Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Počúvanie hudby zo

Počúvanie hudby zo zariadenia Network Walkman Pred použitím najskôr vložte batériu (str. 9). Potom do Network Walkmana preneste audio súbory. Poznámka Pri používaní vášho Network Walkmana ho najskôr odpojte od PC. 1 Zapojte slúchadlá. Do konektora i 2 Spustite prehrávanie. 1 Stlačte tlačidlo Nx. Prepínač GROUP/HOLD 2 Stláčaním tlačidla VOLUME +/– nastavte úroveň hlasitosti. Ak je zvolený štandardný režim prehrávania, prehrávanie sa zastaví automaticky po prehraní poslednej skladby. Ak prehrávanie nezačne Skontrolujte, či je prepínač GROUP/HOLD v polohe (NORMAL) (str. 25). Zastavenie prehrávania Stlačte tlačidlo Nx. Nastavenie hlasitosti Hlasitosť je možné nastaviť v režime Preset a Manual (str. 28 až 29). 14

Základné operácie Funkcia Group Funkcia Group umožňuje triedenie obľúbenej hudby v Network Walkmane. Pomocou funkcie Group môžete prenášať audio súbory, alebo prehrávať skladby podľa albumov alebo interpretov. • Číslo skladby je poradové číslo skladby v jednotlivej skupine. • Prepnutím prepínača GROUP/HOLD do polohy (GROUP) môžete prepnúť z režimu prehrávania podľa názvu skladby (Track Name) do režimu Group. • V režime Group sa namiesto názvov skladieb zobrazujú názvy skupín. Operácie ako preskakovanie (Skip) alebo opakovanie (Repeat) sa aplikujú na skupiny. Track1 Track2 Track3 Track1 Track2 Track3 Prenášanie skupín Audio súbory prenesené do prostredia softvéru SonicStage sa vždy po prenose do vstavanej pamäte Flash zoskupujú. Track1 Track1 pokračovanie 15