Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

Montage / El-tilslutning1. Installation1.1 MontageAdvarsel!Før kabinettet åbnes skal forsyningsspændingen afbrydes ved alle poler.Apparatet må udelukkende monteres i tørre indendørsrum. Opmærksomheden henledes på at apparatet ikkemå udsættes for kraftige elektromagnetiske felter, dadet ville kunne forårsage fejlfunktion ved apparatet.Styringen skal kunne afbrydes fra forsyningsspændingenmed en ekstra afbryder med en kontaktafstandpå min. 3 mm i hver pol hhv. med en afbryder (sikring)i henhold til gældende bestemmelser for installationer.Ved installeringen af strømforbindelsesledningen ogsensorledningen skal man være opmærksom på at deskal trækkes adskilt.1. Krydskærvskruen i kappen løsnes og kappen tagesaf kabinettet ved at den trækkes nedad.2. Marker ophængningsstedet på underlaget, ogformonter den vedlagte dyvel med den tilhørendeskrue.3. Hægt kabinettet på ophængningspunktet ogmarker placeringen på underlaget (hulafstand130 mm), derefter placeres den nederste dyvel.4. Hægt kabinettet på foroven og fastgør det medden nederste monteringsskrue.DisplayOphængning130SokkelPanelTasterMonteringKabelgennemføringer medtrækaflastningsbøjlerSikring5 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines