Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

PRIKAZNI KANALI / NASTAVNI KANALI4.1.6 Števec delovnih urŠtevec delovnih ur sešteva delovne ure solarnepostaje na zadevnem releju (h P/h P1/h P2).Na prikazovalniku so prikazane polne ure.Seštevek delovnih ur je mogoče resetirati. Takojko izberete kanal delovnih ur, se na prikazovalnikutrajno prikaže simbol . Tipko (3) moratepritiskati kake 3 sekunde za preklop v način zaresetiranje števca. Simbol utripa in številodelovnih ur se resetira na 0, če potrdite s tipkov 5 sekundah. Postopek resetiranja ponovnopotrdite s pritiskom tipke in ga tako končate.Če resetiranja ne želite izvesti, ne pritisnite nobenetipke kakih 5 sekund. Krmilnik samodejno preklopi vnačin za prikazovanje.h P / h P1 / h P2:Števec delovnih urPrikazni kanal4.1.7 Uravnavanje količine toploteUravnavanje količine toplote je za osnovni sistem(ARR) 1, 3, 4, 5, in 6 na voljo v kombinaciji zmerilnikom pretoka. Najprej morate aktivirati opcijouravnavanja količine toplote v kanalu OHQM.Prostorninski pretok, ki ga lahko odčitate na merilnikupretoka v l/min, nastavite v kanalu FMAX. Vrstaantifriza in koncentracija prenosnega medija toplotesta prikazana v kanalih MEDT in MED%.Vrsta antifriza (sredstva proti zmrzavanju):0: Voda1: Propilenglikol/antifriz2: Etilenglikol3: Vakuumski antifrizNapotek! Kanala FMAX in MEDT sta na voljosamo med aktivirano opcijo merjenje količine toplote(OHQM).OHQM:Uravnavanje količinetoploteNastavno območje:VKLOP ... IZKLOPTovariška nastavitev= VKLOPFMAX:Prostorninski pretokv l/minNastavno območje:0 ... 20Tovarniška nastavitev= 6.0MEDT:Vrsta antifrizaNastavno območje:0 ... 3Tovarniška nastavitev= 1260 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines