater, Øvrige5023501 Caliterra Carmenère 2006 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viña Caliterra, Øvrige4350501 Mapu Cabernet SauvignonCarmenère 200875cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Øvrige68101 Undurraga Cabernet Sauvignon 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Viña Undurraga, Øvrige20094551301 Undurraga Carménère 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Viña Undurraga, Øvrige5222501 Las Mulas Cabernet Sauvignon 75cl 172,70 129,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige20085696201 Hacienda Araucano Carmenère 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), J&F Lurton, Øvrige20083376901 Escudo Rojo 2008 75cl 210,50 157,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, ØvrigeCOLCHAGUA9102606 Adobe Cabernet Sauvignon 300cl 116,60 349,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viñedos EmilianaCarménère Reserva 20109103401 Étnico Cabernet Sauvignon 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viñedos EmilianaCarménère 20104052101 Casa Silva Reserva Carmenère 75cl 170,70 128,00 (Bestillingsutvalg), Viña Casa Silva20099461801 Bisquertt La Joya Reserve Merlot 75cl 184,40 138,30 (Bestillingsutvalg), Viña Bisquertt, Øvrige20109461701 Bisquertt La Joya Reserve 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Viña Bisquertt, ØvrigeCabernet Sauvignon 20109463001 Hacienda Araucano Pinot Noir 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), François Lurton20109463101 Hacienda Araucano Syrah 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), François Lurton9574901 Caliterra Tributo Cabernet 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Viña CaliterraSauvignon 20099400701 Casa Silva Quinta 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Viña Casa SilvaCURICÓ3233101 GatoNegro Merlot 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro, Lontue4131201 35 South Carmenère 2010 75cl 146,70 110,00 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro, Øvrige576801 Santa Digna Cabernet Sauvignon 75cl 158,00 118,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige20081178001 Castillo de Molina Cabernet 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro, LontueSauvignon Reserva 2006/20084203601 Santa Digna Merlot 2008 75cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige4314001 Torres Cordillera 2007 75cl 269,30 202,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige9 CHILE BÍO-BÍO VALLEY CURICÓ CHILE 9RØDVIN


RØDVIN10 CHILE ELQUI VALLEY RAPEL VALLEY CHILE 10literpris salgspris literpris salgsprisELQUI VALLEY9235301 Falernia Carmenere Syrah 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Viña FalerniaReserva 20079235201 Falernia Syrah Reserva 2007 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña FalerniaLIMARÍ4456101 Tabalí Reserva Syrah 2009 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Viña Tabalí, Øvrige9347401 Maycas del Limarí Reserva PinotNoir 201075cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Viña Maycas del LimaríLTDA9347301 Maycas del Limarí ReservaSyrah 200975cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Viña Maycas del LimaríLTDA9457601 Marques de Casa Concha Pinot 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Concha y ToroNoir 2010MAIPO661406 Canepa Classico Cabernet 200cl 110,00 219,90 (Kategori 6,7), José Canepa, ØvrigeSauvignon 2010661401 Canepa Classico Cabernet 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7)Sauvignon 2010661402 Canepa Classico Cabernet 37,5cl 142,70 53,50 (Bestillingsutvalg)Sauvignon 20103376501 Rojo Cabernet Sauvignon 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige260501 Casillero del Diablo CabernetSauvignon 201075cl 138,50 103,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Concha y Toro,Øvrige260502 Casillero del Diablo Cabernet 37,5cl 159,70 59,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)Sauvignon 20103438701 Armador Cabernet Sauvignon 75cl 139,90 104,90 (Kategori 4,5,6,7), Odfjell Vineyards, Øvrige20093421901 Armador Carmenere 2008 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige652301 Santa Rita Cabernet Sauvignon 75cl 173,20 129,90 (Kategori 4,5,6,7), Viña Santa Rita, ØvrigeReserva 20085053101 Casillero del Diablo Reserva 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, ØvrigePrivada 2009786002 Santa Carolina CabernetSauvignon Reserve 200637,5cl 205,10 76,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Øvrige326001 Antiguas Reservas Cabernet 75cl 208,70 156,50 (Bestillingsutvalg), Cousiño-Macul, ØvrigeSauvignon 20073249301 Marques de Casa Concha 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, ØvrigeCabernet Sauvignon 20095004401 Orzada Cabernet Sauvignon 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige20081527401 Cousiño-Macul Merlot Reserva 75cl 243,90 182,90 (Bestillingsutvalg), Cousiño-Macul, Øvrige2005242901 Medalla Real Cabernet75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Rita, ØvrigeSauvignon 20075752701 Viña Maipo Limited Edition 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo, ØvrigeSyrah 20083576201 Finis Terrae 2002 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Cousiño-Macul, Øvrige3448701 Aliara 2007 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige3069601 Casa Real 2003 75cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Rita, Øvrige1365001 Don Melchor 2007 75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, Øvrige5260601 Almaviva 2007 75cl 786,70 590,00 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, ØvrigeMAULE5971001 Viña Maipo Gran Devoción 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo, ØvrigeCabernet Sauvignon Syrah 20083430401 Orzada Carignan 2006 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards5619601 Orzada Carmenère 2006 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige9566001 Eclat Carignan 2009 75cl 228,00 171,00 (Kategori 4,5,6,7), Viña Valdivieso5967401 Erasmo 2005 75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Vina La Reserva deCaliboro, ØvrigeRAPEL VALLEY8006006 Dona Dominga Syrah 2010 300cl 110,00 329,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. de La Tierra,Colchagua1079601 Concha y Toro Syrah 2010 75cl 118,50 88,90 (Kategori 4,5,6,7), Concha y Toro,Colchagua5773901 Doña Dominga Old VinesCabernet Sauvignon Carmenère200975cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Viña Casa Silva,Colchagua8052406 Cono Sur Syrah 2010/2011 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur,Colchagua8052401 Cono Sur Syrah 2010/2011 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)1335501 La Palma Merlot 2009 75cl 131,90 98,90 (Kategori 4,5,6,7), Viña la Rosa, Øvrige1316701 La Palma Cabernet SauvignonMerlot 200975cl 132,90 99,70 (Kategori 4,5,6,7), Viña la Rosa,Cachapoal Valley1566001 Casillero del Diablo Merlot 2010 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), Concha y Toro, Øvrige1033201 Mirador Selection Carmenere200775cl 134,80 101,10 (Bestillingsutvalg), William Cole Vineyards,Colchagua4497501 Casillero del Diablo Carmenere 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, Øvrige20101351201 La Palma Cabernet Sauvignon 75cl 148,00 111,00 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, Øvrige20081555601 Ventisquero Cabernet SauvignonCarménère Colección 200675cl 148,30 111,20 (Bestillingsutvalg), Viña Ventisquero,Colchagua271601 Santa Carolina CabernetSauvignon Reserva 201075cl 149,20 111,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Viña Santa Carolina,Colchagua3013401 Santa Carolina Merlot 2007 75cl 161,20 120,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,San Fernando8000501 Louis Felipe Edwards CabernetFranc Reserva 2006/200875cl 164,10 123,10 (Bestillingsutvalg), Louis Felipe Edwards,Colchagua4285501 La Capitana Carménère 2005 75cl 165,70 124,30 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, CachapoalValley8000201 Cono Sur Reserva Carmenère200875cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur,Colchagua4507601 Punto Niño Reserva Carmenere 75cl 168,70 126,50 (Bestillingsutvalg), Viña Punto Alto, Øvrige20074172401 Santa Carolina CarmenèreReservado 200675cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Øvrige4366701 Armador Syrah 2007 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards,Colchagua1426201 Santa Carolina Merlot Reservado200775cl 186,70 140,00 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Colchagua5982601 Canepa Finisimo CabernetSauvignon 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña Canepa, Colchagua


literpris salgspris literpris salgspris5288801 San Pedro 1865 Syrah 2007 75cl 240,00 180,00 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro,Cachapoal Valley4441501 Montes Alpha Syrah 2009 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Montes, Colchagua5230101 Santa Helena Parras ViejasCabernet Sauvignon 200875cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Helena,Colchagua5679401 Odfjell 2005 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards,Colchagua5260501 Carmin de Peumo Carmenere200775cl 733,30 550,00 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro,Cachapoal ValleySAN ANTONIO9566901 Matetic Corralillo Syrah 2010 75cl 201,20 150,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Matetic Vineyards,Øvrige9522101 Matetic EQ Syrah 2009 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Matetic VineyardsØVRIGEU 9689206 Stowells Cabernet Merlot 300cl 103,20 309,60 (Bestillingsutvalg), Stowells - Chile4397806 2 to go by Odfjell 200cl 119,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards1003401 Luna 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Arcus, Øvrige5592401 Orzada Malbec 2007 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige5908001 Leyda Single Vineyard Las Brisas 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Viña Leyda, ØvrigePinot Noir 2008788801 Manso de Velasco 2007 75cl 319,30 239,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, ØvrigeEU666406 Arcus Rødvin 200cl 111,40 222,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige666401 Arcus Rødvin 75cl 115,90 86,90 (Kategori 4,5,6,7)FRANKRIKEALSACE9424101 Kientz Metzig Pinot Noir 2010 75cl 204,90 153,70 (Bestillingsutvalg), René Kientz, ØvrigeBORDEAUX5280606 Ch. du Bois Chantant Cuvée 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeLaurence H.8052601 Sans Souci 2009 75cl 130,50 97,90 (Bestillingsutvalg), A. de Grassi, Øvrige1564501 Ch. Le Levant de L’Aiguille 2008 75cl 130,70 98,00 (Bestillingsutvalg), Francis Vitras, Øvrige5914806 Ch. Lhorens 300cl 131,70 395,00 (Bestillingsutvalg), Les Caves de Landiras,Øvrige1319401 Ch. Sainte-Marie Réserve 2008 75cl 131,90 98,90 (Bestillingsutvalg), Bordeaux Supérieur8031701 Ch. Anglade Bellevue 2007 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Anglade Bellevue,Côtes de Blaye9332501 Ch. Haut Philippon 2010 75cl 142,70 107,00 (Kategori 6,7), Ch. Haut Philippon, Øvrige1202701 Le Cardinal 2007/2008 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dourthe Frères,Øvrige1202702 Le Cardinal 2007/2008 37,5cl 175,70 65,90 (Bestillingsutvalg)1042101 Milfort 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Albert Duverger, Øvrige4505301 Premius Merlot-Cabernet 2008 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Yvon Mau, Øvrige9227701 Ch. Fonchereau Two Oaks 2009 75cl 146,80 110,10 (Bestillingsutvalg), Ch. Fonchereau,Bordeaux Supérieur1492101 Ch. Le Grand Housteau 2008 75cl 149,30 112,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Premières Côtes de B1492105 Ch. Le Grand Housteau 2008 150cl 159,30 239,00 (Bestillingsutvalg)4462401 Ch. Haut-Baraillot 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Dufourg, Øvrige1433201 Ch. la Mongie 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bordeaux Supérieur9530801 Le Cygne Rouge 2010 75cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Ch. Ferran, ØvrigeU 9673501 Borie-Manoux Beau Rivage 2009 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Borie-Manoux9122701 Ch. La Barde 2009 75cl 167,50 125,60 (Bestillingsutvalg), Ch. La Barde, Côtes deBourg1527201 Ch. Lacaze 2006 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Bordeaux Supérieur9122801 Ch. Piochet 2010 75cl 170,40 127,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Piochet, Øvrige3497901 Ch. Vieux Moulin 2004 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Médoc5733901 Enkefruens Røde Bergenser201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Louis Ballarin,Premières Côtes de B5211001 Ch. Le Grand Verdus 2006 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige59101 Mouton Cadet Rouge2007/200875cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Øvrige5207101 Moueix Bordeaux Supérieur 2009 75cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Moueix, Øvrige9447301 Ch. Charron Les Gruppes 2008 75cl 185,10 138,80 (Bestillingsutvalg), Germain Saincrit, Côtesde BlayeU 9625101 Ch. Franc-Cardinal 2009 75cl 185,30 139,00 (Kategori 6,7), Ch. Franc-Cardinal Côtes deFrancs4772901 Terra Burdigala Causse Rouge200975cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Mirambeau TerraBurdigala, Øvrige5982001 Baron Philippe de RothschildBordeaux Rouge 200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Øvrige9125301 Petite Sirène Rouge 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), ERIC ALBADAJELGERSMA9122901 Ch. Moulin de Mallet 2009 75cl 187,30 140,50 (Bestillingsutvalg), Ch. de Moulin, Øvrige9447401 Ch. Maine Gazin Livenne 2008 75cl 193,10 144,80 (Bestillingsutvalg), Germain Saincrit, Côtesde Blaye4944401 Ch. Lapourcaud-Bellevue 2009 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Ch.Lapourcaud-Bellevue, Bordeaux Supérieur4359201 H du Ch. de Haux 2007 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Øvrige4159101 Ch. Mercier 2005 75cl 193,50 145,10 (Bestillingsutvalg), Ch. Phety, Côtes deBourg787201 Dourthe No. 1 2009 75cl 197,20 147,90 (Bestillingsutvalg), Dourthe Frères, Øvrige9476701 Ch. des Joualles 2009 75cl 198,40 148,80 (Bestillingsutvalg), Vign. Freylon, BordeauxSupérieur5072601 Ch. Penin Tradition 2007 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Carteyron,Bordeaux Supérieur3285601 Ch. Pont-Rousset 2007 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Germain,Premières Côtes de B1167201 Ch. Timberlay 2005 75cl 201,20 150,90 (Bestillingsutvalg), Robert Giraud,Bordeaux Supérieur1073501 Ch. La Grolet 2009 75cl 204,00 153,00 (Bestillingsutvalg), Ch. La Grolet, Côtes deBourg5525001 Ch. Franc Cardinal 2006 75cl 204,80 153,60 (Bestillingsutvalg), Côtes de Francs5709601 Mademoiselle L 2007 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Ch. la Lagune,Haut-Médoc5914904 Pilegrimsvin 2007 25cl 212,00 53,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Lisennes, Øvrige5892601 Ch. de Sours 2006 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Ch. de Sours, Øvrige4456501 Ch. Vieux Bonneau 2006 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Vieux Bonneau,Montagne-St. Emilion1329701 Ch. de Terrefort-Quancard 2005 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cheval Quancard,Bordeaux Supérieur5775301 Pique Caillou La Reserve 2005 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Pique Caillou,Graves3387701 Les Persanes de Montesquieu200375cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Graves11 CHILE RAPEL VALLEY BORDEAUX FRANKRIKE 11RØDVIN


RØDVIN12 FRANKRIKE BORDEAUX BORDEAUX FRANKRIKE 12literpris salgspris literpris salgspris9122301 Ch. Begadanet 2005 75cl 216,90 162,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Begadanet, Médoc1441701 Domaine de Courteillac 2004 75cl 218,70 164,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Courteillac,Bordeaux Supérieur8055701 Ch. Canon 2009 75cl 222,70 167,00 (Kategori 6,7), Ch. Canon, Canon Fronsac9511801 Bourdieu Sainte Anne 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bourdieu,Øvrige8060701 Bellevue de Fourcas Dupré 2006 75cl 233,30 175,00 (Kategori 4,5,6,7), Ch. Fourcas Dupré,Listrac-Médoc5887801 Ch. Pierrail Rouge 2008 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Pierrail, Øvrige9578601 Ch. Mercier Cuvée Traditionnelle 75cl 235,70 176,80 (Kategori 6,7), Ch. Mercier, Côtes de Bourg20094990401 Ch. Manoir de Gravoux 2006 75cl 236,00 177,00 (Bestillingsutvalg), Terra Burdigala, Côtesde Castillon1571301 Ch. Tayet Cuvée Prestige 2007 75cl 236,50 177,40 (Bestillingsutvalg), Ch. Haut-BretonLarigaudière, Bordeaux Supérieur4515501 Ch. Preuillac 2005 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Médoc4368001 Ch. Verdignan 2002 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc9505901 Maucaillou Haut-Médoc 2004 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Maucaillou,Haut-Médoc5096601 Moueix Saint Emilion 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Moueix, St.EmilionU 9648101 Ch. Poitevin 2008 75cl 240,10 180,10 (Bestillingsutvalg), Vignobles Poitevin,Médoc5168601 Ch. La Fleur Garderose 2008 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Ch. La Fleur Garderose,St. Emilion9352001 Ch. Haut Peyrous Péle Porc et 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Marc Darroze, GravesCochonailles 20095914501 Ch. de Reignac 2007 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Reignac, Øvrige9578501 Haut Boutet de Ch. Cantinot200675cl 247,10 185,30 (Kategori 6,7), Ch. Cantinot, PremièresCôtes de B5942901 Ch. Saint Dominique 2006 75cl 249,30 187,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Saint Dominique,Puisseguin-St. Emili5050301 XVIII Bordeaux 2006 75cl 249,30 187,00 (Bestillingsutvalg), Max Bordeaux,Premières Côtes de B5083301 Ch. Balac 2007 75cl 251,90 188,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Balac, Haut-Médoc3337001 Ch. Lafitte-Tramier 2005 75cl 253,20 189,90 (Kategori 5,6,7), Adrien Tramier, Médoc5768901 Ch. Moulinat 2001 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Moulinat,Haut-Médoc9579001 Ch. Tour du Pas Saint Georges200875cl 253,20 189,90 (Kategori 6,7), Delbeck, St. Georges-St.Emil1528401 Ch. la Tour de By 2001 75cl 253,20 189,90 (Kategori 5,6,7), Médoc4708101 Ch. Mercier Cuvée Prestige 2006 75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Côtes de Bourg3047901 Mouton Cadet Reserve Médoc200575cl 254,70 191,00 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Médoc9351801 Ch. Haut Peyrous Retour de 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Marc Darroze, GravesPalombières 20081433001 Ch. Panet 2007/2008 75cl 260,00 195,00 (Kategori 4,5,6,7), St. Emilion4223601 Ch. Pey La Tour Réserve 2007 75cl 260,70 195,50 (Bestillingsutvalg), Bordeaux Supérieur5164801 Haut Boutet de Ch. Cantinot200575cl 265,10 198,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Cantinot, PremièresCôtes de B8061001 Ch. Bibian 2006 75cl 265,30 199,00 (Kategori 6,7), Listrac-Médoc9390701 Ch. Brun 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Brun, St. Emilion4462501 Ch. Franc Lartigues 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Marcel Petit, St.Emilion9180401 Ch. L’Avocat 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. L’Avocat, Graves770401 Ch. Trimoulet 2002/2004 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), St. Emilion9180301 Ch. du Seuil 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. du Seuil, Graves9180305 Ch. du Seuil 2006 150cl 306,70 460,00 (Bestillingsutvalg)5169105 Ch. La Fleur Garderose 2009 150cl 266,60 399,90 (Bestillingsutvalg), Ch. La Fleur Garderose,St. Emilion3246901 Domaine de la Solitude 2008 75cl 267,90 200,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Chevalier,Pessac-Léognan9138801 Ch. Gourran Grande Réserve200875cl 271,50 203,60 (Bestillingsutvalg), Vignoble Gourran,Øvrige5313801 Clos Floridene Rouge 2008 75cl 272,00 204,00 (Bestillingsutvalg), Denis et FlorenceDubourdieu, Graves1066601 Ch. Bois-Martin 2006/2007 75cl 279,90 209,90 (Kategori 6,7), Ch. Le Sartre,Pessac-Léognan9511905 Ch. Brun 2008 150cl 279,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Brun, St. Emilion1450301 Ch. de la Cour Grand Cru 2004 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Chatel Delacour, St.Emilion9127201 Ch. Senejac 2007 75cl 281,30 211,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Sénéjac,Haut-Médoc9122501 Ch. Pedesclaux 2006 75cl 287,10 215,30 (Bestillingsutvalg), Ch. Pedesclaux, Pauillac9189001 Ch. Le Bernat 2004 75cl 292,00 219,00 (Kategori 6,7), Ch. Le Bernat, St. Emilion3463701 Ch. Coufran 2001 75cl 293,20 219,90 (Kategori 4,5,6,7), Haut-Médoc5299201 Ch. Haut Lariveau 2005 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Fronsac9215001 Ch. Lanessan 2007 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Lanessan,Haut-Médoc9442401 Ch. Munch 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Munch, Lussac-St.Emilion9122401 Ch. Cambon La Pelouse 2006 75cl 295,10 221,30 (Bestillingsutvalg), Ch. Cambon LaPelouse, Haut-Médoc4991001 Les Cimes du Ch. Clos Daviaud200575cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Terra Burdigala,Montagne-St. Emilion5914001 Ch. Cambon La Pelouse 2006 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Cambon LaPelouse, Haut-Médoc3448201 Ch. Verdignan 2000 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc4367901 Ch. Verdignan 2001 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc4364501 Ch. Cissac 2008 75cl 315,30 236,50 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc4364505 Ch. Cissac 2008 150cl 358,70 538,00 (Bestillingsutvalg)4364507 Ch. Cissac 2008 300cl 496,70 1 490,00 (Bestillingsutvalg)4507801 Ch. Chantalouette 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Moueix,Pomerol4368201 Ch. Coufran 2002 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc5299301 Ch. Moulin Pey-Labrie 2005 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Fronsac5671001 Ch. Pique Caillou 2005 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Pessac-Léognan9225901 Ch. Bernadotte 2008 75cl 321,10 240,80 (Kategori 6,7), Ch. Bernadotte, Haut-Médoc5175201 Ch. Le Bernat 2001 75cl 325,50 244,10 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Bernat, St.Emilion5175301 Ch. Le Bernat 2002 75cl 325,50 244,10 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Bernat, St.Emilion5322501 Ch. Puy-Blanquet 2007 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Jacquet, St. Emilion1519501 Jean l’Evangeliste 2006 75cl 330,70 248,00 (Bestillingsutvalg), Pomerol


literpris salgspris literpris salgspris5115601 Ch. de Moulin 2004 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Moulin,Haut-Médoc1483501 Ch. de la Huste 2000 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Michel Rullier, Fronsac8031801 Ch. la Bridane Saint-Julien 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Ch. la Bridane, St. JulienBourgeois 20075168905 Ch. Belregard-Figeac 2005 150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Belregard-Figeac,St. Emilion5168901 Ch. Belregard-Figeac 2005 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg)9123001 Ch. Camensac 2006 75cl 338,50 253,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Camensac,Haut-Médoc5164701 Ch. Cantinot 2005 75cl 339,50 254,60 (Bestillingsutvalg), Ch. Cantinot, PremièresCôtes de B1478801 Ch. Sainte-Anne 2001 75cl 340,80 255,60 (Bestillingsutvalg), Pauillac5957901 Ch. Les Ormes Sorbet 2009 75cl 341,20 255,90 (Bestillingsutvalg), Médoc9052901 Ch. Fongraves 2005 75cl 341,30 256,00 (Bestillingsutvalg), Chateau Fongraves, St.Emilion9569001 Ch. Cambon La Pelouse 2009 75cl 342,50 256,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Cambon LaPelouse, Haut-Médoc5722201 Ch. Biston-Brillette 2006 75cl 343,90 257,90 (Bestillingsutvalg), Moulis1478901 Ch. l’Évéché 2001 75cl 350,90 263,20 (Bestillingsutvalg), Pomerol5168501 Ch. Coutet 2005 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Coutet, St. Emilion5168505 Ch. Coutet 2005 150cl 366,60 549,90 (Bestillingsutvalg)5304901 Ch. Grand Corbin 2002 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), St. Emilion9214401 Ch. Potensac 2007 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Potensac, Médoc9214501 Ch. Potensac 2008 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Potensac, Médoc5231001 Domaine des Sabines 2006 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Pomerol9136001 La Demoiselle de SociandoMallet 200675cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Sociando Mallet,Haut-Médoc9226001 Ch. Dalem 2008 75cl 361,30 271,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Dalem, Fronsac4368101 Ch. Coufran 2005 75cl 366,50 274,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc5175401 Ch. Le Bernat 2003 75cl 369,10 276,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Bernat, St.Emilion9122601 Ch. La Closerie de Fourtet 2006 75cl 372,70 279,50 (Bestillingsutvalg), Ch. Clos Fourtet, St.Emilion5305001 Ch. Grand Corbin 2006 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), St. Emilion9215701 Sarget de Gruaud Larose 2006 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Gruaud Larose, St.Julien5333601 Château Potensac 2006 75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Delon, Médoc5332901 Château Poujeaux 2007 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Poujeaux,Moulis-en-Médoc5305101 Ch. Grand Corbin 2005 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), St. Emilion9258201 Ch. Pontac Lynch 2006 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Pontac Lynch,Margaux5721901 Ch. Les Ormes Sorbet 2006 75cl 393,20 294,90 (Bestillingsutvalg), Médoc3360801 Ch. La Garde Rouge 2004 75cl 395,30 296,50 (Bestillingsutvalg), Dourthe Frères,Pessac-Léognan5227905 Ch. Coufran 1998 150cl 396,60 594,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Coufran,Haut-Médoc5228005 Ch. Verdignan 2005 150cl 396,60 594,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Verdignan,Haut-Médoc283801 Ch. Laroque 2006 75cl 399,90 299,90 (Kategori 3,4,5,6,7), St. Emilion9214301 Ch. Meyney 2008 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Meyney, St. Estèphe5293501 Ch. de Pressac Saint-EmilionGrand Cru 200875cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Bahans Haut Brion,St. Emilion5914601 Grand vin de Reignac 2006 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Reignac, Øvrige9136101 Les Hauts de Pontet Canet 2004 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Pontet Canet,Pauillac9180207 Ch. du Seuil 2005 300cl 400,00 1 200,00 (Bestillingsutvalg), Ch. du Seuil, Graves9214201 Ch. Meyney 2006 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Meyney, St. Estèphe1073401 Ch. Le Gombaude-Guillot 2004 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Famille Laval, PomerolU 9679201 Ch. Potensac 1999 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Potensac, Médoc9519801 Ch. Pibran 2007 75cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Pibran, Pauillac9215401 Ch. Gloria 2007 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Gloria, St. Julien5064101 Ch. Mongravey 2009 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Mongravey9216201 Ch. du Tertre 2007 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Du Tertre, Margaux9551707 Château Cissac 2008 600cl 441,50 2 649,00 (Bestillingsutvalg), Louis Vialard,Haut-Médoc9418701 Ch. Monbrison 2006 75cl 446,50 334,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Monbrison, Margaux9418801 Ch. Monbrison 2007 75cl 446,50 334,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Monbrison, Margaux3425701 Ch. Villemaurine 2000 75cl 447,90 335,90 (Bestillingsutvalg), Robert Giraud, Øvrige5333501 Château Moulin de la Rose 2006 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), G. Delon & Fils, St.Julien4006901 Ch. Belgrave 2007 75cl 463,30 347,50 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc9135901 Ch. Chasse Spleen 2008 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Chasse-Spleen,Moulis-en-Médoc5816001 Ch. Lynch Moussas 2001 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Héritiers Castéja,Pauillac9216301 Ch. Lynch Moussas 2008 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Lynch Moussas,Pauillac4967001 Ch. Couhins-Lurton 2006 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), André Lurton,Pessac-Léognan4967201 Ch. La Louvière 2006 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), André Lurton,Pessac-Léognan5914701 Grand vin de Reignac 2005 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Reignac, Øvrige9214901 Ch. Chasse Spleen 2008 75cl 466,80 350,10 (Bestillingsutvalg), Ch. Chasse-Spleen,Moulis5333301 Les Tourelles de Longueville200675cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Pichon-Longueville,Pauillac9519601 Petit Figeac 2008 75cl 478,70 359,00 (Bestillingsutvalg), Manoncourt, St. Emilion9511301 Ch. Potensac 1995 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ponsac, Médoc9180107 Ch. du Seuil 2004 500cl 480,00 2 400,00 (Bestillingsutvalg), Ch. du Seuil, Graves1320701 Ch. la Tour Carnet 1999/2001 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Médoc5281001 Ch. Dauzac 2006 75cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Margaux376101 Ch. Batailley 2007 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Héritiers Castéja,Pauillac9216401 Ch. La Dominique 2007 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Ch. la Dominique, St.Emilion5048901 Goulée 2005 75cl 506,70 380,00 (Bestillingsutvalg), Médoc5696301 Ch. de Pez 2006 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), St. Estèphe9215601 Ch. Sociando Mallet 2004 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Sociando Mallet,Haut-Médoc3750901 Domaine de Chevalier 2007 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Bernard,Pessac-Léognan13 FRANKRIKE BORDEAUX BORDEAUX FRANKRIKE 13RØDVIN


literpris salgspris literpris salgspris9136501 Ch. Magdelaine 2000 75cl 1 870,00 1 402,50 (Bestillingsutvalg), Ch. Magdelaine, St.Emilion9213801 Ch. Palmer 2004 75cl 1 893,20 1 419,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Palmer, Margaux9214101 Ch. Palmer 2007 75cl 1 893,20 1 419,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Palmer, Margaux5115901 Ch. Pichon-Longueville 2005 75cl 1 945,30 1 459,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Pichon-Longueville,Pauillac9214001 Ch. Palmer 2006 75cl 2 039,90 1 529,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Palmer, Margaux9126601 Ch. Pavie 2004 75cl 2 083,30 1 562,50 (Bestillingsutvalg), Ch. Pavie, St. Emilion5716801 Les Forts de Latour 2000 75cl 2 083,30 1 562,50 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour, Pauillac9136801 Ch. Pichon-Longueville Baron200375cl 2 123,30 1 592,50 (Bestillingsutvalg), Ch. Pichon-Longueville,Pauillac9136901 Ch. Lynch Bages 2005 75cl 2 136,70 1 602,50 (Bestillingsutvalg), Ch. Lynch Bages,Pauillac9136401 Ch. Ducru Beaucaillou 2000 75cl 2 416,70 1 812,50 (Bestillingsutvalg), Ch. Ducru Beaucaillou,St. Julien9029101 Ch. Leoville Barton 2003 75cl 2 550,00 1 912,50 (Bestillingsutvalg), Ch. Léoville-Barton, St.Julien5060301 Ch. Léoville Barton 2000 75cl 2 921,30 2 191,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Léoville-Barton, St.Julien9349001 Ch. La Mission Haut Brion 2008 75cl 2 934,70 2 201,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Clarence Dillon,Pessac-Léognan4955001 Ch. Léoville Barton 2003 75cl 3 068,00 2 301,00 (Bestillingsutvalg), Max Bordeaux, St. Julien4954901 Ch. La Mission Haut-Brion 2003 75cl 3 094,70 2 321,00 (Bestillingsutvalg), Max Bordeaux,Pessac-Léognan9126801 Ch. Angelus 2006 75cl 3 150,00 2 362,50 (Bestillingsutvalg), Ch. Angelus, St. Emilion9213901 Ch. Palmer 2005 75cl 3 226,50 2 419,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Palmer, Margaux5170101 Ch. Latour 2007 75cl 4 061,30 3 046,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour, Pauillac5170301 Ch. Mouton Rotschild 2007 75cl 4 061,30 3 046,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Mouton-Rotschild,Pauillac9348901 Ch. Haut Brion 2008 75cl 5 321,30 3 991,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Clarence Dillon,Pessac-Léognan9349701 Ch. Latour 2008 75cl 5 321,30 3 991,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour, Pauillac9349401 Ch. Margaux 2008 75cl 5 321,30 3 991,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Margaux, Margaux9349601 Ch. Mouton Rothschild 2008 75cl 5 321,30 3 991,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Mouton-Rotschild,Pauillac5650601 Ch. Latour 2006 75cl 5 781,30 4 336,00 (Bestillingsutvalg), Pauillac5650701 Ch. Margaux 2006 75cl 5 781,30 4 336,00 (Bestillingsutvalg), Margaux5060001 Ch. Latour 2004 75cl 7 121,30 5 341,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour, PauillacBURGUND5588406 Georges Duboeuf BeaujolaisVillages300cl 124,20 372,50 (Bestillingsutvalg), Georges Duboeuf,Beaujolais5278006 Emilie Chandesais BourgognePinot Noir Terroir300cl 141,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Emilie Chandesais,Bourgogne5943201 Blason de Bourgogne 2008 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Les Caves desHautes-Côtes, Hautes-Côtes de Beau3490601 Duboeuf Beaujolais Village 2010 75cl 150,50 112,90 (Bestillingsutvalg), Georges Duboeuf,Beaujolais-Villages9111106 Morin Bourgogne Pinot NoirRéserve300cl 156,50 469,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Morin Père et Fils,Bourgogne5777001 Aviron Beaujolais-Villages 2009 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Stéphane Aviron,Beaujolais-Villages662101 Les Bécots Beaujolais 2008 75cl 161,20 120,90 (Bestillingsutvalg), Thorin Vins Fins,Beaujolais3324101 Trénel Cuvée Rochebonne 2010 75cl 166,50 124,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Trénel Fils,Beaujolais5217701 Lamblin Bourgogne75cl 167,30 125,50 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, BourgognePassetoutgrain Raisins d′Automne 20088040601 Gauvin Moulin à Vent 2008 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Alexandre Gauvin,Moulin-à-Vent4146301 Laurent Bourgogne75cl 173,10 129,80 (Kategori 6,7), Dominique Laurent, ØvrigePassetoutgrain 20065217601 Lamblin Bourgogne Pinot Noir 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, Bourgogne2009575901 Duboeuf Fleurie 2010 75cl 179,30 134,50 (Bestillingsutvalg), Georges Duboeuf,Fleurie1015801 Duboeuf Moulin à Vent 2010 75cl 180,70 135,50 (Bestillingsutvalg), Georges Duboeuf,Beaujolais5942601 Nugues Beaujolais Villages 2007 75cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Nugues, Beaujolais9485601 Dom. de la Fond Moiroux VolaineBeaujolais 200975cl 185,20 138,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la FondMoiroux, Beaujolais1015701 Chanson Bourgogne Pinot NoirReserve du Bastion 200875cl 185,30 139,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Chanson Pere & Fils,Øvrige1013801 Domaine Dupasquier BourgognePinot Noir 200975cl 186,50 139,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. Dupasquier,Øvrige4501501 Juillot Cuvée Pierre 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Juillot,Bourgogne4501505 Juillot Cuvée Pierre 2008 150cl 226,60 339,90 (Bestillingsutvalg)8016501 Bourgogne Pinot Noir75cl 188,00 141,00 (Bestillingsutvalg), Louis Max, ØvrigeBeaucharme 20094813301 Louis Jadot Beaujolais Villages200975cl 194,50 145,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Beaujolais5761301 Bourgogne Cave 18 2007 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Terres d’Arômes,Bourgogne294201 Lafôret Pinot Noir 2009 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Øvrige9212101 Henry Fessy Beaujolais-Villages201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Henry Fessy,Beaujolais-Villages5077101 Jean-Paul Brun BeaujolaisL’Ancien 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul Brun,Beaujolais9078901 Pierre Andre Bourgogne PinotNoir 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Corton Andre,Bourgogne9459801 Roche De Bellene BourgognePinot Noir Cuvée Réserve 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Maison Roche deBellene4868601 Pierre-Marie Chermette CuvéeVieilles Vignes BeaujolaisPrimeur 20074398401 Régnié Hospices de Beaujeu2006762301 Bouchard Bourgogne Rouge laVignée 20091075301 Trenel Morgon Le Montcalme200975cl 201,60 151,20 (Bestillingsutvalg), Pierre-Marie Chermette,Beaujolais75cl 202,00 151,50 (Bestillingsutvalg), Maison Thorin, Øvrige75cl 204,70 153,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Øvrige75cl 205,30 154,00 (Bestillingsutvalg), Trénel Fils, Morgon15 FRANKRIKE BORDEAUX BURGUND FRANKRIKE 15RØDVIN


literpris salgspris literpris salgsprisU 9631301 Jean Fournier Bourgogne PinotNoir 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Domaine Jean Fournier,Marsannay9341901 Labouré-Roi Gevrey Chambertin200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi,Gevrey-Chambertin9373901 Louis Latour Mercurey 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Mercurey5917201 Taupenot-Merme BourgogneRouge 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Bourgogne9105701 Demessey Rully 2009 75cl 269,90 202,40 (Kategori 5,6,7), Demessey, Rully8040701 Muzard Santenay Vieilles Vignes200875cl 276,00 207,00 (Bestillingsutvalg), Lucien Muzard & Fils,Santenay9600801 Marsannay Rouge Vieilles Vignes200975cl 279,70 209,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Brocard,Marsannay288701 Mercurey Clos Tonnerre 2008 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Juillot,Mercurey9111401 Jaeger-Defaix Rully 1er Cru Clos 75cl 281,20 210,90 (Kategori 6,7), Dom. Bernard Defaix, Rullydu Chapitre 20085935001 Laurent Bourgogne Rouge CuvéePremière 200675cl 282,30 211,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Laurent,Bourgogne3188901 Bouchard Côte deBeaune-Villages 200975cl 288,00 216,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Côte de Beaune5330801 Méo-Camuzet Bourgogne Rouge200875cl 291,50 218,60 (Bestillingsutvalg), Méo-Camuzet Frère &Soeurs, Bourgogne4568101 Drouhin Chorey les Beaune 2008 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Chorey les Beaune9101401 Bruno Clair Marsannay 2008 75cl 292,70 219,50 (Kategori 4,5,6,7), Bruno Clair, Marsannay4437601 Arlaud Bourgogne RougeRoncevie 200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Øvrige5078201 Audoin Marsannay MarieRagonneau 200775cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay9210701 Dubois Savigny les Beaune 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. R. Dubois & Fils,Savigny-les-Beaune5094901 Louis Jadot Mercurey 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Mercurey4538001 Pavelot Savigny-les-Beaune2007/200975cl 301,30 226,00 (Kategori 5,6,7), Dom. Jean-Marc Pavelot,Savigny-les-Beaune5166201 Remoissenet Maranges 1er CruLa Fussière 200575cl 303,30 227,50 (Bestillingsutvalg), Remoissenet Père &Fils, MarangesU 9675801 Verget Bourgogne Rouge Terroirs 75cl 305,50 229,10 (Bestillingsutvalg), Verget, Bourgognede Côte d’Or 20095918401 Audoin Marsannay Les Favières200975cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay9580701 CC Maréchal Bourgogne CuvéeCatherine 200975cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Catherine og ClaudeMarechal, Côte de Beaune5117601 Foillard Morgon Côte du Py 2010 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Jean Foillard, Morgon4851801 Leguin-Colin Santenay 1er CruLa Comme 2007/200875cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Santenay4827101 Rully 1er Cru Les Cloux 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jacqueson, Rully5078101 Marsannay Clos du Roy 2009 75cl 313,20 234,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay5100301 Loichet Côte de Nuits Village AuxMontagne 200675cl 316,00 237,00 (Bestillingsutvalg), Sylvain Loichet, Côte deNuits5166601 Remoissenet Santenay 1er CruLes Gravières 200675cl 317,90 238,40 (Bestillingsutvalg), Remoissenet Père &Fils, Santenay9056105 Audoin Marsannay Les Favieres2008150cl 319,90 479,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay5838001 Lequin-ColinChassagne-Montrachet Vieilles75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-MontrachetVignes 20085828901 Louis Latour Santeney 1. Cru200675cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Santenay2006701 Drouhin Savigny-lès-Beaune200675cl 320,40 240,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Savigny-les-Beaune5807901 Arlot Nuits-St.-Georges 1. CruPetits Plets 200475cl 323,20 242,40 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Arlot,Nuits-St.-Georges5231701 Patrice Rion Côte de NuitsVillages 200875cl 325,30 244,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion, Côtede Nuits-Villag8069801 Juillot Mercurey 1.Cru LesChamps Martins 200875cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Julliot, MercureyPremier Cru4558401 Muzard Santenay ChampsClaude Vieilles Vignes75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Lucien Muzard & Fils,Santenay2006/20075808101 Arlot Nuits-St.-Georges 1. CruPetits Plets 200675cl 329,20 246,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Arlot,Nuits-St.-GeorgesU 4401201 Château des JacquesMoulin-a-Vent 200975cl 333,10 249,80 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Moulin-à-Vent5225401 Charles Audoin Marsannay AuChamp Salomon 200775cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay9341701 Labouré-Roi Volnay 2008 75cl 339,90 254,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi, Volnay5326001 Merlin Moulin à Vent La Rochelle200775cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Merlin,Beaujolais5085201 Moulin à Vent La Rochelle 2009 75cl 342,70 257,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Merlin,Beaujolais9077701 Alain Gras Saint-Romain Rouge200975cl 344,00 258,00 (Bestillingsutvalg), Alain Gras,Saint-Romain9501301 Rion Côte de Nuits-Villages 2009 75cl 346,70 260,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion, Côtede Nuits-Villag5279001 P. Pestre Savigny-les-Beaune 1erCru Aux Serpentières 200875cl 348,10 261,10 (Bestillingsutvalg), Patrick Pestre,Savigny-les-Beaune4294101 Faiveley Mercurey 1. Cru Closdes Myglands 200675cl 348,70 261,50 (Bestillingsutvalg), Dom. J. Faiveley,Mercurey5806201 Morot Beaune 1er CruToussaints 200675cl 350,90 263,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Albert Morot,BeauneU 9688901 Chanson Pernand VergelessesLes Vergelesses 1cru 200975cl 353,20 264,90 (Bestillingsutvalg), Chanson Pere & Fils,Pernand-Vergelesses5719401 Guyon Savigny-les-Beaunes200575cl 354,70 266,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Antonin Guyon,Savigny-les-Beaune9033101 Meo-Camuzet Fixin 2008 75cl 354,90 266,20 (Bestillingsutvalg), Domaine Meo-Camuzet5214601 Méo-Camuzet Fixin 2007 75cl 354,90 266,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Fixin5907201 Domaine A.F. Gros Beaune 1er 75cl 359,60 269,70 (Kategori 6,7), Dom. A.F. Gros, BeauneCru Les Boucherottes 20099563701 Dom. Antonin Guyon Savigny LesBeaune Les Goudelettes 200975cl 359,70 269,80 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Savigny-les-Beaune17 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 17RØDVIN


RØDVIN18 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 189101501 Rossignol Savigny-les-Beaune1er Cru Les Lavières 200875cl 366,80 275,10 (Kategori 5,6,7), Nicolas Rossignol,Savigny-les-Beaune4867301 Laurent Beaune Vielles Vignes2003/200475cl 369,10 276,80 (Bestillingsutvalg), Dominique Laurent,Beaune4133701 Magnien Morey Saint-Denis2003/200475cl 369,10 276,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Magnien,Morey Saint-Denis4558501 Muzard Santenay 1.er CruMaladière 200775cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Lucien Muzard & Fils,Santenay9600901 Nuits Saint Georges Rouge 2009 75cl 373,10 279,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Brocard,Nuits-St.-Georges8056001 Dom. Cyrot-Buthiau Volnay 2008 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Cyrot-Buthiau,Volnay8046701 Dufouleur Fixin 1er Cru Clos duChapitre 200775cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Guy Dufouleur,Fixin9352201 Huber-Verdereau Volnay 2009 75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Huber-Verdereau,Volnay9377601 Pavelot Savigny les Beaune 1erCru Aux Guettes 200775cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc &Hugues Pavelot, Savigny-les-Beaune5548601 Perrot-Minot Vosne-RomanéeAu-Dessus de la Rivière 200475cl 384,90 288,70 (Bestillingsutvalg), Maison ChristophePerrot-Minot, Vosne-Romanée5917301 Taupenot-Merme AuxeyDuresses Premier Cru 200975cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Auxey-Duresses5094801 Louis Jadot Beaune Theurons1er Cru 200675cl 386,70 290,00 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Côte de Beaune5712401 Vougeraie Savigny-les-Beaune 1.Cru Les Marconnets 200575cl 388,30 291,20 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Vougeraie,Savigny-les-Beaune5955501 Arlot Nuits Saint Georges 1. CruLes Petits Plets 200775cl 390,00 292,50 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Arlot,Nuits-St.-Georges4670601 Boillot Volnay 2006 75cl 390,80 293,10 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Volnay4809201 Chevillon Nuits-Saint-GeorgesVieilles Vignes 200475cl 390,80 293,10 (Bestillingsutvalg), Robert Chevillon,Nuits-St.-Georges4864601 Frédéric MagnienChambolle-Musigny Herbues20044938601 Laurent Vosne-Romanée VieillesVignes 2004/20054674101 Muzard Santenay 1er Cru Closdes Tavannes 20085046701 Girardin Pommard VieillesVignes 20095125701 Pavelot Savigny-Les-Beaune 1erCru Guettes 20059503701 Robert Ampeau Savigny LesBeaune 1993literpris salgspris literpris salgspris75cl 390,80 293,10 (Bestillingsutvalg), Maison FrédéricMagnien, Chambolle-Musigny75cl 390,80 293,10 (Bestillingsutvalg), Dominique Laurent,Vosne-Romanée75cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Lucien Muzard & Fils,Santenay75cl 396,00 297,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin,Pommard75cl 396,00 297,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc &Hugues Pavelot, Savigny-les-Beaune75cl 397,20 297,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Savigny-les-Beaune9078101 Rapet Savigny-les-Beaune 2008 75cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rapet,Savigny-les-Beaune5172101 Domaine J.M. Boillot Beaune 75cl 398,00 298,50 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,1’er Cru Eponets 2006Beaune4134601 Gevrey-Chambertin Vieilles 75cl 398,00 298,50 (Bestillingsutvalg), Maison FrédéricVignes 2004/2005Magnien, Øvrige5172201 J.M. Boillot Beaune 1’er CruMontrevenots 2004/200575cl 398,00 298,50 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Beaune4133401 Magnien Gevrey-Chambertin lesSeuvrées Vieilles Vignes75cl 398,00 298,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Magnien,Gevrey-Chambertin2003/20049353401 Bouley Clos de la Cave Volnay200775cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Volnay9353501 Bouley Clos de la Cave Volnay200875cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Volnay5767701 Nuits-Saint-Georges 1er Cru Closdes Grandes Vignes Monopole75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Nuits-St.-Georges20065761101 Terres d’Arômes Volnay Premier 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Terres d’Arômes, VolnayCru Les Mitans 20075116601 Aloxe-Corton 1er Cru PetitesLolières 200575cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Chapelle,Aloxe-Corton5046601 Girardin Volnay Vieilles Vignes 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin, Volnay20054410601 Lequin-Colin Pommard LesNoizons 2007/200875cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Pommard4491401 Pavelot Savigny Les Beaune 1erCru Aux Gravains 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pavelot,Bourgogne6529801 Claude Dugat Bourgogne 2007 75cl 404,90 303,70 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Bourgogne9120001 Claude Dugat Bourgogne Rouge200875cl 404,90 303,70 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,BourgogneU 9676101 Verget Volnay 2009 75cl 410,30 307,70 (Bestillingsutvalg), Verget, Volnay5340201 Denis Mortet Marsannay LesLongeroies 200875cl 411,30 308,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Marsannay5785001 Ch. de P-M Pommard 2006 75cl 412,70 309,50 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Pommard5944901 Juillot Mercurey 1er Cru Clos desBarraults 200775cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Juillot,Mercurey9033201 Meo-Camuzet Morey St. Denis 75cl 414,10 310,60 (Bestillingsutvalg), Domaine Meo-Camuzet20085214501 Méo-Camuzet Morey-Saint-Denis200775cl 414,10 310,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Morey Saint-Denis5157401 Moestue Volnay 2007 75cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Yves Devevey,Volnay5201401 Pavelot Savigny les Beaune 1erCru Dominode 200675cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc &Hugues Pavelot, Savigny-les-Beaune9377501 Pavelot Savigny les Beaune 1erCru Dominode 200775cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc &Hugues Pavelot, Savigny-les-Beaune9353601 Bouley Clos de la Cave Volnay200975cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Volnay5325701 Moestue Volnay 2008 75cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Yves Devevey,Volnay5325705 Moestue Volnay 2008 150cl 443,30 665,00 (Bestillingsutvalg)5214301 Méo-Camuzet Fixin 1er Cru Closdu Chapitre 200775cl 421,70 316,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Fixin9341801 Labouré-Roi Côte deNuits-Villages 200975cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi, Côte deNuits-Villag


3496801 Latour Aloxe Corton 2008 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Aloxe-Corton5213401 Roche de Bellene Volnay VieillesVignes 200875cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Maison Roche deBellene, Volnay9378201 Moestue Volnay 2009 75cl 429,30 322,00 (Bestillingsutvalg), Jean Yves Devevey,Volnay4870401 Huber-Vardereau Pommard200875cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Huber-Verdereau,Pommard5863401 Dugat-Py Bourgogne Rouge 75cl 434,30 325,70 (Bestillingsutvalg), Dugat-Py, Bourgogne20095551101 Bouchard Gevrey-Chambertin200875cl 435,30 326,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Gevrey-Chambertin9503801 Robert Ampeau VolnaySantenots 199175cl 437,20 327,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Volnay9503901 Robert Ampeau VolnaySantenots 199275cl 437,20 327,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Volnay5132201 Harmand-GeoffroyGevry-Chambertin En Jouise200175cl 439,70 329,80 (Bestillingsutvalg), Dom.Harmand-Geoffroy, Gevrey-Chambertin5254201 Château de P-MNuits-Saint-Georges 1er Cru Closdes Grandes Vignes Monopole20075901701 Huber - Verdereau Volnay LesRobardelle 20099036601 Nuits-St.-Georges 1. Cru LesChenes Carteaux 2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 440,00 330,00 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Nuits-St.-Georges75cl 445,30 334,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Huber-Verdereau,Volnay75cl 450,80 338,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges782101 Beaune Teurons 1er Cru 2008 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Øvrige9078001 Rapet Pernand 1er Cru Les 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rapet,Vergelesses 2007Pernand-Vergelesses5917501 Taupenot-Merme Gevrey75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Chambertin 2009Gevrey-Chambertin5554901 Faiveley Gevrey-Chambertin 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J. Faiveley,2002Gevrey-Chambertin5265601 René Bouvier Gevrey-Chambertin 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Dom. René Bouvier,La Justice 2007Gevrey-Chambertin5149701 Louis Boillot Gevrey-Chambertin 75cl 453,30 340,00 (Bestillingsutvalg), Louis Bouillot,2007Gevrey-Chambertin9238401 Rossignol-Trapet Gevrey75cl 454,70 341,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rossignol-Trapet,Chambertin 2008Gevrey-Chambertin5935401 A.F. Gros Savigny les Beaune 75cl 456,00 342,00 (Bestillingsutvalg), Anne-François Gros,Premier Cru Clos des GuettesSavigny-les-Beaune2001/20029517201 Frederic MagnienNuits-Saint-Georges 200575cl 456,00 342,00 (Bestillingsutvalg), Maison FrédéricMagnien, Nuits-St.-GeorgesU 9676201 Verget Pommard 1er Cru 2009 75cl 456,80 342,60 (Bestillingsutvalg), Verget, Pommard4491201 Louis Boillot Gevrey-ChambertinLes Evocelles 200475cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Louis Bouillot,Gevrey-Chambertin9077501 Hospices de Beaune CuvéeHugues et Louis Bétault 200875cl 462,70 347,00 (Bestillingsutvalg), Hospices de Beaune,Beaune9077505 Hospices de Beaune CuvéeHugues et Louis Bétault 2008150cl 479,30 719,00 (Bestillingsutvalg)5646001 Gouges Nuits-St.-Georges 1. CruClos Des Porrets 200675cl 462,80 347,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges9121601 Pierre Damoy GevreyChambertin La Justice 200875cl 463,90 347,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Gevrey-Chambertin1392201 Arnoux Vosne-Romanée 2004 75cl 464,00 348,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Arnoux,Vosne-Romanée4913001 Beaune 1er Cru Boucherottes200575cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Jean Yves Devevey,Beaune5761201 Champeaux Gevrey-ChambertinPremier Cru 200775cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Terres d’Arômes,Gevrey-Chambertin9563401 Dom. Antonin Guyon GevreyChambertin La Justice 200975cl 466,40 349,80 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Gevrey-Chambertin5671401 Guyon Gevrey-Chambertin LaJustice 200675cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Antonin Guyon,Gevrey-Chambertin5029801 Rossignol-TrapetGevrey-Chambertin 2005/200675cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rossignol-Trapet,Gevrey-Chambertin5808501 Arlot Clos de Forêts SaintGeorges 1. Cru 200675cl 476,00 357,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Arlot,Nuits-St.-Georges5548401 Perrot-Minot Vosne-Romanée200475cl 477,90 358,40 (Bestillingsutvalg), Maison ChristophePerrot-Minot, Vosne-Romanée9473101 Denis Mortet Fixin ChampsPennebaut 200975cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Fixin5300001 Taupenot-Merme ChambolleMusigny 200975cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Chambolle-Musigny9238501 Rossignol-Trapet Beaune 1er CruTeurons 200875cl 482,70 362,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rossignol-Trapet,Beaune9036701 Nuits-St.-Georges 1. Cru Clos desPorrets St. Georges 200875cl 485,20 363,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges9036705 Nuits-St.-Georges 1. Cru Clos des 150cl 693,20 1 039,80 (Bestillingsutvalg)Porrets St. Georges 20089121501 Pierre Damoy GevreyChambertin Clos Tamisot 200075cl 486,10 364,60 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Gevrey-Chambertin9121301 Pierre Damoy GevreyChambertin Clos Tamisot 200875cl 486,10 364,60 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Gevrey-Chambertin5108101 Jean-Yves Devevey Volnay 1erCru Lurets 200675cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Yves Devevey,Volnay6533801 Gouges Nuits St.-Georges Closdes Porrets 200775cl 487,10 365,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges4941501 PM Pommard 1 er Cru LesPezerolles 200475cl 488,90 366,70 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Pommard9563101 Dom. Antonin Guyon ChambolleMusigny Les Cras 200975cl 493,10 369,80 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Chambolle-Musigny5808301 Arlot Clos de Forêts SaintGeorges 1. Cru 200475cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Arlot,Nuits-St.-Georges9562101 Dom. Antonin Guyon Volnay 1erCru Clos des Chênes 200975cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Volnay3294901 Burguet Gevrey-Chambertin MesFavorites Vieilles Vignes 200475cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Alain Burguet,Gevrey-Chambertin9239201 Rion Chambolle Musigny 2008 75cl 496,00 372,00 (Bestillingsutvalg), Michèle & Patrice Rion,Chambolle-Musigny5047401 Rossignol-Trapet Beaune 1er CruTeurons 200575cl 497,30 373,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Rossignol-Trapet,Beaune19 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 19RØDVIN


RØDVIN20 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 20U 9653601 Dugat Bourgogne 2009 75cl 500,50 375,40 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Bourgogne3161101 Beaune 1. Cru Marconnets 2005 75cl 502,00 376,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Beaune9229601 Robert Ampeau Savigny lesBeaune 199075cl 503,90 377,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Beaune9580601 CC Maréchal Volnay 2009 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Catherine og ClaudeMarechal, Volnay9374001 Louis Latour Pommard 2008 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Pommard5736901 Olivier Leflaive Volnay 2006 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Leflaive Frères,Volnay5201801 Esmonin Gevrey ChambertinVieilles Vignes 200675cl 506,70 380,00 (Bestillingsutvalg), Sylvie Esmonin,Gevrey-Chambertin3003401 Blagny 1.er Cru La Pièce sous leBois 200675cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Matrot,Øvrige4516901 Matrot Volnay Santenots 2002 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Matrot,Volnay9580501 CC Maréchal Pommard LaChanière 200975cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Catherine og ClaudeMarechal, Pommard4438501 Angerville Volnay 1er Cru 2004 75cl 520,00 390,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Volnay4742901 Chevillon Nuits-Saint Georges1.er Cru Perrières 200175cl 521,30 391,00 (Bestillingsutvalg), Robert Chevillon,Nuits-St.-Georges5645901 Gouges Nuits-St.-Georges 1. CruLes Pruliers 200675cl 522,50 391,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges9471501 Henri Gouges Nuits-St.-Georges1er Cru Clos des Porrets St.Georges 20099593101 Simon Bize Savigny-les-Beaune1er Cru Aux Vergelesses 20099516901 Michel Magnien MoreySaint-Denis 1’er Cru les Chaffots20046533901 Gouges Nuits Saint Georges 1erCru Les Pruliers 20079398101 Robert Ampeau La Piece SousLe Bois Blagny 1989literpris salgspris literpris salgspris75cl 526,70 395,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges75cl 528,40 396,30 (Bestillingsutvalg), Simon Bize,Savigny-les-Beaune75cl 528,50 396,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Magnien,Morey Saint-Denis75cl 529,30 397,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges75cl 530,50 397,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Øvrige618701 Bouchard Vosne-Romanée 2006 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Vosne-Romanée9234101 Louis Boillot & Fils Gevrey 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Boillot &Chambertin Les Evocelles 2006Fils, Gevrey-ChambertinU 9690101 Rion Chambolle Musigny 2009 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Chambolle-Musigny9036801 Nuits-St.-Georges 1. Cru Les 75cl 535,20 401,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Pruliers 2008Nuits-St.-Georges9036805 Nuits-St.-Georges 1. Cru Les 150cl 746,50 1 119,70 (Bestillingsutvalg)Pruliers 20086319101 Mugnier Nuits-Saint-Georges 75cl 537,20 402,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Clos des Fourches 2006Nuits-St.-Georges5348701 Mugnier Nuits-Saint-Georges 75cl 540,00 405,00 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Clos des Fourches 2008Nuits-St.-Georges9105201 Beaune Hospices de BeauneCuvée Nicolas Rolin 200875cl 542,70 407,00 (Bestillingsutvalg), Hospices de Beaune,Beaune Premier Cru9478301 Mikulski Volnay Santenots duMilieu 200875cl 546,40 409,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Fançois Mikulski,Volnay6531501 Arlot Clos des Forêts St Georges 75cl 552,90 414,70 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Arlot, Øvrige1. Cru 20076535901 Pousse d’Or Volnay En Caillerets200775cl 554,30 415,70 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Volnay9471701 Henri Gouges Nuits-St.-Georges1er Cru Les Pruliers 200975cl 557,20 417,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-Georges5785401 La Pousse d’Or Pommard 1erCru Les Jarolières 200675cl 557,90 418,40 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Pommard4973301 Angerville Volnay 1er Cru 2008 75cl 558,70 419,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Volnay9068501 Hudelot-Noellat Vosne-Romanée1. Cru Les Beaumonts 200875cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Alain Hudelot-Noellat,Vosne-Romanée9471605 Henri Gouges Nuits-St.-Georges1er Cru Clos des Porrets St.150cl 560,10 840,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Gouges,Nuits-St.-GeorgesGeorges 20099063505 Hospices de Beaune CuvéeNicolas Rolin 2008150cl 563,30 845,00 (Bestillingsutvalg), Hospices de Beaune,Beaune5638401 Mugnier Nuits-Saint-Georges1.Cru Clos de la Maréchale 200675cl 571,10 428,30 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Nuits-St.-Georges5638405 Mugnier Nuits-Saint-Georges 150cl 795,90 1 193,90 (Bestillingsutvalg)1.Cru Clos de la Maréchale 20069353201 Bouley Clos des Chênes Volnay1er Cru 200875cl 571,90 428,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Volnay9353101 Bouley Clos des Chênes Volnay1er Cru 200775cl 572,00 429,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Volnay5964501 Ch. Corton Grancey 1998 75cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Aloxe-Corton9358101 Leflaive Monthelie Sur la Velle1er Cru 200975cl 575,30 431,50 (Bestillingsutvalg), Leflaive & Associes,Monthélie5149601 Louis Boillot Gevrey-ChambertinLes Evocelles 200575cl 576,00 432,00 (Bestillingsutvalg), Louis Bouillot,Gevrey-Chambertin9470701 Albert BichotChambolle-Musigny Premier CruLes Chabiots 20095712501 Vougeraie Nuits-St-Georges 1.Cru Les Damodes 20069579701 Marc Roy Gevrey-ChambertinVieilles Vignes 20091409101 Clos de la Maréchale Nuits St.Georges 1. cru 20029377401 Arlaud Morey Saint Denis 1erCru Aux Cheseaux 20086532301 Denis Mortet Gevrey-Chambertin20096533701 Mugnier Nuits St. Georges 1erCru Clos Maréchale Rouge 20079353301 Bouley Clos des Chênes Volnay1er Cru 200975cl 576,80 432,60 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot,Chambolle-Musigny75cl 580,50 435,40 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Vougeraie,Nuits-St.-Georges75cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Roy Marc,Gevrey-Chambertin75cl 587,90 440,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J. Faiveley,Nuits-St.-Georges75cl 589,30 442,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis75cl 590,00 442,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin75cl 598,50 448,90 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Nuits-St.-Georges75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Marc Bouley,Volnay


literpris salgspris literpris salgspris5265501 René Bouvier Gevrey-ChambertinRacines du Temps 200775cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Dom. René Bouvier,Gevrey-Chambertin5107001 Arlaud Morey-Saint-Denis 1erCru Aux Cheseaux 200675cl 600,00 450,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis5963401 Arlaud Morey-Saint-Denis 1erCru Aux Cheseaux 200775cl 600,00 450,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis5789401 Rossignol Volnay 1er Cru Closdes Angels 200875cl 600,90 450,70 (Bestillingsutvalg), Dom. NicolasRossignol, Volnay5789501 Rossignol Volnay 1er CruSantenots 200975cl 600,90 450,70 (Bestillingsutvalg), Dom. NicolasRossignol, Volnay4866401 Frédéric MagnienVosne-Romanée 1er Cru Les75cl 601,10 450,80 (Bestillingsutvalg), Maison FrédéricMagnien, Vosne-RomanéeSuchots 2002/20035151101 Jean-Marc Boillot Volnay 1er CruCarelle Sous la Chapelle75cl 601,10 450,80 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Volnay2005/20065151601 Jean-Marc Boillot Volnay 1er Crule Ronceret 2004/200575cl 601,10 450,80 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Volnay9567301 Grivot Nuits St Georges Lavieres200975cl 601,30 451,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Grivot,Nuits-St.-Georges9567401 Grivot Vosne-Romanée 2009 75cl 601,30 451,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Grivot,Vosne-Romanée9236301 Pacalet Gevrey Chambertin2008/200975cl 601,30 451,00 (Bestillingsutvalg), Philippe Pacalet,Chambertin9062701 Morey St Denis 1er Cru Ruchots200775cl 612,00 459,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis9562201 Dom. Antonin Guyon CortonBressandes Grand Cru 200975cl 613,10 459,80 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Aloxe-Corton9194101 Bertheau Chambolle-MusignyPremier Cru 200875cl 613,50 460,10 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Chambolle-MusignyU 9690901 Arlaud Morey Saint Denis 1erCru Aux Cheseaux 200975cl 616,00 462,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis5330601 Méo-CamuzetGevrey-Chambertin 200875cl 616,30 462,20 (Bestillingsutvalg), Méo-Camuzet Frère &Soeurs, Gevrey-Chambertin5785601 La Pousse d’Or Volnay 1er Cru EnCaillerets 200675cl 617,70 463,30 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Volnay5819701 Grivot Vosne-Romanée lesBoissières 200975cl 618,50 463,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Grivot,Vosne-Romanée9229801 Robert Ampeau Pommard 1993 75cl 618,50 463,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Pommard9309701 Robert Ampeau Pommard 1995 75cl 618,50 463,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Pommard4833601 Joseph Drouhin BeauneMouches 1er Cru 200975cl 620,00 465,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Beaune5564201 Bertheau Chambolle-MusignyPremier Cru Les Charmes 200475cl 620,10 465,10 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Chambolle-Musigny4913101 Beaune 1er Cru Cuvée DamesHospitaliéres 200575cl 622,70 467,00 (Bestillingsutvalg), Les Caves desHautes-Côtes, Beaune4913105 Beaune 1er Cru Cuvée Dames 150cl 636,70 955,00 (Bestillingsutvalg)Hospitaliéres 20055785801 Bertheau Chambolle-MusignyPremier Cru Les Charmes 200675cl 624,30 468,20 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Chambolle-Musigny9377301 Arlaud Morey Saint Denis 1erCru Les Ruchots 20085284701 B. Leroux Nuits-Saint-GeorgesPremier Cru Aux Thorey 20085880701 Roumier Morey St. Denis 1er CruClos de la Bussière 20075785301 La Pousse d’Or Corton Clos duRoi Grand Cru 20065340301 Denis Mortet Fixin ChampsPennebaut 20085149501 Louis Boillot Nuits St. Georges1er Cru Pruliers 20049194401 Bertheau Chambolle-MusignyPremier Cru Les Charmes 20099473201 Denis Mortet Gevrey-ChambertinEn Champs 20095340401 Denis Mortet Gevrey-ChambertinVieilles Vignes 20086534901 Pousse d’Or Pommard LesJarollieres 20075935501 A.F. Gros Vosne Romanée Closde la Fontaine 20079517001 Michel MagnienGevrey-Chambertin 1’er Cru lesCazetiers 20039309501 Robert Ampeau VolnaySantenots 19939230001 Robert Ampeau VolnaySantenots 19969562301 Dom. Antonin Guyon Corton Closdu Roy Grand Cru 20099579801 Marc Roy Gevrey-ChambertinClos Prieur 20094972101 Arlaud Morey-Denis-1er CruRuchots 20065135101 Burguet Gevrey-Chambertin MesFavorites Vieilles Vignes 20055214801 Denis Mortet Gevrey-ChambertinVieilles Vignes 20075645401 La Pousse d’Or Volnay 1er Cru EnCaillerets Clos de 60 Ouvrées20065785501 La Pousse d’Or Volnay Clos de laBousse d’Or 20069236801 Lamarche Vosne-Romanée 1’erCru les Chaumes 2008/20099236101 Pacalet Chambolle Musigny2008/2009U 9690801 Arlaud Morey Saint Denis 1erCru Les Ruchots 20095942801 Volnay 1er Cru Clos de la Cavedes Ducs 200975cl 626,70 470,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis75cl 626,70 470,00 (Bestillingsutvalg), Benjamin Leroux,Nuits-St.-Georges75cl 626,70 470,00 (Bestillingsutvalg), Dom. G. Roumier, MoreySaint-Denis75cl 633,50 475,10 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Aloxe-Corton75cl 639,10 479,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Fixin75cl 640,00 480,00 (Bestillingsutvalg), Louis Bouillot,Nuits-St.-Georges75cl 640,10 480,10 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Chambolle-Musigny75cl 647,60 485,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin75cl 647,60 485,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin75cl 650,80 488,10 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Pommard75cl 651,90 488,90 (Bestillingsutvalg), Anne-François Gros,Vosne-Romanée75cl 651,90 488,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Magnien,Gevrey-Chambertin75cl 651,90 488,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Volnay75cl 651,90 488,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Volnay75cl 653,10 489,80 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Aloxe-Corton75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Marc Roy,Gevrey-Chambertin75cl 653,30 490,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis75cl 653,30 490,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Alain Burguet,Gevrey-Chambertin75cl 653,70 490,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin75cl 654,30 490,70 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Volnay75cl 654,30 490,70 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Pousse d’Or,Volnay75cl 659,30 494,50 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisLamarche, Vosne-Romanée75cl 659,30 494,50 (Bestillingsutvalg), Philippe Pacalet,Chambolle-Musigny75cl 661,30 496,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Morey Saint-Denis75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Benjamin Leroux, Volnay21 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 21RØDVIN


literpris salgspris literpris salgspris5819401 Rossignol Volnay 1er CruCailleret 200875cl 775,20 581,40 (Bestillingsutvalg), Dom. NicolasRossignol, Volnay5819601 Rossignol Volnay 1er CruTaillepieds 200875cl 775,20 581,40 (Bestillingsutvalg), Dom. NicolasRossignol, Volnay9238701 Barthod Chambolle Musigny 1erCru Les Cras 200875cl 776,00 582,00 (Bestillingsutvalg), Dom. GhislaineBarthod, Chambolle-Musigny9234001 Louis Boillot & Fils Nuits SaintGeorges 1er Cru Pruliers 200775cl 781,30 586,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Boillot &Fils, Nuits-St.-Georges5943901 Patrice Rion Chambolle-Musigny1er Cru Les Charmes 200775cl 781,30 586,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Chambolle-Musigny9202601 Drouhin-LarozeGevrey-Chambertin 1er Cru75cl 782,40 586,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Drouhin-Laroze,Gevrey-ChambertinLavaut St-Jacques 2008U 9689901 Rion Nuits Saint Georges 1er CruClos Saint Marc 200975cl 786,70 590,00 (Bestillingsutvalg), Michèle & Patrice Rion,Nuits-St.-Georges5864801 Sérafin Gevrey-ChambertinVieilles Vignes 200675cl 789,50 592,10 (Bestillingsutvalg), Sérafin Père et Fils,Gevrey-Chambertin5330201 Méo-CamuzetNuits-Saint-Georges 1er Cru Les75cl 790,90 593,20 (Bestillingsutvalg), Méo-Camuzet Frère &Soeurs, Nuits-St.-GeorgesPerrières 20085201701 Esmonin Gevrey Chambertin 1erCru Clos St. Jacques 200675cl 793,30 595,00 (Bestillingsutvalg), Sylvie Esmonin,Gevrey-Chambertin5330001 Méo-CamuzetChambolle-Musigny 1er Cru Les75cl 793,70 595,30 (Bestillingsutvalg), Méo-Camuzet Frère &Soeurs, Chambolle-MusignyFeusselottes 20085331401 Méo-CamuzetNuits-Saint-Georges 1er Cru Aux75cl 793,70 595,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Nuits-St.-GeorgesMurgers 20085331501 Méo-Camuzet Vosne-Romanée1er Cru Les Chaumes 200875cl 793,70 595,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Vosne-Romanée5548201 Perrot-Minot Nuits Saint-GeorgesPremier Cru La Richemone 200475cl 796,50 597,40 (Bestillingsutvalg), Maison ChristophePerrot-Minot, Nuits-St.-Georges5917701 Taupenot-Merme ChambolleMusigny Premier Cru La Combe75cl 798,70 599,00 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Chambolle-Musignyd’Orveau 2009U 9690601 d’Angerville Volnay 1er CruTaillepieds 200975cl 798,70 599,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Volnay5201601 Barthod Chambolle Musigny 1erCru Les Cras 200775cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Dom. GhislaineBarthod, Chambolle-Musigny5964301 Ch.Corton Grancey 2005 75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Aloxe-Corton5149401 Louis Boillot Nuits St. Georges1er Cru Pruliers 200675cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Louis Bouillot,Nuits-St.-GeorgesU 9690201 Rion Chambolle Musigny 1er CruLes Charmes 200975cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Michèle & Patrice Rion,Chambolle-Musigny5201501 Rion Nuits Saint Georges 1er CruClos Saint Marc 200775cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Patrice Rion,Nuits-St.-Georges5348901 Mugnier Nuits-Saint-Georges 1erCru Clos de la Maréchale 200875cl 807,20 605,40 (Bestillingsutvalg), Dom. J.F. Mugnier,Nuits-St.-Georges5348905 Mugnier Nuits-Saint-Georges 1erCru Clos de la Maréchale 2008150cl 808,10 1 212,20 (Bestillingsutvalg)5331301 Méo-CamuzetNuits-Saint-Georges 1er Cru AuxBoudots 20089121201 Pierre Damoy ChapelleChambertin Grand Cru 20089236401 Pacalet Gevrey Chambertin 1’erCru la Perriere 2008/20099236201 Pacalet Gevrey Chambertin 1’erCru Bel Air 2008/20095134901 Barthod Chambolle Musigny 1erCru Les Cras 20065564601 Bertheau Chambolle-MusignyPremier Cru Les Amoureuses20045639001 Perrot-Minot Morey Saint-DenisPremier Cru La Riotte VieillesVignes 20065107201 Arlaud Charmes-ChambertinGrand Cru 20069066901 Lafarge Pommard 1. Cru LesPezerolles 20075963301 Arlaud Charmes-ChambertinGrand Cru 200775cl 808,90 606,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Nuits-St.-Georges75cl 815,10 611,30 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Chambertin75cl 818,80 614,10 (Bestillingsutvalg), Philippe Pacalet,Gevrey-Chambertin75cl 818,90 614,20 (Bestillingsutvalg), Philippe Pacalet,Gevrey-Chambertin75cl 820,00 615,00 (Bestillingsutvalg), Dom. GhislaineBarthod, Chambolle-Musigny75cl 824,40 618,30 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Chambolle-Musigny75cl 829,60 622,20 (Bestillingsutvalg), Dom. HenriPerrot-Minot, Morey Saint-Denis75cl 865,30 649,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Charmes-Chambertin75cl 866,40 649,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Lafarge,Volnay75cl 873,30 655,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Charmes-ChambertinU 9653501 Dugat Gevrey-Chambertin 2009 75cl 888,40 666,30 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-Chambertin4862501 Magnien Clos de La Roche 75cl 891,10 668,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Magnien,Grand Cru 2004Volnay5171701 Domaine Henri Boillot Volnay 1er 75cl 891,20 668,40 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, VolnayCru Caillerets 2005/20069237301 Lamarche Echezeaux Grand Cru 75cl 891,20 668,40 (Bestillingsutvalg), Dom. François2008/2009Lamarche, Øvrige9237305 Lamarche Echezeaux Grand Cru 150cl 908,30 1 362,50 (Bestillingsutvalg)2008/20099236501 Pacalet Gevrey Chambertin 1’er 75cl 891,20 668,40 (Bestillingsutvalg), Philippe Pacalet,cru Lavaux st. JacquesGevrey-Chambertin2008/20099237101 Lamarche Clos de VougeotGrand Cru 2008/200975cl 891,50 668,60 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisLamarche, Vougeot9237105 Lamarche Clos de Vougeot 150cl 908,30 1 362,50 (Bestillingsutvalg)Grand Cru 2008/20095340501 Denis Mortet Gevrey-Chambertin1er Cru 200875cl 891,60 668,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin5340601 Denis Mortet Gevrey-Chambertin1er Cru Lavaux St-Jacques 200875cl 891,60 668,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-ChambertinU 9691601 Arlaud Charmes ChambertinGrand Cru 200975cl 893,30 670,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Charmes-Chambertin9473301 Denis Mortet Gevrey-Chambertin1er Cru 200975cl 894,40 670,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin9473401 Denis Mortet Gevrey-Chambertin1er Cru Lavaux St-Jacques 200975cl 894,40 670,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin5107101 Arlaud Clos de La Roche 2006 75cl 926,70 695,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Bourgogne23 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 23RØDVIN


RØDVIN24 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 245963201 Arlaud Clos de La Roche 2007 75cl 926,70 695,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Øvrige5943301 d’ Angerville Volnay 1er Cru Closde Ducs 200775cl 926,70 695,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, VolnayU 9690701 d’Angerville Volnay 1er Cru Closdes Ducs 200975cl 933,20 699,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Marq.d’Angerville, Volnay5909601 Bouchard Le Corton 2006 75cl 937,20 702,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Aloxe-Corton5706301 Corton Clos des Cortons Faiveley 75cl 943,30 707,50 (Bestillingsutvalg), Dom. J. Faiveley, ØvrigeGrand Cru 20025172901 D. Laurent Charmes-ChambertinGrand Cru 2002/200375cl 963,60 722,70 (Bestillingsutvalg), Dominique Laurent,Charmes-Chambertin5831401 Grivot Nuits St Georges LesRoncières 200775cl 963,90 722,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Grivot,Nuits-St.-GeorgesU 9691701 Arlaud Clos de la Roche GrandCru 200975cl 966,70 725,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Arlaud Père etFils, Øvrige5820201 Grivot Vosne-Romanée 1er CruLes Rouges 200975cl 981,20 735,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Grivot,Vosne-Romanée5865701 Sérafin Gevrey-Chambertin 1erCru Les Corbeaux 200775cl 992,50 744,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Sérafin,Gevrey-Chambertin5864701 Sérafin Morey-Saint-Denis 1erCru Les Millandes 200775cl 992,50 744,40 (Bestillingsutvalg), Sérafin Père et Fils,Morey Saint-Denis9120801 Pierre Damoy Chambertin Closde Bèze Grand Cru 200075cl 998,00 748,50 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Chambertin9120701 Pierre Damoy Chambertin Closde Bèze Grand Cru 200175cl 998,00 748,50 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Chambertin9120601 Pierre Damoy Chambertin Closde Bèze Grand Cru 200875cl 998,00 748,50 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Chambertin9470601 Albert BichotChambolle-Musigny Premier Cru75cl 1 000,80 750,60 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot,Chambolle-MusignyLes Amoureuses 20099120901 Pierre Damoy Chambertin GrandCru 200875cl 1 002,50 751,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Damoy,Chambertin5330301 Méo-CamuzetNuits-Saint-Georges 1er Cru AuxArgillas 20085332001 Comte Georges de VogüéChambolle-Musigny 1.er Cru20085172801 D. Laurent Clos de la RocheGrand Cru 2004/20059202501 Drouhin-LarozeLatricières-Chambertin GrandCru 20085342705 Bonneau du Martray CortonGrand Cru 200875cl 1 023,10 767,30 (Bestillingsutvalg), Méo-Camuzet Frère &Soeurs, Nuits-St.-Georges75cl 1 028,90 771,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Comte Georgesde Vogüé, Chambolle-Musigny75cl 1 036,10 777,10 (Bestillingsutvalg), Dominique Laurent,Nuits-St.-Georges75cl 1 048,00 786,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Drouhin-Laroze,Chambertin150cl 1 065,30 1 598,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Pernand-Vergelesses5107701 Loichet Clos Vougeot 2006 75cl 1 066,50 799,90 (Bestillingsutvalg), Sylvain Loichet, Vougeot5347401 Cathiard Nuits-Saint-Georges 1erCru Aux Murgers 20085957201 Bonneau du Martray CortonGrand Cru 2006literpris salgspris literpris salgspris75cl 1 104,70 828,50 (Bestillingsutvalg), Sylvain Cathiard,Nuits-St.-Georges75cl 1 128,10 846,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Øvrige5331101 Méo-Camuzet Clos de Vougeot200875cl 1 129,20 846,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Vougeot6531401 Méo-Camuzet Clos de Vougeot200775cl 1 129,30 847,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Méo-Camuzet,Øvrige5946401 Bonneau du Martray CortonGrand Cru 200775cl 1 131,20 848,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Øvrige5917401 Taupenot-Merme MazoyéresChambertin Grand Cru 200775cl 1 132,00 849,00 (Bestillingsutvalg), Taupenot-Merme,Chambertin5252101 Jean Grivot Nuits-St-Georges 1erCru Aux Boudots 200975cl 1 136,10 852,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Grivot,Nuits-St.-Georges5785901 Bertheau Bonnes-Mares GrandCru 200675cl 1 137,70 853,30 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Øvrige9195201 Bertheau Bonnes-Mares GrandCru 200975cl 1 162,70 872,00 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Øvrige5340701 Denis Mortet Gevrey-Chambertin1er Cru Aux Beaux Bruns 200875cl 1 166,70 875,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Gevrey-Chambertin9471201 Comte Georges de VogüéChambolle-Musigny Premier Cru75cl 1 181,30 886,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Comte Georgesde Vogüé, Chambolle-Musigny20099202401 Drouhin-Laroze Bonnes-MaresGrand Cru 200875cl 1 195,90 896,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Drouhin-Laroze,Øvrige9195101 Bertheau Bonnes-Mares GrandCru 200875cl 1 223,30 917,50 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisBertheau, Øvrige5638901 Perrot-Minot Grand CruMazoyeres-Chambertin Vieilles75cl 1 248,90 936,70 (Bestillingsutvalg), Dom. HenriPerrot-Minot, Mazis-ChambertinVignes 20066532501 Claude DugatGevrey-Chambertin 1. Cru 200775cl 1 290,10 967,60 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-Chambertin9119801 Claude DugatGevrey-Chambertin 1. Cru 200875cl 1 290,10 967,60 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-Chambertin5863501 Dugat-Py Gevrey-ChambertinCoeur de Roy 200975cl 1 312,00 984,00 (Bestillingsutvalg), Dugat-Py,Gevrey-Chambertin9202701 Drouhin-Laroze Chambertin-Closde Bèze Grand Cru 200875cl 1 314,80 986,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Drouhin-Laroze,Gevrey-Chambertin9119701 Claude DugatGevrey-Chambertin 1. Cru75cl 1 374,40 1 030,80 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-ChambertinLavaux St. Jacques 20089358201 Leflaive Charmes ChambertinGrand Cru 200975cl 1 492,40 1 119,30 (Bestillingsutvalg), Leflaive & Associes,Charmes-Chambertin9070001 La Forge de Tart 2007 75cl 1 533,30 1 150,00 (Bestillingsutvalg), Clos de Tart, MoreySaint-DenisU 9653401 Dugat Gevrey-Chambertin 1. Cru200975cl 1 606,30 1 204,70 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-Chambertin9236905 Lamarche La Grande Rue2008/2009150cl 1 675,00 2 512,50 (Bestillingsutvalg), Dom. FrançoisLamarche, Øvrige9236901 Lamarche La Grande Rue 75cl 1 683,30 1 262,50 (Bestillingsutvalg)2008/2009U 9653301 Dugat Gevrey-Chambertin 1. CruLavaux St. Jacques 200975cl 1 718,30 1 288,70 (Bestillingsutvalg), Claude Dugat,Gevrey-Chambertin9069301 Hudelot-Noellat Romanée St.Vivant Grand Cru 200875cl 1 849,90 1 387,40 (Bestillingsutvalg), Alain Hudelot-Noellat,Vosne-Romanée


RØDVIN26 FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON LANGUEDOC-ROUSSILLON FRANKRIKE 26literpris salgspris literpris salgspris4979306 J.P. Chenet Cabernet Syrah 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), Les Caves de Landiras,Languedoc5299005 Preignes le Vieux Réserve 2010 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), Preignes le Vieux,Øvrige4395901 Grand Sud Merlot 2008 75cl 135,90 101,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Oc4395904 Grand Sud Merlot 2008 25cl 179,60 44,90 (Bestillingsutvalg)1419201 Chantovent Merlot 2007 75cl 138,30 103,70 (Bestillingsutvalg), Chantovent, Oc5749606 3 Petit 100cl 139,90 139,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Oc5890601 Chapelle du Bois Syrah 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Øvrige1566201 La Bastide Les Genêts Vieilles 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Guilhem Durand, AudeVignes Syrah 20095526401 Monastier Sélection Grignon 75cl 139,90 104,90 (Kategori 5,6,7), Monastier, OcCabernet Sauvignon 20105869001 La Closerie des Lys Les Fruitères200975cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Christian Collovray etJean-Luc Ter, Oc3333201 Domaine la Bastide Syrah 2008 75cl 141,20 105,90 (Bestillingsutvalg), Dom. la Bastide,Languedoc5915101 Bacalao Tinto 2009 75cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Guilhem Durand, Øvrige5055401 Héritage Merlot 2008 75cl 143,70 107,80 (Bestillingsutvalg), Les Collines du Bourdic,Oc4568601 Fortant de France Cabernet 75cl 146,30 109,70 (Bestillingsutvalg), Skalli, OcSauvignon 20099574801 Escargot Pinot Noir 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de L’Hérré, Oc5748501 Fat Bastard Shiraz 2007 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Gabriel Meffre, Oc354201 Fortant de France Merlot 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Fortant de France, Oc9178701 Jean Panis Allo Allo Cabernet 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Jean Panis, ØvrigeSauvignon Merlot 20099204401 LGI Rare Vineyards Malbec 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Oc3387401 Laroche Syrah de la Chevaliere 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Oc20105689501 Monastier Shiraz 2007 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), LGI9178601 Sommiérois Allo Allo Syrah200975cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Les Vignerons duSommierois, Oc2094501 Vignoble du Sud Syrah 2008 75cl 146,90 110,20 (Bestillingsutvalg), Foncalieu, Oc5053001 Arrogant Frog Ribet Cabernet 75cl 149,20 111,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Paul MasSauvignon-Merlot 20109025106 Vernissage Syrah Cabernet 300cl 150,00 449,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery ABSauvignon9355701 Laurent Miquel Syrah Grenache 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Laurent Miquel, Oc20109459701 Robert Vic Cuvée Krambua 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Vic, OcSélection 20105912401 Joyeux Nöel Corbières 2008 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Arcus, Corbières5910801 Auriol Fondateur 2011 75cl 154,70 116,00 (Bestillingsutvalg), Auriol, Languedoc4703101 Les Collines du Bourdic Merlot200975cl 154,90 116,20 (Bestillingsutvalg), Les Collines du Bourdic,Languedoc9392101 Domaine Grangeot des Beaumes 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Boris KovakCarignan 20103258201 Les Jamelles Merlot 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Les Jamelles, Oc9579201 dA Syrah Reserve 2010 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), Dom. Astruc, Oc9484501 Terre A Verre La Clape 2010 75cl 161,30 121,00 (Bestillingsutvalg), Terre A. Verre,Languedoc9074906 Le Cop Syrah Grenache Merlot2010150cl 161,90 242,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Cazes, CôtesCatalanesU 9673401 Fjorden Baby 2010 75cl 166,00 124,50 (Bestillingsutvalg), Dom. La CroixSainteEulalie5889901 Domaine de Sérame Reserve 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Sérame, Languedoc20071565501 Paul Mas Estate Carignan 2008 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Paul Mas, Hérault5965901 Domaine du Grand Arc Natured’Orèe 200975cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Arc,Corbières5292701 Domaine Clavel Le Mas 2008 75cl 167,70 125,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc5207801 Domaine Ventenac Syrah 2009 75cl 171,20 128,40 (Bestillingsutvalg), Alain Maurel,Languedoc5110601 Bourdic Merlot Cuvée Boisée200675cl 171,90 128,90 (Bestillingsutvalg), Les Collines du Bourdic,Oc8026501 Tinto Absoluto 2007 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Mas Beille, CôtesCatalanes5981901 Cadet d’Oc Cabernet Sauvignon200875cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Languedoc5325401 J. P. Chenet Merlot CabernetOrganic75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, OcU 1180701 Les Domaines Paul Mas75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de ConasCabernet Sauvignon-Syrah 20105158801 Les Fumées Blanches Pinot Noir 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), François Lurton, Oc20089354101 Les Vignes de l′Aire EffetPapillon 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vignes de l’Aire, Côtesdu Roussillon5876201 Ninet de Pena Merlot-Cabernet200875cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Les Vign de Cases dePene, Côtes Catalanes5236301 Raymond Roque Faugères CuvéePapillon 200875cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Raymond Roque,Faugères5977006 J.P. Chenet Cabernet Syrah 18,7cl 175,90 32,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Øvrige9320101 Dom. du Poujol Coteaux duLanguedoc Jazz 201075cl 178,50 133,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Poujol, Coteauxdu Languedoc5110801 Pavillon Syrah 2005 75cl 178,90 134,20 (Bestillingsutvalg), Les Collines du Bourdic,Oc5216601 Ch. Camplazens La Garrigue200775cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Camplazens,Coteaux du Languedoc4568501 Robert Skalli Merlot 2007 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Skalli, Oc5129501 Domaine Sainte Croix LeFournas 200975cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Sainte Croix,Corbières5241201 Mas Baux Grand Red 2008 75cl 185,10 138,80 (Bestillingsutvalg), Mas Baux, Roussillon5505601 Ch. de Sérame 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dourthe Frères,Corbières5142001 Fontanilles 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des 2 Ânes,Corbières5757901 La Forge Estate Carignan VieillesVignes 200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Paul Mas, Oc


literpris salgspris literpris salgspris9565701 Las Vals les Gres 2009 75cl 186,50 139,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Las Vals,Corbières8060801 Viranel Tradition 2009 75cl 186,50 139,90 (Kategori 5,6,7), Saint-Chinian4318103 Giraud Merlot 18,7cl 186,60 34,90 (Bestillingsutvalg), Robert Giraud, Oc8026201 Coeur de Gravette 2008 75cl 188,70 141,50 (Bestillingsutvalg), Wine Way, Coteaux duLanguedoc4442601 Bila-Haut Côtes du Roussillon200975cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duRoussillon5966001 Réserve Grand Arc 2008 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Arc,Corbières5689401 Manoir Grignon Cabernet-Syrah 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Oc20075833301 La Gravette Vieilles Vignes 2007 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Wine Way les Vins CôteSud, Øvrige9079901 Raymond Roque FaugèresNature 200975cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Raymond Roque,Faugères9231701 Pont de Gassac 2010 75cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Moulin de Gassac,Hérault9578701 Sweden Rock Premium Edition 75cl 196,80 147,60 (Bestillingsutvalg), Kiviks Musteri, Oc20099580001 Le Mas d’Isnard 2009 75cl 197,50 148,10 (Bestillingsutvalg), Le Mas D’isnard,Coteaux du Languedoc9378801 Les Barras 2009/2010 75cl 199,60 149,70 (Kategori 5,6,7), Val Auclair, LanguedocU 4463401 Ch. des Erles Cuvée des Ardoises 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), J&F Lurton, Fitou20095157501 Domaine d’Auphilac Lou Maset201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. d’Aupilhac,Coteaux du Languedoc9390501 H & B Languedoc 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Hecht & Bannier,Languedoc5833201 Ch. la Bastide L’Optimée 2006 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Dom. la Bastide,Corbières5243101 Riberach Rouge 2007 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Riberach, CôtesCatalanes9504001 Navarre Ribeyrenc 2010 75cl 207,70 155,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Navarre, Øvrige9503601 Mas Conscience La Petite Prisede... 200975cl 211,70 158,80 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience,Languedoc3226901 Bergerie de l’Hortus 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Jean Orliac, Coteaux duLanguedoc3384801 L’Opèra de Villerambert - Julien200575cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Villerambert-Julien,Minervois9230301 Dom. Clavel Les Garrigues 2008 75cl 218,40 163,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc9504201 Dom. Navarre Le Laouzil 2009 75cl 218,40 163,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Navarre,Saint-Chinian5236601 La Treille Muscate La Fille de 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), La Treille Muscate, Audel’Air 20081565701 Luc Rouge Collioure 2008 75cl 222,00 166,50 (Bestillingsutvalg), Collioure, Collioure5698301 Christian Audigier The Cool Wine 75cl 222,40 166,80 (Bestillingsutvalg), Montpeyroux, OcCabernet Sauvignon 20075698501 Christian Audigier The Cool Wine 75cl 222,40 166,80 (Bestillingsutvalg), Montpeyroux, OcMerlot 20075698701 Christian Audigier The Cool WineSyrah 200975cl 222,40 166,80 (Bestillingsutvalg), Montpeyroux, Oc4472601 Mas la Chevalière 2008 75cl 223,10 167,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche,Languedoc9073001 Cuvee 61 2008 75cl 223,90 167,90 (Bestillingsutvalg), Les Clos Perdus,Corbières5293201 Mas Conscience La Petite Prise...200875cl 224,00 168,00 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience,Coteaux du Languedoc1078801 Dom. de l’Ausseil du Vent dansLes Plumes 200975cl 226,00 169,50 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Ausseil,Côtes du Roussillon-5141101 Castell Vell 2006 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Singla, Côtes duRoussillon-5650901 Foulaquier L´Orphée Pic SaintLoup 200775cl 232,00 174,00 (Bestillingsutvalg), Mas Foulaquier, Coteauxdu Languedoc5981701 Carabas Rouge 2007 75cl 237,20 177,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Languedoc5292601 Domaine Clavel Les Garrigues200775cl 237,30 178,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc1052701 Le Roc des Anges Segna de Cor200875cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Dom. le Clos desAgnes, Côtes du Roussillon-5142101 L’Enclos 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des 2 Ânes,Corbières5741001 Le Loup du Pic 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Puech-Haut,Coteaux du Languedoc4137901 Bila-Haut Occultum Lapidem200975cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duRoussillon-9503501 Val Auclair Eugène & Victor 75cl 247,70 185,80 (Bestillingsutvalg), Val Auclair, Languedoc20105293001 Mas Conscience Le Cas 2008 75cl 251,50 188,60 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience,Hérault9073101 Domaine Sainte Croix Magneric200675cl 251,90 188,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Sainte Croix,Corbières4353301 Domaine de Nizas 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Nizas &Salleles, Coteaux du Languedoc9310901 Dom. de Raissac Marispelet200975cl 259,30 194,50 (Bestillingsutvalg), Dom. de Raissac,Øvrige5976301 Les Clos Perdus Priundo 2007 75cl 261,20 195,90 (Bestillingsutvalg), Les Clos Perdus,Corbières9504301 Dom. Navarre Olivier 2009 75cl 263,90 197,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Navarre,Saint-Chinian5292801 Domaine Clavel Pic Saint LoupBonne Pioche 200975cl 264,80 198,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc5960001 Domaine du Grand Arc En SolMajeur 200775cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Arc,Corbières1052801 La Coulée 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Pithon, Côtes duRoussillon5680901 Ch. d′Aussieres 2005 75cl 266,00 199,50 (Bestillingsutvalg), Les Dom. Barons deRothschild, Corbières5743701 Ch. Puech-Haut 2004 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Puech-Haut,Coteaux du Languedoc3384901 Ch. Villerambert - Julien 2001 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Villerambert-Julien,Minervois9390601 H & B Côtes du RoussillonVillage 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Hecht & Bannier, Côtesdu Roussillon27 FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON LANGUEDOC-ROUSSILLON FRANKRIKE 27RØDVIN


RØDVIN28 FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON LOIRE FRANKRIKE 28literpris salgspris literpris salgspris4563701 Montpeyroux 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. d’Aupilhac,Coteaux du Languedoc5914201 Gravettissime 2006 75cl 274,70 206,00 (Bestillingsutvalg), La Gabare, Coteaux duLanguedoc5293101 Mas Conscience L’ As 2007 75cl 291,50 218,60 (Bestillingsutvalg), Mas Conscience,Coteaux du Languedoc9590901 Dom du Grand Arc Aux Tempsd’Histoire 200975cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Arc,Corbières9073201 Sainte Croix Carignan 2007 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Sainte Croix,Corbières5241301 Mas Baux Soleil Rouge 2006 75cl 293,50 220,10 (Bestillingsutvalg), Mas Baux, Roussillon9229201 Les Vignes Oubliees 2009 75cl 298,50 223,90 (Bestillingsutvalg), Les Vignes Oubliees,Coteaux du Languedoc5292901 Domaine Clavel Copa Santa200775cl 304,70 228,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc5651001 Foulaquier Les Calades Pic SaintLoup 200675cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Mas Foulaquier,Languedoc5180601 Gran’ Tonillieres 2007 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Mas Foulaquier, Coteauxdu Languedoc1316801 Domaine de l’Hortus Grande 75cl 316,00 237,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Hortus, OcCuvée 20079353001 Roc des Anges Reliefs 2009 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Le Roc des Anges,Côtes du Roussillon-5142701 Leon Barral Faugères Jadis 2006 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Leon Barral,Faugères9073301 Sainte Croix Celestra 2007 75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Sainte Croix,Corbières5073601 Mas Belles Eaux Les Couteaux200575cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Mas Belle Eaux,Languedoc4526701 Domaine de Montcalmès 2008 75cl 356,00 267,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Montcalmès,Coteaux du Languedoc4175501 Laroche La Croix Chevaliere 75cl 362,00 271,50 (Bestillingsutvalg), Michel Laroche, Oc20059585201 Domaine Clavel Des Clous 2005 75cl 398,10 298,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc5811201 Canet Valette Maghani 2005 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Canet Valette,Saint-Chinian9229301 Mas Jullien Terrasses du Larzac200875cl 438,50 328,90 (Bestillingsutvalg), Mas Jullien, Coteaux duLanguedoc4704901 Roc des Anges 1903 Carignan200675cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Le Roc des Anges,Pyrenées Orientales4950101 Mas de Daumas Gassac Rouge200975cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Mas de DaumasGassac5323001 Peyre Rose Coteaux du75cl 664,80 498,60 (Bestillingsutvalg), Peyre Rose, LanguedocLanguedoc Clos des Cistes 20035323101 Peyre Rose Coteaux du75cl 664,80 498,60 (Bestillingsutvalg), Peyre Rose, LanguedocLanguedoc Syrah Leone 20035322901 Peyre Rose Coteaux duLanguedoc Clos Syrah Léone200275cl 719,30 539,50 (Bestillingsutvalg), Peyre Rose, LanguedocLOIRE9156806 Biovidis Cabernet Franc 2009 300cl 133,20 399,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Biovidis, Anjou8049501 Dom. des Clos Godeaux Chinon 75cl 149,20 111,90 (Bestillingsutvalg), Brocourt, Chinon2008/20099176301 Réserve des Vignerons SaumurChampigny 200975cl 158,50 118,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cave de Saumur,Saumur-Champigny5210101 Sérol Les Vieilles Vignes 2010 75cl 173,10 129,80 (Bestillingsutvalg), Robert Sérol, CôteRoannaise8060901 Barc-Vallèe Chinon Le Petite 75cl 173,20 129,90 (Kategori 4,5,6,7)Timonerie 20105142501 Clos Roche Blanche CuvéeGamay 200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Clos Roche Blanche,Touraine5142401 Cuvée Pif 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Clos Roche Blanche,Touraine9488201 Patrick Baudouin Anjou 2010 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Baudouin, Anjou5337401 Clos Cristal Saumur Champigny 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Saumur-Champigny20098032001 Dom. de la Noblaie ChinonCabernet Franc 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Noblaie,Chinon5210001 Sérol Les Millerands 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Robert Sérol, CôteRoannaise5337301 Reuilly Pinot Noir 2008 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Reuilly8052901 Domaine du Fresche Gamay 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Alain Boré, Anjou20095771201 Ricotier Chinon 2009 75cl 194,80 146,10 (Bestillingsutvalg), Pascal Ricotier, Chinon4969701 Bourgueil Trinch 2006 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Pierre et CatherineBreton, Bourgeuil1085301 Couly-Dutheil Baronnie75cl 199,90 149,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), ChinonMadeleine Chinon 20099457801 Roche de Feu Chinon 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Alpha Loire, Chinon5209901 Sérol La Croix Saint-Paul 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Robert Sérol, CôteRoannaise1048101 Domaine du Grand Bréviandre200675cl 204,10 153,10 (Bestillingsutvalg), J.M. Monmousseau,Chinon1010401 CotelleraieSt.-Nicolas-de-Bourgeuil 200775cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Cotelleraie,St.-Nicolas-de-Bourg5209801 Sérol l’Incorruptible 2009 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Robert Sérol, CôteRoannaise9380301 Domaine du Chaillot Parenthèse201075cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chaillot,Chateaumeillant5180301 Domaine du Chaillot 2009 75cl 217,30 163,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chaillot, Øvrige4493101 Bonnaventure Chinon Ch. de 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Bonnaventure, ChinonCoulaine 20075128301 Domaine Griottes P’tite Gâterie 75cl 232,00 174,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Griottes, Øvrige20091075601 Dom. de Montrieux Coteaux du 75cl 248,00 186,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de MontrieuxVendômois 20088046801 Dom. de Montrieux Verre des 75cl 248,00 186,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de MontrieuxPoetes 20085141201 Les Quartiers 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Yannick Amirault,Bourgeuil


literpris salgspris literpris salgspris5743401 Prieur Sancerre Rouge 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Paul Prieur et Fils,Sancerre3750001 Sancerre Rouge La Croix du Roy200975cl 257,30 193,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lucien Crochet,Sancerre9139401 Peyra Vieilles Vignes 2004 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Peyra, Øvrige5966701 Rouge Gorge 2009 75cl 274,70 206,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bellivière,Coteaux du Loir5128201 Jean-Pierre Robinot Concertod’Oniss 200975cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Robinot,Øvrige1197401 Terres Chaudes 1999 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Thierry Germain, Øvrige9593001 Clos de L’elu Esperance 2010 75cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Clos de l’Elu5599701 Bourgeois Sancerre Le ChêneSaint-Etienne 200275cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,SancerrePROVENCE5174101 Charmes des Demoiselles 2009 75cl 113,10 84,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Sainte Roseline,Øvrige4840006 Medinet Bag in Barrel 300cl 126,30 379,00 (Bestillingsutvalg), Langguth Erben, Øvrige8038101 Moulin Des Costes 2006 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Bunan, Bandol5268701 Rabiega Côtes de ProvenceCuvée Selection 200675cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Rabiega, Côte deProvence9240801 Ch. La Mascaronne 2005 75cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Ch. La Mascaronne,Côte de ProvenceU 9673201 Saint Sidoine Côtes de Provence 75cl 201,20 150,90 (Bestillingsutvalg), Coste Brulade, Var20105906901 Villa Provence Cuvée Rouge 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Clarettes, Øvrige20079240701 Ch. Miraval 2005 75cl 224,90 168,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Miraval, Côte deProvence9138101 Le Page de Vignelaure 2007 75cl 253,70 190,30 (Bestillingsutvalg), Ch. Vignelaure, Øvrige4955901 Le Restanques de Pibarnon 75cl 259,70 194,80 (Bestillingsutvalg), Ch. de Pibarnon, Bandol20095627601 Ch. Roubine Cru Classé Classic 75cl 273,50 205,10 (Bestillingsutvalg), Ch. Roubine, Øvrige20045682201 Ch. de Berne Cuvée Speciale 75cl 295,10 221,30 (Bestillingsutvalg), Ch. de Berne, Øvrige20075682101 Ch. de Saint-Martin CuvéeGrande Reserve 200475cl 295,10 221,30 (Bestillingsutvalg), Ch. de Saint Martin,Øvrige9223301 Domaine La Suffrene Bandol199975cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Dom. La Suffrene,Bandol5284101 Rabiega Côtes de Provence LeRocher 200675cl 399,30 299,50 (Bestillingsutvalg), Rabiega, Côte deProvence5960205 Ch. Vignelaure Rouge 2000 150cl 421,10 631,60 (Bestillingsutvalg), Ch. Vignelaure,Coteaux-d’Aix-en-ProRHÔNE NORDU 9596201 Ch. Cheylus Côtes du Rhone201075cl 138,00 103,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), La Comp.Rhodanienne, Øvrige762001 Cave de Tain Crozes Hermitage200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cave de Tainl’Hermitage, Crozes HermitageU 9389601 Nicolas Perrin Syrah 2010 75cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), Nicolas Perrin, Øvrige662701 Jaboulet Crozes Hermitage LesJalets 200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jaboulet Aîné,Crozes Hermitage4506801 Crozes Hermitage La PetiteRuche 200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, CrozesHermitage4355701 Clairmonts Crôzes-Hermitage200675cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Cave des Clairmonts,Crozes Hermitage9077101 Ogier Comte de Raybois CrozesHermitage 200875cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,Crozes Hermitage9381801 Andeol Salavert CrozesHermitage 201075cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Andéol Salavert, CrozesHermitage8061101 Chapoutier Les Meysonniers200975cl 233,30 175,00 (Kategori 4,5,6,7), M. Chapoutier, CrozesHermitage5180201 Domaine des EntrefauxCrozes-Hermitage 200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Charles & FrancoisTardy, Crozes Hermitage3374601 Les Launes Crozes Hermitage200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères, CrozesHermitage5710201 Les Chaponnes Saint-Joseph200675cl 241,30 181,00 (Bestillingsutvalg), Gabriel Meffre, St.Joseph4563801 Les Pierrelles Crozes-Hermitage200975cl 244,00 183,00 (Bestillingsutvalg), Belle Père & Fils, CrozesHermitage5789001 Ferraton Père & Fils CrozesHermitage la Matinière 200975cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Ferraton Père & Fils,Crozes Hermitage5278901 Domaine du Murinais CrozesHermitage Les Amandiers 201075cl 247,90 185,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Murinais,Crozes Hermitage4594301 Yann Chave Crozes-Hermitage200975cl 249,50 187,10 (Bestillingsutvalg), Yann Chave, CrozesHermitage5045301 Colombier Crozes Hermitage2009/201075cl 253,20 189,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. du Colombier,Crozes Hermitage1012301 Domaine Coursodon Silice 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Coursodon, St.Joseph5312601 Domaine Mucyn75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Crozes HermitageCrozes-Hermitage 20084710901 Crozes Hermitage Silène 2009 75cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), Chave & MoestueSelections, Crozes Hermitage4582301 Guigal Crozes Hermitage 2007 75cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, CrozesHermitage5209501 Les Vins de Vienne CrozesHermitage 200875cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Les Vins de Vienne,Crozes Hermitage9378301 La Ville Rouge Crozes HermitageTerre d’Eclat 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Ville Rouge,Crozes Hermitage9077001 Ogier Duc de Caderousse 2007 75cl 268,00 201,00 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,St. Joseph3492201 Vidal-Fleury Crozes-Hermitage200875cl 268,00 201,00 (Bestillingsutvalg), J. Vidal-Fleury, CrozesHermitage5798601 Les Fées Brunes CrozesHermitage 200675cl 273,30 205,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Luc Colombo,Crozes Hermitage4563901 Cuvée Louis Belle CrozesHermitage 200675cl 274,70 206,00 (Kategori 5,6,7), Belle Père & Fils, CrozesHermitage5180101 Les MachonnieresCrozes-Hermitage 200675cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Charles & FrancoisTardy, Crozes Hermitage9134401 Nicolas Perrin Crozes Hermitage200975cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Perrin, CrozesHermitage9468101 Delas Crozes-Hermitage DesGrands Chemins 200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères, CrozesHermitage29 FRANKRIKE LOIRE RHÔNE NORD FRANKRIKE 29RØDVIN


RØDVIN30 FRANKRIKE RHÔNE NORD RHÔNE SØR FRANKRIKE 30literpris salgspris literpris salgspris5095501 M. Chapoutier Deschants 2007 75cl 293,30 220,00 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, St.JosephU 9691901 Graillot Crozes Hermitage 2010 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Alain Graillot, CrozesHermitage4056201 J.L. Chave Saint - Joseph Offerus200875cl 301,30 226,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Louis Chave,St. Joseph5778901 Georges ReynaudCrozes-Hermitage 200975cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Les Bruyères,Crozes Hermitage5043901 Jaboulet Crozes HermitageDomaine de Thalabert 200775cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jaboulet Aîné,Crozes Hermitage9134301 Nicolas Perrin Saint Joseph200875cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Perrin, St.Joseph4849301 Paris Cornas Granit 3075cl 326,70 245,00 (Kategori 6,7), Vincent Paris, Cornas2008/20095764101 Saint-Joseph Cuvée Caroline 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Cheze, St. Joseph20075022101 Cuvée Gaby Crozes-Hermitage200875cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Crozes Hermitage5653901 Faury Saint-Joseph Tradition 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Faury, St. Joseph20073004001 Gonon Saint-Joseph 2007/2008 75cl 357,30 268,00 (Bestillingsutvalg), Pierre Gonon, St. Joseph5779001 Les Croix Crozes-Hermitage2008/200975cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Les Bruyères,Crozes Hermitage5167101 Souhaut Saint-Joseph 2008 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Hervé Souhaut, St.JosephU 9691801 Gonon Saint Joseph 2009 75cl 376,00 282,00 (Bestillingsutvalg), Gonon, St. JosephU 4812001 Chapoutier Les Bécasses 2002 75cl 394,90 296,20 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier,Côte-Rôtie5742201 Cheze Saint-Joseph Cuvée des 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Cheze, St. JosephAnges 20065654101 Faury Saint-Joseph La Gloriette 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Faury, St. Joseph20075095701 M. Chapoutier Les Arénas 2006 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Cornas5208901 Tardieu Laurent CrozesHermitage Vieilles Vignes 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent, CrozesHermitage5208501 Tardieu Laurent Saint Joseph LesRoches Vieilles Vignes 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent, St.Joseph5778801 Johann Michel Cornas 2007 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Johann Michel,Cornas4813601 Sainte Epine 2009 75cl 432,00 324,00 (Bestillingsutvalg), Hervé Souhaut, St.Joseph5117301 Otheguy Côte-Rôtie LesMassales 200675cl 466,40 349,80 (Bestillingsutvalg), Stéphane Otheguy,Côte-Rôtie5699501 Brun Cote Rotie 2009 75cl 473,20 354,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul Brun,Côte-Rôtie5324101 Jean-Michel Stephan Côte Rôtie200975cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-MichelStephan, Côte-Rôtie5710301 Jaboulet Hermitage La PetitChapelle 200475cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Paul Jaboulet Aîné,Hermitage3187301 Burgaud Côte Rôtie 2008 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Bernard Burgaud,Côte-Rôtie5986201 Clusel Roch Côte-Rôtie 2006 75cl 506,70 380,00 (Bestillingsutvalg), Clusel-Roch, Côte-Rôtie5100401 Guigal Côte Rôtie Brune et 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Côte-RôtieBlonde 20045095301 Chapoutier Côte Rôtie LesBécasses 200675cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier,Côte-Rôtie5654201 Faury Côte-Rôtie 2008 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Faury, Côte-Rôtie3361901 Hermitage Marquise de laTourette 200775cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères,Hermitage5943101 Jean Louis Chave HermitageFarconnet 200675cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Louis Chave,Hermitage9378401 Moestue Cornas Coteau de 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Vincent Paris, CornasReynard 20094953401 Villard Côte-Rôtie Le Gallet Blanc200475cl 538,70 404,00 (Bestillingsutvalg), François Villard, St.Joseph5134301 Guigal Côte Rôtie Brune et 75cl 580,00 435,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Côte-RôtieBlonde 20055134305 Guigal Côte Rôtie Brune et 150cl 624,00 936,00 (Bestillingsutvalg)Blonde 2005783001 Vidal-Fleury Côte Rôtie Brune etBlonde 200475cl 588,00 441,00 (Bestillingsutvalg), J. Vidal-Fleury,Côte-Rôtie5208701 Tardieu Laurent Cornas Coteaux 75cl 613,20 459,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent, Cornas20074711201 Guigal Hermitage 2003/2004 75cl 620,00 465,00 (Bestillingsutvalg), Guigal, Hermitage5789101 Ferraton Père & Fils Hermitageles Miaux 200375cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Ferraton Père & Fils,Hermitage4039101 Domaine du ColombierHermitage 200775cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Hermitage4992001 Clape Cornas 2008 75cl 692,00 519,00 (Bestillingsutvalg), Cornas5778601 Cornas Cuvée Jana 2006 75cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Johann Michel,Cornas5280901 Clusel-Roch Côte Rôtie Les 75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Clusel-Roch, Côte-RôtieGrandes Places 20075535901 Jaboulet Hermitage La Chapelle200475cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jaboulet Aîné,Hermitage5208401 Tardieu Laurent HermitageVieilles Vignes 200775cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent,Hermitage9468201 Delas Hermitage Les Bessards200975cl 833,20 624,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères,Hermitage5156801 Guigal Côte Rôtie Ch. d’Ampuis 75cl 1 186,70 890,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Côte-Rôtie2005RHÔNE SØR3266806 Campuget Cuvée Jean-Lin Dalle 300cl 110,00 329,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Campuget,Costières de Nîmes5077806 Les Rives d’Alcion 2009 300cl 116,60 349,90 (Kategori 6,7), André Brunel, Vaucluse1554106 Louis Pascal Côtes du Rhone2010300cl 119,70 359,20 (Bestillingsutvalg), Trans Nordic Selection,Côtes du Rhône9206406 TerraVentoux Ventouret SyrahGrenache 2009300cl 121,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Terraventoux, Côtes duVentoux9478206 Mas de Mas 2010 300cl 123,20 369,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Paul Mas,Costières de Nîmes9456406 Ogier La Promesse Côtes du 300cl 123,30 369,90 (Kategori 6,7), Ogier, Côtes du RhôneRhône 2010U 9654806 Skalli Caves St Pierre Cotes DuRhone300cl 126,60 379,70 (Bestillingsutvalg), Skalli, Côtes du Rhône


RØDVIN32 FRANKRIKE RHÔNE SØR RHÔNE SØR FRANKRIKE 32literpris salgspris literpris salgspris5217901 Dom. Saint-Alimans RasteauCôtes du Rhône Villages75cl 175,50 131,60 (Bestillingsutvalg), La Comp. Rhodanienne,Côtes du Rhône-Villa9076901 Ogier Gentilhomme Côtes duRhône 200975cl 175,90 131,90 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,Côtes du Rhône5797801 Laurent B Côtes du Rhône 2009 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Brusset, Côtes duRhône9344401 Dom. du Séminaire Côtes duRhône 201075cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Séminaire,Côtes du Rhône2035701 Jaboulet Beaumes de Venise Le 75cl 179,90 134,90 (Kategori 5,6,7), Paul Jaboulet Aîné, ØvrigeParadou 2007/20085877501 Organic by Marrenon 2007 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Marrenon Vignobles,Øvrige9409101 Calles Grenache 2010 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Les Vigneronsd′Estezargues, Côtes du Rhône5680101 Les Abeilles Côtes du Rhône200775cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Jean Luc Colombo,Côtes du Rhône9076801 Ogier Les Caprices d’AntoineCôtes du Rhône 200975cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,Côtes du Rhône4117801 Ch. la Décelle Valréas Côtes duRhône Villages 200375cl 183,30 137,50 (Bestillingsutvalg), Ch. la Décelle, Côtes duRhône-Villa9410401 Ch. Rochecolombe Côtes duRhône 201075cl 185,20 138,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Rochecolombe,Côtes du RhôneU 4472501 Chapoutier Belleruche 2009 75cl 185,70 139,30 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duRhône5268901 Saint Gayan Côte du Rhône200875cl 186,10 139,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Gayan,Côtes du Rhône5809401 Calet Tradition Rouge 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes1556501 Chapoutier Côtes du Rhône201075cl 186,50 139,90 (Kategori 5,6,7), M. Chapoutier, Côtes duRhône5870901 Dom. de Mourchon Côte duRhône 200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Mourchon, Côtesdu Rhône5312501 Domaine Mucyn Collines 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Collines RhodanienneRhodaniennes 20104468801 La Granacha Non Filtré 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône5876501 Le Petit Scarabèe 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Escaravailles,Øvrige5862701 Montirius Côte du Rhône 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Côtes du Rhône5598101 Saint-Esprit Côtes-du-Rhône200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères, Côtesdu Rhône9445901 Dom. Chaume-Arnaud Côtes duRhône 200975cl 187,90 140,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom.Chaume-Arnaud, Côtes du Rhône5117701 Bout d’Zan 2008 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Mas de Libian, Côtes duRhône730401 Guigal Côtes du Rhône 2006 75cl 192,00 144,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), E. Guigal, Côtes duRhône5918701 Collection Alain Corcia Côte duRhône Villages Tres Vieilles75cl 192,70 144,50 (Bestillingsutvalg), Comte Louis deClermont-Tonnerre, Côtes du Rhône-VillaVignes 20065874401 Dom. Alary La Gerbaude 2008 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Alary, Côtes duRhône5623701 Saint Cosme Côtes du Rhône201075cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Saint Cosme, Côtesdu Rhône9590201 Xavier Côtes du Rhône 2009 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Xavier Vins, Côtes duRhône5003301 Bernard Côtes du Rhône Villages200675cl 193,60 145,20 (Bestillingsutvalg), Louis Bernard, Côtes duRhône-Villa782901 Vidal-Fleury Côtes du Rhône200875cl 195,30 146,50 (Bestillingsutvalg), J. Vidal-Fleury, Côtes duRhône5024801 Reméage Syrah 2006 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Vins de Vienne,Øvrige5241001 Ch. Mourgues du Gres Les GaletsRouges 200875cl 199,50 149,60 (Bestillingsutvalg), Mourgues du Gres,Costières de Nîmes5809201 Calet Cuvée Long Therme 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes5879201 Dom. des Aphillantes 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Aphillantes,Côtes du Rhône5741501 Domaine Cheze Syrah 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Cheze, CollinesRhodanienne3133701 Domaine d’Andézon 2010 75cl 199,90 149,90 (Kategori 4,5,6,7), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône5818601 Grands Bois Cuvée les TroisSeurs Côtes du Rhône 200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Les Grands Bois,Côtes du Rhône9377005 Hellstrøm Bon Vin Rouge 2010 150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Perrin, Côtes duRhône-Villa9377001 Hellstrøm Bon Vin Rouge 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg)5128601 Le Mazel Cuvée Raoul 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Le Mazel, Øvrige4842701 Plan Pégau 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pégau, Øvrige781001 Rasteau 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duRhône5799701 Robert Skalli Côte du RhôneVillage 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Skalli, Côtes duRhône-Villa9303401 Texier Côtes du Rhône Non Filtré200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhône5940801 Tour Saint Michel Côtes duRhône 200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Tour Saint Michel,Øvrige9157401 Le Grand Vallat 2009 75cl 200,00 150,00 (Kategori 6,7), Marc Valentini, Côtes duVentoux4023801 Perrin Côtes du Rhône Réserve201075cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Perrin, Côtes duRhône9452301 Dom. La Réméjeanne LesArbousiers 201075cl 203,50 152,60 (Kategori 5,6,7), Dom. La Réméjeanne,Côtes du Rhône9030601 La Cabotte Cotes du RhoneColline 200975cl 204,30 153,20 (Bestillingsutvalg), La Cabotte, Côtes duRhône3295105 Guigal Côtes du Rhône 2007 150cl 208,00 312,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Côtes duRhône3133501 Ch. de Ségriès 2009 75cl 209,20 156,90 (Kategori 4,5,6,7), Henri de Lanzac, Lirac4807601 Domaine André Brunel CuvéeSommelongue 200875cl 209,20 156,90 (Kategori 4,5,6,7), André Brunel, Côtes duRhône9410301 Ch. Rochecolombe Côte duRhône Villages 200975cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Rochecolombe,Côtes du Rhône-Villa4935801 Cuvée Café Engebret 150 ÅrsJubileum75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône


literpris salgspris literpris salgspris1554001 Domaine Grosset Côtes duRhône Villages 200675cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Brotte, Côtes duRhône-Villa5053301 Fayard 2006 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Fondréche,Côtes du Ventoux5788901 Ferraton Père & Fils Côtes duRhône Villages Plan de Dieu75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ferraton Père & Fils,Côtes du Rhône-Villa20085653501 Grangeneuve Tradition 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Grangeneuve,Coteaux du Tricastin5146301 Sélection Laurence FéraudSéguret 200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pagu, Côtes duRhône-Villa5658101 Clos de Trias Rouge 2008 75cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Clos de Trias, Côtes duVentoux9413801 Simone Joseph Syrah 2008 75cl 217,10 162,80 (Bestillingsutvalg), Simone Joseph, CollinesRhodanienne9077201 Fondrèche Nature Vaucluse201075cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Fondrèche,Vaucluse5653701 Grangeneuve Vieilles Vignes200975cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Grangeneuve,Coteaux du TricastinU 9680601 Haut-Musiel Côtes du RhôneRoussignac 200675cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Musiel, Côtes duRhône5284801 Perrin Côtes du Rhône Nature200975cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Perrin, Côtes duRhône5077901 Brunel Côtes du Rhône Villages200775cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), André Brunel, Côtes duRhône4890001 Domaine Alary Daniel et DenisCairanne 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Denis Alary, Côtes duRhône-Villa9478701 Eric Texier Côtes du RhôneVillages Vaison la Romaine 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhône-Villa5117801 Khayyâm 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Mas de Libian, Côtes duRhône-Villa4459801 Chave Côtes du Rhône Mon 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Chave, Côtes du RhôneCoeur 2006U 9591301 Camille Cayran Gigondas 2009 75cl 234,00 175,50 (Kategori 4,5,6,7), Maison Camille Cayran,Gigondas5809101 Calet Cuvée Grand Mas 2007 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes4503505 Domaine d’Andézon Vieilles 150cl 239,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’EztezarguesVignes 20084483501 Perrin Vinsobres Les CornudsCôtes du Rhône Villages 200675cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Perrin, Côtes duRhône-Villa9303501 Texier Brézème Côtes du Rhône200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhône4913202 Guigal Côte du Rhône 2006 37,5cl 242,70 91,00 (Bestillingsutvalg), Guigal, Côtes du Rhône4423501 La Souteronne 2009 75cl 245,30 184,00 (Bestillingsutvalg), Hervé Souhaut, Ardèche4851405 Arne Brimi’s Viltvin CuvéeSpésial 2007150cl 246,60 369,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône9520101 Chaume-Arnaud Vinsobres 2009 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Chaume-Arnaud,Øvrige9128901 Vinsobres Les Cornuds 2009 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Perrin, Côtes duRhône5778101 Sixtus Terres de Vinnae 2005 75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Les Vign. de Seyssuel,Collines Rhodanienne3247001 Clos de l’Hermitage 2007 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Henri de Lanzac, Côtesdu Rhône4503701 Domaine d’Andézon Trani 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Côtes du Rhône-Villa5053801 Nadal 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Fondréche,Côtes du Ventoux5680001 Cairanne Les Pavillon desCourtisanes 200575cl 258,70 194,00 (Bestillingsutvalg), Jean Luc Colombo,Côtes du Rhône-Villa4688401 Domaine de Mourchon Séguret200775cl 258,70 194,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Mourchon, Côtesdu Rhône-Villa4989901 Saint Cosme du Rhône Les DeuxAlbion 200875cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Saint Cosme, Côtesdu Rhône4889201 Saint-Damien Gigondas LesSouteyrades 200575cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint-Damien,Gigondas5928601 Cros de la Mûre Côtes du Rhône 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cros de la Mûre, Øvrige20109485801 Dom. de l’Amauve Seguret Côtesdu Rhône Villages Réserve 200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Amauve,Côtes du Rhône-Villa5797901 Gigondas Tradition Le Grand 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Brusset, GigondasMontmirail 20095653601 Grangeneuve La Truffiere 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Grangeneuve,Coteaux du Tricastin4499701 Souhaut Syrah 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Hervé Souhaut, Ardèche3203301 Guigal Gigondas 2007/2009 75cl 277,30 208,00 (Kategori 4,5,6,7), E. Guigal, Øvrige9047001 Saint Jean du Barroux L’Argile200675cl 279,70 209,80 (Bestillingsutvalg), Philippe Gimel, Côtes duVentoux4406701 Domaine de Mourchon Côtes duRhône-Villages Seguret GrandeReserve 20045269001 Saint Gayan Côtes du RhôneVillages Rasteau 200775cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Mourchon, Côtesdu Rhône-Villa75cl 292,40 219,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Gayan,Côtes du Rhône-Villa5965801 Pourpre 2008 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Maxime FrançoisLaurent, Côtes du Rhône5003401 Bernard Châteauneuf-du-Pape200775cl 302,00 226,50 (Bestillingsutvalg), Louis Bernard,Châteauneuf-du-Pape9398001 Domaine de la Vieille JulienneLieu-dit Clavin Côtes-du-Rhône75cl 305,20 228,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la VieilleJulienne, Côtes du Rhône20095235101 Chante CigaleChâteauneuf-du-Pape 200775cl 306,30 229,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Chante Cigale,Châteauneuf-du-Pape9478801 Eric Texier Brézème Domaine dePergault Côtes du Rhône 200875cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhône5219201 Le Clos de Caveau VacqueyrasFruit Sauvage 200775cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Le Clos de Caveau,Vacqueyras9478905 Eric Texier Brézème Domaine dePergault Côtes du Rhône 2008150cl 309,90 464,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhône5114801 Mourchon Séguret GrandRéserve 200675cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Mourchon, Côtesdu Rhône-Villa5809001 Calet La Tournerie 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes33 FRANKRIKE RHÔNE SØR RHÔNE SØR FRANKRIKE 33RØDVIN


RØDVIN34 FRANKRIKE RHÔNE SØR RHÔNE SØR FRANKRIKE 345876801 Dom. des Escaravailles La Ponce200675cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Escaravailles,Côtes du Rhône4514001 Domaine du Vieux Lazaret 2007 75cl 319,90 239,90 (Kategori 6,7), Vign. Jérôme Quiot,Châteauneuf-du-Pape9479001 Eric Texier Domaine de PergaudSt-Julien en St-Alban Vieille75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Eric Texier, Côtes duRhôneSerine 20095243701 Laurent Côte du Rhône Il FaitSoif 200875cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Maxime FrançoisLaurent, Côtes du Rhône9590301 Xavier Châteauneuf-du-Pape200975cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Xavier Vins,Châteauneuf-du-Pape279801 Le Moulin Teyroud75cl 328,00 246,00 (Kategori 6,7), Caveaux Comtadins, ØvrigeChâteauneuf-du-Pape2007/20089051401 Sang des Cailloux VacqueyrasFloureto 200775cl 331,90 248,90 (Bestillingsutvalg), Le Sang des Cailloux,Vacqueyras4588701 Châteauneuf du PapeFéraud-Brunel 200775cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), André Brunel,Châteauneuf-du-Pape5272105 Domaine du Vieux LazaretChâteauneuf-du-Pape 2006150cl 333,20 499,80 (Bestillingsutvalg), Vign. Jérôme Quiot,Châteauneuf-du-Pape9573001 Raspail Ay Gigondas 2008 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Domaine Raspail Ay,Gigondas9583201 Codoulet de Beaucastel Cotes duRhone 200975cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel, Côtesdu Rhône5928201 Cristia Châteauneuf-du-Pape200875cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Cristia,Châteauneuf-du-PapeU 9625201 Domaine le Sang des CaillouxCuvée Azalaïs Vacqueyras 200975cl 333,30 250,00 (Kategori 6,7), Le Sang des Cailloux,Vacqueyras5862301 Montirius Vacqueyras Le Clos 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Montirius, Vacqueyras20065623601 Ch. de Saint Cosme Gigondas200675cl 342,70 257,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Saint Cosme,Gigondas5219101 Le Clos de Caveau VacqueyrasCarmin Brillant 200775cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Le Clos de Caveau,Vacqueyras5268801 Saint GayanChâteauneuf-du-Pape 200675cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Gayan,Châteauneuf-du-Pape5812601 Sierra du Sud Côtes du Rhône200875cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gramenon, Côtesdu Rhône4389501 Ch. Fortia Cuvée du Baron 2006 75cl 348,40 261,30 (Bestillingsutvalg), Ch. Fortia, Øvrige5243001 Ch. de Saint Cosme Gigondas 75cl 356,00 267,00 (Bestillingsutvalg), Gigondas20075905405 Clos des BrusquieresChateauneuf-du-Pape 2006150cl 359,90 539,90 (Bestillingsutvalg), Clos des Brusquières,Châteauneuf-du-Pape4987001 Clos des BrusquièresChateauneuf-du-Pape 200675cl 359,90 269,90 (Kategori 5,6,7), Clos des Brusquières,Châteauneuf-du-Pape5965701 Domaine Gramenon La Sagesse200875cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gramenon, Côtesdu Rhône5940901 Tour Saint MichelChâteaneuf-du-Pape 200775cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Tour Saint Michel,Châteauneuf-du-Pape5158001 Clos de L’Oratorie des Papes2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 362,00 271,50 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,Châteauneuf-du-Pape1101101 Ch. la Nerthe 2004/2005 75cl 366,70 275,00 (Kategori 4,5,6,7), Ch. la Nerthe,Châteauneuf-du-Pape777301 Domaine Santa Duc Gigondas200375cl 371,90 278,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Santa Duc,Gigondas5145901 Châteauneuf-du-Pape SelectionLaurence Feraud 200575cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Jean et Jean-PaulVersino, Châteauneuf-du-Pape4377201 L’Orme ChauleChâteauneuf-du-Pape 200875cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Gabriel Meffre,Châteauneuf-du-PapeU 5812501 Les Laurentides Côtes du RhôneVillages 201075cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gramenon, Côtesdu Rhône-Villa9046901 Saint Jean du Barroux La PierreNoire 200675cl 374,50 280,90 (Bestillingsutvalg), Philippe Gimel, Côtes duVentoux5808801 Calet Travers du Rey Syrah No12 200375cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes5208601 Tardieu Laurent Rasteau VieillesVignes 200775cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent, Côtesdu Rhône-Villa4711401 La Crau de ma Mère 2004 75cl 386,70 290,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Père Pape,Châteauneuf-du-Pape5282801 Skalli Châteauneuf-du-Pape LaTiare du Pape 200775cl 389,30 292,00 (Bestillingsutvalg), Skalli,Châteauneuf-du-Pape9155301 Chapoutier Chateauneuf duPape La Bernardine 200975cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier,Châteauneuf-du-Pape5112301 Domaine Pierre AndréChateauneuf-du-Pape75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Pierre André,Châteauneuf-du-PapeBiodynamique 20065251601 Domaine Saint Préfert 2009 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Préfert,Châteauneuf-du-Pape4512601 Les CaillouxChâteauneuf-du-Pape 200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), André Brunel,Châteauneuf-du-Pape5323201 Le Sang des Cailloux VacqueyrasLopy 200675cl 418,10 313,60 (Bestillingsutvalg), Le Sang des Cailloux,Vacqueyras9051701 Sang des Cailloux VacqueyrasLopy 200775cl 425,20 318,90 (Bestillingsutvalg), Le Sang des Cailloux,VacqueyrasU 9678701 Sang des Cailloux Lopy 2009 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Le Sang des Cailloux,Vacqueyras3203401 Guigal Châteauneuf-du-Pape200575cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal,Châteauneuf-du-Pape5992101 Domaine de VilleneuveChâteauneuf du Pape Les VieilleVigne 20065679901 Les BartavellesChâteauneuf-du-Pape 20065556001 Vidal-FleuryChâteauneuf-du-Pape 20065862601 Montirius Gigondas Confidentiel20075902101 Saint CosmeChateauneuf-du-Pape 20075208801 Tardieu LaurentChateauneuf-du-Pape VieillesVignes 200875cl 446,50 334,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Villneuve,Châteauneuf-du-Pape75cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Jean Luc Colombo,Châteauneuf-du-Pape75cl 463,30 347,50 (Bestillingsutvalg), J. Vidal-Fleury,Châteauneuf-du-Pape75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Montirius, Gigondas75cl 492,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Saint Cosme,Châteauneuf-du-Pape75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Tardieu Laurent


literpris salgspris literpris salgspris4579601 Domaine Pegau Cuvée Reservée200675cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pégau,Châteauneuf-du-Pape9397901 Domaine de la Vieille JulienneChâteauneuf-du-Pape 200475cl 663,90 497,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la VieilleJulienne, Châteauneuf-du-Pape4174801 Châteauneuf-du-Pape Cuvée desCadettes 200175cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Ch. la Nerthe,Châteauneuf-du-Pape5209101 Cros de la MûreChateauneuf-du-Pape 200775cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Cros de la Mûre,Châteauneuf-du-Pape5101101 Ch. de Beaucastel Rouge 2008 75cl 773,30 580,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel,Châteauneuf-du-Pape5342901 Henri BonneauChâteauneuf-du-Pape 200475cl 789,20 591,90 (Bestillingsutvalg), Henri Bonneau,Châteauneuf-du-Pape4971905 Ch. de Beaucastel 2007 150cl 816,70 1 225,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel,Châteauneuf-du-Pape9583101 Ch. de Beaucastel 2009 75cl 866,70 650,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel,Châteauneuf-du-Pape9596405 Ch. de Beaucastel 2009 150cl 873,30 1 310,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel,Châteauneuf-du-Pape5146101 Domaine du Pégau Chateauneufdu Pape Cuvée Laurence 200575cl 933,20 699,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pégau,Châteauneuf-du-Pape9121701 Châteauneuf-du-Pape CuvéeMarie Beurrier 200375cl 1 203,10 902,30 (Bestillingsutvalg), Henri Bonneau,Châteauneuf-du-Pape4752301 Les Cailloux Cuvée Centenaire 75cl 1 326,70 995,00 (Bestillingsutvalg), André Brunel, Øvrige20065343001 Henri BonneauChâteauneuf-du-Pape Réserve75cl 1 675,90 1 256,90 (Bestillingsutvalg), Henri Bonneau,Châteauneuf-du-Papedes Célestins 2004SAVOIE9157801 Chautagne Mondeuse Vin deSavoie 200975cl 176,00 132,00 (Kategori 5,6,7), Cave de Chautagne,Øvrige1081301 Domaine Vignesens Les Maons 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Vignesens, ØvrigeGamay 20098053301 Berthollier Gamay 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Berthollier, Øvrige4405501 Chignin Mondeuse VieillesVignes 200875cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Andrè & MichelQuencard, ØvrigeSØRVEST9477806 Fleur de Maubet 2009 1 000cl 105,00 1 050,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Fontan, Côtes deGascogne8042801 Dom. de Rullet 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Guy Salmona, Fronton9580201 Laboure Roi Vin de France 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-RoiRouge8053201 Ch. Prat-Castel 2010 75cl 138,70 104,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Prat-Castel, Gaillac2091201 Ch. de Meaux 2006 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), CahorsU 9621601 Chateau Les Donats 2010 75cl 139,90 104,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Patrick Somers,Bergerac5274001 Domaine de Ménard Merlot200975cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Charpenties, Côtes deGascogne8056201 Louis Pascal Cahors 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Ch. La Caminade,Cahors9292501 Dom. de Pellehaut Harmonie deGascogne 201075cl 154,50 115,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Pellehaut,Côtes de Gascogne8037901 Nos Racines 2009 75cl 157,60 118,20 (Bestillingsutvalg), Raymond, Bergerac1430901 Aramis Rouge 2007 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Laplace, Øvrige9104601 Jens Zelitz 75cl 165,20 123,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Arbeau, Øvrige5905301 Torus 2009 75cl 172,00 129,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Brumont, Madiran4330201 Cuvée K Rouge 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Katharina Mowinkel,Bergerac5324801 Cèdre Héritage 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Le Cèdre Diffusion,Cahors4873901 Lo Sang del Païs 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Cros, Marcillac4749701 Ch. Bouissel 2008 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Bouissel, Fronton8061301 Baldès Malbec 2009 75cl 200,00 150,00 (Kategori 5,6,7), Baldes & Fils, Cahors1033801 Ch. D’Aydie Odé 2008 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Laplace, Madiran4988201 Da Ros Le Vin est une Fête 2008 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Elian da Ros, Côtes duMarmandais5709101 1907 Madiran 2006 75cl 209,20 156,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont, Madiran6189701 Ch. La Reyne Le Prestige 2006 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. La Reyne, Cahors9152101 Dom. de Pellehaut LesMarcottes 200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Pellehaut, Côtesde Gascogne1085201 Ch. Ponzac Patiemment 2008 75cl 217,20 162,90 (Bestillingsutvalg), Cahors1084801 La Fage 2007 75cl 220,00 165,00 (Kategori 5,6,7), Cosse Maisonneuve,Cahors8004001 Ch. Haut-Monplaisir Prestige200575cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Haut-Monplaisir,Cahors8047001 Le Pech Abusé 2005 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pech, Buzet1158801 Ch. Leret Monpezat 2005/2006 75cl 234,80 176,10 (Bestillingsutvalg), Ch. Leret Monpezat,Cahors4290601 Ch. K 2008 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Katharina Mowinkel,Bergerac5143801 Da Ros Arbouriou 2007 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Elian da Ros, Côtes duMarmandais4988101 Da RosVignoble d’Elian 2008 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Elian da Ros, Côtes duMarmandais5324901 Château du Cèdre 2007 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Verhaeghe & Fils,Cahors9587701 Ch. de Cayx 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Château de Cayx,Cahors3221801 Ch. Bouscassé 2005 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Alain Brumont, Madiran5966901 Badinérie du Pech 2005 75cl 282,70 212,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pech, Buzet4850901 Ch. d’Aydie 2007 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Pierre Laplace, Madiran3223401 Ch. Montus 2006 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Alain Brumont, Madiran5143901 Da Ros Clos Baquey 2005 75cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Elian da Ros, Côtes duMarmandais5324701 Le Cèdre 2006 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Verhaeghe & Fils,Cahors9587901 Ch. de Cayx Cuvée Majesté 2009 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Château de Cayx,CahorsØVRIGE5338601 Les Petites Jamelles Grenache 75cl 92,90 69,70 (Bestillingsutvalg), Badet Clément, Øvrige2009687406 La Boiselière 300cl 109,30 328,00 (Kategori 5,6,7), B&K Int., Øvrige9289401 Partiarche Héritage 75cl 118,70 89,00 (Bestillingsutvalg), Patriarche Père & Fils5299506 Brunel Soul of Syrah 300cl 123,00 369,10 (Bestillingsutvalg), André Brunel, Øvrige35 FRANKRIKE RHÔNE SØR ØVRIGE FRANKRIKE 35RØDVIN


RØDVIN36 FRANKRIKE ØVRIGE ABRUZZO ITALIA 36literpris salgspris literpris salgspris3202501 Medinet Rouge 100cl 129,90 129,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Langguth Erben,Øvrige3202504 Medinet Rouge 25cl 196,00 49,00 (Bestillingsutvalg)9289301 Patriarche Cabernet Sauvignon 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Patriarche Père & Fils20104300201 J. Moreau Select 75cl 137,20 102,90 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils, Øvrige5705901 Chamarré Cabernet Sauvignon 75cl 138,00 103,50 (Bestillingsutvalg), OVS, ØvrigeSyrah Merlot Réserve Spéciale20109392001 Curious Fruit Carignan Grenache 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Boris Kovak20109077301 Brunel Soul of Syrah 75cl 146,30 109,70 (Bestillingsutvalg), André Brunel, Øvrige4247501 Le Sweet Filou 2004 75cl 149,20 111,90 (Bestillingsutvalg), St. Ursula, Øvrige5313101 Grandes Serres Haut-Lieu1813 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), ØvrigeGrenache Syrah 20095291801 M. Chapoutier Marius 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Øvrige5155301 Le Mazel Cuvée Larmande 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Le Mazel, Øvrige5928301 Cristia Grenache 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Cristia, Øvrige3198901 Cuvée des Galets 2006 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vign. d’Eztezargues,Øvrige9504101 Dom. Navarre d’Oeillades 2010 75cl 191,70 143,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Navarre5303901 Hjem til jul. 2006 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Courbissac,Øvrige5778701 Johann Michel Cuvée Grain Noir200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Johann Michel,Øvrige5342801 Henri Bonneau Les Rouliers 75cl 405,30 304,00 (Bestillingsutvalg), Henri Bonneau, Øvrige5157701 Leon Barral Valinière 2006 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Leon Barral,ØvrigeGEORGIA9132801 Pheasant’s Tears Saperavi 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Pheasant’s TearsHELLASNEMEA690401 Dioni 2008 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), D. Kourtakis, ØvrigeØVRIGE1358401 Cava Tsantalis 2006 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tsantalis, ØvrigeINDIA6222801 Chantilli Shiraz 2008 75cl 164,50 123,40 (Bestillingsutvalg), Ch. Indage, Øvrige6222701 Chantilli Merlot 2008 75cl 170,40 127,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Indage, Øvrige5345701 Aryaa Cabernet Sauvignon 2007 75cl 204,90 153,70 (Bestillingsutvalg), Mercury Winery, Øvrige5345801 Aryaa Shiraz 2007 75cl 204,90 153,70 (Bestillingsutvalg), Mercury Winery, Øvrige5346001 Reveilo Cabernet Sauvignon 75cl 211,90 158,90 (Bestillingsutvalg), Vintage Wines, Øvrige5345901 Reveilo Syrah 75cl 211,90 158,90 (Bestillingsutvalg), Vintage Wines, ØvrigeITALIAABRUZZO5027506 Agriverde Colle del DucaMontepulciano d’Abruzzo 2009300cl 92,80 278,30 (Bestillingsutvalg), Agriverde,Montepulciano d’Abru5295401 Vini del Moro Montepulciano d’Abruzzo 200975cl 99,90 74,90 (Bestillingsutvalg), San Michele Arcangelo,Montepulciano d’Abru9455806 Agriverde Bella Montepulcianod’Abruzzo 2010300cl 110,00 329,90 (Kategori 6,7), Agriverde, Montepulcianod’Abru4562206 Cuvée Christer Berens M d’A 300cl 113,30 339,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Farnese, Øvrige9468406 Lupi Reali Montepulcianod’Abruzzo 2010300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, Øvrige5173906 Natale Verga Montepulcianod’Abruzzo 2008300cl 115,60 346,80 (Bestillingsutvalg), Natale Verga,Montepulciano d’Abru4322106 Canaletto Montepulciano 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvriged’Abruzzo 20065143206 Valle d’Oro Rosso 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Tollo, Øvrige4897306 Cantina Rossa 300cl 120,00 359,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Zaccagnini, Øvrige1568806 Conte Ricci Montepulcianod’Abruzzo 2009300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), MGM Mondo del Vino,Montepulciano d’Abru639101 Valle d’Oro Montepulciano 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Tollo, Øvriged’Abruzzo 20094014001 Farina Montepulciano d’Abruzzo 75cl 128,00 96,00 (Bestillingsutvalg), Gerardo Cesari, Øvrige20104514601 Cuvée Christer Berens75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Farnese, ØvrigeMontepulciano d’Abruzzo 20103289101 Farnese Montepulciano75cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7), Farnese, Øvriged’Abruzzo 20105216201 La Piuma Montepulcianod’Abruzzo 200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), MGM Mondo del Vino,Montepulciano d’Abru5239801 Lupi Reali Montepulcianod’Abruzzo 201075cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), Valle Reale, Montepulcianod’Abru5239001 Madregale Terre di Chieti Rosso 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), T.V.S.C.A., Øvrige20105206001 Sensi Montepulciano d’Abruzzo 75cl 136,10 102,10 (Bestillingsutvalg), Sensi Vigne e Vini,Øvrige1130501 Canaletto Montepulciano 75cl 137,20 102,90 (Kategori 4,5,6,7), Casa Girelli, Øvriged’Abruzzo 20075627101 Caldora Montepulciano75cl 139,60 104,70 (Bestillingsutvalg), Caldora Vini, Øvriged’Abruzzo 20094300701 ModA’ Montepulciano d’Abruzzo 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Talamonti, Øvrige20085029301 Dragani Montepulciano75cl 140,70 105,50 (Bestillingsutvalg), Dragani, Øvriged’Abruzzo 20065883601 Kleppvinen Montepulciano 75cl 145,10 108,80 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvriged’Abruzzo 20085028801 Natale Verga Montepulciano 75cl 145,10 108,80 (Kategori 5,6,7), Natale Verga, Øvriged’Abruzzo 20084365501 Vigne Nouve Montepulciano 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, Øvriged’Abruzzo 20065034501 Era Organic Montepulciano 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Volpi, Øvriged’Abruzzo 20074731901 Sensi Montepulciano d’Abruzzo 75cl 156,50 117,40 (Bestillingsutvalg), F.lli Sensi, Øvrige20064947001 Colle del Duca Montepulciano 75cl 157,20 117,90 (Bestillingsutvalg), Agriverde, Øvriged’Abruzzo 20101569501 Soli Montepulciano d’Abruzzo200875cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Ten. dei Soli,Montepulciano d’Abru9570701 Umani Ronchi Podere 2010 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Umani Ronchi,Montepulciano d’Abru9020506 Farina Montepulciano d’Abruzzo 150cl 159,30 239,00 (Bestillingsutvalg), Stefano Farina6x25 cl9198801 Agriverde Lompa Rød 2009 75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Agriverde


literpris salgspris literpris salgspris9198301 Sogno di Ulisse Rosso 2009 75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, Terre diChieti5935901 Italo Pietrantonj Montepulcianod’Abruzzo 200875cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), Casa Vinicola ItaloPietrantonj, Montepulciano d’Abru9239701 Barba Montepulciano d’Abruzzo 75cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), BarbaColle Morino 20094996801 Lompa Rød 2009 75cl 166,30 124,70 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvrige4785201 Sallis Castrum Montepulciano 75cl 166,30 124,70 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvriged’Abruzzo 20099408701 Collefrisio Zero Montepulcianod’Abruzzo 201075cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Az. Collefrisio,Montepulciano d’Abru5686101 Anne Kat - Tatt av Vinen 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Volpi, Øvrige9449701 Il Conte Montepulcianod’Abruzzo 200875cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Nordic Sea Winery,Montepulciano d’Abru5310401 Marramiero DaMaMontepulciano d’ Abruzzo 200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Marramiero,Montepulciano d’AbruU 9659301 Sogno di Ulisse Montepulcianod’Abruzzo 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse,Montepulciano d’Abru741101 Cornacchia Montepulcianod’Abruzzo 200775cl 175,70 131,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BaroneCornacchia, Øvrige9373301 Vina la Quercia Montepulcianod’Abruzzo Peladi 200975cl 178,80 134,10 (Bestillingsutvalg), Vini La Quercia,Montepulciano d’Abru5917101 Ciccio Zaccagnini Ikebana 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, ØvrigeNovello 20114513001 Zaccagnini Montepulciano 75cl 186,30 139,70 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Zaccagnini, Øvriged’Abruzzo 20094513007 Zaccagnini Montepulciano 300cl 193,20 579,60 (Bestillingsutvalg)d’Abruzzo 20099474401 Zaccagnini OseanaMontepulciano d’Abruzzo 200975cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini,Montepulciano d’Abru794601 Illuminati Montepulciano 75cl 188,00 141,00 (Bestillingsutvalg), Illuminati, Øvriged’Abruzzo Riparosso 20075014301 Masciarelli Montepulcianod’Abruzzo 200875cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Masciarelli,Montepulciano d’Abru4761905 Zaccagnini Montepulciano 150cl 193,20 289,80 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvriged’Abruzzo 2008/20095104001 Unico Montepulciano d’Abruzzo200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse,Montepulciano d’Abru7248501 La Quercia Montepulciano 75cl 200,50 150,40 (Bestillingsutvalg), Vini La Querciad’Abruzzo 20079398201 Cirelli Montepulciano d’Abruzzo200875cl 205,10 153,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cirelli,Montepulciano d’Abru5924201 Illuminati Ilico Montepulciano 75cl 210,50 157,90 (Bestillingsutvalg), Illuminati, Øvriged’Abruzzo 20073241901 Casale Vecchio Montepulciano 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Farnese, Øvriged’Abruzzo 20085909901 Talamonti Montepulciano 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Talamonti, Øvriged’Abruzzo Tre Saggi 20065121401 Torre dei Beati Montepulcianod’Abruzzo 200875cl 214,10 160,60 (Bestillingsutvalg), Torre dei Beati diGalasso Adriani, Øvrige3351301 Filomusi Guelfi Montepulcianod’Abruzzo 200775cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Filomusi Guelfi, Øvrige9020601 Divus Montepulciano d’Abruzzo 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Montepulciano d’Abru20085600901 Farnese Montepulciano75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Farnese, Øvriged’Abruzzo Colline Teramane20075731901 Valle Reale Montepulciano 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, Øvriged’Abruzzo 20075310201 Marramiero Inferi Montepulcianod’ Abruzzo 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Marramiero,Montepulciano d’Abru4471601 Marina Cvetic Montepulcianod’Abruzzo 200475cl 302,70 227,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Masciarelli,Øvrige5758201 San Calisto Montepulciano 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, Øvriged’Abruzzo 20053434801 San Clemente Montepulciano 75cl 373,10 279,80 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvrige2006BASILICATA3231801 d’Angelo Aglianico del Vulture200875cl 222,70 167,00 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. d’Angelo,Øvrige9527801 Grifalco Aglianico del Vulture200775cl 301,50 226,10 (Bestillingsutvalg), Grifalco della Luciana,Basilicata/Vulture4157901 Re Manfredi 2004 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Terre Degli Svevi, Øvrige3257301 d’Angelo Canneto 2004 75cl 306,70 230,00 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. d’Angelo,Øvrige5983001 Aglianico del Vulture Donatod’Angelo 200675cl 320,00 240,00 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. d’Angelo,Basilicata/Vulture4971501 d’Angelo Vigna Caselle Aglianicodel Vulture Riserva 200175cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. d’Angelo,Basilicata/VultureCALABRIA4911001 Cirò 75cl 143,70 107,80 (Bestillingsutvalg), Cant. Lavorata, Øvrige1054701 Zito Vallo Cirò Classico Superiore 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Vin. Zito, Øvrige20084910801 Lavorata Bivongi 2007 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lavorata, Øvrige4516601 Librandi Cirò Rosso 2009 75cl 184,00 138,00 (Bestillingsutvalg), Librandi, ØvrigeU 9652001 Ingenting Merlot 2010 75cl 200,00 150,00 (Kategori 6,7), Cant. Lavorata3257001 Librandi Cirò Riserva Duca 75cl 234,70 176,00 (Bestillingsutvalg), Librandi, ØvrigeSanfelice 2004/2007CAMPANIA8041001 Vesevus Lacryma Christi del 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Vesevus, ØvrigeVesuvio 2008U 9652601 Orion Wines Rocca del Dragone 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Orion WinesAglianico 20094992101 Picariello Campania Rosso 2010 75cl 152,70 114,50 (Bestillingsutvalg), Picariello, Øvrige8038201 Vigna Marmore Aglianico 2009 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Mont’ Antico di GarofaloCarina, Øvrige4427001 Zì Raffaele Aglianico 2009 75cl 153,50 115,10 (Kategori 3,4,5,6,7), La Guardiense, Øvrige4427401 Guardiolo Rosso Riserva 2007 75cl 153,60 115,20 (Bestillingsutvalg), La Guardiense, Øvrige1051801 Hirpinia Aglianico Irpinia 2007 75cl 166,30 124,70 (Bestillingsutvalg), Antica Hirpinia, Avellino4455101 Vesevo Aglianico 2005 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Vesevo, Benevento4427201 Lùcchero Aglianico Guardiolo 75cl 169,90 127,40 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Janare, Øvrige20075961101 Trigaio dei Feudi San Gregorio201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), San Gregorio, Øvrige37 ITALIA ABRUZZO CAMPANIA ITALIA 37RØDVIN


RØDVIN38 ITALIA CAMPANIA LAZIO ITALIA 38literpris salgspris literpris salgspris9588301 Vit. Marianna Aglianico 2008 75cl 185,50 139,10 (Bestillingsutvalg), Azienda VitivinicolaMarianna, Avellino5684301 Mastro Rosso 2006 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, Øvrige8032101 Cavalier Pepe Terra del VaroAglianico Irpinia 2007/200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Cavalier Pepe,Irpinia1197101 Lacryma Christi del Vesuvio 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, Øvrige20073311301 Rubrato Aglianico 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Gregorio,Irpinia5902801 Picariello Aglianico Zi Filicella 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Ciro Picariello, Øvrige20089461101 Il Cancelliere Gioviano 2007 75cl 232,00 174,00 (Bestillingsutvalg), Il Cancelliere, Irpinia3211101 Falerno del Massico 2005 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Villa Matilde, Øvrige1502301 Mastroberardino Aglianico 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, Øvrige3311201 Feudi di San Gregorio Taurasi 75cl 337,90 253,40 (Bestillingsutvalg), San Gregorio, Taurasi20061013701 Contrade Taurasi 2003 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Contrade di Taurasi,Taurasi1392501 Radici Taurasi 2003 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino,Taurasi8040901 Prisco Taurasi 2005 75cl 390,50 292,90 (Bestillingsutvalg), Az. Viti. di Prisco,Taurasi2007101 Fatica Contadina Taurasi 2004 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Terredora di Paolo,Taurasi1053001 Radici Taurasi Riserva 1999 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino,Taurasi9461201 Il Cancelliere Nero Né 2006 75cl 418,70 314,00 (Bestillingsutvalg), Il Cancelliere, Taurasi5670001 Camarato Falerno del Massico 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Villa Matilde, Øvrige20015723701 Naturalis Historia Taurasi 2005 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino,TaurasiEMILIA-ROMAGNA1396401 Rocca Sangiovese Rubicone200975cl 106,50 79,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Casa Vin. AngeloRocca & Figli, Øvrige3345101 Poletti Rubicone Sangiovese 75cl 113,20 84,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Poletti, Øvrige20089274801 Cantine Romagnoli CicottoBarbera 200975cl 122,50 91,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cantine Romagnoli,Colli PicentiniU 9629401 Tavernello Sangiovese Rubicone 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Caviro5157901 Gutturnio 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), La Stoppa, Øvrige8053401 Casale Gutturnio 2009 75cl 211,10 158,30 (Bestillingsutvalg), Podere Casale, Øvrige9382501 Camillo Donati Lambrusco 2010 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Camillo Donati, Emilia5336201 Vittorio Graziano Lambrusco 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeFarniolo 20095296301 Giovannini Giogiò Sangiovese diRomagna Superiore 200875cl 240,10 180,10 (Bestillingsutvalg), Giovannini, Az. Agr.,Sangiovese di Romagn9140101 Giovannini Giocondo Collid’Imola 200775cl 251,70 188,80 (Bestillingsutvalg), Giovannini, Az. Agr.,Øvrige5953401 Castelluccio Massicone 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Castelluccio, Øvrige4707301 Tre Monti Petrignone Sangiovesedi Romagna Riserva SuperiorePetrignone 200175cl 274,90 206,20 (Bestillingsutvalg), Tre Monti5966301 Barbera della Stoppa 2005 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), La Stoppa, Øvrige5336301 Vittorio Graziano Sassoscuro 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Emilia2009U 9677901 Pradarolo Velius 2006 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Pradarolo5180501 Macchiona 2005 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), La Stoppa, Emilia5283201 Vigne dei Boschi Poggio Tura 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Vigne dei Boschi, Øvrige20045966401 Stoppa 2003 75cl 378,70 284,00 (Bestillingsutvalg), La Stoppa, ØvrigeFRIULI-VENEZIA GIULIA3994001 Dorigo Refosco 2007 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Girolamo Dorgio, ColliOrientali del5994001 Dorigo Schioppettino 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Girolamo Dorgio, ColliOrientali del4142501 Jermann Red Angel on theMoonlight 200875cl 297,70 223,30 (Bestillingsutvalg), Vinnaioli Jermann,Øvrige5994101 Dorigo Tazzelenghe di Buttrio200675cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Girolamo Dorgio, ColliOrientali del9527701 Bressan Ego 2001 75cl 416,10 312,10 (Bestillingsutvalg), Bressan, Friuli Isonzo9203601 Bressan Cabernet Crown 75cl 419,70 314,80 (Bestillingsutvalg), BressanDomains 2001LAZIO5989701 Benedetto Lombardi RossoFrusinate 200875cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Benedetto Lombardi,Øvrige5273201 Marco Carpineti Cervinara Rosso 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Marco Carpineti, Øvrige20099304201 Castello di Torre in PietraTarquinia Rosso 201075cl 152,90 114,70 (Bestillingsutvalg), Castello di Torre inPietra, Øvrige9395101 Il Castellano Cesanese del Piglio200875cl 170,80 128,10 (Bestillingsutvalg), Cant. Soc. Cesanesedel Piglio, Øvrige9335601 De Antiochia Cesanese del PiglioSuperiore 200875cl 199,20 149,40 (Kategori 6,7), Cant. Soc. Cesanese delPiglio, Øvrige9458401 Emme Hyperius Cesanese del 75cl 211,60 158,70 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Emme, ØvrigePiglio 20084654701 Terre dei Volsci Velletri Riserva 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Cant. Provi, Øvrige20039395301 Casale della Ioria Campo NovoCesanese del Piglio 200975cl 221,10 165,80 (Bestillingsutvalg), Casale della Ioria,Øvrige9395601 Pileum Cesanese del Piglio 75cl 221,90 166,40 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Pileum, ØvrigeSuperiore 20089395501 Casale della Ioria Olivella 2010 75cl 239,20 179,40 (Bestillingsutvalg), Casale della Ioria,Øvrige9455001 Corte del Papi Colle Ticchio 75cl 252,70 189,50 (Bestillingsutvalg), Corte del Papi, ØvrigeCesanese del Piglio 20099455201 Marcella Giuliani AlagnaCesanese del Piglio Superiore75cl 252,70 189,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. MarcellaGiuliani, Øvrige20099395201 Etichetta Oro Cesanese del Piglio200875cl 262,10 196,60 (Bestillingsutvalg), Cant. Soc. Cesanesedel Piglio, Øvrige9395401 Casale della Ioria Cesanese delPiglio Superiore 200875cl 265,20 198,90 (Bestillingsutvalg), Casale della Ioria,Øvrige9395801 Trifora Cesanese del Piglio 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Terre del Cesanese,Øvrige


9455301 Marcella Giuliani Dives Cesanesedel Piglio 200575cl 303,50 227,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. MarcellaGiuliani, Øvrige9395901 Colle Vignali Cesanese del Piglio200675cl 317,30 238,00 (Bestillingsutvalg), Terre del Cesanese,Øvrige9458501 Emme Vigne Nuove Cesanese 75cl 385,20 288,90 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Emme, Øvrigedel Piglio Superiore 2008LIGURIA9484901 Lunae Auxo Rosso Colli di Luni200975cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lunae BosoniS.r.l., Øvrige6768101 Bruna Rossese 2009 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Bruna Grimaldi6768201 Bruna Bansigu 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Bruna GrimaldiLOMBARDIA5679001 Canaletto Pinot Noir 2007 75cl 164,00 123,00 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvrige5173701 Natale Verga Pinot Nero Nuarè 75cl 171,70 128,80 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige20085915301 Plozza Rosso di Valtellina 2007 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Plozza Vini Tirano,Valtellina5282001 Costaripa Castelline GardaClassico 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Costaripa,Øvrige5086301 Martilde Bonarda 2005 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Martilde, Øvrige3755501 Negri Valtellina Superiore 75cl 234,50 175,90 (Bestillingsutvalg), Negri, ValtellinaRiserva 20059342301 Castello di CigognolaDodiciDodici 200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Castello di Cigognola,Oltrepò Pavese5915401 Plozza Valtellina SuperioreGrumello Riserva 200575cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Plozza Vini Tirano,Valtellina5949701 Plozza Valtellina SuperioreSassella La Scala Riserva 200575cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Plozza Vini Tirano,Valtellina3310401 Ca’del Bosco Curtefranca Rosso200775cl 293,10 219,80 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Bosco,Franciacorta9380701 Sforzato di Valtellina 2006 75cl 321,20 240,90 (Kategori 4,5,6,7), Casa Vinicola PietroNera, Valtellina9342401 Castello di Cigognola La Maga200775cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Castello di Cigognola,Oltrepò Pavese5949801 Plozza Sforzato di Valtellina Vinda Ca’ Sfursat 200675cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Plozza Vini Tirano,Valtellina5521401 Nino Negri Sfursat Valtellina 75cl 368,00 276,00 (Bestillingsutvalg), Nino Negri, Valtellina20065328801 Ar.Pe.Pe Il Pettirosso 1999 70cl 371,00 259,70 (Bestillingsutvalg), Ar.Pe.Pe, Az. Agr., Øvrige5796001 Sfursat 5 Stelle 2006 75cl 552,00 414,00 (Bestillingsutvalg), Nino Negri, ValtellinaMARCHE5903501 Zaccagnini Sangiovese75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvrige2008/20094446501 Saladini Pilastri Rosso Piceno201075cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Saladini Pilastri,Rosso Piceno5993801 Garofoli Colle Ambro RossoPiceno 200675cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Garofoli, RossoPiceno5840001 Lacrima di Moro d’Alba 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Velenosi, Øvrige5885801 Brecciarolo Piceno Superiore200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Velenosi, Øvrige5993901 Garofoli Piancarda Rosso Conero2006literpris salgspris literpris salgspris75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Garofoli, RossoConero4446601 Pilastri Rosso Piceno SuperioreMontinello 200675cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Saladini Pilastri, RossoPiceno4674601 Pilastri Rosso Piceno Vigna 75cl 209,30 157,00 (Bestillingsutvalg), Saladini Pilastri, ØvrigePiediprato 20085065701 Rubbjano Lacrima di Morro 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Luigi Giusti, Øvriged’Alba 20055065501 Luigiano Lacrima di Morro d’Alba 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Luigi Giusti, Øvrige20054994101 Sassi Neri Rosso Conero 2006 75cl 393,20 294,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. le Terazze, ØvrigeMOLISE3334301 Di Majo Norante Terra Degli OsciSangiovese 201075cl 125,20 93,90 (Kategori 6,7), Az Agr. di Majo Norante,Øvrige3334101 Contado Aglianico 2008 75cl 169,10 126,80 (Bestillingsutvalg), Az Agr. di Majo Norante,Øvrige3334001 Ramitello Rosso 2008 75cl 169,10 126,80 (Bestillingsutvalg), Az Agr. di Majo Norante,ØvrigePIEMONTE8061706 Rocca dei Mari Langhe Rosso2009/2010300cl 99,40 298,20 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Rocca De’ Mari,Langhe5000006 Vicara Barbera del Monferrato2008300cl 106,60 319,90 (Bestillingsutvalg), Vicara, Barbera delMonferra9193006 Castelvecchio Corte RossaBarbera 2009300cl 111,00 333,10 (Bestillingsutvalg), Cant. Castelvecchio,Øvrige5904206 Kroara Barbera 2009 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Vinchio Vaglio Serra,Øvrige4895501 Vicara Barbera del Monferrato200875cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Vicara, Barbera delMonferra5253206 La Familia Langhe Rosso 2009 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), R.F. SAS Alba, Langhe1564606 La Familia Piemonte Barbera2010300cl 121,90 365,80 (Bestillingsutvalg), R.F. SAS Alba,Piemonte,1546906 Conte Ricci Barbera 2010 300cl 123,30 369,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Mondo del Vino,ØvrigeU 9670106 Zanni Piemonte Dolcetto 2011 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,Øvrige9468606 Carlin De Paolo Piemonte 300cl 125,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Carlin de Paolo, ØvrigeBarbera 20109120506 Pico Maccario Lavignone 300cl 126,30 379,00 (Bestillingsutvalg), Pico Maccario, ØvrigeBarbera9456206 Kompis Barbera 2010 300cl 126,50 379,50 (Kategori 6,7), C.S.V.V.S.C. Agr., Alba5202706 Carussin Asinoi Barbera 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Carussin, Piemonte,Piemonte 20109137506 Selezione Lorenzo AluttoBarbera 2009300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Vinchio Vaglio Serra,ØvrigeU 5280806 Castlet Barbera 2011 300cl 126,60 379,90 (Kategori 6,7), Cascina Castlet, Øvrige9351506 Dal Nostro Giardino Barbera 300cl 128,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Winehouse Norway,Øvrige5987006 Barbera Piemonte SelezioneLuca Roagna300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Piemonte,U 5202806 Flavours Langhe Rosso 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Gemma, Langhe5776706 Ricossa Barbera 2009/2010 300cl 130,00 389,90 (Kategori 3,4,5,6,7), MGM Mondo delVino, Øvrige5312106 Wongraven Alleanza LangheRosso 2010300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna, Langhe39 ITALIA LAZIO PIEMONTE ITALIA 39RØDVIN


literpris salgspris literpris salgspris4778101 Falchetto Barbera d’Asti PianScorrone 200975cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Ten. il Falchetto,Barbera d’Asti4862301 Filippo Gallino Barbera d’Alba200875cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Filippo Gallino, Barberad’Alba4462001 Palladino Barbera d’AlbaSuperiore 200875cl 179,90 134,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Az. Vin. Palladino,Barbera d’Alba5989101 Suoi Barbera d’Alba 2008 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Soui, Barbera d’Alba5989105 Suoi Barbera d’Alba 2008 150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg)5277701 Cascina Castagna Barbera d’Asti 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Castagna, Asti20105889201 Pelassa Barbera d’Alba San 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Pelassa, Barbera d’AlbaPancrazio 20085179401 Valli Unite Barbera 2009 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Valli Unite, ColliTortonesi5081301 Ioppa Uva Rara 2007 75cl 180,10 135,10 (Bestillingsutvalg), Ioppa, Colline Novaresi5811601 Ca’ du Rabajà Dolcetto d’Alba200775cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà, Dolcettod’AlbaU 9629901 Fontanafredda Duevini Langhe 75cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, LangheRosso 20092049801 Fontanafredda Nebbiolo 2009 75cl 183,90 137,90 (Kategori 4,5,6,7), Fontanafredda, Øvrige1084701 Gilli Freisa d’Asti Vivace Luna di 75cl 183,90 137,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cascina Gilli, AstiMaggio 20105510401 Curto Dolcetto d’Alba2005/200675cl 184,00 138,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marco Curto,Dolcetto d’Alba9512205 Giacosa Fratelli Barbera d’Alba 150cl 184,50 276,80 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, AlbaBussia 20091081401 Cà Neuva Dolcetto di Dogliani 75cl 185,20 138,90 (Bestillingsutvalg), Abbona, Dogliani20095104701 Giribaldi Dolcetto d’Alba San 75cl 185,20 138,90 (Bestillingsutvalg), Giribaldi, Dolcetto d’AlbaLorenzo 20071543101 Surì Barbera d’Asti 2009 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Villa Giada4798801 Terre del Barolo Barbera d’AlbaSuperiore75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Terre del Barolo,Barbera d’Alba4761701 Demarie Barbera d’AlbaSuperiore 200675cl 185,70 139,30 (Bestillingsutvalg), Giovanni Demarie,Barbera d’Alba4761705 Demarie Barbera d’Alba 150cl 253,50 380,30 (Bestillingsutvalg)Superiore 20065934001 Demarie Barbera d’Alba d’Rosa200775cl 185,70 139,30 (Bestillingsutvalg), Demarie Giovanni,Barbera d’Alba5179501 Gigi Rosso Barbera d’AlbaSuperiore 200875cl 185,70 139,30 (Bestillingsutvalg), Gigi Rosso, Barberad’Alba2005001 Libera Barbera d’Asti 2003 75cl 186,00 139,50 (Bestillingsutvalg), Cant. Bava, Barberad’Asti9241401 Boroli Barbera d´Alba 2008 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Boroli, Alba4731701 Solvold Barbera d’Alba Superiore 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Giribaldi, Barbera d’Alba20049213101 Brema Ai Cruss Barbera d’Asti 75cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), Brema, Asti20095629701 Cascina Collina Barbera d’AstiDolore Passionale 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Collina,Barbera d’Asti4862201 Filippo Gallino Langhe Nebbiolo200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Filippo Gallino, Langhe5272501 Terranera Bellotti Rosso 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Terranera, Øvrige9524405 Carussin Barbera d’Asti Cru Lia 150cl 186,60 279,90 (Bestillingsutvalg), Carussin, Barbera d’AstiVi 20105674401 Mauro Molino Dolcetto d’Alba201075cl 188,00 141,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Mauro Molino,Dolcetto d’Alba5282601 Osvaldo Barberis Dolcetto diDogliani Valdiba 201075cl 189,70 142,30 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Barberis,Dogliani5081401 Ioppa Nebbiolo 2006 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Ioppa, Colline Novaresi5674501 Mauro Molino Barbera d’Alba201075cl 192,70 144,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Mauro Molino,Barbera d’Alba9408101 Barone Riccati la Chiesetta 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Barone Riccati, LangheDolcetto delle LangheMonregalesi 20091452401 Ca’Bianca Barbera d’Asti 2008 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ Bianca, Barberad’Asti9207801 La Raia Piemonte Barbera2009/201075cl 193,20 144,90 (Kategori 5,6,7), Societá Agricola La Raia,Gavi5128901 Carussin Barbera d’Asti Cru Lia 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Carussin, Barbera d’AstiVi 20105297101 Fenocchio Langhe Rosso 75cl 195,30 146,50 (Bestillingsutvalg), Fenocchio, LangheTerraverga 20091558201 Primaio Dolcetto d’Alba2007/200875cl 197,30 148,00 (Bestillingsutvalg), Cant. San Silvestro,Dolcetto d’Alba7251501 Agostino Barbera d’Asti BriccoBlina 200875cl 198,10 148,60 (Bestillingsutvalg), Agostina Pavia & Figli,Asti9441201 Casetta Barbera d’Alba Suri200875cl 198,40 148,80 (Bestillingsutvalg), Casetta Ernesto & Co,Alba5953505 Barbera d’Asti Selezione LucaRoagna 2010150cl 199,30 299,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbera d’Asti9052301 Giacosa Nebbiolo d’Alba 2008 75cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, Alba9439101 Natale Verga Barbera d’Alba 75cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Alba20099369501 Amore di Boeri Barbera d’Asti 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Alfonso Boeri, AstiSuperiore 20075986901 Barbera d’Asti Selezione LucaRoagna 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbera d’Asti4663601 Borgogno Barbera d’Alba 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Barbera d’Alba5264705 Cascina Pellerino Roero André2006150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Pellerino,Roero5264701 Cascina Pellerino Roero André 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg)2006759901 Fenocchio Barbera d’AlbaSuperiore 200875cl 199,90 149,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Fenocchio, Barberad’Alba5506001 Lavignone Barbera d’Asti 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Pico Maccario, Barberad’Asti9506701 Negro Cescu Dolcetto d’Alba201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Angelo Negro eFigli, Alba4024301 Pelissero Munfrina Dolcettod’Alba 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Dolcetto d’Alba3302101 Prunotto Barbera d’Alba2009/201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barberad’Alba41 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 41RØDVIN


RØDVIN42 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 42literpris salgspris literpris salgspris4961101 Prunotto Dolcetto d’Alba 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Dolcettod’Alba3301001 Prunotto Fiulot Barbera d’Asti 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barbera d’Asti20103051701 Vajra Dolcetto d’Alba 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Dolcettod’Alba4329501 Vinci Barbera d’Alba Superiore200575cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Paolo Demarie,Barbera d’Alba4128801 Madonna di Como Dolcettod’Alba 201075cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo,Dolcetto d’Alba4270601 Elia Dolcetto d’Alba 2005 75cl 201,30 151,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Elia, Dolcettod’Alba5539001 Fenocchio Dolcetto d’Alba 2008 75cl 201,30 151,00 (Bestillingsutvalg), Fenocchio, Dolcettod’Alba5595701 Cascina Cucco Barbera d’Alba200975cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, Barberad’Alba5595601 Cascina Cucco Dolcetto d’Alba200675cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, Dolcettod’Alba5590801 Arcapla Langhe 2005 75cl 203,20 152,40 (Bestillingsutvalg), Costa di Bussia, LangheU 9645401 Forti Del Vento Alto Fhra 2009 75cl 203,30 152,50 (Bestillingsutvalg), Forti Del Vento,Monferrato4478801 Costa di Bussia Barbera d’Alba200875cl 204,50 153,40 (Bestillingsutvalg), Costa di Bussia,Barbera d’Alba8004401 Pianezzo Dolcetto di Dogliani200975cl 204,70 153,50 (Bestillingsutvalg), Francesco Boschis,Dogliani5919501 Grasso Fratelli Langhe Nebbiolo 75cl 204,80 153,60 (Bestillingsutvalg), Grasso Fratelli, Langhe20075197401 Valli Unite Dolcetto Diogene200975cl 205,50 154,10 (Bestillingsutvalg), Valli Unite, ColliTortonesi5281401 Castello del Poggio Barberad’Asti 200775cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Castello del Poggio,Barbera d’Asti5670101 San Luigi Dolcetto di Dogliani 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Pecchenino, Dogliani20085155401 Migliavacca Barbera delMonferrato 200975cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Migliavacca, Barbera delMonferra9113001 Pelassa Nebbiolo d’Alba Sot 75cl 206,70 155,00 (Kategori 6,7), Pelassa, Alba2007/20085197301 Valli Unite Barbera Gaitù 2009 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Valli Unite, ColliTortonesi5952401 Carlin de Paolo Barbera d’Asti200975cl 208,00 156,00 (Bestillingsutvalg), Carlin de Paolo, Barberad’Asti4947201 Rocche Costamagna Barberad’Alba Annunziata 200975cl 208,50 156,40 (Bestillingsutvalg), Rocche Costamagna,Alba9041501 Scrimaglio RoccaNivo Barberad’Asti 200775cl 209,50 157,10 (Bestillingsutvalg), Scrimaglio, Barberad’Asti5946801 Desderi Barbera d’Asti WhiteLabel 200775cl 211,20 158,40 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi,Barbera d’Asti5257701 Bussia Soprana Barbera d′ Alba200775cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barbera d’Alba4017901 Ruvei Barbera d Alba 2007 75cl 212,00 159,00 (Kategori 4,5,6,7), March. di Barolo,Barbera d’Alba4017905 Ruvei Barbera d Alba 2007 150cl 226,00 339,00 (Bestillingsutvalg)4017902 Ruvei Barbera d Alba 2007 37,5cl 239,70 89,90 (Bestillingsutvalg)4771901 Tenuta il Sogno Barbera d’AstiTerre degli Amici 201075cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Ten. il Sogno, Barberad’Asti4852901 Cavallotto Dolcetto d’Alba VignaScot 200775cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Cavallotto, Dolcettod’Alba5922901 Michele Chiarlo Barbera d’AstiSuperiore Le Orme 200975cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo,Barbera d’Asti9494901 Punset Barbera d´Alba 2010 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Punset, Barbaresco9494601 Boschetto Vecchio Barbera d’AstiSuperiore 200675cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Guasti Clemente & Figli,Asti1019001 Cavallotto Langhe Nebbiolo 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cavallotto, Langhe20095635901 Falchetto Nebbiolo d’Alba 2006 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ten. il Falchetto5944801 L’Avvocata Barbera d’Asti 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Coppo, Barbera d’Asti9071601 Sandri Vino Rosso Marapika 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elio Sandri20089211601 Trinchero Barbera d’Asti75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Trinchero, AstiSuperiore 20044756101 Vigna Sorì Rocca Dolcetto d’Alba200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Rocca, Dolcettod’Alba9512305 Grasso Langhe Nebbiolo 2008 150cl 214,10 321,20 (Bestillingsutvalg), Langhe5655101 Alessandria Dolcetto d’Alba200875cl 215,30 161,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr.FratelliAlessandria, Dolcetto d’Alba5818701 Trifolera Dolcetto d’Alba 2008 75cl 215,30 161,50 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Cortese,Dolcetto d’Alba4256601 Juvenia Coste della SesiaNebbiolo 200875cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Antoniolo,Øvrige5946901 Desderi Barbera d’Asti BlueLabel 200875cl 217,30 163,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi,Barbera d’Asti1085001 Fontanabianca Langhe Nebbiolo200975cl 217,90 163,40 (Kategori 4,5,6,7), Az. Agr. Fontanabianca,Langhe5281701 Gilli Freisa d’Asti 2007 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Gilli, AstiU 9678201 Principiano Sant’Anna Dolcettod’Alba 201075cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Ferdinando Principiano,Dolcetto d’Alba5112701 Roagna Dolcetto d’Alba 2010 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Dolcetto d’Alba4999401 Erbaluna Barbera d’Alba 2008 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Erbaluna,Barbera d’Alba4139701 Malvirà San Michele Barberad’Alba 200675cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Barberad’Alba3434901 Torriglione Barbera d’Alba 2010 75cl 222,50 166,90 (Kategori 5,6,7), Renato Ratti, Barberad’Alba4304705 Fenocchio Barbera d’Alba BussiaSottana Superiore 2006150cl 223,30 335,00 (Bestillingsutvalg), Fenocchio, Barberad’Alba9082701 Ansema 75cl 224,70 168,50 (Bestillingsutvalg), La Mano Verde,Monferrato9460801 Azelia Dolcetto d’Alba Bricco 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, Albadell’Oriolo 20104489301 Barbaresco Ricossa 2007 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Mondo del Vino,Barbaresco9355801 Borgogno Dolcetto d’Alba 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Alba


literpris salgspris literpris salgspris5771501 Cuchet Dolcetto d’Alba 2007 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Carlo Giacosa,Dolcetto d’Alba5903101 Erbaluna Dolcetto d’Alba Cru LaGhiaie 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Erbaluna,Dolcetto d’Alba5744601 Gagliasso Dolcetto d’Alba VignaCiabot Rus 200875cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso,Dolcetto d’Alba9462001 Scanavino Barbaresco 2007 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Scanavino, Barbaresco5744001 Viberti Barbera d’Alba 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Viberti, Barberad’Alba5819201 Cortese Barbera d’Alba 2008 75cl 229,20 171,90 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Cortese,Barbera d’Alba1020101 Agamium Colline Novaresi 2007 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Vign. di Cantalupo,Colline Novaresi9361501 Poderi Elia Barbera d’Asti 2008 75cl 230,50 172,90 (Bestillingsutvalg), Poderi Elia, Asti4497301 Rivetto Dolchetto d’Alba Ercolino201075cl 230,90 173,20 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Dolcettod’Alba9064901 Cappellano Barbera d AlbaGabutti 200675cl 231,10 173,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cappellano,Barbera d’Alba4723701 Giovanni Rosso Le 4 VigneDolcetto d’Alba 200975cl 231,10 173,30 (Bestillingsutvalg), Giovanni Rosso,Dolcetto d’Alba9440101 Casetta Langhe Rosso L Me Vin200775cl 233,10 174,80 (Bestillingsutvalg), Casetta Ernesto & Co,Langhe5987501 Marcarini Dolcetto d’Alba Boschidi Berri 201075cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Pod. Marcarini, Dolcettod’Alba5261701 Brandini Barbera d′ AlbaSuperiore Rocche del Santo75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Agr. Brandini, Barberad’Alba20088061501 Lirano Langhe Nebbiolo 2009 75cl 233,30 175,00 (Kategori 6,7), Langhe5051201 Mauro Sebaste Barbera d’AlbaSanta Rosalia 200875cl 234,10 175,60 (Bestillingsutvalg), Mauro Sebaste,Barbera d’Alba4467001 Costa di Bussia Campo del GattoBarbera d’Alba 200675cl 235,30 176,50 (Bestillingsutvalg), Ten. Arnulfo, Barberad’Alba9226701 Tenute Sella Coste della SesiaOrbello75cl 235,70 176,80 (Bestillingsutvalg), Sella, Az. Agr., Costedella Sesia9440201 Casetta Nebbiolo d’Alba Rivere200775cl 237,10 177,80 (Bestillingsutvalg), Casetta Ernesto & Co,AlbaU 9692001 Le Piane La Maggiorina 2010 75cl 237,30 178,00 (Bestillingsutvalg), Le Piane, Øvrige5120901 Rivetto Barbera d’Alba Nemes201075cl 237,30 178,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Barberad’Alba4525801 Sottimano Maté Brachetto 2005 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sottimano,Øvrige1040101 Boschis Dolcetto Dogliani SorìSan Martino 201075cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Francesco Boschis,Dogliani9524301 Felice Annata 2010 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Non Dos, Barbaresco5238501 Michele Chiarlo Grignolino del 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, ØvrigeMonferrato Casalese SanLorenzo 20099408201 Barone Riccati Il Colombo 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Barone Riccati, LangheDolcetto delle LangheMonregalesi Superiore 20089220201 Cascina Corte Dolcetto diDogliani 200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Corte, Dogliani3316801 Conterno-Fantino Bricco BastiaDolcetto d’Alba 201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Fantino Conterno,Dolcetto d’Alba4520801 Prod. del Barbaresco LangheNebbiolo 2009/201075cl 239,90 179,90 (Kategori 6,7), Prod. del Barbaresco,Langhe4493501 Sandrone Dolcetto d’Alba 2006 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Luciano Sandrone,Dolcetto d’Alba9496001 Veglio Barbera d´Alba 2009 75cl 240,10 180,10 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cravanzola, Alba5120501 Manzone Dolcetto d’Alba LaSerra 200875cl 241,30 181,00 (Bestillingsutvalg), Giovanni Manzone,Dolcetto d’Alba4393401 Spertino Barbera d’Asti 2004 75cl 241,60 181,20 (Bestillingsutvalg), Luigi Spertino, Barberad’Asti5103401 Burlotto Verduno Pelaverga 75cl 243,70 182,80 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Verduno20105239201 Burlotto Dolcetto d’Alba 2009 75cl 244,30 183,20 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Dolcetto d’Alba4093901 Fontanabianca Barbera d’Alba200875cl 244,40 183,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fontanabianca,Barbera d’Alba5103501 Burlotto Barbera d’Alba 2010 75cl 244,50 183,40 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Barbera d’Alba5103901 Burlotto Langhe Freisa 2009 75cl 245,10 183,80 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Langhe5995201 Baricchi Dolcetto d’Alba 2010 75cl 245,60 184,20 (Bestillingsutvalg), Baricchi, Dolcetto d’Alba5632801 Cadodo Monferrato Rosso 2006 75cl 246,00 184,50 (Bestillingsutvalg), Cant. Bava, Monferrato4042001 Piani Noce Dolcetto d’Alba 2007 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Parusso, Dolcetto d’Alba5261601 Brandini Langhe Nebbiolo 2007 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Agr. Brandini, Langhe5744201 Galletto Dolcetto d’Alba 2010 75cl 247,90 185,90 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Viberti,Dolcetto d’Alba5693401 San Luigi Dolcetto di Dogliani2007/200875cl 247,90 185,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Quinto Chionettie Figlio, Dogliani9346501 La Ganghija Dolcetto d’Alba 75cl 248,10 186,10 (Bestillingsutvalg), La Ganghija, Alba9219501 Fiorenzo Nada Dolcetto d’Alba 75cl 248,30 186,20 (Bestillingsutvalg), Nada Fiorenzo, Alba20095294801 Schiavenza Dolcetto d’ AlbaVughera 200975cl 249,30 187,00 (Bestillingsutvalg), Schiavenza, Barberad’Alba1373701 Vajra Barbera d’Alba 2009 75cl 249,30 187,00 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Barberad’Alba9360101 Paolo Conterno Bricco Barbera 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Conterno, Albad’Alba 2010U 9638801 Pier Barbaresco Rio Vila 2006 75cl 252,70 189,50 (Bestillingsutvalg), Azienda vitivinicola Pier,Barbaresco4766405 Travaglini Gattinara 2006 150cl 253,10 379,60 (Bestillingsutvalg), Giancarlo Travaglini,Gattinara4766401 Travaglini Gattinara 2006 75cl 253,20 189,90 (Kategori 3,4,5,6,7)5980301 Ca’ du Rabajà Barbera d’ AlbaBricco di Nessuno 200775cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà, Barberad’Alba5980305 Ca’ du Rabajà Barbera d’ Alba 150cl 286,40 429,60 (Bestillingsutvalg)Bricco di Nessuno 20075744501 Gagliasso Barbera d’Alba 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso,Barbera d’Alba9581701 Germano Ettore NebbioloLanghe 201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Ettore Germano,Langhe5771601 Lina Barbera d’Alba 2007 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Carlo Giacosa,Barbera d’Alba5036001 Litina Barbera d’Asti Superiore200675cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet,Barbera d’Asti43 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 43RØDVIN


RØDVIN44 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 44literpris salgspris literpris salgspris9500801 Nervi Gattinara 2004 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Nervi, Gattinara5322801 Oddero Barbera d’Alba 2007 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Oddero, Barberad’Alba5080401 Rocca Nebbiola d’Alba VignaSori Ornati 200575cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Rocca, Nebbiolod’Alba9461901 Scanavino Barolo 2007 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Scanavino, Barolo5788301 Suculè Barbera d’Alba 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Martini, Barberad’Alba4270301 Vi Veje Barbera d’Alba Superiore200375cl 254,00 190,50 (Bestillingsutvalg), Pod. Elia, Barberad’Alba5812201 Ioppa Ghemme 2004 75cl 254,70 191,00 (Bestillingsutvalg), Vit. Gianpiero e GiorgioIoppa, Ghemme3257101 Pelissero Barbera d’Alba Piani200975cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Barbera d’Alba5294501 Cantina del Pino Langhe75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Cant. del Pino, LangheNebbiolo 20074285801 Pio Cesare Barbera d’Alba 2008 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare, Barberad’Alba4473301 Sottimano Dolcetto d’Alba Bricdel Salto 200475cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sottimano,Dolcetto d’Alba5164901 Bricco Mondalino FreisaMonferrato Secco 201075cl 261,50 196,10 (Bestillingsutvalg), Bricco Mondalino,Monferrato5884601 Grignolino Bricco Mondalino200875cl 261,70 196,30 (Bestillingsutvalg), Bricco Mondalino,Øvrige8068501 Voerzio Langhe Freisa 2009 75cl 261,90 196,40 (Kategori 6,7), G&J Greenall, Langhe5283301 Mustela Barbera d’Alba Rubia 75cl 262,70 197,00 (Bestillingsutvalg), Mustela, Barbera d’Alba20085615801 Bussia Soprana Langhe Nebbiolo200575cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Langhe5595801 Cascina Cucco Barbera d’AlbaSuperiore 200675cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, Barberad’Alba5257901 La Contea Nebbiolo d′AlbaMoncastello 200675cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Contea,Nebbiolo d’Alba5937401 Marchesi di Barolo Dolcettod’Alba Boschetti 200775cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo,Dolcetto d’Alba9346401 La Ganghija Barbera d’Alba 75cl 264,10 198,10 (Bestillingsutvalg), La Ganghija, Alba9346601 La Ganghija Nebbiolo d’Alba 75cl 264,10 198,10 (Bestillingsutvalg), La Ganghija, Alba5995501 Varaldo Barbera d’Alba 2007 75cl 264,50 198,40 (Bestillingsutvalg), Varaldo, Barbera d’Alba5864501 Varaldo Dolcetto d’Alba 2007 75cl 264,50 198,40 (Bestillingsutvalg), Varaldo, Dolcetto d’Alba5947001 Desderi Barbera d’Asti Red Label200575cl 264,80 198,60 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi,Barbera d’Asti9439001 Natale Verga Barolo 2007 75cl 265,20 198,90 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Barolo3080801 Boffa Vigna Cua Longa Barberad’Asti75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Alfiero Boffa, Barberad’Asti5670201 Quass Barbera d’Alba 2006 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Pecchenino, Barberad’Alba9025201 Scavino Langhe Nebbiolo 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Langhe4526201 Schiavenza Barbera d’Alba 2009 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Schiavenza, Barberad’Alba4962305 Giovanni Rosso Barbera d’Alba 150cl 265,80 398,70 (Bestillingsutvalg), Giovanni Rosso, AlbaDonna Margherita 20094962301 Giovanni Rosso Barbera d’AlbaDonna Margherita 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg)5302001 Grasso Fratelli Barbera d’ AlbaMartiné 200775cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), F.lli Grasso, Barberad’Alba4571301 M. Chiarlo Cipressi della Court 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, AstiBarbera d’Asti 20094128101 Moccagatta Barbera d’Alba200975cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Moccagatta, Barberad’Alba4093301 Moccagatta Dolcetto d’Alba200875cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Moccagatta, Dolcettod’Alba5989201 Soui Barbaresco 2006 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Suoi, Barbaresco9496201 Veglio Langhe Nebbiolo 2008 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cravanzola,Langhe5655301 Alessandria Langhe NebbioloPrinsiòt 200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr.FratelliAlessandria, Langhe9339101 Azelia Nebbiolo Langhe 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, Langhe4489401 Barolo Ricossa 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Mondo del Vino, Barolo9220101 Cascina Corte Dogliani Vigna 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Corte, DoglianiPirochetta 20084907401 Giovanni Almondo LangheNebbiolo 200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Almondo,Langhe9474701 Le Strette Pezzole Barbera 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Le Strette, Albad’Alba 20095922501 Luisin Barbera d’Alba 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Luisin, Barberad’Alba5922401 Luisin Langhe Nebbiolo 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Luisin, LangheU 9678101 Principiano Le Coste LangheNebbiolo 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ferdinando Principiano,Langhe5653401 Ratti Nebbiolo d’Alba Ochetti200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Renato Ratti, Nebbiolod’Alba1504201 Scavino Barbera d’Alba 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Paolo & Enrico Scavino,Barbera d’Alba3312101 Tenuta La Volta Cabutto Barberad’Alba Superiore 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ten. la Volta, Barberad’AlbaU 9692101 Vajra Langhe Nebbiolo 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Langhe5744101 Viberti Langhe Nebbiolo 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Viberti, Langhe9392501 Volpi Barbaresco 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Volpi, Barbaresco5980501 Cascina delle Rose Barberad’Alba Rio Sordo 200875cl 270,40 202,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cascina delleRose, Barbera d’Alba9173001 Montanello Barbera d’Alba 75cl 270,40 202,80 (Bestillingsutvalg), Ten. Montanello, AlbaCrocetta 20084476601 Elio Altare Dolcetto d’Alba 2009 75cl 271,10 203,30 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Dolcettod’Alba3315405 Pelissero Barbera d’Alba Piani2008150cl 272,00 408,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Barbera d’Alba4042101 Ornati Barbera d’Alba 2009 75cl 273,20 204,90 (Bestillingsutvalg), Parusso, Barbera d’Alba5875605 Chionetti Dolcetto di DoglianiSan Luigi 2007150cl 273,30 409,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Quinto Chionettie Figlio, Dogliani9063801 Osvaldo Barberis MuntajaNebbiolo d’Alba 200875cl 276,90 207,70 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Barberis,Nebbiolo d’Alba5257801 Bussia Soprana Barbera d’AlbaMosconi 200975cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barbera d’Alba4798901 Terre del Barolo, Barolo 2006 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Terre del Barolo, Barolo


literpris salgspris literpris salgspris4852801 Cavallotto Barbera d’Alba VignaCuculo 200775cl 279,20 209,40 (Bestillingsutvalg), Cavallotto, Barberad’Alba5076801 Almondo Barbera d’AlbaValbianchéra 200975cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Almondo,Barbera d’Alba4508901 Boffa Vigna Muntrivé Barberad’Asti 200475cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Alfiero Boffa, Barberad’Asti5693301 Briccolero Dolcetto di Dogliani2007/200875cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Quinto Chionettie Figlio, Dogliani3301701 Occhetti Nebbiolo d’Alba 2008 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Nebbiolod’Alba4593901 Rocca Langhe Rosso Ornati 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Rocca, Langhe2005U 9650205 Scavino Barbera d’Alba 2010 150cl 279,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Alba5246101 Ferrando Carema Etichetta 75cl 280,80 210,60 (Bestillingsutvalg), Ferrando, CaremaBianca 20055864401 Varaldo Langhe Nebbiolo 2009 75cl 282,00 211,50 (Bestillingsutvalg), Varaldo, Langhe3315501 Malvirà S. Guglielmo Langhe 75cl 282,70 212,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Langhe20045995401 Baricchi Langhe Nebbiolo 2004 75cl 282,90 212,20 (Bestillingsutvalg), Baricchi, Langhe4017501 Bruno Giacosa Dolcetto d’Alba200975cl 284,10 213,10 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, Dolcettod’AlbaU 5051701 Scrimaglio Fiat Monferrato 2007 75cl 284,90 213,70 (Bestillingsutvalg), Scrimaglio, AstiU 5775201 Palladino Barbera d’AlbaSuperiore Bricco delle Olive75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Palladino,Barbera d’Alba20073432501 Vigna Roca Neira Barbera d’Alba200575cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Rocca, Barberad’Alba4139801 Alfieri La Tota Barbera d’Asti2007/200875cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), March. Alfieri, Barberad’Asti5106401 Brovia Barbera d’Alba Sori delDrago 200675cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brovia, Barberad’Alba1058301 Giordano Barbaresco 2007 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Luigi Giordano,Barbaresco4539401 Pelissero Langhe Nebbiolo 2010 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Langhe9089101 Tenuta il Sogno Nebbio 2008 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Ten. il Sogno, Øvrige9063901 Uno Langhe Nebbiolo 2008 75cl 288,40 216,30 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà, Langhe5342301 Giuseppe Rinaldi Dolcetto d’Alba 201075cl 289,30 217,00 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Rinaldi,Dolcetto d’Alba5399701 Alfa Romeo Monferrato 2008 75cl 290,40 217,80 (Bestillingsutvalg), Scrimaglio, Monferrato9358601 Cogno Bricco Dei Merli Barbera 75cl 291,30 218,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, AlbaD’Alba 20094517501 Vajra Coste e Fossati Dolcettod’Alba 201075cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Dolcettod’Alba4850301 Boffa Barbera d’Asti SuperioreNizza La Riva75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Alfiero Boffa, Barberad’Asti4848801 Conterno Fantino LangheNebbiolo Ginestrino 200875cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Fantino Conterno,Langhe5745001 Gagliasso Langhe NebbioloCiabot Rus 200875cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso,Langhe5036101 Policalpo Monferrato 2006 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet,Monferrato4467201 Costa di Bussia Barolo 2005 75cl 300,80 225,60 (Bestillingsutvalg), Costa di Bussia, Barolo5112801 Roagna Langhe Rosso 2003 75cl 302,50 226,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna, Langhe5955001 La Mano Verde RivadusaBarbera d’Asti 200875cl 302,90 227,20 (Bestillingsutvalg), La Mano Verde, Barberad’Asti5884701 Barbera Monferrato Zerolegno2007|75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Bricco Mondalino,Barbera del Monferra4795201 Ca’ di Pian Barbera d’Asti 2008 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinetta,Barbera d’Asti4530301 Il Bacialé 2008 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Braida, Øvrige4925101 La Spinetta Langhe Nebbiolo200775cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinetta,Langhe9513001 Mascarello Toetto Langhe Freisa200475cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Mascarello,Langhe9489301 Boeri Pörlapá Barbera d’Asti 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Alfonso Boeri, AstiSuperiore 20065008601 Vietti Barbera d’Alba Tre Vigne 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Vietti, Barbera d’Alba20098006301 Volpi Barolo 2007 75cl 306,50 229,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Cant. Volpi, BaroloU 9652701 Rinaldi Rosae 2010 75cl 306,90 230,20 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Rinaldi4791201 Elio Altare Barbera d’Alba 2009 75cl 311,10 233,30 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Barberad’Alba3190601 Barbaresco Produttori delBarbaresco 200775cl 313,20 234,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Prod. delBarbaresco, Barbaresco9442601 Cascina delle Rose Barberad’Alba Superiore 200775cl 313,20 234,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cascina delleRose, Alba4461501 Cigliuti Barbera d’AlbaSerrabolla 200975cl 314,70 236,00 (Bestillingsutvalg), F.lli. Cigliuti, Barberad’Alba4850001 Manzone La Serra Barberad’Alba 200475cl 314,90 236,20 (Bestillingsutvalg), Giovanni Manzone,Barbera d’Alba4772205 Malvirà Langhe San Guglielmo 150cl 316,70 475,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Langhe20044973701 Colla Bricco del Drago 2006 75cl 317,30 238,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Colla, Langhe9394101 Anzivino Gattinara 2000 75cl 317,90 238,40 (Bestillingsutvalg), Anzivino, Gattinara9439901 Casetta Barolo 2006 75cl 318,50 238,90 (Bestillingsutvalg), Casetta Ernesto & Co,Barolo4871401 Pira Barbera d’Alba 2007 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), E. Pira & Figli, Barberad’Alba9374101 Scarzello Barbera d’Alba75cl 318,90 239,20 (Bestillingsutvalg), Scarzello, AlbaSuperiore 20085970601 Spertino Barbera d’Asti75cl 319,20 239,40 (Bestillingsutvalg), Luigi Spertino, AstiSuperiore 20079527601 Ferdinando Principiano LauraBarbera d’Alba 200975cl 319,60 239,70 (Bestillingsutvalg), Ferdinando Principiano,Alba5828701 Negro Barbaresco 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Angelo Negro & Figli,Barbaresco3208701 Passum Barbera d’Asti Superiore200775cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet,Barbera d’Asti5954401 Roagna Barbaresco Selezione 75cl 319,90 239,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Roagna, BarbarescoLuca Roagna 20079514101 San Fereolo Dogliani 2006 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. San Fereolo,Dogliani9222401 Tenuta Grillo PecoraneraMonferrato Rosso 200375cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Grillo, Monferrato45 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 45RØDVIN


RØDVIN46 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 46literpris salgspris literpris salgspris5081201 Ioppa Ghemme 2004 75cl 322,10 241,60 (Bestillingsutvalg), Ioppa, GhemmeU 5104501 Boroli Barolo 2005 75cl 346,50 259,90 (Kategori 6,7), Silvano ed Elena Boroli srl.,5296101 Vigneti Massa Pertichetta 75cl 323,90 242,90 (Bestillingsutvalg), Vigneti Massa, ØvrigeBaroloCroatina 2006176101 Fontanafredda Barolo75cl 346,50 259,90 (Kategori 5,6,7), Fontanafredda, Barolo5342201 Giuseppe Rinaldi Barbera d’ Alba 75cl 325,50 244,10 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Rinaldi,2006/20072010Barbera d’Alba5013901 Marchesi di Barolo Barbaresco 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo,9358701 Cogno Montegrilli Langhe 2009 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Langhe2005Barbaresco5333201 Tenuta il Sogno Due Brenton 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Ten. il Sogno, Øvrige3301801 Prunotto Barbaresco Classico 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barbaresco200820065995301 Baricchi Barbaresco 2008 75cl 328,70 246,50 (Bestillingsutvalg), Baricchi, Barbaresco9409401 Saracco Pinot Nero 2008 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Agr. Paolo Saracco,9166301 Cascina del Rosone Cento Ceppi 75cl 330,50 247,90 (Bestillingsutvalg), La Mano Verde, AstiMonferrato20073165801 Villa Pattono 2004 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Renato Ratti, Øvrige5947101 Desderi Barbera d’Asti BlackLabel 200675cl 331,30 248,50 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi,Barbera d’Asti4570507 Barbaresco 2005 300cl 350,00 1 049,90 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco5296601 La Ganghija Barbaresco 2007 75cl 331,70 248,80 (Bestillingsutvalg), La Ganghija, Barbaresco 5109707 Passum Barbera d’Asti 2007 500cl 352,00 1 759,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet,5947205 Desderi Barbera d’Asti Gold 150cl 332,10 498,20 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi,Barbera d’AstiLabel 2007Barbera d’Asti4752705 Barbaresco 2005 150cl 353,30 529,90 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,5129801 Grasso Barbaresco 2004 75cl 332,70 249,50 (Bestillingsutvalg), F.lli Grasso, BarbarescoBarbaresco5989001 Suoi Barolo 2007 75cl 332,80 249,60 (Bestillingsutvalg), Suoi, Barolo4990901 La Piane 2006 75cl 354,70 266,00 (Bestillingsutvalg), Le Piane, Øvrige9495601 Punset Barbaresco Campo 75cl 333,10 249,80 (Bestillingsutvalg), Punset, Barbaresco9500901 Nervi Valferana Gattinara 2004 75cl 354,70 266,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Nervi, GattinaraQuadro 20039031201 Martilletti Barolo Riserva 2003 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Perlino5892001 Rivetto Barbera d’Alba ZioNando 200675cl 354,80 266,10 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Barberad’Alba9211701 Paitin Campolive Barbera d’Alba 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Paitin, Alba5864601 Varaldo Barbera d’Alba Vigna 75cl 358,10 268,60 (Bestillingsutvalg), Varaldo, Barbera d’AlbaSuperiore 2007della Fate 20004934101 Palladino Barolo 2006 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Palladino,4838901 Braida Barbera d’Asti75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Braida, Barbera d’AstiBaroloMontebruna 20064022901 Papagena Barbera d’Alba 2005 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, Barberad’Alba4205201 Sandrone Barbera d’Alba 2008 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Luciano Sandrone,Barbera d’Alba5918501 Roagna Barbera d’Alba 2006 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbera d’Alba5114901 Tenuta il Sogno Barbera d’AstiSuperiore Bricco Soria 200675cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Ten. il Sogno, Barberad’Asti5918505 Roagna Barbera d’Alba 2006 150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg)575201 Fenocchio Barolo Bussia Sottana 75cl 359,90 269,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Fenocchio, Barolo3257201 Cantalupo Ghemme 2005 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Antichi Vign. diRiserva 2005/2006Cantalupo, Ghemme9581501 Germano Ettore Barolo75cl 360,00 270,00 (Bestillingsutvalg), Ettore Germano, Barolo5674701 Mauro Molino Barbera d’Alba 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Mauro Molino,Serralunga 2006Vigna Gattere 2006Barbera d’Alba1099001 Fenocchio Barolo Villero 2005 75cl 361,30 271,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Fenocchio,9172901 Giacosa Barbaresco Basarin 75cl 334,90 251,20 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa,Barolo2006Barbaresco5129901 Montanello Barolo 2006 75cl 364,50 273,40 (Bestillingsutvalg), Ten. Montanello, Barolo4708001 Domenico Clerico Barbera d’Alba 75cl 338,30 253,70 (Bestillingsutvalg), Domenico Clerico,5130201 Aurelio Settimo Barolo 2006 75cl 364,90 273,70 (Bestillingsutvalg), Aurelio Settimo, BaroloTrevigne 2007Barbera d’Alba4817301 Prunotto Costamiòle Barbera 75cl 365,30 274,00 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barbera d’Asti4930301 Bruno Giacosa Barbera d’Alba 75cl 343,90 257,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, Albad’Asti 2006Falletto Serralunga d’Alba 20085161501 Bruno Giacosa Barbera d’Alba 75cl 344,10 258,10 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, Barbera1041101 Vigna Pisapola Barolo2005/200675cl 369,30 277,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Aschieri,Barolo2010d’Alba5980101 Ca’ du Rabajà Barbaresco 75cl 370,40 277,80 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà,5674601 Mauro Molino Barolo 2007 75cl 344,70 258,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Mauro Molino,Rabajà 2007BarbarescoBarolo5980105 Ca’ du Rabajà Barbaresco 150cl 419,90 629,90 (Bestillingsutvalg)4261401 Antoniolo Gattinara 2006 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Antoniolo,GattinaraRabajà 20074476301 Moccagatta Barbaresco 2008 75cl 373,10 279,80 (Bestillingsutvalg), Moccagatta, Barbaresco1044801 Cascina Cucco Barolo 2007 75cl 345,30 259,00 (Kategori 5,6,7), Cascina Cucco, Barolo U 9674101 Trinchero Freisa d’Asti Runchet 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Trinchero, Asti5735601 La Contea Barbaresco RipaSorita 200675cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Contea,Barbaresco20075664601 Fenocchio Barolo Cannubi 2004 75cl 378,00 283,50 (Bestillingsutvalg), Fenocchio, BaroloU 5342501 Giuseppe Rinaldi Langhe Freisa201075cl 345,50 259,10 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Rinaldi,Langhe9141301 Costa di bussia Barolo Campodei Buoi 200675cl 379,90 284,90 (Bestillingsutvalg), Costa di Bussia, Barolo


literpris salgspris literpris salgspris5029101 Gomba Boschetti Barolo Sori200475cl 379,90 284,90 (Bestillingsutvalg), Gomba Boschetti,Barolo9419001 Ca’ del Baio ValgrandeBarbaresco 200875cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Baio,Barbaresco5106801 Malvirà Roero Superiore Trinità 75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Roero20044516701 Vajra Bricco delle Viole Barberad’Alba Viole 200375cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Barberad’Alba5120801 Rivetto Barbaresco Cè Vanin 75cl 381,50 286,10 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Barbaresco20054990301 Aldo Conterno Barbera d’Alba 75cl 382,70 287,00 (Bestillingsutvalg), Aldo ConternoConca Tre Pile 20045294601 Cantina del Pino Barbaresco200675cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Cant. del Pino,Barbaresco9360201 Ca’ Viola Langhe Nebbiolo 2008 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ Viola,Langhe9071501 La Ca’ Nova Barbaresco BricMentina 200675cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. la Ca’ Nova,Barbaresco9071401 La Ca’ Nova BarbarescoMontestefano 200675cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. la Ca’ Nova,Barbaresco9379701 Lorenzo Zanetta Ghemme 2001 75cl 386,50 289,90 (Kategori 7), Lorenzo Zanetta, GhemmeU 9678001 Principiano Barolo Serralunga200775cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Ferdinando Principiano,Barolo3032201 Ratti Barolo Marcenasco 2007 75cl 386,50 289,90 (Kategori 6,7), Renato Ratti, Barolo4389901 Gaja Sito Moresco 2009 75cl 386,70 290,00 (Bestillingsutvalg), Gaja, Øvrige5296201 Guido Porro Barolo Lazzairasco 75cl 390,80 293,10 (Bestillingsutvalg), Guido Porro, Barbaresco20068009801 Travaglini Gattinara Tre Vigne200475cl 391,20 293,40 (Bestillingsutvalg), Giancarlo Travaglini,Gattinara7584005 Pio Cesare Langhe Nebbiolo 150cl 391,60 587,40 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare, Langhe20085296001 Tenute Sella Lessona 2005 75cl 392,10 294,10 (Bestillingsutvalg), Sella, Az. Agr., Øvrige5943401 Aldo Conterno Barbera d’AlbaConca Tre Pile 200575cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Aldo Conterno, Barberad’AlbaU 5342401 Giuseppe Rinaldi LangheNebbiolo 200975cl 396,90 297,70 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Rinaldi,Langhe9590001 Guiseppe Mascarello LangheNebbiolo 200975cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Mascarello & Figlio,Langhe9501001 Nervi Molsino Gattinara 2004 75cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Nervi, Gattinara5014201 Tenuta la Volta Cabutto Barolo 75cl 398,40 298,80 (Bestillingsutvalg), Ten. la Volta, BaroloLa Volta 20079396201 Bruciata Barbaresco 2007 75cl 398,80 299,10 (Bestillingsutvalg), Cascina Bruciata,Barbaresco5179601 Gigi Rosso Barolo Arione 2005 75cl 398,90 299,20 (Bestillingsutvalg), Gigi Rosso, Barolo4080701 Fontanabianca BarbarescoSerraboella 200775cl 399,20 299,40 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fontanabianca,Barbaresco5127601 Rocche dell’Annunziata Barolo200675cl 399,30 299,50 (Bestillingsutvalg), Rocche Costamagna,Barolo9442701 Cascina delle Rose Barbaresco200875cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cascina delleRose, Barbaresco5325201 Giacosa Fratelli Barolo Bussia200675cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, Barolo5922801 Michele Chiarlo BarbarescoReyna 200775cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo,Barbaresco9495101 Punset Barbaresco 2006 75cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), Punset, Barbaresco9495001 Punset Barbaresco Basarin 75cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), Punset, Barbaresco20075795901 Carlo Giacosa Barbaresco Narin200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Carlo Giacosa,Barbaresco9391201 Cascina Castlet UcelineMonferrato Rosso 200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet,Monferrato5818801 Cortese Rabaja Barbaresco200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Cortese,Barbaresco4461601 Massolino Barbera d’Alba Gisep200875cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Massolino, Barberad’Alba9596101 Pio Cesare Nebbiolo Langhe 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare, Langhe20085743801 Viberti Barolo 2007 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Viberti, Barolo5103601 Burlotto Barolo 2006 75cl 404,50 303,40 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Barolo8010901 Cigliuti Vigne Erte Barbaresco 75cl 406,70 305,00 (Bestillingsutvalg), F.lli. Cigliuti, Barbaresco20083223701 Scavino Barbera d’Alba 2007 75cl 410,70 308,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Barberad’Alba8061601 Barolo San Pietro 2006/2007 75cl 412,00 309,00 (Kategori 6,7), Pod. Ruggeri Corsini, Barolo3300901 Prunotto Barolo 2007 75cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barolo5246201 Ferrando Carema Etichetta Nera 75cl 412,40 309,30 (Bestillingsutvalg), Ferrando, Carema20055027901 Cavallotto Barolo Bricco Boschis 75cl 413,10 309,80 (Bestillingsutvalg), Cavallotto, Barolo20061085401 Barolo Borzoni 2007 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Montaribaldi,Barolo9359901 Montaribaldi Barolo Borxoni200775cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Montaribaldi,Barolo5741801 Tre Utin Barolo 2005 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso, Barolo4205301 Sandrone Valmaggiore Nebbiolod’Alba 2004/200575cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Luciano Sandrone,Nebbiolo d’Alba5980601 Cascina delle Rose BarbarescoRio Sordo 200775cl 419,10 314,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cascina delleRose, Barbaresco5980605 Cascina delle Rose Barbaresco 150cl 421,30 632,00 (Bestillingsutvalg)Rio Sordo 20078047101 Rocca Giovanni Barolo BriccaRavera 200675cl 419,60 314,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Rocca Giovanni,Barolo9418901 Ca’ del Baio Asili Barbaresco200875cl 421,30 316,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Baio,Barbaresco5258107 Cascina Cucco Barolo di 300cl 423,30 1 270,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, BaroloSerralunga 20069440001 Casetta Barolo Vigna Case Nere200675cl 425,20 318,90 (Bestillingsutvalg), Casetta Ernesto & Co,Barolo4715401 Barolo Serralunga d’Alba 2005 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, Barolo4262101 Vigneto Castelle Gattinara 2004 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Antoniolo,Gattinara4262201 Vigneto San Francesco Gattinara200475cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Antoniolo,Gattinara5258005 Cascina Cucco Barolo diSerralunga 2006150cl 426,00 639,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, Barolo47 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 47RØDVIN


RØDVIN48 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 48literpris salgspris literpris salgspris9496101 Veglio Barolo 2006 75cl 426,40 319,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cravanzola,Barolo4763101 Cigliuti Briccoserra 2005 75cl 429,30 322,00 (Bestillingsutvalg), F.lli. Cigliuti, Langhe5341801 Giacomo Conterno Barbera d’ 75cl 429,30 322,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno, AlbaAlba Cerretta 20095341401 Giacomo Conterno Barbera 75cl 429,30 322,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno, Albad’Alba Cascina Francia 20094493001 Vajra Barolo Albe 2004/2005 75cl 434,70 326,00 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Barolo5827501 Sottimano Barbaresco Cottá200575cl 436,00 327,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sottimano,Barbaresco5937301 Marchesi di Barolo BarbarescoSerragrilli 200775cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo,Barbaresco5970305 Aurelio Settimo Barolo Rocche 150cl 438,90 658,40 (Bestillingsutvalg), Aurelio Settimo, Barolo20045970301 Aurelio Settimo Barolo Rocche 75cl 472,00 354,00 (Bestillingsutvalg)20049495201 Punset Barbaresco Riserva 2004 75cl 439,70 329,80 (Bestillingsutvalg), Punset, Barbaresco9495301 Punset Barbaresco Riserva 2006 75cl 439,70 329,80 (Bestillingsutvalg), Punset, Barbaresco9460701 Azelia Barolo 2007 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, Barolo5318401 Oddero Barolo 2006 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Oddero, Barolo9475501 Cogno Barolo Cascina Nuova 75cl 440,00 330,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barolo20079578101 Giacomo Anselma Barolo 2006 75cl 441,10 330,80 (Bestillingsutvalg), Anselma Giacomo,Barolo5970501 Grasso Fratelli Barbaresco SoriValgrande 200075cl 441,60 331,20 (Bestillingsutvalg), Grasso Fratelli,Barbaresco5049201 Giovanni Rosso Barolo75cl 445,20 333,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Rosso, BaroloSerralunga 20075049205 Giovanni Rosso Barolo150cl 445,20 667,80 (Bestillingsutvalg)Serralunga 20073432601 Vigna San Pietro Barolo 2004 75cl 446,50 334,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Rocca, Barolo5305801 Brandini Barolo 2006 75cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Agr. Brandini, Barolo4223501 Barolo Cerrati 2004 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, Barolo4223701 Barolo Vigna Cucco 2001 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Cascina Cucco, Barolo4362901 Barolo Vigneto Albarella 2007 75cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Andrea Oberto,Barolo4755601 Boffa Testimonium Barberad’Asti 199775cl 452,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Alfiero Boffa, Barberad’Asti5312401 Wongraven Unione Barolo 2006 75cl 453,20 339,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Roagna, Barolo1099501 Le Piane Boca 2001/2003 75cl 453,30 340,00 (Bestillingsutvalg), Le Piane, Boca5980701 Cascina delle Rose BarbarescoTre Stelle 200775cl 458,10 343,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cascina delleRose, Barbaresco5980705 Cascina delle Rose Barbaresco 150cl 489,30 734,00 (Bestillingsutvalg)Tre Stelle 20074526101 Schiavenza Barolo 2004 75cl 458,70 344,00 (Bestillingsutvalg), Schiavenza, Barolo9080601 Giacosa Barolo Vigna Mandorlo 75cl 459,30 344,50 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, Barolo20054517201 Cantalupo Ghemme CollisCarellae 200775cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Antichi Vign. diCantalupo, Ghemme4969901 Massolino Barolo 2005 75cl 462,70 347,00 (Bestillingsutvalg), Massolino, Barolo4969905 Massolino Barolo 2005 150cl 523,30 785,00 (Bestillingsutvalg)6297701 Ioppa Bricco Balsina 2004 75cl 462,80 347,10 (Bestillingsutvalg), Vit. Gianpiero e GiorgioIoppa, Ghemme5923001 Michele Chiarlo Barolo75cl 465,20 348,90 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, BaroloTortoniano 20059065101 Cappelano Barolo Pie RupestrisOtin Fiorin 200675cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cappellano,Barolo5937601 Marchesi di Barolo Barolo Coste 75cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo, Barolodi Rose 20055923101 Michele Chiarlo Barbera d’AstiSuperiore La Court 200775cl 465,70 349,30 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo,Barbera d’Asti9495401 Punset Barbaresco Campo 75cl 466,40 349,80 (Bestillingsutvalg), Punset, BarbarescoQuadro 19999495501 Punset Barbaresco Campo 75cl 466,40 349,80 (Bestillingsutvalg), Punset, BarbarescoQuadro 20019495701 Punset Barbaresco Campo 75cl 466,40 349,80 (Bestillingsutvalg), Punset, BarbarescoQuadro 20049495801 Punset Barbaresco Campo 75cl 466,40 349,80 (Bestillingsutvalg), Punset, BarbarescoQuadro 20059495901 Punset Barbaresco Campo 75cl 466,40 349,80 (Bestillingsutvalg), Punset, BarbarescoQuadro 20065922701 Paitin Barbaresco 2004 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Paitin, Barbaresco5256801 Paolo Scavino Barolo 2006 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Barolo4767101 Giovanni Rosso Barolo Cerretta 75cl 471,30 353,50 (Bestillingsutvalg), Giovanni Rosso, Barolo20055805801 Cappellano Barolo Gabutti PièRupestris 200475cl 475,90 356,90 (Bestillingsutvalg), Dott. GiuseppeCappellano, Barolo5234501 Mauro Sebaste Barolo75cl 478,90 359,20 (Bestillingsutvalg), Mauro Sebaste, BaroloMonvigliero 2004U 4589001 Muncagota Barbaresco Riserva200775cl 479,10 359,30 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco1042601 Cavallotto Barolo Bricco Boschis 75cl 479,70 359,80 (Bestillingsutvalg), Cavallotto, Barolo20054705401 Cantalupo Ghemme CollisBreclemae 200475cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Antichi Vign. diCantalupo, GhemmeU 4589601 Rio Sordo Barbaresco Riserva200775cl 480,40 360,30 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco4589401 Barbaresco Rabaja Riserva200775cl 483,50 362,60 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,BarbarescoU 4589701 Asili Barbaresco Riserva 2007 75cl 483,60 362,70 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,BarbarescoU 4589201 Montefico Barbaresco Riserva200775cl 483,60 362,70 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,BarbarescoU 4589501 Montestefano BarbarescoRiserva 200775cl 483,60 362,70 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco4378801 Neive Barbaresco Santo StefanoRiserva 200375cl 483,60 362,70 (Bestillingsutvalg), Cast. di Neive,Barbaresco9380101 Conti Boca 1987 75cl 485,30 364,00 (Kategori 5,6,7), Castello di Conti, Boca5106501 Brovia Barolo 2004 75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brovia, Barolo4973601 Colla Barbaresco Roncaglie 75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Colla, Barbaresco20061099301 Schiavenza Barolo Bricco Ceretta200375cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Schiavenza, Barolo


literpris salgspris literpris salgspris5655201 Alessandria Barolo Gramolere200575cl 489,30 367,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr.FratelliAlessandria, Barolo9419101 Ca’ del Baio Pora Barbaresco200775cl 489,30 367,00 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Baio,Barbaresco5238001 Schiavenza Barolo Prapó 2005 75cl 489,30 367,00 (Bestillingsutvalg), Schiavenza, Barolo4589101 Ovello Barbaresco Riserva 2007 75cl 491,30 368,50 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco9481801 Travaglini Gattinara Riserva200575cl 491,90 368,90 (Bestillingsutvalg), Giancarlo Travaglini,Gattinara4262001 Osso San Grato Gattinara 2001 75cl 492,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Antoniolo,Gattinara5103801 Burlotto Barolo Monvigliero 75cl 492,80 369,60 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Barolo20074589301 Pora Barbaresco Riserva 2007 75cl 492,90 369,70 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco3435101 Ratti Barolo Marcenasco Conca 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Renato Ratti, Barolo20055169701 Renato Ratti Barolo Marcenasco 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Renato Ratti, BaroloRocche 2004/20055930301 Rivella Barbaresco Montestefano200675cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Serafino Rivella,Barbaresco4589801 Barbaresco Pajé Riserva 2007 75cl 493,60 370,20 (Bestillingsutvalg), Prod. del Barbaresco,Barbaresco9396301 Bruciata Barbaresco Rio Sordo200675cl 496,70 372,50 (Bestillingsutvalg), Cascina Bruciata,Barbaresco5856301 Rivetto Barolo Serralunga 2005 75cl 502,70 377,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, Barolo5827601 Sottimano Barbaresco Fausoni200575cl 503,90 377,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sottimano,Barbaresco4270101 Barolo Preda Sarmassa 2005 75cl 504,70 378,50 (Bestillingsutvalg), Lodovico Borgogno,Barolo5987401 Marcarini Barolo Brunate 2006 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Pod. Marcarini, Barolo5318301 Oddero Barolo Villero 2005 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Oddero, Barolo5743901 Serra dei Turchi Barolo 2004 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Osvaldo Viberti, Barolo5837105 Elio Grasso Barolo GavariniChiniera 2005150cl 508,70 763,10 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elio Grasso,Barolo5837205 Elio Grasso Barolo Ginestra CasaMate 2005150cl 508,70 763,10 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elio Grasso,Barolo5714701 Fiorenzo Nada Barbaresco 75cl 509,20 381,90 (Bestillingsutvalg), Nada Fiorenzo, LangheRombone 20055279801 Ca’ du Rabajà Barbaresco 2007 75cl 509,60 382,20 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà,Barbaresco5790401 Dagromis Barolo 2005 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Gaja, Barolo9219701 Scarzello Barolo Vigna Merenda 75cl 513,60 385,20 (Bestillingsutvalg), Scarzello, Barolo20054433301 La Spinetta Pin 2007 75cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinetta,Monferrato5937201 Marchesi di Barolo Barolo 75cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo, BaroloSarmassa 20065343201 Elio Grasso Barolo GavariniChiniera 200675cl 519,10 389,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elio Grasso,Barolo5343205 Elio Grasso Barolo GavariniChiniera 2006150cl 539,10 808,70 (Bestillingsutvalg)5650201 Roagna Barolo La Rocca e la 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna, BaroloPira 20045112501 Roagna Barbaresco Pajé 2004 75cl 526,50 394,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbaresco4564201 Pelissero Barbaresco Tulin 2006 75cl 526,70 395,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Barbaresco5615901 Bussia Soprana Barolo 2000 75cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barolo4124601 Cannubi Barolo 2004 75cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo, Barolo4124605 Cannubi Barolo 2004 150cl 552,70 829,00 (Bestillingsutvalg)5782601 Cappellano Gabutti Barolo PièFranco-Michet 200375cl 531,20 398,40 (Bestillingsutvalg), Dott. GiuseppeCappellano, Barolo4945101 Paiagallo La Villa Barolo 2001 75cl 531,90 398,90 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda9475601 Cogno Barolo Ravera 2007 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barolo5745101 Gagliasso Barolo Rocche 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso, Barolodell’Annunziata 2004/20059581601 Germano Ettore Barolo Prapo 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Ettore Germano, Barolo20064853801 Moccagatta Barbaresco Basarin 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Moccagatta, Barbaresco20084853601 Moccagatta Barbaresco Bric 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Moccagatta, BarbarescoBalin 20085149101 Pelissero Barbaresco Tulin 2005 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Barbaresco4818501 Prunotto Bric Turot Barbaresco 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto, Barbaresco20045112601 Roagna Barolo Vigna Rionda 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna, Barolo20045312301 Roagna Barolo Vigna Rionda 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna, Barolo20059475705 Cogno Barolo Ravera 2007 150cl 533,30 799,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barolo5103701 Burlotto Barolo Cannubi 2005 75cl 535,50 401,60 (Bestillingsutvalg), Burlotto, Barolo5343305 Elio Grasso Barolo Ginestra CasaMaté 2006150cl 539,10 808,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elio Grasso,Barolo4452901 Ceretto Barolo Zonchera 2006 75cl 539,30 404,50 (Bestillingsutvalg), Ceretto, Barolo9149801 Rivetto Barbera d’Alba Lirano 75cl 544,70 408,50 (Bestillingsutvalg), F.lli Rivetto, AlbaSoprano 20079359801 Canonica Barolo Paiagallo 2007 75cl 545,30 409,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. GianniCanonica, Barolo5987205 Barolo Vigna Rionda 2004 150cl 546,60 819,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna, Barolo4850101 Manzone Barolo La Gramolere200575cl 548,00 411,00 (Bestillingsutvalg), Giovanni Manzone,Barolo9047101 Barolo Borgogno Riserva 2004 75cl 558,70 419,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Barolo5744701 Torregione Barolo 2005 75cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Mario Gagliasso, Barolo5534401 Batasiolo Barolo Vigneto 75cl 567,50 425,60 (Bestillingsutvalg), Batasiolo, BaroloCerequio 19995995601 Varaldo Barbaresco Bricco Libero 75cl 571,60 428,70 (Bestillingsutvalg), Varaldo, Barbaresco20005995701 Varaldo Barbaresco Sori Loretto200675cl 571,60 428,70 (Bestillingsutvalg), Varaldo, Barbaresco49 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 49RØDVIN


RØDVIN50 ITALIA PIEMONTE PIEMONTE ITALIA 50literpris salgspris literpris salgspris9360301 Ca’ Viola Sotto Castello Barolo200675cl 572,00 429,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ Viola,Barolo9190501 Ferrando Carema Etichetta Nera 75cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), Ferrando, Carema20061055501 Luisin Barolo Léon 2005 75cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Luisin, Barolo4281201 Pio Cesare Barolo 2004/2005 75cl 573,30 430,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare, Barolo5341901 Giacomo Conterno LangheNebbiolo Cerretta 200875cl 580,40 435,30 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Langhe3279201 Pio Cesare Barbaresco 2007 75cl 580,50 435,40 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare9578201 Giacomo Anselma BaroloRiserva Vigna Rionda 200475cl 586,10 439,60 (Bestillingsutvalg), Anselma Giacomo,Barolo4970001 Cigliuti Barbaresco Serraboella 75cl 586,70 440,00 (Bestillingsutvalg), F.lli. Cigliuti, Barbaresco20055314201 Cogno Barolo Ravera 2006 75cl 587,90 440,90 (Bestillingsutvalg), Barolo5716001 Barolo Bricco Luciano 2001 75cl 593,30 445,00 (Bestillingsutvalg), Silvio Grasso, Barolo4517601 Vajra Barolo Bricco delle Viole 75cl 593,30 445,00 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Barolo20065746701 Pecchenino Barolo Le Coste 75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Barolo20049481401 Elio Altare L’insieme Vino Rosso 75cl 598,80 449,10 (Bestillingsutvalg), Elio Altare20085783005 Barolo Gabutti Piè Rupestris2003150cl 609,50 914,30 (Bestillingsutvalg), Dott. GiuseppeCappellano, Barolo4663901 Borgogno Barolo ClassicoRiserva 199675cl 612,00 459,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Barolo4072701 Barolo Mariondino 2004 75cl 613,20 459,90 (Bestillingsutvalg), Parusso, Barolo4818401 Prunotto Bussia Barolo 2006 75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Prunotto5149001 Pelissero Barbaresco Vanotu200575cl 636,00 477,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Barbaresco5615601 Gabutti della Bussia BaroloRiserva 200175cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barolo9360001 Paolo Conterno Ginestra Barolo 75cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Paolo Conterno, Barolo20065762801 Vigna Colonello Barolo 1998 75cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barolo5615501 Vigna Colonello Barolo 1999 75cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barolo4798501 Pelissero Barbaresco Vanotu200775cl 646,70 485,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pelissero,Barbaresco5126201 Massolino Barolo Margheria 75cl 649,30 487,00 (Bestillingsutvalg), Massolino, Barolo20055104801 Boroli Barolo Cerequio 2004 75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Achille Boroli, Barolo9065901 Cappellano Barolo PieFranco-Michet Otin Fiorin 200575cl 657,20 492,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cappellano,Barolo4664001 Borgogno Barolo ClassicoRiserva 199775cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Barolo5027801 Cavallotto Barolo Riserva Bricco 75cl 666,40 499,80 (Bestillingsutvalg), Cavallotto, BaroloBoschis Vigna San Giuseppe20039198601 M. Chiarlo Barolo Cannubi 2006 75cl 666,40 499,80 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, Barolo5923201 Michele Chiarlo Barolo Cerequio200575cl 666,40 499,80 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, Barolo6437501 Roagna Barbaresco Asili 2005 75cl 666,40 499,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbaresco6437601 Roagna Barbaresco Montefico200475cl 666,40 499,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,BarbarescoU 9686801 Azelia Barolo Bricco Fiasco 2007 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, BaroloU 9686901 Azelia Barolo Margheria 2007 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, BaroloU 9687001 Azelia Barolo San Rocco 2007 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Azelia, Barolo5106301 Brovia Barolo Cà Mia 2005 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brovia, Barolo5326601 Brovia Barolo Villero 2005 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brovia, Barolo9475801 Cogno Barolo Bricco Pernice 75cl 666,70 500,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cogno, Barolo20065104601 Boroli Barolo Villero Riserva 75cl 678,70 509,00 (Bestillingsutvalg), Achille Boroli, Barolo19995534501 Batasiolo Barolo Vigneto Corda 75cl 687,50 515,60 (Bestillingsutvalg), Batasiolo, Barolodella Briccolina 20004461301 Pira Barolo Cannubi 2003/2004 75cl 700,00 525,00 (Bestillingsutvalg), E. Pira & Figli, Barolo9063001 Massolino Barolo Margheria 75cl 706,70 530,00 (Bestillingsutvalg), Massolino, Barolo20065761901 Scavino Barolo Bricco Ambrogio 75cl 727,30 545,50 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Barolo20065761905 Scavino Barolo Bricco Ambrogio 150cl 800,70 1 201,00 (Bestillingsutvalg)20065615401 Bussia Soprana Barolo 1996 75cl 732,00 549,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barolo5615701 Mosconi Barolo 2000 75cl 732,00 549,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. BussiaSoprana, Barolo5202001 Conterno Barolo 2005 75cl 756,00 567,00 (Bestillingsutvalg), Aldo Conterno, Barolo4438701 Conterno Barolo 2006 75cl 756,00 567,00 (Bestillingsutvalg), Aldo Conterno, BaroloU 5342001 Giuseppe Rinaldi Barolo BrunateLe Coste 200775cl 757,90 568,40 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Rinaldi,BaroloU 5342101 Giuseppe Rinaldi Barolo CannubiRavera 200775cl 757,90 568,40 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Rinaldi,Barolo1042501 Manzone Barolo le GramolereRiserva 200075cl 761,30 571,00 (Bestillingsutvalg), Giovanni Manzone,Barolo9513101 Mascarello Barolo Villero 2004 75cl 772,00 579,00 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Mascarello,Barolo9065501 Cappelano Barolo Pie RupestrisOtin Fiorin 200175cl 786,10 589,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cappellano,Barolo4994301 Domenico Clerico Barolo CiabotMentin Ginestra 200575cl 798,50 598,90 (Bestillingsutvalg), Domenico Clerico,Barolo4788701 Elio Altare Barolo La Morra 2005 75cl 799,30 599,50 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Barolo5886701 Pio Cesare Il Bricco Barbaresco 75cl 800,00 600,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare, Barbaresco20044476501 Domenico Clerico Pajana Barolo200575cl 803,70 602,80 (Bestillingsutvalg), Domenico Clerico,Barolo4072601 Parusso Barolo Bussia75cl 821,20 615,90 (Bestillingsutvalg), Parusso, Barolo2003/20045819905 Gabutti Barolo Piè Franco-Michet2003150cl 838,70 1 258,00 (Bestillingsutvalg), Teobaldo Cappellano,Barolo2985601 Barolo Carobric 2004 75cl 853,20 639,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Barolo5343405 Elio Grasso Barolo RüncotRiserva 2004150cl 855,90 1 283,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elio Grasso,Barolo


literpris salgspris literpris salgspris5256201 Borgogno Barolo Riserva 1995 75cl 878,70 659,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Barolo4295201 Oddero Barolo Vigna Rionda 75cl 879,90 659,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Oddero, Barolo20043187501 Mascarello Monprivato Barolo200575cl 905,30 679,00 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Mascarello,Barolo3187505 Mascarello Monprivato Barolo 150cl 986,00 1 479,00 (Bestillingsutvalg)20059063101 Massolino Vigna Rionda Barolo 75cl 920,00 690,00 (Bestillingsutvalg), Massolino, BaroloRiserva 20059575201 Corino Barolo Vecchie Vigne200475cl 920,40 690,30 (Bestillingsutvalg), Azienda Agricola Corino,Barolo5238701 Bruno Giacosa Barbaresco 2005 75cl 931,90 698,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa,Barbaresco4791101 Elio Altare Langhe Arborina 75cl 931,90 698,90 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Langhe20074790901 Elio Altare Langhe Rosso La Villa 75cl 931,90 698,90 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Langhe20074853201 Elio Altare Langhe Rosso Larigi 75cl 931,90 698,90 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Langhe20075820505 Gabutti Barolo Piè Franco-Michet2004150cl 940,60 1 410,90 (Bestillingsutvalg), Dott. GiuseppeCappellano, Barolo4705801 Sandrone Barolo Le Vigne 2003 75cl 966,70 725,00 (Bestillingsutvalg), Luciano Sandrone,Barolo2985501 Scavino Barolo Bric del Fiasc 75cl 973,20 729,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Barolo20052985505 Scavino Barolo Bric del Fiasc 150cl 998,00 1 497,00 (Bestillingsutvalg)20055646301 Giacomo Conterno BaroloCascina Francia 200375cl 996,40 747,30 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo5948801 La Spinetta Barolo Campe’ 2003 75cl 998,50 748,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinetta,Barolo4788801 Elio Altare Barolo Arborina 2007 75cl 1 065,20 798,90 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Barolo4788805 Elio Altare Barolo Arborina 2007 150cl 1 068,30 1 602,50 (Bestillingsutvalg)9481601 Elio Altare Brunate Barolo 2007 75cl 1 065,20 798,90 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Barolo5646405 Giacomo Conterno BaroloCascina Francia 2003150cl 1 107,50 1 661,30 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo9481501 Elio Altare Cerretta Barolo Bricco 75cl 1 132,10 849,10 (Bestillingsutvalg), Elio Altare, Barolo20055341501 Giacomo Conterno BaroloCascina Francia 200675cl 1 150,40 862,80 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo5341505 Giacomo Conterno Barolo 150cl 1 248,50 1 872,70 (Bestillingsutvalg)Cascina Francia 20069469501 Giacomo Conterno BaroloCascina Francia 200775cl 1 150,40 862,80 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo5958001 Giacomo Conterno BaroloCascina Francia 200575cl 1 151,60 863,70 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo4911601 Bruno Giacosa Barolo Falletto di 75cl 1 198,30 898,70 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, BaroloSerrelunga d’Alba 20035256401 Borgogno Barolo Riserva 1990 75cl 1 198,70 899,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Borgogno &Figli, Barolo4659401 Bruno Giacosa Barbaresco Asili200875cl 1 199,70 899,80 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa,Barbaresco4659405 Bruno Giacosa Barbaresco Asili 150cl 1 200,90 1 801,30 (Bestillingsutvalg)20085074301 Bruno Giacosa Barbaresco SantoStefano di Neive 200875cl 1 199,70 899,80 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa,Barbaresco9469605 Giacomo Conterno BaroloCascina Francia 2007150cl 1 248,50 1 872,70 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo4074401 Bruno Giacosa Barolo Le Rocce 75cl 1 331,90 998,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, Barolodi Serralunga d’Alba 20035074601 Bruno Giacosa Barolo Vigna 75cl 1 331,90 998,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, BaroloCroera di La Morra 20045161401 Bruno Giacosa Barolo le Rocche 75cl 1 331,90 998,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, Barolodi Falletto di Serralunga d’Alba20059132301 Chrichët Pajé 2001 75cl 1 333,20 999,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Roagna,Barbaresco5074507 Bruno Giacosa Barolo Falletto di 300cl 1 412,50 4 237,50 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, BaroloSerrelunga d’Alba 20075074505 Bruno Giacosa Barolo Falletto di 150cl 1 458,30 2 187,50 (Bestillingsutvalg)Serrelunga d’Alba 20075074501 Bruno Giacosa Barolo Falletto di 75cl 1 465,10 1 098,80 (Bestillingsutvalg)Serrelunga d’Alba 20079065801 Cappellano Barolo Serralunga dAlba 199075cl 1 719,90 1 289,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cappellano,Barolo5341601 Giacomo Conterno BaroloMonfortino Riserva 200275cl 2 954,00 2 215,50 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo5341605 Giacomo Conterno Barolo 150cl 3 013,60 4 520,40 (Bestillingsutvalg)Monfortino Riserva 20029469805 Giacomo Conterno BaroloRiserva Monfortino 2004150cl 3 013,60 4 520,40 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,Barolo5341707 Giacomo Conterno BaroloMonfortino Riserva 2002300cl 3 329,70 9 989,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Conterno,BaroloPUGLIA5904306 Cantele Negroamaro Salento 300cl 97,60 292,90 (Bestillingsutvalg), Cantele, Salento20105904301 Cantele Negroamaro Salento 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg)20104550706 Boheme 300cl 100,00 299,90 (Kategori 6,7), Casa Vin. Carlo Botter,Øvrige4541201 Boheme 75cl 106,50 79,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Casa Vin. CarloBotter, Salento5856501 L’Orso Primitivo 2008 75cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Opinioni, Øvrige1372206 La Dolce Vita 300cl 106,60 319,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige1372201 La Dolce Vita 75cl 126,50 94,90 (Kategori 4,5,6,7)9331906 Corte Federico 2010 300cl 106,70 320,00 (Kategori 6,7), I-CN7893, Øvrige4453006 Feudi di San Marzano NegroAmaro300cl 110,00 329,90 (Kategori 6,7), Feudi di San Marzano,Øvrige9001406 Boretti Negroamaro 300cl 116,60 349,90 (Kategori 6,7), F.lli. Boretti2013506 Cuvée Christer Berens SanMarzano Primitivo 2010300cl 116,60 349,90 (Kategori 6,7), Feudi di San Marzano,Øvrige2013501 Cuvée Christer Berens SanMarzano Primitivo 201075cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7)51 ITALIA PIEMONTE PUGLIA ITALIA 51RØDVIN


RØDVIN52 ITALIA PUGLIA PUGLIA ITALIA 52literpris salgspris literpris salgspris4522806 Mezzomondo Negroamaro 300cl 116,60 349,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Western Wines,Salento1654006 Vini del Sole Primitivo 300cl 118,10 354,30 (Bestillingsutvalg), Terra di Sava, Øvrige4397606 Canaletto Primitivo 2006/2007 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvrige4267206 Da Luca Primitivo Merlot 2010 300cl 121,70 365,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Mondo del Vino,Tarantino4267201 Da Luca Primitivo Merlot 2010 75cl 146,70 110,00 (Kategori 4,5,6,7)5872606 Alfredo il Pazzo 2008 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Carlo Botter,Øvrige5872601 Alfredo il Pazzo 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg)5289206 Il Conte Primitivo Negroamaro2010300cl 126,60 379,90 (Kategori 6,7), Nordic Sea Winery AB,Salento5711806 Torrevento Primitivo 2008 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Torrevento, Øvrige1572706 Amore Passo Malvasia Nera 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), ØvrigePrimitivo 20091572701 Amore Passo Malvasia Nera 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg)Primitivo 20095200806 Passitivo Primitivo 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Leo, Øvrige5656206 Passolo 2007/2008 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), Casa Vin. Angelo Rocca &Figli, Salento5656201 Passolo 2007/2008 75cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7)U 9624901 Natale Verga Primitivo Salento 75cl 132,00 99,00 (Kategori 6,7), Natale Verga, Salento20109288801 Canti Puglia Negroamaro 2010 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), F.lli Martini, Øvrige9355201 Canti Negroamaro-Zinfandel201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Fratelli Martini (Canti),Øvrige4805101 Doppio Passo 2010 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), C.V.B.C. & C.S.P.A.,Salento4805105 Doppio Passo 2010 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg)4805102 Doppio Passo 2010 37,5cl 159,70 59,90 (Bestillingsutvalg)4816601 Feudi di San Marzano NegroAmaro 201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Marzano,Øvrige4816501 Feudi di San Marzano Primitivo201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Marzano,Øvrige9468901 Masseria Trajone Copertino 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Femar Vini, ØvrigeRosso 20094030101 Mezzomondo Negroamaro 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Western Wines9235601 Surani Primitivo SalentoMaruggia 201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Masseria Surani,Murgia9392401 Uva di Troia 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), C.V.B.C. & C.S.P.A.,Øvrige4665906 Doppio Passo Salento Primitivo 300cl 133,30 399,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), C.R. - San Polo di P.,SalentoU 9630501 Pirosso Primitivo 2011 75cl 133,30 100,00 (Kategori 6,7), Globus Wine, Øvrige1375401 Canaletto Primitivo 2007 75cl 135,90 101,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Casa Girelli, Øvrige5289306 Mauro Primitivo 300cl 138,30 414,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Salento4625701 Torrevento La Rocca 2007 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Torrevento, Øvrige1566501 Trentatre 33 2008 75cl 139,90 104,90 (Kategori 6,7), Angelo Rocca & Figli,Salento5889501 Due Palme Canonico 2008 75cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Due Palme, Øvrige1559301 Vini del Sole Primitivo2007/200975cl 141,30 106,00 (Kategori 5,6,7), Terre di Sava, Øvrige3387101 Feudo Monaci Primitivo 2006 75cl 143,30 107,50 (Kategori 6,7), Feudo Monaci, Øvrige4039901 A Mano Primitivo 2008 75cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Fusione, Øvrige5336701 Cefalicchio Rosso Canosa 2007 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige3761301 Pasqua Primitivo Salento 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Salento5113901 Trulli Primitivo 2007 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Waverly, Salento1486701 Due Palme Salice Salentino200975cl 146,70 110,00 (Kategori 6,7), Cant. Due Palme, SaliceSalentino2013601 Due Palme Villa Squinzano 2008 75cl 146,70 110,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Due Palme,Squinzano9522001 Antica Enotria Puglia Rosso 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Antica Enotria, Øvrige20105965201 Paiara Rosso 2009 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Vign. del Sud, Øvrige9403201 Torre Guaceto Pietraluna 2010 75cl 155,30 116,50 (Bestillingsutvalg), Torre Guaceto, SalentoU 9657501 Cantele Cenobio Primitivo 75cl 156,40 117,30 (Bestillingsutvalg), Cantele, SalentoSalento 20095904401 Cantele Primitivo Salento 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cantele, Salento9392601 Doppio Passo Special Edition 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), C.V.B.C. & C.S.P.A.4281501 Due Palme Primitivo Salento200775cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Due Palme,Salento5991401 Paolo Leo Passitivo Primitivo 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Leo, Øvrige20094749401 Sinfarosa Primitivo 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Sinfarosa, Øvrige1548701 Sud Primitivo Merlot 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Marzano,Tarantino9588001 Vecchia Torre Salice Salentino200975cl 165,30 124,00 (Bestillingsutvalg), Vecchia Torre, SaliceSalentino4353801 Allora Primitivo 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Calatrasi, Øvrige1379401 Torrevento Castel del Monte200775cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Torrevento, Castel delMonte3138501 Rupìcolo Castel del Monte 2008 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Rivera, Castel del Monte5994401 Torre Guaceto Pietraluna 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Torre Guaceto, SalentoNegramaro del Salento 20085933901 Zonin Primitivo Salento 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Salento1379301 Maiana Salice Salentino 2009 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Leone de Castris, SaliceSalentino5919701 San Marzano Salento Rosso200775cl 172,50 129,40 (Bestillingsutvalg), Cant. San Marzano,Salento9003201 Secondopasso Nero di Troia201075cl 175,10 131,30 (Bestillingsutvalg), Belmantello S.r.l.,Øvrige5337001 Cefalicchio Romanico Nero di 75cl 178,70 134,00 (Bestillingsutvalg), ØvrigeTroia 20075336901 Cefalicchio Vigne Alte 2007 75cl 178,70 134,00 (Bestillingsutvalg), Øvrige9521901 Antica Enotria Senzazolfo 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Antica Enotria, ØvrigeU 9630601 Gioia del Colle Primitivo 2006 75cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), Cant. del Colle, Øvrige5995801 Villa Valentino Salento Primitivo 75cl 188,10 141,10 (Bestillingsutvalg), Villa Valentino, Salento20085068101 Rivera Violante Nero di Troia 75cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), Rivera, Øvrige20081471601 Giordano Primitivo di Manduria 75cl 198,70 149,00 (Kategori 4,5,6,7), Giordano, Manduria20089378101 Marpione Primitivo Riserva200875cl 198,80 149,10 (Kategori 6,7), Ten. Viglione, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris9521701 Antica Enotria Nero di Troia 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Antica Enotria, Øvrige20083362101 Tormaresca Neprica 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Tormaresca, Øvrige4205401 Torrevento Vigna Pedale Riserva 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Torrevento, Øvrige20055991701 Paolo Leo Primitivo di Manduria 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Leo, Manduria20105336801 Cefalicchio Totila 2006 75cl 224,00 168,00 (Bestillingsutvalg), Øvrige5994201 Torre Guaceto Sum 2006 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Torre Guaceto, Øvrige5000401 Girelli Virtuoso Primitivo 2007 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvrige5994301 Sinfarosa Zinfandel 2006 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Sinfarosa, Manduria5991501 Paolo Leo Salice SalentinoRiserva 200375cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Leo, SaliceSalentino5068201 Rivera Il Falcone 2005 75cl 262,70 197,00 (Bestillingsutvalg), Rivera, Øvrige9394901 Antiche Terre del Salento CervaRegia 200775cl 281,50 211,10 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre delSalento, Manduria5695801 Torcioda Primitivo 2006 75cl 289,20 216,90 (Bestillingsutvalg), Tormaresca, Salento4872801 Feudi di San MarzanoSessantanni 200875cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Marzano,Manduria9395001 Antiche Terre del Salento Feudodel Conte 200775cl 327,90 245,90 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre delSalento, Manduria5991601 Paolo Leo Fiore di Vigna75cl 362,50 271,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Leo, SalentoPrimitivo Salento 2006SARDINIA5266101 Isola del Sole Rosso 2009 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Øvrige5144601 Silenzi Rosso 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige5066301 Tonaghe Cannonau di Sardegna200775cl 197,30 148,00 (Bestillingsutvalg), Contini, Cannonau diSardegna5317901 Argiolas Perdera Monica diSardegna 200875cl 204,40 153,30 (Bestillingsutvalg), Argiolas, Monica diSardegna5994501 Pala I Fiori Trente Cannonau 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige20085066401 Contini Nieddera Rosso 2007 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Contini, Øvrige5318001 Argiolas Is Solinas 2007 75cl 244,70 183,50 (Bestillingsutvalg), Argiolas, Øvrige5994601 Pala Essentija Bovale 2008 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige4435801 Costera Cannonau di Sardegna200875cl 257,90 193,40 (Bestillingsutvalg), Argiolas, Cannonau diSardegna5066601 Contini Inu Cannonau diSardegna Riserva 200575cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Contini, Cannonau diSardegna9359601 Dettori Renosu 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dettori, Øvrige7149801 Punica Montessu 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Agr. Punica, Øvrige9359701 Dettori Tuderi 2006 75cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Dettori, Øvrige9421901 Punica Barrua 2008 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Punica, ØvrigeSICILIA5851806 I Passi 300cl 122,70 368,00 (Kategori 6,7), Vign. Zabù, Øvrige9463906 A mo Pá Nero d′Avola 2010 300cl 123,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Terre di Giurfo, Øvrige4684206 Montalto Nero d’Avola-Merlot 300cl 126,00 378,00 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige9455906 Tami’ Nero d’Avola e Frappato 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), Tami srl, Øvrige20102094801 Epicuro Nero d’Avola Merlot200975cl 130,50 97,90 (Kategori 6,7), Femar Vini, Øvrige9493201 Claudio Rosso 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Øvrige4365101 Inycon Merlot 2006 75cl 137,50 103,10 (Bestillingsutvalg), Cant. Settesoli, Øvrige4311001 Inycon Nero d’Avola 2005 75cl 137,50 103,10 (Bestillingsutvalg), Inycon Est., Øvrige4295001 Inycon Syrah 2007 75cl 137,50 103,10 (Bestillingsutvalg), Cant. Settesoli, Øvrige1565001 Miopasso Nero d’Avola75cl 139,90 104,90 (Kategori 6,7), Borgo Imperiale, Øvrige2008/20094910901 Lavorata Nero d’Avola 75cl 144,00 108,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Lavorata, Øvrige5173801 Sirdal Nero d’Avola 2009 75cl 145,70 109,30 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige1395201 Santagostino Nero d’Avola Syrah 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Firriato, Øvrige2009U 9653901 Tresa Purato Nero d’Avola 2010 75cl 150,50 112,90 (Bestillingsutvalg), S. Tresa, Øvrige5867301 Purato Nero d’Avola 2008 75cl 153,10 114,80 (Bestillingsutvalg), Maggio Vini, Øvrige5740201 Montalto Nero d’Avola Organic 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige20105511701 Zabù Nero d’Avola 2010 75cl 157,30 118,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Zabù, Øvrige5729501 Montalto Nero d’Avola Merlot 75cl 159,30 119,50 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige20105729502 Montalto Nero d’Avola Merlot 37,5cl 190,40 71,40 (Bestillingsutvalg)20105075701 Alex Rosén Nero d’Avola 2009 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), ICQ VR 1221, Øvrige2002901 Chiaramonte Nero d’Avola 2008 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Firriato, Øvrige9235401 Enologica Cassara Himmelblå 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Enologica CassaraNero D’Avola-Shiraz 20095828201 Voga Quattro 2008 75cl 167,30 125,50 (Kategori 3,4,5,6,7), E.I., ØvrigeU 9686101 Insieme Nero d’Avola 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Feudo di Santa Tresa,Øvrige5800001 Knut Hamsun 150 års jubiléum 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Enologica Cassara,Øvrige9579401 Villa Grisa Nero 2009 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Villa Grisa, Øvrige1543001 Cusumano Syrah 2008 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Cusumano, Øvrige4723001 La Segreta Rosso 2010 75cl 179,60 134,70 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige9078801 Caravaglio Salina Rosso 2009 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Caravaglio, Øvrige1031101 Murgo Etna Rosso 2008 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Murgo, Etna9439601 Natale Verga Antale 2009 75cl 185,10 138,80 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige5674101 Il Passo 2008 75cl 185,30 139,00 (Kategori 5,6,7), Vign. Zabù, Øvrige9073501 Baglio del Sole Nero d’Avola200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Castellare diCastellina9488001 Gorghi Tondi Coste a Preola Nerod’Avola Syrah 200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Gorghi Tondi,Øvrige5990701 Zonin Nero d’Avola Merlot 2008 75cl 195,10 146,30 (Bestillingsutvalg), Zonin, Øvrige5923902 Voga Quattro 2008 37,5cl 197,10 73,90 (Bestillingsutvalg), EnoItalia, ØvrigeU 9678401 Nìvuro Nero d’Avola CabernetSauvignon 200875cl 197,20 147,90 (Bestillingsutvalg), Feudo di Santa Tresa,Øvrige4574501 Donnafugata Sedàra 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Donnafugata, Øvrige5544201 Zabù Chiantari Nero d’Avola 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Zabù, Øvrige20065882001 Ybris-Frappato di Vittoria 75cl 221,20 165,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Maremonti, Øvrige9500501 Gulfi Nero d’Avola Rossojbleo 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Gulfi, Øvrige20108017001 Le Moire Etna Rosso 2006 75cl 231,20 173,40 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Rocca d’Api,Etna53 ITALIA PUGLIA SICILIA ITALIA 53RØDVIN


RØDVIN54 ITALIA SICILIA TOSCANA ITALIA 54literpris salgspris literpris salgspris5882101 Desio-Cerasuolo di Vittoria 2007 75cl 237,50 178,10 (Bestillingsutvalg), Cant. Maremonti, Øvrige5178901 Cos Frappatio di Vittoria 2009 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cos, Øvrige1080901 Porta del Vento Maquè 2009 75cl 238,90 179,20 (Kategori 5,6,7), Az. Agr. Marco Sferlazzo,Øvrige9072601 Planeta Plumbago Nero d Avola 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Planeta20095873201 Occhipinti SP 68 Nero d’Avola eFrappato 201075cl 239,90 179,90 (Kategori 5,6,7), Az. Agr. AriannaOcchipinti, Øvrige4766801 Planeta Cerasuolo di Vittoria 75cl 244,30 183,20 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige20094947401 Benanti Rosso di Verzella 2008 75cl 244,40 183,30 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Benanti, Etna9500701 Gulfi Cerasuolo di Vittoria 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Gulfi, Cerasuolo di Vittori4718801 Santagostino Baglio Soria 2005 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Firriato, Øvrige9523601 Cos Cerasuolo di Vittoria 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cos, Cerasuolodi Vittori5179001 Cos Pithos 2008 75cl 267,50 200,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cos, Øvrige6119701 Cornelissen Rosso Del Contadino 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Frank Cornelissen, Etna4 20109077401 Graci Etna Rosso 2009 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Graci, Etna9469901 Tenuta di Fessina Ero 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Ten. di Fessina, Øvrige9470201 Tenuta di Fessina Laeneo Nerello 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Ten. di Fessina, ØvrigeCappuccio 20109055801 Mazzei Zisola 2007 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Mazzei, Noto9470001 Tenuta di Fessina Erse Etna 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Ten. di Fessina, EtnaRosso 20094893501 Occhipinti Il Frappato 2009 75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Arianna Aocchipinti,Øvrige4893401 Occhipinti Siccagno Nero d’Avola200875cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Arianna Aocchipinti,Øvrige9379901 Romeo del Castello Vigo 2008 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Romeo del Castello5661701 Rosso del Soprano 2004 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Palari, Øvrige5673801 Impari 2004 75cl 352,00 264,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Zabù, Øvrige4632301 Harmonium 2004 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Firriato, Øvrige4766301 Santa Cecilia 2007 75cl 364,70 273,50 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige4475801 Planeta Syrah 2005 75cl 364,90 273,70 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige1068001 Etna Rosso Quota 600 2008 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Graci5317701 Terre Nere Etna Rosso Guardiola 75cl 403,50 302,60 (Bestillingsutvalg), Terre Nere, Etna20084315201 Rosso del Conte 2004 75cl 439,30 329,50 (Bestillingsutvalg), Tasca d’Almerita, Øvrige9524501 Frank Cornelissen Munjebel 7 VA200975cl 506,70 380,00 (Bestillingsutvalg), Frank Cornelissen,Øvrige5661601 Palari Faro 2005 75cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Palari, Faro9470101 Tenuta di Fessina Il Musmeci 75cl 573,10 429,80 (Bestillingsutvalg), Ten. di Fessina, EtnaEtna Rosso 20085662107 Palari Faro 2002 300cl 596,70 1 790,00 (Bestillingsutvalg), Palari, Faro5661801 Santa Nè 2004 75cl 926,70 695,00 (Bestillingsutvalg), Palari, ØvrigeTOSCANA9568806 Volpetto Sangiovese 2010 300cl 110,00 330,00 (Bestillingsutvalg), The Wine People SRL,Chianti1563606 Casamatta Rosso 300cl 116,60 349,90 (Kategori 6,7), Bibi Graetz5924001 Litaliano Red 75cl 121,20 90,90 (Bestillingsutvalg), Cesare Salvadori Snc,Øvrige4526806 Barone Ricasoli Formulae 2010 300cl 125,00 375,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Barone Ricasoli,Øvrige5593006 Piccanti 300cl 125,00 374,90 (Bestillingsutvalg), Piccini, Øvrige5667006 Villa Puccini 2004/2007 300cl 125,20 375,60 (Bestillingsutvalg), Villa Puccini, Øvrige5667001 Villa Puccini 2004/2007 75cl 157,20 117,90 (Kategori 5,6,7)U 9654706 Tommasi Poggio al Tufo 300cl 128,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Tommasi, MaremmaRompicollo9457306 La Parrina Maremma 2010 300cl 129,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Parrina,Maremma9446506 Guicciardini Vino Rosso 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), Conte FerdinandoGuicciardini, Øvrige5269206 Villa Pillo Toscana Rosso 2009 300cl 133,10 399,20 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige1095201 Arcano Chianti 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Rocca Alta, Chianti4198001 Trerose Rosso di Montepulciano2008/200975cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Ten. Angelini, Rossodi Montepulcia5296901 Volpetto Chianti 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cerreto Guidi, Chianti5294306 Barone Ricasoli Mille855 2010 300cl 133,30 399,90 (Kategori 6,7), Barone Ricasoli, MaremmaU 9654006 Cafaggio Toscana 2010 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Basilica Cafaggio,Øvrige9139806 Mazzei Belguardo Maremma 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Mazzei, Maremma20095205901 Sensi Sangiovese 2008 75cl 136,10 102,10 (Bestillingsutvalg), Sensi Vigne e Vini,Øvrige8027006 Piccini Rosso Toscana Organic 200cl 137,50 274,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Piccini, Øvrige2008/20105905001 Casamatta Rosso 2010 75cl 139,90 104,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Testamatta, Øvrige5905002 Casamatta Rosso 2010 37,5cl 159,50 59,80 (Kategori 5,6,7)66001 Ruffino Chianti 2009 75cl 139,90 104,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Ruffino, Chianti66002 Ruffino Chianti 2009 37,5cl 167,70 62,90 (Bestillingsutvalg)9350506 La Parrina Maremma Toscana 300cl 141,70 425,00 (Bestillingsutvalg), F.Ili Gancia, Maremma9534706 Principe Corsini La Quadratura 300cl 143,20 429,60 (Bestillingsutvalg), Principe Corsini, Øvrigedel Cerchio Rosso della Costa1063001 Piccini Colli della Toscana 75cl 143,90 107,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Piccini, ØvrigeCentrale 20105228206 Rocca di MontemassiSangiovese300cl 145,00 434,90 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montemassi,Øvrige5029001 Natale Verga Chianti 2008 75cl 145,10 108,80 (Kategori 5,6,7), Natale Verga, Chianti4829901 Leonardo Chianti 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Leonardo daVinci, Chianti9526001 Toscolo Chianti 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Empson, Chianti9484601 Vecchia Cantina Rosso Toscano 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Vecchia Cantina, ØvrigeCampaltino 20105617606 Ripa delle Mandorle 200cl 149,50 299,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Øvrige3327501 Castello di Farnetella ChiantiColli Senesi 200875cl 150,00 112,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Fatt. di Felsina,Chianti Colli Senesi1157901 Col di Sasso Sangiovese & 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, ØvrigeCabernet Sauvignon 20081157905 Col di Sasso Sangiovese & 150cl 170,00 255,00 (Bestillingsutvalg)Cabernet Sauvignon 20084744301 Querceto Chianti 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Querceto,Chianti


literpris salgspris literpris salgspris9549301 Caparzo Rosso IGT Toscana 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Caparzo, Øvrige3290405 Monte Antico 2007 150cl 153,30 229,90 (Bestillingsutvalg), Empson, Øvrige3290401 Monte Antico 2007 75cl 159,90 119,90 (Kategori 4,5,6,7)9401301 VinAroma Økologisk Sangiovese 75cl 158,40 118,80 (Bestillingsutvalg), Ten. Maiano, Øvrige20105012801 Pitiglio 2008 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Cant. di Pitigliano,Øvrige5153401 Villa Pillo Cingalino Rosso di 75cl 158,90 119,20 (Kategori 6,7), Villa Pillo, ØvrigeToscana 20101396301 Campo Ceni 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, Øvrige5537401 Piccini Chianti 2008 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Gestioni Piccini, Chianti9474101 Villa Vallemaggiore Campostella200975cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Villa Vallemaggiore,MaremmaU 9654401 Volpetto Chianti Riserva 2008 75cl 165,50 124,10 (Bestillingsutvalg), The Wine People SRL,Chianti9506101 Castellani Chianti Classico 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Castellani, ChiantiClassico1557201 Maiano Chianti 2007 75cl 166,90 125,20 (Bestillingsutvalg), Maiano, Chianti1564701 Castellani Poggio al Casone 75cl 170,70 128,00 (Kategori 6,7), Castellani, ChiantiChianti Superiore 20074819801 Cerro del Masso Chianti 2009 75cl 170,70 128,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Cerro del Masso,Chianti9241501 Bindi Chianti Colli Senesi 2009 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Bindi Sergardi, Chianti757801 Antinori Santa Cristina 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige4843301 Castello del Trebbio Chianti201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cast. del Trebbio,ChiantiU 5721401 Cetamura Chianti 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), La Badia Coltibouno,Chianti9382101 Dalle Nostre Mani ArialdoToscana 200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dalle Nostre Mani,Øvrige5707301 L’Antico di Burchino Chianti 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Castellani, ChiantiVigna Casanova 20099281501 Perazzeta Sara 2010 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Perazzeta, Øvrige1515101 Placido Chianti 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Conte Placido, Chianti9484701 Poggio Stella Chianti Colli Senesi200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vecchia Cantina, ChiantiColli Senesi1556901 Ricasoli Chianti 2010 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Barone Ricasoli, Chianti5989901 Collemassari Rigoleto 2009 75cl 176,80 132,60 (Kategori 6,7), Collemassari, Montecucco3343701 Trerose Vino Nobile diMontepulciano 200775cl 177,90 133,40 (Bestillingsutvalg), Ten. Angelini, VinoNobile di Monte3312801 Tenuta Cantagallo ChiantiMontalbano 201075cl 179,60 134,70 (Bestillingsutvalg), Ten. Cantagallo, ChiantiMontalbano5010201 Ripa delle Mandorle 2010 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Øvrige9190101 Zonin Chianti 2009 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Chianti5161901 Rocca delle Macìe ChiantiVernaiolo 200875cl 180,10 135,10 (Bestillingsutvalg), Rocca delle Macie,Chianti3755601 Serristori Sangiovese di Toscana 75cl 180,70 135,50 (Bestillingsutvalg), Conti Serristori, Øvrige20075715201 Colognole Chianti Rufina 2007 75cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Colognole,Chianti Rufina5662401 Lunadoro Rosso diMontepulciano 200875cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Luna d’Oro, Rosso diMontepulcia4189801 Geografico Chianti Colli Senesi200775cl 184,90 138,70 (Bestillingsutvalg), Agr. del ChiantiGeografico, Chianti Colli Senesi4264101 Dei Rosso di Montepulciano200875cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Dei, Rosso diMontepulcia3433801 Innocenti Chianti Colli Senesi200675cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Chianti ColliSenesi3433901 Innocenti Rosso diMontepulciano 200775cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Rosso diMontepulcia9281401 Signorelli Chianti Classico 2008 75cl 185,30 139,00 (Kategori 6,7), Signorelli, Chianti Classico1412901 Villa di Vetrice Chianti Rufina200975cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Grati,Chianti Rufina4830001 Leonardo Chianti Riserva 2005 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Cant. Leonardo daVinci, Chianti9408801 Barone Pizzini Poderi diGhiaccioforte 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Barone Pizzini,Maremma5310701 Castello Romitorio Morellino diScansano 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Romitorio,Morellino di Scansan3160501 Centine 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige5123301 Il Leo Chianti Superiore 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, ChiantiU 9683301 La Castellaccia Chianti Riserva IlFosco 200875cl 187,90 140,90 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. Podere LACASTELLACCIA, Chianti Colli Senesi1546401 Le Filigare Germoglio75cl 188,00 141,00 (Bestillingsutvalg), Del Conte, ØvrigeSangiovese 20085863701 Monsanto Monrosso Chianti200975cl 188,10 141,10 (Bestillingsutvalg), Cast. di Monsanto,Chianti4802701 Poggio alla Badiola 2009 75cl 190,50 142,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Fonterutoli,Øvrige4802705 Poggio alla Badiola 2009 150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg)5680401 Principio 2008 75cl 190,70 143,00 (Bestillingsutvalg), Poggio Argentiera,Maremma5665701 Filicheto Vino Nobile diMontepulciano 2004/200775cl 193,20 144,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Castellani, VinoNobile di Monte1524801 Tommasi Poggio al Tufo75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Tommasi, MaremmaRompicollo 20099474205 Vicchiomaggio Ripa delleMandorle150cl 193,30 289,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Øvrige5938901 San Polo Rubio 2007 75cl 198,00 148,50 (Bestillingsutvalg), Poggio San Polo, Øvrige5645001 Frascole Chianti Rufina 2007 75cl 198,40 148,80 (Bestillingsutvalg), Frascole, Chianti Rufina3465401 Fèlsina Berardenga ChiantiClassico 200875cl 198,40 148,80 (Kategori 6,7), Fatt. di Felsina, ChiantiClassico9506001 Castellani Chianti ClassicoRiserva 200875cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Castellani, ChiantiClassico3309401 Poliziano Rosso diMontepulciano 200775cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poliziano, Rossodi Montalcino3309405 Poliziano Rosso di150cl 199,60 299,40 (Bestillingsutvalg)Montepulciano 20073317201 Barco Reale di Carmignano200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. di Capezzana,Carmignano5123401 Lodola Nouva Rosso diMontepulciano 200775cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Rosso diMontepulcia55 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 55RØDVIN


RØDVIN56 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 56literpris salgspris literpris salgspris1026201 Poggione Rosso di Montalcino200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Il Poggione, Rossodi Montalcino9274501 Rodáno Poggialupi 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Rodano, Øvrige4277601 San Jacopo Chianti Classico201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Chianti Classico5545401 Serego Alighieri Poderi del Bello 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., ØvrigeOvile 20065276201 Tommasi Poggio al Tufo75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi, MaremmaCabernet Sauvignon 20085735801 Poggiofoco Cecco Cabernet 75cl 200,00 150,00 (Kategori 6,7), Soc. Agr. Poggiofoco, ØvrigeSauvignon 2009353901 Brusco dei Barbi 2006 75cl 202,00 151,50 (Bestillingsutvalg), Fatt. dei Barbi, Øvrige5304305 V. Innocenti Rosso diMontepulciano 2007150cl 203,30 305,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Rosso diMontepulcia735001 Terre di Prenzano ChiantiClassico 200775cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Villa Vignamaggio,Chianti Classico5868401 Pian delle Querci Rosso diMontalcino 200875cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Pian delle Querce,Rosso di Montalcino5723101 San Sano Chianti Classico 2008 75cl 208,70 156,50 (Bestillingsutvalg), Cast. di San Sano,Chianti Classico3498301 Nipozzano Chianti RufinaRiserva 200775cl 210,40 157,80 (Kategori 5,6,7), March. de Frescobaldi,Chianti Rufina5868501 Lunadoro Vino Nobile diMontepulciano 200675cl 212,00 159,00 (Kategori 6,7), Lunadoro, Vino Nobile diMonte3316901 Selvapiana Chianti Rufina 2009 75cl 212,00 159,00 (Kategori 4,5,6,7), Fatt. Selvapiana,Chianti Rufina8053801 Vitereta Grondino 2007 75cl 212,50 159,40 (Bestillingsutvalg), Ten. Vitereta, Øvrige4016701 Borgo Salcetino Chianti Classico200975cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Az. Vit. Borgo Salcetino,Chianti Classico4832101 I Veroni Chianti Rufina 2008 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), I Veroni, Chianti Rufina9139901 Maiano Morellino di Scansano200975cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Ten. Maiano, Morellinodi Scansan69901 Brolio Chianti Classico 2009 75cl 213,20 159,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Barone Ricasoli,Chianti Classico69905 Brolio Chianti Classico 2009 150cl 239,30 359,00 (Bestillingsutvalg)69902 Brolio Chianti Classico 2009 37,5cl 255,70 95,90 (Bestillingsutvalg)5746101 Castello della Paneretta ChiantiClassico 200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cant. del Castello dellaPaneretta, Chianti Classico5715701 Dei Vino Nobile diMontepulciano 200775cl 213,20 159,90 (Kategori 5,6,7), Cant. Dei, Vino Nobile diMonte4975501 Montesecondo Rosso Toscana 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Montesecondo, Øvrige20105229601 Pietracupa Bolgheri 2007 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Piccini, Bolgheri741201 Villa di Vetrice Chianti RufinaRiserva 200675cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Grati,Chianti Rufina5329001 Casale Chianti Colli Sensi 2008 75cl 219,10 164,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Casale, ChiantiColli Senesi5304005 Colognole Chianti Rufina 2007 150cl 219,30 329,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Colognole,Chianti Rufina5527801 Vignole Chianti Classico 2008 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Ten. la Vignole, ChiantiClassico5260801 Sesti Grangiovese 2008 75cl 220,70 165,50 (Bestillingsutvalg), Sesti, Øvrige5529501 Barbi Morellino di Scansano200775cl 221,90 166,40 (Bestillingsutvalg), Fatt. dei Barbi, Morellinodi Scansan4495501 Frondina Morellino di Scansano200475cl 222,00 166,50 (Bestillingsutvalg), Poggio Trevalle,Morellino di Scansan4189201 Torri Chianti Colli Senesi Riserva200675cl 224,00 168,00 (Bestillingsutvalg), Agr. del ChiantiGeografico, Chianti Colli Senesi5964901 Casale dello Sparviero ChiantiClassico 200775cl 224,90 168,70 (Bestillingsutvalg), Casale dello Sparviero,Chianti Classico1031601 Casisano Colombaio Rosso diMontalcino 200875cl 225,20 168,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. CasisanoColombaio, Rosso di Montalcino4608301 Borgo Scopeto Chianti Classico200875cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Caparzo, ChiantiClassico4018301 Le Farnete Carmignano 2008 75cl 225,70 169,30 (Bestillingsutvalg), Enrico Pierazzuoli,CarmignanoU 9624401 Il Castelvecchio Chianti ColliFiorentini 200975cl 226,00 169,50 (Bestillingsutvalg), Cant. Castelvecchio,Chianti Colli Fioren1045401 Nottola Rosso di Montepulciano2006/200775cl 226,00 169,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Nottola, Rossodi Montalcino5557401 Ciacci Piccolomini d’Aragona200875cl 226,10 169,60 (Bestillingsutvalg), Ciacci Piccolominid’Aragona, Øvrige4209201 Poliziano Morellino di ScansanoLohsa 200975cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poliziano,Morellino di ScansanU 4376701 Badia a Coltibuono ChiantiClassico 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), La Badia Coltibouno,Chianti Classico1454401 Solatìo Chianti Classico 2008 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Machiavelli, ChiantiClassico279201 Villa Antinori 2006 75cl 226,50 169,90 (Kategori 4,5,6,7), March. Antinori, Øvrige279205 Villa Antinori 2006 150cl 246,60 369,90 (Bestillingsutvalg)279202 Villa Antinori 2006 37,5cl 266,40 99,90 (Bestillingsutvalg)9332101 Zonin Castello d’Albola Chianti 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Chianti ClassicoClassico 20085176001 Aulo Rosso 2007 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige9584901 Felsina Chianti Classico Riserva200875cl 230,30 172,70 (Bestillingsutvalg), Fatt. di Felsina, ChiantiClassico754305 Col d’Ôrcia Rosso di Montalcino 150cl 233,10 349,70 (Bestillingsutvalg), Col d’Orcia, Montalcino2008754301 Col d’Ôrcia Rosso di Montalcino 75cl 263,30 197,50 (Bestillingsutvalg)20083286001 Pèppoli Chianti Classico 2009 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, ChiantiClassico711901 Riserva Ducale Chianti Classico 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Chianti Classico20079354201 Barone Ricasoli Brolio ChiantiClassico 200675cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, ChiantiClassico5162001 Rocca delle Macìe ChiantiClassico 200775cl 233,50 175,10 (Bestillingsutvalg), Rocca delle Macie,Chianti Classico5281301 Rocca di Montemassi Le Focaie200875cl 235,90 176,90 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montemassi,Maremma4509001 Rocca Guicciarda ChiantiClassico Riserva 2007/200975cl 238,70 179,00 (Kategori 5,6,7), Barone Ricasoli, ChiantiClassico9453901 Sette Ponti Vigna di PallinoChianti 200975cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Orma, Chianti


literpris salgspris literpris salgspris5153101 Villa Pillo Cypresses Sangiovese 75cl 239,30 179,50 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige20089241701 Bindi Chianti Classico 2007 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Bindi Sergardi, Chianti9373101 Villa Di Capezzana Carmignano200675cl 239,60 179,70 (Kategori 6,7), Ten. di Capezzana,Carmignano1063201 Brunelli Rosso di Montalcino2008/200975cl 239,90 179,90 (Kategori 4,5,6,7), Az. Agr. Brunelli, Rossodi Montalcino5764801 La Pieve Chianti 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), La Pieve, Chianti1069001 Le Fioraie Chianti Classico 2005 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. le Fioraie, ChiantiClassico5938601 Poggio al Tesoro Mediterra 2007 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Poggio Al Tesoro,Bolgheri9200401 San Polo Rosso di Montalcino 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), San Polo, Montalcino20084907301 Terra di Lamole Chianti Classico 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), I Fabbri, Chianti Classico20085299401 Avignonesi Rosso diMontepulciano 200975cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Avignonesi, Rosso diMontalcino5162101 Rocca delle Macìe Sasyr 2006 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Rocca delle Macie,Øvrige9382001 Castell’in Villa Mitt Toscana 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Castell’in Villa, Øvrige20065329401 Montesecondo Rosso del Rospo 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Montesecondo, Øvrige20094497901 Fanti Sant Antimo Rosso 2006 75cl 247,90 185,90 (Bestillingsutvalg), Fanti, Sant’Antimo4338101 Rondáno Chianti Classico 2006 75cl 252,10 189,10 (Bestillingsutvalg), Fatt. Rondáno5176301 Brunetti Sangiovese 2009 75cl 252,70 189,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige3755901 Conti Serristori Chianti ClassicoRiserva 200475cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Conti Serristori, ChiantiClassico9457001 La Parrina Muraccio 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Parrina,Maremma9418401 Le Cinciole Chianti Classico200875cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Le Cinciole SocietàSemplice Agr., Chianti Classico9067301 Lisini San Biagio Rosso 2007 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Lisini, Øvrige9391901 Monteraponi Chianti Classico200875cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monteraponi,Chianti Classico9496401 Le Corti Chianti Classico 2008 75cl 254,40 190,80 (Bestillingsutvalg), Le Corti S.p.A., ChiantiClassico1197301 Villa Cafaggio Chianti Classico200775cl 255,30 191,50 (Kategori 5,6,7), Basilica Cafaggio, ChiantiClassico5303101 Valdonica Rosso 2007 75cl 255,50 191,60 (Bestillingsutvalg), Valdonica, Øvrige5992001 Querciabella Mongrana 2008 75cl 256,70 192,50 (Bestillingsutvalg), Agr. Querciabella,Maremma5990001 Colle Massari MontecuccoRiserva 200675cl 257,10 192,80 (Bestillingsutvalg), Collemassari,Montecucco4187701 Caiano Chianti Classico 2006 75cl 257,30 193,00 (Bestillingsutvalg), Caiano, Chianti Classico9542701 Rocca di Frasinello Poggio alGuardia 200875cl 259,20 194,40 (Bestillingsutvalg), Rocca di Frasinello,Maremma5312201 Fonterenza Sangiovese 2009 75cl 259,70 194,80 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza,Øvrige1378501 Banfi Rosso di Montalcino 2009 75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Rosso diMontalcino5147101 Le Boncie 5 2009 75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Giovanna Morganti,Øvrige5965001 Casale dello Sparviero ChiantiClassico Riserva 200675cl 260,40 195,30 (Bestillingsutvalg), Casale dello Sparviero,Chianti Classico9354307 Barone Ricasoli Brolio ChiantiClassico 2005300cl 263,00 789,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, ChiantiClassico9055701 Belguardo Serrata Maremma 75cl 263,90 197,90 (Bestillingsutvalg), Mazzei, Maremma20085840201 Castellare di Castellina ChiantiClassico 200775cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Castellare diCastellina, Chianti Classico4201301 Dei Vino Nobile diMontepulciano 200475cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Dei, Vino Nobile diMonte5766601 Neri Sant’Antimo 2007 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Sant’Antimo5153301 Villa Pillo Borgoforte 2007 75cl 264,70 198,50 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige1653801 Montegiachi Chianti ClassicoRiserva 2005/200675cl 264,80 198,60 (Bestillingsutvalg), Agr. del ChiantiGeografico, Chianti Classico5073001 Ampeleia Kepos 2006 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Ampeleia, Maremma5010301 Vicchiomaggio Petri Riserva200875cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Chianti ClassicoU 9542601 Castellare di Castellina ChiantiClassico 200975cl 266,00 199,50 (Bestillingsutvalg), Castellare di Castellina,Chianti Classico1064801 La Ripa Chianti Classico 2006 75cl 266,00 199,50 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Ripa, ChiantiClassico5234601 Altesino Rosso di Montalcino200875cl 266,10 199,60 (Bestillingsutvalg), Altesino, Rosso diMontalcino4994001 Pierazzuoli Chianti MontalbanoRiserva 200775cl 266,30 199,70 (Bestillingsutvalg), Enrico Pierazzuoli,Chianti Montalbano5127501 Grilli del Testamatta 2008 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Testamatta, Øvrige5910301 Banfi Belnero 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige5317801 Castello dei Rampolla ChiantiClassico 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cast. dei Rampolla,Chianti Classico5293301 Conte Ricci Nobiltà Brunello diMontalcino 200575cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Conte Ricci, Brunello diMontalci4617001 I Fabri Chianti Classico 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Agr. I Fabri di S&MGrassi, Chianti Classico3130001 Il Grigio Chianti Classico Riserva200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Agr. San Felice, ChiantiClassico5299601 Le Casine Brunello di Montalcino200575cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Le Casine, Brunello diMontalci4140601 Lodola Nuova Vino Nobile diMontepulciano 200775cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Vino Nobile diMonte4805801 Maritato 2004 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Pod. la Vigna, Øvrige5774301 Riecine Chianti Classico 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Riecine,Chianti Classico9514201 San Polino Sant’ Antimo 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), San Polino, Sant’Antimo1523401 Uzzano Chianti Classico Riserva2007/200875cl 266,50 199,90 (Kategori 6,7), Cast. di Uzzano, ChiantiClassico5984701 Vigna la Casina Chianti Classico200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Casina de Cornia diLuginbühl A.R, Chianti Classico57 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 57RØDVIN


RØDVIN58 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 58literpris salgspris literpris salgspris7206805 Villa Pillo Cypresses Sangiovese 150cl 266,50 399,80 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige20085954605 Cornia Chianti Classico2007/2008150cl 266,60 399,90 (Bestillingsutvalg), Casina de Cornia diLuginbühl A.R, Chianti Classico1026401 Riserva del Don ColognoleChianti Rufina 200475cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Colognole,Chianti Rufina5746201 Torre a Destra Chianti ClassicoRiserva 200475cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Cant. del Castello dellaPaneretta, Chianti Classico4333501 Montegrossi Chianti Classico200475cl 268,00 201,00 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montegrossi,Chianti Classico4992501 Castell’in Villa Chianti Classico2007/200875cl 272,00 204,00 (Kategori 4,5,6,7), Castell’in Villa, ChiantiClassico3278801 Fontodi Chianti Classico 2008 75cl 274,50 205,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fontodi, ChiantiClassico5233901 Le Macchiole Bolgheri Rosso 75cl 275,30 206,50 (Bestillingsutvalg), Le Macchiole, Bolgheri20084755501 Camigliano Rosso di Montalcino200675cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Cast. di Camigliano,Rosso di Montalcino4639101 Fanti Rosso di Montalcino 2005 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Ten. San Filippo Fanti,Rosso di Montalcino4393601 Insoglio 2007 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Campo di Sasso, Øvrige3358901 La Braccesca Vino Nobile diMontepulciano 200875cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, VinoNobile di Monte3462601 Marchese Antinori Riserva 2007 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige4457601 Tiberini Vino Nobile diMontepulciano 200575cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Tiberini, Vino Nobile diMonte4201101 Innocenti Vino Nobile diMontepulciano 200575cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Vino Nobiledi Monte4725101 Querciabella Chianti Classico200875cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Agr. Querciabella,Chianti Classico4504201 Talenti Rosso di Montalcino200975cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Talenti, Rosso diMontalcino1515801 Poppiano Chianti Riserva 20043 75cl 280,50 210,40 (Bestillingsutvalg), Cast. di Poppiano,Chianti4789501 Fonterutoli Chianti Classico200975cl 285,30 214,00 (Bestillingsutvalg), Cast. di Fonterutoli,Chianti Classico9241801 Bindi Chianti Classico Riserva 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Bindi Sergardi, Chianti20061051101 La Cappella Chianti Classico 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Chianti Classico20075790901 Sesti Rosso di Montalcino 2008 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Sesti, Rosso diMontalcino4158001 Cum Laude 2006 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige3295201 Isole e Olena Chianti Classico200975cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Isole e Olena, ChiantiClassico9082601 Rosso di Montalcino 2008 75cl 286,80 215,10 (Bestillingsutvalg), Fossacolle, Rosso diMontalcino5303001 Valdonica Sangiovese 2007 75cl 287,60 215,70 (Bestillingsutvalg), Valdonica, Øvrige5518101 Monsanto Chianti Classico 2008 75cl 288,90 216,70 (Bestillingsutvalg), Cast. di Monsanto,Chianti Classico9504601 Sassotondo Ciliegiolo 2009 75cl 290,30 217,70 (Bestillingsutvalg), Sassotondo, Maremma5600501 Villa Branca Chianti ClassicoRiserva 200575cl 290,50 217,90 (Bestillingsutvalg), Villa Branca, ChiantiClassico4547001 Casalferro 2006 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, Øvrige4388001 Farnito Cabernet Sauvignon 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Carpineto, Øvrige20013309301 Poliziano Vino Nobile diMontepulciano 200875cl 292,10 219,10 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poliziano, VinoNobile di Monte4080801 Nittardi Chianti Classico ArtistLabel 200975cl 292,70 219,50 (Bestillingsutvalg), Fatt. Nittardi, ChiantiClassico9590401 Brunelli Rosso di Montalcino200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Gianni Brunelli, Rosso diMontalcino5146901 Pacina Chianti Colli Senesi 2007 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Pacina, Chianti ColliSenesi9479101 Palistorti di Valgiano 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Ten. di Valgiano, Øvrige4908801 Scopaio Bolgheri Rosso 2008 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Cipriana, Bolgheri9063701 Chianti Classico Vecchie Terre diMontefili 200775cl 296,00 222,00 (Bestillingsutvalg), Vecchie Terre diMontefili, Chianti Classico1549501 Volpaia Chianti Classico 2006 75cl 298,70 224,00 (Bestillingsutvalg), Giovannella Stianti,Chianti Classico7206905 Villa Pillo Sant Adele Merlot 150cl 299,40 449,10 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige20084873001 Ad Astra Maremma Toscana 75cl 299,70 224,80 (Bestillingsutvalg), Fatt. Nittardi, Maremma20075310501 Castello Romitorio Rosso diMontalcino 200975cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Romitorio, Rossodi Montalcino4184105 Villa Cafaggio Chianti Classico2005150cl 301,00 451,50 (Bestillingsutvalg), Basilica Cafaggio,Chianti Classico5532701 Ciacci Piccolomini Rosso diMontalcino 200975cl 304,80 228,60 (Bestillingsutvalg), Ciacci Piccolominid’Aragona, Rosso di Montalcino4132001 Tenuta la Novella ChiantiClassico 199975cl 304,90 228,70 (Bestillingsutvalg), Ten. la Novella, ChiantiClassicoU 9624501 Castelvecchio Vigna La Quercia200675cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Castelvecchio,Chianti Colli Fioren5822901 Le Volte 2009 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Ornellaia Agr., Øvrige4362801 Rocca delle Macìe ChiantiClassico Riserva 200575cl 305,90 229,40 (Bestillingsutvalg), Rocca delle Macie,Chianti Classico1068901 Fattoria la Ripa Chianti ClassicoRiserva 200575cl 306,00 229,50 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Ripa, ChiantiClassico5924401 Il Molino di Grace ChiantiClassico Riserva Il Margone75cl 306,40 229,80 (Bestillingsutvalg), Il Molino di Grace,Chianti Classico2003735101 Avignonesi Vino Nobile diMontepulciano 2007/200875cl 306,50 229,90 (Kategori 4,5,6,7), Avignonesi, Vino Nobiledi Monte5764901 Fortebraccio Chianti 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), La Pieve, Chianti9332201 Zonin Castello d’Albola Chianti 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Chianti ClassicoClassico Riserva 20063448905 Caiano Chianti Classico Riserva 150cl 312,00 468,00 (Bestillingsutvalg), Caiano, Chianti Classico20043085401 Vigna di Fontalle Chianti ClassicoRiserva 200675cl 313,20 234,90 (Bestillingsutvalg), Machiavelli, ChiantiClassico4834601 Il Bruciato 2009 75cl 314,70 236,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Guado al Tasso,Bolgheri


literpris salgspris literpris salgspris5304101 Casanova di Neri Rosso diMontalcino 200875cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri, Rossodi Montalcino9493501 Casanova di Neri Rosso diMontalcino 200975cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Montalcino4201201 Innocenti Vino Nobile diMontepulciano Riserva 200375cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Vino Nobiledi Monte5031001 Neri Rosso di Montalcino 2007 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri, Rossodi Montalcino5928001 Marinai Chianti Classico 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Renzo Marinai, ChiantiClassico5635501 Poggio Salvi Rosso di Montalcino200975cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poggio Salvi,Rosso di Montalcino9542801 Castellare di Castellina ChiantiClassico Riserva 200875cl 323,50 242,60 (Bestillingsutvalg), Castellare di Castellina,Chianti Classico5528101 Vignole Chianti Classico Riserva200675cl 323,90 242,90 (Bestillingsutvalg), Ten. la Vignole, ChiantiClassico5680301 Capatosta 2006 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Poggio Argentiera,Morellino di ScansanU 4029301 Badia a Coltibuono Chianti 75cl 328,00 246,00 (Bestillingsutvalg), Ten. di ColtibuonoClassico Riserva 20075304405 V. Innocenti Vino Nobile diMontepulciano Riserva 2004150cl 330,00 495,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Vino Nobiledi Monte5153001 Villa Pillo Syrah 2005 75cl 330,50 247,90 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige5153201 Villa Pillo Sant’ Adele Merlot 75cl 332,30 249,20 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, Øvrige2007U 9599301 Fornacelle Zizzolo BolgheriRosso 200975cl 332,40 249,30 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. Fornacelle di BilliStefano, Bolgheri4141405 Poliziano Vino Nobile diMontepulciano 2008150cl 332,50 498,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poliziano, VinoNobile di Monte5153501 Villa Pillo Vivaldaia Cabernet 75cl 333,10 249,80 (Bestillingsutvalg), Villa Pillo, ØvrigeFranc 20065987301 I Fabbri Chianti Classico Riserva 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), I Fabbri, Chianti Classico20075147001 La Trame Chianti Classico 2008 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Giovanna Morganti,Chianti Classico9067501 Lisini Rosso di Montalcino 2008 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Lisini, Rosso diMontalcino5868301 Pian delle Querci Brunello diMontalcinno 200475cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Pian delle Querce,Brunello di Montalci5984805 Vigna la Casina Chianti ClassicoRiserva 2005150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg), Casina de Cornia diLuginbühl A.R, Chianti Classico4256801 Caiano Chianti Classico Riserva 75cl 334,80 251,10 (Bestillingsutvalg), Caiano, Chianti Classico20029595601 Le Redini Tenuta Degli Dei 2009 75cl 336,90 252,70 (Bestillingsutvalg), Tenuta Degli Dei,Chianti4930601 Banditella Rosso di Montalcino200975cl 337,30 253,00 (Bestillingsutvalg), Col d’Orcia, Rosso diMontalcino4106301 Villa Cafaggio Chianti ClassicoRiserva 200575cl 338,70 254,00 (Bestillingsutvalg), Basilica Cafaggio,Chianti Classico3495001 Rancia Chianti Classico Riserva200775cl 339,30 254,50 (Bestillingsutvalg), Fatt. di Felsina, ChiantiClassico4390001 Promis 2008 75cl 342,00 256,50 (Bestillingsutvalg), Gaja, Øvrige4331601 Acerone Rosso di Toscana 2000 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), V. Innocenti, Øvrige4575101 Boscarelli Vino Nobile deMontepulciano 200775cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Pod. Boscarelli, VinoNobile di Monte735301 Castello di Monna Lisa Riserva200775cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Villa Vignamaggio,Øvrige4626701 Castello di Querceto ChiantiClassico Riserva 200575cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Querceto,Chianti Classico5987101 Fonterenza Rosso di Montalcino200875cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza,Rosso di Montalcino5778501 Uccelliera Rosso di Montalcino200875cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Uccelliera, Rossodi Montalcino5303201 Valdonica Sangiovese Oro 2007 75cl 348,00 261,00 (Bestillingsutvalg), Valdonica, Øvrige5175801 Brunetti 2006 75cl 348,50 261,40 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige9462905 Giovanni Morganti Le TrameChianti Classico 2008150cl 353,30 530,00 (Bestillingsutvalg), Giovanna Morganti,Chianti Classico4264201 Bossona Vino Nobile diMontepulciano Riserva 200075cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Dei, Vino Nobile diMonte346001 Barbi Brunello di Montalcino200475cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. dei Barbi, Brunellodi Montalci5945301 Castello di Querceto ChiantiClassico Il Picchio Riserva 200775cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Querceto,Chianti Classico9391801 Monteraponi Il CampitelloChianti Classico Riserva 200775cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monteraponi,Chianti Classico5938701 Poggio Al Tesoro Sondraia 2006 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Poggio Al Tesoro,Bolgheri5637001 Vicchiomaggio Chianti ClassicoReserva Gustavo Petri 200375cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Chianti Classico5984601 Vigna la Casina Chianti ClassicoRiserva 200475cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Casina de Cornia diLuginbühl A.R, Chianti Classico5303801 Pian delle Querci Brunello diMontalcino Riserva 200475cl 362,70 272,00 (Bestillingsutvalg), Pian delle Querci,Brunello di Montalci4384501 Montevertine 2005 75cl 371,90 278,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Montevertine,Øvrige5779201 Rosso di Notri 2007/2008 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Tua Rita, Øvrige5989801 Colle Massari Bolgheri Rosso 75cl 373,30 280,00 (Bestillingsutvalg), Collemassari, Bolgheri20075880501 Selvapiana Chianti RufinaRiserva Bucerchiale 200675cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. Selvapiana, ChiantiRufina4902101 Monsanto Chianti ClassicoRiserva 200775cl 383,30 287,50 (Bestillingsutvalg), Cast. di Monsanto,Chianti Classico9212601 Duemani Altrovino 2008 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Duemani, Øvrige1375001 Vigorello 2004 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Agr. San Felice, Øvrige5775801 Ghiaie della Furba 2000 75cl 390,00 292,50 (Bestillingsutvalg), Ten. di Capezzana,Carmignano4608601 Caparzo Brunello di Montalcino200475cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Caparzo, Brunello diMontalci5321301 San Felice Pugnitello 2007 75cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Agr. San Felice, Øvrige5031101 Neri Brunello di Montalcino200375cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Brunello di Montalci5660601 Poggio Valente Morellino diScansano Riserva 200475cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. le Pupille,Morellino di Scansan59 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 59RØDVIN


RØDVIN60 ITALIA TOSCANA TOSCANA ITALIA 60U 9599401 Fornacelle Guardia BoschiBolgheri Superiore 200775cl 397,50 298,10 (Bestillingsutvalg), Az.Agr. Fornacelle di BilliStefano, Bolgheri9354401 Barone Ricasoli Casalferro 2001 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, ChiantiClassico4198701 Castello di Brolio ChiantiClassico 200775cl 398,70 299,00 (Kategori 6,7), Barone Ricasoli, ChiantiClassico4454001 Col d’Orcia Brunello diMontalcino 200675cl 399,30 299,50 (Bestillingsutvalg), Col d’Orcia, Brunello diMontalci3286201 Badia a Passignano Riserva 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige20069524001 Il Paradiso di Manfredi Rosso diMontalcino 200975cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Il Paradiso di Manfredi,Rosso di Montalcino5936201 Il Poggione Brunello diMontalcino 200575cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Il Poggione,Brunello di Montalci4029401 La Prima Chianti ClassicoRiserva 200875cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Vicchiomaggio,Chianti Classico9418501 Le Cinciole Petresco ChiantiClassico Riserva 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Le Cinciole SocietàSemplice Agr., Chianti Classico9360901 Piccini Brunello di MontalcinoRiserva Villa Al Cortile 200475cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Piccini, Brunello diMontalci4758901 Riserva Ducale Oro 2005 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Øvrige9447701 Ruffino Modus 2007 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Øvrige5778301 Uccelliera Rapache 2007 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Uccelliera, Øvrige5175701 Le Marze Rosso 2006 75cl 419,30 314,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige4696501 La Vigna Brunello di Montalcino200375cl 419,90 314,90 (Bestillingsutvalg), Pod. la Vigna, Brunellodi Montalci4963501 Ampeleia 2004 75cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Ampeleia, Maremma4344201 San Marcellino Chianti ClassicoRiserva 200175cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montegrossi,Chianti Classico4188601 Collelungo Chianti ClassicoRiserva 200375cl 423,20 317,40 (Bestillingsutvalg), Collelungo, ChiantiClassico9070701 Barone Ricasoli Casalferro 2007 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, Øvrige9070601 Barone Ricasoli Colledilà 2007 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, ChiantiClassico5833101 Magari 2008 75cl 426,00 319,50 (Bestillingsutvalg), Gaja, Øvrige5735901 Poggio Foco Sesa’ 2006 75cl 429,30 322,00 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Poggiofoco,Maremma4449301 Campogiovanni Brunello diMontalcino 200575cl 432,00 324,00 (Bestillingsutvalg), Agr. San Felice, Brunellodi Montalci4573205 Castello di Brolio ChiantiClassico 2006150cl 432,70 649,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, ChiantiClassico4755101 Camigliano Brunello diMontalcino 200675cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Cast. di Camigliano,Brunello di Montalci5981101 Brunelli Brunello di Montalcino200475cl 440,00 330,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brunelli,Brunello di Montalci4379301 Cerro Vino Nobile diMontepulciano Antica Chiusina75cl 440,10 330,10 (Bestillingsutvalg), Fatt. del Cerro, VinoNobile di Monte20015904801 Soffocone di Vincigliata 2009 75cl 444,70 333,50 (Bestillingsutvalg), Testamatta, Øvrige3112601 Banfi Brunello di Montalcino2006literpris salgspris literpris salgspris75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Brunello diMontalci3112605 Banfi Brunello di Montalcino 150cl 466,00 699,00 (Bestillingsutvalg)20064767201 Castello di Fonterutoli ChiantiClassico Riserva 200775cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Fonterutoli,Chianti Classico5928101 Marinai Chianti Classico Riserva200575cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Renzo Marinai, ChiantiClassico9082501 Fossacolle Brunello diMontalcino 200575cl 459,90 344,90 (Bestillingsutvalg), Fossacolle, Brunello diMontalci9397601 Orma 2008 75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Orma, Bolgheri5234701 Altesino Brunello di Montalcino200975cl 460,30 345,20 (Bestillingsutvalg), Altesino, Brunello diMontalci3224007 Banfi Brunello di Montalcino2006300cl 465,00 1 395,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Brunello diMontalci5909101 Le Serre Nuove dell’Ornellaia 75cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Ornellaia Agr., Bolgheri20094029601 Coltassala 1995 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Cast. di Volpaia, Øvrige5938801 San Polo Brunello di Montalcino200575cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Poggio San Polo,Brunello di Montalci4387401 Guidalberto 2007 75cl 468,40 351,30 (Bestillingsutvalg), Ten. San Guido, Øvrige3309201 Poliziano Vino Nobile diMontepulciano Asinone 200675cl 471,60 353,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Poliziano, VinoNobile di Monte4625401 Talenti Brunello di Montalcino200675cl 478,50 358,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Talenti, Brunellodi Montalci4330501 Montesodi Chianti Rufina 2006 75cl 478,70 359,00 (Bestillingsutvalg), March. de Frescobaldi,Chianti Rufina9397801 Le Ragnaie Brunello diMontalcino 200675cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Le Ragnaie,Brunello di Montalci4387301 Nardi Brunello di Montalcino200575cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Silvio Nardi,Brunello di Montalci5004701 Pian delle Vigne Brunello diMontalcino 200575cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori,Brunello di Montalci4081001 Nittardi Chianti Classico Riserva200775cl 484,00 363,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. Nittardi, ChiantiClassico3364601 Cortaccio 2003 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Basilica Cafaggio,Øvrige5924501 Il Molino di Grace Gratius 2004 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Il Molino di Grace,Øvrige5799101 Sesti Brunello di Montalcino200375cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Sesti, Brunello diMontalci5310601 Castello Romitorio Brunello diMontalcino 200575cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Romitorio,Brunello di Montalci9590601 Brunelli Brunello di Montalcino200675cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Gianni Brunelli, Brunellodi Montalci5537901 Il Pino 2006 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Campo di Sasso, Øvrige9199601 Castello dei RampollaSammarco 200675cl 513,20 384,90 (Bestillingsutvalg), Cast. dei Rampolla,Øvrige9523701 Castell’in Villa Chianti ClassicoRiserva 200575cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Castell’in Villa, ChiantiClassico5304201 Casanova di Neri Brunello diMontalcino 200575cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Brunello di Montalci9493601 Casanova di Neri Brunello diMontalcino 200675cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Montalcino


literpris salgspris literpris salgspris3249701 Summus 2005 75cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige5779301 Perlato del Bosco 2006 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Tua Rita, Øvrige9462601 Pertimali Sassetti Livio Brunellodi Montalcino 200475cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pertimali,Brunello di Montalci9513301 San Polino Brunello diMontalcino 200675cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), San Polino, Brunello diMontalci5779901 Castelgiocondo Brunello diMontalcino 200675cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), March. de Frescobaldi,Brunello di Montalci9397701 Sette Ponti Oreno 2008 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Sette Ponti, ØvrigeU 9677601 Badia a Coltibuono Sangioveto 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), La Badia Coltibouno20074639001 Fanti Brunello di Montalcino200475cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Ten. San Filippo Fanti,Brunello di Montalci4759001 Greppone Mazzi Brunello diMontalcino 200375cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Brunello diMontalci5778401 Uccelliera Brunello di Montalcino200675cl 554,50 415,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. Uccelliera, Brunellodi Montalci6331301 Castell’in Villa Chianti ClassicoRiserva 200475cl 560,00 420,00 (Bestillingsutvalg), Castell’in Villa, ChiantiClassico5201901 Poggio Antico Brunello diMontalcino 200575cl 560,00 420,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. Poggio Antico,Brunello di Montalci9595501 Cavalli Tenuta Degli Dei 2007 75cl 564,70 423,50 (Bestillingsutvalg), Tenuta Degli Dei,Chianti5715101 Tenuta Nuova Brunello diMontalcino 200375cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Brunello di Montalci4123901 Poggio alle Mura Brunello diMontalcino 200475cl 572,00 429,00 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Brunello diMontalci4447101 Isole e Olena Cepparello 2008 75cl 605,30 454,00 (Bestillingsutvalg), Isole e Olena, Øvrige5557101 Vigna di Pianrosso Brunello diMontalcino 200675cl 629,60 472,20 (Bestillingsutvalg), Ciacci Piccolominid’Aragona, Brunello di Montalci5334801 Poggio di Sotto Rosso diMontalcino 200675cl 629,90 472,40 (Bestillingsutvalg), Poggio di Sotto, Rossodi Montalcino5969701 Costanti Brunello di Montalcino200675cl 639,90 479,90 (Bestillingsutvalg), Conti Costanti di ACostanti, Brunello di Montalci9060901 Le Pergole Torte 2007 75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Montevertine,Chianti9060905 Le Pergole Torte 2007 150cl 966,60 1 449,90 (Bestillingsutvalg)9212501 Duemani 2007 75cl 653,30 490,00 (Bestillingsutvalg), Duemani, Øvrige5518301 Monsanto Il Poggio ChiantiClassico 200675cl 653,30 490,00 (Bestillingsutvalg), Cast. di Monsanto,Chianti Classico5660901 Saffredi 2003 75cl 660,00 495,00 (Bestillingsutvalg), Fatt. le Pupille,Maremma4255001 Mormoreto Castello di Nipozzano200875cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), March. de Frescobaldi,Øvrige4460905 Isole e Olena Cepparello 2006 150cl 666,00 999,00 (Bestillingsutvalg), Isole e Olena, Øvrige6374701 Fonterenza Brunello diMontalcino 200675cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza,Brunello di Montalci5000701 Guado al Tasso 2006 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige5000601 Tignanello 2007 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige5779101 Giusto di Notri 2006/2007 75cl 746,50 559,90 (Bestillingsutvalg), Tua Rita, Øvrige9523801 Il Paradiso di Manfredi Brunellodi Montalcino 200475cl 786,70 590,00 (Bestillingsutvalg), Il Paradiso di Manfredi,Brunello di Montalci5822601 Pietradonice Rosso di Toscana 75cl 793,30 595,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri, Øvrige20065013301 Pietradonice Sant’Antimo 2000 75cl 793,30 595,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Sant’Antimo5596401 Pietradonice Sant’Antimo 2004 75cl 793,30 595,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Sant’Antimo5715001 Pietradonice Sant’Antimo 2005 75cl 793,30 595,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Sant’Antimo9590701 Brunelli Brunello di MontalcinoRiserva 200475cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Gianni Brunelli, Brunellodi Montalci9063201 Poggio Antico Brunello diMontalcino Riserva 200475cl 866,70 650,00 (Bestillingsutvalg), Poggio Antico, Brunellodi Montalci4930801 Poggio al Vento Brunello diMontalcino Riserva 200475cl 870,10 652,60 (Bestillingsutvalg), Col d’Orcia, Brunello diMontalci5904101 Testamatta 2007 75cl 870,10 652,60 (Bestillingsutvalg), Testamatta, Øvrige9080001 Castell’in Villa Chianti ClassicoRiserva 199575cl 886,70 665,00 (Bestillingsutvalg), Castell’in Villa, ChiantiClassico9212401 Duemani Suisassi 2007 75cl 906,70 680,00 (Bestillingsutvalg), Duemani, Øvrige3223901 Poggio all’Oro Brunello diMontalcino 200475cl 1 039,90 779,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Brunello diMontalci5822801 Ornellaia 2008 75cl 1 066,70 800,00 (Bestillingsutvalg), Ornellaia Agr., Bolgheri5532901 Salvioni Brunello di Montalcino200575cl 1 108,70 831,50 (Bestillingsutvalg), Salvioni, Brunello diMontalci5334701 Poggio di Sotto Brunello diMontalcino 200575cl 1 166,40 874,80 (Bestillingsutvalg), Poggio di Sotto,Brunello di Montalci5531401 Neri Brunello di MontalcinoCerretalto 200075cl 1 186,70 890,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Brunello di Montalci5335501 Biserno Bibbona 2007 75cl 1 199,90 899,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige4392101 Sassicaia 2008 75cl 1 333,20 999,90 (Bestillingsutvalg), Ten. San Guido, Øvrige9071801 Castello dei Rampolla d’Alceo200675cl 1 650,00 1 237,50 (Bestillingsutvalg), Cast. dei Rampolla,Øvrige5013401 Neri Brunello di MontalcinoCerretalto 199975cl 1 720,00 1 290,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Brunello di Montalci5766901 Neri Brunello di MontalcinoCerretalto 200475cl 1 720,00 1 290,00 (Bestillingsutvalg), Casanova di Neri,Brunello di Montalci9480201 Soldera Brunello di MontalcinoRiserva 200475cl 1 866,50 1 399,90 (Bestillingsutvalg), Gianfranco Soldera,Brunello di Montalci4805201 Solaia 2007 75cl 2 000,00 1 500,00 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, ØvrigeTRENTINO-ALTO ADIGE1550001 St. Magdalena Classico 2008 75cl 174,70 131,00 (Bestillingsutvalg), Cant. S. MaddalenaBolzano, Alto Adige5668201 St. Magdalena - Gries Merlot200775cl 187,50 140,60 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano,Alto Adige5508601 St. Magdalena Grieser Lagrein200875cl 193,60 145,20 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano,Südtirol9031101 St. Magdalena Cabernet 2009 75cl 211,90 158,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano5508101 Santa Maddalena Classico Huck 75cl 224,50 168,40 (Bestillingsutvalg), Kellerei Bozen, Øvrigeam Bach 20105739401 Elena Walch Lagrein 2007 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Elena Walch, Alto Adige4167101 San Michele Appiano Lagrein200975cl 230,90 173,20 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Südtirol61 ITALIA TOSCANA TRENTINO-ALTO ADIGE ITALIA 61RØDVIN


RØDVIN62 ITALIA TRENTINO-ALTO ADIGE VENETO ITALIA 62literpris salgspris literpris salgspris5259401 Mezzacorona TeroldegoRotaliano Riserva 200775cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Mezzacorona,Teroldego Rotaliano5621401 Gries Lagrein Dunkel Riserva 75cl 233,70 175,30 (Bestillingsutvalg), Kellerei Gries, Bolzano20041082301 Foradori Teroldego Rotaliano200875cl 234,70 176,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Foradori,Teroldego Rotaliano5264201 Terre di San Leonardo 2006 75cl 241,30 181,00 (Bestillingsutvalg), Carlo Guerrieri Gozaga,Øvrige5335301 Manincor Réserve del Conte 75cl 263,30 197,50 (Bestillingsutvalg), Alto Adige20105529101 Bozen Pinot Nero Riserva 2006 75cl 271,60 203,70 (Bestillingsutvalg), Kellerei Bozen, AltoAdige5264101 Villa Gresti di San Leonardo200375cl 323,10 242,30 (Bestillingsutvalg), Carlo Guerrieri Gozaga,Øvrige5528901 Mumelter Cabernet Riserva200575cl 351,30 263,50 (Bestillingsutvalg), Kellerei Bozen, AltoAdige9521301 Dalzocchio Pinot Nero 2008 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Dalzocchio, Trentino5739601 Elena Walch Castel Ringberg 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Elena Walch, Alto AdigeCabernet Sauvignon Riserva20034963901 Foradori Granato 2004/2006 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Foradori, Øvrige5264301 San Leonardo 2006 75cl 532,30 399,20 (Bestillingsutvalg), Carlo Guerrieri Gozaga,ØvrigeUMBRIA5833806 Evento Rosso 300cl 109,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Vignabaldo, Øvrige5825605 Vignabaldo Francesco Umbria2009150cl 126,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Brogal Vini,Umbria/Torgiano5825701 Vignabaldo Francesco Umbria200875cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Brogal Vini,Umbria/Torgiano9199501 Col Santo Ruris 2008 75cl 172,40 129,30 (Bestillingsutvalg), Fatt. Col Santo, Øvrige287801 Lungarotti Rubesco 2004 75cl 174,10 130,60 (Bestillingsutvalg), Cant. Lungarotti, Øvrige9354701 Arnaldo Caprai MontefalcoRosso 200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Arnaldo Caprai,Umbria/Montefalco Sa4469701 Assisi Rosso 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Sportoletti,Øvrige5885901 Villa Montevibiano 2006 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Monte VibianoVecchio, Øvrige4393101 Trescone 2003 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Lamborghini, Øvrige1030501 Perticaia Montefalco Rosso200675cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Guido Guardiglia,Montefalco4898301 Tabarrini Il Padrone della Vigne 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Tabarrini, Øvrige20069072001 Antonelli Contrario 2008 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Antonelli, Øvrige9591001 Tabarrini Montefalco Rosso 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Tabarrini, Montefalco20078068601 Pardi Sagrantino di Montefalco 75cl 286,70 215,00 (Kategori 5,6,7), Umbria/Montefalco Sa20064080001 Lungarotti Rubesco RiservaVigna Monticchio 200075cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lungarotti,Umbria/Torgiano4014101 Villa Fidelia 2006 75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Sportoletti,Øvrige4014105 Villa Fidelia 2006 150cl 406,60 609,90 (Bestillingsutvalg)9072101 Antonelli Sagrantino diMontefalco 200575cl 359,70 269,80 (Bestillingsutvalg), Antonelli,Umbria/Montefalco SaU 9645501 Benincasa Montefalco Rosso200575cl 404,30 303,20 (Bestillingsutvalg), Benincasa,Umbria/Montefalco Sa9591101 Tabarrini Montefalco SagrantinoColle Grimaldesco 200675cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Tabarrini,Umbria/Montefalco Sa4888101 Perticaia Sagrantino diMontefalco 200475cl 440,00 330,00 (Bestillingsutvalg), Guido Guardiglia,Umbria/Montefalco Sa4393301 Campoleone 2001 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Lamborghini, Øvrige9354801 Arnaldo Caprai CollepianoSagrantino di Montefalco 200775cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Arnaldo Caprai,MontefalcoVALLE D’AOSTA5881201 Les Cretes Coteau la Tour Syrah 75cl 373,10 279,80 (Bestillingsutvalg), Les Cretes, Øvrige2006VENETO1568406 Monteforte Merlot Corvina 300cl 89,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Øvrige5225806 Fabiano Corvina 2009 300cl 90,00 269,90 (Bestillingsutvalg), Fabiano, Øvrige9112306 Monticello Bardolino 2010 300cl 106,60 319,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Montecillo,Bardolino1558705 Fabiano Valpolicella Superiore 150cl 106,70 160,00 (Bestillingsutvalg), Fabiano, Valpolicella20091558701 Fabiano Valpolicella Superiore 75cl 130,50 97,90 (Kategori 6,7)20094816706 Romeo Rosso Veronese 2008 300cl 109,80 329,40 (Bestillingsutvalg), Giuseppe Campagnola,Øvrige4816701 Romeo Rosso Veronese 2008 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg)9525506 Maximo Trionfo Rosso Veneto 300cl 116,40 349,20 (Bestillingsutvalg), Vinea, Verona9496306 Spartacus Reflexo Rosso Veneto 300cl 116,40 349,20 (Bestillingsutvalg), Vinea, Øvrige20092062006 Valpantena Corvina 2008/2010 300cl 116,60 349,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Cant. Valpantena,Øvrige9393501 Il Passo di Sabina RossoVeronese 201075cl 118,80 89,10 (Bestillingsutvalg), C.V.B.C. & C.S.P.A.,Veronese5619006 Corte Giara Valpolicella Corvina 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Valpolicella20104583606 Masi Modello delle Venezie 300cl 120,00 359,90 (Kategori 5,6,7), Masi Agr., Delle VenezieRosso 20104583601 Masi Modello delle Venezie 75cl 133,30 100,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7)Rosso 20103761206 Pasqua Cabernet Merlot delle 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Delle VenezieVenezie 20095278806 Pasqua Colori d’Italia Corvina 300cl 120,00 359,90 (Kategori 6,7), Pasqua, Øvrige20105278801 Pasqua Colori d’Italia Corvina 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg)20109232701 Marcato Berico Rosso 2009 75cl 123,60 92,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marcato5279501 Castelnuovo Merlot le Ballerine200975cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Castelnuovo del Garda,Øvrige1548506 My Time My Wine Corvina 2007 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Cant. di Soave, Øvrige9332806 Zanni Valpolicella 300cl 126,60 379,90 (Kategori 6,7), Arcus Wine Brands,Valpolicella


9332706 Zonin Montecampo 2010 300cl 126,70 380,00 (Kategori 6,7), Zonin, Øvrige5167206 Apasio 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), Cant. Valpantena, Øvrige4607501 Corvina Torre del Falasco 2010 75cl 130,70 98,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Valpantena,Øvrige9284706 Solo Passione Rosso Veronese 300cl 131,60 394,70 (Kategori 6,7), Antiche Terre, Veronese9503406 La Prua Corvina Veneto 300cl 132,00 395,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Øvrige9112401 Verrocchio Valpolicella 2010 75cl 132,00 99,00 (Kategori 6,7), Verrocchio, Valpolicella9397201 Delibori Bardolino Classico 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Delibori s.r.l.,Bardolino3460701 Domìni Veneti ValpolicellaClassico Superiore 2007/200875cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Cant. diValpolicella, Valpolicella5144001 Gorgo Bardolino 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gorgo,Bardolino8053601 Monticello Bardolino 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Orion Wines, Bardolino5985601 Operetta Rosso delle Venezie200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Monticello, DelleVenezie9039506 Allegrini Valpolicella 2009 300cl 133,30 399,90 (Kategori 6,7), Allegrini, Valpolicella5314701 Fabiano Rosso Veronese 2009 75cl 134,90 101,20 (Bestillingsutvalg), Fabiano, Øvrige5799501 Tommasi Romeo 2010 75cl 136,00 102,00 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Øvrige9315606 Brunelli Valpolicella 2010 300cl 136,60 409,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Brunelli,Valpolicella5745806 Il Vino Gigante Corvina 2008 300cl 136,60 409,90 (Bestillingsutvalg), Monte del Frá, Øvrige5745801 Il Vino Gigante Corvina 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg)8000601 Righetti Valpolicella Classico201075cl 139,90 104,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Luigi Righetti,Valpolicella3357501 Villa Borghetti Bardolino Classico 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Bardolino20101559101 Duca del Frassino Valpolicella 75cl 141,20 105,90 (Kategori 6,7), Cant. di Soave, ØvrigeSuperiore 20095140206 Villa Borghetti Rosso Veneto 200cl 142,50 284,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, ØvrigePassimento 20085220101 Antiche Terre Corvina 2010 75cl 142,70 107,00 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre, Øvrige9125206 Villalta Valpolicella Ripasso 300cl 143,30 429,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Valpolicella20092000701 Sandiliano Merlot 2009 75cl 144,30 108,20 (Bestillingsutvalg), Valsa, Øvrige9227401 Cantina di MonteforteFredagsvinen Rosso del Veneto20105878301 Montresor Valpolicella Rustego2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 146,30 109,70 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Valpolicella75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Valpolicella5878501 Nero del Nago Montresor 2008 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Øvrige4052701 Paladin Refosco 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Paladin & Paladin,Øvrige71501 Santepietre Bardolino Classico 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Lamberti, Bardolino20094218401 Santepietre Valpolicella Classico 75cl 146,50 109,90 (Kategori 5,6,7), Lamberti, Valpolicella2010358301 Villa Borghetti Valpolicella 75cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Pasqua, ValpolicellaClassico 2010358302 Villa Borghetti ValpolicellaClassico 201037,5cl 175,70 65,90 (Kategori 5,6,7)9273901 Zenato Veneto Rosso 2008 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Zenato, Øvrige9351001 Ca’de’Rocchi Valpolicella 2009 75cl 147,30 110,50 (Bestillingsutvalg), Tinazzi, Valpolicella5774601 Spinosa Valpolicella Classico200975cl 151,90 113,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Spinosa,Valpolicella3462001 Bolla Valpolicella Classico 2010 75cl 152,40 114,30 (Bestillingsutvalg), F.lli Bolla, Valpolicella8053701 Santa Margherita Refosco dalPeduncolo 200975cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Santa Margherita,Lison-Pramaggiore5962001 Pietra Antica Merlot Corvina200875cl 154,70 116,00 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Øvrige4672401 Ca’Rugate Rio Albo Valpolicella 75cl 157,20 117,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ Rugate, Valpolicella20104583801 Cavalchina Bardolino 2010 75cl 157,20 117,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, Bardolino9210401 Verrocchio Valpolicella Ripasso 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Verrocchio, ValpolicellaSuperiore 20095158401 Clivus Valpolicella 75cl 159,50 119,60 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Valpolicella5506601 Allegrini Valpolicella 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Valpolicella4811001 Brunelli Valpolicella Campo 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), Luigi Brunelli, ValpolicellaPraesel 2007/20093028701 Cesari Valpolicella Classico 2010 75cl 159,90 119,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Gerardo Cesari,Valpolicella9568701 Villalta Valpolicella Ripasso 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Valpolicella20095219901 Antiche Terre Valpolicella 2009 75cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre,Valpolicella5872501 Fabiano Bardolino Classico 2010 75cl 161,60 121,20 (Bestillingsutvalg), Fabiano, Bardolino5292101 Le Fraghe Bardolino 2009 75cl 162,50 121,90 (Bestillingsutvalg), Le Fraghe, Bardolino5882201 Fumanelli Valpolicella Classico200975cl 166,40 124,80 (Bestillingsutvalg), Cant. MarchesiFumanelli, Valpolicella9518701 Bixio Vapolicella Classico 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Bixio, VeronaSuperiore Ripasso 20089303701 Ca’ del Monte GiovaneValpolicella Classico 201075cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Monte,Valpolicella233701 Masi Bonacosta Valpolicella 75cl 166,50 124,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Masi Agr., ValpolicellaClassico 2010233702 Masi Bonacosta Valpolicella 37,5cl 197,10 73,90 (Bestillingsutvalg)Classico 20109485401 Monte Zovo Valpolicella 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monte Zovo,Valpolicella5045101 Vigneti di MontegradellaValpolicella Classico Superiore75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Sartori,Valpolicella20071571406 Collection Valpolicella SuperioreRipasso300cl 166,60 499,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,Valpolicella5867701 Lamberti Santepietre75cl 166,70 125,00 (Kategori 6,7), Lamberti, ValpolicellaValpolicella Ripasso 20095210601 Prà Morandina ValpolicellaSuperiore 200975cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, Valpolicella4834501 Vigne Nuove di MusellaValpolicella Superiore2007/200975cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Musella,Valpolicella5300801 Rialze Valpolicella Ripasso 2009 75cl 168,40 126,30 (Kategori 6,7), Le Tobele, Valpolicella63 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 63RØDVIN


RØDVIN64 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 64literpris salgspris literpris salgspris5950001 Begali Lorenzo ValpolicellaClassico 200975cl 168,70 126,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Lorenzo Begali,Valpolicella9190001 Zonin Valpolicella 2009 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Valpolicella5026106 C.F.N. Valpolicella Classico 200cl 169,90 339,90 (Kategori 6,7), Arcus, ValpolicellaRipasso 20099447001 Cantina di Monteforte ClivusCorvina75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Øvrige5297001 Allegrini Valpolicella Superiore 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Valpolicella20084235501 Campolieti Valpolicella Classico 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Luigi Righetti, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20084235505 Campolieti Valpolicella Classico 150cl 186,60 279,90 (Bestillingsutvalg)Superiore Ripasso 20084936601 Lenotti Valpolicella Classico200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lenotti,Valpolicella336001 Serego Alighieri Possessioni 75cl 173,20 129,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Masi Agr., ØvrigeRosso 20094660901 Tedeschi Valpolicella ClassicoSuperiore75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi,Valpolicella3053301 Tommasi Valpolicella Classico 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Tommasi, Valpolicella20105766001 Venturini Valpolicella Classico 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Venturini, Valpolicella20095976001 Villa Borghetti Passimento 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, ØvrigeRosso 20085220001 Antiche Terre Valpolicella 75cl 174,70 131,00 (Kategori 6,7), Antiche Terre, ValpolicellaRipasso 20095127201 Tedeschi Valpolicella ClassicoLucchine 201075cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi,Valpolicella4661601 Valpolicella Ripasso Torre delFalasco 2007/200975cl 178,70 134,00 (Kategori 4,5,6,7), Cant. Valpantena,Valpolicella5225201 Fasoli Gino Bardolino La Corte 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Fasoli Gino, Bardolinodel Pozzo 20093430001 Sartori Regolo 2007 75cl 179,90 134,90 (Kategori 4,5,6,7), Casa Vin. Sartori,Øvrige9331601 Compromesso Valpolicella 75cl 181,20 135,90 (Kategori 6,7), I-CN 6213, ValpolicellaRipasso 20094564601 Ca’ la Bionda ValpolicellaClassico 201075cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ la Bionda,Valpolicella5774501 Figari Valpolicella ClassicoSuperiore 200875cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Spinosa,Valpolicella9282401 Antolini Valpolicella Classico200975cl 186,00 139,50 (Bestillingsutvalg), Pier Paolo & StefanoAntolini, Valpolicella5885501 Clivus Valpolicella Ripasso 75cl 186,00 139,50 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Valpolicella1562301 Vinea Corvina Veronese 2007 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Vinea, Øvrige5279201 Le Bertarole Valpolicella ClassicoLe Filagne 200975cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Le Bertarole Az. Agr.,Valpolicella5950101 Begali Lorenzo ValpolicellaClassico Superiore Ripasso 200975cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Lorenzo Begali,Valpolicella4747701 Bolla Le Poiane ValpolicellaClassico Superiore Ripasso 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Bolla, Valpolicella4091401 Campo Santa Lena ValpolicellaClassico 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Villa Monteleone,Valpolicella2000601 Corte Giara Valpolicella Ripasso 75cl 186,50 139,90 (Kategori 4,5,6,7), Corte Giara, Valpolicella2009/20109514801 Cuvée S Valpolicella 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vignaoili La Castellana,Valpolicella5949401 Il Sestante Ripasso Valpolicella I 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi, ØvrigePianeti 20099151901 Kanalvin Telemark 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Monte del Frá, Veronese5762701 Le Salette Valpolicella Classico 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Le Salette, Valpolicella20071570501 Millefiori 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Orion Wines, Øvrige9040301 Palazzo Dei Signori Valpolicella 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), ValpolicellaRipasso 20095975301 Provenza Rosso Tenuta Maiolo 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Provenza, Garda20099151601 Tommasi Appassimento 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Veronese3468801 Zenato Valpolicella Classico 75cl 186,50 139,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Zenato, ValpolicellaSuperiore 20093345701 Vigneti di Torbe ValpolicellaClassico Superiore Ripasso 200875cl 190,10 142,60 (Bestillingsutvalg), Cant. di Valpolicella,Valpolicella3755701 Le Caleselle Valpolicella Classico 75cl 191,90 143,90 (Bestillingsutvalg), Santi, Valpolicella2009333901 Masi Campofiorin 2006/2007 75cl 193,20 144,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Masi Agr., Øvrige333905 Masi Campofiorin 2006/2007 150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg)333902 Masi Campofiorin 2006/2007 37,5cl 229,10 85,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)9354501 Gorgo Bardolino SuperiorePodere Monte Maggiore 200975cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gorgo,Bardolino Superiore5936301 Prà Morandina Valpolicella 75cl 194,50 145,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20075167801 Rizzardi Valpolicella Classico200875cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. GuerrieriRizzardi, Valpolicella346401 Le Bine Valpolicella ClassicoSuperiore 200875cl 195,90 146,90 (Bestillingsutvalg), Campagnola,Valpolicella9446901 Cantina di Monteforte ClivusValpolicella Superiore75cl 198,40 148,80 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Valpolicella9485301 Monte Zovo Valpolicella RipassoSuperiore 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monte Zovo,Valpolicella5975501 Provenza Giomé Tenuta Maiolo 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Provenza, Øvrige20099525901 Torre d’Orti Rosso 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, Verona3148801 Viviani Valpolicella 2008/2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viviani, Valpolicella4280601 Capitel della Crosara RipassoValpolicella Classico 2007/200875cl 200,00 150,00 (Kategori 6,7), Giacomo Montresor,Valpolicella9568605 Antiche Terre ValpolicellaRipasso Superiore 2009150cl 200,90 301,30 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre,Valpolicella3755801 Solane Valpolicella Classico 75cl 202,50 151,90 (Kategori 6,7), Santi, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20094966901 Villa Borghetti Ripasso 2009 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Valpolicella9307801 Zonin Ripasso ValpolicellaSuperiore75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Valpolicella


literpris salgspris literpris salgspris3117201 Mara Valpolicella ClassicoSuperiore Ripasso 200975cl 209,30 157,00 (Kategori 5,6,7), Gerardo Cesari,Valpolicella5869101 Antiche Terre ValpolicellaSuperiore Ripasso 200875cl 210,70 158,00 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre,Valpolicella5700501 Santa Sofia Ripasso Valpolicella 75cl 210,70 158,00 (Kategori 6,7), Santa Sofia, ValpolicellaSuperiore 20089138301 Casa Vinicola BennatiValpolicella Classico i Gadi 201075cl 211,70 158,80 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola Bennati,Valpolicella3313901 Accordini Valpolicella Classico201075cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. StefanoAccordini, Valpolicella4676001 Impero Ripasso Valpolicella 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Vinea, ValpolicellaSuperiore 20069116001 Veneti La Casetta ValpolicellaClassico Superiore Ripasso 200875cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Veneti,Valpolicella9079101 L’Arco Rosso del Veronese 2005 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fedrigo Luca,Verona5528701 Monte del Frá Valpolicella 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Monte del FráClassico Superiore Ripasso 20084760001 Rocca Sveva Valpolicella75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Cant. di Soave, ValpolicellaSuperiore Ripasso 2007/20084305801 Sant Antonio Ripasso 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Sant’ Antonio,Øvrige621801 Tommasi Valpolicella Classico 75cl 213,20 159,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Tommasi, ValpolicellaSuperiore Vigneto Rafael 20091563101 Fabiano Valpolicella Superiore 75cl 213,90 160,40 (Bestillingsutvalg), Fabiano, ValpolicellaRipasso 20074601201 Le Crosare Ripasso 2008 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lenotti, Øvrige4362301 Falconera 2004 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Venegazzu, Øvrige5774401 Jago Valpolicella ClassicoSuperiore Ripasso 200775cl 221,30 166,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Spinosa,Valpolicella5257601 Latium Valpolicella Ripasso 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Latium, ValpolicellaCampo dei Ciliegi 20083429701 Bussola Valpolicella Classico200675cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. TommasoBussola, Valpolicella9462401 Ca’ del Monte ValpolicellaClassico Superiore Ripasso 200775cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Monte,Valpolicella4440201 Cecilia Beretta Valpolicella 75cl 226,50 169,90 (Kategori 6,7), Pasqua, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20095263101 Fasoli Gino Valpolicella La Corte 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Fasoli Gino, Valpolicelladel Pozzo 20085569501 Il Ruffiano Valpolicella ClassicoSuperiore 200675cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Buglioni,Valpolicella5279701 Castelnuovo Valpolicella ClassicoSuperiore Renaldi Ca’ di Mori75cl 227,10 170,30 (Bestillingsutvalg), Castelnuovo del Garda,Valpolicella20087248401 Bennati Valpolicella ClassicoRipasso 200875cl 231,90 173,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola Bennati,Valpolicella5064801 Costozza Colli Berice 2007 75cl 232,10 174,10 (Bestillingsutvalg), Costozza, Colli Berici4440101 Cecilia Beretta Picaie 2007 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Øvrige5569301 Monte Tombole ValpolicellaSuperiore 200775cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Erbice,Valpolicella5506401 Allegrini Palazzo della Torre2007/200875cl 233,30 175,00 (Kategori 6,7), Allegrini, Veronese4663501 Musella Valpolicella Superiore 75cl 238,70 179,00 (Kategori 6,7), Az. Agr. Musella, ValpolicellaRipasso 20065281601 I Saltari Valpolicella Superiore200475cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Sartori,Valpolicella3321701 Masi Brolo di Campofiorin 75cl 239,90 179,90 (Kategori 6,7), Masi Agr., Øvrige2007/20084362101 Venegazzu della Casa 2005 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Venegazzu, Øvrige9397401 Villabella Ripasso ValpolicellaClassico Superiore 200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Vigneti Villabella,Valpolicella6096201 De Stefani Merlot 2006 75cl 244,10 183,10 (Bestillingsutvalg), De Stefani, Øvrige4254901 Rizzardi Pojega ValpolicellaClassico Superiore 200775cl 248,10 186,10 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. GuerrieriRizzardi, Valpolicella4607001 Capitel San Rocco RipassoValpolicella Superiore75cl 249,30 187,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi,Valpolicella5762401 I Progni Valpolicella Classico 75cl 250,70 188,00 (Bestillingsutvalg), Le Salette, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20059283101 Antolini Valpolicella ClassicoRipasso 200975cl 252,70 189,50 (Bestillingsutvalg), Pier Paolo & StefanoAntolini, Valpolicella9440501 Albino Armani Ripasso 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Albino Armani,Valpolicella5284601 Malavoglia Valpolicella ClassicoSuperiore Ripasso 200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ la Bionda,Valpolicella5530401 Monterè Valpolicella Classico 75cl 253,20 189,90 (Kategori 5,6,7), Tinazzi, ValpolicellaSuperiore Ripasso 2008/20093314001 Valpolicella Classico SuperioreAcinatico Ripasso 200875cl 253,20 189,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Stefano Accordini,Valpolicella3314005 Valpolicella Classico Superiore 150cl 264,80 397,20 (Bestillingsutvalg)Acinatico Ripasso 20083468701 Zenato Valpolicella Superiore 75cl 259,90 194,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Zenato, ValpolicellaRipassa 20073468705 Zenato Valpolicella Superiore 150cl 346,60 519,90 (Bestillingsutvalg)Ripassa 20079151501 Vogadori Amarone DellaValpolicella Classico 200775cl 265,10 198,80 (Bestillingsutvalg), Fratelli Vogadori,Valpolicella4674501 Ca La Bionda ValpolicellaClassico Superiore Casal Vegri75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ la Bionda,Valpolicella20079079201 L’Arco Valpolicella ClassicoSuperiore 200575cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fedrigo Luca,Verona9020201 Sangue del Diavolo 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige4176601 Tommasi Valpolicella Classico 75cl 266,50 199,90 (Kategori 5,6,7), Tommasi, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20094176605 Tommasi Valpolicella Classico 150cl 266,60 399,90 (Bestillingsutvalg)Superiore Ripasso 20096073101 Solèr 2008 75cl 276,90 207,70 (Bestillingsutvalg), De Stefani, Øvrige5334401 Verrocchio Amarone della 75cl 278,70 209,00 (Kategori 6,7), Verrocchio, ValpolicellaValpolicella Classico 2007/20084235401 Capitel de Roari Amarone dellaValpolicella Classico 200875cl 279,90 209,90 (Kategori 5,6,7), Luigi Righetti, Amaronedella Valpol4235405 Capitel de Roari Amarone dellaValpolicella Classico 2008150cl 299,90 449,90 (Bestillingsutvalg)65 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 65RØDVIN


RØDVIN66 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 665950201 Tigiolo Rosso Veronese 2006 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Lorenzo Begali,Øvrige5138901 Villa Erbice ValpolicellaSuperiore Ripasso 200775cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Erbice,Valpolicella5506301 Allegrini La Grola 2006 75cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Øvrige5569401 Il Bugiardo Valpolicella ClassicoSuperiore Ripasso 200675cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Buglioni,Valpolicella4612201 Valpantena Amarone dellaValpolicella 2006/200875cl 280,00 210,00 (Kategori 4,5,6,7), Cant. Valpantena,Amarone della Valpol9476601 Fumanelli Valpolicella ClassicoSuperiore 200575cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Cant. MarchesiFumanelli, Valpolicella4996201 Cesari Ripasso Bosan75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Cesari, ValpolicellaValpolicella Superiore 20073499801 Domìni Veneti Amarone dellaValpolicella Classico 200875cl 287,90 215,90 (Bestillingsutvalg), Negrar, Amarone dellaValpol5300701 Le Tobele Amarone della 75cl 292,80 219,60 (Bestillingsutvalg), Le Tobele, ValpolicellaValpolicella Rialze 20089512801 Gaso Valpolicella Classico 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), San Rustico, ValpolicellaSuperiore Ripasso 20089078201 Tajapiera Riposato Amaronedella Valpolicella 200775cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Vignaoili La Castellana,Amarone della Valpol4091301 Campo San Vito Valpolicella200875cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Villa Monteleone,Valpolicella5887201 Santa Sofia Montegradella 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Santa Sofia, ValpolicellaValpolicella Classico Superiore20069346701 Mazzi Valpolicella ClassicoSuperiore Poiega75cl 303,10 227,30 (Bestillingsutvalg), Roberto Mazzi et Figli,Valpolicella9476501 Fumanelli Squarano 2005 75cl 305,20 228,90 (Bestillingsutvalg), Cant. MarchesiFumanelli, Øvrige9518001 Bixio Amarone Classico 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Bixio, Amarone dellaValpol9485201 Monte Zovo Amarone dellaValpolicella Classico 200775cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monte Zovo,Amarone della Valpol5111705 Cecilia Beretta ValpolicellaSuperiore Ripasso 2006150cl 306,60 459,90 (Bestillingsutvalg), Cecilia Beretta,Valpolicella4465501 Amarone Torre del Falasco2005/200675cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Valpantena,Amarone della Valpol4465505 Amarone Torre del Falasco 150cl 332,70 499,00 (Bestillingsutvalg)2005/20066096001 Kreda Refosco 2005/2006 75cl 322,30 241,70 (Bestillingsutvalg), De Stefani, Øvrige4255801 Serego Alighieri Valpolicella 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Valpolicelladell’Anniversario 2008U 9648001 Tedeschi La FabriseriaValpolicella Classico Superiore75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi,Valpolicella299401 Campagnola Amarone dellaValpolicella Classico 200675cl 333,20 249,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Campagnola,Amarone della Valpol5539501 Castelliere delle GuaiteValpolicella Primo Ripasso2005/200675cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Valpolicella5670701 Corte Giara Amarone dellaValpolicella 2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Amaronedella Valpol5334301 Prà Amarone della Valpolicella 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, Valpolicella20064595001 Brunelli Amarone dellaValpolicella 200775cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Luigi Brunelli, Amaronedella Valpol9458301 Tinazzi Amarone dellaValpolicella 200775cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Tinazzi, Amarone dellaValpol3314101 Accordini Passo 2009 75cl 338,00 253,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. StefanoAccordini, Valpolicella4271101 Santi Amarone della Valpolicella200675cl 338,50 253,90 (Bestillingsutvalg), Santi, Amarone dellaValpol9031001 I Gadi Amarone della Valpolicella200775cl 343,70 257,80 (Bestillingsutvalg), Casa Vin. Bennati,Amarone della Valpol5869201 Antiche Terre Amarone dellaValpolicella 200775cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Antiche Terre,Valpolicella4455001 Tedeschi Rosso la Fabriseria 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi, Øvrige20035950301 Begali Lorenzo Amarone dellaValpolicella Classico 200675cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Lorenzo Begali,Amarone della Valpol1473201 Lamberti Amarone dellaValpolicella 200775cl 346,50 259,90 (Kategori 6,7), Lamberti, Amarone dellaValpol5279301 Le Bertarole Amarone dellaValpolicella Valpolicella Podere75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Le Bertarole Az. Agr.,Amarone della ValpolCariano 20089030901 La Poesie Amarone Della 75cl 348,40 261,30 (Bestillingsutvalg), Cant. di SoaveValpolicella 20074439901 Villa Borghetti Amarone75cl 359,90 269,90 (Kategori 6,7), Pasqua, Valpolicella2006/20074306001 Sant’ Antonio AmaroneCastagnedi 200775cl 366,50 274,90 (Kategori 6,7), Ten. Sant’ Antonio,Valpolicella3462201 Bolla Amarone Valpolicella 75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Bolla, ValpolicellaClassico 20074934301 Vinea Amarone della ValpolicellaClassico 200575cl 370,30 277,70 (Bestillingsutvalg), Vinea, Amarone dellaValpol5277201 Musella Amarone 2006 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Musella,Amarone della Valpol3360401 Bussola Valpolicella ClassicoSuperiore 200675cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. TommasoBussola, Valpolicella9462501 Ca’ del Monte Amarone dellaValpolicella Classico 200575cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Monte, Amaronedella Valpol9079301 L’Arco Pario 2005 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fedrigo Luca,Verona4680201 Viviani Valpolicella Classico 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Viviani, ValpolicellaCampo Morar 20085539405 Il Fondatore Amarone dellaValpolicella 2004150cl 389,30 584,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Amarone della Valpol5891801 Cesari Amarone dellaValpolicella Classico 200775cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Cesari, Amarone dellaValpol1196801 Villalta Amarone dellaValpolicella Classico 200675cl 394,70 296,00 (Kategori 6,7), Fraspe, Amarone dellaValpol9283001 Antolini Amarone dellaValpolicella Classico Moròpio200875cl 396,70 297,50 (Bestillingsutvalg), Pier Paolo & StefanoAntolini, Amarone della Valpol


5257501 Latium Amarone dellaValpolicella Campo Lèon 200675cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Latium, Amarone dellaValpol774101 Masi Costasera Amarone 75cl 398,70 299,00 (Kategori 6,7), Masi Agr., ØvrigeClassico 2007774102 Masi Costasera Amarone 37,5cl 477,30 179,00 (Bestillingsutvalg)Classico 2007774105 Masi Costasera Amarone 150cl 492,70 739,00 (Bestillingsutvalg)Classico 20079489401 L’Arco Rùbeo 2004 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fedrigo Luca,Veronese3467201 Tommasi Amarone MonteMasua Valpolicella Classico Il75cl 399,90 299,90 (Kategori 5,6,7), Il Sestante, Amaronedella ValpolSestante 20085569601 L’Amaronc Amarone dellaValpolicella Classico 200475cl 406,70 305,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Buglioni,Amarone della Valpol9307901 Zonin Amarone della Valpolicella 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Valpolicella4763601 La Bionda Amarone dellaValpolicella Classico 200775cl 416,00 312,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Ca’ la Bionda,Amarone della Valpol5792505 Santa Sofia Arlèo 2003 150cl 416,70 625,00 (Bestillingsutvalg), Santa Sofia, Øvrige4607101 Tedeschi Amarone Classico 75cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi, Øvrige20073468601 Don Pedro Amarone della 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Zenato, ØvrigeValpolicella Classico 20079346801 Mazzi Amarone della ValpolicellaClassico Punta del Villa 200575cl 428,90 321,70 (Kategori 6,7), Roberto Mazzi et Figli,Valpolicella789001 Cecilia Beretta Amarone 2006 75cl 433,20 324,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Øvrige5206401 Marco Mosconi ValpolicellaSuperiore 200675cl 435,50 326,60 (Bestillingsutvalg), Marco Mosconi,Valpolicella5766101 Venturini Amarone dellaValpolicella Classico 200575cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Venturini, Amarone dellaValpol5860105 Fabiano Amarone dellaValpolicella Classico Superiore20084594001 Villa Erbice Amarone dellaValpolicella 2003U 9638901 Antolini Amarone dellaValpolicella 20084834401 Musella Amarone dellaValpolicella Riserva 2006629901 Tommasi Amarone dellaValpolicella Classico 2008629905 Tommasi Amarone dellaValpolicella Classico 20083149001 Viviani Amarone dellaValpolicella 2007790501 Santa Sofia Amarone dellaValpolicella Classico 20065111605 Cecilia Beretta Amarone dellaValpolicella Classico Terre diCariano 20059282301 Antolini Amarone dellaValpolicella Classico Cà Coato2006literpris salgspris literpris salgspris150cl 445,10 667,70 (Bestillingsutvalg), Fabiano, Amarone dellaValpol75cl 446,50 334,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Erbice,Amarone della Valpol75cl 447,10 335,30 (Bestillingsutvalg), Pier Paolo & StefanoAntolini, Verona75cl 452,00 339,00 (Kategori 6,7), Az. Agr. Musella, Amaronedella Valpol75cl 453,20 339,90 (Kategori 6,7), Tommasi, Amarone dellaValpol150cl 526,70 790,00 (Bestillingsutvalg)75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Viviani, Amarone dellaValpol75cl 453,30 340,00 (Kategori 4,5,6,7), Santa Sofia, Amaronedella Valpol150cl 459,90 689,90 (Bestillingsutvalg), Cecilia Beretta,Amarone della Valpol75cl 466,00 349,50 (Bestillingsutvalg), Pier Paolo & StefanoAntolini, Valpolicella1556801 Fumanelli Amarone dellaValpolicella Classico 200475cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Cant. MarchesiFumanelli, Amarone della Valpol5762301 Le Marega Amarone dellaValpolicella Classico 200475cl 478,70 359,00 (Bestillingsutvalg), Le Salette, Amaronedella Valpol5993601 Villa Spinosa AmaroneValpolicella Classico 200175cl 479,70 359,80 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Spinosa,Amarone della Valpol9485101 Monte Zovo Amarone dellaValpolicella 200575cl 490,50 367,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Monte Zovo,Amarone della Valpol5955101 Bussola Amarone Classico 2006 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. TommasoBussola, Øvrige5739801 Primofiore 2007 75cl 498,00 373,50 (Bestillingsutvalg), Quintarelli, Øvrige1054501 Pegrandi Amarone dellaValpolicella 2004/200575cl 498,50 373,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Vaona OdinoAlberto, Amarone della Valpol5539301 Capitel della Crosera Amaronedella Valpolicella Classico 200375cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Amarone della Valpol9428105 Bolla Amarone della Valpolicella 150cl 516,70 775,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Bolla, Valpolicella20079489501 L’Arco Amarone dellaValpolicella Classico 200775cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fedrigo Luca,Amarone della Valpol4531001 Il Bosco Amarone ValpolicellaClassico Riserva 200375cl 520,00 390,00 (Bestillingsutvalg), Gerardo Cesari,Amarone della Valpol5263201 Fasoli Gino Amarone della 75cl 526,50 394,90 (Bestillingsutvalg), Fasoli Gino, ValpolicellaValpolicella La Corte del Pozzo20035506701 La Poja 2005 75cl 526,70 395,00 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Øvrige9512901 Gaso Amarone della ValpolicellaClassico 200575cl 527,50 395,60 (Bestillingsutvalg), San Rustico, Amaronedella Valpol4141201 Accordini Amarone dellaValpolicella Classico Acinatico20075753201 Masi Costasera AmaroneClassico Riserva 200675cl 531,90 398,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. StefanoAccordini, Amarone della Valpol75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Øvrige4514301 Masi Osar 2001 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Øvrige5506801 Allegrini Amarone dellaValpolicella Classico 200575cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Amarone dellaValpol5950401 Begali Lorenzo Amarone dellaValpolicella Classico Monte Ca’75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Lorenzo Begali,Amarone della ValpolBianca 20045167901 Rizzardi Amarone dellaValpolicella Classico 200475cl 548,30 411,20 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. GuerrieriRizzardi, Amarone della Valpol1395301 Serego Alighieri Vaio ArmaronAmarone della Valpolicella 200575cl 558,70 419,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Amaronedella Valpol4218502 Palsun Recioto della Valpolicella200550cl 598,00 299,00 (Bestillingsutvalg), Villa Monteleone,Recioto di Valpolice4260402 Serego Alighieri Casal dei RonchiRecioto della Valpolicella 200750cl 610,00 305,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Recioto diValpolice4091201 Villa Monteleone Amarone 2006 75cl 625,30 469,00 (Bestillingsutvalg), Villa Monteleone, Øvrige4306101 Sant’ Antonio Amarone Campodei Gigli 200375cl 652,00 489,00 (Bestillingsutvalg), Ten. Sant’ Antonio,Øvrige4624801 Tedeschi Capitel Monte OlmiAmarone 200675cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi, Øvrige67 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 67RØDVIN


RØDVIN68 ITALIA VENETO BEKAA VALLEY LIBANON 683148902 Viviani Recioto della Valpolicella200750cl 679,80 339,90 (Bestillingsutvalg), Viviani, Recioto diValpolice4680301 Viviani Amarone Casa dei Bepi 75cl 693,20 519,90 (Bestillingsutvalg), Viviani, Øvrige20034306302 Sant’ Antonio Recioto dellaValpolicella 200437,5cl 702,70 263,50 (Bestillingsutvalg), Ten. Sant’ Antonio,Recioto di Valpolice4454902 Tedeschi Capitel Monte FontanaRecioto della Valpolicella50cl 710,00 355,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi, Recioto diValpoliceClassico5762501 Pergole Vece Amarone dellaValpolicella Classico 200475cl 772,00 579,00 (Bestillingsutvalg), Le Salette, Amaronedella Valpol3187401 Quintarelli Valpolicella Classico 75cl 778,70 584,00 (Bestillingsutvalg), Quintarelli, ValpolicellaSuperiore 20013187405 Quintarelli Valpolicella Classico 150cl 1 182,70 1 774,00 (Bestillingsutvalg)Superiore 20015321801 I Campi Valpolicella SuperioreCampo Prognare 200575cl 780,70 585,50 (Bestillingsutvalg), I Campi di Flavio Prá,Valpolicella4992901 Zenato Amarone Classico dellaValpolicella Rioserva 200475cl 826,50 619,90 (Bestillingsutvalg), Zenato, Amarone dellaValpol5752201 Campolongo di Torbe Amarone 75cl 838,70 629,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., ØvrigeClassico 20035341201 Tommaso Bussola AmaroneClassico TB 200575cl 857,30 643,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. TommasoBussola, Amarone della Valpol4486701 S. Accordini Amarone dellaValpolicella Classico Il Fornetto20045206201 Dal Forno Romano ValpolicellaSuperiore 20035662201 Dal Forno Valpolicella Superiore20029461301 Masi Campolongo di TorbeAmarone della ValpolicellaClassico 20045752101 Mazzano Amarone dellaValpolicella Classico 20039461401 Masi Mazzano Amarone dellaValpolicella Classico 20045341301 Tommaso Bussola AmaroneClassico Vigneto Alto TB 20055321901 I Campi Amarone dellaValpolicella Campo Marna 20044221501 Dal Forno Amarone dellaValpolicella Vigneto di MonteLodoletta 20005662301 Dal Forno Amarone dellaValpolicella Vigneto di MonteLodoletta 20015206101 Dal Forno Romano Amaronedella Valpolicella 20034106501 Quintarelli Amarone ValpolicellaClassico 20004106505 Quintarelli Amarone ValpolicellaClassico 2000literpris salgspris literpris salgspris75cl 871,60 653,70 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. StefanoAccordini, Amarone della Valpol75cl 919,90 689,90 (Bestillingsutvalg), Dal Forno Romano,Valpolicella75cl 920,00 690,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Romano dalForno, Valpolicella75cl 932,00 699,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Amaronedella Valpol75cl 932,00 699,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Amaronedella Valpol75cl 972,00 729,00 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Amaronedella Valpol75cl 1 043,10 782,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. TommasoBussola, Amarone della Valpol75cl 1 817,20 1 362,90 (Bestillingsutvalg), I Campi di Flavio Prá,Amarone della Valpol75cl 2 653,30 1 990,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Romano dalForno, Amarone della Valpol75cl 2 653,30 1 990,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Romano dalForno, Amarone della Valpol75cl 2 653,30 1 990,00 (Bestillingsutvalg), Dal Forno Romano,Amarone della Valpol75cl 3 012,00 2 259,00 (Bestillingsutvalg), Quintarelli, Amaronedella Valpol150cl 3 328,70 4 993,00 (Bestillingsutvalg)5739901 Alzero Cabernet 1998 75cl 3 726,70 2 795,00 (Bestillingsutvalg), Quintarelli, Øvrige5739905 Alzero Cabernet 1998 150cl 5 271,30 7 907,00 (Bestillingsutvalg)VENEZIE9126501 Tedeschi Corasco 2008 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi, Øvrige5661501 Refosco Peduncolo Rosso Zuc di 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Volpe Pasini, ØvrigeVolpe 2004ØVRIGE5513701 Tavernello 100cl 106,50 106,50 (Kategori 5,6,7), Caviro, Øvrige5278601 Castelvecchio Rosso 2009 75cl 113,30 85,00 (Bestillingsutvalg), Cantine Manfredi,Øvrige5964206 Il Rosso di Corte Giara 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Øvrige5964201 Il Rosso di Corte Giara 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg)9355401 Canti Vino Rosso 2010 75cl 120,00 90,00 (Bestillingsutvalg), Fratelli Martini (Canti)5207206 Carisma 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ de Riva, Øvrige9361001 Piccini Memoro 75cl 135,90 101,90 (Bestillingsutvalg), Piccini9382706 Valli Unite 2010 300cl 150,00 450,00 (Bestillingsutvalg), Valli Unite, Øvrige5913701 Cavallina Nero d’Avola Syrah 75cl 156,00 117,00 (Bestillingsutvalg), Carlo Pellegrino, Øvrige20079501608 Easy Wine Glass Red 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Cefour Wine & Beverage9204601 Orion Wines Sette Vigne 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Orion Wines9075601 Ricossa Barbera d’Asti Superiore 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto20099355901 Christer Berens Ultimo di 75cl 173,30 130,00 (Kategori 6,7), Cantine Cellaro S.C.A.Primavola9403301 Torre Guaceto Sum 2008 75cl 196,70 147,50 (Bestillingsutvalg), Torre Guaceto9381701 San Martino Martin Rosso 2009 75cl 199,50 149,60 (Bestillingsutvalg), San Martino9178401 Monte delle Vigne Rosso Colli diParma 200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Monte Delle Vigne SRL,Øvrige5746801 Scavino Rosso 2008 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Øvrige3238607 Jegervin 300cl 228,30 684,90 (Bestillingsutvalg), Cant. F.lli Bellini, Øvrige5903201 Erbaluna Rosso 2009 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Erbaluna, Øvrige4255901 Edizione 9 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Farnese, Øvrige5325501 Robinot Regard du Loir 2009 75cl 346,00 259,50 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Robinot,Øvrige6156201 Cornelissen Munjebel Rosso 6 75cl 467,50 350,60 (Bestillingsutvalg), Frank Cornelissen,Øvrige5209602 Tenuta il Sogno Aegis 2006 50cl 498,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Ten. il Sogno, ØvrigeKINA9302901 Changyu Cabernet Gernischt 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Changyu2010LIBANONBEKAA VALLEY1078901 Le Fleuron 2008 75cl 190,10 142,60 (Bestillingsutvalg), ETTS Kab Elias, Øvrige4013701 Ch. Ksara Réserve du Couvent 75cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Ksara, Øvrige20095892201 Musar Jeune 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Musar, Øvrige3186801 Hochar Père et Fils 2004 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Musar, Øvrige1005301 Ch. Musar 2003 75cl 373,20 279,90 (Kategori 5,6,7), Gaston Hochar, Øvrige1005305 Ch. Musar 2003 150cl 373,30 559,90 (Bestillingsutvalg)9132505 Ch. Musar 1998 150cl 499,90 749,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Musar, Øvrige4966801 Ch. Musar 1995 75cl 826,50 619,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Musar, Øvrige


MAKEDONIAPOVARDARSKI9563801 Bovin Venus 2009 75cl 163,70 122,80 (Bestillingsutvalg), Bovin Winery, ØvrigeØVRIGE5262401 T’Ga Za Jug 2008 75cl 142,80 107,10 (Bestillingsutvalg), Tikves Winery, Øvrige5262601 Tikves Alexandria Cuvée Merlot 75cl 185,50 139,10 (Bestillingsutvalg), Tikves Winery, ØvrigeVranec Cabernet Sauvignon2006MAROKKO4003801 Domaine de Sahari 2009 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Sahari, ØvrigeMEXICOVALLE DE GUADALUPE3030701 Cetto Cabernet Sauvignon 2005 75cl 174,50 130,90 (Bestillingsutvalg), L.A. Cetto, ØvrigeMONTENEGRO4948701 Plantaze Vranac 2005 75cl 139,50 104,60 (Bestillingsutvalg), Plantaze, ØvrigeU 9624801 Montenegrin Cheval Vranac 75cl 154,70 116,00 (Kategori 6,7), Plantaze20094948901 Plantaze Vranac Pro Corde 2005 75cl 181,20 135,90 (Bestillingsutvalg), Plantaze, ØvrigeNEW ZEALANDGISBORNE9197301 Coopers Creek Gisborne Malbec2009HAWKE’S BAYliterpris salgspris literpris salgspris75cl 231,70 173,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Coopers CreekVineyard LTD9292901 Te Mata Woodthorpe Syrah 2010 75cl 203,70 152,80 (Bestillingsutvalg), Te Mata Estate9292801 Te Mata Woodthorpe Gamay Noir 75cl 204,90 153,70 (Bestillingsutvalg), Te Mata Estate20109257401 Mills Reef Hawkes Bay Merlot 75cl 206,70 155,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Mills Reef WineryCabernet 2009/20109262901 Villa Maria Private Bin Hawkes 75cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Villa Maria Est.Bay Syrah 20095854601 Sileni Pinot Noir 2008 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige9424301 Mills Reef Elspeth Syrah 2009 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Mills Reef Winery9293201 Te Mata Coleraine 2008 75cl 455,90 341,90 (Bestillingsutvalg), Te Mata EstateMARLBOROUGH9276306 Wishbone Marlborough PinotNoir 2010200cl 169,00 338,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Marlborough ValleyWines8053901 Matua Valley Pinot Noir 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Matua Valley Wines,Øvrige9233206 Two Tracks Pinot Noir 2009 150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Wither Hills Vineyards5203001 Vavasour Pinot Noir 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Vavasour Winery, Øvrige9420601 Yealands Way Pinot Noir 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Yealands Estate Wines5999801 Saint Clair Vicars Choice PinotNoir 200975cl 214,70 161,00 (Bestillingsutvalg), Saint Clair FamilyEstate, Øvrige5207001 Villa Maria Private Bin Pinot Noir 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Villa Maria Est., Øvrige20084253101 Crawford Pinot Noir 2007 75cl 236,70 177,50 (Bestillingsutvalg), Kim Crawford, Øvrige5982201 Ribbonwood Pinot Noir 2008 75cl 242,70 182,00 (Bestillingsutvalg), Framingham WineCompany, Øvrige9237701 Black Cottage Pinot Noir 2009 75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Black Cottage Wines,Øvrige9274001 Walnut Block Collectables PinotNoir 200975cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Walnut Block5230601 Forrest Pinot Noir 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Forrest Est., Øvrige4700101 Villa Maria Cellar Selection Pinot 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Villa Maria Est., ØvrigeNoir 20084976901 Seresin Leah Pinot Noir 2009 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Seresin, Øvrige5090801 Cloudy Bay Pinot Noir 2009 75cl 353,20 264,90 (Bestillingsutvalg), Cloudy Bay Vineyards,ØvrigeNELSON1079501 Trout Valley Pinot Noir 2009 75cl 180,40 135,30 (Bestillingsutvalg), Trout Valley Winery9276401 Waimea Nelson Syrah 2009 75cl 239,90 179,90 (Kategori 5,6,7), Waimea EstatesOTAGO9106001 Sallys Pinch Pinot Noir 2009 75cl 229,30 172,00 (Kategori 5,6,7), Charcoal Gully Estate LtdWAIPARA9276101 Waipara Hills Pinot Noir 2010 75cl 219,90 164,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Waipara Hills WineEstate5797601 Waipara West Pinot Noir 2006 75cl 308,90 231,70 (Bestillingsutvalg), Waipara WestØVRIGE9278401 Julicher 99 Rows Martinborough 75cl 319,90 239,90 (Kategori 6,7), Julicher EstatePinot Noir 20096152701 Felton Road Pinot Noir 2008 75cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Felton Road, ØvrigePORTUGALALENTEJO5283906 Go Portugal 500cl 104,30 521,40 (Bestillingsutvalg), Enobox Unipessoal,Øvrige1565906 Go Portugal 200cl 115,30 230,50 (Bestillingsutvalg), Enobox Unipessoal,Øvrige5609106 Ramos 2009 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige4485001 Alandra 75cl 126,30 94,70 (Bestillingsutvalg), Herdade do Esporão,Øvrige5959401 Alabastro 2009 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Caves Aliança, Øvrige9212001 Alexandre Relvas Ciconia 2010 75cl 141,20 105,90 (Bestillingsutvalg), Alexandre Relvas5977801 Pena de Pato Alentejano 2007 75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Sogrape, Øvrige5298401 Terra d’ Ossa Tinto 2008 75cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Terra d’Ossa, Øvrige1559201 Primum Cuvée by Periquita 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, Øvrige20089107301 Alento 2009 75cl 153,30 115,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Ad. Monte Branco4703701 Farizoa Alentejo 2007 75cl 161,30 121,00 (Bestillingsutvalg), Comp. das Quintas,Øvrige3144901 Monsaraz 2007/2008 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Coop. Agr. deReguengos de Monsaraz, Øvrige4858901 Vinha da Tapada 2004 75cl 169,60 127,20 (Bestillingsutvalg), Vinha de Coelheiros,Øvrige5283701 Borrelho Alentejano Vinho Tinto 75cl 180,90 135,70 (Bestillingsutvalg), Luis Duarte, Øvrige20089568501 Alento Reserva 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ad. Monte Branco,Øvrige2001001 Marqués de Borba 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), João Portugal Ramos,Øvrige4957601 Sexy 2009 75cl 225,30 169,00 (Kategori 6,7), Fita Preta Vinhos, Øvrige2005901 Esporão Reserva 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Finagra, Øvrige5861501 Monte da Peceguina 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Malhadinha Nova,Øvrige69 MAKEDONIA ALENTEJO PORTUGAL 69RØDVIN


RØDVIN70 PORTUGAL ALGARVE DOURO PORTUGAL 70literpris salgspris literpris salgsprisALGARVE5337601 Marques dos Vales Algarve 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeGrace Vineyard 20075337701 Marques dos Vales Algarve 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeGrace Touriga Nacional 2008BEIRA INTERIOR9444801 Quinta dos Termos 2009 75cl 172,00 129,00 (Kategori 6,7), Quinta dos Termos LdaBEIRAS4897401 Dom Divino 2008 75cl 130,70 98,00 (Bestillingsutvalg), UDACA, Dão675801 Grão Vasco 2007 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Sogrape, Dão1556301 Vinha Do Putto 2006 75cl 136,00 102,00 (Bestillingsutvalg), Manuel dos SantosCampolargo, Bairrada5977301 Pena de Pato Vinho Dão Tinto 75cl 139,10 104,30 (Bestillingsutvalg), Sogrape, Dão20064627601 Aliança Bairrada Reserva 2005 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Caves Aliança, Bairrada4952501 Quinta do Correio 2009 75cl 142,70 107,00 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Roques, Dão1052601 Cardo Real Baga 2006 75cl 143,20 107,40 (Bestillingsutvalg), Quinta do Encontro,Øvrige1192601 Duque de Viseu 2006/2007 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Sogrape, Dão1060701 Quinta da Garrida 2006 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Caves Aliança, Dão3045101 Casa de Saima Bairrada2000/200375cl 154,00 115,50 (Bestillingsutvalg), Casa Agr. de Saima,Bairrada5616101 Azul Portugal Dão 2008 75cl 154,70 116,00 (Bestillingsutvalg), Saven, Dão4897601 Irreverente 2004 75cl 155,60 116,70 (Bestillingsutvalg), UDACA, Dão4835901 Quinta dos Cozinheiros Lagar200275cl 155,60 116,70 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Cozinheiros,Øvrige5600401 Azul Portugal Bairrada 2007 75cl 157,30 118,00 (Bestillingsutvalg), Saven, Bairrada352401 Alançia Dão Garrafeira 2001 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Caves Aliança, Dão5140801 Quinta da Giesta Dão 2005 75cl 161,10 120,80 (Bestillingsutvalg), Boas Quintas, Dão1079701 Quinta de Saes Touriga Nacional 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão20094000101 São Domingos Bairrada 2004 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Caves do Solar do SãoDomingos, Bairrada8061801 Caves Sao Joao 2008 75cl 171,90 128,90 (Kategori 5,6,7)8004701 João Pato Touriga Nacional 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige2081901 Quinta do Corujão Reserva 2009 75cl 173,20 129,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), António Batista4452001 São Domingos Reserva 2003 75cl 174,10 130,60 (Bestillingsutvalg), Caves do Solar do SãoDomingos, Øvrige5062701 São Domingos Bairrada Reserva200575cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Caves do Solar do SãoDomingos, Bairrada5166101 Adro da Sé Reserva 2008 75cl 180,90 135,70 (Bestillingsutvalg), UDACA, Dão687801 Dão Garrafeira 1997 75cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Vinhos Messias, Dão138801 Messias Bairrada 2006 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vinhos Messias,Bairrada3079001 Quinta dos Roques 2007 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Roques, Dão5316301 Quinta da Pellada Jaen 1999 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão4678901 Luis Pato Baga 2007 75cl 201,30 151,00 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige9444901 Pato Rebel 2010 75cl 202,70 152,00 (Kategori 6,7), Luís Pato, Bairrada4152401 Casa de Saima Bairrada Reserva2002/200375cl 206,00 154,50 (Bestillingsutvalg), Casa Agr. de Saima,Bairrada4703201 Quinta de Saes 2007 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão4806401 Alvaro Castro Dão 2008 75cl 207,90 155,90 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão5086701 Poeirinho 2003 75cl 208,40 156,30 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Cozinheiros,Øvrige4895801 Quinta da Falorca e 2006 75cl 211,90 158,90 (Bestillingsutvalg), Quinta Vale dasEscadinhas, Dão5062801 São Domingos Grande Escolha200475cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Caves do Solar do SãoDomingos, Øvrige4000201 Quinta da Fonte do Ouro75cl 214,50 160,90 (Bestillingsutvalg), Boas Quintas, Dão2000/20055227001 Quinta da Fonte do Ouro75cl 221,30 166,00 (Bestillingsutvalg), Boas Quintas, DãoReserva 20079460901 T-nac Quinta da Falorca 2009 75cl 231,50 173,60 (Kategori 4,5,6,7), Vale das Escadinhas,Dão4703301 Quinta de Saes Reserva 2001 75cl 246,00 184,50 (Bestillingsutvalg), Quinta de Saes, Dão1391201 Quinta de Saes Reserva 2008 75cl 256,70 192,50 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão9460001 Julia Kemper Organic Dão 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Julia Kemper, Dão4786901 Luis Pato Quinta do Ribeirinho 75cl 274,50 205,90 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, ØvrigePrimeira Escolha 20034678601 Luis Pato Vinhas Velhas 2008 75cl 276,70 207,50 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige4410901 Lopo de Freitas 2003/2004 75cl 309,90 232,40 (Bestillingsutvalg), Caves do Solar do SãoDomingos, Bairrada4952601 Quinta dos Roques Reserva 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Roques, Dão20074452101 Quinta da Pellada 2003 75cl 379,70 284,80 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, Dão5806901 Porta Ceveleiros Reserva 1995 75cl 379,90 284,90 (Bestillingsutvalg), Caves São João, Dão5061701 Pape 2004 75cl 426,80 320,10 (Bestillingsutvalg), Alvaro Castro, DãoU 4786601 Luis Pato Vinha Pan 2005 75cl 468,40 351,30 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, ØvrigeU 5301501 Luis Pato Vinha Barrosa 2005 75cl 468,90 351,70 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, ØvrigeU 5301401 Pellada Carrocel 2007 75cl 817,90 613,40 (Bestillingsutvalg), Quinta da Pellada /Alvaro Castro, DãoU 5301101 Luis Pato Quinta do Ribeirinho200675cl 1 082,00 811,50 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, ØvrigeDOURO8041206 Lavradores de Feitoria2009/2010200cl 115,00 229,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Lavradores deFeitoria, Øvrige5239706 Contorno 2009 200cl 121,40 242,80 (Bestillingsutvalg), Vinihold, ØvrigeU 9652901 Vidigal Douro 3 Autores 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, Øvrige1015901 Barao de Vilar 2006 75cl 134,80 101,10 (Bestillingsutvalg), Barão de Vilar, Øvrige5338101 Lavradores de Feitoria Douro200975cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Lavradores de Feitoria,Øvrige5313201 Oscar’s 2009 75cl 143,30 107,50 (Bestillingsutvalg), Øvrige5666201 Altano 2008 75cl 144,00 108,00 (Bestillingsutvalg), Symington, Øvrige4878001 Quinta da Carvalhosa Ardosino Q200975cl 146,40 109,80 (Bestillingsutvalg), Quinta da Carvalhosa,Øvrige4855501 Flor de Crasto 2009 75cl 146,70 110,00 (Bestillingsutvalg), Quinta do Crasto, Øvrige8041301 Fraga do Facho 2008 75cl 148,00 111,00 (Bestillingsutvalg), Antonio A. Fernandez,Øvrige5137801 Alonso Tinto 2006 75cl 160,10 120,10 (Bestillingsutvalg), Carlos Alonso, Øvrige5071001 Pilheiros 2005 75cl 164,00 123,00 (Bestillingsutvalg), Jacques et FrançoisLurton, Øvrige4452401 Perene 2003 75cl 166,40 124,80 (Bestillingsutvalg), José Viseu Carválho &Filho, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris1103901 Charamba 2008 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Quinta da Aveleda,Øvrige1103905 Charamba 2008 150cl 173,30 260,00 (Bestillingsutvalg)5065201 Vinha do Romezal Tinta Roriz200375cl 168,70 126,50 (Bestillingsutvalg), Edouardo da CostaSeixas, Øvrige9473501 Conceito Vinhos Contraste 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Conceito Vinhos4526901 Niepoort Fabelaktig Douro 2007 75cl 173,20 129,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Niepoort, Øvrige3046201 Crasto Douro Red 2009 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Quinta do Crasto, Øvrige5952101 Lua Nova em Vinhas Velhas 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Saven, Øvrige2009377701 Quinta do Cachão 2005 75cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Vinhos Messias, Øvrige5297801 Quintela Reserva 2006 75cl 185,10 138,80 (Bestillingsutvalg), Carlos Alonso, Øvrige9237601 Quinta do Soque 2008 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Quinta do Soque, Øvrige5696101 Barco Negro 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), J&F Lurton, Øvrige5966101 Caldas 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige1522201 Cistus 2004 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Vale daPerdiz, Øvrige5892801 Kopke Vinho Tinto 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Kopke, Øvrige9185601 Quinta do Passadouro Passa200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Passadouro,Øvrige5710001 Domini 2005 75cl 188,00 141,00 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, Øvrige4356701 Duas Quintas 2009 75cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), Ramos Pinto, Øvrige1016101 Vale de Raposa 2007 75cl 197,50 148,10 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige5137901 Red Velvet Reserva 2004 75cl 199,50 149,60 (Bestillingsutvalg), Carlos Alonso, Øvrige4877901 Quinta da Carvalhosa CampoArdosa 200475cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Quinta da Carvalhosa,Øvrige9118401 Niepoort Vertente 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort, Øvrige5207601 Quinta Nova de Nossa Senhora 75cl 208,50 156,40 (Bestillingsutvalg), Quinta Nova, Øvrigedo Carmo 20084000301 Quinta de Santa Júlia Reserva199975cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Edouardo da CostaSeixas, Øvrige5283601 Cabeca de Burro Reserva 2007 75cl 223,70 167,80 (Bestillingsutvalg), Caves Valle do Rodo,Øvrige4786001 Quinta de Santa Julia Reserva200175cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Edouardo da CostaSeixas, Øvrige4786301 Fronteria Reserva Douro 2001 75cl 227,70 170,80 (Bestillingsutvalg), Comp. das Quintas,Øvrige1391701 Passadouro 2007/2008 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Quinta do Passadouro,Øvrige5856201 Vale da Raposa Reserva 2009 75cl 234,70 176,00 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige5966201 Caldas Reserva 2007 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige9237501 Bajancas 75cl 240,70 180,50 (Bestillingsutvalg), Quinta das BajancasU 9675501 P. A. Carvalho Compota TintaRoriz 200775cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Pedro Alexandre Moraisde Carvalho5793701 Van Zellers Red 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Cristiano van Zeller,Øvrige5067201 Quinta de la Rosa 2007 75cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), Quinta de la Rosa,Øvrige1019201 Brunheda Reserva 2005 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Vale de Corca, Øvrige5949001 Post Scriptum De Chryseia 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Prats & Symington,Øvrige1060901 Quinta De S. Jose 2005 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), João Brito e Cunha,Øvrige5606001 Quinta do Pégo Douro 2005 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Pégo, Øvrige5927901 Quinta do Vale Meao MeandroDouro 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Quinta do Vale Meao,Øvrige3449001 Douro Quinta do Cachão Touriga 75cl 294,50 220,90 (Bestillingsutvalg), Vinhos Messias, ØvrigeNacional 20064849901 Val da Raposa Grand Eschola 75cl 304,10 228,10 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige20054989101 O Cedro do Noval 2004 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Quinta do Noval, Øvrige9239001 DFE Signature 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Douro Family Estates,Øvrige4850201 Quinta do Val da Raposa Touriga 75cl 344,10 258,10 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, ØvrigeNacional 20054234601 Quinta Vale D. Maria 2009 75cl 346,90 260,20 (Bestillingsutvalg), José Maria daFonseca/Van Zeller4533101 Quinta do Crasto Reserva 2007 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Quinta do Crasto, Øvrige5140701 Quinta da Gaivosa 2003 75cl 364,90 273,70 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige5647801 Niepoort Morgadio da Calcada 75cl 386,40 289,80 (Bestillingsutvalg), Niepoort, ØvrigeTinto 20059473701 Wine & Soul Pintas Character 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Wine & Soul20084386901 Ramos Pinto Duas Quintas 75cl 409,30 307,00 (Bestillingsutvalg), Ramos Pinto, ØvrigeReserva 20043317801 Niepoort Redoma 2007 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort, Øvrige4807101 Poeira 2005 75cl 446,50 334,90 (Bestillingsutvalg), Jorge M.N. Moreira,Øvrige4849801 Aves de Sousa Reserva Pessoal 75cl 468,10 351,10 (Bestillingsutvalg), Alves de Sousa, Øvrige20034989701 Quinta do Noval Douro 2004 75cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Quinta do Noval, Øvrige9473801 Wine & Soul Pintas 2008 75cl 663,50 497,60 (Bestillingsutvalg), Wine & Soul9030301 Chryseia 2007 75cl 665,30 499,00 (Bestillingsutvalg), Prats & Symington5969501 Niepoort Charme 2009 75cl 719,90 539,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort, Øvrige9464901 Niepoort Batuta 2008 75cl 733,20 549,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort4855301 Quinta do Crasto Vinha Maria 75cl 786,70 590,00 (Bestillingsutvalg), Quinta do Crasto, ØvrigeTeresa 2007ESTREMADURA9119201 Enoport Monte Largo Syrah & 75cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Enoport, ØvrigeCastelão 20083131706 Quinta da Espiga 2008 300cl 106,70 320,00 (Bestillingsutvalg), Casa Santos Lima,Øvrige5568806 Quinta da Espiga 2006 1 000cl 108,00 1 080,00 (Bestillingsutvalg), Casa Santos Lima,Øvrige4175006 Eximius 2010 200cl 114,50 229,00 (Bestillingsutvalg), Casa Santos Lima,Øvrige4269501 Eximius 2009 75cl 117,20 87,90 (Bestillingsutvalg), Casa Santos Lima,Øvrige3193301 Portada Caladoc Tinta Roriz 75cl 121,30 91,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), DFJ Vinhos, Øvrige20095140506 Vinho da Familia 2007 300cl 131,80 395,50 (Bestillingsutvalg), Paco das Côrtes, Øvrige5758301 Reserva do Paço 2009/2010 75cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7), Paco das Côrtes, Øvrige4554001 Alta Côrte 2008 75cl 133,30 100,00 (Bestillingsutvalg), DFJ Vinhos, Øvrige71 PORTUGAL DOURO ESTREMADURA PORTUGAL 71RØDVIN


RØDVIN72 PORTUGAL ESTREMADURA SLOVENIA 72literpris salgspris literpris salgspris4059701 Aristocrata 2005 75cl 134,70 101,00 (Bestillingsutvalg), Comp. das Quintas,Øvrige1326401 Grand’ Arte Alicante Bouschet 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), DFJ Vinhos, Øvrige20085062001 Reserva de Família 2009 75cl 148,00 111,00 (Kategori 5,6,7), Paco das Côrtes, Øvrige8001101 Quinta de Pancas 2007 75cl 154,70 116,00 (Bestillingsutvalg), Comp. das Quintas,Øvrige4059201 Prova Regia 1998 75cl 165,30 124,00 (Bestillingsutvalg), Comp. das Quintas,Øvrige5785201 Raud Halling 2008 75cl 176,90 132,70 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, ØvrigeLISBOA5501306 Portuga 2010 300cl 97,20 291,70 (Kategori 6,7), Casa Santos Lima, Øvrige5501304 Portuga 2010 25cl 159,60 39,90 (Kategori 3,4,5,6,7)3212501 Coreto 2008 75cl 109,30 82,00 (Kategori 4,5,6,7), DFJ Vinhos, Øvrige3355206 Bons-Ventos 300cl 113,00 339,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Casa Santos Lima,Øvrige1413601 Bons-Ventos 2010 75cl 122,70 92,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Casa Santos Lima,Øvrige1413604 Bons-Ventos 2010 25cl 172,00 43,00 (Kategori 5,6,7)1488801 Casa do Cónego Reserva 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, Øvrige5277901 Casa do Lago Grande Reserva 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), DFJ Vinhos, Øvrige20089474001 Quinta de Chocapalha Vinha da 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Quinta de ChocapalhaPalha 20085771001 Quinta do Espírito Santo 2009 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Casa Santos Lima,Øvrige9473901 Quinta de Chocapalha Tinto 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Quinta de Chocapalha2007U 9627601 Félix Rocha Kosher 2010 75cl 203,90 152,90 (Kategori 6,7), Soc. Agr. Felix RochaMADEIRA4194501 Vidigal Reserva 2008 75cl 129,20 96,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Caves Vidigal,Øvrige4194505 Vidigal Reserva 2008 150cl 133,30 199,90 (Kategori 5,6,7)4194502 Vidigal Reserva 2008 37,5cl 151,70 56,90 (Kategori 6,7)MINHO4386801 Solar de Serrade Vinho Verde201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Alvarinho deMonção, Vinho Verde4411001 Covela Colheita Selectionada200175cl 187,70 140,80 (Bestillingsutvalg), Quinta de Covela,ØvrigePALMELA700601 JP Privat Selection 2007 75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Bacalhôa Vinhos dePortugal, Øvrige4452201 Pegos Claros 1998 75cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Comp. das Quintas,ØvrigeRIBATEJO5521606 Collection Frithjof Nicolaysen 200cl 115,00 229,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, ØvrigeCastelão5530206 Tagus Creek 2008 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Falua, Øvrige9118801 Caves Velhal Serradayres 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Enoport, ØvrigeReserva 20084227301 Dom Dinis 2008 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Caves Vidigal,Øvrige3221301 Segada Red 2008 75cl 133,30 100,00 (Bestillingsutvalg), DFJ Vinhos, Øvrige4451801 Terracota 2004 75cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), Ribatagus, Øvrige9585001 Casal Branco Terra de Lobos 75cl 171,70 128,80 (Bestillingsutvalg), Casal Branco, Almeirim2009SETUBAL67006 Periquita 2008 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, Øvrige67001 Periquita 2008 75cl 141,30 106,00 (Kategori 4,5,6,7)67005 Periquita 2008 150cl 166,00 249,00 (Bestillingsutvalg)67002 Periquita 2008 37,5cl 167,70 62,90 (Bestillingsutvalg)5579801 FSF 2004 75cl 316,00 237,00 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, Øvrige9028901 Periquita Superyor 2008 75cl 505,30 379,00 (Bestillingsutvalg), J.M. da FonsecaTERRAS DO SADO9515506 JP Azeitão Tinto 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Bacalhôa Vinhos dePortugal, Øvrige3034501 J.P. Azeitão Tinto 75cl 127,90 95,90 (Bestillingsutvalg), Bacalhôa Vinhos dePortugal, Øvrige5578706 Periquita Reserva 2008 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, Øvrige5578705 Periquita Reserva 2008 150cl 166,00 249,00 (Bestillingsutvalg)5578701 Periquita Reserva 2008 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7)1537101 Dom Freitas 2005 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Ermelinda Freitas,Øvrige5735301 Domingos Touriga Nacional 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, ØvrigeSyrah 20084117907 Periquita 2007 900cl 222,20 1 999,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, Øvrige5752805 Hexagon 2005 150cl 448,70 673,00 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, ØvrigeVINHO VERDEU 9677301 Quinta de Gomariz Viñhao 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Quinta de Gomariz,Øvrige9242001 Casal do Paco Padreiro AfrosVinhão 200975cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Casal do Paco Padreiro,ØvrigeØVRIGE1511901 Casal da Eira 100cl 94,90 94,90 (Bestillingsutvalg), Ad. Camillo Alves5283806 Vale Escuro 500cl 100,40 502,20 (Bestillingsutvalg), Malviterra, Øvrige4738306 Vidigal 300cl 113,30 339,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Caves Vidigal, Øvrige5527406 Dom Dinis 300cl 118,30 354,90 (Kategori 6,7), Caves Vidigal, Øvrige5888801 Paseo 2009 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Casa Santos Lima,Øvrige9424201 Casal Garcia Tinto 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Aveleda9442501 Foral D’Henrique 2009 75cl 160,80 120,60 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Ad. Coop. deMangualde9473601 Conceito Vinhos Bastardo 2009 75cl 317,10 237,80 (Bestillingsutvalg), Conceito VinhosROMANIADEALU MARE9451301 Brumar Feteasca Neagra 2009 75cl 147,60 110,70 (Kategori 4,5,6,7), SC Unicom Production,Øvrige9394501 Paganus Cabernet Sauvignon200775cl 167,70 125,80 (Bestillingsutvalg), Domeniile Dealu Mare,Øvrige9394601 Paganus Merlot 2007 75cl 167,70 125,80 (Bestillingsutvalg), Domeniile Dealu Mare,ØvrigeSLOVENIAU 9625901 Rojac Istra Refosc 2009 75cl 266,40 199,80 (Kategori 6,7), Uros RojacU 9628401 Vinogradi Fon Teran 2008 75cl 267,70 200,80 (Kategori 5,6,7), Marko Fon


literpris salgspris literpris salgspris9514401 Cotar Teran 2003 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Cotar, ØvrigeSPANIAALICANTE9360801 Alma de Almorqui 2010 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Bod. AlmorquiARAGÓN3420106 Marqués de NombrevillaGarnacha 2010300cl 118,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Bod. San Alejandro,Calatayud5777701 El Paso Garnacha 2009/2010 75cl 119,90 89,90 (Kategori 5,6,7), Vinnico Export, Cariñena5800901 Inés de Monclús Syrah Garnacha200875cl 128,00 96,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Monclús,Somontano5261501 Mi Vino Español Origo 2009 75cl 130,50 97,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export,Cariñena8013901 Agostón Garnacha 2007 75cl 130,70 98,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Virgin del Aguila,Cariñena1568601 Viña Borgia 2009 75cl 133,10 99,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Borsão, Campo deBorja5776101 Castillo de Monseran Old VineGarnacha 200775cl 146,70 110,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Gran Ducay,Cariñena2088901 Castillo de Maluenda ViñasViejas 200975cl 156,00 117,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. del Jalón,Calatayud1558601 Las Rocas Garnacha 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. San Alejandro,Calatayud5908201 Las Pizarras del Jalon 2008 75cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. del Jalón,Calatayud4985101 Enate Merlot -- Merlot 2003 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Enate, Somontano5276101 Firé 2006 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Pegalaz, ØvrigeBAJO ARAGÓN9112906 Evohé Garnacha 2009 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Leceranas, ØvrigeBIERZO9590106 Spanish Steps Bierzo 2010 300cl 132,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Castro Bergidum9377101 Spanish Steps Bierzo 2009 75cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Castro Bergidum9391501 Motivo Bierzo 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Viñedos Neo,Øvrige9361101 Losada Vinos de Finca 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Losada Vinos de FincaS.A., ØvrigeCARIÑENA9130501 El Muró Tempranillo Garnacha 75cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Bod. San Valero, Øvrige2009CASTILLA1568106 Berberana Reserva Clasico 2005 300cl 103,30 309,90 (Kategori 6,7), Bod. Berberana, Øvrige1549206 Monterio Tempranillo 2008 200cl 115,00 229,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Victorianas, Øvrige5281906 Ruiz 300 Dias Del Sol 2009 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Ruiz, Øvrige9193206 Osborne Sol de Lis 300cl 116,70 350,20 (Bestillingsutvalg), Osborne, Øvrige5120706 Candidato Tempranillo 2009 300cl 118,70 356,20 (Bestillingsutvalg), Cosecheros yCriadores, Øvrige5735101 Altozano Tempranillo Cabernet 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Gonzalez Byass, ØvrigeSauvignon 20109331706 Mariposa Tempranillo Syrah 300cl 120,00 360,00 (Kategori 6,7), CLM0586-TO-Otero-Toledo-Espana, Øvrige9389406 Montecillo Deseos Tempranillo2009300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Montecillo, Øvrige1571801 Theresa Tempranillo GarnachaOrganic 200975cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Hermanos Delgado,Øvrige9397501 5 Buckaroos 2009 75cl 129,20 96,90 (Bestillingsutvalg), The Spanish WineCompany, ØvrigeU 9630406 Aguaza Sarada 2011 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Agr. Aguaza, Øvrige5211101 Sinfonía Allegro Tempranillo 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Abanico, Øvrige20095283501 Sol de Agusto 2009 100cl 133,70 133,70 (Bestillingsutvalg), Hermanos Delgado,Øvrige4550301 Solaz 2008 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Osborne, Øvrige5746001 Altozano Tempranillo Shiraz 75cl 141,20 105,90 (Bestillingsutvalg), Gonzalez Byass, Øvrige20095155601 300 Dias de Sol Tempranillo 75cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), Bruno Ruiz, Øvrige20109377201 Aguaza Sarada 2010 75cl 147,90 110,90 (Kategori 4,5,6,7), Agr. Aguaza, Øvrige4200901 Infinitus Syrah 2009 75cl 149,20 111,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Martinez Bujanda,Øvrige5279401 Caminos Los Robles TempranilloGarnacha 200975cl 149,70 112,30 (Bestillingsutvalg), Hermanos Delgado,Øvrige5334201 Casa Gualda Natura 2009 75cl 151,50 113,60 (Bestillingsutvalg), Casa Gualda, Øvrige5120601 Infinitus Tempranillo CabernetSauvignon 200975cl 153,50 115,10 (Bestillingsutvalg), Cosecheros yCriadores, Øvrige9407601 Finca Constancia Parcela 23 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Gonzalez Byass, ØvrigeTempranillo 2009U 9629004 Mariposa Tempranillo 2011 25cl 171,20 42,80 (Bestillingsutvalg), Ekjord5727401 Mercedes Eguren Shiraz75cl 184,10 138,10 (Bestillingsutvalg), Bod. Eguren, ØvrigeTempranillo 20079381901 Ruiz Villanueva 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Ruiz, Øvrige5721101 Mercedes Eguren Cabernet 75cl 200,40 150,30 (Bestillingsutvalg), Bod. Eguren, ØvrigeSauvignon 20069394201 Tres Patas 2008 75cl 264,10 198,10 (Bestillingsutvalg), Bod. Canopy, ØvrigeCASTILLA Y LEÓN3335206 Riscal 1860 Tempranillo 2008 300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Vinos Blancos deCastilla, Øvrige3335201 Riscal 1860 Tempranillo 2008 75cl 139,90 104,90 (Kategori 4,5,6,7)4602306 Durius Tempranillo 2005/2006 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Durius, Øvrige4602301 Durius Tempranillo 2005/2006 75cl 131,90 98,90 (Kategori 3,4,5,6,7)5616606 Avent Tempranillo 300cl 117,80 353,50 (Kategori 4,5,6,7), Vinnico Export, Øvrige4500006 MN Vino Tinto 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Felix Sanz, Øvrige9181801 Storks’ Tower Tempranillo Shiraz200975cl 132,30 99,20 (Kategori 6,7), Hijos de Antonia Barcelo,Øvrige5143501 Marqués de la ConcordiaHacienda Abascal Tempranillo200875cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de la Concordia,Ribera del Duero5979701 Mayor de Castilla Cosecha 2009 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Garcia Carrion, Riberadel Duero9391601 Vivir Vivir 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Castrillo de la Vega,Ribera del Duero9447601 Dolmo Tempranillo 2010 75cl 147,70 110,80 (Bestillingsutvalg), Vicente Gandia Pla,Ribera del Duero5315101 Alizán Aña 2010 75cl 152,00 114,00 (Bestillingsutvalg), Alizán Bodegas yViñeros S.L., Zamora73 SLOVENIA CASTILLA Y LEÓN SPANIA 73RØDVIN


RØDVIN74 SPANIA CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN SPANIA 74literpris salgspris literpris salgspris8054101 Dehesa de Villacezan 2009 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Villacezan, Øvrige4464501 Viñas Elias Mora 2006 75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Vin. dos Victorias, Toro8029601 Abad Dombueno Joven 2008 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. del Abad, Bierzo1562601 Marqués de la ConcordiaHacienda Abascal Crianza 200775cl 167,90 125,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de la Concordia,Ribera del Duero5990801 Altos de Tamaron Crianza 2004 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Pagos del Rey, Riberadel Duero5839301 Cruz Sagra 2007 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), The Spanish WineCompany, Ribera del Duero5263501 Ebeia Roble 2010 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Bod. Portia, Ribera delDuero5979601 Mayor de Castilla Reserva 2007 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Garcia Carrion, Riberadel Duero9514901 Spanish Steps Ribera del Duero200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Grandes Bodega,Ribera del Duero5261401 Christer Berens Valdepisón 2009 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, Riberadel Duero2085001 Austum 2008 75cl 175,60 131,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Parxet, Ribera delDuero5780601 Aventino Roble 2007 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, Riberadel Duero5300901 Castroventosa El Castro deValtuille Joven 200875cl 184,90 138,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Y Vin CastroVentosa, Bierzo9076301 Chatrian Cosecha 2009 75cl 184,90 138,70 (Bestillingsutvalg), Alizán Bodegas yViñeros S.L., Zamora5961501 Emilio Moro Finca Resalso 2010 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Emilio Moro,Ribera del Duero5840901 Dehesa la Granja 2003 75cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Bod. AlejandroFernandez, Øvrige5903801 Peréz Caramés Valdaiga Bierzo 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Peréz Caramés, Bierzo20094772701 Pittacum Mencía 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vin. y Bod. Pittacum,Bierzo4353201 Valdubón Roble 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdubón, Riberadel Duero5665401 Viña Buena Joven 2009 75cl 188,70 141,50 (Bestillingsutvalg), Viña Buena, Ribera delDuero4446701 Viña 105 2008 75cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Comp. de Vinos TelmoRodrigues, Cigales5665501 Viña Buena Tempranillo Crianza200775cl 191,30 143,50 (Bestillingsutvalg), Viña Buena, Ribera delDuero9382401 Pérez Caramés Cónsules de 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Peréz Caramés, BierzoRoma 20099032801 Vina Buena Tinto Roble 75cl 193,60 145,20 (Bestillingsutvalg), Viña Buena, Ribera delDuero5512701 Protos Roble 2007 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Protos, Ribera delDuero8062001 Vega Montán Mencía 2009 75cl 199,90 149,90 (Kategori 6,7), Bod. Adria4356301 Celeste 2007 75cl 204,00 153,00 (Kategori 6,7), Miguel Torres, Ribera delDuero1084901 Castro Ventosa 2007 75cl 210,90 158,20 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Y Vin CastroVentosa, Bierzo8006501 Elias Mora Crianza 2005 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Vin. dos Victorias, Toro8062101 Escencial 2008 75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7)4841601 La Planta 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Arzuaga Navarro,Ribera del Duero4172601 Museum Crianza 2008 75cl 214,70 161,00 (Bestillingsutvalg), El Coto de Rioja, Cigales1547901 Monteabellón 2006 75cl 218,40 163,80 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin.Montabellón, Ribera del Duero5271301 Finca Villacreces Pruno 2008 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Finca Villacreces,Ribera del Duero9275401 Cepa 21 Hito 2008 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Cepa 21, Riberadel Duero4877201 Portia 2006 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Portia, Ribera delDuero9391701 Sentido 2009 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Viñedos Neo,Ribera del Duero5315401 Chatrian Crianza 2007 75cl 238,10 178,60 (Bestillingsutvalg), Alizán Bodegas yViñeros S.L., Ribera del Duero3083601 Señorio de Nava Crianza 2006 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Señorio de Nava,Ribera del Duero9241301 Sanz MonteNegro Crianza 2005 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Felix Sanz, Riberadel Duero1448901 Emina Crianza 2006 75cl 243,10 182,30 (Bestillingsutvalg), Bod. Emina, Ribera delDuero9564101 Áster Crianza 2006 75cl 244,40 183,30 (Bestillingsutvalg), Áster, Ribera del Duero2069401 Museum Real Reserva75cl 251,90 188,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Museum, Cigales2005/20069075901 Alizàn Èlite 2007 75cl 252,70 189,50 (Bestillingsutvalg), Alizán Bodegas yViñeros S.L., ZamoraU 9547801 Lopez Cristobal Crianza 2008 75cl 252,70 189,50 (Kategori 6,7), Bodega López Cristóbal,Ribera del Duero5961401 Emilio Moro 2008 75cl 252,90 189,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Emilio Moro,Ribera del Duero3236601 Yllera Reserva 1998 75cl 253,70 190,30 (Bestillingsutvalg), Bod. los Curros, Øvrige5924601 Pétalos 2008 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Des. de J. Palacios,Bierzo5536001 Protos Crianza 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Protos, Ribera delDuero1351901 Torre Albéniz Reserva2003/200775cl 266,70 200,00 (Kategori 6,7), Bod. Peñalba López, Riberadel Duero5315201 AuZau Crianza 2006 75cl 276,90 207,70 (Bestillingsutvalg), Alizán Bodegas yViñeros S.L., Ribera del Duero4717801 Figuero Crianza 2002 75cl 279,70 209,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Garcia Figuero,Ribera del Duero3236501 Bracamonte TempranilloReserva 199875cl 280,40 210,30 (Bestillingsutvalg), Bod. los Curros, Riberadel Duero5841101 Condado de Haza Crianza 2008 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Condado de Haza,Ribera del Duero4917701 Portia Prima 2009 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Portia, Ribera delDuero4737901 Dehesa la Granja 2002 75cl 292,90 219,70 (Bestillingsutvalg), Bod. AlejandroFernandez, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris5665301 Viña Buena Reserva 2003 75cl 296,50 222,40 (Bestillingsutvalg), Viña Buena, Ribera delDuero5318201 Numanthia Termes Toro 2009 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Numanthia, Toro5841001 Pesquera Crianza 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Bod. AlejandroFernandez, Ribera del Duero791801 Valduero Crianza 2005 75cl 307,90 230,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valduero, Riberadel Duero3427101 Tionio 2005 75cl 312,50 234,40 (Bestillingsutvalg), Bod. Parxet, Ribera delDuero4587601 Arzuaga Crianza 2008 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Arzuaga Navarro,Ribera del Duero5670801 Aventino 200 Barrels 2006 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, Riberadel Duero5832501 Vetus 2005 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Vetus, Øvrige9360501 Bohórquez Reserva 2006 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Bohórquez, Riberadel Duero9133901 Quinta Sardonia Q2 2008 75cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Quinta Sardonia, Tierrade Castilla,5788601 Montecastro y Llanahermosa200675cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin.Montecrasto, Ribera del Duero9564001 Áster Finca el Otero 2009 75cl 353,70 265,30 (Bestillingsutvalg), Áster, Ribera del Duero4762101 Finca Villacreces Reserva 2004 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Finca Villacreces,Ribera del Duero5536201 Protos Reserva 2004 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Protos, Ribera delDuero5705401 Valduero Una Cepa 2005 75cl 362,00 271,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Valduero, Riberadel Duero9590801 Olivier Rivière Viñas del Cadastro200975cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Oliver Riviere Vino,Øvrige5315301 AuZau Vendemia Seleccionada200675cl 384,10 288,10 (Bestillingsutvalg), Alizán Bodegas yViñeros S.L., Ribera del Duero5834101 Mauro 2007 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Mauro, Øvrige9391401 Neo 2007 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Viñedos Neo,Ribera del DueroU 1328601 Viña Mayor Reserva 2006 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Hijos de AntoniaBarcelo, Ribera del Duero5323701 Durius Natural Syrah Reserve200775cl 400,00 300,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Concordia,Øvrige4738001 Pesquera Reserva 2007 75cl 409,20 306,90 (Bestillingsutvalg), Bod. AlejandroFernandez9140701 Aalto 2007 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Aalto, Ribera delDuero9275301 Emilio Moro Malleoulus 2008 75cl 464,30 348,20 (Bestillingsutvalg), Emilio Moro, Ribera delDuero5834401 San Román 2005 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Maurodos, Toro9399401 Viña Mayor Gran Reserva 2003 75cl 476,70 357,50 (Bestillingsutvalg), Hijos de AntoniaBarcelo, Ribera del Duero5963605 Numanthia 2007 150cl 479,90 719,90 (Bestillingsutvalg), Numanthia, Toro5963601 Numanthia 2007 75cl 492,90 369,70 (Bestillingsutvalg)4170601 Pintia 2007 75cl 536,00 402,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Pintia, Toro4170605 Pintia 2007 150cl 635,30 953,00 (Bestillingsutvalg)5834301 Mauro V.S. 2006 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Mauro, Øvrige5271001 Durius Magister 2007 75cl 666,70 500,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Concordia,Arribes del Duero5270901 Marqués de la ConcordiaHacienda Abascal Producción75cl 666,70 500,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de la Concordia,Ribera del DueroLimitada 20085835001 Alenza Gran Reserva 2001 75cl 679,90 509,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Condado de Haza,Ribera del Duero4348501 Alión 2007 75cl 696,00 522,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Alión, Ribera delDuero4202905 Alión 2006 150cl 786,00 1 179,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Alión, Ribera delDuero4202907 Alión 2006 300cl 1 001,30 3 004,00 (Bestillingsutvalg)5834201 Terrus 2004 75cl 933,20 699,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Mauro, Øvrige5835101 Pesquera Millenium Reserva200275cl 944,80 708,60 (Bestillingsutvalg), Bod. AlejandroFernandez, Ribera del Duero5017601 Pesquera Gran Reserva Janus200375cl 1 080,40 810,30 (Bestillingsutvalg), Bod. AlejandroFernandez4184707 Vega Sicilia Valbuena 5° 2006 300cl 1 299,70 3 899,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del Duero4348701 Vega Sicilia Valbuena 5° 2005 75cl 1 328,00 996,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del Duero4348705 Vega Sicilia Valbuena 5° 2005 150cl 1 699,30 2 549,00 (Bestillingsutvalg)5963501 Numanthia Termanthia 2006 75cl 1 439,90 1 079,90 (Bestillingsutvalg), Numanthia, Toro3187601 Vega Sicilia Unico 1999 75cl 2 649,30 1 987,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del Duero5259001 Vega Sicilia Unico 2000 75cl 2 758,70 2 069,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del Duero739201 Vega Sicilia Unico ReservaEspecial75cl 3 082,70 2 312,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del Duero4348605 Vega Sicilia Unico 1996 150cl 3 159,30 4 739,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del Duero4181607 Vega Sicilia Unico 2006 300cl 4 769,70 14 309,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Vega Sicilia,Ribera del DueroCASTILLA-LA MANCHA1491501 Señorio de los Llanos Crianza200775cl 123,90 92,90 (Bestillingsutvalg), Bod. los Llanos,Valdepeñas5980901 Castillo Santa Barbara Syrah &Merlot75cl 127,30 95,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Fernando Castro,Valdepeñas5981001 Castillo Santa Barbara Reserva200775cl 132,00 99,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Fernando Castro,Valdepeñas8054501 Aureo Olcaviana 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Vin.y Exp. RuizSanchez, Øvrige5759701 Viña Albali Tempranillo 2007 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Félix Solís, Valdepeñas763201 Señorio de los Llanos Reserva200675cl 137,20 102,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. los Llanos,Valdepeñas3764701 Pata Negra Gran Reserva2001/200275cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Bod. los Llanos,Valdepeñas4129501 Señorio de los Llanos GranReserva 200575cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), CosecherosAbastecedores, Valdepeñas5336101 Levanger Jubileumsvin 2006 75cl 166,80 125,10 (Bestillingsutvalg), Cosecheros yCriadores, ØvrigeU 9625501 Marques de Griñon Caliza 2008 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Griñon, Øvrige75 SPANIA CASTILLA Y LEÓN CASTILLA-LA MANCHA SPANIA 75RØDVIN


RØDVIN76 SPANIA CATALONIA CATALONIA SPANIA 76literpris salgspris literpris salgsprisCATALONIA5243606 Celler el Masroig 24/7 Craigs 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Masroig, MontsantVino Tinto Favorito 20095742006 El Masroig 2008/2009 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Masroig, Montsant9578806 El Toro Avanzado Montsant 2009 300cl 116,60 349,90 (Kategori 6,7), Trans Nordic Selection,Montsant8054306 Espelt Sauló Catalonia 2009 300cl 116,60 349,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Espelt, Øvrige9477101 Pablo God Jul Tinto Viveza 2009 75cl 118,70 89,00 (Bestillingsutvalg), Bosamaria, Penedès2089201 Castillo del Elizal CabernetGarnacha 200975cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Marq. de Monistrol,Øvrige1112505 Marqués de Monistrol Crianza2006/2007150cl 123,30 184,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Monistrol,Penedès1112501 Marqués de Monistrol Crianza 75cl 126,50 94,90 (Kategori 3,4,5,6,7)2006/20071112502 Marqués de Monistrol Crianza 37,5cl 148,30 55,60 (Bestillingsutvalg)2006/20079279201 Sanctó Empordà Carinyena201075cl 123,90 92,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Sancto,Empordà Costa Brava5976106 Sangre de Toro 300cl 124,80 374,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige1125806 Raimat Abadia 2007 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre1125801 Raimat Abadia 2007 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg)1300601 Marqués de Monistrol Merlot200775cl 130,50 97,90 (Kategori 6,7), Marq. de Monistrol,Penedès5113801 Clos de Torribas Tempranillo 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Pinord, Penedès20084251601 René Barbier Tempranillo Merlot 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), René Barbier, Penedès20075272801 Xavier Clua El Solà d’en Pol 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Xavier Clua, Terre Alta20098029501 Anexe 2010 75cl 133,30 100,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Celler CedoAnguera, Montsant5742106 El Masroig Crianza 2007 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Masroig, Montsant1303005 Marqués de Monistrol ReservaPrivada 2005/2006150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Monistrol,Penedès1303001 Marqués de Monistrol Reserva 75cl 139,90 104,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)Privada 2005/20061303002 Marqués de Monistrol Reserva 37,5cl 167,70 62,90 (Bestillingsutvalg)Privada 2005/20065985206 Torres Coronas 2007 300cl 133,30 399,90 (Kategori 5,6,7), Miguel Torres, Øvrige1547801 San Valentín Garnacha75cl 136,00 102,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige2009/20108054201 Dinarells Negre 2009 75cl 138,40 103,80 (Bestillingsutvalg), Agr. De Garriguella,Empordà Costa Brava299101 Sangre de Toro 2008 75cl 139,30 104,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Miguel Torres, Øvrige299102 Sangre de Toro 2008 37,5cl 166,70 62,50 (Bestillingsutvalg)1362601 Clos de Torribas Crianza 2007 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Pinord, Penedès1082701 Espelt Sauló Empordà 2009 75cl 142,70 107,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Espelt, EmpordàCosta Brava4403501 Mas dels Mets 2008 75cl 146,10 109,60 (Bestillingsutvalg), Els Guiamets, Montsant5325601 Doppio Passo Tempranillo 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Covisal, Øvrige1202801 Coronas 2007 75cl 154,50 115,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Miguel Torres,Øvrige1202805 Coronas 2007 150cl 157,30 235,90 (Bestillingsutvalg)1202802 Coronas 2007 37,5cl 185,30 69,50 (Bestillingsutvalg)1202804 Coronas 2007 25cl 215,60 53,90 (Bestillingsutvalg)4407601 Mas dels Ponts 2008 75cl 157,30 118,00 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant5991901 Viña Alta 2008 75cl 157,60 118,20 (Bestillingsutvalg), Franck Massard, Øvrige1329801 Clos de Torribas Tempranillo 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Pinord, PenedèsReserva5272601 Xavier Clua Mas d’en Pol Vi 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Xavier Clua, Terre AltaNegre 20095994701 Capcanes Mas Donis Negre200875cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant9375601 Lo’ Mets 2009 75cl 167,90 125,90 (Kategori 4,5,6,7), Els Guiamets, Montsant8032501 Celler de l’Abadia Terrerd’Alzinar Joven 200875cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Celler de l’Abadia,Priorat9489201 Piñol Raig de Raïm Terra Alta 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Celler Piñol, Terre Alta2009786601 Gran Sangre de Toro 2005 75cl 183,30 137,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige3089601 Chateldon Cabernet Sauvignon 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Pinord, PenedèsReserva 20043089607 Chateldon Cabernet Sauvignon 300cl 219,70 659,00 (Bestillingsutvalg)Reserva 20043337501 Castillo Perelada Espoga Crianza200775cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cast. de Perelada,Øvrige5814701 Lonia 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Sumarroca,Penedès5741901 Solà Fred 2008/2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Masroig, Montsant4573701 Ònix Clàssic 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vin. del Priorat, Priorat177701 Gran Coronas Reserva 2006 75cl 192,70 144,50 (Kategori 5,6,7), Miguel Torres, Penedès177705 Gran Coronas Reserva 2006 150cl 224,60 336,90 (Bestillingsutvalg)4237001 Nerola Syrah Monastrell 2005 75cl 195,30 146,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige254201 Raimat Cabernet Sauvignon200675cl 195,90 146,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre3338501 Castillo Perelada CabernetSauvignon 200475cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cast. de Perelada,Øvrige2027801 Mas Collet 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant9361201 Jean Leon Merlot 2010 75cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Jean León, Penedès5912901 Clos de Tafall 2007 75cl 203,20 152,40 (Bestillingsutvalg), Clos de Tafall, Priorat5696601 Peraj Petita 2008 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant8022401 Tosalet Priorat Old Vines 2009 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, Priorat9489101 Piñol Sa Natura Terra Alta 2008 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Celler Piñol, Terre Alta5951901 Cal Pla 2007 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Cellar Cal Pla, Priorat9379801 Acústic 2009 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Acustic Celler, Montsant1530801 Vallformosa TempranilloCabernet Sauvignon Reserva20019419601 Casa Gran del Siurana GR-174201075cl 230,70 173,00 (Bestillingsutvalg), Masia Vallformosa,Penedès75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Casa Gran del Siurana,Priorat


literpris salgspris literpris salgspris4510201 Rotllan Torra Priorat Reserva 75cl 247,90 185,90 (Bestillingsutvalg), Rotllan Torra, Priorat20069070401 Pardas Negre Franc 2007 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Pardas, Penedès5269301 Mas Arrels d’AR Les Pedrenyeres200875cl 264,40 198,30 (Bestillingsutvalg), Antonio Guardio, RemeiGarcio, Øvrige5292201 Massard & Brunet Humilitat200875cl 265,10 198,80 (Bestillingsutvalg), Massard & Brunet,Priorat3429501 Castillo Perelada 5 FincasReserva 200575cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Cast. de Perelada,Empordà Costa Brava5912801 Tossals Junior 2006 75cl 273,70 205,30 (Bestillingsutvalg), Cellers Grifoll Declara,Montsant786801 Jean León Cabernet Sauvignon 75cl 280,50 210,40 (Bestillingsutvalg), Jean León, PenedèsReserva 20054633401 Costers del Gravet 2001/2002 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,MontsantU 4888701 Raimat Vallcorba 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre4979101 Cruor 2005 75cl 299,50 224,60 (Bestillingsutvalg), Perelada Comercial,Priorat3347401 Jean León Merlot 2006 75cl 302,70 227,00 (Bestillingsutvalg), Jean León, Penedès9394301 Petit Batllet 2008 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Marc Ripoll, Priorat5632301 Salmos 2007 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Priorat5764501 Mas den Gil Coma Vella 2004 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Mas den Gil, Priorat9348801 Scala Dei Prior 2008 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Cellars Scala Dei,Priorat5333801 Martinet Bru 2007 75cl 348,70 261,50 (Bestillingsutvalg), Priorat9418301 Genium Celler 2006 75cl 358,10 268,60 (Bestillingsutvalg), Genium Celler, Priorat281801 Mas la Plana Cabernet75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, PenedèsSauvignon 2005/2006281807 Mas la Plana Cabernet300cl 600,00 1 800,00 (Bestillingsutvalg)Sauvignon 2005/20065924801 Les Terrasses 2007 75cl 371,90 278,90 (Bestillingsutvalg), Alvaro Palacios, Priorat9405401 Genium Celler Ecológic 2006 75cl 380,90 285,70 (Bestillingsutvalg), Genium Celler, Priorat9025801 Vi de Guarda 75cl 382,80 287,10 (Bestillingsutvalg), Clos Berenguer, Priorat9586401 Terroir al Limit Torroja 2009 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat9361401 Jean Leon Vinya La Scala 75cl 435,30 326,50 (Bestillingsutvalg), Jean León, PenedèsCabernet Sauvignon GranReserva 20014173207 Mas la Plana 2002 600cl 458,30 2 750,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Penedès4979001 Gran Cuor 2007 75cl 459,20 344,40 (Bestillingsutvalg), Perelada Comercial,Priorat9586901 Closa Batllet 2007 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Marc Ripoll, Priorat5324501 Marques de Monistrol PlatinumGran Reserva 200075cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Monistrol,Penedès5292301 Ferrer Bobet 2006 75cl 470,30 352,70 (Bestillingsutvalg), Ferrer Bobet, Priorat5798501 Perpetual 2007 75cl 473,30 355,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Priorat4474401 Cabrida 2007 75cl 478,70 359,00 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant5902401 Terroir al Limit Vi de Poble 2008 75cl 492,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat4984901 Cims de Porrera Classic 2004 75cl 492,70 369,50 (Bestillingsutvalg), Perelada Comercial,Priorat9418201 Genium Costers Vi De Guarda200675cl 498,80 374,10 (Bestillingsutvalg), Genium Celler, Priorat5764401 Mas den Gil Clos Fontà 2004 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Mas den Gil, Priorat4611805 Amadis 2001 150cl 581,90 872,90 (Bestillingsutvalg), Rotllan Torra, Priorat3341601 Gran Claustro 2002 75cl 600,00 450,00 (Bestillingsutvalg), Cast. de Perelada,Øvrige5333901 Clos Martinet 2006 75cl 614,90 461,20 (Bestillingsutvalg), Priorat9586501 Terroir al Limit Arbossar 2009 75cl 646,70 485,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat9586601 Terroir al Limit Dits del Terra 75cl 646,70 485,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat20095623301 Dits del Terra 2005 75cl 652,00 489,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat5623201 L’Arbossar 2005 75cl 652,00 489,00 (Bestillingsutvalg), Terroir al Limit, Priorat5251701 Clos Mogador Priorat 2009 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Clos Mogador, Priorat5984501 Mas Alta La Basseta 2006 75cl 693,20 519,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Mas Alta S.A,Priorat4611705 Tirant 1998/2001 150cl 773,00 1 159,50 (Bestillingsutvalg), Rotllan Torra, PrioratEXTREMADURA1188206 Berberana Dragón Tempranillo 300cl 103,30 309,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Berberana, Barros20085736701 Palacio de Monsalud 2007 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Viña Extremeña, ØvrigeGALICIA8038501 Alén da Istoria 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vit. del Ribeiro, Ribeiro9211201 Valdesil Valderroa 2011 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdesil,Valdeorras9375301 Guímaro Mencía Joven 2010 75cl 199,50 149,60 (Bestillingsutvalg), Pedro ManuelRodriques Pérez, Øvrige5959501 Dominio do Bibei Lalama 2007 75cl 301,30 226,00 (Bestillingsutvalg), Dominio do Bibei,ØvrigeLA MANCHA5893406 Marquesa de Castilla 200cl 99,70 199,40 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige4703906 Solaz 2009 300cl 125,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Montecillo, Tierrade Castilla5736401 Clearly Organic Tempranillo 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Coop. San Isidro, Øvrige20085088201 Monterio Tempranillo 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Victorianas, Tierrade Castilla5872201 Condesa de Leganza Tempranillo 75cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, ØvrigeCrianza 20045168001 Polarsirkelvin 2004 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Cosecheros yCriadores, Øvrige5673401 Finca Antigua Tempranillo 2005 75cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Finca Antigua, Tierra deCastilla5673701 Finca Antigua Crianza 2004 75cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Finca Antigua, Tierra deCastillaMADRIDU 9680801 Calvente Castillejos Tinto 2008 75cl 306,70 230,00 (Bestillingsutvalg), Bodega HoracioCalventeMANCHUELA9393301 Senda de las Rochas Bobal201075cl 166,70 125,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Pardo Tolosa,Øvrige9360401 Cien y Pico Doble Pasta 2008 75cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Cien y Pico, ØvrigeMURCIA1565206 El Toro Furioso 300cl 109,70 329,20 (Bestillingsutvalg), Trans Nordic Selection,Yecla77 SPANIA CATALONIA MURCIA SPANIA 77RØDVIN


RØDVIN78 SPANIA MURCIA RIOJA SPANIA 78literpris salgspris literpris salgspris9178906 Gosa Monastrell 2010 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Hijos de Juan Gil,Jumilla9348606 Vanesa Old Vines Monastrell2010300cl 121,20 363,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Daniel Alba,Yecla5519506 Flor del Montegó 2006 300cl 121,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, Yecla2050101 Castaño Monastrell 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Castaño, Yecla5180401 Castaño Monastrell Ecológico 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Castaño, Yecla20092087801 Castillo de Jumilla Monastrell 75cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7), Bod. Bleda, Jumilla20104363001 Flor del Montegó Joven 2006 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, Yecla8062201 Alto Real Monastrell 2010 75cl 133,30 100,00 (Kategori 6,7), Rosario9178801 Gos Monastrell 2010 75cl 138,50 103,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Hijos de Juan Gil,Jumilla4113101 Hécula Monastrell 2008 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Castaño, Yecla4446801 Caracol Serrano 2006 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Casa de la Ermita,Jumilla5777601 Cormoran Cuvée Skarven de 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, YeclaChrister Berens 20095259501 Pasas November Harvest 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export, JumillaMonastrell 20085335901 Luzon Organic 2008 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Luzon, Jumilla9382301 Lavia Monastrell Syrah 2007 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Lavia, Bullas4674701 Casa de la Ermita MonastrellCrianza 200875cl 209,30 157,00 (Bestillingsutvalg), Casa de la Ermita,Jumilla4584701 Casa Castillo Monastrell 2006 75cl 236,00 177,00 (Bestillingsutvalg), Julia Roche, Jumilla4584801 Pie Franco 2003 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Casa Castillo, JumillaNAVARRA1570606 Gran Feudo Crianza 2006 300cl 119,30 358,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Julián Chivite,Øvrige4726106 Palacio de la Vega CabernetSauvignon - Tempranillo 2005300cl 121,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Palacio de la Vega,Øvrige5805501 Príncipe de Viana Garnacha deViñas Viejas 200875cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Príncipe de Viana,Øvrige5805401 Príncipe de Viana Tempranillo200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Príncipe de Viana,Øvrige8041401 Torre Beratxa Garnacha 2009 75cl 135,90 101,90 (Bestillingsutvalg), Hacienda Uvanis, Øvrige68801 Gran Feudo Crianza 2006 75cl 136,00 102,00 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Julián Chivite,Øvrige684801 Gran Feudo Reserva 2004/2005 75cl 148,00 111,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Julián Chivite,Øvrige684805 Gran Feudo Reserva 2004/2005 150cl 166,60 249,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)684802 Gran Feudo Reserva 2004/2005 50cl 179,80 89,90 (Bestillingsutvalg)1363001 Palacio de la Vega CabernetSauvignon Tempranillo Crianza75cl 149,30 112,00 (Kategori 4,5,6,7), Palacio de la Vega,Øvrige20064266901 Fortius Tempranillo 2009 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valcarlos, Øvrige5225301 Fiesta de Azuly y Garanza 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Azul y Garanza, Øvrige3130601 Palacio de la Vega TempranilloReserva 199975cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Palacio de la Vega,Øvrige9401501 Lezaun 0,0 Sulfitos 2010 75cl 161,20 120,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lezaun, Øvrige9401601 Lezaun Tempranillo 2010 75cl 165,20 123,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lezaun, Øvrige4877401 Fortius Crianza 2007 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valcarlos, Øvrige4468601 Artazuri Garnacha 2009 75cl 180,80 135,60 (Bestillingsutvalg), Santa Cruz de Artazu,Øvrige4877301 Fortius Reserva 2005 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Valcarlos, Øvrige9520401 Lezaun Gazaga 2009 75cl 195,90 146,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lezaun, Øvrige1314101 Gran Feudo Viñas Viejas Reserva200575cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Julián Chivite,Øvrige579201 Ochoa Tempranillo Crianza 2004 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Ochoa, Øvrige1351701 Ochoa Reserva 2001 75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Ochoa, Øvrige3458201 Chivite Colección 125 Reserva200575cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Julián Chivite,Øvrige5938501 Chivite Gran Vino de Arinzano 75cl 833,30 625,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Chivite, ØvrigeRIBEIRO9304801 Osborne Tagus Merlot 2005 75cl 179,70 134,80 (Bestillingsutvalg), Osborne, ØvrigeRIBERA DEL DUEROU 9680201 Lopes Cristobal Tinto Roble 75cl 196,30 147,20 (Bestillingsutvalg), Lopez Cristobal2010U 9670001 Viña Mayor Roble 2010 75cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Hijos de AntoniaBarceloRIOJA1558301 Castezo 2007 75cl 132,00 99,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Najerilla, Øvrige5583501 Gran Familia 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Castillo deFuenmayor, Øvrige1109101 Marqués de ConcordiaTempranillo 200875cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Marq. de Concordia,Øvrige9139101 Marqués de Riscal Próximo 75cl 135,90 101,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal, Øvrige20091081501 Azabache 2009 75cl 139,90 104,90 (Kategori 5,6,7), Vin. de Aldenueva, Øvrige5178801 Monte Ocijo 2009 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Biurko Gorri, Øvrige1565301 Solagüen Tempranillo 2008 75cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. Labastida,Øvrige1543501 Azabache Tempranillo 2008 75cl 143,70 107,80 (Bestillingsutvalg), Vin. de Aldenueva,Øvrige1303101 Rioja Vega Crianza 2008 75cl 145,30 109,00 (Kategori 5,6,7), Bod. Muerza, Øvrige67901 Campo Viejo Crianza 2006 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. y Bebidas,Øvrige67902 Campo Viejo Crianza 2006 37,5cl 168,00 63,00 (Kategori 5,6,7)137201 Marqués de Cáceres VendimiaSeleccionada 2007/200875cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Unión Viti-Vinicola,Øvrige137205 Marqués de Cáceres Vendimia 150cl 166,60 249,90 (Kategori 3,4,5,6,7)Seleccionada 2007/2008137202 Marqués de Cáceres Vendimia 37,5cl 175,70 65,90 (Kategori 4,5,6,7)Seleccionada 2007/20089376901 Navardia 2010 75cl 149,10 111,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Bagordi,Øvrige3344601 Ramón Bilbao Crianza 2008 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Ramón Bilbao,Øvrige9378901 Viña Ilusión 2010 75cl 151,20 113,40 (Kategori 3,4,5,6,7), Viña Ilusion, Øvrige5797401 Gorrebusto Tempranillo Joven200975cl 151,30 113,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Torre San Millan,Øvrige4998901 Biurko Gorri Arbanta 2009 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Biurko Gorri, Øvrige139301 Faustino VII 2008 75cl 153,20 114,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Faustino, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris139302 Faustino VII 2008 37,5cl 173,10 64,90 (Bestillingsutvalg)170501 Montecillo Crianza 2008 75cl 153,20 114,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Montecillo,Øvrige170505 Montecillo Crianza 2008 150cl 163,30 244,90 (Bestillingsutvalg)170502 Montecillo Crianza 2008 37,5cl 183,70 68,90 (Bestillingsutvalg)4032101 Rioja Bordón Crianza 2007 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Franco-Españolas,Øvrige5237901 Ilalba Livor 2010 75cl 154,50 115,90 (Kategori 6,7), Viña Ijalba, Øvrige4924401 Rondan 2009 75cl 155,60 116,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Saenz de SantaMaria, Øvrige3455201 El Coto Crianza 2006 75cl 157,20 117,90 (Kategori 3,4,5,6,7), El Coto de Rioja,Øvrige63701 Siglo Saco Crianza 2007/2008 75cl 158,70 119,00 (Kategori 5,6,7), Bod. Age, Øvrige5889401 Magister Bibendi Tempranillo200975cl 159,20 119,40 (Bestillingsutvalg), Bod. Navarrsotillo,Øvrige627501 Berberana Viña Alarde Reserva 75cl 159,90 119,90 (Kategori 5,6,7), Bod. Berberana, Øvrige2005/20065811901 Coto Vintage Crianza 2005 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), El Coto de Rioja, Øvrige355801 Marques de la Concordia Crianza200775cl 159,90 119,90 (Kategori 5,6,7), Marq. de la Concordia,Øvrige3248501 Beronia Crianza 2008 75cl 162,00 121,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Beronia, Øvrige5001301 Beronia Tempranillo 2009 75cl 162,00 121,50 (Bestillingsutvalg), Gonzalez Byass, Øvrige3164401 Lan Crianza 2006 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lan, Øvrige1569001 Ibericos Crianza 2007 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige1568901 Berberana Carta de Oro Gran 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Bod. Berberana, ØvrigeReserva 20025592001 Carlos Serres Crianza 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Carlos Serres,Øvrige5774701 Conde de Valdemar Crianza 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdemar, Øvrige20069521101 Ijalba Solferino 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Viña Ijalba, Øvrige371301 Lagunilla Reserva 2005 75cl 173,20 129,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Lagunilla, Øvrige704101 Marqués de Vitoria Crianza2005/200675cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Marq. de Vitoria,Øvrige704102 Marqués de Vitoria Crianza 37,5cl 226,70 85,00 (Bestillingsutvalg)2005/20069179001 Garcia Carrion Antano Crianza 75cl 175,10 131,30 (Bestillingsutvalg), Garcia Carrion, Øvrige20074372301 Solar Viejo Crianza 2008 75cl 177,20 132,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Solar Viejo, Øvrige5697901 Faustino Crianza 2007 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige4599501 Izadi Crianza 2005/2006 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Izadi, Øvrige4599505 Izadi Crianza 2005/2006 150cl 199,90 299,90 (Bestillingsutvalg)5687401 Lealtanza Crianza 2007 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Altanza, Øvrige5997801 Marqués de Vitoria Ecco 2008 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Marq. de Vitoria,Øvrige5867501 Ramon Bilbao 2007 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Ramón Bilbao,Øvrige4924301 Rondan Crianza 2006 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Saenz de SantaMaria, Rioja Alta5705701 Cune Crianza 2008 75cl 181,20 135,90 (Kategori 5,6,7), C.V.N.E., Øvrige5576601 Heredad Ugarte Crianza 2006 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Heredad Ugarte,Øvrige9043001 Baigorri Maceracion Carbonica 75cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Baigorri, Øvrige20105284901 Altos R 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Altos de Rioja S.L,Øvrige677701 Berberana Gran Reserva 75cl 186,50 139,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Berberana, Øvrige2001/2002797301 Marques de la ConcordiaReserva 200575cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Concordia,Øvrige9129801 Moraza Crianza 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Moraza, Øvrige5205801 Beronia Reserva 2006 75cl 188,70 141,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Beronia, Øvrige1572401 Primicia Crianza 2007 75cl 191,90 143,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Primicia, Øvrige4602201 Lagunilla Gran Reserva 2003 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lagunilla, Øvrige5164401 Rayos Uva 2010 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Rivière, Øvrige4871701 LZ Rioja 2010 75cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), Telmo Rodriguez, Øvrige9564201 Finca San Martin Crianza 2008 75cl 196,30 147,20 (Bestillingsutvalg), Torre de Oña, Øvrige631301 Coto de Imaz Reserva 2004 75cl 199,30 149,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), El Coto de Rioja,Øvrige5924901 Palacios Remondo La Vendimia201075cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Bod. PalaciosRemondo, Øvrige5322201 Bilbainas Viña Zaco Tempranillo 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Bilbainas, Øvrige20079079801 Biurko Gorri Pagos de Arbanta 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Biurko Gorri, Rioja Alta20091358101 Viña Salceda Crianza75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña Salceda, Øvrige2005/20064685301 Carlos Serres Reserva 2005 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Carlos Serres,Øvrige68501 Faustino V Reserva 2005 75cl 206,50 154,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Faustino, Øvrige68502 Faustino V Reserva 2005 37,5cl 239,70 89,90 (Bestillingsutvalg)5974201 Inédito 3/3 2008 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lacus, Øvrige344401 Campo Viejo Reserva 2006 75cl 206,70 155,00 (Kategori 4,5,6,7), Bod. y Bebidas, Øvrige5942501 Altos R Crianza 2007 75cl 209,30 157,00 (Bestillingsutvalg), Altos de Rioja S.L, RiojaAlta9208101 Martin Códax El Camino 2009 75cl 209,90 157,40 (Bestillingsutvalg), Bod. Martin Códax,Rioja Alta3455001 Baron de Ley Reserva 2006 75cl 210,00 157,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Baron de Ley, Øvrige4781601 Montecillo Reserva 2006 75cl 212,00 159,00 (Kategori 6,7), Bod. Montecillo, Øvrige4945801 Orobio Tempranillo 2007 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Artadi, Øvrige4031801 Marqués de Cáceres Reserva 75cl 212,90 159,70 (Kategori 6,7), Unión Viti-Vinicola, Øvrige20055705801 Cune Reserva 2006 75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), C.V.N.E., Øvrige5591601 Dinastìa Vivanco Crianza 2007 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Dinastìa Vivanco,Øvrige1300301 Marqués de Vitoria Reserva200475cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Marq. de Vitoria,Øvrige1300305 Marqués de Vitoria Reserva 150cl 239,90 359,90 (Bestillingsutvalg)20041506101 Viña Pomal Tempranillo Crianza 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Bilbainas20075982105 Baron de Ley Reserva 2004 150cl 221,70 332,50 (Bestillingsutvalg), Baron de Ley, Øvrige4796801 Rondan Reserva 2005 75cl 225,60 169,20 (Bestillingsutvalg), Bod. Saenz de SantaMaria, Rioja Alta79 SPANIA RIOJA RIOJA SPANIA 79RØDVIN


RØDVIN80 SPANIA RIOJA RIOJA SPANIA 80literpris salgspris literpris salgspris5973601 Lan Reserva 2005 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lan, Øvrige5812401 Lealtanza Reserva 2005 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Altanza, Øvrige9130001 Moraza Reserva 2004 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Moraza, Øvrige4643005 Faustino V Reserva 2005 150cl 226,60 339,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige9031301 Baigorri Crianza 2006 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Baigorri, Øvrige5754401 Rioja Bordón Gran Reserva200475cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Franco-Españolas,Øvrige5576501 Dominio de Ugarte Reserva200575cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Heredad Ugarte,Øvrige9367001 Lealtanza 2009 75cl 233,90 175,40 (Kategori 6,7), Bod. Altanza5797301 Gorrebusto Crianza 2006 75cl 236,90 177,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Torre San Millan,Øvrige9323601 Campillo Reserva 2004 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Campillo, Øvrige1186701 Viña Pomal Reserva 2005 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Bilbainas4287001 Darien Reserva 2000 75cl 243,20 182,40 (Bestillingsutvalg), Bod. Darien, Øvrige9405301 Ares Crianza 2008 75cl 244,40 183,30 (Bestillingsutvalg), Bod. Dios Ares, Øvrige5924701 Palacios Remondo La Montesa200775cl 244,90 183,70 (Bestillingsutvalg), Bod. PalaciosRemondo, Øvrige9342101 Carlos Serres Gran Reserva200175cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Carlos Serres,Øvrige642401 Marqués de Riscal Reserva 75cl 250,00 187,50 (Kategori 4,5,6,7), Marq. de Riscal, Øvrige2005/2006360901 Marques de Murrieta Ygay 75cl 253,20 189,90 (Kategori 6,7), Marq. de Murrieta, ØvrigeReserva 2005360905 Marques de Murrieta Ygay 150cl 308,60 462,90 (Bestillingsutvalg)Reserva 2005299201 Viña Alberdi Reserva 2003 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige3098901 Muga Reserva 2007 75cl 257,20 192,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Muga, Øvrige3098905 Muga Reserva 2007 150cl 266,60 399,90 (Bestillingsutvalg)1351801 Campo Viejo Gran Reserva 2003 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Campo Viejo,Øvrige4532801 Allende 2005 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Finca Allende, Øvrige4856401 Dominio de Campo ViejoReserva 200175cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Campo Viejo,Øvrige67801 Faustino I Gran Reserva 1999 75cl 266,50 199,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Faustino, Øvrige5974301 Inédito S 2008 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lacus, Øvrige3188101 Lan Gran Reserva 2003 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Lan, Øvrige3175101 Marqués de Cáceres GranReserva 200475cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Cáceres,Øvrige1174001 Marqués de Vitoria Gran Reserva200175cl 266,50 199,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Marq. de Vitoria,ØvrigeU 9687301 Remelluri Reserva 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Remelluri9091701 Abadía Retuerta Selección 75cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Soler-JovéEspecial 20089419701 Cune Gran Reserva 2000 75cl 266,70 200,00 (Kategori 6,7), C.V.N.E., Øvrige9564501 Torre de Ona Reserva 2007 75cl 267,20 200,40 (Bestillingsutvalg), Torre de Oña, Øvrige9351101 Gorrebusto VendimiaSeleccionada 200875cl 274,30 205,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Torre San Millan,Øvrige5936101 Conde Valdemar Gran Reserva 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdemar, Øvrige19945591501 Dinastìa Vivanco Reserva 2005 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Dinastìa Vivanco,Øvrige753601 Montecillo Gran Reserva 75cl 279,90 209,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Montecillo, Øvrige2003/20053368701 Coto de Imaz Gran Reserva 75cl 286,50 214,90 (Kategori 6,7), El Coto de Rioja, Øvrige20013377901 Baron de Ley Gran Reserva 75cl 288,00 216,00 (Kategori 6,7), Baron de Ley, Øvrige20015812305 Lealtanza Reserva 2000 150cl 289,30 433,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Altanza, Øvrige5683901 Rioja Vega Gran Reserva 2001 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Rioja Vega, Øvrige346301 Viña Arana Reserva 2001 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige5164001 Ganko 2008 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Rivière, Øvrige9031401 Baigorri Old Vine Garnacha 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Baigorri, Øvrige4680601 Viña Izadi El Regalo Reserva 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Villabuena, Øvrige20045972205 Baron de Ley Finca Monasterio 150cl 312,30 468,50 (Bestillingsutvalg), Baron de Ley, Øvrige2006353401 Viña Ardanza Reserva 2001 75cl 319,90 239,90 (Kategori 6,7), La Rioja Alta, Øvrige4106601 Baron de Ley Finca Monasterio 75cl 326,00 244,50 (Bestillingsutvalg), Baron de Ley, Øvrige20075701405 Viña Ardanza Reserva 2001 150cl 326,60 489,90 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige3428701 Coto Real Reserva 1997 75cl 330,00 247,50 (Bestillingsutvalg), El Coto de Rioja, Øvrige5832301 Orben 2005 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Artevino, Øvrige5121101 Imperial Reserva 2004 75cl 342,70 257,00 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige5925001 Palacios Remondo Propiedad200775cl 346,40 259,80 (Bestillingsutvalg), Bod. PalaciosRemondo, Øvrige5235301 Artadi Viñas de Gain 2008 75cl 353,70 265,30 (Bestillingsutvalg), Bod. Artadi, Øvrige3461001 Viña Tondonia Reserva 2001 75cl 355,90 266,90 (Bestillingsutvalg), Lopez de Heredia,Øvrige9119101 Miguel Merino Reserva 2005 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Miguel Merino,Øvrige5121301 Contino Reserva 2006 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige4014705 Muga Selección Especial 2005 150cl 386,60 579,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, Øvrige9405701 Predicador 2009 75cl 393,70 295,30 (Bestillingsutvalg), Benjamin Romeo,Øvrige9512505 Imperial Gran Reserva 1999 150cl 399,90 599,80 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Rioja Alta4317805 La Rioja Alta Gran Reserva 904 150cl 399,90 599,90 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige19975727501 Martin Cendoya Reserva 2004 75cl 415,50 311,60 (Bestillingsutvalg), Bod. Heredad Ugarte,Øvrige5246801 Campillo Reserva Especial 2001 75cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Campillo, Øvrige773101 Castillo Ygay Gran ReservaEspecial 200175cl 421,20 315,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Murrieta,Øvrige773105 Castillo Ygay Gran Reserva 150cl 506,60 759,90 (Bestillingsutvalg)Especial 20015938401 Conde de Salceda 2004 75cl 422,50 316,90 (Bestillingsutvalg), Viña Salceda, Øvrige5121201 Imperial Gran Reserva 1999 75cl 422,70 317,00 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige4510901 Faustino de Autor Reserva 2001 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige9323801 Roda 2006 75cl 426,70 320,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Roda, Øvrige5270701 Señorio de Rondán GranReserva 200175cl 434,00 325,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Saenz de SantaMaria, Rioja Alta4197901 MC 2009 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Unión Viti-Vinicola,Øvrige3149101 Prado Enea Gran Reserva 2004 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris563301 Rioja Alta Gran Reserva 904 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige19979587205 Prado Enea Gran Reserva 2004 150cl 466,70 700,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, Øvrige3347901 Marques de Riscal Gran Reserva 75cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal, Øvrige2001U 9687201 Remelluri Gran Reserva 1999 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Remelluri9119401 LeAltanza Reserva Dali 2004 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Altanza, Rioja Alta5882301 Marques de la ConcordiaHacienda de Súsar 200575cl 533,30 400,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Concordia,Øvrige3270301 Montecillo Gran Reserva75cl 546,50 409,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Montecillo, ØvrigeEspecial 19814434105 Montecillo Gran Reserva 150cl 560,00 840,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Montecillo, ØvrigeSelectión Especial 19819419307 Montecillo Selección Especial 300cl 593,30 1 779,90 (Bestillingsutvalg), Osborne, ØvrigeGran Reserva 19879419205 Montecillo Selección Especial 150cl 593,30 889,90 (Bestillingsutvalg), Osborne, ØvrigeGran Reserva 19874035401 Gaudium Gran Vino 2004 75cl 613,20 459,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Cáceres,Øvrige9512605 Contino Gran Reserva 2004 150cl 633,20 949,80 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige3751301 Baron de Chirel Reserva 2000 75cl 633,30 475,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal, Øvrige3149201 Torre Muga Reserva 2006 75cl 639,90 479,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga4014605 Torre Muga 2006 150cl 653,30 980,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, Øvrige9405201 Pujanza Norte 2007 75cl 713,10 534,80 (Bestillingsutvalg), Bod. y Vin. Pujanza,Øvrige9405601 La Cueva del Contador 2008 75cl 776,30 582,20 (Bestillingsutvalg), Benjamin Romeo,Øvrige4261501 Lan Culmen Reserva 2001 75cl 798,70 599,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Lan5030101 La Rioja Alta Gran Reserva 890 75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), La Rioja Alta, Øvrige19955160201 Contino Graciano 2006 75cl 813,20 609,90 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige5160301 Contino Viña del Olivo 2005 75cl 813,20 609,90 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Øvrige5533501 Dalmau Reserva 2003/2004 75cl 879,30 659,50 (Bestillingsutvalg), Marq. de Murrieta,Øvrige1336501 Castillo Ygay Gran ReservaEspecial 197875cl 1 026,50 769,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Murrieta,Øvrige9127001 Faustino I Gran Reserva 1991 75cl 1 053,30 790,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige9127101 Faustino I Gran Reserva 1994 75cl 1 186,70 890,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige7024601 Faustino I 1970 75cl 1 800,00 1 350,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino9405501 Contador 2008 75cl 3 483,30 2 612,50 (Bestillingsutvalg), Benjamin Romeo,ØvrigeRONDA5967601 Apasos 2006 75cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Los Bujeos, Øvrige5967701 Pasos Largos 2005 75cl 413,30 310,00 (Bestillingsutvalg), Los Bujeos, ØvrigeTENERIFE5155701 Soagranorte 7 Fuentes 2009 75cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Soagranorte, ØvrigeTOLEDO9100401 Jimenez-Landi Bajondillo 2010 75cl 186,50 139,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. JimenezLandi, Øvrige9101601 Jimenez-Landi Sotorrondero200975cl 247,90 185,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Jimenez Landi,ØvrigeTORO9216601 Flor de Vetus 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bod. VetusVALDEORRASU 9684401 Joaquin Rebolledo Mencía 2009 75cl 219,60 164,70 (Bestillingsutvalg), Bodega JoaquinRebolledo S.A., ØvrigeVALENCIA3045406 Solyvino Tempranillo Utiel 300cl 100,00 299,90 (Kategori 6,7), L.C.F., Utiel-RequenaRequeña1542806 Lomas del Castillo Tempranillo 300cl 104,60 313,80 (Bestillingsutvalg), Romeral Vinicola,Utiel-Requena1571601 El Copero Tempranillo 2009 75cl 106,50 79,90 (Kategori 6,7), Øvrige3330206 Marqués de Chivé TempranilloCrianza300cl 109,80 329,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vincente Gandia,Utiel-Requena1406706 El Copero 2010 300cl 110,00 329,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Murviedro,Øvrige1406701 El Copero 2010 75cl 119,90 89,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)4367806 Torre Oria 300cl 113,00 339,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Torre Oria,Utiel-Requena9578906 Villa Negra Crianza 2009 300cl 113,30 339,90 (Kategori 6,7), La Viña, Øvrige4366106 Marques de dos Aguas 200cl 119,90 239,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Arcus, Utiel-Requena9217501 Vinnico Radio Boca 2010 75cl 121,30 91,00 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export1124801 Marqués de Chivé TempranilloCrianza 200775cl 128,00 96,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Vincente Gandia,Utiel-Requena5585701 Marqués de dos Aguas 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Utiel-Requena3286801 Torre Oria Gran Reserva 2005 75cl 139,90 104,90 (Kategori 6,7), Bod. Torre Oria,Utiel-Requena1537801 Villa Negra Gran Reserva 2005 75cl 139,90 104,90 (Kategori 6,7), Anecoop-La Viña, Øvrige1452601 Castillo Montroy Reserva 2006 75cl 144,00 108,00 (Bestillingsutvalg), BCLV de F, Øvrige5789901 El Copero Reserva 2005 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Murviedro, Øvrige9401801 Los Frailes Monastrell Sinergia 75cl 147,90 110,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Frailes, Øvrige20104390401 Marqués de Chivé TempranilloReserva 200675cl 155,30 116,50 (Bestillingsutvalg), Vincente Gandia,Utiel-Requena5240801 Salinas MO Monastrell 2008 75cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), Sierra Salinas, Alicante9401701 Los Frailes Barrica Sinergia 75cl 161,20 120,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Frailes, ØvrigeMonastrell Cabernet Sauvignon20074293901 Hoya de Cadenas Reserva 2007 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Vincente Gandia,Utiel-Requena9256601 Los Frailes Efe Monastrell 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Frailes, Øvrige9324001 Los Pinos 0% 2010 75cl 225,10 168,80 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Pinos, Øvrige5240901 Salinas Puerto 2006 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Sierra Salinas, Alicante9256701 Los Frailes La Moma 2007 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Frailes, ØvrigeYECLA9054106 Castaño Monastrell Ecologico 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Castaño2009U 9687601 Vanesa Monastrell Organic 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Vinnico ExportØVRIGE1006406 Amigo 300cl 90,00 269,90 (Kategori 6,7), Bod. Berberana, Øvrige1006401 Amigo 75cl 95,90 71,90 (Bestillingsutvalg)9474306 La Bandera Roja 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands1204501 Tinto Selecto 75cl 106,50 79,90 (Kategori 4,5,6,7), Arcus81 SPANIA RIOJA ØVRIGE SPANIA 81RØDVIN


RØDVIN82 SPANIA ØVRIGE COASTAL REGION SØR-AFRIKA 829117906 Berberana Organic Dragon 300cl 110,00 329,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Berberana1548606 Marqués de Monistrol Cab-Temp 300cl 110,00 329,90 (Kategori 6,7), Marq. de Monistrol, Øvrige665401 La Bandera Roja 75cl 119,90 89,90 (Kategori 4,5,6,7), Arcus, Øvrige9393406 Tr3 apor 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Export-Union9446301 Copa del Sol Tempranillo 2010 100cl 130,10 130,10 (Kategori 6,7), Langguth Erben4693201 Rasgon de Maria Tempranillo 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Rasgon, ØvrigeGarnacha 20085295501 Valdemoreda Tinto 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. del Mundo, Øvrige8029801 Floral de Uncastellum 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Uncaststellum,Øvrige5240701 Z Tempranillo 2008 75cl 157,30 118,00 (Bestillingsutvalg), España Auténtica,Øvrige4597301 Casa de la Ermita MonastrellOrganic 200875cl 170,70 128,00 (Bestillingsutvalg), Casa de la Ermita,Øvrige5921701 Huerta de Albalà Barbazul 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Huerta de Albalá, Øvrige5967501 Castillo de Ulver 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Estefania, ØvrigeU 9680901 Calvente Guindalera Tinto 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Bodega HoracioCalvente5270801 Ándalus Petit Verdot 2003 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Concordia,Øvrige5921601 Huerta de Albalà Taberner 2007 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Huerta de Albalá, Øvrige791901 Valduero Reserva 2005 75cl 383,90 287,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valduero, Øvrige4390801 Marqués de Griñon Summa 75cl 426,70 320,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Griñon, ØvrigeVarietails 20044390701 Marqués de Griñon Petit Verdot 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Griñon, Øvrige20034390601 Marqués de Griñon Eméritus 75cl 653,30 490,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Griñon, Øvrige20037504501 Faustino 1 Gran Reserva 1964 75cl 2 200,00 1 650,00 (Bestillingsutvalg), Bod. FaustinoSVEITS9190301 Gantenbein Pinot Noir 2009 75cl 796,80 597,60 (Bestillingsutvalg), Martha & DanielGantenbeinSØR-AFRIKABOBERG2037801 Bain’s Way Pinotage 2010 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Wamakersvallei Winery,WellingtonBREEDE RIVER VALLEY1460706 Robertson Cabernet Sauvignon2010/2011300cl 123,30 369,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Robertson Winery,Robertson1460701 Robertson Cabernet Sauvignon 75cl 139,90 104,90 (Kategori 5,6,7)2010/20115989601 Barista Pinotage 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Robertson Winery,Robertson4223901 Woolfkloof Shiraz 2007 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Robertson Winery,Robertson4237901 Whole Berry Cabernet Sauvignon 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Springfield Est.20092676201 Méthode Ancienne CabernetSauvignon 200475cl 506,70 380,00 (Bestillingsutvalg), Springfield Est.,RobertsonCOASTAL REGION4271206 African Spirit Pinotage/Shiraz2003literpris salgspris literpris salgspris300cl 117,50 352,50 (Bestillingsutvalg), Swartland Winery,Swartland1546106 DC Black Granite Shiraz 2010 300cl 120,00 359,90 (Kategori 6,7), Darling Cellars, Øvrige5978306 Allesverloren Danie’s Backyard 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), SwartlandBlend 20095978401 Tukulu Unwooded Syrah75cl 135,60 101,70 (Bestillingsutvalg), Tukulu, DarlingFairtrade 20098050301 La Capra Kemane 2010/2011 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Fairview, Øvrige2073201 Hagelsberg Merlot 2010 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Middelvlei Wine Est.,Stellenbosch5949501 Sheperd’s Cottage CabernetSauvignon Merlot 200875cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Overgauuw,Stellenbosch8049901 Stellenbosch Drive MerlotCabernet Sauvignon 201175cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Origin Wine,Stellenbosch9089201 Leeuwenkuil Syrah Mourvedre 75cl 166,50 124,90 (Kategori 6,7), Leeuwenkuil Family EstateCinsault Viognier 20104002801 Zonnebloem CabernetSauvignon 200875cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Zonnebloem Wines,Stellenbosch4002901 Zonnebloem Pinotage 2008 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Zonnebloem Wines,Stellenbosch5123601 Zonnebloem Shiraz MourvedreViognier 201075cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Zonnebloem Wines,Stellenbosch4765301 Allesverloren Shiraz 2010 75cl 170,50 127,90 (Kategori 4,5,6,7), Allesverloren Wine Est.,Swartland5170701 La Vigne Single Vineyard Shiraz200775cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), La Vigne Est.,Franschoek1469801 Allesverloren Tinta Barocca200875cl 173,20 129,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Allesverloren WineEst., Swartland1127101 La Chasse Reserve 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vriesenhof,Stellenbosch4830801 DC Black Granite Shiraz 2007 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Darling Cellars, Øvrige572201 Swartland Pinotage 2006 75cl 185,20 138,90 (Bestillingsutvalg), Swartland Winery,Swartland4472201 Allesverloren CabernetSauvignon 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Allesverloren Wine Est.,Swartland5524301 The Goatfather 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), The Goats do RoamWine Company, Øvrige1383501 Cathedral Cellar Pinotage 2004 75cl 187,70 140,80 (Bestillingsutvalg), KWV, Stellenbosch4782101 Allesverloren Touriga Nacional200775cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Allesverloren Wine Est.,Swartland273701 Jacobsdal Pinotage 2007 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Jacobsdal Wine Est.,Stellenbosch2006301 Porcupine Ridge Syrah 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Boekenhoutskloof,Øvrige5569901 Eagle Crest Shiraz CabernetSauvignon 200875cl 201,30 151,00 (Bestillingsutvalg), Swartland Winery,Swartland5694001 Seidelberg Cabernet Sauvignon 75cl 201,70 151,30 (Bestillingsutvalg), Seidelberg Wine, Paarl20058050201 Paradyskloof Pinotage 2009 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Vriesenhof,Stellenbosch5678801 Kanonkop Kadette 2007 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Kanonkop Wine Est.,Stellenbosch5999301 Tokara Cabernet Sauvignon200775cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Tokara, Stellenbosch


literpris salgspris literpris salgspris4812701 Jacobsdal Cabernet Sauvignon200475cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Jacobsdal Wine Est.,Stellenbosch8050001 Journeys End CabernetSauvignon 2008/200975cl 233,30 175,00 (Kategori 4,5,6,7), Journey’s EndVineyards, Stellenbosch5996901 Journeys End Shiraz 2005 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Journey’s EndVineyards, Stellenbosch5789701 Reyneke Cornerstone 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Reyneke Wines,Stellenbosch4471701 Stellenzicht Golden TriangelShiraz 200575cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Stellenzicht Cellar,Stellenbosch4846201 Laroche L’Avenir Estate Pinotage200775cl 248,00 186,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche,Stellenbosch8041601 TMV Swartland Syrah 2007 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Tulbagh MountainVineyard, SwartlandU 5275801 Ridgeback Vansha SGMV 2009 75cl 256,40 192,30 (Bestillingsutvalg), Ridgeback Wines, Paarl5969301 Ken Forrester Shiraz Grenache200575cl 261,60 196,20 (Bestillingsutvalg), Ken Forrester Wines,Stellenbosch5135301 Lammerschoek Roulette 2006 75cl 273,30 205,00 (Bestillingsutvalg), Lammershoek,Swartland1078201 Mullineux Syrah 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Mullineux Family Wines,Swartland5811801 Roland’s Reserve Syrah 2006 75cl 297,50 223,10 (Bestillingsutvalg), Seidelberg Wine, Paarl5622901 Sequillo 2006 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Sequillo Cellar,Swartland5978201 Stellenzicht Cellarmaster’sRelease Petit Verdot 200775cl 320,00 240,00 (Bestillingsutvalg), Stellenzicht Cellar,Stellenbosch5735401 La Motte Cabernet Sauvignon200875cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), La Motte Cellars,Franschoek5713701 Grand Plaisir 2005 75cl 333,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Plaisir de Merle, Paarl5854901 Kanonkop Cabernet Sauvignon200775cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Kanonkop Wine Est.,Stellenbosch5854801 Kanonkop Pinotage 2009 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Kanonkop Wine Est.,Stellenbosch5988501 Bellingham Basket Press Syrah 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Bellingham, Paarl20064480501 Stellenzicht Syrah 2003 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Stellenzicht Cellar,Stellenbosch9018001 Boekenhoutskkloof Syrah 2009 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Boekenhoutskloof1078101 Columella 2007 75cl 660,00 495,00 (Bestillingsutvalg), The Sadie Family,SwartlandCONSTANTIAU 9651901 Constantia Uitsig 2007 75cl 310,50 232,90 (Bestillingsutvalg), Constantia Uitsig WinesDURBANVILLE9241201 10 Chapters Merlot Malbec 75cl 170,90 128,20 (Kategori 6,7), 10 Chapters, Øvrige20095222601 Music by d’Aria Red 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), d’Aria Winery, ØvrigeFRANSCHHOEK VALLEY9018301 The Wolf Trap 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Boekenhoutskloof9017901 Boekenhoutskloof CabernetSauvignon 200975cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), BoekenhoutskloofOVERBERG3293901 Hamilton Russel Pinot Noir 2008 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Hamilton RussellVineyards, Walker BayROBERTSON9542901 Robertson Shiraz MourvèdreViognier 201175cl 133,30 100,00 (Bestillingsutvalg), Robertson Winery,Øvrige9523901 Springfield Estate The Work of 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Springfield Est.Time 20049293701 De Wetshof Nature in Concert 75cl 403,30 302,50 (Bestillingsutvalg), De Wetshof Est.2009STELLENBOSCH5973201 Wedgewood Directors Choice 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Wedgewood, ØvrigeCabernet Sauvignon Merlot20099206101 House of Mandela CabernetSauvignon 200875cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Hartenberg EstateWines, ØvrigeSWARTLAND9044801 Cape Crown Shiraz Malbec 2010 75cl 163,30 122,50 (Kategori 4,5,6,7), Swartland Winery,Øvrige9306201 Wedgewood Malbec Pinotage 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Wedgewood20109520701 Lammershoek Lam Syrah 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), LammershoekU 9680501 Sadie Columella 2009 75cl 693,30 520,00 (Bestillingsutvalg), The Sadie FamilyWESTERN CAPE1367106 Kimberly Cabernet Sauvignon 300cl 106,60 319,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige20084831606 Wild South Shiraz-CabernetSauvignon 2010300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Trans Nordic Selection,Øvrige5033706 Oude Kaap Cinsault CabernetSauvignon300cl 118,30 354,90 (Kategori 5,6,7), Douglas GreenBellingham5643401 Bardo Classic Red 100cl 119,90 119,90 (Kategori 6,7), Capewineworks, Øvrige5267006 Cape Pride 300cl 120,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Overgauuw, Øvrige4893606 Drostdy-Hof Shiraz-Pinotage 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Drostdy Winery, Øvrige20101469506 Two Oceans Shiraz 2011 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Distell, Øvrige1469501 Two Oceans Shiraz 2011 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg)9288606 Winds of Change Shiraz /Viognier 2010300cl 123,30 369,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), African Terroir,Øvrige5537506 Goats do Roam 2010/2011 300cl 125,00 374,90 (Kategori 6,7), Charles Back and TheFairview Team, Øvrige4391906 Roodeberg 2007 300cl 129,90 389,80 (Bestillingsutvalg), KWV, Øvrige5794406 Douglas Green CabernetSauvignon Shiraz 2009300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Douglas GreenBellingham, Øvrige2037401 Two Oceans Merlot Shiraz 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Distell, Øvrige1565401 Bettan 2005 75cl 144,90 108,70 (Bestillingsutvalg), La Vigne Est., Øvrige9463401 Allesverloren Danie´s Backyard 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Allesverloren Wine Est.Blend 20101078301 Goats do Roam 2009/2011 75cl 149,20 111,90 (Kategori 6,7), Goats do Roam Wine Co,Øvrige9339206 Expresso Mokka Pinotage Pouch2010150cl 151,90 227,90 (Bestillingsutvalg), Cape Dutch Vignerons,Øvrige83 SØR-AFRIKA COASTAL REGION WESTERN CAPE SØR-AFRIKA 83RØDVIN


RØDVIN84 SØR-AFRIKA WESTERN CAPE RHEINHESSEN TYSKLAND 84literpris salgspris literpris salgspris5655001 Laroche L’Avenir Pinotage 2010 75cl 154,50 115,90 (Bestillingsutvalg), Laroche og L’AvenirEst., Øvrige5287601 Africa Five Cabernet SauvignonShiraz 200775cl 158,40 118,80 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige5287701 Africa Five Merlot 2006 75cl 158,40 118,80 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige5287801 Africa Five Pinotage 2006 75cl 158,40 118,80 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige5287901 Africa Five Shiraz 2007 75cl 158,40 118,80 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige9339501 Arniston Bay CabernetSauvignon Merlot75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), The Company of WinePeople Ltd9483801 Flat Roof Manor Shiraz75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Flat Roof ManorMourvedre Viognier 20095525401 Tall Horse Shiraz 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Douglas GreenBellingham, Øvrige4434001 Thandi Cabernet Sauvignon 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Thandi Wines, ØvrigeMerlot Fairtrade 20099356301 The Grape Grinder The GrinderPinotage 201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), The Grape Grinder,Øvrige4611201 Roodeberg 2008 75cl 166,30 124,70 (Bestillingsutvalg), KWV, Øvrige1562901 Café Culture Pinotage 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), KWV, Øvrige9446401 La Vigne Edvard Grieg Edition 75cl 174,40 130,80 (Kategori 6,7), La Vigne Est.20065298701 Felicité Pinot Noir 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Newton Johnson Wines,Øvrige5531801 Leopard’s Leap Pinotage Shiraz200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Western CapeWineyards5178301 Graham Beck Shiraz CabernetSauvignon 200975cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Graham Beck Wines,Øvrige4784901 Goats do Roam in Villages 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Charles Back and TheFairview Team, Øvrige5345301 Kingfisher Bohemia Pinotage 75cl 203,70 152,80 (Bestillingsutvalg), United Breweries,Øvrige5910001 Terra del Capo Arne 2006 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Anthonij Rupert Wines,Øvrige5533301 La Motte Shiraz 2009 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), La Motte Cellars, Øvrige8057901 TMV Estate Syrah Mourvèdre200775cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Tulbagh MountainVineyard, Øvrige5298901 Newton Johnson Domaine PinotNoir 200975cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Newton Johnson Wines,Øvrige9018501 Chocolate Block 2010 75cl 393,20 294,90 (Bestillingsutvalg), BoekenhoutskloofØVRIGE5287206 Taste Africa Red 300cl 110,60 331,70 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige5287401 Africa Bomvu Red 2008 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige7224801 Eikendal Stellenbosch Pinotage 75cl 235,70 176,80 (Kategori 6,7), Eikendal Vineyards20095237601 Raats Original Red Blend 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Raats Family Wines,Øvrige3019601 Klein Constantia CabernetSauvignon 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Klein Constantia Est.,ØvrigeTYRKIA5253901 Kavaklidere Yakut 2009 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Kavaklidere, Øvrige5253801 Kavaklidere Selection Kirmizi 75cl 204,90 153,70 (Bestillingsutvalg), Kavaklidere, Øvrige2007TYSKLANDBADEN8035201 Gleichenstein SpätburgunderHofgarten Trocken 200975cl 211,50 158,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Freiherr vonGleichenstein, ØvrigeMOSEL4734301 Dornfelder Trabener Würtzgarten 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Heinrich, ØvrigeTrocken 2006PFALZ9579901 Kesseler Pinot Noir N 2010 75cl 199,50 149,60 (Bestillingsutvalg), August Kesseler, Øvrige5658601 Becker Spätburgunder 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Friedrich Becker,Øvrige5658701 Becker Spätburgunder B 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Friedrich Becker,Øvrige5221901 Knipser Kalkmergel75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, ØvrigeSpätburgunder Spätlese Trocken20055221801 Knipser Kirschgarten75cl 612,00 459,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, ØvrigeSpätburgunder Grosses Gewächs2006RHEINGAU5233301 Schloss Reinhartshausen PinotNoir 200875cl 237,60 178,20 (Bestillingsutvalg), SchlossReinhartshausen, Øvrige5674301 Breuer Pinot Noir 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, Øvrige5283001 J.B. Becker Spätburgunder 75cl 301,20 225,90 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeSpätlese Trocken Alte Reben20055283101 J.B. Becker Spätburgunder 75cl 301,30 226,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeSpätlese Trocken 20075282901 J.B. Becker Spätburgunder 75cl 301,30 226,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeSpätlese Trocken Alte Reben20049525701 J.B.Becker Spätburgunder 75cl 306,40 229,80 (Bestillingsutvalg), J.B. BeckerSpätlese Trocken Alte Reben20075718001 Breuer Spätburgunder B 2008 75cl 495,90 371,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, ØvrigeU 9628101 Georg Breuer Spätburgunder B 75cl 495,90 371,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer2009RHEINHESSEN5243801 Hanne-Hønes Jegervin 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Schach-Scheu, Øvrige5243901 Hanne-Hønes Rød 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Schach-Scheu, Øvrige9129401 Weingut Steinmühle SaintLaurent Trocken 200975cl 252,70 189,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Steinmühle,Øvrige9181001 Gröhl Blauer SpätburgunderTrocken Alte Reben 200975cl 260,30 195,20 (Bestillingsutvalg), Weingut Eckehart Gröhl,Øvrige9129501 Weingut SteinmühleSpätburgunder Trocken 200975cl 264,70 198,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Steinmühle,Øvrige


ØVRIGE8035101 Meyer-Näkel Spätburgunder2008/200975cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Meyer-Näkel,Øvrige5290201 Koehler-Ruprecht Philippi PinotNoir R 200475cl 366,10 274,60 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, ØvrigeUNGARNVILLÁNY9064501 Gere Portugieser 2010 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Gere Attila Pincészet5302301 Vylyan Villányi Montenuovo 2007 75cl 252,80 189,60 (Bestillingsutvalg), Vylyan, Øvrige9064801 Vylyan Pinot Noir 2008 75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Vylyan5302501 Gere Pincészete Villány CabernetSauvignon 200775cl 265,70 199,30 (Bestillingsutvalg), Gere Attila Pincészet,Øvrige5340001 Gere Kopar 2007 75cl 478,10 358,60 (Bestillingsutvalg), Gere Attila Pincészet,ØvrigeØVRIGE628901 Egri Merlot 2006 75cl 119,90 89,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vitavin, Øvrige8062401 Fenyes Cellar Sopron Kékfrankos 75cl 146,70 110,00 (Kategori 6,7)2009URUGUAYLAS VIOLETAS9445301 Bodegas Carrau Petit Verdot201175cl 167,90 125,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Juan CarrauPROGRESO5295301 Pisano Rio de los Pájeros TannatReserve 2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Pisano FamilyVineyards, Øvrige1480501 Pisano RPF Tannat 2008 75cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Pisano FamilyVineyards, Coastel Region5295201 Pisano RPF Petit Verdot 2007 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Pisano FamilyVineyards, ØvrigeUSACALIFORNIA666206 Blossom Hill 300cl 103,30 309,90 (Kategori 6,7), Blossom Hill Winery, Øvrige666201 Blossom Hill 75cl 125,30 94,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7)5660506 Falling Feather Ruby Cabernet 300cl 111,60 334,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Arcus, Øvrige5660501 Falling Feather Ruby Cabernet 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)4643606 Paul Masson 300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Paul Masson Winery,Øvrige3361606 Arrow Ruby Cabernet 300cl 116,60 349,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Arcus, Øvrige4807206 Chill Out Shiraz 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), V&S Vin & Sprit, Øvrige1182301 Paul Masson 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Paul Masson Winery,Øvrige4113601 Paul Masson 100cl 124,90 124,90 (Bestillingsutvalg), Canandaigua, Øvrige9344606 Home Run Zinfandel 300cl 126,40 379,10 (Bestillingsutvalg), Globus Wine9503306 Cocoon Zinfandel 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Lodi9370006 Gnarly Head Old Vine LodiZinfandel 2010300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Delicato FamilyVineyards, Lodi5278706 Ravenswood Zinfandel 2009 300cl 130,00 389,90 (Kategori 6,7), Ravenswood Winery, Lodi5168301 Meatpacker’s Zinfandel 2009 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,Central Valley1382901 Arrow Ruby Cabernet 75cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Arcus, ØvrigeU 9689601 Echo Falls Cabernet Sauvignon 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Echo Falls Wine1541201 Beringer Cabernet Sauvignon200875cl 141,20 105,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Napa Valley4602801 Beringer Stone Cellars Zinfandel200975cl 141,20 105,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Øvrige5145001 Chill Out Shiraz 2008 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), V&S Vin & Sprit, Øvrige9331806 Master’s Collection Cabernet 300cl 147,90 443,60 (Kategori 6,7), Schug Carneros EstateSauvignon9100101 Meatpacker’s Organic 2009 75cl 153,20 114,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Arcus, Mendocino4332801 Hess Grand Circle CabernetSauvignon 201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Hess Collection Winery,Øvrige3089901 Turning Leaf Zinfandel 2009 75cl 162,00 121,50 (Bestillingsutvalg), E&J Gallo Winery, NorthCoast1059501 Ravenswood Vintners BlendZinfandel 200975cl 170,50 127,90 (Bestillingsutvalg), Ravenswood Winery,Øvrige5260701 Home Grown 2008 75cl 172,80 129,60 (Bestillingsutvalg), Regency Wine Group,Øvrige8062501 Concannon Conservancy Petite 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Concannon VineyardSirah 2008216601 Fetzer Valley Oaks Zinfandel2007/200875cl 173,20 129,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Fetzer Vineyards,Øvrige9461601 Grand Circle Zinfandel 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Hess Collection Winery3081701 Robert Mondavi Woodbridge 75cl 179,30 134,50 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, ØvrigeZinfandel 20075259101 Gnarly Head Old Vine Zinfandel200975cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Delicato FamilyVineyards, Lodi679601 Fetzer Valley Oaks Cabernet 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Fetzer Vineyards, ØvrigeSauvignon 2007U 9676701 KIZZ Zin Fire 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Rock ’n’ Wines AB782301 Fetzer Valley Oaks Merlot 2006 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Fetzer Vineyards, NapaValley1317201 Beringer Founders’ Estate Merlot200675cl 197,20 147,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Øvrige1367901 Beringer Founders’ EstateZinfandel 200775cl 197,20 147,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Øvrige5323501 Beringer Founders′ EstatesCabernet Sauvignon 200875cl 197,20 147,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Napa1061301 Bogle Petite Sirah 2007 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Bogle Vineyards, ØvrigeU 9686201 Parducci Petite Sirah 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Parducci Wine Cellars,Mendocino5999501 Ironstone Cabernet Savignon200875cl 201,30 151,00 (Bestillingsutvalg), Kautz Family Vineyards,Øvrige8014101 Truchard Cabernet Franc 2005 75cl 228,50 171,40 (Bestillingsutvalg), Truchard Vineyards,Napa Valley3202701 Ravenswood Lodi Zinfandel200875cl 230,50 172,90 (Bestillingsutvalg), Ravenswood Winery,Øvrige9228101 M & D Phillips 7 Deadly Zins200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Michael and DavidPhillips3291901 Ravenswood Napa ValleyZinfandel 2008/200975cl 239,90 179,90 (Kategori 5,6,7), Ravenswood Winery,NapaU 9686301 Rolling Stones Forty Licks Merlot200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Mendocino WineCompany, Mendocino85 TYSKLAND ØVRIGE CALIFORNIA USA 85RØDVIN


RØDVIN86 USA CALIFORNIA CALIFORNIA USA 86literpris salgspris literpris salgspris4332901 Artezin Zinfandel 2009 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Hess Collection Winery,Øvrige1474901 Dry Creek Heritage CloneZinfandel 200175cl 247,90 185,90 (Bestillingsutvalg), Dry Creek Vineyards,Sonoma CountyU 9687801 Paul Dolan Cabernet Sauvignon200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Mendocino WineCompany, Mendocino5125101 Bonny Doon Le Pousseur Syrah 75cl 253,30 190,00 (Kategori 6,7), Bonny Doon, Øvrige20085326901 Bonny Doon Contra 2009 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Bonny Doon, CentralCoast2028601 Ravenswood Sonoma CountyZinfandel 200675cl 262,50 196,90 (Bestillingsutvalg), Ravenswood Winery,Sonoma County9228201 M & D Phillips Petite Petit 2009 75cl 266,30 199,70 (Bestillingsutvalg), Michael and DavidPhillips, Lodi3495801 Bonterra Organically Grown 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Fetzer Vineyards, ØvrigeZinfandel 2006/20073019701 Kendall-Jackson Vintner’s 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Kendall-Jackson, ØvrigeReserve Pinot Noir 20071534201 Waterstone Merlot 2005 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Waterstone Winery,Øvrige5693501 Robert Mondavi Private75cl 270,00 202,50 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, NapaSelection Cabernet Sauvignon20074158901 Robert Mondavi Private75cl 270,00 202,50 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, ØvrigeSelection Zinfandel 20054158801 Robert Mondavi Private75cl 275,30 206,50 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, ØvrigeSelection Pinot Noir 20065276601 Edmeades Mendocino CountyZinfandel 200775cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Edmeades Winery,Mendocino4399301 Seghesio Sonoma Zinfandel2009/201075cl 306,50 229,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Az. Vit. Seghesio,Sonoma County5999701 Ironstone Old Vine ReserveZinfandel 200775cl 308,10 231,10 (Bestillingsutvalg), Kautz Family Vineyards,Øvrige299301 Beringer Clear Lake Zinfandel 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards20079581801 Jaffurs Syrah Santa Barbara200975cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Jaffurs Wine Cellars,Santa Barbara9359501 Schug Carneros Pinot Noir 2008 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Schug Carneros Estate,Carneros371501 Beringer Knights Valley Cabernet 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Beringer VineyardsSauvignon 20069229101 Orfin Lotts Pinhead Red RussianRiver Valley 200775cl 345,20 258,90 (Bestillingsutvalg), Orfin Lotts, RussianRiver Valley9228901 County Line Sonoma Coast PinotNoir 200975cl 358,50 268,90 (Bestillingsutvalg), County Line Vineyards,Sonoma Coast4979501 Clos du Val Zinfandel 2006 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Clos du Val Wine, NapaU 9626301 Kendall Jackson Highland EstateAlisos Hills Syrah 200675cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Kendall-Jackson, SantaBarbara9137801 Ridge Lytton Springs 2008 75cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Ridge Vineyards,Sonoma County9135101 Scherrer Sonoma County PinotNoir 200675cl 397,20 297,90 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Sonoma County9135501 Scherrer Sonoma County PinotNoir 200775cl 397,20 297,90 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Sonoma County5756901 Seghesio Rockpile Zinfandel200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Seghesio FamilyVinyards, Rockpile3112401 Clos du Val Cabernet Sauvignon 75cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Clos du Val Wine, Napa20055712001 Seghesio Zinfandel Old Vine200675cl 419,90 314,90 (Bestillingsutvalg), Seghesio FamilyVinyards, Øvrige9228601 Anthill Farms Anderson ValleyPinot Noir 200975cl 424,00 318,00 (Bestillingsutvalg), Anthill Farms Winery,Anderson Valley9359301 Schug Carneros HeritageReserve Pinot Noir 200775cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Schug Carneros Estate,Carneros9520901 Ridge Cabernet SauvignonEstate 200875cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Ridge Vineyards, SantaCruz Mountains5693601 Robert Mondavi Napa Valley 75cl 439,30 329,50 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, NapaCabernet Sauvignon 2005787101 Marimar Torres Pinot Noir 2005 75cl 446,00 334,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, RussianRiver Valley9135001 Scherrer Russian River ValleyPinot Noir 200775cl 450,50 337,90 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Russian River Valley8022501 Bonny Doon Bien Nacido Syrah 75cl 453,30 340,00 (Bestillingsutvalg), Bonny Doon20075737901 Marimar Estate Doña MargaritaVineyard Pinot Noir 200675cl 461,30 346,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, SonomaCoast9359101 Grgich Hills Estate Napa ValleyMerlot 200675cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Grgich Hills Estate,Napa Valley5830201 Stag’s Leap Artemis Cabernet 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Stags’ Leap WinerySauvignon 20079302701 Bonterra The Butler 2007 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Bonterra Vinyards,Mendocino9302801 Bonterra The McNab 2006 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Bonterra Vinyards,Mendocino9135201 Scherrer Vineyard CabernetSavignon 200375cl 477,20 357,90 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Alexander Valley1099601 Ravenswood Teldeschi Zinfandel200575cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Ravenswood Winery,Dry Creek Valley9479701 Etude Carneros Pinot Noir 2008 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Etude Wines, Carneros9228701 Anthill Farms Tina-Marie PinotNoir 200975cl 503,90 377,90 (Bestillingsutvalg), Anthill Farms Winery,Russian River Valley9228801 Radio-Coteau La NeblinaSonoma Coast Pinot Noir 200875cl 503,90 377,90 (Bestillingsutvalg), Radio-Coteau, SonomaCoast9135301 Scherrer Big Brother Pinot Noir200675cl 503,90 377,90 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Sonoma Coast9135401 Scherrer Big Brother Pinot Noir200775cl 503,90 377,90 (Bestillingsutvalg), Scherrer winery,Sonoma Coast1081901 Mount Eden Estate BottledCabernet Sauvignon 200675cl 505,70 379,30 (Bestillingsutvalg), Mount Eden, Santa CruzMountains3082001 Robert Mondavi Napa ValleyMerlot 200575cl 515,30 386,50 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, NapaValleyU 9673901 Pine Ridge Cabernet SauvignonNapa Valley 200875cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Pine Ridge Wineyards,Napa Valley


literpris salgspris literpris salgspris5737801 Marimar Estate Cristina PinotNoir 200575cl 526,70 395,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, RussianRiver Valley9356101 Hirsch Vineyards San AndreasFault Pinot Noir 200975cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Hirsch Vineyards,Sonoma Coast5276701 Kendall-Jackson HawkeyeMountain Cabernet Sauvignon75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Kendall-Jackson,Alexander Valley20059479501 St. Clement Napa ValleyCabernet Sauvignon 200775cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), St. Clement Vineyards,Napa Valley9359001 Grgich Hills Estate Napa ValleyCabernet Sauvignon 200775cl 585,30 439,00 (Bestillingsutvalg), Grgich Hills Estate,Napa Valley9479401 Ch. St. Jean Cinq CepagesSonoma County Cabernet75cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Ch. St. Jean, SonomaCountySauvignon 20069479601 St. Clement Orropas Napa ValleyCabernet Sauvignon 200675cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), St. Clement Vineyards,Napa Valley9222701 Stag’s Leap Wine CellarsCabernet Sauvignon Fay 200775cl 746,50 559,90 (Bestillingsutvalg), Stags’ Leap Winery,Napa Valley9479201 Stags’ Leap Napa ValleyCabernet Sauvignon 200775cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Stags’ Leap Winery,Napa Valley9479801 Stags’ Leap The Leap NapaValley Cabernet Sauvignon 200675cl 1 066,50 799,90 (Bestillingsutvalg), Stags’ Leap Winery,Napa Valley9479901 Beringer Private Reserve NapaValley Cabernet Sauvignon 200575cl 1 199,90 899,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Napa ValleyOREGON1041701 Cloudline Pinot Noir 2007 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Cloudine Cellars, Øvrige8014501 Erath Pinot Noir 2008 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Erath Winery, Øvrige1057301 Firesteed Pinot Noir 2006 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Firesteed Cellars,Øvrige1072401 Maysara Jamsheed Pinot Noir 75cl 293,30 220,00 (Bestillingsutvalg), Maysara, McMinnville20078059001 Domaine Drouhin Pinot Noir 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Willamette valley20088036101 Amity Vineyards Winemaker’sReserve Pinot Noir 200675cl 394,50 295,90 (Bestillingsutvalg), Amity Vineyards,Willamette valleyWASHINGTON9073901 Chateau Ste Michelle Syrah200775cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ste Michelle,Columbia Valley9422501 Charles Smith Velvet DevilMerlot 200975cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Charles Smith,Columbia Valley9422301 Charles Smith Boom BoomSyrah 200975cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Charles Smith,Columbia Valley9422401 Charles Smith Chateau SmithCabernet Sauvignon 200875cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Charles Smith,Columbia Valley5829901 Ch. Ste Michelle Indian WellsCabernet Sauvignon 200675cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ste Michelle,Columbia Valley9222501 Northstar Merlot Columbia Valley200675cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Northstar Winery,Columbia ValleyØSTERRIKEBURGENLAND5202401 Meinklang Burgenland Red200975cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Meinklang, Øvrige9274701 Mayr Na alsdann Blaufränkisch 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Ferdinand Mayr20098043001 Prieler Johanneshöhe75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Prieler, NeusiedlerseeBlaufränkisch 20075934401 Schloss Halbturn KoenigseggZweigelt Classic 200775cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Halbturn,Øvrige5292501 Weninger Franz 2008 75cl 185,70 139,30 (Bestillingsutvalg), Weninger,Mittelburgenland1016501 Lenz Moser SelectionBlaufränkisch 200675cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Lenz Moser,Mittelburgenland5202301 Meinklang Blaufränkisch 2009 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Meinklang, Øvrige8042901 Heinrich Alpha 2010 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Heinrich,Mittelburgenland5934501 Schloss Halbturn KoenigseggPinot Noir 200775cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Halbturn,Øvrige4456601 Zantho St. Laurent 2008 75cl 200,80 150,60 (Bestillingsutvalg), Zantho, Øvrige4495401 Schmelzer Blaufrankisch 2005 75cl 205,30 154,00 (Bestillingsutvalg), Schmelzer, Øvrige9582001 Pittnauer BlaufrankischHeideboden 200975cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Pittnauer,Neusiedlersee4495101 Schmelzer Blauer Zweigelt 2006 75cl 217,70 163,30 (Bestillingsutvalg), Schmelzer, Øvrige9582101 Pittnauer St. Laurent Dorflagen200975cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Pittnauer,Neusiedlersee5863001 Heinrich St. Laurent 2007 75cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Gernot Heinrich, ØvrigeU 9630801 Meinklang Spiegl Blaufränkisch 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Meinklang20075863101 Heinrich Pannobile 2006 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Gernot Heinrich, Øvrige5799001 Höpler Pinot Noir 2005 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Höpler5839001 Schröck Junge Löwen 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Heidi Schröck,Øvrige9515101 Maestro 2008 75cl 293,60 220,20 (Bestillingsutvalg), Weing. Heinrich,Mittelburgenland5202501 Meinklang Konkret 2007 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Meinklang, Øvrige9515301 Goldberg Reserve 2008 75cl 348,00 261,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Heinrich,Mittelburgenland9524601 Moric Reserve 2008 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Moric,Neusiedlersee9515201 Terra o. 2008 75cl 438,90 329,20 (Bestillingsutvalg), Weing. Heinrich,Mittelburgenland5295101 Schiefer Szapary Blaufränkisch 75cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Uwe Schiefer, Øvrige20089524701 Jagini Blaufränkish Zagersdorf200875cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Moric,Neusiedlersee5309702 Opitz One 2008 37,5cl 1 026,70 385,00 (Bestillingsutvalg), The Opitz Winery,NeusiedlerseeNIEDERÖSTERREICH9525401 Allram Blauer Zweigelt 2010 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Allram4871301 Loimer Pinot Noir Terrassen200775cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,kamptal5843401 Gobelsburg Haidegrund StLaurent 200575cl 398,90 299,20 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal87 USA CALIFORNIA NIEDERÖSTERREICH ØSTERRIKE 87RØDVIN


RØDVIN88 ØSTERRIKE WIEN SOUTH AUSTRALIA AUSTRALIA 88WIEN5925501 Zahel Wiener Komposition 2008 75cl 202,40 151,80 (Bestillingsutvalg), Weinbau Zahel, Øvrige5282701 Schloss Schönbrunn Rotleiten 75cl 222,30 166,70 (Bestillingsutvalg), Weinbau Zahel, Øvrige2009ØVRIGE5235801 Carnuntum 2009 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Muhr-van derNiepoort, ØvrigeHVITVINliterpris salgspris literpris salgsprisARGENTINACALCHAQUI VALLEYU 9629501 Colomé Torrontes 2011 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Bodega ColoméLA RIOJA2077301 Nacari Pinot Grigio 2010 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), La Riojana, FamatinaValley8041706 Condor Peak Torrontés 2009 200cl 125,00 249,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Andean Vineyards,Øvrige1000001 Viñedos de la PosadaChardonnay Fairtrade 201075cl 136,00 102,00 (Kategori 3,4,5,6,7), La Riojana, FamatinaValleyMENDOZA4323606 Astica Chardonnay 300cl 115,00 344,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Trapiche,Øvrige4988501 Canopia Chenin Chardonnay 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Esmeralda, Øvrige20104246201 Astica Chardonnay 2010 75cl 130,50 97,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Bod. Trapiche,Øvrige4246205 Astica Chardonnay 2010 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg)4610201 Argento Chardonnay 2010 75cl 133,30 100,00 (Kategori 5,6,7), Bod. Esmeralda, Øvrige5979101 Trapiche Pinot Grigio 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, Øvrige1048901 Trapiche Sauvignon Blanc 75cl 139,90 104,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Trapiche, Øvrige2010/20114825201 Alamos Chardonnay 2010 75cl 142,70 107,00 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige4988301 Alamos Sauvignon Blanc 2010 75cl 142,70 107,00 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige2077401 Tierra de Luna 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), J&F Lurton, Øvrige5121601 Finca El Origin Chardonnay 2011 75cl 151,90 113,90 (Bestillingsutvalg), Finca el Origin, UcoValley5265001 Trapiche Zaphy Organic75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeChardonnay 20105892501 Piropo Pinot Blanc 2009 75cl 154,30 115,70 (Bestillingsutvalg), Argento Wine, Øvrige4347901 Santa Ana Sauvignon Blanc 75cl 163,30 122,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Santa Ana, Øvrige2004794801 Toso Chardonnay 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Pascual Toso4402101 Terrazas Chardonnay 2009 75cl 177,20 132,90 (Bestillingsutvalg), Terrazas de Los Andes,Øvrige9441401 Jean Bousquet Chardonnay Pinot 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean BousquetGris Reserva 2011U 9596701 Jean Bousquet Chardonnay 75cl 186,50 139,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Jean BousquetReserva 20114610301 Catena Chardonnay 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Catena Zapata, Øvrige9521401 Catena Alta Chardonnay 2008 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Catena ZapataSALTAU 4328401 Quara Torrontés 2011 75cl 137,90 103,40 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Felix Lavaque9100001 Cuma Torrontes Organic 2011 75cl 139,90 104,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Michel Torino,Cafayate ValleySAN JUAN5601901 Las Moras Viognier 2007 75cl 129,60 97,20 (Bestillingsutvalg), Finca las Moras, Øvrige5102101 Graffigna Centanario Pinot Grigio 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Graffigna, Øvrige2008ØVRIGE5695901 Tierra de Luna Alta Colleccion 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), ØvrigeTorrontés 2008U 9611101 Zuccardi Serie A Chardonnay 75cl 162,70 122,00 (Kategori 4,5,6,7), Familia Zuccardi2011AUSTRALIANEW SOUTH WALES5731701 Rolling Unoaked Chardonnay 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Cumulus Wines, Øvrige20078043201 Josef’s Vineyard Riesling 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Vinum Australis, Orange1064201 Allandale Semillon 2008 75cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Allandale Winery,Hunter Valley1038301 Allandale Semillon 2006 75cl 184,70 138,50 (Bestillingsutvalg), Allandale Winery,Hunter Valley5230501 Logan Weemala Riesling 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Logan Wines, Orange5229901 Margan Semillon 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Margan, Hunter Valley9449501 Margan Verdelho 2010 75cl 199,90 149,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Margan, HunterValley5227301 Logan Chardonnay 2008 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Logan Wines, Orange5941901 Philip Shaw The ArchitectChardonnay 200975cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Philip Shaw Wines,Øvrige5942101 Philip Shaw The DreamerViognier 200875cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Philip Shaw Wines,Øvrige5598701 Philip Shaw No. 19 Sauvignon 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Cumulus Wines, ØvrigeBlanc 20099678601 Penfolds Bin 311 Tumbarumba 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds, OrangeChardonnay 2010SOUTH AUSTRALIA704001 Jacob’s CreekSemillon/Chardonnay 201075cl 144,00 108,00 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, BarossaValley4222401 Peter Lehmann Barossa Riesling201075cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Barossa Valley4190401 Peter Lehmann Weighbridge 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann, ØvrigeChardonnay 20099288701 Rosemount Diamond Cellars 75cl 149,20 111,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Rosemount Est.Riesling Semillon SauvignonBlanc 20105229101 Wynns Coonawarra Chardonnay200875cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Wynn’s CoonawarraEst., Coonawarra8054701 Dandelion Wishing Clock of theAdelaide Hills Sauvignon Blanc20094811301 Jacob’s Creek Riesling Reserve201075cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Dandelion Vineyards,Adelaide Hills75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, BarossaValley


literpris salgspris literpris salgspris4542501 Jacob’s Creek ReserveChardonnay 200975cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, BarossaValley9400101 Penfolds Koonunga Hill Autumn 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), PenfoldsRiesling 20085791601 St. Hallett Poacher’s Blend 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), St. Hallett Wines,Barossa Valley5237201 Y Series Viognier 2009 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Yalumba Winery, Øvrige5823001 Peter Lehmann Layers 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Adelaide HillsU 9635101 Langmeil Live Wire Riesling201175cl 214,10 160,60 (Bestillingsutvalg), Langmeil Winery,Barossa Valley5237301 Pewsey Vale Riesling 2009 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Pewsey Vale Vineyard,Eden Valley9477401 Cranswick Sarus ChardonnayPinot Noir 200975cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Cranswick Wines,Adelaide Hills9200501 Knappstein Hand Picked Riesling 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Knappstein, Clare Valley20105159701 Langmeil Eden Valley Riesling 75cl 263,60 197,70 (Bestillingsutvalg), Langmeil Winery20103150801 Rosemount Show Reserve 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est., ØvrigeChardonnay 20064856101 Jacob’s Creek SteingartenRiesling 200375cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, BarossaValley9420501 Margaret Barossa Semillon200575cl 293,30 220,00 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann,Barossa Valley9399901 Penfolds Bin 51 Eden Valley 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds, Eden ValleyRiesling 20109420401 Wigan Eden Valley Riesling 2005 75cl 360,00 270,00 (Bestillingsutvalg), Peter Lehmann, EdenValley5087101 Penfolds Yattarna Chardonnay 75cl 839,90 629,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds2008SOUTH EASTERN AUSTRALIA2039306 Chill Out Chardonnay 300cl 111,60 334,90 (Kategori 5,6,7), Austwine, Øvrige4252806 Lindemans Chardonnay 2011 300cl 121,70 365,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Lindemans Wines,Øvrige5625106 Hardys Varietal Range300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Hardys, ØvrigeChardonnay4346406 Rosemount GewürztraminerRiesling300cl 124,60 373,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Rosemount Est.,Øvrige682301 Lindemans Cawarra SemillonChardonnay 200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Lindemans Wines,Øvrige5274706 Banrock Station Chardonnay 225cl 133,30 299,90 (Bestillingsutvalg), Constellation, ØvrigeVerdelho Reserve 20104533001 Wolf Blass EaglehawkChardonnay 201075cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Wolf Blass Wines,Øvrige3300301 Rosemount GewürztraminerRiesling 2010/201175cl 141,20 105,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Rosemount Est.,Øvrige3024301 Brown Brothers Chenin Blanc 75cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), Brown Brothers, Øvrige20105144901 Chill Out Chardonnay 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), V&S Vin & Sprit, Øvrige5642801 Yellow Tail Semillon SauignonBlanc 201075cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, Øvrige289501 Jacob’s Creek Riesling 2010 75cl 150,70 113,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Orlando Wines, Øvrige1169301 Jacob’s Creek Chardonnay 2009 75cl 152,00 114,00 (Kategori 4,5,6,7), Orlando Wines, Øvrige1169302 Jacob’s Creek Chardonnay 2009 37,5cl 181,30 68,00 (Kategori 5,6,7)5625001 Hardys Stamp Riesling75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Hardys, ØvrigeGewurztraminer 2009254501 Lindemans Bin 65 Chardonnay201075cl 153,20 114,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Lindemans Wines,Øvrige254502 Lindemans Bin 65 Chardonnay 37,5cl 183,70 68,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)20105148001 Rosemount O 2011 75cl 154,50 115,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est., Øvrige4996101 McPherson Chardonnay 2010 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), McPherson Wines,Øvrige5609601 Hardys Varietal Range75cl 165,20 123,90 (Bestillingsutvalg), Hardys, ØvrigeChardonnay 20094636601 Hardys Stamp Chardonnay 75cl 165,30 124,00 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, ØvrigeSemillon 20085093601 Jacob’s Creek Three Vines White 75cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, Øvrige20073191801 Oxford Landing Chardonnay 75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Yalumba Winery, Øvrige2009258101 Penfolds Koonunga Hill75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds, ØvrigeChardonnay 20103138901 Rosemount Chardonnay 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est., Øvrige9223801 Rosemount Pinot Grigio 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Rosemount Est.5747404 Hardys Stamp Semillon25cl 187,60 46,90 (Bestillingsutvalg), Hardys, ØvrigeChardonnay4716801 Wolf Blass Gold Label Riesling200575cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Wolf Blass Wines,Øvrige5631601 Eileen Hardy Chardonnay 2005 75cl 356,70 267,50 (Bestillingsutvalg), Thomas Hardy & Sons,ØvrigeTASMANIAU 9566801 Abel’s Tempest Chardonnay 75cl 213,20 159,90 (Kategori 5,6,7), Heemskerk Wines2010VICTORIA5500001 Everton White 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Brown Brothers, Øvrige5229001 Annie’s Lane Riesling 2006 75cl 167,90 125,90 (Bestillingsutvalg), Annie’s Lane, YarraValley5231601 Little Yering Chardonnay 2008 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Yering Station, YarraValley5773301 Tahbilk Marsanne 2007 75cl 205,30 154,00 (Bestillingsutvalg), Tahbilk, Øvrige5773101 Tahbilk Viognier 2006 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Tahbilk, ØvrigeU 9595701 Innocent Bystander Chardonnay201075cl 233,30 175,00 (Kategori 5,6,7), Innocent BystanderWinery, Yarra ValleyWESTERN AUSTRALIA5878801 Baldivis Estate 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), 3 Oceans wineCompany, Frankland River8043101 Rocky Gully Riesling 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Frankland Estate,Frankland RiverØVRIGE9102106 My World Australia Chardonnay 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Arcus5961001 Penfolds Rawson’s RetreatRiesling 200975cl 154,50 115,90 (Bestillingsutvalg), Penfolds, Øvrige89 AUSTRALIA SOUTH AUSTRALIA ØVRIGE AUSTRALIA 89HVITVIN


HVITVIN90 BOSNIA-HERCEG. SAN ANTONIO CHILE 90literpris salgspris literpris salgsprisBOSNIA-HERCEG.5173101 Andrija Zilavka 2008 75cl 179,70 134,80 (Bestillingsutvalg), Pod. Andrija, ØvrigeCHILEBÍO-BÍO VALLEY5964106 Cono Sur Gewürztraminer 2011 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur, Øvrige5670601 Cono Sur Gewürztraminer 2011 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viña Cono Sur,Øvrige5790201 Cono Sur Riesling Reserva 2011 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur, ØvrigeCASABLANCA1049001 Cono Sur Sauvignon Blanc 75cl 153,20 114,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Viña Cono Sur, ØvrigeReserva 20115655901 Armador Sauvignon Blanc 2009 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Odfjell Vineyards, Øvrige8001501 Errazuriz Chardonnay 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viña Errazuriz, Øvrige287701 Santa Rita Sauvignon Blanc 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Viña Santa Rita, ØvrigeReserva 2010242301 Santa Carolina ChardonnayReservado 200475cl 183,30 137,50 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Øvrige5911101 Canepa Finisimo Sauvignon 75cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Viña Canepa, ØvrigeBlanc Gran Reserva 20105970901 Viña Maipo Gran Devoción 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo, ØvrigeSauvignon Blanc 2010783201 Nimbus Estate Gewürstraminer 75cl 205,20 153,90 (Bestillingsutvalg), Viña Casablanca, Øvrige2008CENTRAL VALLEY4118306 Viña Maipo Sauvignon Blanc 300cl 100,00 299,90 (Kategori 6,7), Viña Maipo, Øvrige2010/20111654106 Santa Helena Chardonnay 2010 300cl 101,60 304,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Helena,ØvrigeU 4728506 Gato Blanco Sauvignon Blanc 300cl 108,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro4118201 Sunrise Chardonnay 2011 75cl 118,50 88,90 (Kategori 6,7), Concha y Toro, Øvrige379801 GatoNegro Chardonnay 2010 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Viña San Pedro,Øvrige5624706 Santa Carolina VistannaChardonnay 2008300cl 125,30 375,90 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Øvrige5218701 Cono Sur Sauvignon Blanc 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Viña Cono Sur, Øvrige1557901 Santa Digna Sauvignon Blanc 75cl 146,00 109,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, ØvrigeReserve 20085544501 Viña Maipo Chardonnay Reserva 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Viña Maipo, Øvrige20105977901 Paso del Sol Chardonnay 2009 75cl 150,50 112,90 (Bestillingsutvalg), Terramater, Øvrige5977601 Paso del Sol Sauvignon Blanc 75cl 150,50 112,90 (Bestillingsutvalg), Terramater, Øvrige20095853201 Punto Niño Sauvignon Blanc 75cl 162,00 121,50 (Bestillingsutvalg), Viña Punto Alto, Øvrige20095222401 Las Mulas Sauvignon Blanc 75cl 172,70 129,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige20099528001 Christmas White 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Boutinot5300301 Escudo Rojo Chardonnay 2008 75cl 210,50 157,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, ØvrigeCOLCHAGUA9400601 Casa Silva Cool Coast SauvignonBlanc 201175cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Viña Casa SilvaCURICÓ667101 Caliterra Sauvignon Blanc 2010 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Viña Caliterra, Øvrige4909701 Montes Sauvignon Blanc Classic 75cl 186,70 140,00 (Bestillingsutvalg), Montes, Øvrige2008ELQUI VALLEY5137201 Castillo de Molina Sauvignon 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viña San Pedro, ØvrigeBlanc 20099235101 Falernia Pedro Ximenez Reserva 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viña Falernia2010LEYDA VALLEY9531501 Casillero del Diablo Chardonnay 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Concha y Toro20115207501 Leyda Chardonnay Reserva 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Viña Leyda, Øvrige20095207401 Leyda Sauvignon Blanc Reserva 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Viña Leyda, Øvrige20095207301 Leyda Neblina Riesling 2008 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Viña Leyda, ØvrigeLIMARÍ4455901 Tabalí Reserva Sauvignon Blanc 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Viña Tabalí, Øvrige20075260401 Marques de Casa Concha 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, ØvrigeChardonnay 2009MAULE753401 Santa Rita 120 Chardonnay 75cl 146,50 109,90 (Kategori 5,6,7), Viña Santa Rita20105052501 Villagolf Chardonnay Hole-in-One200775cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Chilean WinesCompany, Øvrige5052601 Villagolf Eagle ChardonnayReserva 200775cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Chilean WinesCompany, ØvrigeRAPEL VALLEY5773801 Doña Dominga Old VinesSauvignon Blanc Semillon 200875cl 118,00 88,50 (Bestillingsutvalg), Viña Casa Silva,Colchagua8054801 Estampa Viognier 2009 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viña y BodegaEstampa, Colchagua286601 Santa Carolina Chardonnay201175cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Viña SantaCarolina, Øvrige1361101 La Palma Chardonnay 2008 75cl 148,00 111,00 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, Øvrige1313001 La Palma Sauvignon Blanc 2008 75cl 148,00 111,00 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, Øvrige5590501 Casa Silva Sauvignon BlancReserva 201175cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Viña Casa Silva,Colchagua1012401 Santa Carolina Sauvignon BlancReserva 200875cl 179,30 134,50 (Bestillingsutvalg), Viña Santa Carolina,Colchagua4285101 Viña la Rosa La Capitana 75cl 183,30 137,50 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, ØvrigeChardonnay 20054285201 Viña la Rosa Don Reca75cl 190,80 143,10 (Bestillingsutvalg), Viña la Rosa, ØvrigeChardonnay 2003SAN ANTONIO9522201 Matetic Corralillo SauvignonBlanc 201075cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Matetic Vineyards


literpris salgspris literpris salgsprisFRANKRIKEALSACEU 9670301 Weinbach Riesling Grand Cru 75cl 0,00 0,00 (Bestillingsutvalg), Dom. WeinbachSchlossberg 20103461501 Freyburger Riesling Réserve 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Louis Freyburger, Øvrige20092095901 Pfaffenheim Riesling 2010 75cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), La Cave desVignerons de Pfaffenhei, Øvrige5109001 Louis Sipp Riesling 2005 75cl 140,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Louis Sipp, Øvrige370601 Freyburger Pinot Gris Réserve201075cl 142,50 106,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Louis Freyburger,Øvrige8054901 Preiss Riesling 2010. 75cl 144,40 108,30 (Bestillingsutvalg), Ernest Preiss, Øvrige2092201 Dagobert Riesling 2009 75cl 145,30 109,00 (Kategori 4,5,6,7), Cave du Roi Dagobert,Øvrige5799901 Dopff & Irion Sylvaner Tradition 75cl 151,90 113,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, Øvrige20103482501 Rolly Gassmann Sylvaner 2009 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Rolly Gassmann,Øvrige3950101 Schiller Riesling 2009 75cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg), Cave Vin. d’Orschwiller,Øvrige5109101 Louis Sipp Riesling Ribeauvillé 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Louis Sipp, Øvrige200383601 Pfaffenheim Pinot Blanc 2008 75cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Øvrige5218801 Dopff & Irion Gentil 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, Øvrige3453301 Gentil Hugel 2009 75cl 166,50 124,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Hugel & Fils, Øvrige299601 Dopff & Irion Riesling 2009 75cl 169,30 127,00 (Kategori 4,5,6,7), Dopff & Irion, Øvrige299605 Dopff & Irion Riesling 2009 150cl 185,90 278,90 (Bestillingsutvalg)299602 Dopff & Irion Riesling 2009 37,5cl 199,70 74,90 (Bestillingsutvalg)5200601 Gentil de Pfaff 2008 75cl 170,70 128,00 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Øvrige1484801 Hunawihr Riesling Réserve 2007 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Cave Vin. à Hunawihr,Øvrige5791201 Arthur Metz Sylvaner 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Arthur Metz, Øvrige5140301 Turckheim Riesling Reserva200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cave de Turckheim,Øvrige9448701 Zinck Pinot Blanc 2010 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Phillippe Zinck, Øvrige9019901 Kientz Pinot Blanc 2008 75cl 176,30 132,20 (Bestillingsutvalg), René Kientz, Øvrige9448801 Zinck Riesling 2010 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Phillippe Zinck, Øvrige4230301 Kuentz-Bas Riesling Tradition 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Kuentz-Bas, Øvrige20095791101 Arthur Metz Riesling 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Arthur Metz, Øvrige5276901 Rieflé Pinot Blanc Bonheur 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Rieflé, ØvrigeConvival 2009712301 Turckheim Pinot Gris Réserve 75cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), Cave de Turckheim, Øvrige2008/20094441101 Edmond Rentz Riesling 2007 75cl 187,30 140,50 (Bestillingsutvalg), Edmond Rentz, Øvrige74101 Dopff & Irion Gewurztraminer 75cl 193,20 144,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dopff & Irion, Øvrige201074102 Dopff & Irion Gewurztraminer201037,5cl 232,00 87,00 (Bestillingsutvalg)3133301 Lucien Albrecht Riesling Réserve200975cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lucien Albrecht,Øvrige5222101 Vincent Fleith Riesling 2008 75cl 194,50 145,90 (Bestillingsutvalg), Earl Rene FleithEschard, Øvrige5823701 Gustave Lorentz Riesling 75cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Gustave Lorentz, ØvrigeRéserve 20095081001 Kientz Riesling Blienschwiller 75cl 198,00 148,50 (Bestillingsutvalg), René Kientz, Øvrige20061462601 Jean-Baptiste AdamGewurztraminer Réserve 200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Caves Jean-BaptisteAdam, Øvrige9309401 Jean-Baptiste Adam R’EveD’Adam 200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Caves Jean-BaptisteAdam, Øvrige3228801 Preiss-Zimmer Pinot Gris 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Preiss-Zimmer, ØvrigeRéserve 20085277001 Rieflé Riesling 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Rieflé, Øvrige88801 Trimbach Riesling 2010 75cl 199,90 149,90 (Kategori 4,5,6,7), F.E. Trimbach, Øvrige88802 Trimbach Riesling 2010 37,5cl 239,70 89,90 (Bestillingsutvalg)8006601 Pfister Pinot Gris Tradition 2007 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Pfister, Øvrige709501 Pfaffenheim Gewurztraminer200875cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Øvrige5544101 Gustave Lorentz Gewurztraminer 75cl 203,50 152,60 (Bestillingsutvalg), Gustave LorentzRéserve 20104403301 Black Tie Pinot Gris Riesling200975cl 205,30 154,00 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Øvrige4884801 Albert Mann Pinot BlancAuxerrois 2006/200975cl 206,10 154,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Albert Mann,Øvrige789301 Trimbach Gewurztraminer 75cl 206,70 155,00 (Kategori 5,6,7), F.E. Trimbach, Øvrige2008/20095222001 Vincent Fleith Steinweg Riesling200875cl 207,90 155,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Earl Rene FleithEschard, Øvrige9180501 Kientz Pinot Gris 2008 75cl 208,30 156,20 (Bestillingsutvalg), René Kientz, Øvrige1369901 Albrecht Pinot Gris Réserve 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lucien Albrecht20094593101 Beyer Riesling 2009 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvrige5217201 Jean-Baptiste Adam L′ Auxerrois 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeVieilles Vignes 20095276801 Rieflé Gewurztraminer Bonheur 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Rieflé, ØvrigeConvival 20095843001 Kreydenweiss Clos du Val d’EleonRiesling Pinot Gris 200575cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Marc Kreydenweiss,Øvrige283101 Cuvée les Amours Pinot Blanc 75cl 214,50 160,90 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige20085791001 Arthur Metz Gewurztraminer 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Arthur Metz, Øvrige20105314001 Schaeffer-Woerly Riesling 2009 75cl 220,80 165,60 (Bestillingsutvalg), Øvrige4139601 Schmitt Glintzberg Riesling 2010 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Anne-MarieSchmitt, Øvrige5268601 Jean Zipp Riesling Vieilles Vignes 75cl 225,70 169,30 (Bestillingsutvalg), Jean Zipp, Øvrige20085939201 Jean-Marc Bernhard VieillesVignes Riesling 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Bernhard,Øvrige5112901 Bott-Geyl Riesling Les Elements200975cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bott-Geyl, Øvrige91 FRANKRIKE ALSACE FRANKRIKE 91HVITVIN


HVITVIN92 FRANKRIKE ALSACE ALSACE FRANKRIKE 92literpris salgspris literpris salgspris5696401 Beyer Pinot Gris 2008 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvrige4504401 Ostertag Sylvaner Vieilles Vignes 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvrige2008/20095023801 Zind-Humbrecht Riesling 75cl 239,50 179,60 (Bestillingsutvalg), Zind-Humbrecht, ØvrigeGueberschwihr 20063042801 Dopff & Irion Les Murailles 75cl 243,30 182,50 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, ØvrigeRiesling 20059155201 Kientz Pinot Gris Grand Cru 75cl 245,60 184,20 (Bestillingsutvalg), René Kientz, ØvrigeWinzenberg 20085080901 Kientz Riesling Grand Cru 75cl 246,00 184,50 (Bestillingsutvalg), René Kientz, ØvrigeWinzenberg 20095827301 Michel Léon Riesling Steinklotz 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Arthur Metz, ØvrigeGrand Cru 20064524301 Beyer Gewurztraminer 2009 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvrige4321101 Hugel Riesling 2010 75cl 250,50 187,90 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige9361701 Trapet Riquewihr Riesling 2008 75cl 250,50 187,90 (Kategori 5,6,7), Trapet Père et Fils, Øvrige5657401 Deiss Alsace 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Marcel Deiss, Øvrige1157501 Dopff & Irion Les Maquisards 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, ØvrigePinot Gris 20085178401 Kientzler Pinot Gris 2007 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. André Kientzler,Øvrige5217301 Kuentz-Bas Riesling Trois 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Kuentz-Bas, ØvrigeChateaux 20083022401 Schmitt Gewurztraminer75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), R. Schmitt, ØvrigeGlintzberg 2008/20093203701 Ostertag Riesling Vignoble 75cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvriged’Epfig 20099180701 Gustave Lorentz Burg Riesling 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Gustave Lorentz, Øvrige20085976601 Josmeyer Riesling Le Kottabe 75cl 262,50 196,90 (Bestillingsutvalg), Josmeyer & Fils, Øvrige20085268401 Jean Zipp Pinot Gris Réserve 75cl 264,50 198,40 (Bestillingsutvalg), Jean Zipp, Øvrige20084321201 Hugel Gewurztraminer 2009 75cl 265,20 198,90 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige5268301 Jean Zipp Gewurztraminer Cuvée 75cl 266,10 199,60 (Bestillingsutvalg), Jean Zipp, ØvrigeParticulère 20085217401 Jean-Baptiste Adam Kaefferkopf 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeGrand Cru 20083364901 Kientzler Riesling 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. André Kientzler,ØvrigeU 9622801 Weinbach Riesling Réserve 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Weinbach20103453201 Hugel Pinot Gris 2007 75cl 271,30 203,50 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige1382101 Turckheim GewurztraminerGrand Cru Brand 200975cl 274,50 205,90 (Bestillingsutvalg), Cave de Turckheim,Øvrige5865001 Hagel Pinot Gris 2009 75cl 277,60 208,20 (Bestillingsutvalg), Lucas et André Rieffel,Øvrige5865101 Brandluft Riesling 2009 75cl 278,40 208,80 (Bestillingsutvalg), Lucas et André Rieffel,Øvrige5810101 Zind-Humbrecht Pinot Gris 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Zind-Humbrecht, ØvrigeVieilles Vignes 20065954101 Bott-Geyl Gewurztraminer LesÉléments 200975cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bott-Geyl, Øvrige2020801 Hatschbourg Grand Cru Riesling200775cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Øvrige9448901 Zinck Riesling Grand Cru Goldert 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Phillippe Zinck, Øvrige20095113101 Bott-Geyl Riesling Lieu Dit 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bott-Geyl, ØvrigeKronenbourg 20093453101 Hugel Riesling Tradition 2007 75cl 301,20 225,90 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige5275201 Rieffel Grand Cru Zotzenberg200875cl 303,70 227,80 (Bestillingsutvalg), Lucas et André Rieffel,Øvrige2069701 Schmitt Altenberg de BergbietenRiesling Vieilles Vignes 200975cl 304,00 228,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Anne-MarieSchmitt, Øvrige3170001 Ostertag Pinot Gris Barriques 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvrige20095976501 Josmeyer Pinot Auxerrois H 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Josmeyer & Fils, ØvrigeVieilles Vignes 20085277101 Rieflé Grand Cru Steinert 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Rieflé, ØvrigeRiesling Bonheur Exceptionnel20095288901 Weinbach Riesling Réserve 75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Weinbach, Øvrige20084407301 Beyer Riesling les Ecailler 2004 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvrige5248701 Rieffel Grand Cru WiebelsbergRiesling 200875cl 332,80 249,60 (Bestillingsutvalg), Lucas et André Rieffel,Øvrige5976701 Josmeyer Riesling Les Pierrets 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Josmeyer & Fils, Øvrige20044640001 Ostertag Clos Mathis Riesling 75cl 349,30 262,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvrige20075810201 Zind-Humbrecht Clos Windsbuhl 75cl 352,00 264,00 (Bestillingsutvalg), Zind-Humbrecht, ØvrigePinot Gris 20064250601 Dopff & Irion Schoenenbourg 75cl 357,20 267,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, ØvrigeRiesling Grand Cru 20095217501 Kuentz-Bas Gewurztraminer 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Kuentz-Bas, ØvrigeGrand Cru Pfersigberg 20074056701 Ostertag Fronholz Riesling 2008 75cl 365,30 274,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvrige3453001 Hugel Gewurztraminer Jubilée 75cl 375,90 281,90 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige20064072001 Riesling Grand Cru Schlossberg200375cl 383,50 287,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Albert Mann,Øvrige5974501 Bott-Geyl Riesling Grand Cru 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bott-Geyl, ØvrigeSchoenenbourg 20075939101 Jean-Marc Bernhard Grand CruSchlossberg Riesling 201075cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Bernhard,Øvrige9180801 Lorentz Altenberg de Bergheim 75cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Gustave Lorentz, ØvrigeRiesling Grand Cru 20053315801 Ostertag Pinot Gris Fronholz 75cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, Øvrige2009789401 Trimbach Pinot Gris Réserve 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), F.E. Trimbach, ØvrigePersonelle 20055974401 Bott-Geyl Riesling Grand Cru 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bott-Geyl, ØvrigeSchlossberg 20075289101 Weinbach Riesling Cuvée Théo200875cl 401,10 300,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Weinbach, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris5609401 Hugel Riesling Jubilee 2004 75cl 412,70 309,50 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, Øvrige3163601 Ostertag Riesling Grand Cru 75cl 437,30 328,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, ØvrigeMuenchberg 20085621801 Beyer Riesling Comtes75cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvriged’Eguisheim 20085686701 Zind-Humbrecht Clos Saint 75cl 460,80 345,60 (Bestillingsutvalg), Zind-Humbrecht, ØvrigeUrbain Rangen de Thann PinotGris 20054524101 Beyer Gewurtztraminer Comtes 75cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Léon Beyer, Øvriged’Eguisheim 2000789501 Trimbach Riesling Cuvée Frédéric 75cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), F.E. Trimbach, ØvrigeÉmile 20055976401 Josmeyer Riesling Grand Cru 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Josmeyer & Fils, ØvrigeHengst 2007U 9670201 Weinbach Pinot Gris Cuvée Ste 75cl 480,10 360,10 (Bestillingsutvalg), Dom. WeinbachCatherine 20094539701 Ostertag Fronholz Vendanges 75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Ostertag, ØvrigeTardives de Gewurztraminer20095205701 Zind-Humbrecht Goldert75cl 519,10 389,30 (Bestillingsutvalg), Zind-Humbrecht, ØvrigeGewurztraminer 2007U 9670601 Weinbach Gewurztraminer Grand 75cl 576,00 432,00 (Bestillingsutvalg), Dom. WeinbachCru Furstentum 2008U 9659401 Weinbach Riesling Grand Cru 75cl 599,60 449,70 (Bestillingsutvalg), Dom. WeinbachSchlossberg Cuvée Ste Catherine20095624602 Hugel Gewurztraminer Vendange 37,5cl 609,30 228,50 (Bestillingsutvalg), Hugel & Fils, ØvrigeTardive 20029344501 Weinbach Cuvée Sainte75cl 633,30 475,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Weinbach, ØvrigeCatherine Schlossberg Grand CruRiesling 20073043101 Dopff & Irion Gewurztraminer 75cl 637,30 478,00 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, ØvrigeVendanges Tardives 20075205601 Zind-Humbrecht Clos Saint 75cl 650,30 487,70 (Bestillingsutvalg), Zind-Humbrecht, ØvrigeUrbain Rangen de ThannGewurztraminer 20075948601 Trimbach Cuvée Frédéric Emile 75cl 933,30 700,00 (Bestillingsutvalg), F.E. Trimbach, ØvrigeVendages Tardives 20015948701 Trimbach Cuvée Frédéric Emile 75cl 1 293,30 970,00 (Bestillingsutvalg), F.E. Trimbach, ØvrigeSélection de Grains Nobles 20015780402 Trimbach Cuvée Frédéric Emile 37,5cl 1 520,00 570,00 (Bestillingsutvalg), F.E. Trimbach, ØvrigeSélection de Grains Nobles 2001BORDEAUX5263806 Tutiac Sauvignon Blanc 2010 300cl 83,30 250,00 (Bestillingsutvalg), Tutiac, Øvrige9125001 Le Portail Entre-Deux-Mers 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), SARL Jameswine,Entre-Deux-Mers282506 Ch. Bonnet 2010 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Entre-Deux-Mers282501 Ch. Bonnet 2010 75cl 153,30 115,00 (Kategori 3,4,5,6,7)282502 Ch. Bonnet 2010 37,5cl 184,00 69,00 (Bestillingsutvalg)71401 Cristal d’Or 75cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Dourthe Frères, Øvrige9234501 Ch. Le Grand Verdus BordeauxBlanc 201075cl 166,40 124,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Grand Verdus,Øvrige5210901 Bordeaux Blanc 2007 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Philippe et Antoine LeGrix de la S, Øvrige293501 Mouton Cadet Blanc 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Øvrige5154901 XVIII Bordeaux 2008 75cl 178,70 134,00 (Bestillingsutvalg), Max Bordeaux, Øvrige1514801 Ch. Respide-Medeville 2002 75cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Graves9189801 Ch. Saint Thibeaud 2009 75cl 185,10 138,80 (Bestillingsutvalg), Saint Thibeaud, Øvrige2089401 Ch. Pierrail 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Pierrail, Øvrige9125501 Petite Sirène Blanc 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), ERIC ALBADAJELGERSMA5177201 Domaine du Seuil 2008 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Øvrige9445401 Ch. de Rouillac 2008 75cl 205,60 154,20 (Kategori 4,5,6,7), Ch. de Rouillac,Pessac-Léognan4821101 Ch. Mercier 2007 75cl 207,70 155,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Phety, Côtes deBourg5208201 Ch. de Sours Blanc 2010 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Ch. de Sours, Øvrige5176901 Ch. L’Avocat Graves Blanc 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Graves5177101 Ch. du Seuil Graves Blanc 2007 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Graves9351901 Ch. Haut Peyrous Pêche au 75cl 273,30 205,00 (Bestillingsutvalg), Marc Darroze, GravesCarrelet 20095313401 Clos Floridene Blanc 2009 75cl 312,00 234,00 (Bestillingsutvalg), Denis et FlorenceDubourdieu, Graves3073601 Domaine de la Solitude 2010 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Comp. Religieuse de laSainte-Fami, Pessac-Léognan3026101 Ch. Gravas 2009 75cl 360,00 270,00 (Bestillingsutvalg), Sauternes9127301 Ch. Olivier 2007 75cl 448,00 336,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Olivier,Pessac-Léognan4822001 Ch. Couhins-Lurton 2006 75cl 453,30 340,00 (Bestillingsutvalg), André Lurton,Pessac-Léognan4404101 Ch. La Louvière 2006 75cl 453,30 340,00 (Bestillingsutvalg), André Lurton,Pessac-Léognan9127501 Ch. Latour Martillac 2008 75cl 501,30 376,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Latour Martillac,Pessac-Léognan5073201 S de Suduiraut 2005 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Suduiraut, Øvrige9127601 Ch. Carbonnieux 2007 75cl 588,00 441,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Carbonnieux,Pessac-Léognan9225701 Ch. de Fieuzal Blanc 2008 75cl 656,00 492,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de Fieuzal,Pessac-Léognan5049701 Ch. Carbonnieux 2005 75cl 721,30 541,00 (Bestillingsutvalg), Max Bordeaux,Pessac-Léognan9226401 Ch. Malartic Lagraviere 2008 75cl 828,00 621,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Malartic Lagravière,Pessac-Léognan9136201 Y d’Yquem 2007 75cl 1 600,00 1 200,00 (Bestillingsutvalg), Ch. d’Yquem, Øvrige9226301 Ch. Laville Haut-Brion 2004 75cl 2 668,00 2 001,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Laville Haut-Brion,Pessac-LéognanBURGUNDU 9645706 Clotilde Davenne Saint Bris2011300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne,Saint-Bris4638706 La Chablisienne Bourgogne 300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne, ØvrigeChardonnay5246406 Albert Bichot Chablis 2010 300cl 141,60 424,90 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot, Chablis93 FRANKRIKE ALSACE BURGUND FRANKRIKE 93HVITVIN


HVITVIN94 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 94literpris salgspris literpris salgspris9071106 Pommier Chablis 2009 300cl 146,60 439,90 (Bestillingsutvalg), Isabelle et DenisPommier, Chablis4588406 Petit Chablis 2009 300cl 150,00 449,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis3041306 Laroche Petit Chablis300cl 153,30 459,90 (Bestillingsutvalg), Michel Laroche, Chablis2007/20103041301 Laroche Petit Chablis75cl 203,30 152,50 (Kategori 5,6,7)2007/20101548906 Louis Max Bourgogne200cl 155,00 309,90 (Bestillingsutvalg), Louis Max, ØvrigeChardonnay 2007/20084264506 J. Moreau Petit Chablis 2010 300cl 156,60 469,90 (Kategori 6,7), J. Moreau & Fils, Chablis4264501 J. Moreau Petit Chablis 2010 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg)9281606 Les Malandes Chablis 2010 300cl 156,60 469,90 (Kategori 6,7), Les Malandes, Chablis9151006 Desvignes Chablis 2010 300cl 156,70 470,00 (Kategori 6,7), Desvignes Aine & Fils,Chablis4657706 Brocard Petit Chablis 300cl 158,30 475,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis5888506 Davenne Chablis 2009 300cl 158,30 475,00 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne,Chablis5869401 William Fèvre Saint Bris 2008 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), William Fèvre, Saint-Bris3160901 J. Moreau Saint Bris Sauvignon201075cl 159,90 119,90 (Kategori 4,5,6,7), J. Moreau & Fils,Sauvignon-de-Saint-B9206306 Emile Chandesais Chablis Fossil2010300cl 160,00 479,90 (Bestillingsutvalg), Emilie Chandesais,Chablis5916606 Fourrey Chablis 300cl 160,00 479,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fourrey, Chablis8017506 La Chablisienne Chablis 2009 300cl 160,00 479,90 (Kategori 3,4,5,6,7), La Chablisienne,Chablis3298006 Louis Moreau Chablis 2008 300cl 160,00 479,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Moreau,Chablis3298001 Louis Moreau Chablis 2008 75cl 210,70 158,00 (Kategori 6,7)3298005 Louis Moreau Chablis 2008 150cl 226,00 339,00 (Bestillingsutvalg)3298002 Louis Moreau Chablis 2008 37,5cl 244,00 91,50 (Bestillingsutvalg)9246706 Vincent Dampt Petit Chablis2010300cl 160,80 482,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Vincent Dampt,Chablis5172706 Daniel Dampt Chablis Village2010300cl 165,10 495,30 (Kategori 6,7), Daniel Dampt et Fils,Chablis2001501 Brocard Saint-Bris Sauvignon201075cl 165,30 124,00 (Kategori 5,6,7), Jean-Marc Brocard,Sauvignon-de-Saint-B5239606 Ch. du Val de Mercy Petit Chablis 200cl 166,40 332,80 (Bestillingsutvalg), Dom. du Ch. du Val deMercy, Chablis8027201 Bersan Saint-Bris Sauvignon200975cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bersan & Fils,Saint-Bris1545706 Cork Collection Chablis 2010 300cl 166,70 500,00 (Kategori 6,7), Cork Wines & Spirits,Chablis5215801 Desvignes Petit Chablis 2009 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Desvignes Aine & Fils,Chablis2001401 Domaine Martin Bourgogne 75cl 167,70 125,80 (Kategori 6,7), Dom. Martin, BourgogneBlanc 20095690801 Davenne Saint Bris 2008 75cl 168,00 126,00 (Kategori 5,6,7), Clotilde Davenne,Saint-Bris5915201 Enkefruens Hvite BurgunderSaint Bris 200875cl 168,70 126,50 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, Saint-Bris5951801 Lamblin Bourgogne Chardonnay 75cl 168,70 126,50 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, ØvrigeFleurs de Printemps 2009U 9630901 Clotilde Davenne BourgogneBlanc 201175cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne,Bourgogne4680501 La Chablisienne Bourgogne 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), La Chablisienne, BourgogneChardonnay 2007/20099210801 Potel Aviron Mâcon Villages201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Potel-Aviron,Mâcon-Villages1372001 Saint-Véran Terres Secrètes 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Cave Prissé, Saint-Véran20094273801 Labouré-Roi Mâcon-VillagesBlanc 200975cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi,Mâcon-Villages9099901 Ch. de La Greffière Mâcon laRoche Vineuse 201075cl 181,20 135,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Ch. de la Greffiere,Mâcon-Villages4909406 Laroche Chablis 2010 200cl 181,40 362,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Chablis5951601 Lamblin Petit Chablis 2009 75cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, Chablis4959601 Millet Petit Chablis 2009 75cl 182,50 136,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Millet5871601 Olivier Tricon BourgogneChardonnay 200975cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Tricon,Bourgogne4198201 Collet Petit Chablis 2009 75cl 185,50 139,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Collet & Fils,Chablis5242901 Robin Chablis Cuvée Clovis 2010 75cl 186,00 139,50 (Bestillingsutvalg), Louis Robin, Chablis9600501 Brocard Bourgogne Chardonnay201075cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Brocard,Bourgogne4256701 Collet Chablis 2009 75cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Collet & Fils,Øvrige1453001 Ch. du Val de Mercy Petit Chablis201075cl 186,50 139,90 (Kategori 4,5,6,7), Dom. du Ch. du Val deMercy, Chablis8017401 Clotilde Davenne Les TempsPerdus Petit Chablis 200975cl 186,50 139,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Clotilde Davenne,Chablis5780501 Desvignes Chablis 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Desvignes Aine & Fils,Chablis9101801 Hudelot Hautes-Côtes de Nuitsles Plançon 200975cl 186,50 139,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. PatrickHudelot, Hautes-Côtes de Nuit4501601 Juillot Cuvée Juliette Chardonnay200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Juillot,Øvrige4597001 William Fèvre Petit Chablis 75cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), William Fèvre, Øvrige2009/20109108201 Juillot Mercurey Blanc 2010 75cl 186,70 140,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel Juillot,Mercurey2069801 Jurassique 2009 75cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Bourgogne5208101 Emile Chandesais Chablis 2010 75cl 191,90 143,90 (Kategori 6,7), Emilie Chandesais, Chablis5919001 Collection Alain Corcia Petit 75cl 192,80 144,60 (Bestillingsutvalg), ChablisChablis 20085871501 Olivier Tricon Petit Chablis 2009 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Tricon, Chablis152601 Lafôret Chardonnay 2010 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Bourgogne9472901 Denis Mortet Bourgogne Blanc200975cl 196,30 147,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Denis Mortet,Bourgogne3332201 Vauroux Chablis 2007/2008 75cl 197,20 147,90 (Kategori 6,7), Dom. de Vauroux, Chablis3332202 Vauroux Chablis 2007/2008 37,5cl 253,10 94,90 (Bestillingsutvalg)


literpris salgspris literpris salgspris5024701 Michelot Bourgogne Blanc 2008 75cl 198,10 148,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Michelot, Øvrige9107401 Deux Roches Plants du Carre200975cl 198,70 149,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Collowray & Terrier,Mâcon-Villages1046201 Domaine Sainte-Anne PetitChablis 201075cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Sainte-Anne,Chablis5174001 Domaine du Chardonnay PetitChablis 200875cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chablis,Chablis9575001 Billaud-Simon Petit Chablis201075cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Petit Chablis3318201 Dom. Long-Depaquit Chablis201075cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Long-Depaquit,ChablisU 9676601 Chanson Bourgogne Chardonnay201075cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Chanson Pere & Fils,Bourgogne571801 Buxy Montagny 1. Cru 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cave des Vign. de Buxy,Montagny4824601 Defaix Petit Chablis 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bernard Defaix,Chablis2011601 Domaine Pierre de Préhy PetitChablis 201075cl 199,90 149,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Pierre de Préhy,Chablis4917501 Domaine des Malandes PetitChablis 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Malandes,Chablis5671801 Guillot-Broux Mâcon-Villages200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Guillot-Broux,Mâcon-Villages3083901 La Chablisienne Petit ChablisVibrant 200975cl 199,90 149,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), La Chablisienne,Chablis5211301 Laroche Bourgogne Chardonnay 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, ØvrigeTête du Cuvée 20093298101 Louis Moreau Petit Chablis 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Moreau,Chablis4959501 Millet Chablis 2006 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Millet, Chablis9036501 Pierre Andre Bourgogne75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Pierre André, BourgogneChardonnay 20094891201 Pommier Chablis 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Isabelle et DenisPommier, Chablis9459901 Roche De Bellene BourgogneChardonnay Vieilles Vignes 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Maison Roche deBellene3139201 St. Pierre Mâcon-Lugny 1. Cru200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Mâcon-Lugny3084001 Chablis Cuvée La Sereine 2006 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis3084005 Chablis Cuvée La Sereine 2006 150cl 246,60 369,90 (Bestillingsutvalg)1419301 Louis Max Chablis 2010 75cl 200,00 150,00 (Kategori 6,7), Louis Max, Chablis5265301 Bouvier Bourgogne AligotéVieilles Vignes 200975cl 204,30 153,20 (Bestillingsutvalg), Dom. René Bouvier,Bourgogne9107901 Dubois Hautes-Côte de BeauneLes Montbatois 200975cl 204,40 153,30 (Bestillingsutvalg), Dom. R. Dubois & Fils,Hautes-Côtes de Beau5729901 Fantastique Chardonnay 2008 75cl 205,30 154,00 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils, Øvrige9100201 Bersan Bourgogne Aligoté 2009 75cl 205,50 154,10 (Kategori 5,6,7), Dom. Bersan & Fils,Bourgogne4706401 Gérard Tremblay Chablis 2009 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard Tremblay,Øvrige5987801 Petit Chablis 2010 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Chablis9579101 Agnes et Didier Dauvissat PetitChablis 201075cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Agnès et DidierDauvissat, Petit Chablis8017601 Brocard Chablis Pierre de Prehy200975cl 206,70 155,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Jean-Marc Brocard,Chablis4483701 Matrot Bourgogne Chardonnay200975cl 209,30 157,00 (Bestillingsutvalg), Thierry et PascaleMatrot, Bourgogne4245901 Billaud-Simon Chablis Tête d’Or200775cl 209,90 157,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Chablis1481201 Domaine le Verger Chablis 2008 75cl 210,50 157,90 (Kategori 6,7), Alain Geoffroy, Chablis1049901 Girardin Bourgogne ChardonnayTerroir Noble 2008/201075cl 210,70 158,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Vincent Girardin,Bourgogne4837001 Domaine Seguinot-Bordet PetitChablis 201075cl 211,20 158,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Seguinot-Bordet,Chablis8017301 Clotilde Davenne Petit Chablis200975cl 212,00 159,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Clotilde Davenne,Chablis9600701 Bourgogne Hautes Côtes deNuits 201075cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Brocard,Hautes-Côtes de Nuit8056401 Bouchard Bourgogne Réserve200975cl 213,20 159,90 (Kategori 5,6,7), Bouchard Ainé & Fils,Bourgogne9182001 Domaine Servin Chablis AOC 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, Chablis3294001 Domaine des Malandes Chablis200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Malandes,Chablis4273901 Labouré-Roi Chablis Le Beaunois 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi, Chablis20105951501 Lamblin Chablis Vieilles Vignes 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, Chablis20094570801 Louis Jadot Bourgogne Conventdes Jacobins Chardonnay 200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Øvrige4570805 Louis Jadot Bourgogne Convent 150cl 216,60 324,90 (Bestillingsutvalg)des Jacobins Chardonnay 20089373601 Louis Latour BourgogneChardonnay 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Bourgogne1495401 Paulière Petit Chablis 2010 75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Dom. de la Paulière, Chablis271401 Quinson Chablis 2008 75cl 213,20 159,90 (Kategori 5,6,7), Jean-Louis Quinson,ChablisU 9673601 Victor Berard Chablis 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Victor Berard, Chablis3302401 Ch. de Maligny Petit Chablis200775cl 216,40 162,30 (Bestillingsutvalg), Jean Durup Père & Fils,Chablis3302402 Ch. de Maligny Petit Chablis 37,5cl 257,30 96,50 (Bestillingsutvalg)2007U 9675301 Sebastien Dampt Chablis 2010 75cl 218,50 163,90 (Bestillingsutvalg), Sebastien Dampt,Chablis5918901 Collection Alain Corcia Chablis 75cl 219,50 164,60 (Bestillingsutvalg), Chablis20104833301 Joseph Drouhin Mâcon Villages200975cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Mâcon4337601 William Fèvre Chablis 2009 75cl 221,20 165,90 (Bestillingsutvalg), William Fèvre, Chablis4421401 Daniel Dampt Chablis 2010 75cl 222,30 166,70 (Kategori 5,6,7), Daniel Dampt et Fils,Chablis4409601 Davenne Chablis 2009 75cl 225,30 169,00 (Kategori 6,7), Clotilde Davenne, Chablis95 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 95HVITVIN


HVITVIN96 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 96literpris salgspris literpris salgspris4824501 Defaix Chablis 2009 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bernard Defaix,Chablis1370901 Domaine Sainte-Anne Chablis200875cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis9581101 Billaud-Simon Chablis 2010 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Chablis9579301 Agnes et Didier DauvissatChablis 201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Agnès et DidierDauvissat, Chablis9470401 Albert Bichot Secret de Famille 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot, ØvrigeBourgogne Chardonnay 2009U 9643901 Domaine des ChenevièresChablis 201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Chenevières,Chablis5301001 Fourrey Chablis Cuvée Smestad 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fourrey, Chablis20105928501 George Petit Chablis 2008 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. George, Chablis4907201 Lequin-Colin Bourgogne75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), René Lequin, BourgogneChardonnay 20085695401 Louis Jadot Petit Chablis 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Chablis5975701 Michel Pichard Chablis 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Michel Picard, Chablis3055601 Simonnet-Febvre Chablis 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Simonnet-Febvre,Chablis9303305 Fourrey Chablis Cuvée Marie 150cl 226,60 339,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fourrey, Chablis2009668001 Laroche Chablis 2010 75cl 228,00 171,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Michel Laroche,Chablis668002 Laroche Chablis 2010 37,5cl 269,30 101,00 (Bestillingsutvalg)9204301 Samuel Billaud Chablis PremierCru Les Forneaux 200975cl 229,90 172,40 (Bestillingsutvalg), Samuel Billaud, ChablisPremier Cru9100301 Martenot Vezelay Bio 2009 75cl 230,10 172,60 (Kategori 5,6,7), Francois Martenot,Vézelay5985701 Patrick Pestre Bourgogne HautesCôtes de Beaune Blanc 200875cl 232,50 174,40 (Bestillingsutvalg), Patrick Pestre,Hautes-Côtes de Beau9100501 Philippe-Le-Hardi Hautes-Côtesde Beaune Monopole 200975cl 232,70 174,50 (Kategori 6,7), Ch. Philippe Le Hardi,Hautes-Côtes de Beau5057201 Domaine du Chardonnay Chablis200675cl 233,10 174,80 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chardonnay,Chablis571701 Domaine Sainte Claire Chablis2008/201075cl 233,20 174,90 (Kategori 4,5,6,7), Jean-Marc Brocard,Chablis3058201 Domaine du Colombier Chablis200975cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Chablis3043401 J. Moreau Chablis 2009 75cl 233,20 174,90 (Kategori 4,5,6,7), J. Moreau & Fils,Chablis3043405 J. Moreau Chablis 2009 150cl 242,70 364,00 (Bestillingsutvalg)3043402 J. Moreau Chablis 2009 37,5cl 266,40 99,90 (Bestillingsutvalg)5695301 Louis Jadot Chablis 2009/2010 75cl 233,30 175,00 (Kategori 6,7), Maison Louis Jadot, Chablis5833501 Albert Sounit Bourgogne BlancCôte Chalonnaise 200775cl 234,70 176,00 (Bestillingsutvalg), Albert Sounit, CôteChalonnaise9534001 Dom. Vrignaud Petit Chablis201075cl 235,70 176,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Vrignaud, PetitChablis5235205 Pattes Loup Chablis 2008 150cl 236,50 354,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Pattes Loup,Chablis5247601 Laroze de Drouhin BourgogneChardonnay 200875cl 238,10 178,60 (Bestillingsutvalg), Laroze de Drouhin,Bourgogne5247605 Laroze de Drouhin Bourgogne 150cl 336,70 505,00 (Bestillingsutvalg)Chardonnay 20081484301 Vocoret Chablis 1.er Cru Vaillon 75cl 238,50 178,90 (Kategori 6,7), Dom. Vocoret & Fils, Chablis2008/20095271801 Drouhin Réserve de Vaudon200975cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Chablis4989401 Trénel Mâcon Villages Hommageà André Trénel 200775cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Trénel Fils,Mâcon-Villages5921801 Charly Nicolle Chablis 2008 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Charly Nicolle, Chablis5771801 Garnier Chablis 2007 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Garnier,Chablis5743201 George Chablis Vielles Vignes 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. George, Chablis20085672001 Guillot-Broux Mâcon Cruzilles LesGenièvrières 200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Guillot-Broux,Mâcon-Cruzille5671901 Guillot-Broux Mâcon-Chardonnayles Combettes 200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Guillot-Broux,Mâcon4762305 La Chablisienne Petit Chablis2006/2007150cl 239,90 359,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis3428801 La Chanfleure Chablis 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Chablis5861801 Pierre André Chablis le Grand 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), ChablisPré 20105891101 Piuze Chablis Terroirs de Chichée 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Piuze, Chablis20105891201 Piuze Chablis Terroirs de Courgis 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Piuze, Chablis20104825401 Servin Chablis Cuvée Massale 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin20094462301 Tremblay Chablis Vieilles Vignes200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard Tremblay,Chablis4594701 Domaine Seguinot-BordetChablis 201075cl 240,00 180,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Seguinot-Bordet,Chablis5506901 Georges Faiveley Bourgogne 75cl 242,00 181,50 (Bestillingsutvalg), Dom. J. Faiveley, Øvrige20089356901 Chartron Clos de la CombeBourgogne Chardonnay 200975cl 246,30 184,70 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Bourgogne5879301 Arne Brimi’s Burgunder2008/200975cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Øvrige4785701 Michel-Andreotti Montagny 1erCru 200875cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Michel-Andreotti,Montagny4473801 Clavelier Bourgogne Aligoté200875cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bruno Clavelier,Bourgogne9396101 Hamelin Chablis Vielles Vignes200975cl 251,90 188,90 (Bestillingsutvalg), Dom. T. Hamelin,Chablis9599101 Thibert Saint-Veran 2010 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Thibert5228601 Lupé-Cholet Château de Viviers 75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Lupé-Cholet, ChablisChablis 20074402601 Mosnier Chablis 2006 75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Sylvain Mosnier, Chablis


4198301 Collet Chablis 1. Cru Montée deTonnerre 200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean Collet & Fils,ChablisU 9643801 Dom. des Chenevières ChablisLes Grandes Vignes 201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Chenevières,Chablis1044201 La Chablisienne Chablis 1er CruMontée de Tonnerre 200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis5217001 Lamblin Chablis Premier Cru 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Lamblin Fils, ChablisFourchaumes 20095741101 Nathalie & Gilles Fèvre Chablis200875cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Nathalie & GillesFèvre, Chablis2085601 Picard Bourgogne ChardonnayRécolte du Ch. de75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Michel Picard,Chassagne-MontrachetChassagne-Montrachet 2007766101 Billaud Simon Chablis 2007 75cl 254,50 190,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Chablis9533801 Dom. Vrignaud Chablis 2010 75cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Vrignaud, Chablis4505101 Chr. Moreau Chablis 2010 75cl 257,30 193,00 (Bestillingsutvalg), Moreau, Chablis4174501 Vauroux Chablis Vieilles Vignes200575cl 257,30 193,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Vauroux,Chablis9356601 Chartron En Bois GuillemainHautes Côtes de Beaune 200975cl 258,40 193,80 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Hautes-Côtes de Beau3041401 St. Martin Chablis 2006/2007 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Chablis3041405 St. Martin Chablis 2006/2007 150cl 270,00 405,00 (Bestillingsutvalg)9444001 Dom. Bersan Chablis Les Ouches 75cl 260,50 195,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Bersan, Chablis20099600601 Pouilly-Fuisse Blanc Trilogie desTerroirs 201075cl 263,70 197,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Brocard,Pouilly-Fuissé4841001 Brocard Chablis Boissonneuse200975cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis9195901 Collowray & Terrier Pouilly FuisseVieilles Vignes 200875cl 264,00 198,00 (Bestillingsutvalg), Collowray & Terrier,Mâcon Fuissé4945401 Joseph Drouhin Rully 2010 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Rully4481601 Moreau-Naudet Chablis Vieille 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Moreau-Naudet, ChablisVignes Les Pargeus5639801 Benoit Bourgogne Chardonnay 75cl 266,30 199,70 (Bestillingsutvalg), Benoit Ente, Bourgogne20079581201 Billaud-Simon Chablis CuvéeTête d′Or 200975cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Chablis3099702 Chablis Cuvée La Sereine 2008 37,5cl 266,40 99,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis5159301 Louis Jadot Bacchus Blanc 2007 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Bourgogne3084101 Chablis Vieilles Vignes2004/200675cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis5178501 Domaine Pinson Chablis 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pinson, Chablis3294101 Domaine des Malandes Chablis1. Cru Vau de Vey 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Malandes,Chablis9396001 Hamelin Chablis 1er Cru Beauroy200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. T. Hamelin,Chablis3204101 Les Champs Perdrix BourgogneHautes-Côtes-de Beaune 2007literpris salgspris literpris salgspris75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Yves Devevey,Hautes-Côtes de Beau4105801 Les Sétilles Bourgogne Blanc200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Leflaive Frères,Øvrige9132601 Macon-Vergisson Sur la Roche 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Eric Forest, Mâcon20099140501 Mikulski Bourgogne Chardonnay200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fançois Mikulski,Øvrige4859201 Villaine Bouzeron 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. A. et P. de Villaine,Øvrige8017801 Desvigne Chablis 1er CruMontée de Tonnerre 200975cl 266,70 200,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Desvignes Aine &Fils, Chablis5975601 Michel Picard Chablis 1er Cru 75cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Michel Picard, Chablis20071548201 Barat Chablis 2010 75cl 269,20 201,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Barat, ChablisU 9675401 Sebastien Dampt Chablis 1erCru Côte de Léchet 201075cl 269,70 202,30 (Bestillingsutvalg), Sebastien Dampt,ChablisU 9675701 Verget Bourgogne Terroirs de 75cl 270,70 203,00 (Bestillingsutvalg), Verget, BourgogneCôte d’Or 20103278701 Louis Michel Chablis 2007 75cl 274,50 205,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Michel,Chablis4421301 Daniel Dampt Chablis 1er CruCôte de Lechet 2007/200875cl 274,70 206,00 (Bestillingsutvalg), Daniel Dampt et Fils,Chablis4421201 Daniel Dampt Chablis 1er CruLes Vaillons 2007/200875cl 274,70 206,00 (Bestillingsutvalg), Daniel Dampt et Fils,Chablis4841101 Domaine Sainte Clair ChablisVieilles Vignes 200875cl 276,00 207,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis9196001 Collowray & Terrier Saint VeranVieilles Vignes 200875cl 277,30 208,00 (Bestillingsutvalg), Collowray & Terrier,Saint-Véran3004701 Defaix Chablis Vieilles Vignes200775cl 277,30 208,00 (Kategori 4,5,6,7), Dom. Daniel-EtienneDefaix, Chablis3203901 Merlin Mâcon La Roche Vineuse 75cl 277,30 208,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Merlin, MâconVieilles Vignes 20074824301 Defaix Chablis 1er Cru Côte deLechet 200875cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bernard Defaix,Chablis9216701 Arne Brimi Selection Speciale200975cl 279,50 209,60 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, BourgogneU 9332301 Bouchard Père & Fils PouillyFuisse 200875cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Pouilly-Fuissé4842301 Chablis Cuvée Solsiden 2007 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis5743601 Chantemerle Chablis 2006 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Chantemerle,Chablis9182101 Dom. Servin Chablis Premier Crû 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, ChablisMontée de Tonnerre 20099182201 Dom. Servin Chablis Premier Crû 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, ChablisVaillons 20099039301 Domaine Patrick Javillier Cuvee 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Javillier, Bourgognedes Forgets 20085136801 Lequin-Colin Santanay Les Hâtes200975cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Santenay3332301 Vauroux Chablis 1.er CruMontmains 2007/200875cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Vauroux,Chablis97 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 97HVITVIN


HVITVIN98 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 983026402 Domaine Saint Claire Chablis200837,5cl 280,00 105,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis9428001 J.Moreau Chablis 1er Cru 2009 75cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils,Chablis9105901 Bouchard Mercurey Blanc 2008 75cl 280,30 210,20 (Kategori 6,7), Bouchard Ainé & Fils,Mercurey5609501 Vincent Dampt Chablis 2008 75cl 282,70 212,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Vincent Dampt,Chablis3073905 Domaine Sainte Clair ChablisVieilles Vignes 2000150cl 283,30 425,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis5057301 Domaine du Chardonnay Chablis1er Cru Vaugiraut 200675cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chardonnay,Chablis5136901 Lequin-Colin Santenay Sous LaRoche 2008/200975cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Santenay3185101 Tribut Chablis 2008 75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laurent Tribut,Chablis5842001 Duplessis Chablis 2008 75cl 287,90 215,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis5093501 Chablis La Nature 2006 75cl 288,50 216,40 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis3452501 Régnard Chablis 2007 75cl 291,30 218,50 (Bestillingsutvalg), Régnard, Chablis5697101 Clos des Vignes du MaynesMacon Cruzille75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Dom. des Vignes duMaynes, Mâcon-Cruzille5858601 Barat Chablis 1er Cru Vaillons 75cl 292,10 219,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Barat, Chablis2007U 9685901 Bret Brothers Viré-Clessé LaVerchère 200875cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Bret Brothers,Viré-Clessé5213201 Dom. de Bellene Saint RomainBlanc Vieilles Vignes 200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bellene,Saint-Romain4917601 Domaine des Malandes Chablis1er Cru Montmains 200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Malandes,Chablis5057401 Domaine du Chardonnay Chablis1er Cru Montmains 200675cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Chardonnay,Chablis5916701 Fourrey Chablis Premier Cru 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fourrey, ChablisMont de Milieu 20089103601 Laroche Chablis Premier Cru 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Michel Laroche, Chablis20099223501 Val de Mercy Chablis PremierCru Beauregard 200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Ch. du Val deMercy, Chablis Premier Cru5758401 Val de Mercy Chablis PremierCru Côte de Juan 200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Ch. du Val deMercy, Chablis4416101 Brocard Chablis 1er Cru Vau deVey 200875cl 296,00 222,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis5690601 Davenne Saint- Bris VieillesVignes 200775cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne,Saint-BrisU 9643701 Dom. des Chenevières Chablis1er cru Fourchaume 201075cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Dom. des Chenevières,Chablis5771901 Garnier Chablis 1er Cru Mont deMilieu 200675cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Garnier,Chablis9137701 Jaeger-Defaix Rully 1er Cru LesCloux 2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jaeger-Defaix,Rully1486201 La Chardonneraie Pouilly Fuissé200475cl 301,30 226,00 (Bestillingsutvalg), J.J. Dominique,Pouilly-Fuissé5789201 Simon Bize Bourgogne Blanc LesChampalins 200775cl 301,90 226,40 (Bestillingsutvalg), Dom. Simon Bize,Bourgogne6188101 Barat Chablis 1er Cru Fourneaux 75cl 303,70 227,80 (Kategori 6,7), Dom. Barat, Chablis2009/20108018101 Michel Chablis 1. Cru Butteaux200775cl 304,00 228,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Michel,Chablis1046401 Michel Chablis 1. Cru Fôrets200775cl 304,00 228,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Michel,Chablis9586101 Thibert Pouilly-Fuissé 2010 75cl 305,60 229,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Thibert,Pouilly-Fuissé5770301 Oudin Chablis 1er Cru75cl 306,00 229,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Oudin, ChablisVaucoupins 20069593501 PUR St. Véran 2009 75cl 306,40 229,80 (Bestillingsutvalg), La Maison P-U-R,Saint-Véran5078401 Audoin Marsannay 2009 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay4415001 Brocard Chablis 1er Cru75cl 306,50 229,90 (Kategori 6,7), Jean-Marc Brocard, ChablisVaulorent 2007/20084415005 Brocard Chablis 1er Cru 150cl 368,00 552,00 (Bestillingsutvalg)Vaulorent 2007/20083118001 Chablis 1. Cru Mont de Milieu2005/200675cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis9373801 Louis Latour Saint-Aubin 2009 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Saint-Aubin4405201 Rully 1er Cru Grésigny 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jacqueson, Rully4405301 Rully 1er Cru Margotés 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jacqueson, Rully5269901 Simonnet-Febvre ChablisPremier Cru Montée de Tonnerre75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Simonnet-Febvre,Chablis20081475401 Ch. de Maligny Chablis PremierCru Fourchaume 200775cl 306,70 230,00 (Bestillingsutvalg), Jean Durup Père & Fils,Chablis5149901 Devevey Rully 2007 75cl 309,30 232,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Yves Devevey,Rully5654801 Laroche Chablis 1er CruVaudevey 200775cl 309,30 232,00 (Bestillingsutvalg), Michel Laroche, Chablis5864001 Vincent & Sophie MoreySantenay Passetemps 1er Cru20075245401 Duplessis Chablis Premier CruJeune Garde 20088018201 Martin Chablis 1. Cru Fôrets20083470801 Ch. de Maligny Vau de VeyChablis 1. Cru 200775cl 310,90 233,20 (Bestillingsutvalg), Vincent & SophieMorey, Santenay75cl 313,20 234,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-ClaudeMartin, Chablis75cl 314,00 235,50 (Bestillingsutvalg), Ch. de Maligny, Chablis4640301 Roulot Bourgogne Blanc 2008 75cl 314,70 236,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Roulot, Øvrige3278501 Louis Michel Chablis 1. CruMontmains 200675cl 315,50 236,60 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Michel,Chablis5279101 P. Pestre Savigny-les-BeauneBlanc 200975cl 317,60 238,20 (Bestillingsutvalg), Patrick Pestre,Savigny-les-Beaune5248805 Barat Chablis Premier Cru LesFourneaux 2009150cl 318,60 477,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Barat, Chablis


literpris salgspris literpris salgspris5626901 Jaeger-Defaix Rully 1er Cru MontPalais 200875cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Jaeger-Defaix,Rully9581401 Billaud-Simon Chablis 1er CruVaillon 200875cl 319,70 239,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Chablis Premier Cru5078001 Audoin Marsannay Au ChampSalomon 200975cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,Marsannay4570101 Chablis 1. Cru Vaulorent 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis5987601 Colombier Chablis Premier CruFourchaume 200975cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Chablis5987701 Colombier Chablis Premier CruVaucoupin 200975cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,ChablisU 9643601 Dom. des Chenevières Chablis1er cru l’Homme Mort 201075cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Chenevières,Chablis9039401 Domaine Patrick Javillier Cuvee 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Javillier, BourgogneOligocene 20085959201 Duplessis Chablis 1. Cru75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis, ØvrigeMontmain 20089122001 Duplessis Chablis 1. Cru Montéede Tonnerre 200675cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis Premier Cru5959101 Duplessis Chablis 1. Cru Montéede Tonnerre 200775cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis9121901 Duplessis Chablis 1. Cru Vaillon200775cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis Premier Cru5959301 Duplessis Chablis 1. Cru Vaillons200675cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis5137101 Lequin-Colin Saint-Aubin 2009 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Saint-Aubin3302801 Louis Latour Chablis 1er Cru200975cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Chablis5265701 René Bouvier Marsannay Le Clos200875cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. René Bouvier,Øvrige4413801 Tremblay Chablis 1er CruFourchaume Vieilles Vignes75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard Tremblay,Chablis20095858801 Barat Chablis 1er Cru Cote De 75cl 320,00 240,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Barat, ChablisLechet 20089533901 Dom. Vrignaud Chablis 1er Cru 75cl 326,00 244,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Vrignaud, ChablisFourchaume 20084204701 Moreau Chablis 1er Cru Vaillon2009/201075cl 326,70 245,00 (Kategori 6,7), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis5203601 Pinson Chablis Premier Cru La 75cl 327,30 245,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Pinson, ChablisForêt 20089121801 Duplessis Chablis 1. CruFourchaume 200675cl 329,20 246,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis Premier Cru5959001 Duplessis Chablis 1. CruFourchaume 200775cl 329,20 246,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis9469001 Duplessis Chablis Premier CruVaillon 200875cl 329,20 246,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis5107301 Fichet Bourgogne Blanc VieillesVignes 200675cl 331,90 248,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Philippe Fichet,Bourgogne5274401 Moreau-Naudet Chablis 1er CruForêts 200775cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Moreau-Naudet, Chablis5274501 Moreau-Naudet Chablis 1er CruMontmains 20079586001 Thibert Pouilly-Fumé VieillesVignes 20105254301 Château de P-M BourgogneClos-du-Chateau 20079580801 AD Dauvissat Chablis 1er cruBeauroy 2010U 9686001 Bret Brothers Pouilly-FuisséTerres de Vergisson 20085740901 Chablis 1er Cru FourchaumeValourent 20095743501 Chantemerle Chablis 1er CruFourchaume 20089469101 Duplessis Chablis Premier CruMontée de Tonnerre 20085211701 Giboulot Côte de Beaune LaGrande Chatelaine 20074469601 Louis Moreau Chablis 1er CruVaillons 20084599905 Chablis 1. Cru Mont de Milieu2006/20075146405 Chablis Vieilles Vignes CuvéeSolsiden 20084600005 Chablisienne Chablis 1. CruFourchaume 20055245601 Long-Depaquit Chablis PremierCru Les Vaillons 20085203501 Pinson Chablis Premier CruMontmain 20085742801 George Chablis 1er CruBeauregards 2007/20085744801 Nathalie & Gilles Fèvre Chablis1er Cru Fourchaume 20075273401 Roche de Bellene Saint-AubinPremier Cru La Chatenière 20093278601 Michel Chablis 1. Cru Montée deTonnerre 20069077601 Alain Gras Saint-Romain Blanc2009U 9675601 Verget Pouilly Fuissé Terroir deVergisson La Roche 20105046901 Deux Montille Saint-Romain EnJarron 20084626201 Hubert Lamy Saint Aubin LaPrincée 20105149201 Tribut Chablis 1. Cru Côte deLêchet 20093026501 Brocard Montée de TonnerreChablis 1. Cru 20085228701 Lupé-Cholet Château de ViviersChablis 1er Cru Vaillons 200775cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Moreau-Naudet, Chablis75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Thibert,Pouilly-Fuissé75cl 332,70 249,50 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Bourgogne75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Agnès et DidierDauvissat, Chablis75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Bret Brothers,Pouilly-Fuissé75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Nathalie & GillesFèvre, Chablis75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Chantemerle,Chablis75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Emmanuel Giboulot,Côte de Beaune75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Moreau,Chablis150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis150cl 333,30 499,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis75cl 341,20 255,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Long-Depaquit,Chablis75cl 346,40 259,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Pinson, Chablis75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. George, Chablis75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Nathalie & GillesFèvre, Chablis75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Maison Roche deBellene, Saint-Aubin75cl 351,70 263,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Louis Michel,Chablis75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Alain Gras,Saint-Romain75cl 353,90 265,40 (Bestillingsutvalg), Verget, Pouilly-Fuissé75cl 354,70 266,00 (Bestillingsutvalg), Deux Montille,Saint-Romain75cl 354,70 266,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin75cl 354,70 266,00 (Bestillingsutvalg), Tribut, Chablis75cl 357,30 268,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Brocard,Chablis75cl 359,70 269,80 (Bestillingsutvalg), Lupé-Cholet, Chablis99 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 99HVITVIN


HVITVIN100 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 1005875305 Dom. Nathalie & Gilles FèvreChablis 2007150cl 359,90 539,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Nathalie & GillesFèvre, Chablis5249101 Giboulot La Combe d’Eve 2007 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Emmanuel Giboulot,Côte de Beaune9132701 Pouilly-Fuisse Les Crays 2008 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Eric Forest,Pouilly-Fuissé3283301 Saint-Aubin 2009 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Saint-Aubin5068801 Sylvain LoichetChorey-les-Beaune 200675cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Sylvain Loichet, Choreyles Beaune5245701 Long-Depaquit Chablis PremierCru Les Vaucopins 200775cl 366,90 275,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Long-Depaquit,Chablis4204901 Moreau Chablis 1er Cru VaillonCuvée Guy Moreau 200775cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis5769601 Les Croux Vieilles Vignes 75cl 372,50 279,40 (Bestillingsutvalg), Rijckaert, Pouilly-FuisséPouilly-Fuissé 20065228801 Lupé-Cholet Château de Viviers 75cl 373,10 279,80 (Bestillingsutvalg), Lupé-Cholet, ChablisChablis 1er Cru Vaucopins 20074569901 Chablis 1. Cru Fourchaume 2009 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,ChablisU 9689001 Chanson Pernand VergelessesLes Cardadeaux 1cru 200975cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Chanson Pere & Fils,Pernand-Vergelesses3365701 Grand Régnard Chablis 2008 75cl 374,00 280,50 (Bestillingsutvalg), Régnard, Chablis3452601 Régnard Chablis 1. Cru Vaillons 75cl 374,50 280,90 (Bestillingsutvalg), Régnard, Chablis20069593201 Simon Bize BlancSavigny-les-Beaune 200975cl 376,30 282,20 (Bestillingsutvalg), Simon Bize,Savigny-les-BeauneU 9063605 Chablis 1er Cru Montmains2009150cl 376,70 565,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laurent Tribut,Chablis5997201 Laroche Chablis 1er Cru Les 75cl 377,30 283,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, ChablisVaillons Vieilles Vignes 2005U 9690405 Tribut Chablis 1er Cru Montmain 150cl 378,70 568,00 (Bestillingsutvalg), Tribut, Chablis2009U 9676801 Bret Brothers Pouilly-Fuissé LaRoche 200875cl 379,20 284,40 (Bestillingsutvalg), Bret Brothers,Pouilly-Fuissé3020401 J. Moreau Chablis 1. Cru Vaillons200975cl 379,90 284,90 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils,Chablis9069401 Duplessis Chablis 1. Cru Montéede Tonnerre 200575cl 380,80 285,60 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis Premier Cru5800401 Davenne Chablis Premier CruMontmains 200775cl 385,60 289,20 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne,Chablis9470901 Dom Long-Depaquit ChablisGrand Cru Les Vaudesirs 200775cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Long-Depaquit,Chablis Grand Cru5213301 Dom. de BelleneSavigny-les-Beaune Blanc 200875cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bellene,Saint-Romain5743101 George Chablis 1er CruMontmains 200775cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. George, Chablis5832001 Lequin-ColinChassagne-Montrachet LesCharrières 20083041501 Domaine Laroche Chablis 1. CruFourchaume 2007literpris salgspris literpris salgspris75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-Montrachet75cl 388,00 291,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Chablis8043301 Roche de Bellene Meursault lesCharrons 200975cl 393,10 294,80 (Bestillingsutvalg), Maison Roche deBellene, Øvrige5942701 Benjamin Leroux Auxey-Duresses200775cl 394,70 296,00 (Bestillingsutvalg), Benjamin Leroux,Auxey-Duresses8056501 Girardin Puligny-Montrachet LesEnseignères 2008/200975cl 394,70 296,00 (Kategori 6,7), Vincent Girardin,Puligny-Montrachet5249001 Giboulot Côte de Beaune LesPierres Blanches 200775cl 395,90 296,90 (Bestillingsutvalg), Emmanuel Giboulot,Côte de Beaune9567501 Thomas Morey St. Aubin 2010 75cl 397,70 298,30 (Bestillingsutvalg), Thomas Morey,Saint-Aubin5299701 B. Martenot Meursault En l’Ormeau 200875cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Boyer Martenot,Meursault4288601 Pinson Chablis 1. Cru Mont de 75cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Pinson, ChablisMilieu 20055987901 Colombier Chablis Grand CruBougros 200875cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Colombier,Chablis5875801 Dom. Fèvre Chablis 1Cru Montde Mileu 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Nathalie & GillesFèvre, Chablis4357301 Duplessis Chablis 1. CruFourchaume 200375cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis3020501 J. Moreau Chablis 1. CruFourchaume 200975cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils,Chablis5653301 Lequin-Colin ChassagneMontrachet Clos Devant 200875cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Bourgogne5831801 Lequin-Colin Puligny-Montrachet200975cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Puligny-Montrachet5695601 Louis Jadot Chablis 1er CruFourchaume 200975cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Chablis9373701 Louis Latour Meursault 2009 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Meursault3204001 Merlin Pouilly-Fuissé Terroir deFuissé 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Olivier Merlin,Pouilly-Fuissé5927701 Meursault Vireuil 2008/2009 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Meursault5047001 Deux MontillePernand-Vergelesses 1er Cru75cl 408,00 306,00 (Bestillingsutvalg), Deux Montille,Pernand-VergelessesSous Frétille 20061441901 Chavy Puligny-Montrachet 2008 75cl 409,30 307,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Alain Chavy,Puligny-Montrachet5210201 Tessier Meursault Les75cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Tessier, MeursaultCasse-Têtes 20093232401 Defaix Chablis 1. Cru Les Lys200275cl 424,00 318,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Daniel-EtienneDefaix, Chablis5880801 Lamy Saint Aubin 1er Cru 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Lamy, Saint-AubinFrionnes 20089356801 Chartron BenoitesChassagne-Montrachet 200975cl 427,70 320,80 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Chassagne-Montrachet9200001 Olivier Leflaive Meursault 2008 75cl 428,30 321,20 (Bestillingsutvalg), Olivier Leflaive Frères,Meursault5245801 Long-Depaquit Chablis PremierCru Les Blanchots 200475cl 432,70 324,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Long-Depaquit,Chablis


9579501 FD Clair Saint-Aubin 1er cru LesMurgers de dents de chien 200975cl 433,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Francoise et Denis Clair,Saint-Aubin3316301 Matrot Meursault 2007 75cl 436,00 327,00 (Kategori 4,5,6,7), Dom. Joseph Matrot,Meursault5299801 B. Martenot Meursault LesNarvaux 200875cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Boyer Martenot,Meursault5760701 Bouzereau Meursault Les Grands 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), MeursaultCharrons 20063274501 Puligny-Montrachet Les Charmes200975cl 440,00 330,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard Chavy &Fils, Puligny-Montrachet9200101 Olivier LeflaiveChassagne-Montrachet 200875cl 441,60 331,20 (Bestillingsutvalg), Olivier Leflaive Frères,Chassagne Montrachet9552401 Sebastien Magnien MeursaultLes Meix Chavaux 200975cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Domaine SébastienMagnien, Meursault3189301 Bouchard Meursault 2008 75cl 458,70 344,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Meursault4872105 Lamy St. Aubin 1er Cru LesFrionnes 2007150cl 465,30 697,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin4916401 Tremblay Chablis Grand Cru 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard TremblayVaudésir 20053315701 Blain-Gagnard ChassagneMontrachet 2008/200975cl 468,00 351,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Blain-Gagnard,Chassagne-Montrachet9200201 Olivier LeflaivePuligny-Montrachet 200875cl 468,30 351,20 (Bestillingsutvalg), Olivier Leflaive Frères,Puligny-MontrachetU 9675901 Verget Meursault Les Clous 75cl 469,50 352,10 (Bestillingsutvalg), Verget, Meursault20091076201 Girardin Meursault Les Narvaux200775cl 472,00 354,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin,Meursault9182301 Dom. Servin Chablis Grand Crû 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, ChablisBougros 20061030201 Lamy St. Aubin 1. Cru En Remilly200975cl 479,90 359,90 (Kategori 6,7), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin5831901 Lequin-ColinChassagne-Montrachet 1er CruLes Baudines 200875cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-Montrachet5832601 Lequin-ColinChassagne-Montrachet LesMorgeot 2007/2008literpris salgspris literpris salgspris75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-Montrachet9140401 Mikulski Meursault 2007 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fançois Mikulski,Meursault9040401 Patrick Javillier Mersault Clos du 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Javillier, BourgogneCromin 20089040501 Patrick Javillier Mersault Les 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Javillier, MeursaultTillets 20085627501 Servin Chablis Grand Cru 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, ChablisBlanchot 20085627401 Servin Chablis Grand Cru Les 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Servin, ChablisPreuses 20065095001 Louis JadotChassagne-Montrachet 200875cl 486,50 364,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Chassagne-Montrachet5254801 Château de P-MPuligny-Montrachet 200775cl 488,70 366,50 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet5784401 Ch. de P-M Puligny-Montrachet200675cl 488,90 366,70 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet3161901 Bouchard Chassagne-Montrachet200975cl 490,70 368,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Chassagne-Montrachet5047101 Deux Montille Mersault CasseTête 200875cl 492,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Deux Montille,Meursault4626101 Hubert Lamy Saint Aubin 1 erCru Clos de La Chatenière75cl 492,00 369,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin2007/20075136701 Lequin-ColinChassagne-Montrachet 1er Cru75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-MontrachetLes Caillerets 20085137001 Lequin-ColinChassagne-Montrachet 1er Cru75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-MontrachetLes Vergers 2007/20084438405 Moreau Chablis Grand Cru LesClos 2008150cl 495,30 743,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis5626001 Moreau Chablis Grand CruValmur 200875cl 496,00 372,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis4204801 Moreau Chablis Grand CruVaudésir 200775cl 496,00 372,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis4205001 Moreau Chablis Grand Cru lesClos 200975cl 496,00 372,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils, Chablis9470801 Dom. du Pavillon BeaunePremier Cru Clos des Mouches75cl 497,20 372,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Pavillon,Beaune Premier Cru20089122101 Duplessis Chablis Grand Cru LesClos 200675cl 501,20 375,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis Grand Cru5958901 Duplessis Chablis Grand Cru LesClos 200775cl 501,20 375,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis5274601 Moreau-Naudet Chablis Grand 75cl 505,30 379,00 (Bestillingsutvalg), Moreau-Naudet, ChablisCru Valmur 20074513201 Chablis Grand Cru Les Preuses200475cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis9061201 Patrick Javillier Mersault Les 75cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), MeursaultClousots 20085172301 Domaine J.M. Boillot Meursault200775cl 528,50 396,40 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Meursault4740701 Droin Chablis Grand Cru les Clos2003/200675cl 528,50 396,40 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul & BenoitDroin, Chablis5172501 J.M. BoillotChassagne-Montrachet 200975cl 528,50 396,40 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Chassagne-Montrachet4288501 Pinson Chablis Grand Cru Les 75cl 528,70 396,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Pinson, ChablisClos 20089229901 Robert Ampeau Meursault 1996 75cl 530,50 397,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Meursault5760401 Piuze Chablis Grand Cru75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Patrick Piuze, ChablisVaudésir 20095210301 Tessier Meursault 1 er Cru Le 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Tessier, MeursaultPoruzot Dessus 20084913505 Lamy Saint-Aubin 1er CruRemilly 2007150cl 532,70 799,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin101 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 101HVITVIN


HVITVIN102 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 1024872005 Lamy Saint-Aubin 1er Cru clos deLa Chatenière 2008150cl 532,70 799,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Hubert Lamy,Saint-Aubin8023801 Lamblin Chablis Grand Cru Les 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Lamblin FilsClos 20075095201 Louis Jadot Puligny-Montrachet200975cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Jadot,Puligny-Montrachet5270001 Simonnet-Febvre Chablis GrandCru Les Clos 200875cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Simonnet-Febvre,Chablis1030101 J. L. Chavy Puligny Montrachet 1.Cru Folatières 200775cl 533,30 400,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Louis Chavy,Puligny-Montrachet9193801 Marc Morey & FilsChassagne-Montrachet 1. Cru En75cl 539,90 404,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Marc Morey &Fils, Chassagne-MontrachetVirondot 20085958801 Ente Puligny-Montrachet 1. CruHameau de Blagny 200775cl 540,90 405,70 (Bestillingsutvalg), Benoit Ente,Puligny-Montrachet5622801 Lamy-PillotChassagne-Montrachet 1er CruLes Caillerets 20095865601 Coche-Bouillot MersaultL’Ormeau 20085865501 Coche-Bouillot Mersault Luchets20081046801 Long-Depaquit Chablis GrandCru Les Clos 20074341501 Duplessis Chablis Grand Cru LesClos 2003literpris salgspris literpris salgspris75cl 545,30 409,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Lamy-Pillot,Chassagne-Montrachet75cl 546,00 409,50 (Bestillingsutvalg), Fabien Coche-Bouillot,Meursault75cl 546,00 409,50 (Bestillingsutvalg), Fabien Coche-Bouillot,Meursault75cl 546,50 409,90 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot, Chablis75cl 553,20 414,90 (Bestillingsutvalg), Caves Duplessis,Chablis4504701 Matrot Meursault Blagny 2003 75cl 553,30 415,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Matrot,Øvrige731001 Dom. Chavy Puligny-Montrachet1. Cru Folatières 200775cl 556,00 417,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Gérard Chavy &Fils, Puligny-Montrachet3043601 J. Moreau Chablis Grand CruValmur 200775cl 559,30 419,50 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils,Chablis4851501 Chablis Blanchot Grand Cru200675cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis4745301 Domaine des Malandes ChablisGrand Cru Les Clos 200775cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Malandes,Chablis5815101 Vougeot Clos du PrieuréMonopole 200675cl 560,80 420,60 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Vougeraie,Vougeot4763701 Sauzet Puligny-Montrachet 2009 75cl 562,70 422,00 (Bestillingsutvalg), Etienne Sauzet,Puligny-MontrachetU 9676001 Verget Chassagne Montrachet1er Cru Morgeots 200975cl 563,50 422,60 (Bestillingsutvalg), Verget,Puligny-Montrachet4753601 Boillot Meursault 2003/2004 75cl 564,80 423,60 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, Meursault5172601 Domaine J.M. BoillotPuligny-Montrachet 200875cl 564,80 423,60 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet5150801 Henri BoillotChassagne-Montrachet 200675cl 564,80 423,60 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Chassagne-Montrachet5151001 Henri Boillot Meursault 2003 75cl 564,80 423,60 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, Meursault5656501 Garnier Chablis Grand Cru LesClos 200675cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Garnier,Øvrige4437801 Girardin Chassagne-Montrachet1er Cru Clos de la Truffière 200775cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin,Chassagne-Montrachet4912801 Blain Gagnard ChassagneMontrachet 1er Cru Boudriottes200875cl 569,30 427,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Blain-Gagnard,Chassagne-Montrachet9358001 Leflaive Rully 1er Cru 2009 75cl 572,70 429,50 (Bestillingsutvalg), Leflaive & Associes,Rully5958401 Ente Puligny-Montrachet 1er CruLes Referts 200775cl 576,00 432,00 (Bestillingsutvalg), Benoit Ente,Puligny-Montrachet5254901 Château de P-MPuligny-Montrachet 1er Cru LesChalumeaux 200775cl 580,10 435,10 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet9356501 Chartron FolatièresPuligny-Montrachet 1er Cru20095744901 Nathalie & Gilles Fèvre ChablisGrand Cru les Preuses 20074772401 Blain-Gagnard ChassagneMontrachet 1er Cru Caillerets20073140001 J. Moreau Chablis Grand Cru LesClos 20105325901 Fichet Meursault Les Tessons20085210401 Tessier Meursault 1 er Cru LesGenevrières9409301 Ch. Grenouilles Chablis GrandCru 20084600205 Chablis Grand Cru les Preuses20025253001 Jean ChartronPuligny-Montrachet Premier CruClos du Cailleret 20074884102 Gagnard Chassange-Montrachet1er Cru Clos de La Maltroye20004516801 Matrot Puligny Montrachet 1erCru Chalumeaux 20045326701 Olivier Merlin Puligny-MontrachetSous les Puits 20079579601 FD Clair Puligny-Montrachet 1ercru La Garenne 20099563501 Dom. Antonin GuyonMeursault-Charmes 1er cru LesCharmes Dessus 20089229701 Robert Ampeau Meursault lapiece sous le bois 19949581301 Billaud-Simon Chablis Grand CruLes Clos 20094883701 Gagnard Chassange-Montrachet1er Cru Boudriotte 2002/20035965501 Lequin-Colin ChassagneMontrachet 1er Cru MorgeotCuvee BTTR 200975cl 582,90 437,20 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Puligny-Montrachet75cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Nathalie & GillesFèvre, Chablis75cl 589,30 442,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Blain-Gagnard,Chassagne-Montrachet75cl 590,70 443,00 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils,Chablis75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Philippe Fichet,Meursault75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Tessier, Meursault75cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis Grand Cru150cl 599,90 899,90 (Bestillingsutvalg), La Chablisienne,Chablis75cl 615,60 461,70 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Puligny-Montrachet37,5cl 618,40 231,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Noël Gagnard,Chassagne-Montrachet75cl 620,00 465,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Matrot,Puligny-Montrachet75cl 620,00 465,00 (Bestillingsutvalg), Olivier Merlin,Puligny-Montrachet75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Francoise et Denis Clair,Puligny-Montrachet75cl 626,70 470,00 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Meursault75cl 638,50 478,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Meursault75cl 639,90 479,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Billaud-Simon,Chablis Grand Cru75cl 651,60 488,70 (Bestillingsutvalg), Jean-Noël Gagnard,Chassagne-Montrachet75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Chassagne-Montrachet


9575101 Mikulski Meursault Charmes200875cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fançois Mikulski,Mercurey Premier Cru5962901 Fichet Meursault Les Tessons200975cl 653,30 490,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Philippe Fichet,Meursault5997301 Laroche Chablis Grand Cru Les 75cl 655,30 491,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, ChablisBlanchots 20059323401 Robert Ampeau Meursault LesCharmes 199375cl 663,90 497,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Meursault4438205 Moreau Chablis Grand Cru LesClos des Hospices 2007150cl 666,00 999,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Christian MoreauPère & Fils5815301 Vougeot 1er Cru Le Clos Blanc deVougeot 200475cl 668,40 501,30 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Vougeraie,Vougeot5935201 J.M. Boillot Puligny-MontrachetPremier Chalumeaux 200775cl 673,60 505,20 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet5935101 J.M. Boillot Puligny-MontrachetPremier Cru Sous le Puits 200775cl 673,60 505,20 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet9140301 Mikulski Meursault 1er CruGoutte d´Or 200775cl 679,70 509,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Fançois Mikulski,Meursault9357001 Chartron Clos de la PucellePuligny-Montrachet 1er Cru75cl 682,00 511,50 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Puligny-Montrachet20099356401 Chartron Clos du CailleretPuligny-Montrachet 1er Cru75cl 682,00 511,50 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Puligny-Montrachet20099193701 Marc Morey & FilsPuligny-Montrachet 1. Cru Les75cl 692,30 519,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Marc Morey &Fils, Chassagne-MontrachetPucelles 20089471001 Dom. Long-Depaquit ChablisGrand Cru Moutonne 200875cl 694,70 521,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Long-Depaquit,Chablis Grand Cru5864301 Vincent & Sophie MoreyChassagne-Montrachet 1er Cru75cl 706,30 529,70 (Bestillingsutvalg), Vincent & SophieMorey, Chassagne-MontrachetBaudines 20074886301 Boillot Puligny-Montrachet 1erCru Champ-Canet 200675cl 709,70 532,30 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet5172401 Domaine J.M. BoillotPuligny-Montrachet 1’er Cru La75cl 709,90 532,40 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-MontrachetGarenne 20071338501 Comtes Lafon Meursault 2007 75cl 713,30 535,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Comtes Lafon,Meursault5171301 Henri BoillotChassagne-Montrachet 1er CruBaudines 200575cl 717,20 537,90 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Chassagne-Montrachet5171401 Henri BoillotChassange-Montrachet 1’er CruChenevottes 20055171101 Henri Boillot Meursault 1er CruPoruzots 20054833701 Joseph Drouhin Clos desMouches 1er Cru 20045255001 Château de P-MPuligny-Montrachet 1er Cru LesFolatières 2007literpris salgspris literpris salgspris75cl 717,20 537,90 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Chassagne-Montrachet75cl 717,20 537,90 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, Meursault75cl 718,70 539,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Joseph Drouhin,Beaune75cl 732,70 549,50 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet3041601 Domaine Laroche Chablis GrandCru Les Clos 20075151301 Jean-Marc BoillotPuligny-Montrachet 1er CruChamp-Canet 20065151401 Jean-Marc BoillotPuligny-Montrachet 1er CruReferts 20054885101 Verget Chablis Grand CruBougros 2002/20035864201 Vincent & Sophie MoreyChassagne-Montrachet 1er CruMorgeot 20079563601 Dom. Antonin Guyon PulignyMontrachet 1er Cru Les Pucelles20085653201 Lequin-Colin CortonCharlemagne Grand Cru2007/20085200901 Girardin Puligny-Montrachet 1erCru Les Combettes 20075863601 Fabien Coche Meursault-Goutted’Or 1er Cru 20085299901 B. Martenot Meursault Perrieres20075247401 Thomas MoreyChassagne-Montrachet 1er CruLes Embrazées 20095247501 Thomas MoreyChassagne-Montrachet 1er CruMorgeot 20094741001 Boillot Puligny-Montrachet 1.erCru Clos de la MouchéreMonopole 2003/20044437901 Girardin Corton CharlemagneGrand Cru 20079309601 Robert Ampeau PulignyMontrachet Combettes 19955151701 Jean-Marc BoillotPuligny-Montrachet 1er CruCombettes 20055151501 Jean-Marc BoillotPuligny-Montrachet 1er CruTruffiere 20054753701 Boillot Meursault 1er Cru lesCharmes 2002/20035342605 Bonneau du MartrayCorton-Charlemange Grand Cru20085342601 Bonneau du MartrayCorton-Charlemange Grand Cru200875cl 735,30 551,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Chablis75cl 746,10 559,60 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet75cl 746,10 559,60 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet75cl 746,10 559,60 (Bestillingsutvalg), Verget, Chablis75cl 746,10 559,60 (Bestillingsutvalg), Vincent & SophieMorey, Chassagne-Montrachet75cl 746,70 560,00 (Bestillingsutvalg), Domaine AntoninGuyon, Puligny-Montrachet75cl 773,20 579,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Bourgogne75cl 781,30 586,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin,Puligny-Montrachet75cl 782,40 586,80 (Bestillingsutvalg), Fabien Coche,Meursault75cl 785,30 589,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Boyer Martenot,Meursault75cl 789,50 592,10 (Bestillingsutvalg), Thomas Morey,Chassagne-Montrachet75cl 789,50 592,10 (Bestillingsutvalg), Thomas Morey,Chassagne-Montrachet75cl 789,70 592,30 (Bestillingsutvalg), Jean Boillot & Fils,Puligny-Montrachet75cl 793,30 595,00 (Bestillingsutvalg), Vincent Girardin, Øvrige75cl 797,20 597,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Ampeau,Puligny-Montrachet75cl 818,80 614,10 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet75cl 818,80 614,10 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Puligny-Montrachet75cl 833,20 624,90 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, Meursault150cl 882,80 1 324,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Pernand-Vergelesses75cl 900,10 675,10 (Bestillingsutvalg)103 FRANKRIKE BURGUND BURGUND FRANKRIKE 103HVITVIN


HVITVIN104 FRANKRIKE BURGUND LANGUEDOC-ROUSSILLON FRANKRIKE 1045689901 Martray Corton-CharlemagneGrand Cru 20045835801 Colin-Morey Corton CharlemagneGrand Cru 20075171601 Domaine Henri BoillotPuligny-Montrachet 1’er CruPerrieres 2005/20065152101 Henri Boillot Puligny-Montrachet1er Cru Clos de la Mouchere20065171201 Henri Boillot Meursault 1er CruGenevrieres 2005/20065843101 Bonneau du MartrayCorton-Charlemagne Grand Cru20065965601 Lequin-Colin CortonCharlemagne Grand Cru CuveeBTTR 20095997701 Laroche Chablis Grand CruRéserve de l’Obédience 20075171501 Domaine Henri BoillotPuligny-Montrachet 1’er CruPucelles 2005/20064862401 Henri Boillot Puligny-Montrachet1er Cru Les Caillerets2003/20045956801 Bonneau du Martray CortonCharlemagne Grand Cru 19935956901 Bonneau du Martray CortonCharlemagne Grand Cru 19949580301 Rapet Corton Charlemagne20095909805 Bouchard Corton-Charlemagne20075909801 Bouchard Corton-Charlemagne20075332201 Comte Georges de VogüéBourgogne Blanc 20095832101 Lequin-Colin Bâtard-MontrachetGrand Cru 2007/20089356701 Chartron Corton-CharlemagneGrand Cru 20095151901 Henri BoillotCorton-Charlemagne Grand Cru20069357101 Chartron Bâtard-MontrachetGrand Cru 20095255101 Château de P-MChevalier-Montrachet Grand Cru20079357201 Chartron Clos des ChevaliersChevalier-Montrachet Grand Cru2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 882,90 662,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Aloxe-Corton75cl 890,70 668,00 (Bestillingsutvalg), Colin-Morey,Aloxe-Corton75cl 891,10 668,30 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Puligny-Montrachet75cl 891,10 668,30 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Puligny-Montrachet75cl 891,20 668,40 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, Meursault75cl 911,10 683,30 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Aloxe-Corton75cl 933,20 699,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Aloxe-Corton75cl 940,00 705,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche, Chablis75cl 963,60 722,70 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Puligny-Montrachet75cl 963,60 722,70 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot,Puligny-Montrachet75cl 983,60 737,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Øvrige75cl 1 001,60 751,20 (Bestillingsutvalg), Dom. Bonneau duMartray, Øvrige75cl 1 012,10 759,10 (Bestillingsutvalg), Dom. Rapet150cl 1 085,30 1 628,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Bouchard Père &Fils, Aloxe-Corton75cl 1 176,00 882,00 (Bestillingsutvalg)75cl 1 171,60 878,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Comte Georgesde Vogüé, Bourgogne75cl 1 199,90 899,90 (Bestillingsutvalg), Dom. RenéLequin-Colin, Øvrige75cl 1 232,70 924,50 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron, Øvrige75cl 1 289,70 967,30 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, Øvrige75cl 1 454,80 1 091,10 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron,Bâtard-Montrachet75cl 1 673,30 1 255,00 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Øvrige75cl 1 678,70 1 259,00 (Bestillingsutvalg), Jean Chartron, Øvrige5172001 J. M. Boillot Bâtard-MontrachetGrand Cru 200775cl 2 150,00 1 612,50 (Bestillingsutvalg), Jean-Marc Boillot,Bâtard-Montrachet5150901 Henri Boillot75cl 3 483,30 2 612,50 (Bestillingsutvalg), Henri Boillot, ØvrigeChevalier-Montrachet Grand Cru2006JURA5769201 Rijckaert Les Sarres Chardonnay 75cl 234,50 175,90 (Kategori 4,5,6,7), Rijckaert, Côtes du Jura20094529401 Tissot Arbois Chardonnay 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois4466201 Traminer 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois9567801 Tournelle Terre de Gryphees200975cl 283,50 212,60 (Bestillingsutvalg), Domaine de laTournelle, Arbois5769101 Arbois En Paradis Vieilles Vignes 75cl 299,30 224,50 (Bestillingsutvalg), Rijckaert, Arbois20054826901 Chardonnay Les Graviers 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois4499401 Côte du Jura Fleur de Marne EnBillat 200675cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Labet, Côtes duJura4499301 Côte du Jura Fleur de Marne EnChalasse 200575cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Labet, Côtes duJura4499501 Côte du Jura Fleur de Marne LaBardette 200675cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Labet, Côtes duJuraU 9677101 Julien Labet Les VarronsChardonnay 200775cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Labet, Côtes duJura4936401 La Mailloche Chardonnay 2008 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois4889601 La Reine Côtes du JuraChardonnay 200575cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Labet, Côtes duJura4465701 Savagnin 2007 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois9567901 Tournelle Fleur de Savagnin200875cl 354,50 265,90 (Bestillingsutvalg), Domaine de laTournelle, ArboisU 9676901 Tissot Savagnin Les Bruyères201075cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois4813701 Tissot Vin Jaune 2003 62cl 612,70 379,90 (Bestillingsutvalg), Stéphane Tissot, Arbois4874001 Tissot Vin Jaune 2004 62cl 612,70 379,90 (Bestillingsutvalg), Stéphane Tissot, Arbois9204901 Tissot Vin Jaune En Spois 2004 62cl 717,70 445,00 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois9205001 Tissot Vin Jaune Les Bruyères200462cl 790,30 490,00 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Arbois5166901 La Tour de Curon Chardonnay200775cl 852,00 639,00 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,ArboisKORSIKA1561706 Terra Vecchia Vermentino 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Skalli, ØvrigeChardonnayLANGUEDOC-ROUSSILLON3389306 C.F.N. Viognier 300cl 116,60 349,90 (Kategori 5,6,7), Arcus, Oc9232001 Costières de Pomérols Farnel201075cl 118,50 88,90 (Bestillingsutvalg), Les Costières dePomerlos, Oc


literpris salgspris literpris salgspris9294901 GCF Grand Sud Chardonnay 100cl 119,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais de U 9622101 Mas de Tannes Reserve Blanc 75cl 165,20 123,90 (Kategori 6,7), Dom. Paul Mas, Oc2010France, Oc20109195401 LGI Les Deux Douces 2010 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), LGI5981501 Cadet d’Oc Chardonnay 2009 75cl 167,30 125,50 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe de2016106 Les Grès Chardonnay Viognier 300cl 126,00 378,00 (Bestillingsutvalg), Foncalieu, OcRothschild, Languedoc20102016101 Les Grès Chardonnay Viognier 75cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7)4402001 Laroche Viognier 2007 75cl 167,30 125,50 (Bestillingsutvalg), Michel Laroche,Minervois20104733906 Les Fumées Blanches Sauvignon 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), J&F Lurton, Oc5325301 Domaine de la Croix RondeCuvée Topaze 200975cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Croix Ronde,ØvrigeBlanc 20104733901 Les Fumées Blanches Sauvignon 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg)9176901 Grangette Picpoul de Pinet 2009 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Dom. de Grangette,LanguedocBlanc 20104678201 Robert Skalli Chardonnay 2008 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Skalli, Oc4243706 Chardonnay L 2009/2010 300cl 130,00 389,90 (Kategori 5,6,7), Michel Laroche, Oc5598001 Sélection Delas Viognier75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères, Oc5052801 Arrogant Frog Sauvignon Blanc200975cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), The Humble Winemaker,Øvrige2009/20104318003 Giraud Sauvignon Blanc 18,7cl 192,00 35,90 (Bestillingsutvalg), Robert Giraud, Oc2016701 C.F.N. Viognier 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Oc9231801 Pont de Gassac 2010 75cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Moulin de Gassac,1561901 Cuvée Christer Berens La Motte 75cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7), Maison Maurel Vedeau,Hérault2010Oc9390401 H & B Languedoc 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Hecht & Bannier,5568001 J.P. Chenet Medium Sweet 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deLanguedocFrance, Hérault9230101 Dom. Clavel Cascaille 2010 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux du5743001 Le Loup de Pic 2007 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Puech-Haut, OcLanguedoc5250801 Mas de la Source Reserve 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Robert Vic,5853401 Mas la Chevalière Chardonnay 75cl 215,30 161,50 (Bestillingsutvalg), OcLanguedocViognier 20075263901 Monastier Sauvignon Blanc201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Alain Grignon,Languedoc9141501 Christian Audigier SauvignonBlanc 201075cl 222,40 166,80 (Bestillingsutvalg), La Cave deMontpeyroux, Roussillon5875501 Ninet de Pena Muscat 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Vign de Cases de 5698401 Christian Audigier The Cool Wine 75cl 222,40 166,80 (Bestillingsutvalg), Montpeyroux, OcPene, Côtes CatalanesChardonnay 20095876001 Ninet de Pena Viognier 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Vign de Cases dePene, Côtes Catalanes9073401 Sainte Croix La Serre 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Sainte Croix,Corbières9205201 Paul Mas Claude Val blanc 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Paul Mas, Oc5981601 Carabas Chardonnay 75cl 228,00 171,00 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe de8027401 Terre des Anges 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Maitres Vign. deRothschild, LanguedocCascastel, Øvrige5920701 Domaine de Nizas Le Mas 2008 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Nizas &U 9652405 LGI Chapelle du Bois blanc 2011 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), LGI, ØvrigeSalleles, Languedoc5599106 XL Chardonnay Viognier 200cl 137,00 274,00 (Bestillingsutvalg), Bonfils, Oc5808701 Calet Chardonnay Elevé fût de 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet, Oc2045901 dA Marsanne 2006/2009 75cl 140,00 105,00 (Kategori 4,5,6,7), Dom. Astruc, OcChêne 2009635801 Chardonnay L 2009 75cl 141,20 105,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Michel Laroche, Oc 5157801 Leon Barral 2007 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Leon Barral,635805 Chardonnay L 2009 150cl 169,30 253,90 (Kategori 3,4,5,6,7)Hérault1027301 La Clape 2010 75cl 141,30 106,00 (Kategori 5,6,7), Terre A. Verre, Coteaux duLanguedoc5144801 Roc des Anges Vieilles VignesBlanc 200975cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Le Roc des Anges,Pyrenées Orientales1513501 dA Chardonnay 2006/2009 75cl 141,30 106,00 (Kategori 5,6,7), Dom. Astruc, Oc9229501 Mas Jullien 2009 75cl 385,20 288,90 (Bestillingsutvalg), Mas Jullien, Hérault1513201 Dom. Montrose Chardonnay 75cl 142,50 106,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Montrose, Oc4917001 Mas de Daumas Gassac 2010 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Mas de Daumas2010Gassac5289406 Vernissage Chardonnay Viognier 300cl 143,30 429,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,OcLOIRE5236006 Pierre Chainier Muscadet 300cl 103,30 309,90 (Kategori 6,7), Pierre Chainier, Muscadet9102901 Laurent Miquel Chardonnay 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Laurent Miquel, Oc2009/2010Viognier 20105055501 Héritage Chardonnay 2009 75cl 148,70 111,50 (Bestillingsutvalg), Les Collines du Bourdic,9181906 Foucher Chardonnay 300cl 109,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Dominique Foucher,ØvrigeOc2096001 Foucher Chardonnay 2010 75cl 122,70 92,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dominique Foucher,9290201 Auriol Fondateur Blanc 2010 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), AuriolJardin de la France5083006 Les Grès Chardonnay (six pack) 150cl 159,30 239,00 (Bestillingsutvalg), Les Vign. dePuisserguir, ØvrigeU 9654306 Winemaker’s Selection JacquesLurton 2011300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Jacques Lurton,Touraine4475301 Les Collines du BourdicChardonnay 200875cl 164,30 123,20 (Bestillingsutvalg), Les Collines du Bourdic,Oc5568301 Marquis de Goulaine Chardonnay200875cl 129,10 96,80 (Bestillingsutvalg), Marq. de Goulaine,Jardin de la France105 FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON LOIRE FRANKRIKE 105HVITVIN


HVITVIN106 FRANKRIKE LOIRE LOIRE FRANKRIKE 1069118601 Roc de Chateauvieux Muscadet200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Chainier,Muscadet9144701 Tour de Poce Sauvignon 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Chainier, Øvrige5775606 Louis Métaireau Grand Mouton2008300cl 133,30 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Mouton,Muscadet de Sèvre-et5775601 Louis Métaireau Grand Mouton 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg)20089180901 Dominique Foucher Sauvignon201075cl 134,70 101,00 (Bestillingsutvalg), Dominique Foucher,Øvrige5851401 Tydy Sauvignon Blanc 2009 75cl 136,00 102,00 (Bestillingsutvalg), Øvrige4897901 Domaine d’Artois Touraine 2009 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Guy Saget, Touraine8055001 Grand Fief de la CormeraieMuscadet Sèvre et Maine sur Lie75cl 146,50 109,90 (Kategori 5,6,7), VéroniqueGünther-Chéreau, Muscadet de Sèvre-et20091022601 Privilège de Drouet Chardonnay200975cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Drouet Frères, Jardin dela France1305801 Privilège de Drouet SauvignonBlanc 200975cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Drouet Frères, Jardin dela France3317306 Petit Bougeois Sauvignon 2010 200cl 149,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Jardin de la France3317301 Petit Bougeois Sauvignon 2010 75cl 172,70 129,50 (Kategori 3,4,5,6,7)3317302 Petit Bougeois Sauvignon 2010 37,5cl 226,10 84,80 (Kategori 3,4,5,6,7)4746901 Ch. Coing de St. Fiacre 2009 75cl 152,00 114,00 (Bestillingsutvalg), Ch. du Coing de St.Fiacre, Muscadet de Sèvre-et74601 Les Mesnils Muscadet 2009 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Barré Frères, Muscadetde Sèvre-et9074501 Jacques Lurton TourraineSavignon Blanc 200975cl 155,10 116,30 (Bestillingsutvalg), Jacques Lurton,TouraineU 9626106 Pierre Deschamps Pouilly Fumé2011300cl 156,60 469,90 (Bestillingsutvalg), Foucher Lebrun,Pouilly-Fumé9626101 Pierre Deschamps Pouilly Fumé 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg)20113248101 Destinéa Sauvignon Blanc 2010 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot, Jardin dela France4329201 Louis Métaireau Cuvée 10,5200775cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Mouton,Muscadet de Sèvre-et4920801 Domaine de L’Ecu MuscadetSèvre-et-Maine Expression deGneiss 20069125106 Pierre Deschamps Sancerre201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de l’Ecu,Muscadet de Sèvre-et300cl 161,70 485,00 (Bestillingsutvalg), Maison Foucher,Sancerre9157201 Poussin Vouvray Sec 2009/2010 75cl 162,70 122,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Earl Caves Poussin,Vouvray9103306 Paul Buisse Sancerre 2010 300cl 163,30 490,00 (Bestillingsutvalg), Paul Buisse, Sancerre4415606 Guy Saget Sancerre 2010 300cl 164,40 493,20 (Kategori 6,7), Guy Saget, Sancerre5857101 Tourraine Blanc Grande Réserve200875cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Caves de laTourrangelle, Touraine258201 Roche Fleurie Vouvray 2008 75cl 166,70 125,00 (Kategori 4,5,6,7), Jean-Claude Bougrier,Vouvray5253501 Clos les Montys Muscadet Sèvreet Maine Sur Lie 2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Chateau-Thébaud / Y. etJ. Huchet, Muscadet de Sèvre-et5253701 Domaine de la ChauvinièreMuscadet Sèvre et Main Sur Lie20105270101 F de Fournier Sauvignon Blanc200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Chateau-Thébaud / Y. etJ. Huchet, Muscadet de Sèvre-et75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Fournier Père & Fils,Øvrige5058801 Jolivet Attitude Sauvignon Blanc 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Jolivet3456001 Oisly Thésée Sauvignon 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vign. de Oisly &Thésée,Touraine4821201 Eric Montintin Sauvignon 2008 75cl 177,10 132,80 (Bestillingsutvalg), Eric Montintin, Jardin dela France9228306 Jolivet Montagu Sancerre 2010 225cl 177,70 399,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Jolivet, Sancerre4827301 Grand Cuvée Don Quichotte200575cl 178,70 134,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Gravelle,Muscadet de Sèvre-et3092401 Muscadet de Sèvre et Maine 1.erCru Sur Lie 200975cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Ragotière,Muscadet de Sèvre-et9488101 Patrick Baudouin Anjou Chenin 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Baudouin, Anjou20104329101 Métaireau Cuvée One sur Lie200775cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Dom. du Grand Mouton,Muscadet de Sèvre-et3229701 Balland-Chapuis Coteaux duGiennois 200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), JosephBalland-Chapuis, Coteaux du Giennois5169401 Ch. de La Bretesche Muscadetde Sèvre et Maine Sur Lie 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Vign. Jerémie Huchet,Muscadet de Sèvre-et5968401 Ch. de la Gravelle L’Ancestrale200475cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Gravelle,Muscadet de Sèvre-et3029601 Domaine Gibault Sauvignon 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gibault, TouraineBlanc 20109200301 Foucher Lebrun PierreDeschamps Sancerre75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Foucher Lebrun,Sancerre8006701 JBG Chenin Blanc 2007 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Germain Saincrit, Anjou5142201 Sauvignon Blanc Cuvée 2 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Clos Roche Blanche,Touraine4746801 Ch. Coing de St. Fiacre Comte deSt. Hubert 200875cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Ch. du Coing de St.Fiacre, Muscadet de Sèvre-et5337201 Reuilly Les Pierre Plates 2008 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Reuilly314101 Dagueneau Pouilly-Fumé2009/201075cl 192,70 144,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Serge Dagueneau,Pouilly-FuméU 9630001 Paul Buisse Pouilly Fumé 2011 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Paul Buisse,Pouilly-Fumé9105401 Paul Buisse Sancerre 2010 75cl 193,20 144,90 (Kategori 6,7), Paul Buisse, Sancerre5169001 Domaine Pierre de La GrangeVieilles Vignes Muscadet Sèvreet Maine Sur Lie 201075cl 194,50 145,90 (Bestillingsutvalg), Dom. PierreLuneau-Papin, Muscadet de Sèvre-et1065501 Les Caillottes Sancerre 2009 75cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Dauny, Sancerre3201401 Muscadet Côtes de Grandlieu199775cl 203,60 152,70 (Bestillingsutvalg), Les Vign. de la Noëlle,Muscadet Côtes de Gr9178501 Cave des Vins de Sancerre LaDuchesse 200975cl 203,90 152,90 (Bestillingsutvalg), Cave des Vins deSancerre, Sancerre9031701 Joseph Mellot Pouilly Fumé le 75cl 206,70 155,00 (Kategori 6,7), Joseph Mellot, Pouilly-FuméChant des Vignes 2009/20109178301 Cave des Vins de SancerreEtincelle Pouilly Fumé 201075cl 209,20 156,90 (Bestillingsutvalg), Cave des Vins deSancerre, Pouilly-Fumé


1195501 Crochet Sancerre 2008 75cl 212,70 159,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Lucien Crochet,SancerreU 9596501 Fouassier Les Grands ChampsSancerre 201075cl 213,20 159,90 (Kategori 4,5,6,7), Dom. Fouassier,Sancerre9457901 Jardins d’Alpha Saumur Blanc 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Alpha Loire, Saumur20093365301 Domaine Langlois-Château 2008 75cl 214,70 161,00 (Bestillingsutvalg), Langlois-Château,Saumur3750801 Henri Bourgeois Pouilly-Fumé EnTravertin 201075cl 215,30 161,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Pouilly-Fumé1539201 La Terre des Anges Sancerre 75cl 216,00 162,00 (Kategori 5,6,7), Dom. Laporte, Sancerre20105169501 Pierre Luneau-Papin Les PierreBlanches Muscadet de Sèvre et75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Dom. PierreLuneau-Papin, Muscadet de Sèvre-etMaine Sur Lie 20105240501 Joseph Mellot Sancerre Le 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot, SancerreMontarlet 20105088001 Roblin Sancerre 2009 75cl 221,20 165,90 (Bestillingsutvalg), Matthias et EmilieRoblin, Sancerre9452201 Bellevière Prémices Jasnières200975cl 223,90 167,90 (Kategori 6,7), Dom. de Bellivière,Jasnières5120301 Ch. de La Roulerie Chenin Sec200775cl 224,10 168,10 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Roulerie,Anjou5141801 Sancerre L’Authentique 2008 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Thomas-Labaille,Sancerre620501 Jolivet Pouilly-Fumé 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Jolivet,Pouilly-Fumé4511801 Jolivet Sancerre 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Jolivet, Øvrige4214701 Sautereau Sancerre 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), David Sautereau,Sancerre9138501 Laporte Pouilly-Fume LesDuchesses 200975cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Laporte,Pouilly-Fumé3005001 Reverdy Sancerre 2010 75cl 230,70 173,00 (Kategori 4,5,6,7), Bernard Reverdy,Sancerre5065401 Ch. du Coing de Saint FiarceComte de St. Hubert 199975cl 232,00 174,00 (Bestillingsutvalg), Ch. du Coing de St.Fiacre, Muscadet de Sèvre-et3091301 Domaine de la VillaudièreSancerre 2009/201175cl 233,20 174,90 (Kategori 4,5,6,7), Jean-Marie Reverdy,Sancerre5856901 Ménetou Salon Blanc 2008 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gaec BrangersChavet, Ménétou-Salon736001 Ménétou-Salon 2010 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,Ménétou-Salon5087901 Tinel-Blondelet Pouilly FuméL’Arret Buffatte 200775cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), F. Tinel Blondelet,Pouilly-Fumé3323001 Balland-Chapuis Le Chatillet201075cl 233,30 175,00 (Kategori 6,7), Joseph Balland-Chapuis,Sancerre9138401 Laporte Sancerre Le Rochoy 75cl 234,00 175,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Laporte, Sancerre20095765001 Prieur Sancerre 2009 75cl 234,50 175,90 (Bestillingsutvalg), Paul Prieur et Fils,Sancerre1502101 Jean Pabiot Domaine des FinesCaillottes Pouilly Fumé2006/2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 235,90 176,90 (Kategori 4,5,6,7), Jean Pabiot et Fils,Pouilly-Fumé4551601 Sancerre la Graveliere 2010 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot, Øvrige74301 Bourgeois Sancerre GrandeRéserve 201075cl 239,30 179,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. HenriBourgeois, Sancerre74302 Bourgeois Sancerre Grande 37,5cl 263,70 98,90 (Bestillingsutvalg)Réserve 20104105501 Chatelain Sancerre 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-ClaudeChatelain, Sancerre3247301 Cuvée les Caillottes Sancerre201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,Sancerre4738501 Dezat Pouilly Fumé 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), André Dezat & Fils,Pouilly-Fumé5020601 Dezat Sancerre 2010 75cl 239,90 179,90 (Kategori 6,7), André Dezat & Fils,Sancerre5269801 Fournier Sancerre Les BellesVignes 200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Fournier Père & Fils,Sancerre3952901 Les Montachins Sancerre 2009 75cl 239,90 179,90 (Kategori 6,7), Vign. Gitton Père & Fils,Sancerre5857001 Millet Sancerre 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Millet, Sancerre3070501 Natter Sancerre 2010 75cl 239,90 179,90 (Kategori 4,5,6,7), Henry Natter, Sancerre3032601 Pouilly-Fumé Cuvée ChanteAlouettes 201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,Pouilly-Fumé9303201 Fouassier Sancerre Les Romains201075cl 243,90 182,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Fouassier,Sancerre752501 Millet Sancerre 2010 75cl 243,90 182,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Franck Millet,Sancerre5693101 Le Tournebride Sancerre 2010 75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Vincent Gaudry,Sancerre4807705 Sancerre Cuvée Les Caillottes2007150cl 246,60 369,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,Sancerre706201 La Chatellenie Sancerre 2010 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot, Sancerre9390801 Mollet Sancerre 2010 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Florian Mollet, Sancerre5764601 Calcite Pouilly-Fumé 2010 75cl 247,90 185,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Francis Blanchet,Pouilly-Fumé4484001 Laloue Sancerre 2010 75cl 250,70 188,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Serge Laloue,Sancerre5868601 Michel Vattan Vattan Sancerre 75cl 250,70 188,00 (Bestillingsutvalg), Michel Vattan, SancerreCalcaire 20099232101 Alphonse Mellot Pouilly Fumé201075cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Alphonse Mellot,Pouilly-Fumé1371001 Balland-Chapuis Les PierresFines Pouilly-Fumé 200775cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), JosephBalland-Chapuis, Pouilly-Fumé1569401 Cherrier Sancerre 2010 75cl 252,30 189,20 (Kategori 6,7), Dom. Merlin Cherrier,Sancerre5056601 Baron Tom Sancerre 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Tom Hainguerlot,Sancerre5657901 Chatellier Pouilly Fumé Argile AS75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Bouchié Chatellier,Pouilly-Fumé5742901 Domaine des Caves PrieureSancerre 201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des CavesPrieure, Sancerre9076701 Gitton Père et Fils Clos JoanneD’Orion Pouilly Fumé 200975cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Gitton Père et Fils,Sancerre107 FRANKRIKE LOIRE LOIRE FRANKRIKE 107HVITVIN


HVITVIN108 FRANKRIKE LOIRE LOIRE FRANKRIKE 1085765101 Les Boucauds Sancerre 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Claude Riffault,Sancerre5168801 Pierre Luneau-Papin L D’OrMuscadet de Sèvre et Maine Sur75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Dom. PierreLuneau-Papin, Muscadet de Sèvre-etLie 20064597401 Sancerre Chavignol 2010 75cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), Franck & Jean-FrançoisBailly, Sancerre3487701 Pouilly-Fumé Clos de Chadoux200675cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Serge Dagueneau,Pouilly-Fumé5886301 Michel Vattan Sancerre Argile 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Michel Vattan, Sancerre20099517501 Domaine Vincent DelaporteSancerre 200875cl 260,30 195,20 (Bestillingsutvalg), Vincent Delaporte,Sancerre4446401 Cailbourdin Pouilly-Fumé LesCris 201075cl 262,70 197,00 (Bestillingsutvalg), Dom. A. Cailbourdin,Pouilly-Fumé4585201 Balland-Chapuis Sancerre LeVallon 200975cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), JosephBalland-Chapuis, Sancerre5233401 Baumard Savennières Clos deSaint Yves 201075cl 265,70 199,30 (Bestillingsutvalg), Dom. des Baumard,Savennières4434502 Henry Natter Sancerre 2007 37,5cl 266,40 99,90 (Bestillingsutvalg), Henry Natter, Sancerre9211001 Dom. Vacheron Sancerre 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Vacheron,Sancerre9061001 Gitton Père et Fils Les BellesDames 200975cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Gitton Père et Fils,Sancerre5763601 Les Chasseignes Sancerre 2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Claude Riffault,Sancerre9061401 Pascal & Nicolas ReverdySancerre Blanc Terre deMaimbray 20094105401 Pouilly-Fumé Les CharmesChatelain 20085088101 Roblin Sancerre Ammonites20085068701 Cailbourdin Pouilly-Fumé LesCornets 2006literpris salgspris literpris salgspris75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pascal & NicolasReverdy, Sancerre75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-ClaudeChatelain, Pouilly-Fumé75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Matthias et EmilieRoblin, Sancerre75cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Dom. A. Cailbourdin,Pouilly-Fumé9567701 Clos de l’Elu Bastigage 2009 75cl 267,20 200,40 (Bestillingsutvalg), Clos de l’Elu3764901 Le MD de Bourgeois Sancerre 75cl 267,30 200,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,2010Sancerre5966501 L’Effraie 2009 75cl 274,70 206,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bellivière,Coteaux du Loir736102 Sancerre Cuvée Caillottes 37,5cl 279,70 104,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,2007/2008Sancerre9483605 Domaine Vacheron Sancerre 150cl 279,80 419,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Vacheron,2010Sancerre5984905 Francis Blanchet Pouilly-Fume 150cl 279,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Francis Blanchet,Calcite 2009Pouilly-Fumé5851301 Gaudry Sancerre Mélodie de 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Vincent Gaudry,Vieilles Vignes 2010Sancerre4435301 Henry Natter Sancerre Cuvée 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Henry Natter, SancerreMontigny 20074327501 La Moussiére Sancerre75cl 279,90 209,90 (Kategori 6,7), Alphonse Mellot, Sancerre2009/20105763901 Mademoiselle de T Pouilly-Fumé201075cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Tracy,Pouilly-Fumé4902001 Domaine de La RossignoleSancerre 201075cl 283,50 212,60 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Rossignole,Sancerre9228401 Jolivet Clos de Roy Sancerre 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Jolivet, Sancerre20099390901 Mollet Sancerre L’Antique 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Florian Mollet, Sancerre9488301 Patrick Baudouin Les Saulaies 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Patrick Baudouin, AnjouAnjou 20085764701 Silice Pouilly-Fumé 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Francis Blanchet,Pouilly-Fumé5120201 Ch. de La Roulerie Anjou BlancLes Terrasses 200675cl 296,50 222,40 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Roulerie,Anjou5745201 Le Pierrier Sancerre 2010 75cl 299,90 224,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Thomas, Sancerre3476601 Sancerre La Bourgeoise 2008 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Sancerre9076601 Jacques Lurton Pouilly Fumé200875cl 302,40 226,80 (Bestillingsutvalg), Jacques Lurton,Pouilly-Fumé9061301 Pascal & Nicolas ReverdySancerre Blanc Les Anges Lots75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pascal & NicolasReverdy, Sancerre20085249201 Benoit Courault Gilbourg 2008 75cl 319,70 239,80 (Bestillingsutvalg), Benoit Courault, Øvrige5658001 Chatellier Pouilly Fumé PremierMillesime 200875cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Bouchié Chatellier,Pouilly-Fumé5966601 Les Rosiers 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bellivière,Jasnières3452401 Comte Lafond Sancerre 2008 75cl 322,00 241,50 (Bestillingsutvalg), Ladoucette, Sancerre4431201 Gérard Boulay Sancerre Clos de 75cl 332,80 249,60 (Bestillingsutvalg), Gérard Boulay, SancerreBeaujeu 20085745301 Sancerre Grand Chaille 2009 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Thomas, Sancerre3133801 Sancerre Vieilles Vignes 2007 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Max Roger,Sancerre5132801 Baumard Clos du PapillonSavinières 200575cl 335,10 251,30 (Bestillingsutvalg), Dom. des Baumard,Savennières3028801 Sancerre La Grande Chatelaine 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot20085966801 Vieilles Vignes Éparses 2009 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Bellivière,Coteaux du Loir5763801 Ch. de Tracy Pouilly-Fumé 2006 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Tracy,Pouilly-Fumé5764201 Ultimus Sancerre 2010 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Thomas, Sancerre4035501 Pouilly-Fumé de Ladoucette200875cl 347,90 260,90 (Bestillingsutvalg), Ladoucette,Pouilly-Fumé5249501 Nicolas Joly Les Vieux Clos 2008 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Joly,Savennières4035601 Comte Lafond Grande Cuvée200775cl 388,70 291,50 (Bestillingsutvalg), Ladoucette,Pouilly-Fumé9210901 Dom. Vacheron Sancerre LesRomains 200975cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Vacheron,Sancerre5249301 Nicolas Joly Clos de la Bergerie200875cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Joly,Savennières


literpris salgspris literpris salgspris4327601 Mellot Sancerre Cuvée Edmond200575cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Alphonse Mellot,Sancerre288001 Baron de L 2005 75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Ch. du Nozet,Pouilly-Fumé5249401 Nicolas Joly Clos de la Coulée deSerrant 200875cl 664,00 498,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Joly,SavennièresPROVENCEU 9673301 Saint Sidoine Côtes de Provence 75cl 201,20 150,90 (Bestillingsutvalg), Coste Brulade, VarBlanc 20115881501 Pibonson Blanc Cuvée Nicolas200775cl 201,30 151,00 (Bestillingsutvalg), La Vigne De Pibonson,Øvrige9504401 Domaine Tropez 75cl 211,90 158,90 (Bestillingsutvalg), Tropez, Côte deProvence9240501 Ch. Miraval Clara Lua 2010 75cl 212,50 159,40 (Bestillingsutvalg), Ch. Miraval, CoteauxVarois5906801 Villa Provence Cuvée Blanc 2007 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Clarettes, ØvrigeRHÔNE NORD4431701 Remizières Crozes-HermitageCuvée Particuliére Blanc 200375cl 260,30 195,20 (Bestillingsutvalg), Dom. des Remizieres,Crozes Hermitage5096201 M. Chapoutier Deschants 2010 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, St.Joseph5095801 M. Chapoutier Les Tanneurs 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Øvrige20074953501 Villard Viognier Les Contours deDeponcins 200575cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), François Villard,Condrieu5654001 Faury Condrieu Tradition 2007 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Faury, Condrieu3124401 Guigal Condrieu 2008 75cl 445,30 334,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Condrieu5101301 Guigal Hermitage Blanc 2006 75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Hermitage9061701 Chave Hermitage Blanche 2007 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Jean-Louis Chave,Hermitage4431501 Remizières Hermitage CuvéeEmilie Blanc 200375cl 600,10 450,10 (Bestillingsutvalg), Dom. des Remizieres,HermitageRHÔNE SØR4865601 Verget Vin de Pays de Vaucluse 75cl 131,70 98,80 (Bestillingsutvalg), Verget, VaucluseBlanc 2004/20054065601 Ch. de l’Isolette 2007 75cl 147,90 110,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de l’Isolette, Côtesdu Lubéron4182201 Les Grandes Cabanes 2008 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Lamargue, Costièresde Nîmes4667001 Perrin La Vieille Ferme 2010 75cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Perrin, Øvrige5086601 La Ciboise Blanc 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Côtes duLubéron290904 Cellier des Dauphins 25cl 171,60 42,90 (Bestillingsutvalg), Les Prod. Réunis, Côtesdu Rhône3492101 Ardèche Chardonnay 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Maison Louis Latour,Ardèche5224101 Domaine de Calet Chardonnay 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet, Øvrige20095598201 Saint-Esprit Côtes-du-Rhône200575cl 188,30 141,20 (Bestillingsutvalg), Delas & Frères, Côtesdu Rhône5809301 Calet Esprit de Blanc 2009 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes5788801 Samorëns Côtes du Rhône 2007 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Ferraton Père & Fils,Côtes du Rhône5134401 Guigal Côte du Rhône Blanc201075cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), E. Guigal, Côtes duRhône4526601 Vins de Vienne Reméage Blanc 75cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), Les Vins de Vienne,Øvrige3032701 Ch. de Campuget Tradition Blanc200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Campuget,Costières de Nîmes5241101 Domaine Mourgues du GresTerre d’Argence 200975cl 237,70 178,30 (Bestillingsutvalg), Mourgues du Gres,Côtes du Ventoux5117901 Domaine Romaneaux-Destezet 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Hervé Souhaut, Ardèche20075158101 Clos de L’Oratorie des Papes200875cl 362,00 271,50 (Bestillingsutvalg), Ogier Caves des Papes,Châteauneuf-du-Pape9125701 Ch. La Nerthe Blanc 2009 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Ch. la Nerthe,Châteauneuf-du-Pape4851001 Taburnum 2004 75cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Les Vins de Vienne,Collines Rhodanienne5107401 Ch. de Beaucastel 2007 75cl 770,70 578,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Perrin,Châteauneuf-du-Pape9596301 Ch. de Beaucastel Blanc 2010 75cl 826,40 619,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Beaucastel,Châteauneuf-du-PapeSAVOIE9323901 Cuvee Gastronomie SavoieApremont 201075cl 167,70 125,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Maison Jean Perrieret Fils, Øvrige9342201 La Gerbelle Savoie Chignin 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), La Gerbelle5651201 Les Abymes 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Andrè & MichelQuencard, Øvrige4405401 Chignin Vieilles Vignes 2009 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Andrè & MichelQuencard, Øvrige4405601 Roussette de Savoie Altesse200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Andrè & MichelQuencard, Øvrige4593301 Chignin-Bergeron 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Andrè & MichelQuencard, ØvrigeSØRVEST9339306 Fleur de Maubet 2010 1 000cl 100,00 1 000,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Fontan, Côtes deGascogne5282106 Stowells 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Constellation EuropeLtd UK, Côtes de Gascogne792306 J.P. Chenet ColombardChardonnay300cl 107,30 321,90 (Kategori 5,6,7), Cellier du Parc, Côtes deGascogne4334406 Yvon Mau ColombardChardonnay 2010300cl 107,30 321,90 (Bestillingsutvalg), Yvon Mau, Côtes deGascogne668206 Cuvée La Mer 300cl 108,30 324,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Côtes deGascogne9112806 Grand Sud Chardonnay 300cl 109,30 327,90 (Kategori 6,7), Les Grands Chais deFrance, Øvrige4357206 Chapelle du Bois 300cl 110,00 329,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Côtes de Gascogne3190806 Tariquet 2010 300cl 112,30 336,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. Grassa, Côtesde Gascogne9196606 Plaimont Colombelle l’Original 300cl 113,30 339,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont109 FRANKRIKE LOIRE SØRVEST FRANKRIKE 109HVITVIN


HVITVIN110 FRANKRIKE SØRVEST ØVRIGE FRANKRIKE 110literpris salgspris literpris salgspris5169801 Domaine Horgelus Colombard -Sauvignon 201075cl 114,50 85,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de L’Horgelus,Côtes de GascogneU 9654201 Dom. de l’Herré Sauvignon Blanc201175cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de L’Hérré, Côtesde Gascogne4620501 Domaine de Pellehaut Harmoniede Gascogne 201075cl 119,90 89,90 (Kategori 6,7), Dom. Béraut, Côtes deGascogne5292006 Domaine de Pajot Côtes deGascogne Blanc300cl 122,90 368,60 (Bestillingsutvalg), Dom. de Pajot, Côtes deGascogne1200901 Plaimont Côtes de Gascogne200975cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont, Côtesde Gascogne1200902 Plaimont Côtes de Gascogne 37,5cl 151,70 56,90 (Bestillingsutvalg)20094979206 J.P. Chenet ColombardChardonnay150cl 126,60 189,90 (Bestillingsutvalg), Les Caves de Landiras,Côtes de Gascogne3317001 Yvon Mau ColombardChardonnay 201075cl 127,30 95,50 (Kategori 4,5,6,7), Yvon Mau, Côtes deGascogne1542301 Domaine de Joy l’Etoile 2009 75cl 128,00 96,00 (Bestillingsutvalg), Gessler et Fils, Côtes deGascogne5021501 Chapelle du Bois Blanc 2010 75cl 129,20 96,90 (Bestillingsutvalg), Côtes de Gascogne3058301 Domaine du Tariquet 2010 75cl 129,20 96,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dom. du Tariquet,Côtes de Gascogne9307401 Dom. de L’Hérré L’escargotSauvignon Blanc 201175cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de L’Hérré, Côtesde Gascogne5871401 Dom. de Ménard Cuvée Marine201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Charpenties, Côtes deGascogne4502301 Domaine de Maubet 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Dom. la Croix d’Aline,Côtes de Gascogne8005401 Honoré de Berticot 2009/2010 75cl 133,20 99,90 (Kategori 5,6,7), Vign. de Berticot, Côtesde Duras3358301 J.P. Chenet ColombardChardonnay 201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Côtes de Gascogne3358304 J.P. Chenet Colombard25cl 159,60 39,90 (Bestillingsutvalg)Chardonnay 20109580101 Labouré-Roi Vin de France Blanc 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Labouré-Roi1572801 Gaetan Pecquer 75cl 137,10 102,80 (Bestillingsutvalg), Vign. Arbeau, Øvrige4542101 Domaine de Grachies 2008 75cl 138,70 104,00 (Bestillingsutvalg), Dom. de Grachies,Côtes de Gascogne1424501 Colombelle 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont, Côtesde Gascogne1542401 Le Saint-Lannes 2010 75cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Duffour, Côtes deGascogne1549301 Tariquet Sauvignon Blanc 2010 75cl 142,50 106,90 (Kategori 6,7), Dom. du Tariquet, Côtes deGascogne9335301 Tariquet Gros MansengChardonnay 201075cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), Dom. du Tariquet, Côtes deGascogne4810901 Domaine de Pajot 2010 75cl 152,10 114,10 (Bestillingsutvalg), Dom. de Pajot, Côtes deGascogne5916901 Tariquet Entracte 2008 75cl 152,90 114,70 (Bestillingsutvalg), Dom. du Tariquet, Côtesde Gascogne5974601 Tariquet Chardonnay 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Tariquet, Côtesde Gascogne5691001 Domaine de Brichot 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Brichot, Côtesde Gascogne5168701 Domaine de Magnaut 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Magnaut,Côtes de Gascogne5169201 Domaine Chiroulet Les TerresBlanches 200975cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Chiroulet, Côtesde Gascogne4944301 Ch. Belingard 2007 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Belingrad, Bergerac8006801 Bellegarde en Jurançon 2007 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Labasse, Øvrige4330301 Cuvée K Blanc 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Katharina Mowinkel,Bergerac5253401 Haut-Cassou Ballet d’ÉtoilesGros-Manseng Moelleux 200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Haut-Cassou, Côtes deGascogneU 7516101 Les Vignée Retrouvée 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont5977106 J.P. Chenet ColombardChardonnay18,7cl 175,90 32,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Côtes de Gascogne3133001 Dom. du Tariquet Late Harvest200975cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Tariquet, Côtesde Gascogne5273901 Domaine de Ménard PetitManseng Gros Manseng 200875cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Charpenties, Côtes deGascogne1027201 Folie du Roi Pacherenc duVic-Bilh 200775cl 185,10 138,80 (Bestillingsutvalg), Cave de Crouseilles,Madiran5061401 Brumont GrosManseng-Sauvignon Blanc 201075cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Ch. d’Alain Brumont,Côtes de Gascogne8005201 Domaine Cauhapé Chant desVignes 200775cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Cauhapé,Jurançon4749501 Ch. Tour des Gendres Cuvée desConti 200875cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Tour des Gendres,Bergerac5169301 Domaine Chiroulet SoleilD’Automne 200875cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Chiroulet, Côtesde Gascogne8005301 Les Jardins de Bouscassé 2007 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Brumont, Øvrige4214901 Ch. K 2009 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Katharina Mowinkel,Bergerac9587801 Ch. de Cayx La Cigaralle 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Château de Cayx,CahorsØVRIGE9225306 C.F.N. Sauvignon Blanc 2010 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,Øvrige9225301 C.F.N. Sauvignon Blanc 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg)90006 Promenade Blanc 300cl 103,30 309,90 (Kategori 5,6,7), Le Cep Français, Øvrige9289501 Patriarche Héritage 75cl 118,70 89,00 (Bestillingsutvalg), Patriarche Père & Fils5611501 Oléa Blanc 2010 75cl 122,50 91,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Øvrige4300301 J. Moreau Select 2010 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), J. Moreau & Fils, Øvrige8050501 Remy Pannier Chenin 2009 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Remy Pannier, Øvrige5207701 Kiwi Cuvée Sauvignon Blanc 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Lacheteau, Øvrige20109289601 Patriarche Chardonnay 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Patriarche Père & Fils3314901 Medinet Blanc 100cl 139,00 139,00 (Bestillingsutvalg), Langguth Erben, Øvrige3314904 Medinet Blanc 25cl 196,00 49,00 (Bestillingsutvalg)5706101 Chamarré Chardonnay Grenache 75cl 140,70 105,50 (Bestillingsutvalg), OVS, ØvrigeBlanc 2010U 9650101 Beret Noir St. Mont 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont, Øvrige9413901 Simone Joseph Chardonnay201075cl 185,70 139,30 (Bestillingsutvalg), Simone Joseph


literpris salgspris literpris salgspris5211601 Benoit Courault Le Petit Chemin 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Benoit Courault, Øvrige2008HELLAS5824701 Kourtaki Retsina of Attica 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), D. Kourtakis, Øvrige1312401 Tsantali Retsina 75cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Tsantalis, Øvrige689201 Makedonikos Topikos Oinos 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Tsantalis, Øvrige20088030101 Argyros Assyrtiko 2009 75cl 201,70 151,30 (Bestillingsutvalg), Argyros Estate, Øvrige9274901 Domaine Gerovassiliou 2009 75cl 226,50 169,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dom. Gerovassiliou,ØvrigeINDIA5176501 Chantilli Sauvignon Blanc 2009 75cl 165,20 123,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Indage, Øvrige5176601 Chantilli Chenin Blanc 2009 75cl 165,70 124,30 (Bestillingsutvalg), Ch. Indage, Øvrige5345601 Aryaa Chenin Blanc 2007 75cl 204,90 153,70 (Bestillingsutvalg), Mercury Winery, Øvrige5345501 Aryaa Sauvignon Blanc 2007 75cl 204,90 153,70 (Bestillingsutvalg), Mercury Winery, Øvrige5346101 Reveilo Chardonnay 75cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Vintage Wines, Øvrige5346201 Reveilo Chenin Blanc 75cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Vintage Wines, Øvrige5346301 Reveilo Sauvignon Blanc 75cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Vintage Wines, ØvrigeITALIAABRUZZO5974706 Yamada Pecorino 2010 300cl 119,70 359,10 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvrige5974701 Yamada Pecorino 2010 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg)2014001 Cuvée Christer Berens Trebbiano 75cl 126,50 94,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Farnese, Øvriged’Abruzzo 20105144201 Ortonese Malvasia 2009 75cl 129,30 97,00 (Bestillingsutvalg), Ortonese, Øvrige5238901 Madregale Terre di Chieti Bianco 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), T.V.S.C.A., Øvrige2010U 1065601 Jasci & Marchesani Trebbianod’Abruzzo 201075cl 140,90 105,70 (Kategori 3,4,5,6,7), Az. Agr. Jasci &Marchesi, Øvrige9198401 Sogno di Ulisse Bianco 2010 75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, Terre diChieti5310301 Marramiero DaMa Trebbiano d’Abruzzo 200975cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Marramiero, Trebbianod’Abruzzo9373501 La Quercia Trebbiano d’Abruzzo 75cl 160,10 120,10 (Bestillingsutvalg), Vini La QuerciaPeladi 20099198901 Agriverde Lompa hvit 2010 75cl 160,30 120,20 (Bestillingsutvalg), Agriverde5936001 Italo Arboreo Trebbianod’Abruzzo 200875cl 170,30 127,70 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola ItaloPietrantonj, Øvrige4814801 Zaccagnini Il Bianco di Ciccio 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, Øvrige20109474501 Zaccagnini Oseana Il Bianco diCiccio 201075cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, CollinePescaresi5852801 Vigne Nuove Trebbiano75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, Øvriged’Abruzzo 20109304401 Ten. Ulisse Unico Pecorino 2010 75cl 198,90 149,20 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, Terre diChieti5089401 Unico Terre di Chieti Chardonnay 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, Øvrige20105089101 Unico Trebbiano d’Abruzzo 2009 75cl 204,30 153,20 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, ØvrigeU 9626201 Divus Trebbiano d’Abruzzo 2009 75cl 219,90 164,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Ciavolich, Øvrige5310101 Marramiero Pecorino 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Marramiero, ØvrigeU 9637001 Cant. Tollo Trebbiano d’Abruzzo50 CinCanta 200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Cant. TolloCAMPANIA5239401 Feudi di San Gregorio Albente201075cl 173,60 130,20 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Gregorio,Øvrige9588101 Vit. Marianna Fiano di Avellino201075cl 185,50 139,10 (Bestillingsutvalg), Azienda VitivinicolaMarianna, Avellino9588201 Vit. Marianna Greco di Tufo 2010 75cl 186,10 139,60 (Bestillingsutvalg), Azienda VitivinicolaMarianna, Avellino5684201 Mastro Bianco 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, Øvrige4415901 Terradora Campania Bianco 75cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Terradora, Øvrige20108056601 Villa Raiano Greco di Tufo 2010 75cl 193,90 145,40 (Kategori 5,6,7), Villa Raiano, Greco di Tufo1052901 Urciuolo Fiano di Avellino 2007 75cl 194,50 145,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Urciuolo,Avellino4557901 Terredora Fiano di Avellino2008/201075cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Terredora di Paolo,Avellino3310701 Feudi di San Gregorio FalanghinaSannio 201075cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Gregorio,Sannio3310801 Feudi di San Gregorio Fiano diAvellino 201075cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Gregorio,Avellino3310901 Feudi di San Gregorio Greco diTufo 201075cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), San Gregorio, Greco diTufo5579101 Villa Matilde Falerno del Massico 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Villa Matilde, Caserta20075229701 Cavalier Pepe Nestor Greco diTufo 200975cl 219,60 164,70 (Bestillingsutvalg), Ten. Cavalier Pepe,Greco di Tufo4598301 Terradora Loggia della SerraGreco di Tufo 201075cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Terredora di Paolo,Øvrige9382801 Picariello Fiano d’Avellino 2007 75cl 233,10 174,80 (Bestillingsutvalg), Ciro Picariello, Avellino9179201 Mastroberardino Fiano diAvellino 201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino,Avellino4247001 Mastroberardino Greco di Tufo 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, Øvrige2010U 9628701 Lonardo Grecomusc’ 2009 75cl 267,90 200,90 (Kategori 5,6,7), Cantine Lonardo5865201 Pietracupa Greco di Tufo 2009 75cl 296,50 222,40 (Bestillingsutvalg), PietracupaEMILIA-ROMAGNA2039601 Soledoro Trebbiano di Romagna 75cl 119,90 89,90 (Kategori 4,5,6,7), Barone Montalto, Øvrige2010U 9629301 Tavernello Trebbiano Chardonnay 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), CaviroRubicone8055101 Croci Monterosso Val d’Arda surlie 200875cl 178,10 133,60 (Bestillingsutvalg), Agr. Ermanos Croci,Øvrige4723201 Tre Monti Albana di Romagna 75cl 209,50 157,10 (Bestillingsutvalg), Tre Monti, ØvrigeVigna della Rocca 20061071301 Donati Il Mio Malvasia 2009 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Camillo Donati, Øvrige5267801 Bonfiglio Pignoletto Superiore200975cl 226,10 169,60 (Bestillingsutvalg), Bonfiglio, Albana diRomagnaU 9677701 Pradarolo Vej 2005 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Pod. Pradarolo8035901 La Stoppa Ageno 2006 75cl 309,30 232,00 (Kategori 3,4,5,6,7), La Stoppa, EmiliaFRIULI-VENEZIA GIULIA4128701 Villa Chiòpris Friulano 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Villa Chiòpris, FriuliGrave111 FRANKRIKE ØVRIGE FRIULI-VENEZIA GIULIA ITALIA 111HVITVIN


HVITVIN112 ITALIA FRIULI-VENEZIA GIULIA MARCHE ITALIA 112literpris salgspris literpris salgspris8007101 Villa Chiòpris Pinot Grigio 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Villa Chiòpris, FriuliGrave4043501 Livon Collio Pinot Grigio 2010 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Livon, Øvrige4124101 Livon Collio Sauvignon 2010 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Livon, Øvrige5661101 Grivo Pinot Grigio 2008 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Volpe Pasini, ColliOrientali del9545101 Cescon Italo Pinot Grigio Grave201075cl 208,90 156,70 (Bestillingsutvalg), Cescon Italo, FriuliGrave5274301 Dorgio Ribolla Gialla 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Girolamo Dorgio, ColliOrientali del9126101 I Clivi Friuliano 2009 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. I Clivi, ColliOrientali del4018901 Livon Ronc di Zorz Friulano 2008 75cl 230,90 173,20 (Bestillingsutvalg), Livon, Øvrige9125901 I Clivi Bianco degli Arzillari 2009 75cl 238,50 178,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. I Clivi, ColliOrientali del4019001 Collio Valbuins Sauvignon 2009 75cl 258,00 193,50 (Bestillingsutvalg), Livon, Øvrige9126001 I Clivi Galea 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. I Clivi, ColliOrientali del9199301 Livon Collio Solarco 2009 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Livon, Collio5661201 Sauvignon Zuc di Volpe 2006 75cl 296,00 222,00 (Bestillingsutvalg), Volpe Pasini, ColliOrientali del5661301 Zuc di Volpe Chardonnay 2006 75cl 296,00 222,00 (Bestillingsutvalg), Volpe Pasini, ColliOrientali del4068801 Jermann Vinnae 2009 75cl 297,70 223,30 (Bestillingsutvalg), Vinnaioli Jermann,Øvrige4068901 Jermann Chardonnay 2009 75cl 298,10 223,60 (Bestillingsutvalg), Silvio Jermann5868101 Keber Sauvignon Collio 2007 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Renato Keber, Øvrige5868201 Renato Keber Pinot Grigio 2006 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Renato Keber, Øvrige5868001 Renato Keber Sauvignon Grici 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Renato Keber, Øvrige20041084501 Paraschos Ribolla Gialla 2007 75cl 330,10 247,60 (Kategori 5,6,7), Paraschos, Delle Venezie,9145801 Bressan Carat 2004 75cl 356,30 267,20 (Bestillingsutvalg), Bressan9514601 Terpin Stamas Bianco 2002 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Franco Terpin,Collio9514701 Terpin Jakot 2007 75cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Franco Terpin,Collio7062801 Livon Braide Alte 2008 75cl 382,50 286,90 (Bestillingsutvalg), Livon, Øvrige5867901 Keber Chardonnay Grici Collio 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Renato Keber, Øvrige20065867801 Renato Keber Chardonnay Grici 75cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Renato Keber, Øvrige20049527901 Kante Malvasia 2008 100cl 412,40 412,40 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Kante, Øvrige9111701 Paraschos Malvasia Amphoreus 75cl 452,70 339,50 (Kategori 5,6,7), Paraschos, Colli Goriziano20094093701 Jermann Vintage Tunina 2007 75cl 563,30 422,50 (Bestillingsutvalg), Vinnaioli Jermann,Øvrige4081401 Jermann Were Dreams 2009 75cl 563,30 422,50 (Bestillingsutvalg), Silvio Jermann, ØvrigeLAZIO85501 Candida Frascati Superiore 2010 75cl 133,20 99,90 (Kategori 4,5,6,7), Fontana Candida,Øvrige5273101 Marco Carpineti CervinaraBianco 200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Marco Carpineti, Øvrige82601 Bigi Est! Est!! Est!!! 2008/2009 75cl 142,00 106,50 (Bestillingsutvalg), Bigi, Øvrige9304101 Castello di Torre in PietraTarquinia Bianco 201075cl 152,90 114,70 (Bestillingsutvalg), Castello di Torre inPietra, Øvrige5273301 Marco Carpineti Collesanti 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Marco Carpineti, ØvrigeBianco 20099304301 Castello di Torre in PietraMacchia Sachra Bianco 200975cl 198,30 148,70 (Bestillingsutvalg), Castello di Torre inPietra, ØvrigeLIGURIA8019601 Ampelos Colli di Luni Vermentino 75cl 134,50 100,90 (Bestillingsutvalg), R. Arrigoni, Øvrige20089484801 Lunae Colli di Luni Vermentino201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lunae BosoniS.r.l., Øvrige5882901 Poggio dei Gorleri VermentinoLiguria 200875cl 202,90 152,20 (Bestillingsutvalg), Poggio dei Gorleri,Øvrige4453901 Cycnus Poggio dei Gorleri Pigato201075cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Poggio dei Gorleri,Øvrige4453801 Vigna Sorì Vermentino 2007 75cl 265,90 199,40 (Bestillingsutvalg), Poggio dei Gorleri,Øvrige6768001 Bruna Pigato Le Russeghine 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bruna Grimaldi20099481701 Campogrande Cinqueterre 2009 75cl 531,90 398,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Campogrande,ØvrigeLOMBARDIA5084001 Il Roccolo Riesling Italieno 2006 75cl 145,20 108,90 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige5086201 Martilde Malvasia Piume 2006 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Martilde, Øvrige4167501 Ca’del Bosco Curtefranca Bianco200975cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Ca’ del Bosco,FranciacortaMARCHE9031806 Moncaro Verdicchio 2009 300cl 126,30 379,00 (Bestillingsutvalg), Moncaro, Castelli di Jesi3138401 Moncaro Verdicchio dei Castellidi Jesi Classico 201075cl 138,50 103,90 (Bestillingsutvalg), Terre Cortesi Monarco,Øvrige9187601 Terre di Valbona Verdicchio di 75cl 146,30 109,70 (Bestillingsutvalg), Belisario, MatelicaMatelica 20105840101 Falerio 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Velenosi, Øvrige1368901 Ronchi Verdicchio dei Castelli diJesi Classico 201075cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Umani Ronchi,Øvrige5180801 Collestefano Verdicchio di 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Collestefano, MatelicaMatelica 20091081201 Pievalta Verdicchio dei Castelli di 75cl 181,20 135,90 (Bestillingsutvalg), Pievalta, Castelli di JesiJesi Classico Superiore 20094539501 Sartarelli Verdicchio dei Castellidi Jesi Classico 201075cl 190,70 143,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sartarelli,Øvrige8019701 Monacesca Verdicchio diMatelica 201075cl 193,20 144,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Az. Vit. laMonacesca, Matelica9183201 Vigneti Belisario Verdicchio di 75cl 210,30 157,70 (Bestillingsutvalg), Belisario, MatelicaMatelica 20093185601 Tralivio Verdicchio dei Castelli diJesi Classico Superiore 201075cl 237,30 178,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Sartarelli,Øvrige4659601 Bucci Verdicchio dei Castelli diJesi 200975cl 261,30 196,00 (Bestillingsutvalg), Villa Bucci, Castelli diJesi8019801 Mirum Verdicchio di MatelicaRiserva 200675cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Monacesca,Matelica


literpris salgspris literpris salgspris4659501 Villa Bucci Verdicchio dei Castellidi Jesi Riserva 200675cl 471,10 353,30 (Bestillingsutvalg), Villa Bucci, Castelli diJesiPIEMONTE5253106 La Familia Piemonte Cortese 300cl 114,40 343,20 (Bestillingsutvalg), R.F. SAS Alba, Øvrige20105253101 La Familia Piemonte Cortese 75cl 142,70 107,00 (Bestillingsutvalg)20105239301 Vinchio-Vaglio Serra KroaraCortese 201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Vinchio Vaglio Serra,Øvrige8021801 Doglia Moscato d’Asti 2010 75cl 134,70 101,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Gianni Doglia, Asti9141401 San Silvestro Coccinella Cortese 75cl 163,10 122,30 (Bestillingsutvalg), Cant. San Silvestro5980201 Ca’ du Rabajà Langhe75cl 164,70 123,50 (Bestillingsutvalg), Ca’ du Rabajà, LangheMeriggiare 20099190601 Ferrando Erbaluce di Caluso La 75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Ferrando, ØvrigeTorrazza 20095173601 Natale Verga Gavi 2009 75cl 171,90 128,90 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Gavi4862101 Filippo Gallino Roero Arneis 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Filippo Gallino, Roero20099086401 Adriano Basaricò SauvignonBlanc 201075cl 179,70 134,80 (Bestillingsutvalg), Adriano Marco EVittorio, Langhe9041601 Scrimaglio NoWood Chardonnay 75cl 182,30 136,70 (Bestillingsutvalg), Scrimaglio, Øvrige20104931301 Fontanafredda Roero Arneis 75cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Fontanafredda, RoeroPradalupo 20109564801 Cascina Cucco Chardonnay 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Cascina CuccoLanghe 20105300501 Giacosa Fratelli Roero Arneis 75cl 185,90 139,40 (Bestillingsutvalg), F.lli Giacosa, Roero20104731801 Solvold Langhe Chardonnay 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Giribaldi, Langhe20035070501 Cascina Castlet Ataj Chardonnay 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet, Øvrige20109199801 Pelassa Roero Arneis San Vito 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Pelassa, Roero20105079901 Demarie Roero Arneis 2007 75cl 187,70 140,80 (Bestillingsutvalg), Demarie Giovanni,Roero5300601 Grasso Fratelli Langhe75cl 191,20 143,40 (Bestillingsutvalg), F.lli Grasso, LangheChardonnay 20099319801 Bricco Mondalino L’amorCortese 201075cl 199,70 149,80 (Bestillingsutvalg), Bricco Mondalino,Monferrato9310301 La Raia Gavi 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Societá Agricola LaRaia, Gavi9240301 Valli Unite Timarasso San Vito200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Valli Unite, ColliTortonesi5122801 Gavi Podere Saulino 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Il Saulino, Gavi9052601 Negro Angelo Roero Arneis SerraLupini 201075cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Angelo Negro & Figli,Roero9123701 Gavi le Marne 2010 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, Gavi5028701 Gomba Boschetti Roero ArneisFiero 200875cl 225,10 168,80 (Bestillingsutvalg), Gomba Boschetti,Roero9124101 Roero Arneis Le Madri 2009 75cl 226,10 169,60 (Bestillingsutvalg), Michele Chiarlo, Roero4427801 Prunotto Roero Arneis 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Roero5179701 Gigi Rosso Roero Arneis 2009 75cl 233,70 175,30 (Bestillingsutvalg), Gigi Rosso, Roero5947301 Desderi Roero Arneis Yellow 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Cascina Desderi, RoeroLabel 20085937901 Marchesi di Barolo Gavi di Gavi 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo, Gavi20095937701 Marchesi di Barolo Roero Arneis 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), March. di Barolo, Roero20084907601 Roero Arneis Vigne Sparse 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Almondo,Roero3316101 Malvira Roero Arneis Trinita 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Roero20104907501 Bricco delle Ciliegie Roero Arneis201075cl 247,90 185,90 (Bestillingsutvalg), Giovanni Almondo,Roero5762001 Scavino Langhe Bianco 2010 75cl 250,00 187,50 (Bestillingsutvalg), Paolo Scavino, Langhe4415801 Malvirà Roero Arneis Saglietto 75cl 256,00 192,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Malvirà, Roero20095501901 Pio Cesare Gavi 2007 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Pio Cesare8062601 Grillo Baccabianca 2005 75cl 266,50 199,90 (Kategori 5,6,7), Ten. Grillo4563501 Vajra Langhe Riesling 2009 75cl 288,00 216,00 (Bestillingsutvalg), G.D. Vajra, Langhe9513201 San Fereolo Costo di Ravolo200675cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. San Fereolo,Langhe1020601 Vigneti Massa Derthona75cl 310,50 232,90 (Bestillingsutvalg), Vigneti Massa, ØvrigeTimorasso 20084020201 Bruno Giacosa Roero Arneis 75cl 310,80 233,10 (Bestillingsutvalg), Bruno Giacosa, Roero20101084401 Trinchero Bianco 2007 75cl 333,20 249,90 (Kategori 6,7)7219502 Desderi Passito Purple Label NV 37cl 589,70 218,20 (Bestillingsutvalg), Cascina DesderiPUGLIA4585106 Trulli Chardonnay 2010 300cl 121,70 365,00 (Kategori 6,7), Waverly, Øvrige5651601 Vini del Sole Bianco Salento 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Terre di Sava, Salento20093352601 Canaletto Chardonnay Verdeca 75cl 141,20 105,90 (Kategori 6,7), Casa Girelli, Øvrige20091379701 Trulli Chardonnay 2010 75cl 143,90 107,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Az. Vin. Ca’ntele,Øvrige9463801 Leone de Castris Il MedaglioneSalento Chardonnay 201075cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Leone de Castris,Salento5919601 San Marzano ChardonnayMalvasia 200975cl 159,20 119,40 (Bestillingsutvalg), Cant. San Marzano,Øvrige9463701 Leone de Castris MessapiaSalento Verdeca 201075cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Leone de Castris,Salento4407901 Tormaresca Chardonnay 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tormaresca, ØvrigeSARDINIA5266001 Isola del Sole Bianco 2010 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Øvrige5144501 Silenzi Bianco 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige5144401 Sálnico Nuragus 2010 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige5144301 Crabilis Vermentino 2010 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, Øvrige4436901 Agriolas CostamolinoVermentino di Sardegna 200975cl 257,90 193,40 (Bestillingsutvalg), Argiolas, Vermentino diSardeg5066702 Contini Antico Gregori Vino delCentenario37,5cl 973,30 365,00 (Bestillingsutvalg), Contini113 ITALIA MARCHE SARDINIA ITALIA 113HVITVIN


HVITVIN114 ITALIA SICILIA TRENTINO-ALTO ADIGE ITALIA 114SICILIA2014206 Montalto Cataratto-Chardonnay 300cl 118,60 355,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige20092014201 Montalto Cataratto-Chardonnay 75cl 146,50 109,90 (Kategori 4,5,6,7)20092014202 Montalto Cataratto-Chardonnay 37,5cl 167,70 62,90 (Bestillingsutvalg)20095710101 Da Luca Pinot Grigio Chardonnay 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), Mondo del Vino, Øvrige20101349301 Inycon Fiano 2008 75cl 137,30 103,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Settesoli, Øvrige5219301 Montalto Pinot Grigio Early 75cl 137,30 103,00 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, ØvrigeHarvest 20092096401 MandraRossa Viognier 2007 75cl 137,50 103,10 (Bestillingsutvalg), Cant. Settesoli, Øvrige9318601 Miopasso Fiano 2010 75cl 140,70 105,50 (Bestillingsutvalg), The Wine People SRL5913601 Cavallina Grecanico 2008 75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Carlo Pellegrino, ØvrigeU 9653801 Tresa Purato Catarratto Pinot 75cl 150,50 112,90 (Bestillingsutvalg), S. Tresa, ØvrigeGrigio 20105740301 Montalto Cataratto Organic 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige20095878401 Alex Rosen Catarratto 2008 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Øvrige5800101 Knut Hamsun 150 års jubiléum 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Enologica Cassara,Øvrige5641001 Murgo Etna Bianco 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Murgo, Etna5224401 Valdibella Munir Catarratto 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Valdibella, Øvrige5990601 Zonin Pinot Grigio 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Øvrige4722901 La Segreta Bianco 2010 75cl 179,60 134,70 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige9439701 Natale Verga Antale 2009 75cl 185,10 138,80 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige8018501 Firriato Etna Bianco 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Firriato, Etna5945001 Polena 2009 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Donnafugata, Øvrige9240201 Calabretta Etna Carricante 2009 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Calabretta, Etna9487901 Gorghi Tondi Rajáh Zibibbo 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Gorghi Tondi,Øvrige4816201 Planeta Alastro 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige4853501 Bianco di Caselle Etna Bianco 75cl 244,00 183,00 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Benanti, EtnaSuperiore 20074718701 Santagostino Baglio Soria 2006 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Firriato, Øvrige9240101 Cos Pithos 2009 75cl 253,50 190,10 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Cos9072701 Planeta Carricante 2010 75cl 291,90 218,90 (Bestillingsutvalg), Planeta9470301 Tenuta di Fessina Nakone 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Ten. di Fessina, ØvrigeChardonnay 20109500601 Gulfi Carjcanti 2009 75cl 309,30 232,00 (Bestillingsutvalg), Gulfi, Øvrige9407901 Marco De Bartoli Integer Grillo 75cl 346,40 259,80 (Bestillingsutvalg), Marco de Bartoli, Øvrige20089408001 Marco de Bartoli Grappoli del 75cl 358,50 268,90 (Bestillingsutvalg), Marco de Bartoli, ØvrigeGrillo 20094766701 Planeta Chardonnay 2008 75cl 365,20 273,90 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige4453201 Planeta Cometa 2009 75cl 365,30 274,00 (Bestillingsutvalg), Planeta, Øvrige4802501 Pietramarina Etna BiancoSuperiore 200575cl 377,60 283,20 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Benanti, Etna9382901 Cornelissen Munjebel Bianco 72010literpris salgspris literpris salgspris75cl 380,30 285,20 (Bestillingsutvalg), Frank Cornelissen,ØvrigeTOSCANA5147706 Casamatta Bianco 2010 300cl 116,50 349,50 (Bestillingsutvalg), Cantinamatta, Øvrige5147701 Casamatta Bianco 2010 75cl 139,90 104,90 (Kategori 6,7)4073001 Fumaio 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige9241601 Bindi Oriolus Bianco di Toscana 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Bindi Sergardi, Chianti20103761601 Villa Antinori Bianco 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige5862801 Banfi Centine 2008 75cl 185,20 138,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige5698001 La Solatia Pinot Grigio 2009 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Ruffino, Øvrige4197001 I Sistri Chardonnay 2009 75cl 211,70 158,80 (Bestillingsutvalg), Fatt. di Felsina, Øvrige5223501 Rocca delle Macie Occhio aVento 200975cl 211,70 158,80 (Bestillingsutvalg), Rocca delle Macie,Maremma5238201 Cicala del Giglio 2010 75cl 218,30 163,70 (Bestillingsutvalg), Testamatta, Øvrige5281201 Rocca di Montemassi CalasoleVermentino 200975cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montemassi,Maremma5176101 Aulo Bianco 2010 75cl 220,30 165,20 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige4941801 Solosole 2009 75cl 226,10 169,60 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Øvrige9457101 La Parrina Ansonica 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. la Parrina,Maremma4734201 Vermentino Bolgheri 2007 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), March. Antinori,Bolgheri5176401 Elisabetta Vermentino 2009 75cl 243,10 182,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige9443701 Sette Ponti Anni 2010 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Orma, Øvrige9309801 La Spinetta Vermentino 2010 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. La Spinetta,Øvrige5175901 La Marze Bianco 2010 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige4473601 Torricella 2009 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, Øvrige9483401 Campi di FonterenzaBiancospino 201075cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Campi di Fonterenza,Øvrige5147601 Testamatta Bugia Bianco 2009 75cl 398,80 299,10 (Bestillingsutvalg), Testamatta, ØvrigeTRENTINO-ALTO ADIGE5246606 Canaletto Bianco Chardonnay 300cl 99,70 299,20 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Trentino2009564001 Càvit Trentino Chardonnay 2008 75cl 119,60 89,70 (Bestillingsutvalg), Càvit, Trentino5780106 Mezzacorona Pinot Grigio2010/2011300cl 126,60 379,90 (Kategori 6,7), Cant. Mezzacorona,Trentino5870401 Prendina Pinot Grigio 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, Øvrige1207601 Mezzacorona Pinot Grigio2010/201175cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Cant. Mezzacorona,Øvrige5271901 Santa Margherita Pinot GrigioValdadige 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Santa Margherita,Valdadige5508501 St. Magdalena Gries75cl 187,10 140,30 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. BolzanoWeissburgunder 20105836501 Lageder Müller Thurgau 2008 75cl 192,80 144,60 (Bestillingsutvalg), Alois Lageder, Alto Adige5821901 St. Magdalena Chardonnay 2009 75cl 196,80 147,60 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano,Alto Adige5822301 St. Magdalena EisacktalerSilvaner 200875cl 197,50 148,10 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano,Alto Adige4746201 Terlaner Classico 2003 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Cant. Terlano, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris9588401 St. Magdalena Sauvignon Blanc201075cl 203,70 152,80 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano,Bolzano5739201 Elena Walch Müller Thurgau 75cl 219,30 164,50 (Bestillingsutvalg), Elena Walch, Alto Adige20075836301 Lageder Pinot Grigio 2008 75cl 222,90 167,20 (Bestillingsutvalg), Alois Lageder, Øvrige9238301 Alois Lageder Chardonnay 2010 75cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Alois Lageder9238201 Alois Lageder Pinot Bianco 2010 75cl 226,70 170,00 (Bestillingsutvalg), Alois Lageder4124001 Südtiroler Sauvignon Lahn 2010 75cl 230,70 173,00 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Südtirol4019701 Südtiroler Montiggl Riesling201075cl 230,90 173,20 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Südtirol4068201 San Michele Appiano PinotBianco 201075cl 231,10 173,30 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Alto Adige5822201 St. Magdalena Gewürztraminer200775cl 237,30 178,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Prod. Bolzano,Alto Adige2071201 Brixner Eisacktaler Kerner 2007 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Abbazia di Novacella,Alto Adige5000301 Casa Girelli Virtuoso Chardonnay 75cl 248,70 186,50 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvrige2004/20065335401 Manincor Réserve del Contessa 75cl 250,30 187,70 (Bestillingsutvalg), Alto Adige20094331101 Praepositus Sylvaner2004/200575cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Abbazia di Novacella,Alto Adige5508201 Kleinstein Chardonnay 2007 75cl 254,10 190,60 (Bestillingsutvalg), Kellerei Bozen, Øvrige5508301 Mock Sauvignon 2006 75cl 254,10 190,60 (Bestillingsutvalg), Kellerei Bozen, Øvrige5836401 Lageder Pinot Bianco 2008 75cl 264,70 198,50 (Bestillingsutvalg), Alois Lageder, Alto Adige4331001 Praepositus Kerner 2007 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Abbazia di Novacella,Alto Adige5739301 Elena Walch Kastelaz Pinot 75cl 279,30 209,50 (Bestillingsutvalg), Elena Walch, Alto AdigeBianco 20074073501 Afix Riesling 2010 75cl 298,10 223,60 (Bestillingsutvalg), Silvio Jermann, Südtirol4330901 Praepositus Gewürztraminer200775cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Abbazia di Novacella,Alto Adige5946701 Niedrist Terlaner Sauvignon200875cl 357,20 267,90 (Bestillingsutvalg), Ignaz Niedrist, AltoAdige4124301 Sct. Valentin Südtiroler PinotGrigio 200875cl 364,70 273,50 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Südtirol4124201 Sct. Valentin SüdtirolerSauvignon 200875cl 364,70 273,50 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,Südtirol4019201 Sct. Valentin SüdtirolerChardonnay 200875cl 364,90 273,70 (Bestillingsutvalg), San Michele Appiano,SüdtirolUMBRIA5833706 Evento Bianco 300cl 109,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Vignabaldo, Øvrige5715405 Vignabaldo Grechetto 2007 150cl 126,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Vignabaldo, Øvrige5595105 Vignabaldo Orvieto Classico2009150cl 126,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Vignabaldo,Umbria/Orvieto5825405 Vignabaldo Pinot Grigio 2010 150cl 126,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Brogal Vini,Umbria/Torgiano5595001 Vignabaldo Orvieto Classico200975cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Vignabaldo,Umbria/Orvieto5594901 Vignabaldo Orvieto ClassicoAmabile 200975cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Vignabaldo,Umbria/Orvieto258401 Bigi Orvieto Classico 2009 75cl 154,50 115,90 (Bestillingsutvalg), Bigi, Umbria/Orvieto3287201 Campogrande Orvieto Classico201075cl 156,00 117,00 (Bestillingsutvalg), March. Antinori,Umbria/Orvieto5291901 Santa Christina Bianco 2010 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige4469801 Assisi Grechetto 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Sportoletti,Øvrige3761701 Bramìto del Cervo 2010 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), March. Antinori, Øvrige4816901 Villa Fidelia Bianco 2004 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. F.lli Sportoletti,ØvrigeVALLE D’AOSTA8048101 Ottin Petite Arvine 2008 75cl 260,40 195,30 (Bestillingsutvalg), Ottin, Øvrige9592901 Ermes Pavese Blanc de Morgex 75cl 277,30 208,00 (Bestillingsutvalg), Ermes Paveseet de La Salle 20105881101 Les Cretes Chardonnay Cuvée 75cl 639,70 479,80 (Bestillingsutvalg), Les Cretes, ØvrigeBois 2007VENETO9235506 Corte Giara Soave 2010 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Soave9122206 Scorta Soave 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands,SoaveU 9637306 Pregio Garganega Pinot Grigio 300cl 106,60 319,90 (Bestillingsutvalg), Caviro, Øvrigedelle Venezie1569806 Soave Cantina di Soave 2009 300cl 110,00 329,90 (Kategori 6,7), Cant. di Soave, Soave5268206 Monteforte Trebbiano Garganega 300cl 116,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Øvrige9310506 Conte Ricci Soave 2010 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Conte Ricci, Soave4827406 Valpantena Garganega 300cl 116,60 349,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Cant. Valpantena,ØvrigeU 9625006 Zonin Soave 2011 300cl 116,60 349,80 (Kategori 6,7), Zonin, Soave9218301 Antichello Soave 2010 75cl 122,80 92,10 (Bestillingsutvalg), Santa Sofia9232801 Marcato Berico Bianco 2010 75cl 124,80 93,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marcato9332006 Natale Verga Pinot Grigio 2010 300cl 126,40 379,10 (Kategori 6,7), Natale Verga, Øvrige1366701 Domìni Veneti Soave ClassicoSuperiore 201175cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Cant. di Valpolicella,Soave Superiore4661701 Torre del Falasco Garganega201075cl 130,70 98,00 (Bestillingsutvalg), Cant. Valpantena,Øvrige4816801 Juliet 2009 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Vinea, Øvrige4600906 Pra Soave Classico Superiore 300cl 133,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, Soave20104600901 Pra Soave Classico Superiore 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg)20109310101 Black Tower Pinot Grigio 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Reh Kendermann,Øvrige1522001 Corte Giara Soave 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Soave5144101 Gorgo Custoza 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gorgo, Bianco diCustoza4163401 Masi Modello delle Venezie 75cl 133,30 100,00 (Kategori 5,6,7), Masi Agr., Delle VenezieBianco 201083001 Duca del Frassino Soave Classico 75cl 135,90 101,90 (Kategori 5,6,7), Cant. di Soave, Soave200983002 Duca del Frassino Soave Classico 37,5cl 159,20 59,70 (Bestillingsutvalg)20095799601 Tommasi Giulietta 2010 75cl 136,00 102,00 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Øvrige115 ITALIA TRENTINO-ALTO ADIGE VENETO ITALIA 115HVITVIN


HVITVIN116 ITALIA VENETO VENETO ITALIA 116literpris salgspris literpris salgspris3489001 Masi Levarìe Soave Classico 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Soave2009/2010659601 Prosecco Valdizze 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), W.S.p.a, Øvrige5257301 Cavazza Prosecco Frizzante 75cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Cavazza, Øvrige20095004801 Canaletto Pinot Grigio75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, ØvrigeGarganega 20099181501 Piccolo Soave 2010 75cl 144,70 108,50 (Kategori 6,7), ICQ, Soave5028601 Natale Verga Pinot Grigio 2009 75cl 145,10 108,80 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige5878201 Bianco del Nago 2008 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Øvrige1379501 Cavalchina Bianco di Custoza201075cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Cavalchina, Bianco diCustoza1379502 Cavalchina Bianco di Custoza 37,5cl 170,70 64,00 (Bestillingsutvalg)20109211801 Monte Tondo Soave Mito 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Monte Tondo, Soave1032301 Montresor Soave Classico2008/200975cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Giacomo Montresor,Soave4187401 Tamellini Soave 2009/2010 75cl 146,50 109,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Az. Agr. Tamellini,Soave5140101 Villa Borghetti Soave Classico 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Soave20109198201 Suavia Soave Classico 2010 75cl 150,50 112,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Suavia, Soave4675501 Impero Soave 2006 75cl 153,10 114,80 (Bestillingsutvalg), Vinea, Soave5221701 Marcato Soave Colli Scaligeri I 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marcato, SoavePrandi 20099308001 Zonin Soave 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Soave3117301 Cesari Soave Classico Superiore201075cl 154,70 116,00 (Bestillingsutvalg), Gerardo Cesari, SoaveSuperiore3313801 Ca’Rugate Soave Classico San 75cl 157,20 117,90 (Kategori 4,5,6,7), Ca’ Rugate, SoaveMichele 20103313802 Ca’Rugate Soave Classico San 37,5cl 180,00 67,50 (Bestillingsutvalg)Michele 2010U 5611001 Anna Spinato Frizzante Spago 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Anna Spinato5216501 Balestri Valda Soave Classico 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Balestri Valda, Soave20095322601 La Pieve Prosecco Treviso 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Mionetto, TrevisoFrizzante5280301 Pratello Catulliano Lugana 2005 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Pratello, Lugana5242801 Riondo Prosecco Spago 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Riondo, Øvrige7251601 Bennati Soave Classico Libet200975cl 164,50 123,40 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola Bennatis.p.a., Soave5065001 Cecilia Beretta Soave Classico 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Cecilia Beretta, Soave20104645001 Zenato Soave Classico 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Zenato, Soave9305605 Riondo Prosecco Spago Nero 150cl 166,60 249,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Riondo, Øvrige5961301 Si Soave 2008 75cl 170,70 128,00 (Bestillingsutvalg), EnoItalia, Soave5241701 Monteforte Pietra 2008 75cl 170,90 128,20 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Øvrige4941901 Allegrini Soave 2008 75cl 171,30 128,50 (Bestillingsutvalg), Allegrini, Soave5735701 Latium Soave 2009 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Latium, Øvrige5885301 Il Vicario Soave Classico 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Soave4277401 Cappuccina Soave 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), La Cappuccina, Soave4246701 Gini Soave Classico 2010 75cl 173,20 129,90 (Kategori 5,6,7), Az. Agr. Gini, Soave5264601 Nardello Soave Classico Merides 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Nardello, Soave20099396901 Ponte Prosecco Frizzante Treviso 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ponte di Piave S.C.A.,Treviso5828501 Righetti Soave 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Luigi Righetti, Soave5012701 Ruggeri Prosecco Frizzante 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., Øvrige4073401 Anselmi San Vincenzo 2010 75cl 179,90 134,90 (Kategori 5,6,7), Roberto Anselmi, Soave5225701 Fasoli Gino Soave Borgoletto 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Fasoli Gino, Soave20095975201 Provenza Lugana Tenuta Maiolo201075cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Provenza,Lugana757301 Serego Alighieri Possessioni 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., ØvrigeBianco 20105959801 Tedeschi Soave Classico 2010 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), F.lli Tedeschi, Soave4265901 Le Bine Soave Classico Superiore200975cl 182,00 136,50 (Bestillingsutvalg), Campagnola, SoaveSuperiore9282601 Cambrago Soave Vigne Maiores200975cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), Casa VinicolaCambrago, SoaveU 4266601 Musella Bianco del Drago 2011 75cl 184,10 138,10 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Musella5158501 Vigneto Montegrande SoaveSuperiore75cl 186,10 139,60 (Bestillingsutvalg), Cant. di Monteforte,Soave Superiore6096701 De Stefani Prosecco Frizzante 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), De Stefani, MarcaTrevigiana9212701 Monte del Frá Cà del Magro 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Monte del Frá, CustozaCustoza Superiore 20099151701 Tommasi Lugana Le Fornaci 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Lugana20104644901 Zenato Pinot Grigio 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Zenato, Øvrige5167701 Rizzardi Soave Classico 2010 75cl 188,00 141,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. GuerrieriRizzardi, Soave5625401 Rocca Sveva Soave Classico 75cl 188,30 141,20 (Bestillingsutvalg), Cant. di Soave, Soave20094546901 Coffele Soave Classico Superiore 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Coffele, Soave Superiore20105560701 Fattori Soave Classico Runcaris 75cl 198,00 148,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Fattori, Soave20099189901 Vicentini Soave Terrelunghe201075cl 198,40 148,80 (Bestillingsutvalg), Vicentini Emanuele E.Agostini, Soave5210801 Prà Staforte Soave Classico 75cl 198,50 148,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, Soave20095667504 Prosecco 2 Go 20cl 199,50 39,90 (Kategori 5,6,7), Binderer Wine Select,Marca Trevigiana9381501 San Martino Bianco di Beatrice 75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), San Martino, Øvrige20095210501 Cavalchina Amedeo CustozaSuperiore 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, Bianco diCustoza5264801 Nardello Soave Classico VignaTurbian 200975cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Nardello, Soave


literpris salgspris literpris salgspris9213001 Prà Monte Grande Soave 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Prá, SoaveClassico 20095122701 Villa Erbice Soave Superiore200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Villa Erbice,Soave Superiore3313601 Monte Fiorentine Soave Classico 75cl 204,10 153,10 (Bestillingsutvalg), Ca’ Rugate, Soave20103194001 Pieropan Soave Classico 2009 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vit. LeonildoPieropan, Soave9545001 Cescon Italo Chardonnay Piave Il 75cl 208,90 156,70 (Bestillingsutvalg), Cescon ItaloTralcetto 20104246901 La Froscà Soave Classico 2008 75cl 209,70 157,30 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gini, Soave5206301 Marco Mosconi Soave Corte 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Marco Mosconi, SoaveParadiso 2008|9282501 Cambrago Soave Classico ICérceni 200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Casa VinicolaCambrago, Soave2043201 Ca’Rugate Soave Classico Monte 75cl 216,80 162,60 (Bestillingsutvalg), Ca’ Rugate, SoaveAlto 20096096501 Vitalys Veneto 2006 75cl 217,90 163,40 (Bestillingsutvalg), De Stefani, Øvrige4539601 Coffele Soave Classico Ca Visco 75cl 237,30 178,00 (Bestillingsutvalg), Coffele, Soave20105247201 Marcato Soave ClassicoSuperiore Il Tirso 200775cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Marcato, SoaveSuperiore4073301 Anselmi Capitel Foscarino 2010 75cl 244,30 183,20 (Bestillingsutvalg), Roberto Anselmi, Soave4073201 Roberto Anselmi Capitel Croce 75cl 244,30 183,20 (Bestillingsutvalg), Roberto Anselmi, Soave20099105601 Foscarin Slavinus Soave ClassicoSuperiore 200975cl 246,50 184,90 (Kategori 4,5,6,7), Monte Tondo, SoaveSuperiore5885101 Fumanelli Terso 2005 75cl 265,20 198,90 (Bestillingsutvalg), Cant. MarchesiFumanelli, Øvrige5321701 I Campi Campo Vulcano SoaveClassico 0975cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), I Campi di Flavio Prá,Soave5173201 Sandro de Bruno Durello75cl 266,00 199,50 (Bestillingsutvalg), Sandro de Bruno, ØvrigeSuperiore 20075173301 Sandro de Bruno Soave Scaligeri 75cl 266,30 199,70 (Bestillingsutvalg), Sandro de Bruno, Soave20079072801 Ca’ Rugate Studio 2009 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Ca’ Rugate5173401 Sandro de Bruno SoaveSuperiore Cangrande 200775cl 292,40 219,30 (Bestillingsutvalg), Sandro de Bruno, SoaveSuperiore5173501 Sandro de Bruno Bianco75cl 331,10 248,30 (Bestillingsutvalg), Sandro de Bruno, ØvrigeSuperiore 20075739701 Bianco Secco 2006 75cl 404,00 303,00 (Bestillingsutvalg), Quintarelli, ØvrigeVENEZIE5855701 Doppio Passo Chardonnay 2008 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), CVT, Øvrige9397101 Delibori Pinot Grigio delleVenezie 201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Delibori s.r.l.,Øvrige1156201 Santepietre Pinot Grigio 2010 75cl 133,20 99,90 (Kategori 4,5,6,7), Lamberti, Øvrige9207501 Blossom Hill Pinot Grigio Venezie200975cl 138,00 103,50 (Bestillingsutvalg), Blossom Hill Winery,Øvrige5871301 Nec-Otium Pinot Grigio 2010 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Nec-Otium, Øvrige5828101 Voga Pinot Grigio 2009 75cl 167,30 125,50 (Bestillingsutvalg), EnoItalia, Øvrige4222101 Masi Masianco 2010 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Masi Agr., Øvrige9151801 Tommasi Ramato Pinot Grigio201075cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Øvrige5924302 Voga Pinot Grigio 2008 37,5cl 191,70 71,90 (Bestillingsutvalg), EnoItalia, ØvrigeØVRIGE5075501 Tavernello 100cl 106,50 106,50 (Kategori 5,6,7), Caviro, Øvrige4126106 Cuvée Christer Berens TD’A 300cl 110,00 329,90 (Kategori 6,7), Farnese, Øvrige9440601 Farfalla Bianco Frizzante 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Gruppo Casaleone Vini9501708 Easy Wine Glass White 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Cefour Wine & Beverage9239601 Alois Lageder Riff Pinot Grigio 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Alois Lageder20105258204 Gracioso Secco Bianco 20cl 175,00 35,00 (Bestillingsutvalg), Romeo5272401 Terranera Bellotti Bianco 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Terranera, Øvrige9380501 Dinavolino 2010 75cl 224,00 168,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Denavolo5336401 Vittorio Graziano Ripa di75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeSopravento Frizzante 20099380401 Dinavolo 2008 75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. DenavoloLIBANONBEKAA VALLEY5892101 Musar Jeune 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Musar, Øvrige4439701 Ch. Musar 2003 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Gaston Hochar, ØvrigeLUXEMBURG5057501 Bernard-Massard Auxerrois AhnGöllebour 2006MAKEDONIA4986201 Tikves Temjanika SpecialSelection 20085262701 Tikves Traminec SpecialSelection 200875cl 193,10 144,80 (Bestillingsutvalg), Bernard-Massard,Øvrige75cl 162,70 122,00 (Bestillingsutvalg), Tikves Winery, Øvrige75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Tikves Winery, ØvrigeNEW ZEALANDCANTERBURY4919301 Pegasus Bay Riesling 2006 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), Pegasus Bay, ØvrigeHAWKE’S BAY9276501 Sileni The Lodge Hawkes Bay 75cl 200,00 150,00 (Kategori 5,6,7), Sileni EstatesChardonnay 20099292701 Te Mata Woodthorpe75cl 204,40 153,30 (Bestillingsutvalg), Te Mata EstateChardonnay 20099293001 Te Mata Woodthorpe Sauvignon 75cl 204,90 153,70 (Bestillingsutvalg), Te Mata EstateBlanc 20109293101 Te Mata Cape Crest Sauvignon 75cl 249,90 187,40 (Bestillingsutvalg), Te Mata EstateBlanc 20109292601 Te Mata Elston Chardonnay 75cl 297,50 223,10 (Bestillingsutvalg), Te Mata Estate2009MARLBOROUGH5252406 Koo-Koo Bay Sauvignon Blanc 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), Export-Union, Øvrige20105222701 Te Hua Valley Sauvignon Blanc201075cl 146,50 109,90 (Kategori 5,6,7), Wine Export Partners NZ,ØvrigeU 4408001 Matua Valley Marlborough 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Matua Valley WinesSauvignon Blanc 20115850406 My World New Zealand 150cl 153,30 229,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige5256501 Yealands Way Riesling 2009 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Yealands Estate Wines,Øvrige5823301 Yealands Way Sauvignon Blanc201175cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Yealands Estate Wines,Øvrige117 ITALIA VENETO MARLBOROUGH NEW ZEALAND 117HVITVIN


HVITVIN118 NEW ZEALAND MARLBOROUGH BEIRAS PORTUGAL 118literpris salgspris literpris salgspris8038601 Ribbonwood MarlboroughRiesling 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Framingham WineCompany, Øvrige9191101 Sanctuary Marlborough PinotGris 201075cl 173,20 129,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), New Zealand WineCo.5854701 Sileni Sauvignon Blanc 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige4311101 Brancott Estate Sauvignon Blanc 75cl 178,70 134,00 (Bestillingsutvalg), Montana Wines, Øvrige20102077601 Twin Islands Sauvignon Blanc201075cl 182,70 137,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Twin Islands Wines,Øvrige5655706 Two Tracks Sauvignon Blanc2010150cl 186,60 279,90 (Bestillingsutvalg), Wither Hills Vineyards,Øvrige4651801 Villa Maria Private Bin Riesling 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Villa Maria Est., Øvrige20093209201 Villa Maria Private Bin Sauvignon 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Villa Maria Est., ØvrigeBlanc 20085159601 Saint Clair Vicars ChoiceSavignon Blanc 201175cl 197,20 147,90 (Bestillingsutvalg), Saint Clair FamilyEstate, Øvrige8020001 Spy Valley Riesling 2009 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), Spy Valley Wines5230701 Forrest Riesling 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Forrest Est., Øvrige9217201 Framingham Classic Riesling200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Framingham WineCompany4984701 Gravitas Chardonnay Unoaked 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Gravitas, Øvrige20055999901 Saint Clair Vicars Choice Riesling201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Saint Clair FamilyEstate, Øvrige5203101 Vavasour Sauvignon Blanc 2008 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Vavasour Winery, Øvrige9139501 Spy Valley Gewürztraminer 2009 75cl 204,00 153,00 (Bestillingsutvalg), Spy Valley Wines, Øvrige4350001 Bel Echo Sauvignon Blanc 2009 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Øvrige9237801 Black Cottage Sauvignon Blanc200975cl 211,20 158,40 (Bestillingsutvalg), Black Cottage Wines,Øvrige4362701 Mount Nelson Sauvignon Blanc 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Campo di Sasso20075854401 Two Tracks Sauvignon Blanc201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Wither Hills Vineyards,Øvrige9237901 Black Cottage Pinot Gris 2009 75cl 225,70 169,30 (Bestillingsutvalg), Black Cottage Wines,Øvrige9176101 Little Beauty Dry Riesling 2009 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Vinultra Ltd9217301 Framingham Sauvignon Blanc201075cl 228,00 171,00 (Bestillingsutvalg), Framingham WineCompany9263201 Walnut Block Collectables 75cl 233,30 175,00 (Kategori 5,6,7), Walnut Block WinesMarlborough Sauvignon Blanc20094253201 Crawford Sauvignon Blanc 2009 75cl 234,00 175,50 (Bestillingsutvalg), Kim Crawford, Øvrige9274301 River Farm Marlborough75cl 235,70 176,80 (Kategori 6,7), River Farm WinesSauvignon Blanc 20095230901 Forrest Sauvignon Blanc 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Forrest Est., Øvrige9478001 Greywacke Sauvignon Blanc 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Greywacke Vineyards20105873801 Seresin Sauvignon Blanc 2008 75cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Seresin9099101 Little Beauty Sauvignon Blanc200975cl 252,50 189,40 (Bestillingsutvalg), Vinultra Ltd5072101 Jackson Estate Sauvignon Blanc200975cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Jackson Wine Est. Int.,Øvrige5588601 Clos Henri Sauvignon Blanc200875cl 283,30 212,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Øvrige3089005 Cloudy Bay Sauvignon Blanc2010/2011150cl 283,30 424,90 (Bestillingsutvalg), Cloudy Bay Vineyards,Øvrige3089001 Cloudy Bay Sauvignon Blanc 75cl 299,90 224,90 (Kategori 5,6,7)2010/20119477901 Greywacke Wild Sauvignon 2009 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Greywacke Vineyards9478101 Greywacke Chardonnay 2009 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Greywacke Vineyards3140201 Cloudy Bay Chardonnay 2008 75cl 337,20 252,90 (Bestillingsutvalg), Cape Mentelle, Øvrige5931601 Cloudy Bay Te Koko 2006 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Cloudy Bay Vineyards,ØvrigeOTAGO9278901 Akarua Central Otago75cl 293,20 219,90 (Kategori 5,6,7), Akarua Ltd.Chardonnay 2009WAIPARA3243201 Waipara West Sauvignon Blanc 75cl 240,80 180,60 (Bestillingsutvalg), Waipara West, Øvrige2006WAIRARAPA9185201 Paddy Borthwick Chardonnay 75cl 234,40 175,80 (Kategori 5,6,7), Borthwick Vineyard20099101701 Petrie Chardonnay 2009 75cl 253,20 189,90 (Kategori 6,7), Ata RangiØVRIGE5230801 Forrest The Doctors’ Riesling 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Forrest Est., Øvrige2010PORTUGALALENTEJO5298301 Terra d’ Ossa Branco 2009 75cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Terra d’Ossa, Øvrige4859001 Tapada de CoelheirosChardonnay 200675cl 214,50 160,90 (Bestillingsutvalg), Vinha de Coelheiros,ØvrigeBEIRAS4547306 União - Udaca Branco 500cl 100,40 502,20 (Bestillingsutvalg), UDACA, Dão5291101 FP Ensaios Branco 2009 75cl 131,30 98,50 (Bestillingsutvalg), Filipa Pato, Øvrige5977701 Pena de Pato Dão Branco 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Sogrape, Dão3120101 Casa de Saima Bairrada 2006 75cl 148,00 111,00 (Bestillingsutvalg), Casa Agr. de Saima,Bairrada5062601 São Domingos Bairrada Branco200675cl 148,00 111,00 (Bestillingsutvalg), Caves do Solar do SãoDomingos, Bairrada4836001 Quinta dos Cozinheiros MariaGomes 200775cl 160,40 120,30 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Cozinheiros,Øvrige8043401 Marquês de Marialva Bical 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ad. Coop. deCantanhede, Bairrada4910001 Luis Pato Vinhas Velhas 2006 75cl 197,90 148,40 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, Øvrige4837401 Quinta de Saes Dão Reserva 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Quinta de Saes, Dão20075145101 Branco dos Cozinheiros 2004 75cl 274,70 206,00 (Bestillingsutvalg), Quinta dos Cozinheiros,Øvrige4786701 Luis Pato Vinha Formal 2009 75cl 288,30 216,20 (Bestillingsutvalg), Luís Pato, ØvrigeU 5301301 Pellada Primus 2009 75cl 496,40 372,30 (Bestillingsutvalg), Quinta da Pellada /Alvaro Castro, Dão


literpris salgspris literpris salgsprisDOURO5297901 Quintela Branco 2008 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Carlos Alonso, Øvrige9585901 Niepoort Fabelaktig Troll Branco 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Niepoort2010U 9652801 Conceito Contraste branco 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Conceito Vinhos, Øvrige5794101 Van Zellers White 2007 75cl 267,10 200,30 (Bestillingsutvalg), Cristiano van Zeller4932501 Niepoort Redoma Branco 2009 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort, Øvrige5647701 Niepoort Morgadio da Calcada 75cl 286,80 215,10 (Bestillingsutvalg), Niepoort, ØvrigeBranco 20069241901 Bajancas Private Selection 2008 75cl 311,60 233,70 (Bestillingsutvalg), Quinta das BajancasESTREMADURA8043501 Paxis Arinto 2009/2010 75cl 121,30 91,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Quinta da FonteBela, Øvrige5809601 Trauma Sauvignon Blanc 2006 75cl 135,90 101,90 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, Øvrige5785101 Kvit Halling 2009 75cl 175,60 131,70 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, Øvrige5960701 Morgado de Sta. CatherinaReserva 200775cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Quinta da Romeira deCima, ØvrigeLISBOAU 9678806 Paxis Arinto 2011 300cl 108,30 325,00 (Bestillingsutvalg), Quinta da Fonte Bela9218001 Casa Santos Lima Antâo Vaz 75cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Casa Santos LimaRiesling 20109218101 Casa Santos Lima Sauvignon 75cl 129,50 97,10 (Bestillingsutvalg), Casa Santos LimaBlanc 2010MADEIRA5245901 Vidigal Vinho Branco Leve 2009 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Caves Vidigal, ØvrigeMINHO83901 Casal Garcia Vinho Verde 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Quinta da Aveleda,Øvrige5977401 Pena de Pato Vinho Verde 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Sogrape, Vinho VerdeBranco 20083036801 Gazela Vinho Verde 75cl 120,00 90,00 (Kategori 6,7), Sogrape, Vinho Verde8055201 Ponte de Lima Adamado VinhoVerde 201075cl 120,00 90,00 (Kategori 4,5,6,7), Ad. Coop. de Ponte deLima, Vinho Verde2077901 Via Latina Loureiro 2010 75cl 123,90 92,90 (Kategori 4,5,6,7), Vercoope, Vinho Verde4334501 Solar das Bouças 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Solar das Bouças,Vinho Verde4401601 Quinta da Aveleda Vinho Verde200975cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Aveleda,Vinho Verde4719601 Terras do Minho 2010 75cl 142,70 107,00 (Bestillingsutvalg), Quinta da Lixa, VinhoVerde5871101 Quinta de San Joanne Vinho 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Casa de Cello, ØvrigeVerde 20085297701 Arca Nova Branco 2009 75cl 159,10 119,30 (Bestillingsutvalg), Quinta das Arcas, VinhoVerde5298101 Arca Nova Loureiro 2009 75cl 159,10 119,30 (Bestillingsutvalg), Quinta das Arcas, VinhoVerde5824501 Clemen Reserva Vinho Verde201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Quinta dasTouquinheiras, Vinho Verde5068301 Quinta da Lixa 2009 75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Quinta da Lixa, VinhoVerde5251301 Dirk Niepoort Loureiro Giro SolDócil 200975cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Dirk Niepoort, VinhoVerde5016601 Muralhas de Monção 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ad. Coop. de Monção,Vinho Verde4259401 Solar de Serrade Alvarinho Vinho 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), S.A.V.A.M., Vinho VerdeVerde 2009/20104113901 Quinta do Ameal Loureiro 75cl 188,00 141,00 (Bestillingsutvalg), Quinta do Ameal, VinhoVerde1021401 Touquinheiras Alvarinho 2010 75cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), José Luis Goncalves DeAraujo, Vinho Verde5297301 Quinta de Carapecos AlvarinhoTrajadura 200975cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Quinta de Carapecos,Øvrige4543601 Alvarinho Deu la Deu VinhoVerde 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Adega de Monção,Øvrige4401501 Aveleda Follies Alvarinho VinhoVerde 200875cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Aveleda,Vinho VerdeU 9677401 Quinta de Gomariz Alvarinho201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Quinta de Gomariz,Vinho Verde5297501 Quinta de Carapecos Alvarinho200975cl 245,10 183,80 (Bestillingsutvalg), Quinta de Carapecos,Øvrige4451401 Quinta do Ameal Escolha 75cl 255,60 191,70 (Bestillingsutvalg), Quinta do Ameal, Øvrige2002/20035297201 Quinta de Carapecos Escolha200975cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Quinta de Carapecos,Øvrige5227201 Soalheiro Primeras VinhasAlvarinho 201075cl 299,60 224,70 (Bestillingsutvalg), Quinta de Soalheiro,Vinho Verde5227205 Soalheiro Primeras Vinhas 150cl 307,40 461,10 (Bestillingsutvalg)Alvarinho 2010TERRAS DO SADO4264401 Periquita White 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, Øvrige4177801 Catarina 2010 75cl 154,50 115,90 (Bestillingsutvalg), Bacalhôa Vinhos dePortugal, ØvrigeVINHO VERDE9118701 Lagosta Vinho Verde 75cl 100,10 75,10 (Bestillingsutvalg), Enoport9235001 Ponte da Barca Estreia Vinho 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Ponte da Barca, ØvrigeVerde 20109234901 Casal do Paço Padreiro AfrosBranco Loureiro 201075cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Casal do Paço Padreiro,ØvrigeØVRIGE5960601 Quinta da Giesta Daõ 2008 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Boas Quintas, ØvrigeROMANIADEALU MARE9394801 Paganus Riesling 2010 75cl 158,80 119,10 (Bestillingsutvalg), Domeniile Dealu Mare,Øvrige9394701 Paganus Sauvignon Blanc 2010 75cl 158,80 119,10 (Bestillingsutvalg), Domeniile Dealu Mare,ØvrigeSLOVENIA5145801 Blazic Rebula Selekcija 2003 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Blazic, ØvrigeU 9628601 Cotar Malvazija 2006 75cl 300,90 225,70 (Kategori 6,7), Cotar5250401 Klinec Medana Jakot 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Klinec, Øvrige5250501 Klinec Medana Malvazija 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Klinec, Øvrige5146201 Simcic Ribolla Réserve 2006 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Marjan Simcic, Øvrige9514501 Cotar Vitovska 2007 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Cotar, Øvrige119 PORTUGAL DOURO SLOVENIA 119HVITVIN


HVITVIN120 SPANIA GALICIA SPANIA 120SPANIAALICANTE9188601 Salinas Mo 2010 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Sierra SalinasBASKERLAND2090001 Itsas Mendi Hondarrabi Zuri201075cl 209,30 157,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Itsas-Mendi,Bizkaiko TxakolinaBIZKAIKO TXAKOLINA9379601 Maiora Txakoli 2010 75cl 178,40 133,80 (Kategori 6,7), Azloa Oxinbaltza, Øvrige9309101 Itsasmendi Txakoli 7 2010 75cl 304,00 228,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Itsas-Mendi, ØvrigeCARIÑENA9130101 El Muro Macabeo 2010 75cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Bod. San Valero, ØvrigeCASTILLA9402706 Drop In 300cl 105,00 314,90 (Bestillingsutvalg), Altia Corp., Øvrige9239901 Ruiz 300 Dias del Sol 2010 75cl 134,30 100,70 (Bestillingsutvalg), Bruno Ruiz, Øvrige4200201 Infinitus Chardonnay Viura 2009 75cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Martinez Bujanda,ØvrigeCASTILLA Y LEÓN5909206 Riscal 1860 Verdejo 300cl 112,50 337,50 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal, Øvrige2078101 Casa Maria Sauvignon Blanc 75cl 129,30 97,00 (Kategori 4,5,6,7), Agr. Castellana, Øvrige20105665601 Viejo Castiella Blanco 2006 75cl 131,60 98,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Vinaranda, Øvrige3346801 Marques de Riscal RuedaSuperior 201175cl 146,00 109,50 (Bestillingsutvalg), Vinos Blancos deCastilla, Rueda2089701 Azumbre Verdejo 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Agr. Castellana, Rueda9212901 Menade Verdejo 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Menade, Rueda8002401 Pentio Verdejo 2007 75cl 164,50 123,40 (Bestillingsutvalg), Tera y Castro, Rueda5854001 Baluarte Verdejo 2010 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Rueda5334001 Blanco Nieva Verdejo 2010 75cl 185,20 138,90 (Bestillingsutvalg), Rueda5946001 Val de Vid 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Val de Vid, Rueda5334101 Blanco Nieva Verdejo Pie Franco 75cl 282,00 211,50 (Bestillingsutvalg), Rueda20109140601 Ossian 2008 75cl 373,20 279,90 (Kategori 6,7), Vides y Vinos SL, ØvrigeCATALONIA5222306 Viña Esmeralda 2010 300cl 113,30 339,90 (Kategori 6,7), Miguel Torres, Øvrige5083801 Parés Balta Mas Pons 2007 75cl 118,40 88,80 (Bestillingsutvalg), Parés Baltà, PenedèsU 9636806 Raimat Chardonnay Albarino2010300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre5713901 Alsina & Sarda Blanc de Blancs 75cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Alsina & Sarda,Penedès295601 San Valentín 2008/2010 75cl 131,90 98,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Miguel Torres,Øvrige295602 San Valentín 2008/2010 37,5cl 157,10 58,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)83501 Viña Esmeralda 2009 75cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Miguel Torres,Penedès83502 Viña Esmeralda 2009 37,5cl 158,70 59,50 (Bestillingsutvalg)83301 Viña Sol 2010 75cl 133,20 99,90 (Kategori 4,5,6,7), Miguel Torres, Penedès5272701 Xavier Clua Mas d’en Pol Vi 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Xavier Clua, Terre AltaBlanc 20095851501 Jean León Magnolia 2009 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Jean León, Penedès8056801 Sanctó Xarel.lo 2009 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Sancto, Penedès5934701 Raimat Abadia Blanc de Blanc2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 163,90 122,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre635101 Raimat Chardonnay 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre5764001 Sumaroca Sauvignon Blanc200775cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Sumarroca,Penedès5765301 Sumarroca Blanc de Blancs201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Sumarroca,Penedès282401 Gran Viña Sol Chardonnay 2008 75cl 179,30 134,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Penedès5589601 Nerola Xarel.lo Garnacha 2006 75cl 181,20 135,90 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige4068001 Marqués de Alella Classico 2008 75cl 182,10 136,60 (Bestillingsutvalg), Bod. Parxet, Alella9221501 Torelló Blanc Tranquille 2010 75cl 185,60 139,20 (Bestillingsutvalg), Torelló Llopart S.A,Penedès9361301 Jean Leon Chardonnay 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Jean León, Penedès3429101 Castillo Perelada Chardonnay200575cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cast. de Perelada,Empordà Costa Brava9220901 Mascaró Sauvignon Blanc 2009 75cl 208,80 156,60 (Bestillingsutvalg), Antonio Mascaró S.L,Penedès5237701 Pardas Rupestris 2010 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Pardas, Penedès5589301 Fransola Sauvignon Blanc 2007 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, PenedèsU 9684701 Genium Celler Ximenis 2010 75cl 265,60 199,20 (Bestillingsutvalg), Genium Celler, Priorat9374401 Els Bassots 2006 75cl 292,10 219,10 (Kategori 6,7), Escoda Sanahuja, Conca deBarberà5072801 Pardas Xarel-Lo 2008 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Pardas, Penedès5913101 Somdinou 2007 75cl 310,90 233,20 (Bestillingsutvalg), Gandesa, Terre Alta5589501 Milmanda Chardonnay 2007 75cl 362,70 272,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Penedès9070301 Pardas Xarrel.lo Aspriu 2009 75cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Pardas, PenedèsEXTREMADURA2078001 Trampal Pardina 2010 75cl 102,50 76,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Ruiz Torres, ØvrigeGALICIA1033901 Viña Godeval Godello2005/200675cl 146,30 109,70 (Bestillingsutvalg), Bod. Godeval,Valdeorras8043701 Colección Costeira Albariño 75cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Vit. del Ribeiro, Ribeiro20108043601 Colección Costeira Treixadura 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Vit. del Ribeiro, Ribeiro20085051801 Condes de Albarei Albariño201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Condes de Albarei, RiasBaixas5042801 Códax Albariño 2010 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Martin Códax,Ribeiro1520201 Pazo de Villarei Albariño 2011 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Pazo de Villarei,Rias Baixas9208201 Nairoa 2010 75cl 181,70 136,30 (Bestillingsutvalg), Bod. Nairoa, Ribeiro9311101 Pazo Pondal Leira Albarino 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Pazo Pondal, RiasBaixas4415501 Gaba do Xil 2010 75cl 197,30 148,00 (Bestillingsutvalg), Telmo Rodriguez, Øvrige5142901 Paco & Lola Albariño 2010 75cl 198,70 149,00 (Kategori 6,7), Soc. Coop. Vin. Arousana,Rias Baixas9375901 Godeval Cepas Vellas 2009 75cl 199,90 149,90 (Kategori 4,5,6,7), Bod. Godeval,Valdeorras1567101 Pascual Leira Reyero 2010 75cl 207,20 155,40 (Bestillingsutvalg), Bod. Pascual, RiasBaixas9382201 Benitos Santos Terre di Calago201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Benitos Santos, RiasBaixas


9210501 Valdesil 2009 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdesil,Valdeorras8050601 Valmiñor Davila 2008 75cl 216,50 162,40 (Bestillingsutvalg), Ad. Valmiñor, RiasBaixas9221605 Laxas Albariño 2010 150cl 222,70 334,10 (Bestillingsutvalg), Bod. As Laxas, RiasBaixas9221601 Laxas Albariño 2010 75cl 230,00 172,50 (Bestillingsutvalg)773601 Pazo de Barrantes 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Murrieta, RiasBaixas4558101 Terras Gauda O Rosal 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Terras Gauda,ØvrigeU 4534801 Pazo de Señorans Albariño 2011 75cl 234,50 175,90 (Kategori 6,7), Pazo de Señorans, RiasBaixas5988201 Valdamor Albariño 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdamor, RiasBaixas758801 Lagar de Cervera Albariño 2009 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Lagar de Fornelos, RiasBaixas3132801 Santiago Ruiz 2010 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Santiago Ruiz, RiasBaixas9208401 Nairoa Alberte 2010 75cl 247,50 185,60 (Bestillingsutvalg), Bod. Nairoa, Ribeiro5763701 Lagar de Costa Albariño 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Lagar de Costa, RiasBaixas5292401 Rafael Palacios Valdeorras Lourodo Bolo 200975cl 257,20 192,90 (Bestillingsutvalg), Rafael Palacios,Valdeorras9221701 Laxas Bágoa do Miño 2010 75cl 264,80 198,60 (Bestillingsutvalg), Bod. As Laxas, RiasBaixas9221801 Laxas Condado 2010 75cl 264,80 198,60 (Bestillingsutvalg), Bod. As Laxas, RiasBaixas9208301 Val de Nairoa 2010 75cl 280,70 210,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Nairoa, Ribeiro5209201 Dominio do Bibei Lapola 2009 75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Dominio do Bibei,ØvrigeLA MANCHA5736501 Clearly Organic Airén 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Coop. San Isidro, ØvrigeU 9625301 Puente de Rus Macabeo 2011 75cl 139,90 104,90 (Kategori 6,7), Nuestra Señora de Rus,Øvrige5872301 Condesa de Leganza Verdejo200875cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, ØvrigeMADRIDU 9680701 Calvente Guindalera Blanco2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bodega HoracioCalvente, ØvrigeNAVARRA9196801 Príncipe de Viana Viura 2010 75cl 133,30 100,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Príncipe de Viana,Øvrige9196901 Príncipe de Viana SauvignonBlanc 201075cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Príncipe de Viana,Øvrige4387601 Chivite Colleccion 125Chardonnay 200675cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Julián Chivite,ØvrigeRIAS BAIXAS9230605 Pazo De Señorans Albariño 150cl 259,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Pazo de Señorans20099208001 Martin Códax Lias 2007 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Martin Códax9230701 Pazo De Señorans Selección deAñada 200475cl 517,20 387,90 (Bestillingsutvalg), Pazo de SeñoransRIOJA9213701 Conde de Valdemar Blanco 2010 75cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdemar, Øvrige289401 Marqués de Cáceres 2010 75cl 130,50 97,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Unión Viti-Vinicola,Øvrige3455101 El Coto Blanco 2009 75cl 142,00 106,50 (Bestillingsutvalg), El Coto de Rioja, Øvrige5236201 Biurko Gorri Arbanta Blanco 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Biurko Gorri, Øvrige20099149901 Cune Blanco 2010 75cl 151,50 113,60 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Rioja Alta5954901 Faustino VII Blanco 2009 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino, Øvrige5886601 Diamante Semi Sweet 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Franco-Españolas,Øvrige3758701 Baron de Ley 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Baron de Ley, Øvrige9150101 Cune Monopole Blanco 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Rioja Alta5237801 Ijalba Genolí 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Viña Ijalba, Øvrige5852601 Vivanco Blanco 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Dinastìa Vivanco,Øvrige9213601 Conde de Valdemar Finca Alto 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdemar, ØvrigeCantabria 20104545601 Muga 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, Øvrige8055401 P Ciña 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Hermanos Peciña,Øvrige9150202 Cune Corona 2007 50cl 202,00 101,00 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Rioja Alta4599401 Viña Izadi Blanco 2008 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Villabuena, Øvrige1083501 Marques de Murrieta GranReserva 199875cl 296,50 222,40 (Bestillingsutvalg), Marq. de Murrieta,Øvrige8059101 Viña Tondonia Reserva 1993 75cl 355,90 266,90 (Kategori 6,7), Lopez de Heredia, Øvrige5740401 Remelluri Blanco 2007 75cl 542,50 406,90 (Bestillingsutvalg), Remelluri, ØvrigeU 9687101 Remelluri Blanco 2009 75cl 570,80 428,10 (Bestillingsutvalg), RemelluriRUEDAU 9689401 Nebla Vendimia Nocturna 75cl 133,90 100,40 (Bestillingsutvalg), NeblaVerdejo 20119320501 Tamaral Verdejo 2010 75cl 177,20 132,90 (Bestillingsutvalg), Tamaral, Øvrige9234701 Protos Verdejo 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Protos, Øvrige9419801 Finca Montepedroso 2010 75cl 194,80 146,10 (Bestillingsutvalg), Bod. FincaMontepedroso, Øvrige9034601 Heredad de Penalosa 2009 75cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Bod. PascualVALDEORRASU 9683401 Joaquin Rebolledo Godello 2010 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Bodega JoaquinRebolledo S.A., Øvrige9211301 Valdesil Pezas da Portela 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Bod. ValdesilVALENCIAU 9687701 Besitos Valentino 75cl 120,00 90,00 (Bestillingsutvalg), Vinnico Export5273701 Sol del Mediterraneo 2009 75cl 145,20 108,90 (Bestillingsutvalg), Anecoop, ØvrigeØVRIGE5985306 Torres San Valentin 2010 300cl 112,60 337,90 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige5720906 Señorita 200cl 114,90 229,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige668801 Señorita 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Arcus, ØvrigeU 9636901 TREBolé de Vegaval 2011 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Miguel Calatayud3458101 Gran Feudo Chardonnay 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Julián Chivite,Øvrige8035701 Pazo de Marinan 2008 75cl 174,40 130,80 (Bestillingsutvalg), Adega Tapias Marinan,Øvrige121 SPANIA GALICIA ØVRIGE SPANIA 121HVITVIN


HVITVIN122 SPANIA ØVRIGE WESTERN CAPE SØR-AFRIKA 1229329701 Niepoort Navazos 2010 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort6686501 Bod. Pegalaz Fire Macabeo 75cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Pegalaz2008SVEITSVALAIS3121301 Pirouette Fendant du Valais 75cl 255,50 191,60 (Bestillingsutvalg), Albert Mathier & Fils20089303001 Chandra Kurt Heida 2009 75cl 413,30 310,00 (Bestillingsutvalg), Chandra KurtØVRIGE9190201 Gantenbein Chardonnay 2009 75cl 796,80 597,60 (Bestillingsutvalg), Martha & DanielGantenbeinSØR-AFRIKABREEDE RIVER VALLEY4218306 Robertson Chardonnay 2010 300cl 121,60 364,90 (Kategori 6,7), Robertson Winery, Øvrige4218301 Robertson Chardonnay 2010 75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg)4329606 Madiba Chenin Blanc 2009 300cl 121,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Delta Fijne Wijnen,Robertson5710601 Firefinch Sauvignon Blanc 2007 75cl 156,40 117,30 (Bestillingsutvalg), Springfield Est.,Robertson5729801 Kings River Chardonnay 2008 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Robertson Winery,Robertson1463601 Life from Stone Sauvignon Blanc 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Springfield Est.2011COASTAL REGION5728501 Paarl Hills Sauvignon Blanc 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Branded Wines, Paarl2008576601 Zonnebloem Chardonnay 2010 75cl 146,50 109,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Zonnebloem Wines,Stellenbosch5949601 Overgauuw Sauvignon Blanc201075cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Overgauuw,Stellenbosch5569801 Eagle Crest Chenin BlancSauvignon Blanc Chardonnay200675cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Swartland Winery,Swartland5161101 Ridgeback Vansha SauvignonBlanc Chenin Blanc Viognier2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 199,10 149,30 (Bestillingsutvalg), Ridgeback Wines,Øvrige8033001 Forrester Chenin Blanc 2010 75cl 209,30 157,00 (Bestillingsutvalg), Ken Forrester Wines,Stellenbosch8050801 Quoin Rock Simonsberg Oculus200875cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Quoin Rock,Stellenbosch4665601 Laroche L’Avenir Estate CheninBlanc 200875cl 215,30 161,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Laroche,Stellenbosch5072501 Quinta dos Roques Reserva200975cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Raats Family Wines,Stellenbosch8050701 Reyneke Sauvignon Blanc2008/200975cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Reyneke Wines,Stellenbosch5996801 Journeys End Chardonnay 2007 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Journey’s EndVineyards, Stellenbosch5968601 Bellingham Old Vine Chenin 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Bellingham, ØvrigeBlanc 20088051101 Mullineux White 2009/2010 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Mullineux Family Wines,Swartland3042201 Plaisir de Merle Chardonnay 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Plaisir de Merle, Paarl20088051001 Rudera Robusto Chenin Blanc200875cl 294,30 220,70 (Bestillingsutvalg), Rudera Wines,Stellenbosch5959901 Sequillo 2008 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Sequillo Cellar,Swartland5072401 Raats Chenin Blanc 2008 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Raats Family Wines,Stellenbosch5623001 Palladius 2008 75cl 525,30 394,00 (Bestillingsutvalg), The Sadie Family,SwartlandCONSTANTIAU 9651801 Constantia Uitsig Sauvignon 75cl 310,90 233,20 (Bestillingsutvalg), Constantia Uitsig WinesBlanc 2010OVERBERG4433901 Thandi Chardonnay Fairtrade 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Thandi Wines, Elgin20063294501 Hamilton Russell Chardonnay200875cl 399,70 299,80 (Bestillingsutvalg), Hamilton RussellVineyards, Walker BayPAARL9564901 The Bernard Series Whole BunchRoussanne 2011ROBERTSON9293401 De Wetshof Danie De WetSauvignon Blanc 20109293601 De Wetshof Limestone HillChardonnay 20109293501 De Wetshof Bon VallonChardonnay 201075cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Douglas GreenBellingham75cl 180,80 135,60 (Bestillingsutvalg), De Wetshof Est.75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), De Wetshof Est.75cl 219,50 164,60 (Bestillingsutvalg), De Wetshof Est.STELLENBOSCH9246501 Vinum Africa Chenin Blanc 2009 75cl 186,50 139,90 (Kategori 5,6,7), Winery of Good HopeSWARTLAND9520601 Lammershoek Lam White 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), LammershoekU 9680301 Sequillo White 2010 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Sequillo Cellar9446101 Testalonga El Bandito 2009 75cl 381,30 286,00 (Kategori 7), Testalonga Wines, ØvrigeU 9680401 Sadie Palladius 2010 75cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), The Sadie FamilyWALKER BAY9533501 Newton Johnson Chardonnay 75cl 319,20 239,40 (Bestillingsutvalg), Newton Johnson Wines2009WESTERN CAPE1561106 Wild South Sauvignon BlancChardonnay 2010300cl 115,00 344,90 (Kategori 6,7), Trans Nordic Selection,Øvrige1567406 KWV Chenin Blanc 2010 300cl 115,60 346,80 (Bestillingsutvalg), KWV, Øvrige4917806 Zonnebloem Sauvignon Blanc2010300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Zonnebloem Wines,Øvrige4418506 Drostdy-Hof Chardonnay Viognier 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Drostdy Winery, Øvrige20105585206 KWV Chardonnay 300cl 123,00 369,00 (Bestillingsutvalg), KWV, Øvrige5585201 KWV Chardonnay 75cl 155,90 116,90 (Bestillingsutvalg)8051201 Thandi Chardonnay Chenin BlancFairtrade 200975cl 134,40 100,80 (Bestillingsutvalg), Thandi Wines, Øvrige2031201 Zonnebloem Sauvignon Blanc201175cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Zonnebloem Wines,Øvrige


3126901 Arniston Bay Chenin Blanc 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Vinfruco, ØvrigeChardonnayU 5604401 Goats do Roam White 2011 75cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), The Goats do RoamWine Company5654901 Laroche L’Avenir Chenin Blanc200975cl 162,00 121,50 (Bestillingsutvalg), Laroche og L’AvenirEst., Øvrige4276301 Franschhoek Sauvignon Blanc200875cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Franschhoek Vineyards,Øvrige5972801 Wedgewood Directors Choice 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Wedgewood, ØvrigeChenin Blanc 20105298801 Felicité Chardonnay 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Newton Johnson Wines,Øvrige5531701 Leopard’s Leap Chenin Blanc201175cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Western CapeWineyards5997001 Tokara Sauvignon Blanc 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tokara, Øvrige9017701 Porcupine Ridge Sauvignon 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), BoekenhoutskloofBlanc 20105345401 Kingfisher Bohemia CheninBlanc Chardonnay75cl 204,40 153,30 (Bestillingsutvalg), United Breweries,Øvrige5533401 La Motte Sauvignon Blanc 2011 75cl 262,50 196,90 (Bestillingsutvalg), La Motte Cellars, ØvrigeØVRIGE5713601 Klein Constantia SauvignonBlanc 201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Klein Constantia Est.,Øvrige3466101 De Wetshof Estate Chardonnay 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), De Wetshof Est.d’Honneur 2006TYSKLANDBADEN5983901 Gleichenstein Hofgarten WeisserBurgunder Kabinett Trocken75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Freiherr vonGleichenstein, Øvrige2009FRANKEN8030501 Juliusspital Würzburger SilvanerKabinett Trocken 200975cl 132,40 99,30 (Bestillingsutvalg), Weing. Juliusspital,Øvrige5249601 May Silvaner Trocken 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Rudolf May, Øvrige5249801 May Kalkmineral SilvanerKabinett Trocken 200875cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Rudolf May, Øvrige8043801 Wirsching Iphöfer KronsbergRiesling Kabinett Trocken2009/20105249701 May Wellenkalk SilvanerSpätlese Trocken 20089278801 Brennfleck SulzfelderCyriakusberg Silvaner Trocken20109279601 Juliusspital IphöferJulius-Echter-Berg SilvanerSpätlese Trocken 20105954001 Weltner RödelseerKüchenmeister SylvanerKabinett Trocken 20088035801 Juliusspital IphöferJulius-Echter-Berg SilvanerSpätlese Trocken GG2008/2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Weingut HansWirsching, Øvrige75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Rudolf May, Øvrige75cl 186,50 139,90 (Kategori 5,6,7), Weing. Bennfleck, Øvrige75cl 236,90 177,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Juliusspital,Øvrige75cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Weltner, Øvrige75cl 248,40 186,30 (Bestillingsutvalg), Weing. Juliusspital,Øvrige5284401 H. Wirsching IphöferJulius-Echter-Berg SilvanerKabinett Trocken 20095249901 May Recis Silvaner SpätleseTrocken 20085953901 Weltner Rödelseer SchwanleiteAlte Reben Sylvaner Trocken20085284501 H. Wirsching IphöferJulius-Echter-Berg SilvanerSpätlese S Trocken 2009MITTELRHEIN5027001 Matthias Müller BopparderHamm Riesling Trocken 20074483201 Ratzenberger Steeger St. JostRiesling Kabinett Halbtrocken20088056901 Ratzenberger Steeger St. JostRiesling Spätlese Trocken 20108007601 Ratzenberger BacharacherWolfshöhle Riesling Spätlese20084840901 Ratzenberger BacharacherPosten Riesling SpätleseHalbtrocken 20084340101 Bacharacher Hahn RieslingSpätlese 20048059201 Ratzenberger Steeger St. JostGrosses Gewächs 20071082201 Bacharacher Wolfshöhle GrossesGewächs 20079378705 Ratzenberger BacharacherWolfshöle 1.Gewächs Riesling200475cl 250,70 188,00 (Bestillingsutvalg), Weingut HansWirsching, Øvrige75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Rudolf May, Øvrige75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weltner, Øvrige75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Weingut HansWirsching, Øvrige75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Matthias Müller, Øvrige75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige75cl 248,00 186,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige75cl 278,30 208,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Toni Jost, Øvrige75cl 363,20 272,40 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige75cl 400,30 300,20 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,Øvrige150cl 503,30 755,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Ratzenberger,ØvrigeMOSEL4220706 Dr. L Riesling 2009 300cl 99,60 298,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Gebr. Loosen,ØvrigeU 3394206 Deinhard Green Label Riesling 300cl 100,00 299,90 (Kategori 6,7), Deinhard, Øvrige20103356206 Königsmosel 2009 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Zimmermann-Graeff &Müller, Øvrige687606 Moselland Riesling Kabinett 300cl 101,70 305,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Moselland, Øvrige2010687601 Moselland Riesling Kabinett 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7)2010687602 Moselland Riesling Kabinett 37,5cl 141,30 53,00 (Bestillingsutvalg)201077001 Königsmosel Riesling 2010 75cl 106,50 79,90 (Kategori 5,6,7), Maas Nathan, Øvrige3765401 Loosen Riesling 2010 75cl 106,50 79,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Gebr. Loosen,Øvrige3478401 Loosen Riesling Kabinett 2010 75cl 106,50 79,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Dr. Loosen, Øvrige632101 Moselland Riesling 2010/2011 75cl 113,30 85,00 (Kategori 4,5,6,7), Moselland, Øvrige123 SØR-AFRIKA WESTERN CAPE MOSEL TYSKLAND 123HVITVIN


HVITVIN124 TYSKLAND MOSEL MOSEL TYSKLAND 124literpris salgspris literpris salgspris9402801 By the River Riesling 2010 75cl 114,50 85,90 (Bestillingsutvalg), Altia Corp., ØvrigeU 9679501 Eifel-Pfeiffer Riesling QbA 2011 75cl 118,00 88,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Eifel-Pfeiffer,Øvrige1203001 Deinhard Green Label Riesling 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Deinhard, Øvrige20091203002 Deinhard Green Label Riesling 37,5cl 143,70 53,90 (Bestillingsutvalg)2009675901 Müller Reiler vom Heissen Stein200875cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Zimmermann-Graeff &Müller, Øvrige5823406 Prüm Essence Riesling 2010 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Weing. S.A Prüm, Øvrige9227501 Dr. L Riesling Fineherb 2010 75cl 121,30 91,00 (Bestillingsutvalg), Gebr. LoosenU 5883706 Markus Molitor Schiefer Riesling2011300cl 123,20 369,50 (Kategori 6,7), Weing. Markus Molitor,Øvrige3388701 Dr. Loosen Riesling Trocken 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Dr. Loosen, Øvrige20103448601 Loosen Graacher Himmelreich 75cl 126,50 94,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Dr. Loosen, ØvrigeRiesling Kabinett 2009/2010379501 Rudolf Müller Riesling Spätlese 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Rudolf Müller, Øvrige20098042101 Cultus Riesling Trocken 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Weinhaus Eifel-Pfeiffer,Øvrige9565201 Urban Riesling 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Weingut St.Urbans,Øvrige2097001 Eifel-Pfeiffer Riesling Kabinett200975cl 138,70 104,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Weing. Eifel-Pfeiffer,Øvrige9129701 Schmetterling Riesling Mosel 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), D-RP576280, Øvrige4530901 Moselland Ars Vitis Riesling 75cl 140,00 105,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Moselland, Øvrige2007/20114330101 Essence Riesling 2010 75cl 142,50 106,90 (Kategori 5,6,7), Weing. S.A Prüm, ØvrigeU 9679601 Eifel-Pfeiffer Trittenheim Riesling201175cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Eifel-Pfeiffer,Øvrige4933601 Erben Riesling Feinherb 2007 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Langguth Erben, Øvrige4726001 Moselland Avantgarde75cl 153,30 115,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Moselland, Øvrige2010/20119130901 Markus Molitor Wehlener 75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorSonnenuhr Riesling Kabinett2008315201 Loosen Wehlener Sonnenuhr 75cl 159,70 119,80 (Kategori 5,6,7), Dr. Loosen, ØvrigeRiesling Kabinett 2009/20105891601 Moselland Goldschild Riesling 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Moselland, ØvrigeTrocken 2008347201 Othegraven Wiltinger Scharzberg 75cl 161,60 121,20 (Bestillingsutvalg), Othegraven, ØvrigeRiesling 20094313801 Dr. Loosen Erdener Treppchen 75cl 165,20 123,90 (Bestillingsutvalg), Dr. Loosen, ØvrigeRiesling Kabinett 20105965301 Villa W. Riesling Feinfruchtig200875cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Gutsverw.Stiftung-Weingüter, Øvrige5006601 Ürziger Würzgarten Riesling 75cl 167,90 125,90 (Bestillingsutvalg), Dr. Loosen, ØvrigeKabinett 20105965401 Villa W. Riesling Trocken 2008 75cl 169,20 126,90 (Bestillingsutvalg), Gutsverw.Stiftung-Weingüter, Øvrige2031301 Eitelsbacher KarthaüserhofbergRiesling 2007/200875cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Karthaüserhof,Øvrige4839101 Grans-Fassian Riesling Cuvée 9201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Grans-Fassian,Øvrige5891501 Moselland Goldschild75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Moselland, ØvrigeBernkastel-Kueser KardinalsbergSpätlese5178201 Villa Huesgen Riesling By the 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Villa Huesgen, ØvrigeGlass 20105051501 Müllen Riesling Kabinett75cl 175,50 131,60 (Bestillingsutvalg), Martin Müllen, ØvrigeTrabener Würtzgarten 20094470501 Markus Molitor Riesling Trocken201075cl 179,70 134,80 (Kategori 5,6,7), Weing. Markus Molitor,Øvrige9123201 Paulinshof Riesling Trocken 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Weingut PaulinshofUrstück 20095747601 Thomas Schmitt Private75cl 180,70 135,50 (Bestillingsutvalg), Schmitt Söhne, ØvrigeCollection Riesling Kabinett2007U 9679901 Markus Molitor Bernkasteler 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorBadstube Riesling Kabinett2010376901 Prüm Graacher Himmelreich 75cl 190,70 143,00 (Kategori 6,7), Weing. S.A Prüm, ØvrigeRiesling Spätlese 2008/20095747701 Thomas Schmitt Private75cl 192,70 144,50 (Bestillingsutvalg), Schmitt Söhne, ØvrigeCollection Riesling 20074463201 Schloss Lieser Riesling 2010 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Schloss Lieser,Øvrige8042201 Selbach Zeltinger SchlossbergRiesling Kabinett Trocken 200975cl 194,70 146,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Selbach-Oster,Øvrige9282001 C.H. Berres Impulse Riesling200875cl 196,00 147,00 (Bestillingsutvalg), Weingut C.H. Berres,Øvrige5747801 Thomas Schmitt Private75cl 196,70 147,50 (Bestillingsutvalg), Schmitt Söhne, ØvrigeCollection Riesling Spätlese20075221501 Caspari Enkircher SteffensbergRiesling Kabinett 200975cl 199,30 149,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Caspari-Kappel,Øvrige9519405 Markus Molitor Riesling Trocken 150cl 199,80 299,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor20094964201 Haart to Heart Piesporter 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Reinhold Haart, ØvrigeRiesling 20085085901 Melsheimer Riesling Trocken 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Melsheimer, Øvrige20109123401 Paulinshof Riesling Kabinett 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weingut PaulinshofTrocken Von der Ley 2009U 9629801 Prüm Blue Riesling 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. S.A Prüm4463101 Schloss Lieser Riesling Kabinett201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Schloss Lieser,Øvrige5724701 St. Urbans-Hof Riesling 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. St. Urbans-Hof4479801 Trabener Würzgarten RieslingKabinett 200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Gutsverw.Stiftung-Weingüter, Øvrige5879401 Dr. Hermann Riesling Feinherb200875cl 202,00 151,50 (Bestillingsutvalg), Dr. Hermann, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris9282101 C.H. Berres Ürziger WürzgartenRiesling Kabinett 200875cl 205,30 154,00 (Bestillingsutvalg), Weingut C.H. Berres,Øvrige5094001 Markus Molitor WeissburgunderTrocken 200875cl 206,40 154,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,ØvrigeU 9679801 Markus Molitor Zeltinger75cl 210,80 158,10 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorSonnenuhr Riesling Kabinett20095091201 Trabener Gaispfad Riesling 75cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Weiser-Künstler, ØvrigeKabinett 20084761801 Fritz Haag Riesling 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,ØvrigeU 9673801 Maximin Grünhaüser RieslingQba Feinherb 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. MaximinGrunhauser5528601 Thanisch Bernkasteler Badstube 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dr. H. Thanisch, ØvrigeRiesling Kabinett 20048057001 Timo Dienhart BlauschieferRiesling Kabinett Feinherb 200975cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Weingut zur Römerkelter,Øvrige4842801 Fritz Haag Riesling Trocken 2010 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige5902501 Van Volxem Saar Riesling 2009 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Van Volxem, Øvrige5902505 Van Volxem Saar Riesling 2009 150cl 256,60 384,90 (Bestillingsutvalg)5086001 Melsheimer Reiler75cl 222,70 167,00 (Bestillingsutvalg), Melsheimer, ØvrigeMullay-Hofberg Riesling Kabinett20079069701 Haart Piesporter Grafenberg 75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Reinhold Haart, ØvrigeRiesling Kabinett 20075153901 Dr. Weins-Prüm Riesling75cl 226,10 169,60 (Bestillingsutvalg), Dr. Weins-Prüm, ØvrigeFeinherb 20085814601 Busch Riesling Kabinett Trocken201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige9282201 C.H. Berres Ürziger WürzgartenRiesling Spätlese 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weingut C.H. Berres,Øvrige5724801 St. Urbans-Hof Ockfener75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. St. Urbans-HofBockstein Riesling Kabinett20081537201 Thanish Brauneberger Juffer 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dr. H. Thanisch, ØvrigeSonnenuhr Riesling Spätlese2008/20095922001 Wegeler Wehler Sonnenuhr 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Wegeler, ØvrigeRiesling Kabinett 20085293401 Willi Schaefer Graacher RieslingTrocken 200975cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Willi Schaefer,Øvrige5873301 Willi Schaefer Riesling 2009 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Willi Schaefer,ØvrigeU 9674401 C.H. Berres Erdener TreppchenRiesling Kabinett Trochen 200975cl 229,10 171,80 (Bestillingsutvalg), Weingut C.H. Berres,Øvrige4504501 Selbach Zeltinger Schlossberg 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), J. & H. Selbach, ØvrigeRiesling Kabinett 20085221601 Caspari Enkircher SteffensbergRiesling Spätlese 200975cl 232,70 174,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Caspari-Kappel,Øvrige5248101 Jos. Christoffel jr. ÜrzigerWürzgarten Riesling Kabinett200875cl 233,90 175,40 (Bestillingsutvalg), Jos. Christoffel jr. Prüm,ØvrigeU 9688001 Markus Molitor Edition 3.Bernkasteler Badstube RieslingSpätlese feinherb 20084470601 Markus Molitor Riesling AlteReben 20105102601 Markus Molitor GraacherHimmelreich Riesling SpätleseFeinherb 20084714601 Haag Brauneberger JufferRiesling Kabinett 20085922101 Wegeler Graacher HimmelreichRiesling Kabinett Feinherb 20089131001 Markus Molitor GraacherDomprobst Riesling Spätlesetrocken 20075178101 Villa Huesgen Riesling Kabinett2008U 9657201 Villa Huesgen Schiefer Riesling20109123101 Paulinshof BraunebergerJuffer-Sonnenuhr RieslingSpätlese Trocken 20095235601 Grans-Fassian MineralschieferRiesling Trocken 2009U 9673701 Maximin Grünhaüser AbtsbergRiesling Qba trocken 20104843001 Haag Brauneberger JufferRiesling Spätlese 20099123501 Paulinshof BraunebergerKammer Riesling SpätleseFeinherb 20095699601 Schaefer Graacher HimmelreichRiesling Kabinett 20074714501 Haag Brauneberger JufferRiesling Kabinett Feinherb 20106156401 Markus Molitor WehlenerKlosterberg Riesling SpätleseTrocken 19889353801 Melsheimer Langeberg ReilerMullay-Hofberg Riesling KabinettTrocken 20099353901 Melsheimer Schäf ReilerMullay-Hofberg Riesling Spätlese20105289701 M. Molitor Riesling Trocken AlteReben 2001788301 Richter Graacher HimmelreichRiesling Auslese 2007/20099404001 Sybille Kuntz Riesling Trocken20085814801 Busch Riesling von RotenSchiefer 200875cl 239,30 179,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor75cl 239,50 179,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Wegeler, Øvrige75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor75cl 249,90 187,40 (Bestillingsutvalg), Villa Huesgen, Øvrige75cl 251,60 188,70 (Bestillingsutvalg), Villa Huesgen75cl 251,90 188,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Paulinshof75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Grans-Fassian,Øvrige75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. MaximinGrunhauser75cl 257,20 192,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige75cl 259,90 194,90 (Bestillingsutvalg), Weingut Paulinshof75cl 261,20 195,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Willi Schaefer,Øvrige75cl 262,50 196,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige75cl 264,90 198,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Melsheimer, Øvrige75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Melsheimer, Øvrige75cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige75cl 271,90 203,90 (Kategori 6,7), Max Ferd. Richter, Øvrige75cl 277,90 208,40 (Bestillingsutvalg), Weing. Sybille Kuntz,Øvrige75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige125 TYSKLAND MOSEL MOSEL TYSKLAND 125HVITVIN


HVITVIN126 TYSKLAND MOSEL MOSEL-SAAR-RUWER TYSKLAND 1265212601 Lieser Niederberg HeldenRiesling Spätlese Feinherb 201075cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Schloss Lieser,ØvrigeU 9685501 Maximin Grünhaüser Abtsberg 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Maximin GrünhäuserRiesling Alte Reben Trocken20105040501 Riesling Schieferterrassen 2009 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Heymann-Löwenstein, Øvrige5696901 Haart Piersporter Goldtröpfchen 75cl 285,30 214,00 (Bestillingsutvalg), Reinhold Haart, ØvrigeRiesling Kabinett 20075902601 Van Volxem Wiltinger Braunfels 75cl 285,30 214,00 (Bestillingsutvalg), Van Volxem, ØvrigeRiesling 20074440701 Haag Brauneberger JufferRiesling Spätlese Trocken 201075cl 286,50 214,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige9583801 Selbach-Oster Zeltinger75cl 286,70 215,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Selbach-OsterSonnenuhr Riesling Spätlese20099584001 Selbach-Oster Zeltinger75cl 287,20 215,40 (Bestillingsutvalg), Weing. Selbach-OsterSonnenuhr Riesling Spätlese20055813801 Busch Riesling Spätlese Trocken200875cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige9584201 Selbach-Oster Zeltinger75cl 299,50 224,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Selbach-OsterSonnenuhr Riesling Spätlese*4126301 Selbach Zeltinger SonnenuhrRiesling Spätlese* 200375cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Selbach-Oster,ØvrigeU 9677001 Paulinshof Brauneberger 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Weingut PaulinshofKammer Riesling GG 20109123301 Paulinshof Kestener75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Weingut PaulinshofPaulins-Hofberger RieslingGrosses Gewächs 20095153801 Dr. Weins-Prüm Graacher 75cl 305,90 229,40 (Bestillingsutvalg), Dr. Weins-Prüm, ØvrigeDomprobst Riesling SpätleseTrocken 20071047101 Vollenweider Wolfer GoldgrubeRiesling Spätlese 200375cl 306,30 229,70 (Bestillingsutvalg), Daniel Vollenweider,Øvrige4836301 Markus Molitor ZeltingerSonnenuhr Riesling Auslese **75cl 312,90 234,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,ØvrigeFeinherb 20014096801 Erdener Treppchen RieslingSpätlese Trocken 200975cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), StiftungswinegüterGuteverwaltung, Øvrige5209301 Haart Piesporter Kreuzwingert 75cl 318,70 239,00 (Bestillingsutvalg), Reinhold Haart, ØvrigeRiesling Spätlese Feinherb 20025247301 Egon Müller Scharzhof Riesling200875cl 320,70 240,50 (Bestillingsutvalg), Weing. EgonMüller-Scharzhof, Øvrige5093901 Markus Molitor TrabenerKräuterhaus Riesling AusleseTrocken 198975cl 330,70 248,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor4714401 Haag Brauneberger JufferSonnenuhr Riesling TrockenGrosse Gewächs 20105040401 Riesling von Blauem Schiefer2006literpris salgspris literpris salgspris75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fritz Haag,Øvrige75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Heymann-Löwenstein, Øvrige4762201 Schaefer Graacher HimmelreichRiesling Spätlese 200775cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Willi Schaefer,Øvrige9519205 Markus Molitor Zeltinger 150cl 339,90 509,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorSonnenuhr Riesling Auslese**Trocken 20075114701 Van Volxem Schartzhofberger 75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Van Volxem, ØvrigeRiesling Erste LageU 9680001 Markus Molitor Erdener75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus MolitorTreppchen Riesling Auslese**20109404101 Sybille Kuntz Gold-QuadratRiesling Spätlese Trocken 200975cl 354,40 265,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Sybille Kuntz,Øvrige9519101 Markus Molitor ZeltingerSonnenuhr Riesling Auslese**75cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,ØvrigeTrocken 20075041001 Riesling Röttgen 2006 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Heymann-Löwenstein, Øvrige5021701 Eitelsbacher KarthäuserhofbergRiesling Spätlese 200675cl 379,60 284,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Karthaüserhof,Øvrige1386101 Prüm Wehlener Sonnenuhr 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Weing. S.A Prüm, ØvrigeRiesling Auslese 20065814101 Busch Riesling MarienburgRothenpfad 200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige5813901 Busch Riesling MarienburgFahrlay 200775cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige5814901 Busch Riesling MarienburgFahrlay Terrassen 200775cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige5814001 Busch Riesling Marienburg G.G.Rothenpfad 200775cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Clemens Busch,Øvrige5040801 Riesling Uhlen L Laubach 2006 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Heymann-Löwenstein, Øvrige3436301 Riesling Graacher DomprostAusläse 200575cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Willi Schaefer,Øvrige5873601 Riesling Uhlen R Roth Lay 2006 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Heymann-Löwenstein, Øvrige9428201 Sybille Kuntz Riesling Scharz 75cl 490,40 367,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Sybille KuntzAuslese 20075114601 Van Volxem Wiltinger Gottesfuss 75cl 500,00 375,00 (Bestillingsutvalg), Van Volxem, ØvrigeAlte Reben Riesling Erste Lage20075922201 Wegeler Bernkasteler Doctor 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Wegeler, ØvrigeRiesling Spätlese 20085334901 Scharzhofberger RieslingKabinett 201075cl 558,50 418,90 (Bestillingsutvalg), Weing. EgonMüller-Scharzhof, Øvrige5289501 M. Molitor Zeltinger SonnenuhrRiesling Auslese *** Trocken75cl 639,50 479,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige2006MOSEL-SAAR-RUWER9505201 Zilliken Rausch Erste Lage 75cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Geltz Zilliken, ØvrigeRiesling Kabinett 20109505101 Zilliken Rausch Diabas ErsteLage Riesling 201075cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Geltz Zilliken, Øvrige


NAHE5060606 Nava Riesling Kabinett 2010. 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Vinarius, Øvrige5920406 Schmetterling Riesling 2009 300cl 100,00 299,90 (Kategori 6,7), D-RP576280, Øvrige5920401 Schmetterling Riesling 2009 75cl 119,90 89,90 (Kategori 5,6,7)5621901 Nava Riesling Kabinett 2010 75cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Vinarius, Øvrige9516706 Schmetterling Riesling Trocken 300cl 113,20 339,70 (Kategori 6,7), Weinkellerei Klostor, ØvrigeU 9643506 Bibendum Riesling 2011 200cl 120,00 239,90 (Bestillingsutvalg), Bibendum AS3045801 Rhine Lady Liebfraumilch 2008 75cl 122,50 91,90 (Bestillingsutvalg), Schmitt Söhne, Øvrige5975801 Schmetterling Riesling Trocken 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), D-RP 576259, Øvrige20105220601 Tesch Riesling Trocken 2009 75cl 145,30 109,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Tesch, Øvrige2031401 Dönnhoff Riesling 2009 75cl 151,70 113,80 (Kategori 4,5,6,7), Weing. HermannDönnhof, Øvrige6370701 Dönnhoff Riesling Trocken 2009 75cl 153,10 114,80 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. HermannDönnhof, Øvrige5925701 Hexamer Meddersheimer 75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Hexamer, ØvrigeRheingrafenberg Riesling Quarzit2010U 9629204 Schmetterling Riesling 25cl 171,20 42,80 (Bestillingsutvalg), Ekjord5093001 Hexamer Weissburgunder 75cl 179,70 134,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Hexamer, ØvrigeTrocken 20098038701 Hexamer Riesling Trocken 2009 75cl 180,00 135,00 (Kategori 5,6,7), Weing. Hexamer, Øvrige4419801 Tesch Riesling UnpluggedTrocken 200975cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Tesch, Øvrige5092501 Hexamer MeddersheimerRheingrafenberg RieslingSpätlese Trocken 20109225101 Von Racknitz Riesling NaheTrocken 20105775001 Tonschiefer Riesling Trocken20104848301 Schäfer-Frölich Nahe RieslingTrocken 20095202901 Hexamer Weissburgunder S20084860901 Kruger-Rumpf MünstererPittersberg Silverkapsel RieslingKabinett Trocken 20075220401 Tesch Karthauser RieslingTrocken 20085220501 Tesch Löhrer Berg RieslingTrocken 20084422801 Emrich-Schönleber RieslingTrocken 20095798801 SchlossböckelheimerKupfergrube Riesling 20074871801 Emrich-Schönleber MonzingerFrühlingsplätzhen KabinettTrocken 20059322101 Schäfer-Frölich BockenauerRiesling Trocken 20099231201 Gänz-tradition Riesling SpätleseTrocken 2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 199,90 149,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Weing. Hexamer,Øvrige75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Von Racknitz75cl 203,90 152,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Dönnhoff, Øvrige75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Shcäfer-Frölich,Øvrige75cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Hexamer, Øvrige75cl 218,70 164,00 (Bestillingsutvalg), Kruger-Rumpf, Øvrige75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Tesch, Øvrige75cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Tesch, Øvrige75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Gutsverw.Niederhausen Schlossböcke, Øvrige75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige75cl 275,50 206,60 (Bestillingsutvalg), Dr Hubert Gänz5092601 Hexamer MeddersheimerRheingrafenberg RieslingSpätlese Trocken XXL2007/20094438101 Diel Dorsheimer RieslingTrocken 20105880201 Schäfer-Frölich WeisserBurgunder S 20074991101 Emrich-Schönleber MineralRiesling Trocken 20074869201 Kruger-Rumpf DautenplanzerRiesling 20055880401 Schäfer-Frölich BockenauerFelseneck Riesling Trocken 20071023501 Niederhauser Steinberg RieslingTrocken Grosses Gewächs 20059501501 Schäfer-Frölich BockenauerFelseneck Riesling Trocken 20095880301 Schäfer-Frölich BockenauerFelseneck Riesling Halbtrocken20094861001 Krug-Rumpf Pittersberg RieslingGrosses Gewächs 20058024401 Niederhausen HermannsbergRiesling Grosses Gewächs 20074841201 Emrich-Schönleber MonzigerHalenberg Riesling Spätlese20034871901 Emrich-Schönleber MonzingerHalenberg Spätlese Trocken20054871601 Diel Dorsheimer PittermänchenRieling Grosses Gewächs 20064871501 Diel Dorsheimer BurgbergRiesling Grosses Gewächs 20069583401 Diel Dorsheimer PittermännchenRiesling GG 20095047301 Schäfer-FrölichSchlossböckelheimer FelsenbergRiesling Grosses Gewächs 20064711701 Monzinger Halenberg RieslingAuslese 20045231801 Schäfer-Fröhlich FelsenbergRiesling Grosses Gewächs 20085232001 Schäfer-Fröhlich KupfergrubeRiesling Grosses Gewächs 20085135401 Diel Dorsheim Goldloch GrossesGewächs 20075125501 Schäfer-Frölich FelsenbergRiesling Grosses Gewächs 20079398501 Schäfer-Frölich FelsenbergRiesling Trocken GG 200975cl 278,80 209,10 (Bestillingsutvalg), Weing. Hexamer, Øvrige75cl 282,70 212,00 (Bestillingsutvalg), Schlossgut Diel, Øvrige75cl 308,00 231,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige75cl 309,30 232,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Kruger-Rumpf, Øvrige75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Gutsverw.Niederhausen Schlossböcke, Øvrige75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Shcäfer-Frölich,Øvrige75cl 322,70 242,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige75cl 326,70 245,00 (Bestillingsutvalg), Kruger-Rumpf, Øvrige75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Gutsverw.Niederhausen Schlossböcke, Øvrige75cl 348,00 261,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige75cl 380,00 285,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Schlossgut Diel, Øvrige75cl 448,00 336,00 (Bestillingsutvalg), Schlossgut Diel, Øvrige75cl 461,60 346,20 (Bestillingsutvalg), Schlossgut Diel75cl 462,70 347,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige75cl 469,30 352,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, Øvrige75cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige75cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Diel, Øvrige75cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige75cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige127 TYSKLAND NAHE NAHE TYSKLAND 127HVITVIN


HVITVIN128 TYSKLAND NAHE PFALZ TYSKLAND 128literpris salgspris literpris salgspris5125601 Schäfer-Frölich KupfergrubeRiesling Grosses Gewächs 200775cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige9398401 Schäfer-Frölich KupfergrubeRiesling Trocken GG 200975cl 493,30 370,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige9583901 Diel Dorsheimer Burgberg 75cl 513,90 385,40 (Bestillingsutvalg), Schlossgut DielRiesling GG 20089398301 Schäfer-Frölich FelseneckRiesling Trocken GG 200975cl 517,30 388,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Schäfer-Fröhlich,Øvrige5134701 Diel Dorsheimer Burgberg 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), DielRiesling Grosses Gewächs 20075125001 Emrich-SchönleberFrühlingsplätzchen Riesling75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, ØvrigeGrosses Gewächs 20074991301 Emrich-Schönleber MonzingerHalenberg Riesling Grosses75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, ØvrigeGewächs 20065125201 Emrich-Schönleber HalenbergRiesling Grosses Gewächs 200775cl 559,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Emrich-Schönleber, ØvrigePFALZU 9688306 Henninger Q 2010 300cl 102,20 306,70 (Bestillingsutvalg), KR Weinhandel UG2046706 Roman Graeff Riesling Classic2010300cl 113,30 339,90 (Kategori 6,7), Zimmermann-Graeff &Müller, Øvrige4247406 Devil’s Rock Riesling 2009 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), St. Ursula, Øvrige9189206 Zimmerman Graeff Muller ZRiesling Rivaner300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Zimmermann-Graeff &Müller5981306 Von Buhl Riesling Trocken 2009 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Weinhaus Reichsrat vonBuhl, ØvrigeU 9688101 Henninger Riesling Q 2010 75cl 133,10 99,80 (Bestillingsutvalg), KR Weinhandel UG1431201 Angel Reef Riesling 2009 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), Franz Wilhelm LangguthErben, Øvrige3393501 Black Tower Classic Riesling 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), Reh Kendermann, Øvrige20105006501 J.L. Wolf Wachenheimer Riesling 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Gebr. Loosen, ØvrigeKabinett 20072003301 Michel Schneider Riesling 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), Michel Schneider, ØvrigeClassic 20105227406 Studier Forster Schnepfenflug 300cl 136,00 408,00 (Bestillingsutvalg), Weingut Studier, ØvrigeRiesling Trocken 20092097201 Reichsrat von Buhl RieslingTrocken 201075cl 143,30 107,50 (Kategori 3,4,5,6,7), Weinhaus Reichsratvon Buhl, Øvrige4738201 Kallstadter Steinacker RieslingKabinett 201075cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Winzergen. Kallstadt,Øvrige2018501 Christmann Riesling KabinettTrocken 201075cl 159,70 119,80 (Bestillingsutvalg), Weing. A. Christmann,Øvrige2011901 Mosbacher Riesling KabinettTrocken 201075cl 161,60 121,20 (Bestillingsutvalg), Weing. GeorgMosbacher, Øvrige8042301 Studier Deidesheimer Letten 75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Weingut Studier, ØvrigeRiesling Trocken 20094908101 Koehler-Ruprecht KallstadterRiesling Kabinett Trocken 200875cl 177,10 132,80 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige9201001 Koehler-Ruprecht KallstadterSteinacker Riesling Kabinetthalbtrocken 200975cl 179,20 134,40 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige4352501 Anselmann Riesling Kabinett200875cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Anselmann,Øvrige8027901 Sauer Riesling Trocken 2008 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Heiner Sauer,Øvrige4352401 Anselmann Riesling Spätlese200775cl 190,70 143,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Anselmann,Øvrige4352301 Anselmann Riesling Classic200975cl 195,30 146,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Anselmann,Øvrige5089601 Siener Riesling Vom75cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Siener, ØvrigeBuntsandstein 20074523201 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling KabinettTrocken 200875cl 206,10 154,60 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige4470301 Koehler-Ruprecht KallstadterSteinacker GewürztraminerSpätlese 20095770001 Knipser LaumersheimerKapellenberg Riesling KabinettTrocken 20094657401 Bürklin-Wolf WachenheimerRiesling Trocken 2008/20115143601 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling SpätleseHalbtrocken 20085312901 Philipp Kuhn Riesling TrockenTradition 20099200801 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Spätlese20079234601 Reichsrat von BuhlDeidesheimer HergottsackerRiesling Trocken 20105067405 Bürklin-Wolf WachenheimerRiesling Trocken 20105724901 Bassermann-Jordan RieslingTrocken 20095058601 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling SpätleseTrocken 20085725001 Bassermann-JordanDeidesheimer HerrgottsackerRiesling Kabinett Trocken 20099589801 Von Winning Win Win Riesling20105770101 Kalkmergel Riesling SpätleseTrocken 20079200901 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Spätlesetrocken 20096303205 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling AusleseTrocken 200875cl 206,40 154,80 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 210,50 157,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, Øvrige75cl 212,00 159,00 (Kategori 5,6,7), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,Øvrige75cl 212,80 159,60 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weinhaus Reichsrat vonBuhl150cl 231,30 347,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,Øvrige75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Bassermann-Jordan75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Bassermann-Jordan75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. von Winning75cl 261,30 196,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, Øvrige75cl 265,20 198,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige150cl 265,50 398,20 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige


6303201 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling AusleseTrocken 20081017401 Wehrheim BuntsandsteinRiesling Spätlese Trocken 20055058501 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Auslese20005101501 Birkweiler KastanienbuschSchiefer Riesling Trocken 20074866901 Müller-Catoir HaardterBürgergarten Riesling KabinettTrocken 20075312801 Philipp Kuhn LaumersheimerRiesling Trocken Alte Reben20094838601 Müller-Catoir MussbacherEselshaut Rieslaner Spätlese20014657601 Bürklin-Wolf WachenheimerBöhling Edition P.C. 20084491605 Dr. Burklin-Wolf WachenheimerBölig Trocken Edition PC 20104844601 Müller-Catoir HerrelettenRiesling Spätlese Trocken 20085312701 Philipp Kuhn Burgweg RieslingGrosses Gewächs 20095658501 Becker Sonnenberg Riesling20071024401 Birkweiler KastanienbuschRiesling Spätlese Trocken 20055769901 Himmelsrech DirmsteinerMandelpfad Riesling GrossesGewächs Spätlese Tr. 20075769801 Steinbuckel LaumersheimerMandelberg Riesling GrossesGewächs Spätlese Tr. 20029589901 Von Winning RuppertsbergerReiterpfad Riesling 20105826601 Paradiesgarten DeidesheimerRiesling Trocken GrossesGewächs 20074080301 Pechstein Forst RieslingSpätlese Trocken GrossesGewächs 20079200701 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Spätlesetrocken R 20071037901 Siebeldingen Im SonnenscheinRiesling Grosses Gewächs 20061017501 Bürklin-Wolf Gaisböhl G. C.Riesling Trocken 2007literpris salgspris literpris salgspris75cl 313,70 235,30 (Bestillingsutvalg)75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Wehrheim,Øvrige75cl 277,30 208,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 290,50 217,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Siener, Øvrige75cl 311,20 233,40 (Bestillingsutvalg), Müller-Catoir, Øvrige75cl 313,20 234,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige75cl 326,00 244,50 (Bestillingsutvalg), Müller-Catoir, Øvrige75cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,Øvrige150cl 359,30 539,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,Øvrige75cl 383,50 287,60 (Bestillingsutvalg), Müller-Catoir, Øvrige75cl 393,20 294,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Friedrich Becker,Øvrige75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Ökonomirat Rebholz,Øvrige75cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, Øvrige75cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Knipser, Øvrige75cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Weing. von Winning75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Weinhaus Reichsrat vonBuhl, Øvrige75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Weinhaus Reichsrat vonBuhl, Øvrige75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige75cl 460,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Ökonomirat Rebholz,Øvrige75cl 469,30 352,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,Øvrige9583005 Dr. Bürklin-Wolf Peckstein G.C. 150cl 491,70 737,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf20045755401 Pechstein Riesling GrossesGewächs 200775cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Bassermann-Jordan, Øvrige4705601 Dr. Bürklin-Wolf PechsteinEdition G.C. Riesling 200875cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Dr. Bürklin-Wolf,Øvrige5174501 Koehler-Ruprecht KallstadterSaumagen Riesling Auslese75cl 546,50 409,90 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, ØvrigeTrocken R 2005RHEINGAU5270506 Leitz Riesling Terrassevin 2009 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige4810606 J. Bäumer Rheingau Riesling2009300cl 116,60 349,90 (Kategori 3,4,5,6,7), J. BäumerWeinkellerei, Øvrige5654306 Calles Riesling 2010 300cl 130,00 389,90 (Bestillingsutvalg), Bernhard Mehrlein,Øvrige9345701 Lang Rheingau Riesling Trocken 75cl 133,10 99,80 (Bestillingsutvalg), Hans Lang, Øvrige20092031501 J. Bäumer Rheingau Riesling2009/201175cl 133,20 99,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), J. BäumerWeinkellerei, Øvrige9120101 Leitz Cask 64 Riesling Trocken 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige20095971106 Prinz von Hessen 2008 200cl 135,00 269,90 (Bestillingsutvalg), Prinz von Hessen,Øvrige5976201 Fischer Riesling 2009 75cl 136,00 102,00 (Bestillingsutvalg), Remy Kohlhaas, Øvrige9201201 Kloster Eberbach Riesling 75cl 148,50 111,40 (Kategori 6,7), Kloster Eberbach, ØvrigeTrocken 20091393801 Querbach Riesling Classic 2008 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Querbach, Øvrige5226501 Bickelmaier Riesling Feinherb2008/200975cl 158,80 119,10 (Bestillingsutvalg), Manfred Bickelmaier,Øvrige9345201 August Kesseler Riesling 75cl 159,70 119,80 (Bestillingsutvalg), August Kesseler, ØvrigeKabinett Trocken 20095270601 Black Tower WisselbrunnenRiesling Spätlese Trocken75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Reh Kendermann,Øvrige5271101 Calles Jazz Riesling 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Bernhard Mehrlein,Øvrige2005101 J. Bäumer Riesling Classic 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Weinkellerei StefanRess, Øvrige5273801 Kühn Triade Riesling Trocken201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Peter JakobKühn, Øvrige8015001 Leitz Rheingau Riesling Trocken 75cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. Leitz, Øvrige20108015005 Leitz Rheingau Riesling Trocken 150cl 185,80 278,70 (Kategori 4,5,6,7)20109073701 Ress Rheingau Riesling Trocken 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Weinhaus Ress20095234001 Rheinhartshausen RieslingTrocken 201075cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), SchlossRheinhartshausen, Øvrige9203301 Leitz Rüdesheimer Klosterlay 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeRiesling Kabinett 20105226701 Bickelmaier OestricherGottesthal Riesling KabinettTrocken 2008/200975cl 168,30 126,20 (Bestillingsutvalg), Manfred Bickelmaier,Øvrige129 TYSKLAND PFALZ RHEINGAU TYSKLAND 129HVITVIN


HVITVIN130 TYSKLAND RHEINGAU RHEINGAU TYSKLAND 130literpris salgspris literpris salgspris5124201 Mohr Rheingau Riesling Trocken 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Mohr, Øvrige20079345501 Lang Charta Riesling 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Hans Lang, Øvrige5817401 Prinz von Hessen H Riesling201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Prinz vonHessen, Øvrige2041101 Domdechant Werner HochheimRiesling Classic 200975cl 179,90 134,90 (Kategori 3,4,5,6,7), DomdechantWerner’ches Weing., Øvrige5842501 Jost Jodocus Riesling Trocken 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Toni Jost, Øvrige2007566401 Kloster Eberbach Hattenheimer 75cl 180,10 135,10 (Kategori 6,7), Kloster Eberbach, ØvrigeEngelmannsberg RieslingKabinett 2010/20111107101 Steinberger Riesling 2009/2011 75cl 180,70 135,50 (Kategori 5,6,7), Kloster Eberbach, Øvrige5936401 Kloster Eberbach RieslingTrocken 201075cl 181,20 135,90 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,ØvrigeU 9664901 Künstler Riesling trocken 2011 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Gunter Künstler9344701 Weinland Rheingau RieslingClassic 200975cl 182,40 136,80 (Bestillingsutvalg), Weinland Rheingau EG,Øvrige5275001 Hammond Riesling Trocken 75cl 182,90 137,20 (Bestillingsutvalg), Hammond, Øvrige20105170501 J.B. Becker Riesling Trocken 75cl 183,90 137,90 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeEltviller Rheinberg 20082075001 Breuer Riesling Sauvage 2010 75cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), Georg Breuer, Øvrige5815001 Calles Riesling 2010 75cl 186,50 139,90 (Kategori 5,6,7), Bernhard Mehrlein, Øvrige9120301 Leitz Eins Zwei Dry 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz5857401 Schloss Schönborn EstateRiesling Dry 2007/200875cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Schönborn,Øvrige5857201 Schloss Schönborn RieslingHalbtrocken 200775cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Schönborn,Øvrige5248601 Hammond Rüdesheimer75cl 192,90 144,70 (Bestillingsutvalg), Hammond, ØvrigeDrachenstein Riesling Kabinett20057249701 Fricke Rheingau Riesling Trocken 75cl 199,20 149,40 (Bestillingsutvalg), Eva Fricke, Øvrige20104754301 Leitz Rüdesheimer Bischofsberg 75cl 199,90 149,90 (Kategori 4,5,6,7), Weing. Leitz, ØvrigeRiesling Spätlese Trocken 20109345601 Lang Johann Maximilian Riesling 75cl 203,60 152,70 (Bestillingsutvalg), Hans Lang, ØvrigeTrocken 2009U 9679701 Künstler Hochheimer Herrnberg 75cl 204,70 153,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz KünstlerRiesling trocken 20115275101 Hammond Magdalenenkreuz 75cl 206,10 154,60 (Bestillingsutvalg), Hammond, ØvrigeRiesling SpätleseTrocken 20075624001 Kühn Rheingau Riesling Trocken201075cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Peter JakobKühn, Øvrige5538801 Langwerth von SimmernRiesling 200775cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Freiherr Langwerth vonSimmern, Øvrige9357805 Leitz Magdalenenkreuz Spätlese 150cl 213,30 319,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige20109153601 Georg Breuer Rauenthal Estate 75cl 223,90 167,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, ØvrigeRiesling 20099153501 Georg Breuer Rüdesheim EstateRiesling 200975cl 223,90 167,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer5936501 Kloster Eberbach CrescantinaRiesling Trocken 201075cl 224,70 168,50 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,Øvrige8033201 Kühn Quarzit Riesling Trocken201075cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Peter JakobKühn, Øvrige5996401 Hammond Rüdesheimer Berg 75cl 226,10 169,60 (Bestillingsutvalg), Hammond, ØvrigeRoseneck Riesling Spätlese2007U 9675001 Künstler Hochheimer Hölle 75cl 226,40 169,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz KünstlerRiesling Kabinett trocken 20114173501 Balthasar Ress Schloss75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar RessReichartshausen RieslingKabinett 20099134001 Balthasar Ress Schloss75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar RessReichartshausen RieslingKabinett 20109052801 Balthasar Ress Von Unserm 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar RessRiesling Trocken 20105111101 Schloss Vollrads Riesling Trocken 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Vollrads, Øvrige20109512005 Balthasar Ress Von Unserm 150cl 233,30 349,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar Ress, ØvrigeRiesling Trocken 2010U 9627207 Georg Breuer Nonnenberg 2010 600cl 235,30 1 412,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer9627205 Georg Breuer Nonnenberg 2010 150cl 566,60 849,90 (Bestillingsutvalg)9319901 J.B. Becker Berg Bildstock 75cl 235,90 176,90 (Bestillingsutvalg), J. B. Becker, ØvrigeRiesling Trocken 20098018701 Ehrhard Rüdesheimer BergRottland Riesling Spätlese75cl 238,30 178,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Carl Ehrhard,ØvrigeTrocken 20075662901 Leitz Rüdesheimer Berg75cl 238,30 178,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeSchlossberg Riesling Spätlese20075936601 Kloster Eberbach Baiken RieslingKabinett Trocken 201075cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,Øvrige9345401 Lang Hattenheim Hassel 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Hans Lang, ØvrigeRiesling Trocken Goldkapsel20079408901 Calle Fegth MittelheimerGoldberg Spätlese Trocken 201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Bernhard Mehrlein,Øvrige5538401 Eltviller Riesling KabinettTrocken 200875cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Freiherr Langwerth vonSimmern, Øvrige5111201 Schloss Vollrads Riesling 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Schloss Vollrads, ØvrigeKabinett Trocken 20096236001 Spreitzer Charta Riesling 2008 75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Josef Spreitzer,Øvrige5653101 Künstler Riesling Finesse 2009 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige5857701 Schloss Schönborn HattenheimNussbrunnen Riesling Kabinettdry 20089418601 Leitz RüdesheimerMagdalenenkreuz RieslingSpätlese 201075cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Schönborn,Øvrige75cl 253,30 190,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris9201901 Hammond Rüdesheimer Berg 75cl 260,50 195,40 (Bestillingsutvalg), HammondKaisersteinfels Trocken 2010633105 Breuer Rüdesheim Estate 150cl 261,30 392,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, ØvrigeRiesling 20085996501 Hammond Rüdesheimer Berg 75cl 261,90 196,40 (Bestillingsutvalg), Hammond, ØvrigeRoseneck Riesling Spätlese20049323101 J.B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 261,90 196,40 (Bestillingsutvalg), J. B. Becker, ØvrigeRiesling Kabinett Trocken 20095136401 J. B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Kabinett Trocken 2004U 9675101 Künstler Hochheimer Stielweg 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz KünstlerRiesling trocken Alte Reben20119323301 J.B. Becker Wallufer Oberberg 75cl 266,30 199,70 (Bestillingsutvalg), J. B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese Halbtrocken20095653001 Künstler Hochheimer HerrnbergRiesling Trocken 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige8036201 Leitz Rüdesheimer Berg Rottland 75cl 266,50 199,90 (Kategori 6,7), Weing. Leitz, ØvrigeRiesling Trocken 20095248401 Kloster Eberbach RüdesheimerBerg Rottland Riesling75cl 275,20 206,40 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,ØvrigeSpätleseTrocken 20085936701 Kloster Eberbach SteinbergerRiesling Kabinett Trocken 201075cl 275,50 206,60 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,Øvrige5271205 Calles Mittelheimer Goldsberg2009150cl 279,90 419,90 (Bestillingsutvalg), Bernhard Mehrlein,Øvrige5652901 Künstler Hochheimer HölleRiesling Kabinett Trocken 200875cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige9202001 Hammond Rüdesheimer Berg 75cl 282,30 211,70 (Bestillingsutvalg), HammondKaisersteinfels Riesling Trocken19995919901 Domdechant WernerHochheimer Domdechaney75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), DomdechantWerner’ches Weing., ØvrigeRiesling Erste Gewächs 20065920001 Domdechant WernerHochheimer Domdechaney75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), DomdechantWerner’ches Weing., ØvrigeRiesling Spätlese 20085962701 Robert Weil Kabinett Trocken201075cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,Øvrige5235901 Schloss Johannisberger RieslingTrocken 200875cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Johannisberg,Øvrige5111301 Schloss Vollrads Riesling 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Schloss Vollrads, ØvrigeSpätlese Trocken 20095111401 Schloss Vollrads Spätlese 2009 75cl 300,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Schloss Vollrads, Øvrige9202101 Hammond Rüdesheimer Berg 75cl 305,50 229,10 (Bestillingsutvalg), HammondKaisersteinfels Riesling Trocken19954985301 Domdechant WernerHochheimer KirchenstückSpätlese Trocken 200475cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), DomdechantWerner’ches Weing., Øvrige9323001 J.B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 310,90 233,20 (Bestillingsutvalg), J. B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese Trocken 20099225001 Balthasar Ress Hattenheim 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar RessNussbrunnen Riesling Spätlese19989224901 Balthasar Ress Oestricher 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar RessDoosberg Riesling Auslese 19924470401 Leitz Rüdesheimer Berg Rottland 75cl 324,50 243,40 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeRiesling Trocken Alte Reben20091524201 Terra Montosa Riesling 2009 75cl 326,50 244,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, Øvrige1524205 Terra Montosa Riesling 2009 150cl 340,00 510,00 (Bestillingsutvalg)9350101 Prinz Von Hessen Dachsfilet 75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Prinz von HessenRiesling 20105170405 J.B. Becker Riesling Spätlese 150cl 345,20 517,80 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeTrocken Wallufer Walkenberg19985267205 J.B. Becker Riesling Spätlese 150cl 345,20 517,80 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeTrocken Wallufer Walkenberg20015857601 Schloss Schönborn RüdesheimerBerg Schlossberg Riesling75cl 345,30 259,00 (Bestillingsutvalg), Schloss Schönborn,ØvrigeAuslese 20069512101 Balthasar Ress Rudesheimer 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar Ress, ØvrigeBerg Schlossberg RieslingSpätlese Trocken 20105136301 J. B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 349,20 261,90 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese Trocken 20015136501 J. B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 349,20 261,90 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese Trocken 20045267401 J.B. Becker Riesling Spätlese 75cl 349,20 261,90 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeTrocken Wallufer Walkenberg20075267301 J.B. Becker Riesling Spätlese 75cl 349,20 261,90 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeTrocken Wallufer Walkenberg20089323201 J.B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 349,30 262,00 (Bestillingsutvalg), J. B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese Trocken AlteReben 20094173801 Balthasar Ress Hattenheimer 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Balthazar RessNüssbrunnen Riesling Spätlese20099134201 Balthasar Ress Hattenheimer 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Balthazar RessNüssbrunnen Riesling Spätlese20095267501 J.B. Becker Riesling Spätlese 75cl 365,30 274,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeTrocken Wallufer Walkenberg2006U 9674701 Künstler Hochheim HölleRiesling trocken Erstes Gewächs200875cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler131 TYSKLAND RHEINGAU RHEINGAU TYSKLAND 131HVITVIN


HVITVIN132 TYSKLAND RHEINGAU RHEINGAU TYSKLAND 1325936901 Kloster Eberbach ErstesGewächs Berg Schlossberg 20085652701 Künstler Hochheimer StielwegRiesling Old Vines Trocken 20079357301 Leitz Rüdesheimer BergRoseneck Riesling Trocken AlteReben 20105026301 Kühn Oestrich Doosberg RieslingTrocken *** 20065267601 J.B. Becker Riesling SpätleseTrocken Alte Reben WalluferWalkenberg 20055652601 Künstler Hochheimer StielwegRiesling Spätlese Trocken 20075857501 Schloss Schönborn RüdesheimBerg Schlossberg Riesling ErstesGewächs 20085047201 Weil Kiederich Turmberg RieslingTrocken 20095817301 Prinz von Hessen WinkelerJesuitengarten Riesling ErstesGewächs 20079073601 Balthasar Ress RudesheimerBerg Schlossberg ErstesGewachs 20095111501 Schloss Vollrads Riesling ErstesGewächs 20085555501 Breuer Berg Rottland Riesling20085248301 Kloster Eberbach RauenthalBaiken Riesling Erstes Gewächs20089153701 Georg Breuer Berg RoseneckRiesling 20099153801 Georg Breuer Berg Rottland20095133001 Schloss Reinartshausen RieslingMarcobrunnen Erste Gewachs2007U 9627901 Georg Breuer Berg Roseneck2010U 9627801 Georg Breuer Berg Rottland20109627805 Georg Breuer Berg Rottland20105319401 J.B. Becker Wallufer WalkenbergRiesling Auslese Trocken 20074414701 Robert Weil Gräfenberg RieslingSpätlese 20049246605 Georg Breuer Berg RottlandRiesling 2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 369,20 276,90 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,Øvrige75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige75cl 394,10 295,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Peter JakobKühn, Øvrige75cl 398,90 299,20 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, Øvrige75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Schönborn,Øvrige75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,Øvrige75cl 426,70 320,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Prinz vonHessen, Øvrige75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Balthazar Ress75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Schloss Vollrads, Øvrige75cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, Øvrige75cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,Øvrige75cl 454,70 341,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, Øvrige75cl 454,70 341,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, Øvrige75cl 459,10 344,30 (Bestillingsutvalg), SchlossRheinhartshausen, Øvrige75cl 462,70 347,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer75cl 462,70 347,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer150cl 472,70 709,00 (Bestillingsutvalg)75cl 465,50 349,10 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, Øvrige75cl 482,70 362,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,Øvrige150cl 486,30 729,40 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer5652301 Künstler Riesling HochheimHölle 1. Gewächs Trocken 200775cl 506,50 379,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige9357905 Leitz Kaisersteinfels Edition 150cl 511,20 766,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeDoris 20109469205 Leitz Rüdesheimer Berg 150cl 511,20 766,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeKaisersteinfels RieslingTerrassen 20109469305 Leitz Rüdesheimer Berg Rottland 150cl 511,20 766,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeRiesling Trocken Hinterhaus20109469405 Leitz Rüdesheimer Berg 150cl 511,20 766,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeSchlossberg Riesling TrockenEhrenfels 20105652401 Künstler HochheimerKirchenstück Riesling Trocken75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige20075652501 Künstler Hochheimer HölleRiesling Auslese Trocken 200475cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige5326101 Robert Weil KiedricherGräfenberg Riesling Erstes75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,ØvrigeGewächs 20094483101 Robert Weil KiedricherGräfenberg Riesling Erstes75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,ØvrigeGäwechs 20075963101 Robert Weil KiedricherGräfenberg Riesling Erstes75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,ØvrigeGäwechs 20089153901 Georg Breuer Nonnenberg 2009 75cl 545,30 409,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, Øvrige3105501 Georg Breuer Nonnenberg 75cl 545,30 409,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer, ØvrigeRiesling 20093105505 Georg Breuer Nonnenberg 150cl 568,70 853,00 (Bestillingsutvalg)Riesling 20099501401 Weil Kiedrich Gräfenberg ErstesGewächs Riesling 201075cl 546,50 409,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Robert Weil,Øvrige9357401 Leitz Rüdesheimer Berg75cl 548,70 411,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeKaisersteinfels RieslingTerrassen 20109357501 Leitz Rüdesheimer Berg Rottland 75cl 556,80 417,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeRiesling Trocken Hinterhaus20109357601 Leitz Rüdesheimer Berg75cl 556,80 417,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, ØvrigeSchlossberg Riesling TrockenEhrenfels 2010U 9628007 Georg Breuer Nonnenberg 2010 300cl 572,70 1 718,00 (Bestillingsutvalg), Georg BreuerU 9627107 Georg Breuer Berg Schlossberg 600cl 575,00 3 450,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer20105652801 Künstler Hochheimer HölleRiesling Dry 200775cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Franz Künstler,Øvrige9201301 Kloster Eberbach SteinbergerRiesling Cabinetkeller 200775cl 601,10 450,80 (Bestillingsutvalg), Kloster Eberbach,ØvrigeU 9627007 Georg Breuer Berg Schlossberg2010300cl 603,70 1 811,00 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer


literpris salgspris literpris salgspris9149701 Breuer Berg Schlossberg 2009 75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Georg BreuerU 9627701 Georg Breuer Berg Schlossberg 75cl 626,50 469,90 (Bestillingsutvalg), Georg Breuer20109627705 Georg Breuer Berg Schlossberg 150cl 659,30 989,00 (Bestillingsutvalg)20105319301 J.B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 734,70 551,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese 19835319201 J.B. Becker Wallufer Walkenberg 75cl 734,70 551,00 (Bestillingsutvalg), J.B. Becker, ØvrigeRiesling Spätlese Halbtrocken19839525801 J.B.Becker Wallufer Walkenberg 75cl 834,50 625,90 (Bestillingsutvalg), J.B. BeckerRiesling Auslese 1971RHEINHESSEN5709506 Elise Liebraumilch 300cl 86,80 260,50 (Bestillingsutvalg), Robert Prizelius, Øvrige1205906 Bihn Liebfraumilch 300cl 93,30 279,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), KellermeisterJohann Bihn, Øvrige4505506 Joh. Egberts Liebfraumilch 300cl 96,50 289,40 (Kategori 6,7), Joh. Egberts, Øvrige9578406 Leitz Rheingold Riesling 300cl 99,80 299,40 (Kategori 6,7), Weing. Leitz, Øvrige4549206 Blue Nun 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), H. Sichel Söhne, Øvrige79106 Blue Nun 2010 200cl 100,00 199,90 (Kategori 5,6,7), H. Sichel Söhne, Øvrige79101 Blue Nun 2010 75cl 106,50 79,90 (Kategori 3,4,5,6,7)1567706 Dr. Zenzen Riesling 300cl 102,00 305,90 (Bestillingsutvalg), WeinkellereiEinig-Zenzen, Øvrige1193401 Christophorus Liebfraumilch 100cl 103,90 103,90 (Kategori 4,5,6,7), Christophorus, Øvrige5790101 Elise Liebfraumilch 2009 75cl 106,00 79,50 (Bestillingsutvalg), Robert Prizelius, Øvrige9134901 Erben Landwein 2010 75cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Franz Wilhelm LangguthErbenU 9609106 Blue Angel Spätlese 2011 200cl 117,40 234,90 (Bestillingsutvalg), Weinkellerei Klostor,Øvrige8002501 Trullo Riesling 2010 75cl 119,30 89,50 (Kategori 3,4,5,6,7), St. MichaelWeinkellerie, Øvrige792501 Blue Angel Spätlese 2007/2010 75cl 119,90 89,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Reh Kendermann,Øvrige5202601 Non Dos Helt Tørr Riesling 2009 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige4555301 Zimmermann-Graeff & MüllerLiebfraumilch 201075cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Zimmermann-Graeff &Müller, Øvrige8042406 3 Winzer Riesling Trocken 2009 300cl 121,70 365,00 (Bestillingsutvalg), 3 Winzer, Øvrige5879806 Fritz’s Riesling 2009 300cl 123,30 369,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch, Øvrige1435301 Andante Liebfraumilch 2008 75cl 123,50 92,60 (Bestillingsutvalg), Rembert Freiherr vonSchorlemer, Øvrige4897706 Leitz Riesling Trocken 2010 300cl 125,00 374,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Weing. Leitz, Øvrige2096901 Niersteiner Weingenossenschaft 75cl 126,70 95,00 (Kategori 6,7), Moselland, ØvrigeRiesling Trocken 20109182806 Rocky Riesling 2010 200cl 130,00 259,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. Winter,ØvrigeU 9652501 Leitz Rheingold Riesling 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz, Øvrige2012001 St. Amandus Liebfraumilch200875cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), St. AmandusWeinkellerei, Øvrige1425701 Deinhard Riesling Fine Wine200975cl 139,90 104,90 (Kategori 6,7), Deinhard, Øvrige5236501 Flavours Riesling 2008 75cl 141,20 105,90 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige8015101 3 Winzer Riesling Trocken 2010 75cl 142,70 107,00 (Kategori 5,6,7), 3 Winzer, Øvrige5090001 Battenfeld-Spanier BasisRiesling 200975cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige9233001 J.Bäumer Riesling Organic 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Stephan B. Ress5572601 Guntrum Riesling 75cl 149,20 111,90 (Bestillingsutvalg), Louis Guntrum, Øvrige9344801 Landgraf Riesling Kabinett 2010 75cl 152,90 114,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Landgraf, Øvrige9188006 Dreissigacker SteinkellerRiesling Trocken 2010200cl 155,00 309,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Dreissigacker,Øvrige9182901 Winter Riesling Trocken 2010 75cl 157,20 117,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. Winter,Øvrige9345001 Landgraf Riesling Trocken 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Landgraf, Øvrige9184201 Weinreich Silvaner Trocken 75cl 159,90 119,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. Weinreich2009/20109217001 Gehring Riverside Riesling 2010 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Gehring, Øvrige1058201 Battenfeld-SpanierWeissburgunder Trocken Estate20098015201 Wittmann 100 Hügel RieslingTrocken 20105641301 Kühling-Gillot Qvinterra RieslingTrocken 201075cl 168,50 126,40 (Bestillingsutvalg), Weing. CarolinSpanier-Gillot & Han, Øvrige75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, Øvrige75cl 179,20 134,40 (Bestillingsutvalg), Weing. Kühling-Gillot,Øvrige5879901 Fritz’s Riesling 2010 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch, Øvrige9170501 Fauth Weisser Burgunder 75cl 184,90 138,70 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. SeehofTrocken 20095300401 Winzerhof Thörle Riesling 75cl 186,40 139,80 (Bestillingsutvalg), Winzerhof Thörle, ØvrigeFeinherb 20095641401 Battenfeld-Spanier EstateRiesling 201075cl 186,50 139,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Weing. CarolinSpanier-Gillot & Han, Øvrige5244001 Hanne-Hønes Hvit 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Schach-Scheu, Øvrige9322201 Wittman Jonoe Geschmack 75cl 189,30 142,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, ØvrigeRiesling Trocken 20109230901 Bischel Silvaner Trocken 2010 75cl 190,50 142,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Bischel4702601 Gunderloch Riesling Red Stone 75cl 190,50 142,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch, Øvrige20099416601 Michel-Pfannebecker RieslingTrocken 2009100cl 191,10 191,10 (Bestillingsutvalg), Michel-Pfannebecker,Øvrige1066101 Wittmann Silvaner Trocken 2010 75cl 192,00 144,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Weing. Wittmann,Øvrige9158101 Gysler Weinheimer Riesling 75cl 193,20 144,90 (Kategori 5,6,7), Gysler, ØvrigeTrocken 20098030401 Wagner StempelWeissburgunder Trocken 200975cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige9231501 Braun-Nierstein Gelbe Erde 75cl 198,50 148,90 (Bestillingsutvalg), Braun-NiersteinRiesling Spätlese trocken 20099231401 Braun-Nierstein Weisse Erde 75cl 198,50 148,90 (Bestillingsutvalg), Braun-NiersteinRiesling Spätlese trocken 20099231601 Braun-Nierstein Rote Erde 75cl 198,90 149,20 (Bestillingsutvalg), Braun-NiersteinRiesling Spätlese trocken 20099345101 Landgraf Saulheimer RieslingTrocken 201075cl 199,50 149,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Landgraf, Øvrige133 TYSKLAND RHEINGAU RHEINHESSEN TYSKLAND 133HVITVIN


HVITVIN134 TYSKLAND RHEINHESSEN RHEINHESSEN TYSKLAND 134literpris salgspris literpris salgspris9129601 Weingut Steinmühle RieslingTrocken 200975cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Steinmühle,Øvrige9129301 Weingut SteinmühleWeissburgunder Classic 200975cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Steinmühle,Øvrige9217101 Gehring Niersteiner Auflangen 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Gehring, ØvrigeRiesling trocken 20105244201 Hanne-Hønes Våryr 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Schach-Scheu, Øvrige5236101 Battenfeld-Spanier RieslingEisbach 200975cl 205,30 154,00 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige5516801 Groebe à la Carte Riesling 2009 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Weing. K.F. Groebe,Øvrige5763001 Becker Landgraf Riesling 75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Becker LandgrafTrocken 20101040601 Wagner Stempel RieslingGutswein Trocken 200975cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige2083001 Wittmann Riesling Trocken 2010 75cl 212,00 159,00 (Kategori 4,5,6,7), Weing. Wittmann,Øvrige5086901 Oppenheimer Herrenberg 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Kissinger, ØvrigeRiesling Spätlese Trocken 20076211701 Battenfeld-Spanier RieslingHohen-Sülzen 201075cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige5795001 Dreissigacker Riesling Trocken200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Dreissigacker,Øvrige5641101 Keller Riesling Trocken 2010 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Keller, Øvrige9233101 Weinreich Riesling Rheinhessen 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. WeinreichTrocken 20109182701 Winter Dittelsheimer Steinwein 75cl 213,20 159,90 (Kategori 6,7), Weing. Winter, ØvrigeRiesling Trocken 20094702101 Gunderloch Riesling75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch, ØvrigeJean-Baptiste Kabinett 20094702201 Gunderloch Riesling Trocken 75cl 219,90 164,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch, Øvrige20105244101 Hanne-Hønes Sjefshøne 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Schach-Scheu, Øvrige9231001 Bischel Binger Riesling Trocken 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Weing. BischelQuarzit 20105725101 Grobe Westhofener Riesling 75cl 233,20 174,90 (Bestillingsutvalg), Weing. K.F. GroebeKabinett Trocken 20089201601 Seehof Riesling Trocken 2010 75cl 234,30 175,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Seehof, Øvrige5641201 Kühling-Gillot Nierstein Riesling200975cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Kühling-Gillot,Øvrige1082601 Battenfeld-Spanier MölsheimRiesling Trocken 200975cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige5775101 Gau Odernheim Riesling Trocken 75cl 246,70 185,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Becker Landgraf20099185401 Groebe Westhofener RieslingTrocken 200975cl 247,90 185,90 (Bestillingsutvalg), Weing. K.F. Groebe,Øvrige9344901 Landgraf Saulheimer75cl 253,10 189,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Landgraf, ØvrigeSchlossberg Riesling Trocken20075215701 Hanne-Hønes Eventyr 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Schach-Scheu, Øvrige5301701 Winzerhof Thörle SaulheimerRiesling Kalkstein 200875cl 264,40 198,30 (Bestillingsutvalg), Winzerhof Thörle, Øvrige5319501 Braun-Nierstein Teufelskopf 75cl 265,70 199,30 (Bestillingsutvalg), Braun-Nierstein, ØvrigeRiesling Spätlese Trocken 20098008101 Wagner Stempel SiefersheimerRiesling vom Porphyr 200875cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige9188501 Wagner-Stempel SiefersheimerSilvaner Trocken 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige5658201 Dreissigacker BechtheimerRiesling 200875cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Dreissigacker,Øvrige9184301 Dreissigacker Bechtheimer SteinRiesling Trocken 200975cl 266,70 200,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Dreissigacker,Øvrige5335001 Schätzel Niersteiner75cl 269,50 202,10 (Bestillingsutvalg), ØvrigeReinSchiefer Riesling 20089135601 Michel-Pfannebecker75cl 280,10 210,10 (Bestillingsutvalg), Michel-PfannebeckerWesthofener Morstein RieslingSpätlese Trocken 20099201501 Schätzel Niersteiner Kabinett 75cl 284,70 213,50 (Bestillingsutvalg), Schätzel, ØvrigeRiesling 20109583301 Weing Wittmann Jonoe75cl 286,40 214,80 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, ØvrigeWesthofen Riesling 20104357701 Keller Riesling Von der Fels 75cl 292,90 219,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Keller, ØvrigeTrocken 20109201801 Seehof Kirchspiel Riesling 75cl 318,00 238,50 (Bestillingsutvalg), Weing. Seehof, ØvrigeTrocken 20095319601 Braun-Nierstein Pettenthal 75cl 322,70 242,00 (Bestillingsutvalg), Braun-Nierstein, ØvrigeRiesling Trocken 20099444601 Seehof Riesling Morstein Alte 75cl 325,50 244,10 (Bestillingsutvalg), Weing. SeehofReben 20109567201 Seehof Westhofen Steingrube 75cl 332,50 249,40 (Bestillingsutvalg), Weing. SeehofRiesling Trocken 20105335101 Schätzel Niersteiner75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), ØvrigeHeiligenbaum Riesling Trocken20109201701 Seehof Morstein Riesling 75cl 336,90 252,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Seehof, ØvrigeTrocken 20109232901 Weinreich Hasenprung Riesling 75cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WeinreichTrocken 20095076501 Gunderloch Nierstein Pettenthal 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Gunderloch, ØvrigeRiesling 20079201401 Scätzel Nietsteiner Pettenthal 75cl 380,90 285,70 (Bestillingsutvalg), Schätzel, ØvrigeRiesling Trocken 20095658301 Dreissigacker Hasensprung200775cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Dreissigacker,Øvrige8059501 Gehring Niersteiner Pettenthal 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Gehring, ØvrigeRiesling 20081098301 Groebe Westhofener KirchspielRiesling Trocken 200775cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Weing. K.F. Groebe,Øvrige5930701 Battenfeld-Spanier Frauenberg200975cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier,Øvrige5930601 Kühling-Gillot Pettenthal 2009 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Kühling-Gillot,Øvrige9523501 Battenfeld-Spanier Riesling AmSchwarzen Herrgott G.G. 201075cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Battenfeld-Spanier


5134501 Wagner Stempel SiefersheimHeerkretz Riesling GrossesGewächs 20095201001 Wagner Stempel SiefersheimHeerkretz Riesling GrossesGewächs 20084415301 Wagner Stempel HeerkretzRiesling Grosses Gewächs 20055134001 Wittmann Morstein RieslingGrosses Gewächs 20075326301 Wittmann Morstein RieslingGrosses Gewächs 20099061101 Wittmann Kirchspiel RieslingGrosses Gewächs 2009U 9685801 Wittmann Kirchspiel Riesling GG2010U 9690301 Wittmann Morstein Riesling GG201075cl 454,50 340,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Wagner Stempel75cl 476,00 357,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige75cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WagnerStempel, Øvrige75cl 505,30 379,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, Øvrige75cl 514,70 386,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, Øvrige75cl 522,70 392,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann, Øvrige75cl 540,00 405,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wittmann75cl 553,30 415,00 (Bestillingsutvalg), Weing. WittmannRHIN1202906 Black Tower Rivaner 2009 300cl 100,00 300,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Reh Kendermann,ØvrigeØVRIGE9140906 Tr3 apor 2009 300cl 96,60 289,90 (Bestillingsutvalg), Export-Union5290401 Koehler-Ruprecht PhilippiChardonnay 200475cl 278,80 209,10 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige5290501 Koehler-Ruprecht Philippi PinotBlanc 200475cl 278,80 209,10 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige5290301 Koehler-Ruprecht Philippi PinotGris 200075cl 278,80 209,10 (Bestillingsutvalg), Weing.Koehler-Ruprecht, Øvrige6156801 Markus Molitor GraacherHimmelreich Riesling SpätleseTrocken 1992UNGARNDUNÁNTÚL1192106 Chapel Hill Rhine Riesling &Sauvignon Blanc 2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 306,90 230,20 (Bestillingsutvalg), Weing. Markus Molitor,Øvrige300cl 113,30 340,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), BalatonboglárWinery, Øvrige1013401 Chapel Hill Pinot Grigio 2009 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Balatonboglár Winery,ØvrigeMÀTRA1537601 Dunavár Gewurztraminer 2010 75cl 126,50 94,90 (Kategori 5,6,7), Count Károly PrivateCellars, Øvrige1013201 Dunavár Muscat Ottonel 2009 75cl 137,20 102,90 (Bestillingsutvalg), Count Károly PrivateCellars, Øvrige1022701 Dunavár Sauvignon Blanc 2010 75cl 137,20 102,90 (Bestillingsutvalg), Count Károly PrivateCellars, ØvrigeTAJBOR DÉL-DUNÁNTÚL639206 Dunavár Chardonnay300cl 115,00 344,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Danubiana, Øvrige2009/2010639201 Dunavár Chardonnay2009/201075cl 137,20 102,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7)TOKAJU 8047702 Ch. Dereszla Tokaji Szamorodni 50cl 218,20 109,10 (Kategori 3,4,5,6,7), Ch. DereszlaDry 2008U 9626002 Hetszölö Tokaji Száráz50cl 239,00 119,50 (Kategori 5,6,7), Tokaji Hétszölö, ØvrigeSzamorodni 20065152701 Monyók Tokaji Sárgamuskotály200775cl 252,90 189,70 (Bestillingsutvalg), Monyók Pincészet,Øvrige5152501 Monyók Tokaji Furmint 2006 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Monyók Pincészet,Øvrige9273701 Oremus Mandolás Tokaji Dry 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Tokaji Oremus20094632202 Disznókö Tokaji Szamorodni 50cl 358,00 179,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Disznókö, ØvrigeÉdes19995152902 Monyók Tokaji tørr Szamorodni199950cl 378,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Monyók Pincészet,Øvrige9128802 Tokaj Hétsz#l# Sweet50cl 399,80 199,90 (Bestillingsutvalg), Tokaji HétszölöSzamorodni 2005VILLÁNY9064601 Vylyan Chardonnay 2009 75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), VylyanØVRIGE4175606 Dunavár Pinot Gris Rivaner 2009 300cl 100,00 300,00 (Bestillingsutvalg), Danubiana, ØvrigeU 5501801 Chapel Hill Rhine Riesling 75cl 103,90 77,90 (Bestillingsutvalg), Balatonboglár WinerySauvignon Blanc 2010URUGUAYPROGRESO9599201 Pisano Rio de los Pajaros 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Pisano Family VineyardsTorrontés 2010USACALIFORNIA4643501 Paul Masson 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Paul Masson Winery,Øvrige4193106 Arrow Chardonnay 200cl 122,40 244,90 (Kategori 6,7), Arcus, Øvrige1369501 Blossom Hill Chardonnay 2009 75cl 129,20 96,90 (Kategori 5,6,7), Blossom Hill Winery,ØvrigeU 9689501 Echo Falls Chardonnay 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Echo Falls Wine4582101 Beringer Stone CellarsChardonnay 201075cl 141,20 105,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Øvrige356801 Gallo Family Vineyards75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), E&J Gallo Winery, ØvrigeChardonnay 20064377601 Grand Circle Chardonnay 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Hess Collection Winery,Øvrige9134506 Beringer Sonoma Chardonnay2009150cl 166,60 249,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Sonoma County8048301 Tangent Viognier 2008 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Tangent Winery, EdnaValley4183001 Woodbridge Chardonnay 2009 75cl 179,30 134,50 (Bestillingsutvalg), Robert Mondavi, Øvrige578601 Fetzer Valley Oaks Chardonnay 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Fetzer Vineyards, Øvrige20085999401 Ironstone Obsession Symphony200875cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Kautz Family Vineyards,Øvrige8055501 Geyser Peak Chardonnay 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ascentia Wine Estates,Sonoma County135 TYSKLAND RHEINHESSEN CALIFORNIA USA 135HVITVIN


HVITVIN136 USA CALIFORNIA NIEDERÖSTERREICH ØSTERRIKE 136literpris salgspris literpris salgspris4651601 Bonterra Chardonnay2006/200775cl 201,10 150,80 (Kategori 4,5,6,7), Bonterra Vinyards,ØvrigeU 9674001 Pine Ridge Vineyards Chenin 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Pine Ridge WineyardsBlanc Viognier 20108015701 Dancing Coyote Albariño 2007 75cl 217,60 163,20 (Bestillingsutvalg), Dancing Coyote Wines,Clarksburg5231401 Birichino Malvasia Bianca 2008 75cl 224,00 168,00 (Bestillingsutvalg), Birichino, Monterey9140201 Bonterra Riesling 2009 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Lake County1367701 Kendall-Jackson Vintner’s 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Kendall-Jackson, ØvrigeReserve Chardonnay 20089222601 Stag’s Leap Wine CellarsSauvignon Blanc 200875cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Stags’ Leap Winery,Napa Valley5999601 Ironstone Sierra Foothills EstateReserve Chardonnay 200675cl 281,50 211,10 (Bestillingsutvalg), Kautz Family Vineyards,Øvrige9581901 Jaffurs Viognier Santa Barbara200975cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Jaffurs Wine Cellars,Santa Barbara9359201 Schug Carneros Chardonnay200975cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Schug Carneros Estate,Carneros5692101 Marimar Estate AceroChardonnay 200775cl 359,30 269,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, RussianRiver Valley5589401 Marimar Estate Don Miguel 75cl 392,00 294,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, ØvrigeVineyard Chardonnay 20069359401 Schug Carneros HeritageReserve Chardonnay 200775cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Schug Carneros Estate,Carneros9348101 Keller Oro de Plata Chardonnay200775cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Keller Estate Winery,Sonoma Coast9479301 Stags’ Leap Napa ValleyChardonnay 200975cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Stags’ Leap Winery,Napa Valley9480001 Etude Carneros Chardonnay 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Etude Wines, Carneros20099358901 Grgich Hills Estate Napa ValleyChardonnay 200875cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Grgich Hills Estate,Napa Valley5737701 Marimar Estate Dobles LiasChardonnay 200575cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, RussianRiver Valley4536901 Beringer Private Reserve 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg)Chardonnay 2008U 9647901 Kistler Sonoma Coast LesNoisetiers 200975cl 545,30 409,00 (Bestillingsutvalg), Kistler Vineyards,Sonoma Coast9358805 Grgich Hills Estate Napa ValleyChardonnay 2007150cl 598,70 898,00 (Bestillingsutvalg), Grgich Hills Estate,Napa ValleyU 9646901 Kistler Sonoma Mountain 2009 75cl 598,70 449,00 (Bestillingsutvalg), Kistler Vineyards,Sonoma CountyOREGON8044001 Erath Oregon Pinot Gris 2008 75cl 223,90 167,90 (Bestillingsutvalg), Erath Winery, Øvrige1075401 A to Z Pinot Gris 2008 75cl 234,70 176,00 (Bestillingsutvalg), ØvrigeWASHINGTON9042701 Chateau Ste Michelle DryRiesling 200975cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ste Michelle,Columbia Valley9074401 Chateau Ste MichelleChardonnay 200975cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ste Michelle,Columbia Valley9422101 Charles Smith Kung Fu GirlRiesling 201075cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Charles Smith,Columbia Valley9042601 Eroica Riesling 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Ste Michelle,Columbia Valley9422201 Charles Smith Eve Chardonnay200975cl 280,00 210,00 (Bestillingsutvalg), Charles Smith,Columbia Valley9504701 Pacific Rim Riesling WallulaWineyard 200775cl 464,80 348,60 (Bestillingsutvalg), Pacific Rim, ColumbiaValleyØSTERRIKEBURGENLAND5689101 Höpler Grüner Veltliner 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Höpler, Øvrige5126701 Sepp Moser Muskat Ottonel200775cl 217,20 162,90 (Bestillingsutvalg), Sepp Moser,Neusiedlersee5689001 Höpler Riesling 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Höpler, Øvrige5950701 Prieler Seeberg Pinot Blanc 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Prieler, Neusiedlersee20085202101 Meinklang Graupert Pinot Gris 75cl 293,30 220,00 (Bestillingsutvalg), Meinklang, Øvrige20089020301 Willi Opitz Silver Lake Pinot 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), The Opitz Winery, ØvrigeCuvée 20085838901 Schröck Muscat 2007 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Heidi Schröck,ØvrigeDONAULANDU 9534801 Steinschaden Grüner VeltlinerRiede Stein 201075cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Bergkellerei GodfriedSteinschadenKAMPTALU 9601501 Gobelsburg Riesling 2010 75cl 160,90 120,70 (Kategori 4,5,6,7), Weing. SchlossGobelsburg, ØvrigeU 9535601 Steinschaden Grüner VeltlinerSelektion 201075cl 194,50 145,90 (Bestillingsutvalg), Bergkellerei GodfriedSteinschaden9524805 Allram Hasel Alte Reben Grüner 150cl 199,30 299,00 (Bestillingsutvalg), Weing. AllramVeltliner 20109478401 Jurtschitsch Grüner VeltlinerStein 201075cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Weing. JurtschitschSonnhofU 5566901 Jurtshitsch Dechant GrünerVeltliner Alte Reben 201075cl 293,10 219,80 (Bestillingsutvalg), Weing. JurtschitschSonnhof9524901 Allram Drei Generationen Grüner 75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Weing. AllramVeltliner 2010KREMSTAL9183101 Salomon Undhof Kögl Riesling 75cl 261,30 196,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Undhof Salomon20109183001 Metternich Salomon Undhof 75cl 353,30 265,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Undhof SalomonPfaffenberg Reserve Riesling2009NIEDERÖSTERREICH5603206 Allram Grüner Veltliner300cl 121,60 364,80 (Kategori 6,7), Weing. Allram, kamptal2010/20115586106 C.F.N. Grüner Veltliner 2010 300cl 121,60 364,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Weinviertel5237006 Loimer Lois Grüner Veltliner2009300cl 133,20 399,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,Øvrige5888906 Lorenz Grüner Veltliner 2010 200cl 135,00 270,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Allram, kamptal8044506 Stadtkeller Krems GrünerVeltliner 2009/2010200cl 145,00 289,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Stadt Krems,Kremstal8044101 Meinklang Grüner Veltliner 2009 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Meinklang, Kremstal


5089901 Hugo Grüner Veltliner 2011 75cl 160,50 120,40 (Bestillingsutvalg), Markus Huber, Øvrige2044801 Domäne Wachau TerrassenRiesling Federspiel 201075cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau,Wachau9313701 Pfaffl Austrian Pepper Grüner 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Pfaffl, ØvrigeVeltliner 20108044201 Mantlerhof Grüner Veltliner2009/201075cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Mantlerhof,Kremstal4868101 Stift Klosterneuburg GrünerVeltliner 200575cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Weing. StiftKlosterneuburg, Øvrige5234301 Huber Riesling 2010 75cl 172,70 129,50 (Bestillingsutvalg), Markus Huber,Traisental1338701 Allram Hasel Alte Reben GrünerVeltliner 2010/201175cl 173,10 129,80 (Kategori 3,4,5,6,7), Weing. Allram,kamptal8044301 Rabl Grüner Veltliner 2010 75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Weing. Rudolf Rabl, kamptal9197801 Rabl Riesling 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Rudolf Rabl5879601 Fritsch Grüner Veltliner Wagram201075cl 177,20 132,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Karl Fritsch,Wagram4609801 Lois 2010 75cl 177,30 133,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Loimer, kamptal5078701 Domäne Wachau GrünerVeltliner Himmelstiege75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau,WachauFederspiel 20105879701 Fritsch Windspiel Riesling 2010 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Karl Fritsch,Øvrige5642501 Gobelsburger Grüner Veltliner201075cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal4469001 Ehn Grüner Veltliner Panzaun200475cl 181,60 136,20 (Bestillingsutvalg), Weing. Ludwig Ehn,kamptal5870701 Loimer Lenz Riesling 2010 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,Øvrige4719201 Stadt Krems Grüner VeltlinerLøssterrassen 201075cl 190,70 143,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Stadt Krems,Kremstal4321001 Lenz Moser Prestige Riesling 75cl 195,90 146,90 (Bestillingsutvalg), Lenz Moser, Wachau20074867901 Stift Klosterneuburg Riesling200575cl 197,20 147,90 (Bestillingsutvalg), Weing. StiftKlosterneuburg, Øvrige5862101 Allram Gaisberg Riesling 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Allram, kamptal5603301 Allram Weissburgunder75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Allram, kamptalPapageno 20105527301 Gobelsburg Grüner VeltlinerLössterrassen 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal4868001 Stift KlosterneuburgWeissburgunder 200675cl 205,20 153,90 (Bestillingsutvalg), Weing. StiftKlosterneuburg, Øvrige8008301 Domäne WachauWeissenkirchen RieslingSmaragd 20104648701 Bründlmayer Grüner VeltlinerKamptaler Terrassen 20091389401 Domäne Wachau GrünerVeltliner Smaragd 2009literpris salgspris literpris salgspris75cl 207,90 155,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau,Wachau75cl 210,70 158,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Bründlmayer,kamptal75cl 211,90 158,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau,Wachau4609901 Loimer Riesling Lagenlois 2009 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Loimer, kamptal5838501 Proidl Senftenberger Grüner 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalVeltliner Freiheit 20104762801 Hirsch Grüner Veltliner 2010 75cl 221,20 165,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirsch, kamptal4719101 Stadt Krems WeinzierlbergGrüner Veltliner 201075cl 222,70 167,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Stadt Krems,Kremstal4719105 Stadt Krems Weinzierlberg 150cl 223,30 335,00 (Bestillingsutvalg)Grüner Veltliner 20104719301 Stadt Krems RieslingSteinterrassen 201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Stadt Krems,Kremstal4912701 Stift Göttweig Göttweiger Berg 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Stift Göttwig, KremstalRiesling 20065879501 Fritsch Grüner Veltliner Steinberg201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Karl Fritsch,Øvrige5834701 Nigl Grüner Veltliner Gärtling 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Nigl, Kremstal20104398701 Gobelsburger Urgestein Riesling201075cl 246,50 184,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal5293901 Veyder-Malberg Kreutles GrünerVeltliner 200975cl 252,00 189,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Veyder-Malberg,Wachau5838801 Proidl Senftenberger Riesling 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalSteilheit 2008/20093435301 Riesling Zöbing 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirsch, kamptal5874901 Weinrieder Grüner Veltliner 2008 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Weinrieder,Weinviertel5874801 Weinrieder Riesling Bockgärten200775cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Weinrieder,Weinviertel4871101 Loimer Riesling Terrassen 2009 75cl 265,30 199,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,kamptalU 5566801 Jurtshitsch ZöbingerHeiligenstein Riesling 201075cl 266,10 199,60 (Bestillingsutvalg), Weing. JurtschitschSonnhof5838301 Proidl Senftenberger Grüner 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalVeltliner Rameln 20084807901 Weingut Ehn RieslingHeiligenstein 200575cl 267,50 200,60 (Bestillingsutvalg), Weing. Ludwig Ehn,kamptal3434601 Grüner Veltliner Heiligenstein 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirsch, kamptal20075834801 Nigl Riesling Dornleiten 2010 75cl 279,90 209,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Nigl, Kremstal1076401 Domäne Wachau Achleiteniesling Smaragd 201075cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau,Wachau5906401 Domäne Wachau RieslingSingerriedel Smaragd 201075cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau,Wachau5875101 Weinrieder Grüner Veltliner AlteReben 200775cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Weinrieder,Weinviertel5875005 Weinrieder Grüner Veltliner AlteReben 2006150cl 299,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Weinrieder,Weinviertel4912601 Stift Göttwig Grüner Veltliner 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Stift Göttwig, KremstalGottschelle 20104993401 Nikolaihof Im WeingebirgeGrüner Veltliner Federspiel 200875cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Nikolaihof Wachau,Wachau5838701 Proidl Senftenberger Grüner 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalVeltliner Pellingen 20095115001 Hirtzberger Rotes Tor GrünerVeltliner Federspiel75cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirtzberger,Wachau137 ØSTERRIKE NIEDERÖSTERREICH NIEDERÖSTERREICH ØSTERRIKE 137HVITVIN


HVITVIN138 ØSTERRIKE NIEDERÖSTERREICH WIEN ØSTERRIKE 1384871201 Loimer Grüner VeltlinerTerrassen 200975cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,kamptal5867001 Nigl Grüner Veltliner Piri 2008 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Nigl, Kremstal5689601 Gobelsburger Grüner VeltlinerKammerner Renner 201075cl 322,50 241,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal5844001 Gobelsburg Riesling Gaisberg200875cl 326,80 245,10 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal5642101 Gobelsburg ZöbingerHeiligenstein Riesling 200675cl 345,20 258,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal5838601 Proidl Senftenberger Riesling 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalRameln 20092043901 Bründlmayer Alte Reben GrünerVeltliner 200775cl 366,70 275,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Bründlmayer,kamptal1098401 Hirsch Zöbing Gaisberg Riesling 75cl 367,90 275,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirsch, kamptal20075527101 Gobelsburg Grüner VeltlinerTradition 200775cl 371,90 278,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal5293801 Veyder-Malberg HochgrainGrüner Veltliner 200975cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Veyder-Malberg,Wachau5293701 Veyder-Malberg Bruck Riesling201075cl 385,30 289,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Veyder-Malberg,Wachau4993501 Nikolaihof Vom Stein RieslingFederspiel 200875cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Nikolaihof Wachau,Wachau5875201 Weinrieder WelschrieslingAuslese Hohenleiten75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Weinrieder,Weinviertel4650501 Loimer Grüner Veltliner75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Loimer, kamptalKäferberg 20085127101 Loimer Seeberg Riesling 2008 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,kamptal5127001 Loimer Steinmassl Riesling200775cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,kamptal5642301 Gobelsburg Kammerner LammGrüner Veltliner 200775cl 417,20 312,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptal5834601 Nigl Riesling 2008 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Nigl, Kremstal5838401 Proidl Senftenberger Riesling 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Proidl, KremstalPfeningsberg 20085313501 Knoll Riesling LoibenbergSmaragd 200975cl 429,20 321,90 (Bestillingsutvalg), Emmerich Knoll,Wachau6130001 Prager Riesling Achtleiten 75cl 429,90 322,40 (Bestillingsutvalg), Weing. Prager, WachauSmaragd 20105875701 Hirsch Grüner Veltliner Kammern 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirsch, kamptalLamm 20075875401 Hirsch Riesling Heiligenstein 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirsch, kamptal20075964801 Brundlmayer ZöbingerHeiligenstein Riesling Alte75cl 446,70 335,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Bründlmayer,kamptalReben 20015270401 Bründlmayer Grüner VeltlinerLamm 200875cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Bründlmayer,kamptal5270201 Bründlmayer ZöbingerHeiligenstein Riesling AlteReben 2007literpris salgspris literpris salgspris75cl 488,00 366,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Bründlmayer,kamptal5115201 Hirtzberger Honivogl GrünerVeltliner Smaragd75cl 580,00 435,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Hirtzberger,WachauSTEIERMARK5951001 Skoff Skoffignon 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Walter Skoff, Øvrige5951201 Skoff Sauvignon Blanc Classique200875cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Walter Skoff,Südsteinmark5950901 Skoff Sauvignon BlancGrassnitzberg 200875cl 248,00 186,00 (Bestillingsutvalg), Walter Skoff,Südsteinmark5626801 Sattlerhof Sauvignon Blanc201075cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), Sattlerhof,Südsteinmark5950801 Skoff Sauvignon Blanc Obegg200775cl 313,30 235,00 (Bestillingsutvalg), Walter Skoff,Südsteinmark4965201 Sattlerhof Sauvignon BlancSernauberg75cl 332,00 249,00 (Bestillingsutvalg), Sattlerhof,Südsteinmark4964601 Sattlerhof Sauvignon BlancKranachberg75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Sattlerhof,Südoststeinmark5951101 Skoff Sauvignon Blanc Royal200775cl 412,00 309,00 (Bestillingsutvalg), Walter Skoff,SüdsteinmarkSÜDSTEIERMARK9352601 Sattlerhof Gelber Muskateller 75cl 233,30 175,00 (Bestillingsutvalg), SattlerhofKlassik 2010WACHAU9320601 Dom. Wachau Bruck Federspiel 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Domäne WachauRiesling 20109478501 Pichler-Krutzler Grüner Veltliner 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Pichler-KrutzlerFrauengärten 20109478601 Pichler-Krutzler Riesling Trum 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Pichler-Krutzler20109138901 Domäne Wachau Achleiten 75cl 290,50 217,90 (Bestillingsutvalg), Domäne WachauGrüner Veltliner Smaragd 2009WAGRAM9238001 Leth Gruner Veltliner75cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Leth, ØvrigeSteinagrund 20109238101 Leth Roter Veltliner Klassik 75cl 216,00 162,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Leth, ØvrigeTrocken 2010WIEN5925401 Zahel Wiener Gemischter Satz 75cl 182,90 137,20 (Bestillingsutvalg), Weinbau Zahel, Øvrige20088044401 Schloss Schönbrunn Wiener 75cl 197,50 148,10 (Bestillingsutvalg), Weinbau Zahel, ØvrigeGemischter Satz 2008/20109126201 Wieninger Gemischter Satz 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Wieninger20104717401 Stift KlosterneuburgWeissburgunder Trocken 200275cl 203,10 152,30 (Bestillingsutvalg), Weing. StiftKlosterneuburg, Øvrige9352401 Wieninger Chardonnay Classic 75cl 204,00 153,00 (Bestillingsutvalg), Fritz Wieninger20105925201 Zahel Grüner Veltliner Goldberg 75cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Weinbau Zahel, Øvrige20105925301 Zahel Riesling Auf der Mauer 75cl 214,30 160,70 (Bestillingsutvalg), Weinbau Zahel, Øvrige20089126301 Wieninger Grüner VeltlinerNussberg 201075cl 236,00 177,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wieninger


5925101 Zahel Wiener Gemischter Satz 75cl 243,10 182,30 (Bestillingsutvalg), Weinbau Zahel, ØvrigeNussberg 20085651401 Rotes Haus am Nussberg 75cl 273,20 204,90 (Bestillingsutvalg), Rotes Haus, ØvrigeReserve 2007/20089352501 Wieninger Nussberg Riesling 75cl 292,00 219,00 (Bestillingsutvalg), Fritz Wieninger20109126401 Wieninger Nussberg Alte Reben 75cl 305,30 229,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Wieninger2009ØVRIGE5750006 Finn Schjøll Flora Norvegica 200cl 124,90 249,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Øvrige4398801 Dom. Gobelsburg Riesling 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, Øvrige5282501 Lenz Moser Grüner Veltliner 75cl 200,70 150,50 (Bestillingsutvalg), Lenz Moser, ØvrigePrestige 2009ROSÉVINARGENTINA5723006 Astica Syrah Viognier Rosé 2010 300cl 100,00 299,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Trapiche, ØvrigeAUSTRALIASOUTH AUSTRALIA9117801 Åkesson Oz Rozz 2009 100cl 127,80 127,80 (Bestillingsutvalg), Åkesson & SönerSOUTH EASTERN AUSTRALIA9134801 Banrock Station Pink Moscato 75cl 113,20 84,90 (Bestillingsutvalg), Banrock Station Wines5229306 Lindemans Rosé 2010 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Lindemans Wines,Øvrige5841501 Yellow Tail Rosé 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, ØvrigeØVRIGE4893901 Jacob’s Creek Shiraz Rosé 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Orlando Wines, Øvrige5611201 Yarrh Rosé 2006 75cl 181,70 136,30 (Bestillingsutvalg), Yarrh Wines, ØvrigeCHILECENTRAL VALLEY1361001 GatoNegro Rosé 2011 75cl 119,90 89,90 (Kategori 4,5,6,7), Viña San Pedro, Øvrige5829201 Santa Digna Cabernet SauvignonRosé 201075cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, ØvrigeRAPEL VALLEY1010001 Santa Carolina Carmenère Rosé2011literpris salgspris literpris salgspris75cl 133,20 99,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Viña Santa Carolina,ØvrigeEU9335201 Black Tower Pink Bubbly 2010 75cl 110,10 82,60 (Kategori 6,7), Reh KendermannFRANKRIKEALSACE5711701 Gustave Lorentz Pinot Noir Rosé 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Gustave Lorentz, Øvrige20105711705 Gustave Lorentz Pinot Noir Rosé 150cl 216,70 325,00 (Bestillingsutvalg)20105740005 Dopff & Irion Pinot Noir Rosé 150cl 212,60 318,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, Øvrige2009BORDEAUX4129601 Ch. Grand Housteau Rosé 2008 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Grand Housteau,Øvrige9197401 Ch. Bonnet Rosé 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), André Lurton, Øvrige9320301 Ch. Le Grand Verdus Rosé 2010 75cl 180,50 135,40 (Bestillingsutvalg), Ch. Le Grand Verdus,Øvrige9320401 Ch. Fonchereau Rosé 2010 75cl 181,20 135,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Fonchereau, Øvrige4359001 Ch. de Haux Bordeaux Clairet 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Haux, Øvrige2010U 9637105 Chateau du Seuil Rose 2011 150cl 186,70 280,00 (Bestillingsutvalg), Ch. du Seuil, Øvrige5981801 Mouton Cadet Rosé 2010 75cl 202,00 151,50 (Bestillingsutvalg), Baron Philippe deRothschild, Øvrige5208301 Ch. de Sours Rosé 2010 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Ch. de Sours, ØvrigeBURGUND8037601 Verret Bourgogne Côtes75cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Verret, Øvriged’Auxerre Rosé 20094941101 Ch. de Puligny-MontrachetBourgogne Rosé de Pinot Noir75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Ch. dePuligny-Montrachet, Puligny-Montrachet20099191701 Domaine Verret BourgogneCôtes d’Auxerre 201075cl 187,60 140,70 (Kategori 5,6,7), Dom. Verret, Côtesd’Auxerre5224601 Adrien Roux Pinot Noir Rosé 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Adrien Roux, Øvrige20095078301 Audoin Marsannay Rosé 2009 75cl 226,30 169,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Charles Audoin,MarsannayKORSIKA5224301 Terra Vecchia Rosé 2009 75cl 158,30 118,70 (Bestillingsutvalg), Skalli, ØvrigeLANGUEDOC-ROUSSILLON9408506 Rosé Chantal Syrah Grenache 300cl 113,10 339,40 (Bestillingsutvalg), Eric Comte Selection,Oc9137201 LGI Olea Rosè 2010 75cl 118,50 88,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Hérault9231901 Costières de Pomérols Farnel201075cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), Les Costières dePomerlos, Oc9225206 Finn Schjøll Flora Norvegica 300cl 120,00 359,90 (Bestillingsutvalg), Arcus Wine Brands, OcRosé 20109103501 Laurent Miquel Cinsault Syrah 75cl 120,00 90,00 (Bestillingsutvalg), Laurent Miquel, Oc20109205301 Paul Mas Claude Val rosé 2010 75cl 132,90 99,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Paul Mas, Oc5841201 Chapelle du Bois Rosé 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), LGI, Oc4184301 J.P. Chenet Cinsault Grenache 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Øvrige4184306 J.P. Chenet Cinsault Grenache 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg)9341605 J.P. Chenet Cinsault Grenache 150cl 133,30 199,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul Chenet, Oc5219801 La Closerie des Lys Les FrutièresRosé 200975cl 133,30 100,00 (Bestillingsutvalg), Christian Collovray etJean-Luc Ter, Oc5851901 Les Vignes d’Orpin 2009 75cl 137,30 103,00 (Bestillingsutvalg), Maison Maurel Vedeau,Oc4820401 Domaine Montrose 2009 75cl 142,50 106,90 (Kategori 6,7), Dom. Montrose, Hérault4820405 Domaine Montrose 2009 150cl 157,30 236,00 (Bestillingsutvalg)4820407 Domaine Montrose 2009 300cl 200,00 599,90 (Bestillingsutvalg)9281906 Vernissage Rosé 300cl 143,30 429,90 (Bestillingsutvalg), Nordic Sea Winery AB,Oc5748301 Fat Bastard Rosé 2007 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Gabriel Meffre, Oc9294801 Dom. de la Baume Les Vignes 75cl 149,20 111,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Baume, Ocd’Héloise Pinot Noir Rosé 20109290101 Auriol Fondateur Rosé 2010 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Auriol139 ØSTERRIKE WIEN LANGUEDOC-ROUSSILLON FRANKRIKE 139ROSÉVIN


ROSÉVIN140 FRANKRIKE LANGUEDOC-ROUSSILLON RHÔNE SØR FRANKRIKE 1405876301 Ninet de Pena Grenache Syrah200875cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Les Vign de Cases dePene, Côtes Catalanes4818001 Laroche Rosé de la Chevalière 75cl 168,70 126,50 (Bestillingsutvalg), Michel Laroche, Oc20105208001 Domaine Ventenac Rosé 2009 75cl 171,20 128,40 (Bestillingsutvalg), Alain Maurel,LanguedocU 4985004 J.P. Chenet Cinsault Grenache201025cl 171,20 42,80 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Languedoc9320001 Dom. du Poujol Coteaux duLanguedoc Rosé 201075cl 178,50 133,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Poujol, Coteauxdu Languedoc9230201 Dom. Clavel Mescladis 2010 75cl 186,30 139,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Clavel, Coteaux duLanguedoc9310801 Dom. de Raissac Marispelet 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Raissac, Oc20101560901 Luc Rosé Collioure 2008 75cl 222,00 166,50 (Bestillingsutvalg), Collioure, Collioure5698601 Christian Audigier The Cool WineRosé 201075cl 222,40 166,80 (Bestillingsutvalg), Montpeyroux,Languedoc5698605 Christian Audigier The Cool Wine 150cl 256,80 385,20 (Bestillingsutvalg)Rosé 20109229401 Mas Jullien 2010 75cl 265,20 198,90 (Bestillingsutvalg), Mas Jullien, Coteaux duLanguedocLOIRE5945206 Pierre Chainier Rosé d’Anjou 300cl 103,30 309,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Chainier, AnjouU 9625701 Bougrier Rosé d’Anjou 2011 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Nöel Bougrier, Anjou5222201 Joel Delaunay Les Cabotines 75cl 136,00 102,00 (Bestillingsutvalg), Joel Delaunay, TouraineRosé 2009U 9191401 Paul Buisse Touraine Rosé 2011 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Paul Buisse, Touraine9203701 Joseph Mellot Destinea Pinot 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot, ØvrigeNoir Rose 2010672201 Ackerman Laurance Cabernetd’Anjou75cl 159,90 119,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Ackerman Laurance,Øvrige5869501 Petit Bourgeois Rosé de PinotNoir 201075cl 162,00 121,50 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,ØvrigeU 9645601 Paul Buisse Sancerre Rose Les 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Paul Buisse, SancerreHospices 20119187401 Joseph Melllot Le Rabault 75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Joseph Mellot, SancerreSancerre 20109191601 Laporte les Grandmontains 75cl 214,40 160,80 (Bestillingsutvalg), Dom. Laporte, SancerreSancerre 20109207701 Natter Sancerre Rosè 2010 75cl 226,40 169,80 (Bestillingsutvalg), Henry Natter, Sancerre5599601 Bourgeois Sancerre LesBaronnes Rosé 201075cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Henri Bourgeois,Sancerre9211101 Dom. Vacheron Sancerre Rose201075cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Vacheron,Sancerre5743301 Prieur Sancerre Rosé 2010 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Paul Prieur et Fils,SancerrePROVENCE5174201 Charmes des Demoiselles Rosé200975cl 113,10 84,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Sainte Roseline,Øvrige9232201 Perle de Roseline 2010 75cl 158,70 119,00 (Bestillingsutvalg), Roseline Diffusion, Var5866001 La Source de Vignelaure Rosé2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 173,30 130,00 (Bestillingsutvalg), Ch. Vignelaure,Coteaux-d’Aix-en-Pro9330605 Saint Sidoine 2011 150cl 178,70 268,10 (Bestillingsutvalg), Saint-Sidoine, Côte deProvence8051501 Croix de Basson Côtes deProvence Rosé 201075cl 181,20 135,90 (Kategori 5,6,7), Vignerons de Correns,Côte de Provence9330501 Saint Sidoine 2011 75cl 188,00 141,00 (Bestillingsutvalg), Saint-Sidoine, Côte deProvence9240901 Ch. La Mascaronne 2010 75cl 193,10 144,80 (Bestillingsutvalg), Ch. La Mascaronne,Côte de Provence5605201 Ch. de Saint Martin CuvéeGrande Réserve Rosé 201075cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Saint Martin,Øvrige1010201 Domaine La Suffrene rosè 2010 75cl 197,30 148,00 (Kategori 5,6,7), Dom. La Suffrene, Bandol1010202 Domaine La Suffrene rosè 2010 37,5cl 240,00 90,00 (Bestillingsutvalg)5250101 Domaines Bunan Côtes deProvence Bélouvé 200975cl 199,60 149,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Bunan, Côte deProvence9504501 Domaine Tropez 75cl 211,90 158,90 (Bestillingsutvalg), Tropez, Côte deProvence5090101 Ch. Minuty Rosé Moments 2009 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Minuty, Côte deProvence5906701 Villa Provence Cuvée Rosé 2008 75cl 212,90 159,70 (Bestillingsutvalg), Ch. Clarettes, Øvrige9240601 Ch. Miraval Pink Floyd 2010 75cl 217,10 162,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Miraval, Côte deProvence9290305 Ch. Minuty 2010 150cl 233,20 349,80 (Bestillingsutvalg), Ch. Minuty, Côte deProvence5250001 Domaines Bunan Mas de la 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), Dom. Bunan, BandolRouvière Bandol 20094955801 Ch. de Pibarnon Bandol Rosé 75cl 260,30 195,20 (Bestillingsutvalg), Ch. de Pibarnon, Bandol20105028301 Ch. Sainte Roseline 2009 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Sainte Roseline5143401 Ch. de Selle Ott Rosé Coeur deGrain 201075cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Louis Roederer, Côte deProvenceRHÔNE SØR4642906 Rosé Chantal 300cl 113,30 340,00 (Bestillingsutvalg), Ch. de la Tuilerie,Costières de Nîmes5732701 Janasse Rosé 2010 75cl 141,20 105,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Janasse,Øvrige5880106 Rosé Chantal (6 x 0,25 cl) 150cl 156,70 235,00 (Bestillingsutvalg), Eric Comte Selection,Nîmes5243301 Janasse Côtes du Rhône Rosé2075cl 158,40 118,80 (Bestillingsutvalg), Dom. de la Janasse,Côtes du Rhône5269101 Saint Gayan Principautéd’Orange Rosé 200975cl 161,20 120,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Saint Gayan,Øvrige4736001 Jaboulet Parallèle 45 Rosé 2010 75cl 165,20 123,90 (Bestillingsutvalg), Paul Jaboulet Aîné,Øvrige4392504 Cellier des Dauphins Rosé 25cl 179,60 44,90 (Bestillingsutvalg), Les Prod. Réunis, Côtesdu Rhône5071301 Ch. des Estubiers 2008 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), M. Chapoutier, Coteauxdu Tricastin4912401 Guigal Côte du Rhône Rosé 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Guigal, Côtes du Rhône20103084401 Ch. de Campuget Rosé 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Campuget,Costières de Nîmes3084402 Ch. de Campuget Rosé 2009 37,5cl 266,40 99,90 (Bestillingsutvalg)


literpris salgspris literpris salgspris5224001 Domaine de Calet Rosé 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de Calet,Costières de Nîmes5993101 Le Gramenon Rosé Côte duRhône 200875cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Gramenon, Côtesdu Rhône5877301 Ch. de Segries Tavel 2010 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), Ch. de Ségriès, TavelSØRVEST8051406 Louis Pascal Fronton Rosé 2010 300cl 109,40 328,10 (Bestillingsutvalg), Louis Pascal, Fronton8051401 Louis Pascal Fronton Rosé 2010 75cl 126,50 94,90 (Kategori 4,5,6,7)5169601 Domaine de L’Horgelus La Vieen Rose 200975cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de L’Horgelus,Côtes de Gascogne5139806 Les Fumées Blanches Rosé 300cl 126,60 379,90 (Bestillingsutvalg), François Lurton, Øvrige20105139801 Les Fumées Blanches Rosé 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg)20105775701 Elles Rosé 2008 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Ch. Flotis, Fronton5243201 Domaine Saint Lannes Roeé200975cl 136,00 102,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Duffour, Côtes deGascogne1072901 Colombelle Rosé 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Prod. Plaimont, Côtesde Gascogne4410401 Domaine du Tariquet Le Rosé201075cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Dom. du Tariquet, Côtesde GascogneU 9654101 L’Escargot Rosé 2011 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Dom. de L’Hérré, Côtesde Gascogne4728801 Domaine de Pellehaut Rosé201075cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Sichel, Côtes deGascogne8012601 Les Hautains 2008/2009 75cl 155,70 116,80 (Bestillingsutvalg), Cave de Crouseilles,BéarnØVRIGEU 9625601 Le Rosé des Vacances 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Nöel Bougrier3315001 Medinet Rosé 100cl 149,00 149,00 (Bestillingsutvalg), Langguth Erben, Øvrige3315004 Medinet Rosé 25cl 196,00 49,00 (Bestillingsutvalg)INDIAU 9688401 Chantilli White Zinfandel 2010 75cl 166,80 125,10 (Bestillingsutvalg), Ch. IndageITALIAABRUZZO4401906 Valle d’Oro Rosé 300cl 116,60 349,90 (Kategori 5,6,7), Cant. Tollo, Terre di Chieti5239101 Madregale Terre di Chieti Rosato 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), T.V.S.C.A., Øvrige20105143301 Valle d’Oro Cerasuolo Rosé 2010 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Tollo, Øvrige4389801 Reale Montepulciano d’Abruzzo 75cl 149,30 112,00 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, ØvrigeCerasuolo 20064410501 Zaccagnini Cerasuolo75cl 152,90 114,70 (Bestillingsutvalg), Zaccagnini, ØvrigeMontepulciano d’Abruzzo 20099198501 Sogno di Ulisse Rosato 2010 75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, Terre diChieti9241101 Valle Reale Lupi Reali Rose 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, Øvrige20104733601 Masciarelli Rosato 2010 75cl 166,00 124,50 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Masciarelli,Øvrige9191201 Arbòreo Cerasuolo d’Abruzzo201075cl 168,30 126,20 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Casa Vinicola ItaloPietrantonj, Montepulciano d’Abru9213301 Collefrisio Montepulcianod’Abruzzo Cerasuolo 201075cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Az. Collefrisio,Montepulciano d’Abru5852701 Vigne Nuove Cerasuolo75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Valle Reale, ØvrigeMontepulciano d’Abruzzo 20089296201 Tollo Hedòs Montepulciano 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Tollo, Øvriged’Abruzzo Cerasuolo 20104833901 Villa Gemma Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Masciarelli,Øvrige5883101 Unico Cerasuolo di75cl 200,50 150,40 (Bestillingsutvalg), Ten. Ulisse, ØvrigeMontepulciano d’Abruzzo 20105169905 Villa Gemma Montepulcianod’Abruzzo Cerasuolo 2009150cl 202,00 303,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Masciarelli,Montepulciano d’Abru4930501 Filomusi Guelfi Montepulciano 75cl 217,70 163,30 (Bestillingsutvalg), Filomusi Guelfi, Øvriged’Abruzzo Cerasuolo 20105274801 Montepulciano d’AbruzzoCerasuolo 200975cl 218,30 163,70 (Bestillingsutvalg), Torre dei Beati diGalasso Adriani, Montepulciano d’AbruBASILICATA9235901 Venosa Terre di Orazio Rose’ 75cl 152,90 114,70 (Bestillingsutvalg), Cant. di Venosa2010CALABRIA5143006 Sottovento Rosato 2009 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Fatt. San Francesco,Øvrige4910701 Ciro Rosato 75cl 143,90 107,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Lavorata, Øvrige4912201 Librandi Cirò Rosato 2010 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Librandi, Calabria/CiròCAMPANIA3311501 Rosaura 2010 75cl 186,50 139,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Feudi di SanGregorio, Benevento3311502 Rosaura 2010 37,5cl 210,40 78,90 (Kategori 4,5,6,7)5229801 Cavalier Pepe Rosato del Varo200975cl 205,50 154,10 (Bestillingsutvalg), Ten. Cavalier Pepe,Øvrige5579201 Terre Cerase Rosé 2007 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Villa Matilde, Øvrige5723601 Lacrimarosa 2010 75cl 222,50 166,90 (Bestillingsutvalg), Mastroberardino, ØvrigeLOMBARDIA5265801 Costaripa Rosamara 2009 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Costaripa,ØvrigePIEMONTE9124706 Rosa di Rovo 2010 300cl 115,90 347,60 (Bestillingsutvalg), Vinchio-Vaglio9124701 Rosa di Rovo 2010 75cl 152,90 114,70 (Bestillingsutvalg)9236006 Conte Ricci Piemonte Rosato 300cl 116,60 349,90 (Bestillingsutvalg), Conte Ricci, Øvrige20105219506 Ricossa Rosato 300cl 123,30 369,90 (Kategori 6,7), Barone Montalto, Øvrige1073201 Conte Ricci Monferrato Chiaretto201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), MGM Mondo del Vino,Monferrato9203401 Morando Grignolino d’Asti 2010 75cl 141,20 105,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Casa Vin. Morando,Asti1073101 Conte Ricci Nobiltà MonferratoChiaretto 200975cl 146,30 109,70 (Bestillingsutvalg), MGM Mondo del Vino,Monferrato9193601 Pico Maccario MonferratoChiaretto Berro rosé 201075cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Pico Maccario,Monferrato5837701 Ioppa Nebbiolo Rusin 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Vit. Gianpiero e GiorgioIoppa141 FRANKRIKE RHÔNE SØR PIEMONTE ITALIA 141ROSÉVIN


ROSÉVIN142 ITALIA PIEMONTE ESTREMADURA PORTUGAL 142literpris salgspris literpris salgspris9191001 Andrea Faccio Rosé MonferratoChiaretto 201075cl 173,30 130,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Villa Giada,Monferrato5250701 La Ghersa Barbera MonferratoPiagé Chiaretto 200975cl 177,30 133,00 (Bestillingsutvalg), Cascina La Ghersa,Monferrato5174801 Castlet Vespa Rosé 2010 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Cascina Castlet9138601 Ricossa Rosato 2010 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige9124801 Rocche Costamagna Rosato Osé 75cl 180,80 135,60 (Bestillingsutvalg), Rocche Costamagna20104820801 Il Mimo 2010 75cl 195,70 146,80 (Bestillingsutvalg), Antichi Vign. diCantalupo5594601 Bricco Lorella Rosato 2010 75cl 202,70 152,00 (Bestillingsutvalg), Antoiolo, Gattinara4749201 Boffa Gran Buchet 2009 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), Alfiero Boffa, Øvrige9199901 Burlotto Elatis Rosato 2010 75cl 239,60 179,70 (Bestillingsutvalg), BurlottoPUGLIA4832301 Feudi di San Marzano RosatoSalento 201075cl 113,30 85,00 (Bestillingsutvalg), Feudi di San Marzano,Salento5242601 Canti Rose 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Fratelli Martini (Canti)5141001 Vini del Sole Rosato Salento 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Terre di Sava, Salento20099206001 Cefalicchio Ponte della Lama 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cefalicchio, Øvrige2010SARDINIA5066501 Contini Nieddera Rosato 2007 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Contini, ØvrigeU 9674601 Pala Chiaro di Stelle Rosé 2011 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Pala, ØvrigeSICILIA4918506 Montalto Nero d’Avola Rosato 300cl 121,30 363,90 (Bestillingsutvalg), Barone Montalto, Øvrige20094918501 Montalto Nero d’Avola Rosato 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg)20095607601 Zabù Rosato 2009 75cl 156,00 117,00 (Bestillingsutvalg), Vign. Zabù, Øvrige5089301 Planeta Rosé 2010 75cl 198,40 148,80 (Bestillingsutvalg), Planeta, ØvrigeTOSCANA9199701 Bibi Graetz Casamatta Rosato 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Bibi Graetz20109197701 Frescobaldi Tenuta di CastiglioniSalta Grilli Rosato 201075cl 160,00 120,00 (Bestillingsutvalg), March. de Frescobaldi,Øvrige5143701 Ricasoli Albia Rosé 2010 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Barone Ricasoli, Øvrige5951301 Le Fonti Rosato 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Le Fonti, Chianti5579001 Centine Rosé 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cast. Banfi, Øvrige9213201 Il Poggione Lo Sbrancato 2010 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Ten. Il Poggione, Øvrige5715501 Rocca di Montegrossi Rosato200875cl 225,30 169,00 (Bestillingsutvalg), Rocca di Montegrossi,Øvrige5176201 Aulo Rosé 2010 75cl 226,10 169,60 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Elisabetta,Øvrige5225101 Rosa de Fonterenza 2010 75cl 226,50 169,90 (Bestillingsutvalg), Campi di FonterenzaTRENTINO-ALTO ADIGE5621001 Bozen Lagrein Rosé 2010 75cl 177,30 133,00 (Bestillingsutvalg), Kellerei Bozen, AltoAdigeVENETO9397301 Delibori Bardolino ChiarettoClassico 201075cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Cant. Delibori s.r.l.,Bardolino4377401 Masi Modello delle VenezieRosato 201075cl 133,30 100,00 (Kategori 5,6,7), Masi Agr., Delle Venezie9310201 Corte Giara Bardolino Chiaretto 75cl 136,70 102,50 (Bestillingsutvalg), Corte Giara, Bardolino20105802801 Casabianca Pinot Nero Rosato 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Venegazzu, Øvrige5603701 Cavalchina Bardolino Chiaretto 75cl 157,20 117,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, Bardolino20109224001 Alex Rosé 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Montresor, Øvrige5242701 Riondo Pink 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), Cant. Riondo, Øvrige5982401 Tommasi Chiaretto Rosé 2010 75cl 168,00 126,00 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Bardolino5979903 Rosato 2Go 20cl 174,50 34,90 (Bestillingsutvalg), Marca Trevigiana, MarcaTrevigiana6073401 Fior di Rosè 75cl 177,60 133,20 (Kategori 6,7), De Stefani, Øvrige5975401 Provenza Chiaretto Tenuta 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Provenza, GardaMaiolo 20099329001 I Gadi Bardolino Chiaretto 2010 75cl 183,70 137,80 (Bestillingsutvalg), Casa Vinicola Bennati,Bardolino5223301 Musella Rosé del Drago 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Musella, Øvrige5513901 Brolo Alto Bardolino ChiarettoRosè 200875cl 213,30 160,00 (Bestillingsutvalg), Giacomo Montresor,Bardolino9212802 Cavalchina La Rosa 2009 37,5cl 319,70 119,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, CustozaØVRIGE5280501 Tavernello Rosato 100cl 109,90 109,90 (Bestillingsutvalg), Caviro, Øvrige9289101 Canti Rosé 2010 75cl 119,90 89,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Martini9440701 Farfalla Rosato Frizzante 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Gruppo Casaleone Vini86101 Rosatello 75cl 133,20 99,90 (Kategori 6,7), Ruffino, Øvrige9289201 Canti Daunia Sangiovese Merlot 75cl 160,90 120,70 (Bestillingsutvalg), F.lli Martini, ØvrigeRosé 20105258304 Gracioso Secco Rosé 20cl 175,00 35,00 (Bestillingsutvalg), RomeoMAKEDONIAPOVARDARSKI9156201 Tikves Alexandria Cuvee Rose 75cl 180,10 135,10 (Bestillingsutvalg), Tikves Winery, Øvrige2009NEW ZEALANDMARLBOROUGH9170101 Lawson’s Dry Hills Marlborough 75cl 206,50 154,90 (Kategori 5,6,7), Lawson’s Dry HillsPinot Noir Rosé 2010PORTUGALBEIRAS1009901 Nobilis 2009/2010 75cl 119,30 89,50 (Bestillingsutvalg), Sogrape, Bairrada5060201 Quinta da Falorca Rosé 2009 75cl 131,20 98,40 (Bestillingsutvalg), Quinta Vale dasEscadinhas, Dão4451201 Casa de Saima Rosé 2008 75cl 148,00 111,00 (Bestillingsutvalg), Bairrada4837501 Quinta de Saes Dão Rosé 2007 75cl 152,00 114,00 (Bestillingsutvalg), Quinta de Saes, Dão3437801 Quinta da Giesta Touriga 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Boas Quintas, DãoNacional Rosé 20109139601 Quinta da Falorca Rosé 2010 75cl 212,50 159,40 (Bestillingsutvalg), Quinta Vale dasEscadinhas, DãoDOURO4917401 Niepoort Redoma Rosé 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Niepoort, ØvrigeESTREMADURA4940301 Pink Elephant 2009 75cl 132,00 99,00 (Bestillingsutvalg), DFJ Vinhos, Øvrige


LISBOA9218506 Casa Santos Lima Bons-Ventos 300cl 116,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Casa Santos LimaRosé 2009MADEIRA5888401 Portuga Rosé 2009 75cl 113,20 84,90 (Kategori 6,7), Casa Santos Lima, ØvrigeMINHO5174701 Casal Garcia Rosé 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Quinta da Aveleda,Vinho Verde5298001 Arca Nova Rosé 2009 75cl 159,10 119,30 (Bestillingsutvalg), Quinta das Arcas, VinhoVerde5297601 Quinta de Carapecos EspadeiroRosé 200975cl 208,50 156,40 (Bestillingsutvalg), Quinta de Carapecos,Vinho VerdeTERRAS DO SADO5777901 Periquita Rosé 2010 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), J.M. da Fonseca, ØvrigeØVRIGE85901 Lancers Rosé 75cl 126,50 94,90 (Kategori 5,6,7), J.M. da Fonseca, Øvrige85904 Lancers Rosé 20cl 174,50 34,90 (Bestillingsutvalg)85701 Mateus 75cl 126,50 94,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Sogrape, Øvrige85705 Mateus 150cl 126,70 190,00 (Bestillingsutvalg)85702 Mateus 37,5cl 133,10 49,90 (Bestillingsutvalg)SPANIAARAGÓN5226901 Ruberte Art Rosado Joven 2009 75cl 152,00 114,00 (Bestillingsutvalg), Ruberte, Campo deBorja1011801 Inés de Monclús Rosado 2010 75cl 153,30 115,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Bod. Monclús,Somontano5601701 Enate Rosado 2008 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Enate, SomontanoCARIÑENA9130401 El Muró Garnacha Rosado 2010 75cl 126,70 95,00 (Bestillingsutvalg), Bod. San Valero, ØvrigeCASTILLA1561001 Berberana Pink Dragon 2009 75cl 119,90 89,90 (Kategori 5,6,7), Bod. Berberana, ØvrigeCASTILLA Y LEÓN9310001 Barcelo Storks Tower Rosé 2010 75cl 132,00 99,00 (Bestillingsutvalg), Hijos de AntoniaBarcelo, Øvrige5242001 Sinfonía Allegro TempranilloRosado 200975cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Campo Reales,Øvrige8051701 Villacezan Prieto Picudo Rosé 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Villacezan, Øvrige2009CATALONIA3438606 René Barbier Rosado300cl 110,80 332,50 (Bestillingsutvalg), René Barbier, Penedès2000/20015028401 Parés Baltà Ros de Pacs 2007 75cl 118,40 88,80 (Bestillingsutvalg), Parés Baltà, Penedès4341801 Marqués de MonistrolTempranillo - Merlot Rosé2008/20099226906 Torres Sangre de Toro Rosé2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 123,90 92,90 (Bestillingsutvalg), Marq. de Monistrol,Penedès300cl 124,80 374,50 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres86801 René Barbier Rosado 2007 75cl 130,00 97,50 (Bestillingsutvalg), René Barbier, Penedès5589201 De Casta Rosado 2009 75cl 151,90 113,90 (Bestillingsutvalg), Miguel Torres, Øvrige5206801 Raimat Abadia Rosé 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Raimat, Costers delSegre4407501 Mas Donís Rosat 2010 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Celler de Capçanes,Montsant8037701 Espelt Lledoner Rosat 2008 75cl 168,40 126,30 (Bestillingsutvalg), Espelt, Empordà CostaBrava9351301 Somdinou Rose 2010 75cl 175,70 131,80 (Bestillingsutvalg), Gandesa, Terre Alta1033001 Etim Rosat 2008/2009 75cl 179,90 134,90 (Kategori 6,7), Agr. Falset-Marçà, Montsant5723901 Castillo Perelada CabernetSauvignon Rosado 200775cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Castillo Perelada,Empordà Costa Brava9221001 Mascaró Flor de Rosé 2009 75cl 208,80 156,60 (Bestillingsutvalg), Antonio Mascaró S.L,Penedès9221301 Torelló Petjades 2010 75cl 221,20 165,90 (Bestillingsutvalg), Torelló Llopart S.A,Penedès5072901 Pardas Sumoll 2010 75cl 229,30 172,00 (Bestillingsutvalg), Pardas, PenedèsNAVARRA9112506 Torre Beratxa Garnacha Rosado 300cl 110,00 329,90 (Kategori 6,7), Anecoop, Øvrige9217606 Faustino Rivero AleciaUntouched Rosè 2010300cl 115,00 345,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Faustino RiveroUlecia1021501 Torre Beratxa Rosado75cl 127,90 95,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Hac. Uvanis, Øvrige2008/20101011001 Basiano Garnacha 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Campos deEnanzo, Øvrige9197101 Príncipe de Viana RosadoGarnacha 201075cl 133,30 100,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Príncipe de Viana,Øvrige3307201 Gran Feudo Rosado 2010 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Julián Chivite,Øvrige9220301 Rosa de Azul y Garanza 2010 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Azul y Garanza, Øvrige5609701 Ochoa Rosado de Lágrima 2007 75cl 195,30 146,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Ochoa, ØvrigeRIOJA5218601 Beroñia Rosado 2009 75cl 135,30 101,50 (Bestillingsutvalg), Bod. Beronia, Øvrige379901 Campo Viejo Rosé 2007 75cl 141,30 106,00 (Bestillingsutvalg), Bod. y Bebidas, Øvrige761201 Marqués de Cáceres Rosado 75cl 142,50 106,90 (Kategori 6,7), Unión Viti-Vinicola, Øvrige20105826801 Conde de Valdemar Rosado 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Valdemar, Øvrige20105240401 Montecillo Rosado 2010 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Montecillo, Øvrige4735701 Marques de Riscal Rosado 2010 75cl 148,00 111,00 (Bestillingsutvalg), Marq. de Riscal3365601 El Coto Rosé 2009 75cl 167,30 125,50 (Bestillingsutvalg), El Coto de Rioja, Øvrige9150001 Cune Rosado 2010 75cl 170,00 127,50 (Bestillingsutvalg), C.V.N.E., Rioja Alta5878901 Diamante Semi Sweet Rosé200875cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Franco-Españolas,Øvrige9190901 Lealtanza Rosé 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Altanza, Øvrige5852501 Vivanco Rosado 2009 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Dinastìa Vivanco,Øvrige5873701 Muga Rosé 2010 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Muga, Øvrige5089801 Viña Tondonia Grand ReservaRosado 200075cl 266,30 199,70 (Bestillingsutvalg), Lopez de Heredia,ØvrigeVALENCIA4118706 Gozo Rosé 200cl 110,00 219,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, Utiel-Requena9520501 Los Frailes Monastrell Rose 75cl 147,90 110,90 (Bestillingsutvalg), Bod. Los Frailes, ØvrigeØVRIGE5603006 Inès Rosado 2009 200cl 130,00 260,00 (Bestillingsutvalg), Bod. Monclús, Øvrige143 PORTUGAL LISBOA ØVRIGE SPANIA 143ROSÉVIN


ROSÉVIN144 SØR-AFRIKAFRANKRIKE 144SØR-AFRIKAWESTERN CAPEU 5691301 Goats do Roam Rosé 2011 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), The Goats do RoamWine CompanyTYSKLANDBADEN8051901 Salwey Spätburgunder75cl 194,30 145,70 (Bestillingsutvalg), Weing. Salwey, ØvrigeKaiserstuhl Rosé 2010RHEINGAU9120201 Leitz Rheingau Pinot Noir Rose 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Leitz2010RHEINHESSEN4269101 Black Tower Rosé 2010 75cl 112,70 84,50 (Bestillingsutvalg), Reh Kendermann,Øvrige5215601 Hanne-Hønes Rosé 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Schach-Scheu, ØvrigeUNGARNVILLÁNY5302401 Gere Pincészete Villány Rosé2010literpris salgspris literpris salgspris75cl 172,90 129,70 (Bestillingsutvalg), Gere Attila Pincészet,ØvrigeUSACALIFORNIAU 9689106 Stowells White Zinfandel 300cl 99,30 298,00 (Bestillingsutvalg), Stowells - USA5056806 Chill Out Coastline Rosé 2008 300cl 110,00 329,90 (Bestillingsutvalg), V&S Wine, Øvrige5850106 Arrow Rosé 200cl 112,50 224,90 (Bestillingsutvalg), Arcus, ØvrigeU 9689701 Echo Falls White Zinfandel 75cl 133,10 99,80 (Bestillingsutvalg), Echo Falls Wine3101501 Beringer Zinfandel Blush 2010 75cl 141,20 105,90 (Bestillingsutvalg), Beringer Vineyards,Øvrige3764601 Fetzer White Zinfandel 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Fetzer Vineyards9229001 County Line Anderson ValleyRosé 201075cl 330,50 247,90 (Bestillingsutvalg), County Line Vineyards,Anderson ValleyØSTERRIKENIEDERÖSTERREICH5209401 Loimer Zweigelt 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Fred Loimer,Øvrige9186801 Rabl Zweigelt Rosé 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Rudolf Rabl5223401 Domäne Wachau HimmelstiegeZweigelt Federspiel Rosé 201075cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Domäne Wachau,Wachau5843201 Gobelsburg Cistercien Rosé200875cl 257,20 192,90 (Bestillingsutvalg), Weing. SchlossGobelsburg, kamptalSTEIERMARK8044601 Linea Styria Schilcher 2009 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Langmann,Weststeinmark1021801 Langmann Schilcher Klassik2009/201175cl 157,30 118,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Stefan Langmann,Weststeinmark1077001 Resch Schilcher Klassik 2010 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Weing. Resch,Weststeinmark8012501 Langmann Schilcherfrizzante200975cl 178,70 134,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Langmann,Weststeinmark4423201 Schilcher Greisdorf 2010 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Langmann4423301 Schilcher Hochgrail 2010 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Weing. Langmann,WeststeinmarkMUSSERENDE VINMUSSERENDE VINARGENTINA5278401 Dante Robino Novecento Extra 75cl 126,50 94,90 (Bestillingsutvalg), Dante Robino, ØvrigeBrut 2009U 9599901 Trivento Extra Brut 75cl 132,70 99,50 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Trivento, Uco Valley9611001 Altivo Sparkling Extra Brut 75cl 153,10 114,80 (Kategori 6,7), Finca Eugenio BustosU 9611201 Alambrado 2011 Extra Brut 75cl 180,00 135,00 (Kategori 6,7), Familia Zuccardi, ØvrigeU 9611301 Alma 4 Chardonnay Roble 2008Extra Brut75cl 198,70 149,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Familia Zuccardi,ØvrigeU 9610901 Alma 4 Chardonnay 2008 ExtraBrut75cl 199,90 149,90 (Kategori 5,6,7), Familia Zuccardi, UcoValleyAUSTRALIA703901 Carrington Vintage Brut2009/201175cl 133,20 99,90 (Kategori 4,5,6,7), Orlando Wines, BarossaValley1567801 Lindemans Bin 25 Brut Cuvée 75cl 145,20 108,90 (Bestillingsutvalg), Lindemans Wines,Øvrige5244601 Yellow Tail Bubbles Rosé 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Casella Wines, Øvrige5200701 Jacob’s Creek Blanc de Blancs 75cl 152,00 114,00 (Bestillingsutvalg), Wyndham Est., Øvrige3216901 Jacob’s Creek Chardonnay PinotNoir, Brut75cl 154,70 116,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Orlando Wines,Barossa Valley3216904 Jacob’s Creek Chardonnay Pinot 20cl 230,00 46,00 (Bestillingsutvalg)Noir, Brut4449101 Jacob’s Creek Sparkling Rosé 75cl 154,70 116,00 (Kategori 4,5,6,7), Orlando Wines, BarossaValley5916501 Brown Brothers Zibibbo Rosa 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Brown Brothers, Øvrige1364701 Nottage Hill Pinot Pinot Noir 75cl 207,30 155,50 (Bestillingsutvalg), BRL Hardy, ØvrigeChardonnay, Brut8021501 Pirie Sparkling 75cl 266,40 199,80 (Bestillingsutvalg), Pirie, ØvrigeCHILE5213501 Casillero del Diablo Brut Reserva 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Concha y Toro, Øvrige2010FRANKRIKE5758001 Jacqueline Blanc de Blancs Brut 75cl 132,30 99,20 (Bestillingsutvalg), C.G.E.V.F., Øvrige5758101 Jacqueline Brut Rosé 75cl 132,70 99,50 (Kategori 6,7), C.G.E.V.F., Øvrige4268601 J.P. Chenet, Brut 75cl 133,20 99,90 (Bestillingsutvalg), Les Grands Chais deFrance, Øvrige4268604 J.P. Chenet, Brut 20cl 199,50 39,90 (Bestillingsutvalg)4265801 A. Laurence Collection Privée,Brut75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Ackerman Laurance,Øvrige9303901 Patriarche Veuve du Vernay Brut 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Patriarche Père & Fils9304001 Patriarche Veuve du Vernay Rosé 75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Patriarche Père & FilsU 5601804 J.P. Chenet Rosé 2010 20cl 154,00 30,80 (Bestillingsutvalg), Les Caves de Landiras,Øvrige5338701 Pink Elephant Sparkling Rosè 75cl 156,90 117,70 (Bestillingsutvalg), DFJ Vinhos, Øvrige5786901 Duc de Chérence, Brut 75cl 159,60 119,70 (Bestillingsutvalg), Duc de Chérence,Øvrige5643601 A. Laurance Rosé 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Ackerman Laurance,Øvrige3488901 Monmousseau Brut Etoile 75cl 171,90 128,90 (Bestillingsutvalg), J.M. Monmousseau,Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris9490201 Adam Crémant d’Alsace Brut 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Caves Jean-BaptisteAdam, Øvrige9350801 Bouvet Rosé Brut 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Bouvet2017401 Monmousseau Crémant deLoire, Brut75cl 174,70 131,00 (Bestillingsutvalg), J.M. Monmousseau,Øvrige8020801 Berg Crémant d’Alsace Blanc de 75cl 176,00 132,00 (Kategori 5,6,7), Stephane Berg, ØvrigeNoir Réserve Particulière Brut5949201 Bouvet Chardonnay Brut 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Bouvet-Ladubay, Øvrige90101 Bouvet Rosé Excellence 75cl 181,30 136,00 (Kategori 4,5,6,7), Bouvet-Ladubay, Øvrige91801 Henri Delacôte Carte Bleue 75cl 181,30 136,00 (Bestillingsutvalg), Bouvet-Ladubay, Øvrige9092501 Marquis de Haux 75cl 184,80 138,60 (Bestillingsutvalg), Vign. Louis Ballarin9466301 Monmosseau Cuvée J.M. 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), J.M. Monmousseau,Touraine1174401 Dopff & Irion Crémant d’Alsace, 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Dopff & Irion, ØvrigeBrutU 9679301 Bois Mozé Cremant de LoireRosé 200875cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Domaine de Bois Mozé,Øvrige5219701 J. Laurens Les Graimenous tête 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), J. Laurens, Limouxde Cuvée9449001 Zinck Crémant d’Alsace Brut 75cl 200,00 150,00 (Bestillingsutvalg), Phillippe Zinck, Øvrige9003301 Crémant d’Alsace Brut Kientz 75cl 206,10 154,60 (Bestillingsutvalg), René Kientz, Øvrige92201 Gratien & Meyer, Cuvée Demi 75cl 206,50 154,90 (Bestillingsutvalg), Gratien Meyer, SaumurSec5540901 Gustave Lorentz Crémant 75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Gustave Lorentz, Øvriged’Alsace Brut9232301 Mas de Daumas Gassac RoséFrizant 201075cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Mas de DaumasGassac, Hérault9449101 Zinck Crémant d’Alsace Brut 75cl 220,00 165,00 (Bestillingsutvalg), Phillippe Zinck, ØvrigeRosé1509001 Maréchal Reserve Carte Noire 75cl 220,50 165,40 (Bestillingsutvalg), Maréchal, Øvrige2000, Brut5236901 Robinot Fête Em Bulles 2010 75cl 238,70 179,00 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Robinot,Øvrige4936501 Tissot Crémant de Jura 75cl 239,90 179,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Øvrige3449201 Crémant de Loire Langlois 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), Langlois-Château,Øvrige5141601 Cuvée Indigène 75cl 253,20 189,90 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Øvrige9196101 Laurens Clos des Demoiselles 75cl 260,00 195,00 (Bestillingsutvalg), J. Laurens, Limoux20085235701 Baumard Rosé Extra Brut 75cl 266,50 199,90 (Bestillingsutvalg), Dom. des Baumard,Øvrige9461001 BBF Crémant du Jura 75cl 278,70 209,00 (Bestillingsutvalg), André et Mireille Tissot,Øvrige9078702 Robinot Fêtembulles 2010 37,5cl 279,70 104,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Pierre Robinot,Jasnières8052001 E. Michel Extra Brut 75cl 299,90 224,90 (Kategori 4,5,6,7), E. Michel, ChampagneExtra Brut1079001 Déthune Grand Cru Extra Brut 75cl 346,50 259,90 (Kategori 6,7), Paul Déthune, ChampagneExtra Brut5813001 Beaufort 1er Cru Les FacettesBrut Réserve75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Herbert Beaufort, Øvrige8038801 Ellnér Extra Brut 75cl 374,80 281,10 (Bestillingsutvalg), Ellner, Øvrige5951401 Drappier Millésime ExceptionBrut 200475cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Drappier, ChampagneHalvtørr (5813601 Turgy Millésime 2004 Blanc de 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Michel Turgy, ØvrigeBlancs, Brut7594505 Nicolas Feuillatte Brut Vintage 150cl 525,30 787,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte19965813501 Turgy Cuvée Spéciale Vieilles 75cl 573,20 429,90 (Bestillingsutvalg), Michel Turgy, ØvrigeVignes8057201 Telmont Grand CouronnementBlanc de Blancs Brut 200075cl 585,10 438,80 (Bestillingsutvalg), J. de Telmont,Champagne Halvtørr (5930905 Moët & Chandon Grand Vintage 150cl 672,70 1 009,00 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige20036200901 Louis Roederer Cristal 2004 75cl 2 132,00 1 599,00 (Bestillingsutvalg), Louis Roederer, ØvrigeBURGUND5775401 Caprice Blanc de Blancs, Brut 75cl 153,30 115,00 (Bestillingsutvalg), Albert Sounit, Øvrige4187801 Vitteaut-Alberti Crémant deBourgogne, Brut75cl 166,40 124,80 (Bestillingsutvalg), L. Vitteaut-Alberti,Øvrige5223001 Comte de Ninot Crémant deBourgogne Brut75cl 173,20 129,90 (Kategori 6,7), Le Comte de Ninot,Bourgogne8020401 Comte de Ninot Crémant deBourgogne Rosé Brut75cl 173,20 129,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Le Comte de Ninot,ØvrigeU 9657101 Bichot Cremant Brut Reserve 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Albert Bichot,Bourgogne5076001 Paul Delane Crémant de75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Paul Delane, ØvrigeBourgogne Brut Rosé2012101 Caves des Hautes-Côtes Crémantde Bourgogne Blanc de Noirs75cl 190,70 143,00 (Bestillingsutvalg), Les Caves desHautes-Côtes, ØvrigeBrut4349701 Bouillot Crémant de Bourgogne 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Louis Bouillot, ØvrigePerle de Vigne9099801 Delorme Crémant de Bourgogne 75cl 193,20 144,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Andre DelormeBlanc de Noirs Brut 20085636701 Geisweiler Monopole Crémant de 75cl 193,30 145,00 (Bestillingsutvalg), Geisweiler & Fils, ØvrigeBourgogne Brut9476901 Delorme Crémant de Bourgogne 75cl 194,00 145,50 (Bestillingsutvalg), Andre Delorme, ØvrigeRosé Brut 20099476805 Delorme Crémant de Bourgogne 150cl 199,70 299,50 (Bestillingsutvalg), Andre Delorme, ØvrigeBlanc de Noirs Brut 2008731401 Caves Hautes Côtes Crémant deBourgogne Brut 200775cl 199,90 149,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Les Caves desHautes-Côtes, Øvrige1049101 Davenne Crémant de BourgogneExtra Brut75cl 199,90 149,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Clotilde Davenne,Øvrige3119001 Delane Crémant de Bourgogne 75cl 199,90 149,90 (Kategori 4,5,6,7), Paul Delane, ØvrigeBlanc de Noirs8020301 Houblin Crémant de Bourgogne 75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Luc Houblin, ØvrigeBlanc de Blanc Brut 20079580401 Mancey Crémant de BourgogneBrut75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), La Cave des Vigneronsde Pfaffenhei, Bourgogne5775501 Sounit Crémant de BourgogneCuvée Chardonnay75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Albert Sounit, Øvrige145 FRANKRIKE BURGUND FRANKRIKE 145MUSSERENDEVIN


MUSSERENDEVIN146 FRANKRIKE BURGUND CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) FRANKRIKE 146literpris salgspris literpris salgspris5210701 Tripoz Crèmant de BourgogneBrut Nature 201075cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Céline & Laurent Tripoz,Øvrige8020201 J & G Musso Crémant de 75cl 207,60 155,70 (Bestillingsutvalg), Veuve Ambal, ØvrigeBourgogne Brut3478301 Lugny Crémant de Bourgogne 75cl 208,40 156,30 (Bestillingsutvalg), Cave de Lugny, ØvrigeBrut4597801 Caves Hautes-Côtes Crémant deBourgogne Blanc de Blancs Brut75cl 210,70 158,00 (Bestillingsutvalg), Les Caves desHautes-Côtes, Bourgogne2090201 Lamy Crémant de Bourgogne 75cl 212,00 159,00 (Bestillingsutvalg), René Lamy, ØvrigeRosé Brut9457701 Simonnet-Febvre Cremant deBourgogne Brut75cl 213,20 159,90 (Bestillingsutvalg), Simonnet-Febvre,Bourgogne9106401 Brun Crémant de BourgogneCharme Blanc de Blancs Extra75cl 219,90 164,90 (Kategori 4,5,6,7), Jean-Paul Brun,BourgogneBrut5076201 Bailly-Lapierre Crémant de 75cl 221,20 165,90 (Bestillingsutvalg), Cavalchina, ØvrigeBourgogne Blanc de BlancsNature Brut5792401 Davenne Crémant de Bourgogne 75cl 243,70 182,80 (Bestillingsutvalg), Clotilde Davenne,Bourgogne5697401 Clos des Vignes du Maynes SteGeneviève75cl 302,70 227,00 (Bestillingsutvalg), Dom. des Vignes duMaynes, ØvrigeCHAMPAGNE EXTRA BRUT5233201 Valentine Brut Nature 75cl 323,30 242,50 (Bestillingsutvalg), Marguet-Bonnerave,Øvrige4407101 José Michel Extra Brut 75cl 340,00 255,00 (Bestillingsutvalg), José Michel & Fils,Øvrige1017801 Fourny Vertus Blanc de Blancs, 75cl 341,30 256,00 (Kategori 6,7), Vve. Fourny, ØvrigeBrut Nature4169801 Clouet Silver Brut Nature 75cl 343,50 257,60 (Kategori 6,7), André Clouet, Øvrige4673801 Tarlant Brut Zero 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Tarlant, Øvrige4125601 Drappier Brut Nature 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Drappier, Øvrige4194905 Drappier Brut Nature 150cl 370,00 555,00 (Bestillingsutvalg), Drappier, Øvrige5625805 Tarlant Brut Zero 150cl 385,30 578,00 (Bestillingsutvalg), Tarlant, Øvrige9389701 Dehours Grande Réserve ExtraBrut75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Champagne Dehours,Champagne Extra Brut9104901 Huré Frères Champagne RèserveExtra Brut75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Hurè Frères,Champagne Extra Brut4913401 Janisson-Baradon, Extra Brut 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Jannison-Baradon,Øvrige4447701 Claude Cazals Blanc de Blancs 75cl 388,00 291,00 (Kategori 3,4,5,6,7), Claude Cazals, ØvrigeGrand Cru Cuvée Vive, Extra Brut5150501 Egly-Ouriet Les Vignes de Vrigny 75cl 398,30 298,70 (Bestillingsutvalg), Egly-Ouriet, Øvrige5164101 Laherte Blanc de Blancs Brut 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Laherte Frères, ØvrigeNature9125601 Arlaux Brut Grande Cuvèe 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Roger Marèchal, Øvrige5873501 Arnould Grand Cru Cuvée ExtraBrut75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Michel Arnould & Fils,Øvrige9442301 Champagne Jean-MichelBouchet Extra Brut Rosé75cl 401,20 300,90 (Bestillingsutvalg), Jean-Michel Bouchet,Champagne Rosé5631301 Ayala Brut Nature 75cl 429,30 322,00 (Bestillingsutvalg), Ayala, Øvrige4639201 Arnould Grand Cru Cuvée Carted’Or Brut 200575cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Michel Arnould & Fils,Øvrige4036601 Larmandier-Bernier Terre deVertus Blanc de Blancs Brut75cl 456,30 342,20 (Bestillingsutvalg), Larmandier-Bernier,ØvrigeNature5672301 Nicolas Feuillatte Brut Extrem’ 75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige9587001 Vouette et Sorbee Cuvee FideleExtra Brut75cl 493,20 369,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Vouette etSorbée, Øvrige5053501 Boizel Brut Ultime 75cl 518,70 389,00 (Bestillingsutvalg), Boizel, Øvrige4365201 Laurent-Perrier Ultra Brut 75cl 519,90 389,90 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier, Øvrige5335201 Bereche Extra Brut Réserve 75cl 531,10 398,30 (Bestillingsutvalg), Champagne Extra BrutU 9646801 Laherte Les Empreintes ExtraBrut75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Laherte Frères,Champagne Extra Brut5164301 Laherte Les Vignes d’Autrefois 75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Laherte Frères, Øvrige20055225001 Ulysse Collin Blanc de Blancs 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Ulysse Collin, ØvrigeExtra Brut8038901 Godmé Blanc de Noirs Grand CruBrut75cl 534,50 400,90 (Bestillingsutvalg), Godmé Peré et Fils,Øvrige5164201 Laherte Les Clos Extra Brut 75cl 553,30 415,00 (Bestillingsutvalg), Laherte Frères, Øvrige4655801 Agrapart Blanc de Blancs Extra 75cl 556,00 417,00 (Bestillingsutvalg), Agrapart & Fils, ØvrigeBrut 20055224801 Georges Laval Cumières Premier 75cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Georges Laval, ØvrigeCru Brut Nature5813701 Brun Cuvée des Sires La Pelle 75cl 653,20 489,90 (Bestillingsutvalg), Roger Brun, ØvrigeExtra Brut5245501 Jacquesson Millésime Brut 2002 75cl 799,90 599,90 (Bestillingsutvalg), Jacquesson, Øvrige5152001 Vilmart Cuvée Creation 1998 75cl 819,20 614,40 (Bestillingsutvalg), Vilmart, Øvrige9587101 Laval 1er Cru Cumieres Les 75cl 959,90 719,90 (Bestillingsutvalg), Georges Laval, ØvrigeChenes Brut Nature 2004CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT)1556101 Martel Brut Prestige 75cl 273,10 204,80 (Bestillingsutvalg), G.H. Martel & C., Øvrige4943901 Grémillet Brut Selection 75cl 285,30 214,00 (Kategori 6,7), J.M. Grémillet, Øvrige5892701 Saint-Maurce Brut 75cl 293,20 219,90 (Bestillingsutvalg), Saint Maurice, Øvrige9291905 Milan Cuvée Nico Widerberg Brut 150cl 306,40 459,60 (Bestillingsutvalg), Jean Milan, Øvrige4276101 Baron-Fuenté Tradition, Brut 75cl 306,50 229,90 (Kategori 6,7), Baron-Fuenté, Øvrige4196901 Oeil de Perdrix, Brut 75cl 306,50 229,90 (Bestillingsutvalg), Launois Père & Fils,Øvrige1055101 Bonnet Grand Réserve, Brut 75cl 313,30 235,00 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Alexandre Bonnet,Øvrige5524701 Demoiselle Téte de Cuvée, Brut 75cl 318,40 238,80 (Bestillingsutvalg), Vranken, Øvrige5732801 Quarz Grand Cru Blanc de BlancBrut 200575cl 318,50 238,90 (Bestillingsutvalg), Launois Père & Fils,Øvrige3053201 Drappier Carte Blanche Brut 75cl 319,90 239,90 (Kategori 6,7), Drappier, Øvrige9119301 Jean Milan Cuvée Nico75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Jean Milan, ØvrigeWiderberg Brut9463201 Mansard Brut 75cl 319,90 239,90 (Bestillingsutvalg), Mansard, Øvrige5813201 Turgy Réserve Selection Blanc 75cl 319,90 239,90 (Kategori 6,7), Michel Turgy, Øvrigede Blancs4639401 Arnould Grand Cru Blanc de NoirBrut75cl 333,20 249,90 (Bestillingsutvalg), Michel Arnould & Fils,Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris4004601 Diebolt-Vallois Blanc de Blancs 75cl 338,10 253,60 (Kategori 6,7), Diebolt-Vallois, ØvrigeBrut1570701 Serge Mathieu Blanc de Noirs 75cl 338,40 253,80 (Kategori 6,7), Serge Mathieu, ØvrigeBrut4301001 Charles de Cazanove, Brut 75cl 341,60 256,20 (Bestillingsutvalg), Charles de Cazanove,Øvrige717101 Jean-Paul Suss Brut Réserve 75cl 344,10 258,10 (Bestillingsutvalg), Jean-Paul Suss, Øvrige5957501 Infloresecence Blanc de Noirs 75cl 345,20 258,90 (Bestillingsutvalg), Cédric Bouchard, ØvrigeBrut9593401 Champagne Nicolas MaillartBrut Premier Cru Platine75cl 346,40 259,80 (Bestillingsutvalg), Champagne NicholasMaillart4196801 Launois Blanc de BlancMillesime 2005, Brut75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Launois Père & Fils,Øvrige9463301 Mansard Premier Cru Brut 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Mansard, Øvrige9390101 Marc Hebrart Sélection Brut 1er 75cl 346,50 259,90 (Bestillingsutvalg), Marc Hebrart, ØvrigeCru4301105 Charles de Cazanove, Sec 150cl 346,60 519,90 (Bestillingsutvalg), Charles de Cazanove,Øvrige4983601 Mosimann’s Champagne Grand 75cl 347,10 260,30 (Bestillingsutvalg), Anton Mosimann, ØvrigeCru Brut5122201 René Jolly Blanc de Noirs Brut 75cl 358,50 268,90 (Bestillingsutvalg), René Jolly, Øvrige5122205 René Jolly Blanc de Noirs Brut 150cl 373,20 559,80 (Bestillingsutvalg)5053401 Boizel Brut Réserve 75cl 358,70 269,00 (Bestillingsutvalg), Boizel, Øvrige9105001 Hure Freres Champagne Rèserve 75cl 359,50 269,60 (Bestillingsutvalg), Hurè Frères, ØvrigeBrut L’Invitation1379801 Charles de Cazanove, Sec 75cl 359,90 269,90 (Kategori 6,7), Charles de Cazanove,Øvrige9389901 J.L. Vergnon Conversation Blanc 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), J.L. Vergnon, Øvrigede Blancs Grand Cru Brut352201 Jeanmaire, Sec 75cl 359,90 269,90 (Kategori 6,7), Marq. d’Auvigné, Øvrige3327701 Palmer Brut 75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Palmer & Co., Øvrige4446301 Camille Savès Carte Blanche 75cl 369,30 277,00 (Bestillingsutvalg), Camille Savès, ØvrigeBrut4852301 Louis Barthélémy Amethyste 75cl 372,00 279,00 (Bestillingsutvalg), Louis Bartélémy, ØvrigeBrut4817701 Champagne De Saint GallPremier Cru Brut Tradition75cl 373,10 279,80 (Bestillingsutvalg), Union Champagne deSaint Gall, Øvrige4639701 Bonville Grand Cru Brut75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Franck Bonville, ØvrigeSelection1058501 Jean Pernet Grand Cru Blanc de 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Jean Pernet, ØvrigeBlancs1058502 Jean Pernet Grand Cru Blanc de 37,5cl 453,10 169,90 (Bestillingsutvalg)Blancs9205401 José Dhondt Blanc de Blancs 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), José Dhondt, Øvrige5899801 Pascal Doquet Blanc de Blancs 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Pascal Doquet, Øvrige5324301 Cattier Antique 1er Cru Brut 75cl 379,10 284,30 (Bestillingsutvalg), Cattier, Øvrige9203501 Bereche Brut Reserve 75cl 382,50 286,90 (Bestillingsutvalg), Bereche et Fils, Øvrige5556401 Georges Vesselle, Brut 75cl 384,00 288,00 (Bestillingsutvalg), Georges Vesselle,Øvrige4817601 Champagne De Saint GallPremier Cru Brut Blanc deBlancs75cl 386,40 289,80 (Bestillingsutvalg), Union Champagne deSaint Gall, Øvrige5827401 Vergeat-Besnard Brut Reserve 75cl 386,50 289,90 (Bestillingsutvalg), Vergeat-Besnard, Øvrige4004901 Pierre Peters Cuvée de Reserve 75cl 387,30 290,50 (Kategori 6,7), Pierre Peters, ØvrigeGrand Cru, Brut5768101 Galipettes Brut 75cl 387,90 290,90 (Bestillingsutvalg), Baron-Fuenté, Øvrige5832701 Gouttes d’Or Brut 75cl 393,30 295,00 (Bestillingsutvalg), Vincent D´Astree, Øvrige3068901 Charlemagne Blanc de Blancs 75cl 394,80 296,10 (Kategori 2,3,4,5,6,7), ØvrigeRéserve, Brut3068905 Charlemagne Blanc de Blancs 150cl 450,00 675,00 (Bestillingsutvalg)Réserve, Brut3068902 Charlemagne Blanc de Blancs 37,5cl 473,30 177,50 (Bestillingsutvalg)Réserve, Brut4004002 Drappier Carte Blanche Brut 37,5cl 397,30 149,00 (Bestillingsutvalg), Drappier, Øvrige9198001 Penet-Chardonnet Selection Brut 75cl 397,30 298,00 (Bestillingsutvalg), ChampagnePenet-Chardonnet, Øvrige4639301 Arnould Grand Cru Grand CuvéeBrut75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Michel Arnould & Fils,Øvrige4639601 Bonville Grand Cru Millesime 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Franck Bonville, ØvrigeBrut 20069515601 Comte A. de Dampierre GrandCuvée Brut75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Comte Audion deDampierre, Øvrige5737301 Mailly Brut Reserve 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Champagne Mailly,Øvrige9447801 Bonville Grand Cru Rosé Brut 75cl 400,00 300,00 (Kategori 6,7), Franck Bonville, ChampagneRosé4050601 Delbeck Brut Héritage 75cl 400,00 300,00 (Bestillingsutvalg), Delbeck, Øvrige5324401 Cattier 1er Cru Brut Vintage 75cl 405,50 304,10 (Bestillingsutvalg), Cattier, Øvrige20029390205 Marc Hebrart Sélection Brut 1er 150cl 406,60 609,90 (Bestillingsutvalg), Marc Hebrart, ØvrigeCru4461201 Benoît Lahaye Brut 75cl 406,70 305,00 (Bestillingsutvalg), Benoît Lahaye, Øvrige4446201 Camille Savès Carte d’Or Grand 75cl 406,70 305,00 (Bestillingsutvalg), Camille Savès, ØvrigeCru Brut4656201 Jean Lallement Grand Cru Brut 75cl 406,70 305,00 (Bestillingsutvalg), Jean Lallement, Øvrige5532501 René Geoffroy Expression 75cl 409,30 307,00 (Bestillingsutvalg), René Geoffroy, Øvrige5090605 Boizel Brut Réserve 150cl 410,00 615,00 (Bestillingsutvalg), Boizel, Øvrige9389801 Dehours Les Vignes de la ValléeBrut75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Champagne Dehours,Øvrige3168701 Heidsieck Monopole Blue TopBrut75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Heidsieck Monopole,Øvrige3168705 Heidsieck Monopole Blue Top 150cl 416,00 624,00 (Bestillingsutvalg)Brut3480501 Palmer Blanc de Blanc Brut 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Palmer & Co., Øvrige20045606201 Ayala Brut Majeur 75cl 414,70 311,00 (Bestillingsutvalg), Ayala, Øvrige9188802 Alexandre Bonnet GrandeReserve Brut37,5cl 416,00 156,00 (Bestillingsutvalg), Alexandre Bonnet,Øvrige3390301 Legras Blanc de Blancs Brut 75cl 420,00 315,00 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, Øvrige4655701 Agrapart Grand Cru Blanc de 75cl 425,30 319,00 (Bestillingsutvalg), Agrapart & Fils, ØvrigeBlanc Brut Réserve5813301 Beaufort Carte Or Grand Cru 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Herbert Beaufort, Øvrige5813101 Brun Grande Reserve Brut 75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Roger Brun, Øvrige147 FRANKRIKE CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) FRANKRIKE 147MUSSERENDEVIN


MUSSERENDEVIN148 FRANKRIKE CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) FRANKRIKE 1484817501 Champagne De Saint GallPremier Cru Brut Blanc deBlancs 2005literpris salgspris literpris salgspris75cl 426,50 319,90 (Bestillingsutvalg), Union Champagne deSaint Gall, Øvrige5048801 Jacquart Brut Mosaique 75cl 426,70 320,00 (Bestillingsutvalg), Jacquart, Øvrige5832801 Esprit Terroir Brut Reserve 75cl 438,70 329,00 (Bestillingsutvalg), Vincent D´Astree, Øvrige621201 Pol Roger Brut 75cl 438,70 329,00 (Kategori 6,7), Pol Roger, Øvrige1160901 Deutz Brut Classic 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Deutz, Øvrige3951301 Nicolas Feuillatte, Brut 75cl 439,90 329,90 (Kategori 6,7), Nicolas Feuillatte, Øvrige3951305 Nicolas Feuillatte, Brut 150cl 465,00 697,50 (Bestillingsutvalg)3951304 Nicolas Feuillatte, Brut 20cl 499,50 99,90 (Bestillingsutvalg)3951302 Nicolas Feuillatte, Brut 37,5cl 525,10 196,90 (Bestillingsutvalg)5943701 Pannier Brut Selection 75cl 439,90 329,90 (Bestillingsutvalg), Øvrige4655901 Gatinois Grand Cru Brut Réserve 75cl 442,70 332,00 (Bestillingsutvalg), Gatinois, Øvrige4656101 Jean Lallement Grand Cru Brut 75cl 442,70 332,00 (Bestillingsutvalg), Jean Lebas, ØvrigeRéserve4407201 José Michel Special Club Brut200475cl 445,30 334,00 (Bestillingsutvalg), José Michel & Fils,Øvrige3229901 Gosset Grande Réserve Brut 75cl 452,00 339,00 (Kategori 6,7), Gosset, Øvrige89101 Lanson Black Label, Brut 75cl 452,00 339,00 (Kategori 5,6,7), Lanson Père et Fils,Øvrige89105 Lanson Black Label, Brut 150cl 492,70 739,00 (Bestillingsutvalg)89102 Lanson Black Label, Brut 37,5cl 504,00 189,00 (Bestillingsutvalg)5108001 Fourny Cuvée Brut 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Veuve Fourny et Fils,Øvrige4004401 Pierre Gimonnet Cuvée Cuis 1er 75cl 453,20 339,90 (Bestillingsutvalg), Pierre Gimonnet, ØvrigeCru Brut1104301 Taittinger Brut Réserve 75cl 453,20 339,90 (Kategori 6,7), Taittinger, Øvrige1104305 Taittinger Brut Réserve 150cl 506,70 760,00 (Bestillingsutvalg)9515001 Soutiran Perle Noire Brut GrandCru75cl 456,00 342,00 (Bestillingsutvalg), Champagne A.Soutiran, Ambonnay4005301 Diebolt-Vallois Brut Prestige 75cl 456,30 342,20 (Bestillingsutvalg), Diebolt-Vallois, Øvrige5935301 Vilmart & Cie Cuvée Rubis Brut 75cl 456,30 342,20 (Bestillingsutvalg), Vilmart, Øvrige2072601 Rodez Ambonnay Blanc de Noirs, 75cl 458,70 344,00 (Bestillingsutvalg), Eric Rodez, AmbonnayBrut5842202 Legras Blanc de Blancs, Brut 37,5cl 459,20 172,20 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, Øvrige4639501 Bonville Grand Cru Prestige Brut 75cl 459,90 344,90 (Bestillingsutvalg), Franck Bonville, Øvrige3456101 Laurent-Perrier Brut 75cl 459,90 344,90 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier3271701 Nicolas Feuillatte Demi Sec 75cl 459,90 344,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige731101 Billecart-Salmon Réserve, Brut 75cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Billecart-Salmon, Øvrige731105 Billecart-Salmon Réserve, Brut 150cl 477,30 716,00 (Bestillingsutvalg)9390001 J.L. Vergnon Resonance Blanc 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), J.L. Vergnon, Øvrigedes Blancs Grand Cru 20064373901 Jacquesson Cuvée no 735 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Jacquesson, Øvrige9205501 José Dhondt Mes Vieilles Vignes 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), José Dhondt, ØvrigeBlanc de Blancs 20069390301 Marc Hebrart Brut 1er Cru 2006 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Marc Hebrart, Øvrige9198101 Penet-Chardonnet St. Jean 2005 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), ChampagnePenet-Chardonnet, Øvrige334301 Piper-Heidsieck, Brut 75cl 466,50 349,90 (Bestillingsutvalg), Piper-Heidsieck, Øvrige3327801 Champagne Amazone de Palmer 75cl 466,70 350,00 (Bestillingsutvalg), Palmer & Co., Øvrige5556601 René Geoffroy EmpreintePremièr Cru, Brut75cl 471,10 353,30 (Bestillingsutvalg), René Geoffroy, Øvrige5228401 Comte Audion de DampierreCuvée des Ambassadeurs75cl 478,50 358,90 (Bestillingsutvalg), Comte Audion deDampierre, Øvrige9466401 Baron-Fuenté Grands Cépages 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Baron-Fuenté, ØvrigeChardonnay Brut9466601 Baron-Fuenté Grands Cépages 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Baron-Fuenté, ØvrigeMeunier Brut9466501 Baron-Fuenté Grands Cépages 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Baron-Fuenté, ØvrigePinot Noir Brut5813401 Brun Grand Cru Réserve 75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Roger Brun, Øvrige5701001 Henriot Brut Souverain 75cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Henriot, Øvrige4171601 Perrier Jouët Grand Brut 75cl 480,00 360,00 (Bestillingsutvalg), Perrier Jouët, Øvrige5625705 Eric Rodez Blanc de Noirs Brut 150cl 482,70 724,00 (Bestillingsutvalg), Eric Rodez, Øvrige5616801 Delamotte Brut 75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), Societe AS, Øvrige294401 Mumm Cordon Rouge, Brut 75cl 486,70 365,00 (Bestillingsutvalg), G.H. Mumm, Øvrige9314001 Gobillard Cuvée Marilyn MonroePremier Cru Brut 200675cl 490,10 367,60 (Bestillingsutvalg), J.M. Gobillard & Fils,Øvrige565601 Pommery Royal, Brut 75cl 490,50 367,90 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige565605 Pommery Royal, Brut 150cl 514,70 772,00 (Bestillingsutvalg)4005101 Egly-Ouriet Brut Tradition Grand 75cl 492,50 369,40 (Kategori 6,7), Egly-Ouriet, ØvrigeCru89501 Moët & Chandon Impérial Brut 75cl 493,20 369,90 (Kategori 4,5,6,7), Moët & Chandon,Øvrige89505 Moët & Chandon Impérial Brut 150cl 499,90 749,90 (Bestillingsutvalg)89502 Moët & Chandon Impérial Brut 37,5cl 575,70 215,90 (Bestillingsutvalg)89504 Moët & Chandon Impérial Brut 20cl 599,50 119,90 (Bestillingsutvalg)89507 Moët & Chandon Impérial Brut 300cl 933,00 2 799,00 (Bestillingsutvalg)9585105 Champagne Jacquesson Cuvéeno 735 magnum150cl 495,20 742,80 (Bestillingsutvalg), ChampagneJacquesson9292007 Milan Cuvée Nico Widerberg Brut 300cl 499,70 1 499,00 (Bestillingsutvalg), Jean Milan, Øvrige5322707 Charles de Cazanove Brut 300cl 505,80 1 517,30 (Bestillingsutvalg), GH Martel, ChampagneHalvtørr (6117801 De Sousa Brut Réserve Grand 75cl 510,00 382,50 (Bestillingsutvalg), E. de Sousa, ØvrigeCru88101 Veuve Clicquot, Brut 75cl 510,50 382,90 (Kategori 4,5,6,7), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige88105 Veuve Clicquot, Brut 150cl 563,30 844,90 (Bestillingsutvalg)88102 Veuve Clicquot, Brut 37,5cl 602,40 225,90 (Bestillingsutvalg)88107 Veuve Clicquot, Brut 300cl 883,00 2 649,00 (Bestillingsutvalg)88201 Veuve Clicquot, Sec 75cl 510,50 382,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige88205 Veuve Clicquot, Sec 150cl 563,30 844,90 (Bestillingsutvalg)88202 Veuve Clicquot, Sec 37,5cl 602,40 225,90 (Bestillingsutvalg)3056901 Veuve Cliquot Demi-Sec 75cl 510,50 382,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige5140001 Pommery Pop Earth 75cl 510,70 383,00 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige298601 R de Ruinart Brut 75cl 513,20 384,90 (Kategori 6,7), Ruinart, Øvrige298605 R de Ruinart Brut 150cl 556,60 834,90 (Bestillingsutvalg)6200801 Louis Roederer Brut Premier 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Louis Roederer, Øvrige5518401 Bruno Paillard Première Cuvée, 75cl 514,50 385,90 (Bestillingsutvalg), Bruno Paillard, ØvrigeBrut5053701 Boizel Brut Blanc de Blancs 75cl 514,70 386,00 (Bestillingsutvalg), Boizel, Øvrige4354007 Taittinger Brut Réserve 600cl 516,70 3 100,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris4656001 Gatinois Grand Cru Brut Vintage 75cl 517,30 388,00 (Bestillingsutvalg), Gatinois, Øvrige20023761801 Charles Heidsieck Brut Réserve200575cl 520,00 390,00 (Bestillingsutvalg), Charles Heidsieck,Øvrige1438401 Drappier Grande Sendrée Brut 75cl 520,00 390,00 (Bestillingsutvalg), Drappier, Øvrige20045701101 Henriot Blanc Souverain 75cl 520,00 390,00 (Bestillingsutvalg), Henriot, Øvrige5258501 Nicolas Feuillatte Cuvée Spéciale200075cl 522,50 391,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige4207801 42078 Moët & Chandon Nectar 75cl 523,90 392,90 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, ØvrigeImpérial3251101 Nicolas Feuillatte Blanc deBlancs 200075cl 526,50 394,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige9515405 Laurent-Perrier Millésime 2002, 150cl 526,60 789,90 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier, ØvrigeBrut1059001 Cuvée Charlemagne Blanc deBlancs Brut 200675cl 528,80 396,60 (Bestillingsutvalg), Guy Charlemagne,Øvrige5150401 André Clouet Millesime 2000 75cl 529,10 396,80 (Bestillingsutvalg), André Clouet, Øvrige5832901 Empreinte du Temps Millesime 75cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Vincent D´Astree, Øvrige2000 Brut256101 Pol Roger 2000, Brut 75cl 532,00 399,00 (Kategori 6,7), Pol Roger, Øvrige87901 Bollinger Spécial Cuvée, Brut 75cl 533,20 399,90 (Kategori 3,4,5,6,7), Bollinger, Øvrige87902 Bollinger Spécial Cuvée, Brut 37,5cl 586,40 219,90 (Bestillingsutvalg)87907 Bollinger Spécial Cuvée, Brut 300cl 593,30 1 779,90 (Bestillingsutvalg)87905 Bollinger Spécial Cuvée, Brut 150cl 599,90 899,90 (Bestillingsutvalg)5336001 Pommery Apanage Brut 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Pommery, ChampagneHalvtørr (4260901 Lanson Gold Label Brut Vintage1999/200275cl 533,30 400,00 (Kategori 5,6,7), Lanson Père et Fils,Øvrige5258901 Nicolas Feuillatte Grand CruBlanc de Blancs 200275cl 535,90 401,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige5957301 Inflorescence La Parcelle Blanc 75cl 549,90 412,40 (Bestillingsutvalg), Cédric Bouchard, Øvrigede Noirs Brut5802501 Maxim’s Brut Vintage 1999 75cl 551,10 413,30 (Bestillingsutvalg), SAPP Maxim’s, Øvrige1014701 Ayala 1999, Brut 75cl 551,90 413,90 (Bestillingsutvalg), Ayala, Øvrige5997601 Heidsieck Monopole GoldVintage 200275cl 554,70 416,00 (Bestillingsutvalg), Heidsieck Monopole,Øvrige9504801 Fleury Blanc de Noirs Brut 75cl 556,10 417,10 (Bestillingsutvalg), Fleury Père & Fils,Øvrige4944101 Tarlant Cuvée Louis Tarlant 75cl 557,30 418,00 (Bestillingsutvalg), Tarlant, ØvrigeChampagne Brut4364107 Nicolas Feuillatte, Brut 300cl 563,30 1 689,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige9533601 Jean Milan Transparence Blancs 75cl 573,10 429,80 (Bestillingsutvalg), Jean Milande Blancs 20064364207 Nicolas Feuillatte, Brut 600cl 574,30 3 445,50 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige5719001 Drappier Quattuor Blanc de 75cl 586,50 439,90 (Bestillingsutvalg), Drappier, ØvrigeQuatre Blanc5231101 Taittinger Millesime Brut 2004 75cl 586,70 440,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, Øvrige5556501 Georges Vesselle Cuvée Juline,Brut75cl 587,10 440,30 (Bestillingsutvalg), Georges Vesselle,Øvrige5631401 Ayala Blanc de Blancs 2000 75cl 588,70 441,50 (Bestillingsutvalg), Ayala, Øvrige5694501 Legras Presidence Grand Cru 75cl 590,90 443,20 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, ØvrigeVieilles Vignes Brut 2002677101 Moët & Chandon Grand Vintage 75cl 593,20 444,90 (Kategori 6,7), Moët & Chandon, Øvrige2002/2003677107 Moët & Chandon Grand Vintage 300cl 999,70 2 999,00 (Bestillingsutvalg)2002/20033381001 Ruinart Blanc de Blancs Brut 75cl 593,20 444,90 (Bestillingsutvalg), Ruinart, Øvrige3381005 Ruinart Blanc de Blancs Brut 150cl 666,60 999,90 (Bestillingsutvalg)9291801 Milan 1864 Grande Réserve 75cl 599,70 449,80 (Bestillingsutvalg), Jean Milan, Øvrige4211901 Alfred Gratien Brut Classique 75cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Alfred Gratien, Øvrige9060801 Roses de Jeanne Les Ursules 75cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Cédric BouchardBlanc de Noirs 20069060805 Roses de Jeanne Les Ursules 150cl 1 056,90 1 585,40 (Bestillingsutvalg)Blanc de Noirs 20065997402 Pommery Brut Royal 37,5cl 600,00 225,00 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige5114001 Gosset Grand Millésime Brut 75cl 612,00 459,00 (Bestillingsutvalg), Gosset, Øvrige19994820301 Eric Rodez Cuvée des Grands 75cl 613,30 460,00 (Bestillingsutvalg), Eric Rodez, ØvrigeVintages5757301 Taittinger Prélude Grands Crus 75cl 613,30 460,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, ØvrigeBrut5075604 Jacquart Brut Mosaique 20cl 625,00 125,00 (Bestillingsutvalg), Jacquart, Øvrige4364307 Nicolas Feuillatte, Brut 900cl 626,30 5 637,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige3304101 Pommery Summertime Blanc de 75cl 628,00 471,00 (Bestillingsutvalg), PommeryBlanc4510101 Pommery Wintertime Blanc de 75cl 629,30 472,00 (Bestillingsutvalg), Pommery, ØvrigeNoir5544401 Laurent-Perrier Millésime 2002, 75cl 638,50 478,90 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier, ØvrigeBrut5324201 Cattier Clos du Moulin 1er Cru 75cl 638,70 479,00 (Bestillingsutvalg), Cattier, ØvrigeBrut4426901 Pommery Springtime 75cl 639,90 479,90 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige4350204 Nicolas Feuillatte One Four Brut 20cl 649,50 129,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige4043401 Charlemagne MesnillèsimeGrand Cru 2000/200175cl 659,60 494,70 (Bestillingsutvalg), Guy Charlemagne,Øvrige1552801 Deutz Blanc de Blancs 2004, 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Deutz, ØvrigeBrut5787901 Jacquart Blanc de Blancs 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Jacquart, ØvrigeMillesime Brut 20025537201 Taittinger Les Folies de la 75cl 666,70 500,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, ØvrigeMarquetterie3102101 Veuve Clicquot Vintage Reserve2002, Brut75cl 686,50 514,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige3316001 Billecart-Salmon Blanc de 75cl 686,70 515,00 (Bestillingsutvalg), Billecart-Salmon, ØvrigeBlancs Brut5931307 Veuve Clicquot, Brut 1 200cl 691,60 8 299,00 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige4239404 Baby Piper 20cl 697,00 139,40 (Bestillingsutvalg), Piper-Heidsieck, Øvrige5931107 Moët & Chandon Impérial Brut 1 500cl 700,00 10 499,90 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige149 FRANKRIKE CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) FRANKRIKE 149MUSSERENDEVIN


MUSSERENDEVIN150 FRANKRIKE CHAMPAGNE HALVTØRR (SEC) OG TØRR (BRUT) CHAMPAGNE ROSÉ FRANKRIKE 150literpris salgspris literpris salgspris4418104 Pommery Pop 20cl 705,00 141,00 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige5256601 Lanson Extra Age Brut 75cl 705,30 529,00 (Bestillingsutvalg), Lanson Père et Fils,Øvrige5108301 La Closerie Les Béguins 75cl 706,50 529,90 (Bestillingsutvalg), Jérôme Prévost, Øvrige6201001 Louis Roederer Brut 2003 75cl 719,90 539,90 (Bestillingsutvalg), Louis Roederer, Øvrige5556701 Bruno Paillard Blanc de Blancs 75cl 720,50 540,40 (Bestillingsutvalg), Bruno Paillard, ØvrigeRéserve Privée, Brut4673701 Agrapart Avizoize Blanc de Blanc 75cl 732,00 549,00 (Bestillingsutvalg), Agrapart & FilsExtra Brut Grand Cru 20053140507 Veuve Clicquot Brut 900cl 733,20 6 599,00 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige5931007 Moët & Chandon Impérial Brut 1 200cl 734,90 8 819,00 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige4005801 Pierre Peters Grand Cru Blanc de 75cl 746,70 560,00 (Bestillingsutvalg), Pierre Peters, ØvrigeBlancs Brut 20004005805 Pierre Peters Grand Cru Blanc de 150cl 808,30 1 212,50 (Bestillingsutvalg)Blancs Brut 20005969101 Pommery Grand Cru Brut 75cl 750,70 563,00 (Bestillingsutvalg), Pommery, ØvrigeVintage 20005930807 Moët & Chandon Impérial Brut 900cl 756,60 6 809,00 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige5932307 Moët & Chandon Impérial Brut 600cl 793,20 4 759,00 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige3487907 Bollinger Spécial Cuvée, Brut 600cl 797,80 4 786,90 (Bestillingsutvalg), Bollinger, Øvrige1017601 Cuvée Orpale Blanc de Blancs1998 Brut75cl 799,70 599,80 (Bestillingsutvalg), Union Champagne deSaint Gall, Øvrige5931207 Veuve Clicquot, Brut 600cl 829,80 4 979,00 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige5695201 Jacquesson Avize Grand CruRécolte 200075cl 851,20 638,40 (Bestillingsutvalg), ChampagneJacquesson, Øvrige9060501 Roses de Jeanne La Haute 75cl 866,50 649,90 (Bestillingsutvalg), Cédric BouchardLemble Blanc de Blancs Brut20074343105 Legras Cuvée St. Vincent Blanc 150cl 869,70 1 304,60 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, Øvrigede Blancs Brut 19964364407 Nicolas Feuillatte Brut 1 500cl 878,50 13 177,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige3390401 Legras St. Vincent 1996 75cl 890,30 667,70 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, Øvrige4049301 Egly-Ouriet Grand Cru Blanc de 75cl 891,50 668,60 (Bestillingsutvalg), Egly-Ouriet, ØvrigeNoirs, Brut4720601 Billecart-Salmon Cuvée Nicolas 75cl 900,00 675,00 (Bestillingsutvalg), Billecart-Salmon, ØvrigeFrançois Billecart 19985932207 Moët & Chandon Impérial Brut 600cl 949,80 5 699,00 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, ØvrigeGold680001 Bollinger la Grande Année 1999, 75cl 979,90 734,90 (Bestillingsutvalg), Bollinger, ØvrigeBrut4369105 Bollinger la Grande Année 2000, 150cl 988,30 1 482,50 (Bestillingsutvalg), Bollinger, ØvrigeBrut4720201 Billecart-Salmon Blanc de 75cl 989,30 742,00 (Bestillingsutvalg), Billecart-Salmon, ØvrigeBlancs 19981336701 Alfred Gratien Brut 1997 75cl 999,90 749,90 (Bestillingsutvalg), Alfred Gratien, Øvrige5598301 Cuvée William Deutz 1999, Brut 75cl 1 000,00 750,00 (Bestillingsutvalg), Deutz, Øvrige9060601 Roses de Jeanne La BoloreeBlanc de Blancs Brut 200775cl 1 133,20 849,90 (Bestillingsutvalg), Cédric Bouchard4223401 Veuve Clicquot La Grande Dame1998, Brut75cl 1 173,20 879,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige4502701 Lanson Noble Cuvée Vintage200075cl 1 198,70 899,00 (Bestillingsutvalg), Lanson Père et Fils,Øvrige3951501 Nicolas Feuillatte Palmes d’Or199875cl 1 248,00 936,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige3951505 Nicolas Feuillatte Palmes d’Or 150cl 1 337,30 2 006,00 (Bestillingsutvalg)19985767401 Legras Saint-Vincent 1990 75cl 1 291,20 968,40 (Bestillingsutvalg), R&L Legras, Øvrige4171701 Perrier Jouët Belle Epoque 2004 75cl 1 320,00 990,00 (Bestillingsutvalg), Perrier Jouët, ØvrigeBrut1513001 Lanson Noble Cuvée Blanc deBlancs 1999, Brut75cl 1 332,00 999,00 (Bestillingsutvalg), Lanson Père et Fils,Øvrige232101 Dom Perignon 2002, Brut 75cl 1 333,20 999,90 (Kategori 6,7), Moët & Chandon, Øvrige356701 Dom Ruinart Brut 1998 75cl 1 333,20 999,90 (Bestillingsutvalg), Ruinart, Øvrige356705 Dom Ruinart Brut 1998 150cl 1 712,70 2 569,00 (Bestillingsutvalg)3094701 Cuvée Louise 1998 75cl 1 393,30 1 045,00 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige9060701 Roses de Jeanne Rose de 75cl 1 466,50 1 099,90 (Bestillingsutvalg), Cédric BouchardSaignee Le Creux d’Enfer Brut2007354501 Krug Grande Cuvée, Brut 75cl 1 493,20 1 119,90 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige354502 Krug Grande Cuvée, Brut 37,5cl 1 546,40 579,90 (Bestillingsutvalg)354505 Krug Grande Cuvée, Brut 150cl 2 032,70 3 049,00 (Bestillingsutvalg)5541001 Laurent-Perrier Grand Siècle, 75cl 1 531,90 1 148,90 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier, ØvrigeBrut6531601 Champagne Philipponnat Clos 75cl 1 603,90 1 202,90 (Bestillingsutvalg), Philipponnat, Øvrigedes Goisses 19985019801 Taittinger Comtes de75cl 1 866,70 1 400,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, ØvrigeChampagne Blanc de Blancs2000 Brut3488501 Bollinger R.D. 1997 75cl 1 932,70 1 449,50 (Bestillingsutvalg), Bollinger, Øvrige5102201 Krug Vintage 1998 75cl 2 318,70 1 739,00 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige5177801 Veuve Clicquot Brut 1980 75cl 2 385,30 1 789,00 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige5889801 Armand de Brignac Gold Brut 75cl 2 946,70 2 210,00 (Bestillingsutvalg), Øvrige5318101 Dom Pérignon Oenotheque 75cl 3 332,00 2 499,00 (Bestillingsutvalg), Dom. Pérignon, Øvrige19969249001 Salon Le Mesnil Blanc de Blancs 75cl 3 800,00 2 850,00 (Bestillingsutvalg), Salon, ØvrigeBrut 19995931501 Krug Collection 1982 75cl 5 438,70 4 079,00 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige5931405 Krug Collection 1985 150cl 6 132,70 9 199,00 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige5110501 Krug Vintage Clos du Mesnil 75cl 8 332,00 6 249,00 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige19985110401 Krug Clos d’Ambonnay 1996 75cl 18 533,30 13 900,00 (Bestillingsutvalg), Krug, ØvrigeCHAMPAGNE ROSÉ4983501 Mosimann’s Champagne Grand 75cl 346,00 259,50 (Bestillingsutvalg), Anton Mosimann, ØvrigeCru RoséU 9679401 Champagne Hebrart 1.er CruBrut Rosé75cl 359,90 269,90 (Bestillingsutvalg), Marc Hebrart,Champagne Rosé1526401 Dumangin 1er Cru Rosé, Brut 75cl 359,90 269,90 (Kategori 6,7), J. Dumangin Fils, Øvrige1526402 Dumangin 1er Cru Rosé, Brut 37,5cl 453,10 169,90 (Bestillingsutvalg)5985501 Monthuys Champagne Brut Rosé 75cl 360,00 270,00 (Bestillingsutvalg), ABK6 Cognac, Øvrige


literpris salgspris literpris salgspris5685701 Charles de Cazanove Rosé Brut 75cl 366,10 274,60 (Bestillingsutvalg), GH Martel, Øvrige5801001 Bonnet Perle Rosé 75cl 373,20 279,90 (Bestillingsutvalg), Alexandre Bonnet,Øvrige5100601 Grémillet Brut Rosé 75cl 382,70 287,00 (Bestillingsutvalg), Champagne Mailly,Øvrige5910201 Christian Audigier Brut Rosé 75cl 385,20 288,90 (Bestillingsutvalg), J. Dumangin Fils, ØvrigeU 9646601 Laherte Brut Rosé 75cl 398,70 299,00 (Bestillingsutvalg), Laherte Frères,Champagne Rosé9105101 Huré Frères Champagne RosèBrut L’Insouciance75cl 399,60 299,70 (Bestillingsutvalg), Hurè Frères,Champagne Rosé5812901 Beaufort Cuvée Rosé Grand Cru 75cl 399,90 299,90 (Bestillingsutvalg), Herbert Beaufort, Øvrige5076301 Bonville Grand Cru Brut Rosé 75cl 413,20 309,90 (Bestillingsutvalg), Franck Bonville, Øvrige5085101 Benoit Lahaye Rosé de75cl 432,00 324,00 (Bestillingsutvalg), Benoît Lahaye, ØvrigeMacération5285001 Veuve Fourny Rosé LesRougemonts Extra Brut75cl 448,00 336,00 (Bestillingsutvalg), Veuve Fourny et Fils,Champagne RoséU 9685601 Ayala Rosé Majeur 75cl 462,50 346,90 (Bestillingsutvalg), Ayala5795801 Jean Pernet Brut Rosé 75cl 465,30 349,00 (Bestillingsutvalg), Jean Pernet, Øvrige9205601 José Dhondt Rosé de Saignée 75cl 473,20 354,90 (Bestillingsutvalg), José Dhondt,Champagne Rosé5938201 Heidsieck Monopole Rosé TopBrut75cl 479,90 359,90 (Bestillingsutvalg), Heidsieck Monopole,Øvrige640701 Lanson Rosé Label Brut Rosé 75cl 492,00 369,00 (Kategori 6,7), Lanson Père et Fils, Øvrige640705 Lanson Rosé Label Brut Rosé 150cl 579,30 869,00 (Bestillingsutvalg)4996401 Mumm Rosé 75cl 501,30 376,00 (Bestillingsutvalg), G.H. Mumm, Øvrige4332101 Nicolas Feuillatte Rosé Brut 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige4332105 Nicolas Feuillatte Rosé Brut 150cl 533,30 799,90 (Bestillingsutvalg)4394401 Piper-Heidsieck Brut Rosé 75cl 513,30 385,00 (Bestillingsutvalg), Piper-Heidsieck, ØvrigeSauvage5556901 Geoffroy Rosé de Saignée, Brut 75cl 527,60 395,70 (Bestillingsutvalg), René Geoffroy, Øvrige4718501 Gosset Grand Rosé Brut 75cl 530,70 398,00 (Bestillingsutvalg), Gosset, ØvrigeU 9646701 Laherte Extra Brut Rosé deSaignée Les Beaudieres75cl 532,00 399,00 (Bestillingsutvalg), Laherte Frères,Champagne Rosé5048701 Jacquart Brut Mosaique Rosé 75cl 533,20 399,90 (Bestillingsutvalg), Jacquart, Øvrige4137801 Moët & Chandon Impérial Rosé 75cl 533,20 399,90 (Kategori 5,6,7), Moët & Chandon, Øvrige4137805 Moët & Chandon Impérial Rosé 150cl 613,30 919,90 (Bestillingsutvalg)4137804 Moët & Chandon Impérial Rosé 20cl 644,50 128,90 (Bestillingsutvalg)9207901 R & L Legras Rosè Brut 75cl 533,30 400,00 (Bestillingsutvalg), R&L Legras,Champagne Rosé5019901 Taittinger Prestige Rosé, Brut 75cl 566,70 425,00 (Bestillingsutvalg), Taittinger, Øvrige4402201 Veuve Clicquot Brut Rosé 75cl 567,90 425,90 (Kategori 6,7), Veuve Clicquot Ponsardin,Øvrige4402205 Veuve Clicquot Brut Rosé 150cl 626,60 939,90 (Bestillingsutvalg)5771401 Henriot Rosé 75cl 586,70 440,00 (Bestillingsutvalg), Henriot, Øvrige9193301 Philipponnat Brut Reserve Rosée 75cl 599,90 449,90 (Bestillingsutvalg), Philipponnat,Champagne Rosé1010901 Deutz Rosé 2007 Brut 75cl 600,00 450,00 (Bestillingsutvalg), Deutz, Øvrige3467601 Ruinart Rosé, Brut 75cl 606,50 454,90 (Bestillingsutvalg), Ruinart, Øvrige3467605 Ruinart Rosé, Brut 150cl 666,60 999,90 (Bestillingsutvalg)5997501 Pommery Rosé Brut 75cl 633,30 475,00 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige4350104 Nicolas Feuillatte One Four Rosé 20cl 649,50 129,90 (Bestillingsutvalg), Nicolas Feuillatte,Øvrige5556801 Bruno Paillard Rosé Première 75cl 665,10 498,80 (Bestillingsutvalg), Bruno Paillard, ØvrigeCuvée, Brut90201 Laurent-Perrier Rosé 75cl 666,50 499,90 (Bestillingsutvalg), Laurent-Perrier, Øvrige5747301 Bollinger Rosé 75cl 676,70 507,50 (Bestillingsutvalg), Bollinger, Øvrige5109801 Louis Roederer Brut Rosé 2006 75cl 679,90 509,90 (Bestillingsutvalg), Louis Roederer, Øvrige4834201 Moët & Chandon Rosé Vintage 75cl 679,90 509,90 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige20033315901 Billecart-Salmon Brut Rosé 75cl 686,70 515,00 (Bestillingsutvalg), Billecart-Salmon3102201 Veuve Clicquot Rosé Réserve200275cl 719,90 539,90 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige9461501 Lanson Extra Age Brut Rosé 75cl 798,70 599,00 (Bestillingsutvalg), Lanson Père et Fils,Champagne Rosé4418204 Pommery Pink Pop 20cl 815,00 163,00 (Bestillingsutvalg), Pommery, Øvrige5171005 Veuve Clicquot Vintage Rosé1996150cl 1 026,00 1 539,00 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige4398201 Bollinger la Grande Année Rosé 75cl 1 453,20 1 089,90 (Bestillingsutvalg), Bollinger, Øvrige2002, Brut5177901 Veuve Clicquot Brut Rosé 1989 75cl 1 905,30 1 429,00 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, ØvrigeU 4313501 Taittinger Comtes de75cl 2 600,00 1 950,00 (Bestillingsutvalg), TaittingerChampagne Rosé 20044855601 Dom Pérignon Rosé 2000 75cl 2 666,50 1 999,90 (Bestillingsutvalg), Dom. Pérignon, Øvrige5178001 Veuve Clicquot Brut Rosé 1978 75cl 2 705,30 2 029,00 (Bestillingsutvalg), Veuve ClicquotPonsardin, Øvrige6215705 Dom Perignon Rosé 1998 150cl 3 332,70 4 999,00 (Bestillingsutvalg), Moët & Chandon, Øvrige4445201 Krug Rosé Brut 75cl 3 398,70 2 549,00 (Bestillingsutvalg), Krug, Øvrige4445202 Krug Rosé Brut 37,5cl 3 464,00 1 299,00 (Bestillingsutvalg)9103701 Armand de Brignac Rose 75cl 4 146,70 3 110,00 (Bestillingsutvalg), Armand de Brignac,Champagne RoséINDIAU 9688501 Marquise De Pompadour 2010 75cl 267,70 200,80 (Bestillingsutvalg), Ch. IndageITALIAU 96789 Anna Spinato Rose 75cl 0,00 0,00 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Anna Spinato9355301 Canti Cuvèe Dolce 2010 75cl 106,50 79,90 (Bestillingsutvalg), Fratelli Martini (Canti)4494901 Maschio Prosecco Extra Dry 75cl 119,60 89,70 (Bestillingsutvalg), Cant. Maschio, Øvrige4494904 Maschio Prosecco Extra Dry 20cl 226,50 45,30 (Bestillingsutvalg)5893601 Valle Calda Spumante Brut 75cl 122,70 92,00 (Bestillingsutvalg), Decordi SPA, Øvrige5243401 Toso Prosecco Extra Dry 75cl 133,10 99,80 (Bestillingsutvalg), TOSO S.P.A., Øvrige90801 Contessa Matilde Lambrusco diSorbara75cl 139,90 104,90 (Bestillingsutvalg), Contessa Matilde,ØvrigeU 9288901 Canti Prosecco Heritage Extra 75cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), F.lli Martini, ØvrigeDry5748601 Cavicchioli Lambrusco Rosato 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Cavicchioli, Øvrige9496701 Giol Prosecco Frizzante Spago 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Giol, Treviso2010U 9634501 Martini Prosecco 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Bacardi, Valdobbiadene5695701 Martini Rosé Demi-Sec 75cl 146,50 109,90 (Kategori 6,7), Martini & Rossi, Øvrige5278101 Pasqua Prosecco Extra Dry 75cl 146,50 109,90 (Bestillingsutvalg), Pasqua, Treviso1547001 Martini Brut Cuvée Speciale 75cl 147,60 110,70 (Bestillingsutvalg), Martini & Rossi, Øvrige5222901 Ca’Val di Rosé Brut 75cl 153,20 114,90 (Kategori 6,7), Prod. Valdobbiadene, Øvrige151 FRANKRIKE CHAMPAGNE ROSÉ ITALIA 151MUSSERENDEVIN


MUSSERENDEVIN152 ITALIAITALIA 152literpris salgspris literpris salgspris8020901 Prosecco di Valdobbiadene Brut201175cl 153,20 114,90 (Kategori 2,3,4,5,6,7), Prod.Valdobbiadene, Conegliano-Valdobbia8020905 Prosecco di Valdobbiadene Brut 150cl 159,90 239,90 (Kategori 3,4,5,6,7)20118020902 Prosecco di Valdobbiadene Brut 37,5cl 183,50 68,80 (Kategori 5,6,7)20114996601 Yello Prosecco 75cl 153,20 114,90 (Bestillingsutvalg), Henkell & Söhnlein,Øvrige4996604 Yello Prosecco 20cl 237,50 47,50 (Bestillingsutvalg)5933805 Zonin Prosecco Brut 150cl 156,60 234,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Øvrige5933801 Zonin Prosecco Brut 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7)9441001 Epsilon Wine 75cl 158,50 118,90 (Bestillingsutvalg), Soc. Agr. Ca’ di Rajo9289001 Canti Pinot Grigio Brut 2010 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), F.lli Martini, Øvrige1400301 Casabianca Prosecco di75cl 159,90 119,90 (Kategori 4,5,6,7), Casabianca, ØvrigeValdobbiadene, Brut1400305 Casabianca Prosecco di 150cl 170,00 255,00 (Bestillingsutvalg)Valdobbiadene, Brut9305101 DIVICI Prosecco Extra Dry 75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), DIV1572901 Giol Prosecco Spumante 2009 75cl 159,90 119,90 (Kategori 6,7), Az. Agr. Giol, Treviso9118001 Spinato Prosecco SparkelingBrut75cl 159,90 119,90 (Bestillingsutvalg), Az. Vin. Anna Spinato,Øvrige5090501 Maschio Shah Mat 75cl 166,40 124,80 (Bestillingsutvalg), Cant. Maschio, Øvrige9030701 Albino Armani Prosecco 75cl 166,50 124,90 (Kategori 6,7), Albino Armani5224701 Jeio Prosecco Brut 75cl 166,50 124,90 (Bestillingsutvalg), Bisol Desiderio & figli,Øvrige5257201 Cavazza Prosecco Spumante 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), Cavazza, ØvrigeBrut 20099232601 La Jara Organic Prosecco Brut 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), La Jara, Treviso9232501 La Jara Organic Prosecco 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), La Jara, TrevisoMillesimato Dry 20109490101 La Jara Pinot Grigio Rosé Brut 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), La Jara9489901 La Jara Zeroassoluto Spumante 75cl 166,70 125,00 (Bestillingsutvalg), La JaraExtra Brut5226401 Fabiano Sestiere Castello 4357 75cl 168,40 126,30 (Bestillingsutvalg), Fabiano, ØvrigeProsecco Extra Dry9354601 Gorgo Perlato Rosa 75cl 169,30 127,00 (Bestillingsutvalg), Az. Agr. Gorgo,Bardolino5220701 Bellussi Spumante Grande 75cl 172,00 129,00 (Bestillingsutvalg), Bellussi SpumantiCuvée9192501 La Guardiense Quid Falanghina 75cl 173,10 129,80 (Bestillingsutvalg), La Guardiense, SannioSpumante Brut4282901 Argeo Prosecco Spumante 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., Øvrige9397001 Aurora Rosé Spumante Extra Dry 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Ponte di Piave S.C.A.,Treviso5500801 Gancia Prosecco 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), F.Ili Gancia, Øvrige9408601 Paladin Millessimato ProseccoExtra Dry75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Paladin & Paladin,Øvrige4397101 Tommasi Bianco di Custoza, Brut 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi, Bianco diCustoza5228301 Zonin Rosé Brut 75cl 173,20 129,90 (Bestillingsutvalg), Zonin, Øvrige5246701 Canaletto Prosecco 2009 75cl 176,00 132,00 (Bestillingsutvalg), Casa Girelli, Øvrige9176401 Natale Verga Prosecco 2010 75cl 179,70 134,80 (Bestillingsutvalg), Natale Verga, Øvrige4672001 Ca’Bertaldo Prosecco diValdobbiadene Superiore Brut75cl 179,90 134,90 (Kategori 5,6,7), Cant. Maschio,Conegliano-Valdobbia2031901 Rotari Talento, Brut 75cl 179,90 134,90 (Bestillingsutvalg), Nosio, ØvrigeU 9309201 Valdo Marca Oro ProseccoSuperiore Extra Dry75cl 179,90 134,90 (Kategori 6,7), Valdo Spumanti Srl,Valdobbiadene4935601 Masottina Prosecco Extra Dry 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Masottina,Conegliano-Valdobbia4935604 Masottina Prosecco Extra Dry 20cl 205,00 41,00 (Bestillingsutvalg)9181101 Tre Monti Perlante 2010 75cl 180,00 135,00 (Bestillingsutvalg), Tre Monti, Øvrige5220201 Belussi Prosecco Brut 75cl 182,70 137,00 (Bestillingsutvalg), Bellussi Spumanti9238801 De Faveri Prosecco Brut 75cl 184,00 138,00 (Bestillingsutvalg), De Faveri, Treviso5267901 Bonfiglio Pignoletto Alba in 75cl 185,10 138,80 (Bestillingsutvalg), Bonfiglio, ØvrigeVigna 2009U 9626501 Bellenda San Fermo ProseccoSuperiore Brut75cl 185,30 139,00 (Bestillingsutvalg), Bellenda,Conegliano-Valdobbia9457401 Cecilia Beretta ProseccoSuperiore Brut 201075cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Cecilia Beretta,Valdobbiadene1373601 La Pieve Le Coste Valdobbiadene 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), La Pieve, ValdobbiadeneProsecco Superiore5718801 Rotari Talento Rosé 2009 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Nosio, Trentino9192401 Santa Margherita Prosecco 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Santa MargheritaSuperiore 2010U 9654601 Tommasi Prosecco 75cl 186,50 139,90 (Bestillingsutvalg), Tommasi5828001 Voga Sparkling Extra Dry 75cl 186,50 139,90 (Kategori 6,7), Calmasino di Bardolino,Øvrige5344801 Zucchetto Prosecco Brut 2009 75cl 191,50 143,60 (Bestillingsutvalg), Treviso5250301 Costadilà Prosecco 330slm 75cl 192,00 144,00 (Bestillingsutvalg), Costadilà, ØvrigeU 9687401 Valdo Origine Brut. 75cl 193,20 144,90 (Bestillingsutvalg), Valdo Spumanti Srl,Valdobbiadene5884801 Borgo del Principe Prosecco di 75cl 195,50 146,60 (Bestillingsutvalg), Cant. Lavorata, ØvrigeValdobbiadene 20089282801 Cambrago Soave I CérceniSpumante Brut75cl 196,70 147,50 (Bestillingsutvalg), Casa VinicolaCambrago, Soave5314101 Mandraffino Vino Spumante 75cl 198,70 149,00 (Bestillingsutvalg), ØvrigeRosso Extra DryU 9685301 Borgo Molino Prosecco Brut 75cl 199,20 149,40 (Bestillingsutvalg), Borgo Molino, TrevisoTreviso 20109474601 San Venanzio FortunatoValdobbiadene Brut75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Terre di San VenanzioFortunato, Valdobbiadene9420901 Serafini & Vidotto Bollicine diProsecco75cl 199,90 149,90 (Bestillingsutvalg), Serafini & Vidotto,Treviso5012601 Quartese Ruggeri Prosecco 75cl 201,30 151,00 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., Øvrige5517901 Ruggeri Rose di Pinot Brut 75cl 201,30 151,00 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., Øvrige4241901 Santo Stefano Prosecco Dry 75cl 201,30 151,00 (Bestillingsutvalg), Ruggeri & Co., ØvrigeU 9678305 Valdo Marca Oro Prosecco 2011 150cl 206,10 309,20 (Bestillingsutvalg), Valdo Spumanti Srl,Valdobbiadene5871201 Trevisol Prosecco ValdobbiadeneBrut75cl 206,70 155,00 (Bestillingsutvalg), Tvarevisol,Conegliano-Valdobbia5563601 Zardetto Prosecco Brut 75cl 213,10 159,80 (Bestillingsutvalg), Zardetto,