BlackandDecker Carica Batteria- Bdv1084 - Type 2 - Instruction Manual (Czech)

manualsmania

BlackandDecker Carica Batteria- Bdv1084 - Type 2 - Instruction Manual (Czech)

PLNĚ AUTOMATICKÝ UDRŽOVAČ AUTOBATERIÍ

Obsahuje DIGITÁLNÍ DIAGNOSTIKU – Micro Processor

Digital Smart Control

Rozpoznání závady akumulátoru – Systém Digitální

diagnostiky rozpozná možné závady akumulátoru

F02 Napětí akumulátoru je příliš nízké k provedení

dobití

Akumulátor nechte překontrolovat v autorizovaném

servisu vozidel

Indikátor napájení střídavým proudem

F03 -Vnitřní článek akumulátoru rozpojen

Akumulátor nechte překontrolovat v autorizovaném

servisu vozidel

Kontrola napětí alternátoru

F03 Sulfatace

Je nutné provést renovaci akumulátoru.

Podrobnosti naleznete v návodu k použití

F01 Přetížení - proveďte kontrolu zátěže

F04 - Překročení doby nabíjení. Po uplynutí 18

hodin již není možné akumulátor dále nabíjet.

Akumulátor může být uvnitř poškozen. Nechte

akumulátor zkontrolovat

F01 Zkrat vnitřního článku akumulátoru.

Nelze dobít. Akumulátor nechte překontrolovat

v autorizovaném servisu vozidel

F02 Chybné připojení akumulátoru

Zkontrolujte připojení akumulátoru

F04 Nabíjecí proud akumulátoru je nastaven na

příliš nízkou úroveň

Nastavte vyšší úroveň nabíjecího proudu

akumulátoru

2

More magazines by this user