Views
2 years ago

Sony DSC-TX7 - DSC-TX7 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX7 - DSC-TX7 Istruzioni per l'uso Ceco

Poznámky k LCD displeji

Poznámky k LCD displeji a objektivu • LCD displej je vyroben za použití extrémně přesné technologie, takže více než 99,99% pixelů je funkčních k efektivnímu použití. Přesto se na LCD displeji mohou objevovat nepatrné černé a/nebo jasné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto tečky vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují nahrávání. Černé, bílé, červené, modré nebo zelené body • Pokud dojde k postříkání LCD displeje vodou nebo jinou tekutinou, okamžitě displej otřete měkkým hadříkem. Pokud ponecháte povrch LCD displeje mokrý, může dojít ke zhoršení kvality a závadě. • Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo objektivu přímému slunečnímu záření může způsobit poruchy. Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku. • Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a jeho poruše. • Ve studeném prostředí mohou obrázky na LCD displeji zanechávat svoji opožděnou stopu. Nejedná se o závadu. • Chraňte objektiv před nárazy a nemanipulujte s ním silou. Poznámky k přehrávání videa na jiných zařízeních Tento fotoaparát používá pro záznam formátu AVCHD standard MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Videoklipy zaznamenané tímto fotoaparátem ve formátu AVCHD nemohou být přehrávány na následujících zařízeních. – Jiná zařízení kompatibilní s formátem AVCHD bez podpory standardu High Profile – Zařízení nekompatibilní s formátem AVCHD Tento fotoaparát rovněž používá standard MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pro záznam formátu MP4. Z tohoto důvodu nelze přehrávat videoklipy zaznamenané tímto fotoaparátem ve formátu MP4 na jiných zařízeních, než jsou ta s podporou standardu MPEG-4 AVC/H.264. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Sražená vlhkost • Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí na teplé místo, může uvnitř nebo vně fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato sražená vlhkost může způsobit poruchu funkčnosti fotoaparátu. • Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, vypněte fotoaparát a počkejte zhruba hodinu, aby se vlhkost odpařila. Pokud se pokusíte fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu, nebudete mít ostré snímky. Snímky použité v této příručce Obrázky použité jako příklady v této příručce jsou reprodukované obrázky a nejsou to tedy skutečné snímky pořízené tímto fotoaparátem. 4 CZ

Obsah Poznámky k používání fotoaparátu Jak používat tuto příručku ···································· 2 Poznámky k používání fotoaparátu······················· 3 Vyhledávání činnosti ············································· 8 Vyhledávání MENU/nastavení····························· 11 Popis součástí····················································· 16 Seznam ikon zobrazených na displeji················· 18 Používání dotykového panelu ····························· 20 Uživatelské nastavení položek MENU ················ 22 Použití tlačítka režimů Fotografie/Video ············· 23 Používání vnitřní paměti ······································ 24 Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Snímání Nahr. režim·························································· 25 Inteligentní autom.nastav.··································· 26 Automat.program················································ 27 Inteligentní plynulé panoráma····························· 28 Režim videa························································· 30 Redukce rozmazání pohybu ······························· 31 Ručně držený soumrak ······································· 32 Korekce protisvětla HDR····································· 33 Volba scény························································· 34 Transfokátor························································ 36 Rejstřík Prohlížení Prohlížení fotografií ············································· 37 Zoom přehrávání················································· 38 Širokoúhlé ··························································· 39 Dočasně otočené zobrazení ······························· 40 Prohlížení videoklipů ··········································· 41 5 CZ