Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

InstelkanalenPendelpauzetijd / Pendellaadtijd / Stijgingcollectortemperatuur:De regelaar controleert de laadmogelijkheden van detanks (inschakelverschil). Wanneer de voorrangstankniet kan worden geladen, wordt de ondergeschiktetank gecontroleerd. Wanneer deze ondergeschiktetank kan worden geladen, gebeurt dit gedurendede "pendellaadtijd" (tRUN). Na afloop van dependellaadtijd wordt het laden gestopt. De regelaarcontroleert de stijging van de collectortemperatuur.Wanneer deze temperatuur gestegen is met de stijgingstemperatuurvan de collector (∆T-Col 2 K, vastesoftware-waarde), wordt de pauzetijd teruggesteldnaar nul en herbegint de pendelpauzetijd (tSP).Wanneer de inschakelvoorwaarden voor de voorrangstankdaarna niet bereikt zijn, wordt het ladenvan de ondergeschikte tank voortgezet. Wanneer devoorrangstank zijn maximumtemperatuur bereiktheeft, wordt de pendellading niet uitgevoerd.4.1.16 HerkoelfunctieWanneer de tanktemperatuur ten gevolge van eeningreep van de systeeemkoeling OCX, meer bedraagtdan de maximumtemperatuur voor de tank (S MX/S1MX/S2MX) en de collectortemperatuur minstens5 K onder de tanktemperatuur ligt, blijft het zonnesysteemwerken tot de tank via de collector en debuizen afgekoeld is tot de ingestelde maximumtemperatuurvoor de tank (S MX/S1MX/S2MX). Bijsystemen met meerdere tanks gebeurt de afkoelinggewoonlijk bij tank 1.OREC:Optie herkoelingInstelbereik:OFF ... ONFabrieksinstelling: OFF4.1.17 Speciale functie buizencollectorWanneer de regelaar een stijging van 2 K meet invergelijking met de laatst opgeslagen collectortemperatuur,wordt de zonnepomp gedurende ongeveer30 sec. ingeschakeld tot 100% om de actueletemperatuur van het medium te detecteren. Daarnawordt de actuele collectortemperatuur opgeslagenals nieuwe referentiewaarde. Wanneer de gemetentemperatuur (nieuwe referentiewaarde) nog eensO TC:Speciale functiebuizencollectorInstelbereik: OFF ... ONFabrieksinstelling: OFF145 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines