Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

Tips om fouten op te sporen5. Tips om fouten op te sporenBij storingen verschijnt een melding op het display van de regelaar:WaarschuwingssymboolSmeltveiligheidT4A 220 ... 240V~R1 1 (1) A ( 220 ... 240)V~R2 1 (1) A (220 ... 240)V~Temp. Sensor Pt1000S1 S2 S3 S4N R2 N R1 N L1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20Op het display verschijnen de symbolen enSensor defect. Een foutcode verschijntin het overeenstemmende sensoraanduidingskanaalin plaats van eentemperatuur.888.8- 888.8Lijnbreuk. De lijncontroleren.Kortsluiting. Delijn controleren.U kunt afgeklemde Pt1000-temperatuursensorencontroleren met een weerstandsmeter.Hiernaast vindt u deweerstandswaarden die overeenstemmenmet de verschillende temperaturen.Weerstandswaarden vande PT1000-sensoren148 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines