Views
2 years ago

Sony NW-A808 - NW-A808 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NW-A808 - NW-A808 Istruzioni per l'uso Rumeno

Despre manuale Alături

Despre manuale Alături de player, veţi găsi Ghidul de Pornire Rapidă şi acest Ghid de operare în format PDF. În plus, după instalarea programului de pe CD -ROM-ul furnizat, puteţi consulta meniul Asistenţă (Help) furnizat împreună cu fiecare program. - Ghidul de Pornire Rapidă explică modalitatea de configurare şi operaţiile de bază, oferindu-vă posibilitatea de a importa cântece, clipuri video şi fotografii pe un calculator, de a le t ransfera pe player, şi de a le reda. - Acest Ghid de operare oferă explicaţii privind caracteristicile standard şi avansate, oferindu-vă posibilitatea de a folosi în totalitate player -ul şi problemele de funcţionare. - Asistenţa SonicStage explică detalii le gate de utilizarea programului SonicStage, cum ar fi importarea cântecelor pe calculator sau transferul lor pe player. pagina 4). - Asistenţa de conversiune a imaginii explică detalii referitoare la utilizarea programului de Convertire a Imaginii, cum ar f i transferul clipurilor video şi al fotografiilor pe player pagina 4). Navigare prin Ghidul de operare Utilizarea butoanelor din Ghidul de operare Faceţi clic pe butoanele din partea dreaptă sus a acestui manual pentru a sări la „Cuprins”, „Lista meniului Home”, sau „Index”. Sare la Cuprins Găsiţi ceea ce căutaţi într -o listă cu teme din acest manual. Sare la lista meniului Home Găsiţi ceea ce căutaţi într -o listă de opţiuni din meniul player-ului. Sare la Index Găsiţi ceea ce căutaţi într-o listă cu termeni cheie menţionaţi în acest manual. Continuare 2

Recomandări Puteţi sări la pagina indicată făcând clic pe un număr de pagină în cuprins, în lista meniului Home sau în Index. Puteţi sări la pagina indicată făcând clic pe o indicaţ ie a unei referinţe de pagină (de exemplu, pagina 3) pe fiecare pagină. Pentru a căuta o pagină de referinţă printr -un cuvânt cheie, faceţi clic pe meniul "Edit", selectaţi caracteristica "Search" a Adobe Reader pentru a afişa cadrul de navigare, tast aţi cuvântul cheie în căsuţa de text Search, apoi faceţi clic pe „Search”. Odată ce aţi sărit la altă pagină, puteţi sări la pagina anterioară sau la pagina următoare făcând clic pe butoanele sau aflate la baza ecranului Adobe Reader. Modificarea aspectului paginii Butoanele de la baza ecranului Adobe Reader vă oferă posibilitatea de a selecta modalitatea de afişare a paginilor. O singură pagină Paginile sunt afişate una câte una. Când derulaţi, ecranul se afişează o pagină anterioară sau următoare. Continuitate Paginile sunt afişate ca o derulare continuă a paginilor. Când derulaţi, paginile anterioare sau următoare se derulează continuu în sus sau în jos. Continuitate – Alăturare Două pagini sunt afişate una lângă cealaltă, fiecare pereche constituind o derulare continuă de pagini. Când derulaţi, perechile anterioare sau următoare se derulează continuu în sus sau în jos. Alăturare Două pagini sunt afişate una lângă cealaltă. Când derulaţi, pe ecran vor apărea perechile anterioare sau următoare de pagini. Continuare 3