Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Obmedzenie úrovne

Obmedzenie úrovne hlasitosti (AVLS) 4 Stlačte tlačidlo MENU. Obnoví sa štandardné zobrazenie. Zmena nastavenia na “OFF” V kroku 3 zvoľte “OFF”. Zrušenie zobrazenia ponuky Menu V zobrazení Menu zvoľte [RETURN], alebo stlačte tlačidlo MENU. Nastavenie hlasitosti funkciou Preset volume (predvolená hlasitosť) Existujú dva režimy pre nastavenie hlasitosti. Manuálny režim: Stláčaním tlačidla VOLUME +/– nastavte úroveň hlasitosti v rozmedzí od 0 až do 31. Predvolený režim: Stláčaním tlačidla VOLUME +/– nastavte úroveň hlasitosti na jeden z troch prednastavených režimov: LO, MID alebo HI. Tlačidlo Nx Tlačidlo VOLUME +/– Tlačidlo MENU Tlačidlo .–/+> Nastavenie úrovne hlasitosti v predvolenom režime 1 Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa ponuka Menu. REPEATMODE> 2 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “VOL: MAN”. VOL :MAN 28

Nastavenie zariadenia Network Walkman 3 Stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. Bliká “MAN”. 4 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “SET>”. VOL :SET> 5 Stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. Bliká “VOL LO xx”*. * “xx” symbolizuje úroveň hlasitosti. VOL LO xx 6 Nastavte úroveň hlasitosti pre tri predvoľby: LO, MID alebo HI. 1 Stláčaním tlačidla VOLUME +/– nastavte úroveň hlasitosti pre predvoľbu LO. 2 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “VOL MID xx” a stláčaním tlačidla VOLUME +/– nastavte úroveň hlasitosti pre predvoľbu MID. 3 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “VOL HI xx” a stláčaním tlačidla VOLUME +/– nastavte úroveň hlasitosti pre predvoľbu HI. 7 Stlačením tlačidla Nx nastavenie potvrďte. 8 Stlačte tlačidlo MENU. Obnoví sa štandardné zobrazenie. V tomto nastavení je možné nastaviť úroveň hlasitosti pre jednotlivé predvoľby: LO, MID alebo HI. Zrušenie zobrazenia ponuky Menu V zobrazení Menu zvoľte [RETURN], alebo stlačte tlačidlo MENU. Poznámka Ak je aktívna funkcia AVLS (str. 27), skutočná hlasitosť môže byť nižšia, než je nastavená úroveň. Po zrušení funkcie AVLS sa obnoví úroveň hlasitosti na predvolenú úroveň. Prepnutie do manuálneho režimu 1 Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa ponuka Menu. 2 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “VOL: SET>”. VOL :SET> 3 Stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. Bliká “SET>”. 4 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “MAN”. VOL :MAN 5 Stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. 6 Stlačte tlačidlo MENU. Obnoví sa štandardné zobrazenie. V tomto nastavení je možné nastaviť úroveň hlasitosti stláčaním tlačidla VOLUME +/–. 29