15.11.2016 Views

Toyota TAS200 - PZ420-00212-RO - TAS200 (Romanian) - Manuale d'Istruzioni

Toyota TAS200 - PZ420-00212-RO - TAS200 (Romanian) - Manuale d'Istruzioni

Toyota TAS200 - PZ420-00212-RO - TAS200 (Romanian) - Manuale d'Istruzioni

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>TAS200</strong><br />

Manual de utilizare


Cuprins<br />

Caracteristici................................................................................................................ 7<br />

Despre WMA........................................................................................................................ 7<br />

Despre iPod......................................................................................................................... 7<br />

Informaţii importante despre acest manual................................................................... 8<br />

Pentru asigurarea funcţionării corecte a sistemului audio........................................... 8<br />

Precauţii de utilizare................................................................................................... 9<br />

Discuri duale........................................................................................................................ 12<br />

Afişaj şi selector multifuncţional................................................................................ 13<br />

Funcţionarea de bază................................................................................................... 15<br />

Ascultarea aparatului de RADIO....................................................................................... 18<br />

Ascultarea unui CD............................................................................................................. 21<br />

Ascultarea discurilor MP3/WMA/AAC şi a player-elor<br />

portabile USB/memoriilor USB.............................................................................. 23<br />

Despre manevrarea iPod-ului..................................................................................... 25<br />

Coenctarea iPod-ului......................................................................................................... 25<br />

Deconectarea iPod-ului..................................................................................................... 26<br />

Ascultarea melodiilor la iPod............................................................................................ 27<br />

Căutare ABC la un iPod...................................................................................................... 29<br />

Despre manevrarea player-ului audio portabil USB/memoriei USB......................... 30<br />

Conectaţi player-ul audio portabil USB/memoria USB la portul USB........................ 30<br />

Ascultarea player-ului audio portabil USB/a memoriei USB........................................ 31<br />

Ascultarea DAB (opţional)........................................................................................... 32<br />

Utilizarea AUX.............................................................................................................. 35<br />

Schimbarea mesajului de deschidere.......................................................................... 37<br />

Setare iniţială............................................................................................................... 39<br />

Conectarea unui amplificator extern.......................................................................... 40<br />

Folosirea comenzii pe volan......................................................................................... 41<br />

Numele şi funcţiile butoanelor de operare..................................................................... 41<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 3


Fişiere MP3, WMA şi AAC............................................................................................. 42<br />

Informaţii suplimentare MP3............................................................................................ 42<br />

Informaţii suplimentare WMA.......................................................................................... 43<br />

Informaţii suplimentare AAC............................................................................................ 43<br />

Despre foldere şi fişiere MP3/WMA/AAC........................................................................ 43<br />

Compatibilitatea player-ului audio portabil USB/memoriei USB................................ 44<br />

Termeni......................................................................................................................... 45<br />

Indicaţii de eroare........................................................................................................ 47<br />

Schimbarea sau deconectarea bateriei....................................................................... 50<br />

Despre setarea ASL............................................................................................................ 50<br />

4 <strong>TAS200</strong> Z


Eliminarea acestui produs nu se face<br />

împreună cu deşeurile menajere.<br />

Există un sistem separat de colectare<br />

pentru produsele electronice uzate, în<br />

conformitate cu legislaţia, care necesită<br />

tratarea, recuperarea şi reciclarea<br />

adecvate.<br />

Gospodăriile din statele membre ale UE,<br />

din Elveţia şi Norvegia pot returna gratuit<br />

produsele electronice uzate către punctele<br />

de colectare specializate sau către un<br />

detailist (în cazul achiziţionării unui<br />

produs nou).<br />

Nu permiteţi contactul acestui aparat cu<br />

lichidele. Poate rezulta şocul electric.<br />

De asemenea, contactul cu lichidele poate<br />

duce la deteriorarea acestui aparat, fum şi<br />

supraîncălzire.<br />

“P<strong>RO</strong>DUS LASER CLASA 1”<br />

Acest produs conţine o diodă laser de clasă<br />

mai înaltă decât 1. Pentru a vă asigura<br />

de siguranţa continuă, nu îndepărtaţi<br />

capacele şi nu încercaţi să aveţi acces la<br />

interiorul produsului. Toate activităţile de<br />

service trebuie realizate de către personal<br />

calificat.<br />

Pentru ţările care nu sunt menţionate mai<br />

sus, vă rugăm să contactaţi autorităţile<br />

locale pentru metoda corectă de eliminare.<br />

Astfel, vă veţi asigura că produsul eliminat<br />

este tratat, recuperat şi reciclat corect,<br />

împiedicând astfel efectele negative<br />

asupra mediului şi sănătăţii umane.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 5


6 <strong>TAS200</strong> Z


Caracteristici<br />

Redarea CD<br />

Este posibilă redarea CD/CD-R/CD-RW cu<br />

muzică.<br />

Despre WMA<br />

Redarea fişierelor MP3<br />

Puteţi reda fişiere MP3 înregistrate pe<br />

CD‐<strong>RO</strong>M/CD-R/CD-RW (înregistrări<br />

standard ISO9660 Nivel 1/Nivel 2) sau<br />

player audio portabil USB/memorie USB.<br />

Livrarea acestui produs transferă doar<br />

licenţa pentru utilizare particulară,<br />

necomercială şi nu transferă licenţa şi<br />

nici nu implică niciun drept de utilizare<br />

a acestui produs pentru transmisiuni<br />

comerciale (adică generatoare de venituri)<br />

în timp real (terestru, satelit, cablu şi/sau<br />

orice alt mediu), transmisiune/streaming<br />

prin internet, intranet şi/sau alte reţele sau<br />

în alte sisteme de distribuţie a conţinutului<br />

pe suport electronic, cum ar fi aplicaţiile<br />

pay-audio sau audio-on-demand. Pentru<br />

aceste utilizări este necesară o licenţă<br />

independentă.<br />

Pentru detalii, vă rugăm să vizitaţi<br />

http://www.mp3licensing.com.<br />

Redarea fişierelor WMA<br />

Puteţi reda fişiere WMA înregistrate pe<br />

CD-<strong>RO</strong>M/CD-R/CD-RW (înregistrări<br />

standard ISO9660 Nivel 1/Nivel 2) sau<br />

player audio portabil USB/memorie USB.<br />

Redarea fişierelor AAC<br />

Puteţi reda fişiere AAC înregistrate pe CD-<br />

<strong>RO</strong>M/CD-R/CD-RW (înregistrări standard<br />

ISO9660 Nivel 1/Nivel 2) sau player audio<br />

portabil USB/memorie USB.<br />

Compatibilitatea iPod®<br />

Când utilizaţi acest aparat, puteţi comanda<br />

un iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch,<br />

iPhone (consultaţi pagina 25).<br />

Z<br />

Siglele Windows Media şi Windows sunt<br />

mărci comerciale sau mărci comerciale<br />

înregistrate ale Microsoft Corporation în<br />

Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări.<br />

Acest produs include tehnologii<br />

proprietate Microsoft Corporation şi nu<br />

poate fi utilizat sau distribuit fără o licenţă<br />

de la Microsoft Licensing, Inc.<br />

ó Notă: Este posibil ca acest aparat să<br />

nu funcţioneze corect, în funcţie de<br />

aplicaţiile utilizate pentru codificarea<br />

fişierelor WMA.<br />

Despre iPod<br />

— reproducerea şi redarea materialului<br />

fără drepturi de autor şi a materialelor<br />

care pot fi reproduse şi redate în mod<br />

legal pentru utilizare particulară este<br />

permisă cu iPod-ul. Încălcarea<br />

drepturilor de autor este interzisă<br />

de lege<br />

— iPod este o marcă comercială a Apple<br />

Inc., înregistrată în SUA şi alte ţări<br />

— “fabricat pentru iPod” înseamnă că un<br />

accesoriu electronic a fost proiectat<br />

pentru conectare specifică la iPod<br />

şi a fost certificat de dezvoltator<br />

pentru a corespunde standardelor de<br />

performanţă Apple<br />

<strong>TAS200</strong> 7


— “funcţionează cu iPhone” înseamnă că<br />

un accesoriu electronic a fost proiectat<br />

pentru conectare specifică la iPhone<br />

şi a fost certificat de dezvoltator<br />

pentru a corespunde standardelor de<br />

performanţă Apple<br />

— Apple nu este răspunzătoare de<br />

funcţionarea acestui dispozitiv sau de<br />

conformitatea sa cu standardele de<br />

siguranţă şi de reglementare.<br />

Informaţii importante<br />

despre acest manual<br />

Pentru asigurarea<br />

funcţionării corecte a<br />

sistemului audio<br />

— aveţi grijă să nu vărsaţi băuturi pe<br />

sistemul audio<br />

— nu introduceţi în fantă niciun obiect, cu<br />

excepţia CD-ului<br />

— utilizarea telefoanelor mobile<br />

în interiorul sau în apropierea<br />

autovehiculului poate produce<br />

zgomote din partea difuzoarelor<br />

sistemului audio. Totuşi, acest lucru nu<br />

indică o defecţiune.<br />

Din motive de siguranţă, acest manual<br />

indică articolele care necesită atenţie<br />

specială cu următoarele marcaje.<br />

ó Notă: Acesta este un avertisment<br />

împotriva acţiunilor care pot produce<br />

deteriorarea vehiculului sau a<br />

echipamentului acestuia în cazul<br />

ignorării avertismentului. Sunteţi<br />

informaţi asupra a ceea ce trebuie<br />

să faceţi şi a ceea ce nu trebuie să<br />

faceţi pentru a evita sau reduce<br />

riscul deteriorării autovehiculului<br />

dumneavoastră şi a echipamentului<br />

acestuia.<br />

ò<br />

Atenţie: Acesta este un avertisment<br />

împotriva acţiunilor care pot<br />

produce rănirea persoanelor dacă<br />

avertismentul este ignorat.<br />

Sunteţi informaţi asupra a ceea ce<br />

trebuie să faceţi şi a ceea ce nu trebuie<br />

să faceţi pentru a reduce riscul de<br />

rănire asupra dumneavoastră şi a altor<br />

persoane.<br />

8 <strong>TAS200</strong> Z


Precauţii de utilizare<br />

ò<br />

Atenţie:<br />

Nu utilizaţi nicio caracteristică a<br />

acestui sistem în măsura în care<br />

aceasta vă distrage atenţia şi împiedică<br />

condusul în siguranţă. Prioritatea<br />

principală în timpul condusului ar<br />

trebui să fie întotdeauna funcţionarea<br />

în siguranţă a autovehiculului. În<br />

timpul condusului, asiguraţi-vă că<br />

respectaţi toate reglementările<br />

cu privire la circulaţie. Înainte de<br />

utilizarea acestui sistem, învăţaţi cum<br />

să îl utilizaţi şi familiarizaţi-vă complet<br />

cu acesta. Citiţi întregul Manual de<br />

utilizare <strong>TAS200</strong>0 pentru a vă asigura<br />

că înţelegeţi sistemul. <strong>Toyota</strong> nu<br />

răspunde de daunele care includ, dar<br />

nu sunt limitate la rănirea gravă, deces<br />

sau deteriorarea bunurilor datorate<br />

distragerii atenţiei.<br />

Nu conduceţi cu volumul excesiv, astfel<br />

încât să nu puteţi auzi sunetele din<br />

exteriorul autovehiculului.<br />

Evitaţi utilizarea sistemului audio<br />

când în interiorul autovehiculului<br />

temperatura este excesiv de ridicată.<br />

Utilizaţi-l numai după ce interiorul s-a<br />

răcit.<br />

Nu dezasamblaţi sau modificaţi în<br />

niciun fel sistemul audio. Pentru<br />

asistenţă tehnică, vă rugăm să<br />

contactaţi firma de reparaţii<br />

autorizată.<br />

Pentru a obţine cele mai bune rezultate<br />

din partea CD player-ului şi a CD-urilor, vă<br />

rugăm să notaţi următoarele puncte:<br />

Utilizaţi numai discuri care prezintă unul<br />

dintre marcajele pentru discuri compacte<br />

prezentate mai sus.<br />

Acest aparat poate reda discuri CD-R<br />

(CD înregistrabil) şi CD-RW (CD<br />

reinscripţionabil), înregistrate ca CD-uri<br />

audio standard. Asiguraţi-vă că discul a<br />

fost finalizat (că sesiunea a fost închisă).<br />

Este posibil ca unele discuri să nu poată<br />

fi redate datorită modului în care au fost<br />

înregistrate sau a echipamentului utilizat<br />

pentru înregistrare.<br />

Nu introduceţi niciodată în fanta pentru<br />

discuri alte obiecte decât CD-uri obişnuite,<br />

cu diametrul de 12 cm.<br />

Sistemul audio funcţionează doar când<br />

cheia de contact (sau butonul) se află în<br />

poziţia ON sau ACC. Dacă doriţi să ascultaţi<br />

sistemul audio în timp ce motorul nu<br />

funcţionează, treceţi cheia de contact în<br />

poziţia ACC.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 9


Discurile se pot curba dacă, după ejectare,<br />

sunt lăsate prea mult timp în fanta<br />

pentru disc. Discurile trebuie depozitate<br />

în carcasele lor şi nu trebuie păstrate<br />

în condiţii de temperatură şi umiditate<br />

ridicate.<br />

Evitaţi utilizarea CD player-ului pe drumuri<br />

accidentate sau neregulate, deoarece<br />

vibraţiile pot face ca discul să sară şi pot<br />

genera alte probleme.<br />

Nu redaţi discuri zgâriate sau curbate.<br />

Discurile zgâriate pot duce la salturi sau<br />

lipire. Discurile curbate se pot bloca în<br />

player.<br />

Dezumidificare:<br />

Pe vreme rece sau umedă, aşa cum<br />

interiorul sticlei se abureşte, pe CD player<br />

se poate instala condensul. În acest caz,<br />

redarea discului poate deveni intermitentă<br />

sau imposibilă. Dezumidificaţi aerul din<br />

autovehicul, apoi reluaţi redarea.<br />

Curăţarea fantei pentru disc:<br />

fanta pentru disc are tendinţa să se<br />

prăfuiască. Curăţaţi-o ocazional pentru<br />

a împiedica zgârierea discurilor datorită<br />

prafului acumulat.<br />

Dacă un disc se murdăreşte, ştergeţi-l cu<br />

grijă cu o lavetă moale, fără scame, dinspre<br />

centru spre margini. Pentru îndepărtarea<br />

amprentelor şi a altor substanţe uleioase<br />

de pe suprafaţa discului, folosiţi un lichid<br />

sau un spray pentru curăţarea CD-urilor<br />

disponibil pe piaţă.<br />

Nu utilizaţi niciodată sprayuri pentru<br />

curăţarea mediilor de înregistrare, solvenţi<br />

sau substanţe de curăţare abrazive pe<br />

CD-uri.<br />

CD-uri<br />

Nu lipiţi niciodată bandă sau etichete pe<br />

CD-uri şi nici nu le zgâriaţi.<br />

10 <strong>TAS200</strong> Z


Evitaţi atingerea suprafeţei înregistrate la<br />

manipularea CD-urilor, prindeţi discurile<br />

de margini.<br />

Muchii neregulate<br />

Muchii<br />

neregulate<br />

Pix<br />

Fulgi<br />

Suprafaţă înregistrată<br />

Puteţi observa că unele discuri noi<br />

prezintă neregularităţi pe orificiul central<br />

sau pe muchia exterioară. Îndepărtaţi<br />

neregularităţile de pe muchii folosind<br />

partea laterală a unui pix sau un obiect<br />

asemănător. Muchiile neregulate pot<br />

împiedica încărcarea corectă în CD player.<br />

Fulgii datoraţi muchiilor neregulate pot<br />

avea impact asupra redării.<br />

Nu ataşaţi la discuri niciun “dispozitiv de<br />

protecţie” de formă inelară sau accesorii<br />

similare. Aceste produse sunt disponibile<br />

pe piaţă, iar producătorii lor pretind<br />

adesea că acestea protejează CD-urile<br />

sau îmbunătăţesc calitatea sunetului, dar<br />

pot face mai mult rău decât bine. Cele<br />

mai comune probleme sunt cele legate de<br />

introducere/ejectare şi neredare.<br />

INCORECT<br />

CORECT<br />

Când scoateţi un disc ejectat, trageţi-l<br />

drept din fantă, având grijă să nu îl trageţi<br />

în jos.<br />

Nu utilizaţi accesorii (stabilizatori,<br />

etanşări de protecţie, substanţe pentru<br />

curăţarea lentilelor laser etc.) vândute<br />

pentru a “îmbunătăţi” sunetul sau a<br />

“proteja” CD-urile. Modificarea grosimii<br />

sau a dimensiunilor exterioare care pot<br />

fi rezultatul utilizării unora dintre aceste<br />

produse pot genera probleme la CD player.<br />

Nu redaţi discuri care nu au formă circulară<br />

(de exemplu, discuri sub formă de inimă<br />

sau octogonale), chiar dacă folosiţi un<br />

adaptor. Aceste tipuri de discuri pot<br />

deteriora CD player-ul.<br />

ó Notă: Pentru a împiedica golirea<br />

excesivă a bateriei (care poate<br />

împiedica pornirea autovehiculului),<br />

nu lăsaţi sistemul audio pornit mai<br />

mult timp decât este necesar, dacă<br />

motorul nu funcţionează.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 11


Discuri duale<br />

Discurile duale sunt discuri cu două părţi<br />

care au un CD înregistrabil pentru audio<br />

pe o parte şi un DVD înregistrabil pentru<br />

video pe cealaltă.<br />

Deoarece partea CD a discurilor duale<br />

nu este compatibilă fizic cu standardul<br />

general pentru CD-uri, ar putea fi<br />

imposibilă redarea părţii CD cu ajutorul<br />

acestui aparat.<br />

Încărcarea şi ejectarea frecvente ale unui<br />

disc dual pot duce la zgârierea discurilor.<br />

Zgârieturile grave pot duce la probleme<br />

de redare în acest aparat. În unele cazuri,<br />

un disc dual se poate bloca în fanta<br />

pentru încărcarea discului şi nu va fi<br />

ejectat. Pentru a împiedica acest lucru, vă<br />

recomandăm să nu utilizaţi discuri duale în<br />

acest aparat.<br />

Vă rugăm să consultaţi informaţiile<br />

furnizate de producătorul discului pentru<br />

mai multe informaţii detaliate despre<br />

discurile duale.<br />

12 <strong>TAS200</strong> Z


Afişaj şi selector multifuncţional<br />

Sunt indicate posibilele operaţii realizate de Selectorul multifuncţional.<br />

Principalele afişaje Multi Function Selector (Selector multifuncţional)<br />

Următoarele sunt afişajele principale care apar în timpul funcţionării Selectorului<br />

multifuncţional. Fiecare afişaj indică operaţiile care sunt disponibile în mod curent.<br />

Selectorul multifuncţional poate fi apăsat în cinci moduri: sus/jos/dreapta/stânga<br />

şi în centru. Răsuciţi către dreapta sau stânga pentru a regla nivelul volumului, a selecta<br />

un meniu sau a selecta un articol dintr-o listă.<br />

CENTRU<br />

SUS<br />

STÂNGA<br />

DREAPTA<br />

JOS<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 13


Puteţi selecta următoarea sau anterioara pistă de pe un CD<br />

sau iPod prin apăsarea către dreapta/stânga a Selectorului<br />

multifuncţional.<br />

Puteţi selecta următoarea sau anterioara pistă sau puteţi selecta<br />

un folder de pe un CD sau memorie USB prin apăsarea în sus/jos/<br />

dreapta/stânga a Selectorului multifuncţional.<br />

Puteţi regla sau căuta o frecvenţă radio prin apăsarea în sus/jos/<br />

dreapta/stânga a Selectorului multifuncţional.<br />

or<br />

Puteţi selecta o opţiune de setare etc. prin apăsarea în<br />

sus/jos/dreapta/stânga sau sus/jos a Selectorului<br />

multifuncţional.<br />

Puteţi selecta o opţiune de setare etc. prin apăsarea centrului<br />

Selectorului multifuncţional.<br />

Puteţi naviga printr-o listă sau edita TITLUL DE DESCHIDERE prin<br />

apăsarea Selectorului multifuncţional în centru sau în<br />

sus/jos/dreapta/stânga.<br />

14 <strong>TAS200</strong> Z


Funcţionarea de bază<br />

4 IEŞIRE<br />

3 MENIU<br />

1 PUTERE<br />

2 Selector multifuncţional/VOLUM<br />

Sistemul audio funcţionează când<br />

contactul se află în poziţia “ACC” sau “ON”.<br />

ó Notă: Pentru a evita golirea bateriei,<br />

nu lăsaţi pornit sistemul audio<br />

al autovehiculului mai mult timp<br />

decât este necesar, dacă motorul nu<br />

funcţionează.<br />

1 PUTERE<br />

Apăsaţi pentru a porni sau opri aparatul.<br />

2 Selector multifuncţional/<br />

VOLUM<br />

Răsuciţi Selectorul multifuncţional<br />

pentru a creşte/reduce nivelurile<br />

volumului (treptele totale de volum<br />

sunt 64). Funcţionarea Selectorului<br />

multifuncţional variază în funcţie<br />

de sursa audio sau Meniu (consultaţi<br />

pagina 14).<br />

3 MENIU<br />

Apăsaţi butonul MENIU pentru a trece<br />

la COMANDA AUDIO şi selectaţi setările<br />

atunci când aparatul se află în poziţia “ON”.<br />

• COMANDA AUDIO<br />

La răsucirea Selectorului<br />

multifuncţional, articolul de setare a<br />

meniului COMENZII AUDIO va comuta în<br />

ordinea următoare:<br />

AF (căutarea frecvenţelor alternative) ↔<br />

FADER/BALANCE (EGALIZATOR/BALANS)<br />

↔ BASS (JOASE) ↔ TREBLE (ÎNALTE)<br />

↔ ASL (Automatic Sound Levelizer)<br />

(Reglarea automată a sunetului) ↔ SW<br />

(Subwoofer) ↔ AUDIO BOOK SPEED<br />

(VITEZĂ REDARE CARTE AUDIO) ↔ IPOD<br />

DIRECT CONT (CONT<strong>RO</strong>L DIRECT IPOD)<br />

↔ S-RTRV (Regăsirea sunetului) ↔ LIVE<br />

MODE (MODUL ÎN DIRECT) ↔ FIX EQ<br />

(EGALIZATOR FIX)<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 15


• CĂUTAREA FRECVENŢELOR<br />

ALTERNATIVE<br />

Funcţia AF (căutarea frecvenţelor<br />

alternative) este folosită pentru căutarea<br />

altor frecvenţe din aceeaşi reţea, ca<br />

de exemplu postul care este reglat în<br />

acel moment. Acesta reglează automat<br />

receptorul la o altă frecvenţă din reţea care<br />

transmite cu un semnal mai puternic atunci<br />

când există probleme cu recepţia staţiei<br />

reglate în acel moment sau este posibilă<br />

recepţia mai bună pe o altă frecvenţă.<br />

Pentru informaţii mai detaliate asupra<br />

modului de stabilire a acestei funcţii, vă<br />

rugăm să consultaţi paginile 20 şi 34.<br />

ó Notă: Când sursa o constituie radioul<br />

sau DAB, puteţi stabili funcţia AF.<br />

• FADER/BALANCE (EGALIZATOR/<br />

BALANS)<br />

Apăsaţi în sus sau în jos Selectorul<br />

multifuncţional pentru a regla<br />

echilibrul sunetului între difuzoarele spate<br />

şi faţă.<br />

Afişajul are un domeniu de la R7 la F7.<br />

Apăsaţi către dreapta sau stânga<br />

Selectorul multifuncţional pentru a<br />

regla echilibrul sunetului între difuzoarele<br />

stânga şi dreapta.<br />

Afişajul are un domeniu de la L7 la R7.<br />

• BASS (JOASE)<br />

Apăsaţi în sus sau în jos Selectorul<br />

multifuncţional pentru a regla tonurile<br />

joase. Afişajul are un domeniu de la -5 la 5.<br />

• TREBLE (ÎNALTE)<br />

Apăsaţi în sus sau în jos Selectorul<br />

multifuncţional pentru a regla tonurile<br />

înalte. Afişajul are un domeniu de la -5 la 5.<br />

• ASL (Reglarea automată a sunetului)<br />

În timpul condusului, zgomotul din autovehicul<br />

se schimbă în conformitate cu viteza<br />

de deplasare. Automatic Sound Levelizer<br />

(ASL, Reglarea automată a sunetului)<br />

reglează automat volumul pe baza vitezei de<br />

deplasare. Dacă acest zgomot devine mai<br />

puternic, sensibilitatea (variaţia nivelului de<br />

volum faţă de nivelul de zgomot) ASL poate<br />

fi reglată la unul dintre cele trei nivele. Apăsarea<br />

Selectorului multifuncţional<br />

schimbă setarea ASL după cum urmează:<br />

LOW (SCĂZUT) → MID (MEDIU) → HIGH<br />

(RIDICAT) → OFF (DEZACTIVAT)<br />

Dacă sistemul audio nu este conectat la<br />

cablul care detectează viteza de deplasare,<br />

ASL va fi setat la OFF.<br />

• SW (Subwoofer)<br />

Faza de ieşire a subwooferului poate<br />

fi comutată între normal şi invers<br />

prin apăsarea Selectorului<br />

multifuncţional, apăsaţi în sus sau<br />

în jos Selectorul multifuncţional<br />

pentru a regla nivelul de ieşire al<br />

subwooferului. La fiecare apăsare<br />

în sus sau în jos a Selectorului<br />

multifuncţional, nivelul subwooferului<br />

creşte sau se reduce, sunt afişate valori de<br />

la +6 la -24 pe măsură ce volumul creşte<br />

sau se reduce.<br />

• Nivelul de ieşire şi faza de ieşire ale<br />

subwooferului pot fi reglate numai<br />

când “SUBWOOFER CONT” (CONT<strong>RO</strong>L<br />

SUBWOOFER) din MENIUL DE<br />

SETARE este reglat la ON. În timp ce<br />

“SUBWOOFER CONT” (CONT<strong>RO</strong>L<br />

SUBWOOFER) este setat la OFF, nivelul<br />

de ieşire şi faza de ieşire nu pot fi reglate<br />

(consultaţi pagina 39).<br />

• AUDIO BOOK SPEED (VITEZĂ REDARE<br />

CARTE AUDIO)<br />

Puteţi schimba viteza de redare a iPod<br />

Audiobook.<br />

Apăsarea repetată a Selectorului<br />

multifuncţional comută setarea în<br />

următoarea ordine:<br />

FASTER (RAPID) → SLOWER (LENT) →<br />

NORMAL<br />

16 <strong>TAS200</strong> Z


• VITEZĂ REDARE CARTE AUDIO se<br />

afişează în modul iPod.<br />

• Când CONT<strong>RO</strong>L DIRECT IPOD este setat<br />

la ON, viteza nu poate fi modificată.<br />

• iPOD DIRECT CONT (CONT<strong>RO</strong>L DIRECT<br />

IPOD)<br />

Un meniu pentru activarea sau<br />

dezactivarea comenzii directe iPod. Dacă<br />

selectaţi ON, puteţi comanda operaţiile<br />

iPod de pe iPod. Dacă selectaţi OFF, puteţi<br />

comanda operaţiile iPod de pe acest<br />

aparat.<br />

Apăsarea Selectorului multifuncţional<br />

comută în următoarea ordine:<br />

OFF (DEZACTIVAT) → ON (ACTIVAT)<br />

ó Notă: Când sursa este iPod-ul, puteţi<br />

stabili comanda directă iPod.<br />

iPod (a cincea generaţie) şi iPod nano<br />

(prima generaţie) nu suportă comanda<br />

directă iPod.<br />

• S-RTRV (Regăsirea sunetului)<br />

Funcţia S-RTRV (Sound Retriever,<br />

Regăsirea sunetului) asigură o calitate<br />

extinsă, profundă şi bogată a sunetului<br />

MP3/WMA/AAC, ceea ce dă utilizatorului<br />

o impresie vie. Apăsarea repetată a<br />

Selectorului multifuncţional<br />

comută setarea în următoarea ordine:<br />

MODE1 (MODUL1) → MODE2 (MODUL2)<br />

→ OFF (DEZACTIVAT)<br />

MODUL1: Eficace pentru medii audio cu<br />

compresie redusă.<br />

MODUL2: Eficace pentru medii audio cu<br />

compresie ridicată.<br />

• FIX EQ MODE (MODUL EGALIZATOR<br />

FIX)<br />

Curba egalizatorului poate fi modificată<br />

pentru a se potrivi cu tipul de autovehicul<br />

pe care este instalat sistemul audio.<br />

Apăsarea repetată a Selectorului<br />

multifuncţional comută setarea în<br />

următoarea ordine:<br />

OFF (DEZACTIVAT) → COMPACT → SEDAN<br />

→ MINIVAN<br />

ó Notă: Funcţia S-RTRV poate fi<br />

selectată numai la redarea CD şi a<br />

MP3/WMA/AAC de pe disc, iPod, player<br />

audio portabil USB/memorie USB.<br />

Funcţia S-RTRV nu suportă medii<br />

audio comprimate externe.<br />

Valorile funcţiilor BASS şi TREBLE pot<br />

fi setate pentru fiecare dintre moduri<br />

(AM, FM, CD/MP3/WMA/AAC, iPod/<br />

player audio portabil USB/memorie<br />

USB, AUX). La comutarea modurilor,<br />

setările se schimbă la valorile BASS şi<br />

TREBLE setate pentru modul selectat.<br />

Funcţia ASL este funcţională doar<br />

când autovehiculul se deplasează.<br />

4 ESC (Escape) (iesire)<br />

Apăsaţi butonul iesire pentru a ieşi<br />

din meniul COMANDA AUDIO şi meniul<br />

configurare.<br />

Apăsaţi butonul iesire pentru a ieşi<br />

dintr-o listă care a fost afişată prin<br />

apăsarea butonului LISTĂ.<br />

• LIVE MODE (MODUL ÎN DIRECT)<br />

LIVE MODE poate fi activat (ON) şi<br />

dezactivat (OFF).<br />

Apăsarea Selectorului multifuncţional<br />

comută în următoarea ordine:<br />

OFF (DEZACTIVAT) → ON (ACTIVAT)<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 17


Ascultarea aparatului de<br />

RADIO<br />

5 PRESETATĂ 1-6<br />

1 FM<br />

2 AM•DAB<br />

8 AST<br />

7 TEXT<br />

6 TA<br />

3 LISTĂ<br />

4 Selector multifuncţional<br />

1 FM<br />

Comută între modurile FM1 şi FM2, FM3.<br />

2 AM•DAB<br />

Comută între modul AM şi modurile DAB<br />

(opţionale).<br />

3 LISTĂ<br />

Apăsaţi pentru a afişa lista posturilor<br />

transmise înregistrate în PRESETATĂ 1-6.<br />

Utilizaţi Selectorul multifuncţional<br />

pentru a selecta un post din listă.<br />

Dacă menţineţi apăsat butonul LISTĂ<br />

în timp ce reglaţi FM, aparatul de radio<br />

va intra în modul Program Type Genre<br />

Selection. Răsuciţi în sens orar sau antiorar<br />

Selectorul multifuncţional sau<br />

apăsaţi-l în sus sau în jos în timp ce vă<br />

aflaţi în modul Program Type Genre<br />

Selection pentru a comuta între selecţiile<br />

posibile.<br />

NEWS (ŞTIRI) → SPORTS (SPORTURI)<br />

→ TALK (DISCUŢII) → POP → CLASSICS<br />

(CLASIC)<br />

18 <strong>TAS200</strong> Z


4 Selector multifuncţional<br />

• SELECTARE LISTĂ<br />

Răsuciţi Selectorul multifuncţional<br />

în sens orar sau în sens antiorar sau apăsaţi<br />

Selectorul multifuncţional în<br />

sus/jos pentru a selecta un post. Apăsaţi<br />

Selectorul multifuncţional pentru<br />

a regla postul. Dacă menţineţi apăsat<br />

Selectorul multifuncţional în<br />

centru până când auziţi un bip, postul<br />

reglat în acest moment este memorat sub<br />

forma unui canal presetat în lista canalelor<br />

presetate.<br />

• Selectare Gen Tip Program<br />

Răsuciţi Selectorul multifuncţional<br />

în sens orar sau în sens antiorar sau<br />

apăsaţi Selectorul multifuncţional<br />

în sus/jos pentru a selecta un gen.<br />

Căutaţi posturile care se potrivesc cu genul<br />

afişat apăsând către dreapta şi stânga<br />

Selectorul multifuncţional în timp<br />

ce este afişat un gen specific.<br />

ó Notă: Funcţia PTY depinde în<br />

totalitate de postul de radio transmis.<br />

• FRECVENŢĂ <br />

Apăsaţi spre dreapta Selectorul<br />

multifuncţional pentru a selecta<br />

manual (câte un pas o dată) postul cu<br />

următoarea frecvenţă superioară. Ţineţi<br />

apăsat către dreapta Selectorul<br />

multifuncţional pentru a derula<br />

înainte către o frecvenţă superioară.<br />

Apăsaţi în sus Selectorul<br />

multifuncţional pentru a selecta<br />

postul cu frecvenţa imediat superioară.<br />

• FRECVENŢĂ <br />

Apăsaţi spre stânga Selectorul<br />

multifuncţional pentru a selecta<br />

manual (câte un pas o dată) postul cu<br />

următoarea frecvenţă inferioară. Ţineţi<br />

apăsat către stânga Selectorul<br />

multifuncţional pentru a derula<br />

înainte către o frecvenţă inferioară.<br />

Apăsaţi în jos Selectorul<br />

multifuncţional pentru a selecta<br />

postul cu frecvenţa imediat inferioară.<br />

5 PRESETATĂ 1-6<br />

Apăsaţi pentru a reapela posturile<br />

memorate anterior (Canale presetate).<br />

Menţineţi apăsat până când auziţi un bip,<br />

iar postul reglat în acest moment trebuie<br />

memorat sub forma unui Canal presetat.<br />

ó Notă: Puteţi memora până la 6 posturi<br />

pe bandă.<br />

6 Anunţ despre trafic<br />

Funcţia TA (Traffic Announcement standby)<br />

transmite automat anunţurile din trafic, indiferent<br />

de sursa (tuner) pe care o ascultaţi.<br />

Funcţia TA poate fi activată fie pentru un<br />

post TP (un post care transmite informaţii<br />

despre trafic), fie pentru un post EOn TP<br />

(un post care transportă informaţii care au<br />

referinţe încrucişate cu posturile TP).<br />

La fiecare apăsare a butonului TA, în timp<br />

ce ascultaţi FM, va avea loc comutarea<br />

indicată mai jos:<br />

OFF (DEZACTIVAT) → TP ON (P<strong>RO</strong>GRAM<br />

DESPRE TRAFIC ACTIVAT) → TA ON<br />

(ANUNŢ DESPRE TRAFIC ACTIVAT)<br />

Cu excepţia tunerului, TA poate fi activat<br />

(ON) şi dezactivat (OFF). Când TA este<br />

ON, indicatorul TA se aprinde la primirea<br />

datelor TP; când nu se primesc date TP,<br />

indicatorul TA clipeşte.<br />

Când TP este ON, indicatorul TP se aprinde<br />

la primirea datelor TP; când nu se primesc<br />

date TP, indicatorul TP clipeşte. Când<br />

trebuie întrerupăt programarea EON<br />

(enhanced other networks), indicatorul<br />

EON se va aprinde.<br />

7 TEXT<br />

Afişajul Program Type comută între ON şi<br />

OFF la fiecare apăsare a butonului TEXT.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 19


8 AST<br />

Dacă apăsaţi acest buton, posturile din<br />

banda reglată în acest moment care au<br />

semnal puternic sunt trecute în memoria<br />

presetată 1-6 în ordine, de la cea mai<br />

redusă frecvenţă la cea mai ridicată.<br />

• Alarma PTY<br />

Alarma PTY este un cod PTY special pentru<br />

anunţuri referitoare la situaţii de urgenţă,<br />

cum ar fi dezastrele naturale. Când tunerul<br />

primeşte codul de alarmă radio, pe afişaj<br />

apare ALARMĂ, iar volumul se reglează<br />

la volumul TA. Când postul întrerupe<br />

transmiterea anunţului de urgenţă,<br />

sistemul revine la sursa anterioară.<br />

• Setarea AF<br />

AF poate fi setat cu ajutorul COMANDA<br />

AUDIO. Pentru informaţii asupra modului<br />

de afişare a Ecranului de setare AF, vezi<br />

paginile 16. Când acultaţi FM, la fiecare<br />

apăsare a centrului Selectorului<br />

multifuncţional, va avea loc comutarea<br />

indicată mai jos:<br />

AF ON/REG OFF (FRECVENŢĂ<br />

ALTERNATIVĂ ACTIVATĂ/ÎNREGISTRARE<br />

DEZACTIVATĂ) → AF ON/REG ON<br />

(FRECVENŢĂ ALTERNATIVĂ ACTIVATĂ/<br />

ÎNREGISTRARE ACTIVATĂ) → AF OFF/<br />

REG OFF (FRECVENŢĂ ALTERNATIVĂ<br />

ACTIVATĂ/ÎNREGISTRARE DEZACTIVATĂ)<br />

Când starea este ON, lumina indicatoare se<br />

va aprinde.<br />

20 <strong>TAS200</strong> Z


Ascultarea unui CD<br />

2 EJECTARE<br />

1 DISC<br />

5 Aleator<br />

7 TEXT<br />

6 Repetare<br />

3 LISTĂ<br />

4 Selector multifuncţional<br />

ó Notă: Nu este afişat niciun nume al titlului la redarea unui CD care nu conţine<br />

informaţii text.<br />

Încărcaţi un CD prin fanta pentru CD-uri.<br />

ó Notă: Nu încercaţi niciodată să<br />

dezasamblaţi sau să gresaţi orice<br />

parte a player-ului pentru CD-uri. Nu<br />

introduceţi în fantă niciun obiect, cu<br />

excepţia CD-ului.<br />

Puteţi încărca un disc de 8 cm fără<br />

folosirea unui adaptor. Nu utilizaţi<br />

niciodată un adaptor.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 21


1 DISC<br />

Comută în modul CD. (Funcţionează numai<br />

dacă este încărcat un disc.)<br />

2 p (EJECTARE)<br />

Apăsaţi pentru a ejecta discul.<br />

3 LISTĂ<br />

Apăsaţi pentru a afişa Lista CD.<br />

Utilizaţi Selectorul multifuncţional<br />

pentru a selecta o melodie din listă.<br />

4 Selector multifuncţional<br />

• SELECTARE LISTĂ<br />

Răsuciţi Selectorul multifuncţional<br />

în sens orar sau în sens antiorar sau apăsaţi<br />

Selectorul multifuncţional în<br />

sus/jos pentru a selecta titlul dorit. Apăsaţi<br />

centrul sau în dreapta Selectorului<br />

multifuncţional pentru a începe<br />

redarea.<br />

— nu este afişată nicio Listă CD la redarea<br />

unui CD care nu conţine informaţii<br />

text.<br />

• PIESĂ <br />

Apăsaţi la dreapta Selectorul<br />

multifuncţional pentru a trece la<br />

următoarea pistă.<br />

Menţineţi apăsat către dreapta<br />

Selectorul multifuncţional până<br />

când auziţi un bip, redarea pistei se face pe<br />

derulare înainte. (Se aude sunetul.)<br />

• PIESĂ <br />

Apăsarea către stânga a Selectorului<br />

multifuncţional vă readuce la<br />

începutul pistei redate în prezent. Apăsaţi<br />

încă o dată către stânga Selectorul<br />

multifuncţional pentru a reveni la<br />

pista anterioară.<br />

Menţineţi apăsat către stânga<br />

Selectorul multifuncţional până<br />

când auziţi un bip, redarea pistei se face pe<br />

derulare înapoi. (Se aude sunetul.)<br />

5 PRESETATĂ 5 (Aleator)<br />

Dacă apăsaţi acest buton, acest lucru<br />

este indicat pe afişaj şi începe redarea<br />

pistelor de pe disc în ordine aleatorie.<br />

Apăsaţi din nou pentru anulare.<br />

6 PRESETATĂ 6 (Repetare)<br />

Dacă apăsaţi acest buton, acest lucru<br />

este indicat pe afişaj şi începe repetarea<br />

pistei redate în prezent. Apăsaţi din nou<br />

pentru anulare.<br />

7 TEXT<br />

Apăsaţi, iar indicaţiile afişajului se schimbă<br />

după cum urmează (numai CD TEXT):<br />

Superior: Track Artist Name (nume artist<br />

piesă)<br />

Inferior: Track Title (titlu piesă)<br />

➞<br />

Track Title (titlu<br />

piesă)<br />

ELAPSED TIME<br />

(TIMP SCURS)<br />

➞<br />

Disc Title (titlu<br />

disc)<br />

Track Title<br />

(titlu piesă)<br />

Când este afişat u, dacă menţineţi apăsat<br />

până când auziţi un bip, afişajul se va<br />

schimba cu pagina următoare. Pot fi afişate<br />

maximum 2 pagini (32 de caractere).<br />

ò<br />

Atenţie:<br />

Player-ele pentru discuri compacte<br />

utilizează o rază laser invizibilă care<br />

poate produce expunerea la radiaţii<br />

periculoase dacă este orientată spre<br />

exteriorul aparatului. Asiguraţi-vă că<br />

folosiţi corect player-ul.<br />

22 <strong>TAS200</strong> Z


Ascultarea discurilor<br />

MP3/WMA/AAC şi a<br />

player-elor portabile<br />

USB/memoriilor USB<br />

1 DISC<br />

2 AUX•USB<br />

5 Aleator<br />

7 TEXT<br />

6 Repetare<br />

3 LISTĂ<br />

4 Selector multifuncţional<br />

1 DISC<br />

2 AUX•USB<br />

3 LISTĂ<br />

Apăsaţi pentru a afişa Lista MP3/WMA/<br />

AAC.<br />

Utilizaţi Selectorul multifuncţional<br />

pentru a selecta un articol din listă.<br />

4 Selector multifuncţional<br />

• SELECTARE LISTĂ<br />

Răsuciţi Selectorul multifuncţional<br />

în sens orar sau antiorar sau apăsaţi<br />

precedent.<br />

Z<br />

Selectorul multifuncţional în sus/<br />

jos pentru a selecta un fişier sau un folder.<br />

Apăsaţi Selectorul multifuncţional<br />

în centru sau către dreapta pentru a reda<br />

fişierul sau folderul selectat. Utilizaţi<br />

Selectorul multifuncţional pentru<br />

a selecta un articol din listă. (Când este<br />

selectat un folder, este redată prima pistă<br />

din folder.)<br />

Apăsaţi Selectorul multifuncţional<br />

către dreapta pentru a selecta folderul sau<br />

apăsaţi Selectorul multifuncţional<br />

către stânga pentru a reveni la folderul<br />

<strong>TAS200</strong> 23


Lista MP3/WMA/AAC este afişată când<br />

este selectat folderul superior din<br />

directorul rădăcină sau numele fişierului<br />

sau al folderului.<br />

• PIESĂ <br />

Apăsaţi la dreapta Selectorul<br />

multifuncţional pentru a trece la<br />

următorul fişier. Menţineţi apăsat către<br />

dreapta Selectorul multifuncţional<br />

până când auziţi un bip, redarea fişierului<br />

se face pe derulare înainte. (Nu se aude<br />

sunetul.)<br />

• PIESĂ <br />

Apăsarea către stânga a Selectorului<br />

multifuncţional vă readuce la<br />

începutul fişierului redat în prezent.<br />

Apăsaţi încă o dată către stânga<br />

Selectorul mulitfuncţional pentru<br />

a reveni la fişierul anterior.<br />

Menţineţi apăsat către stânga<br />

Selectorul multifuncţional până<br />

când auziţi un bip, redarea fişierului se face<br />

înapoi. (Nu se aude sunetul.)<br />

5 PRESETATĂ 5 (Aleator)<br />

Dacă apăsaţi acest buton, este<br />

indicat pe afişaj şi începe redarea fişierelor<br />

din folder în ordine aleatorie. Apăsaţi din<br />

nou pentru anulare.<br />

Dacă menţineţi apăsat până când auziţi un<br />

bip, este indicat pe afişaj şi începe<br />

redarea fişierelor din toate folderele de pe<br />

disc, în ordine aleatorie. Apăsaţi din nou<br />

pentru anulare.<br />

6 PRESETATĂ 6 (Repetare)<br />

Dacă apăsaţi acest buton, este indicat<br />

pe afişaj şi începe repetarea fişierului redat<br />

în prezent. Apăsaţi din nou pentru anulare.<br />

Dacă menţineţi apăsat până când auziţi<br />

un bip, este indicat pe afişaj şi începe<br />

repetarea folderului redat în prezent.<br />

Apăsaţi din nou pentru anulare.<br />

7 TEXT<br />

Apăsaţi, iar indicaţiile afişajului se vor<br />

schimba după cum urmează:<br />

Superior: Artist Name (Nume artist)<br />

Inferior: Track Title (Titlu piesă)<br />

• DIRECTOR <br />

Apăsaţi în sus Selectorul<br />

multifuncţional pentru a trece la<br />

următorul folder.<br />

➞<br />

Track Title (titlu<br />

piesă)<br />

ELAPSED TIME<br />

(TIMP SCURS)<br />

➞<br />

Folder Name<br />

(nume director)<br />

File Name<br />

(nume fişier)<br />

• DIRECTOR <br />

Apăsaţi în jos Selectorul<br />

multifuncţional pentru a reveni la<br />

folderul anterior.<br />

Apăsaţi în jos Selectorul<br />

multifuncţional şi menţineţi-l până<br />

când auziţi un bip pentru a face un salt la<br />

HOME.<br />

HOME înseamnă revenirea la redarea<br />

primului fişier din primul folder de pe CDul<br />

redat.<br />

Când este afişat u, dacă menţineţi apăsat<br />

până când auziţi un bip, afişajul se va<br />

schimba cu pagina următoare. Pot fi afişate<br />

maximum 2 pagini (32 de caractere).<br />

ó Notă: Când redaţi un disc înregistrat<br />

cu sistem multisesiune, este redată<br />

doar prima sesiune. Dacă prima<br />

sesiune combină fişiere MP3, WMA şi<br />

AAC şi date muzicale (CD-DA), acest<br />

produs redă numai datele muzicale<br />

(consultaţi pagina 42).<br />

24 <strong>TAS200</strong> Z


Despre manevrarea iPod-ului<br />

Despre setările iPod-ului<br />

— operaţiile pot fi diferite, în funcţie de<br />

versiunea de software a iPod-ului<br />

— setarea egalizatorului reglată de iPod<br />

nu este folosită<br />

— funcţia Shuffle a iPod-ului este<br />

acţionată ca Aleatoriu pe acest aparat.<br />

ò<br />

Atenţie:<br />

Memoraţi datele pe un alt mediu,<br />

pentru a evita pierderea datelor în<br />

timpul funcţionării iPod-ului cu acest<br />

aparat.<br />

Nu permiteţi expunerea la lumina<br />

directă a soarelui a iPod-ului atunci<br />

când acesta nu este folosit. Expunerea<br />

de lungă durată la lumina directă a<br />

soarelui poate duce la defectarea<br />

iPod-ului datorită temperaturilor<br />

ridicate rezultate.<br />

Nu lăsaţi iPod-ul la temperaturi<br />

ridicate sau expus la lumina directă a<br />

soarelui.<br />

Fixaţi bine iPod-ul când utilizaţi acest<br />

aparat. Nu lăsaţi iPod-ul să cadă pe<br />

podea, deoarece ar putea fi zdrobit sub<br />

pedala de frână sau acceleraţie.<br />

Pentru detalii, consultaţi Manualul de<br />

utilizare a iPod-ului.<br />

Despre versiunea software a iPod-ului<br />

Versiunile software ale iPod-ului care pot<br />

fi folosite cu acest aparat sunt următoarele<br />

(operaţii verificate în iunie 2009):<br />

iPod (generaţia a 5-a) ver: 1.3<br />

iPod classic (generaţia 1) ver: 1.1.2<br />

iPod classic (generaţia a 2-a) ver: 2.0.1<br />

iPod nano (generaţia 1) ver: 1.3.1<br />

iPod nano (generaţia a 2-a) ver: 1.1.3<br />

iPod nano (generaţia a 3-a) ver: 1.1.2<br />

iPod nano (generaţia a 4-a) ver: 1.0.3<br />

iPod touch (generaţia 1) ver: 2.2.1<br />

iPod touch (generaţia a 2-a) ver: 2.2.1<br />

iPhone 3G ver: 2.0<br />

ó Notă: Nu se aplică nicio garanţie<br />

funcţionării iPod-ului şi a<br />

următoarelor versiuni actualizate ale<br />

software-ului iPod-ului.<br />

Coenctarea iPod-ului<br />

Conectarea conectorului USB<br />

Conectaţi iPod-ul aşa cum este indicat în<br />

figura de mai jos, cu ajutorul cablului USB.<br />

Conector de docare<br />

iPod cu port de conector de docare<br />

Port USB<br />

La conectarea iPod-ului, demontaţi cablul<br />

căştilor de la iPod.<br />

*1 Se recomandă utilizarea unui cablu USB care respectă<br />

standardele USB 2.0.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 25


Imediat după conectarea iPod-ului, acesta<br />

este automat pornit.<br />

În timp ce iPod-ul este conectat la aparat,<br />

pe iPod este afişat TOYOTA (sau (bifă)).<br />

— când contactul este în poziţiile ACC sau<br />

ON, bateria iPod-ului este încărcată în<br />

timp ce iPod-ul este conectat la acest<br />

aparat<br />

— în timp ce iPod-ul este conectat la<br />

acest aparat, iPod-ul nu poate fi pornit<br />

sau oprit<br />

— iPod-ul conectat la acest aparat este<br />

oprit aproximativ la două minute după<br />

trecerea contactului în poziţia OFF.<br />

ó Notă: Pentru rezolvarea majorităţii<br />

problemelor când utilizaţi iPod-ul cu<br />

sistemul audio <strong>Toyota</strong>, deconectaţi<br />

iPod-ul de la conexiunea iPod a<br />

autovehiculului şi resetaţi-l.<br />

Pentru instrucţiuni despre resetarea<br />

iPod-ului, consultaţi Manualul de<br />

utilizare a iPod-ului.<br />

Deconectarea iPod-ului<br />

Desfaceţi conectorul USB<br />

Exemplu<br />

La deconectarea conectorului iPod, prindeţi bine<br />

conectorul şi trageţi-l cptre dumneavoastră.<br />

Când deconectaţi iPod-ul de la acest<br />

aparat, după câteva secunde apare meniul<br />

principal al iPod-ului pe afişajul iPod-ului.<br />

ó Notă: Apăsaţi până când auziţi un clic<br />

pentru a conecta bine. Dacă nu intră<br />

lin, ar putea fi aşezat invers, deci nu<br />

forţaţi pătrunderea, deoarece poate<br />

duce la deteriorare.<br />

Conectaţi conectorul de docare<br />

direct la iPod cu portul conectorului<br />

de docare. Nu îl conectaţi prin<br />

intermediul docului iPod-ului sau al<br />

altei conexiuni.<br />

Când iPod-ul este conectat la acest<br />

aparat, se va auzi de asemenea sunetul<br />

de la casca iPod-ului. Utilizaţi fără<br />

cască.<br />

Dacă iPod-ul nu funcţionează cu<br />

sistemul audio <strong>Toyota</strong>, deconectaţi<br />

conectorul de la iPod şi reconectaţi-l.<br />

Pentru resetarea iPod-ului,<br />

deconectaţi conectorul de la iPod, apoi<br />

reconectaţi-l la iPod când se afişează<br />

ecranul de operare.<br />

26 <strong>TAS200</strong> Z


Ascultarea melodiilor la<br />

iPod<br />

1 AUX•USB<br />

4 Aleator<br />

6 TEXT<br />

5 Repetare<br />

2 LISTĂ<br />

3 Selector multifuncţional<br />

1 AUX•USB<br />

Apăsaţi în mod repetat butonul până când<br />

sursa devine iPod.<br />

ó Notă: Dacă nu este conectat un iPod,<br />

acesta nu va comuta la iPod chiar dacă<br />

apăsaţi butonul AUX•USB.<br />

2 LISTĂ<br />

Apăsaţi butonul LISTĂ pentru afişarea<br />

listei de categorii (Playlist este prima<br />

categorie afişată). Folosiţi Selectorul<br />

multifuncţional pentru schimbarea<br />

sau selectarea categoriei.<br />

3 Selector multifuncţional<br />

• SELECTARE LISTĂ<br />

Răsucirea Selectorului<br />

multifuncţional în timpul afişării<br />

listei comută categoriile în următoarea<br />

ordine. Apăsaţi centrul sau în dreapta<br />

Selectorului multifuncţional<br />

pentru a finaliza.<br />

Playlist (lista de redare) → Artists (artişti)<br />

→ Albums (albume) → Songs (melodii)<br />

→ Podcasts (podcasturi) → GENRES<br />

(GENURI) → Composers (compozitori) →<br />

Audio Book (carte audio)<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 27


Răsuciţi Selectorul multifuncţional<br />

pentru a selecta un articol din<br />

categoria selectată şi apăsaţi în centrul<br />

sau către dreapta Selectorului<br />

multifuncţional pentru finalizare.<br />

• PIESĂ , CAPITOL <br />

Apăsaţi către dreapta Selectorul<br />

multifuncţional pentru a trece la<br />

următoarea pistă sau capitol.<br />

Menţineţi apăsat Selectorul<br />

multifuncţional către dreapta până<br />

când auziţi un bip, redarea pistei se face pe<br />

derulare înainte. (Se aude sunetul.)<br />

• PIESĂ , CAPITOL <br />

Apăsarea către stânga a Selectorului<br />

multifuncţional vă readuce la<br />

începutul pistei redate în prezent sau al<br />

capitolului anterior.<br />

Apăsaţi încă o dată către stânga<br />

Selectorul multifuncţional pentru a<br />

reveni la pista sau capitolul anterior.<br />

Menţineţi apăsat către stânga<br />

Selectorul multifuncţional până<br />

când auziţi un bip, redarea pistei se face pe<br />

derulare înapoi. (Se aude sunetul.)<br />

4 PRESETATĂ 5 (Aleator)<br />

Dacă apăsaţi acest buton, acest lucru<br />

este indicat pe afişaj şi începe redarea<br />

pistelor de pe iPod în ordine aleatorie.<br />

Apăsarea repetată a PRESETATĂ 5 comută<br />

între cuprinsul aleatoriu şi OFF.<br />

Repetarea aleatorie se schimbă după cum<br />

urmează:<br />

Redare aleatorie piese → Redare aleatorie<br />

album → Dezactivat<br />

Menţineţi apăsat PRESETATĂ 5 pentru a<br />

seta Shuffle all.<br />

6 TEXT<br />

Informaţiile text înregistrate pe iPod pot fi<br />

afişate.<br />

La un moment dat pot fi afişate până la 16<br />

caractere.<br />

Apăsaţi, iar indicaţiile afişajului se vor<br />

schimba după cum urmează:<br />

Superior: Artist Name (nume artist)<br />

Inferior: Song Title (titlu melodie)<br />

➞<br />

Song Title (titlu<br />

melodie)<br />

ELAPSED TIME<br />

(TIMP SCURS)<br />

➞<br />

Album Title<br />

(titlu album)<br />

Song Title<br />

(titlu melodie)<br />

Când este afişat u, dacă menţineţi apăsat<br />

până când auziţi un bip, afişajul se va<br />

schimba cu pagina următoare. Pot fi afişate<br />

maximum 2 pagini (32 de caractere).<br />

ó Notă: Nu puteţi utiliza simultan<br />

telecomanda iPod-ului.<br />

Este posibil să auziţi zgomot dacă<br />

deconectaţi în timp ce iPod-ul redă.<br />

Operaţia SCAN nu este disponibilă în<br />

timp ce ascultaţi iPod-ul.<br />

5 PRESETATĂ 6 (Repetare)<br />

Dacă apăsaţi acest buton, este indicat<br />

pe afişaj şi începe repetarea pistei redate în<br />

prezent. Apăsaţi din nou pentru anulare.<br />

28 <strong>TAS200</strong> Z


Căutare ABC la un iPod<br />

Puteţi căuta un articol din listă afişat pe<br />

iPod după primul caracter (numai caractere<br />

alfanumerice).<br />

1. Apăsaţi butonul LISTĂ. în timp ce este<br />

afişată lista, selectaţi o categorie şi<br />

apăsaţi din nou butonul LISTĂ.<br />

Este activată funcţia CĂUTARE ABC.<br />

2. Răsuciţi Selectorul multifuncţional<br />

sau apăsaţi-l în sus sau în jos<br />

pentru a selecta o literă sau o cifră. De<br />

exemplu, selectaţi “B”.<br />

4. Răsuciţi Selectorul MULTIFUNCţional<br />

pentru a selecta pista dorită.<br />

Derulaţi în jos în listă.<br />

5. Când pista pe care doriţi să o ascultaţi<br />

este afişată în centrul afişajului, apăsaţi<br />

Selectorul multifuncţional<br />

în centru sau către dreapta. Pista<br />

selectată este redată.<br />

Pentru anularea CĂUTARE ABC, apăsaţi<br />

butonul LISTĂ.<br />

3. Apăsaţi Selectorul MULTIFUNCţional.<br />

Începe căutarea şi este afişat<br />

primul articol din listă care începe<br />

cu “B”.<br />

Dacă lista nu conţine niciun articol<br />

care începe cu caracterul selectat, se<br />

afişează [NOT FOUND] şi se iese din<br />

CĂUTARE ABC.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 29


Despre manevrarea player-ului audio<br />

portabil USB/memoriei USB<br />

— pentru informaţii despre restricţiile<br />

player-ului audio portabil USB/<br />

memoriei USB, consultaţi pagina 44<br />

“Compatibilitatea player-ului audio<br />

portabil USB/memoriei USB”<br />

— pentru informaţii asupra restricţiilor<br />

pentru folderele din player-ul audio<br />

portabil USB/memoria USB, consultaţi<br />

pagina 43 “Despre foldere şi fişierele<br />

MP3/WMA/AAC”.<br />

Conectaţi player-ul audio<br />

portabil USB/memoria<br />

USB la portul USB<br />

— conectaţi player-ul audio portabil<br />

USB/memoria USB la portul USB<br />

— pentru instrucţiuni de conectare şi<br />

deconectare a iPod-ului, consultaţi<br />

pagina 25 “Conectarea iPod-ului” şi<br />

pagina 26 “Deconectarea iPod-ului”<br />

— pentru a evita posibilele pericole<br />

pentru condus, se recomandă<br />

utilizarea unui cablu USB la utilizarea<br />

unui dispozitiv USB.<br />

30 <strong>TAS200</strong> Z


Ascultarea player-ului<br />

audio portabil USB/a<br />

memoriei USB<br />

1 AUX•USB<br />

1 AUX•USB<br />

Apăsaţi de mai multe ori butonul până<br />

când sursa devine player audio portabil<br />

USB/memorie USB.<br />

Pentru informaţii despre operaţiile de<br />

redare după comutarea sursei la USB,<br />

consultaţi pagina 23 “Ascultarea discurilor<br />

MP3/WMA/AAC şi a player-elor portabile<br />

USB/memoriilor USB”.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 31


Ascultarea DAB (opţional)<br />

4 PRESETATĂ 1-6<br />

1 AM•DAB<br />

5 AST<br />

6 TEXT<br />

2 LISTĂ<br />

3 Selector multifuncţional<br />

1 AM•DAB<br />

Comută între modul AM şi modurile DAB.<br />

ó Notă: Setul DAB opţional este<br />

necesar pentru ascultarea canalelor<br />

DAB. Adresaţi-vă dealer-ului pentru<br />

informaţii suplimentare.<br />

2 LISTĂ<br />

Apăsaţi pentru a selecta modul listă canale<br />

presetate.<br />

Utilizaţi Selectorul multifuncţional<br />

pentru a selecta un canal din listă.<br />

Menţineţi apăsat butonul LISTĂ pentru<br />

a activa modul Program Type Genre<br />

Selection.<br />

32 <strong>TAS200</strong> Z


3 Selector multifuncţional<br />

• SELECTARE LISTĂ<br />

Răsuciţi Selectorul multifuncţional<br />

în sens orar sau în sens antiorar sau<br />

apăsaţi Selectorul multifuncţional<br />

în sus/jos pentru a selecta canalul dorit.<br />

Transmisiunea va începe prin apăsarea<br />

centrului sau a părţii din dreapta a<br />

Selectorului multifuncţional.<br />

Dacă menţineţi apăsat Selectorul<br />

multifuncţional în centru sau îl<br />

apăsaţi către dreapta până când auziţi un<br />

bip, postul reglat în acest moment este<br />

memorat sub forma unui canal presetat în<br />

lista canalelor presetate.<br />

• Selectare Gen Tip Program<br />

Răsuciţi Selectorul multifuncţional<br />

în sens orar sau în sens antiorar sau<br />

apăsaţi Selectorul multifuncţional<br />

în sus/jos pentru a selecta un gen.<br />

Căutaţi posturile care se potrivesc cu genul<br />

afişat răsucind către dreapta şi stânga<br />

Selectorul multifuncţional în timp<br />

ce este afişat un gen specific.<br />

ó Notă: Funcţia PTY depinde în<br />

totalitate de postul de radio transmis.<br />

• DECALAJ<br />

Menţineţi apăsat centrul Selectorului<br />

multifuncţional pentru activarea<br />

modului Time Shift. Apăsaţi butonul către<br />

dreapta în timp ce vă aflaţi în modul Time<br />

Shift pentru derulare înainte; pentru<br />

derulare înapoi, apăsaţi butonul către<br />

stânga. Menţineţi apăsat din nou centrul<br />

Selectorului multifuncţional<br />

pentru anularea modului Decalaj.<br />

• FRECVENŢĂ <br />

Modul de reglare manuală:<br />

Apăsaţi în sus Selectorul<br />

multifuncţional pentru a selecta<br />

manual (câte un pas o dată) postul<br />

cu următoarea frecvenţă superioară.<br />

Ţineţi apăsat în sus Selectorul<br />

multifuncţional pentru a derula<br />

înainte către o frecvenţă superioară.<br />

Modul de reglare automată:<br />

Apăsaţi spre dreapta sau în sus<br />

Selectorul multifuncţional pentru<br />

a selecta postul cu frecvenţa imediat<br />

superioară.<br />

• FRECVENŢĂ <br />

Modul de reglare manuală:<br />

Apăsaţi în jos Selectorul<br />

multifuncţional pentru a selecta<br />

manual (câte un pas o dată) postul<br />

cu următoarea frecvenţă inferioară.<br />

Ţineţi apăsat în jos Selectorul<br />

multifuncţional pentru a derula<br />

înainte către o frecvenţă inferioară.<br />

Modul de reglare automată:<br />

Apăsaţi către stânga sau în jos<br />

Selectorul multifuncţional pentru<br />

a selecta postul cu frecvenţa imediat<br />

inferioară.<br />

4 PRESETATĂ 1-6<br />

Apăsaţi pentru a reapela canalele<br />

memorate anterior (Canale presetate).<br />

Menţineţi apăsat până când auziţi un bip,<br />

iar canalul pe care îl recepţionaţi în acest<br />

moment va fi memorat sub forma unui<br />

Canal presetat.<br />

ó Notă: Puteţi memora până la 6 posturi<br />

de service în banda DAB.<br />

5 AST<br />

Apăsaţi acest buton pentru a comuta între<br />

modurile de reglare manuală şi automată.<br />

Puteţi actualiza postul care realizează<br />

transmisiunea, continuând să apăsaţi<br />

butonul.<br />

ó Notă: Puteţi actualiza postul care<br />

asigură transmisiunea când vă aflaţi în<br />

modul reglare automată.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 33


6 TEXT<br />

Apăsaţi acest buton, iar indicaţiile de pe<br />

afişaj se schimbă după cum urmează:<br />

Superior:<br />

Ensemble<br />

(Ansamblu)<br />

Ensemble<br />

(Ansamblu)<br />

Ensemble<br />

(Ansamblu)<br />

PTY<br />

PTY<br />

PTY<br />

➞<br />

➞<br />

➞<br />

➞<br />

➞<br />

Inferior:<br />

Channel<br />

(Canal)<br />

Service<br />

Service Component<br />

(Componente de<br />

service)<br />

Service<br />

Bit rate<br />

(Rată de biţi)<br />

Audio Mode<br />

(Modul audio)<br />

ó Notă: Despre Afişaj.<br />

Pot fi afişate până la maximum<br />

16 caractere alfanumerice.<br />

(Unele informaţii nu vor fi afişate<br />

complet.)<br />

• Setarea AF<br />

AF poate fi setat cu ajutorul COMANDA<br />

AUDIO. Pentru informaţii asupra modului<br />

de afişare a Ecranului de setare AF,<br />

vezi paginile 16. Când recepţionaţi un<br />

semnal DAB, la fiecare apăsare a centrului<br />

Selectorului multifuncţional, va<br />

avea loc comutarea între ON şi OFF.<br />

Când starea este ON, lumina indicatoare se<br />

va aprinde.<br />

34 <strong>TAS200</strong> Z


Utilizarea AUX<br />

1 AUX•USB<br />

2 Intrare AUX<br />

Prin introducerea unei minimufe în<br />

adaptorul AUX, puteţi asculta muzică de la<br />

un dispozitiv audio portabil prin sistemul<br />

de difuzoare al autovehiculului.<br />

1 AUX•USB<br />

Comută în modul AUX.<br />

ò<br />

Atenţie:<br />

Când utilizaţi un dispozitiv audio<br />

portabil conectat la priza de putere<br />

sau la brichetă, poate apărea zgomotul<br />

în timpul redării.<br />

Dacă se întâmplă acest lucru, utilizaţi<br />

sursa de putere a dispozitivului audio<br />

portabil.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 35


2 Intrare AUX<br />

ó Notă: Mini mufele care au diametrul<br />

mai mare de ø13 mm nu pot fi<br />

conectate la intrarea AUX.<br />

ó Notă: Dacă minimufa unui cablu<br />

disponibil pe piaţă conectată la un<br />

aparat audio portabil sau la altă<br />

componentă nu este conectată la<br />

intrarea AUX de pe faţa acestui sistem<br />

audio, modul nu se va schimba în AUX<br />

chiar dacă apăsaţi butonul AUX•USB.<br />

Nivelul volumului în timpul redării cu<br />

ajutorul unei componente conectate<br />

cu o minimufă este diferit de cel<br />

pe care îl ascultaţi la CD-player-ul<br />

încorporat sau la aparatul de radio,<br />

deci este necesar să realizaţi reglajele.<br />

36 <strong>TAS200</strong> Z


Schimbarea mesajului de deschidere<br />

PRESETATĂ 1-3<br />

MENIU<br />

PUTERE<br />

Cu unitatea principală pornită după<br />

apăsarea butonului putere, după ce cheia<br />

este răsucită din poziţia ACC în poziţia<br />

OFF şi înapoi în poziţia ACC, este afişat<br />

“TOYOTA” ca mesaj de deschidere.<br />

Ca alternativă la afişajul TOYOTA implicit,<br />

puteţi edita textul pentru a realiza un alt<br />

mesaj de deschidere. Pot fi afişate până<br />

la maximum 16 caractere. Procedura este<br />

descrisă la pagina următoare.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 37


Editarea textului<br />

Meniul SETUP va fi afişat când se<br />

menţine apăsat MENIU în timp ce<br />

puterea este în poziţia “OFF”. Răsuciţi<br />

Selectorul multifuncţional<br />

pentru a selecta OPENING TITLE. Puteţi<br />

introduce caracterul în poziţia cursorului<br />

care clipeşte. Metoda de selectare a<br />

caracterelor este descrisă mai jos.<br />

Afişare mesaj nou<br />

La următoarea cuplare a ACC, va fi afişat<br />

textul editat de către utilizator.<br />

ó Notă: Pentru a evita golirea bateriei,<br />

nu lăsaţi pornit sistemul audio<br />

al autovehiculului mai mult timp<br />

decât este necesar, dacă motorul nu<br />

funcţionează.<br />

1. Introduceţi caracterul la PRESETATĂ 1,<br />

2 şi 3. Apăsaţi în sus sau în jos<br />

Selectorul multifuncţional<br />

pentru a selecta caracterul şi apăsaţi<br />

către dreapta sau stânga Selectorul<br />

multifuncţional pentru a deplasa<br />

cursorul.<br />

• PRESETATĂ 1: Introducere alfabetică<br />

(A-Z)<br />

• PRESETATĂ 2: Număr<br />

• PRESETATĂ 3: Spaţiu, Ştergere<br />

2. După selectarea caracterului,<br />

apăsaţi către dreapta Selectorul<br />

multifuncţional. Cursorul se<br />

deplasează către dreapta, aşa încât să<br />

puteţi edita următorul caracter.<br />

(Numărul maxim de caractere care<br />

poate fi introdus este 16.)<br />

Pentru a alege şi şterge caractere sau<br />

text, alegeţi caracterul cu ajutorul<br />

cursorului şi apoi apăsaţi PRESETATĂ 3<br />

pentru ştergere.<br />

3. După introducerea caracterelor,<br />

apăsaţi centrul Selectorului<br />

multifuncţional pentru a înregistra<br />

următorul string.<br />

În cazul în care cursorul este poziţionat<br />

pe cel de-al 16-lea caracter, apăsaţi<br />

Selectorul multifuncţional<br />

către dreapta pentru a înregistra<br />

întregul text introdus.<br />

38 <strong>TAS200</strong> Z


Setare iniţială<br />

Când este menţinut apăsat MENIU în timp<br />

ce puterea este în poziţia “OFF”, se comută<br />

la meniul configurare. La răsucirea<br />

Selectorului multifuncţional,<br />

articolul de setare a meniului<br />

configurare va comuta în ordinea<br />

următoare:<br />

SUBWOOFER CONT (CONT<strong>RO</strong>L<br />

SUBWOOFER) → OPENING TITLE (TITLU<br />

DE ÎNCEPUT) → LIGHTING COLOR<br />

(CULOARE DE ILUMINARE)<br />

• CONT<strong>RO</strong>L SUBWOOFER <br />

Un meniu pentru comutarea ON/OFF a<br />

subwooferului atunci când este conectat<br />

un subwoofer.<br />

În starea ON, puteţi asculta sunetul<br />

de la subwoofer şi introduce setările<br />

subwooferului în meniul COMANDA AUDIO<br />

afişat prin apăsarea butonului MENIU în<br />

timp ce puterea este în poziţia “ON”.<br />

Când este comutat în poziţia OFF, nu se vor<br />

auzi sunete de la subwoofer.<br />

Apăsarea Selectorului multifuncţional<br />

comută în următoarea ordine:<br />

OFF (DEZACTIVAT) → ON (ACTIVAT)<br />

• TITLU DE ÎNCEPUT<br />

Există un meniu pentru editarea mesajului<br />

de deschidere.<br />

Puteţi edita mesajul de deschidere cu<br />

următoarea operaţie.<br />

Pentru mai multe detalii asupra editării<br />

mesajului de deschidere, consultaţi<br />

pagina 37 “Schimbarea mesajului de<br />

deschidere”.<br />

• Deplasaţi cursorul către stânga şi<br />

dreapta cu ajutorul Selectorului<br />

multifuncţional.<br />

• Alegeţi textul deplasând în sus sau în<br />

jos Selectorul multifuncţional.<br />

• Introduceţi literele cu PRESETATĂ 1.<br />

• Introduceţi cifrele cu PRESETATĂ 2.<br />

• Introduceţi spaţiile cu PRESETATĂ 3.<br />

• Setaţi textul deplasând în centru<br />

Selectorul multifuncţional.<br />

• CULOARE DE ILUMINARE<br />

Este posibilă schimbarea iluminatului<br />

asigurat de sistemul audio.<br />

Apăsarea Selectorului multifuncţional<br />

comută în următoarea ordine:<br />

Greenish white (Alb verzui) → amber<br />

(portocaliu)<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 39


Conectarea unui amplificator extern<br />

Când conectaţi un amplificator extern la<br />

conectorii RCA, vă rugăm să îl montaţi<br />

conform manualului amplificatorului.<br />

Ieşire subwoofer<br />

ó Notă: Ieşirea subwooferului acestui<br />

aparat este mono. Nivelul de putere<br />

nu poate fi reglat cu FADER/BALANCE<br />

(EGALIZATOR/BALANS) din meniul<br />

COMANDA AUDIO.<br />

40 <strong>TAS200</strong> Z


Folosirea comenzii pe volan<br />

În autovehiculele echipate astfel, puteţi<br />

utiliza comenzile de pe volan pentru acest<br />

produs.<br />

Numele şi funcţiile<br />

butoanelor de operare<br />

■■<br />

Butoane pentru volum ( ⊕ , )<br />

Apăsaţi ⊕ pentru a creşte nivelul<br />

volumului.<br />

Apăsaţi pentru a reduce nivelul<br />

volumului.<br />

■■ Buton pentru selectarea modului<br />

(MODE)<br />

• Când alimentarea acestui produs este<br />

decuplată (OFF):<br />

Apăsaţi butonul, iar alimentarea se<br />

cuplează (ON).<br />

• Când alimentarea acestui produs este<br />

cuplată (ON):<br />

La fiecare apăsare a butonului, sursa*<br />

se schimbă. În cazul în care continuaţi<br />

să apăsaţi butonul mai mult timp,<br />

alimentarea se decuplează (OFF).<br />

*Sursa comută în următoarea ordine:<br />

FM1 → FM2 → FM3 → CD(MP3/WMA/<br />

AAC) → CD-CH (opţional) → (AUX) →<br />

(iPod/USB) → AM → DAB (opţional) →<br />

FM1<br />

■■ Buton pentru selectarea pistei/<br />

postului (t , u)<br />

• Când ascultaţi radioul:<br />

Apăsaţi butonul, iar memoria presetată<br />

este rechemată în ordine. În cazul în<br />

care continuaţi să apăsaţi butonul o<br />

perioadă mai lungă de timp, începe<br />

selectarea automată a posturilor.<br />

• Când ascultaţi un CD:<br />

Apăsaţi butonul pentru a selecta o pistă.<br />

• Când ascultaţi MP3/WMA/AAC:<br />

Apăsaţi butonul pentru a selecta un<br />

fişier.<br />

Menţineţi apăsat butonul pentru a<br />

selecta folderul.<br />

• Când ascultaţi iPod:<br />

Apăsaţi butonul pentru a selecta o pistă.<br />

• Când ascultaţi player-ul audio portabil<br />

USB/memoria USB:<br />

Apăsaţi butonul pentru a selecta un<br />

fişier.<br />

Menţineţi apăsat butonul pentru a<br />

selecta folderul.<br />

• Când ascultaţi DAB (opţional):<br />

Apăsaţi butonul, iar memoria presetată<br />

este rechemată în ordine. În cazul în<br />

care continuaţi să menţineţi butonul<br />

apăsat, puteaţi realiza aceleaşi operaţii<br />

ca şi cele descrise la FRECVENŢĂ<br />

şi FRECVENŢĂ de<br />

la pagina 33.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 41


Fişiere MP3, WMA şi AAC<br />

• MP3 este forma scurtă pentru MPEG<br />

Audio Layer 3 şi se referă la un standard<br />

de tehnologie pentru compresie audio.<br />

• WMA este forma scurtă pentru<br />

Windows MediaTM Audio şi se referă<br />

la o tehnologie de compresie audio<br />

dezvoltată de Microsoft Corporation.<br />

Datele WMA pot fi codificate cu ajutorul<br />

Windows Media Player.<br />

• AAC este forma scurtă pentru Advanced<br />

Audio Coding şi se referă la un standard<br />

de tehnologie pentru compresie audio.<br />

• Este posibil ca acest aparat să nu<br />

funcţioneze corect cu unele aplicaţii<br />

utilizate pentru codificarea fişierelor<br />

WMA.<br />

• Cu unele aplicaţii utilizate pentru<br />

codificarea fişierelor WMA, numele<br />

albumelor şi alte informaţii text ar putea<br />

fi afişate incorect.<br />

• Acest aparat permite redarea fişierelor<br />

MP3/WMA/AAC pe discuri CD-<strong>RO</strong>M, CD-<br />

R, CD-RW şi player audio portabil USB/<br />

memorie USB. Pot fi redate înregistrările<br />

pe disc compatibile cu nivelul 1 şi nivelul<br />

2, conform ISO9660 şi cu sistemul de<br />

fişiere Romeo and Joliet.<br />

• Fişierele MP3/WMA/AAC nu sunt<br />

compatibile cu transferul de date packet<br />

write.<br />

• Numărul maxim de caractere care pot fi<br />

afişate pentru un nume de fişier, inclusiv<br />

extensia (.mp3, .wma, .m4a), este de 32,<br />

inclusiv primul caracter.<br />

• Numărul maxim de caractere care poate<br />

fi afişat pentru numele unui folder este<br />

de 32.<br />

• În cazul fişierelor înregistrate conform<br />

sistemului de fişiere Romeo, pot fi<br />

afişate numai primele 32 de caractere.<br />

• Secvenţa de selectare a folderului<br />

ò<br />

pentru redare şi alte operaţii devine<br />

secvenţa de scriere folosită de<br />

software-ul de scriere. Din acest motiv,<br />

este posibil ca secvenţa aşteptată în<br />

momentul redării să nu coincidă cu<br />

secvenţa reală de redare. Cu toate<br />

acestea, există software pentru scriere<br />

care permite setarea ordinii de redare.<br />

Important:<br />

La denumirea unui fişier MP3/<br />

WMA/AAC, adăugaţi extensia<br />

corespunzătoare numelui fişierului<br />

(.mp3, .wma, .m4a).<br />

Acest aparat redă fişiere cu extensia<br />

numelui fişierului (.mp3, .wma, .m4a)<br />

ca fişier MP3/WMA/AAC. Pentru a<br />

împiedica apariţia zgomotului şi a<br />

defecţiunilor, nu folosiţi aceste extensii<br />

pentru fişiere diferite de fişierele MP3/<br />

WMA/AAC.<br />

Informaţii suplimentare<br />

MP3<br />

• Fişierele sunt compatibile cu ID3 Tag<br />

Ver. Formatele 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 şi 2.4<br />

pentru afişarea albumului (disc title),<br />

pistei (track title), interpret (track artist)<br />

şi comentarii. Ver. 2.x a ID3 Tag are<br />

prioritate atunci când există ambele Ver.<br />

1.x şi Ver. 2.x.<br />

• Funcţia de subliniere este valabilă numai<br />

la redarea fişierelor MP3 cu frecvenţele<br />

de 32, 44,1 şi 48 kHz. (Pot fi redate<br />

frecvenţele de eşantionare 16, 22,05,<br />

24, 32, 44,1, 48 kHz.)<br />

• Nu există compatibilitate cu m3u<br />

playlist.<br />

42 <strong>TAS200</strong> Z


• Nu există compatibilitate cu formatele<br />

MP3i (MP3 interactiv) sau mp3 P<strong>RO</strong>.<br />

• Calitatea sunetului fişierelor MP3 se<br />

îmbunătăţeşte în general cu creşterea<br />

vitezei biţilor. Acest aparat poate reda<br />

înregistrări cu viteze ale biţilor de la<br />

8 kbps până la 320 kbps, dar pentru a vă<br />

putea bucura de un sunet de o anumită<br />

calitate, vă recomandăm utilizarea<br />

numai a discurilor înregistrate cu o<br />

viteză a biţilor de cel puţin 128 kbps.<br />

Informaţii suplimentare<br />

WMA<br />

• Acest aparat redă fişiere WMA<br />

codificate cu Windows Media Player.<br />

• Puteţi reda numai fişiere WMA în<br />

frecvenţele 32, 44,1 şi 48 kHz.<br />

• Calitatea sunetului fişierelor WMA se<br />

îmbunătăţeşte în general cu creşterea<br />

vitezei biţilor. Acest aparat poate reda<br />

înregistrări cu viteze ale biţilor de la<br />

48 kbps până la 320 kbps (CBR) sau<br />

de la 48 kbps la 384 kbps (VBR), dar<br />

pentru a vă putea bucura de un sunet<br />

de o anumită calitate, vă recomandăm<br />

utilizarea numai a discurilor înregistrate<br />

cu o viteză a biţilor mai ridicată.<br />

• Acest aparat nu suportă următoarele<br />

formate:<br />

Windows Media Audio 9 Professional<br />

(5.1ch)<br />

Windows Media Audio 9 Lossless<br />

Windows Media Audio 9 Voice<br />

Informaţii suplimentare<br />

AAC<br />

• Acest aparat redă fişiere AAC codificate<br />

de iTunes ® .<br />

• Acest aparat redă fişiere AAC din<br />

frecvenţele de eşantionare 11,025, 16,<br />

22,05, 24, 32, 44,1 şi 48 kHz.<br />

• Calitatea sunetului fişierelor AAC se<br />

îmbunătăţeşte în general cu creşterea<br />

vitezei de transmisie. Acest aparat<br />

poate reda înregistrări cu viteze<br />

de tarnsmisie de la 16 kbps până<br />

la 320 kbps, dar pentru a vă putea<br />

bucura de sunet de o anumită calitate,<br />

vă recomandăm utilizarea discurilor<br />

înregistrate cu viteză de transmisie mai<br />

ridicată.<br />

• Acest aparat nu suportă următorul<br />

format:<br />

Apple Lossless<br />

Despre foldere şi fişiere<br />

MP3/WMA/AAC<br />

• O desfăşurare a CD-<strong>RO</strong>M-urilor şi<br />

a player-elor audio portabile USB/<br />

memoriilor USB cu fişiere MP3/<br />

WMA/AAC este prezentată mai jos.<br />

Subfolderele sunt prezentate ca foldere<br />

în folderul selectat curent.<br />

001<br />

(<strong>RO</strong>OT)<br />

002<br />

004<br />

005<br />

003<br />

Primul First Second Cel de-al Third Cel de-al<br />

nivel level doilea level level treilea<br />

nivel nivel<br />

001.mp3<br />

(001.wma, 001.m4a)<br />

010.mp3<br />

(010.wma, 010.m4a)<br />

011.mp3<br />

(011.wma, 011.m4a)<br />

020.mp3<br />

(020.wma, 020.m4a)<br />

021.mp3<br />

(021.wma, 021.m4a)<br />

030.mp3<br />

(030.wma, 030.m4a)<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 43


ó Notă:<br />

Acest aparat atribuie numere<br />

folderelor. Utilizatorul nu poate atribui<br />

numere folderelor.<br />

Fişierele MP3/WMA/AAC din playerul<br />

audio portabil USB/memoria USB<br />

sunt redate în aceeaşi ordine în care au<br />

fost copiate în player-ul audio portabil<br />

USB/memoria USB.<br />

Pentru a specifica ordinea în care<br />

sunt redate fişierele din player-ul<br />

audio portabil USB/memoria USB, vă<br />

recomandăm următoarea metodă.<br />

1. Folosind un calculator, adăugaţi<br />

un număr care să indice ordinea de<br />

redare în faţa numelui fişierului, de<br />

ex. [001xxx.mp3] sau [099yyy.wma].<br />

2. Aşezaţi fişierele într-un folder.<br />

3. Copiaţi folderul în player-ul audio<br />

portabil USB/memoria USB.<br />

În funcţie de configuraţia<br />

calculatorului, este posibil să nu puteţi<br />

specifica ordinea prin această metodă.<br />

Nu este posibilă verificarea folderelor<br />

care nu includ fişiere MP3/WMA/AAC.<br />

(Se va sări peste aceste foldere fără<br />

afişarea numărului folderului.)<br />

Pot fi redate fişierele MP3/WMA/<br />

AAC de până la 8 şiruri de foldere.<br />

Totuşi, există o întârziere la începerea<br />

redării de pe discurile şi player-ele<br />

audio portabile USB/memoriile USB<br />

cu şiruri numeroase. Din acest motiv,<br />

vă recomandăm să creaţi discuri cu<br />

maximum 2 şiruri.<br />

Este posibilă redarea a până la 192<br />

foldere şi 255 fişiere de pe un disc.<br />

Este posibilă redarea a până la 255<br />

foldere şi 2500 fişiere de pe un player<br />

audio portabil USB/memorie USB.<br />

În funcţie de codurile caracterelor,<br />

este posibil ca unele caractere să nu se<br />

afişeze corect.<br />

Compatibilitatea playerului<br />

audio portabil USB/<br />

memoriei USB<br />

• Versiune USB: 2.0, 1.1 şi 1.0<br />

• Viteză de transfer al datelor USB: viteză<br />

completă<br />

• Clasa USB: Dispozitiv MSC (Mass<br />

Storage Class)<br />

• Protocol: bulk<br />

• Cantitatea minimă de memorie: 256 MB<br />

• Cantitatea maximă de memorie: 250 GB<br />

• Sistem fişiere: FAT32 şi FAT16<br />

• Curent de alimentare: 500 mA<br />

ó Notă: Memoria USB partiţionată nu<br />

este compatibilă cu acest aparat.<br />

În funcţie de tipul de player audio<br />

portabil USB/memorie USB folosită,<br />

este posibil ca acest aparat să nu<br />

recunoască player-ul audio USB/<br />

memoria USB sau fişierele audio ar<br />

putea să fie redate incorect.<br />

Acest aparat poate reda fişiere de pe<br />

player-ele audio USB/memoria USB<br />

care fac parte din clasa USB Mass<br />

Storage. Totuşi, fişierele protejate de<br />

drepturile de autor care sunt memorat<br />

în dispozitivele USB menţionate mai<br />

sus nu pot fi redate. (Dacă iPodul<br />

este conectat la acest aparat,<br />

condiţia redării fişierelor depinde de<br />

specificaţiile iPod-ului.)<br />

Nu puteţi conecta un player audio<br />

portabil USB/o memorie USB la acest<br />

aparat prin intermediul hub-ului USB.<br />

Nu sunt compatibile toate<br />

dispozitivele portabile multimedia.<br />

44 <strong>TAS200</strong> Z


Termeni<br />

Inscripţionare pachet<br />

Acesta este un termen general pentru<br />

o metodă de copiere pe CD-R etc. la<br />

momentul necesar pentru un fişier, aşa<br />

cum se procedează cu fişierele de pe<br />

dischete sau hard-disk-uri.<br />

Viteza biţilor<br />

Aceasta exprimă volumul de date pe<br />

secundă sau unităţi bps (biţi pe secundă).<br />

Cu cât este mai mare viteza, cu atât mai<br />

multe informaţii sunt disponibile pentru<br />

reproducerea sunetului. Folosind aceeaşi<br />

metodă de codificare (cum ar fi MP3), cu<br />

cât este mai ridicată viteza, cu atât este<br />

mai bun sunetul.<br />

Multisesiune<br />

Multisesiune este o metodă de înregistrare<br />

care permite înregistrarea ulterioară a<br />

datelor suplimentare. Când înregistraţi<br />

date pe un CD-<strong>RO</strong>M, CD-R sau CD-RW etc.<br />

toate datele de la început până la sfârşit<br />

sunt tratate ca o singură unitate sau<br />

sesiune. Multisesiune este o metodă de<br />

înregistrare a mai mult de 2 sesiuni pe un<br />

disc.<br />

CD-DA<br />

CD-DA este abrevierea Compact Disc<br />

Digital Audio. Se referă la formatul<br />

necomprimat al CD-urilor obişnuite.<br />

ID3 Tag<br />

Aceasta este o metodă de inserare<br />

a informaţiilor referitoare la piste<br />

într-un fişier MP3. Aceste informaţii<br />

inserate pot incude titlul pistei, numele<br />

interpretului,titlul albumului, genul de<br />

muzică, anul producţiei, comentarii şi<br />

alte date. Conţinutul poate fi editat liber<br />

cu ajutorul software-ului cu funcţii de<br />

editare ID3 Tag. Cu toate că etichetele sunt<br />

restricţionate la numărul de caractere,<br />

informaţiile pot fi vizualizate la redarea<br />

pistei.<br />

Format ISO9660<br />

Acesta este standardul internaţional<br />

pentru logica formatului folderelor şi<br />

fişierelor CD-<strong>RO</strong>M. Pentru formatul<br />

ISO9660, există reglementări pentru<br />

următoarele două niveluri.<br />

Nivelul 1:<br />

Numele fişierului este în format 8.3<br />

(numele este format din până la<br />

8 caractere, jumătate de bit litere mari<br />

din alfabetul englezesc şi jumătate de<br />

bit numerale, precum şi semnul “_”, cu o<br />

extensie a fişierului de trei caractere).<br />

Nivelul 2:<br />

Numele fişierului poate avea până la 31 de<br />

caractere (inclusiv semnul de separare<br />

“.” şi extensia fişierului). Fiecare folder<br />

conţine mai puţin de 8 ierarhii.<br />

Formate extinse<br />

Joliet:<br />

Numele fişierelor pot avea până la 64 de<br />

caractere.<br />

Romeo:<br />

Numele fişierelor pot avea până la 128 de<br />

caractere.<br />

m3u<br />

Playlist-urile create folosind software-ul<br />

“WINAMP” au extensia fişierului playlist<br />

(.m3u).<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 45


MP3<br />

MP3 este forma scurtă a MPEG1 & 2 Audio<br />

Layer3. Este un standard de compresie<br />

audio stabilit de un grup de lucru<br />

(MPEG) al ISO (International Standards<br />

Organization). MP3 poate comprima datele<br />

audio până la aproximativ 1/10 din nivelul<br />

discului convenţional.<br />

AAC<br />

AAC este forma scurtă pentru Advanced<br />

Audio Coding şi se referă la un standard de<br />

tehnologie pentru compresie audio folosit<br />

cu MPEG2 şi MPEG4.<br />

WMA<br />

WMA este forma scurtă pentru Windows<br />

Media TM Audio şi se referă la o tehnologie<br />

de compresie audio dezvoltată de<br />

Microsoft Corporation. Datele WMA pot<br />

fi codificate cu ajutorul Windows Media<br />

Player versiunea 7 sau ulterioară.<br />

46 <strong>TAS200</strong> Z


Indicaţii de eroare<br />

Dacă CD player-ul nu funcţionează, CD-ul se opreşte brusc în timpul redării sau apare o<br />

problemă similară, pe afişaj apare o indicaţie de eroare. Cauza problemei va fi indicată<br />

printr-un număr de eroare şi trebuie să verificaţi articolul corespunzător prezentat în<br />

tabelul de mai jos.<br />

ER<strong>RO</strong>R 1<br />

ER<strong>RO</strong>R 3<br />

ER<strong>RO</strong>R 4<br />

NO SONGS<br />

WAIT<br />

Când discul este murdar sau a fost introdus cu partea superioară în jos.<br />

Verificaţi discul.<br />

Există probabil o defecţiune electrică sau mecanică la CD player.<br />

Adresaţi-vă firmei de reparaţii autorizate şi solicitaţi repararea.<br />

Apare în cazul excesului de curent.<br />

Adresaţi-vă firmei de reparaţii autorizate şi solicitaţi repararea.<br />

Apare când formatul fişierului MP3/WMA/AAC este neobişnuit şi nu<br />

este suportat de acest aparat, cum ar fi înregistrările în format WAV.<br />

Vă rugăm să verificaţi formatul fişierului MP3/WMA/AAC.<br />

Apare când CD player-ul nu funcţionează deoarece temperatura este<br />

ridicată.<br />

Aşteptaţi un timp până când temperatura din autovehicul scade.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 47


Când această problemă apare când la acest aparat este conectat iPod-ul, pe afişaj<br />

va apărea un mesaj. Consultaţi tabelul de mai jos pentru a identifica problema, apoi<br />

întreprindeţi acţiunea corectivă recomandată.<br />

ER<strong>RO</strong>R 4<br />

CONNECTION<br />

ER<strong>RO</strong>R<br />

DEVICE ER<strong>RO</strong>R<br />

NO SONGS<br />

EMPTY<br />

STOP<br />

Apare în cazul excesului de curent.<br />

Adresaţi-vă firmei de reparaţii autorizate şi solicitaţi repararea.<br />

Defecţiune de comunicaţie.<br />

Deconectaţi cablul de la iPod. După ce pe afişajul iPod-ului apare<br />

meniul principal al iPod-ului, conectaţi din nou cablul.<br />

Apare când este conectat un iPod nesuportat.<br />

Deconectaţi dispozitivul.<br />

Lipsă cântece.<br />

Transferaţi cântecele către iPod.<br />

Nu există cântece în lista selectată.<br />

Selectaţi o listă care conţine cântece.<br />

iPod-ul s-a oprit.<br />

Selectaţi din nou din listă sau conectaţi din nou iPod-ul.<br />

Dacă iPod-ul se opreşte, resetaţi şi reconectaţi.<br />

Când această problemă apare când la acest aparat este conectat player-ul audio portabil<br />

USB/memoria USB, pe afişaj va apărea un mesaj. Consultaţi tabelul de mai jos pentru a<br />

identifica problema, apoi întreprindeţi acţiunea corectivă recomandată.<br />

ER<strong>RO</strong>R 4<br />

CONNECTION<br />

ER<strong>RO</strong>R<br />

DEVICE ER<strong>RO</strong>R<br />

NO SONGS<br />

Apare în cazul excesului de curent.<br />

Adresaţi-vă firmei de reparaţii autorizate şi solicitaţi repararea.<br />

Defecţiune de comunicaţie.<br />

Deconectaţi player-ul audio portabil USB/memoria USB şi<br />

reconectaţi.<br />

Apare când este conectat un player audio portabil USB/o memorie<br />

USB nesuportată. Deconectaţi dispozitivul.<br />

Apare când formatul fişierului MP3/WMA/AAC este neobişnuit şi nu<br />

este suportat de acest aparat, cum ar fi înregistrările în format WAV.<br />

Vă rugăm să verificaţi formatul fişierului MP3/WMA/AAC.<br />

48 <strong>TAS200</strong> Z


Când apar probleme cu tunerul DAB, pe afişaj va apăra un mesaj. Consultaţi tabelul de mai<br />

jos pentru a identifica problema, apoi întreprindeţi acţiunea corectivă recomandată.<br />

NO SIGNAL<br />

NO SERVICE<br />

Semnalul DAB este prea slab în locul respectiv.<br />

Aşteptaţi până când autovehiculul ajunge într-un loc cu semnal mai<br />

puternic.<br />

Niciun post nu transmite serviciul pe care l-aţi selectat.<br />

Z<br />

<strong>TAS200</strong> 49


Schimbarea sau deconectarea bateriei<br />

Despre setarea ASL<br />

În cazul schimbării sau deconectării<br />

bateriei, nu puteţi seta opţiunea de setare<br />

ASL decât atunci când autovehiculul<br />

începe să se deplaseze.<br />

50 <strong>TAS200</strong> Z


<strong>PZ420</strong>-<strong>00212</strong>-<strong>RO</strong><br />

Publication no. AOM 001 334-0<br />

Printed in Belgium (November 2009)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!