Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Umiestnenie ovládacích

Umiestnenie ovládacích prvkov Podrobnosti o jednotlivých prvkoch pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. Predná strana Zadná strana 1 4 6 9 2 5 7 8 0 3 qz 1 Tlačidlo Nx (str. 14, 16 až 17, 19 až 22, 24, 26 až 33) 2 Displej (str. 11, 18, 43) Podrobnosti o displeji a ikonách pozri na str. 11. 3 Tlačidlo .–/+> (str. 16 až 17, 19 až 22, 24, 26 až 33) 4 Konektor i (slúchadlá) (str. 14) 5 Tlačidlo VOLUME +/– (str. 14, 28 až 29) 6 Otvor pre upevnenie popruhu 7 Tlačidlo MENU (str. 16 až 22, 24, 26 až 33) Zatlačením a pridržaním MENU môžete zobraziť čas (Time). 8 Priestor pre batériu (str. 9) 9 Tlačidlo REPEAT/SOUND (str. 18 až 20, 23) q; Prepínač GROUP/HOLD (str. 15 až 16, 23, 25) : Režim Group. Prehrávanie alebo vyhľadávanie skladieb podľa skupiny (str. 23). : Štandardný režim (Normal). Prehrávanie skladieb podľa ich názvu (str. 16). HOLD: Ochrana Network Walkmana pred náhodným ovládaním (str. 25). qa USB konektor (str. 12) 10

Displej 1 Zobrazenie textovej/grafickej informácie (str. 17) Zobrazenie čísla skladby, názvu skladby, aktuálneho dátumu a času (str. 22 až 23, 26), hlásení (MESSAGE) (str. 13, 43) a ponuky Menu. Stláčaním MENU prepínate režim zobrazenia. Podrobnosti pozri v časti “Prepínanie režimu zobrazovania” na str. 22. 2 Indikácia režimu opakovaného prehrávania (str. 18) Zobrazí sa zvolený režim opakovania. 3 Indikácia AVLS (str. 27) Indikácia sa zobrazuje, ak je funkcia AVLS aktivovaná. 4 Indikácia predvoleného režimu Digital sound (digitálny zvuk) (str. 23 až 24) Zobrazí sa zvolený režim zvuku. 5 Indikácia zostávajúcej kapacity batérie (str. 9) Zobrazuje sa stav batérie. 11