Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

Bediening en werking2. Bediening en werking2.1 InsteltoetsenNa de inschakeling doorloopt de regelaar een initialiseringsfase.Na deze initialisering komt de regelaarin de automatische modus (fabrieksinstellingen). Hetvooringestelde systeemschema is SYST. 1.De regelaar is nu gebruiksklaar en via een aangepastefabrieksinstelling moet hij een optimale werkingvan het zonnesysteem mogelijk maken.De regelaar wordt bediend met behulp van 3druktoetsen onder het display. Druktoets 1 wordtgebruikt om vooruit te scrollen door het indexmenuof om de ingestelde waarden te verhogen. Druktoets2 wordt gebruikt om het tegenovergestelde effectte bereiken.Om naar de instellingen (instelkanalen) te gaan,eerst naar het laatste aanduidingskanaal gaan endan toets 1 gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukthouden.Wanneer een instelwaarde verschijnt op de display,wordt SET aangeduid. U kunt nu de "Set"-toets (3)indrukken om naar de ingangsmodus te gaan.• Een kanaal kiezen met de toetsen 1 en 2.• De toets 3 kort indrukken zodat knippertblinkt.• De waarde instellen met de toetsen 1 en 2.• De toets 3 kort indrukken zodat niet meerknippert.• De ingestelde waarde is nu opgeslagen.1 Vooruit3 SET (keuze-/instelmodus)2 Achteruit132 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines