Views
1 year ago

KitchenAid STEAM 1400/P WP - Washing machine - STEAM 1400/P WP - Washing machine SK (859294449200) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid STEAM 1400/P WP - Washing machine - STEAM 1400/P WP - Washing machine SK (859294449200) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid STEAM 1400/P WP - Washing machine - STEAM 1400/P WP - Washing machine SK (859294449200) Istruzioni per

OBSAH NÁVOD NA OBSLUHU PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA BEZPEČNOST’ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY POPIS PRÁČKY DVIERKA DETSKÁ POISTKA PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA PRÍPRAVA CYKLU PRANIA PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY VYBRATIE FILTRA/VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY STAROSTLIVOST’ A ÚDRŽBA PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV SERVIS PRÍSLUŠENSTVO PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM