03.11.2016 Views

KitchenAid COD GRESITAWO/D 1200 - Washing machine - COD GRESITAWO/D 1200 - Washing machine SK (859235710000) Scheda programmi

KitchenAid COD GRESITAWO/D 1200 - Washing machine - COD GRESITAWO/D 1200 - Washing machine SK (859235710000) Scheda programmi

KitchenAid COD GRESITAWO/D 1200 - Washing machine - COD GRESITAWO/D 1200 - Washing machine SK (859235710000) Scheda programmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>SK</strong> AWO/D <strong>1200</strong> EX<br />

A. Kontrolka “Otvorte dvierka”<br />

Táto práčka je vybavená automatickou<br />

bezpečnostnou funkciou, ktorá zist'uje a<br />

diagnostikuje poruchy až v prvých<br />

krokoch a primerane reaguje, napr.:<br />

B. Kontrolka “Servis”<br />

C. Kontrolka “Zatvorený prívodný<br />

vodovodný ventil”<br />

D. Kontrolka “Vyčistit' filter”<br />

Bavlna<br />

40 - 60 - 95 °C<br />

Syntetika<br />

30 - 40 - 60 °C<br />

Program<br />

40 - 60 - 95 °C<br />

30 - 40 - 60 °C<br />

Jemná bielizeň<br />

30 - 40 °C 30 - 40 °C<br />

Visačka<br />

s pokynmi<br />

na<br />

ošetrovanie<br />

bielizne<br />

C<br />

D<br />

PROGRAMOVÁ TABUĽKA<br />

Druh prania/Poznámky<br />

- Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania<br />

výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie<br />

bielizne<br />

Mierne až bežne znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň,<br />

uteráky, košele a pod. z bavlny a ľanu.<br />

Pri veľmi špinavej bielizni môžete nastavit' aj voliteľnú funkciu<br />

“Predpranie”.<br />

H<br />

Bežne znečistené blúzky, košele, domáce oblečenie a pod. z polyesteru<br />

(Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových<br />

bavlnených tkanín.<br />

E<br />

Max.<br />

náplň<br />

kg<br />

F<br />

Prací prostriedok a<br />

avivážne prostriedky<br />

Hlavné Avivážny<br />

pranie<br />

I<br />

J K<br />

A<br />

B<br />

Max<br />

rýchlost'<br />

odstreďovania<br />

Predpranie<br />

Odloženie<br />

štartu<br />

Eko<br />

Predpranie<br />

Špeciálne funkcie<br />

Uľahčené<br />

žehlenie<br />

Pranie v<br />

studenej<br />

vode<br />

Odloženie<br />

odstreďovania<br />

Premenlivá<br />

rýchlost'<br />

odstreďovania<br />

ot./min<br />

5,0 ❉ Áno ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 3) ❉ ❉ <strong>1200</strong><br />

2,5 ❉ Áno ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 3) ❉ ❉ 1000 1)<br />

Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky. 1,5 ❉ Áno ❉ ❉ — ❉ — ❉ 3) ❉ ❉ 1000 1)<br />

G<br />

E. Programátor<br />

F. Tlačidlo “Štart/Pauza”<br />

G. Ovládač rýchlosti odstreďovania<br />

H. Kontrolka postupu programu<br />

I. Tlačidlo “Zrušenie nastavenia”<br />

J. Tlačidlo “Odloženie štartu”<br />

K. Časový displej<br />

Denný<br />

40 °C<br />

Rýchle pranie<br />

30 °C<br />

Vlna<br />

Studená voda - 40 °C<br />

Ručné pranie<br />

30 - 40 °C<br />

40 °C<br />

30 °C<br />

- 40 °C<br />

30 - 40 °C<br />

❉: voliteľné / Áno : požadované dávkovanie<br />

1)<br />

Aby sa zlepšila starostlivost' o bielizeň, je rýchlost' odstreďovania v tomto programe obmedzená na 1000 ot./min.<br />

2)<br />

Aby sa zlepšila starostlivost' o bielizeň, je rýchlost' odstreďovania v tomto programe obmedzená na 400 ot./min.<br />

3)<br />

Voliteľnú funkciu prania v studenej vode možno nastavit' iba pri najnižšej teplote v danom programe.<br />

Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové<br />

tkaniny.<br />

3,0 — Áno ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ <strong>1200</strong><br />

Krátko nosené odevy z bavlny, polyesteru, polyamidu a zmesových<br />

bavlnených tkanín.<br />

3,0 — Áno ❉ ❉ — — — ❉ ❉ ❉ <strong>1200</strong><br />

Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej<br />

vlny a vhodné pre pranie v práčke.<br />

Tento program (40°C) schválila spol. The Woolmark Company pre pranie<br />

vlnených odevov označených visačkou “vhodné na pranie v práčke”,<br />

potvrdzujúc, že odevy budú prané v súlade s pokynmi na visačke a s<br />

pokynmi v tejto programovej tabuľke.<br />

Ak nastavíte “Odloženie odstreďovania”, nenechávajte kusy bielizne vo<br />

vode príliš dlho.<br />

Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou “Ručné<br />

pranie”.<br />

Tento program (40°C) schválila spol. The Woolmark Company pre pranie<br />

vlnených odevov označených visačkou “ručné pranie”, potvrdzujúc, že<br />

odevy budú prané v súlade s pokynmi na visačke a s pokynmi v tejto<br />

programovej tabuľke.<br />

Ak nastavíte “Odloženie odstreďovania”, nenechávajte kusy bielizne vo<br />

vode príliš dlho. Tento program obsahuje šetrné odstreďovanie.<br />

1,0 — Áno ❉ ❉ — — — ❉ ❉ ❉ 1000 1)<br />

1,0 — Áno ❉ ❉ — — — ❉ 3) ❉ ❉ 400 2)<br />

Pláchanie & odstreďovanie —<br />

Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstreďovanie pri<br />

programe “Bavlna”.<br />

5,0 — — ❉ ❉ — — — — ❉ ❉ <strong>1200</strong><br />

Odstreďovanie —<br />

Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus<br />

odstreďovania pri programe “Bavlna”.<br />

5,0 — — — ❉ — — — — — ❉ <strong>1200</strong><br />

Šetrné odstreďovanie —<br />

Tento program obsahuje šetrné odstreďovanie. Rovnako ako cyklus<br />

odstreďovania pri programe “Vlna”.<br />

1,0 — — — ❉ — — — — — ❉ 1000 1)<br />

Odčerpanie vody —<br />

Iba odčerpanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia<br />

programu po funkcii “Odloženie odstreďovania”.<br />

— — — — — — — — — — — —<br />

Cykly pre pranie vlny a ručné pranie na tejto práčke testovala a schválila spol. The Woolmark Company na pranie<br />

vlnených odevov označených visačkou “pranie v práčke” alebo “ručné pranie”, potvrdzujúc, že odevy budú prané<br />

v súlade s pokynmi na visačke a s pokynmi v tejto programovej tabuľke.<br />

M0512<br />

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA<br />

5019 301 10331/A


ÚDAJE O SPOTREBE<br />

Program<br />

Teplota<br />

Nadávkujte pracie prostriedky podľa pokynov na<br />

prvej strane a podľa popisu v kapitole “Pracie a<br />

prídavné prostriedky” v návode na použitie.<br />

1. Otočte programátor do polohy želaného<br />

programu a teploty.<br />

2. Časový displej zobrazuje dĺžku vybratého<br />

programu (v hodinách a minútach), kontrolka<br />

“Štart/Pauza” bliká.<br />

3. Rozsvieti sa kontrolka naprogramovanej<br />

rýchlosti odstreďovania.<br />

VYBERTE ŽELANÚ VOLITEĽNÚ FUNKCIU<br />

Stlačte tlačidlo (tlačidlá) želanej voliteľnej funkcie<br />

- rozsvieti sa príslušná kontrolka.<br />

Keď daná kombinácia programu a prídavnej<br />

voliteľnej funkcie nie je možná, kontrolky<br />

ukazovateľov automaticky zhasnú. Nevhodná<br />

kombinácia voliteľných funkcií sa zruší automaticky.<br />

Tlačidlo “Eko”<br />

• S upraveným teplotným profilom a mierne<br />

predĺženou dobou prania predstavuje optimálnu<br />

kombináciu na dosiahnutie dokonalých<br />

výsledkov prania, ako aj úsporu energie.<br />

Tlačidlo “Predpranie”<br />

• Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne<br />

(napríklad blato, hrubá špina). Cyklus sa<br />

predĺži o približne 15 min.<br />

Tlačidlo “Uľahčené žehlenie”<br />

• Možete použit' súčasne s programami<br />

“Bavlna”, Syntetika” a “Denný”, aby ste mali<br />

uľahčené žehlenie.<br />

Náplň<br />

Voda<br />

Energia<br />

Pribl. dĺžka<br />

programu<br />

(hodiny : minúty)*<br />

(°C) (kg) (l) (kWh)<br />

Bavlna 95 5,0 49** 1,90 2:00<br />

Bavlna 60 5,0 44 0,95 2:10<br />

Bavlna a “Eco”*** 60 5,0 44 0,85 2:20<br />

Bavlna 40 5,0 44 0,60 2:00<br />

Syntetika 60 2,5 50** 0,70 1.30<br />

Syntetika 40 2,5 45 0,55 1:15<br />

Jemná bielizeň 30 1,5 50 0,50 0:45<br />

Denný 40 3,0 45 0,45 1:00<br />

Rýchle pranie 30 3,0 40 0,40 0:30<br />

Vlna 40 1,0 55 0,60 0:45<br />

Ručné pranie 40 1,0 45 0,60 0:40<br />

Ručné pranie 30 1,0 45 0,50 0:40<br />

Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšit'<br />

od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania.<br />

* Údaje na displeji zostávajúceho času sa tiež môžu odlišovat' od údajov uvedených v tabuľke, pretože závisia od podmienok<br />

používania v domácnosti.<br />

** Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.<br />

*** Referenčný program pre štítok s energetickými údajmi.<br />

PRIDAJTE PRACÍ PROSTRIEDOK, ZATVORTE<br />

DVIERKA A NASTAVTE PROGRAM<br />

• Zvyšuje množstvo vody a bielizeň je<br />

odstredená veľmi šetrným spôsobom.<br />

Tlačidlo “Pranie v studenej vode”<br />

• Voda ohrieva iba do 20°C.<br />

• Vhodná pre jemnú bielizeň, pre ktorú sa na<br />

visačke odporúča pranie pri teplote max. 30°C.<br />

• Funkciu možno nastavit' pri každom programe<br />

iba pri najnižšom teplotnom kroku.<br />

Tlačidlo “Odloženie odstreďovania”<br />

• Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania<br />

bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania,<br />

aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa<br />

predišlo odfarbeniu.<br />

• Táto voliteľná funkcia je mimoriadne<br />

odporúčaná pri programoch “Syntetika”,<br />

“Jemná bielizeň” alebo “Denný”.<br />

• Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete<br />

odložit' odstreďovanie na neskôr alebo ak<br />

chcete iba odčerpat' vodu.<br />

Poznámka: program sa zastaví pri “Odloženie<br />

odstreďovania”, keď je rozsvietený ukazovateľ<br />

priebehu programu “Odloženie odstreďovania”.<br />

Kontrolka vedľa tlačidla “Štart/Pauza” bliká.<br />

Ukončenie voliteľnej funkcie “Odloženie<br />

odstreďovania”:<br />

• Stlačte tlačidlo “Štart/Pauza”; program sa<br />

ukončí automaticky cyklom konečného<br />

odstreďovania nastaveného programu prania.<br />

• Ak nechcete bielizeň odstreďovat', otočte<br />

programátor do polohy programu “Odčerpanie<br />

vody” a stlačte tlačidlo “Štart/Pauza”.<br />

Tlačidlo “Premenlivá rýchlost' odstreďovania”<br />

• Každý program má vopred určenú maximálnu<br />

rýchlost' odstreďovania.<br />

• Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlost'<br />

odstreďovania.<br />

• Ak je nastavená rýchlost' odstreďovania “0”, je<br />

vylúčené záverečné odstreďovanie, no<br />

priebežné odstredenia počas pláchania budú<br />

vykonané. Voda je iba odčerpaná.<br />

ODLOŽENIE ŠTARTU<br />

“Odloženie štartu” Vám umožňuje zapnút'<br />

spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci,<br />

keď je elektrina lacnejšia.<br />

• Nastavte program, teplotu a voliteľné funkcie.<br />

• Stlačte tlačidlo “Odloženie štartu”, aby ste<br />

nastavili čas odloženia od 1 do 23 hodín;<br />

• Stlačte tlačidlo “Štart/Pauza”.<br />

Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla “Odloženie<br />

štartu” a začne odpočítavanie nastavenej doby.<br />

• Po zapnutí programu indikácia odloženia štartu<br />

zhasne a nahradí ju zobrazovanie zostávajúcej<br />

doby.<br />

• Po stlačení tlačidla “Štart/Pauza” možno<br />

počet hodín odkladu štartu znížit' opätovným<br />

stlačením tlačidla “Odloženie štartu”.<br />

Zrušenie odloženia štartu<br />

..pred stlačením tlačidla “Štart/Pauza”:<br />

• Otočte programátor do inej polohy alebo<br />

stlačte tlačidlo “Zrušenie nastavenia”.<br />

..po stlačení tlačidla “Štart/Pauza”:<br />

• Stlačte tlačidlo “Zrušenie nastavenia” aspoň na<br />

3 sekundy - indikácia odloženia štartu zmizne<br />

z displeja.<br />

ŠTART PROGRAMU<br />

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo “Štart/<br />

Pauza”. Kontrolka vedľa tlačidla “Štart/Pauza”<br />

svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje<br />

aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez<br />

pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpanie vody.<br />

Časový displej zobrazuje zostávajúcu dobu.<br />

Zostávajúca doba pre určitú fázu programu sa<br />

prepočíta znovu vzhľadom na zmenu náplne<br />

alebo teplotu privádzanej vody. V tomto prípade<br />

sa obrázok na displeji bude pohybovat'.<br />

KONTROLKA “OTVORIŤ DVIERKA”<br />

Pred zapnutím a po ukončení programu sa<br />

rozsvieti kontrolka indikujúca, že je možné otvorit'<br />

dvierka. Po zapnutí programu prania ostanú<br />

dvierka zatvorené a nesmiete ich otvárat' silou. V<br />

prípade nevyhnutnej potreby otvorenia dvierok<br />

počas prania postupujte podľa pokynov v časti<br />

“Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred<br />

jeho ukončením”.<br />

ČERVENÉ KONTROLKY<br />

“Servis”<br />

Rozsvietenie kontrolky “Service” môže byt'<br />

spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite<br />

“Príručku na odstraňovanie problémov” v návode<br />

na použitie; ak porucha pretrváva, zavolajte servis.<br />

“Zatvorený prívodný vodovodný ventil”<br />

Do spotrebiča sa neprivádza voda alebo je jej<br />

množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody;<br />

ak kontrolka neprestane svietit', pozrite “Príručku na<br />

odstraňovanie problémov v Návode na použitie.<br />

“Vyčistit' filter”<br />

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či<br />

nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba<br />

vyčistit' filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite<br />

pokyny v Návode na použitie (“Vybratie filtra”).<br />

KONIEC PROGRAMU<br />

• Všetky kontrolky postupu programu sú<br />

zhasnuté, svieti iba kontrolka “Otvorit' dvierka”.<br />

1. Otočte programátor do polohy vypnuté/O.<br />

2. Zatvorte ventil prívodu vody.<br />

3. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň z práčky.<br />

4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa mohol<br />

vysušit' bubon.<br />

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITEĽNÝCH<br />

FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU<br />

1. Stlačte tlačidlo “Štart/Pauza”, aby ste<br />

prerušili program. Kontrolka bliká.<br />

2. Vyberte nový program (aj teplotu), želané<br />

voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlost'<br />

odstreďovania.<br />

3. Stlačte znovu tlačidlo “Štart/Pauza”. Nový<br />

program bude pokračovat' v tom istom mieste,<br />

kde bol predchádzajúci prerušený. Pre tento<br />

program nepridávajte prací prostriedok.<br />

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE<br />

PROGRAMU PRED UKONČENÍM<br />

Tlačidlo “Zrušenie nastavenia” zruší program<br />

pred jeho ukončením.<br />

• Stlačte tlačidlo “Zrušenie nastavenia” na<br />

aspoň 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa<br />

musí vypustit' všetka voda.<br />

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA<br />

5019 301 10331/A

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!