Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Počúvanie hudby zo

Počúvanie hudby zo zariadenia Network Walkman Ďalšie operácie Tlačidlo Nx Tlačidlo MENU Prepínač GROUP/HOLD Tlačidlo .–/+> Pre Posuv na začiatok ďalšej skladby/ skupiny* 1 Posuv na začiatok aktuálnej skladby/ skupiny* 1 Zrýchlený posuv vpred* 2 Zrýchlený posuv vzad* 2 Operácia tlačidlom .–/+> Stlačte tlačidlo +> jedenkrát. Stlačte tlačidlo .– jedenkrát. Zatlačte a pridržte tlačidlo +>. Zatlačte a pridržte tlačidlo .–. z Rada Režim Group môžete prepnúť nastavením prepínača GROUP/HOLD do polohy (GROUP). * 1 Zatlačením a pridržaním tlačidla .–/+> počas zastavenia môžete prepínať na začiatky ďalších (aktuálnej a predchádzajúcich) skladieb/ skupín súvislo. * 2 Rýchlosť zrýchleného posuvu vpred/vzad sa postupne zvyšuje. 16

Pokročilejšie operácie B Pokročilejšie operácie Režim opakovaného prehrávania K dispozícii sú tri režimy opakovania: Track Repeat, A-B Repeat a Sentence Repeat (Opakovanie skladby, Opakovanie úseku A-B, Opakovanie vety). • Opakovanie skladby (Track Rep) V tomto režime sa skladby prehrávajú nasledujúcimi piatimi spôsobmi. Režim Track Operácia Repeat All Repeat Opakovanie všetkých skladieb Single Repeat Opakovanie aktuálnej skladby All Shuffle Repeat Opakovanie všetkých skladieb v náhodnom poradí Group Repeat Opakovanie aktuálnej skupiny Group Shuffle Repeat Opakovanie aktuálnej skupiny v náhodnom poradí • Opakovanie úseku A-B (A-B Rep) V tomto režime sa opakovane prehráva určená časť skladby. • Opakovanie vety (Sentence Rep) V tomto režime sa opakovane prehrávajú hlasové údaje určenej časti skladby. Voľba režimu opakovania Tlačidlo Nx 1 V režime zastavenia stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa ponuka Menu. REPEATMODE> 2 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “REPEATMODE>” a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. 3 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte požadovaný režim opakovania a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. Track Tlačidlo MENU Tlačidlo .–/+> Rep Môžete zvoliť režim “Track Rep”, “A-B Rep” a “Sentence Rep”. pokračovanie 17