Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

NADZORNI PRIKAZ SISTEMA2.2 Nadzorni prikaz sistema!Nadzorni prikaz sistema sestavljajo 3 enote: kanal,orodna vrstica in shema sistema (aktivni sistem).Celotni prikaz.2.2.1 Prikaz kanalaPrikaz kanala je sestavljen iz dve vrstic. Zgornja vrsticaje alfanumerični (črkovno-številčni) 16-segmentniprikaz z imenom kanala (menijskimi elementi). Spodnji7-segmentni prikaz pa vsebuje vrednosti za ta kanal innastavne parametre.Samo kanal.2.2.2 Orodna vrsticaSimboli v orodni vrstici prikazujejo trenutni statussistema.Samo orodna vrstica.Simbol Standardni prikaz Utripajoči prikazRele 1, aktivenRele 2, aktivenZgornja omejitev zbiralnika,aktivna zgornja temperaturazbiralnika, prekoračenaOpcijska funkcija protizmrzovanju, aktivnaHlajenje kolektorja, aktivnofunkcija ponovnega hlajenja,aktivnaSpodnja omejitev kolektorja,aktivna funkcija proti zmrzovanju,aktivnaVarnostni izklop kolektorja,aktiven ali varnostni izklopzbiralnika, aktivenOkvarjen senzorRočno upravljanje, aktivnoNastavljanje (sprememba) kanalanačin za nastavljanje (SET-mode)253 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines