Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

Indstillingskanaleratter i 30 sekunder. Hvis indkoblingsdifferencen mellemsolfanger og beholder overskrides mens solvarmepumpener i drift eller mens anlægget står stille,skifter styringen automatisk til solvarmeopladning.Hvis solfangertemperaturen falder 2 K under stilstandsperioden,beregnes indkoblingstidspunktet forrørsolfangerfunktionen påny og solvarmepumpenstartes ikke.Anvendelsesområde: Ved vakuumrørsolfangerer(evt. også fladsolfangerer) for at undgå indkoblingsforsinkelserved solvarmeopladningen, samt forat undgå at solvarmepumpen kører om natten (pågrund af vakuumet i solfangerrørene er det muligt at"lagre" dagtemperaturerne til om natten).4.1.18 Termostatfunktion (ANL = 3)Termostatfunktion arbejder uafhængigt af solvarmedriftenog kan f.eks. anvendes til udnyttelse afoverskydende varme eller til eftervarme.• NH E < NH ATermostatfunktionen anvendes til eftervarme.• NH E > NH ATermostatfunktionen anvendes til udnyttelse afoverskydende varme.Når 2. relæudgang er tilkoblet, vises i displayet .NH E:TermostatindkoblingstemperaturIndstillingsområde:0,0 ... 95,0°CFabriksindstilling:40,0°CNH A:TermostatfrakoblingstemperaturIndstillingsområde:0,0 ... 95,0°CFabriksindstilling: 45,0EftervarmeUdnyttelse af overskydendevarme26 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines