FÖRBOKNINGS- ERBJUDANDE! - Cramers

cramersblommor.se

FÖRBOKNINGS- ERBJUDANDE! - Cramers

Cramers Blommor - Beställningssortiment Häck 2013Fagus sylvatica Bok 30-50 22,5Fagus sylvatica Bok 50-80 26,5Fagus sylvatica Bok 80-100 42Ligustrum vulgare Liguster 30-50 20Ligustrum vulgare - 3-5 grenar Liguster 50-80 25Ligustrum vulgare - 6-10 grenar Liguster 50-80 30Ligustrum vul var italicum Atrovirens Liguster Vintergrön 30-50 20Ligustrum vul var ita Atrovirens - 3-5 gr Liguster Vintergrön 50-80 25Ligustrum vul var ita Atrovirens - 6-10 gr Liguster Vintergrön 50-80 30Ligustrum vul var ita Liga Liguster 30-50 22,5Ligustrum vul var ita Liga Liguster 50-80 30Ligustrum vulgare Lodense Liguster 20-30 28,5Lonicera caerula Blåtry 30-50 28,5Lonicera xylosteum Skogstry 50-80 23,5Malus sylvestris Vildapel 30-50 26Malus sylvestris Vildapel 50-80 30,5Malus toringo var sargentii E Bukettapel 30-50 29Malus toringo var sargentii E Bukettapel 50-80 36,5Picea abies Gran 25-50 21Populus balsamifera Balsampoppel 100-150 30,5Populus canadensis Robusta Poppel 100-150 30,5Populus simonii Fastigiata Häckpoppel 100-150 30,5Potentilla fruticosa Abbotswood E Ölandstok Vit 30-50 24,5Potentilla fruticosa Fridhem E Ölandstok Gul 30-50 25Potentilla fruticosa Goldfinger Ölandstok Gul 30-50 21Potentilla fruticosa Goldfinger E Ölandstok Gul 30-50 21Potentilla fruticosa Sandved Ölandstok Vit 30-50 23,5Prunus avium Körsbär 50-80 21Prunus cerasifera Surkörsbär 50-80 21Prunus padus Hägg 30-50 19,5Prunus padus Hägg 50-80 21,5Prunus spinosa Slån 30-50 19Prunus spinosa Slån 50-80 22Quercus robur Ek 30-50 21,5Quercus robur Ek 50-80 24,5Ribes alpinum Schmidt Måbär 30-50 26Ribes alpinum Schmidt Måbär 50-80 30,5Rosa canina Stenros 30-50 18,5Rosa canina Stenros 50-80 21Rosa dumalis E Nyponros 30-50 21Rosa dumalis E Nyponros 50-80 24,5Rosa rubiginosa Äppelros 30-50 18Rosa rubiginosa Äppelros 50-80 21Rosa rugosa Vresros 30-50 19Rosa rugosa Vresros 50-80 22,5Rosa rugosa Alba Vresros Vit 30-50 20,5Rosa rugosa Hansa Vresros Rosa Dubbel 30-50 35,5Salix fragilis Bullata Pil 65-100 24,5Sambucus nigra E Fläder 50-80 30Sorbaria sorbifolia Rönnspirea 50-80 28,5Sida 2 Häck GP 2013

More magazines by this user
Similar magazines