Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

NASTAVNI KANALIOscilacijski čas prekinitve / oscilacijskičas polnjenja / povečevanje temperaturekolektorjaKrmilnik preverja zbiralnika glede na možnostpolnjenja (vklopna razlika). Če polnjenje zbiralnikaz višjo prioriteto ni mogoče, preveri zbiralnik z nižjoprioriteto. Če je ta na voljo za polnjenje, s to izvede stako imenovano funkcijo "oscilacijski čas polnjenja"(tRUN). Ko oscilacijski čas polnjenja poteče,se polnjenje ustavi. Krmilnik nadzira povečevanjetemperature kolektorja. Če se ta temperatura povečaza dvižno temperaturo kolektorja (∆T-Col 2 K, fiksnaprogramirana vrednost), se potečeni čas prekinitveponovno resetira na ničlo in oscilacijski čas prekinitve(tSP) začne spet teči od začetka. Če torej vklopnipogoji zbiralnika z višjo prioriteto niso izpolnjeni, sepolnjenje nadaljuje na zbiralniku z nižjo prioriteto. Čestikalo z višjo prioriteto doseže svojo najvišjo temperaturo,se oscilacijsko polnjenje ne izvede.4.1.16 Funkcija ponovnega hlajenjaČe je temperatura zbiralnika po hlajenju sistemaOCX višja od nastavljene najvišje temperature zbiralnika(S MX/S1MX/S2MX) in če je temperatura kolektorjavsaj nižja od 5K, solarni sistem ne prenehadelovati, dokler se zbiralnik prek kolektorja in cevi neohladi na nastavljeno najvišjo temperaturo zbiralnika(S MX/S1MX/S2MX). Pri sistemih z več zbiralnikise ponovno hlajenje vedno izvede na zbiralniku 1.OREC:Opcijsko ponovnohlajenjeNastavno območje:IZKLOP ... VKLOPTovarniška nastavitev:IZKLOP4.1.17 Posebna funkcija cevnega kolektorjaČe krmilnik izmeri povečanje 2 K v primerjavi s temperaturokolektorja, ki je bila nazadnje shranjena, sesolarna črpalka vključi na 100% za kakih 30 sekund,da krmilnik zazna trenutno temperaturo medija. Pokončanem delovanju črpalke se trenutna temperaturakolektorja shrani kot nova referenčna vrednost.Če se izmerjena temperatura (nova referenčnavrednost) ponovno poveča za 2 K, se solarna črpalkaponovno vključi za 30 sekund.O TC:Posebna funkcijacevnega kolektorjaNastavno območje:IZKLOP ... VKLOPTovarniška nastavitev:IZKLOP265 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines