Views
1 year ago

Sony VGN-TT11LN - VGN-TT11LN Documenti garanzia Olandese

Sony VGN-TT11LN - VGN-TT11LN Documenti garanzia Olandese

4-115-787-51.book Page 6

4-115-787-51.book Page 6 Friday, July 18, 2008 2:35 PM Alleen voor VAIO notebooks: Lithium-ionbatterij als afval ! Raak beschadigde of lekkende lithium-ionbatterijen niet met de blote hand aan. ! Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA). ! Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt geplaatst. Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde of een gelijkwaardig type, zoals aanbevolen door de fabrikant. ! De batterij in dit apparaat kan bij onjuiste behandeling gevaar van brand of chemische verbranding veroorzaken. De batterij mag niet worden gedemonteerd, verhit boven 60°C of verbrand. Ontdoe u onmiddellijk van gebruikte batterijen. ! Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van lege batterijen (toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Elke van de onderstaande symbolen kan op de batterij op de verpakking voorkomen om erop te wijzen dat de batterij die bij dit product werd geleverd niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. of Als u ervoor zorgt dat deze batterijen op de correcte manier worden verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich Pb zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van de materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat producten omwille van veiligheid, prestaties of de integriteit van gegevens een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel worden vervangen door bevoegd onderhoudspersoneel. Als u zeker wilt zijn dat de batterij correct wordt behandeld, bezorgt u het product aan het einde van zijn levensduur aan het geschikte inzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparaten. Voor alle andere batterijen raadpleegt u het gedeelte over het veilig verwijderen van de batterij uit het product. Deponeer de batterij bij het geschikte inzamelpunt voor het recycleren van lege batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of de batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De officiële vertegenwoordiging voor EMC en productveiligheid ligt bij Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Raadpleeg voor alle diensten of problemen in verband met garantie de adressen in de aparte dienst- of garantiedocumentatie. 6

4-115-787-51.book Page 7 Friday, July 18, 2008 2:35 PM CLASS 1 LASER PRODUCT TO EN 60825-1 PCG-6Y2M, PCG-6Y4M Onderaan op PCG-6Y2M en PCG-6Y4M: In het batterijvak van PCG-6Y2M en PCG-6Y4M: 7