Věda očima studenta - Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP v ...

ucjlf.upol.cz

Věda očima studenta - Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP v ...

Věda očima studenta- kazuistikaZlaté Hory 2013Pavel Hok


Zdroje: Výroční zpráva LF UP 2011,http://cja.upol.cz/svoc/BackgroundFenomén SVOČ...Akademický rok 2010/2011:počet studentů 1738počet řešitelů SVOČ 163podíl řešitelů 9,38%


BackgroundAkademický rok 2010/2011:Studující1%14%Řešitelé SVOČ4%14%61%24%Všeobecné lékařstvíZubní lékařstvíGeneral MedicineDentistry82%Zdroje: Výroční zpráva LF UP 2011,http://cja.upol.cz/svoc/


Zdroje: Výroční zpráva LF UP 2011,http://cja.upol.cz/svoc/BackgroundŘešitelé SVOČ 2001-2012:1801601401201008060OstatníGeneral MedicineZubní lékařství + StomatologieVšeobecné lékařství4020001/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13


Case Report: SubjectStudent 6. ročníku všeobecného lékařství na LF UP od 2007/2008 v 2011/2012 pobyt Erasmus v Lipsku, SRNŘešitel SVOČ 2009/2010 – 2011/2012 školitel: prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. kliniky: Neurologická a Radiologická téma: Funkční magnetická rezonance mozku


Case Report: Risk FactorsZvědavost zájem o vědu (a zvláště fyziku)Jazyky angličtina = lingua franca fMRI i celé vědyIT Α a Ω v oboru fMRI


Case Report: Risk Factors IFMSA CZ = International Federation of MedicalStudents' Associations Czech Republic Aktivní člen 2008-2011pořádání společenských aktivit pro zahraniční studenty Stáže v zahraničíNizozemí a Španělsko Prezident organizace 2010/2011celosvětové a celorepublikové sjezdyLogo: IFMSA CZ (upraveno)


Case Report: Risk FactorsIFMSA CZ→zásadní zkušenostnové možnostirozhled i nadhledkontaktyjazykyLogo: IFMSA, IFMSA CZ, soukromé zdroje


Case Report: OnsetImpuls: volitelné předměty Lékařská přístrojová technika Radiologický obraz normálních struktur náskok při prvním setkání s fMRI setkání s doktorandy / bývalými řešiteli SVOČIlustrace: http://commons.wikimedia.org


Case Report: Prognostic FactorsProč SVOČ? věda je zábava sama o sobě :-) možnost prezentovat předpublikem předmět kategorie „C“ stipendiumpro vítěze→→2 kr.5000 Kč + bonusIlustrace: LF UP (upraveno)


Case Report: Treatment optionsDalší příležitosti mimo SVOČ? Sympózia na LF UP i mimo Olomouc Cena Alberta SchweitzeraPierre Fabre Médicament a Francouzské velvyslanectví v Praze Cena děkana LF UP za nejlepší studentskouvědeckou práciprvoautorství v recenzovaném časopiseIlustrace: http://www.dyskinesias2012.upol.cz


Case Report: ComplicationsVěda a ERASMUS? věda „na dálku“ = internet a notebook věda v zahraničí: Max-Planck-Institut für Kognitions- undNeurowissenschaften LeipzigAbteilung für Soziale Neurowissenschafthttp://cbs.mpg.deLogo: http://www.mpg.de/de (upraveno)


Case Report: Complications Proč MPI?špičkové centrumse špičkovými vědcimin. 8týdenníneplacené stážeplacená místa propomocné vědecké sílyIlustrace: http://www.mpg.de/dehttp://commons.wikimedia.org


Case Report: Further Development Přechod do chronicity →Laboratoř fMRI v Olomouci http://fmri.upol.cz projekty:cervikální dystonie, spasticita po CMP, spasticita při RS,Vojtova metoda, předoperační fMRI... Mezinároní workshop fMRI v Olomouci4. - 5.4.2013, více na http://www.fmri2013.upol.cz


Case Report: Further Development Sekce pro funkční mapování mozku – HuBraM http://www.hubram.cz sekce České společnosti proklinickou neurofyziologii ČLS JEP založena 2012Logo: http://www.hubram.cz


Discussion: PICOPatients studenti LF UPIntervention SVOČControl bez léčbyOutcome úspěšní vědci


Discussion: PICOOtázka: Je naše současná nejlepší léčba studentůLF UP – tedy SVOČ – účinnější ve výchověúspěšných vědců než placebo?


ConclusionMyslím, že ano :-)


AcknowledgmentMoje poděkování patří:prof. MUDr. Ing. Petru Hluštíkovi, Ph.D. - mému školitelia vedoucímu Laboratoře fMRI v Olomouciprof. MUDr. Petru Kaňovskému, CSc. - přednostoviNeurologické kliniky LF UPvšem kolegům z Laboratoře fMRI v Olomoucidr. Joshuovi Grantovi, Ph.D. - mému školiteli v MPIvšem kamarádům z olomoucké pobočky IFMSA CZ...a skvělým organizátorům setkání ve Zlatých Horách!


PF 2013 – proti každodenní šedi!Děkuji za pozornost(C) Pavel Hok 2012

More magazines by this user
Similar magazines