Views
1 year ago

Sony VGN-TT11LN - VGN-TT11LN Documenti garanzia Ceco

Sony VGN-TT11LN - VGN-TT11LN Documenti garanzia Ceco

4-115-794-01.book Page 8

4-115-794-01.book Page 8 Tuesday, July 29, 2008 3:05 PM Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro probematiku elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S veškerými záležitostmi souvisejícími se servisem se prosím obracejte na adresu uvedenou v samostatných servisních a záručních dokumentech. CLASS 1 LASER PRODUCT TO EN 60825-1 PCG-6Y2M a PCG-6Y4M Umístěné na spodním panelu PCG-6Y2M a PCG-6Y4M: Umísteno uvnitr prihrádky baterie PCG-6Y2M a PCG-6Y4M: 8

4-115-794-01.book Page 9 Tuesday, July 29, 2008 3:05 PM Průvodce předpisy pro modem (týká se pouze modelů s vestavěným modemem) Interní modem Společnost Sony tímto prohlašuje, že modem vestavěný do počítače VAIO, je ve shodě se základními požadavky nebo dalšími příslušnými ustanoveními evropské směrnice 1999/5/EC/ Kopii Prohlášení o shodě (DoC) s požadavky směrnice R&TTE naleznete na následující webové stránce: http://www.compliance.sony.de/ Interní modem je určený k použití pro datovou a faxovou komunikaci pomocí DTMF signalizace (Dual Tone Multi Frequency) – tónové volby ve veřejných komutovaných sítích PSTN (Public Switched Telephone Network) v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené království. 9