21.11.2015 Views

Sony DSC-W800 - DSC-W800 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-W800 - DSC-W800 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-W800 - DSC-W800 Istruzioni per l'uso Croato

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Digitalni fotoaparat<br />

Digitalni fotoaparat<br />

Digitalni fotoaparat<br />

Priročnik z navodili<br />

Priručnik s uputama<br />

Uputstvo za upotrebu<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>W800</strong><br />

Slovenščina<br />

©2014 <strong>Sony</strong> Corporation<br />

4-533-354-11(1) (SI-HR-SR)<br />

Več informacij o fotoaparatu (»Vodnik za pomoč«)<br />

»Vodnik za pomoč« je spletni priročnik. Navaja podrobna<br />

navodila o številnih funkcijah fotoaparata.<br />

Obiščite stran za podporo družbe <strong>Sony</strong>.<br />

http://www.sony.net/<strong>Sony</strong>Info/Support/<br />

Izberite državo ali regijo.<br />

Na strani za podporo poiščite svoj model fotoaparata.<br />

Ime modela najdete na spodnji strani fotoaparata.<br />

Pregled priloženih elementov<br />

Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.<br />

Fotoaparat (1)<br />

Paket akumulatorskih baterij NP-BN (1) (Paketa akumulatorskih baterij<br />

ne uporabljajte s Cyber-shot, ki je priložen paketu baterij NP-BN1.)<br />

Namenski kabel USB (1)<br />

Omrežni napajalnik AC-UB10C (1)<br />

Napajalni kabel (ni priložen v ZDA, Kanadi in na Kitajskem) (1)<br />

Zapestni pašček (1)<br />

Priročnik z navodili (ta priročnik) (1)<br />

Blagovne znamke<br />

Memory Stick in<br />

<strong>Sony</strong> Corporation.<br />

sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe<br />

Microsoft, Windows, DirectX in Windows Vista so zaščitene blagovne znamke<br />

ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.<br />

Mac in Mac OS sta zaščiteni blagovni znamki družbe Apple Inc.<br />

Intel, Pentium in Intel Core so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe<br />

Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in/ali drugih državah.<br />

Logotip SDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.<br />

Facebook in logotip »f« sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe<br />

Facebook, Inc.<br />

YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki<br />

družbe Google Inc.<br />

Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljenih v tem priročniku, na splošno<br />

blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali proizvajalcev.<br />

Vendar oznaki ali ® morda nista opisani v tem priročniku.<br />

Dodatne informacije o tem izdelku in odgovori na pogosto zastavljena<br />

vprašanja so na voljo na spletni strani za podporo strankam.<br />

http://www.sony.net/<br />

Kako ga uporabljati<br />

Vstavljanje paketa baterij<br />

1 Odprite pokrov.<br />

2 Vstavite paket baterij.<br />

Polnjenje paketa baterij<br />

Vzvod za izmet baterije<br />

Med polnjenjem baterije mora biti fotoaparat izklopljen.<br />

Za uporabnike v ZDA,<br />

Kanadi in na Kitajskem<br />

Za uporabnike<br />

v državah/regijah<br />

zunaj ZDA,<br />

Kanade in Kitajske<br />

Napajalni kabel<br />

(električni kabel)<br />

Lučka za polnjenje<br />

Sveti: polnjenje<br />

Ne sveti: postopek polnjenja<br />

je zaključen<br />

Utripa: prišlo je do napake pri<br />

polnjenju ali je bil postopek<br />

polnjenja začasno zaustavljen,<br />

ker fotoaparat ni v ustreznem<br />

tem<strong>per</strong>aturnem obsegu<br />

1 Povežite fotoaparat z omrežnim napajalnikom (priložen)<br />

z namenskim kablom USB (priložen).<br />

2 Priključite omrežni napajalnik v najbližjo električno vtičnico.<br />

Uporabljajte le originalne pakete baterij znamke <strong>Sony</strong>, namenski kabel USB<br />

(priložen) in omrežni napajalnik (priložen).<br />

Čas polnjenja (popolna napolnitev)<br />

Čas polnjenja z omrežnim napajalnikom (priložen) je približno 115 minut.<br />

Polnjenje prek povezave z računalnikom<br />

Paket baterij lahko polnite tudi, če povežete fotoaparat in računalnik<br />

z namenskim kablom USB.<br />

V priključek USB<br />

Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko posnamete<br />

in predvajate<br />

Skupni čas uporabe Število fotografij<br />

Snemanje (fotografije) pribl. 100 min pribl. 200 fotografij<br />

Dejansko snemanje (filmi) pribl. 30 min —<br />

Neprekinjeno snemanje (filmi) pribl. 100 min —<br />

Ogled (fotografije) pribl. 180 min pribl. 3600 fotografij<br />

Število temelji na standardu CIPA.<br />

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)<br />

Vstavljanje pomnilniške kartice (naprodaj posebej)<br />

Prirezani vogal mora biti pravilno usmerjen.<br />

1 Odprite pokrov.<br />

2 Vstavite pomnilniško kartico (naprodaj posebej).<br />

Odstranitev pomnilniške kartice/paketa baterij<br />

Pomnilniška kartica: potisnite pomnilniško kartico enkrat navznoter, da jo izvržete.<br />

Paket baterij: potisnite vzvod za izmet baterije. Pazite, da vam paket baterij ne<br />

pade iz rok.<br />

Nastavitev ure<br />

Stikalo ON/OFF (Vklop/izklop)<br />

Gumb za<br />

upravljanje<br />

Izbira elementov:<br />

///<br />

Nastavite: <br />

1 Pritisnite gumb ON/OFF (Vklop/izklop).<br />

2 Izberite želeni jezik.<br />

3 Sledite navodilom na zaslonu, da izberete želeno lokacijo,<br />

in nato na gumbu za upravljanje pritisnite .<br />

4 Nastavite možnost [Date & Time Format] (Format datuma<br />

in ure), [Summer Time] (Poletni čas) in [Date & Time]<br />

(Datum in ura) ter izberite [OK] (V redu).<br />

5 Upoštevajte navodila na zaslonu.<br />

Ponovna nastavitev datuma in ure<br />

Če želite odpreti prikaz nastavitve datuma in ure, izberite MENU (Meni) <br />

(Nastavitve) (Nastavitve ure) [Date & Time Setting]<br />

(Nastavitev datuma in ure).<br />

Snemanje fotografij/filmov<br />

Snemanje fotografij<br />

Sprožilo<br />

Gumb W/T (Zoom)<br />

MOVIE<br />

W: pomanjšava<br />

T: povečava<br />

1 Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.<br />

2 Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete sliko.<br />

Snemanje filmov<br />

1 Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE (Film).<br />

2 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb<br />

MOVIE (Film).<br />

Ogled slik<br />

Funkcije programske opreme PlayMemories Home<br />

Uvažanje slik iz fotoaparata<br />

Naslednje funkcije lahko uporabljate<br />

z računalniki Windows.<br />

Prikaz slik<br />

na koledarju<br />

W: pomanjšava<br />

T: povečava<br />

Gumb za<br />

upravljanje<br />

Prenašanje slik<br />

v omrežne storitve<br />

Predvajanje<br />

uvoženih slik<br />

iz fotoaparata.<br />

Izmenjava slik<br />

s storitvijo<br />

PlayMemories<br />

Online <br />

Za uporabo programske opreme »PlayMemories Online« in drugih omrežnih<br />

storitev potrebujete internetno povezavo. »PlayMemories Online« ali druge<br />

omrežne storitve morda niso na voljo v nekaterih državah ali regijah.<br />

Prenos programske opreme PlayMemories Home<br />

Programsko opremo PlayMemories Home lahko prenesete z naslednjega<br />

naslova URL:<br />

www.sony.net/pm/<br />

Podrobnosti o aplikacijah za računalnike Mac najdete na tem naslovu URL:<br />

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/<br />

Priporočeno računalniško okolje<br />

Sistemske zahteve za programsko opremo lahko preverite<br />

na tem naslovu URL.<br />

www.sony.net/pcenv/<br />

Opombe glede uporabe fotoaparata<br />

Izberite slike.<br />

(naslednja)/<br />

(prejšnja)<br />

Gumb za nastavitev: <br />

1 Na gumbu za upravljanje pritisnite (Predvajanje).<br />

Izbira naslednje/prejšnje slike<br />

Sliko izberite tako, da na gumbu za upravljanje pritisnete (naslednja)/<br />

(prejšnja). Če si želite ogledati filme, pritisnite na sredini gumba za<br />

upravljanje.<br />

Brisanje slike<br />

Pritisnite (Izbriši) na gumbu za upravljanje.<br />

Izberite [This Image] (Ta slika) z gumbom na gumbu za upravljanje,<br />

nato pritisnite .<br />

Uporaba in shranjevanje<br />

Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne spreminjajte ga in zaščitite ga pred fizičnimi udarci.<br />

Pazite, da vam ne pade na tla ali da ga ne pohodite. Bodite še posebej previdni<br />

z objektivom.<br />

Datoteke zbirke podatkov<br />

Če v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, ki ne vsebuje datoteke zbirke podatkov<br />

in fotoaparat vklopite, se del zmogljivosti pomnilniške kartice samodejno uporabi za<br />

izdelavo datoteke zbirke podatkov. Morda bo trajalo nekaj časa, preden boste lahko<br />

izvedli naslednje dejanje. Če pride do napake datoteke zbirke podatkov, s programsko<br />

opremo »PlayMemories Home« uvozite vse slike v računalnik in nato z izdelkom<br />

formatirajte pomnilniško kartico.<br />

Snemanje/predvajanje<br />

Če želite zagotoviti stabilno delovanje pomnilniške kartice, priporočamo, da vsako<br />

pomnilniško kartico pred prvo uporabo formatirate s tem fotoaparatom. Upoštevajte,<br />

da se s formatiranjem izbrišejo vsi podatki na pomnilniški kartici. Teh podatkov ni<br />

mogoče obnoviti. Izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov in jo shranite<br />

v računalnik ali drugo lokacijo pomnilnika.<br />

Pred začetkom snemanja ustvarite preizkusni posnetek, da preverite, ali fotoaparat<br />

pravilno deluje.<br />

Fotoaparat ni odporen proti prahu, pršenju ali vodi.<br />

Preprečite stik fotoaparata z vodo. Če pride do vdora vode v fotoaparat, se lahko<br />

ta poškoduje. Fotoaparata v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.<br />

Ne izpostavljajte fotoaparata neposredni sončni svetlobi ali drugemu viru močne<br />

svetlobe, saj lahko pride do okvare.<br />

Ne uporabljajte fotoaparata v bližini naprav, ki ustvarjajo močne radijske valove<br />

ali povzročajo sevanje. V nasprotnem primeru fotoaparat morda ne bo pravilno<br />

snemal ali predvajal posnetkov.<br />

Pri uporabi fotoaparata na peščenih ali prašnih lokacijah lahko pride do okvare.<br />

Ne izpostavljajte fotoaparata tresljajem in udarcem. Tako lahko pride do okvare in<br />

s fotoaparatom morda ne bo več mogoče snemati. Poleg tega lahko zapisovalni<br />

medij postane neuporaben ali se poškodujejo slikovni podatki.<br />

Pred uporabo očistite površino bliskavice. Umazanija na njeni površini se zaradi<br />

vročine, ki jo oddaja bliskavica, lahko začne kaditi ali žgati. Površino bliskavice obrišite<br />

z mehko krpo, da odstranite umazanijo ali prah itd.<br />

Tem<strong>per</strong>atura fotoaparata<br />

Fotoaparat in baterija se lahko pri dolgotrajnejši uporabi močno segrejeta,<br />

vendar to ne pomeni okvare.<br />

Zaščita pred pregrevanjem<br />

Odvisno od tem<strong>per</strong>ature fotoaparata in baterije se lahko zgodi, da snemanje filmov<br />

ne bo mogoče in fotoaparat se lahko samodejno izklopi, da ne pride do okvare. Preden<br />

se izklopi ali ko snemanje filmov ni več mogoče, se na zaslonu fotoaparata prikaže<br />

sporočilo. V tem primeru ne vklapljajte fotoaparata in počakajte, da se tem<strong>per</strong>atura<br />

fotoaparata in baterije zniža. Če vklopite fotoaparat, ne da bi pred tem počakali,<br />

da se fotoaparat in baterija dovolj ohladita, se bo fotoaparat morda znova izklopil<br />

ali snemanje filmov morda ne bo mogoče.<br />

Opozorilo o avtorskih pravicah<br />

Televizijski programi, filmi, videokasete in druge vsebine so lahko avtorsko zaščitene.<br />

Nepooblaščeno snemanje takšnih vsebin je lahko v nasprotju z določili zakonodaje<br />

o avtorskih pravicah.<br />

Brez nadomestil za poškodovano vsebino ali napake pri snemanju<br />

Družba <strong>Sony</strong> ne daje nadomestil za napake pri snemanju ali izgubo/poškodbe posnetih<br />

vsebin, ki so posledica okvare fotoaparata ali zapisovalnih medijev itd.<br />

Kondenzacija vlage<br />

Če fotoaparat prenesete s hladnega na toplo mesto, se lahko na ohišju in v notranjosti<br />

fotoaparata nabere kondenzacijska vlaga. Kondenzacija vlage lahko povzroči okvaro<br />

fotoaparata.<br />

Če pride do kondenzacije vlage<br />

Izklopite fotoaparat in počakajte približno pol ure, da vlaga izhlapi. Če boste poskusili<br />

snemati z vlago v objektivu, ne boste mogli posneti čiste slike.<br />

Shranjevanje paketa baterij<br />

Za prenašanje ali shranjevanje paketa baterij uporabite plastično vrečko itd.,<br />

da preprečite stik s kovinskimi predmeti, kratek stik, nabiranje umazanije na<br />

priključku itd.<br />

Tehnični podatki<br />

Fotoaparat<br />

[Sistem]<br />

Slikovna naprava: 7,76 mm (tip 1/2.3) CCD, primarni barvni filter<br />

Skupno število slikovnih pik fotoaparata: pribl. 20,4 milijona slikovnih pik<br />

Efektivno število slikovnih pik fotoaparata: pribl. 20,1 milijona slikovnih pik<br />

Objektiv: objektiv s 5× zoomom<br />

f = 4,6–23 mm (26–130 mm (ekvivalent filmu velikosti 35 mm))<br />

F 3.2 (W) – F 6.4 (T)<br />

Med snemanjem filmov (16 : 9): 31,5–157,3 mm<br />

Med snemanjem filmov (4 : 3): 26–130 mm<br />

SteadyShot: elektronsko<br />

Zaporedno fotografiranje (pri največjem številu slikovnih pik):<br />

pribl. 0,52 slike/sekundo (do 100 slik)<br />

Format datotek:<br />

Fotografije: skladno s standardom JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), združljivo z DPOF<br />

Filmi: AVI (Motion JPEG)<br />

Zapisovalni medij: notranji pomnilnik (pribl. 29 MB), medij Memory Stick PRO Duo,<br />

medij Memory Stick Micro, kartice SD, pomnilniške kartice microSD<br />

Bliskavica: doseg bliskavice (občutljivost ISO (indeks priporočene osvetlitve),<br />

nastavljena na samodejno):<br />

pribl. od 0,4 do 3,5 m (od 1,3 do 11,5 čevlja) (W)<br />

pribl. od 0,6 do 1,76 m (od 1,96 do 5,77 čevlja) (T)<br />

[Vhodni in izhodni konektorji]<br />

Priključek USB/A/V OUT:<br />

Video izhod<br />

Avdio izhod<br />

Komunikacija USB<br />

Komunikacija USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)<br />

[Zaslon]<br />

LCD-zaslon: 6,7 cm (tip 2.7) pogon TFT<br />

Skupno število pik: 230 400 slikovnih pik<br />

[Napajanje, splošno]<br />

Napajanje: paket akumulatorskih baterij NP-BN, 3,6 V<br />

Omrežni napajalnik AC-UB10C, 5 V<br />

Poraba energije (med fotografiranjem): pribl. 1,0 W<br />

Delovna tem<strong>per</strong>atura: od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)<br />

Tem<strong>per</strong>atura shranjevanja: od –20 do +60 °C (od –4 do +140 °F)<br />

Dimenzije (skladne s CIPA):<br />

96,8 × 55,5 × 20,8 mm (3 7/8 × 2 1/4 × 27/32 palca) (Š/V/D)<br />

Teža (skladno s CIPA) (vključno s paketom baterij NP-BN, medijem<br />

Memory Stick PRO Duo):<br />

pribl. 125 g (4,4 unče)<br />

Mikrofon: mono<br />

Zvočnik: mono<br />

Exif Print: združljivo<br />

PRINT Image Matching III: združljivo<br />

Omrežni napajalnik AC-UB10C<br />

Napajanje: od 100 do 240 V izmenične napetosti, 50/60 Hz, 70 mA<br />

Izhodna napetost: DC 5 V, 0,5 A<br />

Delovna tem<strong>per</strong>atura: od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)<br />

Tem<strong>per</strong>atura shranjevanja: od –20 do +60 °C (od –4 do +140 °F)<br />

Dimenzije:<br />

pribl. 50 × 22 × 54 mm (2 × 7/8 × 2 1/4 palca) (Š/V/D)<br />

Paket akumulatorskih baterij NP-BN<br />

Tip baterije: litij-ionska baterija<br />

Največja napetost: 4,2 V DC<br />

Nazivna napetost: 3,6 V DC<br />

Največja napetost polnjenja: 4,2 V DC<br />

Največji tok polnjenja: 0,9 A<br />

Zmogljivost:<br />

običajno: 2,3 Wh (630 mAh)<br />

najmanj: 2,2 Wh (600 mAh)<br />

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.<br />

Evidenčni list za uporabnike<br />

Številka modela in serijska številka sta na spodnji strani. Serijsko številko vnesite<br />

v spodnji prostor. Številki imejte pri sebi, kadar koli stopite v stik s prodajalcem<br />

izdelkov <strong>Sony</strong> v zvezi s tem izdelkom.<br />

Št. modela <strong>DSC</strong>-<strong>W800</strong><br />

Serijska št. ______________________________<br />

Št. modela AC-UB10C<br />

Serijska št. ______________________________<br />

OPOZORILO<br />

Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara<br />

enote ne izpostavljate dežju ali vlagi.<br />

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA<br />

– TA NAVODILA SHRANITE<br />

NEVARNOST<br />

ČE ŽELITE ZMANJŠATI NEVARNOST<br />

POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA,<br />

PAZLJIVO UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA<br />

Če oblika vtikača ne ustreza vtičnici, uporabite adapter za vtikač, ki ustreza konfiguraciji vtičnice.<br />

POZOR<br />

Paket baterij<br />

Če s paketom baterij ne ravnate pravilno, ga lahko raznese, kar lahko povzroči požar ali<br />

kemične opekline. Upoštevajte naslednja opozorila.<br />

Paketa baterij ne razstavljajte.<br />

Paketa baterij ne zdrobite in ga ne izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite na primer po njem,<br />

ga ne izpustite na tla ali pohodite.<br />

Na priključkih baterije ne povzročajte kratkega stika in ne dopustite, da pridejo v stik<br />

s kovinskimi predmeti.<br />

Paketa baterij ne izpostavljajte visoki tem<strong>per</strong>aturi nad 60 °C (140 °F); ne puščajte ga na primer<br />

na neposredni sončni svetlobi ali v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.<br />

Paketa baterij ne sežigajte ali mečite v ogenj.<br />

Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takih, ki puščajo.<br />

Paket baterij polnite z originalnim polnilnikom baterij <strong>Sony</strong> ali z napravo, ki ga lahko napolni.<br />

Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.<br />

Paket baterij hranite na suhem.<br />

Paket baterij zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim, ki ga priporoča <strong>Sony</strong>.<br />

Izrabljen paket baterij odstranite takoj, kot je opisano v navodilih.<br />

Omrežni napajalnik<br />

Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga priključite v bližnjo stensko električno vtičnico.<br />

Če pri uporabi naprave pride do okvare, omrežni napajalnik takoj izvlecite iz električne vtičnice.<br />

Za stranke v Evropi<br />

Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah, v katerih veljajo<br />

direktive EU<br />

Proizvajalec: <strong>Sony</strong> Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska<br />

Za skladnost izdelkov v EU: <strong>Sony</strong> Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,<br />

Nemčija<br />

Opomba<br />

Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev (napako) prenosa podatkov,<br />

znova zaženite aplikacijo ali odklopite in znova priklopite povezovalni kabel (USB, idr.).<br />

Ta izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC)<br />

glede uporabe povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov (9,8 čevlja).<br />

Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo na sliko in zvok te enote.<br />

Odstranjevanje izrabljenih baterij ter izrabljene električne in elektronske<br />

opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega<br />

zbiranja odpadkov)<br />

Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij<br />

ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih<br />

baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg)<br />

ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali<br />

0,004 % svinca. Z ustrezno odstranitvijo teh izdelkov in baterij pripomorete<br />

k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko<br />

povzročilo nepravilno ravnanje s tovrstnimi odpadki. Recikliranje materialov prispeva<br />

k ohranjanju naravnih virov.<br />

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti<br />

podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo<br />

usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in<br />

elektronsko opremo, tako da te izdelke ob koncu njihove življenjske dobe odložite na<br />

ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje<br />

z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije<br />

odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij<br />

o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali<br />

prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.


Hrvatski<br />

Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć”)<br />

„Vodič za pomoć” je mrežni priručnik. U njemu potražite detaljne<br />

upute o mnogim funkcijama fotoaparata.<br />

Otvorite stranicu tvrtke <strong>Sony</strong> za podršku.<br />

http://www.sony.net/<strong>Sony</strong>Info/Support/<br />

Odaberite državu ili regiju.<br />

Potražite naziv modela vašeg fotoaparata na stranici podrške.<br />

Provjerite naziv modela na dnu fotoaparata.<br />

Provjera isporučenih artikala<br />

Broj u zagradi označava broj komada.<br />

Fotoaparat (1)<br />

Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BN (1) (Ovaj komplet<br />

baterija s mogućnošću ponovnog punjenja ne može se upotrebljavati za<br />

Cyber-shot koji se isporučuje s kompletom baterija NP-BN1.)<br />

Posebni USB kabel (1)<br />

Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C (1)<br />

Kabel za napajanje (mrežni vod) (ne isporučuje se u SAD-u, Kanadi i Kini) (1)<br />

Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)<br />

Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (1)<br />

Zaštitni znakovi<br />

Memory Stick i<br />

Corporation.<br />

zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke <strong>Sony</strong><br />

Microsoft, Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke<br />

Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.<br />

Mac i Mac OS registrirani su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc.<br />

Intel, Pentium i Intel Core zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Intel<br />

Corporation ili njezinih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim<br />

državama.<br />

Logotip SDXC je zaštitni znak tvrtke SD-3C, LLC.<br />

Facebook i logotip „f” zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke<br />

Facebook, Inc.<br />

YouTube i logotip YouTube zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke<br />

Google Inc.<br />

Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito<br />

su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih razvojnih programera<br />

ili proizvođača.<br />

Međutim, oznake ili ® ne upotrebljavaju se nužno u ovom priručniku.<br />

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljena<br />

pitanja potražite na našem web-mjestu za korisničku podršku.<br />

http://www.sony.net/<br />

Upute za upotrebu<br />

Umetanje kompleta baterija<br />

1 Otvorite poklopac.<br />

2 Umetnite komplet baterija.<br />

Ručica za izbacivanje baterije<br />

Punjenje kompleta baterija<br />

Isključite fotoaparat dok punite bateriju.<br />

Za korisnike u SAD-u,<br />

Kanadi i Kini<br />

Za korisnike u drugim<br />

državama/regijama<br />

osim SAD-a, Kanade<br />

i Kine<br />

Kabel za napajanje<br />

(mrežni vod)<br />

Žaruljica punjenja<br />

Upaljena: punjenje<br />

Isključeno: punjenje završeno<br />

Tre<strong>per</strong>i: pogreška punjenja ili<br />

je punjenje privremeno<br />

zaustavljeno jer tem<strong>per</strong>atura<br />

fotoaparata nije unutar zadanog<br />

raspona<br />

1 Priključite fotoaparat na adapter za izmjeničnu struju<br />

(priloženo) pomoću posebnog USB kabela (priloženo).<br />

2 Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.<br />

Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, posebni USB kabel<br />

(priloženo) i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke <strong>Sony</strong>.<br />

Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)<br />

Vrijeme punjenja je oko 115 min. ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju<br />

(priloženo).<br />

Punjenje spajanjem na računalo<br />

Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo pomoću<br />

posebnog USB kabela.<br />

Na USB priključak<br />

Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti<br />

i reproducirati<br />

Ukupno vrijeme<br />

korištenja<br />

Broj slika<br />

Snimanje (fotografije) Pribl. 100 min. Pribl. 200 slika<br />

Stvarno snimanje (videozapisi) Pribl. 30 min. —<br />

Kontinuirano snimanje (videozapisi) Pribl. 100 min. —<br />

Pregledavanje (fotografije) Pribl. 180 min. Pribl. 3600 slika<br />

Broj se temelji na standardu CIPA<br />

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)<br />

Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)<br />

Pazite da kosi kut bude okrenut na pravu stranu.<br />

1 Otvorite poklopac.<br />

2 Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).<br />

Postupak za uklanjanje memorijske kartice/kompleta<br />

baterija<br />

Memorijska kartica: jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste je izbacili.<br />

Komplet baterija: klizno pomaknite ručicu za izbacivanje baterije. Nemojte<br />

ispustiti komplet baterija.<br />

Postavljanje sata<br />

ON/OFF (napajanje)<br />

Upravljački gumb<br />

Odaberite stavke:<br />

///<br />

Postavite: <br />

1 Pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).<br />

2 Odaberite željeni jezik.<br />

3 Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama<br />

na zaslonu, a zatim pritisnite na upravljačkom gumbu.<br />

4 Postavite [Date & Time Format] (Format dat. i vrem.),<br />

[Summer Time] (Ljetno vrijeme) i [Date & Time]<br />

(Dat. i vrijeme), a zatim odaberite [OK] (U redu).<br />

5 Slijedite upute na zaslonu.<br />

Ponovno postavljanje datuma i vremena<br />

Odaberite MENU (Postavke) (Postavke sata) [Date & Time Setting]<br />

(Postav. dat. i vrem.) da biste otvorili zaslon postavki datuma i vremena.<br />

Snimanje fotografija/filmova<br />

Snimanje fotografija<br />

Gumb zatvarača<br />

Gumb W/T<br />

(Zumiranje)<br />

MOVIE<br />

W: smanjivanje<br />

T: povećavanje<br />

1 Pritisnite gumb okidača do pola da biste fokusirali.<br />

2 Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.<br />

Snimanje filmova<br />

1 Pritisnite gumb MOVIE za početak snimanja.<br />

2 Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.<br />

Prikaz slika<br />

W: smanjivanje<br />

T: povećavanje<br />

Upravljački gumb<br />

Odaberite slike:<br />

(sljedeće)/<br />

(prethodno)<br />

Postavite: <br />

1 Pritisnite (Reprodukcija) na upravljačkom gumbu.<br />

Odabir sljedeće/prethodne slike<br />

Odaberite sliku pritiskom na (sljedeće)/ (prethodno) na upravljačkom gumbu.<br />

Pritisnite na sredini upravljačkog gumba da biste prikazali filmove.<br />

Brisanje slike<br />

Pritisnite (Brisanje) na upravljačkom gumbu.<br />

Odaberite [This Image] (ova slika) dok je odabrano na upravljačkom gumbu,<br />

a zatim pritisnite .<br />

Značajke programa PlayMemories Home<br />

Uvoz slika s fotoaparata<br />

S računalima sa sustavom Windows možete<br />

upotrebljavati sljedeće funkcije.<br />

Prikaz slika<br />

u kalendaru<br />

Prijenos slika na<br />

mrežne usluge<br />

Reprodukcija<br />

slika uvezenih<br />

s fotoaparata.<br />

Dijeljenje slika<br />

na usluzi<br />

PlayMemories<br />

Online <br />

Za korištenje softvera „PlayMemories Online” ili drugih mrežnih usluga potrebna<br />

je internetska veza. „PlayMemories Online” ili druge mrežne usluge možda neće<br />

biti dostupne u svim državama ili regijama.<br />

Preuzimanje aplikacije PlayMemories Home<br />

PlayMemories Home možete preuzeti na sljedećoj URL adresi:<br />

www.sony.net/pm/<br />

Pojedinosti o aplikacijama za računala Mac potražite na sljedećoj URL adresi:<br />

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/<br />

Preporučeno računalno okruženje<br />

Zahtjeve sustava za softver možete provjeriti na sljedećoj<br />

URL adresi.<br />

www.sony.net/pcenv/<br />

Napomene o upotrebi fotoaparata<br />

O upotrebi i održavanju<br />

Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, vršenje preinaka, fizičke udarce ili udarce,<br />

primjerice čekićem te pazite da vam proizvod ne ispadne i da ga ne nagazite.<br />

Budite posebno oprezni s objektivom.<br />

O datotekama baze podataka<br />

Kada u fotoaparat umetnete memorijsku karticu bez datoteke baze podataka i uključite<br />

ga, dio kapaciteta memorijske kartice koristi se za automatsko stvaranje datoteke baze<br />

podataka. Može proći neko vrijeme prije nego što ćete moći provesti sljedeću radnju.<br />

Ako dođe do pogreške datoteke baze podataka, uvezite sve slike na računalo pomoću<br />

programa PlayMemories Home, a zatim formatirajte memorijsku karticu.<br />

Napomene o snimanju/reprodukciji<br />

Kako biste osigurali stabilan rad memorijske kartice, preporučujemo da svaku<br />

memorijsku karticu koju prvi put upotrebljavate s ovim fotoaparatom pomoću njega<br />

formatirate. Imajte na umu da se formatiranjem brišu svi podaci snimljeni na<br />

memorijsku karticu. Te podatke ne možete vratiti. Obavezno sigurnosno kopirajte<br />

sve važne podatke na računalo ili neku drugu lokaciju za pohranu.<br />

Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da fotoaparat<br />

radi ispravno.<br />

Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.<br />

Izbjegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ako voda uđe u fotoaparat, može doći<br />

do kvara. U nekim slučajevima fotoaparat se ne može popraviti.<br />

Ne usmjeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom jarkom svjetlu. To može uzrokovati<br />

kvar fotoaparata.<br />

Ne upotrebljavajte fotoaparat blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira<br />

zračenje. U suprotnom, fotoaparat neće moći ispravno snimati ili reproducirati slike.<br />

Upotreba fotoaparata u pjeskovitim ili prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.<br />

Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći snimati<br />

slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se slikovni podaci<br />

mogu oštetiti.<br />

Prije upotrebe očistite površinu bljeskalice. Toplina emitiranja bljeska može uzrokovati<br />

dimljenje ili gorenje prljavštine na površini bljeskalice. Obrišite površinu bljeskalice<br />

mekom krpom da biste uklonili prljavštinu ili prašinu itd.<br />

O tem<strong>per</strong>aturi fotoaparata<br />

Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati neprekidnom upotrebom, no ne radi se o kvaru.<br />

O zaštiti od pregrijavanja<br />

Ovisno o tem<strong>per</strong>aturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati filmove ili će<br />

se napajanje automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat. Prikazat će se poruka<br />

na zaslonu prije nego što se isključi napajanje ili više nećete moći snimati filmove.<br />

U tom slučaju ostavite fotoaparat isključenim i pričekajte da se tem<strong>per</strong>atura fotoaparata<br />

i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego što se fotoaparat i baterija dovoljno<br />

ohlade, napajanje se može ponovno isključiti i možda nećete moći snimati filmove.<br />

Upozorenje o autorskim pravima<br />

Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni<br />

autorskim pravima.<br />

Neovlašteno snimanje takvih materijala može kršiti propise zakona o autorskim pravima.<br />

Nema kompenzacije za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju<br />

<strong>Sony</strong> ne može kompenzirati kvar u snimanju ili gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja<br />

zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.<br />

O kondenzaciji vlage<br />

Ako fotoaparat unesete iz hladnog na toplo mjesto, u unutrašnjosti ili na površini<br />

fotoaparata može doći do kondenzacije vlage. Kondenzacija vlage može uzrokovati<br />

kvar fotoaparata.<br />

Ako dođe do kondenzacije vlage<br />

Isključite fotoaparat i pričekajte približno sat vremena da vlaga ispari. Ako pokušate<br />

snimati dok unutar objektiva još ima vlage, imajte na umu da nećete moći snimati<br />

jasne slike.<br />

Kako pohraniti komplet baterija<br />

Da biste spriječili nečistoću na terminalu, kratke spojeve itd. obavezno upotrebljavajte<br />

plastičnu vrećicu i sl. kako biste ga držali dalje od metalnih materijala tijekom nošenja<br />

ili pohrane.<br />

Specifikacije<br />

Fotoaparat<br />

[Sustav]<br />

Uređaj za slike: 7,76 mm (vrsta 1/2,3) CCD, filtar primarnih boja<br />

Ukupan broj piksela fotoaparata: pribl. 20,4 megapiksela<br />

Efektivni broj piksela fotoaparata: pribl. 20,1 megapiksela<br />

Objektiv: Objektiv za zumiranje 5×<br />

f = 4,6 mm – 23 mm (26 mm – 130 mm (ekvivalent filma od 35 mm))<br />

F3.2 (W) – F6.4 (T)<br />

Kod snimanja filmova (16:9): 31,5 mm – 157,3 mm<br />

Kod snimanja filmova (4:3): 26 mm – 130 mm<br />

SteadyShot: Elektronika<br />

Uzastopno snimanje niza fotografija (prilikom snimanja s najvećim brojem piksela):<br />

Pribl. 0,52 slika po sekundi (do 100 slika)<br />

Format datoteke:<br />

Fotografije: usuglašeno s formatom JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), kompatibilno<br />

s formatom DPOF<br />

Filmovi: AVI (Motion JPEG)<br />

Mediji za snimanje: unutarnja memorija (pribl. 29 MB), Memory Stick PRO Duo mediji,<br />

Memory Stick Micro mediji, SD kartice, microSD memorijske kartice<br />

Bljeskalica: raspon bljeskalice (ISO osjetljivost (preporučena razina ekspozicije)<br />

postavljena na automatski):<br />

pribl. 0,4 m do 3,5 m (W)<br />

pribl. 0,6 m do 1,76 m (T)<br />

[Ulazne i izlazne priključnice]<br />

Priključak USB / A/V OUT:<br />

Videoizlaz<br />

Audioizlaz<br />

USB komunikacija<br />

USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)<br />

[Zaslon]<br />

LCD zaslon: 6,7 cm (vrsta 2.7) pogon TFT<br />

Ukupan broj točaka: 230 400 točaka<br />

[Napajanje, općenito]<br />

Napajanje: Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BN, 3,6 V<br />

Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C, 5 V<br />

Potrošnja energije (tijekom snimanja): pribl. 1,0 W<br />

Radna tem<strong>per</strong>atura: od 0 °C do 40 °C<br />

Tem<strong>per</strong>atura pohrane: od –20 °C do +60 °C<br />

Dimenzije (u skladu s CIPA)<br />

96,8 mm × 55,5 mm × 20,8 mm (Š/V/D)<br />

Težina (u skladu s CIPA) (uključujući komplet baterija NP-BN,<br />

Memory Stick PRO Duo mediji):<br />

Pribl. 125 g<br />

Mikrofon: Monaural<br />

Zvučnik: Monaural<br />

Exif Print: kompatibilno<br />

PRINT Image Matching III:: kompatibilno<br />

Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C<br />

Zahtjevi napajanja: AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA<br />

Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje, 0,5 A<br />

Radna tem<strong>per</strong>atura: od 0 °C do 40 °C<br />

Tem<strong>per</strong>atura pohrane: od –20 °C do +60 °C<br />

Dimenzije:<br />

Pribl. 50 mm × 22 mm × 54 mm (Š/V/D)<br />

Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BN<br />

Vrsta baterije: litij-ionska baterija<br />

Maksimalan napon: 4,2 V istosmjerne struje<br />

Nazivni napon: 3,6 V istosmjerne struje<br />

Maksimalan napon punjenja: 4,2 V istosmjerne struje<br />

Maksimalna jakost struje pri punjenju: 0,9 A<br />

Kapacitet:<br />

prosječno: 2,3 Wh (630 mAh)<br />

minimalno: 2,2 Wh (600 mAh)<br />

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.<br />

Vlasnikova evidencija<br />

Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na mjesto<br />

u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem tvrtke<br />

<strong>Sony</strong> u vezi s ovim proizvodom.<br />

Broj modela <strong>DSC</strong>-<strong>W800</strong><br />

Serijski broj ______________________________<br />

Broj modela AC-UB10C<br />

Serijski broj ______________________________<br />

UPOZORENJE<br />

Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj<br />

kiši ili vlazi.<br />

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE<br />

-SAČUVAJTE OVE UPUTE<br />

OPASNOST<br />

DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI<br />

STRUJNOG UDARA, PAŽLJIVO SLIJEDITE<br />

OVE UPUTE<br />

Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj utičnici, upotrijebite dodatni adapter za utikač čija je<br />

konfiguracija odgovarajuća za strujnu utičnicu.<br />

OPREZ<br />

Komplet baterija<br />

Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar ili čak kemijske<br />

opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.<br />

Ne rastavljajte.<br />

Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića te pazite<br />

da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.<br />

Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir<br />

s priključcima baterije.<br />

Ne izlažite visokim tem<strong>per</strong>aturama iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem na izravnom<br />

sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.<br />

Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.<br />

Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.<br />

Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija <strong>Sony</strong> ili uređajem koji služi<br />

za punjenje kompleta baterija.<br />

Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.<br />

Držite komplet baterija na suhom.<br />

Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje tvrtka <strong>Sony</strong>.<br />

Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano u uputama.<br />

Adapter za izmjeničnu struju<br />

Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini. Ako dođe<br />

do nekih smetnji pri upotrebi uređaja, odmah isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne<br />

utičnice.<br />

Za korisnike u Europi<br />

Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a<br />

Proizvođač: <strong>Sony</strong> Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan<br />

Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a: <strong>Sony</strong> Deutschland GmbH,<br />

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka<br />

Napomena<br />

Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka ne dovrši<br />

do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno priključite<br />

komunikacijski kabel (USB itd.).<br />

Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima odredbom<br />

EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.<br />

Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk ove jedinice.<br />

Odlaganje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme<br />

(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim<br />

sustavima za prikupljanje otpada)<br />

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod<br />

i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj<br />

se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol<br />

za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili<br />

0,004% olova. Ispravnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete<br />

u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći<br />

neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.<br />

U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju<br />

trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.<br />

Da biste osigurali da se s baterijom te s električnom i elektroničkom opremom ispravno<br />

postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje<br />

električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno<br />

ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje<br />

iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od<br />

lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili<br />

proizvod ili bateriju.


Srpski<br />

Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)<br />

Provera pakovanja<br />

„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. Pogledajte ga da biste videli<br />

detaljna uputstva o mnogim funkcijama fotoaparata.<br />

Pristupite <strong>Sony</strong> stranici za podršku.<br />

http://www.sony.net/<strong>Sony</strong>Info/Support/<br />

Izaberite zemlju ili region.<br />

Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.<br />

Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.<br />

Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.<br />

Fotoaparat (1)<br />

Punjiva baterija NP-BN (1) (Ova punjiva baterija ne može da se koristi<br />

sa Cyber-shot fotoaparatima, koji se isporučuju sa baterijom NP-BN1.)<br />

Namenski USB kabl (1)<br />

Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C (1)<br />

Kabl za napajanje (ne isporučuje se u SAD, Kanadi i Kini) (1)<br />

Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)<br />

Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)<br />

Zaštićeni znakovi<br />

Memory Stick i<br />

<strong>Sony</strong> Corporation.<br />

su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije<br />

Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni<br />

znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili<br />

drugim zemljama.<br />

Mac, Mac OS su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc.<br />

Intel, Pentium i Intel Core su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi<br />

kompanije Intel Corporation ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama<br />

i drugim zemljama.<br />

Logotip SDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.<br />

Facebook i logotip „f“ su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije<br />

Facebook, Inc.<br />

YouTube i logotip YouTube su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi<br />

kompanije Google Inc.<br />

Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku su, uopšte,<br />

zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih razvojnih<br />

timova ili proizvođača.<br />

Međutim, oznake ili ® možda nisu opisane u ovom priručniku.<br />

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja<br />

možete da vidite na veb-sajtu naše korisničke podrške.<br />

http://www.sony.net/<br />

Korišćenje<br />

Umetanje baterije<br />

1 Otvorite poklopac.<br />

2 Umetnite bateriju.<br />

Ručica za izbacivanje baterije<br />

Punjenje baterije<br />

Isključite fotoaparat kada punite bateriju.<br />

Za korisnike u SAD,<br />

Kanadi i Kini<br />

Za korisnike<br />

u zemljama/regionima<br />

van SAD, Kanade i Kine<br />

Kabl za napajanje<br />

naizmeničnom strujom<br />

Lampica za punjenje<br />

Svetli: Punjenje je u toku<br />

Ne svetli: Punjenje je završeno<br />

Tre<strong>per</strong>i: Greška u punjenju ili je<br />

punjenje privremeno pauzirano<br />

zato što se fotoaparat ne nalazi<br />

u odgovarajućem<br />

tem<strong>per</strong>aturnom opsegu<br />

1 Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju<br />

(isporučen) pomoću namenskog USB kabla (isporučen).<br />

2 Priključite adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu.<br />

Obavezno koristite samo originalne <strong>Sony</strong> baterije, namenski USB kabl<br />

(isporučen) i adapter za naizmeničnu struju (isporučen).<br />

Vreme punjenja (potpuna napunjenost)<br />

Kada koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučen), vreme punjenja<br />

je približno 115 minuta.<br />

Punjenje povezivanjem na računar<br />

Bateriju možete da punite kada fotoaparat povežete sa računarom pomoću<br />

namenskog USB kabla.<br />

U USB priključak<br />

Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti<br />

i reprodukovati<br />

Ukupno vreme<br />

korišćenja<br />

Broj slika<br />

Snimanje (fotografija) Približno 100 min. Približno 200 slika<br />

Stvarno snimanje (filmova) Približno 30 min. —<br />

Neprekidno snimanje (filmova) Približno 100 min. —<br />

Pregledanje (fotografija) Približno 180 min. Približno 3600 slika<br />

Brojevi su zasnovani na CIPA standardu.<br />

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)<br />

Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)<br />

Budite sigurni da je zarezani<br />

ugao okrenut pravilno.<br />

1 Otvorite poklopac.<br />

2 Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).<br />

Uklanjanje memorijske kartice/baterije<br />

Memorijska kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.<br />

Baterija: Pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da ne ispustite bateriju.<br />

Podešavanje sata<br />

ON/OFF (napajanje)<br />

Kontrolno dugme<br />

Biranje stavki:<br />

///<br />

Unos podešavanja: <br />

1 Pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje).<br />

2 Izaberite željeni jezik.<br />

3 Izaberite željenu geografsku lokaciju prateći uputstva<br />

na ekranu, a zatim pritisnite na kontrolnom dugmetu.<br />

4 Podesite stavke [Date & Time Format], [Summer Time]<br />

i [Date & Time], a zatim izaberite [OK].<br />

5 Pratite uputstva na ekranu.<br />

Ponovno podešavanje datuma i vremena<br />

Izaberite MENU (Podešavanja) (Podešavanja sata) <br />

[Date & Time Setting] da biste otvorili ekran za podešavanje datuma i vremena.<br />

Snimanje fotografija/filmova<br />

Okidač<br />

Snimanje fotografija<br />

Dugme W/T<br />

(Zumiranje)<br />

MOVIE<br />

W: udaljavanje<br />

T: približavanje<br />

1 Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.<br />

2 Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.<br />

Snimanje filmova<br />

1 Pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste započeli snimanje.<br />

2 Ponovo pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste zaustavili<br />

snimanje.<br />

Pregledanje slika<br />

W: udaljavanje<br />

T: približavanje<br />

Kontrolno dugme<br />

Izbor slika:<br />

(sledeća)/<br />

(prethodna)<br />

Unos podešavanja: <br />

1 Pritisnite (Reprodukcija) na kontrolnom dugmetu.<br />

Biranje sledeće/prethodne slike<br />

Izaberite sliku pritiskom na (sledeća)/ (prethodna) na kontrolnom dugmetu.<br />

Pritisnite u sredini kontrolnog dugmeta da biste videli filmove.<br />

Brisanje slike<br />

Pritisnite (Brisanje) na kontrolnom dugmetu.<br />

Izaberite [This Image] pomoću strelice na kontrolnom dugmetu,<br />

a zatim pritisnite .<br />

Funkcije softvera „PlayMemories Home“<br />

Uvoz slika iz fotoaparata<br />

Na Windows računarima možete da koristite<br />

sledeće funkcije.<br />

Pregled<br />

slika na<br />

kalendaru<br />

Otpremanje slika<br />

na usluge na<br />

internetu<br />

Reprodukovanje<br />

slika uvezenih<br />

iz fotoaparata<br />

Deljenje slika<br />

na usluzi<br />

PlayMemories<br />

Online <br />

Internet veza je potrebna da biste mogli da koristite „PlayMemories Online“<br />

i ostale mrežne usluge. „PlayMemories Online“ ili druge mrežne usluge možda<br />

nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.<br />

Preuzimanje softvera „PlayMemories Home“<br />

„PlayMemories Home“ možete da preuzmete sa sledeće URL adrese:<br />

www.sony.net/pm/<br />

Detaljnije informacije o aplikacijama za Mac računare možete da vidite<br />

na sledećoj URL adresi:<br />

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/<br />

Preporučeno računarsko okruženje<br />

Računarske zahteve za softver možete proveriti na sledećoj<br />

URL adresi.<br />

www.sony.net/pcenv/<br />

Napomene o korišćenju fotoaparata<br />

O upotrebi i održavanju<br />

Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj sili<br />

kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.<br />

O datotekama baze podataka<br />

Kada u fotoaparat ubacite memorijsku karticu koja ne sadrži datoteku baze podataka za<br />

slike i uključite napajanje, fotoaparat automatski kreira datoteku baze podataka za slike,<br />

koristeći tako deo kapaciteta memorijske kartice. Može da prođe izvesno vreme pre<br />

nego što budete mogli da nastavite rad. Ako dođe do greške u datoteci baze podataka,<br />

uvezite sve slike na računar pomoću softvera „PlayMemories Home“, a zatim<br />

formatirajte memorijsku karticu.<br />

Napomene o snimanju/reprodukciji<br />

Kada memorijsku karticu prvi put koristite sa ovim fotoaparatom, preporučujemo vam<br />

da je pre snimanja formatirate u fotoaparatu radi stabilnog rada. Imajte u vidu to da<br />

se formatiranjem trajno brišu podaci na memorijskoj kartici. Te podatke ne možete<br />

da povratite. Obavezno napravite zaštitnu kopiju svih važnih podataka na računaru<br />

ili drugom uređaju za skladištenje.<br />

Pre nego što započnete snimanje, napravite probni snimak da biste se uverili da<br />

fotoaparat radi ispravno.<br />

Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja i potapanja u vodu.<br />

Izbegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ukoliko voda uđe u fotoaparat, može doći<br />

do kvara. U nekim slučajevima, fotoaparat nije moguće popraviti.<br />

Ne usmeravajte fotoaparat u pravcu sunca ili drugog sjajnog svetla. To može da<br />

izazove kvar fotoaparata.<br />

Ne koristite fotoaparat u blizini lokacije koja generiše jake radio talase ili emituje<br />

radijaciju. U suprotnom, fotoaparat možda neće valjano snimati ili reprodukovati slike.<br />

Korišćenje fotoaparata na peskovitim ili prašnjavim lokacijama može da izazove kvar.<br />

Ne tresite i ne udarajte fotoaparat. To može da izazove kvar i možda nećete moći da<br />

snimate slike. Osim toga, medijum za snimanje može da postane neupotrebljiv ili<br />

podaci mogu da budu oštećeni.<br />

Očistite površinu blica pre korišćenja. Toplota koju proizvodi blic može da izazove<br />

paljenje prašine na površini blica. Čistite površinu blica mekom krpom da biste uklonili<br />

prljavštinu, prašinu itd.<br />

O tem<strong>per</strong>aturi fotoaparata<br />

Fotoaparat i baterija mogu da se zagreju tokom neprekidnog korišćenja, ali to nije kvar.<br />

O zaštiti od pregrevanja<br />

U zavisnosti od tem<strong>per</strong>ature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate<br />

filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite fotoaparata. Na ekranu<br />

će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete mogli da<br />

snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte dok<br />

tem<strong>per</strong>atura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada fotoaparat<br />

i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti i nećete moći<br />

da snimate filmove.<br />

Upozorenje o autorskim pravima<br />

Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni<br />

autorskim pravima.<br />

Neovlašćeno snimanje takvih materijala moglo bi da bude protiv odredbi zakona<br />

o autorskim pravima.<br />

Nema nadoknade za oštećen sadržaj ili grešku u snimku<br />

<strong>Sony</strong> ne može da nadoknadi posledice grešaka pri snimanju, gubitka ili oštećenja<br />

snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.<br />

O kondenzaciji vlage<br />

Ako se fotoaparat prenese direktno sa hladnog na toplo mesto, može doći do<br />

kondenzacije vlage unutar fotoaparata ili na njegovoj spoljnoj strani. Ta kondenzacija<br />

vlage može da izazove kvar fotoaparata.<br />

Ako dođe do kondenzacije vlage<br />

Isključite fotoaparat i sačekajte oko sat vremena da vlaga ispari. Imajte u vidu to da ako<br />

pokušate da snimate dok se vlaga još uvek nalazi u objektivu, snimljene slike neće<br />

biti jasne.<br />

Skladištenje baterije<br />

Da biste sprečili koroziju priključka, kratki spoj itd. obavezno koristite plastičnu kesicu<br />

kako biste bateriju držali dalje od metalnih materijala prilikom nošenja ili skladištenja.<br />

Specifikacije<br />

Fotoaparat<br />

[Sistem]<br />

Uređaj za generisanje slike: 7,76 mm (tip 1/2.3) CCD, filter za primarne boje<br />

Ukupan broj piksela u fotoaparatu: Približno 20,4 megapiksela<br />

Efektivni broj piksela u fotoaparatu: Približno 20,1 megapiksela<br />

Objektiv: Objektiv sa zumom od 5×<br />

f = 4,6 mm – 23 mm (26 mm – 130 mm (ekvivalentno filmu od 35 mm))<br />

F3.2 (W) – F6.4 (T)<br />

Prilikom snimanja filmova (16:9): 31,5 mm – 157,3 mm<br />

Prilikom snimanja filmova (4:3): 26 mm – 130 mm<br />

SteadyShot: Elektronski<br />

Uzastopno snimanje (pri snimanju sa najvećim brojem piksela):<br />

Približno 0,52 slike/sekund (do 100 slika)<br />

Format datoteke:<br />

Fotografije: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) kompatibilne, DPOF kompatibilne<br />

Filmovi: AVI (Motion JPEG)<br />

Mediji za snimanje: Unutrašnja memorija (približno 29 MB), Memory Stick PRO Duo<br />

mediji, Memory Stick Micro mediji, SD kartice, microSD memorijske kartice<br />

Blic: Domet blica (ISO osetljivost (preporučeni indeks ekspozicije) podešena na Auto):<br />

Približno 0,4 m do 3,5 m (1,3 stope do 11,5 stopa) (W)<br />

Približno 0,6 m do 1,76 m (1,96 stope do 5,77 stopa) (T)<br />

[Ulazni i izlazni prključci]<br />

USB / A/V OUT priključak:<br />

Video izlaz<br />

Audio izlaz<br />

USB komunikacija<br />

USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)<br />

[Ekran]<br />

LCD ekran: TFT ekran od 6,7 cm (tip 2,7)<br />

Ukupan broj tačaka: 230.400 tačaka<br />

[Napajanje, opšte]<br />

Napajanje: Punjiva baterija NP-BN, 3,6 V<br />

Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C, 5 V<br />

Potrošnja energije (tokom snimanja): Približno 1,0 W<br />

Radna tem<strong>per</strong>atura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)<br />

Tem<strong>per</strong>atura skladištenja: –20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F)<br />

Dimenzije (u skladu sa CIPA standardom):<br />

96,8 mm × 55,5 mm × 20,8 mm (3 7/8 inča × 2 1/4 inča × 27/32 inča) (Š/V/D)<br />

Masa (u skladu sa CIPA standardom) (uključujući bateriju NP-BN,<br />

Memory Stick PRO Duo medij):<br />

Približno 125 g (4,4 unci)<br />

Mikrofon: Monauralni<br />

Zvučnik: Monauralni<br />

Exif Print: Kompatibilno<br />

PRINT Image Matching III: Kompatibilno<br />

Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C<br />

Zahtevi za napajanje: AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA<br />

Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A<br />

Radna tem<strong>per</strong>atura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)<br />

Tem<strong>per</strong>atura skladištenja: –20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F)<br />

Dimenzije:<br />

Approx. 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 inča × 7/8 inča × 2 1/4 inča) (Š/V/D)<br />

Punjiva baterija NP-BN<br />

Tip baterije: Litijum-jonska baterija<br />

Maksimalni napon: DC 4,2 V<br />

Nominalni napon: DC 3,6 V<br />

Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V<br />

Maksimalna struja punjenja: 0,9 A<br />

Kapacitet:<br />

tipični: 2,3 Wh (630 mAh)<br />

minimalni: 2,2 Wh (600 mAh)<br />

Podaci za vlasnika uređaja<br />

Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani fotoaparata. Upišite serijski<br />

broj u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada<br />

pozovete <strong>Sony</strong> prodavca povodom ovog proizvoda.<br />

Broj modela <strong>DSC</strong>-<strong>W800</strong><br />

Serijski broj ______________________________<br />

Broj modela AC-UB10C<br />

Serijski broj ______________________________<br />

UPOZORENJE<br />

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu<br />

kiši ili vlazi.<br />

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA<br />

– SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA<br />

OPASNOST<br />

DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD VATRE<br />

ILI STRUJNOG UDARA, PAŽLJIVO PRATITE<br />

OVA UPUTSTVA<br />

Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter odgovarajuće<br />

konfiguracije za utičnicu.<br />

PAŽNJA<br />

Baterija<br />

Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede do požara ili izazove<br />

hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.<br />

Ne rasklapajte bateriju.<br />

Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje<br />

ili gaženje.<br />

Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir sa kontaktima<br />

baterije.<br />

Ne izlažite bateriju tem<strong>per</strong>aturi iznad 60 °C (140 °F). Na primer, ne ostavljajte je na direktnom<br />

sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.<br />

Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.<br />

Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.<br />

Bateriju obavezno punite koristeći originalni <strong>Sony</strong> punjač za baterije ili uređaj koji može<br />

da puni bateriju.<br />

Držite bateriju van domašaja dece.<br />

Ne kvasite bateriju.<br />

Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje <strong>Sony</strong>.<br />

Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.<br />

Adapter za naizmeničnu struju<br />

Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu.<br />

Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu<br />

struju iz zidne utičnice.<br />

Za korisnike u Evropi<br />

Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive<br />

Evropske unije<br />

Proizvođač: <strong>Sony</strong> Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan<br />

Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: <strong>Sony</strong> Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,<br />

70327 Stuttgart, Nemačka<br />

Napomena<br />

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka (neuspeh), ponovo<br />

pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).<br />

Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC<br />

direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra (9,8 stopa).<br />

Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku ove jedinice.<br />

Odlaganje potrošenih baterija, električne i elektronske opreme<br />

(primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje<br />

imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)<br />

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod<br />

i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog<br />

simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo<br />

(Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.<br />

Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih<br />

štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled neodgovarajućeg<br />

rukovanja otpadom. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.<br />

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, <strong>per</strong>formansi ili celovitosti<br />

podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni<br />

da će baterija, električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte te proizvode na<br />

kraju veka trajanja na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske<br />

opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz<br />

proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih<br />

baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu<br />

upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.<br />

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!