Views
2 years ago

Sony NWZ-S639F - NWZ-S639F Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-S639F - NWZ-S639F Istruzioni per l'uso Rumeno

4 Cuprins Lista meniu

4 Cuprins Lista meniu acasă .................................... 6 Accesorii furnizate ................................... 8 Despre software-ul integrat .................... 9 Componente şi comenzi ....................... 11 Comenzi şi meniuri aparat ................... 13 Utilizarea butonului şi ecranului cu 5 direcţii . 14 Afişarea ecranului „Now Playing‖ (În redare)..21 Utilizarea butonului „OPTION” (Opţiune) ................................................................ 22 Operaţiuni preliminare Pregătirea aparatului ............................ 23 Încărcarea aparatului .......................... 23 Pornirea şi oprirea aparatului .............. 25 Recepţionarea datelor .......................... 26 Transferul datelor .................................. 27 Redarea muzicii Căutarea de melodii (Biblioteca de muzică)…………………………………….32 Căutarea de melodii după numele melodiei………………………………….32 Căutarea de melodii după album ........ 33 Căutarea de melodii după artist .......... 34 Căutarea de melodii după gen ............ 35 Căutarea de melodii după anul lansării ............................................................ 36 Căutarea de melodii după director ...... 37 Căutarea de melodii după iniţială ........ 38 Redarea unei liste de piese ............... 39 Căutarea de melodii pe baza melodiei curente ................................................. 40 Redarea melodiilor în ordine aleatorie (Ordine aleatorie inteligentă) ............. 41 Redarea unor melodii lansate în acelaşi an în ordine aleatorie (Ordine aleatorie timp)………………………………………41 Redarea tuturor melodiilor în ordine aleatorie……………………………….…43 Redarea melodiilor utilizând canalele SensMe………… 44 Ce sunt „canalele SensMe ‖? .... ……..44 Redarea melodiilor utilizând „canalele SensMe ‖ ......................................... …..44 Analizarea melodiilor de pe aparat ……..47 Ştergerea de melodii din Biblioteca de muzică ..................................................... 48 Afişarea meniului de opţiuni pentru muzică .................................................................. 49 Setarea muzicii Setarea modului de redare (mod de redare)………………………………….…..52 Setarea intervalului de redare .............. 54 Afişarea ecranului de redare curentă de fiecare dată când se schimbă melodiile (apariţie fereastră melodie nouă) ....... 55 Setarea formatului de afişare a albumului…………………………………..56 Setarea pentru căutare după directoare (setare buton ) ................................ 58 Setarea calităţii sunetului (egalizorul) ... 59 Modificarea calităţii sunetului ............... 59 Personalizarea calităţii sunetului ......... 61 Accentuarea vibraţiilor sunetului (VPT(Surround)) ................................... 62 Ascultarea cu sunet stereo clar (Stereo clar) .......................................... 64 Corectarea sunetului de pe frecvenţele înalte (DSEE (Accentuare sunet)) ................. 65 Reglarea volumului (Normalizor dinamic) ........................... 67 Redarea videoclipurilor Redarea unui videoclip ........................ 68 Setarea orientării video ......................... 70 Setarea afişajului ecranului video .............................................................. 72 Setarea funcţiei de mărire ..................... 73 Redarea continuă a videoclipurilor ..... 75 Setarea formatului de afişare a listei de videoclipuri .............................................................. 76 Redarea exclusivă a sunetului unui videoclip ................................................ 77 Ştergerea videoclipurilor din Biblioteca video .............................................................. 78 Afişarea meniului de opţiuni video .... 79 Redarea de podcast-uri Redarea episoadelor de podcast ...... 80 Ştergerea episoadelor de podcast .... 81 Afişarea meniului de opţiuni podcast .... 49 ............................................................... 82

5 Redarea imaginilor Afişarea unei imagini ............................ 84 Setarea orientării imaginii .................... 86 Setarea afişajului ecranului foto………88 Redarea unei prezentări de diapozitive ................................................................ 89 Setarea modului de redare a prezentării de diapozitive……………………………..….90 Setarea intervalului unei prezentări de diapozitive .............................................. 91 Setarea formatului de afişare a listei de imagini .................................................. 92 Ştergerea de imagini din Biblioteca de imagini ................................................... 93 Afişarea meniului de opţiuni pentru imagini .……………………………………………… 94 Ascultarea staţiilor radio FM Ascultarea staţiilor radio FM ................ 95 1 Comutarea pe radio FM .................. 95 2 Presetarea automată a staţiilor (Presetare automată) .......................................... 96 3 Selectarea staţiilor............................ 97 Presetarea manuală a staţiilor ............. 98 Deleting preset broadcast stations ..... 99 Setarea recepţiei (sensibilitatea la scanare) ...........................................................100 Schimbarea pe monofonic/stereo (Mono/auto) ....................................... 101 Afişarea meniului de opţiuni radio FM 102 Setări comune Reducerea zgomotului ambiant (anularea zgomotului) (doar NWZ-S736F/S738F/S739F) ..... 103 Utilizarea cu surse audio externe (Modul intrare externă) ................... 105 Folosirea ca dopuri de urechi (mod silenţios) ...........................................107 Reglarea efectului funcţiei de anulare a zgomotului (Setare nivel anulare zgomot) ....... 108 Limitare volum (AVLS (Limită volum)) ..................... 109 Oprirea semnalului sonor ...................110 Setarea unui tip de screensaver ...... 111 Setarea unei durate pentru screensaver ............................................................. 112 Setarea temei...................................... 113 Setarea fundalului .............................. 114 Reglarea luminozităţii ecranului (Luminozitatea) ................................ 116 Setarea orei curente (Setare dată-oră) .............................. 117 Setarea formatului datei .................... 119 Setarea formatului orei ...................... 120 Afişarea informaţiilor despre aparat (Informaţii despre aparat) ............... 121 Resetarea la setările din fabrică (Resetare toate setările) .................. 122 Formatarea memoriei (Formatare) ... 123 Selectarea limbii de afişare ............... 125 Sfaturi utile Maximizarea duratei de viaţă a bateriei ............................................................ 127 Ce sunt formatul şi rata de biţi? ...... 128 Ce este formatul audio? .............. …128 Ce este formatul video? .............. …129 Ce este formatul foto? ................ …129 Stocarea datelor ................................ 130 Actualizarea firmware-ului aparatului 131 Depanarea Depanarea ......................................... 132 Mesajele ............................................. 146 Informaţii suplimentare Precauţii ............................................ 149 Aviz de licenţă şi mărci înregistrate 157 Specificaţii ......................................... 159 Index .................................................. 164 Notă • Este posibil ca unele modele să nu fie disponibile, în funcţie de ţara/regiunea în care aţi achiziţionat aparatul.