08.12.2016 Views

Sony DSC-TX7 - DSC-TX7 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX7 - DSC-TX7 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX7 - DSC-TX7 Istruzioni per l'uso Rumeno

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Cuprins<br />

Index<br />

Manual de utilizare a Cyber-shot<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>TX7</strong>/<strong>TX7</strong>C<br />

© 2010 <strong>Sony</strong> Corporation 4-165-179-12(1)<br />

RO


Modul de utilizare a acestui<br />

manual<br />

Faceţi clic pe un buton din dreapta sus pentru a ajunge la pagina corespunzătoare.<br />

Acest lucru este util în momentul căutării unei funcţii pe care doriţi să o vizualizaţi.<br />

Căutaţi informaţii după funcţie.<br />

Căutaţi informaţii după o<strong>per</strong>aţiune.<br />

Căutaţi informaţii conform listei cu<br />

opţiunile de MENU / Setări.<br />

Căutaţi informaţii după cuvinte-cheie.<br />

Marcaje și adnotări utilizate în acest manual<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

În acest manual, ordinea o<strong>per</strong>aţiunilor<br />

este indicată de săgeţi (t). Atingeţi<br />

simbolurile de pe ecran în ordinea<br />

indicată. Marcajele sunt afișate așa cum<br />

apar în setarea implicită a aparatului<br />

foto.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Setarea implicită este indicată de .<br />

Indică măsurile de siguranţă și limitările<br />

referitoare la utilizarea corectă a<br />

aparatului foto.<br />

zIndică informaţiile utile.<br />

2 RO


Observaţii privind utilizarea<br />

aparatului foto<br />

Observaţii privind tipurile de carduri<br />

de memorie pe care le puteţi utiliza (se<br />

vinde separat)<br />

Următoarele carduri de memorie sunt<br />

compatibile cu acest aparat foto:<br />

„Memory Stick PRO Duo”, „Memory<br />

Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick<br />

Duo”, card de memorie SD, card de<br />

memorie SDHC și card de memorie<br />

SDXC. Cardurile MultiMediaCard nu pot<br />

fi utilizate.<br />

În acest manual, termenul „Memory Stick<br />

Duo” este utilizat pentru „Memory Stick<br />

PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG<br />

Duo” și „Memory Stick Duo”, iar<br />

termenul „card SD” este utilizat pentru<br />

cardul de memorie SD, cardul de<br />

memorie SDHC și pentru cardul de<br />

memorie SDXC.<br />

• S-a confirmat că un „Memory Stick Duo” cu<br />

o capacitate de până la 32 GB și un card SD<br />

de până la 64 GB funcţionează<br />

corespunzător cu aparatul foto.<br />

• Se recomandă să utilizaţi următoarele<br />

carduri de memorie atunci când înregistraţi<br />

filme:<br />

– (Mark2) („Memory<br />

Stick PRO Duo” (Mark2))<br />

– („Memory Stick PRO-<br />

HG Duo”)<br />

– Card de memorie SD, card de memorie<br />

SDHC și card de memorie SDXC (clasa 4<br />

sau mai rapid)<br />

• Pentru informaţii suplimentare despre<br />

„Memory Stick Duo”, vezi pagina 162.<br />

La utilizarea unui „Memory Stick Duo”<br />

într-un slot „Memory Stick” de mărime<br />

obișnuită<br />

Puteţi utiliza „Memory Stick Duo”<br />

introducându-l în adaptorul „Memory<br />

Stick Duo” (se vinde separat).<br />

Funcţiile aparatului foto<br />

• În acest manual sunt prezentate funcţiile<br />

dispozitivelor compatibile / incompatibile cu<br />

protocolul TransferJet, ale dispozitivelor<br />

compatibile 1080 60i și ale dispozitivelor<br />

compatibile 1080 50i.<br />

Pentru a verifica dacă aparatul dvs. foto<br />

acceptă funcţia TransferJet și dacă este un<br />

dispozitiv compatibil 1080 60i sau 1080 50i,<br />

urmăriţi prezenţa următoarelor marcaje pe<br />

partea inferioară a aparatului foto.<br />

Dispozitiv compatibil TransferJet:<br />

(TransferJet)<br />

Dispozitiv compatibil 1080 60i: 60i<br />

Dispozitiv compatibil 1080 50i: 50i<br />

• Aparatul foto digital <strong>DSC</strong>-<strong>TX7</strong>C nu este<br />

compatibil cu funcţia TransferJet.<br />

Observaţii despre acumulatori<br />

• Încărcaţi acumulatorul (livrat) înainte de<br />

prima utilizare a aparatului foto.<br />

• Puteţi încărca acumulatorii chiar dacă<br />

aceștia nu sunt complet descărcaţi. În plus,<br />

chiar dacă acumulatorii nu sunt complet<br />

încărcaţi, îi puteţi utiliza ca atare.<br />

• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi acumulatorii<br />

pe o <strong>per</strong>ioadă lungă de timp, folosiţi energia<br />

existentă și scoateţi-i din aparatul foto, după<br />

care păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.<br />

Astfel, se asigură menţinerea acumulatorilor<br />

în stare bună de funcţionare.<br />

• Pentru informaţii suplimentare despre<br />

acumulatorii utilizabili, vezi pagina 164.<br />

Obiectivul Carl Zeiss<br />

Aparatul foto este echipat cu un obiectiv<br />

Carl Zeiss care poate reproduce imagini<br />

clare cu un contrast excelent. Obiectivul<br />

aparatului foto este fabricat după un<br />

sistem de asigurare a calităţii, atestat de<br />

Carl Zeiss, în conformitate cu standardele<br />

de calitate Carl Zeiss din Germania.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Adaptor „Memory Stick<br />

Duo”<br />

Continuare r<br />

3 RO


Observaţii despre ecranul LCD și<br />

obiectiv<br />

• Ecranul LCD este fabricat cu o tehnologie<br />

de înaltă precizie, care asigură<br />

funcţionalitatea a peste 99,99% din pixeli.<br />

Cu toate acestea, pe ecranul LCD pot apărea<br />

niște mici puncte de culoare neagră și / sau<br />

luminoase (albe, roșii, albastre sau verzi).<br />

Aceste puncte sunt un rezultat normal al<br />

procesului de producţie și nu afectează<br />

înregistrarea.<br />

Puncte negre, albe, roșii,<br />

albastre sau verzi<br />

• Dacă pe ecranul LCD ajung picături de apă<br />

sau de alte lichide, ștergeţi-l imediat cu o<br />

cârpă moale. Dacă lichidele rămân pe<br />

suprafaţa ecranului LCD, <strong>per</strong>formanţa<br />

aparatului foto poate fi afectată și pot apărea<br />

defecţiuni.<br />

• Expunerea ecranului LCD sau a obiectivului<br />

la lumina directă a soarelui pentru <strong>per</strong>ioade<br />

lungi de timp poate provoca defecţiuni. Fiţi<br />

atent atunci când lăsaţi aparatul foto lângă o<br />

fereastră sau în aer liber.<br />

• Nu apăsaţi ecranul LCD. Ecranul se poate<br />

decolora și defecta.<br />

• Imaginile pot să se deplaseze cu greutate pe<br />

ecranul LCD dacă tem<strong>per</strong>atura ambiantă<br />

este scăzută. Acest lucru nu reprezintă o<br />

defecţiune.<br />

• Aveţi grijă să nu loviţi și să nu apăsaţi cu<br />

putere obiectivul.<br />

Imaginile din acest manual<br />

Imaginile din acest manual sunt folosite<br />

doar ca exemplu și nu reprezintă<br />

fotografii reale realizate cu acest aparat<br />

foto.<br />

Observaţie la redarea filmelor pe alte<br />

dispozitive<br />

Acest aparat foto utilizează MPEG-4<br />

AVC/H.264 High Profile ca format de<br />

înregistrare AVCHD.<br />

Filmele înregistrate în formatul AVCHD<br />

cu acest aparat foto nu pot fi redate de<br />

următoarele dispozitive:<br />

– Alte dispozitive compatibile cu formatul<br />

AVCHD, care nu acceptă High Profile<br />

– Dispozitive incompatibile cu formatul<br />

AVCHD<br />

Acest aparat foto utilizează și MPEG-4<br />

AVC/H.264 Main Profile ca format de<br />

înregistrare MP4.<br />

Din acest motiv, filmele înregistrate în<br />

formatul MP4 cu acest aparat foto nu pot<br />

fi redate pe alte dispozitive decât cele care<br />

acceptă MPEG-4 AVC/H.264.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Condensul<br />

• Dacă aparatul foto este adus direct dintr-un<br />

loc rece într-un loc cald, umezeala se poate<br />

condensa în interiorul sau la exteriorul<br />

aparatului foto. Această condensare a<br />

umezelii poate determina defectarea<br />

aparatului foto.<br />

• Dacă s-a adunat condens pe obiectiv,<br />

închideţi aparatul foto și așteptaţi<br />

aproximativ o oră, pentru ca umezeala să se<br />

evapore. Reţineţi că, dacă încercaţi să<br />

realizaţi fotografii cu urme de umezeală în<br />

interiorul obiectivului, nu veţi putea<br />

înregistra imagini clare.<br />

4 RO


Cuprins<br />

Observaţii privind utilizarea aparatului foto<br />

Modul de utilizare a acestui manual ····················· 2<br />

Observaţii privind utilizarea aparatului foto··········· 3<br />

Căutarea după o<strong>per</strong>aţiune ···································· 8<br />

MENU / Căutarea după setări····························· 11<br />

Denumirea părţilor componente ························· 16<br />

Lista de pictograme afișate pe ecran·················· 18<br />

Utilizarea ecranului tactil ····································· 20<br />

Personalizarea opţiunilor de MENU ···················· 22<br />

Utilizarea butonului Imagine statică /<br />

Mod Film ····························································· 24<br />

Utilizarea memoriei interne ································· 25<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Fotografierea<br />

Mod REC····························································· 26<br />

Autoreglare inteligentă ········································ 27<br />

Programare auto ················································· 28<br />

Foto panoramică inteligentă prin balans············· 29<br />

Mod film ······························································ 31<br />

Anti-neclaritate în mișcare ·································· 32<br />

Seara, fără trepied ·············································· 33<br />

Corecţie contrejour HDR····································· 34<br />

Selectare scenă ·················································· 35<br />

Zoomul ································································ 37<br />

Index<br />

5 RO


Vizualizarea<br />

MENU (Fotografiere)<br />

MENU (Vizualizare)<br />

Vizualizarea imaginilor statice ····························· 38<br />

Redare cu zoom·················································· 40<br />

Zoom pe tot ecranul············································ 41<br />

Afișarea imaginilor rotite temporar······················ 42<br />

Vizionarea filmelor··············································· 43<br />

Opţiunile de MENU (Fotografiere) ······················· 11<br />

Opţiunile de MENU (Vizualizare) ························· 13<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Setări<br />

Setarea opţiunilor················································ 14<br />

Index<br />

TV<br />

Vizualizarea unei imagini pe un televizor cu<br />

definiţie standard (SD)······································· 129<br />

Vizualizarea unei imagini pe un televizor de<br />

înaltă definiţie (HD) ············································ 130<br />

Computer<br />

Utilizarea cu computerul dumneavoastră ········· 134<br />

Utilizarea softului··············································· 135<br />

Conectarea aparatului foto la computer···············137<br />

Încărcarea imaginilor într-o aplicaţie media······ 139<br />

Crearea unui disc de filme ································ 141<br />

6 RO


Imprimarea<br />

Imprimarea imaginilor statice···························· 144<br />

Cuprins<br />

Probleme tehnice<br />

Altele<br />

Index<br />

Probleme tehnice ·············································· 147<br />

Indicatoare și mesaje de avertizare··················· 156<br />

Folosirea aparatului foto în străinătate·············· 161<br />

„Memory Stick Duo” ········································· 162<br />

Acumulatorii ······················································ 164<br />

Încărcătorul de baterie ······································ 165<br />

Sistem inteligent de panoramare și înclinare ···· 166<br />

Formatul AVCHD··············································· 167<br />

Standardul TransferJet ····································· 168<br />

Index ································································· 169<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

7 RO


Căutarea după o<strong>per</strong>aţiune<br />

Setările realizate<br />

automat de aparatul<br />

foto<br />

Autoreglare inteligentă······································· 27<br />

Selectare scenă ··················································· 35<br />

Recunoaștere scenă··········································· 69<br />

Realizarea filmelor Mod film ································································· 31<br />

Buton Film ····························································· 45<br />

Format film ···························································· 97<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Fotografierea<br />

portretelor<br />

Fotografierea<br />

panoramică<br />

Instantaneu estompat ········································ 35<br />

Portret crepuscul················································· 35<br />

Declanșator zâmbet············································ 47<br />

Recunoaștere scenă··········································· 69<br />

Detecţie feţe·························································· 71<br />

Reducere ochi închiși········································· 73<br />

Reduc. ef. ochi roșii·········································· 103<br />

Foto panoramică inteligentă prin balans······ 29<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Cele mai bune<br />

fotografii ale animalelor<br />

de companie<br />

Animal de companie··········································· 35<br />

Fotografierea de<br />

aproape a obiectelor<br />

Macro······································································ 59<br />

Focalizare apropiată ··········································· 59<br />

Fotografierea<br />

obiectelor aflate în<br />

mișcare<br />

Declanșator de mare viteză······························ 36<br />

Mod film ································································· 31<br />

Rafală ······································································ 58<br />

8 RO


Fotografierea fără<br />

neclaritate<br />

Fotografierea cu<br />

lumină de fundal<br />

Fotografierea în locuri<br />

întunecate<br />

Sensibilitate înaltă ··············································· 35<br />

Declanșator de mare viteză······························ 36<br />

Anti-neclaritate în mișcare································ 32<br />

Seara, fără trepied ·············································· 33<br />

Temporizatorul cu declanșare după<br />

2 secunde ······························································ 51<br />

ISO··········································································· 61<br />

Bliţul automat ······················································· 49<br />

Recunoaștere scenă··········································· 69<br />

Corecţie contrejour HDR··································· 34<br />

Sensibilitate înaltă ··············································· 35<br />

Anti-neclaritate în mișcare································ 32<br />

Sincronizare lentă················································ 49<br />

ISO··········································································· 61<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Reglarea expunerii EV············································································· 60<br />

Modificarea poziţiei de<br />

focalizare<br />

Utilizarea ecranului tactil ··································· 20<br />

Focalizare ······························································ 66<br />

Detecţie feţe·························································· 71<br />

Index<br />

Modificarea<br />

dimensiunii / calităţii<br />

imaginii<br />

Dimens. imag./Calitate ······································ 55<br />

Ștergerea imaginilor Șterge ····································································· 81<br />

Format ·································································· 121<br />

Afișarea imaginilor<br />

mărite<br />

Afișarea imaginilor pe<br />

tot ecranul<br />

Redare cu zoom ·················································· 40<br />

Tăiere margini (Redimens.)······························· 86<br />

Zoom pe tot ecranul ··········································· 41<br />

Afișarea imaginilor rotite temporar················· 42<br />

Dimens. imag./Calitate ······································ 55<br />

9 RO


Editarea imaginilor Retușează······························································ 86<br />

Redarea unei serii de<br />

imagini în ordine<br />

Desenează····························································· 85<br />

Prezentare imagini ·············································· 78<br />

Cuprins<br />

Utilizarea cu<br />

indicatoare ușor de<br />

observat<br />

Imprimarea imaginilor<br />

cu data realizării<br />

acestora<br />

Modificarea setărilor<br />

datei și orei<br />

Mod Facil ························································· 44, 75<br />

„PMB (Picture Motion Browser)” ·················· 135<br />

Setare zonă ························································· 127<br />

Setare dată și oră ·············································· 128<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Iniţializarea setărilor Iniţializare ····························································· 109<br />

Imprimarea imaginilor Imprimare····························································· 144<br />

Index<br />

Vizualizarea pe<br />

televizor<br />

Vizualizarea unei imagini pe un televizor<br />

cu definiţie standard (SD)································ 129<br />

Vizualizarea unei imagini pe un televizor<br />

de înaltă definiţie (HD)······································ 130<br />

Crearea unui disc<br />

pentru filme în format<br />

AVCHD<br />

Crearea unui disc de filme······························ 141<br />

Informaţii despre<br />

accesoriile opţionale<br />

Sistem inteligent de panoramare și<br />

înclinare ································································ 166<br />

10 RO


MENU / Căutarea după setări<br />

Opţiunile de MENU (Fotografiere)<br />

Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de fotografiere din .<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 Atingeţi pentru a afișa ecranul MENU.<br />

Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub , nu apar<br />

în ecranul MENU.<br />

3 Atingeţi opţiunea de meniu t modul dorit.<br />

În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi modificate, iar —, setările care nu pot fi<br />

modificate. O setare poate fi fixă sau restricţionată, în funcţie de modul de fotografiere.<br />

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărei opţiuni.<br />

Pictogramele de sub indică modurile disponibile.<br />

Butonul Imagine<br />

statică / Mod Film<br />

Mod REC<br />

Opţiunile<br />

meniului<br />

Mod Facil — —<br />

Buton Film<br />

Scenă realizare — — — — — — —<br />

film<br />

Declanșator<br />

— — — — — —<br />

zâmbet<br />

Bliţ — — — — —<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Temporizator —<br />

Direcţie<br />

— — — — — — — —<br />

fotografiere<br />

Dimens. imag./<br />

Calitate<br />

Rafală — — — — — —<br />

Macro — — — — —<br />

EV —<br />

ISO — — — — — — —<br />

Balans de alb — —<br />

Continuare r<br />

11 RO


Butonul Imagine<br />

statică / Mod Film<br />

Mod REC<br />

Opţiunile<br />

meniului<br />

Balans de alb — — — — — — —<br />

subacvatic<br />

Focalizare — — — — — —<br />

Mod măsurare — — —<br />

Recunoaștere<br />

— — — — — — — —<br />

scenă<br />

Detecţie feţe — — —<br />

Reducere ochi<br />

închiși<br />

Setări afișare<br />

Observaţii<br />

— — — — — — — —<br />

• [Calitate] este afișată numai atunci când [Format film] este setat la [AVCHD].<br />

• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.<br />

• Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub , diferă în funcţie de fiecare mod.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

12 RO


Opţiunile de MENU (Vizualizare)<br />

Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de vizualizare din .<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 Atingeţi pentru a afișa ecranul MENU.<br />

Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub , nu apar<br />

în ecranul MENU.<br />

3 Atingeţi opţiunea de meniu t modul dorit.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

În tabelul de mai jos,<br />

modificate.<br />

Opţiunile meniului<br />

Mod vizualizare<br />

indică setările care pot fi modificate, iar —, setările care nu pot fi<br />

Vizualizare<br />

dată<br />

Card de memorie<br />

Vizualizare<br />

folder<br />

(Static)<br />

Vizualiz.<br />

folder<br />

(MP4)<br />

Vizualiz.<br />

AVCHD<br />

Memoria<br />

internă<br />

Vizualizare<br />

folder<br />

(Mod Facil)<br />

(Calendar) — — — —<br />

(Index imagini)<br />

(Prezentare imagini)<br />

(Șterge)<br />

(Expediere prin<br />

TransferJet)<br />

— — —<br />

(Desenează) — —<br />

(Retușează) — —<br />

(Mod vizualizare) —<br />

(Afișare grup rafală) — — — —<br />

(Protejează)<br />

DPOF — — —<br />

(Imprimare) — —<br />

(Rotește) — —<br />

(Setări volum) —<br />

(Setări afișare)<br />

(Date expunere)<br />

(Configurare index<br />

imagini)<br />

(Selectează folder) — — —<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

13 RO


Observaţii<br />

• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.<br />

• Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub , diferă în funcţie de fiecare mod.<br />

Setarea opţiunilor<br />

Cuprins<br />

Puteţi modifica setările din ecranul<br />

(Setări).<br />

1 Atingeţi pentru a afișa ecranul MENU.<br />

2 Atingeţi (Setări) t categoria dorită t<br />

opţiunea dorită t setarea dorită.<br />

Categorii<br />

Setări fotografiere<br />

Setări principale<br />

Opţiuni<br />

Format film<br />

Sursă luminoasă AF<br />

Caroiaj<br />

Zoom digital<br />

Orientare automată<br />

Ghid recun. scenă<br />

Reduc. ef. ochi roșii<br />

Alertă ochi închiși<br />

Bip<br />

Luminozitate LCD<br />

Language Setting<br />

Mod demo<br />

Iniţializare<br />

Rezoluţie HDMI<br />

CONTROL PT.HDMI<br />

COMPONENT<br />

Carcasă<br />

Conectare USB<br />

Setări LUN<br />

Descarcă muzică<br />

Format muzică<br />

Economisire energ.<br />

TransferJet<br />

Calibrare<br />

Continuare r<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

14 RO<br />

Index


Categorii<br />

Opţiuni<br />

Instrument card memorie Format<br />

Creează folder REC.<br />

Modif. folder REC.<br />

Șterg. folder REC<br />

Copiază<br />

Număr fișier<br />

Instrument memorie int. Format<br />

Număr fișier<br />

Setări ceas<br />

Setare zonă<br />

Setare dată și oră<br />

Observaţii<br />

• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost accesate din modul de fotografiere.<br />

• [Instrument card memorie] apare numai dacă aţi introdus un card de memorie în aparat, iar<br />

[Instrument memorie int.] apare numai dacă nu aţi introdus un card de memorie.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

15 RO


Denumirea părţilor componente<br />

Aparat foto<br />

A Buton declanșator<br />

B Microfon<br />

C Capac obiectiv<br />

D Butonul ON/OFF (pornire / oprire)<br />

E Ledul ON/OFF (pornire / oprire)<br />

F Bliţ<br />

G Led temporizator / Led declanșator<br />

zâmbet / Sursă luminoasă AF<br />

H Obiectiv<br />

I Ecran LCD / ecran tactil<br />

J Butonul (Redare) (38)<br />

K Led indicator al modului (Imagine<br />

statică)<br />

L Led indicator al modului (Film)<br />

M Buton de zoom (W / T) (37, 40)<br />

N Butonul de mod (Imagine statică) /<br />

(Film)<br />

O Inel pentru cureaua de mână*<br />

P Clapetă de scoatere a bateriei<br />

Q Fantă de introducere a bateriei<br />

R Orificiu pentru trepied<br />

S Conector cu utilizări multiple<br />

T Capac compartiment pentru baterii /<br />

card de memorie<br />

U Led de acces<br />

V Fantă pentru cardul de memorie<br />

W Marcaj (TransferJet) (83, 119)<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

* Utilizarea curelei de mână<br />

Cureaua de mână este fixată din fabrică pe<br />

carcasa aparatului foto. Introduceţi mâna prin<br />

buclă, pentru a împiedica defectarea aparatului<br />

foto ca urmare a posibilului contact cu solul.<br />

Capac inferior<br />

Inel<br />

Continuare r<br />

16 RO


* Utilizarea instrumentului de scris<br />

Instrumentul de scris este utilizat pentru a<br />

lucra cu ecranul tactil. Este atașat la cureaua<br />

de mână. Nu transportaţi aparatul foto<br />

ţinându-l de instrumentul de scris. Aparatul se<br />

poate desprinde și poate cădea.<br />

Utilizarea adaptorului CA AC-LS5 (se<br />

vinde separat)<br />

marcaj v<br />

Cuprins<br />

Suport cu ieșiri multiple<br />

1 La mufa DC IN<br />

2 La o priză de <strong>per</strong>ete<br />

• Acumulatorul nu se încarcă prin simpla<br />

conectare a aparatului foto la adaptorul CA<br />

AC-LS5 (se vinde separat). Pentru a-l<br />

încărca, utilizaţi încărcătorul de baterie.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Folosiţi suportul cu ieșiri multiple pentru<br />

a fixa aparatul foto în următoarele cazuri:<br />

– Conectarea unui cablu USB la un computer<br />

– Conectarea unui cablu AV sau HDMI la un<br />

televizor<br />

– Conexiunea la o imprimantă PictBridge<br />

A Mufa conectorului aparatului foto<br />

B Mufă DC IN<br />

C Mufă USB<br />

D Mufă HDMI<br />

E Mufă A/V OUT (STEREO)<br />

Index<br />

17 RO


Lista de pictograme afișate pe<br />

ecran<br />

Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto. Poziţia<br />

pictogramelor afișate poate diferi, în funcţie de modul de fotografiere.<br />

Cuprins<br />

La realizarea de fotografii statice<br />

1<br />

Afișaj<br />

Indicaţie<br />

Pictograma Recunoaștere<br />

scenă<br />

Balansul de alb<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

La realizarea de filme<br />

Destinaţia<br />

Recunoaștere scenă<br />

Avertizare asupra vibraţiilor<br />

Scenă de film<br />

Redarea cu zoom<br />

Mediul de redare / înregistrare<br />

(cardul de memorie, memoria<br />

internă)<br />

8/8 Numărul imaginii / numărul<br />

de imagini înregistrate la data<br />

/ în folderul selectat(ă)<br />

Folderul de înregistrare<br />

Folderul de redare<br />

Dimensiunea / calitatea<br />

imaginii<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

La redare<br />

Imagini fotografiate în rafală<br />

Imaginea principală din<br />

grupul de imagini rafală<br />

Setările TransferJet<br />

Modificarea folderului<br />

Protecţie<br />

Marcajul Imprimare (DPOF)<br />

Continuare r<br />

18 RO


2<br />

Afișaj<br />

3<br />

Afișaj<br />

C:32:00<br />

Indicaţie<br />

Energia disponibilă<br />

Avertisment baterie<br />

descărcată<br />

Sursa luminoasă AF<br />

Folderul de înregistrare<br />

Mediul de redare / înregistrare<br />

(cardul de memorie, memoria<br />

internă)<br />

Scalare zoom<br />

Fișier bază de date plin /<br />

avertisment de eroare a<br />

fișierului bazei de date<br />

Conectarea la PictBridge<br />

Modul de măsurare<br />

Bliţ<br />

Balansul de alb<br />

Indicaţie<br />

Modul În rafală<br />

Afișajul de diagnosticare<br />

automată<br />

Avertisment de creștere a<br />

tem<strong>per</strong>aturii<br />

Temporizatorul<br />

96 Numărul de imagini<br />

înregistrabile<br />

100 Min Durata înregistrabilă<br />

Detecţie feţe<br />

Fișier bază de date plin /<br />

avertisment de eroare a<br />

fișierului bazei de date<br />

Dimensiunea / calitatea<br />

imaginii<br />

Afișaj<br />

ISO400<br />

+2.0EV<br />

4<br />

Indicaţie<br />

Cadru de identificare în<br />

intervalul AF<br />

Marcaje măsurare parţială<br />

Valoarea ISO<br />

Valoarea expunerii<br />

125 Timp expunere<br />

F3.5 Valoarea diafragmei<br />

Afișaj<br />

Indicaţie<br />

Focalizare<br />

Reducerea efectului de ochi<br />

roșii<br />

z<br />

Blocarea AE / AF<br />

Timpul de expunere scurt NR<br />

125 Timp expunere<br />

F3.5 Valoarea diafragmei<br />

ISO400 Valoarea ISO<br />

+2.0EV Valoarea expunerii<br />

Focalizare la mică distanţă<br />

Modul bliţului<br />

Încărcarea bliţului<br />

Modul de măsurare<br />

REC<br />

Stand-by<br />

Înregistrarea unui film / film<br />

în așteptare<br />

0:12 Durata de înregistrare (m:s)<br />

N<br />

Redarea<br />

Bara de redare<br />

Direcţia azimutului<br />

Informaţii GPS<br />

35° 37' 32" N Afișajul latitudinii și<br />

139° 44' 31" E longitudinii<br />

0:00:12 Contor<br />

101-0012 Numărul fișierului - folderului<br />

2010 1 1<br />

9:30 AM<br />

Data / ora înregistrării<br />

imaginii redate<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

19 RO


Utilizarea ecranului tactil<br />

Cu acest aparat foto puteţi să efectuaţi o<strong>per</strong>aţiuni și setări atingând butoanele sau glisând<br />

pe ecranul LCD cu degetul.<br />

/ / / Afișează opţiunile ascunse, astfel încât<br />

opţiunile pe care doriţi să le definiţi să<br />

fie afișate pe ecran.<br />

Reveniţi la ecranul precedent.<br />

Descrie funcţiile de fotografiere atunci<br />

când este afișat meniul de fotografiere,<br />

modul de fotografiere sau modul<br />

Selectare scenă.<br />

Atingeţi t opţiunile a căror<br />

descriere doriţi să o vizualizaţi.<br />

Observaţii<br />

• Pentru a utiliza ecranul tactil, apăsaţi-l ușor cu degetul sau cu instrumentul de scris inclus. Dacă<br />

apăsaţi cu putere sau folosiţi un obiect ascuţit, altul decât instrumentul de scris inclus, ecranul<br />

tactil se poate defecta.<br />

• Dacă atingeţi partea dreaptă sus a ecranului în timpul fotografierii, butoanele și pictogramele vor<br />

dispărea temporar. Vor reapărea atunci când luaţi degetul de pe ecran.<br />

Utilizarea prin glisarea ecranului LCD<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Afișează / ascunde ecranul MENU<br />

În timpul<br />

fotografierii /<br />

redării<br />

Acţiune<br />

Afișează ecranul MENU<br />

Ascunde ecranul MENU<br />

Ascunde butoanele funcţionale<br />

Afișează butoanele funcţionale<br />

Metoda de utilizare<br />

Atingeţi partea stângă a ecranului LCD<br />

și glisaţi spre dreapta<br />

Atingeţi partea dreaptă a ecranului<br />

LCD și glisaţi spre stânga<br />

Atingeţi partea stângă a ecranului LCD<br />

și glisaţi spre stânga<br />

Atingeţi partea stângă a ecranului LCD<br />

și glisaţi spre dreapta<br />

Continuare r<br />

20 RO


În timpul<br />

redării<br />

Acţiune<br />

Afișează imaginea următoare /<br />

precedentă<br />

Schimbă în <strong>per</strong>manenţă imaginea<br />

(imaginea următoare / precedentă)<br />

Afișează ecranul de index al<br />

imaginilor în timpul redării<br />

Afișează pagina următoare /<br />

precedentă în modul index<br />

Afișează calendarul în timpul redării,<br />

în modul Vizualizare după dată<br />

Metoda de utilizare<br />

Glisaţi spre dreapta sau spre stânga<br />

Glisaţi spre dreapta sau spre stânga și<br />

continuaţi să apăsaţi<br />

Glisaţi în sus<br />

Glisaţi în jos sau în sus<br />

Glisaţi în jos<br />

Atingerea ecranului pentru a stabili focalizarea<br />

Dacă atingeţi subiectul de pe ecranul tactil, este afișat un cadru, iar dacă apăsaţi butonul<br />

declanșator pe jumătate, cadrul este focalizat. Dacă în interiorul cadrului se află o faţă, pe<br />

lângă focalizare, luminozitatea și nuanţa de culoare sunt optimizate automat.<br />

Buton / metoda de utilizare<br />

Atingeţi subiectul<br />

Acţiune<br />

Reglează focalizarea.<br />

Anulează funcţia.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Observaţie<br />

• În următoarele situaţii, nu puteţi focaliza cadrul atingând ecranul:<br />

– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans<br />

– În modul Film<br />

– În modul Facil<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– Atunci când opţiunea (Peisaj), (Crepuscul), (Specialităţi culinare), (Artificii) sau<br />

(Subacvatic) este selectată în modul Selectare scenă<br />

– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau la<br />

[Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

– Atunci când utilizaţi [Zoom digital]<br />

Index<br />

21 RO


Personalizarea opţiunilor de<br />

MENU<br />

În timpul fotografierii / redării, cele patru opţiuni de MENU apar sub pe ecranul<br />

LCD. Puteţi <strong>per</strong>sonaliza aceste patru butoane în funcţie de opţiunile de MENU și<br />

aspectul preferat, localizând astfel butoanele frecvent utilizate.<br />

Puteţi <strong>per</strong>sonaliza aceste butoane și salva setările corespunzătoare fiecărui mod de<br />

înregistrare, în timpul fotografierii, precum și cele pentru memoria internă și cardul de<br />

memorie, în timpul redării.<br />

1 Atingeţi pentru a afișa ecranul MENU.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

2 (Personalizare) t [OK]<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

3 Selectaţi o pictogramă de MENU și glisaţi-o în<br />

poziţia dorită, în partea stângă a ecranului LCD.<br />

Pictograma MENU din zona de <strong>per</strong>sonalizare este<br />

înlocuită.<br />

4 Pentru a anula, atingeţi .<br />

Zona de <strong>per</strong>sonalizare<br />

Index<br />

Observaţie<br />

• Nu puteţi particulariza pictograma MENU în modul Facil.<br />

Continuare r<br />

22 RO


zAvantajele <strong>per</strong>sonalizării<br />

Puteţi nu numai să schimbaţi locul pictogramelor MENU, ci și să schimbaţi locul<br />

pictogramelor MENU din interiorul zonei de <strong>per</strong>sonalizare și să reduceţi numărul de<br />

pictograme MENU.<br />

Schimbarea locului pictogramelor MENU din<br />

interiorul zonei de <strong>per</strong>sonalizare<br />

Atingeţi o pictogramă MENU din interiorul zonei de<br />

<strong>per</strong>sonalizare și mutaţi-o în locul dorit.<br />

Reducerea numărului de pictograme din interiorul<br />

zonei de <strong>per</strong>sonalizare<br />

Atingeţi o pictogramă MENU din interiorul zonei de<br />

<strong>per</strong>sonalizare și mutaţi-o în zona din partea dreaptă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

23 RO


Utilizarea butonului Imagine<br />

statică / Mod Film<br />

Puteţi selecta modul de fotografiere în funcţie de modul în care doriţi să fotografiaţi.<br />

Cuprins<br />

Buton declanșator<br />

Buton de mod /<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

1 Apăsaţi butonul de mod / pentru a comuta la modul de fotografiere<br />

(Imagine statică) sau (Film).<br />

(Imagine statică)<br />

(Film)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii statice.<br />

Comută la modul de înregistrare a fotografiilor statice<br />

setat utilizând (Mod REC) (pagina 26).<br />

Puteţi înregistra filme.<br />

Comută la scena de film setată utilizând t<br />

[Scenă realizare film] (pagina 46).<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

24 RO


Utilizarea memoriei interne<br />

Memoria internă a aparatului foto este de aproximativ 45 MB. Această memorie nu este<br />

mobilă. Chiar dacă nu există un card de memorie în aparatul foto, puteţi înregistra<br />

imagini folosind memoria internă.<br />

B<br />

B<br />

Memoria<br />

internă<br />

Atunci când este introdus un card de memorie<br />

[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate pe cardul de<br />

memorie.<br />

[Redare]: Sunt redate imaginile de pe cardul de memorie.<br />

[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor de pe<br />

cardul de memorie sunt disponibile mai multe funcţii.<br />

Atunci când nu este introdus un card de memorie<br />

[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate folosind memoria<br />

internă.<br />

[Redare]: Imaginile din memoria internă sunt redate.<br />

[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor din<br />

memoria internă sunt disponibile mai multe funcţii.<br />

Despre imaginile stocate în memoria internă<br />

Vă recomandăm să copiaţi (să executaţi o copie de siguranţă) datele fără erori, folosind<br />

una dintre următoarele metode.<br />

Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe hard-disk-ul<br />

computerului dvs.<br />

Urmaţi procedura de la pagina 137 fără cardul de memorie introdus în aparat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe un card de memorie<br />

Pregătiţi un card de memorie cu suficient spaţiu liber și urmaţi procedura din secţiunea<br />

[Copiază] (pagina 125).<br />

Observaţii<br />

• Nu puteţi importa imaginile de pe un card de memorie în memoria internă.<br />

• Realizând o conexiune USB între aparatul foto și computer printr-un cablu, puteţi importa datele<br />

din memoria internă pe computer. Cu toate acestea, nu puteţi exporta date de pe computer în<br />

memoria internă.<br />

25 RO


Mod REC<br />

Puteţi selecta modul de fotografiere în funcţie de condiţii și de obiectiv.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2Atingeţi<br />

(Autoreglare<br />

inteligentă)<br />

(Programare auto)<br />

(iFoto panoram. prin<br />

balans)<br />

(Mod film)<br />

(Anti-neclaritate în<br />

mișcare)<br />

(Seara, fără trepied)<br />

(Corecţie contrejour<br />

HDR)<br />

(Selectare scenă)<br />

(Mod REC) t modul dorit.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată<br />

automat.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat<br />

(timpul de expunere și deschiderea diafragmei). De asemenea,<br />

puteţi selecta diverse setări folosind meniul.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi o fotografie panoramică după<br />

compunerea imaginilor.<br />

Puteţi înregistra filme.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu neclaritate redusă fără<br />

utilizarea bliţului atunci când compuneţi fotografii în rafală<br />

realizate la viteză ridicată.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu neclaritate redusă în lumină<br />

difuză fără utilizarea trepiedului atunci când compuneţi<br />

fotografii în rafală realizate la viteză ridicată.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi cu o gamă mai mare de gradaţii<br />

suprapunând două imagini cu expuneri diferite.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în<br />

funcţie de scenă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

26 RO


Autoreglare inteligentă<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată automat.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (Autoreglare inteligentă)<br />

3 Apăsaţi complet butonul declanșator.<br />

Observaţie<br />

• Modul Bliţ este setat la [Auto] sau la [Dezactivat].<br />

zDespre opţiunea Recunoaștere scenă<br />

Opţiunea Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă.<br />

Această funcţie îi <strong>per</strong>mite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de<br />

fotografiere și să realizeze fotografia.<br />

Pictograma Recunoaștere scenă și ghidul<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

• Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol.<br />

trepied), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro),<br />

(Focalizare apropiată) sau (Portret) și afișează pictograma corespunzătoare și ghidul<br />

pe ecran atunci când scena este recunoscută.<br />

Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 69.<br />

Index<br />

zDacă realizaţi o fotografie statică a unui subiect asupra<br />

căruia vă este greu să vă focalizaţi<br />

• Cea mai mică distanţă de fotografiere este de aproximativ 8 cm [1 cm în modul Autoreglare<br />

inteligentă sau Facil] (W), 50 cm (T) (de la obiectiv). Fotografiaţi în modul Focalizare la<br />

mică distanţă atunci când fotografiaţi un subiect aflat mai aproape decât distanţa de<br />

fotografiere.<br />

• Atunci când aparatul foto nu se poate focaliza automat pe subiect, indicatorul de blocare<br />

AE / AF începe să se aprindă intermitent, lent, iar bipul nu este emis. Fie reluaţi<br />

fotografierea, fie modificaţi setarea de focalizare (pagina 66).<br />

• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:<br />

– Este întuneric și subiectul se află la distanţă.<br />

– Contrastul dintre subiect și fundal este slab.<br />

– Subiectul este văzut printr-un geam.<br />

– Subiectul se mișcă rapid.<br />

– Lumina este reflectată sau există suprafeţe strălucitoare.<br />

– Subiectul este luminat din spate sau există o lumină intermitentă.<br />

27 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Programare auto<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat (timpul de expunere și<br />

deschiderea diafragmei). De asemenea, puteţi selecta diverse setări folosind meniul.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (Programare auto)<br />

3 Apăsaţi complet butonul declanșator.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

28 RO


Foto panoramică inteligentă prin<br />

balans<br />

Vă <strong>per</strong>mite să creaţi o fotografie panoramică din imagini compuse. De asemenea,<br />

aparatul foto detectează automat feţele oamenilor sau subiecţii în mișcare.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (iFoto panoram. prin<br />

balans)<br />

3 Aliniaţi aparatul foto cu conturul subiectului ce va<br />

fi fotografiat și apăsaţi complet butonul<br />

declanșator.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

4 Realizaţi o panoramare completă,<br />

urmând instrucţiunile de pe ecranul<br />

LCD.<br />

Bara de<br />

ghidare<br />

Această parte nu va fi<br />

fotografiată<br />

Observaţii<br />

• Dacă nu puteţi realiza o panoramare pe întregul subiect pe durata de timp dată, pe imaginea<br />

compusă apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mișcaţi mai rapid aparatul foto pentru a<br />

înregistra o fotografie panoramică completă.<br />

• Deoarece câteva fotografii sunt unite, partea lipită nu se va înregistra cu acurateţe.<br />

• În condiţii de lumină slabă, este posibil ca imaginile panoramice să fie neclare sau fotografiile să<br />

nu fie realizate.<br />

• În condiţii de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, luminozitatea sau culoarea<br />

imaginii combinate nu este întotdeauna aceeași.<br />

• Atunci când unghiul total al fotografiei panoramice și unghiul de blocare AE / AF diferă foarte<br />

mult în luminozitate, culoare și focalizare, fotografia nu va fi reușită. Dacă se întâmplă acest<br />

lucru, modificaţi unghiul de blocare AE / AF și repetaţi fotografierea.<br />

• Fotografierea panoramică inteligentă prin balans nu este adecvată în următoarele situaţii:<br />

– Obiectele sunt prea aproape de aparatul foto<br />

– Imaginile cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja cu nisip sau pajiștile<br />

– Imaginile în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele<br />

• Nu puteţi crea fotografii panoramice în următoarele situaţii:<br />

– Realizaţi panoramarea prea repede sau prea încet<br />

– Aparatul foto este foarte instabil<br />

Index<br />

Continuare r<br />

29 RO


zSchimbarea direcţiei de fotografiere sau a dimensiunii<br />

imaginii unei fotografii panoramice<br />

Direcţie<br />

fotografiere:<br />

(Direcţie fotografiere) t [Dreapta], [Stânga], [Sus] sau<br />

[Jos]<br />

Dimens. imag.: (Dimens. imag.) t [Standard] sau [Lat]<br />

zIndicaţii pentru realizarea unei fotografii panoramice<br />

Realizaţi panoramarea mișcând aparatul foto pe forma unui arc, cu viteză constantă,<br />

în direcţia indicată pe ecranul LCD. Subiecţii care nu se află în mișcare sunt mai<br />

potriviţi pentru fotografiile panoramice decât subiecţii care se află în mișcare.<br />

Direcţia verticală<br />

Direcţia orizontală<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Raza trebuie să fie cât mai mică<br />

• Stabiliţi scena și apăsaţi butonul declanșator pe jumătate, astfel încât să blocaţi expunerea și<br />

balansul de alb.<br />

• Reglaţi elementele cadrului astfel încât porţiunea care cuprinde partea cea mai variată a<br />

peisajului să fie în centrul fotografiei.<br />

Index<br />

zDerularea imaginilor panoramice, în vederea afișării<br />

Derulaţi imaginile panoramice atingând în timpul afișării acestor imagini.<br />

Atingeţi ecranul LCD în timpul redării, pentru a afișa butoanele funcţionale.<br />

Arată zona afișată a întregii<br />

fotografii panoramice<br />

Buton funcţional /<br />

metoda de utilizare<br />

Atingeţi sau<br />

ecranul LCD<br />

Atingeţi / / /<br />

sau glisaţi în sus / în jos /<br />

la dreapta / la stânga<br />

Acţiune<br />

Redă imaginile derulante / pauză<br />

Derulează fotografiile<br />

• Imaginile panoramice pot fi redate și cu ajutorul softului livrat „PMB” (pagina 135).<br />

• Imaginile panoramice înregistrate cu un alt aparat foto pot să nu fie derulate corect în<br />

momentul redării.<br />

30 RO


Mod film<br />

Puteţi înregistra filme.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (Mod film)<br />

3 Apăsaţi complet butonul declanșator.<br />

Puteţi înregistra filme și atingând .<br />

4 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou, până la capăt, butonul<br />

declanșator.<br />

zModificarea formatului filmelor, calităţii imaginilor sau<br />

dimensiunii imaginilor<br />

Format film: t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Format film] t<br />

[AVCHD] sau [MP4]<br />

Calitate (Calitate) t [AVC HD 17M FH] sau [AVC HD 9M HQ]<br />

(AVCHD):<br />

Dimens. (Dimens. imag.) t [MP4 12M], [MP4 6M] sau [MP4 3M]<br />

imag. (MP4):<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

31 RO


Anti-neclaritate în mișcare<br />

Este potrivită pentru fotografiile de interior fără utilizarea bliţului pentru a reduce<br />

neclaritatea subiectului.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (Anti-neclaritate în<br />

mișcare)<br />

3 Apăsaţi complet butonul declanșator.<br />

Se realizează o serie de fotografii în rafală și se efectuează procesarea imaginilor<br />

pentru a reduce neclaritatea subiectului și interferenţele.<br />

Observaţii<br />

• Bipul declanșatorului se aude de 6 ori, dar este înregistrată o singură imagine.<br />

• Reducerea interferenţelor nu este eficientă în următoarele situaţii:<br />

– Imagini cu mișcare pe scară largă<br />

– Imagini în care subiectul principal este prea aproape de aparatul foto<br />

– Imaginile cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja cu nisip sau pajiștile<br />

– Imaginile în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele<br />

• Funcţia Declanșator zâmbet nu poate fi utilizată.<br />

• La utilizarea unei surse de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, pot apărea<br />

interferenţe. În astfel de cazuri, setaţi modul Selectare scenă la (Sensibilitate înaltă).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

32 RO


Seara, fără trepied<br />

Deși peisajele nocturne tind să devină neclare din cauza instabilităţii aparatului foto,<br />

acest mod vă <strong>per</strong>mite să realizaţi peisaje nocturne cu mai puţine interferenţe, fără a<br />

utiliza un trepied.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (Seara, fără trepied)<br />

3 Apăsaţi complet butonul declanșator.<br />

Se realizează o serie de fotografii în rafală și se efectuează<br />

procesarea imaginilor pentru a reduce neclaritatea<br />

subiectului și interferenţele.<br />

Observaţii<br />

• Bipul declanșatorului se aude de 6 ori, dar este înregistrată o singură imagine.<br />

• Reducerea interferenţelor nu este eficientă în următoarele situaţii:<br />

– Imagini cu mișcare pe scară largă<br />

– Imagini în care subiectul principal este prea aproape de aparatul foto<br />

– Imaginile cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja cu nisip sau pajiștile<br />

– Imaginile în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele<br />

• Funcţia Declanșator zâmbet nu poate fi utilizată.<br />

• La utilizarea unei surse de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, pot apărea<br />

interferenţe. În astfel de cazuri, setaţi modul Selectare scenă la (Sensibilitate înaltă).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

33 RO


Corecţie contrejour HDR<br />

Puteţi realiza două fotografii cu expuneri diferite, pentru a crea o singură fotografie cu o<br />

gamă de gradaţii mai mare, combinând părţile întunecate ale unei fotografii realizate la<br />

expunere luminoasă și părţile luminoase ale unei fotografii realizate la expunere<br />

întunecată.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (Corecţie contrejour<br />

HDR)<br />

3 Apăsaţi complet butonul declanșator.<br />

Observaţii<br />

• Deși declanșatorul emite două semnale sonore, este înregistrată o singură imagine.<br />

• [Corecţie contrejour HDR] poate să nu aibă efect în următoarele situaţii:<br />

– La utilizarea bliţului<br />

– Imagini cu mișcare pe scară largă<br />

– Aparatul foto este foarte instabil<br />

– O imagine în care lumina din jur este foarte puternică sau foarte slabă<br />

– Imaginile în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele<br />

• Funcţia Declanșator zâmbet nu este disponibilă în [Corecţie contrejour HDR].<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

34 RO


Selectare scenă<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (Selectare scenă) t<br />

modul dorit<br />

(Sensibilitate<br />

înaltă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii<br />

fără bliţ în condiţii de lumină slabă,<br />

reducând neclaritatea.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

(Instantaneu<br />

estompat)<br />

(Peisaj)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii mai calde atunci<br />

când este vorba de portrete și flori etc.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi cu ușurinţă scenele aflate<br />

la distanţă, focalizându-se la distanţă. Fotografiază<br />

cerul senin și copacii și florile în culori vii.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

(Portret<br />

crepuscul)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii clare ale oamenilor<br />

cu peisaje nocturne pe fundal fără ca atmosfera să<br />

fie compromisă.<br />

Index<br />

(Crepuscul)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii nocturne la mare<br />

distanţă, fără ca atmosfera întunecată a<br />

împrejurimilor să se piardă.<br />

(Specialităţi<br />

culinare)<br />

Selectează modul Macro, <strong>per</strong>miţându-vă să realizaţi<br />

fotografii în culori luminoase și atrăgătoare ale<br />

preparatelor culinare.<br />

(Animal de<br />

companie)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii ale animalului<br />

dumneavoastră de companie cu cele mai bune setări.<br />

(Plajă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi cu claritate albastrul apei<br />

atunci când fotografiaţi marea sau un lac.<br />

(Zăpadă)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să înregistraţi imagini clare și vii atunci<br />

când este vorba de peisaje de iarnă sau de alte locuri<br />

în care întregul ecran apare alb și culorile surprinse<br />

pot fi fade.<br />

Continuare r<br />

35 RO


(Artificii)<br />

(Subacvatic)<br />

Vă <strong>per</strong>mite să surprindeţi artificiile în toată<br />

splendoarea lor.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să surprindeţi culorile naturale ale<br />

peisajelor subacvatice fotografiate folosind carcasa<br />

corespunzătoare (echipament marin etc.).<br />

Cuprins<br />

(Declanșator de<br />

mare viteză)<br />

Observaţie<br />

Vă <strong>per</strong>mite să fotografiaţi subiecţii care se mișcă<br />

rapid în aer liber sau în alte locuri luminoase.<br />

• Timpul de expunere crește, iar imaginile<br />

fotografiate în locuri întunecoase devin mai<br />

întunecate.<br />

• Atunci când realizaţi fotografii folosind modul (Portret crepuscul), (Crepuscul) sau<br />

(Artificii), timpul de expunere este mai scurt și imaginile tind să devină neclare. Pentru a<br />

împiedica apariţia neclarităţii, se recomandă utilizarea unui trepied.<br />

Funcţiile pe care le puteţi utiliza în modul<br />

Selectare scenă<br />

Pentru a realiza o fotografie corespunzătoare în funcţie de condiţia scenei, aparatul foto<br />

stabilește o combinaţie de funcţii. indică setările care pot fi modificate, iar —, setările<br />

care nu pot fi modificate.<br />

Pictogramele de sub „Bliţ” și „Temporizator” indică modurile disponibile. Unele funcţii<br />

nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Focalizare<br />

apropiată<br />

Bliţ<br />

Detecţie feţe /<br />

Declanșator<br />

zâmbet<br />

Temporizator<br />

Rafală<br />

Balans de<br />

alb<br />

Reducere<br />

ochi<br />

închiși<br />

— — * 1 —<br />

— * 2 —<br />

— — — —<br />

— — — —<br />

— — — — —<br />

— — —<br />

— — —<br />

— — —<br />

— — —<br />

— — — — —<br />

— * 3 —<br />

— — —<br />

* 1 [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.<br />

* 2 [La atingere] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat.<br />

* 3 Puteţi utiliza [Balans de alb subacvatic] în loc de [Balans de alb].<br />

36 RO


Zoomul<br />

Puteţi mări imaginea în timpul fotografierii. Zoomul optic al aparatului foto poate mări<br />

imaginile până la 4×.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 Deplasaţi butonul de zoom (W / T).<br />

Deplasaţi butonul de zoom (W / T) către partea T, pentru<br />

a mări, și către partea W, pentru a micșora.<br />

• Atunci când scara de zoom depășește 4×, vezi pagina 100.<br />

Partea T<br />

Partea W<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Observaţii<br />

• Zoomul funcţionează lent la înregistrarea unui film.<br />

• Zoomul este fixat la partea W la realizarea fotografiilor în modul Foto panoramică inteligentă<br />

prin balans.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

37 RO


Vizualizarea imaginilor statice<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 Selectaţi o imagine cu ajutorul / .<br />

Cuprins<br />

zInstrucţiuni de glisare<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Acţiune<br />

Afișează ecranul MENU<br />

Ascunde ecranul MENU<br />

Ascunde butoanele funcţionale<br />

Afișează butoanele funcţionale<br />

Afișează imaginea următoare /<br />

precedentă<br />

Schimbă în <strong>per</strong>manenţă imaginea<br />

(imaginea următoare / precedentă)<br />

Afișează ecranul de index al imaginilor<br />

în timpul redării<br />

Afișează pagina următoare /<br />

precedentă în modul index<br />

Afișează calendarul în timpul redării,<br />

în modul Vizualizare după dată<br />

Afișează / ascunde ecranul MENU<br />

Metoda de utilizare<br />

Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi<br />

spre dreapta<br />

Atingeţi partea dreaptă a ecranului LCD și glisaţi<br />

spre stânga<br />

Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi<br />

spre stânga<br />

Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi<br />

spre dreapta<br />

Glisaţi spre dreapta sau spre stânga<br />

Glisaţi spre dreapta sau spre stânga și continuaţi să<br />

apăsaţi<br />

Glisaţi în sus<br />

Glisaţi în jos sau în sus<br />

Glisaţi în jos<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

38 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

zVizualizarea fotografiilor realizate cu un alt aparat foto<br />

Acest aparat foto creează un fișier al bazei de date de imagini pe cardul de memorie,<br />

pentru înregistrarea și redarea imaginilor. Dacă aparatul foto detectează imagini care<br />

nu sunt înregistrate în fișierul bazei de date de imagini de pe cardul de memorie, va fi<br />

afișat un ecran de înregistrare, cu mesajul „Au fost găsite fișiere nerecunoscute<br />

Importare fișiere”. Pentru a vizualiza imaginile neînregistrate, înregistraţi-le<br />

selectând [OK].<br />

• Folosiţi un acumulator suficient de încărcat pentru a înregistra imagini. Dacă folosiţi un<br />

acumulator insuficient încărcat pentru a înregistra imagini neînregistrate, transferul datelor<br />

poate să nu fie posibil sau datele pot fi corupte dacă acumulatorul se descarcă complet.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

39 RO


Redare cu zoom<br />

Redă imaginea mărită.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a<br />

comuta la modul de redare.<br />

2 Atingeţi zona pe care doriţi să o măriţi.<br />

Dimensiunea imaginii este dublată faţă de<br />

dimensiunea anterioară, zona atinsă fiind în centru.<br />

Puteţi mări imaginea și aducând butonul de zoom<br />

(W / T) în partea T.<br />

3 Reglaţi scara de zoom și poziţia.<br />

Imaginea continuă să fie mărită cu fiecare atingere a ecranului.<br />

Buton / metoda de utilizare<br />

Glisaţi în sus / în jos /<br />

la dreapta / la stânga<br />

Acţiune<br />

Modifică poziţia zoomului.<br />

/ Modifică scara de zoom.<br />

Anulează redarea cu zoom.<br />

Arată zona afișată a întregii<br />

imagini<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

zPentru a salva imaginile mărite<br />

Puteţi salva o imagine mărită utilizând funcţia de decorare ( t [Retușează] t<br />

[Tăiere margini (Redimens.)]).<br />

Index<br />

40 RO


Zoom pe tot ecranul<br />

În modul de afișare a unei singure imagini, imaginile statice cu formatul 4:3 sunt redate pe<br />

tot ecranul LCD. În acest caz, partea de sus și de jos a imaginii va fi ușor tăiată.<br />

Cuprins<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 Atingeţi (Zoom pe tot ecranul).<br />

3 Pentru a anula opţiunea Zoom pe tot ecranul,<br />

atingeţi din nou (Zoom pe tot ecranul).<br />

Observaţie<br />

• Zoom pe tot ecranul nu este disponibil pentru următoarele fișiere imagini:<br />

– Filme<br />

– Fotografii panoramice<br />

– Fotografii afișate într-un grup de fotografii în rafală<br />

– Imagini 16:9<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

41 RO


Afișarea imaginilor rotite<br />

temporar<br />

Această modalitate de afișare este utilizată în modul imagine unică, pentru a roti<br />

temporar o imagine și a o mări pe ecran.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 Selectaţi imaginea orientată vertical t atingeţi<br />

(Afișarea imaginii rotite temporar).<br />

3 Pentru a anula afișarea, atingeţi din nou<br />

(Afișarea imaginii rotite temporar).<br />

Observaţii<br />

• Afișarea imaginii rotite temporar nu este disponibilă pentru următoarele imagini:<br />

– Filme<br />

– Fotografii panoramice<br />

– Imagini dispuse pe orizontală<br />

• Dacă atingeţi / , afișarea imaginilor rotite temporar este anulată.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

42 RO


Vizionarea filmelor<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 Selectaţi un film cu ajutorul / .<br />

3 Atingeţi de pe ecranul LCD.<br />

Dacă atingeţi ecranul LCD în timpul redării, sunt afișate<br />

butoanele funcţionale.<br />

Buton / metoda de utilizare Acţiune<br />

Reglarea volumului<br />

Reglează volumul cu / .<br />

. Sare la începutul filmului<br />

m<br />

Rapid înapoi<br />

Atingeţi u sau ecranul LCD Redare normală / pauză<br />

y<br />

Redare lentă<br />

M<br />

Rapid înainte<br />

Observaţie<br />

• Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii realizate cu alte aparate foto.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

43 RO


Mod Facil<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii statice folosind funcţiile minime necesare.<br />

Dimensiunea textului crește și indicatoarele sunt mai ușor de observat.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 Setaţi butonul de mod / la (Imagine<br />

statică).<br />

3 t (Mod Facil) t [OK]<br />

Observaţii<br />

• Nivelul de încărcare a bateriei poate scădea mai repede, datorită faptului că luminozitatea<br />

ecranului crește automat.<br />

• Modul de redare se modifică la [Mod Facil].<br />

zFuncţiile disponibile în modul Facil (fotografiere)<br />

Declanșator zâmbet: Atingeţi (Zâmbet).<br />

Dimens. imag.: t [Dimens. imag.] t Selectaţi<br />

[Mare] sau [Mică]<br />

Bliţ: t [Bliţ] t Selectaţi [Auto] sau [Dezactivat]<br />

Temporizator: t [Temporizator] t Selectaţi<br />

[Dezactivat] sau [Activat]<br />

Ieșire mod Facil: t [Ieșire mod Facil] t [OK]<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

zDespre opţiunea Recunoaștere scenă<br />

Opţiunea Recunoaștere scenă este disponibilă în modul Facil. Această funcţie îi<br />

<strong>per</strong>mite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și să<br />

realizeze fotografia.<br />

Pictograma Recunoaștere scenă<br />

• Aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol.<br />

trepied), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro),<br />

(Focalizare apropiată) sau (Portret) și afișează o pictogramă pe ecranul LCD atunci<br />

când scena este recunoscută.<br />

Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 69.<br />

44 RO


Buton Film<br />

Puteţi iniţia rapid realizarea filmelor din orice mod REC.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2Atingeţi .<br />

3 Pentru a încheia înregistrarea filmului, atingeţi<br />

.<br />

Puteţi, de asemenea, ieși din modul de înregistrare a filmelor apăsând complet butonul<br />

declanșator.<br />

Observaţie<br />

• Butonul Film nu este disponibil în următoarele situaţii:<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– În modul Facil<br />

– Atunci când utilizaţi funcţia Temporizator<br />

zModificarea formatului filmelor, calităţii imaginilor sau<br />

dimensiunii imaginilor<br />

Format film: t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Format film] t<br />

[AVCHD] sau [MP4]<br />

Calitate<br />

(Mod REC) t (Mod film) t (Calitate) t [AVC HD<br />

(AVCHD): 17M FH] sau [AVC HD 9M HQ]<br />

Dimens.<br />

imag. (MP4):<br />

(Mod REC) t (Mod film) t (Dimens. imag.) t [MP4<br />

12M], [MP4 6M] sau [MP4 3M]<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

45 RO


Scenă realizare film<br />

Vă <strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă, atunci când<br />

aparatul foto este în modul Film.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (Mod film)<br />

3 t (Scenă realizare film) t modul<br />

dorit<br />

4 Apăsaţi complet butonul declanșator.<br />

5 Pentru a opri înregistrarea filmului, apăsaţi din nou, complet, butonul<br />

declanșator.<br />

(Auto)<br />

(Subacvatic)<br />

Reglează automat setarea.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să surprindeţi culorile naturale ale peisajelor subacvatice<br />

filmate folosind carcasa corespunzătoare (echipament marin etc.).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

46 RO


Declanșator zâmbet<br />

Atunci când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este acţionat automat.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (Declanșator zâmbet)<br />

3 Așteptaţi ca zâmbetul să fie detectat.<br />

Atunci când nivelul de zâmbet depășește punctul V de pe<br />

indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.<br />

Dacă apăsaţi butonul declanșator în timp ce utilizaţi<br />

Declanșator zâmbet, aparatul foto realizează fotografia și<br />

revine la modul Declanșator zâmbet.<br />

4 Pentru a ieși din modul Declanșator zâmbet,<br />

atingeţi t (Declanșator zâmbet).<br />

Indicatorul Sensibilitate<br />

detect. zâmbet<br />

Cadrul Detecţie feţe<br />

Observaţii<br />

• Fotografierea cu Declanșator zâmbet se încheie automat atunci când nu mai există spaţiu<br />

disponibil pe cardul de memorie sau în memoria internă.<br />

• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.<br />

• Nu puteţi utiliza funcţia Zoom digital.<br />

• Funcţia Declanșator zâmbet nu este disponibilă în următoarele situaţii:<br />

– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans<br />

– În modul Film<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

zSetarea sensibilităţii de detectare a zâmbetelor<br />

În modul Declanșator zâmbet este afișat un buton care setează funcţia Sensibilitate<br />

de detectare a zâmbetului.<br />

: Detectează un zâmbet larg.<br />

: Detectează un zâmbet normal.<br />

: Detectează chiar și un zâmbet ușor.<br />

• Sensibilitatea de detectare a zâmbetului este setată la [Zâmbet normal] în modul Facil.<br />

• Atunci când [Setări afișare] este setat la [Dezactivat], sensibilitatea de detectare a<br />

zâmbetului nu este afișată.<br />

Continuare r<br />

47 RO


zIndicaţii pentru o mai bună surprindere a zâmbetelor<br />

1 Nu aco<strong>per</strong>iţi ochii cu bretonul.<br />

Nu aco<strong>per</strong>iţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de<br />

soare etc.<br />

2 Încercaţi să staţi cu faţa către aparatul foto, dacă se<br />

poate, la același nivel cu aparatul foto. Ochii<br />

trebuie să fie îngustaţi.<br />

3 Zâmbiţi larg, cu toată gura. Zâmbetul este mai ușor<br />

de detectat atunci când se văd dinţii.<br />

• Declanșatorul acţionează atunci când orice <strong>per</strong>soană a cărei faţă este detectată zâmbește.<br />

• Puteţi selecta sau înregistra subiectul ales pentru detectarea feţei cu [Detecţie feţe]. La<br />

înregistrarea, în memoria aparatului foto, a unei feţe selectate, detectarea zâmbetului este<br />

executată numai pentru faţa respectivă. Pentru a detecta zâmbetul în cazul unei alte feţe,<br />

atingeţi faţa respectivă (pagina 71).<br />

• Dacă aparatul foto nu detectează un zâmbet, setaţi funcţia Sensibilitate de detectare a<br />

zâmbetului.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

48 RO


Bliţ<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Bliţ) t modul dorit<br />

Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a<br />

ecranului LCD, atingeţi .<br />

(Auto)<br />

(Activat)<br />

(Sincronizare<br />

lentă)<br />

(Dezactivat)<br />

Se aprinde intermitent atunci când, în momentul fotografierii,<br />

lumina sau lumina de fundal este insuficientă.<br />

Bliţul funcţionează continuu.<br />

Bliţul funcţionează continuu.<br />

Timpul de expunere este scurt într-un loc întunecat, pentru a<br />

putea surprinde clar fundalul care nu este în raza bliţului.<br />

Bliţul nu funcţionează.<br />

Observaţii<br />

• Bliţul se aprinde intermitent de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.<br />

• La încărcarea bliţului, este afișat .<br />

• Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală.<br />

• [Activat] sau [Sincronizare lentă] nu este disponibilă atunci când aparatul foto este în modul<br />

Autoreglare inteligentă.<br />

• [Auto] sau [Sincronizare lentă] nu este disponibilă atunci când aparatul foto este în modul<br />

Corecţie contrejour HDR.<br />

• [Bliţ] este setat la [Dezactivat] în următoarele situaţii:<br />

– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

zAtunci când, pe fotografiile realizate cu bliţ, apar „pete<br />

rotunde albe”<br />

Acestea sunt cauzate de particulele (de praf, polen etc.) care plutesc în apropierea<br />

obiectivului. Atunci când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete<br />

rotunde albe.<br />

Aparat foto<br />

Subiect<br />

Particule (praf, polen etc.)<br />

în aer<br />

Cum pot fi reduse „petele rotunde albe”?<br />

• Aprindeţi lumina în încă<strong>per</strong>e și fotografiaţi subiectul fără bliţ.<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. (Bliţul este setat la [Dezactivat]).<br />

49 RO


Bliţ<br />

În modul Facil, selectaţi setarea Bliţ din .<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (Mod Facil) t [OK]<br />

3 t [Bliţ] t modul dorit<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Auto<br />

Dezactivat<br />

Se aprinde intermitent atunci când, în momentul fotografierii,<br />

lumina sau lumina de fundal este insuficientă.<br />

Bliţul nu funcţionează.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

50 RO


Temporizator<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Temporizator) t modul dorit<br />

Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a<br />

ecranului LCD, atingeţi .<br />

(Dezactivat) Nu utilizează temporizatorul.<br />

(10 sec) Setează temporizatorul la un interval de 10 secunde.<br />

La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se<br />

aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul<br />

este acţionat.<br />

Pentru a anula, atingeţi .<br />

(2 sec) Setează temporizatorul la un interval de 2 secunde.<br />

(Autoportret<br />

o <strong>per</strong>soană)<br />

(Autoportret<br />

două <strong>per</strong>soane)<br />

Setează temporizatorul la Temporizator autoportret.<br />

Atunci când aparatul foto detectează numărul specificat de<br />

feţe, este emis un semnal sonor, iar declanșatorul este acţionat<br />

după 2 secunde. Nu mișcaţi aparatul foto în acest interval.<br />

Observaţii<br />

• În modul Film, [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau [Autoportret două <strong>per</strong>soane] nu este disponibil.<br />

• Temporizatorul nu funcţionează când realizaţi fotografii în modul Foto panoramică inteligentă<br />

prin balans.<br />

zFotografierea automată cu temporizatorul autoportret<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Îndreptaţi obiectivul către dvs., astfel încât faţa dvs. să fie reflectată pe ecranul LCD.<br />

Aparatul foto detectează subiecţii și declanșatorul intră în funcţiune. Aparatul foto<br />

stabilește compunerea optimă și împiedică decuparea feţelor dacă acestea depășesc<br />

marginile ecranului LCD.<br />

• Puteţi, de asemenea, să realizaţi o fotografie apăsând butonul<br />

declanșator în timpul acestei o<strong>per</strong>aţiuni.<br />

Continuare r<br />

51 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

zIndicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii<br />

Dacă mâinile sau corpul dvs. se mișcă în timp ce ţineţi aparatul foto și apăsaţi butonul<br />

declanșator, apare efectul de „instabilitate a aparatului foto”. Instabilitatea<br />

aparatului foto apare frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de expunere scurt,<br />

cum ar fi cele din modul (Portret crepuscul) sau (Crepuscul). În acest caz,<br />

realizaţi fotografiile ţinând cont de următoarele indicaţii.<br />

• Realizaţi fotografia cu ajutorul<br />

temporizatorului cu declanșare după 2 secunde<br />

și stabilizaţi aparatul foto ţinând ferm mâinile<br />

pe lângă corp după ce aţi apăsat butonul<br />

declanșator.<br />

• Folosiţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe<br />

o suprafaţă plană, pentru a sta nemișcat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

52 RO


Temporizator<br />

În modul Facil, selectaţi setarea Temporizator din .<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (Mod Facil) t [OK]<br />

3 t [Temporizator] t modul dorit<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Dezactivat<br />

Activat<br />

Nu utilizează temporizatorul.<br />

Setează temporizatorul la un interval de 10 secunde.<br />

La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se<br />

aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul<br />

este acţionat.<br />

Pentru a anula, atingeţi .<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

53 RO


Direcţie fotografiere<br />

Setaţi direcţia de panoramare a aparatului foto atunci când realizaţi fotografii cu ajutorul<br />

funcţiei Foto panoramică inteligentă prin balans.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (iFoto panoram. prin<br />

balans)<br />

3 (Direcţie fotografiere) t direcţia dorită<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

(Dreapta)<br />

(Stânga)<br />

(Sus)<br />

(Jos)<br />

Panoramare de la stânga la dreapta.<br />

Panoramare de la dreapta la stânga.<br />

Panoramare de jos în sus.<br />

Panoramare de sus în jos.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

54 RO


Dimens. imag./Calitate<br />

Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imagine care este înregistrat la<br />

realizarea unei fotografii.<br />

Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii<br />

atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este<br />

mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.<br />

Cuprins<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (Dimens. imag.) sau (Calitate) t<br />

dimensiunea dorită<br />

În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând<br />

butoanele din partea stângă a ecranului.<br />

La realizarea de fotografii statice<br />

Dimensiune Instrucţiuni de utilizare<br />

imagine<br />

(3648×2736) Pentru fotografii până la A3+<br />

Ecran LCD<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

(2592×1944) Pentru fotografii până la L/2L/A4<br />

(640×480) Pentru atașamente e-mail<br />

(3648×2056) Pentru vizualizarea pe un televizor<br />

de înaltă definiţie și imprimarea pe<br />

hârtie A4<br />

Imaginile sunt afișate în<br />

formatul 4:3.<br />

Index<br />

(1920×1080) Pentru vizualizarea pe un televizor<br />

de înaltă definiţie<br />

Imaginile vor fi afișate pe<br />

tot ecranul.<br />

Observaţie<br />

• Atunci când imprimaţi imagini statice înregistrate cu formatul de imagine 16:9, este posibil ca<br />

ambele margini să fie decupate.<br />

În modul Facil<br />

Mare<br />

Mică<br />

Realizează fotografii la dimensiunea de [10M].<br />

Realizează fotografii la dimensiunea de [5M].<br />

55 RO


La fotografierea cu ajutorul funcţiei Foto<br />

panoramică inteligentă prin balans<br />

(Standard)<br />

(Orizontal: 4912×1080)<br />

(Vertical: 3424×1920)<br />

(Lat)<br />

(Orizontal: 7152×1080)<br />

(Vertical: 4912×1920)<br />

La realizarea de filme<br />

Cu cât dimensiunea cadrului filmului este mai mare, cu atât crește și calitatea. Cu cât<br />

cantitatea de date pe secundă (rata de biţi medie) este mai mare, cu atât este mai<br />

prelucrată imaginea redată.<br />

Selectaţi un format de înregistrare a filmelor atingând t (Setări) t (Setări<br />

fotografiere) t [Format film] în modul de fotografiere (pagina 97).<br />

Formatul de înregistrare a filmelor (AVCHD)<br />

Realizează fotografii la dimensiunea<br />

standard.<br />

Realizează fotografii la dimensiunea mai<br />

mare.<br />

Filmele realizate cu acest aparat foto sunt înregistrate în formatul AVCHD, la<br />

aproximativ 60 de câmpuri/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 60i) sau la 50<br />

de câmpuri/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 50i), în modul combinat, cu<br />

audio Dolby Digital, format AVCHD.<br />

Calitatea filmului<br />

Rata de biţi Descriere<br />

medie<br />

AVC HD 17M FH 17 Mbps Filmează la o calitate optimă a imaginii<br />

cu o dimensiune de 1920×1080<br />

AVC HD 9M HQ 9 Mbps Filmează la o calitate ridicată a<br />

imaginii cu o dimensiune de 1440×1080<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Formatul de înregistrare a filmelor (MP4)<br />

Filmele realizate cu acest aparat foto sunt înregistrate în formatul MPEG-4, la<br />

aproximativ 30 de cadre/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 60i) sau la<br />

aproximativ 25 de cadre/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 50i), în modul<br />

progresiv, cu audio AAC, format mp4.<br />

Dimensiunea cadrelor<br />

filmului<br />

Rata de biţi<br />

medie<br />

Descriere<br />

MP4 12M 12 Mbps Filmează la dimensiunea de 1440×1080<br />

MP4 6M 6 Mbps Filmează la dimensiunea de 1280×720<br />

MP4 3M 3 Mbps Filmează la dimensiunea VGA<br />

Observaţie<br />

• La selectarea dimensiunii [MP4 3M] a imaginii, rezultă o telefotografie.<br />

Continuare r<br />

56 RO


zDespre „calitatea imaginii” și „dimensiunea imaginii”<br />

O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli.<br />

În cazul în care conţine un număr mare de pixeli, imaginea devine mai mare, ocupă<br />

mai multă memorie și este afișată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii”<br />

este dată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi observa diferenţele pe ecranul<br />

aparatului foto, detaliile fine și durata de procesare a datelor diferă atunci când<br />

imaginea este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.<br />

Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii<br />

1 Dimensiune imagine: 10 M<br />

3.648 pixeli × 2.736 pixeli = 9.980.928 pixeli<br />

2 Dimensiune imagine: VGA<br />

640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli<br />

Pixeli<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Pixel<br />

Mulţi pixeli<br />

(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a<br />

fișierului)<br />

Câţiva pixeli<br />

(Calitate slabă a imaginii și dimensiune mică a<br />

fișierului)<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

57 RO


Rafală<br />

Aparatul foto realizează până la 10 fotografii continue într-o rafală, atunci când ţineţi<br />

apăsat butonul declanșator.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Rafală) t modul dorit<br />

Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a<br />

ecranului LCD, atingeţi .<br />

(Dezactivat)<br />

(Ridicat)<br />

(Mediu)<br />

(Redus)<br />

Înregistrează o singură imagine.<br />

Realizează maximum 10 imagini succesive pe secundă.<br />

Realizează maximum 5 imagini succesive pe secundă.<br />

Realizează maximum 2 imagini succesive pe secundă.<br />

Observaţii<br />

• Butonul În rafală nu este disponibil în următoarele situaţii:<br />

– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans<br />

– În modul Film<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– În modul Facil<br />

• Bliţul este setat la [Dezactivat].<br />

• La înregistrarea cu temporizator, este înregistrată o serie de maximum cinci imagini.<br />

• Intervalul de înregistrare este prelungit, în funcţie de setarea dimensiunii imaginii.<br />

• [Focalizare], [Balans de alb] și [EV] sunt reglate pentru prima imagine, aceste setări fiind utilizate<br />

și pentru celelalte imagini.<br />

• Dimensiunea imaginii [VGA] va fi stabilită în timpul înregistrării în memoria internă.<br />

• Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria internă sau cardul de memorie<br />

este plin(ă), fotografierea În rafală este oprită.<br />

• În cazul unui timp de expunere scurt, numărul de fotografii în rafală realizate poate scădea.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

zDespre înregistrarea fotografiilor în rafală<br />

După realizarea fotografiilor în rafală, fotografiile sunt afișate în cadre pe ecranul<br />

LCD. Atunci când toate imaginile sunt aranjate în cadre, înregistrarea este finalizată.<br />

Puteţi opri înregistrarea atingând [Anulare înregistrare] t [OK].<br />

După oprire, sunt înregistrate imaginea afișată în index, precum și cele de la<br />

procesarea imaginilor.<br />

58 RO


Macro<br />

Folosiţi această setare pentru a realiza prim-planuri minunate ale subiecţilor mici, cum ar<br />

fi insectele sau florile.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (Macro) t modul dorit<br />

În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând<br />

butoanele din partea stângă a ecranului.<br />

(Auto)<br />

(Focalizare<br />

apropiată)<br />

Aparatul foto reglează automat focalizarea de la subiecţii la<br />

distanţă la prim-plan.<br />

Folosiţi acest mod pentru a fotografia la distanţe mici.<br />

Fixat la partea W: De la aproximativ 1 cm la 20 cm<br />

Observaţii<br />

• [Macro] este setat la [Auto] în următoarele situaţii:<br />

– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans<br />

– În modul Film<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– În modul Facil<br />

– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau la<br />

[Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

• Reţineţi următoarele atunci când utilizaţi modul Focalizare la mică distanţă.<br />

– Nu puteţi folosi funcţiile Recunoaștere scenă și Detecţie feţe.<br />

– Acest mod este anulat dacă întrerupeţi alimentarea aparatului sau comutaţi modul de<br />

fotografiere la un alt mod.<br />

– În acest mod, singurele setări ale bliţului pe care le puteţi utiliza sunt [Activat] și [Dezactivat].<br />

– Viteza de focalizare scade.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

59 RO


EV<br />

Puteţi regla manual expunerea, în trei pași a câte 1/3 EV, într-un interval de la –2,0 EV<br />

până la +2,0 EV.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (EV)<br />

În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând<br />

butoanele din partea stângă a ecranului.<br />

3 Atingeţi / pentru a regla expunerea t<br />

[OK].<br />

Puteţi regla expunerea și atingând z de pe bara de<br />

reglare și glisând spre dreapta sau spre stânga.<br />

Observaţii<br />

• [EV] nu este disponibil în modul Corecţie contrejour HDR sau în modul Facil.<br />

• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi<br />

bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

zReglarea expunerii pentru imagini mai clare<br />

Supraexpunere = prea multă lumină<br />

Imagine albicioasă<br />

Index<br />

Setare EV mai joasă –<br />

Expunere corectă<br />

Setare EV mai înaltă +<br />

Subexpunere = prea puţină lumină<br />

Imagine mai întunecată<br />

60 RO


ISO<br />

Setează sensibilitatea luminoasă atunci când aparatul foto este în modul Programare auto<br />

sau atunci când modul Recunoaștere scenă este setat la (Subacvatic).<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (ISO) t numărul dorit<br />

(Auto)<br />

/ / /<br />

/ /<br />

Setează automat sensibilitatea ISO.<br />

Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în locurile întunecate sau<br />

efectele nedorite, datorate subiecţilor în mișcare, mărind<br />

sensibilitatea ISO (alegeţi un număr mai mare).<br />

Observaţie<br />

• Puteţi selecta numai [ISO AUTO], [ISO 125] - [ISO 800] atunci când modul de fotografiere este<br />

setat la În rafală.<br />

zReglarea sensibilităţii ISO (Indicele de expunere<br />

recomandat)<br />

Sensibilitatea ISO este o indicaţie de viteză pentru mediile de înregistrare care<br />

încorporează un senzor de imagine ce receptează lumina. Chiar și atunci când<br />

expunerea este aceeași, imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.<br />

Sensibilitate ISO ridicată<br />

Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în locurile întunecate,<br />

mărind timpul de expunere pentru a reduce neclaritatea.<br />

Cu toate acestea, imaginea tinde să devină ţipătoare.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Sensibilitate ISO redusă<br />

Înregistrează o imagine mai bine prelucrată.<br />

Cu toate acestea, dacă expunerea este insuficientă, imaginea<br />

poate deveni mai întunecată.<br />

Continuare r<br />

61 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

zIndicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii<br />

Deși aparatul foto este nemișcat, subiectul se mișcă în timpul expunerii și este<br />

fotografiat neclar după apăsarea butonului declanșator. Instabilitatea aparatului foto<br />

este redusă automat, însă funcţia nu reduce eficient neclaritatea subiectului.<br />

Neclaritatea subiectului apare frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de<br />

expunere scurt. În acest caz, realizaţi fotografiile ţinând cont de următoarele<br />

indicaţii.<br />

• Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a<br />

mări timpul de expunere și apăsaţi butonul<br />

declanșator înainte ca subiectul să se miște.<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) în<br />

Selectare scenă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

62 RO


Balans de alb<br />

Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din jur. Utilizaţi această<br />

funcţie în cazul în care culorile imaginii par nenaturale.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (Balans de alb)<br />

3 Atingeţi modul dorit t [OK]<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

(Auto)<br />

(Zi)<br />

(Înnorat)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 1)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 2)<br />

(Balans de alb<br />

fluorescent 3)<br />

n<br />

(Incandescent)<br />

(Bliţ)<br />

Reglează automat balansul de alb, <strong>per</strong>miţând culorilor să aibă<br />

un aspect natural.<br />

Face reglaje pentru fotografierea în aer liber într-o zi<br />

frumoasă, peisaje de seară, peisaje nocturne, firme luminoase,<br />

artificii etc.<br />

Face reglaje pentru cerul înnorat sau un loc umbrit.<br />

[Balans de alb fluorescent 1]: Face reglaje pentru lumina<br />

fluorescentă albă.<br />

[Balans de alb fluorescent 2]: Face reglaje pentru lumina<br />

fluorescentă albă naturală.<br />

[Balans de alb fluorescent 3]: Face reglaje pentru lumina<br />

fluorescentă albă pe timpul zilei.<br />

Face reglaje pentru locurile aflate sub lămpi incandescente sau<br />

corpuri de iluminat puternice, cum ar fi un studio foto.<br />

Face reglaje pentru fotografiile cu bliţ.<br />

(O apăsare) Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.<br />

Culoarea albă memorată în modul [Setează o apăsare] devine<br />

culoarea albă de bază. Utilizaţi acest mod atunci când<br />

culoarea [Auto] sau a altor moduri nu poate fi setată corect.<br />

(Setează o<br />

apăsare)<br />

Memorează culoarea albă de bază care se va folosi în modul<br />

[O apăsare].<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

63 RO


Observaţii<br />

• [Balans de alb] nu este disponibil în următoarele situaţii:<br />

– În modul Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Facil<br />

• Atunci când [Bliţ] este setat la [Activat] în modul Corecţie contrejour HDR, funcţia [Balans de<br />

alb] nu este disponibilă.<br />

• [Bliţ] din [Balans de alb] nu este disponibil în următoarele situaţii:<br />

– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans<br />

– În modul Film<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– Atunci când funcţia Selectare scenă este setată la modul (Sensibilitate înaltă)<br />

• În condiţii de lumini fluorescente care pâlpâie, funcţia balans de alb poate să nu funcţioneze<br />

corect, deși selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb<br />

fluorescent 3].<br />

• La fotografierea cu bliţ în alt mod decât [Bliţ], [Balans de alb] este setat la [Auto].<br />

• Atunci când bliţul este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat numai la<br />

[Auto], [Bliţ], [O apăsare] sau [Setează o apăsare].<br />

• [Setează o apăsare] nu poate fi selectată în timp ce bliţul se încarcă.<br />

Pentru a capta culoarea albă de bază din modul<br />

[Setează o apăsare]<br />

1 Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o bucată de hârtie care umple ecranul, în<br />

aceleași condiţii de iluminat în care veţi fotografia subiectul.<br />

2 t (Balans de alb) t [Setează o apăsare] t [Captură]<br />

Ecranul se înnegrește un moment și, după ce balansul de alb a fost reglat și înregistrat<br />

în memorie, este afișat din nou ecranul de înregistrare.<br />

Observaţii<br />

• Dacă indicatorul se aprinde intermitent în timpul fotografierii, balansul de alb fie nu este<br />

setat, fie nu poate fi setat. Folosiţi balansul de alb automat.<br />

• Nu scuturaţi și nu loviţi aparatul în timp ce [Setează o apăsare] este în desfășurare.<br />

• Atunci când modul Bliţ este setat la [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb este reglat<br />

pentru regimul de funcţionare cu bliţ.<br />

• Imaginile de alb de referinţă încărcate care folosesc [Balans de alb] și [Balans de alb subacvatic]<br />

sunt memorate separat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

zEfectele condiţiilor de iluminat<br />

Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminat.<br />

Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar le puteţi regla și manual, folosind<br />

funcţia Balans de alb.<br />

Vreme / iluminare Pe timp de zi Vreme înnorată Fluorescent Incandescent<br />

Caracteristicile Albă (standard) Albăstruie Verzuie Roșiatică<br />

luminii<br />

64 RO


Balans de alb subacvatic<br />

Reglează tonul de culoare atunci când aparatul foto este setat la modul (Subacvatic)<br />

în modul Selectare scenă sau la modul (Subacvatic) în modul [Scenă realizare film].<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (Balans de alb subacvatic)<br />

3Modul dorit t [OK]<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

(Auto)<br />

Reglează automat tonurile de culoare subacvatice, pentru ca<br />

acestea să aibă un aspect natural.<br />

(Subacvatic 1) Face reglaje pentru fotografierea subacvatică, atunci când<br />

tonul de albastru este intens.<br />

(Subacvatic 2) Face reglaje pentru fotografierea subacvatică, atunci când<br />

tonul de verde este intens.<br />

(O apăsare) Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.<br />

Culoarea albă memorată în modul [Setează o apăsare] devine<br />

culoarea albă de bază. Utilizaţi acest mod atunci când<br />

culoarea [Auto] sau a altor moduri nu poate fi setată corect.<br />

(Setează o<br />

apăsare)<br />

Memorează culoarea albă de bază care se va folosi în modul<br />

[O apăsare] (pagina 64).<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţii<br />

• În funcţie de culoarea apei, funcţia Balans de alb subacvatic poate să nu funcţioneze corect, deși<br />

selectaţi [Subacvatic 1] sau [Subacvatic 2].<br />

• Atunci când bliţul este setat la [Activat], balansul de alb subacvatic poate fi reglat numai la<br />

[Auto], [O apăsare] sau la [Setează o apăsare].<br />

• [Setează o apăsare] nu poate fi selectată în timp ce bliţul se încarcă.<br />

• Imaginile de alb de referinţă încărcate care folosesc [Balans de alb] și [Balans de alb subacvatic]<br />

sunt memorate separat.<br />

65 RO


Focalizare<br />

Puteţi modifica metoda de focalizare. Folosiţi meniul atunci când este greu să obţineţi<br />

focalizarea corectă în modul de focalizare automată.<br />

AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (Focalizare) t modul dorit<br />

(Multi AF)<br />

(AF central)<br />

Se focalizează automat pe un subiect,<br />

indiferent de intervalul cadrului de<br />

identificare.<br />

Atunci când apăsaţi butonul declanșator<br />

pe jumătate, în modul de fotografiere a<br />

imaginilor statice, un cadru verde este<br />

afișat în jurul zonei focalizate.<br />

• Atunci când funcţia Detecţie faţă este<br />

activă, AF funcţionează cu prioritate pe feţe.<br />

• Atunci când modul Selectare scenă este setat la<br />

(Subacvatic),<br />

o<strong>per</strong>aţiunea de focalizare este adaptată fotografierii subacvatice.<br />

Atunci când focalizarea este realizată prin apăsarea pe jumătate a<br />

butonului declanșator, un cadru de dimensiuni mari este afișat în<br />

culoarea verde.<br />

Se focalizează automat pe un subiect<br />

aflat în centrul cadrului de identificare.<br />

Dacă folosiţi și funcţia de blocare AF,<br />

puteţi compune imaginea după cum<br />

doriţi.<br />

Cadru de identificare<br />

în intervalul AF<br />

Cadru de identificare<br />

în intervalul AF<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

(Punct AF)<br />

Se focalizează automat pe un subiect<br />

foarte mic sau pe o zonă de dimensiuni<br />

reduse. Dacă folosiţi și funcţia de blocare<br />

AF, puteţi compune imaginea după cum<br />

doriţi. Ţineţi aparatul foto nemișcat,<br />

pentru a nu alinia greșit subiectul și<br />

cadrul de identificare în intervalul AF.<br />

Cadru de identificare<br />

în intervalul AF<br />

Continuare r<br />

66 RO


Observaţii<br />

• Atunci când utilizaţi [Zoom digital] sau [Sursă luminoasă AF], cadrul de identificare în intervalul<br />

AF este dezactivat și afișat ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto se focalizează pe<br />

subiecţii din centrul ecranului.<br />

• Dacă setaţi modul de focalizare la altă opţiune decât [Multi AF], [Detecţie feţe] este setată la [La<br />

atingere].<br />

• [Focalizare] este setat la [Multi AF] în următoarele situaţii:<br />

– În modul Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Film<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– În modul Facil<br />

– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau la<br />

[Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

– Atunci când reglaţi focalizarea atingând ecranul LCD<br />

zAlegerea rapidă a subiectului prioritar<br />

Dacă atingeţi ecranul, este afișat un cadru, iar dacă<br />

apăsaţi butonul declanșator pe jumătate, cadrul este<br />

focalizat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

67 RO


Mod măsurare<br />

Selectează modul de măsurare care determină care parte a subiectului va fi măsurată<br />

pentru a stabili expunerea.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (Mod măsurare) t modul dorit<br />

(Multi)<br />

(Centru)<br />

(Punct)<br />

Împarte în mai multe regiuni și măsoară fiecare regiune.<br />

Aparatul foto stabilește o expunere bine echilibrată<br />

(Măsurare multiregională).<br />

Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza<br />

luminozităţii subiectului din acel punct (Măsurare după<br />

centru).<br />

Măsoară numai o parte a subiectului<br />

(Măsurare parţială). Această funcţie<br />

este utilă atunci când subiectul este<br />

luminat din spate sau atunci când<br />

există un contrast puternic între<br />

subiect și fundal.<br />

Marcaje măsurare<br />

parţială<br />

Sunt poziţionate pe subiect<br />

Observaţii<br />

• În modul Film, opţiunea [Punct] nu poate fi selectată.<br />

• [Mod măsurare] este setat la [Multi] în următoarele situaţii:<br />

– În modul Autoreglare inteligentă<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– În modul Facil<br />

– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau la<br />

[Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

– Atunci când atingeţi ecranul LCD pentru a regla focalizarea<br />

• Dacă setaţi modul de măsurare la altă opţiune decât [Multi], [Detecţie feţe] este setată la [La<br />

atingere].<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

68 RO


Recunoaștere scenă<br />

Aparatul foto detectează automat condiţiile de fotografiere și realizează fotografia.<br />

La detectarea unei mișcări, sensibilitatea ISO crește în funcţie de mișcare, pentru a<br />

reduce neclaritatea subiectului (Detecţie mișcare).<br />

Cuprins<br />

Exemplu de imagine cu<br />

(Lumină fundal)<br />

activată.<br />

Pictograma Recunoaștere scenă și ghidul<br />

Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri de<br />

scenă. Atunci când aparatul foto stabilește<br />

scena optimă, afișează pictograma și ghidul<br />

corespunzătoare.<br />

(Crepuscul), (Portret crepuscul),<br />

(Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină<br />

fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj),<br />

(Macro), (Focalizare apropiată),<br />

(Portret)<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (Autoreglare inteligentă)<br />

3 t (Recunoaștere scenă) t modul<br />

dorit<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

(Auto)<br />

(Avansat)<br />

Atunci când aparatul foto recunoaște scena, comută la setările<br />

optime și realizează fotografia.<br />

Atunci când aparatul foto recunoaște scena, comută la setările<br />

optime. Atunci când aparatul foto recunoaște (Crepuscul),<br />

(Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied),<br />

(Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), modifică<br />

automat setările și realizează o altă fotografie.<br />

• La realizarea a două imagini consecutive, semnul + de pe<br />

pictograma devine verde.<br />

• La realizarea a două cadre, cele două imagini sunt afișate una lângă<br />

cealaltă după fotografiere.<br />

• Atunci când opţiunea [Reducere ochi închiși] este afișată, se<br />

realizează automat 2 fotografii, iar cea în care ochii sunt deschiși<br />

este selectată automat. Pentru informaţii suplimentare despre<br />

funcţia Reducere ochi închiși, vezi „Ce este funcţia Reducere ochi<br />

închiși?”.<br />

Index<br />

Continuare r<br />

69 RO


Observaţii<br />

• Funcţia Recunoaștere scenă nu funcţionează dacă realizaţi fotografii utilizând zoomul digital.<br />

• [Recunoaștere scenă] este setat la [Auto] în următoarele situaţii:<br />

– În timpul fotografierii în rafală<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau la<br />

[Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

• Setările disponibile ale bliţului sunt [Auto] și [Dezactivat].<br />

• Scenele (Crepuscul cu fol. trepied) nu pot fi uneori recunoscute într-un mediu unde vibraţiile<br />

sunt transmise aparatului foto, deși acesta este fixat pe un trepied.<br />

• Uneori apare o declanșare lentă atunci când scena este recunoscută ca (Crepuscul cu fol.<br />

trepied). Ţineţi aparatul foto nemișcat în timpul fotografierii.<br />

• Pictograma Recunoaștere scenă apare indiferent de [Setări afișare].<br />

• Aceste scene pot să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.<br />

zRealizarea a două fotografii cu setări diferite și selectarea<br />

fotografiei preferate (modul Avansat)<br />

În modul [Avansat], aparatul foto realizează consecutiv două imagini, setările<br />

diferind în funcţie de scena recunoscută, (Crepuscul), (Portret crepuscul),<br />

(Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal),<br />

ceea ce poate duce la apariţia unor neclarităţi.<br />

Puteţi selecta imaginea preferată dintre cele două imagini realizate.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Prima imagine*<br />

Realizează fotografii în Sincronizare<br />

lentă<br />

Realizează fotografii în Sincronizare<br />

lentă, cu faţa luată ca re<strong>per</strong> de bliţul<br />

care se aprinde intermitent<br />

Realizează fotografii în Sincronizare<br />

lentă<br />

Realizează fotografii cu bliţ<br />

Realizează fotografii cu faţa luată ca<br />

re<strong>per</strong> de bliţul care se aprinde<br />

intermitent<br />

A doua imagine<br />

Realizează fotografii cu sensibilitate mărită și<br />

reducerea instabilităţii<br />

Realizează fotografii cu sensibilitate mărită<br />

cu faţa luată ca re<strong>per</strong> și reducerea<br />

instabilităţii<br />

Realizează fotografii cu un timp de expunere<br />

și mai redus fără creșterea sensibilităţii<br />

Realizează fotografii cu luminozitatea și<br />

contrastul fundalului reglate<br />

Realizează fotografii cu luminozitatea și<br />

contrastul feţei și cu fundalul reglate<br />

Index<br />

* Atunci când bliţul este setat la [Auto].<br />

zCe este funcţia Reducere ochi închiși?<br />

Dacă este setat la [Avansat], aparatul foto realizează automat două imagini<br />

consecutive* atunci când recunoaște (Portret). Aparatul foto selectează, afișează<br />

și înregistrează automat imaginea în care ochii nu sunt închiși. Dacă ochii sunt închiși<br />

în ambele imagini, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi”.<br />

* în afara cazului în care bliţul se aprinde intermitent regulat / viteza de expunere este redusă<br />

70 RO


Detecţie feţe<br />

Detectează feţele subiecţilor dvs. și reglează automat focalizarea, bliţul, expunerea,<br />

balansul de alb și setările de reducere a efectului de ochi roșii.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (Detecţie feţe) t modul dorit<br />

(La atingere)<br />

(Auto)<br />

(Prioritate<br />

copil)<br />

(Prioritate<br />

adult)<br />

Cadrul Detecţie faţă (portocaliu)<br />

Atunci când aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi, va determina care este<br />

subiectul principal și va seta prioritar focalizarea. Cadrul Detecţie faţă al<br />

subiectului principal va deveni portocaliu. Cadrul pentru care a fost setată<br />

focalizarea va deveni verde atunci când apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.<br />

Cadrul Detecţie faţă (alb)<br />

Detectează faţa atunci când o zonă care conţine o faţă este<br />

atinsă pe ecran.<br />

Selectează faţa asupra căreia se va focaliza automat aparatul<br />

foto.<br />

Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe faţa<br />

copilului.<br />

Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe faţa<br />

adultului.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţii<br />

• [Detecţie feţe] nu este disponibil în următoarele situaţii:<br />

– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans<br />

– În modul Film<br />

– În modul Facil<br />

• [La atingere] nu este disponibilă atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o<br />

<strong>per</strong>soană] sau la [Autoportret două <strong>per</strong>soane].<br />

• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] sau<br />

modul de măsurare este setat la [Multi].<br />

• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.<br />

• Pot fi detectate până la 8 feţe ale subiecţilor dvs.<br />

• Este posibil ca adulţii și copiii să nu fie recunoscuţi corect, în funcţie de condiţii.<br />

• În timpul fotografierii în modul Declanșator zâmbet, [Detecţie feţe] este setat automat la [Auto],<br />

chiar dacă este setat la [La atingere].<br />

Continuare r<br />

71 RO


zÎnregistrarea feţei prioritare (Memorie faţă selectată)<br />

În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa asupra căreia se va focaliza,<br />

conform setării [Detecţie feţe], dar puteţi și să selectaţi și să înregistraţi o faţă ca<br />

prioritatea dată.<br />

1Atingeţi o faţă pe care doriţi să o înregistraţi ca faţă<br />

prioritară în timpul utilizării funcţiei Detecţie feţe.<br />

Faţa selectată este înregistrată ca faţă prioritară, iar<br />

cadrul se modifică la unul portocaliu .<br />

2De fiecare dată când atingeţi o altă faţă, faţa respectivă<br />

este înregistrată ca prioritară.<br />

3Pentru a anula înregistrarea feţei, atingeţi .<br />

• Atunci când scoateţi bateria din aparatul foto, înregistrarea feţei este resetată.<br />

• Atunci când faţa înregistrată dispare de pe ecranul LCD, aparatul foto revine la setarea<br />

selectată de [Detecţie feţe]. Atunci când faţa înregistrată apare din nou pe ecranul LCD,<br />

aparatul foto se focalizează pe faţa înregistrată.<br />

• Este posibil să nu puteţi detecta corect faţa înregistrată, în funcţie de luminozitatea<br />

înconjurătoare, coafura subiectului etc. În acest caz, înregistraţi din nou faţa în condiţiile în<br />

care va fi realizată fotografia.<br />

• Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este utilizată cu cadrul Detecţie faţă înregistrat,<br />

detectarea zâmbetului este executată numai pentru faţa înregistrată.<br />

• În modul Facil sau atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau la<br />

[Autoportret două <strong>per</strong>soane], faţa prioritară nu poate fi înregistrată.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

72 RO


Reducere ochi închiși<br />

Atunci când modul Selectare scenă este setat la (Instantaneu estompat) în timpul<br />

realizării unei fotografii, aparatul foto realizează automat două imagini consecutiv.<br />

Aparatul foto selectează, afișează și înregistrează automat imaginea în care ochii nu sunt<br />

închiși.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 (Mod REC) t (Selectare scenă) t<br />

(Instantaneu estompat)<br />

3 t (Reducere ochi închiși) t modul<br />

dorit<br />

(Auto)<br />

(Dezactivat)<br />

Atunci când setarea Detecţie faţă este activă, funcţia<br />

Reducere ochi închiși acţionează pentru ca imaginile în care<br />

ochii subiectului sunt deschiși să fie înregistrate.<br />

Nu folosește funcţia Reducere ochi închiși.<br />

Observaţii<br />

• Reducere ochi închiși nu funcţionează în următoarele situaţii.<br />

– La utilizarea bliţului<br />

– În timpul fotografierii în rafală<br />

– Atunci când funcţia Detecţie feţe nu funcţionează<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

• Uneori, funcţia Reducere ochi închiși nu funcţionează.<br />

• Atunci când funcţia Reducere ochi închiși este setată la [Auto], dar numai imaginile în care ochii<br />

subiectului sunt închiși sunt înregistrate, mesajul „Ochi închiși detectaţi” apare pe ecranul LCD.<br />

Repetaţi fotografierea, după caz.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

73 RO


Setări afișare<br />

Setează afișarea sau ascunderea butoanelor funcţionale pe ecranul LCD, în modul de<br />

fotografiere.<br />

1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a<br />

comuta la modul de fotografiere.<br />

2 t (Setări afișare) t modul dorit<br />

(Activat)<br />

Afișează butoanele funcţionale.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

(Dezactivat)<br />

Nu afișează butoanele funcţionale.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

zPentru a afișa butoanele funcţionale atunci când [Setări<br />

afișare] este setat la [Dezactivat]<br />

Index<br />

Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi spre<br />

dreapta pentru a afișa butoanele funcţionale.<br />

74 RO


Mod Facil<br />

La vizualizarea imaginilor statice în modul Facil, textul de pe ecranul de redare se<br />

mărește, indicatoarele devin mai ușor de observat și pot fi utilizate mai puţine funcţii.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Mod Facil) t [OK]<br />

Observaţii<br />

• Energia bateriei este consumată mai repede, deoarece luminozitatea ecranului se mărește<br />

automat.<br />

• Modul de fotografiere se modifică la [Mod Facil].<br />

zFuncţiile disponibile în modul Facil (vizualizare)<br />

(Șterge) : Șterge imaginea afișată în momentul de<br />

faţă.<br />

(Zoom) : Mărește imaginea afișată.<br />

• Glisaţi în sus, în jos, la dreapta sau la stânga sau<br />

atingeţi / / / pentru a modifica poziţia<br />

zoomului. Atingeţi / pentru a modifica valoarea<br />

de mărire a zoomului.<br />

:<br />

Atingeţi [Ștergere imagine unică] pentru a șterge<br />

imaginea afișată în momentul de faţă.<br />

Atingeţi [Ștergere toate imaginile] pentru a șterge<br />

toate imaginile din intervalul temporal sau folderul<br />

respectiv.<br />

Atingeţi [Ieșire mod Facil] pentru a ieși din modul<br />

Facil.<br />

• Atunci când un card de memorie este introdus în aparatul foto, [Mod vizualizare] este setat<br />

la [Vizualizare dată].<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

75 RO


Calendar<br />

Această funcţie selectează data ce va fi redată în calendar la utilizarea funcţiei<br />

Vizualizare după dată.<br />

Pasul 2 nu este necesar atunci când [Vizualizare dată] este deja setată.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Mod vizualizare) t<br />

(Vizualizare dată)<br />

3 Atingeţi (Calendar).<br />

Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a<br />

ecranului LCD, atingeţi .<br />

4 Selectaţi luna pe care doriţi să o afișaţi cu<br />

/ , după care atingeţi data dorită.<br />

Glisaţi miniaturile imaginilor din data selectată în sus sau<br />

în jos, pentru a schimba pagina. Atingeţi o imagine pentru<br />

a reveni la ecranul de afișare a unei singure imagini.<br />

Imaginile corespunzătoare<br />

datei selectate<br />

Observaţie<br />

• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

76 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index imagini<br />

Afișează simultan mai multe imagini.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 Atingeţi (Index imagini).<br />

Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a<br />

ecranului LCD, atingeţi .<br />

3 Atingeţi ecranul și glisaţi în sus sau în jos, pentru<br />

a schimba pagina.<br />

Atingeţi o imagine din ecranul de index pentru a reveni la<br />

ecranul de afișare a unei singure imagini.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

77 RO


Prezentare imagini<br />

Imaginile sunt redate automat în mod succesiv.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 Atingeţi (Prezentare imagini) t modul dorit.<br />

Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a<br />

ecranului LCD, atingeţi .<br />

(Redare<br />

continuă)<br />

(Prezentare<br />

imag. cu muzică)<br />

Redare continuă<br />

Redă toate fotografiile succesiv.<br />

Redă imaginile statice succesiv, cu efecte și muzică.<br />

1 Selectaţi prima imagine pe care doriţi să o redaţi.<br />

2 Atingeţi (Prezentare imagini) t [Redare continuă].<br />

3 Pentru a încheia redarea continuă, atingeţi ecranul LCD, după care<br />

atingeţi [Renunţare la Redare continuă].<br />

• Atingeţi / de pe ecranul LCD, pentru a regla volumul filmului.<br />

Observaţie<br />

• Atunci când [Afișare grup rafală] este [Afișare numai imag. princ.], este afișată numai fotografia<br />

principală.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

zVizualizarea fotografiilor panoramice în timpul redării<br />

continue<br />

Întreaga fotografie panoramică este afișată timp de 3 secunde.<br />

Puteţi derula o imagine panoramică atingând .<br />

78 RO


Prezentare imag. cu muzică<br />

1 Atingeţi (Prezentare imagini) t [Prezentare imag. cu muzică].<br />

2 Atingeţi modul dorit t [Pornire].<br />

3 Pentru a închide prezentarea de imagini, atingeţi ecranul și selectaţi<br />

[Ieșire Prezentare imagini].<br />

Observaţie<br />

• [Prezentare imag. cu muzică] nu este disponibilă pentru următoarele imagini sau în următoarele<br />

situaţii:<br />

– Fotografii panoramice<br />

– Atunci când opţiunea [Mod vizualizare] este setată la [Vizualiz. folder (MP4)] sau la [Vizualiz.<br />

AVCHD]<br />

Imagine<br />

Selectează grupul de imagini care va fi afișat. Această setare este fixată la [Folder]<br />

atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.<br />

Toate<br />

Redă toate imaginile sub formă de succesiune ordonată de<br />

imagini.<br />

Această dată Redă imaginile din intervalul temporal selectat în momentul<br />

de faţă sub formă de succesiune de imagini atunci când modul<br />

de vizualizare este (Vizualizare dată).<br />

Folder<br />

Redă imaginile din folderul selectat în momentul de faţă sub<br />

formă de succesiune de imagini în Vizualizare folder.<br />

Efecte<br />

Selectează viteza de redare și tipul succesiunilor de imagini. Dacă durata de redare a<br />

unui film este lungă, este selectat și redat un cadru din acesta.<br />

Simplu<br />

O succesiune simplă, care schimbă imaginile după un interval<br />

predefinit.<br />

Intervalul de redare poate fi reglat în [Interval] și vă puteţi<br />

bucura cu adevărat de imaginile dvs.<br />

Nostalgic O succesiune antrenantă, care reproduce atmosfera unei scene<br />

de film.<br />

Stilat<br />

O succesiune elegantă, care urmează un ritm mediu.<br />

Activ<br />

O succesiune în ritm alert, potrivită pentru scenele active.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţie<br />

• Atunci când opţiunea [Afișare grup rafală] este setată la [Afișare numai imag. princ.], fotografiile<br />

în rafală sunt afișate după cum urmează.<br />

– Atunci când opţiunea [Efecte] este setată la [Simplu], este afișată numai imaginea principală.<br />

– Atunci când opţiunea [Efecte] are altă setare decât [Simplu] și există două sau mai puţine<br />

imagini în rafală, este afișată numai imaginea principală.<br />

– Atunci când opţiunea [Efecte] are altă setare decât [Simplu] și există trei sau mai multe imagini<br />

în rafală, sunt afișate trei imagini, inclusiv imaginea principală.<br />

Continuare r<br />

79 RO


Muzică<br />

Specifică muzica redată în timpul succesiunilor de imagini. Puteţi selecta mai multe<br />

melodii de fundal. Atingeţi pentru a asculta fiecare melodie de fundal. Atingeţi /<br />

pentru a regla volumul melodiilor de fundal.<br />

Music1<br />

Setarea implicită pentru o succesiune [Simplu].<br />

Music2<br />

Setarea implicită pentru o succesiune [Nostalgic].<br />

Music3<br />

Setarea implicită pentru o succesiune [Stilat].<br />

Music4<br />

Setarea implicită pentru o succesiune [Activ].<br />

Fără sonor Nu folosește BGM.<br />

Observaţie<br />

• Filmele sunt redate fără sonor.<br />

Interval<br />

Stabilește intervalul de comutare a ecranului. Setarea este fixată la [Auto] atunci când<br />

[Simplu] nu este selectat ca [Efecte].<br />

1 sec Stabilește intervalul de afișare a imaginilor pentru o<br />

3 sec<br />

succesiune [Simplu].<br />

5 sec<br />

10 sec<br />

Auto<br />

Intervalul va corespunde opţiunii [Efecte] selectate.<br />

Observaţie<br />

• Setarea intervalului este incorectă pentru redarea filmelor.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Repetă<br />

Activează sau dezactivează repetarea succesiunii.<br />

Activat<br />

Redă continuu imaginile.<br />

Dezactivat După ce toate imaginile au fost redate, succesiunea se încheie.<br />

zAlegerea muzicii de fundal<br />

Puteţi transfera un fișier muzical dorit de pe CD-urile dvs. sau fișiere MP3 pe<br />

aparatul foto, pentru a le reda în timpul succesiunii de imagini. Pentru a transfera<br />

muzică, instalaţi softul „Music Transfer” (livrat) pe computerul dvs. Pentru<br />

informaţii suplimentare, vezi paginile 135 și 136.<br />

• Puteţi înregistra maximum patru melodii pe aparatul foto [cele patru melodii presetate<br />

(Music1 – Music4) pot fi înlocuite cu melodiile transferate].<br />

• Fiecare fișier muzical ce va fi redat de aparatul foto poate dura maximum 5 minute.<br />

• Dacă nu puteţi reda un fișier muzical din cauza deteriorării sau altor probleme ale acestuia,<br />

executaţi [Format muzică] (pagina 117) și transferaţi din nou melodia.<br />

80 RO


Șterge<br />

Vă <strong>per</strong>mite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ștergerii.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 (Șterge) t modul dorit<br />

(Toate, în afară de ac.<br />

imag.)<br />

(Toate din acest grup)<br />

(Această imagine)<br />

(Imagini multiple)<br />

(Toate din interval<br />

temporal)<br />

(Toate din acest folder)<br />

(Toate fiș. AVCHD)<br />

Șterge grupul fotografiilor în rafală, altele în afara<br />

imaginii selectate în modul Afișare grup rafală.<br />

După pasul 2, atingeţi [OK].<br />

Șterge toate imaginile din grupul în rafală selectat.<br />

După pasul 2, atingeţi [OK].<br />

Șterge imaginea afișată în momentul de faţă în modul<br />

imagine unică.<br />

Vă <strong>per</strong>mite să selectaţi și să ștergeţi mai multe imagini.<br />

Procedaţi la fel ca după pasul 2.<br />

1Atingeţi imaginea pe care doriţi să o ștergeţi.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există<br />

imagini de șters. Atingeţi din nou o imagine cu un<br />

marcaj pentru a șterge marcajul .<br />

2Atingeţi [OK] t [OK].<br />

Șterge toate imaginile din intervalul temporal sau<br />

folderul selectat sau șterge toate filmele AVCHD.<br />

După pasul 2, atingeţi [OK].<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţie<br />

• Atunci când utilizaţi memoria internă, o modalitate Vizualizare folder este folosită pentru<br />

imaginile statice și filmele afișate în același folder.<br />

În modul Facil<br />

Ștergere imagine unică<br />

Ștergere toate imaginile<br />

Șterge imaginea afișată în momentul de faţă.<br />

Șterge toate imaginile din intervalul temporal sau<br />

folderul respectiv.<br />

Continuare r<br />

81 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

zPuteţi comuta între modurile index și imagine unică la<br />

selectarea imaginilor<br />

Atingeţi pentru a reveni la ecranul de afișare a unei<br />

singure imagini, apoi, în acest ecran, atingeţi pentru a<br />

reveni la ecranul de index.<br />

• Puteţi și să comutaţi între modurile index și imagine unică în<br />

[Protejează], [DPOF] sau [Imprimare].<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

82 RO


Expediere prin TransferJet<br />

TransferJet reprezintă o tehnologie pentru transfer wireless la mică distanţă, care <strong>per</strong>mite<br />

transferarea datelor așezând la distanţă mică două dispozitive între care doriţi să fie<br />

realizată o comunicare.<br />

Pentru a afla dacă aparatul dvs. foto este prevăzut cu funcţia TransferJet, verificaţi<br />

prezenţa marcajului (TransferJet) pe partea inferioară a aparatului foto.<br />

Utilizarea unui Memory Stick cu TransferJet (se vinde separat) <strong>per</strong>mite transferarea<br />

imaginilor între dispozitivele compatibile TransferJet.<br />

Pentru informaţii suplimentare despre TransferJet, consultaţi instrucţiunile de utilizare<br />

ale Memory Stick cu TransferJet.<br />

1 Introduceţi un Memory Stick cu TransferJet în<br />

aparatul foto și apăsaţi butonul (Redare).<br />

2 (Expediere prin TransferJet) t modul dorit<br />

Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a<br />

ecranului LCD, atingeţi .<br />

3 Transferaţi imaginile aliniind la mică distanţă<br />

marcajele (TransferJet) de pe aparatul foto și de pe celălalt dispozitiv.<br />

La realizarea conexiunii, este emis un sunet de înștiinţare.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

(Această imagine)<br />

(Imagini multiple)<br />

Trimite imaginea afișată în momentul de faţă în modul<br />

imagine unică.<br />

Puteţi selecta și trimite mai multe imagini.<br />

După pasul 2, executaţi următoarele.<br />

1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o trimiteţi și<br />

atingeţi-o.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există<br />

imagini de trimis.<br />

Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj pentru a<br />

șterge marcajul .<br />

2Atingeţi [OK] t [OK].<br />

Index<br />

Observaţii<br />

• Numai imaginile statice pot fi transferate.<br />

• Puteţi transfera maximum 10 imagini odată.<br />

• Mai întâi, setaţi [TransferJet] la [Activat] selectând t (Setări) t (Setări<br />

principale) (pagina 119).<br />

• În timpul călătoriei cu avionul, setaţi [TransferJet] la [Dezactivat] selectând t (Setări)<br />

t (Setări principale) (pagina 119). În alte situaţii, respectaţi întotdeauna toate reglementările<br />

în vigoare în locul în care utilizaţi aparatul foto.<br />

• Conexiunea este întreruptă dacă transferul nu poate fi realizat în aproximativ 30 de secunde. În<br />

acest caz, selectaţi [Da] și realiniaţi cele două marcaje (TransferJet) de pe aparatul foto și de<br />

pe celălalt dispozitiv.<br />

• Memory Stick cu TransferJet și modelele de aparat foto cu TransferJet nu sunt comercializate în<br />

unele ţări și regiuni, din cauza legislaţiei și reglementărilor naţionale.<br />

• Setaţi funcţia [TransferJet] la [Dezactivat] în alte ţări și regiuni decât cele din care aţi achiziţionat<br />

aparatul dvs. foto. În funcţie de ţară sau regiune, dacă utilizaţi funcţia TransferJet, este posibil să<br />

fiţi sancţionat din cauza restricţiilor locale aplicabile transmiterii de unde electromagnetice.<br />

83 RO


Primirea imaginilor prin TransferJet<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.<br />

2 Aliniaţi la mică distanţă marcajele (TransferJet) de pe aparatul foto și<br />

de pe dispozitivul emiţător pentru a primi imagini.<br />

La realizarea conexiunii, este emis un sunet de înștiinţare.<br />

Observaţii<br />

• Numai imaginile care pot fi afișate pe aparatul foto pot fi redate.<br />

• Dacă apare o eroare a fișierului bazei de date de imagini în timpul salvării, va apărea un ecran de<br />

recu<strong>per</strong>are a fișierului bazei de date de imagini.<br />

• Redaţi imaginile care nu pot fi înregistrate în fișierul bazei de date de imagini utilizând<br />

[Vizualizare folder (Static)].<br />

zInstrucţiuni de trimitere și primire cu succes a datelor<br />

Aliniaţi la mică distanţă marcajul<br />

celălalt dispozitiv.<br />

(TransferJet) de pe aparatul foto și de pe<br />

• Rata și raza de transfer depind de unghiul de aliniere a marcajelor<br />

(TransferJet).<br />

• Trimiterea și primirea datelor sunt mai ușoare dacă marcajele<br />

(TransferJet) sunt aliniate prin poziţionarea în paralel a celor<br />

două aparate, așa cum se arată în imagine.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

zUtilizarea dispozitivelor compatibile TransferJet, vândute<br />

separat<br />

Index<br />

Utilizarea dispozitivelor compatibile TransferJet, vândute separat, vă <strong>per</strong>mite să<br />

transferaţi imagini pe un PC și vă poate oferi mai multe opţiuni de transfer.<br />

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a dispozitivului<br />

dvs. compatibil TransferJet.<br />

• Reţineţi următoarele aspecte atunci când utilizaţi dispozitive compatibile TransferJet.<br />

– Înainte de utilizare, setaţi aparatul foto la modul de redare.<br />

– Dacă o imagine nu este afișată, selectaţi t (Setări) t (Setări principale) și<br />

setaţi apoi [Setări LUN] la [Individual].<br />

– Atunci când este conectat, datele nu pot fi scrise pe sau șterse de pe aparatul foto.<br />

– Nu îl deconectaţi în timp ce importaţi imagini pe „PMB”.<br />

84 RO


Desenează<br />

Colorează sau adaugă marcaje la o imagine statică și o salvează ca fișier nou.<br />

Cuprins<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Desenează)<br />

Dacă utilizaţi memoria internă, atingeţi (Desenează)<br />

din partea stângă a ecranului LCD.<br />

3 Desenaţi pe imagine folosind instrumentul de<br />

scris (livrat).<br />

4 Atingeţi butonul / t selectaţi dimensiunea imaginii salvate.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Buton<br />

Acţiune<br />

1 / Salvare Salvează imaginea în format VGA sau 5M, în<br />

memoria internă sau pe un card de memorie.<br />

2 Instrument de scris Desenează caractere sau elemente grafice.<br />

3 Radieră Efectuează corecturi.<br />

4 Marcaj Aplică un marcaj la imagine.<br />

5 / Grosime / marcaje Selectează grosimea instrumentului de scris<br />

sau a radierei ori marcajul.<br />

6 Culoare Selectează culoarea.<br />

7 Ieșire Închide modul de colorare.<br />

8 Cadru Adaugă un cadru.<br />

Selectaţi cadrul dorit cu / .<br />

9 Revenire Anulează ultima acţiune.<br />

0 Ștergere toate Șterge toate desenele.<br />

Observaţie<br />

• Nu puteţi desena sau adăuga marcaje la imaginile panoramice, imaginile afișate într-un grup în<br />

rafală și filme.<br />

85 RO


Retușează<br />

Retușează o imagine înregistrată și o înregistrează ca fișier nou.<br />

Imaginea originală este păstrată.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Retușează) t modul dorit<br />

3 Executaţi retușarea conform metodei de<br />

acţionare din fiecare mod.<br />

(Tăiere<br />

margini<br />

(Redimens.))<br />

(Corectează<br />

efect ochi roșii)<br />

(Anulează<br />

mascarea)<br />

Înregistrează imaginea redată<br />

cu zoom.<br />

Atingeţi / t fixaţi punctul cu<br />

v/V/b/B t t selectaţi<br />

dimensiunea imaginii de salvat cu<br />

/ t t [OK]<br />

• Calitatea imaginilor decorate se poate deteriora.<br />

• Dimensiunea imaginii la care puteţi face decorări poate varia în funcţie<br />

de imagine.<br />

Corectează efectul de ochi roșii<br />

produs de bliţ.<br />

După corectarea efectului de ochi<br />

roșii, atingeţi [OK].<br />

• Este posibil să nu puteţi corecta<br />

efectul de ochi roșii, în funcţie de imagine.<br />

Mărește claritatea imaginii întrun<br />

cadru ales.<br />

Atingeţi zona (cadrul) imaginii pe<br />

care doriţi să o retușaţi t t<br />

[OK]<br />

• În funcţie de imagine, este<br />

posibil să nu puteţi efectua<br />

suficiente corectări, iar calitatea<br />

imaginii se poate deteriora.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţie<br />

• Nu puteţi retușa imaginile panoramice, imaginile afișate într-un grup în rafală și filmele.<br />

86 RO


Mod vizualizare<br />

Vă <strong>per</strong>mite să selectaţi formatul de afișare pentru vizualizarea imaginilor.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Mod vizualizare) t modul dorit<br />

(Vizualizare<br />

dată)<br />

(Vizualizare<br />

folder (Static))<br />

(Vizualiz. folder<br />

(MP4))<br />

(Vizualiz.<br />

AVCHD)<br />

Observaţii<br />

Afișează imaginile după dată.<br />

Afișează imaginile statice.<br />

Afișează filmele în format MP4.<br />

Afișează filmele în format AVCHD.<br />

• Atunci când utilizaţi memoria internă, o modalitate Vizualizare folder este folosită pentru<br />

imaginile statice și filmele afișate în același folder.<br />

• Acest aparat foto nu dispune de funcţia Vizualizare eveniment.<br />

zVizualizarea fotografiilor realizate cu un alt aparat foto<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Acest aparat foto creează un fișier al bazei de date de imagini pe cardul de memorie,<br />

pentru înregistrarea și redarea imaginilor. Dacă aparatul foto detectează imagini care<br />

nu sunt înregistrate în fișierul bazei de date de imagini de pe cardul de memorie, va fi<br />

afișat un ecran de înregistrare, cu mesajul „Au fost găsite fișiere nerecunoscute<br />

Importare fișiere”. Pentru a vizualiza imaginile neînregistrate, înregistraţi-le<br />

selectând [OK].<br />

• Folosiţi un acumulator suficient de încărcat pentru a înregistra imagini. Dacă folosiţi un<br />

acumulator insuficient încărcat pentru a înregistra imagini neînregistrate, transferul datelor<br />

poate să nu fie posibil sau datele pot fi corupte dacă acumulatorul se descarcă complet.<br />

87 RO


Afișare grup rafală<br />

Puteţi selecta afișarea fotografiilor în rafală în grupuri sau puteţi afișa toate fotografiile în<br />

timpul redării.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Mod vizualizare) t<br />

(Vizualizare dată)<br />

3 t (Afișare grup rafală) t modul<br />

dorit<br />

(Afișare numai<br />

imag. princ.)<br />

(Afișare toate)<br />

Grupează imaginile în rafală, după care redă numai<br />

imaginea principală.<br />

• La executarea funcţiei Detecţie feţe în modul de fotografiere în<br />

rafală, aparatul foto stabilește și afișează fotografia optimă<br />

drept fotografie principală. Dacă nu se execută Detecţie feţe,<br />

prima fotografie din grupul de fotografii în rafală este afișată<br />

drept fotografie principală.<br />

Redă pe rând toate fotografiile în rafală.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

zAfișarea fotografiilor în rafală grupate una lângă cealaltă<br />

Numai imaginile principale sunt afișate dacă a fost setată opţiunea [Afișare numai<br />

imag. princ.]. Puteţi afișa un șir de imagini urmând procedura de mai jos.<br />

Index<br />

Imagine principală<br />

Afișare imagine în miniatură<br />

Afișare imagine unică<br />

Imaginea afișată mai sus<br />

1Afișaţi imaginea principală în modul de redare și atingeţi-o.<br />

Imaginile sunt afișate în index.<br />

2Atingeţi / pentru a afișa imaginea dorită.<br />

• Puteţi afișa imaginea și atingând imaginea în miniatură din partea de jos a ecranului LCD.<br />

3Afișajul trece de la afișarea imaginilor unice la afișarea imaginilor în miniatură de<br />

fiecare dată când atingeţi ecranul.<br />

4Pentru a anula afișarea, atingeţi .<br />

88 RO


Protejează<br />

Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerii accidentale.<br />

Marcajul este afișat pentru imaginile înregistrate.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Protejează) t modul dorit<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

(Set. toate din<br />

interv. temp.)<br />

(Setează tot din<br />

acest folder)<br />

(Set. toate fiș.<br />

AVCHD)<br />

(Șterge tot din<br />

interv. temp.)<br />

(Elimină tot din<br />

acest folder)<br />

(Elim. toate fiș.<br />

AVCHD)<br />

Protejează imaginea afișată în momentul de faţă în modul<br />

imagine unică.<br />

Puteţi selecta și proteja mai multe imagini.<br />

După pasul 2, executaţi următoarele.<br />

1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o protejaţi și atingeţi-o.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini<br />

de protejat. Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj<br />

pentru a șterge marcajul .<br />

2Atingeţi [OK] t [OK].<br />

Protejează toate imaginile din intervalul temporal sau folder<br />

sau toate filmele AVCHD.<br />

Atingeţi [OK] după pasul 2.<br />

Deblochează toate imaginile din intervalul temporal sau<br />

folder sau toate filmele AVCHD.<br />

Atingeţi [OK] după pasul 2.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţie<br />

• Atunci când utilizaţi memoria internă, o modalitate Vizualizare folder este folosită pentru<br />

imaginile statice și filmele afișate în același folder.<br />

89 RO


DPOF<br />

DPOF (Digital Print Order Format) (Format comandă imprimare digitală) este o funcţie<br />

care vă <strong>per</strong>mite să specificaţi imaginile de pe cardul de memorie pe care doriţi să le<br />

imprimaţi ulterior.<br />

Marcajul (Imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t t modul dorit<br />

(Această<br />

imagine)<br />

(Imagini<br />

multiple)<br />

(Set. toate din<br />

interv. temp.)<br />

(Setează tot din<br />

acest folder)<br />

(Șterge tot din<br />

interv. temp.)<br />

(Elimină tot din<br />

acest folder)<br />

Solicită imprimarea imaginii afișate în momentul de faţă în<br />

modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și solicita imprimarea mai multor imagini.<br />

După pasul 2, executaţi următoarele.<br />

1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o imprimaţi și atingeţi-o.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini<br />

de imprimat. Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj<br />

pentru a șterge marcajul .<br />

2Atingeţi [OK] t [OK].<br />

Stabilește ordinea de imprimare a imaginilor din intervalul<br />

temporal sau folder.<br />

Atingeţi [OK] după pasul 2.<br />

Anulează ordinea de imprimare a imaginilor din intervalul<br />

temporal sau folder.<br />

Atingeţi [OK] după pasul 2.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţii<br />

• Nu puteţi adăuga marcajul<br />

• Puteţi adăuga un marcaj<br />

(Imprimare) la filme sau la imaginile din memoria internă.<br />

(Imprimare) la maximum 999 de imagini.<br />

90 RO


Rotește<br />

Rotește o imagine statică. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine orientată<br />

orizontal pe verticală.<br />

Cuprins<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Rotește)<br />

3 / t [OK]<br />

Observaţii<br />

• Nu puteţi roti filmele, imaginile afișate într-un grup în rafală și imaginile statice protejate.<br />

• Este posibil să nu puteţi roti fotografiile realizate cu alte aparate foto.<br />

• La vizualizarea imaginilor pe un computer, informaţiile despre rotirea imaginilor pot să nu fie<br />

vizibile, în funcţie de soft.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

91 RO


Setări volum<br />

Reglează volumul pentru prezentarea de imagini și redarea filmelor.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Setări volum)<br />

3 Reglaţi volumul atingând / t<br />

Puteţi regla volumul și atingând z de pe bara de reglare a<br />

volumului și glisând spre dreapta sau spre stânga.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

zReglarea volumului în timpul redării unui film sau unei<br />

prezentări de imagini<br />

Redarea filmelor: Atingeţi ecranul LCD pentru a afișa butoanele funcţionale, după care<br />

atingeţi și apoi / pentru a regla volumul.<br />

Prezentarea de Atingeţi ecranul pentru a afișa ecranul de reglare a volumului, apoi<br />

imagini:<br />

atingeţi butoanele / pentru a regla volumul.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

92 RO


Setări afișare<br />

Setează afișarea sau ascunderea butoanelor funcţionale pe ecranul LCD, în modul de<br />

vizualizare.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Setări afișare) t modul dorit<br />

(Activat)<br />

Afișează butoanele funcţionale.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

(Dezactivat)<br />

Nu afișează butoanele funcţionale.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

zPentru a afișa butoanele funcţionale atunci când [Setări<br />

afișare] este setat la [Dezactivat]<br />

Index<br />

Atingeţi partea stângă a ecranului LCD și glisaţi spre<br />

dreapta pentru a afișa butoanele funcţionale.<br />

93 RO


Date expunere<br />

Setează afișarea sau ascunderea datelor utilizate la fotografiere ale fișierului afișat în<br />

momentul respectiv.<br />

Cuprins<br />

Date expunere<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Date expunere) t modul dorit<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

(Activat)<br />

(Dezactivat)<br />

Afișează datele utilizate la fotografiere pe ecranul LCD.<br />

Nu afișează datele utilizate la fotografiere.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

94 RO


Configurare index imagini<br />

Stabilește numărul de imagini afișate în ecranul de index.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Configurare index imagini) t<br />

modul dorit<br />

(12 pe<br />

pagină)<br />

(28 pe<br />

pagină)<br />

Afișează 12 imagini pe pagină.<br />

Afișează 28 imagini pe pagină.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

95 RO


Selectează folder<br />

Atunci când creaţi mai multe foldere pe un card de memorie, această funcţie selectează<br />

folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.<br />

Pasul 2 nu este necesar atunci când [Vizualizare folder] este deja setată.<br />

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la<br />

modul de redare.<br />

2 t (Mod vizualizare) t [Vizualizare<br />

folder (Static)] sau [Vizualiz. folder (MP4)]<br />

3 t (Selectează folder) t selectaţi<br />

folderul cu / t [OK]<br />

Observaţie<br />

• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.<br />

zVizualizarea imaginilor din mai multe foldere<br />

Atunci când există mai multe foldere și este afișată prima sau ultima imagine din<br />

folder, apar următoarele indicatoare.<br />

: Trece la folderul anterior<br />

: Trece la folderul următor<br />

: Trece la folderul anterior sau următor<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

96 RO


Format film<br />

Puteţi stabili metoda de înregistrare a filmelor.<br />

1 t (Setări) t (Setări fotografiere)<br />

t [Format film] t modul dorit<br />

Cuprins<br />

AVCHD<br />

MP4<br />

Această metodă de înregistrare este adecvată pentru<br />

vizionarea imaginilor video clare, pe un televizor de înaltă<br />

definiţie.<br />

Sunt înregistrate filme AVCHD.<br />

Această metodă de înregistrare este adecvată pentru<br />

încărcările pe Web și atașamentele e-mail.<br />

Sunt înregistrate filme mp4 (AVC).<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

97 RO


Sursă luminoasă AF<br />

Sursa luminoasă AF furnizează lumina secundară, pentru a vă putea focaliza mai ușor pe<br />

un subiect în mediile întunecate.<br />

Sursa luminoasă AF emite lumină roșie, care îi <strong>per</strong>mite aparatului foto să se focalizeze cu<br />

ușurinţă, atunci când butonul declanșator este apăsat pe jumătate, până când focalizarea<br />

este blocată. Indicatorul apare în acest moment.<br />

1 t (Setări) t (Setări fotografiere)<br />

t [Sursă luminoasă AF] t modul dorit<br />

Auto<br />

Dezactivat<br />

Folosește sursa luminoasă AF.<br />

Nu folosește sursa luminoasă AF.<br />

Observaţii<br />

• Focalizarea este asigurată cât timp lumina de la sursa luminoasă AF ajunge la subiect, indiferent<br />

dacă lumina nu ajunge în partea din mijloc a subiectului.<br />

• Nu puteţi utiliza sursa luminoasă AF atunci când:<br />

– Realizaţi fotografii în modul Foto panoramică inteligentă prin balans<br />

– (Peisaj), (Crepuscul), (Animal de companie), (Artificii) sau (Declanșator de mare<br />

viteză) este selectat în Selectare scenă.<br />

– [Carcasă] este setat la [Activat].<br />

– [Temporizator] este setat la [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau la [Autoportret două <strong>per</strong>soane].<br />

• Atunci când folosiţi sursa luminoasă AF, cadrul normal de identificare a intervalului AF este<br />

dezactivat și un nou cadru de identificare a intervalului AF este afișat sub forma unei linii<br />

punctate. AF funcţionează cu prioritate pe subiecţii aflaţi lângă centrul cadrului.<br />

• Sursa luminoasă AF emite lumină foarte puternică. Deși nu există niciun <strong>per</strong>icol pentru sănătate,<br />

nu priviţi direct, de aproape, către sursa luminoasă AF.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

98 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Caroiaj<br />

În ceea ce privește caroiajul, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală /<br />

verticală.<br />

1 t (Setări) t (Setări fotografiere)<br />

t [Caroiaj] t modul dorit<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Afișează caroiajul. Caroiajul nu este înregistrat.<br />

Nu afișează caroiajul.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

99 RO


Zoom digital<br />

Selectează modul Zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea folosind zoomul optic<br />

(de până la 4×). Atunci când scara de zoom este depășită, aparatul foto folosește zoomul<br />

digital inteligent sau de precizie.<br />

1 t (Setări) t (Setări fotografiere)<br />

t [Zoom digital] t modul dorit<br />

Inteligent ( ) Mărește digital imaginea într-un interval în care aceasta nu va<br />

fi deformată, conform dimensiunii imaginii. (Zoomul<br />

inteligent)<br />

Precizie ( ) Mărește dimensiunea tuturor imaginilor cu o scară totală de<br />

aproximativ 8×, incluzând zoomul optic de 4×. Cu toate<br />

acestea, calitatea imaginii se deteriorează atunci când scara de<br />

zoom optic este depășită. (Zoomul digital de precizie)<br />

Dezactivat Nu folosește zoomul digital.<br />

Observaţii<br />

• Funcţia Zoom digital nu este activă în următoarele situaţii:<br />

– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans<br />

– În modul Film<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

– Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau la<br />

[Autoportret două <strong>per</strong>soane]<br />

• Zoomul inteligent nu poate fi folosit atunci când dimensiunea imaginii este setată la [10M] sau la<br />

[16:9(7M)].<br />

• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Scara totală de zoom la folosirea zoomului<br />

inteligent (inclusiv zoomul optic de 4×)<br />

Gradul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.<br />

Dimensiune Scara totală de zoom<br />

5M Aprox. 5,6×<br />

VGA Aprox. 22×<br />

16:9(2M) Aprox. 7,6×<br />

100 RO


Orientare automată<br />

Atunci când aparatul foto este rotit pentru a realiza o fotografie tip portret (pe verticală),<br />

aparatul foto înregistrează modificarea poziţiei și afișează imaginea în poziţia portret.<br />

1 t (Setări) t (Setări fotografiere)<br />

t [Orientare automată] t modul dorit<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Înregistrează imaginea cu orientarea corectă.<br />

Nu folosește Orientare automată.<br />

Observaţii<br />

• În partea stângă și dreaptă a imaginilor orientate pe verticală, apare o porţiune neagră.<br />

• În funcţie de unghiul de fotografiere al aparatului foto, este posibil ca orientarea imaginii să nu<br />

fie corect înregistrată.<br />

• Nu puteţi utiliza opţiunea [Orientare automată] atunci când (Subacvatic) este selectat în<br />

modul Selectare scenă sau la realizarea de filme.<br />

zRotirea imaginilor după înregistrare<br />

Dacă orientarea unei imagini nu este corectă, puteţi utiliza [Rotește] de pe ecranul<br />

MENU pentru a afișa imaginea în poziţia portret.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

101 RO


Ghid recun. scenă<br />

Puteţi selecta afișarea sau ascunderea ghidului lângă pictograma Recunoaștere scenă la<br />

activarea opţiunii Recunoaștere scenă.<br />

Ghidul Recunoaștere scenă<br />

Cuprins<br />

1 t (Setări) t (Setări fotografiere)<br />

t [Ghid recun. scenă] t modul dorit<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Afișează Ghidul Recunoaștere scenă.<br />

Nu afișează Ghidul Recunoaștere scenă.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

102 RO


Reduc. ef. ochi roșii<br />

Bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de fotografiere, pentru<br />

a reduce efectul de ochi roșii la utilizarea bliţului.<br />

1 t (Setări) t (Setări fotografiere)<br />

t [Reduc. ef. ochi roșii] t modul dorit<br />

Auto<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Atunci când funcţia Detecţie faţă este activată, bliţul se<br />

aprinde intermitent automat, pentru a reduce efectul de ochi<br />

roșii.<br />

Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce<br />

efectul de ochi roșii.<br />

Nu utilizează Reducere efect ochi roșii.<br />

Observaţii<br />

• Pentru a evita neclaritatea imaginilor, ţineţi aparatul foto nemișcat până la acţionarea<br />

declanșatorului. De obicei, activarea declanșatorului durează o secundă; aveţi grijă ca subiectul<br />

să stea nemișcat în acest interval.<br />

• Reducere efect ochi roșii poate să nu aibă efectele dorite. Depinde de diferenţele și condiţiile<br />

individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul nu a privit către aparat în<br />

momentul aprinderii intermitente iniţiale a bliţului.<br />

• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie faţă, Reducere efect ochi roșii nu funcţionează, chiar dacă<br />

selectaţi [Auto].<br />

• [Reduc. ef. ochi roșii] este setat la [Dezactivat] în următoarele situaţii:<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– Atunci când funcţia Selectare scenă este setată la modul (Sensibilitate înaltă)<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

zCare este cauza efectului de ochi roșii?<br />

Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de<br />

sânge din spatele ochiului (retină), provocând efectul de „ochi roșii”.<br />

Aparat foto<br />

Ochi<br />

Retină<br />

Alte moduri de a reduce efectul de ochi roșii<br />

• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. (Bliţul este setat automat la<br />

[Dezactivat]).<br />

• Atunci când ochii unui subiect ies roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează<br />

efect ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul „PMB” livrat.<br />

103 RO


Alertă ochi închiși<br />

Atunci când o fotografie în care ochii subiectului sunt închiși este înregistrată în timp ce<br />

funcţia Detectare faţă este activată, mesajul „Ochi închiși detectaţi” apare pe ecranul<br />

LCD.<br />

1 t (Setări) t (Setări fotografiere)<br />

t [Alertă ochi închiși] t modul dorit<br />

Auto<br />

Dezactivat<br />

Afișează mesajul „Ochi închiși detectaţi”.<br />

Nu afișează mesajul.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

104 RO


Bip<br />

Selectează sau dezactivează sunetul produs la acţionarea aparatului foto.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Bip] t modul dorit<br />

Cuprins<br />

Declanșator<br />

Înalt<br />

Jos<br />

Dezactivat<br />

Activează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi butonul<br />

declanșator.<br />

Activează bipul / sunetul declanșatorului atunci când utilizaţi<br />

ecranul tactil / apăsaţi butonul declanșator.<br />

Dacă doriţi să reduceţi volumul, selectaţi [Jos].<br />

Dezactivează bipul / sunetul declanșatorului.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

105 RO


Luminozitate LCD<br />

Cu ajutorul acestei funcţii puteţi seta luminozitatea ecranului LCD.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Luminozitate LCD] t modul dorit<br />

Cuprins<br />

Normal<br />

Luminos<br />

Setează ecranul LCD la luminozitate normală.<br />

Setează ecranul LCD la luminozitate ridicată.<br />

• Această funcţie este utilă la vizualizarea imaginilor în lumină<br />

exterioară puternică.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Observaţii<br />

• În modul [Luminos], energia bateriei poate scădea mai rapid.<br />

• Dacă nu utilizaţi aparatul foto pentru o anumită <strong>per</strong>ioadă de timp atunci când este pornit, ecranul<br />

LCD se stinge.<br />

• În modul Film, [Luminozitate LCD] este setată la [Normal].<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

106 RO


Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Language Setting<br />

Selectează limba ce va fi utilizată pentru opţiunile de meniu, avertismente și mesaje.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Language Setting] t modul dorit<br />

Cuprins<br />

Index<br />

107 RO


Mod demo<br />

Puteţi seta utilizarea unei demonstraţii a funcţiilor Recunoaștere scenă și Declanșator<br />

zâmbet. Atunci când o demonstraţie vizuală nu este necesară, setaţi la [Dezactivat].<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Mod demo] t modul dorit<br />

2 (Mod REC) t (Autoreglare inteligentă)<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Mod demo 1<br />

Mod demo 2<br />

Mod demo 3<br />

Dezactivat<br />

Demonstrează funcţionarea modului Recunoaștere scenă.<br />

Pornește automat demonstraţia Declanșator zâmbet atunci<br />

când nu se efectuează nicio o<strong>per</strong>aţiune timp de 15 secunde.<br />

Dacă nu efectuaţi nicio o<strong>per</strong>aţiune pentru o anumită <strong>per</strong>ioadă<br />

de timp atunci când aparatul foto este conectat la un televizor<br />

HD cu un cablu HDMI (se vinde separat), va fi efectuată<br />

automat o demonstraţie a redării filmelor AVCHD.<br />

Nu realizează o demonstraţie.<br />

Observaţie<br />

• Apăsarea butonului de declanșare în timpul demonstraţiei Declanșator zâmbet acţionează<br />

declanșatorul, dar nu se înregistrează nicio fotografie.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

108 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Iniţializare<br />

Iniţializează setarea implicită.<br />

Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile sunt păstrate.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Iniţializare] t [OK]<br />

Observaţie<br />

• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

109 RO


Rezoluţie HDMI<br />

Setează rezoluţia de redare a unui televizor de la mufa HDMI atunci când vizualizaţi<br />

imagini conectând suportul cu ieșiri multiple (livrat) al acestui aparat foto la mufa HDMI<br />

a unui televizor de înaltă definiţie prin intermediul cablului HDMI (se vinde separat).<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Rezoluţie HDMI] t modul dorit<br />

Auto<br />

1080i<br />

480p/576p<br />

Aparatul foto recunoaște automat un televizor de înaltă<br />

definiţie și stabilește rezoluţia de redare.<br />

Redă semnale la o calitate a imagini de înaltă definiţie (1080i).<br />

Redă semnale la o calitate standard a imaginii (480p/576p).<br />

• Dacă aparatul foto este compatibil 1080 60i, semnalele sunt redate<br />

utilizându-se 480p, în timp ce, dacă este compatibil 1080 50i,<br />

semnalele sunt redate utilizându-se 576p.<br />

Observaţii<br />

• Dacă nu puteţi afișa corect ecranul cu setarea [Auto], selectaţi [1080i] sau [480p/576p], în funcţie<br />

de televizorul ce va fi conectat.<br />

• La realizarea de filme, aparatul foto și un televizor fiind conectate printr-un cablu HDMI (livrat),<br />

imaginea realizată nu este afișată pe televizor.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

110 RO


CONTROL PT.HDMI<br />

Această setare <strong>per</strong>mite controlarea de la distanţă (TV) a unui aparat foto care este<br />

conectat la un televizor „BRAVIA” Sync prin intermediul cablului HDMI (se vinde<br />

separat). Pentru informaţii suplimentare despre „BRAVIA” Sync, vezi pagina 132.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[CONTROL PT.HDMI] t modul dorit<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Activează acţionarea de la distanţă.<br />

Dezactivează acţionarea de la distanţă.<br />

Observaţie<br />

• Puteţi acţiona aparatul foto cu ajutorul telecomenzii televizorului dvs. conectând aparatul foto la<br />

un televizor compatibil „BRAVIA” Sync.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

111 RO


COMPONENT<br />

Selectează tipul ieșirii semnalului video, SD sau HD (1080i), în funcţie de televizorul<br />

conectat la aparatul foto prin intermediul unui cablu adaptor de ieșire HD (se vinde<br />

separat).<br />

Folosiţi un cablu adaptor de ieșire HD compatibil Type2c (se vinde separat).<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[COMPONENT] t modul dorit<br />

HD(1080i)<br />

SD<br />

Selectaţi această opţiune pentru a conecta aparatul foto la un<br />

televizor de înaltă definiţie, compatibil 1080i.<br />

Selectaţi această opţiune pentru a conecta aparatul foto la un<br />

televizor care nu este compatibil cu un semnal HD(1080i).<br />

Observaţie<br />

• La realizarea de filme, aparatul foto și un televizor fiind conectate printr-un cablu adaptor de<br />

ieșire HD (se vinde separat), imaginea realizată nu este afișată pe televizor.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

112 RO


Carcasă<br />

Afișează butoanele funcţionale speciale atunci când aparatul foto este instalat în carcasă<br />

(echipament marin). Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a carcasei.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Carcasă] t modul dorit<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Modifică funcţia butoanelor.<br />

Nu modifică nicio funcţie.<br />

Observaţii<br />

• Obiectele nu pot fi focalizate prin atingerea ecranului.<br />

• Unele funcţii sunt limitate, iar poziţia pictogramelor de pe ecranul LCD se schimbă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

113 RO


Conectare USB<br />

Selectează modul atunci când aparatul foto este conectat la un computer sau la o<br />

imprimantă compatibilă PictBridge prin intermediul unui cablu USB.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Conectare USB] t modul dorit<br />

Auto<br />

PictBridge<br />

PTP/MTP<br />

Mass Storage<br />

Aparatul foto recunoaște automat și configurează<br />

comunicarea cu un computer sau o imprimantă compatibilă<br />

PictBridge.<br />

Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă<br />

PictBridge.<br />

La conectarea aparatului foto la un computer, apare Ex<strong>per</strong>tul<br />

de redare automată, iar imaginile statice din folderul de<br />

înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer<br />

(cu Windows 7 / Vista / XP, Mac SO X).<br />

Stabilește o conexiune de tip Mass Storage (Stocare în masă)<br />

între aparatul foto și un computer sau un alt dispozitiv USB.<br />

Observaţii<br />

• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge cu setarea [Auto],<br />

selectaţi [PictBridge].<br />

• Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la un computer sau un dispozitiv USB cu setarea [Auto],<br />

selectaţi [Mass Storage].<br />

• Nu puteţi importa filme atunci când opţiunea [PTP/MTP] este selectată. Pentru a importa filme<br />

pe computer, selectaţi [Auto] sau [Mass Storage].<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

114 RO


Setări LUN<br />

Setează metoda de afișare pentru fișierele media înregistrate afișate pe monitorul unui<br />

computer sau pe un alt monitor atunci când aparatul foto este conectat la un computer<br />

sau la o componentă AV prin intermediul unei conexiuni USB.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Setări LUN] t modul dorit<br />

Multiplu<br />

Individual<br />

Sunt afișate și imaginile de pe cardul de memorie, și cele din<br />

memoria internă. Selectaţi această setare atunci când conectaţi<br />

aparatul foto la un computer.<br />

Atunci când cardul de memorie este introdus în aparat, sunt<br />

afișate imaginile de pe card; dacă nu este introdus, sunt afișate<br />

imaginile din memoria internă. Selectaţi această setare dacă<br />

nici imaginile de pe cardul de memorie și nici cele din<br />

memoria internă nu sunt afișate atunci când aparatul este<br />

conectat la un alt dispozitiv (nu la un computer).<br />

Observaţie<br />

• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] atunci când încărcaţi imaginile pe un suport de date prin<br />

intermediul „PMB Portable”.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

115 RO


Descarcă muzică<br />

Puteţi folosi opţiunea „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a modifica<br />

melodiile de fundal.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Descarcă muzică]<br />

Este afișat mesajul „Modifică muzică prez. imag.<br />

Conectare la PC”.<br />

2 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și<br />

un computer și porniţi „Music Transfer”.<br />

3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a<br />

modifica fișierele muzicale.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

116 RO


Format muzică<br />

Puteţi șterge toate melodiile de fundal stocate pe aparatul foto. Opţiunea poate fi<br />

utilizată atunci când melodiile de fundal sunt deteriorate și nu pot fi redate.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Format muzică] t [OK]<br />

zReaducerea presetării muzicale la setarea din fabrică a<br />

aparatului foto<br />

Puteţi folosi „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) pentru a reseta fișierele<br />

muzicale la cele predefinite.<br />

1Executaţi [Descarcă muzică] și realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un<br />

computer.<br />

2Porniţi „Music Transfer” și reactivaţi muzica implicită.<br />

• Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea „Music Transfer”, vezi ajutorul din „Music<br />

Transfer”.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

117 RO


Economisire energ.<br />

Setează durata până la stingerea ecranului LCD și până la închiderea aparatului foto.<br />

Dacă nu folosiţi aparatul foto pentru o anumită <strong>per</strong>ioadă de timp atunci când este pornit<br />

și funcţionează pe bază de baterii, ecranul se stinge, iar aparatul se închide automat mai<br />

târziu, pentru a se evita descărcarea bateriilor (funcţia de închidere automată).<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Economisire energ.] t modul dorit<br />

Rezistenţă<br />

Standard<br />

Dezactivat<br />

Ecranul LCD se stinge automat dacă aparatul nu este folosit<br />

timp de 30 de secunde, iar alimentarea este oprită dacă<br />

aparatul nu este folosit timp de alte 30 de secunde.<br />

Ecranul LCD se stinge automat dacă aparatul nu este folosit<br />

timp de 1 minut, iar alimentarea este oprită dacă aparatul nu<br />

este folosit timp de încă 1 minut.<br />

Ecranul LCD nu se stinge și aparatul foto nu se închide<br />

automat.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

118 RO


TransferJet<br />

Puteţi selecta setările de comunicare TransferJet. TransferJet reprezintă o tehnologie<br />

pentru transfer wireless la mică distanţă, care <strong>per</strong>mite transferarea datelor așezând la<br />

distanţă mică două dispozitive între care doriţi să fie realizată o comunicare. Pentru a afla<br />

dacă aparatul dvs. foto este prevăzut cu funcţia TransferJet, verificaţi prezenţa marcajului<br />

(TransferJet) pe partea inferioară a aparatului foto.<br />

Utilizarea unui Memory Stick cu TransferJet (se vinde separat) <strong>per</strong>mite transferarea<br />

imaginilor între dispozitivele compatibile TransferJet.<br />

Pentru informaţii suplimentare despre TransferJet, consultaţi instrucţiunile de utilizare<br />

ale Memory Stick cu TransferJet.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[TransferJet] t modul dorit<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Activat<br />

Dezactivat<br />

Comunică prin TransferJet.<br />

Nu comunică prin TransferJet.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Observaţii<br />

• [TransferJet] este întotdeauna setat la [Dezactivat] în modul Facil.<br />

• În timpul călătoriei cu avionul, setaţi [TransferJet] la [Dezactivat]. În alte situaţii, respectaţi<br />

întotdeauna toate reglementările în vigoare în locul în care utilizaţi aparatul foto.<br />

• Conexiunea este întreruptă dacă transferul nu poate fi realizat în aproximativ 30 de secunde. În<br />

acest caz, selectaţi [Da] și realiniaţi cele două marcaje (TransferJet) de pe aparatul foto și de<br />

pe celălalt dispozitiv.<br />

• Memory Stick cu TransferJet și modelele de aparat foto cu TransferJet nu sunt comercializate în<br />

unele ţări și regiuni, din cauza legislaţiei și reglementărilor naţionale.<br />

• Setaţi funcţia [TransferJet] la [Dezactivat] în alte ţări și regiuni decât cele din care aţi achiziţionat<br />

aparatul dvs. foto. În funcţie de ţară sau regiune, dacă utilizaţi funcţia TransferJet, este posibil să<br />

fiţi sancţionat din cauza restricţiilor locale aplicabile transmiterii de unde electromagnetice.<br />

Index<br />

zCe este TransferJet?<br />

TransferJet vă <strong>per</strong>mite să partajaţi imagini trimiţând și primind<br />

date de acest tip. Introduceţi un Memory Stick cu TransferJet<br />

în aparatul dvs. foto și aliniaţi cele două marcaje<br />

(TransferJet) ale aparatului foto și ale celuilalt dispozitiv care<br />

acceptă această funcţie.<br />

Pentru informaţii suplimentare despre transferarea imaginilor,<br />

vezi pagina 83.<br />

119 RO


Calibrare<br />

Cu ajutorul acestei funcţii puteţi realiza calibrarea atunci când butoanele panoului tactil<br />

nu reacţionează la atingerea punctelor corespunzătoare.<br />

1 t (Setări) t (Setări principale) t<br />

[Calibrare]<br />

2 Folosiţi instrumentul de scris și atingeţi centrul<br />

semnului × afișat pe ecran, în ordine.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Observaţii<br />

• Pentru a întrerupe procesul de calibrare la jumătate, atingeţi [Anulează]. Reglajele efectuate<br />

până la acest punct nu sunt aplicate.<br />

• Dacă nu reușiţi să atingeţi punctul corect, calibrarea nu este executată. Atingeţi din nou centrul<br />

semnului ×.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

120 RO


Format<br />

Formatează cardul de memorie sau memoria internă. Pentru o bună funcţionare a<br />

cardului de memorie, vă recomandăm să folosiţi acest aparat foto pentru a formata toate<br />

cardurile pe care le utilizaţi pentru prima dată cu aparatul. Reţineţi că procesul de<br />

formatare are drept rezultat ștergerea tuturor datelor existente în cardul de memorie.<br />

Aceste date nu pot fi recu<strong>per</strong>ate. Nu uitaţi să faceţi o copie de siguranţă a datelor<br />

importante pe un computer sau pe un alt dispozitiv de stocare.<br />

1 t (Setări) t (Instrument card<br />

memorie) sau (Instrument memorie int.) t<br />

[Format] t [OK]<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Observaţie<br />

• Reţineţi că, prin formatare, se șterg <strong>per</strong>manent toate datele, inclusiv imaginile protejate.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

121 RO


Creează folder REC.<br />

Creează un folder în cardul de memorie, pentru stocarea imaginilor înregistrate.<br />

Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când creaţi un alt folder sau<br />

selectaţi un alt folder de înregistrare.<br />

1 t (Setări) t (Instrument card<br />

memorie) t [Creează folder REC.] t [OK]<br />

Observaţii<br />

• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.<br />

• Atunci când introduceţi în aparatul foto un card de memorie folosit cu alt echipament și realizaţi<br />

fotografii, este posibil ca un folder nou să fie creat automat.<br />

• Într-un folder pot fi stocate până la 4.000 de imagini. Atunci când capacitatea folderului este<br />

depășită, un folder nou este creat automat.<br />

zDespre foldere<br />

• După crearea unui folder nou, puteţi modifica folderul de stocare de destinaţie (pagina 123)<br />

și selecta folderul de vizualizare a imaginilor (pagina 96).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

122 RO


Modif. folder REC.<br />

Schimbă folderul din cardul de memorie utilizat în mod obișnuit pentru stocarea<br />

imaginilor înregistrate.<br />

1 t (Setări) t (Instrument card<br />

memorie) t [Modif. folder REC.]<br />

2 Selectaţi folderul în care doriţi să stocaţi<br />

imaginile utilizând / t [OK].<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Observaţii<br />

• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.<br />

• Nu puteţi selecta următorul folder ca folder de înregistrare.<br />

– Folderul „100”<br />

– Un folder cu un număr numai în forma „sssMSDCF” sau „sssANV01”.<br />

• Nu puteţi muta imaginile înregistrate într-un alt folder.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

123 RO


Șterg. folder REC<br />

Șterge folderul din cardul de memorie utilizat pentru stocarea imaginilor înregistrate.<br />

1 t (Setări) t (Instrument card<br />

memorie) t [Șterg. folder REC]<br />

2 Selectaţi folderul pe care doriţi să îl ștergeţi<br />

utilizând / t [OK].<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Observaţii<br />

• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.<br />

• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare folosind [Șterg. folder REC], folderul cu cel<br />

mai mare număr este selectat ca următorul folder de înregistrare.<br />

• Puteţi șterge numai folderele goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi<br />

redate de aparatul foto, ștergeţi, mai întâi, aceste imagini și fișiere și apoi ștergeţi folderul.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

124 RO


Copiază<br />

Copiază toate imaginile din memoria internă pe un card de memorie.<br />

1 Introduceţi în aparat un card de memorie cu<br />

suficient spaţiu liber.<br />

2 t (Setări) t (Instrument card<br />

memorie) t [Copiază] t [OK]<br />

Observaţii<br />

• Utilizaţi acumulatori complet încărcaţi. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere imagini folosind<br />

acumulatori cu o cantitate mică de energie, acumulatorii se pot descărca, provocând eșuarea<br />

copierii și chiar coru<strong>per</strong>ea datelor.<br />

• Nu puteţi copia individual imaginile.<br />

• Imaginile originale din memoria internă sunt păstrate și după copiere. Pentru a șterge conţinutul<br />

memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere și formataţi memoria internă<br />

([Format] din [Instrument memorie int.]).<br />

• În cardul de memorie este creat un folder nou, în care sunt copiate toate datele. Nu puteţi alege<br />

un anumit folder și copia imaginile în acesta.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

125 RO


Număr fișier<br />

Selectează metoda utilizată pentru atribuirea de numere imaginilor.<br />

1 t (Setări) t (Instrument card<br />

memorie) sau (Instrument memorie int.) t<br />

[Număr fișier] t modul dorit<br />

Serie<br />

Resetare<br />

Atribuie în ordine numere fișierelor, chiar dacă folderul de<br />

înregistrare sau cardul de memorie se schimbă. (Atunci când<br />

cardul de memorie înlocuit conţine un fișier cu un număr mai<br />

mare decât ultimul număr atribuit, i se atribuie un număr cu 1<br />

mai mare decât cel mai mare număr).<br />

Pornește de la 0001 de fiecare dată când folderul este<br />

modificat. (Atunci când folderul de înregistrare conţine un<br />

fișier, este atribuit un număr cu 1 mai mare decât cel mai mare<br />

număr).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

126 RO


Setare zonă<br />

Reglează ora în funcţie de ora locală dintr-o zonă selectată.<br />

1 t (Setări) t (Setări ceas) t<br />

[Setare zonă] t modul dorit<br />

Local<br />

Destinaţie<br />

zModificarea Setare zonă<br />

Folosiţi aparatul foto în zona dvs.<br />

Atunci când zona definită în momentul de faţă este diferită de<br />

zona de domiciliu, trebuie să efectuaţi Setare zonă.<br />

Folosiţi aparatul foto setat după ora destinaţiei dvs.<br />

Setaţi zona de destinaţie.<br />

Setarea unei destinaţii frecvent vizitate vă <strong>per</strong>mite să reglaţi cu ușurinţă ora la care<br />

vizitaţi respectiva destinaţie.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Pictograma Ora de vară<br />

Index<br />

1Atingeţi zona „Destinaţie”.<br />

2 Selectaţi zona utilizând / .<br />

3Atingeţi pictograma Ora de vară și selectaţi Ora de vară activat / dezactivat.<br />

4Atingeţi [OK].<br />

127 RO


Setare dată și oră<br />

Fixează din nou data și ora.<br />

1 t (Setări) t (Setări ceas) t<br />

[Setare dată și oră] t modul dorit<br />

Cuprins<br />

Format dată și oră<br />

Ora de vară<br />

Dată și oră<br />

Puteţi selecta formatul de afișare a datei și orei.<br />

Puteţi selecta Ora de vară [Activat]/[Dezactivat].<br />

Puteţi fixa data și ora.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Observaţie<br />

• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Folosind „PMB” de pe<br />

CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

128 RO


Vizualizarea unei imagini pe un<br />

televizor cu definiţie standard<br />

(SD)<br />

Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto la calitate standard, conectând<br />

aparatul foto la un televizor SD (definiţie standard). Consultaţi și instrucţiunile de<br />

utilizare a televizorului.<br />

1 Închideţi aparatul foto și televizorul.<br />

2 Așezaţi aparatul foto pe suportul cu ieșiri multiple (livrat).<br />

3 Conectaţi suportul cu ieșiri multiple la televizor, folosind cablul AV (livrat).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

1 La mufele de intrare<br />

audio / video<br />

Butonul<br />

(Redare)<br />

Suport cu ieșiri multiple<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

2 La mufa A/V OUT (STEREO)<br />

Index<br />

4 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

5 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.<br />

Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi / de pe ecranul<br />

LCD al acestui aparat foto pentru a selecta imaginea dorită.<br />

Observaţii<br />

Cablu AV<br />

• Atunci când este redată o singură imagine, pe televizor nu sunt afișate pictograme.<br />

• Nu puteţi reda imagini în modul [Mod Facil] în timpul afișării pe televizor.<br />

• La realizarea de filme în timp ce aparatul foto și un televizor sunt conectate, imaginea realizată<br />

nu este afișată pe televizor.<br />

129 RO


Vizualizarea unei imagini pe un<br />

televizor de înaltă definiţie (HD)<br />

Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto la calitate ridicată conectând<br />

aparatul foto la un televizor HD (de înaltă definiţie) prin intermediul cablului HDMI (se<br />

vinde separat) sau al cablului adaptor de ieșire HD (se vinde separat). Folosiţi un cablu<br />

adaptor pentru ieșirea HD, de compatibil Type2c. Consultaţi și instrucţiunile de utilizare<br />

a televizorului.<br />

1 Închideţi aparatul foto și televizorul de înaltă definiţie.<br />

2 Conectaţi aparatul foto la televizor folosind cablul HDMI (se vinde<br />

separat) sau un cablu adaptor de ieșire HD (se vinde separat).<br />

Observaţii<br />

• Atunci când este redată o singură imagine, pe televizor nu sunt afișate pictograme.<br />

• Nu puteţi reda imagini în modul [Mod Facil] în timpul afișării pe televizor.<br />

• Fotografiile realizate la dimensiunea [VGA] nu pot fi redate în formatul HD.<br />

• Atunci când realizaţi filme în timp ce aparatul foto și un televizor sunt conectate prin intermediul<br />

unui cablu HDMI (se vinde separat) sau al unui cablu adaptor de ieșire HD (se vinde separat),<br />

fotografia realizată nu este afișată pe televizor.<br />

z„PhotoTV HD”<br />

Acest aparat foto este compatibil cu „PhotoTV HD” standard.<br />

Conectând un televizor <strong>Sony</strong> compatibil cu „PhotoTV HD” prin intermediul unui<br />

cablu HDMI (se vinde separat) sau al unui cablu adaptor de ieșire HD (se vinde<br />

separat), vă puteţi bucura de o cu totul altă prezentare a fotografiilor dvs., la o<br />

calitate HD uimitoare, fără precedent.<br />

• PhotoTV HD <strong>per</strong>mite o redare foarte detaliată, fotografică, a texturilor și culorilor subtile.<br />

• Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor <strong>Sony</strong> compatibil cu modul Video A<br />

prin intermediul unui cablu HDMI, televizorul dvs. este setat automat la calitatea imaginii<br />

corespunzătoare imaginilor statice. Atunci când televizorul este setat la Video, calitatea<br />

imaginii este setată la cea corespunzătoare filmelor.<br />

• Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

130 RO


Vizualizarea unei imagini prin conectarea<br />

aparatului foto la un televizor HD prin intermediul<br />

cablului HDMI (se vinde separat)<br />

Conectaţi aparatul foto la mufa HDMI a unui televizor de înaltă definiţie prin<br />

intermediul cablului HDMI (se vinde separat).<br />

1 Așezaţi aparatul foto pe suportul cu ieșiri multiple (livrat).<br />

2 Conectaţi suportul cu ieșiri multiple la televizor, folosind cablul HDMI (se<br />

vinde separat).<br />

Mufă HDMI<br />

1 La mufa HDMI<br />

Butonul<br />

(Redare)<br />

Suport cu ieșiri multiple<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

2 La mufa HDMI<br />

Cablu HDMI<br />

3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

4 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.<br />

Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi / de pe ecranul<br />

LCD al acestui aparat foto pentru a selecta imaginea dorită.<br />

Index<br />

Observaţii<br />

•Atingeţi t (Setări) t (Setări principale) pentru a selecta [Auto] sau [1080i] pentru<br />

[Rezoluţie HDMI].<br />

• Semnalul sonor este setat la [Declanșator].<br />

• Nu conectaţi aparatul foto și echipamentul ce trebuie conectat folosind mufele de ieșire. Atunci<br />

când aparatul foto și televizorul sunt conectate folosindu-se mufele de ieșire, nu sunt generate<br />

nici imagini și nici sunet. O astfel de conexiune poate provoca și defecţiuni ale aparatului foto și /<br />

sau ale echipamentului conectat.<br />

• Această funcţie poate să nu funcţioneze corect cu unele televizoare de înaltă definiţie. De<br />

exemplu, este posibil să nu puteţi vedea un film pe televizorul dvs. de înaltă definiţie sau să auziţi<br />

sonorul acestuia.<br />

• Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.<br />

• Înregistrarea se poate opri automat pentru a proteja aparatul foto după o anumită <strong>per</strong>ioadă de<br />

timp, atunci când realizaţi filme cu aparatul foto și televizorul conectate printr-un cablu HDMI<br />

(se vinde separat).<br />

131 RO


Utilizarea „BRAVIA” Sync<br />

Atunci când utilizaţi un televizor care acceptă „BRAVIA” Sync (compatibil cu SYNC<br />

MENU), puteţi utiliza funcţiile de redare ale aparatului foto folosind telecomanda livrată<br />

odată cu televizorul, conectând aparatul foto la televizor prin intermediul cablului HDMI<br />

(se vinde separat).<br />

1 Așezaţi aparatul foto pe suportul cu ieșiri multiple (livrat).<br />

2 Conectaţi suportul cu ieșiri multiple la televizor, folosind un cablu HDMI<br />

(se vinde separat).<br />

3 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

4 Apăsaţi butonul (redare) al aparatului foto, pentru a-l porni.<br />

5 t (Setări) t (Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI]<br />

t [Activat]<br />

6 Apăsaţi butonul SYNC MENU de pe telecomanda televizorului, pentru a<br />

selecta modul dorit.<br />

Meniu<br />

Prezentare imag. cu<br />

muzică<br />

Imagine unică<br />

Index imagini<br />

Zoom larg<br />

Șterge<br />

Redare cu zoom<br />

Rotește<br />

Mod vizualizare<br />

Funcţie<br />

Redă automat imaginile cu efecte sonore sau muzică de fundal,<br />

ca succesiune.<br />

Redă o singură imagine odată.<br />

Afișează simultan mai multe imagini.<br />

Redă imaginile statice cu formatul de imagine 4:3 în formatul<br />

de imagine 16:9 atunci când vizualizaţi o imagine unică. În acest<br />

caz, partea de sus și de jos a imaginii va fi ușor tăiată.<br />

Șterge imaginile înregistrate.<br />

Redă imaginile mărite.<br />

Rotește o imagine statică.<br />

Selectează formatul de afișare a imaginilor multiple.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţii<br />

• Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor prin intermediul unui cablu HDMI,<br />

funcţiile pe care le puteţi utiliza sunt limitate.<br />

• Atunci când atingeţi ecranul LCD al aparatului foto în timp ce utilizaţi telecomanda,<br />

funcţionarea telecomenzii este temporar întreruptă.<br />

• Puteţi acţiona aparatul foto cu ajutorul telecomenzii televizorului dvs. conectând aparatul foto la<br />

un televizor compatibil „BRAVIA” Sync. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi<br />

instrucţiunile de utilizare a televizorului.<br />

• Dacă aparatul foto funcţionează defectuos în momentul acţionării de la telecomanda<br />

televizorului, cum ar fi atunci când este conectat prin HDMI la un televizor de altă marcă,<br />

atingeţi t (Setări) t (Setări principale) t [CONTROL PT.HDMI] t<br />

[Dezactivat].<br />

132 RO


Vizualizarea unei imagini prin conectarea<br />

aparatului foto la un televizor HD prin intermediul<br />

cablului adaptor de ieșire HD (se vinde separat)<br />

Conectaţi aparatul foto la un televizor HD (de înaltă definiţie) folosind cablul adaptor de<br />

ieșire HD (se vinde separat).<br />

Folosiţi un cablu adaptor pentru ieșirea HD, de compatibil Type2c.<br />

1 Conectaţi aparatul foto la televizor folosind un cablu adaptor de ieșire HD<br />

(se vinde separat).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Verde / albastru / roșu<br />

COMPONENT<br />

VIDEO IN<br />

AUDIO<br />

1 La mufele de intrare audio / video<br />

Butonul (Redare)<br />

Alb / roșu<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Cablu adaptor de ieșire HD<br />

2 La multiconector<br />

Index<br />

2 Porniţi televizorul și setaţi intrarea.<br />

3 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.<br />

Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi / de pe ecranul<br />

LCD al aparatului foto pentru a selecta imaginea dorită.<br />

Observaţie<br />

• Înainte de a utiliza această funcţie, selectaţi t (Setări) t (Setări principale) pentru<br />

a selecta [HD(1080i)] pentru [COMPONENT].<br />

133 RO


Utilizarea cu computerul<br />

dumneavoastră<br />

“PMB” și alte aplicaţii sunt prezente pe CD-ROM-ul (livrat) pentru a <strong>per</strong>mite o utilizare<br />

multilaterală a fotografiilor realizate cu aparatul foto Cyber-shot.<br />

Mediul computerizat recomandat (Windows)<br />

Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de o<strong>per</strong>are și caracteristici la utilizarea<br />

softului „PMB”, „Music Transfer” și „PMB Portable” sau la importarea imaginilor prin<br />

conexiune USB.<br />

SO (preinstalat)<br />

Altele<br />

Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/<br />

Windows 7<br />

Procesor: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid<br />

(pentru redarea / editarea filmelor de înaltă definiţie: Intel<br />

Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2 Duo<br />

1,66 GHz sau mai rapid)<br />

Memorie: 512 MB sau mai mult (pentru redarea / editarea<br />

filmelor de înaltă definiţie: 1 GB sau mai mult)<br />

Hard disk: spaţiu necesar pentru instalare — aproximativ<br />

500 MB<br />

Afișaj: rezoluţia ecranului: 1.024 × 768 puncte sau mai<br />

mult<br />

* 1 Variantele pe 64 de biţi sau Starter (Edition) nu sunt acceptate.<br />

Este necesară aplicaţia Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 sau mai recentă, pentru<br />

utilizarea funcţiei de creare a discurilor.<br />

* 2 Starter (Edition) nu este acceptată.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Mediul computerizat recomandat (Macintosh)<br />

Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de o<strong>per</strong>are și caracteristici la utilizarea<br />

softului „Music Transfer” și „PMB Portable” livrat sau la importarea imaginilor prin<br />

conexiune USB.<br />

SO (preinstalat)<br />

Conexiune USB: Mac OS X (de la v10.3 la v10.6)<br />

Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (de la<br />

v10.4 la v10.6)<br />

Observaţii<br />

• O<strong>per</strong>area nu este asigurată într-un mediu bazat pe o îmbunătăţire a sistemelor de o<strong>per</strong>are<br />

descrise mai sus sau într-un mediu cu reiniţializare repetată.<br />

• În cazul în care conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur computer,<br />

este posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile<br />

de dispozitive USB utilizate.<br />

• Conectarea aparatului foto folosind o interfaţă USB compatibilă cu Hi-Speed USB (compatibilă<br />

USB 2.0) <strong>per</strong>mite transferul avansat (transfer de mare viteză), dat fiind că aparatul foto este<br />

compatibil cu Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0).<br />

• Atunci când computerul dvs. iese din modul de inactivitate sau de așteptare, comunicarea dintre<br />

aparatul foto și computerul dvs. poate să nu fie reluată în același moment.<br />

134 RO


Utilizarea softului<br />

Instalarea „PMB (Picture Motion Browser)” și a<br />

„Music Transfer” (Windows)<br />

1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.<br />

Apare ecranul meniului de instalare.<br />

• Dacă ecranul nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]<br />

(Computerul meu)) t (SONYPMB).<br />

• Dacă apare ecranul de Redare automată, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile de<br />

pe ecran, pentru a continua instalarea.<br />

2 Faceţi clic pe [Instalare].<br />

Apare ecranul „Choose Setup Language” (Alegeţi limba de setare).<br />

3 Selectaţi limba dorită și treceţi la ecranul următor.<br />

Apare ecranul „License Agreement” (Acord de licenţă).<br />

4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio ( t ) pentru a<br />

accepta termenii contractului și apoi pe [Next] (Înainte).<br />

5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.<br />

• Pentru a instala, conectaţi aparatul foto și PC-ul la jumătatea procesului de instalare<br />

(pagina 137).<br />

• La afișarea mesajului de confirmare a repornirii, reporniţi computerul urmând instrucţiunile<br />

de pe ecran.<br />

• DirectX poate fi instalat în funcţie de sistemul computerului dvs.<br />

6 Scoateţi CD-ROM-ul după finalizarea instalării.<br />

7 Lansaţi softul.<br />

• Pentru a lansa „PMB”, faceţi clic pe (PMB) de pe desktop. Pentru metoda de utilizare<br />

detaliată, consultaţi pagina de asistenţă PMB (http://www.sony.co.jp/pmb-se/) (numai în<br />

engleză) sau (PMB Help).<br />

• Pentru a lansa „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All programs] (Toate programele)<br />

t (PMB).<br />

• Dacă „PMB” a fost instalat pe computer și dacă reinstalaţi „PMB” utilizând CD-ROM-ul<br />

livrat, puteţi lansa toate aplicaţiile din „PMB Launcher”. Pentru a lansa „PMB Launcher”,<br />

faceţi clic pe (PMB Launcher) de pe desktop.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţii<br />

• Conectaţi-vă ca Administrator.<br />

• Când „PMB” este lansat prima oară, mesajul de confirmare a instrumentului Informaţii apare pe<br />

ecran. Selectaţi [Start].<br />

135 RO


Instalarea „Music Transfer” (Macintosh)<br />

1 Porniţi computerul Macintosh și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea<br />

CD-ROM.<br />

2 Faceţi dublu clic pe (SONYPMB).<br />

3 Faceţi dublu clic pe fișierul [MusicTransfer.pkg] din folderul [Mac].<br />

Este iniţiată instalarea softului.<br />

Observaţii<br />

• „PMB” nu este compatibil cu computerele Macintosh.<br />

• Închideţi toate celelalte aplicaţii înainte de a instala „Music Transfer”.<br />

• Pentru instalare, trebuie să vă conectaţi ca Administrator.<br />

zNoţiuni introductive despre „PMB”<br />

• „PMB” vă <strong>per</strong>mite să importaţi fotografiile realizate cu aparatul foto în computer<br />

pentru a le putea afișa. Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și<br />

computerul dvs. și faceţi clic pe [Import] (Importare).<br />

• Imaginile dintr-un computer pot fi exportate pe un card de memorie și afișate pe<br />

ecranul aparatului foto. Realizaţi o conexiune USB între aparat și computer, faceţi<br />

clic pe [Export] (Exportare) t [Easy Export (PC Sync)] [Exportare facilă<br />

(Sincronizare PC)] din meniul [Manipulate] (Tratare) și apoi clic pe [Export]<br />

(Exportare).<br />

• Puteţi salva și imprima imagini cu data realizării acestora.<br />

• Puteţi afișa fotografiile memorate pe computer după data realizării într-un afișaj<br />

tip calendar.<br />

• Puteţi corecta imaginile statice (Reducere efect ochi roșii etc.) și puteţi modifica<br />

data și ora realizării.<br />

• Puteţi crea discuri cu un inscriptor de CD-uri sau de DVD-uri.<br />

• Discurile Blu-ray, AVCHD și DVD-Video pot fi create pe baza filmelor AVCHD<br />

importate pe un PC. (Aveţi nevoie de un computer cu conexiune la Internet în<br />

momentul creării iniţiale a unui disc Blu-ray sau DVD-Video).<br />

• Puteţi încărca imagini pe un serviciu de reţea. (Aveţi nevoie de o conexiune la<br />

internet).<br />

• Pentru mai multe informaţii, vezi (PMB Help).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

zNoţiuni introductive despre „Music Transfer”<br />

„Music Transfer” vă <strong>per</strong>mite să înlocuiţi fișierele muzicale înregistrate din fabrică în<br />

aparatul foto cu melodiile dumneavoastră preferate și puteţi șterge și adăuga fișiere<br />

muzicale.<br />

Puteţi, de asemenea, recu<strong>per</strong>a melodiile înregistrate în fabrică în memoria aparatului<br />

foto.<br />

• Puteţi importa următoarele tipuri de melodii cu ajutorul „Music Transfer”.<br />

– Fișierele MP3 stocate pe hard diskul computerului dvs.<br />

– Melodii de pe CD<br />

– Muzica predefinită și salvată pe aparatul foto<br />

• Înainte de a lansa „Music Transfer”, executaţi t (Setări) t (Setări<br />

principale) t [Descarcă muzică] și conectaţi aparatul foto la computer.<br />

Pentru alte informaţii, vezi ajutorul din „Music Transfer”.<br />

136 RO


Conectarea aparatului foto la<br />

computer<br />

1 Introduceţi acumulatori suficient încărcaţi în aparatul foto sau conectaţi<br />

un adaptor CA AC-LS5 (se vinde separat) la suportul cu ieșiri multiple<br />

(livrat) și la o priză de <strong>per</strong>ete și așezaţi aparatul foto în suportul cu ieșiri<br />

multiple.<br />

2 Porniţi computerul și apăsaţi butonul (Redare).<br />

3 Conectaţi aparatul foto la computerul dvs.<br />

• La stabilirea unei conexiuni USB pentru prima dată, computerul dvs. rulează automat un<br />

program de recunoaștere a aparatului foto. Așteptaţi câteva momente.<br />

1 La o mufă USB a computerului<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

2 La o mufă USB<br />

Suport cu ieșiri<br />

multiple<br />

Index<br />

Cablu USB<br />

Importarea imaginilor pe un computer (Windows)<br />

„PMB” vă <strong>per</strong>mite să importaţi fotografiile cu ușurinţă.<br />

Pentru informaţii despre funcţiile „PMB”, vezi „PMB Help”.<br />

Importarea imaginilor pe un computer fără „PMB”<br />

Atunci când Ex<strong>per</strong>tul de redare automată apare după realizarea conexiunii USB dintre<br />

aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] (Deschidere folder<br />

pentru vizualizarea fișierelor) t [OK] t [DCIM] sau [MP_ROOT] t copiaţi imaginile<br />

dorite în computer.<br />

Observaţii<br />

• Utilizaţi „PMB” pentru o<strong>per</strong>aţiuni precum importarea filmelor AVCHD pe un computer.<br />

• Dacă sunt executate o<strong>per</strong>aţiuni de pe un PC asupra unui fișier film AVCHD sau folder din<br />

aparatul foto atunci când aparatul foto este conectat la PC, fișierul imagine poate fi distrus sau<br />

redarea poate deveni imposibilă. Nu ștergeţi și nu copiaţi filme AVCHD de pe un PC pe cardul<br />

de memorie al aparatului foto. <strong>Sony</strong> nu își asumă nicio responsabilitate pentru efectele acestor<br />

o<strong>per</strong>aţiuni.<br />

137 RO


Importarea imaginilor pe un computer<br />

(Macintosh)<br />

1 Conectaţi mai întâi aparatul foto la computerul dvs. Macintosh. Faceţi<br />

dublu clic pe pictograma nou recunoscută de pe desktop t folderul în<br />

care sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi.<br />

2 Glisaţi și fixaţi fișierele imagini pe pictograma hard disk-ului.<br />

Fișierele imagini sunt copiate pe hard disk.<br />

3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk-ului t fișierul imagine dorit din<br />

folderul care conţine fișierele copiate.<br />

Imaginea este afișată.<br />

Ștergerea conexiunii USB<br />

Urmaţi procedurile de la pașii 1 - 3 de mai jos înainte de a:<br />

• Deconecta cablul USB.<br />

• Scoate cardul de memorie.<br />

• Introduce un card de memorie în aparatul foto după copierea imaginilor din memoria internă.<br />

• Închide aparatul foto.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

1 Faceţi dublu clic pe pictograma de<br />

deconectare de pe bara de sarcini.<br />

2 Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)<br />

(Dispozitiv USB de stocare masivă) t [Stop].<br />

3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de<br />

confirmare și faceţi clic pe [OK].<br />

Windows Vista<br />

Windows XP<br />

Pictograma de deconectare<br />

Index<br />

Observaţie<br />

• Glisaţi și fixaţi pictograma cardului de memorie sau pictograma unităţii pe pictograma „Gunoi”<br />

când utilizaţi un computer Macintosh și aparatul foto este deconectat de la computer.<br />

138 RO


Încărcarea imaginilor într-o<br />

aplicaţie media<br />

Acest aparat foto are încorporată aplicaţia „PMB Portable”.<br />

O puteţi folosi pentru următoarele acţiuni:<br />

• Încărcarea ușoară a imaginilor pe un blog sau pe altă aplicaţie media.<br />

• Încărcarea imaginilor dintr-un computer conectat la internet chiar și atunci când nu<br />

sunteţi acasă sau la birou.<br />

• Înregistrarea cu ușurinţă a aplicaţiilor media (cum ar fi blogurile) pe care le utilizaţi în<br />

mod frecvent.<br />

Pentru informaţii suplimentare despre „PMB Portable”, vezi ajutorul „PMB Portable”.<br />

Lansarea PMB Portable (Windows)<br />

Trebuie să selectaţi limba atunci când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată. Pentru<br />

aceasta, urmaţi pașii de mai jos. După ce aţi ales limba, nu mai este nevoie să efectuaţi<br />

pașii 3-5 la următoarea utilizare a aplicaţiei „PMB Portable”.<br />

1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.<br />

După conectarea aparatului foto la computer, se deschide Ex<strong>per</strong>tul de redare<br />

automată.<br />

Faceţi clic pe [×] pentru a închide Ex<strong>per</strong>tul pentru unităţile inutile.<br />

• Dacă Ex<strong>per</strong>tul de redare automată corespunzător nu apare, faceţi clic pe [Computer] [în<br />

Windows XP, (My Computer) (Computerul meu)] t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe<br />

„PMBP_Win.exe”.<br />

2 Faceţi clic pe „PMB Portable”.<br />

(În Windows XP, faceţi clic pe „PMB Portable” t [OK]).<br />

• Dacă aplicaţia „PMB Portable” nu este afișată în Ex<strong>per</strong>tul de redare automată, faceţi clic pe<br />

[Computer] t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”.<br />

Apare ecranul de selectare a limbii.<br />

3 Selectaţi limba dorită și faceţi clic pe [OK].<br />

Apare ecranul de selectare a regiunii.<br />

4 Selectaţi [Region] (Regiune) și [Country/Area] (Ţară/Zonă)<br />

corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].<br />

Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.<br />

5 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe<br />

[I Agree] (Accept).<br />

Este lansată aplicaţia „PMB Portable”.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

139 RO


Lansarea PMB Portable (Macintosh)<br />

1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.<br />

După conectarea aparatului foto la computer, pe desktop apare [PMBPORTABLE].<br />

Faceţi clic pe [×] pentru unităţile inutile.<br />

2 Faceţi clic pe [PMBP_Mac] în folderul [PMBPORTABLE].<br />

Apare ecranul de selectare a regiunii.<br />

3 Selectaţi [Region] (Regiune) și [Country/Area] (Ţară/Zonă)<br />

corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].<br />

Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.<br />

4 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe<br />

[I Agree] (Accept).<br />

Este lansată aplicaţia „PMB Portable”.<br />

Observaţii<br />

• „PMB Portable” nu este acceptat pentru filmele AVCHD.<br />

• Setaţi [Setări LUN] din [Setări principale] la [Multi].<br />

• Nu uitaţi să vă conectaţi la o reţea atunci când utilizaţi „PMB Portable”.<br />

• Atunci când încărcaţi imagini pe internet, acestea pot rămâne în memoria cache a computerului,<br />

în funcţie de furnizorul de servicii. La fel se întâmplă și când utilizaţi aparatul foto pentru a<br />

încărca imagini.<br />

• Dacă apare o eroare a aplicaţiei „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din greșeală,<br />

puteţi remedia „PMB Portable” descărcând programul de instalare PMB Portable de pe site-ul<br />

Web.<br />

Observaţii despre aplicaţia „PMB Portable”<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Cu ajutorul aplicaţiei „PMB Portable”, puteţi descărca adresele URL ale multor site-uri<br />

Web din serverele administrate de <strong>Sony</strong> („serverul <strong>Sony</strong>”).<br />

Pentru a utiliza aplicaţia „PMB Portable” și a profita de avantajele serviciului de<br />

încărcare a imaginilor sau ale altor servicii („serviciile”) oferite de aceste site-uri și de<br />

multe altele, trebuie să fiţi de acord cu următoarele:<br />

• Pentru a utiliza serviciilor unor site-uri, trebuie să vă înregistraţi și / sau să plătiţi o taxă. Dacă<br />

folosiţi astfel de servicii, trebuie să respectaţi clauzele și condiţiile impuse de site-urile în cauză.<br />

• O<strong>per</strong>atorii site-urilor pot întrerupe sau modifica furnizarea serviciilor în funcţie de necesităţi.<br />

Compania <strong>Sony</strong> nu este responsabilă pentru neînţelegerile apărute între utilizatori și terţi, pentru<br />

problemele utilizatorilor în ceea ce privește folosirea serviciilor, și nici pentru întreru<strong>per</strong>ea sau<br />

modificarea acestor servicii.<br />

• Pentru a accesa un site Web, serverul <strong>Sony</strong> vă va redirecţiona către acesta. Este posibil ca uneori<br />

să nu puteţi accesa un site, datorită lucrărilor de întreţinere sau pentru alte motive.<br />

• Dacă funcţionarea serverului <strong>Sony</strong> va fi întreruptă, veţi fi anunţat în timp util de<br />

indisponibilitatea site-ului <strong>Sony</strong> sau a altora.<br />

• Este posibil ca adresele URL către care vă redirecţionează serverul <strong>Sony</strong> și alte informaţii să fie<br />

înregistrate, în scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii <strong>Sony</strong>. Cu toate acestea, datele<br />

<strong>per</strong>sonale nu vor fi înregistrate în astfel de situaţii.<br />

140 RO


Crearea unui disc de filme<br />

Puteţi crea un disc pe baza filmelor AVCHD care au fost înregistrate cu acest aparat foto.<br />

Selectarea metodei de creare a unui disc de filme<br />

Selectaţi metoda corespunzătoare playerului dvs.<br />

Pentru informaţii suplimentare despre metoda de creare a unui disc utilizând „PMB”,<br />

vezi „PMB Help”.<br />

Pentru a importa filme pe un PC, vezi pagina 137.<br />

Player Metodă de creare Tip de disc<br />

Dispozitive de redare a<br />

discurilor Blu-ray<br />

(Player de discuri Blu-ray,<br />

PlayStation®3 etc.)<br />

Dispozitive de redare a<br />

formatului AVCHD<br />

(Player de discuri Blu-ray<br />

<strong>Sony</strong>, PlayStation®3 etc.)<br />

Dispozitive obișnuite de<br />

redare a DVD-urilor<br />

(DVD player, computere care<br />

pot reda DVD-uri etc.)<br />

Importarea filmelor pe un computer<br />

utilizând „PMB” și crearea unui disc<br />

Blu-ray<br />

Importarea filmelor pe un computer<br />

utilizând „PMB” și crearea unui disc<br />

în format AVCHD<br />

Crearea unui disc în format<br />

AVCHD folosind un alt inscriptor /<br />

înregistrator de DVD-uri decât<br />

DVDirect Express<br />

Importarea filmelor pe un computer<br />

utilizând „PMB” și crearea unui disc<br />

cu o calitate a imaginii de definiţie<br />

standard (SD)<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţie<br />

• În cazul în care creaţi un disc folosind <strong>Sony</strong> DVDirect (inscriptor de DVD-uri), utilizaţi slotul<br />

pentru cardul de memorie al inscriptorului de DVD-uri sau conectaţi inscriptorul de DVD-uri<br />

printr-o conexiune USB pentru a transfera datele.<br />

zCaracteristicile fiecărui tip de disc<br />

Cu ajutorul unui disc Blu-ray, puteţi înregistra filme cu o calitate a imaginii de<br />

înaltă definiţie (HD), cu o durată mai lungă decât în cazul DVD-urilor.<br />

Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) pot fi înregistrate pe medii<br />

DVD, cum ar fi discurile DVD-R, fiind creat un disc cu o calitate a imaginii de<br />

înaltă definiţie (HD).<br />

• Puteţi reda un disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) pe<br />

dispozitivele de redare a formatului AVCHD, cum ar fi un player <strong>Sony</strong> pentru<br />

discurile Blu-ray și un PlayStation® 3. Nu puteţi reda discul pe playerele DVD<br />

obișnuite.<br />

Filmele cu o calitate a imaginii de definiţie standard (SD) convertite din filmele cu<br />

o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) pot fi înregistrate pe medii DVD, cum<br />

ar fi discurile DVD-R, fiind creat un disc cu o calitate a imaginii de definiţie<br />

standard (SD).<br />

Continuare r<br />

141 RO


zTipurile de discuri care pot fi utilizate cu „PMB”<br />

Următoarele discuri de 12 cm pot fi utilizate cu „PMB”. Pentru informaţii despre<br />

discurile Blu-ray, vezi pagina 143.<br />

Tip de disc<br />

DVD-R / DVD+R / DVD+R DL<br />

DVD-RW / DVD+RW<br />

Caracteristici<br />

Nu poate fi reinscripţionat.<br />

Crearea discurilor AVCHD<br />

Poate fi reinscripţionat și reutilizat.<br />

• Folosiţi întotdeauna cea mai recentă versiune disponibilă de soft de sistem<br />

PlayStation®3.<br />

• Este posibil ca PlayStation®3 să nu fie disponibil în anumite ţări / regiuni.<br />

Un disc AVCHD cu o calitate a imaginii HD poate fi creat pe baza filmelor AVCHD<br />

importate pe un PC utilizându-se softul „PMB” livrat.<br />

1 Porniţi PC-ul și introduceţi un disc neutilizat în unitatea DVD.<br />

2 Lansaţi „PMB”.<br />

3 Selectaţi filmul AVCHD pe care doriţi să îl inscripţionaţi pe disc.<br />

4 Faceţi clic pe și selectaţi [Create AVCHD Format Discs (HD)]<br />

[Creare discuri în format AVCHD (HD)].<br />

5 Creaţi discul urmând instrucţiunile de pe ecran.<br />

Observaţii<br />

• Verificaţi dacă „PMB” a fost instalat în prealabil (pagina 135).<br />

• Imaginile statice și filmele MP4 nu pot fi înregistrate pe un disc AVCHD.<br />

• Crearea discului poate dura.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

zRedarea unui disc AVCHD pe un PC<br />

Discurile AVCHD pot fi redate pe un PC utilizând „Player for AVCHD” instalat<br />

împreună cu „PMB”. Pentru a lansa aplicaţia, faceţi clic pe [Start] t [All Programs]<br />

(Toate programele) t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] (Vizualizare) t<br />

[Player for AVCHD].<br />

Pentru o<strong>per</strong>aţiuni detaliate, vezi meniul Ajutor pentru „Player for AVCHD”.<br />

• În funcţie de caracteristicile computerului, imaginile pot să nu fie redate satisfăcător.<br />

Continuare r<br />

142 RO


Crearea discurilor Blu-ray<br />

Puteţi crea discuri Blu-ray pe baza filmelor AVCHD importate pe un PC.<br />

Computerul respectiv trebuie să dispună de resursele necesare creării de discuri Blu-ray.<br />

Puteţi folosi discuri BD-R (nereinscripţionabile) sau discuri BD-RE (reinscripţionabile).<br />

Nu se pot face înregistrări cu sesiuni multiple.<br />

Pentru a crea discuri Blu-ray, instalaţi [BD add-on software] (program suplimentar BD)<br />

în ecranul de instalare „PMB”. Pentru a efectua instalarea, computerul trebuie să fie<br />

conectat la Internet.<br />

Pentru o<strong>per</strong>aţiuni detaliate, vezi „PMB Help”.<br />

Crearea discurilor cu o calitate a imaginii de<br />

definiţie standard (SD)<br />

DVD-urile cu o calitate a imaginii de definiţie standard (SD) pot fi create utilizând softul<br />

„PMB” livrat și selectând un film AVCHD importat pe PC.<br />

1 Porniţi PC-ul și introduceţi un disc neutilizat în unitatea DVD.<br />

• Dacă un alt program decât „PMB” este iniţiat automat, închideţi-l.<br />

2 Lansaţi „PMB”.<br />

3 Selectaţi filmul AVCHD pe care doriţi să îl inscripţionaţi pe disc.<br />

4 Faceţi clic pe și selectaţi [Create DVD-Video Format Discs (STD)]<br />

[Creare discuri în format DVD-Video (STD)].<br />

5 Creaţi discul urmând instrucţiunile de pe ecran.<br />

Observaţii<br />

• Verificaţi dacă „PMB” a fost instalat în prealabil (pagina 135).<br />

• Nu puteţi crea discuri pentru filmele MP4.<br />

• Crearea discului poate dura, din cauza convertirii filmului AVCHD la o calitate a imaginii de<br />

definiţie standard (SD).<br />

• Computerul trebuie să fie conectat la Internet în momentul creării iniţiale a unui disc DVD-<br />

Video.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

143 RO


Imprimarea imaginilor statice<br />

Puteţi imprima imaginile statice folosind următoarele metode.<br />

• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă PictBridge<br />

• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă cu cardul de memorie<br />

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.<br />

• Imprimarea cu ajutorul unui computer<br />

Puteţi importa imagini pe un computer folosind softul „PMB” livrat și le puteţi<br />

imprima. Puteţi insera data pe imagine și o puteţi imprima astfel.<br />

Pentru informaţii suplimentare, vezi „PMB Help”.<br />

• Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 146)<br />

Observaţii<br />

• Atunci când imprimaţi fotografii realizate în modul 16:9, este posibil ca ambele margini să fie<br />

decupate.<br />

• Nu puteţi imprima fotografii panoramice, în funcţie de imprimantă.<br />

Imprimarea directă a fotografiilor, folosind o<br />

imprimantă compatibilă PictBridge<br />

Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima fotografiile realizate cu aparatul foto<br />

conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.<br />

„PictBridge” se bazează pe standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging<br />

Products Association)<br />

1 Introduceţi acumulatorii suficient încărcaţi în aparatul foto.<br />

2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

1 La o mufă USB a<br />

imprimantei<br />

2 La o mufă USB<br />

Suport cu<br />

ieșiri multiple<br />

Cablu USB<br />

3 Porniţi aparatul foto și imprimanta.<br />

După realizarea conexiunii, indicatorul apare pe ecran.<br />

Dacă indicatorul se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (indicaţie de<br />

eroare), verificaţi imprimanta conectată.<br />

Continuare r<br />

144 RO


4 t (Imprimare) t modul dorit<br />

Această imagine<br />

Imagini multiple<br />

Toate din interval temporal<br />

Toate din acest folder<br />

5 Opţiunea de setare dorită t [Pornire]<br />

Cantitate<br />

Aspect<br />

Dimensiune<br />

Dată<br />

Imprimă imaginea afișată în momentul de faţă în<br />

modul imagine unică.<br />

Puteţi selecta și imprima mai multe imagini.<br />

După pasul 4, executaţi următoarele.<br />

1Atingeţi imaginea pe care doriţi să o imprimaţi.<br />

Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există<br />

imagini de imprimat.<br />

Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj pentru a<br />

șterge marcajul .<br />

2Atingeţi [OK] t [OK].<br />

Imprimă concomitent toate imaginile din intervalul<br />

temporal și folderul selectate.<br />

Atingeţi [OK] după pasul 4.<br />

Selectează numărul de copii ale imaginii specificate<br />

care va fi imprimat.<br />

• Numărul indicat de imagini poate să nu încapă pe o<br />

singură pagină, în funcţie de cantitatea de imagini.<br />

Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le<br />

imprimaţi una lângă cealaltă pe o foaie.<br />

Selectează dimensiunea paginii de imprimare.<br />

Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data<br />

și ora pe imagini.<br />

• Atunci când alegeţi [Dată], data va fi inserată în ordinea<br />

selectată cu opţiunea [Setare dată și oră] a aparatului foto.<br />

Această funcţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de<br />

imprimantă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Observaţii<br />

• Filmele nu pot fi imprimate.<br />

• Dacă nu aţi reușit să conectaţi aparatul foto la imprimantă, verificaţi dacă aţi setat [Conectare<br />

USB] din [Setări principale] la [PictBridge].<br />

• Nu deconectaţi cablul USB cât timp indicatorul (Se conectează la PictBridge) este afișat pe<br />

ecran.<br />

145 RO


Imprimarea la un centru de imprimare<br />

Puteţi duce un card de memorie cu fotografii realizate cu aparatul foto la un centru de<br />

imprimare a fotografiilor. Cât timp centrul oferă servicii de imprimare fotografică<br />

conformă cu DPOF, puteţi executa un marcaj (Imprimare) pe imagini, în avans, în<br />

meniul de vizualizare, ceea ce înseamnă că nu va trebui să le selectaţi din nou în<br />

momentul imprimării la centru.<br />

Observaţii<br />

• La un centru de imprimare nu puteţi imprima, direct de pe aparatul foto, imagini stocate în<br />

memoria internă. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 125) și duceţi cardul la centrul<br />

de imprimare.<br />

• Solicitaţi centrului dvs. de imprimare informaţii despre tipurile de carduri de memorie acceptate.<br />

• S-ar putea să aveţi nevoie de un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Luaţi<br />

legătura cu centrul dvs. de imprimare.<br />

• Înainte de a duce fotografiile la un centru, copiaţi (creaţi o copie de siguranţă) datele pe un disc.<br />

• Nu puteţi stabili numărul de fotografii imprimate.<br />

• Dacă doriţi să suprapuneţi date pe imagini, luaţi legătura cu centrul dvs. de imprimare.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

146 RO


Probleme tehnice<br />

Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.<br />

1 Citiţi informaţiile de la paginile 147–155.<br />

Dacă pe ecran apare un cod sub forma „C/E:ss:ss”,<br />

consultaţi pagina 156.<br />

2 Scoateţi acumulatorii, așteptaţi aproximativ un<br />

minut, reintroduceţi acumulatorii și porniţi aparatul<br />

foto.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

3 Iniţializaţi setările (pagina 109).<br />

4 Consultaţi dealerul <strong>Sony</strong> sau centrul de service <strong>Sony</strong><br />

local autorizat.<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Reţineţi faptul că, atunci când duceţi aparatul foto la reparat, vă daţi acordul pentru<br />

verificarea conţinutului memoriei interne și a fișierelor muzicale.<br />

Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările<br />

frecvente pe site-ul web de asistenţă clienţi.<br />

http://www.sony.net/<br />

Index<br />

Acumulatorii și alimentarea<br />

Nu puteţi introduce acumulatorii.<br />

•Bateria trebuie să fie așezată în direcţia corectă. Introduceţi bateria până când clapeta de<br />

scoatere a bateriei se blochează.<br />

Nu puteţi porni aparatul foto.<br />

• După ce aţi introdus acumulatorii în aparatul foto, pot trece câteva minute până când aparatul<br />

foto pornește.<br />

•Introduceţi corect acumulatorii.<br />

•Acumulatorii sunt descărcaţi. Introduceţi acumulatori încărcaţi.<br />

•Bornele acumulatorului sunt murdare. Îndepărtaţi murdăria ștergându-le ușor cu o lavetă<br />

moale.<br />

•Utilizaţi acumulatori recomandaţi.<br />

Aparatul foto se închide brusc.<br />

•În funcţie de aparatul foto și de tem<strong>per</strong>atura bateriei, aparatul foto se poate închide automat,<br />

din motive de protecţie. În acest caz, pe ecranul LCD apare un mesaj înainte ca aparatul foto<br />

să se închidă.<br />

•Dacă nu utilizaţi aparatul foto pentru o anumită <strong>per</strong>ioadă de timp atunci când este pornit și<br />

atunci când [Economisire energ.] este setată la [Standard] sau la [Rezistenţă], acesta se<br />

închide automat, pentru a se evita descărcarea acumulatorilor. Porniţi din nou aparatul foto.<br />

147 RO


Indicatorul de energie rămasă nu este corect.<br />

• Acest fenomen apare atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.<br />

•A apărut o discrepanţă între indicatorul de energie rămasă și energia reală rămasă. Descărcaţi<br />

complet, o dată, acumulatorii, și apoi reîncărcaţi-i, pentru a corecta indicaţia. În funcţie de<br />

condiţiile de utilizare, este posibil ca afișajul să rămână incorect.<br />

•Acumulatorii nu mai pot fi utilizaţi (pagina 164). Înlocuiţi-i cu acumulatori noi.<br />

Nu puteţi încărca acumulatorii.<br />

•Nu puteţi încărca acumulatorii folosind adaptorul CA (se vinde separat). Utilizaţi încărcătorul<br />

de baterie pentru a încărca bateria.<br />

Ledul CHARGE se aprinde intermitent în timpul încărcării bateriei.<br />

•Scoateţi și reintroduceţi acumulatorii, verificând dacă aceștia sunt corect instalaţi.<br />

• Tem<strong>per</strong>atura poate să fie nepotrivită pentru încărcare. Încercaţi să încărcaţi din nou<br />

acumulatorii în intervalul de tem<strong>per</strong>atură de încărcare corespunzător [de la 10°C la 30°C].<br />

• Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 164.<br />

Realizarea de fotografii statice / filme<br />

Nu puteţi înregistra imagini.<br />

• Atunci când imaginile nu pot fi înregistrate pe un card de memorie, dar pot fi înregistrate în<br />

memoria internă, chiar dacă un card de memorie a fost introdus în aparatul foto, verificaţi<br />

dacă l-aţi introdus complet.<br />

•Verificaţi spaţiul liber din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Dacă sunt pline,<br />

faceţi una dintre următoarele:<br />

– Ștergeţi imaginile inutile (pagina 81).<br />

– Schimbaţi cardul de memorie.<br />

• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce bliţul se încarcă.<br />

•Acţionaţi butonul de mod (Imagine statică) / (Film).<br />

•Se recomandă să utilizaţi următoarele carduri de memorie atunci când înregistraţi filme:<br />

– „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”<br />

– Card de memorie SD, card de memorie SDHC și card de memorie SDXC (clasa 4 sau mai<br />

rapid)<br />

• Setaţi [Mod demo] la [Dezactivat] (pagina 108).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.<br />

• Nu este realizată nicio fotografie dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.<br />

• Setaţi [Mod demo] la [Dezactivat] (pagina 108).<br />

Funcţia antineclaritate nu funcţionează.<br />

•Funcţia antineclaritate poate să nu funcţioneze corect la realizarea fotografiilor nocturne.<br />

•Fotografiaţi după ce apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.<br />

Înregistrarea durează mult timp.<br />

•Atunci când timpul de expunere scade sub o anumită valoare, de exemplu atunci când<br />

realizaţi fotografii în locuri întunecoase, aparatul foto reduce automat interferenţele<br />

imaginilor. Această funcţie se numește timp redus cu NR (reducere zgomot), iar durata de<br />

fotografiere crește.<br />

•Funcţia Reducere ochi închiși este activată. Atunci când opţiunea [Reducere ochi închiși] este<br />

setată la [Auto], resetaţi-o la [Dezactivat] (pagina 73).<br />

148 RO


Imaginea nu este focalizată.<br />

• Subiectul este prea aproape. În momentul fotografierii, distanţa dintre obiectiv și subiect<br />

trebuie să fie mai mare decât cea mai mică distanţă de fotografiere [aproximativ 1 cm (W) /<br />

50 cm (T) de la obiectiv, în modurile Autoreglare inteligentă și Facil, sau aproximativ 8 cm<br />

(W) / 50 cm (T) de la obiectiv în alte moduri de înregistrare]. Sau setaţi la modul Focalizare<br />

apropiată și realizaţi fotografia la o distanţă de aproximativ 1-20 cm faţă de partea W.<br />

• Modul (Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul Selectare scenă la<br />

realizarea de fotografii statice.<br />

Zoomul nu funcţionează.<br />

•Nu puteţi utiliza zoomul în timpul fotografierii în modul Foto panoramică inteligentă prin<br />

balans.<br />

•Nu puteţi folosi funcţia Zoom inteligent, în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 100).<br />

•Nu puteţi utiliza zoomul digital în următoarele situaţii:<br />

– În modul Film<br />

– În modul Corecţie contrejour HDR<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.<br />

Nu puteţi selecta funcţia Detecţie feţe.<br />

• Puteţi selecta Detecţie feţe numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] și<br />

modul de măsurare este setat la [Multi].<br />

• Nu puteţi selecta Detecţie feţe atunci când modul Focalizare la mică distanţă este activat.<br />

Bliţul nu funcţionează.<br />

•Nu puteţi utiliza bliţul în următoarele situaţii:<br />

– Realizaţi fotografii în rafală (pagina 58).<br />

– Modul (Sensibilitate înaltă), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul<br />

Selectare scenă.<br />

– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans<br />

– În modul Film<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

•Setaţi bliţul la [Activat] (pagina 49) în modul Focalizare la mică distanţă sau atunci când<br />

modul Selectare scenă este setat la (Peisaj), (Specialităţi culinare), (Animal de<br />

companie), (Plajă), (Zăpadă), (Subacvatic) sau la (Declanșator de mare viteză).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Pe fotografiile realizate cu bliţ apar pete rotunde albe, neclare.<br />

• Particulele din aer (praf, polen etc.) au reflectat lumina bliţului și au apărut în fotografie.<br />

Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.<br />

149 RO


Funcţia de fotografiere în prim-plan (funcţiile Macro / Focalizare sunt activate) nu<br />

funcţionează.<br />

• Modul (Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul Selectare scenă.<br />

• Atunci când selectaţi modul Focalizare apropiată, distanţa de fotografiere este de aproximativ<br />

1-20 de cm.<br />

• [Macro] este setat la [Auto] în următoarele situaţii:<br />

– În modul Foto panoramică inteligentă prin balans<br />

– În modul Film<br />

– În modul Anti-neclaritate în mișcare<br />

– În modul Seara, fără trepied<br />

– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.<br />

– În modul Facil<br />

– Atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o <strong>per</strong>soană] sau la [Autoportret două<br />

<strong>per</strong>soane].<br />

Fotografierea Macro nu poate fi dezactivată.<br />

• Nu există nicio funcţie de dezactivare forţată a fotografierii macro. În modul [Auto], puteţi să<br />

fotografiaţi chiar și un subiect aflat la distanţă.<br />

Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.<br />

• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.<br />

Nu puteţi insera date pe imagini.<br />

•Acest aparat foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu ajutorul<br />

„PMB”, puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora (pagina 135).<br />

Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când ţineţi butonul<br />

declanșator apăsat pe jumătate.<br />

• Expunerea este incorectă. Corectaţi expunerea (pagina 60).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Culorile imaginii nu sunt corecte.<br />

•Reglaţi [Balans de alb] (pagina 63).<br />

Imaginea prezintă interferenţe atunci când vizualizaţi ecranul într-un loc<br />

întunecat.<br />

• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului făcând temporar imaginea mai<br />

luminoasă în condiţii de iluminare slabă. Acest lucru nu afectează imaginea înregistrată.<br />

Ochii subiectului ies roșii.<br />

•Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] la [Auto] sau la [Activat] (pagina 103).<br />

•Fotografiaţi subiectul cu bliţ, de la o distanţă mai mică decât intervalul bliţului.<br />

• Aprindeţi lumina în încă<strong>per</strong>e și fotografiaţi subiectul.<br />

• Retușaţi imaginea folosind [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] din meniul de<br />

vizualizare sau corectaţi-o folosind „PMB”.<br />

Pe ecran apar puncte care nu dispar ulterior.<br />

•Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.<br />

150 RO


Nu puteţi realiza o suită de fotografii.<br />

• Nu puteţi realiza fotografii succesive atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată.<br />

• Memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă). Ștergeţi imaginile inutile (pagina 81).<br />

•Energia bateriei este scăzută. Introduceţi acumulatori încărcaţi.<br />

Aceeași fotografie este realizată de mai multe ori.<br />

• Setaţi [Rafală] la [Dezactivat] (pagina 58).<br />

• [Recunoaștere scenă] este setată la [Avansat] (pagina 69).<br />

Vizualizarea imaginilor<br />

Nu puteţi reda imaginile.<br />

•Verificaţi dacă aţi introdus complet cardul de memorie în aparatul foto.<br />

•Numele folderului / fișierului s-a modificat pe computerul dvs.<br />

•Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer<br />

sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.<br />

• Aparatul foto este în modul USB. Ștergeţi conexiunea USB (pagina 138).<br />

•Utilizaţi „PMB” pentru a reda imaginile stocate pe un PC cu acest aparat foto.<br />

Data și ora nu sunt afișate.<br />

• [Setări afișare] este setat la [Dezactivat].<br />

Partea stângă și cea dreaptă a ecranului apar cu culoarea neagră.<br />

• [Orientare automată] este setată la [Activat] (pagina 101).<br />

Butoanele și pictogramele nu mai apar.<br />

• Dacă atingeţi partea dreaptă sus a ecranului în timpul fotografierii, butoanele și pictogramele<br />

vor dispărea temporar. Vor reapărea atunci când luaţi degetul de pe ecran.<br />

•[Setări afișare] din meniul de fotografiere sau vizualizare sunt setate la [Dezactivat]. Atingeţi<br />

partea stângă a ecranului LCD și glisaţi spre dreapta.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Nu puteţi auzi muzica în timpul succesiunilor de imagini.<br />

• Transferaţi fișierele muzicale pe aparatul foto cu „Music Transfer” (paginile 135, 136).<br />

• Confirmaţi corectitudinea setărilor pentru volum și pentru prezentarea de imagini<br />

(paginile 79, 92).<br />

•Prezentarea de imagini este redată cu [Redare continuă]. Selectaţi [Prezentare imag. cu<br />

muzică] și redaţi.<br />

Imaginea nu apare pe televizor.<br />

• Aparatul foto și televizorul trebuie să utilizeze același sistem de culoare (pagina 161).<br />

• Verificaţi dacă aţi realizat corect conexiunea (paginile 129, 130).<br />

• În cazul în care cablul USB este conectat la mufa USB, deconectaţi cablul (pagina 138).<br />

• La realizarea de filme în timp ce aparatul foto și un televizor sunt conectate, imaginea<br />

realizată nu este afișată pe televizor.<br />

Ștergerea<br />

Nu puteţi șterge o imagine.<br />

• Anulaţi protecţia (pagina 89).<br />

151 RO


Computere<br />

„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu un slot<br />

„Memory Stick”.<br />

•Verificaţi dacă atât computerul, cât și cititorul / inscriptorul de „Memory Stick” acceptă un<br />

„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și cititoare / inscriptoare „Memory<br />

Stick” fabricate de alţi producători decât <strong>Sony</strong> trebuie să se adreseze producătorilor<br />

respectivi.<br />

•Dacă un „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer<br />

(pagina 137). Computerul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.<br />

Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.<br />

•Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, introduceţi acumulatori încărcaţi sau<br />

folosiţi adaptorul CA (se vinde separat).<br />

• Setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau la [Mass Storage] (pagina 114).<br />

•Folosiţi cablul USB pentru conexiunea dintre computer și aparatul foto.<br />

•Deconectaţi cablul USB de la computer și de la aparatul foto și reconectaţi-l ferm.<br />

• Deconectaţi toate celelalte echipamente, cu excepţia aparatului foto, a tastaturii și a mouseului,<br />

de la conectoarele USB ale computerului dvs.<br />

•Conectaţi aparatul foto direct la computerul dvs., fără să folosiţi un hub USB sau alt<br />

dispozitiv.<br />

Nu puteţi importa imagini.<br />

•Conectaţi corect aparatul foto la computerul dvs., realizând o conexiune USB (pagina 137).<br />

•La realizarea de fotografii cu un card de memorie formatat cu un computer, este posibil să nu<br />

puteţi importa imaginile pe un computer. Realizaţi fotografiile cu un card de memorie<br />

formatat cu aparatul foto (pagina 121).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.<br />

•Realizaţi conexiunea USB după pornirea computerului.<br />

După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia „PMB Portable” nu pornește.<br />

• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu].<br />

• Setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau la [Mass Storage].<br />

•Conectaţi computerul la reţea.<br />

Nu puteţi reda imagini pe computerul dvs.<br />

• Dacă folosiţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 135).<br />

•Luaţi legătura cu producătorul computerului sau al softului.<br />

Imaginile și sunetul sunt întrerupte de interferenţe la vizionarea unui film pe un<br />

computer.<br />

•Redaţi filmul direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Utilizaţi „PMB” și<br />

importaţi filmul în computer, apoi redaţi-l (pagina 135).<br />

Imaginile odată exportate pe un computer nu pot fi vizualizate pe aparatul foto.<br />

•Utilizaţi „PMB” pentru a reda imaginile stocate pe un PC cu acest aparat foto.<br />

•Înregistraţi imaginea în fișierul bazei de date de imagini și redaţi-o în [Vizualizare dată]<br />

(pagina 87).<br />

•Acest aparat foto nu dispune de funcţia Vizualizare eveniment.<br />

152 RO


Card de memorie<br />

Cardul de memorie nu poate fi introdus.<br />

• Introduceţi-l în direcţia corectă.<br />

Aţi formatat un card de memorie din greșeală.<br />

• Toate datele de pe cardul de memorie sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recu<strong>per</strong>a.<br />

Datele sunt înregistrate în memoria internă, deși aţi introdus un card de memorie.<br />

• Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul de memorie, până la capăt.<br />

Memoria internă<br />

Nu puteţi reda sau înregistra imagini folosind memoria internă.<br />

•În aparatul foto este introdus un card de memorie. Scoateţi-l.<br />

Nu puteţi copia toate datele din memoria internă pe un card de memorie.<br />

•Cardul de memorie este plin. Copiaţi-le pe un card de memorie cu suficient spaţiu liber.<br />

Nu puteţi copia datele de pe cardul de memorie sau din computer în memoria<br />

internă.<br />

• Această funcţie nu este disponibilă.<br />

Imprimarea<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Vezi „Imprimanta compatibilă PictBridge”, precum și următoarele informaţii.<br />

Nu puteţi imprima o imagine.<br />

•Consultaţi manualul de utilizare a imprimantei.<br />

Imaginile sunt imprimate cu ambele margini decupate.<br />

•În funcţie de imprimanta dvs., toate marginile unei imagini pot fi decupate. Mai ales atunci<br />

când imprimaţi o fotografie realizată la formatul de imagine [16:9], laterala imaginii poate fi<br />

decupată.<br />

•La imprimarea imaginilor folosind imprimanta dvs., anulaţi setările de decorare sau fără<br />

chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii cu privire la prezenţa sau<br />

absenţa acestor funcţii.<br />

•Atunci când imprimaţi imaginile la un centru, întrebaţi <strong>per</strong>sonalul dacă poate imprima<br />

imaginile fără să decupeze marginile.<br />

Nu puteţi imprima imagini cu data realizării acestora.<br />

•Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima fotografiile cu data realizării acestora (pagina 135).<br />

• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu toate acestea, dat<br />

fiind că fotografiile realizate cu aparatul foto includ informaţii despre data înregistrării, puteţi<br />

imprima imaginile cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul recunoaște informaţiile Exif.<br />

Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.<br />

•Dacă apelaţi la un centru de imprimare, rugaţi <strong>per</strong>sonalul să suprapună datele pe imagini.<br />

153 RO


Imprimanta compatibilă PictBridge<br />

Nu puteţi stabili o conexiune.<br />

• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu respectă standardul<br />

PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei în ceea ce privește conformitatea sau<br />

neconformitatea cu PictBridge.<br />

•Verificaţi dacă imprimanta este pornită și poate fi conectată la aparatul foto.<br />

•Setaţi [Conectare USB] la [PictBridge] (pagina 114).<br />

•Deconectaţi cablul USB și reconectaţi-l. Dacă pe imprimantă apare un mesaj de eroare,<br />

consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.<br />

Nu puteţi imprima imagini.<br />

•Verificaţi dacă aparatul foto și imprimanta sunt conectate corect cu ajutorul cablului USB.<br />

•Porniţi imprimanta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a<br />

imprimantei.<br />

•Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, imaginile pot să nu fie imprimate. Deconectaţi<br />

cablul USB și reconectaţi-l. Dacă nici acum nu puteţi imprima imaginile, deconectaţi din nou<br />

cablul USB, închideţi și reporniţi imprimanta și reconectaţi cablul.<br />

•Filmele nu pot fi imprimate.<br />

•Este posibil ca fotografiile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorul<br />

unui computer să nu poată fi imprimate.<br />

•Este posibil ca imaginile panoramice să nu fie imprimate sau să fie imprimate cu ambele<br />

margini decupate, în funcţie de imprimantă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Imprimarea este anulată.<br />

• Nu deconectaţi cablul USB înainte ca indicatorul<br />

stingă.<br />

(Se conectează la PictBridge) să se<br />

Index<br />

Nu puteţi introduce data sau imprima imagini în modul index.<br />

•Imprimanta nu prezintă aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii<br />

cu privire la prezenţa sau absenţa acestor funcţii.<br />

•Este posibil ca data să nu poată fi introdusă în modul index, în funcţie de imprimantă. Luaţi<br />

legătura cu producătorul imprimantei.<br />

„---- -- --” este imprimat pe imagine în locul datei.<br />

•Imaginea nu prezintă informaţii despre înregistrare, deci data nu poate fi introdusă. Setaţi<br />

[Dată] la [Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 144).<br />

Nu puteţi imprima imaginea la dimensiunea selectată.<br />

•Atunci când înlocuiţi hârtia imprimantei cu hârtie de altă dimensiune după ce aţi conectat<br />

imprimanta la aparatul foto, deconectaţi cablul USB de la imprimantă și reconectaţi<br />

imprimanta.<br />

• Setarea de imprimare a aparatului foto este diferită de cea a imprimantei. Modificaţi setarea<br />

aparatului foto (pagina 144) sau a imprimantei.<br />

•Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate funcţiona la<br />

dimensiunea dorită.<br />

Nu puteţi acţiona aparatul foto după ce aţi anulat imprimarea.<br />

• Așteptaţi câteva momente pentru ca imprimanta să execute anularea. Durata de așteptare<br />

variază în funcţie de imprimantă.<br />

154 RO


Ecran tactil<br />

Butoanele ecranului tactil nu funcţionează corect sau complet.<br />

• Executaţi [Calibrare] (pagina 120).<br />

• [Carcasă] este setată la [Activat] (pagina 113).<br />

Instrumentul de scris reacţionează în punctele nepotrivite.<br />

• Executaţi [Calibrare] (pagina 120).<br />

Altele<br />

Obiectivul se înceţoșează.<br />

•Pe obiectiv s-a adunat condens din cauza umezelii. Închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp<br />

de aproximativ o oră.<br />

Aparatul foto se încălzește atunci când îl utilizaţi pentru o <strong>per</strong>ioadă îndelungată<br />

de timp.<br />

•Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.<br />

La pornirea aparatului foto, apare ecranul Setare ceas.<br />

•Fixaţi din nou data și ora (pagina 128).<br />

• Bateria internă reîncărcabilă, de rezervă, s-a descărcat. Introduceţi o baterie încărcată,<br />

închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp de 24 de ore sau mai mult.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Data sau ora este incorectă.<br />

• Setare zonă este setată la altă locaţie decât locaţia dvs. curentă. Schimbaţi setarea cu<br />

(Setări) t (Setări ceas) t [Setare zonă].<br />

t<br />

Index<br />

155 RO


Indicatoare și mesaje de<br />

avertizare<br />

Afișajul de diagnosticare automată<br />

Dacă apare un cod care începe cu o literă a alfabetului, funcţia de diagnosticare automată<br />

a aparatului foto este activată. Ultimele două cifre (indicate de ss) vor diferi în funcţie<br />

de starea aparatului foto.<br />

Dacă nu puteţi remedia situaţia chiar și după ce aţi aplicat următoarele soluţii de câteva<br />

ori, este posibil ca aparatul foto să necesite reparaţii. Consultaţi dealerul <strong>Sony</strong> sau centrul<br />

de service <strong>Sony</strong> local autorizat.<br />

C:32:ss<br />

•Există probleme cu hardware-ul aparatului foto. Închideţi și reporniţi aparatul foto.<br />

C:13:ss<br />

• Aparatul foto nu poate citi sau inscripţiona date pe cardul de memorie. Închideţi și reporniţi<br />

aparatul foto sau scoateţi și reintroduceţi cardul de memorie de câteva ori.<br />

• A apărut o eroare de formatare a memoriei interne sau este introdus un card de memorie<br />

neformatat. Formataţi memoria internă sau cardul de memorie (pagina 121).<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto sau datele sunt deteriorate.<br />

Introduceţi un alt card de memorie.<br />

E:61:ss<br />

E:62:ss<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

E:91:ss<br />

• Aparatul foto funcţionează defectuos. Iniţializaţi aparatul foto (pagina 109) și reporniţi-l.<br />

E:94:ss<br />

•A apărut o eroare la inscripţionarea sau ștergerea datelor. Sunt necesare reparaţii. Consultaţi<br />

dealerul <strong>Sony</strong> sau centrul de service <strong>Sony</strong> local autorizat. Trebuie să indicaţi toate cifrele din<br />

codul de eroare, începând cu E.<br />

Mesaje<br />

Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.<br />

•Energia bateriei este scăzută. Încărcaţi imediat acumulatorii. În funcţie de condiţiile de<br />

utilizare sau de tipul de acumulatori, indicatorul se poate aprinde intermitent chiar dacă au<br />

mai rămas 5-10 minute de funcţionare a bateriei.<br />

A se utiliza numai cu o baterie compatibilă<br />

•Bateria introdusă nu este un acumulator NP-BN1 (livrat).<br />

156 RO


Eroare sistem<br />

•Închideţi și reporniţi aparatul foto.<br />

Aparat foto supraîncălzit<br />

Lăsaţi-l să se răcească<br />

•Tem<strong>per</strong>atura aparatului foto a crescut. Aparatul foto se poate închide automat sau nu veţi<br />

putea înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-un loc rece, până când scade tem<strong>per</strong>atura.<br />

Eroare memorie internă<br />

•Închideţi și reporniţi aparatul foto.<br />

Reintroduceţi card memorie<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).<br />

•Contactele cardului de memorie sunt murdare.<br />

•Cardul de memorie este deteriorat.<br />

Eroare tip card memorie<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).<br />

Acest card memorie poate să nu înregistreze sau redea<br />

•Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).<br />

Eroare formatare memorie internă<br />

Eroare formatare card memorie<br />

•Formataţi din nou mediul (pagina 121).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Card memorie blocat<br />

•Utilizaţi cardul de memorie cu comutator de protejare la scriere, și comutatorul este în poziţia<br />

BLOCARE. Aduceţi comutatorul în poziţia de înregistrare.<br />

Card memorie protejat la scriere<br />

• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini pe / de pe acest card de memorie.<br />

Scrierea cardului memorie nu a fost corect finalizată<br />

Recu<strong>per</strong>are date<br />

•Reintroduceţi cardul de memorie și urmaţi instrucţiunile de pe ecran.<br />

Nicio imagine<br />

• În memoria internă nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.<br />

• Pe cardul de memorie nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.<br />

Fără imagini statice<br />

•Folderul selectat sau datat nu conţine un fișier care să poată fi redat ca prezentare de imagini.<br />

S-a găsit un fișier care nu a fost recunoscut<br />

• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine un fișier ce nu poate fi redat pe acest aparat<br />

foto. Ștergeţi fișierul cu ajutorul computerului și apoi ștergeţi folderul.<br />

157 RO


Eroare folder<br />

• Un folder cu primele trei cifre identice există deja pe cardul de memorie (de exemplu:<br />

123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou (paginile 122,<br />

123).<br />

Creare mai multe foldere imposibilă<br />

•Folderul a cărui denumire începe cu „999” există deja pe cardul de memorie. În acest caz, nu<br />

puteţi crea alte foldere.<br />

Golire conţinut folder<br />

• Aţi încercat să ștergeţi un folder care conţine unul sau mai multe fișiere. Ștergeţi toate<br />

fișierele și apoi ștergeţi folderul.<br />

Folder protejat<br />

•Aţi încercat să ștergeţi un folder protejat la scriere pe un computer.<br />

Eroare fișier<br />

• A apărut o eroare la redarea imaginii.<br />

Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer<br />

sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.<br />

Folder protejat la scriere<br />

• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi<br />

alt folder (pagina 123).<br />

Fișier protejat<br />

• Anulaţi protecţia (pagina 89).<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Dimensiune imagine peste limită<br />

•Redaţi o imagine a cărei dimensiune nu poate fi redată pe aparatul foto.<br />

Detectare faţă pentru retușare imposibilă<br />

•Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.<br />

Indicatorul (avertizare asupra vibraţiilor)<br />

•Instabilitatea aparatului foto poate apărea din cauza luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul sau<br />

montaţi aparatul foto pe un trepied, pentru a-l fixa.<br />

MP4 12M neacceptat cu acest card memorie<br />

MP4 6M neacceptat cu acest card memorie<br />

•Vă recomandăm să utilizaţi un card de memorie de cel puţin 1 GB.<br />

Înregistrare indisponibilă în acest format al filmului<br />

• Setaţi [Format film] la [MP4] (pagina 97).<br />

158 RO


Număr maxim imagini<br />

deja selectat<br />

•Puteţi selecta maximum 100 de fișiere la utilizarea [Imagini multiple].<br />

•Puteţi selecta maximum 999 de fișiere la utilizarea [Toate din interval temporal] sau [Toate<br />

din acest folder] pentru DPOF, Protejare sau Imprimare.<br />

• Puteţi adăuga marcaje (Imprimare) la maximum 999 de fișiere. Anulaţi selecţia.<br />

Cuprins<br />

•Este posibil ca transmiterea datelor către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi<br />

cablul USB.<br />

Se procesează...<br />

•Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când<br />

o<strong>per</strong>aţiunea nu este finalizată. Durata o<strong>per</strong>aţiunii variază în funcţie de imprimantă.<br />

Eroare la redare muzică<br />

• Ștergeţi fișierul muzical sau înlocuiţi-l cu un fișier muzical obișnuit.<br />

• Executaţi [Format muzică] și descărcaţi un nou fișier muzical.<br />

Eroare formatare muzică<br />

• Executaţi [Format muzică].<br />

Executare o<strong>per</strong>aţie impos.<br />

în fișiere neacceptate<br />

•Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu au efect asupra fișierelor imagini<br />

care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau asupra imaginilor înregistrate cu alte<br />

aparate foto.<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Se pregătește Fișier bază date imagini<br />

• Aparatul foto recu<strong>per</strong>ează informaţiile despre dată etc. în cazurile în care imaginile au fost<br />

șterse pe un PC etc.<br />

•Fișierul bazei de date de imagini necesar este creat după ce cardul de memorie este formatat.<br />

•Numărul de imagini depășește numărul pentru care gestionarea datei într-un fișier bază de<br />

date poate fi efectuată de către aparatul foto. Pentru a înregistra alte imagini în Fișier bază de<br />

date imagini, ștergeţi imaginile din [Vizualizare dată].<br />

Incompatibilităţi găsite în Fișier<br />

bază de date imagini. Recu<strong>per</strong>aţi datele<br />

•Filmele AVCHD nu pot fi înregistrate sau redate, deoarece Fișierul bază de date imagini este<br />

deteriorat. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a recu<strong>per</strong>a Fișierul bază de date imagini.<br />

•Nu puteţi înregistra în Fișierul bază de date imagini al aparatului foto sau reda utilizând<br />

[Vizualizare dată]. Utilizaţi „PMB” pentru a crea o copie de siguranţă a tuturor imaginilor pe<br />

un PC și utilizaţi-o pentru a recu<strong>per</strong>a datele de pe un card de memorie sau din memoria<br />

internă.<br />

159 RO


Eroare Fișier bază de date imagini. Recu<strong>per</strong>are imposibilă<br />

• Importaţi toate imaginile în computer, cu „PMB”, și formataţi cardul de memorie sau<br />

memoria internă (pagina 121).<br />

Atunci când nu puteţi importa toate imaginile pe computer cu „PMB”, importaţi imaginile pe<br />

computer fără să folosiţi „PMB” (pagina 137).<br />

Pentru a vizualiza din nou imaginile pe aparatul foto, exportaţi imaginile importate în<br />

aparatul foto, cu „PMB”.<br />

Înregistrare imposibilă din cauza<br />

tem<strong>per</strong>aturii interne ridicate<br />

• Tem<strong>per</strong>atura aparatului foto a crescut. Nu puteţi înregistra imagini până când tem<strong>per</strong>atura nu<br />

scade.<br />

Înregistrarea s-a oprit din cauza<br />

tem<strong>per</strong>aturii ridicate a ap. foto<br />

•Înregistrarea s-a oprit din cauza creșterii tem<strong>per</strong>aturii în timpul înregistrării unui film. Vă<br />

rugăm să așteptaţi ca tem<strong>per</strong>atura să scadă.<br />

• La înregistrarea de filme pentru o <strong>per</strong>ioadă lungă de timp, tem<strong>per</strong>atura aparatului foto crește.<br />

În acest caz, opriţi înregistrarea filmelor.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Conectare nereușită<br />

• Verificaţi portul de recepţie TransferJet și transferaţi corect datele (pagina 16).<br />

Câteva fișiere nu au fost expediate<br />

Câteva fișiere nu au fost recepţionate<br />

• Comunicarea a fost întreruptă în timpul transferării imaginilor sau transferul a fost întrerupt<br />

din cauză că memoria dispozitivului este plină. Verificaţi spaţiul de memorie disponibil și<br />

încercaţi din nou să transferaţi datele prin TransferJet.<br />

Index<br />

160 RO


Folosirea aparatului foto în<br />

străinătate<br />

Puteţi folosi încărcătorul de baterie (livrat) și adaptorul CA AC-LS5 (se vinde separat) în<br />

orice ţară sau regiune în care alimentarea electrică este între 100 V și 240 V CA, 50 60 Hz.<br />

Observaţie<br />

• Nu utilizaţi un transformator electronic (transformator de călătorie), deoarece acesta poate<br />

provoca defecţiuni.<br />

Despre sistemele de culoare TV<br />

Pentru a viziona pe un televizor filmele realizate cu acest aparat foto, aparatul foto și<br />

televizorul trebuie să utilizeze același sistem de culoare.<br />

Sistemul NTSC (1080 60i)<br />

America Centrală, Bolivia, Canada, Chile, Columbia, Coreea, Ecuador, Filipine, Insulele<br />

Bahamas, Jamaica, Japonia, Mexic, Peru, SUA, Surinam, Taiwan, Venezuela etc.<br />

Sistemul PAL (1080 50i)<br />

Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,<br />

Hong Kong, Indonezia, Italia, Kuweit, Malaezia, Marea Britanie, Norvegia, Noua<br />

Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Singapore, Slovacia,<br />

Spania, Suedia, Thailanda, Turcia, Ungaria, Vietnam etc.<br />

Sistemul PAL-M (1080 50i)<br />

Brazilia<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Sistemul PAL-N (1080 50i)<br />

Argentina, Paraguay, Uruguay<br />

Sistemul SECAM (1080 50i)<br />

Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusia, Ucraina etc.<br />

161 RO


„Memory Stick Duo”<br />

Un „Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact și portabil. Tipurile<br />

de „Memory Stick Duo” care pot fi utilizate cu aparatul foto sunt enumerate în tabelul de<br />

mai jos. Cu toate acestea, funcţionarea corectă nu poate fi garantată pentru toate funcţiile<br />

„Memory Stick Duo”.<br />

Tip de „Memory Stick”<br />

Înregistrare / redare<br />

Memory Stick Duo (fără MagicGate) a* 1<br />

Memory Stick Duo (cu MagicGate) a* 2<br />

MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2<br />

Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3<br />

Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4<br />

* 1 Transferul de mare viteză al datelor, folosind o interfaţă paralelă, nu este acceptat.<br />

*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo”, „Memory Stick PRO Duo” și<br />

„Memory Stick PRO-HG Duo” sunt prevăzute cu funcţiile MagicGate. MagicGate este o<br />

tehnologie de protejare a dreptului de autor, care folosește tehnologie de codificare.<br />

Înregistrarea / redarea datelor, pentru care este nevoie de funcţiile MagicGate, nu pot fi<br />

executate cu aparatul foto.<br />

* 3 Filmele [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] sau [MP4 6M] nu pot fi<br />

înregistrate în memoria internă sau pe un alt Memory Stick decât „Memory Stick PRO Duo”.<br />

* 4 Acest aparat foto nu acceptă transferul paralel de date pe 8 biţi. Execută același transfer paralel<br />

de date, pe 4 biţi, ca și „Memory Stick PRO Duo”.<br />

Observaţii<br />

• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este o abreviere pentru<br />

„Memory Stick Micro”.<br />

• Nu se garantează funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu ajutorul<br />

unui computer.<br />

• Viteza de citire / inscripţionare a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre „Memory Stick<br />

Duo” și echipamentul utilizat.<br />

• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timp ce citiţi sau inscripţionaţi date.<br />

• Datele pot fi viciate în următoarele cazuri:<br />

– Atunci când „Memory Stick Duo” este scos sau atunci când aparatul foto este închis în timpul<br />

unei o<strong>per</strong>aţiuni de citire sau de inscripţionare<br />

– Atunci când „Memory Stick Duo” este utilizat în locuri afectate de electricitatea statică sau de<br />

interferenţele electrice<br />

• Vă recomandăm să creaţi o copie de siguranţă a datelor importante.<br />

• Nu lipiţi etichete pe „Memory Stick Duo” sau pe adaptorul „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu atingeţi contactele „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.<br />

• Nu loviţi, nu îndoiţi și nu lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu demontaţi și nu modificaţi „Memory Stick Duo”.<br />

• Nu expuneţi „Memory Stick Duo” la apă.<br />

• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.<br />

• Nu introduceţi alte obiecte decât un „Memory Stick Duo” în slotul „Memory Stick Duo”. În caz<br />

contrar, se pot produce defecţiuni.<br />

• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele locuri:<br />

– Locuri cu tem<strong>per</strong>atură ridicată, cum ar fi interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina<br />

directă a soarelui<br />

– Locuri expuse la lumina directă a soarelui<br />

– Locuri umede sau unde există substanţe corozive<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Continuare r<br />

162 RO


Observaţii despre utilizarea adaptorului „Memory Stick Duo”<br />

(se vinde separat)<br />

• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, trebuie să<br />

introduceţi „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi un<br />

„Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un adaptor „Memory<br />

Stick Duo”, este posibil să nu îl puteţi scoate din dispozitiv.<br />

• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”, verificaţi dacă<br />

„Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, după care introduceţi-l până la capăt. O<br />

introducere incorectă poate provoca defecţiuni.<br />

• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un adaptor „Memory Stick Duo” cu un<br />

dispozitiv compatibil „Memory Stick”, verificaţi dacă adaptorul „Memory Stick Duo” este<br />

introdus în direcţia corectă. Utilizarea incorectă poate duce la defectarea echipamentului.<br />

• Nu introduceţi un adaptor „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick”<br />

fără un „Memory Stick Duo” atașat. În caz contrar, dispozitivul se poate defecta.<br />

Observaţii despre utilizarea unui „Memory Stick Micro” (se<br />

vinde separat)<br />

• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” cu aparatul foto, introduceţi „Memory Stick Micro”<br />

într-un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo. Dacă introduceţi un „Memory Stick<br />

Micro” în aparatul foto fără un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo, este posibil să nu îl<br />

puteţi scoate din aparatul foto.<br />

• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

163 RO


Acumulatorii<br />

Despre încărcarea acumulatorilor<br />

• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o tem<strong>per</strong>atura exterioară între 10°C și 30°C. Este<br />

posibil ca acumulatorii să nu poată fi încărcaţi complet în afara acestui interval de tem<strong>per</strong>atură.<br />

Utilizarea eficientă a acumulatorilor<br />

• Performanţa bateriei scade în mediile cu tem<strong>per</strong>atură joasă. De aceea, în locurile reci, durata de<br />

funcţionare a acumulatorilor este mai scurtă. Vă recomandăm următoarele pentru a asigura o<br />

funcţionare mai îndelungată a acumulatorilor:<br />

– Puneţi acumulatorii într-un buzunar aproape de corp, pentru a-i încălzi, și introduceţi-i în<br />

aparatul foto chiar înainte de a începe să realizaţi fotografii.<br />

• Acumulatorii se vor descărca rapid dacă utilizaţi frecvent bliţul sau zoomul.<br />

• Vă recomandăm să aveţi la îndemână acumulatori de rezervă, care să asigure o durată de<br />

fotografiere de două sau de trei ori mai mare decât durata de fotografiere preconizată, și să<br />

realizaţi fotografii de testare înainte de fotografiile propriu-zise.<br />

• Nu expuneţi acumulatorii la apă. Acumulatorii nu sunt etanși.<br />

• Nu lăsaţi acumulatorii în locuri foarte calde, cum ar fi într-o mașină sau în lumina directă a<br />

soarelui.<br />

• Dacă bornele acumulatorului sunt murdare, este posibil ca aparatul foto să nu pornească,<br />

acumulatorul să nu se încarce sau să apară alte semne de funcţionare defectuoasă. În astfel de<br />

situaţii, îndepărtaţi murdăria ștergând ușor cu o lavetă moale.<br />

Păstrarea acumulatorilor<br />

• Descărcaţi complet acumulatorii înainte de a-i depozita și păstraţi-i într-un loc răcoros și uscat.<br />

Pentru a păstra acumulatorii în stare de funcţionare, încărcaţi-i complet și apoi descărcaţi-i<br />

complet pe aparatul foto cel puţin o dată pe an, în <strong>per</strong>ioada de depozitare.<br />

• Pentru a folosi complet energia acumulatorilor, lăsaţi aparatul foto în modul de redare<br />

succesiune de imagini (pagina 78) până când se închide.<br />

• Pentru a păstra acumulatorul curat și pentru a evita scurtcircuitarea, puneţi-l într-o pungă de<br />

plastic etc. atunci când îl transportaţi sau îl depozitaţi, pentru a-l feri de contactul cu alte obiecte<br />

metalice etc.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Despre durata de viaţă a bateriei<br />

• Durata de viaţă a bateriei este limitată. Bateria se uzează în timp și prin utilizare repetată. Dacă,<br />

între încărcări, observaţi că energia bateriei scade prea repede, este posibil să fie nevoie să<br />

înlocuiţi bateria cu una nouă.<br />

• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de condiţiile de depozitare și de utilizare și de mediul<br />

în care sunt utilizaţi acumulatorii.<br />

Acumulatorii compatibili<br />

• Acumulatorii NP-BN1 (livrat) pot fi utilizaţi numai pentru modelele Cyber-shot de tip N.<br />

164 RO


Încărcătorul de baterie<br />

• Numai acumulatorii de tipul NP-BN pot fi încărcaţi în încărcător (livrat). Alte baterii decât cele<br />

de tipul specificat pot curge, se pot supraîncălzi sau pot exploda dacă încercaţi să le înlocuiţi,<br />

putând provoca leziuni prin electrocutare și arsuri.<br />

• Ledul CHARGE de pe încărcătorul livrat se aprinde în două moduri.<br />

Intermitent rapid: Ledul se aprinde și se stinge repetat, la intervale de 0,15 secunde.<br />

Intermitent lent: Ledul se aprinde și se stinge repetat, la intervale de 1,5 secunde.<br />

• Scoateţi acumulatorii încărcaţi din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorii încărcaţi în încărcător,<br />

durata de viaţă a bateriei poate scădea.<br />

• Atunci când ledul CHARGE se aprinde intermitent, scoateţi acumulatorii care se încarcă și<br />

introduceţi-i din nou în încărcător, până când se fixează în poziţie. Dacă ledul CHARGE se<br />

aprinde din nou intermitent, este posibil să fi apărut o eroare a bateriei sau să fi introdus<br />

acumulatori de alt tip decât cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorii sunt de tipul specificat.<br />

Dacă da, scoateţi acumulatorii, înlocuiţi-i cu unii noi sau cu alţi acumulatori și verificaţi dacă<br />

încărcătorul funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este posibil să fi apărut o<br />

eroare a bateriei.<br />

• Dacă ledul CHARGE se aprinde intermitent lent, înseamnă că este în modul în așteptare și că<br />

încărcarea este oprită temporar. Încărcarea se oprește temporar și este activat modul în așteptare<br />

atunci când tem<strong>per</strong>atura nu se situează în intervalul corespunzător pentru încărcare. Încărcarea<br />

este reluată și ledul CHARGE se aprinde atunci când tem<strong>per</strong>atura revine în intervalul<br />

corespunzător. Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o tem<strong>per</strong>atura exterioară între 10°C<br />

și 30°C.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

165 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Sistem inteligent de panoramare<br />

și înclinare<br />

Sistemul inteligent de panoramare și înclinare Intelligent Pantilter (se vinde separat) vă<br />

<strong>per</strong>mite să realizaţi fotografii prin detectarea, de către aparatul foto, a feţelor subiecţilor.<br />

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a sistemului<br />

inteligent de panoramare și înclinare.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

166 RO


Formatul AVCHD<br />

Formatul AVCHD a fost creat pentru camerele video digitale de înaltă definiţie, pentru<br />

înregistrarea unui semnal de înaltă definiţie (HD) la specificaţia 1080i *1 sau 720p *2 , utilizându-se<br />

tehnologia de codificare și comprimare de mare eficienţă. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este<br />

adoptat pentru a comprima datele video, iar sistemul Dolby Digital sau Linear PCM este utilizat<br />

pentru a comprima datele audio.<br />

Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate comprima imagini cu o mai mare eficienţă decât formatul<br />

obișnuit de comprimare a imaginilor. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 <strong>per</strong>mite înregistrarea unui<br />

semnal video de înaltă definiţie, captat de o cameră video digitală, pe DVD-uri de 8 cm, hard disk,<br />

memorie flash, carduri de memorie etc.<br />

Înregistrarea și redarea pe aparatul foto<br />

Pe baza formatului AVCHD, aparatul foto înregistrează la calitatea imaginii de înaltă definiţie<br />

(HD) menţionată mai jos.<br />

Semnal video *3 : Dispozitiv compatibil 1080 60i<br />

MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i<br />

Dispozitiv compatibil 1080 50i<br />

MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i<br />

Semnal audio: Dolby Digital 2 canale<br />

Medii de<br />

înregistrare: Card de memorie<br />

* 1 Specificaţia 1080i<br />

O specificaţie de înaltă definiţie, care utilizează 1.080 de rânduri de scanare efectivă și sistemul<br />

combinat.<br />

* 2 Specificaţia 720p<br />

O specificaţie de înaltă definiţie, care utilizează 720 de rânduri de scanare efectivă și sistemul<br />

progresiv.<br />

* 3 Datele înregistrate în alt format AVCHD decât cele de mai sus nu pot fi redate de acest aparat<br />

foto.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

167 RO


MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Standardul TransferJet<br />

Comunicaţiile prin TransferJet respectă standardul de mai jos.<br />

Standard TransferJet:<br />

Respectă Spec. PCL Vers. 1.0<br />

Denumire clasă de protocol (tip de comunicare):<br />

SCSI Dispozitiv bloc ţintă<br />

OBEX Server push<br />

OBEX Client push<br />

• Utilizaţi protocolul de comunicare „SCSI” de mai sus atunci când vă conectaţi la un dispozitiv<br />

compatibil TransferJet (se vinde separat). Sau utilizaţi protocolul de comunicare „OBEX” atunci<br />

când partajaţi date între aparate foto.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

Index<br />

168 RO


Index<br />

A<br />

Acumulatorii ..................................................................164<br />

AF central ..........................................................................66<br />

Afișajul de diagnosticare automată ..................156<br />

Afișare grup rafală........................................................88<br />

Afișarea imaginilor rotite temporar ...................42<br />

Alertă ochi închiși .......................................................104<br />

Animal de companie....................................................35<br />

Anti-neclaritate în mișcare.......................................32<br />

Anulează mascarea.......................................................86<br />

Artificii.................................................................................36<br />

Autoportret.......................................................................51<br />

Autoreglare inteligentă..............................................27<br />

B<br />

Balans de alb ....................................................................63<br />

Balans de alb subacvatic............................................65<br />

Bip ........................................................................................105<br />

Bliţ....................................................................................49, 50<br />

Buton Film.........................................................................45<br />

Butonul Imagine statică / Mod Film...................24<br />

C<br />

Cadru de identificare în intervalul AF..............66<br />

Calendar..............................................................................76<br />

Calibrare ...........................................................................120<br />

Calitate.................................................................................55<br />

Carcasă...............................................................................113<br />

Card de memorie .............................................................3<br />

Caroiaj..................................................................................99<br />

COMPONENT.............................................................112<br />

Computer<br />

Computer Macintosh .........................................134<br />

Computer Windows............................................134<br />

Importarea imaginilor ................................137, 138<br />

Mediul recomandat .............................................134<br />

Computer Macintosh.................................................134<br />

Computer Windows ...................................................134<br />

Conectare USB.............................................................114<br />

Conectarea<br />

Computer ..................................................................137<br />

Imprimantă ..............................................................144<br />

TV..................................................................................129<br />

Conector cu utilizări multiple...............................133<br />

Configurare index imagini........................................95<br />

CONTROL PT.HDMI.............................................111<br />

Copiază ..............................................................................125<br />

Corectează efect ochi roșii .......................................86<br />

Corecţie contrejour HDR.........................................34<br />

Creează folder REC. .................................................122<br />

Crepuscul............................................................................35<br />

D<br />

Data .....................................................................................145<br />

Date expunere .................................................................94<br />

Declanșator de mare viteză .....................................36<br />

Declanșator zâmbet......................................................47<br />

Denumirea părţilor componente..........................16<br />

Descarcă muzică...........................................................116<br />

Desenează ..........................................................................85<br />

Detecţie feţe .....................................................................71<br />

Dimens. imag. ..................................................................55<br />

Direcţie fotografiere ....................................................54<br />

DPOF ...................................................................................90<br />

E<br />

Economisire energ......................................................118<br />

Ecran tactil ........................................................................20<br />

Ecranul MENU ........................................................11, 13<br />

EV...........................................................................................60<br />

Expediere prin TransferJet......................................83<br />

Expunerea..........................................................................60<br />

F<br />

Focalizare ...........................................................................66<br />

Focalizare apropiată ....................................................59<br />

Folder<br />

Crearea .......................................................................122<br />

Modificarea..............................................................123<br />

Selectare ......................................................................96<br />

Ștergerea....................................................................124<br />

Folosirea aparatului foto în străinătate ..........161<br />

Format................................................................................121<br />

Format film........................................................................97<br />

Format muzică...............................................................117<br />

Formatul AVCHD......................................................167<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

169 RO


Foto panoramică inteligentă prin balans .........29<br />

Fotografierea<br />

G<br />

Filme ..............................................................................31<br />

Imagini statice ..........................................................27<br />

Ghid recun. scenă ........................................................102<br />

H<br />

HD(1080i) ........................................................................112<br />

I<br />

Imprimare ..................................................................90, 144<br />

Index imagini....................................................................77<br />

Indicatoare și mesaje de avertizare...................156<br />

Iniţializare ........................................................................109<br />

Instantaneu estompat..................................................35<br />

ISO .........................................................................................61<br />

Î<br />

Încărcătorul de baterie .............................................165<br />

L<br />

Language Setting .........................................................107<br />

Luminozitate LCD......................................................106<br />

M<br />

Macro....................................................................................59<br />

Marcajul Imprimare ...................................................146<br />

Mass Storage ..................................................................114<br />

Măsurarea după centru ..............................................68<br />

Măsurarea multiregională ........................................68<br />

Măsurarea parţială........................................................68<br />

Memoria internă ............................................................25<br />

„Memory Stick Duo” ................................................162<br />

Mod demo........................................................................108<br />

Mod Facil<br />

FotografiereaFotografierea..............................44<br />

VizualizareaVizualizarea...................................75<br />

Mod film<br />

FotografiereaFotografierea..............................31<br />

VizualizareaVizualizarea...................................43<br />

Mod măsurare..................................................................68<br />

Mod REC ...........................................................................26<br />

Mod vizualizare ..............................................................87<br />

Modif. folder REC......................................................123<br />

MTP.....................................................................................114<br />

Mufă A/V OUT (STEREO).................................129<br />

Mufă USB .................................................................137, 144<br />

Multi AF .............................................................................66<br />

Music Transfer ..............................................................135<br />

N<br />

Număr fișier ....................................................................126<br />

O<br />

Orientare automată....................................................101<br />

P<br />

PC .........................................................................................134<br />

Peisaj .....................................................................................35<br />

Personalizare....................................................................22<br />

PictBridge.................................................................114, 144<br />

Pixel .......................................................................................57<br />

Plajă .......................................................................................35<br />

PMB.....................................................................................135<br />

PMB Portable ................................................................139<br />

Portret crepuscul............................................................35<br />

Prezentare imagini ........................................................78<br />

Probleme tehnice .........................................................147<br />

Programare auto ............................................................28<br />

Protejează...........................................................................89<br />

PTP.......................................................................................114<br />

Punct AF.............................................................................66<br />

R<br />

Rafală ...................................................................................58<br />

Recunoaștere scenă......................................................69<br />

Redare cu zoom..............................................................40<br />

Redarea<br />

Filme ..............................................................................43<br />

Imagini statice ..........................................................38<br />

Reduc. ef. ochi roșii....................................................103<br />

Reducere ochi închiși ..................................................73<br />

Retușează ...........................................................................86<br />

Reţinerea feţei selectate ............................................72<br />

Rezoluţie HDMI..........................................................110<br />

Rotește.................................................................................91<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

170 RO


S<br />

Z<br />

Scenă realizare film ......................................................46<br />

SD .........................................................................................112<br />

Seara, fără trepied.........................................................33<br />

Selectare scenă ................................................................35<br />

Zăpadă .................................................................................35<br />

Zoom digital ...................................................................100<br />

Zoom pe tot ecranul ....................................................41<br />

Zoomul ................................................................................37<br />

Cuprins<br />

Selectează folder ............................................................96<br />

Zoomul digital de precizie......................................100<br />

Sensibilitate înaltă.........................................................35<br />

Setare dată și oră..........................................................128<br />

Setare zonă ......................................................................127<br />

Setări .....................................................................................14<br />

Setări afișare<br />

FotografiereaFotografierea..............................74<br />

VizualizareaVizualizarea...................................93<br />

Setări ceas ........................................................................128<br />

Setări LUN ......................................................................115<br />

Setări volum......................................................................92<br />

Sincronizare lentă..........................................................49<br />

Sistem inteligent de panoramare și<br />

înclinare......................................................................166<br />

SO .........................................................................................134<br />

Zoomul inteligent........................................................100<br />

Zoomul optic.............................................................37, 100<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Software ............................................................................135<br />

Specialităţi culinare ......................................................35<br />

Standardul TransferJet.............................................168<br />

Subacvatic ..........................................................................36<br />

Sursă luminoasă AF .....................................................98<br />

Index<br />

Ș<br />

Șterg. folder REC........................................................124<br />

Șterge....................................................................................81<br />

T<br />

Tăiere margini (Redimens.) ....................................86<br />

Temporizator .............................................................51, 53<br />

TransferJet.......................................................................119<br />

TV.................................................................................129, 130<br />

V<br />

VGA......................................................................................55<br />

171 RO


Observaţii despre licenţă<br />

Softurile „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg” sunt livrate odată cu<br />

aparatul foto. Oferim aceste softuri pe baza acordurilor de licenţă încheiate cu deţinătorii<br />

drepturilor de autor. Pe baza solicitărilor deţinătorilor drepturilor de autor pentru aceste<br />

softuri, avem obligaţia de a vă informa asupra următoarelor. Vă rugăm să citiţi secţiunile<br />

care urmează.<br />

Citiţi „license1.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba<br />

engleză) pentru softurile „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg”.<br />

CONFORM LICENŢEI DE PORTOFOLIU ȘI BREVETULUI AVC PENTRU<br />

UTILIZAREA PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE CONSUMATORI,<br />

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT SĂ:<br />

(i) CODIFICE MATERIALE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL<br />

AVC („AVC VIDEO”)<br />

ȘI / SAU<br />

(ii) SĂ DECODIFICE MATERIALE AVC VIDEO CODIFICATE DE UN<br />

CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI<br />

NECOMERCIALĂ ȘI / SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR<br />

VIDEO ÎNDREPTĂŢIT SĂ OFERE MATERIALE AVC VIDEO.<br />

NU SE ACORDĂ ȘI NU SE SUBÎNŢELEGE NICIO LICENŢĂ PENTRU ALTĂ<br />

UTILIZARE. PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG<br />

LA, L.L.C. VEZI<br />

HTTP://WWW.MPEGLA.COM<br />

Despre softurile GNU GPL / LGPL<br />

Softurile care pot fi aco<strong>per</strong>ite de următoarea GNU General Public License (Licenţă<br />

Publică Generală, numită în continuare „GPL”) sau de următoarea GNU Lesser General<br />

Public License (Licenţă Publică pentru Grupuri Restrânse de Utilizatori, numită în<br />

continuare „LGPL”) sunt incluse pe aparatul foto.<br />

Prin aceasta sunteţi informat că aveţi dreptul de a accesa, modifica și redistribui codurilesursă<br />

ale acestor softuri în condiţiile GPL / LGPL indicate.<br />

Codul-sursă se găsește pe site-ul web. Utilizaţi următorul URL pentru a-l descărca.<br />

http://www.sony.net/Products/Linux/<br />

Preferăm să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului-sursă.<br />

Cuprins<br />

Căutarea după<br />

o<strong>per</strong>aţiune<br />

MENU / Căutarea<br />

după setări<br />

Index<br />

Citiţi „license2.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba<br />

engleză) pentru softurile „GPL” și „LGPL”.<br />

Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a vizualiza fișierele .pdf. Dacă programul nu este<br />

instalat pe computerul dvs., îl puteţi descărca de pe pagina de web a Adobe Systems:<br />

http://www.adobe.com/<br />

Despre licenţa „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat)<br />

Tehnologia de codificare audio și brevetele MPEG Layer-3, sub licenţa Fraunhofer IIS și<br />

Thomson.<br />

172 RO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!