Yamaha M12 - 2012 - Manuale d'Istruzioni Suomi

manualsmania

Yamaha M12 - 2012 - Manuale d'Istruzioni Suomi

25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 1

ÄGARHANDBOK

OMISTAJAN KÄSIKIRJA

MANUALE DI ISTRUZIONE

VIKTIGT:

Läs den här manualen

noga innan

du börjar använda

den nya elmotorn.

Spara för framtida

användning.

E-DRIVE

M12

M18

M20

SÄHKÖPERÄ-

MOOTTORI

M12

M18

M20

HUOMIO: Lue tämä

käsikirja huolellisesti

ennen kuin alat

käyttää uutta

Yamahasähköperämoottoriasi.

Säilytä

opas myöhempää

tarvetta varten.

ATTENZIONE: Prima di

utilizzare il vostro

nuovo E-Drive, leggete

con attenzione ed

interamente questo

manuale di istruzioni.

Conservarlo in modo

da poterlo consultare

al bisogno.

SERIENUMMER

SARJANUMERO

NUMERO DI SERIE

INKÖPSDATUM

OSTOPÄIVÄ

DATA D’ACQUISTO

Funktioner

Justeringar

Drift

Batteri

Elschema

Propellerbyte

Felsökning

Underhåll

Garanti

Ominaisuudet

Säädöt

Käyttö

Akku

Kytkentäkaavio

Potkurin vaihtaminen

Vianetsintä

Hoito

Takuu

Dati tecnici

Regolazioni

Funzionamento

Batteria

Schema elettrico

Sostituzione dell’elica

Ricerca ed eliminazione guasti

Manutenzione

Garanzia limitata

pg. 3

pg. 4,5

pg. 6,7

pg. 8

pg. 9

pg. 10

pg. 11

pg. 12

pg. 13


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 2

Model: E-DRIVE M12 M18 M20

Volt 12 12 12

Statisk dragkraft (kg) * 13,6 16,3 20,9

Amp. åtgång ** 30 34 42

Hastighetslägen fram/back 5/3 5/3 5/3

Propellertyp

SJÖGRÄSFRI

Axellängd 30’ 36’ 36’

Rorkult

TELESKOPISKT VRED

Antal tiltlägen

LÅSBART I MÅNGA LÄGEN

Max båtlängd 4,26 m 4,86 m 5,47 m

Malli: M12 M18 M20

sähköperämoottori

Jännite 12 12 12

Työntöteho* 13,6 16,3 20,9

Virrankulutus 30 34 42

huippunopeudessa**

Moottorin käyntinopeudet 5/3 5/3 5/3

Potkurityyppi

WEEDLESS ruohikkopotkuri

Rikiputken vakiopituusmaleza 30 36 34

Hallintakahva

Teleskooppinen kiertokahva

Kiinnitysjalustan

kallistusasennot

lukitusvipu

Veneen maksimipituus 4,26 m 4,86 m 5,47 m

Modello: E-DRIVE M12 M18 M20

Tensione (V) 12 12 12

Spinta (kg) * 13,6 16,3 20,9

Assorbimento di 30 34 42

corrente max **

Velocità del motore

5 in avanti e 3 retro

Tipo d’elica

ANTIVEGETAZIONE

Lunghezza stelo 76,2 91,5 91,5

standard (cm)

Barra di guida

TELESCOPICA

Posizioni di tilt

Regolazionni multiple

Lunghezza massima 4,26 m 4,86 m 5,47 m

barca (m)

* Dragkraften är mätt i en statisk tank med

ett fulladdat marinbatteri (12,8 V).

** Mätt i vatten på full effekt

Specifikationerna kan ändras utan

föregående avisering

*Työntöteho on mitattu staattisessa

altaassa ja elektronisella punnituskennolla.

Testauksessa on käytetty harjajännitettä,

joka vastaa täyden veneakun

jännitettä (12,8 suoravirtajännite).

**Kuvaa tyypillistä ajosuorituskykyä

suurimmalla moottorin käyntinopeudella.

Oikeus teknisten tietojen muutoksiin

pidätetään.

* La forza di spinta è stata misurata in

una vasca di prova statica con una

cella di carico elettronica. La prova

di funzionamento è stata eseguita

alle stesse condizioni che con una

batteria marina completamente carica

(12,8V c.c. alle spazzole).

** Valore con batteria completamente

carica e max. velocità del motore.

Con riserva di modifica senza

preavviso dei dati tecnici.

SPECIFIKATIONER / TEKNISET TIEDOT / DATI TECNICI

2


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 3

Teleskoprorkult med kontroller för på/av, hastighet, fram/back och styrning

Teleskooppinen hallintakahva: moottorin käynnistys (on/off), nopeus, ajosuunta eteen/taakse ja ohjaus

TITOLO: Comandi sulla barra di guida telescopica: ON/OFF,

velocità, marcia in avanti / indietro e timone

Omsvängbar 180°

180º kääntyvä hallintaosa

Testa di comando reversibile di 180°

Rigghöjdsjustering

Kulkusyvyyden säätö

Regolazione della profondità

Styrfriktionsskruv

Ohjauskitkan sääö

Vite di trazione sterzo

Fäste med flera uppfällningslägen

Kiinnitysjalustassa

valittava kallistuasento

Staffa di montaggio multiposizione

Batterimätare

Akun varaustilamittari

Voltmetro

Snabbnedfällningsspak

Kippauksen lukitusvipu

Leva tilt a sgancio rapido

Fästbyglar

Helposti käsin kierrettävät

kiinnitysruuvit

Viti di serraggio

FUNKTIONER / OMINAISUUDET / DATI TECNICI

Weedless Wedge

-propeller

Weedless Wedge

-ruohikkkopotkuri

Elica antivegetazione

Weedless Wedge

Okrossbart, böjbart riggrör

Rikkoutumaton, joustava

komposiitti akseli

Stelo infrangibile flessibile

composito

Stark Cool Power-motor

Cool Power -moottori

on vahvempi

Potente motore Cool Power

3


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 4

HÄNG UPP MOTORN:

Häng upp motorn på båtens akterspegel. Se till att du drar åt bygelskruvarna ordentligt.

DJUP:

Ta bort sprinten från spärrkulan på innerhandtaget.

Montera det yttre handtaget över det inre. Placera handtagen så att spärrkulan

är på samma linje som texten OFF.

Tryck in ytterhandtaget i styrlådan tills det hörs ett "klick". Handtaget hålls på

plats med snäpplås, så det kan krävas viss kraft för att sätta ihop handtagen.

När väl handtaget är låst i styrlådan kan det roteras och förlängas för att användas som vanligt.

När handtaget har monterats så sitter det fast. Försök inte att ta loss handtaget.

MOOTTORIN ASENTAMINEN:

Kiinnitä moottori veneen peräpeiliin. Kierrä kiinnitysruuvit tiukasti kiinni.

KULKUSYVYYDEN SÄÄTÄMINEN:

Irrota johtoliitin sisemmässä kahvassa olevasta pallopidättimestä.

Asenna ulompi kahva sisemmän kahvan päälle. Aseta kahvat niin, että pallopidätin

ja OFF-merkintä ovat kohdakkain.

Työnnä ulompaa kahvaa hallintayksikköön, kunnes kahva napsahtaa paikoilleen.

Kahva pysyy paikoillaan lukituspidikkeillä, joten kahvojen lukitseminen yhteen

saattaa vaatia hieman voimaa.

Kun kahva on lukittu hallintayksikköön, kahvan voi kääntää ja vetää normaaliin käyttöasentoon.

Kun kahva on asennettu, sitä ei voi purkaa. Älä yritä irrottaa kahvaa.

VIKTIGT:

• Kör aldrig motorn om den

inte är i vattnet.

• Om du drar åt bygelskruvarna

för hårt, kan du skada fästet.

VAROITUS:

• Älä koskaan käytä moottoria,

jos se ei ole vedessä.

• Liian tiukkaan kierretyt kiinnitysruuvit

voivat vaurioittaa

kiinnitysjalustaa.

JUSTERINGAR / SÄÄDÖT / REGOLAZIONI

MONTAGGIO DEL MOTORE:

Montare il motore sullo specchio di poppa della barca. Accertarsi di stringere fermamente le viti di serraggio.

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ:

• Afferrare saldamente lo stelo composito mantenendolo diritto.

• Allentare la manopola di fissaggio del timone e la manopola di

regolazione della profondità fino a quando lo stelo scorre liberamente.

• Alzare o abbassare il motore all’altezza desiderata.

• Stringere la manopola di regolazione della profondità per fissare

il motore in posizione.

ATTENZIONE:

• Non mettere mai in funzione

il motore fuori dall’acqua

• Serrando eccessivamente le

viti, si rischia di danneggiare

la staffa

NOTA: Regolando la profondità, accertarsi che la parte superiore del motore sia immersa per almeno 30 cm, per evitare di

increspare inutilmente la superficie dell’acqua. L’elica deve essere completamente immersa.

Innerhandtag

Sisempi kahva

Barra interna

Off

Off

Off

Kulspärr / Sprint

Pallopidätin / Johtoliitin

Detentore della sfera / Morsetto per cavo

Ytterhandtag

Ulompi kahva

Barra esterna

4


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 5

STYRNING:

FÄSTE:

• Justera styrfriktionsknappen, så att du har tillräckligt med friktion för att motorn skall löpa fritt och inte vika från

sin kurs om du inte håller i den.

• Du kan också dra åt knappen helt och låsa motorn i ett bestämt läge, t.ex. om du skall fiska.

Du kan låsa utbordaren i vertikalt läge, vinkla upp den för körning på grunt vatten eller fälla upp den ur vattnet helt och hållet.

• Ta ett fast tag i kontrollhuvudet eller riggröret.

• Tryck ned uppfällningsspaken och håll den nedtryckt.

• Fäll upp (ned) motorn till något av de möjliga lägena.

• Släpp uppfällningsspaken.

OHJAUKSEN SÄÄTÄMINEN:

• Säädä ohjauskitka sellaiseksi, että moottori kääntyy vaivattomasti mutta niin että se pysyy pitämättä halutussa

asennossa, tai

• Kiristä säätöruuvia ja lukitse moottori esiasetettuun asentoon, jolloin kädet vapautuvat kalastamiseen.

KIINNITYSJALUSTAN SÄÄTÄMINEN:

Voit lukita moottorin pystysuoraan asentoon, haluamaasi kulmaan matalassa vedessä ajoa varten tai kipata sen

kokonaan ylös vedestä.

• Tartu lujalla otteella hallintaosasta tai akselista.

• Paina kippauksen lukitusvipu alas ja pidä sitä alhaalla.

• Kallista moottori haluamaasi asentoon.

• Vapauta kippauksen lukitusvipu.

JUSTERINGAR / SÄÄDÖT / REGOLAZIONI

REGOLAZIONE DEL TIMONE:

• Regolare la manopola di fissaggio del timone in modo che il motore possa girare liberamente, ma restando fisso

in posizione quando si rilascia la barra di guida.

• Serrare la manopola e bloccare il motore nella posizione desiderata, in modo da avere le mani libere, per esempio

per pescare.

REGOLAZIONE DELLA STAFFA:

In caso di necessità, si può bloccare il motore in posizione verticale, oppure in posizione angolata in acque basse, o anche

estrarlo completamente dall’acqua.

• Afferrare saldamente lo stelo per la testa di comando.

• Premere e tenere premuta la leva di tilt.

• Inclinare il motore in una delle posizioni marcate sulla staffa.

• Rilasciare la leva di tilt.

5


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 6

VARNING: När du höjer/sänker eller fäller upp motorn, se

till att du inte klämmer fingrarna i gångjärn eller

vridleder. Håll dem borta från alla rörliga delar på

motorn.

VAROITUS: Kun nostat tai lasket moottoria, tai säädät

kallistusta, pidä sormet pois kaikista saranaja

nivelpisteistä ja liikkuvista osista.

AVVERTENZA: Quando si solleva o si abbassa il motore o si

aziona il meccanismo di inclinazione, stare

attenti a non mettere le mani nei punti di

rotazione o inclinazione, o comunque nelle

parti in movimento.

Höjdjusteringsskruv

Kulkusyvyyden

säätöruuvi

Manopola di

regolazione

profondità

Snabbnedfällningsspak

Kallistuksen lukitusvipu

Leva tilt a sgancio rapido

Bygelskruvar

DRIFT / KÄYTTÖ / FUNZIONAMENTO

Kiinnitysruuvit

Styrfriktionsskruv

Viti di serraggio

Ohjauskitkan

säätöruuvi

Manopola di

bloccaggio timone

6


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 7

Teleskoprorkult TWIST

TILLER

Rorkultens kontroller: på/av, styrning, fram/back

Teleskoprorkulten kan dras ut 15 cm och

därmed utgör den en praktisk förlängn-ing

på vilken båt som helst.

• Hastigheten regleras genom att man

vrider

på rorkultshandtaget.

• Vrid rorkulten moturs från O (från) till

någon av de tre backväxlarna och

medurs från O (från) till någon av de

fem framväxlarna.

• Dragkraften minskar ju närmare du

kommer O-markeringen, och det gäller

bägge hållen.

Teleskooppinen hallintakahva

Teleskooppimekanismi antaa hallintakahvaan

lisäpituutta, mikä lisää moottorin käyttö-

mukavuutta kaikentyyppisissä veneissä.

Nopeutta säädetään kiertämällä

hallintakahvaa.

• Kolme peruutusnopeutta löytyvät kierrettäessä

kahvaa O:sta (off)

vastapäivään, ja viisi eteen-päin

ajonopeutta kierrettäessä kahvaa O:sta

myötäpäivään.

• Työntöteho pienenee lähestyttäessä

O:ta kummasta suunnasta tahansa.

Rorkulten kan dras

ut 15 cm

Käynnistys, ohjaus, ajosuunta eteen/taakse

Kahva pitenee yli 15 cm

DRIFT / KÄYTTÖ / FUNZIONAMENTO

Barra di guida telescopica

La barra di guida a telescopio estraibili di

15 cm consente una guida particolarmente

comoda della barca.

La velocità di marcia si regola sulla barra di

guida.

• Partendo dalla posizione 0 (spento),

girare la barra di guida in senso antiorario

per marciare in una delle tre velocità

di retromarcia, oppure in senso orario

per una delle cinque velocità di marcia in

avanti.

• Quanto più ci si avvicina alla posizione

0 in una delle due direzioni, tanto più

diminuisce la forza di spinta.

Comandi sulla barra di guida: ON/OFF, velocità,

marcia in avanti / indietro

La manopola si sfila

di 15 cm

7


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 8

BATTERIINFORMATION:

Motorn kan köras på vilket vanligt 12 V marinbatteri som helst, som tål djupurladdning. Best resultat får du med ett

djupurladdande marinbatteri med minst 105 amperetimmars märkdata. Se till att du håller batteriet fulladdat. Om du sköter

om batteriet kommer det att ha full kraft när du verkligen behöver det. Dessutom förlängs batteriets livslängd.

Den viktigaste orsaken till att batterier tar slut i förtid är att man inte laddar upp dem direkt (inom 12-24 timmar) när de har

laddat ur. Använd en batteriladdare med inställbar laddström för att undvika överladdning.

Om du använder ett startbatteri för att starta bensindrivna utbordare, rekommenderar vi att du för E-drive använder ett

separat marinbatteri som tål djupurladdning.

12 V-system 1. Se till att motorn är avstängd (varvtalsväljaren på 0).

2. Anslut den röda pluskabeln ( + ) till batteriets pluspol ( + ).

3. Anslut den svarta minuskabeln ( — ) till batteriets minuspol ( — ).

4. Av säkerhetsskäl ska du aldrig starta motorn förrän propellern är i vattnet.

Batteriråd: Koppla aldrig ihop batteriets pluspol (+) med dess minuspol (-).

Se till att inga metallföremål kan falla ner på batteriet och polerna,

för det skulle genast leda till kortslutning och väldigt stor brandrisk.

Rekommendation: Använd batterilådor och täckta batteriklämmor.

AKKU:

BATTERI / AKKU / BATTERIA

Nämä moottorit toimivat kaikilla veneisiin tarkoitetuilla 12 voltin syväpurkausakuilla. Parhaiten moottori toimii venemoottoriakulla,

jossa on vähintään 105 ampeeritunnin varauskyky. Pidä akussa täysi varaus. Hyvä hoito takaa sen, että akussa on

virtaa silloin kun sitä tarvitaan, ja myös akun käyttöikä paranee huomattavasti.

Akun ennenaikaisen loppumisen tavallisin syy on, että se on jätetty lataamatta (12-24 tunnin aikana). Käytä varaustilan

tunnistavaa laturia, etteivät akut ylilataudu.

Jos käytät sähkökäynnisteistä bensaperämoottoria samassa veneessä, suosittelemme sähköperämoottorille omaa akkua.

12 voltin järjestelmät 1. Varmista, että moottori on sammutettu. (nopeusvalitsin on "0"-asennossa)

2. Kytke positiivinen/positiiviset (+) punainen/punaiset johdin/johtimet positiiviseen (+) akkunapaan.

3. Kytke negatiivinen/negatiiviset (-) musta johdin/johtimet negatiiviseen (-) akkunapaan.

4. Älä koskaan käytä moottoria, jos potkuri ei ole vedessä.

Akkuja koskeva ohje: Älä koskaan yhdistä akun (+)- ja (-)-napoja toisiinsa.

Huolehdi, että mikään metalliesine ei pääse putoamaan akun päälle ja aiheuttamaan napojen oikosulkua.

Tämä saattaisi aiheuttaa välittömän tulipalovaaran.

Suositus: Käytä akkulaatikoita ja suojattuja akkukenkiä.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA:

Il motore elettrico lavora con una batteria marina da 12 V progettata per servizio continuo. Per garantire un funzionamento

ottimale, si consiglia di impiegare una batteria marina per servizio continuo con una potenza di almeno 105 A. Mantenere la

batteria sempre completamente carica. Una buona manutenzione della batteria ne garantisce il funzionamento quando serve

e prolunga notevolmente la sua durata.

La causa principale di guasti prematuri delle batterie ad acido è la mancanza di una ricarica (entro 12-14 ore).

Per ottenere i migliori risultati, consigliamo di utilizzare un caricabatteria a potenza variabile per evitare i sovraccarichi.

Se si impiega anche un fuoribordo a benzina e lo si avvia con una batteria di avviamento, per l’E-Drive consigliamo di

utilizzare una batteria marina per servizio continuo separata.

Sistema a 12 V 1. Assicurarsi di aver spento il motore (selettore velocità in posizione “0”).

2. Collegare il cavo (i cavi) positivo (+) rosso al morsetto positivo (+) della batteria.

3. Collegare il cavo (i cavi) negativo (+) nero al morsetto negativo (+) della batteria.

4. Per motivi di sicurezza, si raccomanda di non accendere il motore fino a quando l’elica non

si trova in acqua.

Avvertenze relative alle batterie Non collegare mai il morsetto positivo (+) al morsetto negativo (-) della batteria.

Assicurarsi che nessun oggetto di metallo possa cadere sulla batteria e mandare in corto circuito i morsetti.

Ciò causerebbe immediatamente un corto circuito con relativo pericolo di incendio.

Raccomandazioni: Utilizzare una cassetta per batterie e coprire i morsetti della batteria.

8


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 9

VARNING:

• Innan du ansluter batteriet, se till att rorkultskontrollen står på OFF.

• Använd en trådtolk för att dra ut strömkabeln.

• Håll strömkabeln ordentligt och fast ansluten vid batteripolerna.

• Se till att batteriet står i ett väl ventilerat utrymme.

VAROITUS:

• IEnnen kuin teet akkukytkennät varmista, että hallintakahva on OFF-asennossa.

• IKäytä virtajohdon jatkona 6 neliömillimetrin johtoa.

• IVarmista että johtimet ovat tiukasti kiinni akkunavoissa.

• ISijoita akku sellaiseen paikkaan, missä on hyvä ilmanvaihto.

AVVERTENZA:

• Prima di collegare la batteria, accertarsi che la barra di guida sia in posizione di OFF.

• Per prolungare i cavi della batteria, utilizzare esclusivamente cavi di sezione

appropriata (almeno 4 mm).

• Garantire un collegamento saldo dei cavi con i morsetti della batteria.

• Posizionare la batteria in un vano ventilato.

keltainen

punainen

valkoinen

BATTERI / AKKU / SCHEMA ELETTRICO

_

musta

GUL

GALLIO

VIT

BIANCO

RÖD +

ROSSO +

SVART -

NERO -

RÖD +

ROSSO +

SVART -

NERO -

9


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 10

PROPELLERBYTE:

VIKTIGT:

Lossa alltid anslutningarna mellan motor och batteri innan

du arbetar med propellern på något sätt.

• Håll fast propellern och lossa propellermuttern med en tång.

• Ta loss propellermuttern och låsbrickan.

• Om brytpinnen är trasig behöver ni hålla ordentligt i propelleraxeln

med en skruvmejsel i skåran längst ner på propelleraxeln.

• Vrid den gamla propellern horisontellt (som på bilden) och dra rakt ut.

Om brytpinnen faller ut så tryck in den igen.

• Passa in den nya propellern mot drivstiftet.

• Sätt ditt propellerbrickan och propellermuttern.

• Dra åt muttern 1/4 varv efter kloss an.

• Var försiktig, övertryck kan skada propellern.

OBS: Weedless WedgeTM-propellern är mycket effektiv och konstruerad så

att inget sjögräs skall kunna fastna på den. För att den skall fungera så bra

som möjligt, måste du hålla framkanten på propellerbladen släta. Om kanten

är trubbig eller rispad, slipa till den med ett fint sandpapper.

POTKURIN VAIHTAMINEN:

Varoitus:

irrota moottorin ja akun väliset kytkennät ennen kuin alat

tehdä jotain toimenpidettä potkurille.

• Pidä napakasti kiinni potkurista ja avaa potkurimutteri pihdeillä.

• Irrota potkurimutteri ja tähtialuslevy.

• Jos sokka on leikkaantunut/vioittunut, akselia on pidettävä paikallaan

ruuvitaltan kärjellä, joka painetaan akselin päässä olevaan uraan.

• Käännä vanha potkuri vaaka-asentoon (kuvan osoittamalla tavalla)

ja vedä se suoraan ulos. Jos sokka irtoaa, työnnä se takaisin.

• Aseta uusi potkuri kohdakkain vetosokkatapin kanssa.

• Pane aluslevy ja potkurimutteri paikoilleen.

• Kiristä potkurimutteri _ kierros yli kosketuspisteen.

• Kiristä varovasti, sillä liian tiukkaan kiristäminen voi vaurioittaa

potkuria.

HUOMIO: ruohikkopotkuri on suunniteltu toimimaan erittäin tehokkaasti ja

niin, etteivät mitkään vesikasvit tartu siihen. Jotta se myös toimisi niin, lapojen

etureunat on pidettävä sileinä. Jos lavan reuna on karheutunut tai kolhiintunut,

hio se sileäksi hienolla hiekkapaperilla.

SOSTITUZIONE DELL’ELICA

ATTENZIONE:

Scollegare il motore dalla batteria prima di iniziare interventi

sull’elica o di manutenzione.

Propellermutter

Potkurimutteri

Låsbricka

Tähtialuslevy

Weedless Wedgepropeller

Ruohikkopotkuri

Brytpinne

Vetosokkatapp

PROPELLER / POTKURI / SOSTITUZIONE DELL’ELICA

10

• Tenendo l’elica bloccata, allentare il dado dell’elica con una pinza

• Sfilare il dado dell’elica e la rondella.

• Se la spina di sicurezza è danneggiata, per la sostituzione occorre un

cacciavite da inserire nella tacca all’estremità dell’albero dell’elica per

bloccarlo.

• Girare l’elica da sostituire in una posizione orizzontale (vedere figura) e

sfilarla tenendola diritta. Se il perno di trascinamento si sfila, premerlo

nuovamente in posizione.

• Allineare l’elica nuova con il perno di trascinamento.

• Rimontare la rondella ed il dado dell’elica

• Stringere il dado dell’elica di 1/4 di giro.

• Attenzione a non serrare troppo il dado, potrebbe danneggiarsi.

NOTA: L’elica antivegetazione Wedge TM è progettata per garantire un funzionamento

assolutamente privo di formazione di vegetazione ed altamente efficiente.

Per mantenere questo alto livello di prestazioni si devono mantenere lisce le pale

dell’elica. Se durante l’uso i bordi delle pale diventano ruvidi o frastagliati, si

possono lisciare con una tela smeriglio a grana fine.


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 11

FELSÖKNING:

1. Motorn går inte eller är svag: Kontrollera att batterianslutningarna ligger åt rätt håll. Se till att batteripolerna

är rena och fria från rost. Kontrollera batterivätskenivån och fyll på med destillerat vatten

vid behov. Om anslutningarna är ordentligt gjorda och batteriet är fulladdat, gör en serviceanmälan

enligt garantin.

2. Motorn tappar snabbt kraft vid körning: Kontrollera batteriets laddning, om det är dåligt laddat, ladda

det.

3. Motorn är svår att styra: Lossa styrfriktionsskruven. Smörj in röret med ett vattenbaserat silikonspray.

4. Du känner vibrationer från propellern vid normal körning: Ta loss propellern och vänd den 180°. Se

avsnittet om hur du byter propeller.

OBS: Om du får andra problem, rekommenderar vi att du kontaktar en auktoriserad Yamaha-handlare.

VIANETSINTÄ:

1. Moottori ei käy, tai siitä puuttuu tehoa: tarkista että akkukytkennät on tehty oikein. Varmista että

navat ovat puhtaat ja ettei niissä ole hapettumia. Tarkista akkuveden määrä ja lisää tarvittaessa.

Jos kytkennät ovat kunnossa ja akussa on riittävä varaus, ota yhteys huoltoliikkeeseen takuuohjeiden

mukaisesti.

2. Moottorin teho laskee lyhyen käytön jälkeen: tarkista akun varaus. Jos se on heikko, lataa akku.

3. Moottorin ohjaus on jäykkä: avaa ohjauskitkan säätöruuvia. Suihkuta komposiittiputkelle vesipohjaista

silikonia.

4. Potkuri tärisee normaalissa ajossa: irrota potkuri ja käännä sitä 180º. Lue potkurin irrotusohjeet.

HUOMIO: suosittelemme että kaikissa muissa toimintahäiriötapauksissa otetaan yhteys valtuutettuun

huoltoliikkeeseen.

RICERCA ED ELIMINAZIONE GUASTI

1. Il motore non gira oppure fornisce scarsa potenza: Controllare la correttezza della polarità dei collegamenti

alla batteria. Accertarsi che i morsetti siano puliti e senza tracce di corrosione. Controllare

il livello del liquido della batterie, eventualmente rabboccarlo con acqua distillato.

Se non ci sono problemi nei collegamenti e la batteria è completamente carica, richiedere l’intervento

dell’assistenza come indicato al punto “Garanzia”.

2. Il motore perde potenza dopo un breve periodo di funzionamento: Controllare la carica della

batteria ed eventualmente ricaricarla.

3. Il motore è duro da comandare: Allentare la manopola di serraggio. Lubrificare lo stelo con uno

spray al silicone all’acqua.

4. Vibrazioni dell’elica durante il funzionamento normale: Smontare l’elica e rimontarla girata di 180°.

Vedere le relative istruzioni al punto “SOSTITUZIONE DELL’ELICA”.

NOTA: In caso di problemi, rivolgersi ad un concessionario autorizzato Yamaha.

FELSÖKNING / VIANETSINTÄ / RICERCA ED ELIMINAZIONE GUASTI

11


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 12

UNDERHÅLL:

1. Efter användning, skölj av utbordaren med sötvatten och låt den torka. Torka sedan av den med en

trasa som fuktats med ett vattenbaserat silikonspray. Denna motor är inte gjord för att köras i saltvatten.

Om du använder den i saltvatten slutar garantin att gälla.

2. Rensa bort allt sjögräs och eventuella fiskelinor från propellern. Linor kan komma in bakom propellern,

slita ned tätningarna och göra så att vatten kommer in i motorn. Kontrollera detta var 20:e

driftstimme.

3. Kontrollera att propellermuttern sitter ordentligt före varje användning.

4. För att undvika skador vid trålning eller förvaring, bör motorn kopplas loss från batteriet.

5. Du får ut bäst prestanda av motorn om batteriet är fulladdat före varje användning.

6. Slipa batteripolerna rena med ett fint sandpapper eller smärgelduk.

HOITO:

1. Vedessä olleet osat suositellaan käytön jälkeen huuhdottavaksi makealla vedellä, jonka jälkeen ne

pyyhitään silikonisuihkeella kostutetulla kankaalla. Tätä moottoria ei ole tarkoitettu käytettäväksi

suolaisessa vedessä. Tämän tuotteen käyttö suolaisessa vedessä kumoaa takuun.

2. Potkuri on puhdistettava vesikasveista ja siimoista. Siima voi kiilautua potkurin taakse ja kuluttaa

tiivisteet poikki, jolloin moottoriin pääsee vettä. Tarkista tilanne aina 20 ajotunnin välein.

3. Aina ennen käyttöä tarkista, että potkurimutteri on tiukasti kiinni.

4. Vältä siirron tai säilytyksen aikaisia vahinkoja irrottamalla perämoottori ja akku toisistaan.

5. Täytä akun varaus aina ennen käyttöä, jotta sen suorituskyky säilyisi mahdollisimman hyvänä.

6. Pidä akun navat puhtaina hienolla santapaperilla tai smirkelikankaalla.

UNDERHÅLL / HOITO / MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

1. Dopo l’uso, sciacquare il motore con acqua dolce, pulirlo con un panno inumidito con uno spray

al silicone all’acqua. Questo motore non è stato concepito per essere utilizzato in acqua salata.

In caso di utilizzo del prodotto in acqua salata, la garanzia verrą invalidata.

2. Eliminare le alghe o i residui di lenze da pesca. Queste possono avvolgersi dietro all’elica, rovinare

le tenute e permettere all’acqua di penetrare nel motore. Controllare l’elica in questo senso ogni 20

ore di funzionamento.

3. Prima di ogni utilizzo, verificare che il dado dell’elica sia stretto saldamente.

4. Per evitare eventuali danni accidentali durante il rimorchio o il magazzinaggio, si raccomanda di

scollegare sempre il motore elettrico dalla batteria.

5. Per garantire il massimo delle prestazioni, ricaricare completamente la batteria prima di ogni utilizzo.

6. Mantenere puliti i morsetti con carta vetrata o tela smeriglio fine.

12


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 13

GARANTI: Yamaha Motor garanterar den ursprunglige köparen att E-drive-utbordaren är fri från fel

i material och sammansättning under två (2) år räknat från inköpsdagen. Garantin gäller dock inte

motorer som används i förvärvssyfte. Vid garantifall måste motorn återsändas med betald transport

och med inköpskvitto eller motsvarande samt notering om serienummer till ett auktoriserat Yamahaservicecenter.

OBS: Om vi efter kontroll finner att produkten var behäftad med fel i material eller sammansättning,

ersätter vi eller reparerar den utan kostnad för ägaren. Vi ansvarar inte för normalt slitage eller för fel

som orsakas av olycka, felaktig användning, ändringar, eller felaktig skötsel.

Utöver denna garanti föreligger inga andra uttryckliga garantier. Inga underförstådda

garantier, till exempel om saluförbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, sträcka sig

utöver den uttryckliga garantin ovan. Yamaha Motor ansvarar inte i något fall för indirekta

skador eller följdskador.

TAKUU: Yamaha Motor takaa alkuperäiselle ostajalle, että sen sähköperämoottoreissa ei ilmene

materiaali- tai valmistusvikoja kahden (2) vuoden aikana ostopäivästä lukien, paitsi että tämä takuu

ei koske ammattikäytössä olevia moottoreita. Moottori täytyy toimittaa, kuljetus maksettuna, valtuutettuun

Yamaha-huoltoliikkeeseen ja mukana täytyy olla todistus ostopäivästä ja sarjanumerosta.

HUOMIO: jos tarkastettuamme tuotteen toteamme siinä olevan materiaali- tai valmistusvian, korjaamme

tai vaihdamme sen veloituksetta harkintamme mukaan. Emme vastaa normaalin kulumisen,

tai onnettomuuksien, väärinkäytön, muutosten, muunnosten, käyttövirheen tai epäasianmukaisen

hoidon aiheuttamia vikoja.

Tämän takuun lisäksi ei ole muita nimenomaisia takuita. Missään tapauksessa mikään

konkludenttinen takuu, mukaan lukien kuranttiutta ja tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta

koskevat takuut, ei jatku tämän nimenomaisen takuuajan jälkeen. Yamaha Motor ei ole

missään tapauksessa vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista.

GARANZIA LIMITATA: La Yamaha Motor garantisce al compratore originale che i propri

motori della serie E-Drive sono privi di difetti dei materiali o di lavorazione per un periodo di due

(2) anni dalla data d’acquisto, eccezion fatta per i motori destinati ad uso commerciale. In caso di

necessità, spedire ad un concessionario autorizzato Yamaha il motore franco di spese insieme al

documento comprovante l’acquisto.

NOTA: Se da un controllo risultasse che il prodotto presenta difetti dei materiali o di lavorazione, a

nostro esclusivo giudizio provvederemo alla sua riparazione o sostituzione gratuiti. La garanzia non

copre le parti normalmente soggette ad usura o i difetti provocati da incidenti, abusi, manipolazioni,

modifiche, uso o manutenzione impropri.

Non concediamo altre garanzie oltre a quella sopra citata. In nessun caso nessun genere di

garanzia implicita, compresa la commerciabilità e l’idoneità ad un determinato scopo, avrà

va-lore oltre la durata della garanzia qui concessa. La Yamaha Motor non risponde in nessun

caso di danni incidentali o indiretti.

NV-02-03

13


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 14


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 1

ÄGARHANDBOK

OMISTAJAN KÄSIKIRJA

E-DRIVE

M26

SÄHKÖPERÄ-

MOOTTORI

M26

VIKTIGT:

Läs den här manualen

noga innan

du börjar använda

den nya elmotorn.

HUOMIO: Lue tämä

käsikirja huolellisesti

ennen kuin

alat käyttää uutta

Yamahasähköperämoottoriasi.

Säilytä opas

myöhempää

tarvetta varten.

SERIENUMMER

INKÖPSDATUM

SARJANUMERO

OSTOPÄIVÄ

Funktioner och egenskaper

Montering

Justeringar

Drift

Batteri

Elschema

Maximizer

Propellerbyte

Underhåll

Felsökning

Garanti

Ominaisuudet

Asennus

Säädöt

Käyttö

Akku

Kytkentäkaavio

Maximizer

Potkurin vaihtaminen

Hoito

Vianetsintä

Takuu

s. 3

s. 4

s. 5

s. 6

s. 7,8

s. 9

s. 10

s. 11

s. 12

s. 13

s. 14


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 2

Model: E-DRIVE

M26

Volt 12

Statisk dragkraft (kg) * 25

Amp. åtgång ** 50

Hastighetslägen fram/back LÅSBART I MÅNGA LÄGEN

Propellertyp

SJÖGRÄSFRI

Axellängd 36"

Rorkult

VARIABEL VRED

Antal tiltlägen

LÅSBART I MÅNGA LÄGEN

Max båtlängd

6,70 m

Malli:

M26

sähköperämoottori

Jännite 12

Työntöteho* 25

Virrankulutus

huippunopeudessa ** 50

Moottorin käyntinopeudet

vaihteleva

Potkurityyppi

WEEDLESSruohikkopotkuri

Rikiputken vakiopituus 36”

Hallintakahva

Teleskooppinen

kiertokahva

Kiinnitysjalustan

kallistusasennot

Veneen maksimipituus

lukitusvipu

6,70 m

* Dragkraften är mätt i en statisk tank med ett fulladdat

marinbatteri (12,8 V).

** Mätt i vatten på full effekt

Specifikationerna kan ändras utan

föregående avisering

*Työntöteho on mitattu staattisessa altaassa ja

elektronisella punnituskennolla. Testauksessa

on käytetty harjajännitettä, joka vastaa täyden

veneakun jännitettä (12,8 suoravirtajännite).

**Kuvaa tyypillistä ajosuorituskykyä suurimmalla

moottorin käyntinopeudella.

Oikeus teknisten tietojen muutoksiin

pidätetään.

SPECIFIKATIONER / TEKNISET TIEDOT

2


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 3

Maximizer / Permanent

förseglad elektronik

Maximizer-virransäästäjä/

sinetöityä elektroniikkaa

Rigghöjdsjustering

Kulkusyvyyden säätö

Styrfriktionsskruv

Ohjauskitkan säätö

Batterimätare

Akun varaustilamittari

Rorkult med vridbart handtag/uppfällningshandtag

Hallintakahva

Fäste med flera

uppfällningslägen

Kiinnitysjalustassa

valittava kallistusasento

Bygelskruvar

Kiinnitysruuvit

FEATURE INFORMATION / OMINAISUUDET

Riggrör

Komposiittiakseli

Weedless WedgeTM-propeller

Weedless Wedge

-ruohikkkopotkur

Permanentmagnetmotor

Kestomagneettimoottori

Oikeudet teknisten tietojen muutoksiin pidätetään.

3


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 4

HÄNG UPP MOTORN:

Häng upp motorn på båtens akterspegel. Se till att du drar åt bygelskruvarna

ordentligt. För ökad säkerhet och för att förebygga en förskjutning av motorfästet,

rekommenderar vi att ni köper och installerar akterspegelsförstärkare

MKA-3.

MOOTTORIN ASENTAMINEN:

Asenna moottori veneen peräpeiliin.

Kiristä kiinnitysruuvit tiukkaan. Suosittelemme että hankitte ja asennatte

peräpeiliin vakaajan MKA-3, joka estää kiinnitysjalustan siirtymisen.

VIKTIGT:

Om du drar åt bygelskruvarna för

hårt, kan du skada fästet.

VARNING

När du höjer/sänker eller fäller upp

motorn, se till att du inte klämmer

fingrarna i gångjärn eller vridleder.

Håll dem borta från alla rörliga delar

på motorn.

VAROITUS:

Liian tiukkaan kierretyt

kiinnitysruuvit voivat vaurioittaa

kiinnitysjalustaa.

VAROITUS:

Kun kallistat moottoria,

pidä sormet pois kaikista

sarana- ja nivelpisteistä ja

liikkuvista osista.

MONTERING / ASENNUS

Höjdjusteringsskruv

Kulkusyvyyden säätöruuvi

Uppfällningslåsknapp

Styrfriktionsskruv

Ohjauskitkan

säätöruuvi

Kallistuksen

lukituspainike

Bygelskruvar

Kiinnitysruuvit

4


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 5

UPPFÄLLNINGEN:

Du kan låsa utbordaren i vertikalt läge, vinkla upp den för körning på grunt vatten eller fälla upp den ur vattnet helt och hållet.

• Ta ett fast tag i kontrollhuvudet eller riggröret.

• Tryck ned och tryck in uppfällningslåsknappen.

• Fäll upp (ned) motorn till någon av de tio möjliga lägena.

• Släpp upp knappen.

DJUP:

• Ta ett bestämt tag i riggröret och håll det ordentligt.

• Lossa styrfriktionsknappen och rigghöjdsjusteringen tills röret glider fritt.

• Lyft eller sänk motorn till önskat djup.

• Dra åt rigghöjdsjusteringen för att låsa motorn på plats.

• Motorn skall vara minst 30 cm under vattenytan för att undvika att den skvalpar eller bara rör om i ytvattnet.

STYRNING:

• Justera styrfriktionsknappen, så att du har tillräckligt med friktion för att motorn skall löpa fritt och ändå inte vika från sin

kurs om du inte håller i den. Du kan också dra åt knappen helt och låsa motorn i ett bestämt läge, t.ex. om du skall fiska.

VÄND PÅ KONTROLLHUVUDET

Om du vill byta drivriktning:

• Lossa hylsskruven och sexkantsskruven.

• Vrid kontrollhuvudet 180° och passa in skruvhålen mot varandra.

• Sätt tillbaka skruv och mutter och dra åt.

JUSTERINGAR / SÄÄDÖT

KALLISTUKSEN SÄÄTÄMINEN:

Voit lukita moottorin pystysuoraan asentoon, haluamaasi kulmaan matalassa vedessä ajoa varten tai kipata sen kokonaan ylös

vedestä.

• Tartu lujalla otteella hallintaosasta tai akselista.

• Paina kippauksen lukitusvipu alas ja pidä sitä alhaalla.

• Valitse jokin 10 kallistusvaihtoehdosta.

• Vapauta kippauksen lukitusvipu.

KULKUSYVYYDEN SÄÄTÄMINENA:

Tartu lujalla otteella kiinni akselista ja pidä sitä paikallaan.

• Avaa ohjauksen kitkasäätöruuvi ja kulkusyvyyden säätöruuvia,

kunnes rikiputki liikkuu vapaasti.

• Nosta tai laske moottori haluamaasi kulkusyvyyteen.

• Kiristä kulkusyvyyden säätöruuvi.

• Varmista että moottori on vähintään 12” syvyydessä, ettei se ala heilua tai roiskuttaa vettä.

OHJAUKSEN SÄÄTÄMINEN:

• Säädä ohjauskitka sellaiseksi, että moottori kääntyy vaivattomasti mutta niin että se pysyy pitämättä halutussa

asennossa, tai

• Kiristä säätöruuvia ja lukitse moottori esiasetettuun asentoon, jolloin kädet vapautuvat kalastamiseen.

HALLINTAOSAN KÄÄNTÄMINEN:

Jos haluat vaihtaa moottorin työntösuuntaa:

• Irrota holkin ruuvi ja kuusiomutteri.

• Käännä hallintaosaa 180º ja aseta ruuvin reiät kohdakkain.

• Pane ruuvi takaisin paikalleen ja kiristä kuusiomutterilla.

5


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 6

Rorkult med vridbart handtag:

E-drive-utbordaren har helt steglöst val av varvtal tack vare det

inbyggda Maximizer-systemet. Varvtalskontrollen fungerar lika bra i

bägge riktningarna, både framåt och bakåt. Vrid rorkulten moturs från

O (från) för att öka hastigheten och medurs från O (från) för att öka

framåt. Dragkraften minskar ju närmare du kommer O-markeringen,

och det gäller bägge hållen. Siffrorna på rorkultshandtaget anger procentandelen

fullt pådrag.

Handtaget har sju (7) lägen: 45, 30 and 15 grader uppåt och nedåt

från 0-läge (horisontalt). Rorkulten kan låsas i horisontellt läge, men

du kan fälla ned den genom att trycka på spärrknappen undertill på

vänster sida av rorkulten.

VIKTIGT

Kör aldrig motorn om den inte är i vattnet.

Hallintakahva:

Rorkultens kontroller:

på/av, styrning, fram/back

Hallintakahvan toiminnot:

on/off, ohjaus,

ajosuunta eteen/

peruutus

DRIFT / HALLINTAKAHVA

Kiinteän Maximizer-virransäästäjän ansiosta tässä sähköperämoottorissa

on portaaton nopeudensäätö. Nopeutta voi säätää niin eteenpäin

ajettaessa kuin peruutettaessakin. Peruutettaessa nopeutta

lisätään kiertämällä hallintakahvaa O:hon (off) nähden vastapäivään,

ja eteenpäin ajettaessa O:hon (off) nähden myötäpäivään. Työntö

heikkenee lähestyttäessä O:ta kummasta suunnasta tahansa.

Hallintakahvassa olevat luvut osoittavat säädön tehon maksimityöntötehoon

nähden.

Kahvassa on seitsemän (7) asentoa: 45, 30 ja 15 ylös ja alas 0-asennosta

(vaakataso).Kahva lukittuu vaakatasoon, mutta se kääntyy alaasentoon

painettaessa vapautuspainiketta, joka sijaitsee kahvan

saranan alapinnalla.

VAROITUS:

älä koskaan käytä moottoria, jos potkuri ei ole vedessä.

Spärrknapp

Vapautuspainike

Hylsskruv och

sexkantsskruv

Holkin ruuvi

ja kuusiomutteri

6


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 7

BATTERIINFORMATION:

Motorn kan köras på vilket vanligt 12 V marinbatteri(er) som helst, som tål djupurladdning. Bäst resultat får du med ett

djupurladdande marinbatteri med minst 100 amperetimmars märkdata. I vattnet kommer 12 V-motorn att dra en ampere

per timmes drift och 24 V-motorn drar 0,75 ampere per timme per 4,45 N dragkraft på högsta varvtal. Det faktiska

ampereförbrukningen beror på olika drifts- och körförhållanden. Se till att du håller batteriet fulladdat. Om du sköter om

batteriet kommer det att ha full kraft när du verkligen behöver det. Dessutom förlängs batteriets livslängd. Den

viktigaste orsaken till att batterier tar slut i förtid är att man inte laddar upp dem direkt (inom 12-24 timmar) när de har

laddat ur. Använd en batteriladdare med inställbar laddström för att undvika överladdning.

Om du använder ett startbatteri för att starta bensindrivna utbordare, rekommenderar vi att du för M26 använder ett separat

marinbatteri (eller flera batterier) som tål djupurladdning.

Den här motorn är försedd med en “tryckknapps”-batterimätare. Lysdioden anger noggrant hur mycket som återstår av

batteriladdningen. Den visar dock bara rätt när motorn är frånslagen. Läs av mätaren så här:

• Fyra lampor anger full laddning.

• Tre lampor anger bra laddning.

• Två lampor anger dålig laddning.

• En lampa anger att du måste ladda upp batteriet.

BATTERI / AKKU

AKKU:

Nämä moottorit toimivat kaikilla veneisiin tarkoitetuilla 12 voltin syväpurkausakuilla. Parhaiten moottori toimii venemoottoriakulla,

jossa on vähintään 100 ampeeritunnin varauskyky. Yleisesti ottaen 12 voltin moottori käyttää yhden ampeerin tunnissa ja

24 voltin moottori 0,75 ampeeria tunnissa jokaista työntönaulaa kohti silloin kun moottori käy täydellä teholla. Todellisuudessa

kuluva ampeerimäärä riippuu ko. käyttöolosuhteista.

Pidä akussa täysi varaus. Hyvä hoito takaa sen, että akussa on virtaa silloin kun sitä tarvitaan, ja myös akun käyttöikä paranee

huomattavasti.

Akun ennenaikaisen loppumisen tavallisin syy on, että se on jätetty lataamatta (12-24 tunnin aikana). Käytä varaustilan

tunnistavaa laturia, etteivät akut ylilataudu.

Jos käytät sähkökäynnisteistä bensaperämoottoria samassa veneessä, suosittelemme sähköperämoottorille omaa akkua.

Tässä moottorissa on akun “push to test” -varaustilamittari, joka näyttää akun tarkan varaustilan. Tulos on tarkka vasta sen

jälkeen, kun moottori on pysähtynyt.

• neljä valoa = täysi varaus

• kolme valoa = hyvä varaus

• kaksi valoa = heikko varaus

• yksi valo = akku on ladattava

7


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 8

BATTERIANSLUTNING:

12 V-system

1. Se till att motorn är avstängd (varvtalsväljaren på 0).

2. Anslut den röda pluskabeln ( + ) till batteriets pluspol ( + ).

3. Anslut den svarta minuskabeln ( — ) till batteriets minuspol ( — ).

4. Av säkerhetsskäl ska du aldrig starta motorn förrän propellern

är i vattnet.

OBS: Om du skall installera en anslutningskabelplugg, se till att polariteten

är riktig och följ anvisningarna i ägarmanualen till båten.

Batteriråd: Koppla aldrig ihop batteriets pluspol (+) med dess minuspol (-).

Se till att inga metallföremål kan falla ner på batteriet och polerna,

för det skulle genast leda till kortslutning och väldigt stor brandrisk.

Rekommendation: Använd batterilådor och täckta batteriklämmor.

AKKUKYTKENNÄT:

12 voltin järjestelmät

1. Varmista, että moottori on sammutettu. (nopeusvalitsin on "0"-

asennossa)

2. Kytke positiivinen/positiiviset (+) punainen/punaiset johdin/johtimet

positiiviseen (+) akkunapaan.

3. Kytke negatiivinen/negatiiviset (-) musta johdin/johtimet

negatiiviseen (-) akkunapaan.

4. Älä koskaan käytä moottoria, jos potkuri ei ole vedessä.

HUOMIO: jos käytät virtapistoketta, varmista oikea napaisuus ja noudata

veneenvalmistajan ohjeita.

Akkuja koskeva ohje: Älä koskaan yhdistä akun (+)- ja (-)-napoja toisiinsa.

Huolehdi, että mikään metalliesine ei pääse putoamaan akun päälle ja

aiheuttamaan napojen oikosulkua.

Tämä saattaisi aiheuttaa välittömän tulipalovaaran.

Suositus: Käytä akkulaatikoita ja suojattuja akkukenkiä.

VARNING

• Innan du ansluter batteriet, se till

att rorkultskontrollen står på OFF.

• Använd en trådtolk för att dra ut

strömkabeln.

• Om du ansluter ett 24 V-system på

fel sätt kan batterierna explodera.

• Håll strömkabeln ordentligt och

fast ansluten vid batteripolerna.

• Se till att batteriet står i ett väl ventilerat

utrymme.

VAROITUS:

• Ennen kuin teet akkukytkennät

varmista, että hallintakahva on

OFF-asennossa.

• Käytä virtajohdon jatkona 6

neliömillimetrin johtoa.

• Jos 24 voltin järjestelmä kytketään

väärin, akku voi räjähtää!

• Varmista että lyijyvaippajohtimen

siipimutteri on tiukasti kiinni akkunavoissa.

• Sijoita akku sellaiseen paikkaan,

missä on hyvä ilmanvaihto.

BATTERI / AKKUKYTKENNÄT

8


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 9

M26

SVARTA KABLAR B-

MUSTAT JOHTIMET

KONTROLLPANEL-

VALVONTATAULU

SVRT

MUSTA

RÖD

PUNAINEN

RÖD M-

PUNAINEN M-

BATTERIMÄTAREVA

RAUSTILAMITTARI

RÖD M+

PUNAINEN M+

POT-PANEL

POTENTIOMETRI

ELSCHEMA / KYTKENTÄKAAVIO

SVART M-

MUSTA M-

RÖDA KABLAR B+

PUNAISET JOHTIMET

SVART M-

MUSTA M-

BATTERI-

AKKU

MOTOR

MOOTTORI

9


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 10

MAXIMIZER:

Den inbyggda Maximizer-elektroniken skapar en pulsbreddsmodulation som förlänger körtiden och batteriets livslängd.

Maximizers varvtalskontroll kan i enbatterikopplingar ibland störa din ekolodsdisplay. Om du skall köra på trollingfart, rekommenderar

vi att du använder ett separat djupurladdande marinbatteri för att avhjälpa problemet.

MAXIMIZER-VIRRANSÄÄSTÄJÄ:

Kiinteän Maximizer-virransäästäjän puolijohde-elektroniikka saa aikaan pulssileveysmodulaation, jonka ansiosta akkuvaraus

kestää kauemmin ja akun käyttöikä pitenee. Jos veneessä on vain yksi akku ja käytetään Maximizer-nopeussäätöä, kaikuluotaimessa

voi esiintyä häiriöitä. Ratkaisuna tilanteeseen suosittelemme käytettäväksi erillistä veneisiin suunniteltua

syväpurkausakkua.

MAXIMIZER / MAXIMIZER-VIRRANSÄÄSTÄJÄ

10


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 11

PROPELLERBYTE:

VIKTIGT:

Lossa alltid anslutningarna mellan motor och batteri innan

du arbetar med propellern på något sätt.

• Håll fast propellern och lossa propellermuttern med en tång.

• Ta loss propellermuttern och låsbrickan.

• Om brytpinnen är trasig behöver ni hålla ordentligt i propelleraxeln

med en skruvmejsel i skåran längst ner på propelleraxeln.

• Vrid den gamla propellern horisontellt (som på bilden) och dra rakt ut.

Om brytpinnen faller ut så tryck in den igen.

• Passa in den nya propellern mot drivstiftet.

• Sätt ditt propellerbrickan och propellermuttern.

• Dra åt muttern 1/4 varv efter kloss an.

• Var försiktig, övertryck kan skada propellern.

OBS: Weedless WedgeTM-propellern är mycket effektiv och konstruerad så

att inget sjögräs skall kunna fastna på den. För att den skall fungera så bra

som möjligt, måste du hålla framkanten på propellerbladen släta. Om kanten

är trubbig eller rispad, slipa till den med ett fint sandpapper.

Weedless WedgeTM-propeller

Ruohikkopotkuri

Propellermutter

Potkurimutteri

PROPELLER / POTKURI

POTKURIN VAIHTAMINEN:

Varoitus:

irrota moottorin ja akun väliset kytkennät ennen kuin alat

tehdä jotain toimenpidettä potkurille.

• Pidä napakasti kiinni potkurista ja avaa potkurimutteri pihdeillä.

• Irrota potkurimutteri ja tähtialuslevy.

• Jos sokka on leikkaantunut/vioittunut, akselia on pidettävä paikallaan

ruuvitaltan kärjellä, joka painetaan akselin päässä olevaan uraan.

• Käännä vanha potkuri vaaka-asentoon (kuvan osoittamalla tavalla)

ja vedä se suoraan ulos. Jos sokka irtoaa, työnnä se takaisin.

• Aseta uusi potkuri kohdakkain vetosokkatapin kanssa.

• Pane aluslevy ja potkurimutteri paikoilleen.

• Kiristä potkurimutteri _ kierros yli kosketuspisteen.

• Kiristä varovasti, sillä liian tiukkaan kiristäminen voi vaurioittaa

potkuria.

Låsbricka

Tähtialuslevy

Brytpinne

Vetosokkatapp

HUOMIO: ruohikkopotkuri on suunniteltu toimimaan erittäin tehokkaasti ja

niin, etteivät mitkään vesikasvit tartu siihen. Jotta se myös toimisi niin, lapojen

etureunat on pidettävä sileinä. Jos lavan reuna on karheutunut tai kolhiintunut,

hio se sileäksi hienolla hiekkapaperilla.

11


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 12

UNDERHÅLL:

1. Efter användning, skölj av utbordaren med sötvatten och låt den torka. Torka sedan av den med en trasa som fuktats

med ett vattenbaserat silikonspray. Om du skall ställa undan utbordaren ett längre tag, smörj in alla metalldelar något.

Denna motor är inte gjord för att köras i saltvatten. Om du använder den i saltvatten slutar garantin att gälla.

2. Rensa bort allt sjögräs och eventuella fiskelinor från propellern. Linor kan komma in bakom propellern, slita ned

tätningarna och göra så att vatten kommer in i motorn. Kontrollera detta var 20:e driftstimme.

3. Kontrollera att propellermuttern sitter ordentligt före varje användning.

4. Om du skall ställa undan utbordaren ett längre tag, lossa batteriet från motorn.

5. Du får ut bäst prestanda av motorn om batteriet är fulladdat före varje användning.

6. Riggröret skall rengöras och smörjas regelbundet för att fungera korrekt. Om du smörjer på lite silikon blir den

“som ny”.

UNDERHÅLL / HOITO

HOITO:

1. Vedessä olleet osat suositellaan käytön jälkeen huuhdottavaksi makealla vedellä, jonka jälkeen ne pyyhitään

silikonisuihkeella kostutetulla kankaalla. Jos moottori on pidemmän aikaa käyttämättä, suihkuta hiukan silikonia

kaikille metalliosille. Tätä moottoria ei ole tarkoitettu käytettäväksi suolaisessa vedessä. Tämän tuotteen käyttö

suolaisessa vedessä kumoaa takuun.

1. Potkuri on puhdistettava vesikasveista ja siimoista. Siima voi kiilautua potkurin taakse ja kuluttaa tiivisteet poikki,

jolloin moottoriin pääsee vettä. Tarkista tilanne aina 20 ajotunnin välein.

1. Aina ennen käyttöä tarkista, että potkurimutteri on tiukasti kiinni.

1. Jos moottori on pidemmän ajan käyttämättä, irrota akun ja moottorin väliset kytkennät.

1. Täytä akun varaus aina ennen käyttöä, jotta sen suorituskyky säilyisi mahdollisimman hyvänä.

1. Komposiittiakseli on puhdistettava ja voideltava säännöllisin väliajoin, jotta se liikkuu moitteettomasti. Silikonikerros

akselin pinnalla tekee siitä uudenveroisen.

12


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 13

FELSÖKNING:

1. Motorn går inte eller är svag:

• Kontrollera att batterianslutningarna ligger åt rätt håll.

• Se till att batteripolerna är rena och fria från rost. Slipa polerna rena med ett fint sandpapper eller smärgelduk.

• Kontrollera vattennivån i batteriet. Fyll på destillerat vatten vid behov.

2. Motorn tappar snabbt kraft vid körning:

• Kontrollera batteriets laddning, om det är dåligt laddat, ladda det.

3. Motorn är svår att styra:

• Lossa styrfriktionsskruven på baksidan av fästet.

• Smörj in riggröret.

4. På vissa båtar kan motorfästet lossna eller förskjutas vid hårt användande. För att eliminera detta problem

rekommenderar vi att ni köper akterspegelsförstärkare MKA-3.

5. Du känner vibrationer från propellern vid normal körning:

• Ta loss propellern och vänd den 180°. Se avsnittet om hur du byter propeller.

OBS: Om du får andra problem, rekommenderar vi att du kontaktar en auktoriserad Yamaha-handlare.

VIANETSINTÄ:

FELSÖKNING / VIANETSINTÄ

1. Moottori ei käy, tai siitä puuttuu tehoa:

• Tarkista että akkukytkennät on tehty oikein.

• Varmista että navat ovat puhtaat ja ettei niissä ole hapettumia. Puhdista ne tarvittaessa hienolla hiekkapaperilla

tai smirkelikankaalla.

• Tarkista akkuveden määrä ja lisää tarvittaessa.

2. Moottorin teho laskee lyhyen käytön jälkeen:

• Tarkista akun varaus. Jos se on heikko, lataa akku.

3. Moottorin ohjaus on jäykkä:

• Avaa ohjauskitkan säätöruuvia, joka sijaitsee kiinnitysjalustan takana.

• Voitele komposiittiakseli

4 Kiinnitysjalusta siirtyy ja "kulkee" peräpeilissä:

• joissain veneissä kiinnitysjalusta voi vaativissa olosuhteissa löystyä tai liikkua peräpeilissä. Ongelman

helpottamiseksi suosittelemme, että ostatte peräpeiliin vakaajan MKA-3.

5. Potkuri tärisee normaalissa ajossa:

• irrota potkuri ja käännä sitä 180º. Lue potkurin irrotusohjeet.

HUOMIO: suosittelemme että kaikissa muissa toimintahäiriötapauksissa otetaan yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

13


25FA86 OPM 3 - Z F I 30-01-2012 11:11 Pagina 14

GARANTI: Yamaha Motor garanterar den ursprunglige köparen att E-drive-utbordaren är fri från fel

i material och sammansättning under två (2) år räknat från inköpsdagen. Garantin gäller dock inte

motorer som används i förvärvssyfte. Vid garantifall måste motorn återsändas med betald transport

och med inköpskvitto eller motsvarande samt notering om serienummer till ett auktoriserat Yamahaservicecenter.

OBS: Om vi efter kontroll finner att produkten var behäftad med fel i material eller sammansättning,

ersätter vi eller reparerar den utan kostnad för ägaren. Vi ansvarar inte för normalt slitage eller för fel

som orsakas av olycka, felaktig användning, ändringar, eller felaktig skötsel.

Utöver denna garanti föreligger inga andra uttryckliga garantier. Inga underförstådda garantier,

till exempel om saluförbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, sträcka sig utöver den

uttryckliga garantin ovan. Yamaha Motor ansvarar inte i något fall för indirekta skador eller

följdskador.

TAKUU: Yamaha Motor takaa alkuperäiselle ostajalle, että sen sähköperämoottoreissa ei ilmene

materiaali- tai valmistusvikoja kahden (2) vuoden aikana ostopäivästä lukien, paitsi että tämä takuu

ei koske ammattikäytössä olevia moottoreita. Moottori täytyy toimittaa, kuljetus maksettuna, valtuutettuun

Yamaha-huoltoliikkeeseen ja mukana täytyy olla todistus ostopäivästä ja sarjanumerosta.

HUOMIO: jos tarkastettuamme tuotteen toteamme siinä olevan materiaali- tai valmistusvian,

korjaamme tai vaihdamme sen veloituksetta harkintamme mukaan. Emme vastaa normaalin

kulumisen, tai onnettomuuksien, väärinkäytön, muutosten, muunnosten, käyttövirheen tai

epäasianmukaisen hoidon aiheuttamia vikoja.

Tämän takuun lisäksi ei ole muita nimenomaisia takuita. Missään tapauksessa mikään konkludenttinen

takuu, mukaan lukien kuranttiutta ja tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta koskevat

takuut, ei jatku tämän nimenomaisen takuuajan jälkeen. Yamaha Motor ei ole missään

tapauksessa vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista.

14 NV-02-03

More magazines by this user