Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

Belægning af klemmer1.3.3 Belægning af klemmer anlæg 3Solvarmeanlæg og eftervarme med 1 beholder, 3sensorer, 1 solvarme- og 1 eftervarmepumpe. SensorenS4/TRL kan efter ønske anvendes til varmemængderegnskab.ANL 3SymbolBeskrivelseS1S2SolfangersensorBeholdersensorfornedenS1S3BeholdersensorforovenS4/TRLR1Sensor til varmemængdemåling(valgfri)SolvarmepumpeR1S4/TRFS3S2R2R2Pumpe til eftervarme1.3.4 Belægning af klemmer anlæg 4Solvarmeanlæg og beholder til lagdelt lagringmed 1 beholder, 3 sensorer, 1 solvarmepumpe og en3-vejsventil til temperaturlagdelt indladning. SensorenS4/TRL kan efter ønske anvendes til varmemængderegnskab.ANL 4SymbolBeskrivelseS1S2SolfangersensorBeholdersensorfornedenS1S3BeholdersensorforovenS4/TRLSensor til varmemængdemåling(valgfri)R1R2S3R1SolvarmepumpeS4/TRFS2R23-vejsventil8 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines