Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Vypnutie zvukového

Vypnutie zvukového signálu (BEEP) Zvukový signál Network Walkmana je možné vypnúť. Zmena nastavenia na “ON” V kroku 3 zvoľte “ON”. Zrušenie zobrazenia ponuky Menu V zobrazení Menu zvoľte [RETURN], alebo stlačte tlačidlo MENU. Tlačidlo Nx Tlačidlo MENU Tlačidlo .–/+> 1 Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa ponuka Menu. REPEATMODE> 2 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “BEEP:” a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. Bliká “ON”. BEEP:ON 3 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “OFF” a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. BEEP:OFF 4 Stlačte tlačidlo MENU. Obnoví sa štandardné zobrazenie. 30

Nastavenie zariadenia Network Walkman Zmena nastavenia osvetlenia Môžete zvoliť nastavenie ON alebo OFF. Menu Režim osvetlenia OFF Vždy vypnuté. ON Zapnuté na niekoľko sekúnd po každej operácii (alebo kým sa nedokončí rolovanie). Tlačidlo Nx 3 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “ON” a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. LIGHT:ON 4 Stlačte tlačidlo MENU. Obnoví sa štandardné zobrazenie. Zmena nastavenia na “OFF” V kroku 3 zvoľte “OFF”. Zrušenie zobrazenia ponuky Menu V zobrazení Menu zvoľte [RETURN], alebo stlačte tlačidlo MENU. Tlačidlo MENU Tlačidlo .–/+> Nastavenie na “ON” 1 Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa ponuka Menu. REPEATMODE> 2 Stláčaním tlačidla .–/+> zvoľte “LIGHT:” a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. Bliká “OFF”. LIGHT:OFF 31