Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

Elektrische bedrading1.2 Elektrische bedradingDe stroom voor de regelaar moet worden geleverdvia een externe schakelaar (laatste stap van deinstallatie!) en de lijnspanning moet 210 ... 250 V~(50 ... 60 Hz) bedragen.Flexibele kabels moeten worden vastgezet op hettoestel met behulp van de bijgeleverde kabelontlastingen schroeven.De regelaar is uitgerust met 2 standaardrelaiswaarop verbruikers zoals pompen, kleppen, enz.kunnen worden aangesloten:• Relais 118 = Geleider R117 = Nulleider N13 = Aardingsklem• Relais 216 = Geleider R215 = Nulleider N14 = AardingsklemDe temperatuursensoren (S1 tot S4) moetenonafhankelijk van de polariteit worden aangeslotenop de volgende klemmen:1/2 = Sensor 1 (b.v. sensor collector 1)3/4 = Sensor 2 (b.v. sensor tank 1)5/6 = Sensor 3 (b.v. sensor collector 2)7/8 = Sensor 4 (b.v. sensor tank 2)De stroom wordt aangevoerd via de volgendeklemmen:19 = Nulleider N20 = Geleider L12 = AardingsklemToelichting:De relais zijn halfgeleiderrelais voor de regeling vanhet pomptoerental; voor een goede werking hebbenze een minimale belasting van 20 W (stroomverbruikvan de verbruiker) nodig. Wanneer hulprelais,motorkleppen, enz. worden aangesloten, moet debij het montagemateriaal geleverde condensatorparallel worden verbonden met de gebruikte relaisuitgang.Opgelet: Voor de aansluiting van hulprelais of kleppen,moet het minimale pomptoerental ingesteldworden op 100%.Data communicatie / VBus ®De regelaar wordt geleverd met een VBus ® (klemmen9/10) waar externe modules op aangeslotenkunnen worden. De externe modules voor datacommunicatie worden, met keuze van polariteit,aangesloten op de VBus ® op klem 9 en 10. Het ismogelijk om één of meerdere modules aan te sluiten,zoals bijvoorbeeld:• grote displays GA3/SD3• alarm module AM1• data logger DL2• VBus ® /LAN interface adapter voor het aansluitenvan een PC/router, inclusief RSC softwareExterne modules voor VBus ® , met keuze vanpolariteit, aangesloten zijn beschikbaar bij RESOL/SONNENKRAFT.SmeltveiligheidT4A 220 ... 240V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S31 2 3 4 5 6S4 VBus7 8 9 10 12 13 14R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~N R2 N R1 N L15 16 17 18 19 20SensorklemmenAardingsklemmenVerbruikersklemmenNetklemmenGevaarlijke voltage bij contact!Een elektrostatische ontlading kan de elektronischeonderdelen beschadigen!126 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines