Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

Toewijzing van de klemmen1.3 Toewijzing van de klemmen1.3.1 Toewijzing van de klemmen voor systeem 1Standaard zonnesysteem met 1 tank, 1 pomp en3 sensoren. De sensor S4/TRF kan eventueel wordengebruikt voor de regeling van de warmtebalans.SYST. 1SymboolBeschrijvingS1S2CollectorsensorTanksensor onderaanS1S3Tanksensor bovenaan(optie)S4/TRFSensor voor deregeling van dewarmtebalans (optie)R1S3R1ZonnepompS4/TRFS21.3.2 Toewijzing van de klemmen voor systeem 2Zonnesysteem en warmtewisseling van bestaandetank, met 2 tanks, 4 sensoren en 2 pompen.SYST. 2SymboolBeschrijvingS1S2CollectorsensorTanksensor onderaanS1S3Tanksensor bovenaanS4 Tanksensor 2R1ZonnepompR1Tank 1 Tank 2R2Pomp voor warmtewisselingS3S2R2S4127 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines