21.11.2015 Views

Sony DSC-W800 - DSC-W800 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-W800 - DSC-W800 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-W800 - DSC-W800 Istruzioni per l'uso Serbo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Digitalni fotoaparat<br />

Digitalni fotoaparat<br />

Digitalni fotoaparat<br />

Priročnik z navodili<br />

Priručnik s uputama<br />

Uputstvo za upotrebu<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>W800</strong><br />

Slovenščina<br />

©2014 <strong>Sony</strong> Corporation<br />

4-533-354-11(1) (SI-HR-SR)<br />

Več informacij o fotoaparatu (»Vodnik za pomoč«)<br />

»Vodnik za pomoč« je spletni priročnik. Navaja podrobna<br />

navodila o številnih funkcijah fotoaparata.<br />

Obiščite stran za podporo družbe <strong>Sony</strong>.<br />

http://www.sony.net/<strong>Sony</strong>Info/Support/<br />

Izberite državo ali regijo.<br />

Na strani za podporo poiščite svoj model fotoaparata.<br />

Ime modela najdete na spodnji strani fotoaparata.<br />

Pregled priloženih elementov<br />

Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.<br />

Fotoaparat (1)<br />

Paket akumulatorskih baterij NP-BN (1) (Paketa akumulatorskih baterij<br />

ne uporabljajte s Cyber-shot, ki je priložen paketu baterij NP-BN1.)<br />

Namenski kabel USB (1)<br />

Omrežni napajalnik AC-UB10C (1)<br />

Napajalni kabel (ni priložen v ZDA, Kanadi in na Kitajskem) (1)<br />

Zapestni pašček (1)<br />

Priročnik z navodili (ta priročnik) (1)<br />

Blagovne znamke<br />

Memory Stick in<br />

<strong>Sony</strong> Corporation.<br />

sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe<br />

Microsoft, Windows, DirectX in Windows Vista so zaščitene blagovne znamke<br />

ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.<br />

Mac in Mac OS sta zaščiteni blagovni znamki družbe Apple Inc.<br />

Intel, Pentium in Intel Core so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe<br />

Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in/ali drugih državah.<br />

Logotip SDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.<br />

Facebook in logotip »f« sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe<br />

Facebook, Inc.<br />

YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki<br />

družbe Google Inc.<br />

Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljenih v tem priročniku, na splošno<br />

blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali proizvajalcev.<br />

Vendar oznaki ali ® morda nista opisani v tem priročniku.<br />

Dodatne informacije o tem izdelku in odgovori na pogosto zastavljena<br />

vprašanja so na voljo na spletni strani za podporo strankam.<br />

http://www.sony.net/<br />

Kako ga uporabljati<br />

Vstavljanje paketa baterij<br />

1 Odprite pokrov.<br />

2 Vstavite paket baterij.<br />

Polnjenje paketa baterij<br />

Vzvod za izmet baterije<br />

Med polnjenjem baterije mora biti fotoaparat izklopljen.<br />

Za uporabnike v ZDA,<br />

Kanadi in na Kitajskem<br />

Za uporabnike<br />

v državah/regijah<br />

zunaj ZDA,<br />

Kanade in Kitajske<br />

Napajalni kabel<br />

(električni kabel)<br />

Lučka za polnjenje<br />

Sveti: polnjenje<br />

Ne sveti: postopek polnjenja<br />

je zaključen<br />

Utripa: prišlo je do napake pri<br />

polnjenju ali je bil postopek<br />

polnjenja začasno zaustavljen,<br />

ker fotoaparat ni v ustreznem<br />

tem<strong>per</strong>aturnem obsegu<br />

1 Povežite fotoaparat z omrežnim napajalnikom (priložen)<br />

z namenskim kablom USB (priložen).<br />

2 Priključite omrežni napajalnik v najbližjo električno vtičnico.<br />

Uporabljajte le originalne pakete baterij znamke <strong>Sony</strong>, namenski kabel USB<br />

(priložen) in omrežni napajalnik (priložen).<br />

Čas polnjenja (popolna napolnitev)<br />

Čas polnjenja z omrežnim napajalnikom (priložen) je približno 115 minut.<br />

Polnjenje prek povezave z računalnikom<br />

Paket baterij lahko polnite tudi, če povežete fotoaparat in računalnik<br />

z namenskim kablom USB.<br />

V priključek USB<br />

Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko posnamete<br />

in predvajate<br />

Skupni čas uporabe Število fotografij<br />

Snemanje (fotografije) pribl. 100 min pribl. 200 fotografij<br />

Dejansko snemanje (filmi) pribl. 30 min —<br />

Neprekinjeno snemanje (filmi) pribl. 100 min —<br />

Ogled (fotografije) pribl. 180 min pribl. 3600 fotografij<br />

Število temelji na standardu CIPA.<br />

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)<br />

Vstavljanje pomnilniške kartice (naprodaj posebej)<br />

Prirezani vogal mora biti pravilno usmerjen.<br />

1 Odprite pokrov.<br />

2 Vstavite pomnilniško kartico (naprodaj posebej).<br />

Odstranitev pomnilniške kartice/paketa baterij<br />

Pomnilniška kartica: potisnite pomnilniško kartico enkrat navznoter, da jo izvržete.<br />

Paket baterij: potisnite vzvod za izmet baterije. Pazite, da vam paket baterij ne<br />

pade iz rok.<br />

Nastavitev ure<br />

Stikalo ON/OFF (Vklop/izklop)<br />

Gumb za<br />

upravljanje<br />

Izbira elementov:<br />

///<br />

Nastavite: <br />

1 Pritisnite gumb ON/OFF (Vklop/izklop).<br />

2 Izberite želeni jezik.<br />

3 Sledite navodilom na zaslonu, da izberete želeno lokacijo,<br />

in nato na gumbu za upravljanje pritisnite .<br />

4 Nastavite možnost [Date & Time Format] (Format datuma<br />

in ure), [Summer Time] (Poletni čas) in [Date & Time]<br />

(Datum in ura) ter izberite [OK] (V redu).<br />

5 Upoštevajte navodila na zaslonu.<br />

Ponovna nastavitev datuma in ure<br />

Če želite odpreti prikaz nastavitve datuma in ure, izberite MENU (Meni) <br />

(Nastavitve) (Nastavitve ure) [Date & Time Setting]<br />

(Nastavitev datuma in ure).<br />

Snemanje fotografij/filmov<br />

Snemanje fotografij<br />

Sprožilo<br />

Gumb W/T (Zoom)<br />

MOVIE<br />

W: pomanjšava<br />

T: povečava<br />

1 Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.<br />

2 Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete sliko.<br />

Snemanje filmov<br />

1 Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE (Film).<br />

2 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb<br />

MOVIE (Film).<br />

Ogled slik<br />

Funkcije programske opreme PlayMemories Home<br />

Uvažanje slik iz fotoaparata<br />

Naslednje funkcije lahko uporabljate<br />

z računalniki Windows.<br />

Prikaz slik<br />

na koledarju<br />

W: pomanjšava<br />

T: povečava<br />

Gumb za<br />

upravljanje<br />

Prenašanje slik<br />

v omrežne storitve<br />

Predvajanje<br />

uvoženih slik<br />

iz fotoaparata.<br />

Izmenjava slik<br />

s storitvijo<br />

PlayMemories<br />

Online <br />

Za uporabo programske opreme »PlayMemories Online« in drugih omrežnih<br />

storitev potrebujete internetno povezavo. »PlayMemories Online« ali druge<br />

omrežne storitve morda niso na voljo v nekaterih državah ali regijah.<br />

Prenos programske opreme PlayMemories Home<br />

Programsko opremo PlayMemories Home lahko prenesete z naslednjega<br />

naslova URL:<br />

www.sony.net/pm/<br />

Podrobnosti o aplikacijah za računalnike Mac najdete na tem naslovu URL:<br />

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/<br />

Priporočeno računalniško okolje<br />

Sistemske zahteve za programsko opremo lahko preverite<br />

na tem naslovu URL.<br />

www.sony.net/pcenv/<br />

Opombe glede uporabe fotoaparata<br />

Izberite slike.<br />

(naslednja)/<br />

(prejšnja)<br />

Gumb za nastavitev: <br />

1 Na gumbu za upravljanje pritisnite (Predvajanje).<br />

Izbira naslednje/prejšnje slike<br />

Sliko izberite tako, da na gumbu za upravljanje pritisnete (naslednja)/<br />

(prejšnja). Če si želite ogledati filme, pritisnite na sredini gumba za<br />

upravljanje.<br />

Brisanje slike<br />

Pritisnite (Izbriši) na gumbu za upravljanje.<br />

Izberite [This Image] (Ta slika) z gumbom na gumbu za upravljanje,<br />

nato pritisnite .<br />

Uporaba in shranjevanje<br />

Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne spreminjajte ga in zaščitite ga pred fizičnimi udarci.<br />

Pazite, da vam ne pade na tla ali da ga ne pohodite. Bodite še posebej previdni<br />

z objektivom.<br />

Datoteke zbirke podatkov<br />

Če v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, ki ne vsebuje datoteke zbirke podatkov<br />

in fotoaparat vklopite, se del zmogljivosti pomnilniške kartice samodejno uporabi za<br />

izdelavo datoteke zbirke podatkov. Morda bo trajalo nekaj časa, preden boste lahko<br />

izvedli naslednje dejanje. Če pride do napake datoteke zbirke podatkov, s programsko<br />

opremo »PlayMemories Home« uvozite vse slike v računalnik in nato z izdelkom<br />

formatirajte pomnilniško kartico.<br />

Snemanje/predvajanje<br />

Če želite zagotoviti stabilno delovanje pomnilniške kartice, priporočamo, da vsako<br />

pomnilniško kartico pred prvo uporabo formatirate s tem fotoaparatom. Upoštevajte,<br />

da se s formatiranjem izbrišejo vsi podatki na pomnilniški kartici. Teh podatkov ni<br />

mogoče obnoviti. Izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov in jo shranite<br />

v računalnik ali drugo lokacijo pomnilnika.<br />

Pred začetkom snemanja ustvarite preizkusni posnetek, da preverite, ali fotoaparat<br />

pravilno deluje.<br />

Fotoaparat ni odporen proti prahu, pršenju ali vodi.<br />

Preprečite stik fotoaparata z vodo. Če pride do vdora vode v fotoaparat, se lahko<br />

ta poškoduje. Fotoaparata v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.<br />

Ne izpostavljajte fotoaparata neposredni sončni svetlobi ali drugemu viru močne<br />

svetlobe, saj lahko pride do okvare.<br />

Ne uporabljajte fotoaparata v bližini naprav, ki ustvarjajo močne radijske valove<br />

ali povzročajo sevanje. V nasprotnem primeru fotoaparat morda ne bo pravilno<br />

snemal ali predvajal posnetkov.<br />

Pri uporabi fotoaparata na peščenih ali prašnih lokacijah lahko pride do okvare.<br />

Ne izpostavljajte fotoaparata tresljajem in udarcem. Tako lahko pride do okvare in<br />

s fotoaparatom morda ne bo več mogoče snemati. Poleg tega lahko zapisovalni<br />

medij postane neuporaben ali se poškodujejo slikovni podatki.<br />

Pred uporabo očistite površino bliskavice. Umazanija na njeni površini se zaradi<br />

vročine, ki jo oddaja bliskavica, lahko začne kaditi ali žgati. Površino bliskavice obrišite<br />

z mehko krpo, da odstranite umazanijo ali prah itd.<br />

Tem<strong>per</strong>atura fotoaparata<br />

Fotoaparat in baterija se lahko pri dolgotrajnejši uporabi močno segrejeta,<br />

vendar to ne pomeni okvare.<br />

Zaščita pred pregrevanjem<br />

Odvisno od tem<strong>per</strong>ature fotoaparata in baterije se lahko zgodi, da snemanje filmov<br />

ne bo mogoče in fotoaparat se lahko samodejno izklopi, da ne pride do okvare. Preden<br />

se izklopi ali ko snemanje filmov ni več mogoče, se na zaslonu fotoaparata prikaže<br />

sporočilo. V tem primeru ne vklapljajte fotoaparata in počakajte, da se tem<strong>per</strong>atura<br />

fotoaparata in baterije zniža. Če vklopite fotoaparat, ne da bi pred tem počakali,<br />

da se fotoaparat in baterija dovolj ohladita, se bo fotoaparat morda znova izklopil<br />

ali snemanje filmov morda ne bo mogoče.<br />

Opozorilo o avtorskih pravicah<br />

Televizijski programi, filmi, videokasete in druge vsebine so lahko avtorsko zaščitene.<br />

Nepooblaščeno snemanje takšnih vsebin je lahko v nasprotju z določili zakonodaje<br />

o avtorskih pravicah.<br />

Brez nadomestil za poškodovano vsebino ali napake pri snemanju<br />

Družba <strong>Sony</strong> ne daje nadomestil za napake pri snemanju ali izgubo/poškodbe posnetih<br />

vsebin, ki so posledica okvare fotoaparata ali zapisovalnih medijev itd.<br />

Kondenzacija vlage<br />

Če fotoaparat prenesete s hladnega na toplo mesto, se lahko na ohišju in v notranjosti<br />

fotoaparata nabere kondenzacijska vlaga. Kondenzacija vlage lahko povzroči okvaro<br />

fotoaparata.<br />

Če pride do kondenzacije vlage<br />

Izklopite fotoaparat in počakajte približno pol ure, da vlaga izhlapi. Če boste poskusili<br />

snemati z vlago v objektivu, ne boste mogli posneti čiste slike.<br />

Shranjevanje paketa baterij<br />

Za prenašanje ali shranjevanje paketa baterij uporabite plastično vrečko itd.,<br />

da preprečite stik s kovinskimi predmeti, kratek stik, nabiranje umazanije na<br />

priključku itd.<br />

Tehnični podatki<br />

Fotoaparat<br />

[Sistem]<br />

Slikovna naprava: 7,76 mm (tip 1/2.3) CCD, primarni barvni filter<br />

Skupno število slikovnih pik fotoaparata: pribl. 20,4 milijona slikovnih pik<br />

Efektivno število slikovnih pik fotoaparata: pribl. 20,1 milijona slikovnih pik<br />

Objektiv: objektiv s 5× zoomom<br />

f = 4,6–23 mm (26–130 mm (ekvivalent filmu velikosti 35 mm))<br />

F 3.2 (W) – F 6.4 (T)<br />

Med snemanjem filmov (16 : 9): 31,5–157,3 mm<br />

Med snemanjem filmov (4 : 3): 26–130 mm<br />

SteadyShot: elektronsko<br />

Zaporedno fotografiranje (pri največjem številu slikovnih pik):<br />

pribl. 0,52 slike/sekundo (do 100 slik)<br />

Format datotek:<br />

Fotografije: skladno s standardom JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), združljivo z DPOF<br />

Filmi: AVI (Motion JPEG)<br />

Zapisovalni medij: notranji pomnilnik (pribl. 29 MB), medij Memory Stick PRO Duo,<br />

medij Memory Stick Micro, kartice SD, pomnilniške kartice microSD<br />

Bliskavica: doseg bliskavice (občutljivost ISO (indeks priporočene osvetlitve),<br />

nastavljena na samodejno):<br />

pribl. od 0,4 do 3,5 m (od 1,3 do 11,5 čevlja) (W)<br />

pribl. od 0,6 do 1,76 m (od 1,96 do 5,77 čevlja) (T)<br />

[Vhodni in izhodni konektorji]<br />

Priključek USB/A/V OUT:<br />

Video izhod<br />

Avdio izhod<br />

Komunikacija USB<br />

Komunikacija USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)<br />

[Zaslon]<br />

LCD-zaslon: 6,7 cm (tip 2.7) pogon TFT<br />

Skupno število pik: 230 400 slikovnih pik<br />

[Napajanje, splošno]<br />

Napajanje: paket akumulatorskih baterij NP-BN, 3,6 V<br />

Omrežni napajalnik AC-UB10C, 5 V<br />

Poraba energije (med fotografiranjem): pribl. 1,0 W<br />

Delovna tem<strong>per</strong>atura: od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)<br />

Tem<strong>per</strong>atura shranjevanja: od –20 do +60 °C (od –4 do +140 °F)<br />

Dimenzije (skladne s CIPA):<br />

96,8 × 55,5 × 20,8 mm (3 7/8 × 2 1/4 × 27/32 palca) (Š/V/D)<br />

Teža (skladno s CIPA) (vključno s paketom baterij NP-BN, medijem<br />

Memory Stick PRO Duo):<br />

pribl. 125 g (4,4 unče)<br />

Mikrofon: mono<br />

Zvočnik: mono<br />

Exif Print: združljivo<br />

PRINT Image Matching III: združljivo<br />

Omrežni napajalnik AC-UB10C<br />

Napajanje: od 100 do 240 V izmenične napetosti, 50/60 Hz, 70 mA<br />

Izhodna napetost: DC 5 V, 0,5 A<br />

Delovna tem<strong>per</strong>atura: od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)<br />

Tem<strong>per</strong>atura shranjevanja: od –20 do +60 °C (od –4 do +140 °F)<br />

Dimenzije:<br />

pribl. 50 × 22 × 54 mm (2 × 7/8 × 2 1/4 palca) (Š/V/D)<br />

Paket akumulatorskih baterij NP-BN<br />

Tip baterije: litij-ionska baterija<br />

Največja napetost: 4,2 V DC<br />

Nazivna napetost: 3,6 V DC<br />

Največja napetost polnjenja: 4,2 V DC<br />

Največji tok polnjenja: 0,9 A<br />

Zmogljivost:<br />

običajno: 2,3 Wh (630 mAh)<br />

najmanj: 2,2 Wh (600 mAh)<br />

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.<br />

Evidenčni list za uporabnike<br />

Številka modela in serijska številka sta na spodnji strani. Serijsko številko vnesite<br />

v spodnji prostor. Številki imejte pri sebi, kadar koli stopite v stik s prodajalcem<br />

izdelkov <strong>Sony</strong> v zvezi s tem izdelkom.<br />

Št. modela <strong>DSC</strong>-<strong>W800</strong><br />

Serijska št. ______________________________<br />

Št. modela AC-UB10C<br />

Serijska št. ______________________________<br />

OPOZORILO<br />

Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara<br />

enote ne izpostavljate dežju ali vlagi.<br />

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA<br />

– TA NAVODILA SHRANITE<br />

NEVARNOST<br />

ČE ŽELITE ZMANJŠATI NEVARNOST<br />

POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA,<br />

PAZLJIVO UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA<br />

Če oblika vtikača ne ustreza vtičnici, uporabite adapter za vtikač, ki ustreza konfiguraciji vtičnice.<br />

POZOR<br />

Paket baterij<br />

Če s paketom baterij ne ravnate pravilno, ga lahko raznese, kar lahko povzroči požar ali<br />

kemične opekline. Upoštevajte naslednja opozorila.<br />

Paketa baterij ne razstavljajte.<br />

Paketa baterij ne zdrobite in ga ne izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite na primer po njem,<br />

ga ne izpustite na tla ali pohodite.<br />

Na priključkih baterije ne povzročajte kratkega stika in ne dopustite, da pridejo v stik<br />

s kovinskimi predmeti.<br />

Paketa baterij ne izpostavljajte visoki tem<strong>per</strong>aturi nad 60 °C (140 °F); ne puščajte ga na primer<br />

na neposredni sončni svetlobi ali v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.<br />

Paketa baterij ne sežigajte ali mečite v ogenj.<br />

Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takih, ki puščajo.<br />

Paket baterij polnite z originalnim polnilnikom baterij <strong>Sony</strong> ali z napravo, ki ga lahko napolni.<br />

Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.<br />

Paket baterij hranite na suhem.<br />

Paket baterij zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim, ki ga priporoča <strong>Sony</strong>.<br />

Izrabljen paket baterij odstranite takoj, kot je opisano v navodilih.<br />

Omrežni napajalnik<br />

Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga priključite v bližnjo stensko električno vtičnico.<br />

Če pri uporabi naprave pride do okvare, omrežni napajalnik takoj izvlecite iz električne vtičnice.<br />

Za stranke v Evropi<br />

Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah, v katerih veljajo<br />

direktive EU<br />

Proizvajalec: <strong>Sony</strong> Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska<br />

Za skladnost izdelkov v EU: <strong>Sony</strong> Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,<br />

Nemčija<br />

Opomba<br />

Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev (napako) prenosa podatkov,<br />

znova zaženite aplikacijo ali odklopite in znova priklopite povezovalni kabel (USB, idr.).<br />

Ta izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC)<br />

glede uporabe povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov (9,8 čevlja).<br />

Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo na sliko in zvok te enote.<br />

Odstranjevanje izrabljenih baterij ter izrabljene električne in elektronske<br />

opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega<br />

zbiranja odpadkov)<br />

Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij<br />

ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih<br />

baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg)<br />

ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali<br />

0,004 % svinca. Z ustrezno odstranitvijo teh izdelkov in baterij pripomorete<br />

k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko<br />

povzročilo nepravilno ravnanje s tovrstnimi odpadki. Recikliranje materialov prispeva<br />

k ohranjanju naravnih virov.<br />

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti<br />

podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo<br />

usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in<br />

elektronsko opremo, tako da te izdelke ob koncu njihove življenjske dobe odložite na<br />

ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje<br />

z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije<br />

odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij<br />

o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali<br />

prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.


Hrvatski<br />

Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć”)<br />

„Vodič za pomoć” je mrežni priručnik. U njemu potražite detaljne<br />

upute o mnogim funkcijama fotoaparata.<br />

Otvorite stranicu tvrtke <strong>Sony</strong> za podršku.<br />

http://www.sony.net/<strong>Sony</strong>Info/Support/<br />

Odaberite državu ili regiju.<br />

Potražite naziv modela vašeg fotoaparata na stranici podrške.<br />

Provjerite naziv modela na dnu fotoaparata.<br />

Provjera isporučenih artikala<br />

Broj u zagradi označava broj komada.<br />

Fotoaparat (1)<br />

Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BN (1) (Ovaj komplet<br />

baterija s mogućnošću ponovnog punjenja ne može se upotrebljavati za<br />

Cyber-shot koji se isporučuje s kompletom baterija NP-BN1.)<br />

Posebni USB kabel (1)<br />

Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C (1)<br />

Kabel za napajanje (mrežni vod) (ne isporučuje se u SAD-u, Kanadi i Kini) (1)<br />

Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)<br />

Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (1)<br />

Zaštitni znakovi<br />

Memory Stick i<br />

Corporation.<br />

zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke <strong>Sony</strong><br />

Microsoft, Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke<br />

Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.<br />

Mac i Mac OS registrirani su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc.<br />

Intel, Pentium i Intel Core zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Intel<br />

Corporation ili njezinih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim<br />

državama.<br />

Logotip SDXC je zaštitni znak tvrtke SD-3C, LLC.<br />

Facebook i logotip „f” zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke<br />

Facebook, Inc.<br />

YouTube i logotip YouTube zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke<br />

Google Inc.<br />

Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito<br />

su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih razvojnih programera<br />

ili proizvođača.<br />

Međutim, oznake ili ® ne upotrebljavaju se nužno u ovom priručniku.<br />

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljena<br />

pitanja potražite na našem web-mjestu za korisničku podršku.<br />

http://www.sony.net/<br />

Upute za upotrebu<br />

Umetanje kompleta baterija<br />

1 Otvorite poklopac.<br />

2 Umetnite komplet baterija.<br />

Ručica za izbacivanje baterije<br />

Punjenje kompleta baterija<br />

Isključite fotoaparat dok punite bateriju.<br />

Za korisnike u SAD-u,<br />

Kanadi i Kini<br />

Za korisnike u drugim<br />

državama/regijama<br />

osim SAD-a, Kanade<br />

i Kine<br />

Kabel za napajanje<br />

(mrežni vod)<br />

Žaruljica punjenja<br />

Upaljena: punjenje<br />

Isključeno: punjenje završeno<br />

Tre<strong>per</strong>i: pogreška punjenja ili<br />

je punjenje privremeno<br />

zaustavljeno jer tem<strong>per</strong>atura<br />

fotoaparata nije unutar zadanog<br />

raspona<br />

1 Priključite fotoaparat na adapter za izmjeničnu struju<br />

(priloženo) pomoću posebnog USB kabela (priloženo).<br />

2 Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.<br />

Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, posebni USB kabel<br />

(priloženo) i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke <strong>Sony</strong>.<br />

Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)<br />

Vrijeme punjenja je oko 115 min. ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju<br />

(priloženo).<br />

Punjenje spajanjem na računalo<br />

Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo pomoću<br />

posebnog USB kabela.<br />

Na USB priključak<br />

Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti<br />

i reproducirati<br />

Ukupno vrijeme<br />

korištenja<br />

Broj slika<br />

Snimanje (fotografije) Pribl. 100 min. Pribl. 200 slika<br />

Stvarno snimanje (videozapisi) Pribl. 30 min. —<br />

Kontinuirano snimanje (videozapisi) Pribl. 100 min. —<br />

Pregledavanje (fotografije) Pribl. 180 min. Pribl. 3600 slika<br />

Broj se temelji na standardu CIPA<br />

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)<br />

Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)<br />

Pazite da kosi kut bude okrenut na pravu stranu.<br />

1 Otvorite poklopac.<br />

2 Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).<br />

Postupak za uklanjanje memorijske kartice/kompleta<br />

baterija<br />

Memorijska kartica: jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste je izbacili.<br />

Komplet baterija: klizno pomaknite ručicu za izbacivanje baterije. Nemojte<br />

ispustiti komplet baterija.<br />

Postavljanje sata<br />

ON/OFF (napajanje)<br />

Upravljački gumb<br />

Odaberite stavke:<br />

///<br />

Postavite: <br />

1 Pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).<br />

2 Odaberite željeni jezik.<br />

3 Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama<br />

na zaslonu, a zatim pritisnite na upravljačkom gumbu.<br />

4 Postavite [Date & Time Format] (Format dat. i vrem.),<br />

[Summer Time] (Ljetno vrijeme) i [Date & Time]<br />

(Dat. i vrijeme), a zatim odaberite [OK] (U redu).<br />

5 Slijedite upute na zaslonu.<br />

Ponovno postavljanje datuma i vremena<br />

Odaberite MENU (Postavke) (Postavke sata) [Date & Time Setting]<br />

(Postav. dat. i vrem.) da biste otvorili zaslon postavki datuma i vremena.<br />

Snimanje fotografija/filmova<br />

Snimanje fotografija<br />

Gumb zatvarača<br />

Gumb W/T<br />

(Zumiranje)<br />

MOVIE<br />

W: smanjivanje<br />

T: povećavanje<br />

1 Pritisnite gumb okidača do pola da biste fokusirali.<br />

2 Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.<br />

Snimanje filmova<br />

1 Pritisnite gumb MOVIE za početak snimanja.<br />

2 Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.<br />

Prikaz slika<br />

W: smanjivanje<br />

T: povećavanje<br />

Upravljački gumb<br />

Odaberite slike:<br />

(sljedeće)/<br />

(prethodno)<br />

Postavite: <br />

1 Pritisnite (Reprodukcija) na upravljačkom gumbu.<br />

Odabir sljedeće/prethodne slike<br />

Odaberite sliku pritiskom na (sljedeće)/ (prethodno) na upravljačkom gumbu.<br />

Pritisnite na sredini upravljačkog gumba da biste prikazali filmove.<br />

Brisanje slike<br />

Pritisnite (Brisanje) na upravljačkom gumbu.<br />

Odaberite [This Image] (ova slika) dok je odabrano na upravljačkom gumbu,<br />

a zatim pritisnite .<br />

Značajke programa PlayMemories Home<br />

Uvoz slika s fotoaparata<br />

S računalima sa sustavom Windows možete<br />

upotrebljavati sljedeće funkcije.<br />

Prikaz slika<br />

u kalendaru<br />

Prijenos slika na<br />

mrežne usluge<br />

Reprodukcija<br />

slika uvezenih<br />

s fotoaparata.<br />

Dijeljenje slika<br />

na usluzi<br />

PlayMemories<br />

Online <br />

Za korištenje softvera „PlayMemories Online” ili drugih mrežnih usluga potrebna<br />

je internetska veza. „PlayMemories Online” ili druge mrežne usluge možda neće<br />

biti dostupne u svim državama ili regijama.<br />

Preuzimanje aplikacije PlayMemories Home<br />

PlayMemories Home možete preuzeti na sljedećoj URL adresi:<br />

www.sony.net/pm/<br />

Pojedinosti o aplikacijama za računala Mac potražite na sljedećoj URL adresi:<br />

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/<br />

Preporučeno računalno okruženje<br />

Zahtjeve sustava za softver možete provjeriti na sljedećoj<br />

URL adresi.<br />

www.sony.net/pcenv/<br />

Napomene o upotrebi fotoaparata<br />

O upotrebi i održavanju<br />

Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, vršenje preinaka, fizičke udarce ili udarce,<br />

primjerice čekićem te pazite da vam proizvod ne ispadne i da ga ne nagazite.<br />

Budite posebno oprezni s objektivom.<br />

O datotekama baze podataka<br />

Kada u fotoaparat umetnete memorijsku karticu bez datoteke baze podataka i uključite<br />

ga, dio kapaciteta memorijske kartice koristi se za automatsko stvaranje datoteke baze<br />

podataka. Može proći neko vrijeme prije nego što ćete moći provesti sljedeću radnju.<br />

Ako dođe do pogreške datoteke baze podataka, uvezite sve slike na računalo pomoću<br />

programa PlayMemories Home, a zatim formatirajte memorijsku karticu.<br />

Napomene o snimanju/reprodukciji<br />

Kako biste osigurali stabilan rad memorijske kartice, preporučujemo da svaku<br />

memorijsku karticu koju prvi put upotrebljavate s ovim fotoaparatom pomoću njega<br />

formatirate. Imajte na umu da se formatiranjem brišu svi podaci snimljeni na<br />

memorijsku karticu. Te podatke ne možete vratiti. Obavezno sigurnosno kopirajte<br />

sve važne podatke na računalo ili neku drugu lokaciju za pohranu.<br />

Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da fotoaparat<br />

radi ispravno.<br />

Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.<br />

Izbjegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ako voda uđe u fotoaparat, može doći<br />

do kvara. U nekim slučajevima fotoaparat se ne može popraviti.<br />

Ne usmjeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom jarkom svjetlu. To može uzrokovati<br />

kvar fotoaparata.<br />

Ne upotrebljavajte fotoaparat blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira<br />

zračenje. U suprotnom, fotoaparat neće moći ispravno snimati ili reproducirati slike.<br />

Upotreba fotoaparata u pjeskovitim ili prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.<br />

Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći snimati<br />

slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se slikovni podaci<br />

mogu oštetiti.<br />

Prije upotrebe očistite površinu bljeskalice. Toplina emitiranja bljeska može uzrokovati<br />

dimljenje ili gorenje prljavštine na površini bljeskalice. Obrišite površinu bljeskalice<br />

mekom krpom da biste uklonili prljavštinu ili prašinu itd.<br />

O tem<strong>per</strong>aturi fotoaparata<br />

Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati neprekidnom upotrebom, no ne radi se o kvaru.<br />

O zaštiti od pregrijavanja<br />

Ovisno o tem<strong>per</strong>aturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati filmove ili će<br />

se napajanje automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat. Prikazat će se poruka<br />

na zaslonu prije nego što se isključi napajanje ili više nećete moći snimati filmove.<br />

U tom slučaju ostavite fotoaparat isključenim i pričekajte da se tem<strong>per</strong>atura fotoaparata<br />

i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego što se fotoaparat i baterija dovoljno<br />

ohlade, napajanje se može ponovno isključiti i možda nećete moći snimati filmove.<br />

Upozorenje o autorskim pravima<br />

Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni<br />

autorskim pravima.<br />

Neovlašteno snimanje takvih materijala može kršiti propise zakona o autorskim pravima.<br />

Nema kompenzacije za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju<br />

<strong>Sony</strong> ne može kompenzirati kvar u snimanju ili gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja<br />

zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.<br />

O kondenzaciji vlage<br />

Ako fotoaparat unesete iz hladnog na toplo mjesto, u unutrašnjosti ili na površini<br />

fotoaparata može doći do kondenzacije vlage. Kondenzacija vlage može uzrokovati<br />

kvar fotoaparata.<br />

Ako dođe do kondenzacije vlage<br />

Isključite fotoaparat i pričekajte približno sat vremena da vlaga ispari. Ako pokušate<br />

snimati dok unutar objektiva još ima vlage, imajte na umu da nećete moći snimati<br />

jasne slike.<br />

Kako pohraniti komplet baterija<br />

Da biste spriječili nečistoću na terminalu, kratke spojeve itd. obavezno upotrebljavajte<br />

plastičnu vrećicu i sl. kako biste ga držali dalje od metalnih materijala tijekom nošenja<br />

ili pohrane.<br />

Specifikacije<br />

Fotoaparat<br />

[Sustav]<br />

Uređaj za slike: 7,76 mm (vrsta 1/2,3) CCD, filtar primarnih boja<br />

Ukupan broj piksela fotoaparata: pribl. 20,4 megapiksela<br />

Efektivni broj piksela fotoaparata: pribl. 20,1 megapiksela<br />

Objektiv: Objektiv za zumiranje 5×<br />

f = 4,6 mm – 23 mm (26 mm – 130 mm (ekvivalent filma od 35 mm))<br />

F3.2 (W) – F6.4 (T)<br />

Kod snimanja filmova (16:9): 31,5 mm – 157,3 mm<br />

Kod snimanja filmova (4:3): 26 mm – 130 mm<br />

SteadyShot: Elektronika<br />

Uzastopno snimanje niza fotografija (prilikom snimanja s najvećim brojem piksela):<br />

Pribl. 0,52 slika po sekundi (do 100 slika)<br />

Format datoteke:<br />

Fotografije: usuglašeno s formatom JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), kompatibilno<br />

s formatom DPOF<br />

Filmovi: AVI (Motion JPEG)<br />

Mediji za snimanje: unutarnja memorija (pribl. 29 MB), Memory Stick PRO Duo mediji,<br />

Memory Stick Micro mediji, SD kartice, microSD memorijske kartice<br />

Bljeskalica: raspon bljeskalice (ISO osjetljivost (preporučena razina ekspozicije)<br />

postavljena na automatski):<br />

pribl. 0,4 m do 3,5 m (W)<br />

pribl. 0,6 m do 1,76 m (T)<br />

[Ulazne i izlazne priključnice]<br />

Priključak USB / A/V OUT:<br />

Videoizlaz<br />

Audioizlaz<br />

USB komunikacija<br />

USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)<br />

[Zaslon]<br />

LCD zaslon: 6,7 cm (vrsta 2.7) pogon TFT<br />

Ukupan broj točaka: 230 400 točaka<br />

[Napajanje, općenito]<br />

Napajanje: Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BN, 3,6 V<br />

Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C, 5 V<br />

Potrošnja energije (tijekom snimanja): pribl. 1,0 W<br />

Radna tem<strong>per</strong>atura: od 0 °C do 40 °C<br />

Tem<strong>per</strong>atura pohrane: od –20 °C do +60 °C<br />

Dimenzije (u skladu s CIPA)<br />

96,8 mm × 55,5 mm × 20,8 mm (Š/V/D)<br />

Težina (u skladu s CIPA) (uključujući komplet baterija NP-BN,<br />

Memory Stick PRO Duo mediji):<br />

Pribl. 125 g<br />

Mikrofon: Monaural<br />

Zvučnik: Monaural<br />

Exif Print: kompatibilno<br />

PRINT Image Matching III:: kompatibilno<br />

Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C<br />

Zahtjevi napajanja: AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA<br />

Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje, 0,5 A<br />

Radna tem<strong>per</strong>atura: od 0 °C do 40 °C<br />

Tem<strong>per</strong>atura pohrane: od –20 °C do +60 °C<br />

Dimenzije:<br />

Pribl. 50 mm × 22 mm × 54 mm (Š/V/D)<br />

Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BN<br />

Vrsta baterije: litij-ionska baterija<br />

Maksimalan napon: 4,2 V istosmjerne struje<br />

Nazivni napon: 3,6 V istosmjerne struje<br />

Maksimalan napon punjenja: 4,2 V istosmjerne struje<br />

Maksimalna jakost struje pri punjenju: 0,9 A<br />

Kapacitet:<br />

prosječno: 2,3 Wh (630 mAh)<br />

minimalno: 2,2 Wh (600 mAh)<br />

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.<br />

Vlasnikova evidencija<br />

Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na mjesto<br />

u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem tvrtke<br />

<strong>Sony</strong> u vezi s ovim proizvodom.<br />

Broj modela <strong>DSC</strong>-<strong>W800</strong><br />

Serijski broj ______________________________<br />

Broj modela AC-UB10C<br />

Serijski broj ______________________________<br />

UPOZORENJE<br />

Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj<br />

kiši ili vlazi.<br />

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE<br />

-SAČUVAJTE OVE UPUTE<br />

OPASNOST<br />

DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI<br />

STRUJNOG UDARA, PAŽLJIVO SLIJEDITE<br />

OVE UPUTE<br />

Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj utičnici, upotrijebite dodatni adapter za utikač čija je<br />

konfiguracija odgovarajuća za strujnu utičnicu.<br />

OPREZ<br />

Komplet baterija<br />

Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar ili čak kemijske<br />

opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.<br />

Ne rastavljajte.<br />

Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića te pazite<br />

da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.<br />

Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir<br />

s priključcima baterije.<br />

Ne izlažite visokim tem<strong>per</strong>aturama iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem na izravnom<br />

sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.<br />

Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.<br />

Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.<br />

Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija <strong>Sony</strong> ili uređajem koji služi<br />

za punjenje kompleta baterija.<br />

Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.<br />

Držite komplet baterija na suhom.<br />

Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje tvrtka <strong>Sony</strong>.<br />

Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano u uputama.<br />

Adapter za izmjeničnu struju<br />

Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini. Ako dođe<br />

do nekih smetnji pri upotrebi uređaja, odmah isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne<br />

utičnice.<br />

Za korisnike u Europi<br />

Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a<br />

Proizvođač: <strong>Sony</strong> Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan<br />

Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a: <strong>Sony</strong> Deutschland GmbH,<br />

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka<br />

Napomena<br />

Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka ne dovrši<br />

do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno priključite<br />

komunikacijski kabel (USB itd.).<br />

Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima odredbom<br />

EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.<br />

Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk ove jedinice.<br />

Odlaganje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme<br />

(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim<br />

sustavima za prikupljanje otpada)<br />

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod<br />

i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj<br />

se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol<br />

za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili<br />

0,004% olova. Ispravnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete<br />

u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći<br />

neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.<br />

U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju<br />

trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.<br />

Da biste osigurali da se s baterijom te s električnom i elektroničkom opremom ispravno<br />

postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje<br />

električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno<br />

ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje<br />

iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od<br />

lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili<br />

proizvod ili bateriju.


Srpski<br />

Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)<br />

Provera pakovanja<br />

„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. Pogledajte ga da biste videli<br />

detaljna uputstva o mnogim funkcijama fotoaparata.<br />

Pristupite <strong>Sony</strong> stranici za podršku.<br />

http://www.sony.net/<strong>Sony</strong>Info/Support/<br />

Izaberite zemlju ili region.<br />

Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.<br />

Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.<br />

Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.<br />

Fotoaparat (1)<br />

Punjiva baterija NP-BN (1) (Ova punjiva baterija ne može da se koristi<br />

sa Cyber-shot fotoaparatima, koji se isporučuju sa baterijom NP-BN1.)<br />

Namenski USB kabl (1)<br />

Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C (1)<br />

Kabl za napajanje (ne isporučuje se u SAD, Kanadi i Kini) (1)<br />

Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)<br />

Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)<br />

Zaštićeni znakovi<br />

Memory Stick i<br />

<strong>Sony</strong> Corporation.<br />

su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije<br />

Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni<br />

znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili<br />

drugim zemljama.<br />

Mac, Mac OS su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc.<br />

Intel, Pentium i Intel Core su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi<br />

kompanije Intel Corporation ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama<br />

i drugim zemljama.<br />

Logotip SDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.<br />

Facebook i logotip „f“ su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije<br />

Facebook, Inc.<br />

YouTube i logotip YouTube su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi<br />

kompanije Google Inc.<br />

Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku su, uopšte,<br />

zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih razvojnih<br />

timova ili proizvođača.<br />

Međutim, oznake ili ® možda nisu opisane u ovom priručniku.<br />

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja<br />

možete da vidite na veb-sajtu naše korisničke podrške.<br />

http://www.sony.net/<br />

Korišćenje<br />

Umetanje baterije<br />

1 Otvorite poklopac.<br />

2 Umetnite bateriju.<br />

Ručica za izbacivanje baterije<br />

Punjenje baterije<br />

Isključite fotoaparat kada punite bateriju.<br />

Za korisnike u SAD,<br />

Kanadi i Kini<br />

Za korisnike<br />

u zemljama/regionima<br />

van SAD, Kanade i Kine<br />

Kabl za napajanje<br />

naizmeničnom strujom<br />

Lampica za punjenje<br />

Svetli: Punjenje je u toku<br />

Ne svetli: Punjenje je završeno<br />

Tre<strong>per</strong>i: Greška u punjenju ili je<br />

punjenje privremeno pauzirano<br />

zato što se fotoaparat ne nalazi<br />

u odgovarajućem<br />

tem<strong>per</strong>aturnom opsegu<br />

1 Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju<br />

(isporučen) pomoću namenskog USB kabla (isporučen).<br />

2 Priključite adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu.<br />

Obavezno koristite samo originalne <strong>Sony</strong> baterije, namenski USB kabl<br />

(isporučen) i adapter za naizmeničnu struju (isporučen).<br />

Vreme punjenja (potpuna napunjenost)<br />

Kada koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučen), vreme punjenja<br />

je približno 115 minuta.<br />

Punjenje povezivanjem na računar<br />

Bateriju možete da punite kada fotoaparat povežete sa računarom pomoću<br />

namenskog USB kabla.<br />

U USB priključak<br />

Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti<br />

i reprodukovati<br />

Ukupno vreme<br />

korišćenja<br />

Broj slika<br />

Snimanje (fotografija) Približno 100 min. Približno 200 slika<br />

Stvarno snimanje (filmova) Približno 30 min. —<br />

Neprekidno snimanje (filmova) Približno 100 min. —<br />

Pregledanje (fotografija) Približno 180 min. Približno 3600 slika<br />

Brojevi su zasnovani na CIPA standardu.<br />

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)<br />

Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)<br />

Budite sigurni da je zarezani<br />

ugao okrenut pravilno.<br />

1 Otvorite poklopac.<br />

2 Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).<br />

Uklanjanje memorijske kartice/baterije<br />

Memorijska kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.<br />

Baterija: Pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da ne ispustite bateriju.<br />

Podešavanje sata<br />

ON/OFF (napajanje)<br />

Kontrolno dugme<br />

Biranje stavki:<br />

///<br />

Unos podešavanja: <br />

1 Pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje).<br />

2 Izaberite željeni jezik.<br />

3 Izaberite željenu geografsku lokaciju prateći uputstva<br />

na ekranu, a zatim pritisnite na kontrolnom dugmetu.<br />

4 Podesite stavke [Date & Time Format], [Summer Time]<br />

i [Date & Time], a zatim izaberite [OK].<br />

5 Pratite uputstva na ekranu.<br />

Ponovno podešavanje datuma i vremena<br />

Izaberite MENU (Podešavanja) (Podešavanja sata) <br />

[Date & Time Setting] da biste otvorili ekran za podešavanje datuma i vremena.<br />

Snimanje fotografija/filmova<br />

Okidač<br />

Snimanje fotografija<br />

Dugme W/T<br />

(Zumiranje)<br />

MOVIE<br />

W: udaljavanje<br />

T: približavanje<br />

1 Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.<br />

2 Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.<br />

Snimanje filmova<br />

1 Pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste započeli snimanje.<br />

2 Ponovo pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste zaustavili<br />

snimanje.<br />

Pregledanje slika<br />

W: udaljavanje<br />

T: približavanje<br />

Kontrolno dugme<br />

Izbor slika:<br />

(sledeća)/<br />

(prethodna)<br />

Unos podešavanja: <br />

1 Pritisnite (Reprodukcija) na kontrolnom dugmetu.<br />

Biranje sledeće/prethodne slike<br />

Izaberite sliku pritiskom na (sledeća)/ (prethodna) na kontrolnom dugmetu.<br />

Pritisnite u sredini kontrolnog dugmeta da biste videli filmove.<br />

Brisanje slike<br />

Pritisnite (Brisanje) na kontrolnom dugmetu.<br />

Izaberite [This Image] pomoću strelice na kontrolnom dugmetu,<br />

a zatim pritisnite .<br />

Funkcije softvera „PlayMemories Home“<br />

Uvoz slika iz fotoaparata<br />

Na Windows računarima možete da koristite<br />

sledeće funkcije.<br />

Pregled<br />

slika na<br />

kalendaru<br />

Otpremanje slika<br />

na usluge na<br />

internetu<br />

Reprodukovanje<br />

slika uvezenih<br />

iz fotoaparata<br />

Deljenje slika<br />

na usluzi<br />

PlayMemories<br />

Online <br />

Internet veza je potrebna da biste mogli da koristite „PlayMemories Online“<br />

i ostale mrežne usluge. „PlayMemories Online“ ili druge mrežne usluge možda<br />

nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.<br />

Preuzimanje softvera „PlayMemories Home“<br />

„PlayMemories Home“ možete da preuzmete sa sledeće URL adrese:<br />

www.sony.net/pm/<br />

Detaljnije informacije o aplikacijama za Mac računare možete da vidite<br />

na sledećoj URL adresi:<br />

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/<br />

Preporučeno računarsko okruženje<br />

Računarske zahteve za softver možete proveriti na sledećoj<br />

URL adresi.<br />

www.sony.net/pcenv/<br />

Napomene o korišćenju fotoaparata<br />

O upotrebi i održavanju<br />

Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj sili<br />

kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.<br />

O datotekama baze podataka<br />

Kada u fotoaparat ubacite memorijsku karticu koja ne sadrži datoteku baze podataka za<br />

slike i uključite napajanje, fotoaparat automatski kreira datoteku baze podataka za slike,<br />

koristeći tako deo kapaciteta memorijske kartice. Može da prođe izvesno vreme pre<br />

nego što budete mogli da nastavite rad. Ako dođe do greške u datoteci baze podataka,<br />

uvezite sve slike na računar pomoću softvera „PlayMemories Home“, a zatim<br />

formatirajte memorijsku karticu.<br />

Napomene o snimanju/reprodukciji<br />

Kada memorijsku karticu prvi put koristite sa ovim fotoaparatom, preporučujemo vam<br />

da je pre snimanja formatirate u fotoaparatu radi stabilnog rada. Imajte u vidu to da<br />

se formatiranjem trajno brišu podaci na memorijskoj kartici. Te podatke ne možete<br />

da povratite. Obavezno napravite zaštitnu kopiju svih važnih podataka na računaru<br />

ili drugom uređaju za skladištenje.<br />

Pre nego što započnete snimanje, napravite probni snimak da biste se uverili da<br />

fotoaparat radi ispravno.<br />

Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja i potapanja u vodu.<br />

Izbegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ukoliko voda uđe u fotoaparat, može doći<br />

do kvara. U nekim slučajevima, fotoaparat nije moguće popraviti.<br />

Ne usmeravajte fotoaparat u pravcu sunca ili drugog sjajnog svetla. To može da<br />

izazove kvar fotoaparata.<br />

Ne koristite fotoaparat u blizini lokacije koja generiše jake radio talase ili emituje<br />

radijaciju. U suprotnom, fotoaparat možda neće valjano snimati ili reprodukovati slike.<br />

Korišćenje fotoaparata na peskovitim ili prašnjavim lokacijama može da izazove kvar.<br />

Ne tresite i ne udarajte fotoaparat. To može da izazove kvar i možda nećete moći da<br />

snimate slike. Osim toga, medijum za snimanje može da postane neupotrebljiv ili<br />

podaci mogu da budu oštećeni.<br />

Očistite površinu blica pre korišćenja. Toplota koju proizvodi blic može da izazove<br />

paljenje prašine na površini blica. Čistite površinu blica mekom krpom da biste uklonili<br />

prljavštinu, prašinu itd.<br />

O tem<strong>per</strong>aturi fotoaparata<br />

Fotoaparat i baterija mogu da se zagreju tokom neprekidnog korišćenja, ali to nije kvar.<br />

O zaštiti od pregrevanja<br />

U zavisnosti od tem<strong>per</strong>ature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate<br />

filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite fotoaparata. Na ekranu<br />

će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete mogli da<br />

snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte dok<br />

tem<strong>per</strong>atura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada fotoaparat<br />

i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti i nećete moći<br />

da snimate filmove.<br />

Upozorenje o autorskim pravima<br />

Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni<br />

autorskim pravima.<br />

Neovlašćeno snimanje takvih materijala moglo bi da bude protiv odredbi zakona<br />

o autorskim pravima.<br />

Nema nadoknade za oštećen sadržaj ili grešku u snimku<br />

<strong>Sony</strong> ne može da nadoknadi posledice grešaka pri snimanju, gubitka ili oštećenja<br />

snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.<br />

O kondenzaciji vlage<br />

Ako se fotoaparat prenese direktno sa hladnog na toplo mesto, može doći do<br />

kondenzacije vlage unutar fotoaparata ili na njegovoj spoljnoj strani. Ta kondenzacija<br />

vlage može da izazove kvar fotoaparata.<br />

Ako dođe do kondenzacije vlage<br />

Isključite fotoaparat i sačekajte oko sat vremena da vlaga ispari. Imajte u vidu to da ako<br />

pokušate da snimate dok se vlaga još uvek nalazi u objektivu, snimljene slike neće<br />

biti jasne.<br />

Skladištenje baterije<br />

Da biste sprečili koroziju priključka, kratki spoj itd. obavezno koristite plastičnu kesicu<br />

kako biste bateriju držali dalje od metalnih materijala prilikom nošenja ili skladištenja.<br />

Specifikacije<br />

Fotoaparat<br />

[Sistem]<br />

Uređaj za generisanje slike: 7,76 mm (tip 1/2.3) CCD, filter za primarne boje<br />

Ukupan broj piksela u fotoaparatu: Približno 20,4 megapiksela<br />

Efektivni broj piksela u fotoaparatu: Približno 20,1 megapiksela<br />

Objektiv: Objektiv sa zumom od 5×<br />

f = 4,6 mm – 23 mm (26 mm – 130 mm (ekvivalentno filmu od 35 mm))<br />

F3.2 (W) – F6.4 (T)<br />

Prilikom snimanja filmova (16:9): 31,5 mm – 157,3 mm<br />

Prilikom snimanja filmova (4:3): 26 mm – 130 mm<br />

SteadyShot: Elektronski<br />

Uzastopno snimanje (pri snimanju sa najvećim brojem piksela):<br />

Približno 0,52 slike/sekund (do 100 slika)<br />

Format datoteke:<br />

Fotografije: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) kompatibilne, DPOF kompatibilne<br />

Filmovi: AVI (Motion JPEG)<br />

Mediji za snimanje: Unutrašnja memorija (približno 29 MB), Memory Stick PRO Duo<br />

mediji, Memory Stick Micro mediji, SD kartice, microSD memorijske kartice<br />

Blic: Domet blica (ISO osetljivost (preporučeni indeks ekspozicije) podešena na Auto):<br />

Približno 0,4 m do 3,5 m (1,3 stope do 11,5 stopa) (W)<br />

Približno 0,6 m do 1,76 m (1,96 stope do 5,77 stopa) (T)<br />

[Ulazni i izlazni prključci]<br />

USB / A/V OUT priključak:<br />

Video izlaz<br />

Audio izlaz<br />

USB komunikacija<br />

USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)<br />

[Ekran]<br />

LCD ekran: TFT ekran od 6,7 cm (tip 2,7)<br />

Ukupan broj tačaka: 230.400 tačaka<br />

[Napajanje, opšte]<br />

Napajanje: Punjiva baterija NP-BN, 3,6 V<br />

Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C, 5 V<br />

Potrošnja energije (tokom snimanja): Približno 1,0 W<br />

Radna tem<strong>per</strong>atura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)<br />

Tem<strong>per</strong>atura skladištenja: –20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F)<br />

Dimenzije (u skladu sa CIPA standardom):<br />

96,8 mm × 55,5 mm × 20,8 mm (3 7/8 inča × 2 1/4 inča × 27/32 inča) (Š/V/D)<br />

Masa (u skladu sa CIPA standardom) (uključujući bateriju NP-BN,<br />

Memory Stick PRO Duo medij):<br />

Približno 125 g (4,4 unci)<br />

Mikrofon: Monauralni<br />

Zvučnik: Monauralni<br />

Exif Print: Kompatibilno<br />

PRINT Image Matching III: Kompatibilno<br />

Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C<br />

Zahtevi za napajanje: AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA<br />

Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A<br />

Radna tem<strong>per</strong>atura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)<br />

Tem<strong>per</strong>atura skladištenja: –20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F)<br />

Dimenzije:<br />

Approx. 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 inča × 7/8 inča × 2 1/4 inča) (Š/V/D)<br />

Punjiva baterija NP-BN<br />

Tip baterije: Litijum-jonska baterija<br />

Maksimalni napon: DC 4,2 V<br />

Nominalni napon: DC 3,6 V<br />

Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V<br />

Maksimalna struja punjenja: 0,9 A<br />

Kapacitet:<br />

tipični: 2,3 Wh (630 mAh)<br />

minimalni: 2,2 Wh (600 mAh)<br />

Podaci za vlasnika uređaja<br />

Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani fotoaparata. Upišite serijski<br />

broj u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada<br />

pozovete <strong>Sony</strong> prodavca povodom ovog proizvoda.<br />

Broj modela <strong>DSC</strong>-<strong>W800</strong><br />

Serijski broj ______________________________<br />

Broj modela AC-UB10C<br />

Serijski broj ______________________________<br />

UPOZORENJE<br />

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu<br />

kiši ili vlazi.<br />

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA<br />

– SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA<br />

OPASNOST<br />

DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD VATRE<br />

ILI STRUJNOG UDARA, PAŽLJIVO PRATITE<br />

OVA UPUTSTVA<br />

Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter odgovarajuće<br />

konfiguracije za utičnicu.<br />

PAŽNJA<br />

Baterija<br />

Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede do požara ili izazove<br />

hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.<br />

Ne rasklapajte bateriju.<br />

Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje<br />

ili gaženje.<br />

Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir sa kontaktima<br />

baterije.<br />

Ne izlažite bateriju tem<strong>per</strong>aturi iznad 60 °C (140 °F). Na primer, ne ostavljajte je na direktnom<br />

sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.<br />

Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.<br />

Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.<br />

Bateriju obavezno punite koristeći originalni <strong>Sony</strong> punjač za baterije ili uređaj koji može<br />

da puni bateriju.<br />

Držite bateriju van domašaja dece.<br />

Ne kvasite bateriju.<br />

Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje <strong>Sony</strong>.<br />

Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.<br />

Adapter za naizmeničnu struju<br />

Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu.<br />

Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu<br />

struju iz zidne utičnice.<br />

Za korisnike u Evropi<br />

Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive<br />

Evropske unije<br />

Proizvođač: <strong>Sony</strong> Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan<br />

Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: <strong>Sony</strong> Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,<br />

70327 Stuttgart, Nemačka<br />

Napomena<br />

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka (neuspeh), ponovo<br />

pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).<br />

Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC<br />

direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra (9,8 stopa).<br />

Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku ove jedinice.<br />

Odlaganje potrošenih baterija, električne i elektronske opreme<br />

(primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje<br />

imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)<br />

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod<br />

i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog<br />

simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo<br />

(Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.<br />

Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih<br />

štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled neodgovarajućeg<br />

rukovanja otpadom. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.<br />

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, <strong>per</strong>formansi ili celovitosti<br />

podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni<br />

da će baterija, električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte te proizvode na<br />

kraju veka trajanja na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske<br />

opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz<br />

proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih<br />

baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu<br />

upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.<br />

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!