Views
2 years ago

Sony NWZ-S739F - NWZ-S739F Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-S739F - NWZ-S739F Istruzioni per l'uso Rumeno

6 Lista meniu acasă

6 Lista meniu acasă Puteţi afişa meniul „HOME‖ (Acasă) când apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME‖ (Înapoi/Acasă) al aparatului. Meniul „Acasă‖ este punctul de pornire al fiecărei funcţii, spre exemplu, redarea melodiilor, videoclipurilor, imaginilor, episoadelor de podcast, căutarea de melodii, utilizarea „canalelor SensMe‖, ascultarea staţiilor radio FM şi schimbarea setărilor. Sfat util • Aspectul ecranului variază în funcţie de setările de la „Setări fundal‖ ( pagina 114) şi „Setări temă‖ ( pagina 113). Ilustraţiile de pe ecran din acest manual sunt doar exemple. „SensMe Channels” (Canale SensMe) .................................. ........ 44 „FM Radio” (Radio FM) ………….. 95 “Intelligent Shuffle” (Redare inteligentă în ordine aleatorie)* 1 „Time Machine Shuffle‖ (Ordine aleatorie timp) .................................................... ………. 41 „Shuffle All‖ (Redare în ordine aleatorie) 43 „Photo Library” (Bibliotecă foto)………………………………………….84 „Music Library” (Biblioteca de muzică) - „All Songs‖ (Toate melodiile)…32 - Album ..................................... 33 - Artist ....................................... 34 - Genre (Gen) ........................... 35 - Release Year (Anul lansării) .. 36 - Folder (Director) ..................... 37 - Playlists (Liste de piese) ........ 39 - Initial Search (Căutarea iniţială)…38 - „Intelligent Shuffle‖ (Redare inteligentă în ordine aleatorie) ......................... 41 „Video Library” (Bibliotecă video)…………………………..…….68 Continuare *1 apare în loc de (Redare inteligentă în ordine aleatorie) dacă aparatul accesează anumite servicii online (disponibil doar în S.U.A.). Pentru a reveni la (Redare inteligentă în ordine aleatorie), formataţi memoria aparatului ( pagina 123).

7 Setări Music Settings (Setări de muzică) Play Mode (Mod de redare) …52 Playback Range (Interval de redare) ........................................... 54 Equalizer (Egalizor) ........... 59 VPT(Surround) ................. 62 DSEE (Sound Enhance) (Accentuare sunet) ................................ 65 Clear Stereo (Stereo clar) 64 Dynamic Normalizer (Normalizor dinamic) ............................ 67 Album Display Format (Format afişare album) ............................... 56 New Song Pop Up (Apariţie fereastră melodie nouă) ................... 55 Setare buton ............ 58 Video Settings (Setări video) Zoom Settings (Setări de mărire)...73 Video Orientation (Orientare video) ........................................... 70 Display (Afişare) ................ 72 Continuous Playback (Redare continuă) ........................................... 75 Video List Format (Formatare listă video) ................................. 76 On-Hold Display (Afişare menţinută) ........................................... 77 Photo Settings (Setări foto) Photo Orientation (Orientare foto)…86 Display (Afişare) ................ 88 Slide Show Repeat (Repetare prezentare diapozitive) ...... 90 Slide Show Interval (Interval prezentare diapozitive) ........................ 91 Photo List Format (Formatare listă foto) ........................................... 92 FM Radio Settings (Setări radio FM) Scan Sensitivity (Sensibilitate scanare) ......................................... 100 Mono/Auto ...................... 101 Common Settings (Setări comune) Unit Information (Informaţii despre aparat) ............................ 121 Unit Information (Informaţii despre aparat) ............................ 121 AVLS (Volume Limit) (Limită volum) ......................................... 109 Beep Settings (Setări semnal sonor) ......................................... 110 Theme Settings (Setări temă) …113 Wallpaper Settings (Setări fundal)…114 Screensaver .................... 111 Brightness (Luminozitate) 116 Set Date-Time (Setare dată-oră)..117 Date Display Format (Format afişare dată) ................................ 119 Time Display Format (Format afişare oră) .................................. 120 Reset all Settings (Resetare toate setările) ............................. 122 Format (Formatare) .......... 123 Language Settings (Setări limbă)… 125 NC Settings* 1 (Setări NC) .... 105 NC Modes (Moduri NC) .... 105 Set Noise Can. level (Setare nivel anulare zgomot) ............... 108 „Podcast Library” (Bibliotecă Podcast) ...................................... 80 „Now Playing” (În redare) .. 21 *1 doar pentru NWZ-X736F/S738F/S739F