Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

NASTAVNI KANALI4.1.19 Krmiljenje hitrosti črpanjaRelativno najmanjšo hitrost črpanja lahko nastaviteza črpalki, priključeni na izhoda R1 in R2, preknastavnih kanalov nMN, n1MN in n2MN.POZOR! Če uporabljate porabnike (npr. ventile),ki niso vezani na krmiljenje hitrosti črpanja,morate vrednost nastaviti na 100%, da deaktiviratekrmiljenje hitrosti črpanja.nMN / n1MN / n2MN:Hitrost črpanjaNastavno območje:30 ... 100Tovarniška nastavitev:304.1.20 Način delovanjaZa kontrolna in vzdrževalna dela lahko način delovanjakrmilnika ročno nastavite tako, da izbereteročni način (manual mode), ki ima naslednje močneprilagoditve:• HND1 / HND2Način delovanjaIZKLOP: Vključen rele, simboli na prikazovalniku:(flashing) +AUTO: Rele v samodejnem delovanjuVKLOP: Vključen rele, simboli na prikazovalniku:(flashing) +HND1 / HND2:Način delovanjaNastavno območje:IZKLOP, AUTO, VKLOPTovarniška nastavitev:AUTO4.1.21 JezikV tem kanalu je mogoče nastaviti menijski jezik:• dE: Nemščina• En: Angleščina• Fr: Francoščina• It: ItalijanskiLANG:Nastavitev jezikaNastavno območje: dE, EnTovarniška nastavitev: dE267 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines