21.11.2015 Views

Sony DSC-W320 - DSC-W320 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-W320 - DSC-W320 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-W320 - DSC-W320 Istruzioni per l'uso Rumeno

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Cuprins<br />

Index<br />

Manual de utilizare a Cyber-shot<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>W320</strong>/W330<br />

© 2010 <strong>Sony</strong> Corporation 4-166-052-12(1)<br />

RO


Modul de utilizare a manualului<br />

Faceţi clic pe un buton din partea dreaptă sus pentru a accesa pagina corespunzătoare.<br />

Acest lucru este util atunci când căutaţi o funcţie pe care doriţi să o vizualizaţi.<br />

Cuprins<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Căutaţi informaţii după funcţie.<br />

Căutaţi informaţii după o<strong>per</strong>aţie.<br />

Căutaţi informaţii într-o listă de<br />

elemente din MENU/Setări.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutaţi informaţii după cuvânt cheie.<br />

Marcajele și notaţiile utilizate în acest manual<br />

Index<br />

În acest manual, secvenţa o<strong>per</strong>aţiilor<br />

este indicată prin săgeţi (t). Utilizaţi<br />

aparatul foto în ordinea indicată.<br />

Marcajele sunt prezentate așa cum apar<br />

în setarea implicită a aparatului foto.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Setarea implicită este indicată prin .<br />

Indică avertismente și limite relevante<br />

pentru funcţionarea corectă a aparatului<br />

foto.<br />

z Indică informaţii utile.<br />

2 RO


Note privind utilizarea aparatului<br />

foto<br />

Note privind tipurile de Carduri de<br />

memorie pe care le puteţi utiliza (se<br />

vând separat)<br />

Următoarele carduri de memorie sunt<br />

compatibile cu această caemră: cardurile<br />

„Memory Stick PRO Duo”, „Memory<br />

Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick<br />

Duo”, SD și cardurile SDHC. Cardurile<br />

MultiMediaCard nu sunt compatibile. S-a<br />

confirmat că tipurile de card de memorie<br />

cu o capacitate de până la 32 GB<br />

funcţionează corespunzător cu aparatul<br />

foto.<br />

În acest manual, „Memory Stick PRO<br />

Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” și<br />

„Memory Stick Duo” sunt numite în mod<br />

colectiv „Memory Stick Duo”.<br />

Pentru înregistrarea filmelor, este<br />

recomandat să utilizaţi următoarele<br />

carduri de memorie:<br />

– („Memory Stick PRO<br />

Duo”)<br />

– („Memory Stick PRO-<br />

HG Duo”)<br />

– card de memorie SD sau card de<br />

memorie SDHC (Clasa 2 sau mai rapid)<br />

Pentru detalii despre „Memory Stick<br />

Duo”, consultaţi pagina 99.<br />

Când se utilizează un „Memory Stick<br />

Duo” cu slot de dimensiune standard<br />

„Memory Stick”<br />

Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”<br />

introducându-l în Adaptorul „Memory<br />

Stick Duo” (se vinde separat).<br />

• Puteţi alimenta acumulatorul chiar dacă<br />

acesta nu este complet descărcat. În plus,<br />

chiar dacă acumulatorul nu este complet<br />

încărcat, puteţi utiliza acumulatorul parţial<br />

încărcat la capacitatea existentă.<br />

• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi<br />

acumulatorul pentru o <strong>per</strong>ioadă îndelungată,<br />

utilizaţi-l până la descărcarea completă și<br />

apoi scoateţi-l din aparatul foto și depozitaţil<br />

într-un loc uscat, cu tem<strong>per</strong>atură scăzută.<br />

Astfel veţi asigura menţinerea funcţiilor<br />

acumulatorului.<br />

• Pentru detalii despre acumulatorul utilizabil,<br />

consultaţi pagina 101.<br />

Obiectiv Carl Zeiss<br />

Aparatul foto este prevăzut cu un obiectiv Carl<br />

Zeiss care are capacitatea de a reproduce<br />

imagini clare cu un contrast excelent.<br />

Obiectivul aparatului foto a fost produs<br />

respectând un sistem de asigurare a calităţii<br />

certificat de Carl Zeiss, în conformitate cu<br />

standardele de calitate ale Carl Zeiss din<br />

Germania.<br />

Instrucţiuni pentru ecranul LCD și<br />

obiectiv<br />

• Ecranul LCD este fabricat cu ajutorul unei<br />

tehnologii de înaltă precizie, astfel încât<br />

99,99% pixeli sunt disponibili pentru o<br />

utilizare efectivă. Totuși, câteva puncte de<br />

dimensiuni foarte mici, negre și/sau de<br />

culoare deschisă (alb, roșu, albastru sau<br />

verde), pot apărea pe ecranul LCD. Aceste<br />

puncte sunt rezultatul normal al procesului<br />

de fabricaţie și nu afectează înregistrarea.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Adaptor „Memory<br />

Stick Duo”<br />

Instrucţiuni pentru acumulator<br />

• Încărcaţi acumulatorul (livrat) înainte de<br />

prima utilizare a aparatului foto.<br />

Puncte negre, albe, roșii,<br />

albastre sau verzi<br />

• Expunerea directă și prelungită a ecranului<br />

LCD sau a obiectivului la lumina soarelui<br />

poate produce deteriorări. Aveţi grijă la<br />

poziţionarea aparatului foto lângă ferestre<br />

sau în aer liber.<br />

• Nu exercitaţi presiune pe ecranul LCD.<br />

Ecranul se poate decolora, ceea ce poate<br />

duce la deteriorare.<br />

Continuare r<br />

3 RO


• Imaginile se pot decala pe ecranul LCD dacă<br />

vă aflaţi într-o locaţie cu tem<strong>per</strong>atură<br />

scăzută. Aceasta nu este o defecţiune.<br />

• Aveţi grijă să nu loviţi obiectivul mobil și să<br />

nu exercitaţi forţă asupra acestuia.<br />

Despre condensarea umezelii<br />

• În cazul în care aparatul foto este mutat<br />

direct dintr-un loc rece într-unul cald,<br />

umezeala se poate condensa în interiorul sau<br />

exteriorul aparatului foto. Această<br />

condensare a umezelii poate cauza<br />

funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.<br />

• Dacă are loc o condensare a umezelii, opriţi<br />

aparatul foto și așteptaţi aproximativ o oră<br />

ca umezeala să se evaporeze. Reţineţi că<br />

dacă încercaţi să fotografiaţi având umezeală<br />

în interiorul obiectivului, nu veţi putea<br />

înregistra imagini clare.<br />

Imaginile utilizate în Manual<br />

Imaginile utilizate ca exemplu în acest Manual<br />

sunt imagini reproduse și nu imagini reale<br />

efectuate cu ajutorul acestui aparat foto.<br />

Despre ilustraţii<br />

Ilustraţiile utilizate în acest Manual sunt din<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>W320</strong> decât dacă este menţionat altfel.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

4 RO


Cuprins<br />

Note privind utilizarea aparatului foto<br />

Fotografierea<br />

Modul de utilizare a manualului ···························· 2<br />

Note privind utilizarea aparatului foto ··················· 3<br />

Căutarea o<strong>per</strong>aţiunilor ·········································· 8<br />

Căutarea în MENU/Setări···································· 10<br />

Identificarea componentelor ······························· 13<br />

Lista pictogramelor afișate pe ecran··················· 14<br />

Utilizarea comutatorului de selectare a modului<br />

············································································ 16<br />

Utilizarea memoriei interne ································· 17<br />

Zoom··································································· 18<br />

DISP (Setări afișaj pe ecran) ·································19<br />

Bliţ ······································································· 20<br />

Declanșator zâmbet ············································ 21<br />

Temporizator······················································· 22<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Vizualizarea<br />

Vizualizarea fotografiilor ······································ 23<br />

Redare cu zoom·················································· 24<br />

Index imagini······················································· 25<br />

Șterge·································································· 26<br />

Vizualizarea filmelor ············································ 27<br />

MENU (Fotografiere)<br />

Elementele MENU (Fotografiere)························· 10<br />

5 RO


MENU (Vizualizare)<br />

Elementele MENU (Vizualizare) ··························· 11<br />

Cuprins<br />

Setările<br />

Televizorul<br />

Computerul<br />

Elementele de configurare ·································· 12<br />

Vizualizarea de imagini pe un televizor ··············· 77<br />

Utilizarea împreună cu computerul ····················· 79<br />

Utilizarea software-ului ······································· 80<br />

Conectarea aparatului foto la computer·················82<br />

Încărcarea imaginilor pe un suport ·························84<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Imprimarea<br />

Imprimarea fotografiilor······································· 86<br />

Depanarea<br />

Depanarea··························································· 88<br />

Indicatorii și mesajele de avertizare ···················· 96<br />

Altele<br />

„Memory Stick Duo” ··········································· 99<br />

Acumulatorul ····················································· 101<br />

Încărcătorul pentru baterie································ 102<br />

6 RO


Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Index ································································· 103<br />

Cuprins<br />

Index<br />

7 RO


Căutarea o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Setările automate ale<br />

aparatului foto<br />

Fotografierea<br />

portretelor<br />

Realizarea celor mai<br />

reușite fotografii cu<br />

animalul dvs. de<br />

companie<br />

Autoreglare inteligentă······································· 29<br />

Selectare scenă ··················································· 31<br />

Recunoaștere scenă··········································· 45<br />

Instantaneu estompat ········································ 31<br />

Portret crepuscul················································· 31<br />

Declanșator zâmbet············································ 21<br />

Recunoaștere scenă··········································· 45<br />

Detecţie feţe·························································· 48<br />

Reduc. ef. ochi roșii············································ 61<br />

Animal de companie··········································· 31<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Fotografierea<br />

obiectelor în mișcare<br />

Film ·········································································· 16<br />

Setări în rafală······················································· 37<br />

Index<br />

Fotografierea fără<br />

neclaritate<br />

SteadyShot···························································· 33<br />

Sensibilitate înaltă ··············································· 31<br />

Temporizator cu întârziere de 2 secunde····· 22<br />

ISO··········································································· 39<br />

Fotografierea cu<br />

lumină de fundal<br />

Bliţ forţat ································································ 20<br />

Recunoaștere scenă··········································· 45<br />

DRO········································································· 50<br />

Fotografierea în locuri<br />

întunecate<br />

Sensibilitate înaltă ··············································· 31<br />

Sincronizare lentă················································ 20<br />

ISO··········································································· 39<br />

Reglarea expunerii EV············································································· 38<br />

8 RO


Schimbarea poziţiei de<br />

focalizare<br />

Modificarea<br />

dimensiunii imaginii<br />

Focalizare ······························································ 42<br />

Detecţie feţe·························································· 48<br />

Dimens. imag.······················································· 35<br />

Cuprins<br />

Ștergerea imaginilor Șterge ······························································· 26, 54<br />

Format ···································································· 70<br />

Afișarea imaginilor<br />

mărite<br />

Redare cu zoom ·················································· 24<br />

Decorare ································································ 53<br />

Editarea imaginilor Retușează······························································ 53<br />

Redarea unei serii de<br />

imagini în ordine<br />

Prezentare imagini ·············································· 52<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Fotografierea/<br />

Vizualizarea cu ajutorul<br />

indicatorilor ușor vizibili<br />

Mod Facil ························································· 34, 51<br />

Index<br />

Imprimarea datei pe<br />

imagini<br />

Utilizarea „PMB (Picture Motion Browser)”<br />

·················································································· 80<br />

Modificarea setărilor<br />

pentru ceas<br />

Setare dată și oră ················································ 76<br />

Iniţializarea setărilor Iniţializare ······························································· 66<br />

Imprimarea imaginilor Imprimare······························································· 86<br />

Vizualizarea pe<br />

televizoare<br />

Vizualizare de imagini pe un televizor ··········· 77<br />

9 RO


Căutarea în MENU/Setări<br />

Elementele MENU (Fotografiere)<br />

Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de fotografiere, de la butonul MENU.<br />

1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare) și setaţi aparatul foto în modul<br />

fotografiere.<br />

2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

Meniu.<br />

3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/B de<br />

pe butonul de control.<br />

4 Apăsaţi butonul MENU pentru a dezactiva ecranul<br />

Meniu.<br />

În tabelul de mai jos, indică o funcţie ce poate fi modificată de utilizator, în timp ce —<br />

indică o funcţie ce nu poate fi modificată. Pictogramele de sub [ ] indică modurile ce<br />

pot fi modificate. În funcţie de modul de înregistrare, setările pentru funcţii pot fi fixe sau<br />

limitate. Pentru detalii, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărui element.<br />

Comutator mod<br />

Buton ON/OFF (Alimentare)<br />

Buton MENU<br />

Buton de control<br />

Mod REC<br />

Elemente de meniu<br />

Mod REC —<br />

Selectare scenă — — — —<br />

Mod Facil —<br />

Dimens. imag.<br />

Setări în rafală — —<br />

EV<br />

ISO — — —<br />

Balans de alb —<br />

Balans de alb subacvatic — — — —<br />

Focalizare — — — —<br />

Mod măsurare — — —<br />

Recunoaștere scenă — — — —<br />

Sensibilitate detect. zâmbet —<br />

Detecţie feţe —<br />

DRO — — — —<br />

(Setări)<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Notă<br />

• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.<br />

10 RO


Elementele MENU (Vizualizare)<br />

Puteţi selecta cu ușurinţă diferitele funcţii de vizualizare de la butonul MENU.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul redare.<br />

2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

Meniu.<br />

3 Selectaţi elementul de meniu dorit cu v/V/b/B<br />

de pe butonul de control.<br />

4 Apăsaţi z în centrul butonului de control.<br />

Buton<br />

(Redare)<br />

Buton de control<br />

Buton MENU<br />

În tabelul de mai jos, indică o funcţie ce poate fi modificată de utilizator, în timp ce —<br />

indică o funcţie ce nu poate fi modificată.<br />

Elemente de meniu Card de memorie Memorie internă<br />

(Mod Facil)<br />

(Prezentare imagini)<br />

(Retușează)<br />

(Șterge)<br />

(Protejează)<br />

DPOF —<br />

(Imprimare)<br />

(Rotește)<br />

(Selectează folder) —<br />

(Setări)<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Notă<br />

• Numai elementele disponibile pentru fiecare mod sunt afișate pe ecran.<br />

11 RO


Elementele de configurare<br />

Puteţi modifica setările pe ecranul<br />

(Setări).<br />

1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul<br />

Meniu.<br />

2 Selectaţi (Setări) cu V de pe butonul de<br />

control, apoi apăsaţi z în centrul butonului de<br />

control pentru a afișa ecranul de configurare.<br />

3 Selectaţi categoria dorită cu ajutorul v/V, apoi<br />

apăsaţi pe B pentru a selecta fiecare element,<br />

apoi apăsaţi pe z.<br />

4 Selectaţi setarea dorită, apoi apăsaţi z.<br />

Categorii<br />

Setări fotografiere<br />

Setări principale<br />

Instrument card memorie<br />

Instrument memorie int.<br />

Setări ceas<br />

Elemente<br />

Caroiaj<br />

Zoom digital<br />

Reduc. ef. ochi roșii<br />

Bip<br />

Language Setting<br />

Ghid funcţionare<br />

Economisire energ.<br />

Iniţializare<br />

Ieșire video<br />

Conectare USB<br />

Setări LUN<br />

Format<br />

Creează folder REC.<br />

Modif. folder REC.<br />

Șterg. folder REC<br />

Copiază<br />

Număr fișier<br />

Format<br />

Număr fișier<br />

Setare dată și oră<br />

Buton de control<br />

Buton MENU<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost introduse din modul fotografiere.<br />

• [Instrument card memorie] apare numai atunci când în aparatul foto este introdus un card de<br />

memorie, în timp ce [Instrument memorie int.] apare numai atunci când nu este introdus un card<br />

de memorie.<br />

12 RO


Identificarea componentelor<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>W320</strong><br />

<strong>DSC</strong>-W330<br />

A Buton ON/OFF (Alimentare)<br />

B Buton declanșator<br />

C Bliţ<br />

D Bec temporizator/Bec declanșator<br />

zâmbet<br />

E Microfon<br />

F Obiectiv<br />

G Ecran LCD<br />

H Pentru fotografiere: buton<br />

W/T (zoom) (18)<br />

Pentru vizualizare: buton (Redare<br />

cu zoom)/buton (Index) (24, 25)<br />

I Comutator mod (16)<br />

J Cârlig pentru curea de mână*<br />

K Buton (Playback) (23)<br />

L Buton (Șterge) (26)<br />

M Buton MENU (10)<br />

N Buton de control<br />

Meniu activat: v/V/b/B/z<br />

Meniu dezactivat: DISP/ / /<br />

O Capac pentru terminale<br />

P Mufă (USB)/ieșire A/V<br />

Q Difuzor<br />

R Receptacul pentru trepied<br />

S Lampă de acces<br />

T Slot pentru cardul de memorie<br />

U Buton pentru scoaterea bateriei<br />

V Slot pentru baterie<br />

W Capac pentru baterie/card de memorie<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

* Utilizarea curelei de mână<br />

Cureaua de mână este deja atașată aparatului<br />

foto din fabrică. Introduceţi mâna prin buclă<br />

pentru a preveni căderea și deteriorarea<br />

aparatului foto.<br />

Cârlig<br />

13 RO


Lista pictogramelor afișate pe<br />

ecran<br />

Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.<br />

Puteţi modifica afișajul ecranului utilizând DISP (Setări afișaj pe ecran) de pe butonul de<br />

control.<br />

Cuprins<br />

Când realizaţi fotografii<br />

A<br />

Afișaj<br />

Indicaţie<br />

Capacitate rămasă a bateriei<br />

Avertizare capacitate redusă a<br />

bateriei<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Dimensiune imagine<br />

• Numărul pictogramelor este limitat în Mod<br />

Facil.<br />

Când realizaţi filme<br />

Selectare scenă<br />

Modul aparatului foto<br />

(Autoreglare inteligentă,<br />

Programare auto, SteadyShot,<br />

mod Film)<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Pictograma Recunoaștere<br />

scenă<br />

Balans de alb<br />

Index<br />

Mod măsurare<br />

Când redaţi<br />

Avertizare vibraţii<br />

Recunoaștere scenă<br />

DRO<br />

Indicator de sensibilitate a<br />

detecţiei zâmbetului<br />

Redimensionare zoom<br />

Conectare PictBridge<br />

Protejează<br />

Comandă de imprimare<br />

(DPOF)<br />

Redare cu zoom<br />

14 RO<br />

Continuare r


B<br />

Afișaj<br />

z<br />

C<br />

Indicaţie<br />

Blocare AE/AF<br />

ISO400 Număr ISO<br />

Declanșator lent NR<br />

125 Timp de expunere<br />

F3.5 Valoarea deschiderii<br />

+2.0EV Valoarea expunerii<br />

Indicator zonă de focalizare<br />

AF<br />

REC<br />

Stand-by<br />

Înregistrarea unui film/<br />

Trecerea în stand-by a unui<br />

film<br />

0:12 Timp înregistrare (m:s)<br />

101-0012 Număr folder-fișier<br />

2010 1 1<br />

9:30 AM<br />

Dată înregistrată/ora redării<br />

imaginii<br />

z STOP<br />

z PLAY<br />

bB BACK/<br />

NEXT<br />

V VOLUME<br />

Ghid funcţie redare imagine<br />

Selectare imagini<br />

Reglare volum<br />

Afișaj Indicaţie<br />

Folder înregistrare<br />

Folder redare<br />

96 Număr de imagini<br />

înregistrabile<br />

12/12 Număr imagine/Număr de<br />

imagini înregistrate în folderul<br />

selectat<br />

100Min Timp de înregistrare<br />

Suport de înregistrare/redare<br />

(card de memorie, memorie<br />

internă)<br />

Schimbare folder<br />

Reducere efect ochi roșii<br />

Mod măsurare<br />

Mod bliţ<br />

Încărcare bliţ<br />

Balans de alb<br />

D<br />

Afișaj Indicaţie<br />

Temporizator<br />

C:32:00 Afișare autodiagnosticare<br />

Avertizare supraîncălzire<br />

Detecţie feţe<br />

Setări în rafală<br />

Zonă de focalizare AF<br />

Reticul de măsurare în punct<br />

+2.0EV Valoarea expunerii<br />

500 Timp de expunere<br />

F3.5 Valoarea deschiderii<br />

N<br />

Redare<br />

Bara Redare<br />

00:00:12 Cronometru<br />

Volum<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

ISO400<br />

Număr ISO<br />

15 RO


Utilizarea comutatorului de<br />

selectare a modului<br />

Setaţi comutatorul de selectare a modului la funcţia dorită.<br />

Cuprins<br />

Buton declanșator<br />

Comutator mod<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Buton MENU<br />

(Fotografie) Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii (paginile 29, 30, 31, 33).<br />

Puteţi seta modul de fotografiere dorit din MENU t [Mod<br />

REC].<br />

(Film)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi filme.<br />

Apăsaţi complet pe butonul declanșator pentru a începe<br />

înregistrarea, apoi apăsaţi din nou pe acest buton pentru a opri<br />

înregistrarea.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

16 RO


Utilizarea memoriei interne<br />

Aparatul foto are o memorie internă de aproximativ 28 MB. Această memorie nu este<br />

amovibilă. Puteţi înregistra imagini în memoria internă atunci când în aparatul foto nu<br />

este introdus un card de memorie.<br />

B<br />

Atunci când este introdus un card de memorie<br />

[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate pe cardul de<br />

memorie.<br />

[Redare]: Imaginile de pe cardul de memorie sunt<br />

redate.<br />

[Meniu, Setări etc.]: Se pot efectua mai multe funcţii<br />

pentru imaginile de pe cardul de memorie.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

B<br />

Memorie<br />

internă<br />

Atunci când nu este introdus un card de memorie<br />

[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate cu ajutorul<br />

memoriei interne.<br />

[Redare]: Imaginile stocate în memoria internă sunt<br />

redate.<br />

[Meniu, Setări, etc.]: Diferite funcţii pot fi utilizate pe<br />

imaginile din memoria internă.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Pentru date despre imagine stocate în memoria<br />

internă<br />

Recomandăm copierea (de siguranţă) a datelor fără erori, prin una din următoarele<br />

metode.<br />

Index<br />

Pentru copierea datelor (crearea unei copii de siguranţă) pe un hard disk al<br />

computerului<br />

Efectuaţi procedura de la pagina 82 fără a introduce un card de memorie în aparatul foto.<br />

Pentru copierea datelor (crearea unei copii de siguranţă) pe un card de memorie<br />

Pregătiţi un card de memorie cu o capacitate disponibilă suficientă, apoi efectuaţi<br />

procedura explicată la [Copiază] (pagina 74).<br />

Note<br />

• Nu puteţi transfera date despre imagine de pe un card de memorie în memoria internă.<br />

• Prin realizarea unei conexiuni USB între aparatul foto și un computer printr-un cablu USB<br />

dedicat, puteţi transfera date stocate în memoria internă pe un computer. Totuși, nu puteţi<br />

transfera date de pe un computer în memoria internă.<br />

17 RO


Zoom<br />

Puteţi mări imaginea când fotografiaţi. Funcţia de zoom a aparatului foto poate mări<br />

imaginile de până la 4×.<br />

1 Apăsaţi butonul W/T (zoom).<br />

Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a<br />

micșora.<br />

• Când scara de zoom depășește 4×, consultaţi pagina 60.<br />

Buton T<br />

Buton W<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Notă<br />

• Nu puteţi schimba scara de zoom în timp ce înregistraţi un film.<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

18 RO


DISP (Setări afișaj pe ecran)<br />

1 Apăsaţi DISP (Setări afișaj pe ecran) pe butonul de control.<br />

2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.<br />

Cuprins<br />

(Luminos +<br />

numai imagine)<br />

(Luminos +<br />

Date expunere)<br />

(Doar modul<br />

Redare)<br />

(Luminos)<br />

Setează o luminozitate a ecranului mai<br />

mare și afișează numai imagini.<br />

Setează o luminozitate a ecranului mai<br />

mare și afișează informaţiile.<br />

De asemenea, sunt afișate date Exif pentru<br />

imaginea înregistrată.<br />

Setează o luminozitate a ecranului mai<br />

mare și afișează informaţiile.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

(Normal)<br />

Setează o luminozitate standard a ecranului<br />

și afișează informaţiile.<br />

Index<br />

Notă<br />

• Dacă vizualizaţi imagini afară în lumină puternică, măriţi luminozitatea ecranului. Totuși,<br />

puterea bateriei poate scădea mai rapid în aceste condiţii.<br />

19 RO


Bliţ<br />

1 Apăsaţi (Bliţ) pe butonul de control.<br />

2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.<br />

Cuprins<br />

(Auto)<br />

(Activat)<br />

(Sincronizare<br />

lentă)<br />

(Dezactivat)<br />

Bliţul se activează automat în locaţii întunecoase sau când<br />

există iluminare din spate.<br />

Bliţul acţionează întotdeauna.<br />

Bliţul acţionează întotdeauna.<br />

Timpul de expunere este mic în locuri întunecate pentru a<br />

fotografia în mod clar fundalul care nu este luminat de bliţ.<br />

Bliţul nu acţionează.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Note<br />

• Bliţul se aprinde și se stinge de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.<br />

• Când bliţul se încarcă, se afișează .<br />

• Nu puteţi utiliza bliţul în timpul fotografierii în mod rafală.<br />

• În Autoreglare inteligentă sau în modul Facil, puteţi selecta numai [Auto] sau [Dezactivat].<br />

zCând apar „Pete albe circulare” în fotografiile cu bliţ<br />

Acest lucru este provocat de particule (praf, polen etc.) care plutesc în apropierea<br />

obiectivului. Când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete albe<br />

circulare.<br />

Aparat foto<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Subiect<br />

Particule (praf, polen etc.) în aer<br />

Cum pot fi reduse „Petele albe circulare”?<br />

• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul fără bliţ.<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. ([Dezactivat] este selectat<br />

automat.)<br />

20 RO


Declanșator zâmbet<br />

Când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este eliberat automat.<br />

1 Apăsaţi (Zâmbet) pe butonul de control.<br />

2 Așteptaţi detectarea unui zâmbet.<br />

Când nivelul zâmbetului depășește punctul b de pe<br />

indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.<br />

Dacă apăsaţi pe butonul declanșatorului cu funcţia<br />

Declanșator zâmbet activată, aparatul foto fotografiază<br />

imaginea apoi revine la modul Declanșator zâmbet.<br />

3 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou pe<br />

butonul (Zâmbet).<br />

Indicator de sensibilitate a<br />

detecţiei zâmbetului<br />

Note<br />

• Fotografierea cu ajutorul funcţiei Declanșator zâmbet se încheie automat în momentul în care se<br />

umple cardul de memorie sau memoria internă.<br />

• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.<br />

• Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital.<br />

• Dacă se selectează modul Film, nu puteţi utiliza funcţia Declanșator zâmbet.<br />

zSfaturi pentru o capturare mai bună a zâmbetelor<br />

Cadru de detecţie feţe<br />

1 Nu aco<strong>per</strong>iţi ochii cu bretonul.<br />

Nu umbriţi faţa cu o pălărie, măști, ochelari de<br />

soare etc.<br />

2 Încercaţi să îndreptaţi faţa către cameră și să staţi<br />

cât mai drept putinţă. Ţineţi ochii îngustaţi.<br />

3 Zâmbiţi clar cu gura deschisă. Zâmbetul este mai<br />

ușor de detectat când se văd dinţii.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

• Declanșatorul funcţionează când zâmbește orice <strong>per</strong>soană a cărei faţă este detectată.<br />

• Puteţi selecta subiectul prioritar pentru detecţia feţei cu [Detecţie feţe]. Pentru a realiza<br />

detectarea zâmbetului pentru altă faţă, modificaţi faţa prioritară cu z de pe butonul de<br />

control (pagina 48).<br />

• Dacă nu este detectat un zâmbet, setaţi [Sensibilitate detect. zâmbet] din meniul setări.<br />

21 RO


Temporizator<br />

1 Apăsaţi (Temporizator) pe butonul de control.<br />

2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului de control.<br />

Notă<br />

(Dezactivat)<br />

Nu utilizează temporizatorul.<br />

(10 sec) Setează temporizatorul cu întârziere de 10 secunde.<br />

Când apăsaţi pe butonul declanșatorului, becul<br />

temporizatorului se aprinde intermitent și un bip sună până<br />

când declanșatorul este acţionat.<br />

Pentru a anula, apăsaţi din nou.<br />

(2 sec) Setează temporizatorul cu întârziere de 2 secunde.<br />

• În modul Facil, puteţi selecta numai [10 sec] sau [Dezactivat].<br />

zReducerea neclarităţii cu ajutorul temporizatorului de<br />

două secunde<br />

Utilizaţi temporizatorul cu întârziere de 2 secunde pentru a împiedica efectuarea<br />

unei fotografii neclare. Obturatorul este eliberat la 2 secunde după ce apăsaţi pe<br />

butonul declanșator, fapt ce reduce mișcarea aparatului foto în momentul apăsării pe<br />

buton.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

22 RO


Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Vizualizarea fotografiilor<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 Selectaţi o imagine cu ajutorul butonului de control.<br />

Cuprins<br />

Index<br />

23 RO


Redare cu zoom<br />

Redă imaginea mărită.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare cu zoom) în timpul<br />

redării fotografiilor.<br />

Imaginea este mărită de două ori faţă de dimensiunea<br />

anterioară, în centrul fotografiei.<br />

2 Reglaţi poziţia din butonul de control.<br />

3 Schimbaţi scara de zoom cu butonul W/T (zoom).<br />

Apăsaţi butonul (T) pentru a mări, W pentru a micșora.<br />

Apăsaţi z pentru a anula redarea cu zoom.<br />

Arată zona afișată din<br />

întreaga imagine<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

zPentru a salva imagini mărite<br />

Puteţi salva o imagine mărită cu ajutorul funcţiei de decorare.<br />

Apăsaţi pe MENU t [Retușează] t [Decorare].<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

24 RO


Index imagini<br />

Afișează mai multe imagini simultan.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 Apăsaţi pe butonul (Index) pentru a afișa ecranul Index imagini.<br />

Apăsaţi pe buton din nou pentru a afișa un ecran index cu un număr și mai mare de<br />

imagini.<br />

3 Pentru a reveni la ecranul cu o singură imagine, selectaţi o imagine cu<br />

ajutorul butonului de control, apoi apăsaţi pe z.<br />

Notă<br />

• Atunci când aparatul foto este setat la modul Facil în timpul afișării indexului imaginilor, ecranul<br />

LCD se va schimba în ecranul cu o singură imagine. Nu puteţi vizualiza imagini în modul index în<br />

timpul funcţionării modului Facil.<br />

zAfișarea imaginilor din folderul dorit<br />

Selectaţi bara din stânga cu ajutorul butonului de control,<br />

apoi selectaţi folderul dorit cu v/V.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

25 RO


Șterge<br />

Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse. Puteţi șterge imagini de<br />

asemenea din butonul MENU (pagina 54).<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 Buton (Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Toate din acest folder<br />

Imagini multiple<br />

Această imagine<br />

Ieșire<br />

Șterge simultan toate imaginile din folderul selectat.<br />

Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.<br />

Permite selectarea și ștergerea mai multor imagini.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de<br />

șters toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un<br />

marcaj pentru a elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Anulează ștergerea.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Notă<br />

• În modul Facil, puteţi șterge numai imaginea afișată în momentul respectiv.<br />

zPuteţi comuta între modul index și imagine unică la<br />

selectarea imaginilor<br />

Index<br />

Apăsaţi butonul (T) al butonului W/T (zoom) în modul<br />

index pentru a reveni la modul imagine unică și apăsaţi<br />

butonul (Index) (W) în modul imagine unică pentru a<br />

reveni la modul index.<br />

• Puteţi, de asemenea, să comutaţi între modul index și imagine<br />

unică în [Protejează], [DPOF] sau [Imprimare].<br />

26 RO


Vizualizarea filmelor<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 Selectaţi un film cu ajutorul butonului de control.<br />

3 Apăsaţi z.<br />

Redarea filmului începe.<br />

Buton de control<br />

z<br />

B<br />

b<br />

V<br />

Notă<br />

Funcţie redare<br />

Redare/Pauză<br />

Derulare rapidă înainte<br />

Derulare rapidă înapoi<br />

Afișează volumul ecranului de control.<br />

• Reglaţi volumul cu v/V de pe butonul de control, apoi<br />

apăsaţi z.<br />

• Este posibil să nu puteţi reda anumite imagini realizate cu alte aparate foto.<br />

zDespre ecranul de vizualizare a filmelor<br />

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o afișaţi cu b/B de pe butonul de control și<br />

apăsaţi z.<br />

Bara Redare apare și puteţi verifica o poziţie de redare a unui film.<br />

sau apare pe ecranul de vizualizare a filmelor.<br />

Pictograma afișată poate varia în funcţie de dimensiunea imaginii.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Bara Redare<br />

27 RO


Mod REC<br />

1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la (Fotografie).<br />

2 MENU t (Mod REC) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Autoreglare<br />

inteligentă)<br />

(Programare auto)<br />

(Selectare<br />

scenă)<br />

(SteadyShot)<br />

Permite fotografierea cu setările reglate automat<br />

(pagina 29).<br />

Permite fotografierea cu expunerea reglată manual (atât<br />

timpul de expunere cât și valoarea deschiderii<br />

diafragmei) (pagina 30). De asemenea puteţi selecta<br />

diferite setări, utilizând meniul.<br />

Permite fotografierea cu setări prestabilite în funcţie de<br />

scenă (pagina 31).<br />

Vă <strong>per</strong>mite să efectuaţi fotografii cu o mișcare redusă a<br />

aparatului foto sau cu o neclaritate redusă a subiectului<br />

(pagina 33).<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

28 RO


Autoreglare inteligentă<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu setările reglate automat.<br />

1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la (Fotografie).<br />

2 MENU t (Mod REC) t (Autoreglare inteligentă) t z pe<br />

butonul de control<br />

3 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Notă<br />

• Modul bliţ este setat pe [Auto] sau [Dezactivat].<br />

zDespre funcţia Recunoaștere scenă<br />

Funcţia Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă. Această<br />

funcţie <strong>per</strong>mite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să<br />

fotografieze imaginea.<br />

Pictogramă Recunoaștere scenă și ghid<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Lumină fundal),<br />

(Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro) sau (Portret) și afișează<br />

pictograma și ghidul corespunzătoare pe ecranul LCD când scena este recunoscută.<br />

Pentru detalii, consultaţi pagina 45.<br />

Index<br />

zDacă fotografiaţi un subiect care este dificil de focalizat<br />

• Cea mai scurtă distanţă de fotografiere este de aproximativ 4 cm (W), 60 cm (T) (distanţă de<br />

la obiectiv).<br />

• Când aparatul foto nu poate focaliza automat subiectul, indicatorul de blocare AE/AF se<br />

aprinde și se stinge lent, iar bip-ul nu sună. Fie recompuneţi imaginea, fie modificaţi setarea<br />

focalizării (pagina 42).<br />

Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:<br />

– Este întuneric, iar subiectul este la distanţă.<br />

– Contrastul între subiect și fundal este slab.<br />

– Subiectul este văzut prin sticlă.<br />

– Subiectul se mișcă rapid.<br />

– Există lumină reflectoare sau suprafeţe lucioase.<br />

– Subiectul este iluminat din spate sau există o lumină intermitentă.<br />

29 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Programare auto<br />

Permite fotografierea cu expunerea reglată automat (atât timpul de expunere cât și<br />

valoarea deschiderii). De asemenea puteţi selecta diferite setări, utilizând meniul.<br />

1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la (Fotografie).<br />

2 MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t z pe butonul de<br />

control<br />

3 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

30 RO


Selectare scenă<br />

Permite fotografierea cu setări prestabilite în funcţie de scenă.<br />

1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la (Fotografie).<br />

2 MENU t (Mod REC) t (Selectare scenă) t z pe butonul de<br />

control t modul dorit<br />

(Sensibilitate<br />

înaltă)<br />

(Instantaneu<br />

estompat)<br />

(Peisaj)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi fără bliţ în<br />

condiţii de iluminare slabă,<br />

reducând neclaritatea.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi imagini cu o atmosferă<br />

mai estompată pentru portrete și flori, etc.<br />

Permite fotografierea facilă a scenelor îndepărtate<br />

prin focalizare la distanţă. Fotografiază cerul<br />

albastru intens și culorile florei.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

(Portret<br />

crepuscul)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi imagini clare cu <strong>per</strong>soane<br />

cu vedere nocturnă pe fundal, fără a compromite<br />

atmosfera.<br />

(Crepuscul)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi scene de noapte la<br />

distanţă mare fără a pierde atmosfera întunecată a<br />

împrejurimilor.<br />

Index<br />

(Specialităţi<br />

culinare)<br />

Comută în Modul macro, <strong>per</strong>miţându-vă să<br />

fotografiaţi aranjamente de alimente în culori<br />

delicioase și luminoase.<br />

(Animal de<br />

companie)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi imagini ale animalului dvs.<br />

de companie utilizând cele mai bune setări.<br />

(Plajă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi clar albastrul apei când<br />

fotografiaţi scene la mare sau lângă un lac.<br />

(Zăpadă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi imagini clare, împiedicând<br />

cufundarea culorilor în scenele cu zăpadă sau alte<br />

locuri în care întregul ecran apare alb.<br />

Continuare r<br />

31 RO


Notă<br />

(Subacvatic)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi sub apă în culori naturale<br />

în carcasă (set marin, etc).<br />

• Când realizaţi imagini utilizând modul (Portret crepuscul) sau (Crepuscul), timpul de<br />

expunere este mai mic, iar imaginile tind să fie neclare. Pentru a împiedica neclaritatea, se<br />

recomandă utilizarea unui trepied.<br />

Funcţii pe care le puteţi utiliza în Selectare scenă<br />

Pentru a realiza o imagine în mod adecvat conform stării scenei, aparatul foto determină<br />

o combinaţie de funcţii. În tabelul de mai jos, indică o funcţie ce poate fi modificată de<br />

utilizator, în timp ce — indică o funcţie ce nu poate fi modificată. Pictogramele de mai jos<br />

[Bliţ] indică modurile cu bliţ disponibile.<br />

Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.<br />

Bliţ<br />

Detecţie feţe/<br />

Declanșator<br />

zâmbet<br />

Setări în rafală<br />

Balans de alb<br />

— * 1<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

* 2 —<br />

— —<br />

— —<br />

— — —<br />

Index<br />

— —<br />

— —<br />

— * 3<br />

* 1 Nu se poate selecta [Bliţ] pentru [Balans de alb].<br />

* 2 [Nu se poate selecta Dezactivat] pentru [Detecţie feţe].<br />

* 3 Puteţi utiliza [Balans de alb subacvatic] în locul funcţiei [Balans de alb].<br />

—<br />

—<br />

32 RO


SteadyShot<br />

Vă <strong>per</strong>mite să efectuaţi fotografii cu o mișcare redusă a aparatului foto sau cu o<br />

neclaritate redusă a subiectului.<br />

1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la (Fotografie).<br />

2 MENU t (Mod REC) t (SteadyShot) t z pe butonul de<br />

control<br />

3 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

zSfaturi pentru evitarea neclarităţii<br />

Dacă aparatul foto se mișcă din greșeală atunci când realizaţi o imagine, are loc<br />

„mișcarea aparatului foto”.<br />

Pe de altă parte, dacă subiectul se mișcă atunci când realizaţi o imagine, poate apărea<br />

„neclaritatea subiectului”.<br />

Mișcarea aparatului foto și neclaritatea subiectului apar adesea în condiţii de<br />

iluminare slabă sau de timp de expunere redus, cum ar fi cele întâlnite în modul<br />

(Portret crepuscul) sau (Crepuscul). În aceste cazuri, fotografiaţi ţinând cont de<br />

următoarele sfaturi.<br />

Mișcarea aparatului foto<br />

Mâinile sau corpul dvs. se mișcă în timp ce<br />

ţineţi aparatul foto și apăsaţi pe butonul<br />

declanșator, întregul ecran devenind neclar.<br />

• Utilizaţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe<br />

o suprafaţă plană pentru a o menţine fixă.<br />

• Fotografiaţi cu un temporizator cu întârziere<br />

2 secunde și stabilizaţi aparatul foto ţinând braţele fixe pe lângă corp după apăsarea<br />

butonului declanșatorului.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Neclaritatea subiectului<br />

Chiar dacă aparatul foto este fix, subiectul se<br />

mișcă în timpul expunerii și este fotografiat<br />

în mod neclar la apăsarea pe butonul<br />

declanșator.<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) din<br />

Selectare scenă.<br />

• Selectaţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a mări timpul de expunere și apăsaţi pe<br />

butonul declanșator înainte ca subiectul să se miște.<br />

33 RO


Mod Facil<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii utilizând funcţiile minime necesare.<br />

Dimensiunea textului se mărește și indicatorii devin mai ușor de văzut.<br />

1 MENU t (Mod Facil) t [OK] t z pe butonul de control.<br />

2 Fotografiaţi cu butonul declanșatorului.<br />

Note<br />

• Energia bateriei se poate reduce mai rapid deoarece luminozitatea ecranului crește automat.<br />

• Când se apasă pe butonul (Redare), modul de redare se schimbă, de asemenea, la [Mod<br />

Facil].<br />

zFuncţiile de fotografiere disponibile în modul Facil<br />

Dimens. imag.: MENU t [Dimens. imag.] t z pe butonul de control t<br />

modul dorit t z<br />

Selectaţi dimensiunea [Mare] sau [Mică].<br />

Temporizator: pe butonul de control t mod dorit<br />

Selectaţi modul [10 sec] sau [Dezactivat].<br />

Bliţ: pe butonul de control t mod dorit<br />

Selectaţi modul [Auto] sau [Dezactivat].<br />

Declanșator zâmbet: pe butonul de control<br />

Ieșire mod Facil: MENU t [Ieșire mod Facil] t [OK] t z pe butonul de<br />

control<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

zDespre funcţia Recunoaștere scenă<br />

Funcţia Recunoaștere scenă acţionează în modul Facil. Această funcţie <strong>per</strong>mite<br />

aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să fotografieze<br />

imaginea.<br />

Pictograma Recunoaștere scenă<br />

Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Lumină fundal),<br />

(Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro) sau (Portret) și afișează<br />

pictograma corespunzătoare pe ecranul LCD când scena este recunoscută.<br />

Pentru detalii, consultaţi pagina 45.<br />

34 RO


Dimens. imag.<br />

Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului de imagine care este înregistrat<br />

atunci când realizaţi o imagine.<br />

Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât mai multe detalii vor fi reproduse<br />

atunci când imaginea este imprimată pe hârtie format mare. Cu cât este mai mică<br />

dimensiunea imaginii, cu atât mai multe imagini pot fi înregistrate.<br />

Cuprins<br />

1 MENU t (Dimens. imag.) t dimensiunea dorită<br />

Când realizaţi fotografii<br />

Dimensiune Specificaţii pentru utilizare<br />

imagine<br />

(4320×3240) Pentru imprimări până la<br />

dimensiunea A3+<br />

(3648×2736)<br />

Nr. de<br />

imagini<br />

Mai puţine<br />

Imprimare<br />

Fin<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

(2592×1944) Pentru elemente imprimate cu o<br />

dimensiune de la 10 × 15 cm până la<br />

A4<br />

Index<br />

(640×480) Pentru atașamente în mesaje e-mail<br />

(4320×2432) Pentru vizualizare pe un televizor<br />

de înaltă definiţie și pentru<br />

imprimări de dimensiune A3<br />

(1920×1080) Pentru vizualizare pe un televizor<br />

HD<br />

Mai multe<br />

Mai puţine<br />

Mai multe<br />

Brut<br />

Fin<br />

Brut<br />

Notă<br />

• Când imprimaţi imagini înregistrate la raportul de aspect 16:9, ambele margini pot fi tăiate.<br />

35 RO


În modul Facil<br />

Mare<br />

Realizaţi imagini la dimensiunea [14M].<br />

Mică<br />

Realizaţi imagini la dimensiunea [5M].<br />

Cuprins<br />

Când realizaţi filme<br />

Cu cât este mai mare dimensiunea imaginii, cu atât calitatea imaginii este mai înaltă.<br />

Filmele înregistrate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în fomat AVI (Motion JPEG),<br />

la aproximativ 30 cps.<br />

Dimensiune imagine film<br />

VGA (640×480)<br />

QVGA (320×240)<br />

Specificaţii pentru utilizare<br />

Pentru vizualizarea pe ecranul unui televizor<br />

Pentru trimiterea ca fișier atașat la e-mail<br />

zDespre „calitatea imaginii” și „dimensiunea imaginii”<br />

O imagine digitală este alcătuită dintr-o colecţie de puncte mici numite pixeli.<br />

Dacă aceasta conţine un număr mare de pixeli, imaginea se mărește, ocupă mai mult<br />

spaţiu în memorie, iar imaginea este afișată cu detalii fine. „Dimensiunea imaginii”<br />

este indicată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi vedea diferenţele pe ecranul<br />

aparatului foto, detaliile fine și timpul de procesare a datelor diferă când imaginea<br />

este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.<br />

Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii<br />

1 Dimensiune imagine: 14M<br />

4320 pixeli × 3240 pixeli = 13.996.800 pixeli<br />

2 Dimensiune imagine: VGA<br />

640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli<br />

Pixeli<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Pixel<br />

Mulţi pixeli<br />

(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a<br />

fișierului)<br />

Puţini pixeli<br />

(Calitate brută a imaginii, dar dimensiune redusă a<br />

fișierului)<br />

36 RO


Setări în rafală<br />

Puteţi selecta modul de fotografiere unică sau în rafală.<br />

1 MENU t (Setări în rafală) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Unică)<br />

(Rafală)<br />

Înregistrează o imagine unică.<br />

Înregistrează maxim 100 imagini succesive când ţineţi apăsat<br />

butonul declanșatorului.<br />

Note<br />

• Fotografierea în rafală nu este disponibilă în modul Facil, modul<br />

Film sau Declanșator zâmbet.<br />

• Bliţul este setat pe [Dezactivat].<br />

• Când înregistraţi cu temporizatorul, se înregistrează o serie de<br />

maxim cinci imagini.<br />

• Intervalul de înregistrare devine mai mare, în funcţie de setarea<br />

pentru dimensiunea imaginii.<br />

• Când nivelul bateriei este scăzut sau când memoria internă sau<br />

cardul de memorie este plin, modul Rafală se oprește.<br />

• [Focalizare], [Balans de alb] și [EV] se reglează pentru prima<br />

imagine, aceste setări fiind utilizate și pentru celelalte imagini.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

37 RO


EV<br />

Expunerea poate fi reglată manual în 1/3 trepte EV, într-un interval de –2.0 EV și<br />

+2.0 EV.<br />

1 MENU t (EV) t setarea EV dorită<br />

Note<br />

• În modul Facil, setarea EV nu poate fi reglată.<br />

• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii de luminozitate extrem de ridicată sau de scăzută, sau<br />

când utilizaţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.<br />

zReglarea expunerii pentru imagini mai atractive<br />

Supraexpunere = prea multă lumină<br />

Imagine albicioasă<br />

Expunere corectă<br />

Setare EV mai joasă –<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Setare EV mai ridicată +<br />

Expunere insuficientă = prea puţină lumină<br />

Imagine mai întunecată<br />

Index<br />

38 RO


ISO<br />

Reglează sensibilitatea la lumină când aparatul foto este setat la Programare auto sau<br />

(Subacvatic) în Selectare scenă.<br />

1 MENU t (ISO) t modul dorit<br />

Notă<br />

(Auto)<br />

/ / / /<br />

/ /<br />

Setează automat sensibilitatea ISO.<br />

Puteţi reduce estomparea imaginii în spaţiile întunecate sau în<br />

cazul subiectelor în mișcare prin creșterea sensibilităţii ISO<br />

(selectaţi un număr mai mare).<br />

• Nu se pot selecta alte setări ISO în afară de [ISO AUTO], [ISO 80] - [ISO 800] când modul de<br />

înregistrare este setat la modul Rafală sau când [DRO] este setat la [DRO plus].<br />

zReglarea sensibilităţii ISO (Indice de expunere<br />

recomandat)<br />

Sensibilitatea ISO este o estimare vitezei pentru mediile de înregistrare care includ<br />

un senzor de imagine care primește lumină. Chiar și când expunerea este aceeași,<br />

imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.<br />

Sensibilitate ISO ridicată<br />

Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în spaţiile întunecate,<br />

în timp ce mărește timpul de expunere pentru a reduce<br />

neclaritatea.<br />

Cu toate acestea, imaginea tinde să fie <strong>per</strong>turbată de zgomot.<br />

Sensibilitate ISO scăzută<br />

Înregistrează o imagine mai fină.<br />

Cu toate acestea, când expunerea este insuficientă, imaginea<br />

poate deveni mai întunecată.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

39 RO


Balans de alb<br />

Reglează tonurile de culoare conform condiţiilor de lumină ambiantă. Utilizaţi această<br />

funcţie în cazul în care culoarea imaginii apare nefirească.<br />

1 MENU t (Balans de alb) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Auto)<br />

(Zi)<br />

(Înnorat)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 1)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 2)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 3)<br />

n<br />

(Incandescent)<br />

(Bliţ)<br />

Reglează automat balansul de alb, astfel încât culorile să apară<br />

naturale.<br />

Se reglează pentru condiţii exterioare pentru zi frumoasă,<br />

imagini de seară, scene nocturne, semne neon, artificii, etc.<br />

Se reglează pentru cer înnorat sau pentru o locaţie umbrită.<br />

[Balans de alb fluorescent 1]: Se reglează pentru iluminare<br />

albă fluorescentă.<br />

[Balans de alb fluorescent 2]: Se reglează pentru iluminare<br />

albă fluorescentă, naturală.<br />

[Balans de alb fluorescent 3]: Se reglează pentru iluminare<br />

albă fluorescentă de zi.<br />

Se reglează pentru locuri aflate sub o lampă cu incandescenţă<br />

sau sub lumină puternică, cum ar fi un studio foto.<br />

Se reglează pentru condiţii de bliţ.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Note<br />

• [Balans de alb] nu poate fi reglată în modul Autoreglare inteligentă sau modul Facil.<br />

• Nu puteţi regla [Bliţ] din [Balans de alb] în modul Film sau atunci când Selectare scenă este setat<br />

la modul (Sensibilitate înaltă).<br />

• Sub lumini fluorescente care pâlpâie, este posibil ca funcţia balans de alb să nu funcţioneze<br />

corect, deși selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb<br />

fluorescent 3].<br />

• Când fotografiaţi cu bliţ într-un alt mod în afară de [Bliţ], [Balans de alb] este setat pe [Auto].<br />

• Când bliţul este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat numai la [Auto]<br />

sau [Bliţ].<br />

Index<br />

zEfectele condiţiilor de iluminare<br />

Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminare.<br />

Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar puteţi regla manual tonurile de culoare<br />

utilizând funcţia Balans de alb.<br />

Vreme/iluminare Zi Înnorat Fluorescent Incandescent<br />

Caracteristicile Albă (standard) Albăstrie Tentă de verde Roșiatică<br />

luminii<br />

40 RO


Balans de alb subacvatic<br />

Reglează tonul culorii când aparatul foto este setat la modul (Subacvatic) în Selectare<br />

scenă.<br />

1 MENU t (Balans de alb subacvatic) t modul dorit<br />

Cuprins<br />

(Auto)<br />

(Subacvatic 1)<br />

(Subacvatic 2)<br />

Reglează automat tonurile de culoare sub apă astfel încât să<br />

pară naturale.<br />

Reglează pentru condiţiile de sub apă când albastrul este<br />

puternic.<br />

Reglează pentru condiţiile de sub apă când verdele este<br />

puternic.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Note<br />

• În funcţie de culoarea apei, este posibil ca Balansul de alb subacvatic să nu funcţioneze corect<br />

chiar dacă selectaţi [Subacvatic 1] sau [Subacvatic 2].<br />

• Când bliţul este [Activat], balansul de alb subacvatic poate fi reglat numai la [Auto].<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

41 RO


Focalizare<br />

Puteţi modifica metoda de focalizare. Utilizaţi meniul când este dificil să obţineţi<br />

focalizarea corectă în modul focalizare automată.<br />

AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.<br />

1 MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t (Focalizare) t<br />

modul dorit<br />

(Multi AF)<br />

(AF central)<br />

Focalizează automat pe un subiect<br />

calculând distanţa până la mai multe<br />

puncte din zona de focalizare.<br />

Când apăsaţi pe butonul declanșator<br />

până la jumătate în modul realizare<br />

fotografie, un cadru verde este afișat în Zonă de focalizare AF<br />

jurul suprafeţei focalizate.<br />

• Când funcţia Detecţie feţe este activă, AF acţionează cu prioritate<br />

asupra feţelor.<br />

• Când Selectare scenă este setat la modul (Subacvatic),<br />

funcţionarea focalizării este adaptată la fotografierea sub apă.<br />

Când se obţine focalizarea prin apăsarea la jumătate a butonului<br />

declanșatorului, se afișează un cadru larg în verde.<br />

Focalizează automat pe un subiect<br />

poziţionat în centrul zonei de focalizare.<br />

Utilizând această facilitate împreună cu<br />

funcţia AF blocat, veţi putea compune<br />

imaginea așa cum doriţi.<br />

Zonă de focalizare AF<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

(Punct AF)<br />

Focalizează automat pe un subiect de<br />

dimensiuni foarte mici sau pe o zonă<br />

extrem de restrânsă. Utilizând această<br />

facilitate împreună cu funcţia AF blocat,<br />

veţi putea compune imaginea așa cum<br />

doriţi. Ţineţi aparatul foto nemișcat<br />

astfel încât să nu aliniaţi greșit subiectul<br />

și zona de focalizare AF.<br />

Zonă de focalizare AF<br />

Note<br />

• Când utilizaţi [Zoom digital], zona de focalizare AF este dezactivată și apare ca o linie punctată.<br />

În acest caz, aparatul foto încearcă să focalizeze pe subiecte din centrul ecranului.<br />

• Când modul focalizare este setat pe altă funcţie în afară de [Multi AF], nu puteţi utiliza funcţia<br />

Detecţie feţe.<br />

• Modul focalizare este fixat la [Multi AF] în următoarele situaţii:<br />

– În Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Facil<br />

– În modul Film<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

Continuare r<br />

42 RO


zFocalizare pe subiecte aproape de marginea ecranului<br />

Dacă subiectul este defocalizat, procedaţi astfel:<br />

Zonă de<br />

focalizare AF<br />

Indicator<br />

blocare AE/AF<br />

1Recompuneţi imaginea astfel încât subiectul<br />

să fie centrat în zona de focalizare AF și<br />

apăsaţi pe butonul declanșator până la<br />

jumătate pentru a focaliza pe subiect (blocare<br />

AF).<br />

2Când indicatorul de blocare AE/AF nu se mai<br />

aprinde intermitent și rămâne activat, reveniţi<br />

la imaginea compusă integral și apăsaţi<br />

complet pe butonul declanșator.<br />

• Cât timp nu apăsaţi pe butonul declanșator până jos,<br />

puteţi relua procedura de câte ori este necesar.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

43 RO


Mod măsurare<br />

Selectează modul de măsurare care stabilește ce parte a subiectului trebuie măsurată<br />

pentru a determina expunerea.<br />

Când realizaţi fotografii:<br />

1 MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t (Mod măsurare)<br />

t modul dorit<br />

Când înregistraţi filme:<br />

1 Setaţi comutatorul de selectare a modului la (Film) t MENU t<br />

(Mod măsurare) t modul dorit.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

(Multi)<br />

(Centru)<br />

(Punct)<br />

Face o împărţire pe mai multe regiuni și măsoară fiecare<br />

regiune. Aparatul foto stabilește o expunere echilibrată<br />

(Măsurare multi-segment).<br />

Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza<br />

luminozităţii subiectului din centru (Măsurare ponderat<br />

centrală).<br />

Măsoară doar o parte a subiectului<br />

(Măsurare în punct). Această funcţie<br />

este utilă când subiectul este<br />

iluminat din spate sau când există un<br />

contrast puternic între subiect și<br />

fundal.<br />

Reticule de măsurare în<br />

punct<br />

Se poziţionează pe subiect<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• În Mod film, nu se poate selecta [Punct].<br />

• Dacă setaţi Mod măsurare pe altă opţiune în afară de [Multi], funcţia Detecţie feţe nu poate fi<br />

utilizată.<br />

• Modul măsurare este fixat la [Multi] în următoarele situaţii:<br />

– În Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Facil<br />

– Când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

44 RO


Recunoaștere scenă<br />

Aparatul foto detectează automat condiţiile de fotografiere, apoi realizează fotografia.<br />

Când este detectată o mișcare, sensibilitatea ISO crește în funcţie de mișcare pentru a<br />

reduce estomparea subiectului (Detectare mișcare).<br />

1 MENU t (Mod REC) t (Autoreglare inteligentă) t<br />

(Recunoaștere scenă) t modul dorit<br />

(Auto)<br />

(Avansat)<br />

Exemplu de imagine în care s-a activat<br />

(Lumină fundal).<br />

Pictogramă Recunoaștere scenă și ghid<br />

Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri de<br />

scene. Când aparatul foto stabilește scena optimă,<br />

acesta afișează pictograma și ghidajul<br />

corespunzătoare.<br />

(Crepuscul), (Portret crepuscul),<br />

(Lumină fundal), (Portret cu lumină<br />

fundal), (Peisaj), (Macro), (Portret)<br />

Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe<br />

setările optime și fotografiază imaginea.<br />

Când aparatul foto recunoaște scena, acesta comută pe<br />

setările optime. Dacă aparatul foto recunoaște (Crepuscul),<br />

(Portret crepuscul), (Lumină fundal) sau (Portret cu<br />

lumină fundal), acesta modifică automat setarea și realizează o<br />

altă imagine.<br />

• Când fotografiaţi două imagini consecutiv, semnul + de pe<br />

pictograma devine verde.<br />

• Când sunt înregistrate două cadre, cele două imagini sunt afișate<br />

alăturat imediat după fotografiere.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• Recunoașterea scenei nu funcţionează când utilizaţi zoom digital.<br />

• Când este selectat modul Rafală sau când este activată funcţia Declanșator zâmbet, funcţia<br />

Recunoaștere scenă este fixată la [Auto].<br />

• Setările disponibile ale bliţului sunt [Auto] și [Dezactivat].<br />

• Este posibil ca aceste scene să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.<br />

Continuare r<br />

45 RO


zRealizarea a două fotografii și alegerea celei mai bune<br />

imagini ulterior ([Avansat])<br />

În [Avansat], când aparatul foto recunoaște o scenă dificil de fotografiat<br />

( (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Lumină fundal) și (Portret cu lumină<br />

fundal)), acesta schimbă setările după cum urmează și înregistrează două imagini cu<br />

diferite efecte, <strong>per</strong>miţându-vă să selectaţi pe cea pe care o doriţi.<br />

Cuprins<br />

Prima imagine*<br />

Fotografiaţi în Sincronizare lentă<br />

Fotografiaţi în Sincronizare lentă cu<br />

faţa pe care acţionează bliţul ca ghid<br />

Fotografiază cu bliţ<br />

Fotografiază cu faţa pe care acţionează<br />

bliţul ca ghid<br />

* Când bliţul este setat pe [Auto].<br />

A doua imagine<br />

Fotografiază cu sensibilitate mărită și mișcare<br />

redusă<br />

Fotografiază cu sensibilitate mărită cu faţa ca<br />

ghid și mișcare redusă<br />

Fotografiază cu luminozitate și contrast<br />

fundal reglate (DRO plus)<br />

Fotografiază cu luminozitate și contrast între<br />

faţă și fundal reglate (DRO plus)<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

46 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Sensibilitate detect. zâmbet<br />

Setează sensibilitatea funcţiei Declanșator zâmbet pentru detectarea zâmbetelor.<br />

1 MENU t (Sensibilitate detect. zâmbet) t modul dorit<br />

Note<br />

(Zâmbet larg)<br />

(Zâmbet<br />

normal)<br />

(Zâmbet ușor)<br />

Detectează un zâmbet larg.<br />

Detectează un zâmbet normal.<br />

Detectează chiar și un zâmbet ușor.<br />

• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect în funcţie de condiţii.<br />

• [Sensibilitate detect. zâmbet] nu se poate ajusta în modul Facil sau în modul Film.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

47 RO


Detecţie feţe<br />

Când se utilizează Detecţie feţe, aparatul foto detectează feţele subiecţilor și reglează<br />

automat setările pentru focalizare, bliţ, expunere, balans de alb și reducerea efectului de<br />

ochi roșii.<br />

1 MENU t (Detecţie feţe) t modul dorit<br />

(Dezactivat)<br />

(Auto)<br />

Cadru de detecţie a feţelor (portocaliu)<br />

Când aparatul foto detectează mai mult de un subiect, acesta va stabili care este<br />

subiectul principal și va seta focalizarea după prioritate. Cadrul de detecţie feţe<br />

pentru subiectul principal va deveni portocaliu. Rama pentru care este setată<br />

focalizarea va deveni verde dacă apăsaţi pe butonul declanșator până la jumătate.<br />

Cadru de detecţie a feţelor (alb)<br />

Nu utilizează funcţia Detecţie feţe.<br />

Selectează faţa pe care trebuie să focalizeze automat aparatul<br />

foto.<br />

Note<br />

• [Detecţie feţe] nu se poate selecta în modul Facil sau în modul Film.<br />

• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai dacă modul de focalizare este setat la [Multi AF] și când<br />

modul de măsurare este setat la [Multi].<br />

• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.<br />

• Pot fi detectate maxim 8 feţe ale subiectelor.<br />

• În timpul fotografierii cu Declanșator zâmbet, funcţia [Detecţie feţe] este setată automat pe<br />

[Auto] chiar dacă este setată pe [Dezactivat].<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

48 RO


zSelectarea feţei prioritare<br />

În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa pe care va focaliza conform<br />

setării [Detecţie feţe], dar puteţi de asemenea să selectaţi o faţă căreia îi veţi acorda<br />

prioritate.<br />

Cuprins<br />

Cadru prioritate feţe dezactivat<br />

1Apăsaţi pe z de pe butonul de control în timpul detecţiei de feţe. Prima faţă din<br />

stânga este selectată ca faţa prioritară și rama se modifică din într-o ramă<br />

portocalie ( ).<br />

2De fiecare dată când apăsaţi pe z, faţa care are prioritate se mută la dreapta cu o<br />

faţă. Apăsaţi pe z în mod repetat până când rama portocalie ( ) se află pe faţa<br />

pe care doriţi să o selectaţi.<br />

3Pentru a anula înregistrarea feţei (Dezactivat), mutaţi rama portocalie pe prima<br />

faţă din dreapta, apoi apăsaţi pe z din nou.<br />

• Este posibil ca faţa selectată să nu poată fi detectată corect, în funcţie de luminozitatea<br />

mediului, coafura subiectului etc. În acest caz, selectaţi faţa din nou în condiţiile în care va fi<br />

fotografiată imaginea.<br />

• Când este utilizată funcţia Declanșator zâmbet cu cadrul de detecţie feţe selectat, detectarea<br />

zâmbetului este realizată numai pe faţa selectată.<br />

• Nu puteţi selecta faţa prioritară în modul Facil.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

49 RO


DRO<br />

Aparatul foto analizează scena fotografiată și corectează automat luminozitatea și<br />

contrastul pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii.<br />

DRO înseamnă „Optimizor de gamă dinamică” o funcţie care optimizează automat<br />

diferenţa dintre părţile luminoase și întunecate ale unei imagini.<br />

1 MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t (DRO) t<br />

modul dorit<br />

(Dezactivat)<br />

(DRO<br />

standard)<br />

(DRO plus)<br />

Nu reglează.<br />

Reglează automat luminozitatea și contrastul imaginilor.<br />

Reglează luminozitatea și contrastul imaginii automat și<br />

puternic.<br />

Note<br />

• În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca efectele de corecţie să nu fie obţinute.<br />

• Pentru valoarea ISO se poate seta numai [ISO AUTO] sau valori de la [ISO 80] la [ISO 800]<br />

atunci când se setează [DRO plus].<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

50 RO


Mod Facil<br />

Atunci când vizualizaţi imagini în modul Facil, textul de pe ecranul de redare devine mai<br />

mare, iar indicatorii devin mai ușor de văzut.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Mod Facil) t [OK] t z pe butonul de control<br />

Note<br />

• Capacitatea bateriei se va consuma mai rapid deoarece luminozitatea ecranului crește automat.<br />

• De asemenea, modul de fotografiere se schimbă la [Mod Facil].<br />

z Vizualizarea funcţiilor disponibile în modul Facil<br />

În Modul Facil, este disponibilă doar funcţia ștergere.<br />

Butonul (Șterge) Puteţi șterge imaginea afișată curent. Selectaţi [OK] t z.<br />

Butonul MENU Puteţi șterge imaginea afișată în momentul respectiv cu<br />

ajutorul opţiunii [1 imag.]; puteţi șterge toate imaginile dintrun<br />

folder cu ajutorul opţiunii [Toate].<br />

Selectaţi [Ieșire mod Facil] t [OK] pentru a ieși din Modul<br />

Facil.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

51 RO


Prezentare imagini<br />

Imaginile sunt redate automat în succesiune.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Prezentare imagini) t z pe butonul de control<br />

3 Selectaţi o setare dorită.<br />

4 [Pornire] t z<br />

5 Apăsaţi pe z pentru a încheia prezentarea cu imagini.<br />

Notă<br />

• Nu puteţi reda filme.<br />

Imagine<br />

Selectează grupul de imagini care vor fi afișate.<br />

Notă<br />

Toate<br />

Folder<br />

Redă o prezentare a tuturor fotografiilor în ordine.<br />

Redă o prezentare de imagini a fotografiilor din folderul<br />

selectat în momentul respectiv.<br />

• Această setare este fixată pe [Folder] când memoria internă este utilizată pentru a înregistra<br />

imagini.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Interval<br />

Setează intervalul de comutare a afișării.<br />

1 sec Comută ecranul la intervalul selectat.<br />

3 sec<br />

5 sec<br />

10 sec<br />

Repetă<br />

Activează și dezactivează repetarea prezentării de imagini.<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Redă imagini în buclă continuă.<br />

După ce au fost redate toate imaginile, prezentarea de imagini<br />

se încheie.<br />

52 RO


Retușează<br />

Retușează o imagine înregistrată și o salvează ca fișier nou.<br />

Imaginea originală este reţinută.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Retușează) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

3 Realizaţi retușarea în conformitate cu metoda de o<strong>per</strong>are în fiecare mod.<br />

(Decorare)<br />

(Corectează<br />

efect ochi roșii)<br />

Notă<br />

• Nu puteţi retușa filmele.<br />

Înregistrează imaginea redată<br />

cu zoom.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (T)<br />

pentru a mări și W pentru a<br />

micșora.<br />

2 Selectaţi punctul de zoom cu ajutorul butonului de control.<br />

3 MENU t selectaţi dimensiunea unei imagini pentru salvare t z<br />

4 [OK] t z<br />

• Calitatea imaginilor decorate s-ar putea deteriora.<br />

• Dimensiunea imaginii pe care o puteţi decora poate varia în funcţie de<br />

imagine.<br />

Corectează fenomenul de ochi<br />

roșii generat de bliţ.<br />

1 Selectaţi [OK] cu butonul de<br />

control t z.<br />

• Este posibil să nu puteţi corecta<br />

fenomenul de ochi roșii în funcţie de imagine.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

53 RO


Șterge<br />

Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse. Puteţi șterge imagini de<br />

asemenea din butonul (Șterge) (pagina 26).<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Șterge) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

3 [OK] t z<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

(Toate din acest<br />

folder)<br />

Notă<br />

• În modul Facil, puteţi selecta [1 imag.] sau [Toate].<br />

Șterge imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și șterge imagini multiple.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de șters toate<br />

imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru a<br />

elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Șterge simultan toate imaginile din folderul selectat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

54 RO


Protejează<br />

Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerilor accidentale.<br />

Marcajul este afișat pentru imaginile înregistrate.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Protejează) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

zPentru a anula protecţia<br />

Protejează imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și proteja imagini multiple.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de protejat<br />

toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru<br />

a elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi protecţia și deblocaţi-o prin apăsare<br />

pe z de pe butonul de control la fel ca la procedura pentru protecţie.<br />

Marcajul dispare și protecţia este înlăturată.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

55 RO


DPOF<br />

DPOF (Format comandă imprimare digitală) este o funcţie care vă <strong>per</strong>mite să specificaţi<br />

ce imagini de pe cardul de memorie doriţi să imprimaţi mai târziu.<br />

Marcajul (Comandă imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t t mod dorit t z pe butonul de control<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

Comandă imprimarea imaginii afișate curent în modul<br />

imagine unică.<br />

Puteţi selecta și marca pentru imprimare mai multe imagini.<br />

Urmaţi instrucţiunile de mai jos după pasul 2.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de imprimat<br />

toate imaginile. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru<br />

a elimina marcajul .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Note<br />

• Marcajul (Comandă imprimare) nu poate fi adăugat la filme sau la imagini din memoria<br />

internă.<br />

• Puteţi adăuga un marcaj (Comandă imprimare) la maxim 999 imagini.<br />

zEliminarea marcajului DPOF<br />

Selectaţi imaginea pentru ștergerea înregistrării DPOF, apoi apăsaţi pe z pe butonul<br />

de control, în cadrul aceleiași proceduri ca și pentru plasarea unui marcaj .<br />

Marcajul dispare și înregistrarea DPOF este ștearsă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

56 RO


Rotește<br />

Rotește o fotografie. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine cu orientare pe<br />

orizontală în orientare pe verticală.<br />

Cuprins<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Rotește) t z pe butonul de control<br />

3 Rotiţi imaginea cu [ / ] t b/B.<br />

4 [OK] t z<br />

Note<br />

• Nu puteţi roti filme sau fotografii protejate.<br />

• Este posibil să nu puteţi roti anumite imagini realizate cu alte aparate foto.<br />

• Când vizualizaţi imagini pe un computer, este posibil ca informaţiile despre rotirea imaginii să nu<br />

fie reflectate, în funcţie de soft.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

57 RO


Selectează folder<br />

Când sunt create mai multe foldere pe cardul de memorie, această funcţie selectează<br />

folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.<br />

1 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a comuta la modul redare.<br />

2 MENU t (Selectează folder) t z pe butonul de control<br />

3 Selectaţi folderul cu b/B.<br />

4 [OK] t z<br />

Notă<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

z Vizualizarea de imagini în mai multe foldere<br />

Când sunt create mai multe foldere, următorul indicator apare pe prima și ultima<br />

imagine din fiecare folder.<br />

: Trece la folderul anterior<br />

: Trece la folderul următor<br />

: Trece fie la folderul anterior, fie la folderul următor<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

58 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Caroiaj<br />

Referitor la caroiaje, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală/verticală.<br />

1 Setaţi camera pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Caroiaj] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Afișează caroiajele. Caroiajele nu sunt înregistrate.<br />

Nu afișează caroiajele.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

59 RO


Zoom digital<br />

Selectează modul de zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea prin zoomul optic<br />

(până la 4×). Dacă se depășește scara de zoom, aparatul foto utilizează fie zoomul<br />

inteligent, fie zoomul digital de precizie.<br />

1 Setaţi camera pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Zoom digital] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Inteligent ( ) Mărește imaginea digital în intervalul în care aceasta nu va fi<br />

distorsionată, în funcţie de dimensiunea imaginii (Zoom<br />

inteligent).<br />

Precizie ( ) Mărește toate dimensiunile de imagini la scara de zoom total<br />

de aproximativ 8×, inclusiv zoom optic de 4×. Totuși, reţineţi<br />

că este deteriorată calitatea imaginii dacă se depășește scara<br />

de zoom optic (Zoom digital de precizie).<br />

Dezactivat Nu utilizaţi zoom-ul digital.<br />

Note<br />

• Funcţia Zoom digital nu funcţionează în modul Film sau când funcţia Declanșator zâmbet este<br />

activată.<br />

• Funcţia de zoom inteligent nu este disponibilă atunci când dimensiunea imaginii este setată la<br />

[14M] sau [16:9(11M)].<br />

• Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital.<br />

Scara de zoom total când se utilizează Zoom<br />

inteligent (inclusiv zoom 4×)<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Raportul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.<br />

Dimensiune<br />

Scară de zoom total<br />

10M Aprox. 4,7×<br />

5M Aprox. 6,7×<br />

VGA Aprox. 27×<br />

16:9(2M) Aprox. 9,0×<br />

60 RO


Reduc. ef. ochi roșii<br />

Când este utilizat, bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de<br />

fotografiere pentru a reduce fenomenul de ochi roșii.<br />

1 Setaţi camera pe modul fotografiere.<br />

2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Reduc. ef. ochi roșii]<br />

t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Auto<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Când este activată funcţia Detecţie feţe, bliţul se aprinde<br />

intermitent în mod automat pentru a reduce fenomenul de<br />

ochi roșii.<br />

Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce<br />

fenomenul de ochi roșii.<br />

Nu utilizează funcţia Reducere efect ochi roșii.<br />

Note<br />

• Pentru a evita obţinerea unor imagini neclare, ţineţi ferm aparatul foto până când este eliberat<br />

declanșatorul. De obicei, eliberarea declanșatorului are loc după o secundă. Asiguraţi-vă că nu<br />

<strong>per</strong>miteţi subiectului să se miște în acest timp.<br />

• Este posibil ca funcţia Reducere efect ochi roșii să nu producă rezultatele dorite. Depinde de<br />

condiţiile și diferenţele individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul s-a uitat<br />

în altă parte de la aprinderea intermitentă preliminară.<br />

• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie feţe, reducerea efectului ochi roșii nu funcţionează, chiar și<br />

când selectaţi [Auto].<br />

zCe provoacă fenomenul de ochi roșii?<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de<br />

sânge din spatele ochiului (retina), provocând fenomenul de „ochi roșii”.<br />

Aparat foto<br />

Ochi<br />

Retină<br />

Alte modalităţi de reducere a efectului de ochi roșii<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) din Selectare scenă. (Bliţul este setat automat pe<br />

[Dezactivat].)<br />

• Dacă ochii subiectelor apar roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect<br />

ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul livrat „PMB”.<br />

61 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Bip<br />

Selectează sau dezactivează sunetul produs atunci când utilizaţi aparatul foto.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Bip] t mod dorit t<br />

z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Declanșator<br />

Înalt<br />

Jos<br />

Dezactivat<br />

Dezactivează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi pe<br />

butonul declanșator.<br />

Activează bip-ul/sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi<br />

pe butonul de control/declanșator.<br />

Dacă doriţi să reduceţi volumul, selectaţi [Jos].<br />

Dezactivează bip-ul/sunetul declanșatorului.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

62 RO


Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Language Setting<br />

Selectează limba care va fi utilizată în elementele de meniu, avertismente și mesaje.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Language Setting] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Index<br />

63 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Ghid funcţionare<br />

Puteţi selecta ca ghidul de funcţionare să fie sau nu afișat atunci când utilizaţi aparatul<br />

foto.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Ghid funcţionare] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Cuprins<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Afișează ghidul de funcţionare.<br />

Nu afișează ghidul de funcţionare.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

64 RO


Economisire energ.<br />

Setează durata până la oprirea aparatului foto.<br />

Dacă nu puteţi acţiona aparatul foto care utilizează un acumulator pentru o anumită<br />

<strong>per</strong>ioadă de timp, aparatul foto se oprește automat pentru a preveni epuizarea<br />

acumulatorului (Alimentare automată oprită).<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Economisire energ.] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Rezistenţă<br />

Standard<br />

Dezactivat<br />

Aparatul foto se oprește după aproximativ 1 minut de<br />

nefuncţionare.<br />

Aparatul foto se oprește după aproximativ 2 minute de<br />

nefuncţionare.<br />

Aparatul foto nu se oprește automat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

65 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Iniţializare<br />

Iniţializează setarea la setarea implicită.<br />

Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile vor fi păstrate.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Iniţializare] t [OK] t<br />

z pe butonul de control<br />

Notă<br />

• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

66 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Ieșire video<br />

Setează ieșirea semnalului video în funcţie de sistemul color TV al echipamentului video<br />

conectat. Sistemele color TV diferă în funcţie de ţară și de regiune.<br />

Pentru a vizualiza imagini pe un ecran TV, verificaţi sistemul color TV al ţării sau regiunii<br />

de utilizare (pagina 78).<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Ieșire video] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

NTSC<br />

PAL<br />

Setează semnalul de ieșire video la modul NTSC (de ex.,<br />

pentru S.U.A., Japonia).<br />

Setează semnalul de ieșire video la modul PAL (de ex., pentru<br />

Europa, China).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

67 RO


Conectare USB<br />

Selectează modul USB la conectarea aparatului foto la un computer sau la o imprimantă<br />

compatibilă cu PictBridge cu ajutorul cablului USB dedicat.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Conectare USB] t<br />

mod dorit t z pe butonul de control<br />

Auto<br />

PictBridge<br />

PTP/MTP<br />

Mass Storage<br />

Aparatul foto recunoaște automat și stabilește o comunicaţie<br />

cu un computer sau cu o imprimantă compatibilă PictBridge.<br />

Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă<br />

PictBridge.<br />

Când conectaţi aparatul foto la un computer, ex<strong>per</strong>tul de<br />

autoredare apare și fotografiile din folderul de înregistrare de<br />

pe aparatul foto sunt importate în computer. (cu Windows 7/<br />

Vista/XP, Mac OS X)<br />

Stabilește o conexiune Mass Storage între aparatul foto și un<br />

computer sau alt dispozitiv USB.<br />

Note<br />

• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge prin setarea [Auto],<br />

selectaţi [PictBridge].<br />

• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la un computer sau la un dispozitiv USB prin setarea<br />

[Auto], selectaţi [Mass Storage].<br />

• Când [Conectare USB] este setat la [PTP/MTP], nu puteţi exporta filme pe un computer. Pentru<br />

a exporta filme pe un computer, setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau [Mass Storage].<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

68 RO


Setări LUN<br />

Setează metoda de afișare pentru suportul de înregistrare afișat pe ecranul unui computer<br />

sau alt monitor când aparatul foto este conectat cu un computer sau componentă AV<br />

utilizând o conexiune USB.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Setări LUN] t mod<br />

dorit t z pe butonul de control<br />

Multiplu<br />

Individual<br />

Sunt afișate atât imaginile de pe cardul de memorie, cât și<br />

imaginile din memoria internă. Selectaţi această setare când<br />

conectaţi aparatul foto la un computer.<br />

Când este introdus cardul de memorie în aparatul foto, sunt<br />

afișate imaginile de pe cardul de memorie; când nu este<br />

introdus, sunt afișate imaginile din memoria internă. Selectaţi<br />

această setare în cazurile în care imaginile de pe cardul de<br />

memorie și din memoria internă nu sunt afișate când aparatul<br />

foto este conectat la un alt dispozitiv decât un computer.<br />

Notă<br />

• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] atunci când încărcaţi imaginile la un serviciu media cu ajutorul<br />

„PMB Portable”.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

69 RO


Format<br />

Formatează cardul de memorie sau memoria internă. În momentul în care utilizaţi pentru<br />

prima dată un card de memorie împreună cu acest aparat foto, este recomandat să<br />

formataţi cardul utilizând aparatul foto pentru a beneficia de o <strong>per</strong>formanţă stabilă a<br />

cardului de memorie înainte de fotografiere. Reţineţi că, prin formatare, se șterg definitiv<br />

toate datele de pe cardul de memorie, nemaiputând fi recu<strong>per</strong>ate. Salvaţi datele<br />

importante pe un computer sau pe un alt dispozitiv.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) sau<br />

(Instrument memorie int.) t [Format] t [OK] t z pe butonul de<br />

control<br />

Notă<br />

• Reţineţi faptul că formatarea șterge <strong>per</strong>manent toate datele, inclusiv imaginile protejate.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

70 RO


Creează folder REC.<br />

Creează un folder pe un card de memorie pentru înregistrarea imaginilor.<br />

Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când veţi crea un alt folder sau veţi<br />

selecta un alt folder de înregistrare.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Creează<br />

folder REC.] t [OK] t z pe butonul de control<br />

Note<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

• Când introduceţi un card de memorie care a fost utilizat împreună cu alte echipamente în<br />

aparatul foto și realizaţi imagini, un nou folder poate fi creat automat.<br />

• Într-un folder pot fi stocate până la 4.000 de imagini. Când capacitatea folderului este depășită,<br />

un nou folder este creat automat.<br />

zDespre foldere<br />

După ce se creează un folder nou, puteţi modifica folderul de destinaţie pentru<br />

stocare (pagina 72) și selecta folderul pentru vizualizarea imaginilor (pagina 58).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

71 RO


Modif. folder REC.<br />

Modifică folderul de pe cardul de memorie care este utilizat în prezent pentru<br />

înregistrarea imaginilor.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Modif. folder<br />

REC.]<br />

2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control.<br />

3 [OK] t z<br />

Note<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

• Nu puteţi selecta folderul „100” ca folder de înregistrare.<br />

• Nu puteţi muta imagini înregistrate în alt folder.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

72 RO


Șterg. folder REC<br />

Șterge un folder pentru înregistrarea imaginilor pe cardul de memorie.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Șterg. folder<br />

REC]<br />

2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de control.<br />

3 [OK] t z<br />

Note<br />

• Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de<br />

imagini.<br />

• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare prin [Șterg. folder REC], folderul cu numărul<br />

cel mai mare este selectat ca folder de înregistrare în continuare.<br />

• Puteţi șterge doar foldere goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi redate<br />

de aparatul foto, ștergeţi-le mai întâi pe acestea și apoi ștergeţi folderul.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

73 RO


Copiază<br />

Copiază toate imaginile din memoria internă pe un card de memorie.<br />

1 Introduceţi un card de memorie cu spaţiu liber suficient în aparatul foto.<br />

2 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Copiază] t<br />

[OK] t z pe butonul de control<br />

Note<br />

• Utilizaţi un acumulator complet încărcat. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere de imagine utilizând un<br />

acumulator descărcat, acumulatorul se poate consuma complet, determinând eșuarea copierii sau<br />

chiar coru<strong>per</strong>ea datelor.<br />

• Imaginile nu pot fi copiate individual.<br />

• Imaginile originale din memoria internă sunt reţinute chiar și după copiere. Pentru a șterge<br />

conţinutul memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere, apoi formataţi memoria<br />

internă ([Format] din [Instrument memorie int.]).<br />

• Pe cardul de memorie se creează un nou folder, toate datele fiind copiate pe acesta. Nu puteţi<br />

alege un anumit folder și copia imaginile pe acesta.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

74 RO


Număr fișier<br />

Selectează metodele utilizate pentru a aloca numere de fișiere imaginilor.<br />

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) sau<br />

(Instrument memorie int.) t [Număr fișier] t modul dorit t z pe<br />

butonul de control<br />

Serie<br />

Resetare<br />

Atribuie numere fișierelor în secvenţă chiar dacă folderul de<br />

înregistrare sau cardul de memorie se schimbă. (Când cardul<br />

de memorie înlocuit conţine un fișier cu un număr mai mare<br />

decât ultimul număr atribuit, este atribuit un număr mai mare<br />

cu unu decât cel mai mare număr.)<br />

Începe de la 0001 de fiecare dată când folderul este schimbat.<br />

(Dacă folderul de înregistrare conţine un fișier, se alocă un<br />

număr mai mare cu unu decât cel mai mare număr.)<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

75 RO


Setare dată și oră<br />

Setează din nou data și ora.<br />

1 MENU t (Setări) t (Setări ceas) t [Setare dată și oră] t<br />

setarea dorită t z pe butonul de control<br />

2 Stabiliţi valoarea numerică și setarea dorită cu v/V/b/B de pe butonul de<br />

control.<br />

3 [OK] t z<br />

Format dată și oră<br />

Dată și oră<br />

Notă<br />

Puteţi selecta formatul de afișare a datei și orei.<br />

Puteţi seta data și ora.<br />

• Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini. Prin utilizarea „PMB”<br />

din CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva imagini cu data.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

76 RO


Vizualizarea de imagini pe un<br />

televizor<br />

Puteţi vizualiza imagini pe un televizor conectând aparatul foto la un televizor.<br />

Conexiunea diferă în funcţie de tipul de televizor la care este conectat aparatul foto.<br />

Consultaţi, de asemenea, instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu televizorul.<br />

Vizualizarea imaginilor prin conectarea aparatului<br />

foto la un televizor cu ajutorul cablului A/V (livrat)<br />

1 Închideţi aparatul foto și televizorul.<br />

2 Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul cablului A/V dedicat (livrat).<br />

1 La mufele de intrare<br />

audio/video<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Cablu A/V dedicat<br />

2 La mufa de ieșire A/V<br />

3 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

4 Apăsaţi pe butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.<br />

Imaginile fotografiate cu aparatul foto apar pe televizor. Selectaţi imaginea dorită cu<br />

butonul de control.<br />

Index<br />

Note<br />

• Dacă utilizaţi aparatul foto în alte ţări, poate fi necesar să comutaţi ieșirea semnalului video astfel<br />

încât să corespundă cu cea a sistemului dvs. TV (pagina 67).<br />

• Când aparatul foto redă pe televizor, modul Facil nu poate fi utilizat.<br />

77 RO


Despre sisteme TV color<br />

Dacă doriţi să vizualizaţi imagini pe un ecran de televizor, aveţi nevoie de un televizor cu<br />

o mufă de intrare video și de un cablu A/V dedicat. Sistemul color al televizorului trebuie<br />

să corespundă celui al aparatului foto digital. Verificaţi următoarele liste de sistem de<br />

color pentru televizoare ale ţării sau regiunii unde este utilizat aparatul foto.<br />

Sistem NTSC<br />

Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador,<br />

Jamaica, Japonia, Coreea, Mexic, Peru, Surinam, Taiwan, Insulele Filipine, S.U.A,<br />

Venezuela etc.<br />

Sistem PAL<br />

Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda,<br />

Germania, Olanda, Hong Kong, Ungaria, Indonezia, Italia, Kuwait, Malaezia, Noua<br />

Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Singapore, Republica Slovacă,<br />

Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii, Vietnam etc.<br />

Sistem PAL-M<br />

Brazilia<br />

Sistem PAL-N<br />

Argentina, Paraguay, Uruguay<br />

Sistem SECAM<br />

Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

78 RO


Utilizarea împreună cu<br />

computerul<br />

„PMB” și alte aplicaţii sunt incluse pe CD-ROM (livrat) pentru a <strong>per</strong>mite o utilizare mai<br />

versatilă a imaginilor surprinse cu aparatul dvs. foto Cyber-shot.<br />

Mediu recomandat pentru computer (Windows)<br />

Se recomandă utilizarea următorului mediu pentru computer când se utilizează softwareul<br />

livrat „PMB” sau „PMB Portable” și când se importă imagini printr-o conexiune USB.<br />

SO (preinstalat)<br />

Altele<br />

Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/<br />

Windows 7<br />

Procesor: Intel Pentium III la 800 MHz sau mai rapid<br />

Memorie: 512 MB sau mai mult<br />

Hard Disk: Spaţiu pe disc necesar pentru instalare —<br />

aproximativ 500 MB<br />

Afișaj: Rezoluţie ecran: 1.024 × 768 puncte sau mai mare<br />

* 1 Ediţiile pe 64 biţi și Starter (Edition) nu sunt acceptate.<br />

Windows Image Mastering API (IMAPI) versiunea 2.0 sau o versiune ulterioară este necesară<br />

pentru utilizarea funcţiei de creare a discurilor.<br />

* 2 Starter (Edition) nu este acceptat.<br />

Mediu recomandat pentru computer (Macintosh)<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Se recomandă utilizarea următorului mediu pentru computer când se utilizează softwareul<br />

livrat „PMB Portable” și când se importă imagini printr-o conexiune USB.<br />

SO (preinstalat)<br />

Conexiune USB: Mac OS X (v10.3 - v10.6)<br />

PMB Portable: Mac OS X (v10.4 - v10.6)<br />

Note<br />

• Funcţionarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o actualizare a sistemelor de o<strong>per</strong>are<br />

descrise mai sus, sau într-un mediu multi-boot.<br />

• Dacă se conectează două sau mai multe dispozitive USB simultan la un singur computer, este<br />

posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de<br />

dispozitive USB pe care le utilizaţi.<br />

• Conectarea aparatului foto cu ajutorul unei interfeţe USB compatibile cu Hi-Speed USB<br />

(compatibilitate cu USB 2.0) <strong>per</strong>mite un transfer avansat (transfer la viteză mare), întrucât<br />

aparatul foto este compatibil cu Hi-Speed USB (compatibilitate cu USB 2.0).<br />

• Atunci când computerul reia activitatea dintr-un mod de suspendare sau de veghe, este posibil să<br />

nu se restabilească în același timp și comunicarea între aparatul foto și computer.<br />

79 RO


Utilizarea software-ului<br />

Instalarea „PMB (Picture Motion Browser)”<br />

(Windows)<br />

1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.<br />

Meniul de instalare apare.<br />

• Dacă acesta nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]) t<br />

(SONYPMB).<br />

• Dacă apare ecranul AutoPlay, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile care apar pe<br />

ecran pentru a continua instalarea.<br />

2 Faceţi clic pe [Instalare].<br />

Va apărea ecranul „Choose Setup Language”.<br />

3 Selectaţi limba dorită, apoi treceţi la următorul ecran.<br />

Va apărea ecranul „License Agreement”.<br />

4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio ( t ) pentru a<br />

accepta termenii acordului și apoi faceţi clic pe [Next].<br />

5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.<br />

• Pentru instalare, conectaţi aparatul foto la computer în timpul procedurii (pagina 82).<br />

• La apariţia mesajul de confirmare de repornire, reporniţi computerul conform instrucţiunilor<br />

de pe ecran.<br />

• DirectX poate fi instalat în funcţie de mediul de sistem al computerului dvs.<br />

6 Scoateţi CD-ROM-ul după terminarea instalării.<br />

7 Iniţializaţi software-ul.<br />

• Pentru a porni „PMB”, faceţi clic pe (PMB) de pe desktop.<br />

Pentru a consulta metoda detaliată de funcţionare, accesaţi pagina de asistenţă pentru PMB<br />

(http://www.sony.co.jp/pmb-se/) (numai în limba engleză) sau faceţi clic pe (PMB Help).<br />

• Pentru a porni „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All Programs] t (PMB).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Note<br />

• Autentificaţi-vă ca Administrator.<br />

• Când „PMB” este iniţializat pentru prima dată, mesajul de confirmare al instrumentului<br />

Informaţii apare pe ecran. Selectaţi [Start].<br />

Continuare r<br />

80 RO


Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

zIntroducere în „PMB”<br />

• „PMB” vă <strong>per</strong>mite să importaţi imagini fotografiate cu aparatul foto pe un computer în<br />

vederea prezentării pe ecran. Creaţi o conexiune USB între aparatul foto și computer și<br />

faceţi clic pe [Import].<br />

• Imaginile de pe un computer pot fi exportate pe un card de memorie și pot fi afișate pe<br />

aparatul foto. Creaţi o conexiune USB între aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Export]<br />

t [Export Media Files] din meniul [Manipulate], apoi faceţi clic pe [Export].<br />

• Puteţi salva și imprima imagini cu data.<br />

• Puteţi afișa imagini stocate pe un computer în funcţie de data fotografierii într-un afișaj tip<br />

calendar.<br />

• Puteţi corecta (Reduc. ef. ochi roșii, etc) fotografii și puteţi schimba data și ora fotografiei.<br />

• Puteţi crea discuri cu unitatea de scriere CD sau DVD.<br />

• Puteţi încărca imagini pe suport. (Este necesară o conexiune la Internet.)<br />

• Pentru alte detalii, consultaţi (PMB Help).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Index<br />

81 RO


Conectarea aparatului foto la<br />

computer<br />

1 Introduceţi acumulatorul suficient încărcat în aparatul foto.<br />

2 Porniţi computerul, apoi apăsaţi pe butonul (Redare).<br />

3 Conectaţi aparatul foto la computer.<br />

• Atunci când o conexiune USB este stabilită pentru prima dată, computerul dvs. rulează<br />

automat un program pentru a recunoaște aparatul foto. Așteptaţi puţin.<br />

1 La o mufă USB a computerului<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Cablu USB dedicat<br />

2 La mufa (USB)<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Importarea de imagini pe un computer (Windows)<br />

„PMB” vă <strong>per</strong>mite să importaţi imaginile cu ușurinţă.<br />

Pentru detalii despre funcţiile „PMB”, consultaţi secţiunea „PMB Help”.<br />

Index<br />

Importarea de imagini pe un computer fără a utiliza „PMB”<br />

Când apare ex<strong>per</strong>tul de autoredare după efectuarea unei conexiuni USB între aparatul<br />

foto și un computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] t<br />

copiaţi imaginile dorite pe computer.<br />

Importarea de imagini pe un computer<br />

(Macintosh)<br />

1 Mai întâi, conectaţi aparatul foto la computerul Macintosh. Faceţi dublu<br />

clic pe pictograma recunoscută recent de pe desktop t [DCIM] t<br />

folderul în care sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi.<br />

2 Glisaţi și fixaţi fișierele de imagine pe pictograma hard disk-ului.<br />

Fișierele de imagine sunt copiate pe hard disk.<br />

3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk t fișierul de imagine dorit din<br />

folderul ce conţine fișierele copiate.<br />

Imaginea este afișată.<br />

82 RO


Ștergerea conexiunii USB<br />

Efectuaţi procedurile de la pașii 1 la 3 de mai jos:<br />

• Deconectarea cablului USB dedicat.<br />

• Scoaterea unui card de memorie.<br />

• Introducerea unui card de memorie în aparatul foto după copierea imaginilor din memoria<br />

internă.<br />

• Închiderea aparatului foto.<br />

1 Faceţi clic pe pictograma de deconectare de<br />

pe bara de sarcini.<br />

2 Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)<br />

t [Stop].<br />

3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de<br />

confirmare, apoi faceţi clic pe [OK].<br />

Pictogramă deconectare<br />

Windows Vista<br />

Windows XP<br />

Notă<br />

• Glisaţi și fixaţi pictograma cardului de memorie sau pictograma unităţii în pictograma „Trash”<br />

înainte de a utiliza un computer Macintosh și înainte ca aparatul foto să fie deconectat de la<br />

computer.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

83 RO


Încărcarea imaginilor pe un<br />

suport<br />

Acest aparat foto are o aplicaţie „PMB Portable” încorporată.<br />

Puteţi utiliza această aplicaţie pentru a efectua următoarele:<br />

• Puteţi încărca imagini cu ușurinţă pe un blog sau alt suport.<br />

• Puteţi încărca imagini de la un computer conectat la Internet chiar dacă nu vă aflaţi acasă sau la<br />

birou.<br />

• Puteţi înregistra cu ușurinţă suporturile (de ex. bloguri) pe care le utilizaţi frecvent.<br />

Pentru detalii despre „PMB Portable”, consultaţi asistenţa „PMB Portable”.<br />

Pornirea „PMB Portable” (Windows)<br />

Când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată, trebuie să selectaţi limba. Urmaţi<br />

procedura de mai jos pentru a efectua selecţia. Odată selectată limba, pașii 3 - 5 nu mai<br />

sunt necesari la următoarea utilizare a „PMB Portable”.<br />

1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.<br />

Când conectaţi aparatul foto și computerul, apare ex<strong>per</strong>tul de autoredare.<br />

Faceţi clic pe [×] pentru a închide unităţile care nu sunt necesare.<br />

• Dacă ex<strong>per</strong>tul de autoredare nu apare, faceţi clic pe [Computer] (în Windows XP, [My<br />

Computer]) t [PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”.<br />

2 Faceţi clic pe „PMB Portable”.<br />

(În Windows XP, faceţi clic pe „PMB Portable” t [OK].)<br />

• Dacă nu se afișează [PMB Portable] în ex<strong>per</strong>tul de autoredare, faceţi clic pe [Computer] t<br />

[PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”.<br />

Apare ecranul de Selectare limbă.<br />

3 Selectaţi limba dorită, apoi faceţi clic pe [OK].<br />

Apare ecranul de Selectare regiune.<br />

4 Selectaţi valorile corespunzătoare pentru [Region] și [Country/Area], apoi<br />

faceţi clic pe [OK].<br />

Se afișează ecranul Contract de licenţă.<br />

5 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe<br />

[I Agree].<br />

„PMB Portable” se iniţializează.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

84 RO


Pornirea „PMB Portable” (Macintosh)<br />

1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer Macintosh.<br />

Când conectaţi aparatul foto și computerul, pe desktop apare [PMBPORTABLE].<br />

Faceţi clic pe [×] pentru a închide unităţile care nu sunt necesare.<br />

2 Faceţi clic pe [PMBP_Mac] în folderul [PMBPORTABLE].<br />

Apare ecranul de Selectare regiune.<br />

3 Selectaţi valorile corespunzătoare pentru [Region] și [Country/Area], apoi<br />

faceţi clic pe [OK].<br />

Se afișează ecranul Contract de licenţă.<br />

4 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe<br />

[I Agree].<br />

„PMB Portable” se iniţializează.<br />

Note<br />

• Setaţi [Setări LUN] în [Setări principale] la [Multiplu].<br />

• Conectaţi-vă întotdeauna la o reţea când utilizaţi „PMB Portable”.<br />

• Când încărcaţi imagini pe Internet, memoria cache poate rămâne în computerul utilizat, în<br />

funcţie de furnizorul de servicii. Acest lucru este valabil și când aparatul foto este utilizat în acest<br />

scop.<br />

• Dacă apare o problemă legată de „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din<br />

greșeală, puteţi repara „PMB Portable” descărcând aplicaţia de instalare pentru PMB Portable<br />

de pe site-ul Web.<br />

Note privind „PMB Portable”<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

„PMB Portable” face posibilă descărcarea de URL-uri de pe un număr de situri de pe<br />

serverul administrat de <strong>Sony</strong> („server <strong>Sony</strong>”).<br />

Pentru a utiliza „PMB Portable” pentru a vă bucura de avantajele serviciului de încărcare<br />

imagini sau de alte servicii („serviciile”) oferite de aceste situri și de altele, trebuie să<br />

acceptaţi următoarele.<br />

• Unele situri necesită proceduri de înregistrare și/sau taxe de utilizare a serviciilor. Utilizând<br />

serviciile, trebuie să respectaţi termenii și condiţiile stabilite de siturile respective.<br />

• Serviciile pot fi întrerupte sau modificate conform deciziilor o<strong>per</strong>atorilor siturilor. <strong>Sony</strong> nu este<br />

responsabil de problemele ce pot apărea între utilizatori și terţe părţi sau orice neplăcere cauzată<br />

de utilizatori legat de utilizarea serviciilor, inclusiv de terminarea sau modificarea unor astfel de<br />

servicii.<br />

• Pentru a vizualiza un sit, veţi fi redirecţionat către acesta de către serverul <strong>Sony</strong>. Pot exista<br />

momente când nu puteţi accesa situl din cauza mentenanţei serverului sau din alte motive.<br />

• Dacă utilizarea serverului <strong>Sony</strong> urmează a fi încheiată, veţi fi notificat(ă) în avans pe situl <strong>Sony</strong>,<br />

etc.<br />

• URL-urile către care sunteţi redirecţionaţi de serverul <strong>Sony</strong> și alte informaţii pot fi înregistrate în<br />

scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii <strong>Sony</strong>. Cu toate acestea, nu vor fi înregistrate<br />

date <strong>per</strong>sonale în astfel de ocazii.<br />

85 RO


Imprimarea fotografiilor<br />

Puteţi imprima fotografii prin următoarele metode.<br />

• Imprimarea directă cu ajutorul unei imprimante compatibile PictBridge<br />

• Imprimarea directă cu ajutorul unei imprimante care acceptă tipul cardului dvs. de<br />

memorie.<br />

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu imprimanta.<br />

• Imprimarea cu ajutorul computerului<br />

Puteţi importa imagini într-un computer cu ajutorul softului „PMB” livrat, după care le<br />

puteţi imprima.<br />

Puteţi introduce data pe imagine și o puteţi imprima. Pentru detalii, consultaţi „PMB<br />

Help”.<br />

• Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 87)<br />

Notă<br />

• La imprimarea fotografiilor realizate în modul [16:9], este posibil ca ambele margini să fie tăiate.<br />

Imprimarea directă a imaginilor cu ajutorul unei<br />

imprimante compatibile PictBridge<br />

Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima imagini realizate cu aparatul foto<br />

conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.<br />

„PictBridge” are la bază standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging<br />

Products Association)<br />

1 Introduceţi acumulatorul suficient încărcat în aparatul foto.<br />

2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

1 La o mufă USB a<br />

imprimantei<br />

Cablu USB dedicat<br />

2 La mufa (USB)<br />

3 Porniţi aparatul foto și imprimanta.<br />

După realizarea conexiunii, indicatorul indicator apare pe ecran.<br />

Dacă indicatorul se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (notificare<br />

eroare), verificaţi imprimanta conectată.<br />

Continuare r<br />

86 RO


4 MENU t (Imprimare) t mod dorit t z pe butonul de control<br />

Această imagine<br />

Imagini multiple<br />

5 Element dorit t [Pornire] t z<br />

Cantitate<br />

Aspect<br />

Dimensiune<br />

Datã<br />

Note<br />

Imprimă imaginea afișată curent în modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și imprima imagini multiple.<br />

După pasul 4, efectuaţi următoarele.<br />

1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi pe z.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de imprimat<br />

toate imaginile.<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Selectează numărul de copii ale imaginii specificate pentru<br />

imprimare.<br />

• Este posibil ca numărul de imagini desemnat să nu încapă pe o<br />

singură coală, în funcţie de cantitatea de imagini.<br />

Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi<br />

una lângă alta pe o coală.<br />

Selectează dimensiunea colii pentru imprimare.<br />

Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data și ora<br />

în imagini.<br />

• Dacă alegeţi [Dată], data va fi introdusă în ordinea pe care aţi<br />

selectat-o utilizând [Setare dată și oră] aparatului foto. Este posibil<br />

ca această funcţie să nu fie disponibilă în funcţie de imprimantă.<br />

• Nu se pot imprima filme.<br />

• Dacă nu a fost posibilă conectarea aparatului foto la imprimantă, asiguraţi-vă că aţi setat<br />

[Conectare USB] de sub (Setări principale) pe [PictBridge].<br />

• Nu deconectaţi cablul USB dedicat în timp ce pe ecran apare indicatorul (Conectare<br />

PictBridge).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Imprimarea la un centru de imprimare<br />

Puteţi duce la un centru de imprimare a fotografiilor un card de memorie care conţine<br />

imagini realizate cu aparatul foto. Cât timp centrul de imprimare <strong>per</strong>mite servicii de<br />

imprimare foto conform standardului DPOF, puteţi efectua înainte un marcaj<br />

(Comandă de imprimare) pe imagini în modul redare astfel încât să nu trebuiască să<br />

le selectaţi din nou când le imprimaţi la centrul de imprimare.<br />

Note<br />

• La centrul de imprimare nu puteţi imprima imagini stocate în memoria internă direct de pe<br />

aparatul foto. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 74), apoi duceţi cardul de<br />

memorie la centrul de imprimare.<br />

• Consultaţi centrul de imprimare de fotografii pentru a afla ce tipuri de carduri de memorie sunt<br />

acceptate.<br />

• Poate fi necesar un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Cereţi ajutor de la<br />

centrul de imprimare foto.<br />

• Înainte de a duce datele despre imagine la un centru, efectuaţi întotdeauna copii (de siguranţă)<br />

ale datelor pe un disc.<br />

• Nu puteţi seta numărul de imprimări.<br />

• Dacă doriţi să suprapuneţi data pe imagini, consultaţi centrul dvs. de imprimare de fotografii.<br />

87 RO


Depanarea<br />

Dacă ex<strong>per</strong>imentaţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.<br />

1 Verificaţi elementele de la paginile 88 - 95.<br />

Dacă pe ecran apare un cod precum „C/E:ss:ss”,<br />

consultaţi pagina 96.<br />

2 Scoateţi bateria, așteptaţi un minut, reintroduceţi<br />

bateria și porniţi alimentarea.<br />

3 Inţializaţi setările (pagina 66).<br />

4 Consultaţi dealerul <strong>Sony</strong> sau sediul service autorizat<br />

local <strong>Sony</strong>.<br />

Reţineţi că trimiţând aparatul foto pentru reparaţii, sunteţi de acord cu verificarea<br />

conţinutului memoriei interne, a fișierelor muzicale.<br />

Informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebări frecvente pot fi<br />

găsite pe site-ul nostru Web pentru Asistenţă Clienţi.<br />

http://www.sony.net/<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Acumulatorul și alimentarea<br />

Acumulatorul nu poate fi introdus.<br />

• Introduceţi acumulatorul corect, apăsând butonul de ejectare a bateriei.<br />

Aparatul foto nu poate fi pornit.<br />

•După reintroducerea acumulatorului în aparatul foto, poate dura câteva minute până la<br />

pornirea aparatului foto.<br />

• Introduceţi acumulatorul corect.<br />

• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi un acumulator încărcat.<br />

•Utilizaţi un acumulator recomandat.<br />

Aparatul foto se închide brusc.<br />

• În funcţie de aparatul foto și de tem<strong>per</strong>atura bateriei, este posibil ca acesta să se închidă<br />

automat pentru protecţie. În acest caz, un mesaj este afișat pe ecranul LCD înainte de a se<br />

închide aparatul.<br />

• Atunci când funcţia [Economisire energ.] este setată la [Standard] sau [Rezistenţă], dacă nu<br />

utilizaţi aparatul foto pentru o anumită <strong>per</strong>ioadă în timp ce este pornit, acesta se oprește<br />

automat pentru a preveni uzarea acumulatorului. Reporniţi aparatul foto.<br />

88 RO


Indicatorul de capacitate rămasă nu este corect.<br />

•Acest fenomen se înregistrează când utilizaţi aparatul foto în locaţii cu tem<strong>per</strong>aturi extrem de<br />

ridicate sau de scăzute.<br />

• A apărut o discrepanţă între indicatorul de capacitate rămasă și capacitatea rămasă reală a<br />

bateriei. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, apoi încărcaţi-l pentru a corecta indicarea.<br />

În funcţie de condiţiile de utilizare, este posibil ca indicatorul să nu fie corect.<br />

•Acumulatorul este inutilizabil (pagina 101). Înlocuiţi-l cu unul nou.<br />

Acumulatorul nu poate fi încărcat.<br />

•Nu puteţi alimenta acumulatorul cu ajutorul Adaptorului c.a. (se vinde separat). Utilizaţi<br />

încărcătorul pentru baterie pentru a alimenta bateria.<br />

Becul CHARGE se aprinde intermitent în timpul alimentării bateriei.<br />

•Scoateţi și introduceţi din nou acumulatorul; asiguraţi-vă că este corect fixat.<br />

• Tem<strong>per</strong>atura poate fi necorespunzătoare pentru alimentare. Încercaţi să încărcaţi din nou<br />

acumulatorul în intervalul adecvat de tem<strong>per</strong>aturi de încărcare (10 °C - 30 °C).<br />

•Consultaţi pagina 102 pentru detalii.<br />

Realizarea de fotografii/filme<br />

Nu se pot înregistra imagini.<br />

• Imaginile sunt înregistrate în memoria internă chiar și atunci când este introdus un card de<br />

memorie în aparatul foto. Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul de memorie în aparatul<br />

foto.<br />

•Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne sau a cardului de memorie. Dacă memoria e<br />

plină, efectuaţi una din următoarele acţiuni:<br />

– Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare (pagina 26).<br />

– Schimbaţi cardul de memorie.<br />

•Nu puteţi înregistra imagini în timp ce încărcaţi bliţul.<br />

• Pentru înregistrarea filmelor, este recomandat să utilizaţi următoarele carduri de memorie:<br />

– „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”<br />

– card de memorie SD sau card de memorie SDHC (Clasa 2 sau mai rapid)<br />

•Setaţi comutatorul de selectare a modului la (Fotografie) atunci când realizaţi fotografii.<br />

•Setaţi comutatorul de selectare a modului la (Film) atunci când înregistraţi filme.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.<br />

•Nicio imagine nu este efectuată dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.<br />

Imaginea este defocalizată.<br />

•Subiectul este prea aproape. Atunci când fotografiaţi, asiguraţi-vă că poziţionaţi obiectivul la<br />

o distanţă faţă de subiect mai mare decât cea mai redusă distanţă de fotografiere (aproximativ<br />

4 cm (W)/60 cm (T) faţă de obiectiv).<br />

• Modul (Crepuscul) sau (Peisaj) este selectat în Selectare scene atunci când realizaţi<br />

fotografii.<br />

Funcţia zoom nu funcţionează.<br />

•Nu puteţi utiliza zoomul optic atunci când înregistraţi filme.<br />

•Nu puteţi utiliza funcţia de zoom inteligent în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 60).<br />

•Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital atunci când:<br />

– Realizarea filmelor.<br />

– Declanșator zâmbet este activat.<br />

89 RO


Nu se poate selecta funcţia Detecţie feţe.<br />

• Puteţi selecta Detecţie feţe numai când modul de focalizare este setat pe [Multi AF] și modul<br />

de măsurare pe [Multi].<br />

Bliţul nu funcţionează.<br />

•Nu puteţi utiliza bliţul atunci când:<br />

– Este selectat Modul Rafală (pagina 37).<br />

– Modul (Sensibilitate înaltă) sau (Crepuscul) este selectat în Selectare scenă.<br />

– Înregistrarea în modul Film.<br />

• Setaţi bliţul la (Activat) (pagina 20) când modul Selectare Scenă este setat la (Peisaj),<br />

(Specialităţi culinare), (Animal de companie), (Plajă), (Zăpadă) sau<br />

(Subacvatic).<br />

Puncte circulare albe neclare apar în imaginile fotografiate cu bliţ.<br />

•Particulele (praf, polen etc.) din aer au reflectat lumina bliţului și au apărut în imagine.<br />

Aceasta nu este o defecţiune.<br />

Funcţia de fotografiere de la apropiere (Macro) nu funcţionează.<br />

• Aparatul foto ajustează focalizarea în mod automat. Apăsaţi și menţineţi apăsat până la<br />

jumătate butonul declanșator. Ajustarea focalizării poate dura mai mult când fotografiaţi un<br />

subiect apropiat.<br />

• Modul (Peisaj) sau (Crepuscul) este selectat în Selectare scenă.<br />

Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.<br />

• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.<br />

Nu se pot insera datele în imagini.<br />

•Aparatul foto nu are o caracteristică de suprapunere a datei pe imagine. Utilizând „PMB”,<br />

puteţi imprima sau salva imagini cu dată (pagina 80).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când apăsaţi și<br />

menţineţi apăsat până la jumătate butonul declanșator.<br />

• Expunerea nu este corectă. Corectaţi expunerea (pagina 38).<br />

Culorile imaginii nu sunt corecte.<br />

•Reglaţi balansul de alb (pagina 40).<br />

Pe zonele luminoase ale subiectului apar dungi albe sau mov sau întregul ecran<br />

al imaginii devine roșiatic.<br />

•Acest fenomen este denumit pătare. Aceasta nu este o defecţiune. Pătarea nu apare pe<br />

fotografii, dar apare sub forma unor dungi sau a unor culori neomogene în filme.<br />

(prin „zone luminoase” se face referire la lumina soarelui sau la lumini electrice, care sunt<br />

mult mai puternice decât mediul înconjurător.)<br />

Imaginea este parazitată când vizualizaţi ecranul într-un loc întunecos.<br />

•Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului, mărind temporar luminozitatea<br />

imaginii în condiţii de iluminare slabă. Nu există efecte pe imaginea înregistrată.<br />

90 RO


Ochii subiectului apar roșii.<br />

•Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] pe [Auto] sau pe [Activat] (pagina 61).<br />

•Fotografiaţi subiectul la o distanţă mai mică decât raza bliţului, utilizând bliţul.<br />

• Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul.<br />

• Retușaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] în meniul de vizualizare<br />

(pagina 53), sau corectaţi prin „PMB”.<br />

Pe ecran apar și <strong>per</strong>sistă puncte.<br />

•Aceasta nu este o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.<br />

Nu se pot efectua fotografii succesive.<br />

• Memoria internă sau cardul de memorie este plin. Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare<br />

(pagina 26).<br />

•Nivelul bateriei este scăzut. Introduceţi un acumulator încărcat.<br />

Aceeași imagine este efectuată de mai multe ori.<br />

• [Setări în rafală] este setat pe [Rafală] (pagina 37).<br />

• [Recunoaștere scenă] este setat pe [Avansat] (pagina 45).<br />

Vizualizarea imaginilor<br />

Imaginile nu pot fi redate.<br />

•Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul de memorie în aparatul foto.<br />

•Numele folderului/fișierului a fost modificat pe computer.<br />

•Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin<br />

fotografii ce au fost procesate pe un computer, sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.<br />

• Aparatul foto este în mod USB. Ștergerea conexiunii USB (pagina 83).<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Data și ora nu sunt afișate.<br />

•Afișajul ecranului este setat să afișeze numai imagini. Apăsaţi pe butonul DISP (Setări afișaj<br />

pe ecran) pentru a afișa informaţii (pagina 19).<br />

Imaginea pare brută imediat după pornirea redării.<br />

•Aceasta poate fi cauzată de procesarea imaginii. Aceasta nu este o defecţiune.<br />

Imaginea nu apare pe ecranul LCD.<br />

•Dacă la aparatul foto este conectat un cablu A/V, deconectaţi-l.<br />

Nu se pot afișa imagini în modul index.<br />

•Aparatul foto este setat la modul Facil. Anulaţi modul Facil.<br />

Imaginea nu apare pe televizor.<br />

• Verificaţi [Ieșire video] pentru a vedea dacă semnalul ieșirii video al aparatului foto este setat<br />

pe sistemul color al televizorului dvs. (pagina 67).<br />

• Verificaţi dacă este conformă conexiunea (pagina 77).<br />

91 RO


Ștergerea<br />

O imagine nu poate fi ștearsă.<br />

• Anulaţi protecţia (pagina 55).<br />

Cuprins<br />

Computerele<br />

„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu slot pentru<br />

„Memory Stick”.<br />

•Asiguraţi-vă că atât computerul cât și cititorul/inscriptorul de „Memory Stick” acceptă<br />

„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și de cititoare/inscriptoare de „Memory<br />

Stick” produse de alţi producători în afară de <strong>Sony</strong> trebuie să contacteze producătorii<br />

respectivi.<br />

•Dacă „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer<br />

(pagina 82). Computerul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.<br />

Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.<br />

•Când nivelul de încărcare a bateriei se reduce, introduceţi acumulatorul încărcat.<br />

•Setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe [Mass Storage] (pagina 68).<br />

•Utilizaţi cablul USB dedicat (livrat).<br />

•Deconectaţi cablul USB dedicat de la computer și de la aparatul foto și conectaţi-l din nou,<br />

fixându-l bine.<br />

• Deconectaţi toate echipamentele în afară de aparatul foto, tastatură și mouse de la conectorii<br />

USB ai computerului dvs.<br />

•Conectaţi aparatul foto direct la computer, fără a mai trece printr-un hub USB sau alt<br />

dispozitiv.<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Nu se pot importa imagini.<br />

• Conectaţi camera și computerul corect, realizând o conexiune USB (pagina 82).<br />

•Când realizaţi imagini cu un card de memorie formatat de un computer, este posibil să nu<br />

puteţi importa imaginile pe un computer. Fotografiaţi utilizând un card de memorie formatat<br />

de aparatul foto (pagina 70).<br />

După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.<br />

•Realizaţi conexiunea USB după ce aţi oprit computerul.<br />

După realizarea unei conexiuni USB, „PMB Portable” nu pornește.<br />

• Setaţi [Setări LUN] pe [Multiplu] (pagina 69).<br />

•Setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe [Mass Storage] (pagina 68).<br />

•Conectaţi computerul la reţea.<br />

Nu se pot reda imaginile pe computer.<br />

• Dacă utilizaţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 80).<br />

•Consultaţi fabricantul computerului sau al softului.<br />

Imaginea și sunetul sunt parazitate de zgomot atunci când vizualizaţi un film pe<br />

un computer.<br />

• Filmul este redat direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Importaţi filmul pe<br />

computer utilizând „PMB”, apoi redaţi-l (pagina 82).<br />

92 RO


După ce sunt exportate într-un computer, imaginile nu mai pot fi vizualizate pe<br />

aparatul foto.<br />

• Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, cum ar fi „101MSDCF”.<br />

Card de memorie<br />

Nu se poate introduce un card de memorie.<br />

• Introduceţi cardul de memorie în direcţia corectă.<br />

Aţi formatat un card de memorie din greșeală.<br />

• Toate datele de pe cardul de memorie sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recu<strong>per</strong>a.<br />

Imaginile sunt înregistrate în memoria internă chiar și atunci când este introdus<br />

un card de memorie în aparatul foto.<br />

•Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul de memorie în aparatul foto.<br />

Memoria internă<br />

Nu se pot reda sau înregistra imagini cu ajutorul memoriei interne.<br />

•În aparatul foto este introdusă un card de memorie. Scoateţi-l.<br />

Nu se pot copia pe cardul de memorie datele stocate în memoria internă.<br />

• Cardul de memorie este plin. Copiaţi pe un card de memorie cu capacitate suficientă.<br />

Nu se pot copia datele de pe cardul de memorie sau din computer în memoria<br />

internă.<br />

• Această caracteristică nu este disponibilă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Imprimarea<br />

Consultaţi „Imprimantă compatibilă cu PictBridge” împreună cu următoarele elemente.<br />

O imagine nu poate fi imprimată.<br />

•Citiţi manualul de utilizare al imprimantei.<br />

Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.<br />

•În funcţie de imprimantă, toate marginile imaginii pot fi tăiate. În special dacă imprimaţi o<br />

imagine cu dimensiunea setată pe [16:9], marginea laterală a imaginii poate fi tăiată.<br />

•Când imprimaţi imagini cu ajutorul imprimantei, anulaţi setările pentru decorare sau<br />

imprimare fără chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta<br />

oferă sau nu aceste funcţii.<br />

•Dacă imprimaţi imaginile la un centru de imprimare digitală, întrebaţi dacă se pot imprima<br />

imaginile fără a se tăia ambele margini.<br />

93 RO


Nu se pot imprima imagini cu dată.<br />

•Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima imagini cu dată (pagina 80).<br />

•Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini. Totuși, deoarece<br />

imaginile realizate cu aparatul includ informaţii despre data înregistrării, puteţi imprima<br />

imagini cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul pot recunoaște informaţii Exif. Pentru<br />

compatibilitate cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.<br />

• Dacă utilizaţi un serviciu de imprimare a fotografiilor, rugaţi <strong>per</strong>sonalul să suprapună datele<br />

pe imagini.<br />

Imprimantă compatibilă cu PictBridge<br />

Nu se poate stabili o conexiune.<br />

• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu este compatibilă cu<br />

standardul PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta<br />

este compatibilă sau nu cu PictBridge.<br />

• Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită și că poate fi conectată la aparatul foto.<br />

•Setaţi [Conectare USB] pe [PictBridge] (pagina 68).<br />

• Deconectaţi și conectaţi din nou cablul USB dedicat. Dacă pe imprimantă apare un mesaj de<br />

eroare, consultaţi instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu imprimanta.<br />

Nu se pot imprima imagini.<br />

• Verificaţi conectarea corespunzătoare a aparatului foto și a imprimantei cu ajutorul cablului<br />

USB dedicat.<br />

•Porniţi imprimanta. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de o<strong>per</strong>are livrate împreună cu<br />

imprimanta.<br />

•Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, este posibil ca imaginile să nu fie imprimate.<br />

Deconectaţi și conectaţi din nou cablul USB dedicat. Dacă tot nu puteţi imprima imagini,<br />

deconectaţi cablul USB dedicat, opriţi și porniţi imprimanta, apoi reconectaţi cablul USB<br />

dedicat.<br />

•Nu se pot imprima filme.<br />

•Imaginile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorului unui computer<br />

nu pot fi imprimate.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Imprimarea este anulată.<br />

•Confirmaţi că aţi deconectat cablul USB dedicat înainte ca marcajul<br />

PictBridge) să dispară.<br />

(Conectare<br />

Nu se poate insera data sau nu se pot imprima imagini în mod video.<br />

•Imprimanta nu asigură aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă<br />

imprimanta oferă sau nu aceste funcţii.<br />

• În funcţie de imprimantă, este posibil ca data să nu fie inserată în modul index. Consultaţi<br />

producătorul imprimantei.<br />

„---- -- --” se imprimă pe partea imaginii unde este inserată data.<br />

•Imaginea nu are data înregistrării, de aceea data nu poate fi inserată. Setaţi [Dată] pe<br />

[Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 86).<br />

94 RO


Nu se poate imprima imaginea la dimensiunea selectată.<br />

•Atunci când utilizaţi hârtie de o altă dimensiune după conectarea imprimantei la aparatul<br />

foto, deconectaţi, apoi reconectaţi cablul USB dedicat.<br />

•Configuraţia de imprimare a aparatului foto diferă de cea a imprimantei. Modificaţi fie<br />

configuraţia aparatului foto (pagina 86), fie a imprimantei.<br />

•Consultaţi fabricantul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate asigura dimensiunea<br />

dorită.<br />

Nu se poate o<strong>per</strong>a aparatul foto după anularea imprimării.<br />

• Așteptaţi un timp, deoarece imprimanta efectuează o<strong>per</strong>aţia de anulare. Aceasta poate dura<br />

un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.<br />

Altele<br />

Obiectivul se aburește.<br />

•A avut loc condensarea umezelii. Opriţi aparatul foto și nu îl mai utilizaţi timp de aproximativ<br />

o oră.<br />

Aparatul foto se oprește cu partea cu obiectivul extinsă.<br />

•Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu un acumulator încărcat, apoi porniţi din nou<br />

aparatul foto.<br />

•Nu încercaţi să forţaţi obiectivul înţepenit.<br />

Aparatul foto se încălzește dacă îl utilizaţi un timp îndelungat.<br />

•Aceasta nu este o defecţiune.<br />

Ecranul Setare ceas apare la pornirea aparatului foto.<br />

•Setaţi din nou data și ora (pagina 76).<br />

• Bateria de rezervă internă reîncărcabilă s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată și lăsaţi<br />

aparatul oprit timp de 24 de ore sau mai mult.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Data sau ora este greșită.<br />

•Modificaţi setările din MENU t<br />

(Setări) t [Setări ceas] t [Setare dată și oră].<br />

95 RO


Indicatorii și mesajele de<br />

avertizare<br />

Afișarea autodiagnosticării<br />

Dacă se afișează un cod care începe cu o literă din alfabet, funcţia de autodiagnosticare a<br />

aparatului foto este activă. Ultimele două cifre (indicate de ss) vor fi diferite, în funcţie<br />

de starea camerei.<br />

Dacă nu puteţi rezolva problema nici în urma încercării repetate a următoarelor acţiuni<br />

corective, este posibil ca aparatul foto să necesite o reparaţie.<br />

Contactaţi dealerul <strong>Sony</strong> sau sediul service autorizat local <strong>Sony</strong>.<br />

C:32:ss<br />

•Există o problemă legată de componentele aparatului foto. Opriţi și reporniţi aparatul.<br />

C:13:ss<br />

•Aparatul foto nu poate citi sau scrie date pe cardul de memorie. Încercaţi să opriţi și să porniţi<br />

din nou aparatul foto sau să scoateţi și să reintroduceţi cardul de memorie de câteva ori.<br />

•În memoria internă s-a produs o eroare de formatare sau a fost introdus un card de memorie<br />

neformatat. Formataţi memoria internă sau cardul de memorie (pagina 70).<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat împreună cu aparatul foto sau datele sunt<br />

deteriorate. Introduceţi un nou card de memorie.<br />

E:61:ss<br />

E:62:ss<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

E:91:ss<br />

• Defecţiune la aparatul foto. Iniţializaţi aparatul foto (pagina 66), apoi porniţi-l din nou.<br />

Mesajele<br />

Dacă apar următoarele mesaje, respectaţi instrucţiunile.<br />

•Nivelul bateriei este scăzut. Încărcaţi imediat acumulatorul. În funcţie de condiţiile de<br />

utilizare sau de tipul bateriei, este posibil ca indicatorul să se aprindă intermitent chiar dacă<br />

mai sunt 5 - 10 minute până la descărcarea bateriei.<br />

A se utiliza numai cu o baterie compatibilă<br />

• Acumulatorul introdus nu este de tip NP-BN1 (livrat).<br />

Eroare sistem<br />

•Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.<br />

96 RO


Aparat foto supraîncălzit<br />

Lăsaţi-l să se răcească<br />

• Tem<strong>per</strong>atura aparatului foto a crescut. Acesta se poate opri automat, sau este posibil să nu<br />

mai puteţi înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-o locaţie cu tem<strong>per</strong>atură scăzută până<br />

când acesta se răcește.<br />

Eroare memorie internă<br />

•Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.<br />

Reintroduceţi card memorie<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat împreună cu aparatul foto (pagina 3).<br />

•Porţiunea reprezentată de terminalul cardului de memorie este murdară.<br />

•Cardul de memorie este deteriorat.<br />

Eroare tip card memorie<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat împreună cu aparatul foto (pagina 3).<br />

Eroare formatare memorie internă<br />

Eroare formatare card memorie<br />

•Formataţi din nou mediul (pagina 70).<br />

Card memorie blocat<br />

•Utilizaţi cardul de memorie cu comutatorul pentru protecţie la scriere, iar comutatorul este<br />

setat la poziţia BLOCARE. Setaţi comutatorul în poziţia de înregistrare.<br />

Card memorie protejat la scriere<br />

• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini de pe acest card de memorie.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Nicio imagine<br />

• În memoria internă nu s-a înregistrat nicio imagine care să poată fi redată.<br />

• Nicio imagine care să poată fi redată nu s-a înregistrat în acest folder al cardului de memorie.<br />

Eroare folder<br />

• Pe cardul de memorie există deja un folder cu un număr care conţine aceleași prime trei cifre<br />

(de exemplu: 123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou<br />

(paginile 71, 72).<br />

Creare mai multe foldere imposibilă<br />

•Folderul al cărui nume începe cu „999” există pe cardul de memorie. În acest caz, nu puteţi<br />

crea foldere.<br />

Eroare fișier<br />

•S-a produs o eroare în timpul redării imaginii.<br />

Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin<br />

fotografii ce au fost procesate pe un computer, sau fotografii efectuate cu alte aparate foto.<br />

97 RO


Folder protejat la scriere<br />

• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi<br />

alt folder (pagina 72).<br />

Fișier protejat<br />

• Deblocaţi protecţia (pagina 55).<br />

Dimensiune imagine peste limită<br />

•Încercaţi să redaţi o imagine de o dimensiune care nu poate fi redată pe aparatul foto.<br />

Detectare faţă pentru retușare imposibilă<br />

•Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.<br />

(Indicator avertisment vibraţii)<br />

•Aparatul foto poate vibra datorită luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul sau montaţi aparatul<br />

foto pe trepied pentru a-l fixa.<br />

Opriţi și reporniţi aparatul<br />

•Obiectivul funcţionează necorespunzător.<br />

VGA neacceptată cu acest card memorie<br />

•Pentru înregistrarea filmelor, este recomandat să utilizaţi un card de memorie cu o capacitate<br />

de 1 GB sau mai mult.<br />

Număr maxim imagini deja selectat<br />

• Până la 100 fișiere pot fi selectate prin [Imagini multiple].<br />

• Puteţi adăuga marcaje (Ordine de imprimare) la până la 999 fișierele. Anulaţi selecţia.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

• Este posibil ca transmisia de date către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi<br />

cablul USB dedicat.<br />

Se procesează...<br />

•Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când o<strong>per</strong>aţia nu<br />

este terminată. Aceasta poate dura un timp mai îndelungat, în funcţie de imprimantă.<br />

Executare o<strong>per</strong>aţie impos. în fișiere neacceptate<br />

•Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu pot fi aplicate pe fișiere de imagine<br />

care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau pe imagini care au fost înregistrate cu<br />

alte aparate foto.<br />

Memorie internă plină<br />

Ștergeţi imagini?<br />

•Memoria internă este plină. Pentru a înregistra în memoria internă, selectaţi [Da] și ștergeţi<br />

imaginile nedorite.<br />

98 RO


„Memory Stick Duo”<br />

A „Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact, portabil. Tipurile de<br />

„Memory Stick Duo” care pot fi utilizate împreună cu aparatul foto sunt listate în tabelul<br />

de mai jos. Totuși, funcţionarea corespunzătoare nu poate fi garantată pentru toate<br />

funcţiile „Memory Stick Duo”.<br />

Tip de „Memory Stick”<br />

Înregistrare/Redare<br />

Memory Stick Duo (fără MagicGate) a* 1<br />

Memory Stick Duo (cu MagicGate) a* 2<br />

MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2<br />

Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3<br />

Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4<br />

* 1 Transferul de date de mare viteză printr-o interfaţă paralelă nu este acceptat.<br />

* 2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” și „Memory Stick PRO Duo” sunt<br />

dotate cu funcţii MagicGate. MagicGate este o tehnologie protejată de drepturi de autor care<br />

utilizează tehnologie de criptare. Înregistrarea/redarea de date care necesită funcţii MagicGate<br />

nu poate fi efectuată cu aparatul foto.<br />

* 3 Pot fi înregistrate filme cu o dimensiune [VGA].<br />

* 4 Acest aparat foto nu acceptă transfer de date în paralel pe 8 biţi. Acesta efectuează același<br />

transfer de date în paralel pe 4 biţi ca și „Memory Stick PRO Duo”.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Note<br />

• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este abrevierea pentru<br />

„Memory Stick Micro”.<br />

• Funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu un computer nu este<br />

garantată.<br />

• Vitezele de citire/scriere de date diferă în funcţie de combinaţia formată din „Memory Stick<br />

Duo” și echipamentul utilizat.<br />

• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timpul unei o<strong>per</strong>aţii de citire sau de scriere de date.<br />

• Datele pot fi corupte în următoarele cazuri:<br />

– La scoaterea „Memory Stick Duo” sau închiderea aparatului foto în timpul unei o<strong>per</strong>aţii de<br />

citire sau de scriere<br />

– La utilizarea „Memory Stick Duo” în locaţii afectate de electricitate statică sau de zgomot<br />

electric<br />

• Recomandăm copierea de siguranţă a datelor importante.<br />

• Nu atașaţi o etichetă pe „Memory Stick Duo” sau pe Adaptorul pentru „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu atingeţi porţiunea terminalului „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.<br />

• Nu loviţi, îndoiţi sau lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu dezasamblaţi sau modificaţi „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu expuneţi la apă „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi accidental.<br />

• Nu introduceţi alte obiecte în afară de „Memory Stick Duo” în slotul pentru „Memory Stick<br />

Duo”. Dacă procedaţi astfel, puteţi produce deteriorări.<br />

• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele condiţii:<br />

– Locaţii cu tem<strong>per</strong>atură ridicată, precum interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina<br />

directă a soarelui<br />

– Locaţii expuse la lumina directă a soarelui<br />

– Locaţii cu umezeală sau locaţii în care există substanţe corozive<br />

Index<br />

Continuare r<br />

99 RO


Instrucţiuni despre utilizarea Adaptorului pentru „Memory<br />

Stick Duo” (se vinde separat)<br />

• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, nu uitaţi să<br />

introduceţi „Memory Stick Duo” într-un Adaptor pentru „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi<br />

un „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un Adaptor pentru<br />

„Memory Stick Duo”, este posibil ca acesta să nu mai poată fi scos din dispozitiv.<br />

• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un Adaptor „Memory Stick Duo”, asiguraţi-vă<br />

că „Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, apoi împingeţi-l complet. Introducerea<br />

greșită poate provoca defecţiuni.<br />

• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un Adaptor pentru „Memory Stick Duo”<br />

cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, asiguraţi-vă că Adaptorul pentru „Memory Stick<br />

Duo” este introdus în direcţia corespunzătoare. Reţineţi că utilizarea necorespunzătoare poate<br />

duce la deteriorarea echipamentului.<br />

• Nu introduceţi un Adaptor pentru „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory<br />

Stick” fără un „Memory Stick Duo” atașat. Dacă procedaţi astfel, puteţi deteriora unitatea.<br />

Instrucţiuni pentru utilizarea „Memory Stick Micro” (se vinde<br />

separat)<br />

• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” împreună cu aparatul foto, nu uitaţi să introduceţi<br />

„Memory Stick Micro” într-un Adaptor „M2” de dimensiune Duo. Dacă introduceţi un<br />

„Memory Stick Micro” în aparatul foto fără un Adaptor pentru „M2” de dimensiune Duo, este<br />

posibil să nu îl mai puteţi scoate din aparatul foto.<br />

• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi accidental.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

100 RO


Acumulatorul<br />

Despre încărcarea acumulatorului<br />

Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul într-o locaţie cu tem<strong>per</strong>atură înconjurătoare de<br />

10 °C - 30 °C. Este posibil ca acumulatorul să nu se încarce complet la tem<strong>per</strong>aturi în afara acestui<br />

interval.<br />

Utilizarea eficientă a acumulatorului<br />

• Capacitatea bateriei scade în medii cu tem<strong>per</strong>aturi scăzute. Astfel, în locuri cu tem<strong>per</strong>aturi<br />

scăzute, timpul de funcţionare a bateriei este mai mic. Recomandăm următoarele pentru<br />

asigurarea unei utilizări mai îndelungate a acumulatorului:<br />

– Puneţi acumulatorul într-un buzunar aproape de corp pentru a-l încălzi și introduceţi-l în<br />

aparatul foto imediat înainte de a efectua fotografii.<br />

• Acumulatorul se va consuma repede dacă utilizaţi frecvent bliţul sau funcţia zoom.<br />

• Recomandăm să păstraţi la îndemână acumulatori de schimb pentru un timp de fotografiere de<br />

două sau de trei ori mai mare decât timpul preconizat și să efectuaţi fotografii de test înainte de a<br />

efectua fotografiile propriu-zise.<br />

• Nu expuneţi acumulatorul la apă. Acumulatorul nu este rezistent la apă.<br />

• Nu lăsaţi acumulatorul în locuri extrem de fierbinţi, de exemplu într-o mașină sau în lumina<br />

directă a soarelui.<br />

Depozitarea acumulatorului<br />

• Descărcaţi complet acumulatorul, înainte de a-l depozita într-un loc răcoros și uscat. Pentru a<br />

menţine funcţia acumulatorului, încărcaţi-l complet și apoi descărcaţi-l complet în aparatul foto<br />

cel puţin o dată pe an în timpul depozitării.<br />

• Pentru a descărca acumulatorul, lăsaţi aparatul foto în mod redare prezentare de imagini până<br />

când acesta se închide.<br />

• Pentru a preveni pătarea bornei, scurtcircuitarea etc., asiguraţi-vă că utilizaţi o pungă de plastic<br />

pentru a-l păstra departe de obiecte metalice în timpul transportului sau depozitării.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

Despre viaţa bateriei<br />

• Viaţa bateriei este limitată. Capacitatea bateriei scade în timp și prin utilizare repetată. Dacă<br />

timpul de utilizare scăzut între încărcări devine semnificativ, probabil că este timpul să înlocuiţi<br />

bateria cu una nouă.<br />

• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie cum este depozitată, de condiţiile de funcţionare și de<br />

mediul în care este utilizat fiecare acumulator.<br />

Acumulator compatibil<br />

• NP-BN1 (livrat) poate fi utilizat în modele Cyber-shot compatibile cu tipul N.<br />

101 RO


Încărcătorul pentru baterie<br />

• Numai acumulatorii tip NP-BN (și nu alte tipuri) pot fi încărcaţi în încărcătorul de baterie<br />

(livrat). Bateriile de alt tip decât cel specificat pot prezenta scurgeri, se pot supraîncălzi sau pot<br />

exploda dacă încercaţi să le încărcaţi, prezentând risc de rănire prin electrocutare și arsuri.<br />

• Scoateţi acumulatorul încărcat din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorul încărcat în încărcător,<br />

durata de viaţă a bateriei poate fi redusă.<br />

• Becul CHARGE al încărcătorului pentru baterie livrat se aprinde intermitent:<br />

– Rapid: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 0,15 secunde.<br />

– Lent: Lumina se aprinde și se stinge repetat la intervale de 1,5 secunde.<br />

• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge rapid, scoateţi acumulatorul încărcat și<br />

introduceţi-l din nou în același încărcător, fixându-l. Dacă becul CHARGE se aprinde și se stinge<br />

rapid din nou, poate indica o eroare de baterie sau faptul că s-a introdus alt tip de baterie în afară<br />

de cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorul este de tipul specificat. Dacă acumulatorul este de<br />

tipul specificat, scoateţi-l, înlocuiţi-l cu unul nou sau cu un alt acumulator și verificaţi dacă<br />

încărcătorul pentru baterie funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este<br />

posibil să existe o eroare de baterie.<br />

• Atunci când becul CHARGE se aprinde și se stinge lent, indică faptul că încărcătorul de baterie<br />

nu mai încarcă temporar în stand-by. Încărcătorul nu mai încarcă și întră automat în starea de<br />

stand-by dacă tem<strong>per</strong>atura este în afara tem<strong>per</strong>aturii de funcţionare recomandate. Când<br />

tem<strong>per</strong>atura revine în intervalul corespunzător, încărcătorul de baterie reia încărcarea și becul<br />

CHARGE se aprinde din nou. Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul într-o locaţie cu<br />

tem<strong>per</strong>atură înconjurătoare de 10 °C - 30 °C.<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

102 RO


Index<br />

A<br />

Acumulatorul.................................................................101<br />

AF central ..........................................................................42<br />

Afișare autodiagnosticare.........................................96<br />

Animal de companie....................................................31<br />

Autoreglare inteligentă..............................................29<br />

B<br />

Balans de alb ....................................................................40<br />

Balans de alb subacvatic............................................41<br />

Bip ..........................................................................................62<br />

Bliţ..........................................................................................20<br />

Buton de control ............................................................13<br />

C<br />

Card de memorie .............................................................3<br />

Caroiaj..................................................................................59<br />

CD-ROM ...........................................................................80<br />

Computer ...........................................................................79<br />

Importare de imagini............................................82<br />

Computer Macintosh...................................................79<br />

Computer Windows .....................................................79<br />

Comutator mod ..............................................................16<br />

Conectare<br />

Computer ....................................................................82<br />

Imprimantă ................................................................86<br />

Televizor......................................................................77<br />

Conectare USB...............................................................68<br />

Copiază ................................................................................74<br />

Corectează efect ochi roșii .......................................53<br />

Creează folder REC. ...................................................71<br />

Crepuscul............................................................................31<br />

D<br />

Declanșator zâmbet......................................................21<br />

Decorare .............................................................................53<br />

Depanare ............................................................................88<br />

Detecţie feţe .....................................................................48<br />

Dimens. imag. ..................................................................35<br />

DISP ......................................................................................19<br />

DPOF ...................................................................................56<br />

DRO......................................................................................50<br />

E<br />

Economisire energ........................................................65<br />

Ecran.....................................................................................19<br />

EV...........................................................................................38<br />

Expunere ............................................................................38<br />

F<br />

Film ........................................................................................16<br />

Focalizare ...........................................................................42<br />

Folder<br />

Creare............................................................................71<br />

Modificare ..................................................................72<br />

Selectare ......................................................................58<br />

Ștergere ........................................................................73<br />

Format..................................................................................70<br />

Fotografiere<br />

G<br />

Film.................................................................................16<br />

Fotografie....................................................................29<br />

Ghid funcţionare............................................................64<br />

I<br />

Identificare componente ...........................................13<br />

Ieșire video ........................................................................67<br />

Imprimare ....................................................................56, 86<br />

Index imagini....................................................................25<br />

Iniţializare ..........................................................................66<br />

Instalare...............................................................................80<br />

Instantaneu estompat..................................................31<br />

ISO .........................................................................................39<br />

Î<br />

Încărcătorul pentru baterie....................................102<br />

L<br />

Language Setting ...........................................................63<br />

M<br />

Marcaj comandă de imprimare........................56, 87<br />

Mass Storage ....................................................................68<br />

Măsurare în punct .........................................................44<br />

Măsurare multi-segment............................................44<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

103 RO


Măsurare ponderat centrală....................................44<br />

Memorie internă ............................................................17<br />

„Memory Stick Duo” ..................................................99<br />

MENU .................................................................................10<br />

Mesaje de avertizare....................................................96<br />

Mod Facil<br />

Fotografiere...............................................................34<br />

Vizualizare..................................................................51<br />

Mod măsurare..................................................................44<br />

Mod REC ...........................................................................28<br />

Modif. folder REC........................................................72<br />

Modificare afișaj.............................................................19<br />

MTP.......................................................................................68<br />

Mufă USB ..............................................................13, 82, 86<br />

Multi AF .............................................................................42<br />

N<br />

NTSC ....................................................................................67<br />

Număr fișier ......................................................................75<br />

P<br />

PAL .......................................................................................67<br />

PC ...........................................................................................79<br />

Peisaj .....................................................................................31<br />

PictBridge.....................................................................68, 86<br />

Pixel .......................................................................................36<br />

Plajă .......................................................................................31<br />

PMB.......................................................................................80<br />

PMB Portable ..................................................................84<br />

Portret crepuscul............................................................31<br />

Prezentare imagini ........................................................52<br />

Programare auto ............................................................30<br />

Protejează...........................................................................55<br />

PTP.........................................................................................68<br />

Punct AF.............................................................................42<br />

Selectează folder ............................................................58<br />

Sensibilitate detect. zâmbet.....................................47<br />

Sensibilitate înaltă.........................................................31<br />

Setare dată și oră............................................................76<br />

Setări .....................................................................................12<br />

Setări ceas ..........................................................................76<br />

Setări în rafală .................................................................37<br />

Setări LUN ........................................................................69<br />

Sincronizare lentă..........................................................20<br />

SO ...........................................................................................79<br />

Soft .........................................................................................80<br />

Specialităţi culinare ......................................................31<br />

SteadyShot.........................................................................33<br />

Subacvatic ..........................................................................31<br />

Ș<br />

Șterg. folder REC..........................................................73<br />

Șterge..............................................................................26, 54<br />

T<br />

Televizor .............................................................................77<br />

Temporizator ...................................................................22<br />

V<br />

VGA......................................................................................35<br />

Z<br />

Zăpadă .................................................................................31<br />

Zonă de focalizare AF................................................42<br />

Zoom.....................................................................................18<br />

Zoom digital .....................................................................60<br />

Zoom digital de precizie............................................60<br />

Zoom inteligent ..............................................................60<br />

Zoom optic ..................................................................18, 60<br />

Cuprins<br />

Căutarea<br />

o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

Căutarea în<br />

MENU/Setări<br />

Index<br />

R<br />

Recunoaștere scenă......................................................45<br />

Redare..................................................................................23<br />

Redare cu zoom..............................................................24<br />

Reduc. ef. ochi roșii......................................................61<br />

Retușează ...........................................................................53<br />

Rotește.................................................................................57<br />

S<br />

Selectare scenă ................................................................31<br />

104 RO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!