13.07.2015 Views

Guglielmo Marconi - Ambasciata d'Italia a Budapest

Guglielmo Marconi - Ambasciata d'Italia a Budapest

Guglielmo Marconi - Ambasciata d'Italia a Budapest

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dr. Gian B. Campagnola, Olaszország nagykövetének védnöksége alattTudomány<strong>Guglielmo</strong><strong>Marconi</strong>a rádióösszeköttetés úttörôje100 évvel a Nobel-díj utánMeghívóInvitofidesetratio


A magyarországi „Olasz Fesztivál” keretébenÔexc. Gian B. Campagnola,Olaszország nagykövetének védnöksége alatt,a G. <strong>Marconi</strong> Alapítvány támogatásával,az Olasz Külkereskedelmi Intézet – ICE,az Olasz Kultúrintézetés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közremıködésével,az Olasz Nagykövetség Tudományos Attaséjának IrodájaNell’ambito del “Festival Italiano” in Ungheria,sotto gli auspici dell’Ambasciatore d’Italia,S.E. Gian B. Campagnola,con il patrocinio della “Fondazione G. <strong>Marconi</strong>”, la collaborazione dell’Istitutoper il Commercio Estero – ICE, l’Istituto Italiano di Culturae la Università Cattolica “Péter Pázmány”,l’Ufficio dell’Addetto Scientifico presso l’<strong>Ambasciata</strong> d’Italiaorganizza un ciclo di seminari su:<strong>Guglielmo</strong> <strong>Marconi</strong>:a wireless elôfutára és kiemelkedô alakjacímmel elôadássorozatot szervez május 28-án, 15.00–16.30 órakora Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jedlik Ányos termében(<strong>Budapest</strong>, Práter utca 50/A)<strong>Guglielmo</strong> <strong>Marconi</strong>:personaggio e pioniere del wireless28 Maggio, h. 15.00–16.30Università Cattolica Péter Pázmány, Sala Jedlik Ányos<strong>Budapest</strong>, Práter utca 50/A• Giovanni Paoloni (“La Sapienza” Egyetem, Róma)“<strong>Guglielmo</strong> <strong>Marconi</strong> a kutatás, a vállalkozás és a politika mezsgyéi között”• Francesco Paresce (<strong>Marconi</strong> Institute of Space Astrophysics and Cosmic Physics;Olasz Asztrofizikai Intézet, Bologna)“<strong>Guglielmo</strong> <strong>Marconi</strong> és a távközlés forradalma a tudományban”• Takács György (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budeapest)“<strong>Marconi</strong> gondolatai a mai mobil hálózatokban”Az elôadások hivatalos nyelve: angolA találkozót coktail követi• Giovanni Paoloni (Università “la Sapienza” – Roma)“<strong>Guglielmo</strong> <strong>Marconi</strong> tra ricerca, impresa e politica”• Francesco Paresce (<strong>Marconi</strong> Institute of Space Astrophysics and Cosmic Physics;Istituto Italiano di Astrofisica Bologna)“<strong>Guglielmo</strong> <strong>Marconi</strong> e la rivoluzione delle telecomunicazioninella scienza”• György Takács (Università Cattolica “Pázmány Péter” – <strong>Budapest</strong>)“Le idee di <strong>Marconi</strong> nei moderni network della telefonia mobile”Lingua ufficiale dei seminari: ingleseSeguirà un cocktail

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!