Views
3 years ago

Sony MHS-TS10 - MHS-TS10 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony MHS-TS10 - MHS-TS10 Istruzioni per l'uso Olandese

Dit handboek gebruiken

Dit handboek gebruiken Klik op een knop rechts om naar de overeenstemmende pagina te gaan. Dat is handig als u zoekt naar een functie die u wilt bekijken. Inhoudsopgave Zoek naar informatie aan de hand van functies. Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Zoek naar informatie aan de hand van de bediening. Zoek naar informatie aan de hand van een lijst met instelitems. Zoeken op bediening Zoek naar informatie aan de hand van trefwoorden. Aanduidingen en notaties in dit handboek Index Zoeken op instellingen In dit handboek wordt een opeenvolging van handelingen uitgedrukt met behulp van pijlen (t). Bedien de camera in de aangegeven volgorde. Aanduidingen worden weergegeven zoals ze verschijnen bij de standaardinstelling van de camera. Index De standaardinstelling wordt aangeduid door . Wijst op waarschuwingen en beperkingen die belangrijk zijn voor de correcte bediening van de camera. z Wijst op nuttige informatie. 2 NL

Opmerkingen over het gebruik van de camera Reservekopieën van het interne geheugen Maak een reservekopie om uw gegevens te beschermen. Opmerkingen over opnemen/ weergeven • Maak een proefopname om te controleren of de camera juist werkt voordat u start met opnemen. • De camera is niet stofdicht, spatbestendig of waterdicht. Lees het gedeelte "Voorzorgsmaatregelen" (pagina 70) voordat u de camera gebruikt. • Vermijd dat de camera in contact komt met water. Als er water in de camera terechtkomt, kunnen er storingen optreden. In bepaalde gevallen kan de camera niet worden gerepareerd. • Richt de camera niet naar de zon of een andere felle lichtbron. • Gebruik de camera niet in de buurt van sterke radiogolven of straling. Als u dit toch doet, is het mogelijk dat de camera beelden niet correct opneemt of weergeeft. • Als u de camera op zanderige of stoffige plaatsen gebruikt, kunnen er storingen optreden. • Als er vocht op de camera condenseert, moet u dit verwijderen voordat u de camera gebruikt (pagina 70). • Schud de camera niet en sla er niet tegen. Dit kan storingen veroorzaken waardoor u mogelijk geen beelden kunt opnemen. Bovendien kan het opnamemedium onbruikbaar worden of kunnen beeldgegevens beschadigd raken. • Breng de connector op de juiste manier in wanneer u uw camera aansluit op een ander apparaat met een kabel. Als u de stekker met kracht in de aansluiting duwt, zal deze beschadigd raken en kan dit een storing in uw camera veroorzaken. • De weergave van films die opgenomen, bewerkt of samengesteld zijn op een ander apparaat dan deze camera kan niet worden gegarandeerd. De temperatuur van de camera De camera kan warm worden bij langdurig gebruik. Dit duidt niet op een storing. Beveiliging tegen oververhitting Afhankelijk van de temperatuur van de camera en de accu is het mogelijk dat u geen films kunt opnemen of dat de camera ter bescherming automatisch wordt uitgeschakeld. In dat geval wordt een bericht weergegeven op het LCDscherm voordat het apparaat wordt uitgeschakeld of wanneer u geen films meer kunt opnemen. Opmerkingen over de accu • De accu is in de camera ingebouwd. Laad de camera op voordat u deze voor het eerst gebruikt. • U kunt de accu zelfs opladen wanneer deze nog niet volledig leeg is. Zelfs als de accu niet volledig is opgeladen, kunt u de gedeeltelijk opgeladen accu gebruiken. • Zie pagina 69 voor meer informatie over de accu. Opmerkingen over het LCD-scherm en de lens • Het LCD-scherm is vervaardigd met precisietechnologie, waardoor meer dan 99,99% van de pixels operationeel is. Soms kunnen er op het LCD-scherm kleine zwarte en/of heldere stipjes (wit, rood, blauw of groen) zichtbaar zijn. Deze stipjes zijn een normaal resultaat van het productieproces en hebben geen enkele invloed op de opname. Zwarte, witte, rode, blauwe of groene stipjes • Als het LCD-scherm of de lens langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen storingen optreden. Wees voorzichtig wanneer u de camera bij een raam of buiten neerlegt. • Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan verkleuren en hierdoor kunnen storingen optreden. • In een koude omgeving kunnen de beelden op het LCD-scherm nasporen vertonen. Dit wijst niet op een storing. Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Index Wordt vervolgd r 3 NL