Views
1 year ago

KitchenAid S 12 A1 D/HA - Refrigerator - S 12 A1 D/HA - Refrigerator LT (F093701) Scheda programmi

KitchenAid S 12 A1 D/HA - Refrigerator - S 12 A1 D/HA - Refrigerator LT (F093701) Scheda programmi

KitchenAid S 12 A1 D/HA - Refrigerator - S 12 A1 D/HA - Refrigerator LT (F093701) Scheda

A B C D E F A G B H I L C D E Image 1 F M N O G H I L B LED lemputė LED lemputės naudojamos ilgiau nei įprastos C lemputės, jos pagerina matomumą viduje ir nekenkia aplinkai. Jei reikia pakeisti D lemputę, kreipkitės į E techninės priežiūros centrą. F G H I Šviežio maisto šaldymas (jei šaldytuve yra L šaldiklio skyrius) Norimą užšaldyti šviežią maistą sudėkite skyriaus apačioje. Užšaldymas baigsis po 24 valandų. Image 4 SPARTUSIS A VADOVAS Funkcija leidžia prietaisui Mgreitai pasiekti optimalias laikymo sąlygas (vidinę temperatūrą ir reikalingą drėgmės lygį). N O Įjungimas / budėjimo režimas Spauskite mygtuką „Temp.“ 3 sekundes, norėdami išjungti prietaisą (valdymo skydelis ir apšvietimas bus išjungtas). Ir spustelėkite norėdami vėl įjungti. Pastaba. Šiuo veiksmu prietaisas neišjungiamas iš elektros tinklo. Šaldytuvo skyriaus temperatūra Trys lemputės nurodo temperatūrą šaldytuvo skyriuje. Mygtuku „Temp.“ galima nustatyti kitokią temperatūrą. Galimi valdikliai: Šviečia LED Temperatūra – LT A. Comparto Valdymo Frigorifero skydelis su LED lemputėmis B. Lentynos C. A. Ventola Zona e filtro virš antibatterico vaisių ir daržovių e antiodore (a seconda del modello) B. Gruppo termostato stalčiaus con luce D. C. Ripiani Vaisių ir daržovių stalčius E. D. Piano di Techninių copertura cassetto duomenų frutta lentelė e verdura (yra E. Cassetto vaisių frutta ir e verdura daržovių stalčiaus šone) F. Targhetta Šaldiklio matricola skyrius (posta a lato del cassetto frutta e verdura) G M. ir Balconcini H. Lentynos durelėse I. N. Fermabottiglie Butelių (se laikiklis in dotazione) (jei pridedamas) L. O. Balconcino Butelių bottiglie lentyna Comparto Frigorifero A. Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello) B. Pannello comandi con luce LED C. Ripiani D. Piano di copertura cassetto frutta e verdura E. Cassetto frutta e verdura F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) M. Balconcini N. Fermabottiglie (se in dotazione) O. Balconcino bottiglie Aukščiausia (mažiausiai šalta) Vidutiniškai aukšta Vidutiniška Vidutiniškai žema Žema (šalčiausia) Mažiausiai Zona meno šalta freddazona Ką daryti, jei... Zona meno Galimos freddapriežastys: Sprendimai: Vidutinio Zona intermedia šaltumo zona Zona intermedia Gali būti problemų su elektros tiekimu į prietaisą. Patikrinkite, ar: Šalčiausia Zona più fredda zona Zona più fredda - nenutrūko elektros tiekimas; Vaisių Zona frutta ir daržovių e verdurazona Zona frutta e verdura - kištukas yra tinkamai įkištas į lizdą ir dvipolis maitinimo jungiklis yra tinkamoje padėtyje (taip įjungiamas elektros tiekimas į RCT R BM Range Extension MODULI AC (new vers) RE221W bk KVIE 2123_A++ Valdymo skydelis išjungtas, SCHEDA prietaisas PRODOTTO neveikia. 12M SENZA FAN prietaisą) - tinkamai veikia apsauginės namo elektros sistemos relės; Comparto Congelatore Comparto Congelatore - nenutrūko maitinimo laidas. Pastaba. visus stalčius, lentynėles ir durų lentynėles galima išimti. Prietaisas gali būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu („Stand-by“). Įjunkite prietaisą trumpai spustelėdami mygtuką „Temp“ (žr. įjungimo / budėjimo režimo funkciją). G. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) Gali reikėti G. pakeisti Cassetto lemputę. superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati Nedega e surgelati) lemputė viduje. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Idealios produktų saugojimo temperatūros Techninio H. komponento Cassetto centrale gedimas. (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) I. Cassetto inferiore (zona di congelamento) vertės jau nustatytos gamykloje. Veikia durelių I. Cassetto įspėjimo inferiore signalas. (zona di congelamento) Norėdami išjungti signalą uždarykite šaldytuvo dureles. L. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione) Mirksi lemputė viduje. Įsijungia, L. kai Contenitore šaldytuvo durelės cubetti paliekamos ghiaccio atidarytos (se ilgą in laiką. dotazione) Prieš atidarydami duris peržiūrėkite visus perspėjimus. Nepakankamai žema vidinė temperatūra kamerose. Gali būti įvairių priežasčių (žr. stulpelį „Sprendimas“). Patikrinkite, ar: - durelės tinkamai uždarytos; - prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio; - nustatyta tinkama temperatūra; - neblokuojama oro cirkuliacija per vėdinimo groteles prietaiso apačioje (žr. montavimo vadovą). Šaldytuvo kameros apačioje yra vandens. Užsikimšo atitirpusio vandens išleidimo žarna. Išvalykite atitirpdymo vandens išleidimo žarną (žr. naudojimo instrukcijos sk. „Prietaiso priežiūra ir valymas“). Šaldiklio kameroje per daug šerkšno. Šaldiklio kameros durelės nėra uždarytos tinkamai. - Patikrinkite, ar niekas netrukdo tinkamai uždaryti dureles. - Atitirpdykite šaldiklio kamerą - Įsitikinkite, kad šaldytuvas sumontuotas tinkamai. Nuolat mirksi viena ar kelios žalios lemputės. Veikimo trikties signalas. Signalas rodo, kad įvyko techninio komponento triktis. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite instrukcijas. Priklausomai nuo modelio, funkcijos, techniniai duomenys ir atvaizdai gali skirtis. Per žema šaldytuvo kameros temperatūra. - Nustatyta per žema temperatūra. - Į šaldiklio kamerą galėjo būti įdėtas didelis kiekis šviežių (neužšaldytų) produktų. Pastaba. šaldytuve gali girdėtis garsų, pvz., šnypštimas ir gurgėjimas; tai yra normalu. ET LV LT PL - Bandykite nustatyti aukštesnę temperatūrą. - Jei į šaldiklio kamera buvo įdėta šviežio maisto produktų, palaukite, kol jie bus užšaldyti. Spausdinta Italijoje 10/15 400010841802