Views
3 years ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso

Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Obsah Rejstřík Příručka k produktu Cyber-shot DSC-TX9/TX9C © 2010 Sony Corporation 4-193-204-62(1) CZ

 • Page 2 and 3: Jak používat tuto příručku Kle
 • Page 4 and 5: Poznámky k bloku akumulátorů •
 • Page 6 and 7: Prohlížení Snímky 3D Prohlíže
 • Page 8 and 9: Ostatní Rejstřík Používání f
 • Page 10 and 11: Snímání bez rozmazání Vysoká
 • Page 12 and 13: Vyhledávání MENU/nastavení Polo
 • Page 14 and 15: Položky MENU (prohlížení) Z mů
 • Page 16 and 17: Kategorie Položky Hlavní nastaven
 • Page 18 and 19: * Používání dotykového pera Do
 • Page 20 and 21: Displej 2 Displej 3 Indikace Redukc
 • Page 22 and 23: Ovládání fotoaparátu tažením
 • Page 24 and 25: zVyužití uživatelského nastaven
 • Page 26 and 27: Nastavení zaostření dotykem na o
 • Page 28 and 29: Nahr. režim Na základě podmínek
 • Page 30 and 31: Super autom. nastav. Fotoaparát ko
 • Page 32 and 33: Inteligentní plynulé panoráma Um
 • Page 34 and 35: Režim videa Umožňuje nahrávat v
 • Page 36 and 37: Rozostření pozadí Fotoaparát za
 • Page 38 and 39: (Jídlo) (Domácí mazlíček) Vybe
 • Page 40 and 41: iPlynulé panoráma pod vodou Když
 • Page 42 and 43: Prohlížení fotografií 1 Stisknu
 • Page 44 and 45: Širokoúhlé V režimu jednoho sn
 • Page 46 and 47: Prohlížení snímků série Přeh
 • Page 48 and 49: Prohlížení videoklipů 1 Stisknu
 • Page 50 and 51: zNázev souboru snímku 3D Snímek
 • Page 52 and 53:

  zTipy pro snímání snímku 3D Fot

 • Page 54 and 55:

  Prohlížení snímku na televizoru

 • Page 56 and 57:

  Snadný režim Umožňuje pořizova

 • Page 58 and 59:

  Snímání úsměvu Když fotoapar

 • Page 60 and 61:

  Tlačítko Video Snímání videokl

 • Page 62 and 63:

  Blesk Ve snadném režimu vyberte n

 • Page 64 and 65:

  Vyhledávání MENU/ nastavení zRa

 • Page 66 and 67:

  Směr snímání Nastavte směr, ve

 • Page 68 and 69:

  Velik. snímku/Velikost snímku pan

 • Page 70 and 71:

  Poznámka • Pokud je zvoleno nast

 • Page 72 and 73:

  Makro Toto nastavení můžete vyu

 • Page 74 and 75:

  ISO Nastavuje citlivost na světlo,

 • Page 76 and 77:

  • Nastavení [Blesk] u [Vyváž.

 • Page 78 and 79:

  Ostření Lze změnit způsob zaost

 • Page 80 and 81:

  Režim měření Vybere režim mě

 • Page 82 and 83:

  • (Portrét), (Portrét za soumr.

 • Page 84 and 85:

  Detekce obličejů Detekuje obliče

 • Page 86 and 87:

  Redukce zavřených očí Když je

 • Page 88 and 89:

  Snadný režim Při prohlížení s

 • Page 90 and 91:

  Přehled snímků Zobrazí současn

 • Page 92 and 93:

  Prezentace s hudbou 1 Dotkněte se

 • Page 94 and 95:

  Vymazat Umožňuje vybrat nechtěn

 • Page 96 and 97:

  Poslat prostřed. TransferJet Trans

 • Page 98 and 99:

  Kresba Kreslí nebo přidává zna

 • Page 100 and 101:

  Retuš Retušuje zaznamenaný sním

 • Page 102 and 103:

  Režim prohlížení Umožňuje zvo

 • Page 104 and 105:

  Chránit Chrání nahrané snímky

 • Page 106 and 107:

  Otočit Pootočí statický snímek

 • Page 108 and 109:

  Nastavení displeje Nastaví, zda s

 • Page 110 and 111:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Po

 • Page 112 and 113:

  Formát videa Je možné nastavit m

 • Page 114 and 115:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Ř.

 • Page 116 and 117:

  Autom. Orient. Když otočíte foto

 • Page 118 and 119:

  Redukce červ. očí Při použití

 • Page 120 and 121:

  Zvuk Změní nastavení zvuku vydá

 • Page 122 and 123:

  Vyhledávání činnosti Vyhledáv

 • Page 124 and 125:

  Režim demo Můžete si nastavit, z

 • Page 126 and 127:

  Rozlišení HDMI Nastaví rozlišen

 • Page 128 and 129:

  COMPONENT Vybere typ výstupního v

 • Page 130 and 131:

  Spojení USB Nastavuje režim, kdy

 • Page 132 and 133:

  Staž.hudby Ke změně hudby na pod

 • Page 134 and 135:

  Úspora energie Nastavuje časový

 • Page 136 and 137:

  Eye-Fi Nastaví, zda použít odes

 • Page 138 and 139:

  Kalibrace Umožňuje provést kalib

 • Page 140 and 141:

  Tvorba nahr. složky Vytváří na

 • Page 142 and 143:

  Vymaz. nahr.složky Vymaže na pam

 • Page 144 and 145:

  Číslo souboru Vybírá způsob p

 • Page 146 and 147:

  Nastav.data a času Opět nastaví

 • Page 148 and 149:

  Prohlížení snímku na televizoru

 • Page 150 and 151:

  Prohlížení snímku při připoje

 • Page 152 and 153:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Poz

 • Page 154 and 155:

  Použití aplikací Instalace „PM

 • Page 156 and 157:

  Připojení fotoaparátu k počíta

 • Page 158 and 159:

  Odesílání snímků zpracovatelů

 • Page 160 and 161:

  Vytváření disku s videoklipy Z v

 • Page 162 and 163:

  zPřehrávání disku AVCHD na poč

 • Page 164 and 165:

  Odstranění problémů Jestliže s

 • Page 166 and 167:

  Nahrávání trvá velmi dlouho.

 • Page 168 and 169:

  Nelze pořizovat série snímků.

 • Page 170 and 171:

  Obraz a zvuk jsou při přehráván

 • Page 172 and 173:

  Výstražné indikátory a zprávy

 • Page 174 and 175:

  Žádné fotografie •Nejsou žád

 • Page 176 and 177:

  Chyba souboru databáze obrazů Nel

 • Page 178 and 179:

  Paměťová karta Typy paměťovýc

 • Page 180 and 181:

  Blok akumulátorů Nabíjení bloku

 • Page 182 and 183:

  Vyhledávání činnosti Vyhledáv

 • Page 184 and 185:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Sta

 • Page 186 and 187:

  Videoklipy Tabulka níže uvádí p

 • Page 188 and 189:

  Rejstřík A Aplikace .............

 • Page 190 and 191:

  S Samospoušť ....................