Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

Instelkanalen4.1.19 Regeling pomptoerentalMet de instelkanalen nMN, n1MN en n2MN wordteen relatief minimaal pomptoerental ingesteld voorpompen die aangesloten zijn op de uitgangen R1 enR2.OPGELET: Voor gebruikers (b.v. kleppen)zonder regeling van het pomptoerental moet dewaarde worden ingesteld op 100% om de regelingvan het pomptoerental te desactiveren.nMN / n1MN / n2MN:Regeling pomptoerentalInstelbereik: 30 ... 100Fabrieksinstelling: 304.1.20 BedrijfsmodusVoor controle- of onderhoudswerkzaamheden kan debedrijfsmodus van de regelaar manueel worden aangepastdoor Manuele Modus te selecteren waarmeeu de volgende aanpassingen kunt doen:• HND1 / HND2BedrijfsmodusOFF: Relais uit,Display: (knippert) +AUTO: Relais in automatische werkingON: Relais aan,Display: (knippert) +HND1 / HND2:BedrijfsmodusInstelbereik:OFF, AUTO, ONFabrieksinstelling:AUTO4.1.21 TaalIn dit kanaal kunt u de menutaal kiezen.• dE: Duits• En: Engels• Fr: Frans• It: ItaliaansLANG:Instelling van de taalInstelbereik: dE, EnFabrieksinstelling: dE147 VELUX