Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

ISKANJE NAPAKČrpalka je pregreta, vendar ni prenosa toplote odkolektorja do zbiralnika, dovodni tok in povratni toksta enako topla, morebitni mehurčki v ceveh.Črpalka se za hip zažene, nato izključi inponovno vključi itd.Je zrak v sistemu?nedaJe krogotok kolektorjazamašen na izločevalnikuumazanije?daOdzračite sistem; primarnitlak ekspanzijske posodemora biti višji odstatičnega tlaka za okoli0,5 bara, sistemski tlak paza okoli 0,5 do 1 bara(odvisno od velikostiekspanzijske posode);vključite in izključitečrpalko za kratek časOčistite izločevalnikumazanije?Je temperaturna razlika nakrmilniku premajhna?nedaJe senzor kolektorjapravilno nameščen?nedaPreverite opcijskoposebno funkcijocevnega kolektorja.Ustrezno spremeniteuravnavanje ∆T(∆Ton/∆Toff).neokNamestite senzorkolektorja na solarnidovodni tok (najtoplejšiizhod kolektorja);uporabite potopno cevzadevnega kolektorja.Črpalka se zažene zelo pozno in se kmalu zaustavi.Temperaturna razlika med zbiralnikom in kolektorjemse med delovanjem izredno poveča; krogotokkolektorja ne more izravnati toplote.Je vklopna temperaturnarazlika ∆Tonprevelika?nedaUstrezno spremeniteuravnavanje ∆T(∆Ton/∆Toff).Je okvarjena črpalka zakrogotok kolektorja?nedaPopravilo/zamenjavaJe senzor kolektorjaneugodno nameščen (npr.kontaktni senzor namestosenzorja v potopni cevi)?daPo potrebi aktivirajtefunkcijo cevnegakolektorja.okJe izmenjevalnik toploteobložen z apnencem?nedaJe izmenjevalnik toplotezamašen?RazapnitevnedaČiščenjeJe izmenjevalnik toplotepremajhen?daNov preračun velikostiizmenjevalnika269 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines